You are on page 1of 6

9-23-2018

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
REFLEKSJA ZWIĄZANA Z POŚWIĘCENIEM
NASZEGO NOWEGO OŁTARZA I PREZBITERIUM KOŚCIOŁA. KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Za tydzień, w sobotę 29 września 2018 r., przybędzie do nas ks. Arcybiskup Allen ks. Andrzej Maślejak
Vigneron, aby poświęcić nasz nowy ołtarz i prezbiterium kościoła. Drodzy parafianie, proboszcz
pragnę, abyście się zapoznali z teologiczną wymową tej pięknej ceremonii jaką jest Ks. Robert Wojsław
poświęcenie ołtarza. wikariusz
Ołtarz, to miejsce najbardziej czcigodne w zgromadzeniu eucharystycznym. Na Ks. Siarhei Anhur
ołtarzu w znakach sakramentalnych dokonuje sie ofiara Jezusa Chrystusa. To z tej wikariusz
ofiary czerpiemy jak ze stołu pokarm dla naszego życia. Poprzez przyjmowanie
Komunii św. tworzy sie wspólnota pomiedzy człowiekiem a Bogiem oraz wspólnota
pomiedzy ludźmi, którzy uczestnicza w liturgii. To co sie dzieje na Mszy sw. jest po to, SIOSTRY MISJONARKI
aby człowiek uświadomił sobie, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i CHRYSTUSA KRÓLA DLA
ma żyć w komunii z Bogiem i drugim człowiekiem. POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Aleksandra Antonik
Nikt z nas nie może odtworzyć w sobie Bożego obrazu bez składania ofiary z siebie i przełożona
czynienia dobrych uczynków na wzór Chrystusa. My czerpiemy z ołtarza, miejsca
s. Maria Niwa
gdzie sakramentalnie spełnia się wydarzenie, które dokonało się w Wieczerniku i na
krzyżu. To z tego miejsca pochodzi pokarm, który ożywia nasz sposób myślenia i
działania. NIEDZIELNE MSZE ŚW.
sobota - 4:00pm
Kamienna płyta ołtarza symbolizuje Tego, który twardy jak kamień, Syn Boży jest nie
Saturday - 5:30pm
do zniszczenia, bo Bóg jest nie do zniszczenia. Tutaj na ołtarzu dokonuje się
tajemnica ofiary pojednania. Dzięki tej ofierze Jezusa Chrystusa otrzymujemy moc do in English
tego, by przezwyciężając siebie żyć w jedności z drugim człowiekiem. niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziałem dzieci),
Ołtarz nakryty obrusem oznacza, że jest on nie tylko miejscem ofiary, ale także stołem 1:00, 7:00
przy którym sie karmimy. (z udziałem młodzieży)
Na ołtarzu stawia się świece. Światło symbolizuje zmartwychwstanie i nowe życie.
Chodzenie w światłości oznacza umiejętność korzystania z życia. Kto zaś chodzi w
ciemności, ten jest zamknięty w sobie, jest w lęku, myśli o sobie, a nie widzi drugiego Codzienne Msze ŚW.
człowieka. Chrześcijanie zaś dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa są ludźmi od poniedziałku do soboty
mającymi dar światła. o 9:00am;
od poniedziałku do piątku
Wszystkie ołtarze są figurami zapowiadającymi to co wypełniło się w Synu Bożym.
Niech nasze uczestnictwo w Eucharystii będzie świadomym korzystaniem z o 7:00pm
tajemnicy, którą celebrujemy pod postaciami chleba i wina, a która uobecnia
tajemnicę krzyża Jezusa Chrystusa. Ołtarz, wokół którego się gromadzimy jest Biuro Parafialne czynne:
zewnetrznym znakiem tej obecności. od poniedziałku do piątku
10:00am -12:00pm
Jeżeli dobrze zrozumiemy co dzieje się z nami w czasie liturgii, wówczas także nasze
1:00pm - 5:00pm
życie staje się ołtarzem. Jest to dla nas wielka łaska, jeżeli w nas może się spełniać to,
co stało się w Jezusie Chrystusie, jeżeli my razem z Chrystusem ofiarujemy innym w soboty
nasze życie i naszą miłość. 10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla Basi Lopatki


1:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Heleny Chowaniec
1:00 +Isia, Adam Skrzyńscy, Danuta Witkowski,
NIEDZIELA – 23 WRZEŚNIA 2018 Władysław, Maria Ciepielowski
1:00 +Monika, Tomasz Pelak - rodzina
8:00 +Ks. Zdzisław Nawrocki - Małgorzata Świerzb 1:00 +Jerzy Gabrel
9:30 +Krzysztof Wszędybył (2 rocz. śmierci) 1:00 +Genowefa Pustelnik - od rodziny Przybył
11:15 +Eugeniusz, Franciszka Fulerpa 1:00 +Paulina Wilżak - od rodz. Wojciechowskich
11:15 +Ilona Rakowiecka 1:00 +Zofia Kozon (9 rocz. śm.
1:00 +Isia, Adam Skrzyńscy, Danuta Witkowski, 7:00 +Maciej Żółkowski (29)
Władysław, Maria Ciepielowski
1:00 +Marianna Wróbel
1:00 +Paulina Wilżak - Anna, Sebastian Iglik MODLITWOM POLECAMY
1:00 +Jacek Jurzak (13 rocz. śmierci) CHORYCH I CIERPIĄCYCH
1:00 +Jerzy Gabrel - Halina, Zbyszek Bizek Irena, Antoni Popławski, Józef
1:00 +Michael Pietraszko, Aleksander Wasilewski, Anna Celińska, Maria
1:00 +Wanda, Marian Wartalscy Rożek, Barbara Grudka, Eleonora,
1:00 +Stanisława Chołuj Teresa Szymański, Anna Rusinowski,
1:00 +Alicja Bakalarz (3 rocz. śmierci) Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
1:00 +Leszek Wałowicz - rodzina Wiesia Tomasiak Rożek, Barbara W, Marek N,
7:00 +Maciej Żółkowski (22) Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Jadwiga Kondracka,
PONIEDZIAŁEK - 24 WRZEŚNIA 2018 Stanisława Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia
Krzyształowicz, Halina Bazarewska, Mieczysław Basak,
9:00 +Maciej Żółkowski (23) Dorota Kuniec, Halina Konwiak, Roma Muszyńska,
9:00 +Danuta Bennett Izabella, Paweł Kuniec, Maria, Elżbieta, Urszula
7:00 +Feliks Olechno Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena Redziniak, Peter
WTOREK - 25 WREZŚNIA 2018 B, Stanisław Radzik, Janina Pienkowska, Leszek Siery,
Bronisława Macek, Marian B., Rod Lambert, Sohayla
9:00 +Maciej Żółkowski (24) Babbie, Helena Janda, Jerzy, Marian, Ryszard,
9:00 +Nelly Zbigniew Bartnik
7:00 +Helena, Stefan Pawlak Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
7:00 +Stanisława Chołuj (30 dni po śm), Michalina nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin.
Kasprzak
ŚRODA - 26 WRZEŚNIA 2018 POSŁUGA W KOŚCIELE - LEKTORZY
9:00 - Za Parafian Sobota/Niedziela 9 - 30 - 2018
9:00 +Christine Kwiatosz (4 rocz. śm) od Zofii 4:00 - A. Marchel
7:00 +Maciej Żółkowski (25) 5:30 - A. Mirek
CZWARTEK - 27 WRZEŚNIA 2018 8:00 - M. Kaniuch, M. Mikołajczyk
9:30 - R. Lisiak, Z. M. Purzyccy
9:00 - O Boże bł. i opiekę NMP dla rodzin Gos i 11:15 - dzieci kl. 5
Zawadzkich 1:00 - S. Bis, K. Grzesiak, Z. Duniec-Dmuchowska
9:00 +Maciej Żółkowski (26) 7:00 - P. Skwarek, D. Konopka
7:00 +Stanisław Samul - Mariusz i Agata Szklarski KOLEKTORZY, Sobota/Niedziela 9 - 30 - 2018
PIĄTEK - 28 WRZEŚNIA 2018 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
9:00 - O Boże bł. dla Marii Redziak 8:00 - K. Koplejewski, E. Szymański
9:00 +Maciej Żółkowski (27) 9:30 - A. Bieciuk, M. Bryczkowski, S.
7:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Denisa Dutka, S. Kwiek
7:00 +Janina Karst (18 rocz. śmierci) 11:15 - R. Kogut, M. Przydział, J.
7:00 +Michalina Kasprzak - od rodziny Orzoł Rakowiecki, S. Sokołowski
1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
SOBOTA - 29 WRZEŚNIA 2018 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
9:00 +Maciej Żółkowski (28)
4:00 - W intencji Parafian SKŁADKA CSA NA DZIEŃ 16 WRZEŚNIA 2018
4:00 +Anna Zysek
NIEDZIELA - 30 WRZEŚNIA 2018 DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA

8:00 +Z rodziny Janiszewskich i Kabatów CSA $51,768.00 20,119.00 $31,649.00


9:30 +Zbigniew Kaczmarczyk (2 rocz. śmierci), Czesław
Popierczyk
11:15 - O boże bł. dla Dominiki z ok. urodzin Serdeczne Bóg zapłać
1:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Jessici z ok. za troskę o Kościół
Urodzin
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJA PAPIESKA NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2018


Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie
afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we
WYBORY RADY PARAFIALNEJ 2018 własnej ojczyźnie.
W zwiazku z upływem kadencji Rady Parafialnej, w
przyszłym miesiącu, w naszej Parafii odbędą sie wybory
do Nowej Rady Parafialnej. Z obecnej Rady pozostają PODZIĘKOWANIE DLA DOBRODZIEJÓW
nadal członkami Rady następujace osoby: Brygida RENOWACJI NASZEGO KOŚCIOŁA
Czaczkowska, Katarzyna Berry, Marcin Zając i Paweł Za tydzień, w sobotę 29 września 2018 r., przybędzie do
Rakowiecki. Kadencja w Radzie Parafialnej upływa nas Ks. Arcybiskup Allen Vigneron, który poświęci nowy
następującym osobom: Mariusz Szrek (przewodniczący), ołtarz i prezbiterium kościoła. Pragnę bardzo serdecznie
Urszula Czachor (zastępca), Agnieszka Wróbel (sekretarz) podziękować wszystkim Parafianom i Dobrodziejom za
i Nina Orlik. Do nowej Rady Parafialnej będziemy Wasze donacje i ufundowanie poszczególnych elementów
wybierać nowych siedmiu członków. renowacyjnego projektu:
Niniejszym podaję informacje dotyczące funkcjonowania Ołtarz główny ufundowali: - Lidia Wojciech Urban,
Rady Parafialnej i wyboru jej członków. Rada Parafialna Janina Michael Rymar, Józefa Stanisław Królczyk , Maria
ma współodpowiedzialnie wspierać kapłanów w Mellen, Teresa Malesa
organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Obraz Bożego Miłosierdzia - Ufundowany przez
Dwa etapy wyboru członków Rady Parafialnej: Iwonę Wszędybył z synami Victorem i Mateuszem ku
1. 6/7 Października - Niedziela zgłoszenia kandydatów pamięci zmarłego męża Krzysztofa Wszedybył
do Rady Parafialnej. Każdy parafianin będzie mógł Obraz Jana Pawła II i ołtarz przy obrazie - "Boże i
zaproponować trzech członków do Rady Parafialnej, Stwórco, Ty jesteś nadzieją człowieka" - wotum
wypełniając specjalną kartę zgłoszeniową, którą należy wdzięczności za otrzymane łaski od Jerzego i Mirosławy
włożyć do przygotowanej urny. Gabrel z Rodziną
2. 20/21 Października - Niedziela wyborcza - Z Ołtarz przy obrazie Jezusa Miłosiernego - Lucyna
zaproponowanych przez parafian kandydatów wyłoni sie Tadeusz Stefaniszyn z rodziną
14 osób, które będą miały największą liczbę zgłoszeń. Golgota - Barbara Grudka i Koło Przyjaciół Radia
Spośród nich parafianie wybiorą 7 osób, które wejdą do Maryja przy parafii
Rady Parafialnej. Zasłona na obraz Matki Boskiej Częstochowskiej
Bardzo proszę o modlitwę i odpowiedzialny wybór - George Łukowski
członków do nowej Rady Parafialnej. Tabernakulum - Z podziękowaniem za dar Kapłaństwa
Cztery podstawowe cele Rady Parafialnej: i Eucharystii - Donator anonimowy
* Poznawać potrzeby, idee i nadzieje wspólnoty Anioły przy tabernakulum - Jerzy Sokołowski
parafilnej Ambonka - Wioletta Dariusz Zawada
* Popierać i rozwijać egzystujące życie duchowe Ambonka - Lila Pindera
* Oceniać i pogłębiać wiarę wspólnoty parafialnej Balaski - Elżbieta Mariusz Żyliński w intencji
* Planować przyszłość parafii przez rekomendacje, dziękczynnej za opiekę Matki Bożej nad rodziną, oraz
procedury, programy i inicjatywy duszpasterskie. Maria Józef Chryczyk, Jan Chryczyk i Maria Chryczyk.
Serdecznie dziękujemy również Tadeuszowi Rusinowi
Układ Rady Parafialnej:
i jego synowi Patrykowi za pomoc w instalacji
Rada składa się z członków duchowego personelu parafii
poszczególnych części nowego prezbiterium.
oraz członków lub człońkiń danej parafii pod
przewodnictwem proboszcza. Według Prawa Niech Dobry Bóg wynagrodzi swoją hojną łaską
Kanonicznego, Rada Parafialna jest organem doradczym Dobrodziejów i Fundatorów Renowacji Wnętrza
dla proboszcz. Nie ma więc ona aspektu wiążącego. naszego Kościoła. Bóg zapłać.
Wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady byli
członkami parafii, praktykującymi katolikami i znani byli MSZE POGRZEBOWE
z nienagannych zasad moralnych. Ponadto muszą być W minionym czasie odszeszła do wieczności:
dobrze przygotowani do roli przewodniczenia we śp. Anna Kwiecinska , której pogrzeb odbył się
wspólnocie parafialnej. w miniony wtorek w naszym kościele.
Regulamin wyborów Rady Parafialnej: „Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie”.
Kandydatami na członków do Rady Parafialnej są
pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy,
którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie ZABAWA GÓRALSKA
uczestniczą w życiu wspólnoty i są znani z zasad życia Koło Górali i Miłośników Góralszczyzny Stanu Michigan
zgodnego z etyką katolicką. Czynne prawo wyborcze ZAPRASZA NA ZABAWĘ “GÓRALSKA JESIEŃ”
przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii. Sobota, 13 października, 2018 roku
Sala Jana Pawła II
Bilety do nabycia po niedzielnych Mszach św.
Zapraszamy parafian do włączenia się w posługę 30 wrzesień i 6 październik.
lektora. Potrzebujemy lektorów szczególnie na Mszę o Po więcej informacji lub rezerwacje dzwonić:
4:00 pm w sobotę i o 8:00 am w niedzielę. 248-652-8424 lub info@kologorali.com
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MSZA ŚWIĘTA KOMISJA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ


Z KSIĘDZEM ARCYBISKUPEM POMOCY W NASZEJ PARAFII
ALLEN VIGNERON Drodzy Parafianie i Przyjaciele,
Sobota, 29 września 2018, godz. 4:00 pm rozpoczął się nowy rok szkolny,
Zapraszamy, aby członkowie zespołu Dunajec i Harcerze katechetyczny, okres powrotów do
przyszli w swoich strojach. pracy i rozmaitych zadań. KOMISJA
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ POMOCY pragnie przypomnieć o
swojej corocznej działalności; nasze tegoroczne akcje to:
THE MOST REVEREND ALLEN H. VIGNERON, 1. Dzień Akcji Miłosierdzia - 20 październik 2018
Archibishop of Detroit will celebrate Holy 2. Obiad wigilijny dla członków „Koła Seniora” -
Eucharist at our church on Saturday, grudzień 2018
September 29 at 4:00 pm. 3. Akcja „Choinka” - listopad/grudzień 2018
During the Mass He will bless our new Altar and the 4. Wielorakie akcje pomocy w Wielkim Poscie - 2019
Presbitery. 5. Całoroczna pomoc w wypadkach losowych, dopłaty do
All Parishioners and Guest are invited. wakacji dla dzieci i młodzieży, potrzeb grup działających
przy naszej parafii, itp...
Chcielibyśmy rozszerzyć nasza działalność i pomóc ale do
KAWIARENKA - tego potrzebne są większe fundusze. Zwracamy się do
PODZIĘKOWANIE was, Parafianie, o wyrozumiałość i otwartość gdy
usłyszycie o regularnych składkach na rzecz Komisji
Dochód z kawiarenki
Chrześcijańskiej Pomocy; prosimy o hojne donacje na ten
zorganizowanej w ostatnią
cel - składki są dobrowolne, jest to dar serca, a nie
niedzielę przez Arcybractwo
obowiązek! O przeznaczeniu zebranych donacji będziemy
wynosi:$300.00
informować w kwartalnych sprawozdaniach.
Bóg zapłać wszystkim Wolontariuszom!!!
Bóg zapłać za każdą ofiarę na działalność Komisji Ch.P.
A teraz ogromna prośba o pomoc przy
SPOTKANIE MINISTRANTÓW zorganizowaniu Dnia „Miłosierdzie w Akcji”.
Prosimy o:
Pierwsze spotkanie Ministrantów - przynoszenie ubrań (czystych) dla bezdomnych i
odbędzie się w czwartek, 27 września o potrzebujących - od 30 września do 14 października -
godzinie 6:00 wieczorem w kościele. składać w WORKACH w holu kościoła. Odpowiedzialni
Zapraszamy również nowych Rycerze Kolumba
kandydatów, którzy chcieliby służyć - pieczenie ciast i ciasteczek dla Domu Seniora
przy ołtarzu. („Oakmont” )- 18,19 październik - zostawić w kuchni.
SCHOLKA DZIECIĘCA. Scholka Odpowiedzialni nauczyciele i młodzież ze
dziecięca „Hosanna” Szkoły J. Polskiego
składa się z dzieci od 5 do 14 lat, które - udział w ADORACJI, która będzie mieć miejsce w
wielbią Boga piosenką. Dzieci śpiewają naszym kościele w czasie trwania akcji pomocy: 20
na Mszy świętej w niedziele o godz. październik (sobota) w godz. 9:30am-12:00. Adorując
11:15 a.m. próby odbywają się w soboty Najświętszy Sakrament będziemy dziękować Panu Bgu za
w salce pod plebanią. Dzieci, które możliwość udzielania pomocy oraz ogarniemy modlitwą
pragną zapisać się do scholki prosimy o potrzebujących i pomagających w tym dniu.
kontakt z ks. Sergiuszem. Odpowiedzialne: Grupa Modlitewna i Róże Różańcowe.
Prosimy o zapisy wszystkich woluntariuszy w tą niedzielę,
23 września w holu kościoła; potrzebujemy rozmiary
SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY LICEALNEJ waszych koszulek. Bóg zapłać za wasze chęci i wasz
Pierwsze spotkanie dla młodzieży licealnej odbędzie się udział.
w piątek, 21 września o godzinie 7:00pm w salce pod Z ramienia Komisji ChP
plebanią. Ks Andrzej Maślejak, Proboszcz
i Barbara Słomińska - Koordynator KChP

Z okazji wspomnienia MB Różańcowej


PARAFIA MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ CHOPINIANA
w Detroit zaprasza w niedzielę, 7 października W niedzielę, 21 października o 3:00 pm. w Amerykańsko
na Mszę Św. o godz. 10:00am. Polskim Centrum Kulturalnym odbędzie się Chopiniana
Po Mszy Różaniec i procesja z figurą Matki Bożej oraz – 25 koncert w hołdzie Fryderykowi Chiopinowi, w
uczczenie relikwii św. Maxymiliana Kolbe, Dzieci wykonaniu Macomb Symphony Orchestra i pianisty
Fatimskich, św. Ludwika De Monfort, o. Pio i wspólne Kazimierza Brzozowskiego. Po koncercie uroczysty obiad.
spotkanie Bilety do nabycia w Centrum.
Adres: 5930 Woodward Ave., Detroit, MI 48202
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

Klub Filaretów PARAFIA ŚWIĘTEJ TRÓJCY


ZAPRASZA w Chicago
Na coroczny Bal połączony z obiadem
SOBOTA, 13 PAŹDZIERNIKA, 2018 Zaprasza na
W Amerykańsko-Polskim Centrum Kulturalnym Pielgrzymkę do
2975 East Maple Road and Dequindre Ave Sanktuarium
Troy, MI Matki Bożej z Guadalupe
Orkiestra „ONI” 11-16 grudnia 2018
Koktajle 6:30pm, kolacja 7:30pm
Więcej informacji: Krysia Kuczera: 248-689-6405 Udział w głównych
Alicja Forys: 586-823-5299 uroczystościach
Rocznicy objawień
Matki Boskiej
Apel do śpiewających członków Polonii W dniu 12 grudnia 2018
Chór Filaretów, śpiewający dla Polonii od ponad 80 lat Opiekunem duchowym
zwraca się z prośbą o wsparcie w ważnym dla Polonii pielgrzymki
wydarzeniu kulturalnym. Zostaliśmy zaproszeni przez Będzie ks. Andrzej
renomowany chór Detroit Concert Choir do wspólnego
wykonania koncertu poświęconego muzyce słowiańskiej. Totzke, SChr
Koncert jest zaplanowany na niedzielę, 14 października. Koszt: $1200.00
Będziemy wykonywać 4-5 polskich pieśni Pełen program na stronie Trójcowa:
folklorystycznych. www.trojcowo.com
Próby odbywają się w każdy czwartek o 7:30 wieczorem,
w Amerykańsko-Polskim Centrum Kulturalnym.
Zapisy i rejestracja pod numerem:
Krzysztof Grzesiak - rzecznik Trójcowo: (773) 489-4140
Dodatkowe informacje: 586-764-5106 lub (630) 292-3332

GRUPY NIE PARAFIALNE ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII


Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Zespół Młodzieżowy „Credo”
Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706 Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Rycerze Kolumba - John Roland (248) 755-7590
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
czwartek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
Przedszkole parafialne czwartek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawła II)
ANGEL’S CORNER CENTER Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
Justyna Pal - (586) 258-9586 czwartek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawła II)
Sala Jana Pawła II – Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Rezerwacje - biuro parafialne Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
LIDERZY:
Sekretarka - s. Aleksandra Antonik - (248) 979-
6002 Komisja Chrześcijańskiej Pomocy
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553 Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii.
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Telefoniczne dyżury w każdy wtorek od 10:00
- 11:00am w biurze parafialnym.
Organistka - Justyna Pal - (586) 258 - 9586
Kordynator - Barbara Słomińska (248) 467-6778
Zakrystianka - s. Maria Niwa - (248) 224-8946
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:45pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
w środy o godz. 6:45pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorną.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.