You are on page 1of 1

CURSO : 2º DAM ORDINARIO Titor: Eva Pereira AULA 13

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

8,45 DES. INTERFACES PMDM (biling) PSP DES. INTERFACES DES. INTERFACES
9,35 Javier Porto Carlos Carrión Roberto Otero Javier Porto Javier Porto

9,35 DES. INTERFACES PMDM (biling) PSP DES. INTERFACES DES. INTERFACES
10,25 Javier Porto Carlos Carrión Roberto Otero Javier Porto Javier Porto

10,25 DES. INTERFACES PMDM (biling) SXE PMDM (biling) DES. INTERFACES
11,15 Javier Porto Carlos Carrión Víctor Martínez Carlos Carrión Javier Porto

11,15 EIE PMDM (biling) SXE PMDM (biling) PSP
12,05 Carmen Moure Carlos Carrión Víctor Martínez Carlos Carrión Roberto Otero

12,05 ACCESO DATOS INGLES SXE PMDM (biling) PSP
12,55 Bilingüe-Eva Pereira Víctor Martínez Carlos Carrión Roberto Otero

12,55 ACCESO DATOS ACCESO DATOS ACCESO DATOS ACCESO DATOS SXE
13,45 Bilingüe-Eva Pereira Bilingüe-Eva Pereira Bilingüe-Eva Pereira Bilingüe-Eva Pereira Víctor Martínez

13,45 ACCESO DATOS ACCESO DATOS ACCESO DATOS ACCESO DATOS SXE
14,35 Bilingüe-Eva Pereira Bilingüe-Eva Pereira Bilingüe-Eva Pereira Bilingüe-Eva Pereira Víctor Martínez

EIE (aula 11)
16,20
Carmen Moure
17,10

EIE (aula 11)
17,10
Carmen Moure
18,00