You are on page 1of 1

ARAHAN: TULISKAN NAMA ALATAN PERKEBUNAN DI BAWAH DENGAN BETUL .

kereta
Sudip tangan penapis baldi skop
sorong
sorong
cangkul Serampang tangan sekateur Tong penyiram

/ 9 markah