You are on page 1of 12

Modelarea și analiza unui arbore planetar în CATIA V5

Student :Ionica Adrian, CMPA 1

Îndrumător :conf.dr. I.Vieru


CUPRINS

A. Modelarea arborelui planetar în 3D

B.Analiză modală
A. Modelarea arborelui planetar în CATIA

1) Deschiderea Part Design

În Catia, modelarea unei piese începe cu deschiderea unui fişier nou, (Start ,
Mechanical Desing, Part Desing)

Fig.1.1.Pornirea modulului PartDesign;

2) Crearea unui arbore planetar

Desenul de executie

Pasul 1 : În modulul CATIA, Sketcher , pe planul XY (fig 2.1a), se


trasează conturul general al piesei, avand punctul de plecare in originea
sistemului de coordonate.
Fig 2.1. a. Conturul general al piesei

Pasul 2 : Utilizând instrumentul de modelare Pad din modulul CATIA Part


Design(fig.2.2b) se obtine corpul arborelui

Fig 2.2. b. Realizarea formei de baza pe baza Sketch-ului si a functiei Pad;

Pasul 3 Se foloseste functia Pocket si functia Circular Pattern dupa ce


realizăm schiţa pentru a creea canelurile.
Fig 2.2. c. Realizarea canelurilor;

Pasul 4 Se realizează teşitura cu


ajutorul funcţiei Groove .
Aceasta functie roteste sketch-ul
realizat in jurul axei oY si
indeparteaza material.

Fig 2.2. d.Realizarea teşiturii

Pasul 5 La celalalt capăt se realizează aceleaşi operaţii rezultând piesa finală.


Fig 2.2. e.Dimensiunea gaurii

Pasul 9. Se aplică material , Steel, Apply material, OK

B. Analiza modală
Această analiză presupune că piesa vibrează sub influiența unui impus inițial; interesează modul
propriu de vibrație și frecvența proprie de vibrație.
Se accesează modulul CATIA Generative Structural Analysis (figura 2.3. a.)

Fig. 2.3. a. Accesarea modulului CATIA Genarative Structural Analysis

După care selectăm Free Frequency Analysis (figura 2.3. b.).

Fig. 2.3. b. Free Frequency Analysis


Apăsarea pictogramei „Compute” conduce la deschiderea ferestrei de dialog cu acelaşi
nume, în care, pentru acest caz, utilizatorul selectează opţiunea „All”, un prim efect al acestei
acţiuni fiind actualizare.(figura 2.3. c.)

Fig. 2.3. c. Funcția Compute

După încheierea calculului, avem la dispoziţie instrumentele barei „Image” pentru a


vizualiza rezultatele. Arborele de specificaţii se completează în funcţie de inserate, în mod
implicit una (ultima) devenind activă prin dezactivarea celorlalte precedente. În figura de mai jos
este exemplificat arborele, conţinând o listă cu trei imagini şi pictogramele acestora.(figura 2.3.
d.)

Fig. 2.3. d. Arborele funcției image


Valorile frecvenței in funcție de modul de vibrație.(figura 2.3.e.)
Fig. 2.3. e. Modurile de vibrație

În figurile următoare sunt afişate patru rezultate – imagini, corespunzătoare calculului


modelului de piesă considerat în aplicaţie, cu precizarea că deformaţiile sunt prezentate grafic
exagerat pentru uşurarea etapei de stabilire a concluziilor analizei.
Modul 7 de vibrații la o frecvență de 421.768 Hz

Modul 8 de vibrații la o frecvență de 421.933 Hz

Modul 9 de vibrații la o frecvență de 1143.62 Hz


Modul 10 de vibrații la o frecvență de 1143.94 Hz
Bibliografie:

1. I. Vieru, Notițe Curs Catia

2.I. Ghionea, Proiectare asistată in CATIA V5 ,Editura Bren, 2007