You are on page 1of 1

DOA RABITHAH

Latin :
Allahumma innaka ta’lamu anna ha dzihil quluuba qadij tama ‘at ‘alaa mahabbatika, wal taqat
‘alaa thaa ‘atika, wa tawahhadat ‘alaa da’watika, wa ta ‘aahadat ‘alaa nushrati syarii ‘atika,
fawatstsiqilaahumma raabithahaa, wa adim wuddahaa, wahdihaa subulahaa, wamla ahaa binuuri
kalladzii laa yakhbuu, wasyrah shuduurahaa bifaidhil iimaani bika, wa jamiilit tawakkuli ‘alaika,
wa ahyihaa bima’rifatika, wa amtihaa ‘alaasy syahaadati fii sabiilika innaka ni’mal maulaa wa
ni’man nashiiri, allahumma amien. Wa shallillahumma ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa
aalihi wa shahbihi wa salllim.
Arti :
Ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahwasanya hati hati kami ini
telah berkumpl atas cinta kepada Engkau dan bertemu atas ketaatan kepada engkau, dan bersatu
atas dakwah dan saling mengikat janji atas untk membela syariat Engkau. Maka itu yaa Allah,
kuatkan lah ikatan persatuan ini, kekalkan lah kecintannya, dan tujukkanlah jalan nya, dan
penuhilah dia dengan cahaya Engkau yang tak pernah redup. Dan lapangkan lah dadanya dengan
pancaran iman kepaada Engkau dan tawaakkal yang baik kepada Engkau. Dan hidupkan lah dia
dengan mengenal Engkau dan matikanlah dia atas syahadah pada jalan Engkau. Sesungguh nya
Engkau adalah sebaik baik pelindung dn penolong. Yaa Allah Tuhan Kami, kabulkan lah doa
dan permohonan kami. Semoga shalawat dn salam selalu tercurah kepada junjungan kami Nabi
Muhammad SAW dan kepada segenap keluarga dan shahabatnya.