You are on page 1of 1

La locomotora

Exercici per treballar l’articulació amb la flauta.
Curs 18-19

Per: Adelaida Ibañez Ferrater