You are on page 1of 2

1.NOVO JARUŽALO S VISINSKOM LOPATOM 0.9…..

tu=q/Up  Up=q/tu=7/0,07=100 m³/h
tpr=1,3/60=0,0216h=78sec ; tpu=1,3/40=0,0325=117sec ; Tc=252+117+78+75=522sec
n=Tc/tu=522/252=2,07sec ( Potrebna 2 transportera) ; a) Up=(3600*q*kr*kp*kz*kef)/Tc
Tc=26,75 sec

2.BETONIRA SE TEMELJNA PLOČA 40 CM…. d=40=0,4m , P=15*30=450m² , V=d*P=180m³
a)t=V/Upp=180/20=9h ; t b)to+p=20/30=0,6667h=40min ; tu=q/Upb=6/30=0,2=12min;
ti=q/Upp=6/20=0,3=18min ; Tc=12+40+18+6+5=81min ; n=Tc/ti=81/18=4,5 (5 automiješalica)

3.POTREBNO JE UTOVARITI 8000m³ SUHOG… Nut=0,0147 ;Up=1/Nut=68,03 ; Up’ =76,40 m³/h
tput=24/30=0,8h=48min ; tu=q/Up=12/76,40=0,157h=9,41 min ; Tc=9,42+48+1+1=59,42 min
n=59,42/9,42=6,307  7 kamiona ; Tuk=8000/76,40=104,71 h ; k=Tuk/Tz=104,71/40=2,62
(3 utovarivača i 21 kamion)

4.BAGER UČINKA 48m³/h … tut=(qd*kpu) /Up,b = 2*1,2/48 =0,5h=180sec ;
tod=l/vod=2,5/15=0,17=612sec ; tpo=l/vpo=2,5/2,5=0,1=360sec ;
Tc=tut+tod+tpo+tis=180+612+360+60=1212 sec ; Up,d=(3600/Tc)*q*kpu=7,129 m³/h
Nh,d=1/Up,d=1/7,129=0,140h/m³

5.DO GRADILIŠTA AB MOSTA ..Up,u=(3600/Tc) * q*kpu*krv=(3600/60) *0,8*1,1*0,8=42,24m³/h
Q=10000/10DANA=1000M³/DANA ; nn,u=1000/42,24=23,67 (potrebne su 3 smjene po 8 sati)

6.SKREJPER KOŠA 8m³,RAS 1,25, ZAPREMINA 15,9 …. Up,b=1/Nh,b=1/0,033=30,30 m³/h (sraslo) ;
Up,b=Up,b*kr=30,30*1,25=37,87 m³/h (rastresito) ; Nb=Up,s/Up,b =76/37,87=2,006 (2 bagera)
Up,d=60/Tc*q=(60/14)*1,26=5,4 m³/h ; q=N/ɣ=20/15,9=1,26 m³ ; Tc=t+tut=12+2=15 min;
tut=qd/Up,b=1,26/37,87=0,033h=2min ; Nd=Up,s/Up,d=76/5,4=14,07 (14 dampera)

125 nč/m³ . t=Q/Up=2000/74.21=3. tup=l/Upu=5/25=12 min .06=16.67m³/h potreban broj pneumovaljaka V2 bio bi: 2Nvajka=bulUpr/valjUpr=80/16.NA DOVOZU ZEMLJE RADE DAMPERI Q=3 M³ SA CIKLUSOM 12 MIN….7=22.71min .dana Nr.8 tu=(qdam*kp)/Up=(3*1.1 .67=4.45=26.54 M BETONA U TEMELJE OBJEKTA……Upp=32*0. Tc=12+10.5/90=1.71/14.041h=148. za valjak V1-Up=1/0.8 q=2.)Up=(3600/tc)*q*kv*kp q=(Up*tc)/3600*kp*kv)=(80*90s)/3600*1.35=96 % . tis=q/Upp=4/22. b.63 tut=q/Upb=4/20=12min . (ki=0. za valjak 2 Upr=1/0.5+2+1.5=47.011=90. Upr=Upr*Nh*nsm=80*8*2=1280 m³/r.27 m³ …… broj lopata nk=tu/tc=148.56 (22 radna dana) B.35 (4 automiješalice) PAR VUČENIH JEŽEVA…Up=((v*lv*h*1000)/n)*ki .475min=4.04=25 m³/h Nvalj=80/25=3.5*0.) nč=1/80=0. tpr=l/Upr=5/50=6min .195*1000)/11)*0.1*0.54/22.20 U KOLIČINI 23000 M³ U SLOJEVIMA POMOĆU A.4=41. nam=Tc/(tis+trez)=47. za valjak V3 Upr=1/0.5*1.8) .20=27600 m³ .dana=Qr/Upr=27600/1280=21.85 (5 dampera.90 m³/h (Valjak ima veći učinak od buldozera) p=bulUpr/valjak1Upr*100=(80/90.71+12+6+3.) Ndam=tc/tu=12min/2.a. kv=0.90)*100=88% .35 m³/h p=80/83.1)/80=0.4 T=15.71 . nece biti dovoljna 3) .45 m³/h . Kp=1.8 Up=74.Up=((3.5s .4=10.67=83.65 (2 kašike) TREBA SE ISKOPATI ZEMLJA 2 KATEGORIJE KR=1.) Qr=Q*kr=23000*1.86 h .8 (5 valjaka) Upr=5*16.2 (4 valjka) Upr=4*25=100 m³/h p=(80/100)*100=80% UGRADBA 15.