GRUP ŞCORAL INDUSTRIAL MINIER LUPENI

Proiect de specialitate pentru examenul de certificare a calificării profesionale nivel 3

Calificare: Tehnician Transporturi

TEMA PROIECTULUI

Transportul Rutier de Persoane
Profesor îndrumător: Ing. Mihăiasă Romeo Elev: Filipescu Catalin Ionel Clasa: a XIII- a E

-- 2010 –

Cuprins: Argument 1.Transportul-notiuni generale 2.Clasificarea transporturilor 3.Autoritatea Rutiera Romana (ARR) 4.Operatorii de transport rutier 5.Pregatire si calificare 6.Transportul rutier in regim de taxi 7.Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturile rutiere de persoane 8.Anexe

2

sub îndrumarea coordonatorului de proiect si pe baza cunostintelor acumulate de-a lungul studiului disciplinelor de specialitate pe parcursul tuturor anilor de studiu din cadrul liceului. Progresele inregistrate in domeniul transporturilor a facilitat o crestere calitativa si cantitativa a schimburilor comerciale. Transportul persoanelor implica o principala necesitate zilnica atat nationala cat si mondiala. de aceea am ales ca tema de studiu “Transportul rutier de persoane” pentru a detalia principala modalitate de transport a persoanelor. La randul sau societatea umana si-a valorizat o mare parte din cuceririle sale in dezvoltarea mijloacelor. legislatiei si a organizarii sistemelor de transport. sociale implica utilizarea mijloacelor de transport. metodelor.ARGUMENT Majoritatea activitatilor economice.infrastructurilor. Intre evolutia societatii si cea a mijloacelor de transport exista o stransa relatie. Am conceput aceasta lucrare în urma unui studiu îndelungat al literaturii de specialitate. sociale sau culturale inlaturand bariere si construind punti. Prin aceasta lucrare doresc sa fac dovada gradului de pregatire în calificarea „Tehnician în transporturi” cunostinte dobândite în cadrul disciplinelor tehnice si a laboratoarelor practice in perioada anilor de studio. 3 .

aeriene şi navale care asigură circulaţia bunurilor şi a persoanelor. Prin această activitate se asigură şi realizează deplasarea in spaţiu a bunurilor şi oamenilor. intr-un mod direct dezvoltarea producţiei şi a schimbului. siguranţa. căi de navigaţie interioară reprezintă organele de mişcare ale oricărui stat. in jurul anului 3500 in. Roata este fundamentală pentru apariţia şi dezvoltarea călătoriilor. a purta. cuvântul transport înseamnă: faptul de a transporta. precum şi a comerţului. se poate concluziona că transporturile reprezintă acea ramură a economiei naţionale care dă vitalitate societăţii. Transportul reprezintă acea activitate organizată şi depusă scopul invingerii distanţelor.Capitolul I Transportul. care locuiau in Orientul Mijlociu. existenţa lor asigurindu-i vitalitate. fără transporturi nu putem vorbi de existenţa comerţului şi cum comerţul este un factor ce determină existenţa oraşelor.Hr. a căra. in zona cuprinsă intre Tigru şi Eufrat.in vederea satisfacerii nevoilor materiale şi spirituale ale societăţii omeneşti. deplasarea unor bunuri sau a oamenilor depinzand exclusiv de scopul urmărit. Astfel. roata fiind considerată ca vitală pentru toate societăţile. In acelaşi timp. viaţa modernă de astăzi furnizează extrem de multe motivaţii privind deplasarea oamenilor. inexistenţa facilităţilor de transport constituie o reală piedică in apariţia sau dezvoltarea oraşelor. a apărut o dată cu aceasta şi s-a dezvoltat din punct de vedere calitativ. Geografic. căi ferate. are rolul de a aduce mărfurile unde este nevoie de ele.notiuni generale Conform Dicţionarului explicativ al limbii române. În România. Diferenţierea pe care oamenii o fac între aceste modalităţi de călătorie are la bază criterii cum ar fi: rapiditatea. Transporturile asigură deplasarea oamenilor şi a mărfurilor. cantitativ şi structural concomitent cu dezvoltarea producţiei. porturi. Dintotdeauna transportul a fost o necesitate umană de bază şi o sursă importantă de câştig pentru cei care s-au ocupat de organizarea acestei activităţi. putere şi progres. omul se deplasa dintr-un loc altul in căutare de hrană şi protecţie potriva vicisitudinilor naturii cu atat mai mult. facilitand la randul său. Dacă in vremurile străvechi. confortul. acea ramură a economiei naţionale cuprinzând totalitatea mijloacelor rutiere. totalitatea bunurilor sau a persoanelor care sunt transportate la un moment dat în condiţii determinate. transportul de persoane între localităţi se poate face pe cale feroviară sau rutieră. roata a fost inventată de către summerieni. infrastructura concretizată in şosele. ci este un mijloc de realizare a unor scopuri practice. Transportul este strans legat de societatea omenească. Sensul cuvântului a transporta este: a deplasa cu un vehicul bunuri sau persoane dintr-un loc în altul. Un salt uriaş l-a inregistrat societatea in momentul in care a fost inventată roata şi cei mai mulţi consideră că invenţia acesteia este motivul apariţiei civilizaţiei antice şi moderne. serviciile asigurate pe parcursul 4 . ştiinţei şi tehnicii. sunt acele artere şi mijloace care menţin in viaţă oraşele—centre industriale şi de civilizaţie. antrenand şi condiţionand creşterea economică pe plan mondial. Transportul nu reprezintă un scop sine. de efectele economico-sociale ce urmează să se obţină. a duce. aeroporturi.

nu în ultimul rând. preţul pe care trebuie să-l plătească. în România anului 2002 s-a înregistrat o tendinţă descrescătoare (aproximativ 90% faţă de anul 2001 la majoritatea indicatorilor). în anul 2001 numărul de pasageri care au apelat la transporturile rutiere interurbane şi internaţionale a fost de peste 200 milioane. în care mobilitatea forţei de muncă înregistrează creşteri semnificative. S-au utilizat peste 3000 de autobuze şi microbuze. Conform Institutului Naţional de Statistică. dar tendinţa este una descendentă. transportul interurban de persoane capătă o importanţă deosebită. dintre care peste 500 realizează şi transporturi în afara graniţelor ţării.călătoriei şi. În prezent pe piaţa transporturilor interurbane de persoane operează aproape 2000 de firme. Mai ales în contextul economiei actuale. În cazul transporturilor rutiere internaţionale de persoane. 5 .

Transporturile în interes propriu de persoane se executa fara perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri si servicii. nr. 2. 20 alin. Transporturile de persoane reprezinta un mic segment din ansamblul activitatii de transporturi. modurile de transport care fac parte integranta din sistemul national de transport: transportul rutier. transportul aerian. în functie de depasirea teritoriului unui stat. 2. 2.G. nr. pentru transportul de persoane. pe apa (maritime. transportul combinat si multimodal. feroviare).G. (2) din O. în cuprinsul art. O. pe râuri navigabile. dominata de deplasarea marfurilor. contra cost [art. transportul naval (maritim si fluvial). fluviale. transporturile sunt transporturi în trafic intern si transporturi în trafic international.2.1. Criteriul care deosebeste cele doua notiuni consta în principal în trecerea frontierei de stat de catre vehiculul care transporta persoane. însa. Transportul international poate. transportul este transport de persoane si transport de bunuri (marfuri). Pentru activitatea de transporturi publice este necesara autorizatia Ministerului Transporturilor.3. 5. Ministerul Transporturilor tine evidenta autorizatilor în registre unice pe moduri de transport. transportul feroviar. deosebim transporturile în interes public (denumite în reglementarile recente si transporturi publice) si transporturi în interes propriu sau privat. transporturile sunt terestre (rutiere. Articolul 22 din O. 38/2003 privind transportul în regim de taxi si în regim de închiriere). 19/1997].G. Pentru transporturile de persoane în regim de taximetrie exista reglementari specifice (Legea nr. sa presupuna si tranzitul altor tari.Capitolul II Clasificarea transporturilor 2. Transportul în folos propriu de bunuri si de persoane se analizeaza ca un accesoriu al unei alte activitati economice executate de catre persoana care îl organizeaza. În consecinta. iar bunurile transportate trebuie sa fie proprietatea acesteia sau rezultatul activitatii sale. printr-un titlu de transport înmânat pasagerului. pe lacuri navigabile) sau aeriene. transportul are caracter intern sau international.4. nr. Transporturile în folos propriu sunt supuse 6 . Contractul de transport se încheie între transportator si beneficiarul de transport si se probeaza. În functie de obiectul sau. în conditii nediscriminatorii de acces pentru terti. 19/1997 dispune ca persoanele fizice sau juridice care efectueaza transporturi de persoane se autorizeaza de catre Ministerul Transporturilor. localitatea de expeditie si localitatea de destinatie se afla în tari diferite. În functie de interesul servit. În functie de calea sau mijlocul de transport. În transporturile internationale obisnuite. pe baza unui contract de transport. 19/1997 privind transporturile exemplifica. Transporturile publice sunt executate de catre persoane fizice si juridice. În functie de itinerariul parcurs. Acestea din urma se subclasifica în transporturi în interes personal (transporturile executate de persoanele fizice în vederea asigurarii deplasarii unor persoane sau bunuri) si transporturile în folos propriu (transporturile executate de persoane fizice sau juridice pentru activitatile proprii autorizate cu mijloacele de transport pe care le detin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere sau de leasing).

44/1997.G. 7 . nr. . Transportul rutier în interes personal se efectueaza.G. în sensul art. respectiv. scopul transportului fiind în interesul activitatilor proprii.aceste transporturi sunt o activitate accesorie sau auxiliara a celorlalte activitati ale operatorului de transport. precum si a bunurilor aflate în proprietatea lor.transportatorul detine vehicule în proprietate sau cu orice alt titlu. cu respectarea prescriptiilor privind numarul de locuri si a masei maxime autorizate. se dezintereseaza de transportul în interes personal. Noua reglementare. ca si transporturile publice. în interes familial. social. pentru deplasarea membrilor familiei. nr. cu vehiculul proprietate personala. 12 din fosta O. 109/2005. autorizatiile se acorda de catre organele proprii ale acestora. O.autorizarii Ministerului Transporturilor.persoanele transportate sunt angajatii operatorului de transport sau membri de familie ai acestuia. În situatia în care transporturile în interes propriu sunt efectuate de catre institutiile componente ale sistemului national de aparare. de catre persoane fizice.U. Persoanele care efectueaza transporturi în interes personal nu sunt supuse autorizarii de catre Ministerul Transporturilor. sportiv sau de binefacere. . Transportul rutier în cont propriu este efectuat fara încasarea unui tarif sau a echivalentului în natura sau în servicii al acestuia si se realizeaza în principal în urmatoarele conditii: .

sunt exercitate prin intermediul Autoritatii Rutiere Române. controlul respectarii legislatiei specifice. aflata în subordinea Ministerului Transporturilor.Capitolul III Autoritatea Rutiera Romana (ARR) Autoritatea de stat în domeniul transporturilor rutiere este Ministerul Transporturilor. .înregistrarea operatorilor de transport în Registrul operatorilor de transport rutier. fiind un organism tehnic specializat pentru transportul rutier. . Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor. cum ar fi: chirii. Ministerul Transporturilor este autoritatea competenta pentru aplicarea acordurilor si conventiilor internationale.elaborarea programelor de transport rutier public de persoane prin servicii regulate. aplicarea conventiilor internationale în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte etc. Potrivit art. date în administrarea acestei institutii pe toata durata de existenta a acesteia. A. acordarea de licente operatorilor de transport rutier etc.acordarea licentelor de transport si de executie pentru operatorii de transport si a licentelor pentru activitatile conexe transportului rutier. referitoare la conditiile de siguranta a transporturilor rutiere si de protectie a mediului. De asemenea. . Conducerea ARR este asigurata de catre un consiliu compus din 9 persoane. ARR are în structura sa organizatorica Inspectoratul Rutier. Autoritatea Rutiera Româna (ARR) a fost constituita în baza H. 625/1998. Autoritatea Rutiera Româna este o institutie publica cu personalitate juridica. exploatari ale unor bunuri pe care le au în administrare etc. 8 . 5 din Regulamentul sau de functionare.tinerea evidentei detinatorilor de licente de transport rutier. Autoritatea Rutiera Româna nu se confunda cu Registrul Auto Român (RAR). . .controlul respectarii normelor obligatorii de securitate rutiera. Atributiile Ministerului Transportului referitoare la licentele de transport. prestatii editoriale. care asigura cadrul general privind realizarea. conform prevederilor legale. norme stabilite de catre Ministerul Transporturilor.asigurarea controlului achitarii de catre contribuabili a obligatiilor privind constituirea Fondului special al drumurilor publice. nr.R. . desemnat în principal sa asigure inspectia si controlul în trafic.R. este o institutie publica finantata integral din venituri extrabugetare. dezvoltarea si siguranta transporturilor rutiere. organizat la nivel de directie. precum si din desfasurarea altor activitati privind valorificarea unor produse din activitati proprii si conexe. Atributiile Autoritatii Rutiere Române sunt urmatoarele: . bilaterale sau multilaterale la care România este parte. Aceste bunuri pot fi înstrainate în conditiile legii.inspectia si controlul de stat privind respectarea reglementarilor interne si internationale specifice transporturilor rutiere.G. realizate din prestari de servicii specifice. patrimoniul ARR este constituit din bunuri proprietate privata a statului. modernizarea. iar presedintele consiliului de conducere este directorul general – inspector de stat sef.

G. De remarcat faptul ca. dar nu mai mult de 5 ani. cu chirie sau în leasing mijloace de transport. licenta de transport se acorda pentru perioada de valabilitate a acestui contract. Pentru a desfasura o activitate de transport rutier. numai operatorilor de transport rutier. nr. ca întreprindere. Regimul tarifelor si al comisioanelor pentru eliberare de licente de transport si licente de executie se stabilesc de catre autoritatea competenta. orice întreprindere. Licenta se acorda numai operatorilor de transport public care îndeplinesc conditiile de onorabilitate. stabilite de catre ARR. Daca operatorul detine vehiculul în baza unui contract de închiriere sau de leasing. pe categorii si tipuri de transport. de asemenea. înregistrati în Registrul operatorilor de transport rutier. 9 . în sensul O. 19/1997 arata ca acesta detine în proprietate. licenta de transport. Prin operator de transport rutier se întelege. sa încheie anual o asigurare obligatorie de raspundere civila. atunci când defineste operatorul de transport. 109/2005. care detine în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere. capacitate profesionala si capacitate financiara. Conducatorii de autovehicule rutiere trebuie sa posede permis de conducere pentru clasa din care face parte vehiculul respectiv. care efectueaza transporturi rutiere interne si/sau internationale si care a obtinut în prealabil. O.G.Capitolul IV Operatorii de transport rutier Activitatea de transport rutier si cea conexa transportului rutier este permisa. nr. Licenta de transport se elibereaza pe o perioada de 5 ani si se vizeaza anual. operatorii de transport rutier trebuie sa obtina licenta de executie pe vehicul. dotare tehnica corespunzatoare.U. ei sunt obligati.

trebuie obţinute o serie de licenţe şi autorizaţii. Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) şi Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare (COSA) au înfiinţat primul centru de evaluare ocupaţională în domeniul transporturilor rutiere din România. aprobate prin Ordinul nr. Se acordă certificate de atestare. Pentru creşterea competitivitatii în raport cu concurenţa. Compania de transport este răspunzătoare. În acest sens. după expirarea perioadei de şedere. Transporturilor şi Locuinţei. competenţa profesională. pentru a se asigura legalitatea transportului (printre care şi obligativitatea de a emite bilete dus-întors). operatorii trebuie să posede o licenţă. firma trebuie să fie capabilă să ofere informaţii complete clienţilor care efectuează călătorii în afara ţării. conform Normelor Metodologice din 4 decembrie 2001. care se acordă în funcţie de îndeplinirea unor criterii ce vizează onorabilitatea. Aceste măsuri sunt necesare datorită tendinţei românilor de a rămâne în străinătate şi a-şi căuta un loc de muncă. trebuie să se obţină licenţă de transport de persoane în regim internaţional. pe durata călătoriei. de securitatea şi siguranţa în trafic a turiştilor şi a bagajelor.12. 1842 / 04. în legătură cu toate documentele şi formalităţile necesare. În cazul transporturilor internaţionale de persoane. firmele de transport trebuie să dispună de personal calificat. Pentru a avea dreptul de a efectua operaţiuni de transport rutier de persoane. CevoTrans.2001 al Ministerului Lucrărilor Publice. De asemenea. capacitatea financiară şi baza tehnicomaterială.Capitolul V Pregătire şi calificare Pentru a putea desfăşura activităţi de transport rutier public. Companiile de profil au astfel posibilitatea de a-şi testa angajaţii în funcţie de standardele europene. 10 .

Si acest tip de transport face parte din categoria transporturilor publice. care apare pe „afisaj client” o data cu activarea dispozitivului de control din pozitia de operare „liber” în pozitia de operare „ocupat”. Transporturile în regim de închiriere pot fi efectuate numai de catre operatori de transport cu autovehicule detinute cu orice titlu. în consecinta. la care se adauga. 38/2003. pe baza de bon-client. Conform art. transportul în regim de taxi poate fi transport de persoane si transport de bunuri. u). cu plata anticipata a prestatiei contractate pe baza de documente (rent-a-car). Potrivit legii. dupa caz. cu privire la sanctionarea si respectarea reglementarilor în vigoare. 1) din Legea nr.Transporturile rutiere în regim de închiriere sunt acele transporturi efectuate de catre client sau de catre soferul pus la dispozitie de locator. 2. Operatorii de transport efectueaza transporturi în regim de taxi cu vehicule detinute cu orice titlu. dar el se afla sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Conform art. nu si transporturi de bunuri. Transporturile publice în regim de taxi se realizeaza de catre operatorii de transport în regim de taxi si de catre taximetristii independenti autorizati. Transportul public de persoane si de bunuri în regim de taxi se realizeaza contra cost. este aplicat automat de catre aparatul de taxat pentru perioada cât taxiul a stationat la dispozitia clientului. Costul transporturilor în regim de 11 . si alte tarife. Legea nr. care desfasoara transporturi de persoane sau de bunuri în regim de taxi cu un singur autovehicul aflat în proprietatea sa. înregistrat automat de catre automatul de taxat la începutul cursei. cu exceptia contractului de comodat. prin Autoritatea Rutiera Româna. exprimat în lei/ora. dotate specific pentru efectuarea transportului de persoane si de bunuri în regim de taxi. pus la dispozitia clientului pe baza de contract de închiriere cu titlu oneros. taximetristul independent autorizat se defineste ca fiind persoana fizica autorizata conform legii. Legiuitorul încadreaza transporturile de persoane sau de bunuri în regim de taxi în categoria serviciilor publice de transport local de interes public care se afla. aflat în cursa. dupa caz.Capitolul VI Transportul rutier în regim de taxi 1. cu exceptia contractului de comodat. Taximetristul independent va fi supus aceluiasi tratament ca si operatorul de transport în regim de taxi. cu un autoturism al locatorului. Tariful de pornire este un tarif unic exprimat în lei. sub autoritatea administratiei publice locale. s-a deplasat sub limita vitezei de comutare. 6 lit. Transporturile în regim de închiriere sunt doar transporturi de persoane. Tariful de stationare. 38/2003 reglementeaza pentru prima data în legislatia noastra activitatea de taximetrie si cea de transport rutier în regim de închiriere (rent-a-car). operatorii de transport sunt definiti ca fiind persoane juridice române care detin un parc de autovehicule din categoria celor prevazute pentru activitatea de taximetrie. Costul transporturilor de persoane si de bunuri în regim de taxi se determina prin însumarea tarifelor pe distanta parcursa si/sau timpul de stationare. cu un aparat de taxat aflat în dotarea autovehiculului respectiv. masurate. tarifat pe ora sau pe zi. 6 lit. la cererea acestuia. precum si pentru perioadele în care taxiul.

f) pe timp de iarna. cât autovehicul se afla la dispozitia clientului. Se interzice plecarea în cursa a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane care nu sunt amenajate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice si ale prezentelor norme. Instructajul de protectia muncii se va face pe faze. în conformitate cu prevederile normelor generale de protectie a muncii în vigoare.19.7. Persoanele fizice sau persoanele juridice trebuie sa asigure ca în inventarul autovehiculului sa se gaseasca: a) doua capre pentru suspendarea autovehiculului.15. d) cric corespunzator tonajului autovehiculului încarcat si suport de lemn pentru stabilitatea acestuia. în cazuri deosebite. Art..6. autovehiculele vor fi dotate. Art. Art. Capitolul VII Norme specifice de securitatea a muncii pentru transporturile rutiere de persoane (2002) Art. Art. în buna stare. conducatorilor auto le revin urmatoarele obligatii: 12 . e) doua triunghiuri reflectorizante sau dispozitiv de semnalizare a avariilor. Art. cu: huse pentru acoperirea mastii radiatorului. dupa caz. lanturi antiderapante. În timpul transportului de calatori.43. lopeti.34.închiriere se determina prin aplicarea costului de distanta si/sau timpul. Art. în plus.23. c) trusa de scule si unelte. sare etc. conform contractului.14. nisip. b) trusa medicala de prim ajutor.39. Transporturile de calatori se vor efectua cu autobuze sau. cu autocamioane special amenajate. Conducatorilor auto le este interzis sa transporte un numar de persoane mai mare decât cel stabilit prin constructia autovehiculului si înscris în certificatul de inmatriculare. Conducerea autovehiculelor este permisa conducatorilor auto numai în conditiile prevazute de Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice si instructiunile si dispozitiile în vigoare emise de Ministerul Transporturilor. amplasate unul lânga usa din fata a autobuzului iar celalalt lânga usa din spate. Se interzice plecarea în cursa a autovehiculelor care prezinta stare tehnica si estetica necorespunzatoare sau care depasesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentratiile maxime admise ale noxelor în gazele de evacuare. corespunzatoare tipului de autovehicul. Art. Autobuzele vor fi dotate cu câte doua stingatoare. Art.

o intreprindere trebuie sa obtina licenta de transport care se acorda in urma indeplinirii conditiilor de onorabilitate. (3) Copiile conforme cu exemplarul original al licentei de transport se elibereaza de catre autoritatea competenta pentru perioade succesive de un an pana la expirarea licentei de transport. 18. tinut de autoritatea competenta. 13 .(1) Pentru dobandirea calitatii de operator de transport rutier. (2) Pentru fiecare din vehiculele rutiere detinute de operatorul de transport rutier si utilizate la operatiuni de transport rutier. cu valabilitate de 5 ani. . capacitate financiara si competenta profesionala. . 102/2006 CAPITOLUL III Accesul la activitatea de transport rutier Sectiunea I Transportul rutier public Art. 17. ANEXA 1 LEGE privind transporturile rutiere O. 16. (2) Conditia de competenta profesionala se considera ca fiind indeplinita daca persoana desemnata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier este titulara a unui certificat de pregatire profesionala. completare si gestionare privind Registrul operatorilor de transport rutier se stabileste de catre autoritatea competenta.(1) Pot desfasura operatiuni de transport rutier public numai operatorii de transport rutier inregistrati in Registrul operatorilor de transport rutier. eliberat de catre autoritatea competenta. .(1) Exemplarul original al licentei de transport se elibereaza operatorului de transport rutier de catre autoritatea competenta.G. nr.a) sa supravegheze în permanenta ca urcarea si coborârea calatorilor sa se faca în ordine si în conditii care sa evite accidente. Certificatul de pregatire profesionala atesta detinerea nivelului necesar de cunostinte stabilit de autoritatea competenta si se acorda in urma unei examinari scrise obligatorii care poate fi completata cu o examinare orala in forma stabilita de autoritatea competenta.U. b) sa porneasca din statie numai dupa coborârea si urcarea calatorilor. Art. si se pastreaza la sediul acestuia. 109/2005 – privind transporturile rutiere modificata si aprobata prin Legea nr. Art. (2) Modul de intocmire. autoritatea competenta elibereaza cate o copie conforma cu exemplarul original al licentei de transport.

servicii regulate. Art. . 20. . . (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu international se poate efectua si de catre mai multi operatori de transport rutier. 30.(4) In cazul in care operatorul de transport detine numai vehicule rutiere pe baza de contract de inchiriere sau contract de leasing. 33. Art. 29. o copie conforma a certificatului de transport in cont propriu. b. 19. emisa de autoritatea competenta pentru fiecare vehicul rutier. servicii regulate speciale. dar nu mai mult de 5 ani. in comun. 32. Art. . precum si documente care sa dovedeasca ca transportul efectuat este in cont propriu. 34. asigurandu-se existenta la bordul autovehiculului a legitimatiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. licenta de transport se acorda pe perioada de valabilitate a acestui contract. . se poate efectua de catre operatorii de transport rutier romani numai pe baza de autorizatiei de transport international eliberata de autoritatea competenta a statului unde este situat celalalt capat de traseu si a autorizatiilor de transport international eliberate de catre autoritatile competente ale statelor tranzitate. (2) Transportul rutier in cont propriu de persoane poate fi efectuat de catre intreprinderi numai cu autovehicule la bordul carora se afla. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale in trafic international se poate efectua de catre operatorii de transport rutier romani numai pe 14 . Art. serviciul respectiv utilizand ca statii pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate altele decat statiile publice.(1)Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale in trafic national se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza licentei de traseu eliberata de autoritatea competenta cu valabilitate de 1 an.Operatorii de transport straini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic international pe teritoriul Romaniei numai pe baza autorizatiei de transport international eliberate de autoritatea competenta.(1) Efectuarea transportului rutier public este permisa numai pe baza copiei conforme valabile a licentei de transport. . pe toata durata transportului.(1) Licenta de transport se retrage in cazul in care operatorul de transport rutier nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acesteia sau in cazul in care operatorul de transport a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii acordarii acesteia. o copie conforma a licentei de transport acordata de catre autoritatea competenta. Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin: a. CAPITOLUL V Transportul rutier de persoane Art.(1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu international. servicii ocazionale. Art. c.(1) Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de catre operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul carora se afla. Art. pe toata durata transportului.

asigurandu-se existenta la bordul autovehiculului a legitimatiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. eliberate de autoritatea competenta. . (3) Transportul rutier de persoane se efectueaza numai cu vehicule rutiere destinate prin constructie tipului respectiv de transport.439/2002 pe baza documentelor prevazute in respectivul Acord. 49.baza autorizatiei de transport international eliberata de autoritatea competenta a statului unde este situat celalalt capat de traseu si a autorizatiilor de transport international eliberate de catre autoritatile competente ale statelor tranzitate. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic internationale se poate efectua numai in conditiile respectarii prevederilor Acordului privind transportul international ocazional de persoane cu autocarul si autobuzul ( Acordul INTERBUS) la care Romania a aderat prin Legea nr. Art. care elibereaza si cartea de identitate a vehiculului rutier.(1) Omologarea in vederea admiterii in circulatie a vehiculelor rutiere se acorda de catre autoritatea competenta. 47. piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele rutiere fabricate in tara sau importate. avand inspectia tehnica periodica valabila.Echipamentele. 46. (4) Transportul rutier ocazional de persoane in cont propriu in trafic international se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat si convenit de autoritatea competenta cu autoritatile competente din statele pe teritoriul carora se deruleaza transportul. Art. Art. CAPITOLUL V II Regimul vehiculelor rutiere Art. (2) Conditiile de certificare si omologare a vehiculelor rutiere pentru circulatia pe drumurile publice se stabilesc de catre autoritatea competenta. transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale in trafic international se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit intre autoritatea competenta si autoritatile competente din statele pe teritoriul carora se deruleaza transportul. acestea fiind clasificate/incadrate corespunzator conform prevederilor legale in vigoare. sunt supuse omologarii in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice si/sau inspectiei tehnice periodice. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. .(1) Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale in trafic national se poate efectua de catre operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competenta. serviciul respectiv utilizand ca statii pentru urcarea/coborarea persoanelor transportate altele decat statiile publice. 35. trebuie sa fie certificate si/sau 15 . (2) Pentru accesul pe infrastructura rutiera vehiculele rutiere fabricate in tara sau in strainatate.(1) Transportul rutier poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere a caror stare tehnica corespunde reglementarilor specifice in vigoare. . inmatriculate sau care urmeaza sa fie inmatriculate in Romania. dupa caz. (3) Pentru statele nesemnatare ale acordului Interbus. .

a licentelor de traseu. Art. contra cost.omologate din punct de vedere tehnic. de catre autoritatea competenta. potrivit reglementarilor in vigoare.Eliberarea licentelor de transport si a copiilor conforme ale acestora. 52. pe baza tarifelor stabilite de catre aceasta. Harta Rutiera a Romaniei ANEXA 2 16 . a certificatelor de transport in cont propriu si a copiilor conforme ale acestora. a licentelor pentru activitati conexe si ale autorizatiilor de transport international. se face de catre autoritatea competenta. .

ANEXA 3 17 .

.. TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI Autoritatea Rutieră Română ATESTAT PROFESIONAL pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier public de persoane Se certifică prin prezentul atestat că titularul a făcut dovada pregătirii sale profesionale......................... republicată... Eliberat de Autoritatea Rutieră Română Numele .. Prenumele ............... valabil până la data de ... potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. ale Hotărârii Guvernului nr................ la data de ...................... 19/1997 privind transporturile............... 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. Director general ..............MODELUL atestatului profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier public de persoane: ROMÂNIA MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE...... 76/914 a Consiliului CEE privind nivelul minim de pregătire a conducătorilor de vehicule pentru transportul rutier... Data şi locul naşterii . Semnătura ........ ANEXA 4 18 ........ ....................................................... cu modificările şi completările ulterioare. Seria APCA nr........ 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale Directivei nr.....

19 .

I. Bucuresti. Lumina Lex. 9/1996. 1999. Gh. C.Bibliografie: 1. Ed. Stancu.C. “Dreptul transporturilor – transporturile rutiere interne si internationale”. “Dreptul transporturilor”. R. 20 . 1997. 2000. “Caracteristici ale transporturilor rutiere”.D. p. O. Capatîna. II)”. O. Actami. All Bucureşti 1995 5. Bucuresti. Capatîna. Capatîna. “Transporturi şi expediţii internaţionale”. 70 4. O. Ciobanu. 3. Partea speciala (vol. ALEXA. 2.T. Ed. Bucuresti. nr. Ed. Ed. Lumina Lex. “Dreptul transporturilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful