You are on page 1of 21

KORISNIČKI PRIRUČNIK

___________________________________________UVOD

Sada ste postali vlasinik Hondinog agregata. Hvala Vam na ukazanom povjerenju. Ovaj priručnik je
napisan da vam pomogne da se upoznate sa agregatom. Savjetujemo vam da ga pažljivo pročitate
prije pokretanja motora, tako da budete svjesni predostrožnosti koje trebate pri upotrebi korištenja;
priručnik takođe sadrž informacije koje trebate za obavljanje pravilnog održavanja.

Tako da koristi u potpunosti iz našeg iskustva i iz najnovijih zbivanja u tehnologiji, opremi ili
materijalu, naši modeli su redovito poboljšani; iz tog razloga informacije u ovom priručniku su
podložne promjenama bez predhodne najave i bez ikakkve obaveze ažuriranja.

Ako se problem pojavi ili ako imate bilo kakvih pitanja o agregatu, obratite se prodavcu ili zastupniku
Honde.

Držite ovaj priručnik pri ruci, tako da se možete konzultirati u bilo kojem trenutku. Ako se agregat
preproda, priručnik bi trebao biti uključen uz njega.

Preporučujemo vam da pročitate garanciju da bi razumjeli svoja prava i odgovornosti. Grancija je


poseban dokument koji ćete dobiti od svog prodavca.
SIGUROSNE UPUTE__________________________________
DA BI VAM OSIGURALI SIGURNOST I DUGOTRAJNOST OPREME, MOLIMO VAS DA OBRATITE PAŽNJU
PRILIKOM ČITANJA PRIRUČNIKA NA DIJELOVE KOJE PRETHODE SLJEDEĆIM NASLOVIMA:

UPOZORENJE:

Upozorenje na opasnost od teških tjelesnih ozljeda ili smrti,ako ne poštujete ove upute.

OPREZ:

Upozorenje na opasnost od teških tjelesnih ozljeda ili smrti,ako ne poštujete ove upute.

NAPOMENA:

Izvor korisnih informacija.

Ovaj znak upozorava da obratite pažnju pri obavljanju određenih poslova.


Pogledajte sigurosne upute na stranici 6, na označena mjesta u okviru.
_______________________________SIGURNOSNE UPUTE

IDENTIFIKACIJA MAŠINE:

1. razina zvučne snage, u skladu s Direktivom 2000/14 / EC

2. usklađenosti Mark, prema MD / 98/37 / EC Direktiva izmijenjena

3. Godina pr serijski brojoizvodnje

4. serijski broj

5. Tip

6. Ime i adresa proizvođača


________________________________________SIGUROSNE UPUTE

1. To je od vitalnog značaja da se zna kako treba zaustaviti agregat brzo i kako treba znati koristiti sve
kontrole. Nikada nemojte dozvoliti nekome da koristi agregat ako se nije upoznao sa upustvima za
korištenje agregata.

2. Nemojte dozvoliti djeci mlađoj od četrnaest godina ili životinjama da prilaze agregatu kad je u funkciji.

3. Prije početka agregata, uvijek obavite pre- opretaivne provjere kako bi se izbjegle nesreće ili oštećenje
opreme.

4. Postavite agregat najmanje 1 metar od zgrade ili druge opreme, kada je u upotrebi.

5. Ne pokrećite motor u skučenom prostoru; ispušni plinovi sadrže ugljikov monoksid, koji je smrtonosan,
bez mirisa plina. Uvjerite se da postoji odgovarajuća ventilacija. Kada agregat je ugrađen u prozračnoj
prostoriji, dodatni zahtjevi za požar i zaštite od eksplozije moraju se poštovati.

6. Agregat se treba koristiti na vodoravnoj površini. Kada agregat nije u ravnom položaju može dovesti do
izlijevanja benzina.

7. Benzin je vrlo zapaljiv tvar koja može eksplodirati pod određenim uvjetima. Čuvajte goriva u spremnicima
posebnim dizajniranim za tu svrhu. Nemojte držati benzin ili mašinu ako sadrži benzin, u opasnom mjestu.
Nemojte pušiti prilikom rukovanja gorivom, i ne dozvolite paljenje plamena u blizini agregata. Napunite
gorivo u dobro provjerenom prostoru. Nikada ne otvarajte spremnik za gorivo kad motor radi ili je još vruć.
Ako benzin je proliven, pomaknite mašinu i pričekajte da se benzin ispari i osuši prije pokretanja motora.
Nakon korištenja agregata, zatvorite ventil za gorivo. Izbjegavajte kontakt benzina s kožom, kao što je bilo
udisanje benzinskim parama. Motorno ulje je otrovan i zapaljiv. Obratite pažnju da ga ne prospete.
________________________________________SIGUROSNE UPUTE

8. Ne dirajte rotirajuće dijelove, svjećicu olova ili auspuh kada je agregat u funkciji. Neki dijelovi motora s
unutrašjim sagorijevanjem su topla i može izazvati opekotine. Obratite pažnju na upozorenja o agregatu.

9. Agregat može uzrokovati strujni udar kada se ne koristi ispravno; nemojte ga dirati mokrim rukama.
Nemojte dozvoliti da agregat bude mokar ili da ga koristite na kiši ili snijegu.

10. Agregat ne smije biti povezan sa drugim izvorima energije, kao što su javne električne mreže. U posebnim
slučajevima u kojima je namijenjen stand-by povezivanje na postojece električne sisteme,ona će se izvršiti
samo od strane kvalificiranog električara u skladu sa svim zakonima i propisima koji su na snazi u vašoj zemlji
(*) za električne instalacije. Neispravna veza može preokrenuti pravac struje iz agregata da teče kroz javne
nabavke, što rezultira strujnim udarom bilo koga ko radi na mreži. Osim toga, agregat može eksplodirati,
zapaliti ili dovesti do požara u ožičenju zgrade kada su ponovo uspostavljena mrežna napajanja.

11. Električna oprema (uključuje linije i plug veze) ne bi trebalo biti neispravno.

12. Upustava za upotrebu koji se odnose na sigurnost ljudi su data u poglavlju pod naslovom ''PRIMJENA
AGREGATA'' u ovom priručniku. Bitno je da se odnosi na to upustvo.

13. Ako radite u neposrednoj blizini aktivnog generatora, preporučujemo da nosite neke zaštitnike za uši.

(*) Molimo kontaktirajte nas zvanične distributere, koji će vas obavijestiti o važećim smijernicama.
_____________________________________________OPĆI OPIS

(1) Poklopc spremnika goriva (9) Filter zraka


(2) Spremnik za gorivo (10) Oznake sa specifikacijama
(3) Poluga prigušivača (11) Ispušna cijev
(4) Ventil goriva (12) Toplinski prekidač
(5) Trzanje početne drške (13) Utičnica 230V / 16A
(6)Pletenica za uzemljenje (13') Utičnica 400V/16A
(7) Kapa svjećice (14) Šaraf motora za ispuštanje ulja
(8) Čep za ulje sa šipkom za provjeru (15) Prekidač motora
(8') Šaraf za punjenja ulja (izbor (8) ili (8') (16) Identifikacijska ploča ''Serijski broj''
Po potrebi
PRE-RAD PROVJERA________________________________________
UPOZORENJE:
Za obavljanje ove serije čekova, agregat morate staviti na stabilnu i horizontalnu podlogu,
ugašenog motora i uklonjenu kapu svjećice. Pazite da ne dotaknete vruće metalne dijelove
prilikom provjere razine ulja.

PROVJERA NIVAO ULJA

OPREZ:

 Motor ulja je važan faktor koji utieče na performanse motora i njegovu funkcionalnost života.

 Motor sa nedovoljnim uljem može ozbiljno oštetiti motor.

 Korištenje ne-deterdžentna ili biljna ulja se ne preporučuju.


PRE-RAD PROVJERA________________________________________
PROVJERA NIVOA ULJA

MJEŠAVINA BANZINA/ ALKOHOLA

Mješavina benzina / alkohola se ne smije koristiti. Ali,ako koristite ovu mješavinu, uvjerite se da je
njegov oktanski broj u skladu sa oktanskim brojem preporučenim od strane Honde. Postoje dvije
vrste benzina/ alkohola: etanol na bazi smjese metanola i smjesa se temelji.

Nemojte koristiti smjese koje sadrže više od 10% etanola ili mješavinu benzina i metanola (metil ili
drvo alkohola) bez dodatnih otapala ili bez antikorozivnih posrednika u slučaju metanola.

Ako benzin / metanol se koristi sa dodatkom otapala antikorozivno posrednika, sadržaj metanola ne
smije biti veći od 5%.

NAPOEMNA:

Garancija ne pokriva štetu nanesenu sistemu goriva ili problema u obavljanju motora koji proizlaze iz
upotrbe benzina koji sadrže alkohol. Honda ne odobrava korištenje goriva koji sadrži metanol u mjeri
u kojoj njihova svojstva još nisu dokazana za upotrebu.
________________________________________RUKOVANJE
RUKOVANJE________________________________________
SISTEM ZA UZBUNU ULJA

Svrha sistema uzbune ulja je kako bi se izbjeglo oštećenje motora kada je nivo ulja u karteru prenizak.
Čim se razina ulja spusti na podešenu granicu sigurnosti,sistem za uzbunu ulja će automatski
zaustaviti motor. (Prekidač motora ostaje u položaju ''ON''). U tom slučaju, motor se ne može
pokrenuti, čak i pomoću prigušice, dok se nivo ulja ne vrati na gornju granicu.

ZAUSTAVLJANJE MOTORA

1. Isključite sve uređaje povezane sa agregatom koje su uključeni u izlazne utičnice.

2. Postavite prekidač motora (1) u položaj ''OFF''.

3. Zatvorite ventil goriva (2).

KORIŠTENJE NA VISOKIM VISINAMA

Na visokoj nadmorskoj visini, smjesa goriva/ zraka u karburatoru je vrlo bogata. To dovodi do
smanjenja snage i povećanje potrošnje goriva.

Ako se koristi agregat na nadmorskoj visini većoj od 1.800 metara, karburator treba biti opremljen sa
manjim promjerom mlaza goriva i smjesu za podešavanje šaraf treba biti u skladu sa
prilagođavanjem. Ove modifikacije moraju biti od strane Honda dilera. Čak i ako se pravilno podešava
snadbijevanje goriva, snaga motora se smanjuje za 3,5 % za svako povećavanje 300 metara u visinu.

OPREZ:

 Snaga agregata takođe opada kada se koristi na nižoj nadmorskoj visini, nego kada je
karburator bio prilagođen. Ako smjesa goriva/zraka previše suvonjava, motor će se zagrijati i
može doći do oštećenja.
________________________________________RUKOVANJE

RAD AGREGATA

Vaš Honda agregat je pouzdan komad opreme, razvijen kako bi osigurali svoju sigurnost. To vam
može pomoći da lakše obavljati djelatnost i donijeti poboljšanja u slobodno vrijeme, ali 8 9 10 postoji
i opasnost od strujnog udara, ako ne budete slijedili strogo upute,instrukcije za upotrebu date su u
ovom poglavlju.

UPOZORENJE:

• Nikada ne spajajte agregat na glavnu utičnicu.

• Nemojte spajati bilo kakve aparata u prekidač prije agregata.

• Nemojte mijenjati unutarnje ožičenje agregata.

• Ne mijenjajte postavke motora: napon i frekvenciju izlaz generatora su izravno povezane s brzinom
motora; ove postavke se podešavaju u tvornici.

• Samo je moguće povezivanje aparata koji su ispravnom stanju: većina prijenosni električni alata su Class II
(dvostruka izolacija). Oprema koja ne zadovoljava ovaj standard (alata s metalnom kućištu) je da se napaja
preko 3 provodna kabla (sa uzemljenja) kako bi se osiguralo ispravno uzemljenje u slučaju električnog kvara.

• Isporučujemo samo strojeve čiji napon kao što je navedeno na njihovim ocjenama ploče, odgovara da je u
produkciji agregata. Ako prekidači zahtijevaju zamjenu moraju biti zamijenjeni sa prekidačima koji imaju
identične ocjene i karakteristike.

• Zbog visokih mehaničkih naprezanja samo treba tvrdom gumom obložiti fleksibilan kabel (u skladu s IEC
245-4), ili ekvivalentni koji treba koristiti.

• Agregat zadovoljava zaštitne mjere "električno rasklapanje s izjednačenje" kao što je navedeno u IEC
60364-4-41: prosinac 2005 §413. (i VDE0100 dio 728).

- Koristite napajanje sistema IT sistemom

- S neutralnim vodičem N (za 3phase stroj) i

- nije uzemljen izjenačenje potencijala dirigent PE, povezuje sve izložene vodljive dijelove agregata zajedno.

- uzemljenje agregata je za pravilan rad, ove zaštitne mjere nisu potrebne.

-moguće je samo povezivat aparete koji su u dobrom radnom stanju; većina prijenosnih električnih alata su
klase 2 (dvostruka izolacija). Oprema koja ne zadovoljava ovaj standard (alati sa metalnim kućištem) moraju
se napajati preko 3- dirigent kabla (izjednačavnje dirigent PE)

- uzemljenje neutralnog generatora ili bilo koje tačke živog vodića (VS zavojnice) kao centar slavine, je u
suprotnosti sa ugrađenim u zaštitnu mjeru.
- ako neutralni vodić mora biti uzemljen ipak to može samo obavljati profesionalni električar, provedbu
dodatnih sigurosnih uređaja potrebnih zajedno sa novim zaštitnim mjerama (cf. IEC 364-4-41).

UPOTREBA AGREGATA_____________________________________

-Električni produžni kablovi moraju biti pažljivo odabrani, opremljeni i moraju se održavati. Dobro stanje izolacije će osigurati sigurnost
korisnika. Kablovi semoraju redovno pregledati; treba ih zamijeniti, a ne popravljati u slučaju kvara.

- Odaberite dužinu i presjek produžetka kabla prema poslukoji treba obaviti (pogledajte tebelu dolje za indikaciju).

• Vrijednost za prihvatljivog pada napona na-liniji 7 V i prihvatljivog struje 7. A po mm2 kabla presjeka:

- Temperatura okoline: 20 ° C,

- Potpuno opustiti kabal kako bi se izbjeglo pogoršanje izolaciji od pregrijavanja,

- U skladu s uputama kabalskog proizvođača.

• Ovaj agregat se ne preporučuje za korištenje električnih aparata, kao što su televizori, hi-FIS ili
mikroračunala, koji ne mpgu biti u skladu s njim.

• Izbjegavajte preopterćenje agregata; sljedeća pravila se moraju pošovati ako želite da agregat ispravno
radi:

-Zbir snage izlaza mašine mora biti povezana istovremeno, agregat mora biti u skladu sa karakteristikama
datim u posljednjim stranicama ovog priručnka,

-Ne prelaziti maksimalnu struju navedenu za svaki priključak.

• agregat ne smije biti opterćen na nominalnu snagu, ako su uvjeti takvi da su normalni uvijeti hlađenja nisu
ispunjeni. (atmosferski pritisak: 100 kPa [1 bar]). Kada koristite agregat u nepvoljnim uvijetima, vodite
računa da se smanji opterećenje snage. Primjer: 28 (ograničeno na XA od prekidača).

 Agregat se ne smije koristiti za napajanje ormarića električnom energijom za posao na


gradilištu.
 U slučaju stručnog korištenja (pogotovo u DVGW polju), agregat mora biti postavljen u
skladu sa zahtjevima za ''odvajanje zaštite sa izolacijskim praćenjem i prebacivanje-off''.
 Rješenje prikladne opreme za primjenjive zahtjeve dostupni su vam na zahtjev od vašeg
Honda dilera.
________________________________________RUKOVANJE

INFORMACIJE NA IZRADI AGREGATA

Namotaji agregata nisu uzemljeni. Time se osigurava sigurnost sistema i smanjuje se rizik od strujnog
udara. Stoga je strogo zabranjeno povezivanje bilo koje tačke na namotaju sistema agregata
uzemljenja.

Napon isporučuje agregat regularno pomoću sredstava od ploče štampanog strujnog kola (AVR) koji
određuje rotor uzbudljive struje od prstenova i grmlja. Da ne biste oštetili agregat ako se koristi
neispravno, AVR je opremljen sa dva sigurnosna uređaja:

- Preopterećenje. Zaštita od rotora ograničavanjem uzbudljive struje, što uzrokuje pad u izlazni
napon.

- Pregrijavanje: Izlazni napon je prepolovljen, kada je oćitavanje temperature u upravljačkoj


kutiji veći od 90 ° C.

Agregat je opremljen sa toplinskim prekidačem koji ga štiti od preopterećenja. Ako električna


energija je odsiječena tokom rada, to se može desiti zbog preopterećenja okidanja toplinskog
osigurača. U tom slučaju, trebali biste pričekati neko vrijeme, uklonite uzrok preopterećenja i
restartujte toplinski osigurač prebacivanjem igle (1) koja se nalazi u neposrednoj blizini izlazne
utičnice. Termalni osigurač je dizajniran tako da odgovara specifikacijama agregata. Ako se mora
zamijeniti, provjerite da li je zamijenjen sa orginalnim dijelom koji je proizveden od strane Honde.
____________________________________________ODRŽAVANJE
Raspored održavanja mora se strogo poštovati u cilju oćuvanja životnog vijeka i moć agregata.

OPREZ:

 Motor i auspuh će dostići temperaturu dovoljno visoku da izazove izbijanje požara ako se
zapaljivi materijali nalaze u njihvoj blizini. Dopustite da se motor ohladi nakon 15 minuta
možete ga upaliti za radove na održavanaju.

 Koristite samo orginalne Honda dijelove. Agregat se može oštetiti ako se koriste dijelovi koji
nisu u skladu sa specifikacijama Honda.

RASPORED ODRŽAVANJA

NAPOMENA:

(1) Ako se koristi u prašnjavom okreuženju, češće čistite.

(2) Ovi postupci moraju biti izvedeni od strane Honda trgovca, osim ako korisnik ima posebne alate i
ako je osposobljen za obavljanje posla.
____________________________________________ODRŽAVANJE

ZAMJENA ULJA

Kapacitet ulja :1,1 litar

Zaštita okoliša
Otpadno ulje je ozbiljan izvor zagađenja našeg okoliša; preporučujemo vam da ga ulijete u nepropustan
spremnik za servisne stanice ili odlagalište otpada, koje će se reciklirati. Ne bacajte ulje sa kućnim otpadom, i
ne bacajte ga lijevanjem na tlo ili u odvod.

ODRŽAVANJE_____________________________________________
ZRAČNI FILTER

Motor neće raditi ispravno ako je čistač zraka prljav: to je vrlo važno da se čistač zrak servisira
redovno.

UPOZORENJE:

Nikada nemojte koristiti benzin ili zapaljiva otapala za čišćenje filtera zraka, kao što su tvari koje
mogu uzrokovati požar ili oštetiti komponente.

OPREZ:

Nemojte koristiti agregat bez filtera zraka,jer to može oštetiti motor.


___________________________________________ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE ČAŠICE ZA NASLAGE

OPREZ:

Koristite samo preporučene svjećice. Motor može biti oštećen ako se koristi svjećica sa
neodgovarajućim termo indeksima.

UPOZORENJE:

Ne dirajte auspuh ili svjećicu ako jemotor pokrenut, tako možete izazvati požar i zapaliti sebe.

1. Izvadite kapu svjećice i odvijte svjećicu ključem koji je namijenjen za svjećice.

2. Iz bliza provjerite svjećicu i zamijenite je ako postoje teške naslage na elektrodma ili ako je izolator
napukao ili oštećen. Očistite svjećiu za žičanom četkom.

OPREZ:

Nikada nemojte čistiti svjećicu pjesarenjem.


OPREZ:

Svjećicu morate čvrsto pritegnuti, inače to može izazvati zagrijavanje i oštetiti motor.

_________________________________TRANSPORT – SKLADIŠTE

TRANSPORT AGREGATA

UPOZORENJE:

Prije transporta agregata trebate biti sigurni da je prekidač motor podešen na "OFF". Prilikom
transporta, uvijek držati nivo agregata i ventil za gorivo zatvoren da se izbjegne svaki rizik od
curenja goriva.

3. Zamijnite motorno ulje ( vidi stranicu 17).

4. Izvadite svjećicu i stavite kašiku čistog motornog ulja u cilindar. Uključite motor polako sa
starterom da distribuciju nafte i dovedite klip na gornju mrtvu tačku (kompresije). U tom položaju
usisni i ispušni ventili su zatvoreni.

NAPOMENA:

Zaštita okoliša: otpadno ulje je ozbiljan izvor zagađenja našeg okoliša; preporučujemo vam da ga izlijete u
nepropustan spremnik za servisne stanice ili odlagalište otpada, koje će se reciklirati. Ne bacajte ulje sa
kućnim otpadom, i ne prosipajte ga lijevanjem na tlo ili u odvode,kanalizaciju ili u kišnu kanalizaciju.
KORISNE INFORMACIJE_____________________________________

PRONAĐITE OVLAŠTENOG TRGOVCA

Molimo vas da pogledate Evropsku internet stranicu: http://www.honda-eu.com

TEKUĆI DIJELOVI, DODATNI PRIBOR I POTROŠNI MATERIJAL

Za kupovinu jednog od izvornih dijelova dolje navedenih, ili bilo kojeg drugog dijela, obratite se
ovlaštenom Hondinom prodavaču: