You are on page 1of 2

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Στατιστική
ν κ κ

 (xi  x)2  fi (xi  x)2 fx i i


2
κ
σ i1
ή σ i1
 i1
 x2 , όπου ν   fi
v v v ι1

2. Τριγωνομετρία

ημ(Α  Β)  ημΑσυνΒ  συνΑημΒ , συν(Α  Β)  συνΑσυνΒ  ημΑημΒ

2 ημασυνβ  ημ(α  β)  ημ(α  β) , 2 συνασυνβ  συν(α  β)  συν(α  β)

2 ημαημβ  συν(α  β)  συν(α  β) , ημ2α=2ημα∙συνα, συν2α=συν2α-ημ2α

1  συν2α 1  συν2α
ημ2 α  , συν 2 α 
2 2

2t 1 t 2
ημ2α  , συν2α  , t  εφα
1 t 2 1 t 2

Α Β Α Β Α Β Α Β
ημΑ  ημΒ  2 ημ συν ημΑ  ημΒ  2 ημ συν
2 2 2 2

Α Β Α Β ΒΑ Α Β
συνΑ  συνΒ  2 συν συν συνΑ  συνΒ  2 ημ ημ
2 2 2 2
Λύση τριγωνομετρικών εξισώσεων:

Σε μοίρες Σε ακτίνια
ημx=ημα 0 0 0
x=360 κ+α ή x=360 κ+180 -α, κΖ x=2πκ+α ή x=2πκ+π-α, κΖ
συνx=συνα 0
x=360 κα, κΖ x =2πκα, κΖ
εφx=εφα 0
x=180 κ+α, κΖ x =πκ+α, κΖ

3. Γεωμετρία

Ορθό πρίσμα Επ  Πβ  υ V  Eβ  υ
Πβ  h Eβ  υ
Κανονική Πυραμίδα E  V
π 2 3

Κύλινδρος
Εκ  2πR  υ V  πR2  υ
πR2  υ
Κώνος Eκ  πRλ V
3
πυ 2
Κόλουρος Κώνος Eκ  π R  ρ  λ V
3
R  R  ρ  ρ2 
4. Αναλυτική Γεωμετρία

Απόσταση των σημείων Α(x1,y1) και Β(x2,y2): d  x 2  x1 )2  (y 2  y1) )2

Ax 1  By1  
Απόσταση του σημείου Σ(x1,y1) από την ευθεία Ax+By+Γ=0: d 
A 2  B2

x2 y2 
΄Ελλειψη  2  1,    2  2 ,    Εστίες (γ,0), Διευθετούσες x   ,
 2
 


Εκκεντρότητα 

5. Παράγωγοι


 u  u  v  u  v  dy dy du
(u  v )  u  v  u  v  ,    ,  .
v v2 dx du dx

1
( ημx)  συνx , (συνx )  ημx , ( εφx)  τεμ2 x , (ln x ) 
x
6. Ολοκληρώματα
x
 τεμxdx  ln τεμx  εφx  c  στεμxdx  ln εφ 2  c
dx x dx 1 x
 α2  x 2
 τοξημ  c
α α 2
x 2
 τοξεφ  c
α α

KEX
7. Απλός τόκος: T
100

-------------------------------------