DEFINASI ETIKA Tunjang kepada keharmonian sesebuah organisasi mahu pun komuniti adalah amalan etika yang baik

. Etika adalah satu set prinsip yang digunakan untuk menentukan betul salah sesuatu tindakan. Etika juga menjadi cermin kepada kelakuan-kelakuan pelaku yang boleh diterima atau tidak dari segi akhlak. Dewasa kini terlalu banyak isu-isu berkaitan etika menjadi berita utama malah juga telah menjadi perbahasan di dewan rakyat. Etika sentiasa mengikut individu-individu yang dari sekecil-kecil jawatan sehinggalah ke jawatan tertinggi baik di sektor swasta mahu pun kerajaan. Tanpa etika, maka terjadilah amalan-amalan tidak sihat seperti rasuah, penyelewengan, dan sebagainya yang akhirnya membawa kepada keruntuhan sesebuah organisasi.

Etika profesional dalam sesebuah organisasi pula adalah satu sistem yang digunakan untuk menilai prinsip moral sesuatu kumpulan yang dibentuk. Ini adalah untuk mengawal prestasi setiap daripada mereka semasa menjalankan tugas dan penggunaan sumber yang dimiliki. Dari sudut profesionalisme, kod etika memainkan peranan yang penting untuk membentuk nilai tanggungjawab dan hubungan yang harmoni dikalangan ahli-ahlinya, institusi, dan juga komuniti yang sedia ada.

PEMBENTUKAN ETIKA INDIVIDU Terdapat lima faktor yang membentuk etika individu. Antaranya adalah pengaruh keluarga, pengaruh rakan, pengalaman hidup, nilai peribadi dan prinsip moral, dan akhir sekali faktor keadaan.

Sesetengah pendapat mengatakan bahawa untuk melihat perwatakan dan peribadi seseorang. • Pengaruh rakan Dalam kehidupan seseorang. Namun sekiranya seseorang itu berkawan dengan perompak. maka akan baiklah etika yang dimiliki oleh kanak-kanak itu. Sebaliknya. Sebagai contoh. • Pengalaman hidup Banyak peristiwa penting berlaku dalam hidup seseorang. Sekiranya ibu bapa mereka mempunyai etika yang baik. maka menjadi perompaklah juga ia suatu hari nanti. tidak kira peristiwa itu positif atau pun negatif bergantung kepada apa yang telah dialaminya. . pengaruh rakan sangat kuat untuk mendorongnya melakukan sesuatu perkara samada baik atau tidak. lihat saja pada perwatakan rakan-rakan mereka.• Pengaruh keluarga Kanak-kanak amat suka sekali mengikut atau mencontohi etika dari kelakuan ibu bapa mereka. sekiranya ia dihukum atas kesalahan tersebut maka ia sedar itu satu kesalahan dan berazam tidak mahu mengulanginya lagi pada masa akan datang. maka seseorang itu akan beranggapan perbuatan itu tidak salah. maka tingkah laku tersebut akan ditiru oleh mereka. sekiranya seseorang itu berkawan dengan seorang ulama’. maka dengan izin tuhan baiklah etika dan moralnya. Jika perbuatan mencuri yang pernah dilakukan tidak pernah mendapat tentangan atau hukuman. Sebaliknya terjadi apabila ibu bapa mereka mempamerkan etika yang tidak baik.

Seseorang yang mementingkan pangkat dan kekayaan sering kali bertindak berdasarkan keuntungan tanpa mengira kesan perbuatannya terhadap orang lain. Pepatah orang-orang dahulu yang mengatakan melentur buluh biarlah dari rebungnya menyedarkan kita bahawa betapa sistem pendidikan sebenarnya sangat menyumbang kepada pembentukan sahsiah individu. Lima faktor yang membentuk etika individu yang dibincang di atas tadi belum . Keadaan ini sepintas lalu membuat kita berfikir kembali pada peringkat manakah sepatutnya elemen etika ini dibaja dan disemai agar keperibadian seseorang individu itu kekal unggul dalam masyarakat. • Faktor keadaan Keadaan persekitaran kadang-kala boleh merubah etika seseorang daripada baik menjadi tidak baik.• Nilai peribadi dan prinsip moral Kedudukan seseorang di mata masyarakat kadang-kala boleh mencemarkan nilai peribadi dan prinsip moral yang ada pada dirinya. Begitu juga seorang pekerja bank boleh memalsukan akaun pelanggan untuk mengaut keuntungan secara sembunyi. maka amalan etika yang ada dalam dirinya adalah sangat baik. ETIKA DALAM PENGAJARAN DAN LATIHAN Amalan etika yang tidak baik sering berlaku apabila sesorang individu itu mula meneroka dunia pekerjaan. Sebagai contoh. Berlainan pula sekiranya seseorang itu mementingkan ikatan kekeluargaan. seorang ahli perniagaan boleh bertindak mengubah keuntungan perniagaan untuk mengurangkan cukai yang akan dikenakan.

amalan etika yang tidak baik masih belum dapat dibendung. sivik dan kewarganegaraan adalah antara beberapa subjek yang diajar untuk membentuk peribadi pelajar agar dapat menjadi pelapis yang beretika pada masa akan datang. Di sekolah. namun ia mempunyai implikasi yang sangat besar untuk jangka masa panjang. Walaupun demikian. mahu pun vandaliseme masih lagi berlaku di kalangan pelajar. selain daripada peranan pendidik yang mengajar. Sejauh mana keberkesanan kurikulum dan ko-kurikulum membentuk etika pelajar masih lagi dalam pemantauan pihak yang bertanggungjawab. Dalam sistem pendidikan. Amalan-amalan etika yang tidak baik ini sebenarnya sama sekali tidak dibenarkan berlaku di tempat menimba ilmu. kementerian terbabit sebenarnya telah banyak merangka pelbagai program untuk menerapkan prinsip etika dalam pengajaran dan pembelajaran.memadai kerana terdapat satu lagi faktor penting yang mungkin telah dipandang remeh oleh masyarakat. pendidikan Islam. amalan plagiarisme masih subur di kalangan mahasiswa/i walaupun tidak semuanya begitu. memeras ugut. perbuatan membuli. Namun itulah yang terjadi apabila penghayatan mengenainya tidak sampai kepada pelajar. Ini kerana dalam dunia persekolahan dan kampus sendiri. subjek dan silibus yang disampaikan kepada pelajar juga sangat mempengaruhi penghayatan pelajar terhadap amalan etika yang baik. Pendidikan moral misalnya mendidik pelajar untuk mengetahui nilai-nilai murni . Begitu juga di universiti. Walaupun subjek-subjek tersebut tidak popular. mencederakan. Di sekolah. subjek pendidikan moral. Faktor tersebut adalah pendidikan yang diterima oleh pelajar dari peringkat rendah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi.

pelajar juga dapat mengasah bakat yang sedia ada mahupun mencungkil bakat yang terpendam. dan sebagainya). Pasukan pakaian seragam misalnya banyak membentuk disiplin dan etika yang murni dikalangan pelajar. Ini semua adalah asas kepada jati diri individu apabila menjadi ahli masyarakat kelak. sukan dan olahraga. pengakap. keluarga. dan lain-lain lagi. persatuan matematik. Dalam masa yang sama. Dari aspek kokurikulum. kerajaan juga telah mewajibkan program latihan khidmat negara (PLKN) ke atas pelajar-pelajar yang telah selesai menduduki peperiksaan SPM. pelajar dapat membentuk personaliti sebagai seorang pemimpin sekiranya dilantik mengetuai persatuan. patuh kepada ketua. dan juga kerjasama ahli kumpulan. Sukan dan olahraga pula melentur pelajar untuk menjadi seorang yang beriltizam. Begitu juga dengan persatuan akademik. dan juga negara. Tentu . pelbagai aktiviti telah diadakan agar semua pelajar mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang diadakan sebagai suatu bentuk pengisian masa yang berfaedah. ketahanan fizikal dan emosi. dan juga daya saing yang sihat. persatuan akademik (persatuan sains. dan sebagainya). fokus pada sasaran. bomba. Di samping itu. masyarakat. Pelajar diajar untuk menepati masa. Antara modul-modul kokurikulum yang terdapat di sekolah-sekolah ialah pasukan pakaian seragam (kadet remaja sekolah. Manakala sivik dan kewarganegaraan pula mendidik pelajar untuk menjadi individu yang bertanggungjawab ke atas diri. Pendidikan Islam pula mengajak pelajar untuk menghayati nilai akhlak dari sudut agama. menjaga kekemasan diri dan penampilan.yang perlu ada dalam diri individu serta menilai buruk baik sesuatu tindakan.

Penyertaan pelajar dalam kem tatabina negara juga menjadi satu agenda . dan sebagainya agar kelak kekal menjadi warganegara yang tidak lupa asal usul walau di mana pun berada. melalui persatuanlah pelajar dilatih untuk mengendalikan projek persatuan dan universiti. Nilai kemasyarakatan yang diperolehi peserta akan mematangkan mereka dari segala sudut. Di peringkat pengajian tinggi seperti di universiti atau kolej. protokol. Program ini bukan saja membawa faedah kepada peserta. pelajar universiti juga diwajibkan untuk menyertai persatuan-persatuan yang sedia ada. pelbagai modul telah dirangka oleh ahli akademik untuk terus membentuk akhlak yang tulus dikalangan pelajarnya. malah juga kepada negara kerana dari sinilah lahirnya modal insan yang berwibawa untuk memacu kepimpinan negara.saja tujuannya hanyalah untuk terus memperkasakan lagi nilai etika dalam diri pelajar. Setiap jurusan yang diambil oleh pelajar pasti terkandung beberapa kursus yang berkaitan dengan amalan dan etika profesionalisme dalam prospek kerjaya kelak. dan sebagainya. melalui program ini pelajar dari pelbagai kaum dibawa untuk mendekati masyarakat setempat dengan melakukan aktiviti berbentuk khidmat sosial. pengurusan kewangan dan sumber sedia ada. Masakan tidak. Sama seperti di peringkat sekolah. Jadi. Begitu juga dengan modul kenegaraan. jalinan kerjasama dengan pihak atasan. Teori etika yang diperolehi dalam kuliah saja belum cukup berkesan jika tidak diamalkan dalam kehidupan seharian. Pelbagai modul telah diperkenalkan dan ditambahbaik setiap masa untuk menjadikan program tersebut menarik dan memberikan input yang positif dalam diri setiap peserta. peserta diajar untuk menghayati sejarah pembentukan negara. rukun-rukun negara.

penting untuk membentuk sahsiah yang murni dikalangan mahasiswa/i agar kelak keluar menjadi tenaga kerja yang berdisiplin dan cemerlang. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful