You are on page 1of 676

1.

e4 e6
1. e4 e5
ENCIKLOPEDIJA SAHOVSKIH OTVARANJA
3HUMKJIOITE)J,IUI IIIAXMATHbIX )J,EEIOTOB
ENCYCLOPAEDIA OF CHESS OPENINGS
ENZYKLOpADIE DER SCHACHEROFFNUNGEN
ENCYCLOPEDIE DES OUVERTURES D'ECHECS
ENCICLOPEDIA DE APERTURAS DE AJEDREZ
ENCICLOPEDIA DELLE APERTURE NEGLI SCACCHI
ENCYKLOPEDI OVER SCHACKOPPNINGAR
OO~~~*:ltfffiil-i:-t5 • C-'Jb .WI .... 1 _: ... 1 -;-:';1 ;; ~ ":>--

SAHOVSKI INFORMATOR· IIIAXMATHblH I1H<!JOPMATOP· CHESS INFORMANT·


SCHACH-INFORMATOR· INFORMATEUR D-ECHECS • INFORMADOR AJEDRECI-
STICO • INFORMATORE SCACCHISTICO • SCHACK-INFORMATOR •
III lIF.mi&'II! • c--..,k-JI J..-..!o
co 10

C0 SADRZAJ· COnEP)l(AHl1E C0
COO
1. e4 e6 12
- R -.J 2. d4

COl
1. e4 e6 2. d4 23
- R -.J 2 ... d5
- 2... d5 R -.J 3. e5, 3. ttJd2, 3. ttJc3

C02
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 29

C03
1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJd2 48
- R -.J 3 ... ttJc6, 3 ... ttJf6, 3 ... c5

52

SOMMAIRE • INDICE • INDICE


11 co

C0 CONTENTS· INHALT C0
C05
1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJd2 ttJf6 56
- R --.J 4. e5
- 4. e5 R --.J 4 ... ttJfd7
- 4 ... ttJfd7 R --.J 5. itd3

C06
1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJd2 ttJf6 63
4. e5 ttJfd7 5. ~d3

C07
1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJd2 c5 82
- R --.J 4. ed5
- 4. ed5 R --.J 4 . ed5

C08
1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJd2 c5 92
4. ed5 ed5
- R --.J 5. ttJgf3
- 5. ttJgf3 R --.J 5 . ttJc6

C09
1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJd2 c5 100
4. ed5 ed5 5. ttJgf3 ttJc6

INNEHALL • P3~ • ~ ~~ ·;,01\


COO 12

Icool 1. e4 e6

2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 f41 e5 2 lbf3 c3 3 lba3 lbc2 ~d3 0-0 ~e2
d5 c5 lbc6 lbh6 4 lbf5 d4 ~e7 0-05 ~b66 00

2 c4 cd5 7 ed5 ~b5 lbc3 lbf3 9 0-0 10 d4 lbe5


d5 ed5 lbf6 8 ttJbd7 ~e7 0-0 lbb6 lbbd5 C5 11 -
3 b3 ~b2 lbc3 ~e215 0-0-0 17 ttJe4 18 ~d3 ~e4 g4
d5 12 de4 13 lbf6 14 ~e716 lbc6 ttJd4 19 lbe4 ~f620 ~d721
4 lbf3 e5 22 b4 23 a3 25 ~b227 ~b5 ~e228 ~c6 lbd4
d5 c5 cb4 24 d4 26 lbc6 ~d7 a6 29 ~c6 ~g230
5 ab4 c3 d4 ~d3 0-0 34
lbc6 ~b431 ~a532 lbge7 h6 33 0-0 35 00

6 d4 ~d337 de5
~e7 f6 36 fe5 38 ~c739 00
7 ~e2 f441 lbf3 g3 d3 ~g2 0-0 lbc3 ~d2
c5 40 lbc6 lbge7 d5 43
42 g6 44 ~g7 b6 0-0 lbd4 45
8 g3 ~g246 lbf3 0-0 d3 c3 49 lba3 d4
lbc6 lbge7 47 g6 48 ~g7 0-0 d6 50 b6 cd4 51 00

1. e4 e6 2. d3 d5 52 3. ~e2

3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 lbf3 de4 c3 ~c2 ttJbd2 lbc4 ~e2 a4
lbc6 de4 53 e5 lbf6 ~d654 0-0 h6 lab8 55 b6 56 00

10 de4 lbf3 57 ~d259 ~d2 ttJc3 lafl 0-0-0 lbg5


de4 b6 ~a658 ~d2 lbf6 ~f160 lbc6 0-0-0 61 lad7 62
11 lbf3 g3 64 ~g2 0-0 e5 h4 67 c3 69 ~f4
lbf6 ~e763 0-0 65 b5 66 c5 lbfd7 lbc6 68 lab 8 c4 70 00

12 ~g2 0-0 71 e5 73 C4 75 lbc3 76 lad 1


c5 lbc6 0-0 72 lbe8 74 lbc7 lab 8 b5 77
13 lbf3 78 g3 h4 lbbd2 81 c3 ~h3 lah3 lahl
c5 lbc6 lbge7 79 e5 80 f6 ~g4 ~h3 ~d7 d4 82 00

14 ~g2 0-0 83 C3 84 e5 86 h4 ~el


g6 ~g7 b6 85 h6 ~b787 ~C788 00

15 lba3 e5 90 h4
~a689 h6 91 ~c792 00

1. e4 e6 2. d3 d5 3. ltJd2 c5
4 5 6 7 8 9 10 11 12
16 lbgf3 93 g3 ~g2 0-0 lbh496 f4 de4 lael c3
lbc6 94 ~d6 lbge7 0-0 95 b6 97 de4 98 ~a6 ~c7 ~d399 00

17 ~el c3 101 a4 ed5 lbb 1103


~C7100 a5 102 b6 ed5 ~g4104 +
18 c3 a3 106 ~e2108 b4 110
f6 ~c7105 ~d7107 laac8 109 b5 111
13 COO

4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 ~g2 0-0 !leI113 h4 115 e5 ef6 ltJb3 116
g6 ~g7 ltJge7 112 0-0 114 h6 f5 ~f6 e5 117 00

20 a3 118 !lbi h4 120 ed5


b6 h6 119 a5 a4 121 ed5 122 -
21 c3 h4 ~e2124 ltJfI
~b7123 h6 ~d7 d4 125 +
22 a4 126 h4 ed5 129
a5 h6 127 ~a7128 ed5 130 -

1. e4 e6 2. d3 d5 3. lLld2 lLlf6
4 5 6 7 8 9 10 11 12
23 g3 131 de4 ~g2 ltJgf3 0-0 c3 134 ~c2135 ltJc4 h3 137
de4 132 ~c5133 ltJc6 e5 0-0 a5 b6 136 ltJg4 ~a6138 00

24 ltJgf3 g3 de4 ~e2 ltJc4 h3 c3 ~g2 e5


b6 139 de4 140 ~b7 ~a6141 ~c5142 0-0 ltJbd7 ~e7 ltJd5 143 00

25 c3 ~e2145 ~a4 0-0 !leI ltJfl ~e3 ~d3


~e7144 ~b7 ltJfd7 0-0 c5 c4 146 cd3 ~c6147

26 g3 ~g2 0-0 ed5 149 ltJb3 d4 151 ~eI ltJfd4


c5 ltJc6 148 g6 ~g7 ltJd5 b6 150 ~a6152 cd4 153 ltJd4 154 00

27 !leI c3 ~e2156 ltJfl158 ~f4


0-0 ~h8155 b6 157 h6 159 d4 160 00

1. e4 e6 2. d3 d5 3. lLld2 lLlf6 4. lLlgf3 c5 5. g3 lLlc6 6. .,tg2 .,te7 7. 0-0


7 8 9 10 11 12 13 14 15
28 !leI c3 163 a3 165 ~e2167 b4 ltJb3 de4 ltJfd2
b6 161 ~b7162 ~c7164 0-0-0 166 h6 g5 168 de4 g4 ltJe5 169
29 ltJfl de4 ~e2172 e5 ~f4 ~c4
de4 170 !ld8 171 0-0 ltJd7 c4 173 ltJc5 174 00

30 ~eI175 de4 e5 ltJe4 c3 ~g5 ~c2 ~e7


0-0 de4 176 b5 177 ltJd5 ~c7 ~b7 ~ad8178 h6 ltJce7 179 00

31 e5 180 ~e2 h4 ltJfl ~f4184 ltJe3 h5 186


~c7 ltJd7 b5 181 a5 182 ~a6183 ~fc8185 ~d8 h6 187
32 e5 188 ltJfl h4 ltJIh2 ~g5 ~cI192
b6 ltJd7 189 ~a6190 !lc8 191 b5 b4 00

33 e5 193 ltJfI h4 ltJI h2 h5 h6 a3 198


b5 ltJe8 b4 194 ltJc7 195 a5 196 a4 197 g6 ba3 199 00

34 ltJfl h4 201 ltJ 1h2 20 3 ltJg4 ~g5 ~d2207


ltJd7 a5 200 b4 202 ~a6204 a4 205 ltJd4 206 ltJf3 208 00

35 ~f4 ltJIh2 209 a3 211 ltJg5 213


~a6 a4 210 ~b5212 ~e8214 00

I 2. g3 d5 3. ~g2 de4 4.ltJc3 ~d7! 5. d3 ~c6 6. ~d6 4. d4 ltJf6 (4 ... ltJc6 5. ltJf3 ltJge7 6. ~d3 e5 7.
de4 ~dl 7. ltJdl ltJf6 8. f3 ~b4 (Castro - Szabo, de5 ltJe5 8. ltJe5 ~e5 9. 0-0 ~d6 10. ~b5 c6 11.
Costa Brava 1976 - 22/215) 9. ~f2 ltJbd7 10. ltJe2 ~d6 ~d6= Seyboth - S. Lebedev, Saint Petersburg
~c5 11. ~e3= Keres, Minev; 2. e5 c5 [2 ... d6 3. ed6 1895) 5. ltJf3 b6 6. ~b5 ~d7 7. ~d3 0-0 8. 0-0
COO 14

lLJc6 9. lae 1 lae8 10. lLJc3 e5= Steinitz - Noa, Lon- 14 4 ... f5 5. f3 .ad6 6. fe4!? [6. g3 ef3 7.lLJf3! lLJf6
don 1883] 3. f4lLJc6 [3 ... d5 - 2. f4] 4. lLJf3 lLJh6 [4 ... 8 . .ac4 0-0 9. 'JJ!ie2lae8 10.0-0-0 (10. O-O?! lLJc6+
f6 5. ef6 lLJf6 6. g3 .ae7 7. .ag2 'JJ!ic7 8. 0-0 0-0 9. G. Diaz - Ang. Perez, Camagiiey 2004 - 90/(223))
lLJc3 a6 10. b3 b5 11 . .ab2 .ab7 12. d300 Steinitz - c6 11. a4 a6 12. lLJg5 b5! 13. lLJe6 bc4 14. lLJd8 lae2
Winawer, Wien 1882] 5. g3 b6 6 . .ag2lLJf5 7. c3lab8 15. lLJe2 .ae7 16. lLJc6 lLJc6 17. bc4lLJe4= G. Diaz -
8. 'JJ!ie2 .ab7 9. d3 .ae7 10. lLJbd2 d5 11. ed6lLJd6 12. Ang. Perez, Cuba 2004 - 90/223] 'JJ!ih4 7. g3 .ag3 8.
0-00-0 13. lad 1 'JJ!ic8 14.lLJfllad8 15 . .ae3 .aa6= hg3 'JJ!ih 1 9. lLJb5! lLJf6 10. lLJc7 ~d8 11. lLJa8 'JJ!ig 1
Steinitz - J. Mason, Wien 1882 12. 'JJ!if3+ Papaioannou - M. Gurevich, Korinthos
2 3. ed5 ed5 4. lLJf3 lLJf6 5. d4 .ae7 6 . .ad3 0-0 1998 - 73/308
7.0-0= M. Hamalainen - Janhunen, Suomi 1994 15 5. g4!? .ad7!? [5 ... h6 6 . .ag2 .ad7! 7. 'JJ!ie2
3 5. c4 d4 6. d3lLJh6 7 . .ae2 .ae7 8.lLJbd2 0-09. .ac6 8. O-O-O!? .ac5!? 9. lLJe4 .ad4 10. c3 lLJe4 11.
lLJe4 f5 10. lLJeg5 lLJf7= Laroche - Morphy, Paris .ae4 .af6 12. lLJf3 'JJ!id6! 13. 'JJ!ie3! .ae4 14. 'JJ!ie4lLJc6
1859 15. d4 0-0-0 16. c4 g6!= Papaioannou - Gleizerov,
4 s... f6 6. lLJa3 lLJh6 7. lLJc2 lLJf7 8. d4 'JJ!ib6 Cappelle la Grande 1998 - 72/(271)] 6 . .ag2 .ac6 7.
(Macdonnell - Labourdonais, London (m19) 1834/35) 'JJ!ie2 h500 Gelashvili - B. Socko, Panormo 2001 -
9 . .ad3oo Keres, Minev; S... d4 6. d3 lLJh6 7. cd4 cd4 82/242
8. lLJbd2 'JJ!ia5 9 . .ae2 lLJf5 10. 0-0 .ae7 11. lLJc4 16 5 ... .ab4 6. 0-0-0 .ac3 7. dc3 'JJ!ie7 8. f3 ef3 9.
'JJ!id8 12. a4 h5 13 . .ad2 ~f8 14. lLJg5 g6 15. lLJe4 lLJf3 lLJc6 10. lLJe5 .ad7 11. g4 0-0-0 12 . .ag200i
~g7= A. Weiss - Maroczy, Budapest 1895 Ivanovic - Reefschlager, Jugoslavija - BRD 1975-
5 9 ... h5 10. 'JJ!ie2 'JJ!ib6oo Komliakov - Nurma- 21/164
medov, USSR 1983 17 6.lLJe4lLJe4 [6 ... lLJc6 7 .lLJf3 0-0 8. 0-0-0+ V.
6 11. ~hl .ad7 12. b3 a5 13. labl g600 N. Karasev - Farago, Polanica Zdroj 1974 - 18/198] 7.
Gamboa - Sadvakasov, Santa Clara 1999 'JJ!ie4 .af6 8. d4 'JJ!id5 9. 'JJ!ie3 0-0 10.0-0-000 Totsky
7 3. ed5 ed5 4. lLJf3 [4. 'JJ!ib3 lLJf6 5. cd5 lLJd5 6. - Gavrjushin, Russia 1997
lLJc3 lLJc3 7. dc3 .ad6 8 . .ac4 0-0 9 . .ae3 lLJc6 10. 18 7. d3 lLJd4 8. 'JJ!iel ed3 9 . .ad3 .ad7 10. lLJce2
'JJ!ic2 lLJe5 11 . .ae2 'JJ!if6oo Stoy - Drager, Dortmund lLJe2 [10 ... c5 II.lLJd4 cd4 12. ~f300 Karner - Ritov,
1987; 4. d4 - COl] lLJf6 5. d4 - C 01 Tallinn 1973] 11. 'JJ!ie2 0-0 12. lLJf3 6. lLJe5oo~ ~
8 4 ... 'JJ!id5 5. lLJc3 'JJ!id8 6 . .ac4 .ad6 7. d4lLJf6 8. Keres, Minev
lLJf3 - D 20 19 7 ... lLJe4 8. 'JJ!ie4 .af6 9. d4 'JJ!id5 10. 'JJ!id5 ed5=
9 7. d3 0-0= Alekhin - Alapin, Vilnius 1912; Gyu. Meszaros - Schrancz, Magyarorszag 1993
7. lLJge2 0-0 8. lLJf4 [8. 0-0 a6!? (8 ... lLJb6 9. d4 20 9 ... lLJf5 10. g4lLJd6 11. 'JJ!ie2 0-0 [11. .. .af6!?]
lLJbd5= Gillani - Andrew Martin, Great Britain (ch) 12. lLJf3+ Kretschmer - Kasper, COIT. 1988
1994) 9 . .ac4 (9 . .ad7 'JJ!id7 10.lLJf4 b5 11. 'JJ!if3 .ab7
12. a3 a5+ Grob - Johner, ZUrich 1941) b5 10 . .ab3 21 10... lLJc600; 10... .ad7 11 . .ad4 .ac6 12 . .ab5
.ab7 11. lLJf4lLJb6 12. 'JJ!if3 b4 13. lLJe4lLJfd5 14. d3 .ab5 13. 'JJ!ib7 0-000 V. Karasev - S. Ivanov, Russia
a5 15. lLJd5 lLJd5 16. lLJg3 00] lLJb6 9. 'JJ!ib3 .ad6= 1991
Quinteros - Ioseliani, Rio de Janeiro 1985; 7. 'JJ!ifJ 22 3. lLJc3 lLJf6 [3 ... d4 4.lLJe2 c5 5. c3 (5. d3 lLJc6
0-0 8 . .ad7 .ad7 [8 ... 'JJ!id7 9. lLJge2 lad8 10. lLJf4 6. g3 e5 7 . .ag2 f6 8. 0-0 .ae6 9. c4 'JJ!id7 10. a3 .ad6
.ad6= Keres] 9. h3 c6 10.lLJge2 cd5 11. 0-0 lae8 12. 11. lLJel lLJge7 12. f4 a6 13. lLJf3 b5 14. b3 lab8=
d3 h6 [12 ... d4!?] 13 . .ae3 .ac6 14. lLJd4 'JJ!id7 15. Gufeld - Matulovic, USSR - Jugoslavija 1959) lLJf6
lafe 1 laac800 Minzer - Amura, Buenos Aires 1992 (5 ... dc3 6. bc3 lLJf6 7.lLJg3 lLJc6 8 . .ab5 .ad7 9.0-0
10 8 . .ad7 'JJ!id7 9. lLJe5 'JJ!id6 10. lLJc4 'JJ!ia6 11. h5!? 10. d3 h4 11. lLJe2 h3 12. g3 .ae7 13 . .ac6 .ac6
lLJe3 lad800 Miezis - Stripunsky, K6ln 1993 14.lLJe5 'JJ!ic7 15.lLJc6 'JJ!ic6 16. f3 O-O-O!oo I. Drozdov
II 10... c6= Needham - N. Thomas, Great Britain - Glek, Russia 1996 - 68/(235)) 6. d3 lLJc6 7. g3 e5
(ch) 1984; 10... cS 11. ~g5 [11. dc5 lLJc3= Eisinger 8 . .ag2 .ae7 9. 0-0 0-0 10. h3 lLJe8 11. lLJel .ae6
- Heinicke, Deutschland (ch) 1939] lLJc3 12. bc3 12. c4 a6 13. f4 f6= Ma. Tseitlin - Faibisovich,
lLJd5 13 . .ae7 'JJ!ie7 14. 'JJ!if3 .ae6 15. lafel cd4 16. USSR 1967] 4. e5 lLJe4 [4 ... lLJfd7 5. d4 - C 11] 5.
cd4 lafd8= Celjuskina - A. Maric, Jugoslavija 1995 lLJe2 .ac5 6. d4 .ae7 7.lLJg3 c5= Vogt - Romanishin,
12 2 ... c5 - B 20 Leningrad 1977 - 24/214
13 3 ... cS 4. ed5 ed5 5.lLJf3lLJf6 6 . .ab5 [6. d4lLJc6 23 4. d4- C 02
7 . .ae2 cd4 8. lLJd4 .ab4 9. c3 .ac5= Fuderer - 24 4 ... b6 5. c3 'JJ!id7 6. a3 [6. lLJa3 cb4 7. cb4 (N.
Fichtl, Amsterdam (01) 1954] lLJc6 7. 0-0 .ae7 8. d4 Kabanov - Iljushin, Russia 2005) .aa6 8. b5 .aa3 9.
0-0= Hromada - Hrach, COIT. 1984; 3 ... lLJf6 4. ed5 ba6 .ac5 10. d4 .ab4= Nisipeanu, Stoica] d4!? [6 ...
[4. e5 lLJg8 5. g3 c5 6 . .ag2 lLJc6 7. lLJf3 h5 8. 0-0 lLJe7 7. d4 .aa6 8 . .aa6 lLJa6 9. 'JJ!ie2 lLJc7 10. bc5!?
.ae7 9. d4 lLJh600 Prins - Diez, Barcelona 1967 - bc5 11. dc5 lLJf5 12. g4 lLJh6 13. lLJd4 ~c5oo G .
4/206] ed5 5. lLJf3 .ae7 6 . .ae2 0-0 7. 0-0 .af5 [7 ... Ardelean - B. Miljanic, Bucure~ti 2000 -78/273] 7.
lae8 8. d4 .ad6 9. lLJbd2 .ag4 10. lLJe5 .ae2 11. 'JJ!ie2 cd4! cb4 8. d5! 'JJ!id5 [8 ... ed5!? E. Mortensen] 9. ab4
lLJfd7 12. 'JJ!ib5 lLJb6 13. laael lLJ8d7 14. a4 a5= V. .ab4 10. 'JJ!ia4lLJc6 11. .ab5 .ad7 12.0-0 a5!? [12 ...
Karasev - Vaganian, USSR (ch) 1970 - 11/167] 8. lLJge7 (E. Mortensen - Bjerring, Danmark 1986 -
d4 lLJe4 9. lLJe5 [9. c4 .af6 10. lLJc3 lLJc3 11 . .ac3 c5 44/(314)) 13. lad!! !+ 6. lLJc3] 13 . .aa3 lLJge7 14.
12. 'JJ!id2= Keres, Minev] c5 10. c400 Novgorodskij ladl .aa3 15.lLJc3 'JJ!ic5 16.lLJe4 'JJ!ib4 17.lLJd6 ~f8
- I. Rapoport, Kstovo 1997 18. laa3 'JJ!ia4 19 . .aa4oo Nisipeanu, Stoica
15 COO

25 5. d4 ~d7 [5 ... ltJc6 6. ~d3 ltJge7 7. 0-0 ~d7 14. ~f3ooi; 11. .. ~d7 (A. Schechter - R. Springett,
8. ltJbd2 ltJf5 9. ltJb3 ~e7 10. g4 ltJh4 11. ltJh4 ~h4 corr. 1998) 12. g4!?(0) 12. ~h6!?00 Nisipeanu, Stoica
12. f4 ~e7 13. ~f3 ~b6 14. ~e3 0-0-0 15.lafcloo S. 36 8••• fS 9. ~d3 ltJh6 1O. ~h6 gh600 Gerigk -
Krstevski - Marechal, Guarapuava 1993) 6. a3 [6. Eisele, Deutschland 1997; 8... ~d7 9. ~d3 a6 10.
~d3 ltJe7 7. 0-0 ltJbc6 - 5 ... ltJc6) ~a5 7. ~d3 h400 V. Zhukov - M. Ustinov, Saint Petersburg 2000
~b5 8. 0-0 ~d3 9. ~d3 ~a6 10. ~b3ltJc6 11. ~b2 37 9. ~f4!?00 S. Baer - GySI, corr. 1993
~b6 12. ladl h5 13. ab4 ~b4 14. ~a2oo H. Vedder
- Poulton, Gausdal 1990 38 9... f5 10. h400 Van Vuure - Van Rijn, Nederland
1995; 9... ~c7 1O. ~f4oo H. Geisdorf - F. Zimmer-
26 S... ba3 6. d4 ttJc6 7. c3 ~d7 8. ~d3 ltJge7 mann, BRD 1980
[8 ... f5 9. h3 g6 10. g4ltJh6 11. ltJa3 a6 12. ~g5oo
Shashin - Naglis, USSR 1970) 9. 0-000 Dovzik - 39 10... ltJh6 11. ~h6 gh6 12. 0-0 0-0 13. laa4
D. D. Popescu, Odorheiu Secuiesc 1993; S... ltJh6 6. laf700 Salmensuu - Crawley, Tanta 2000; 10... ~c7
ab4 ~b4 7. c3 ~e7 8. d4ltJf5 9. ~d3 ltJc6 10. g4! 11. ~e2ltJh6 12. ~h6 gh6 13.0-00-0 14.laa4 [14.
ltJh4 11. ltJh4 ~h4 12. 0-0 ~e7 13. f4 ~d7 [13 ... ~e3laf700 T. Lampen - M. Rud, Gausdal2000) laf7
g600 Terrac - Komarov, Hyeres 1992) 14. ltJd2 ~c700 15. ~e3 ~f8 16.ltJa3qo Nyholm - Si. Maus, Lyngby
E. Mortensen - Farago, Esbjerg 1985 1988
27 6. ab4 ~b4 7. ~a3 [7. ~d3ltJc6 8. 0-0 ltJge7+ 40 2... eS 3.ltJf3 [3. f4 ef4 4.ltJf3 g500 J. Brustkern
K. Evertsson - Hedin, Sverige 1998) ~a3 8. ltJa3 - E. Cooke, Budapest 2002) ltJc6 4. c3 d6 [4 ... d5 5.
~b5 de4 6. ltJe5 ~d6 7. d4 ed3 8. ltJc6 bc6 9. ~d3
ltJe7 9. ~d3 ltJg6 10.0-0 ltJc6 11. lael 0-0+ Mar-
tens - Djurhuus, Santiago 1990 - 51/(257) ltJf6= Sax - P. Nikolic, Banjaluka 1981 - 31/(331))
5. d4 ltJf6!? [5 ... g6?! 6. de5 de5D 7. ~c2 ~g7 8.
28 8.0-0 ba3 [8 ... ltJe5 9.ltJe5 ~b5 10.ltJf7 rJ;;f7 ~g5 ltJge7 9. ltJbd2 0-0 10. ~c4 ~e8 11. h4+
11. ~h5 g6 12. ~b5+ Bucker - Uhlmann, Deutsch- Ivanchuk - Rogers, Istanbul (01) 2000 - 80/270; 5...
land (ch) 1991; 8 ... ltJh6 9. ~c6 ~c6 10.ltJd4 ~d5 ~e7!? Ivanchuk) 6. ~c2 ~d7 7. ~e2 g6 8. 0-0 ~g7
11. ab4 ~b4 12. c4 ~c6 13.ltJc6 bc6 14. ~a4 ~b6 9. b4 a6= A. Szieberth - V. Erdos, Budapest 2003;
15. ~a3 ~a3 16. ~a3+ Bisby - Kustanovich, Witley 2... ltJf6 3. ltJf3 d5 4. e5 ltJfd7 5. d3 c5 6. g3 ltJc6 7.
1999) 9.ltJa3 ~c5 10.ltJc4ltJge7 l1.ltJd6 ~d6 12. ~g2 ~e7 - 3. g3; 2 ... ~e7 3. b3 d5 4. ~b2 ~f6 5.
ed6 ltJf5 13. ~d3 0-0 14. ~f5 ef5 15. ltJd4 ltJd4 16. e5 ~e7 6. ~g4 ~f8 7.ltJf3 c5 8. ~b5 ~d7 9. ~d7
~d4 ~b5 17. lae 1 1/2 : 112 Dovzik - Kecskes, Eger ~d7 10. ltJc3 ltJc6 11. 0-0 ltJge7= Chigorin -
1994 Tarrasch, Petersburg (m114) 1893; 2••• dS 3. ed5 ~d5
29 8... ba3 9.ltJa3 ~c5 10.0-0 ltJh6 11. ~d3 f5 12. 4. ltJc3 ~d8 5. g3 c5 6. ~g2 ltJe7= A. Szieberth -
ef6 ~f6 13. ltJc4 ltJf7 14. ~e4 0-0-0 15. lafb 1oo~ N. Pert, Budapest 2003
Schmedders - F. Kwiatkowski, Hastings 1998/99; 41 3. ltJf3 ltJc6 4. g3 g6 5. ~g2 ~g7 6. 0-0 ltJge7
8... ~b6!? Djurhuus; 8... ~cS!? (C. Nissen - D. -3.g3
Bischof, Deutschland 1997) 9. ~c4!?00 6. 9 ... ba3
42 4... g6 5. ltJa3 a6 6. c3 b5 7. ltJc2 ltJf6 8. g3 d5 9.
10. ltJa3 ~b6 11. 0-0 ltJge7 12. ~c6 ltJc6 13. lafb 1
e5 ltJd7 10. d4 lab8 11. ~h3+ L. Day - Kuligowski,
30 11. lagl ba3 [11. .. ~d5 12. ab4 ~h4 13. c4 New York 1981 - 31/193; 4 ... ~e7 5. g3 d5 6. d3
W'h2 14. rJ;;fl ~h3 15. rJ;;el ~h2= Re Luis - Miana, ltJf6 7. ~g2 0-0 8. 0-0 b5 9. e5 ltJd7 10. c3 ltJb600
Argentina 1992) 12. ltJa3 ~d5 [12 ... ~c6 13. ltJc6 L. D. Kovacs - Uhlmann, Sarajevo 1969 - 7/186
bc6 14. ltJc400 Djurhuus) 13. ltJab5! [13. c4?! (C. 43 5 ... ltJd4 6. ltJd4 cd4 7. ~g2ltJc6 8. d3 ~b4 9.
Santos - P. Dias, Portugal 1996) ~c6+ Djurhuus) ltJd2 ~b6 10. 0-0 ~d2 11. ~d2 d6 12. f5 f6 13. ~e2
ab5 14. ~b5 ~c6 15.ltJc6laal 16. ~al bc6 17. ~c6 e5 14. ~h5 rJ;;e7 15. g4 ~d7 16. g5+ Stoltz - L.
W'd7 18. ~a8 ~d8= Djurhuus Steiner, Folkestone (01) 1933
31 6 ... ltJb4 7. c3 ltJc6 - 6 ... ~b4 44 6 ... b6 7. ~g2 ~a6 8. ed5 ltJd5 9. f5 ltJc7 10.
32 7... ~f8 8. d4 ltJge7 [8 ... f6 9. ~d3 ~c7 10. ~f4 ~d6oo S. Szabo - O'Kelly, Bucure~ti 1954
~f4 lab8!? 11. ~c2 f5 12. g4!? g6 13. gf5 gf5 14. 45 II.ltJd4 cd4 12.ltJdl de4= Solmanis - Chistia-
ttJbd2 b5 15. lag 100 G. Ardelean - Gilea, Romania kov, USSR 1949; 12 ... ~a6oo B. Collinson - Dicks,
2002 - 85/(243)) 9. ~d3 ltJf5 10. 0-0 h5 11. ltJa3 corr. 1992
~e7 [11. .. a6!? Da Costa Junior) 12. ltJb500 Fier -
Abdul Adhim, Calvia (01) 2004 - 92/(253) 46 4. c3 g6 5. ~g2 ~g7 6. f4 [6. ltJf3 ltJge7 7. 0-0
b6 8. d4 0-0 9. ladl cd4 10. cd4 d5 11. e5 a5=
33 9 ... a6 10.0-0 b5 11. ltJg5!? h6 12. ~h5 g6 Korelov - Korchnoi, USSR 1973) ltJge7 7. ltJf3 d6
13. W'h3 b4 14. ltJf3 bc3 15. ~g5oo H. Eberl - J. 8. 0-0 0-0 9. ltJa3 [9. d3 b5!00 Morozevich -
Brousek, Internet 2001 Dolmatov, Krasnodar 1997 - 69/264) lab8 10. rJ;;hl
34 10. ~c2 b5! 11. 0-000 G. Ardelean - Manole, a6 [10 ... ~d7!?= Fedorov - Gleizerov, Vilnius 1997
Romania 2004 - 90/(223); 10. g4!? a6 11. h4 b5 12. -70/(261)) l1.ltJc2 b5 12. d4 cd4 13. cd4 b4! 14. b3
~fl ~b7 [12 ... h5!?) 13. h500 A. Weng - J. Marth, a5= Onischuk - Shaked, Tilburg 1997 - 71/270
Hofbieber 1996; 10.ltJfd2!? Nisipeanu, Stoica 47 4 ... g6 5. ltJf3 [5. c3 ~g7 6. f4 ltJge7 7. ltJf3 d6
35 10... a6 11. ~a3 ~d7 12.ltJfd2!? b5 13.ltJb3oo 8. 0-0 e5 9. d3 0-0 10. ltJa3 rJ;;h8 11. ~e3 b6 12.
1. Francisco - M. Antonio, Espana 1999; 10... 0-0 laadloo Ehlvest - Dizdar, Geneve 1999 - 78/274)
11. ltJh4 [11. ltJfd2 f600; 11. g4!?00 F. Rohde - P. ~g7 6. d3 ltJge7 7. c3 e5 8. a3 0-0 9. b4 cb4!? 10.
Ster, corr. 2002) f6 [11. .. ltJf5 12. ltJf5 ef5 (Rajabi ab4 b5 11. 0-0 h6= Onischuk - Glek, Deutschland
Hezar - A. Sepehrkhouy, Iran (ch) 2001) 13. ~a3lae8 1996 - 68/235; 4 ... ~e7 5.ltJf3 [5.ltJc3 ~c7 6.ltJh3
COO 16

a6 7. lLJf4 lLJd4 8. ~dl lLJf6= Chigorin - Tarrasch, 60 8 ... i..b4 (Poluljahov - T. Galinsky, Bydgoszcz
Petersburg (ml8) 1893) d5 6. d3 - 2. d3 1999) 9. i..d3! ?+ Morozevich
48 5 ... lLJd4 6. lLJd4 cd4 7. d3 lLJc6 8. 0-0 i..e7 9. 61 10... i..d6?! 11. lade I! lLJg4 12. lLJb5 0-0-0
lLJd2 d6 10. f4 i..d7 11. lLJf3 ~b6oo Charousek - 13.lLJd6lad6 [13 ... cd6?! 14.lLJg5! lad7 15. f3lLJge5
Mar6czy, Budapest (milO) 1895 16. i..c3 h6 17. lLJh3 lae8 18. lLJf4 + Morozevich -
49 8. lLJbd2 d6 9. a4 h6 10. lLJc4 d5 11. lLJa3= Volkov, Samara 1998 -73/309) 14. e5 [14. h3lLJge5
Faibisovich - Sveshnikov, USSR 1970 15. lLJe5 lLJe5 16. i..c3 f6=) ~d5 15. i..f4 h5 16. h3
50 8 ... b6 9. h4 h6 10. lLJbd2 i..b7 11. lae 1 d6= lLJh6 17. i..h6 lah6=; 10... i..b4 11. lLJb5 i..d2 12.
Smyslov - Kurajica, Bar 1980 - 31/330 lad2lac8 13.lLJfd4lLJd4 14.lad4 a6 15.lLJa7 lad8 16.
lad8 ~d8 17. ~d 1 lLJd7 18. lLJc6 ~c8 19. b4 lLJb8=
51 11. cd4 i..d4 12. e5 de5 13. i..h6lae8 14. laadl Sepp - Karner, Parnu 2000
i..b7 15. lLJe5 i..e5 16. lad8 laad800 Onischuk - B.
62 12. i..e3lLJd8 13. f3 h6 14.lLJh3lLJc6= Moroze-
Socko, Groningen 1995 - 65/(255)
vich
52 2... lLJc6 3. lLJf3 e5 4. lLJc3! lLJf6 5. g3 i..c5 6. 63 4 ... lLJc6 - 3 ... lLJc6; 4... b6 5. e5 lLJfd7 6. g3
i..g2 d6 7.0-0 a6 8. i..e3 i..g4 9. h3 i..e3 10. fe3+ i..b7 [6 ... c5 7. i..g2 i..e7 8. h4lLJc6 9. c400 Glek -
Shirov - Short, Yerevan (01) 1996 - 67/344; 2... c5 Granda, Wijk aan Zee 1997 - 69/265) 7. i..g2 i..e7
3. g3 [3. lLJf3 d5 4. lLJbd2 - 2 ... d5) lLJc6 4. i..g2 d5 8.0-0 c5 9. c4 d4 10.lLJfd2 i..g2 11. ~g2lLJc6 12. f4
[4 ... lLJge7 5. c3 d5 6. f4 b6 7.lLJh3!? de4 8. de4 i..a6 ~c7 13. lLJe4 0-0-000 Magem - Kosic, Batumi 1999
9. lLJf2+ Marin - J. Polgar, Moscow (01) 1994 - - 77/(250); 4 ... de4 5. de4 b6!? 6. e5 i..a6! 7. c4
62/139) 5. ~e2lLJge7 6.lLJf3 - 3 ... c5; 2... b5 3. d4!? lLJfd7 8. ~e4 i..b4! 9. lLJbd2 lLJc5! 1O. ~e3! i..b7 11.
i..b7 4. lLJd2 lLJf6 5. e5 lLJd5 6. lLJgf3 a6 7. lLJb3 lLJc6 a3 i..d2 12. i..d2 a5= Beshukov - AI. Hoffman,
8. c3 lLJb6 9. i..d3 i..e7 10. ~e2 d6 11. 0-0 de500 Buenos Aires 1998
Ljubojevic - Larsen, Montreal 1979 - 28/210; 2•••
b6 3.lLJf3 i..b7 4. c3 d6 5. g3 c5 6. i..g2 i..e7 7. 0-0 64 5.lLJbd2 0-06. g3 de4!? 7. de4 b6 8. i..g2 i..a6
lLJf6 8. lLJg5!? d5 [8 ... ~c7 9. ~e2 h6 10. lLJh3 g5 9. c4 lLJc6 10. e5 lLJd700 Smetankin - Krivoshey,
11. f3 lLJc6 12. lLJa3! d5 13. f4!+ O. Biti - Drazic, Rovno 2000 - 79/(236)
Bosnjaci 2004 - 90/224) 9. lLJd2 0-0 10. f4 lLJc6= 65 5 ... b5!? 6. i..g2 de4 7. de4 b4 8.lLJbd2!? [8. a3
Drazic i..a6 9. ~d2 lLJc6!+ Timman - Korchnoi, Wijk aan
53 4... lLJf6 5. e5!? [5. g3 de4 6. de4 e5 7. i..g2 Zee 2000 - 77/250) i..a6!? [8 ... a500 Vescovi -
i..c5 8.0-00-09. h3! (9.lLJbd2 - 3.lLJd2) h6!? 10. Johannessen, Bermuda 2002 - 83/236) 9. lLJc4 lLJc6
c3 a5= P. Leal - McKenna, Manchester 1997) lLJd7 10. e5lLJd5 11. 0-00-0 12. ~e4 ~d7= Djingarova
6. g3+ Yudasin - Komarov, Reggio Emilia 1997/98 - Lalic, Zadar 2000 - 83/(236)
- 71/(270); 4 ... e5 5. ed5 [5. c3lLJf6 6.lLJbd2 i..e7 7. 66 6 ... c5 7. e5 [7. 0-0 b5 - 6 ... b5) lLJfd7 8. c4+
g3 0-0 8. i..g2 lae8 9. 0-0 i..f8 10. lael a5= Graf - Tseshkovsky, USSR 1984
Vasiukov - Vaganian, Dubna 1973 - 16/162) ~d5 67 9. c4 bc4 10. dc4 lLJb6 11. b3 a5! 00 Beshukov -
6. lLJc3 i..b4 7. i..d2 i..c3 8. i..c3 i..g4 (P. Garcia - Volkov, Cappelle la Grande 1999 - 76/259
Vallejo, Espana 1998) 9.0-0-0+ Morozevich 68 9 ... b4!? Glek
54 7 ... a6!?= Svetushkin - Kruppa, Kyiv 2000 - 69 10. i..f4 a5 l1.lLJbd2 b4 12.lafel a4 13. a3 ba3
78/277 14. ba3 lab800 Zhang Zhong - Fedorov, Shenyang
55 10 ... ~e7 11. lLJfd2 a500 Bellini - Villamayor, 2000 - 80/(272)
Bled (01) 2002 - 86/(258) 70 11 ... ~b6 12. lLJbd2 a5 13. lafe 1 i..a6oo Penttinen
56 12.0-0 i..b7 13.laellLJa5 [13 ... lLJe7 14. i..fl - Pirttilahti, Valkeakoski 1994; 11 ... c4!?00 Glek -
lLJg6 Zhang Zhong) 14. lLJd6! cd6 15. i..fl ~c7 16. Korchnoi, Linz 1997 - 69/266
b4 lLJc6 17. i..a3 lLJd8! 00 Zhang Zhong - Speelman, 71 7. e5 lLJd7 8. h4 b5 [8 ... h6 9. c4 dc4 10. dc4+
Bled (01) 2002 - 86/258 Fedorov - Rustemov, Vilnius 1997 - 70/261) 9.
57 5. c3 i..a6 6. ~c2 i..fl 7. ~fl lLJf6 [7 ... lLJc6?! 0-0 -7.0-0
8. lLJf3 ~d7 9. i..e3 lLJf6 10. h} e5 11. lLJbd2 i..e7 12. 72 7... b5 8. c3 i..b7 9. i..g5+ Romanishin - Bareev,
b4 a6 13. ~e2 0-0 14. lahdl+ Lek6 - Bunzmann, Moscow (01) 1994 - 62/301; 7... b6 8. e5 [8. lael
Hamburg (m14) 1999 - 77/248; 7 ... lLJd7 8.lLJf3 lLJc5 i..b7oo Vasiukov - Yermolinsky, USSR 1981) lLJd7 9.
9. b4 ~d3 10. ~d3 lLJd3 11. i..e3 lLJf6 12. ~e2lLJb2 c4 d4 10.lLJfd2 [10.lLJel i..b7 11. f4 ~c7oo Psakhis-
13.lLJbd2lLJa4 14.lahc 1+ Fedorov - Ulibin, Kolkata Hjartarson, Israel - island 1996 - 66/236) ~c7 11.
1999 -75/(248); 7 ... ~c8!?= G. Seul- M. Duppel, f4 i..b7 12.lLJe4+ Ehlvest - Vaisser, Tallinn 1986 -
Deutschland 2000) 8. g3 i..c5 9. b4 i..e7 10. a40-0 42/(318)
11. ~g2= Vorogtsov - Shemeakin, USSR 1989 73 8.lael b5 9. h4 a5 10. e5lLJd7 11. i..g5 i..a6 12.
58 5 ... i..b7 6. g3 lLJf6 [6 ... i..a6 7. ~e3 i..c5 8. ~e3 b4 13. lLJbd2 lac 8 14.laacl a4 15.lLJfl a3 16. b3
~b3 i..fl 9. lafl + Chuchelov - Speelman, Mondariz lLJa700 Torre - Ghizdavu, Lone Pine 1975
Balneario 2000 - 80/271) 7.lLJbd2 - 3.lLJd2 74 8... lLJd7 9. c4 [9. h4 b5 - 5... 0-0) d4 10. h4 [10.
59 6. c4lLJd7 [6 ... lLJc6= S. Solana - J. Lezcano, lLJbd2 a6 l1.lael lae8 12. h4lab8 13. h5 b5 14. b300
Las Palmas 1993) 7. lLJc3 lLJe7 8. ~c2 lLJc6 9. i..e2 Ehlvest - Saltaev, Yerevan (01) 1996 - 67/(343))
i..e7 10.0-00-0 11. a3 i..b7 12. b3 i..f6 13. lad 1 ~e7 ~h8!? 11. i..f4 f6 12. lLJbd2 ~e8 13. i..h3!? f5 14.
14. i..b2 lLJde5= Al. Hoffinan - Comas, La Habana lLJg5 i..d8 15. i..g2 h6 16.lLJh3!+ Psakhis - Smirin,
1999 Haifa 1995 - 63/227
17 COO

75 9. h4 CiJc7 10. CiJbd2 ~d7 11. lae 1+ Zvjaginsev a6 12. lab 1 CiJf500 Bronstein - Botvinnik, Moscow
- Bischoff, Essen 2000 - 78/275; 10 ... b5!?00 (m114) 1951
76 10. ~f4 b5!? 11. b3 lab8 12. h4 CiJd4 13. CiJd4 85 8... O-O?! 9. e5! lab8 [9 ... b5 10. ~f4 a5 11.
cd4 14. ladl ~b7 15. CiJd2= Tal - Debarnot, Las CiJbd2 a4 12. g4+ Raaste - Gerusel, Glucksburg 1977
Palmas 1977 - 23/207 - 24/14) 10. CiJa3 b5 11. CiJc2 d4 12. cd4 cd4 13.
77 12. b3 f5!?= Psakhis - Stnkovic, Yerevan (01) ~g5! lae8 14. lafel ~b7 15. 'JJ!id2 'JJ!ib6 16. laacl
1996 - 67/343 CiJd5 17. ~h6 ~h8 18. CiJal !+ Volzhin - L. Pevzner,
78 4. c3 CiJc6 5. CiJf3 CiJf6 [5 ... b6 6. g3 ~a6 7. e5! Russia 2001 - 83/(235); 8 ... h6 9. h4 0-0 10. e5 f6
'JJ!ic7 (7 ... g6 8. ~g2 ~g7 9. 0-0 'JJ!ic7 10. lael h6 [10 ... CiJf5!? 11. ~f4 f6! 12. CiJbd2 g5 13. ef6 gf4 14.
11. h4 + Svetushkin - Mahjoob, Yerevan 2000 - fg7 lat7 15. CiJe5 lag7 16. CiJc6 bc6 17. 'JJ!ie5 fg3 18.
83/(235)) 8. ~g2 CiJge7 9. 0-0 h6 10. h4+ Volzhin- fg3 CiJg3 19. laf4 ~d7 20. ~h2 ~h7 21. CiJf300
Va. Filippov, Dubai 2001 - 83/235; 5 ... CiJge7 6. g3 Vescovi - Gershon, Bermuda 2003 - 86/259) 11.
g6 7. ~g2 ~g7 8. 0-0 - 4. CiJf3) 6. g3 ~e7 7. ~g2 ef6laf6 12. ~e3 'JJ!id6 13. d4 cd4 [13 ... b6? 14. CiJa3!
c4! 8. dc4 de4 9. CiJg5 CiJe5 10. 0-0 'JJ!i d3 11. lae 1 a6 15. laad 1+ Vescovi - Gulko, Buenos Aires 2003
'JJ!ie2 12. lae2 CiJc4 13. CiJd2 CiJd2 14. ~d2 ~d7 15. - 89/243) 14. cd4 CiJf5 15. CiJc3 CiJe3 16. 'JJ!ie3=
CiJe4= Svetushkin - Annageldyev, Istanbul (01) 2000 Vescovi; 8 ... d4 9. c4 e5= Radulov - Hecht, Vrsac
- 80/(272) 1973 - 16/300
79 S... CiJd4 6. CiJd4 cd4 7. ~g2 de4 8. de4 'JJ!ia5 86 9. lael h6 [9 ... 0-0 10. e5 a5 11. a4 ~a6 12.
[8 ... CiJe7 9. 0-0 CiJc6 10. e5 'JJ!ic7 11. ladl ~d7 12. CiJa3 h6 13. h4 'JJ!id7 14. ~f4 CiJa7 15. 'JJ!id2 ~h7 16.
c3!+ Morozevich - Ljubojevic, Monaco (rapid) 2003 CiJc2 b5 17. CiJe3 CiJac6 18. ab5 ~ b5 19. CiJg4 CiJg8 20.
- 87/(256)) 9. c3 [9. ~d2 'JJ!ib6 10. CiJa3!00 Lek6- ~h6! CiJh6 21. 'JJ!ih6!+ Strikovic - Illescas, Oviedo
Ljubojevic, Monaco (blindfold) 2001 - 81/230) (rapid) 1992) 10. h4 d4!00 Cabrilo - Todorovic, Jugo-
~d7!? 10. 0-0 [10. ~d2!?) ~b5 [10 ... lac8 11. slavija 1995 - 63/(6)
lad 1+ Damljanovic - Rajkovic, Jugoslavija 1997) 87 10... 'JJ!ic7 11. lael ~a6 12. a4!+ Cabrilo - Ye
11. c4 ~c6 12. a3+ 6. CiJd2, b4 Lek6; S... d4 6. ~g2 Jiangchuan, Novi Sad (01) 1990 - 50/2; 10... ~a6
e5 7. 0-0 ~d6 8. CiJbd2 CiJge7 9. CiJh40-0 10. CiJc4 11. lael 'JJ!id7 12. a3 0-0 13. ~f4 g5 14. hg5 CiJg600
~c7 11. a4 ~e6 12. f4 ef4 13. gf4 CiJg6! 14. CiJg6 Cabrilo - Antic, Jugoslavija 1995 - 63/(6)
fg6!= B. Smith - Farag6, Bad Wiessee 2001 - 88 11 ... CiJfS 12. CiJa3 'JJ!id7 13. CiJc2 d4 14. c4!+
83/(235); S... CiJf6 6. ~g2 b6 [6 ... g6?! 7. 0-0 ~g7 8. Lek6 - Timman, Wijk aan Zee 2000 - 77/7; 11 ...
~g5! de4 (8 ... h6?! 9. ed5 'JJ!id5 (Vescovi - Svidler, 'JJ!ic7 12. CiJa3 a6 13. CiJc2 [13. ~f4 CiJf5 14. laacl
Bermuda 2003 - 86/(259)) 10. ~e3+j Glek) 9. de4+ 'JJ!ie7 15. d4 cd4 16. cd4 0-0 17. CiJc2 laac8 18. 'JJ!id2
Glek - Saltaev, Cappelle la Grande 1998 - 72/271; ~h7= Nijboer - Lautier, Nederland 1998 - 72/(3))
6 ... ~e7 - 3 ... CiJf6) 7. 0-0 ~b7 8. e5 CiJd7 9. c4 a5 [13 ... d4?! 14. cd4! cd4 15. CiJcd4 CiJd4 16. CiJd4+
d400 Rodriguez Talavera - R. Cacho, Espana 1993 Adams - M. Gurevich, Sarajevo 2000 - 78/4; 13 ...
80 6 ... b6 7. CiJbd2 [7. ~g2 ~b7 8. 0-0 'JJ!id7 9. e5 g5?! 14. hg5 CiJg6 15. gh6 ~h6 16. ~h6 lah6 17.
h6 10. c3 CiJf5 l1.lael ~e7 12. CiJbd2 0-0-0 13. CiJfl d4+ Lobzhanidze - Dgebuadze, Schwabisch Gmiind
lade800 Glek - Hall, Wien 1996 - 67/(224); 7. e5 h5 2001 - 80/(272); 13 ... lac8 (Bologan - Van Wely,
8. ~g2 ~b7 9. 0-0 d4 10. CiJbd2 'JJ!ic7 II.lae 1 CiJf500 Romania 2000 - 80/272) 14. d4 cd4 15. CiJcd4+
Maksimenko - Glek, Kebenhavn 1995 - 63/226) Bologan) 14. a4 ~a6 [14 ... 'JJ!id7 15. d4 ~a6 16. 'JJ!idl
~b7 8. ~g2 'JJ!ic7 9. 0-0 g6 10. ed5! CiJd5 11. CiJe4 'JJ!ic7 17. ~f4 CiJf5 18. 'JJ!id2 lac8 19. laec 1 'JJ!ie7 20.
~g7 12. c3 0-0 13. h5!+j Cabrilo - Sr. Cvetkovic, ~h3oo Psakhis - J. Horvath, Wien 1996) 15. CiJa3
Bela Crkva 1987 - 45/( 178); 6 ... h6 7. h5 de4 8. de4 CiJa7 16. ~d2 CiJec600 Nijboer - Van Wely, Gouda
CiJd4 9. CiJd4 cd4 10. f4 CiJc6 11. e5 ~d7!= Tringov (rapid) 1997
- Sr. Cvetkovic, Bela Crkva 1988 - 45/( 178); 6 ... 89 9 ... h6 10. h4 [10. lael ~a6 11. ed5 CiJd5 12.
de4 7. de4 CiJd4 8. CiJd4 cd400 Morozevich - Salov, CiJc4 0-0 13. CiJfe5 CiJce7 14. ~d2 lac8 15. laadl
Amsterdam 1996 - 67/342 ~h7 16. f4 lac7 1/2 : 1/2 Sax - Naumkin, Catania
81 7. ~g2 f6 8. ed5 [8. CiJa3 ~e6 9. c3 'JJ!id7 10. 1995) ~a6 11. e5 - 9 ... ~a6
0-0 0-0-0+ Zhang Zhong - Movsesian, Zagan 1997) 90 10. ed5 ed5 11. ~f4 0-0 12. lafel h6 13. h4
CiJd5 - 7. ed5; 7. edS CiJd5 8. ~g2 f6 9. 0-0 ~e7= lae800 Gallagher - Knaak, Deutschland 1998
Barlov - Tosic, Nis 1995 91 10... bS 11. CiJc2+ Morozevich - Fominyh,
82 12. c4 CiJc8 13. ~fl ~e7 14. h5 CiJd6 15. ~g2 Russia (ch) 1997; 10... 0-0 11. CiJc2 'JJ!ic7 12. lae 1+
0-0-000 Certic - J. Horvath, Jugoslavija 1997 - Bologan - Agrest, New York 1998
70/(261)
92 12. lael 0-0-0 13. labl [13. ~d2 g5!? 14. hg5
83 7. h4 h6 8. e5 ~g7 9. c3 'JJ!ic7 10. ~f4 b6 11. a4 hg5 15. ~g5 ladg800 E. Mortensen - Gustafsson,
g5 12. hg5 hg5 13.lah8 ~h8+ Haik - Karpov, Dubai Deutschland 2000J g5 14. hg5 CiJg6 15. gh6 ~e5 16.
(01) 1986 - 42/318 CiJe5 [16. b4 ~c3 17. b5 ~e 1 18. 'JJ!ie 1 CiJb4 (18 ...
84 8. e5 'JJ!ic7 9. lae 1 h6 [9 ... b6 10. c4 d4 11. CiJa3 ~b7 19. bc6 ~c6 20. d4+ Morozevich - Lastin,
a6 12. CiJc2 ~b7+ Maryasin - Tunik, Beer-Sheva Russia (blitz) 2001) 19. ba6 CiJd3 20. 'JJ!id2 CiJc 1 21.
1999 - 75/(2)) 10. c3 [10. h4 CiJf5 11. c3 b5 12. lacloo; 16. ~g5ladg8 17. 'JJ!id2 ~d6 18. b4 CiJce5 19.
~f4 b4 13. CiJbd2 bc3 14. bc3 ~a6 15. g4 CiJfe700 CiJe5 CiJe5 20. bc5 bc500 Lastin - Rychagov, Moscow
Komliakov - Yagupov, Moscow 1996) ~d 7 11. CiJa3 1996) CiJce5 [16 ... 'JJ!ie5!? 6. 17. ~e3 'JJ!if5~ Jussupow)
COO 18

17. c4 dc4?! [17 ... l:£jc6? 18.l:£jc2+ Ehlvest - Jussupow, !lad 1 iJ., b 7 17. iJ.,g5 ~f8 18. ttJc3 iJ.,g2 19. ~g2 a6
Novgorod 1995 - 64/262] 18. dc4+ Kaminski - 20. l:£je4 f6= Franzoni - M. Kuijf, Luzern 1989
Kogan, Lazne Bohdanec 1996 - 65/3; 17 ... ~e7!?oo 102 9... b5 10. ed5 ed5 11. I:£jb3+ Ostojie - Fjeldsted,
93 4. g3 I:£jc6 [4 ... iJ.,d6 5. ~g4!? (5. f4 ttJe7 6. Reykjavik 1968 - 5/16; 9 ... d4 10. I:£jb3 b6 11. cd4
I:£jgf3 ttJbc6 7. iJ.,g2 b5 8. 0-0 0-0 9. ~h 1 c4 10. d4 cd4 12. e5 !lb8 13. iJ.,g5 iJ.,b7+ Ji. Nun - Luther,
b4 11. e5 iJ.,c7 12. a3 I:£jf5 13. !leI ba3 14. !la3+ Namestovo 1987 -44/(4); 9 ... b6 10. e5 [10. ed5 ed5
Bologan - M. Kuijf, Wijk aan Zee 1996 - 65/(255» 11. d4 cd4 12. ttJd41:£jd4 13. cd4 iJ.,f5 14. I:£jfl + Hort
~f8 6. ~e2 I:£jc6 7. ttJgf3 I:£jge7 8. iJ.,g2 ~c7 9. 0-0+ - Karner, TallInn 1975; 10. a3 iJ.,b7 11. b4 ~d7 12.
N. Vlassov - Graf, Rethymnon 1995 - 65/(255)] 5. e5 cb4 13. ab4 I:£jg6 14. d4 a5 15. ba5 !la5 16. !la5
iJ.,g2 ttJf6 6. I:£jgf3 - 3 ... I:£jf6 l:£ja5 17. h4 h6 18. I:£jfl lac8 19. h5 ttJf8 20. I:£j 1h2
94 4 ... I:£jf6 5. g3 b6 - 3 ... ttJf6 iJ.,d8 21. I:£jg4+ Bosboom - Douven, Nederland 1990]
95 7... b6 8. !le 1 iJ.,b7 9. h4 h6 1O.l:£jfl de4 11. de4 a5 11. I:£jfl iJ.,a6 12. h4 d4 13. c4 ~d7 14. ttJlh2+ A.
l:£je5 12.l:£je5 iJ.,e5 13. ~h5 ~c7 14. c3 g6 15. ~e200 Sznapik - Karpov, Skopje (01) 1972 - 14/24
Arapovie - Rajkovie, Jugoslavija 1977 - 24/( 14); 103 12. d4 iJ.,g4= Medina - Portisch, Palma de
7... d4 8. c3 0-0 9. ttJc4 iJ.,c7 10. cd4 cd4 11. a4 .§b8 Mallorca 1967 - 4/15
12. iJ.,d2oo Mrroshnichenko - Brodsky, Barlinek 2002 104 13.l:£ja3+ Vaganian - A. Sokolov, Minsk (ml7)
- 86/260 1986 - 41/3
96 8. c3 .§b8 9. ~e2 iJ.,c7 10. a3 a5= Yermolinsky 105 9 ... ~h8 10. ed5 ed5 11.l:£jfl d4 12. cd4 cd4 13.
- Luther, New York 1998 - 72/4; 8. b3 ~c7 9. iJ.,b2 I:£jld2 iJ.,g4 14. h3 iJ.,h5 15. l:£je4 [15. ~a4!?] I:£jd5=
f5 [9 ... iJ.,d7 10. lael f6 11. ed5 ed5 12. d4lafe8 13. Casper - Toshkov, Jurmala 1987; 9 ... iJ.,d7 10. a3 a5
I:£jfl cd4 14. ttJd41:£jd4 15. iJ.,d4+ Vogt - R. Gerber, 11. d4 cd4 12. ed5 ed5 13. I:£jd4 I:£jd4 14. cd4 ~b6 15.
Schweiz 2001 - 82/243; 9 ... d4!? 10. I:£jc4 e500 G. I:£jbllaad8 16.l:£jc3 [16. iJ.,f4!?] ~h8 17. ~d3lafe8
Szilardfy - K. Rovid, Budapest 1994] 10. ed5 ed5 18. h3 I:£jf5 19 . .§dl l:£je7= Ljubojevic - De la Villa,
11. d4 f4 12. c4c() Vogt Pamplona 1996
97 8 ... f5 9. f4 iJ.,c7 10. c3 ~h8 11. ef5 ef5 12. 106 10. d4 cd4 11. cd4 I:£jb4?! 12. e5 fe5 13. de5
I:£jdf3 iJ.,e6 13.lael iJ.,g8 14. iJ.,d2 ~d7 15. a3 a5 16. iJ.,c5 14. I:£jb3 b6 15. a3 l:£ja6 16. I:£jbd4 iJ.,d4 17. I:£jd4
a4+ Ciocaltea - Liberzon, Netanya 1983 - 35/8; I:£jc6 18. I:£jb5 ~e7 19. I:£jd6+ Zolnierowicz - Haba,
8 ... iJ.,e5 9. f4 iJ.,f6 10. I:£jhf3 g6 11. c3 iJ.,g7 12. e5 Pardubice 1994; 11 ... iJ.,d7=
b6= Zuckerman - Vasiukov, Polanica Zdr6j 1972
107 10 ... a5 11. ed5 ed5 12. a4 iJ.,d7 13.l:£jbl laae8
- 14/23; 8 ... iJ.,c7 9. f4 de4 10. de4 b6 11. e5 iJ.,a6 12.
14. l:£ja3 ttJa7 15. iJ.,d2 iJ.,c6 16. ~c2 ~d7 17. b3
lael ~d7 13. ~hl laad8= Minie - Sax, Vinkovci
I:£jg6= Komliakov - Legky, Russia 1995
1976 - 21/19; 8 ... iJ.,d7 9. f4 f6 [9 ... f5 10. c3 ~h8
11. ~h 1 b5 12. I:£jdf3oo Ciocaltea - Padevsky, Istan- 108 11. b4?! cb4 12. ab4 [12. cb4l:£je5+ P. Kopp
bul 1975 - 21/(19)] 10. ~hl ~c700 Psakhis - J. - S. Aasman, Deutschland 1998] l:£je5 [12 ... a500
Horvath, Sochi 1987 -44/(4); 8 ... ~c7 9. f4 f6 10. c3 Saltaev - T. Haritakis, Komotini 1993] 13.l:£je5 iJ.,e5
iJ.,d7 11. I:£jb3 [11. ~h5 iJ.,e8 12. ~e2 iJ.,t7= J. Rig6 14. iJ.,b2 iJ.,c3 15 . .§C 1 d4 16. I:£jb 1 ~b6 17. I:£jc3
- Sax, Magyarorszag (ch) 1976 - 22/17] d4! 12. c4 ~b4!+ Lautier
a6 13. iJ.,d2 .§ab8 14. lac 1 iJ.,e800 N evednichii - J. 109 11 ••• a5 12. a400 B. Gurgenidze - A. Khasin,
Horvath, Odorheiu Secuiesc 1993 - 58/5 USSR (ch) 1957; 11 ••• d4 12.l:£jc4 e500 P. Ostermeyer
98 9 ... f5 10. ef5 ef5 11. I:£jdf3 + Dvoretzky - Che- - U. Markmann, BRD 1988
khov, USSR 1987 - 44/(4); 9 ... f6 10. lae 1 iJ.,c7 11. 110 12. I:£jb3?! ~b6 13. I:£jbd2 ~h8 14. iJ.,h3 ~c7
c3 a5= Sax - Ligterink, Amsterdam 1976 - 22/(17) 15. b4 e5 16. iJ.,d7 ~d7 17. b5 I:£jd8 18. c4 de4!
99 Dolmatov - Lautier, Polanica Zdr6j 1991 - (Zapata - Lautier, Novi Sad (01) 1990 - 50/4) 19.
52/10 . de4 l:£je6 20. iJ.,b2 I:£jd4 21. iJ.,d4 cd4+ Lautier
100 8 ... iJ.,d7 9. c3 a5 10. a4 b6 11. ed5 ed5 12.l:£jfl III J. Scheidt - J. Nake, COIT. 1993
iJ.,g4 13. h3 iJ.,h5 14. g4 iJ.,g6 (Kavalek - A. Sokolov, 112 7 ... I:£jf6 - 3 ... I:£jf6
Ostrava 1994) 15. I:£jh4!?+; 8 ... ~c7 9. c3 [9. I:£jh4 113 8. ttJh4 0-0 9. f4 f5= Ciocaltea - Jansa,
g5!? 10. I:£jhf3 f6= I. Foygel - Serper, USA (ch) Beograd 1977 - 23/16; 8. ed5 ed5 9. d4 cd4 10.l:£jb3
2003 - 86/(260)] iJ.,d7 10. ed5 [10. ~e2 f6!oo A. ~b6 11. iJ.,g5 0-0 (H. Newton - H. Groffen, COIT.
Zaitsev - Gufeld, USSR (ch) 1969 - 8/16] ed5 11. 2002) 12. I:£jfd4I:£jf5!= Dvoretzky
d4 c4 12.l:£jfl laad8 13. l:£je3 lafe8 14. b4 a6 15. a4
b5 16. ab5 ab5 17. laa2 h6 18. laae2 ~c8 19. iJ.,d2 114 8 ... ~c7 9. ed5 ed5 10. d4! (Kaidanov - Saidy,
iJ.,e6 20. ~b 1 iJ.,c7 21. I:£jh4 + Y. Visser - Bosboom, Philadelphia 1995 - 65/(3» c4 11. I:£jfl + Byrne,
Amsterdam 1988; 9 ... f6 - 8 ... f6 Mednis; 8 ... h6 9. c3 b6 - 8 ... b6
101 9. b3 f5 10. ed5 ed5 11. iJ.,a3 iJ.,d6!oo Inkiov - 115 9. I:£jrt de4 10. de4 ~d 1 11. lad 1 b6= Tarasov
Dobosz, Varna 1979 - 27/16; 9. h4 e5 10. ed5 I:£jd5 - Furman, USSR 1957; 9. e5 ~c7 1O. ~e2 g5! [10 ...
11. I:£jc4 iJ.,g4 12. c3 I:£jb6 13. ~c200 Kaidanov - b6 - 8 ... b6] 11. h3 h6 12. I:£jb3 b6 13. d4 I:£jg6 14.
Motwani, Dublin 1991 - 52/(10); 9. ed5 I:£jd5 10. iJ.,e3= K. Movsziszian - Ulibin, Dresden 1994; 9. c3
l:£je4 b6 [10 ... iJ.,b6?! 11. a3 h6 12. c4 I:£jf6 13. iJ.,f4 ~c7 10. ed5 I:£jd5 11. I:£jc4 b6 12. I:£jg500 Ljubojevie
l:£je4 14. de4 lae8 15. e5 ~dl 16. laadl + Hort - - Hulak, Rovinj/Zagreb 1975 - 19/17
Lobron, Dortmund 1983 - 35/9] 11. d4 cd4 12. I:£jd4 116 12.l:£jh2.§t7 13.l:£jg4 ~d6 14.l:£jb3 [14.1:£jf3?
I:£jd4 13. ~d4lab8 14. iJ.,d2 l:£je7 15. ~d8 lad8 16. e5! + Bologan - Lautier, Chalkidiki 1992 - 56/6; 14.
19 COO

lLJfl ~h7 15. c400 Lauber) ~h7 15. c4 b6 16. ~e3 a4!? [10 ... d4?! 11. e5 dc3 12. bc3lLJd5 13. ~g5 ~d7
~b7 17. ~c 1oc V. Talla - S. BerezJuk, Ostrava 1995 14. c4lLJc7 I5.lLJe3 h5 16.lLJc2 ~a6 17. W'd2+ B.
117 12 ... ~d6 13. d4 cd4 14.lLJfd4 e5 I5.lLJb5+ D. Filipovie - Barlov, Jugoslavija (ch) 1985; 10 ... de4?!
Skorchenko - N. Kiseleva, Russia 1998; 12... e5! 13. 11. de4 W'di 12. ladl a4 13. labi 0-0 14. ~f4+
lLJh2 W'd6 14. c4 .§f7 15. h5 ~f500 Va. Chernov - Dolmatov - A. Sokolov, Manila (izt) 1990 - 49/5)
Pa. Pcola, Yerevan (01) 1996 11. e5 0-0 12. h4 h6 13. ~f4 ~a6 14. W'd2 ~h7oc
118 9. a4 h6 10. h4 a5 I1.lLJfllaa7 12.lLJlh2 de4 Seeman - Tuominen, Suomi 1996
13. lae4 0-0 14. lael e5= Ivanovie - Petroslan, 127 10... ~a6 11. ed5lLJd5 12.lLJc4 0-0 13. h4113.
Niksie 1983 - 36/(8); 9. h4 h6 10. e5 ~b7 11. lLJfl ~e2 ~c7 14. ~d2 h6 15. h4laad8 16. h5 g5 17.lLJg5
W'c7 12. ~f400 Kindermann - Short, BRD 1987 - hg5 18. ~g5 f6 19. ~e6 ~f7 20. ~h4lLJe5!= Vogt
43/3; 9. e5 ~c7! 10. W'e2 h6 11. h4 g5!= R. Britton - Kindermann, Biel 1990 - 50/3) ~c7 14. h5 laad8
- Johansen, London 1984; 9. ed5 ttJd5 10. d4 cd4 11. 15. ~e2 lafe8 16. hg6 hg600 Kaidanov - Zapata,
lLJb3 ~b7 I2.lLJfd4lLJd4 13.lLJd4lac8 I4.lae6lLJe7! New York 1993 - 57/2; 10... laa7!? 11. ed5 ed5 12.
[14 ... fe6? 15. ttJe6+ Komliakov - Moskalenko, lLJb3!? 0-0 13. d4! c4 14.lLJbd2 ~f500 Zolnierowicz
Noyabrsk 1995) 15. ~b7 fe6 16. ~e3 lac4 17. lLJe6 - Gleizerov, Bydgoszcz 2000 - 79/(236)
W'di 18. ladl ~b2 19. lad8 ~f7 20. lLJg5 ~g7 21. 128 11. .. ~a6 12. ed5 ed5 [12 ... lLJd5 13. lLJc4+
ltJe6= Nunn Kholmov - Pahtz, Varna 1987 - 40/(3») 13. lLJb3
119 9 ... ~b7 10. labl W'c7 11. b4 cb4 12. ab4 a6?! 0-0 14. d4 c4 15. lLJbd2 ~c8 16. lLJfl ~e6 17. ~f4
13. b5! ab5 14.lab5+ Ljubojevie - Vaganian, Niksie ~d7 18. b3+ Benjamin - Eingorn, Saint John 1988
1978 - 26/12; 12 ... a5!? -45/5
120 11. a4 0-0 12. h4 e5 13. ed5 lLJd5 14. lLJc4 129 12.lLJb3 d4 13. cd4 cd40c Ljubojevie - Kaspa-
~g4 15. c3 ~c7 16. ~b3 ~e6= Ivkov - Cabrilo, roY, Niksie 1983 - 36/8; 12. e5 ~a600 Y. Jouhki - I.
Beograd 1988 Kanko, corr. 1992
121 11. .. ~a6?! 12. ed5 lLJd5 13. ttJc4 0-0 14. 130 13. lLJfl 0-0 14. ~f4 d40c Strikovie - Gheor-
ctJce5 lac8 15. lLJc6lac6 16. c4lLJe7 17. ~f4 b5 18. ghiu, New York 1988 - 45/(5); 13. lLJb3 d4 14. cd4
W'c 1+ Ljubojevie - Petrosian, Milano (m/4) 1975 - cd4 15. ~f4 0-0 16. lLJe5 lLJe5 [16 ... ttJb4 17. ~d2
20/219 ~e600 B. Carlier - Van Mil, Dieren 1990) 17. ~e5
122 I3.lLJfl 0-0 14. ~f4laa7 15. c3 ~h7 16. lac 1 ~b7 18. ~b7 lab7 19. lac 1 lLJf5= Damljanovie -
~f5 17. lac2 lae8 1/2 : 1/2 Ljubojevie - Petrosian, Lautier, Pamplona 1992/93
Milano (m/6) 1975 - 20/(219)
131 4. e5lLJfd7 5. f4 c5 6. lLJgf3 lLJc6 7. g3 b5 8. ~g2
123 9... h6 10. d4! [10. e5 ~d7 11. d4 cd4 12. cd4 ~b600 Kamsky - Bareev, Tilburg 1991 - 53/239
~a6 13. a3+ Yurtaev - Dolmatov, USSR 1984-
132 4 ... ~e7 5. ~g2 b6 6.lLJgf3 ~b7 7. 0-0 de4 8.
37/7) cd4 11. lLJd4 lLJd4 12. cd4 de4 13. lLJe4 lLJd5
14. ~a4 ~f8 15. b3! ~d7 16. ~a3 ~g8 17. ~c4 de4 0-0 9. e5 lLJfd7 10. lae 1 [1 O. ~e2 lLJc6 11. lad 1
~c8 12. lLJfl lad8 13. ~f4 lLJf8 (13 ... lLJc5 14. h4
lac8 18. ~d3 ~c6 19. lLJd6! lac7 20. laacl+ G.
Kochetkov - Kalegin, Minsk 1994 - 63/(6); 9 ... 0-0 lad 1 15. ladl ~e8 16. h5 h6= I. Almasi - Postny,
10. ed5 ed5 11. a4 a5 12.lLJb3 h6 13. d4 c4 14.lLJbd2 Budapest 2002 - 90/(225» 14. h4ladl 15. lad 1 ~e8
~e6 15. b3 cb3 16. ~b3+ Todorcevie - Marjanovie,
16. c3 lad8 17. lael ~d7= T. Gareev - Kholmov,
Cetinje 1991; 9 ... ~c7 1O. ~e2 a5 11. h4 0-0 12. Lviv 2004 - 90/225) a5 11. lLJc4lLJc5 12. ~e2lLJc6
h5+ Bologan - Tregubov, Novgorod 1995 - 63/7; 13. h4 ~e8 14. ~f4 lad8 15. laadl ladl 16. ladl+
9... ~a6 10. ~fl 0-0 11. e5 h6 12. h4 ~c7 13. ~a4 Keene - Milner-Barry, England 1968; 4 ... b6 5. ~g2
~b7 6. e5 [6. lLJgf3 de4 7. lLJg5 lLJbd7 8. lLJge4lLJe4
~c8 14. d4 ~d7 15. ~a3+ Minie - Marjanovie, Bar
1980 - 30/12 9. lLJe4 lLJc5 10. ~e2 lLJe4 11. ~e4 ~e4 12. de4=
Browne - Rajkovie, Hastings 1972/73) lLJfd7 [6 ...
124 11. lLJfl d4 12. c4 e5 13. h5 g5 14. a3 ~d7 15.
lLJg8 7.lLJgf3lLJe7 8.0-0 c5 9.laellLJbc6 10. c3 ttJf5
ltJ3h20-0 16. lab 1 a6 17. b4+ Van Mil- Van Wely,
11. a3 ~e7 12. lLJfl h6 13. lLJe3 lLJe3 14. ~e3 ~d7
Leeuwarden 1997 - 71/(4) 15. d4 c4= Sax - Larsen, Teesside 1972 - 13/220)
125 12 ... de4?! 13. de4 0-0-0 14.lLJe3 ~d3 15. ~d3 7. lLJgf3 lLJc6 8. ~e2 lLJb4 9. lLJb3 c5 10. 0-0 ~e7
~d3 16. ~fl lad7 17. lLJc4 b5 18. lLJcd2!? [18. ltJe3 11. h400 Cosulich - Pokojowczyk, Nice (01) 1974-
a6 19. a4 +j G. Giorgadze - Conquest, Kolkata 1994 17/230
- 60/5) c4 19. a4 a6 20. ab5 ab5 21. lLJb 1+ Kaidanov
133 5 ... e5 6.lLJgf3 ~c5 7. ~g2 0-0 8. 0-0 lae8 9.
- Benjamin, USA (ch) 1998 - 74/5; 12... d4!? 13. c4
c3 a5 1O. ~c2 a400 Nadanian - Lputian, Armenia
e5 14. h5 g5 [14 ... lag8!?+) 15. lLJ3h2 lLJd8 16. a3 a5
(ch) 1998 - 73/(309)
17. labl lLJe6 18. ~h3 ~c6 19. b4 ab4 20. ab4 cb4
21. ~d2 lLJc5 [21. .. laa2!?) 22. ~b4 0-0 23. ~c5 134 9. ~e2 b6 [9 ... a500 Jansa - Hiibner, Athens
bc5 24. lab3 ~c8 25. ~c8 ~c8 26. lab5 lab8 27. 1969 - 8/169) 10. lLJb3 ~d6= Motwani - Glek,
~ebl + Titov - Hait, Warszawa 1992 Belgique 1997 - 69/(267)
126 10. e5 (Belkhodja - Lalie, Andorra 1991) g5!oo; 135 10. a4 b6 11. lLJh4 lae8 12. h3 ~a6 13. lael
10. ed5 ed5 11. d4 a4 12. lLJe5 lLJe5 13. de5 ~e6 14. ~f8 14. ~f3 lLJd7 15. lLJfl lLJc500 Sh. Kagan -
h4 h6 15. lLJf3 0-0 16. lLJh2 ~d7 17. ~f3 ~h7 18. Ornstein, Skara 1980
ltJg4 lLJg8 19. ~g2 laad8 20. ~g5 hg5 21. hg500 136 10... ~e6 11. lLJg5 ~d7 12. lLJc4 ~c8 13. lLJe3
Komliakov - Seirawan, Deutschland 1994; 10.lLJfl h6 14. lLJf3 ~e3 15. ~e3 ~h3= Csom - Fuchs,
COO 20

Berlin 1?68 - 6/253; 10... 'JJ!ie7 11. lLJh400 1. Rigo - lae8= Iordachescu - Glek, Porto San Giorgio 2001
Pinkas, Swinoujscje 1978 - 25/223 - 83/(235)
137 12. 'JJ!ie2?! ~a6 13. ~h3lLJf6 14. b3 'JJ!ie7 15. a4 150 9 ... 'JJ!id6 10. c4lLJdb4 11. a3lLJa6 12.lLJg5 f5
lafd8+ A. Vajda - Farago, Nagykanizsa 2003 - 13. lae 1 h6 14. ~f4lLJe5?? 15. lLJe6+- B. Golubovic
89/(244) - Dumitran, Paris 1998; 14 ... ~e7=
138 13. b3 ~c414. bc4lLJf615.lLJh4lLJe816. 'JJ!ie2 151 10. c4 lLJde7 [10 ... lLJc7 11. ~f4 0-0 12. 'JJ!ie2
lLJd60c Raaste - Farago, Lodi 1980 ~b7 13. lLJe5 ~e5 14. ~e5 lLJe5 15. ~b7 lab8 16.
139 4 ... de4 5. de4lLJc6 6. ~b5! ~d7 7. 0-0 a6 8. 'JJ!ie5 lab7 17. d4 cd4 18. laad 1 lLJa6 19. lad4 'JJ!ic7=
~a4 b5 9. ~b3 lLJa5 10. e5 lLJb3 11. ab3 lLJd5 12. Stripunsky - Kreiman, USA (ch) 2002) 11. ~e3 [11.
lLJe4+ Kiik - 1. Przewoznik, Espoo 1991 - 53/240; d4 ~a6 12. dc5 ilc4 13. lael 'JJ!idl 14. lad 1 0-0 15.
4 ... lLJc6 5. c3 [5. g3 e5 6. ~g2 de4 7. de4 ~c5 - 4. lLJfd4 lLJd4 16. lLJd4 laad8 17. ~g5 lad4! 18. ~e7
g3) a5 6. a4 [6. e5 lLJd7 7. d4 f6 8. ~b5! fe5 9. de5 lae8 19. ~d6lad8!! (19 ... bc5 20. ~c5 ladl 21. ladl
~e7 10.0-0 0-0 11. 'JJ!ie2+ Kindermann - Farago, ~a2 22. ~a7 ~b3 1/2 : 1/21. Ionescu - P. Zilberman,
Budapest 1988 - 46/342) g6 [6 ... ~e7 7. ~e2 0-0 8. Bucure~ti 1997) 20. lad4 ~d4 21. lac 1 bc5 (21. ..
0-0 e5 9. 'JJ!ic2 b6 10. lad 1 ~b7 11. lLJfl + Durao - ~a2? 22. b4(0) 22. ~c5 ~a2 23. ~d4 lad4+ Sa.
Keene, Algarve 1975) 7. e5 lLJd7 8. d4 ~g7 9. ~b5 Velickovic) ~b2 12. d4 ~al 13. 'JJ!ial f6 14. ladl
0-0 10. lLJb3 f6 11. ef6 'JJ!if6 12. ~c6 bc6 13. 0-0 0-0 15. dc500 B. Hens - F. Kirwald, COIT. 2003;
~a6 14. lael ~c4 15. lLJa5!? laa5 16. b3 lLJb6 17. 1o. ~g5 f6 11. ~d2 e5= I. Ibragimov - Lugovoi,
~a3! lafa8 18. ~b4 ~b3 19. 'JJ!ib3 laa4 20. laa4laa4 Novgorod 1999
21. lLJe5+ Damljanovic - Narciso Dublan, Espana 152 10... c4 11. lLJbd2 lLJa5 12. lLJe4 0-0 13. lael
2004 - 92/253; 4 ... ~e7 5. g3 b5!? 6. ~g2 c5 [6 ... 'JJ!ic7 14. ~d2 lLJb7 15. 'JJ!ie2+ D. Augustin - M.
~b7 7. 0-0 b4 8. e5 lLJfd7 9. lae 1 c5 10. h4 lLJc6 11. Lehmann, COIT. 1998; 10... cd4 11. lLJfd4 ~b7 12. c4
lLJfl 'JJ!ic7 12. ~f4 h6 13.lLJe3lLJb6 14. a3 d4 15.lLJc4 lLJde7 13. ~g5 'JJ!ib8 14. lLJb5 0-0 15. lLJd6 f6 16.
lLJc4 16. dc4+ Bruzon - Korchnoi, Hoogeveen 2001 lLJb7 'JJ!ib7 17. ~d2laad8 18. 'JJ!ie2 'JJ!ic8 19. lafel e5
- 83/237) 7.0-0 lLJc6 8.lael ~b7 9. a4 b4 10. ed5 20. c5+ M. Schmidbauer - E. Dickl, COIT. 1993
ed5 11. d4 c4 12. lLJe5 lac8 13. lLJdf3 0-000 Mart. 153 11. .. c4 12. lLJbd2 0-0 13. c3 'JJ!ic7 14. ~fl
Mrva - Volkov, Ohrid 2001 - 82/(243) laad8 [14 ... lLJa5 15. lLJe5 (15. lLJe4 ~b7 16. h4 h6 17.
140 5 ... ~a6 6. ~g2 de4 7. lLJg5 ~e 7 8. lLJde4 lLJe4 lLJe5laad8 18. 'JJ!ie2 b5= O. Brendel - Gershon, Silivri
9. lLJe4 0-0 10. 0-0= Morozevich - Glek, Russia 2003) .§ad8 16. 'JJ!ig4 ~c8 17. 'JJ!ih4+ Hamdouchi - Y.
(ch) 1995 - 65/255 Benitah, France 2001) 15. 'JJ!ic2 lafe800 I. Lauterbach
141 7 ... lLJc6 8. ~g2 a5 9. e5lLJd7 10. 0-0 ~a6 11. - M. Zelinska, Silivri 2003
lLJc4 a4! 12. ~f4 laa7!?00 V. Vujosevic - Z. Sta- 154 13. lLJd4 0-9 14. c3 [14. h4 lac8 15. ~g5
menkovic, Jugoslavija 1996 - 68/237 'JJ!id7= S. Boyd - Sulava, Cannes 1996) 'JJ!id7 15. a4
142 8 ... ~e7 9. c3 [9. ~g2 0-0 10.0-0 lLJc600 W. laac8 [15 ... laab8 16. lLJb5+ Le Roux - F. Deli lie,
Eichert - J. Werle, Oropesa del Mar 2001 - 85/(243») France 1997) 16. a5 [16. lLJb500 V. Savicevic - S.
0-0 10. ~g5 lLJc6 11. ladl lLJd700 Sandipan - G. Vratonjic, Srbija i Crna Gora 2004) b500 Vorobiov -
Prakash, Dhaka 2001 - 85/(243) B. Galstain, Moscow 2005
143 Feletar - M. Hummel, Pula 2001 - 85/243 155 9 ... b6 10. e5 lLJd7 11. d4 f6 [11 ... cd4 12. cd4
144 5 ... c5 6. g3 - 4 ... c5 a5 13. lLJfl (13. ~fl ~a6 14. ~a6 laa6 15. 'JJ!ie2oo
145 6. e5lLJfd7 7. d4 c5 8. ~b5 ~a6 9. a40-0 10. Cempei- L. Danek, Cesko 1999) ~a6 14. ~g5 'JJ!ic7
0-0 cd4 11. cd4 'JJ!ic8= Adams - Bareev, Sarajevo 15. 'JJ!id2+ Podgaets - Kalinski, Ukraine (ch) 1970)
1999 - 75/249; 6. 'JJ!ia4 c6 7. e5 lLJfd7 8. 'JJ!ig4 [8. d4 12. ef6 [12. ~h300 Kremenietsky - S. Ivanov, USSR
a5! 9. h4 'JJ!ic7= Nevednichii - Beliavsky, Jugoslavija 1983 - 36/6) 'JJ!if6 13. lLJb3+ Stein - Sokol sky, USSR
1995 - 64/263) 0-0 9. d4 c5 10. lLJb3 f5 11. 'JJ!ig3 1960
~a6 12. h4 ~fl 13. ~fl a500 Davies - Komarov, 156 10. h4 1/2 : 1/2 J. Kekki - P. Kekki, Espoo
Saint-Vincent 2000 - 78/276 1992; 10. ed5lLJd5 [10 ... ed5 11. lLJb3 b6 12. ~f4
146 10 ... 'JJ!ic7 11. ed5 ~d5 12. ~f4 'JJ!ib7 13. lLJe3 lLJh5 13. ~g5 f6 14. ~e3 f5 15. ~g5 'JJ!id6 16. c4 d4
b5 14. 'JJ!ic2 ~c6 15. laadl + Oratovsky - Ulibin, 17. 'JJ!ie2 a5 18. lLJh4 laa700 Hait - O. Nikolenko,
Ukraine 1988 Russia 1997) 11. lLJb3 b6 12. d4 c4 13. lLJbd2 'JJ!ic7oo
Belotti - Lputian, Reggio Emilia 1997/98
147 12... 'JJ!ic7+ Bologan - Timman, Wijk aan Zee
2003 - 89/244; 12... ~c6 13. 'JJ!ic2 de4 14. ~e4lLJf6 157 10 ... b5 11. lLJb3 c4 12. ed5 ed5 13. lLJbd4 lLJd4
15. ~c6 lLJc6= Psakhis 14.lLJd4 ~g4 15. 'JJ!ifl + Van der Weide - Krayz, Sas
148 5 ... b6 6. ~g2 [6. c3 ~a6= Shirov - Bareev,
van Gent 1996
Novgorod 1994 - 61/(6») lLJc6 [6 ... de4?! 7. de4 ~a6 158 11. e5 lLJd 7 12. d4 cd4 13. cd4 lLJb400 Lputian
8. e5! lLJd5 9. c4lLJb4 10.0-0+ Knaak - Pahtz, DDR 159 11. .. a5 12. e5lLJd7 13. ~f4 h6 14. h4 ~a6 15.
(ch) 1975) 7. 0-0 ~e7 - 5 ... lLJc6 'JJ!id2 ~h7 16. lLJlh2 lLJe7 17. lLJg4 lLJf5 18. ~h3
149 8. 'JJ!ie2 0-0 9. lLJb3 b6 10. e5 lLJd7 11. ~f4 a5 'JJ!ie7oo A. Epstein - E. Bistrikova, Russia 2002
12. c4 a4 13.lLJbd2 a3!? 14. ba300 Svidler - Lputian, 160 Alekseev - M. Rusanov, Saint Petersburg 2000
Yerevan 1996 - 67/5; 8. c3 0-09. e5lLJd7 10. d4 f6! 161 7... b5?! 8. ed5! [8. a4 ba4 9.laa4 0-0 10. ed5!
[10 ... b5 11. lae 1 b4 12. lLJfl 00 Adams - Khalifman, ed5 11. d4lLJd7 12.laellLJb6 13.laal c4 14. c3 a5 15.
Dortmund 2000 - 79/236) 11. ef6 ~f6 12. dc5 lLJc5 lLJe5 lLJe5 16. de5 ~e6 17. lLJfl a4 18. lLJe3+ Glek -
13. lLJb3 lLJb3 14. 'JJ!ib3 lLJa5 15. 'JJ!idl e5 16. ~h6 Nijboer, Groningen (mil) 1997 -71/5) ed5 9. c4 bc4
21 COO

10. dc4 0-0 11. b3 ~f5 12. cd5 ltJd5 13. ~b2+ 171 11. .. O-O!? 12. e5 lafd8 13. ~e2ltJd7 14. h400
Schoneberg - Zinn, DDR 1972 - 13/28; 7... a5 8. a4 Nevednichii - Legky, Luzem 1994
b6 9.lael ~b7 10. c3 h6 11. ~e2oo Geller - Larsen, 172 12. ~a4 ~d7! 13. ~f4 0-0 14. laadl ltJd4=
Biel (izt) 1976 - 22/18; 7... h6 8. lae 1 ~c7 9. c3 b6 Ljubojevic - Kurajica, Wijk aan Zee 1976 - 21/20
10. ed5 ltJd5 11. ltJc4 ~b7= Jansa - Marjanovic, 173 14... a6?! 15. ltJe3 b5 16. ltJg4! ~c8 17. h4
Bagneux 1983 - 36/10 lafe8! 18. ltJg5+ Morozevich - A. Mitenkov, Mos-
162 8... ~c7 9. e5 [9. c3 ~a6 10. ed5ltJd5 II.ltJc4 cow 1998 - 72/5; 14... ltJdbS!?oo A. Rivas - B.
0-0 12. a4 laad8 13. ~b3 ~f6 14. ~d2 lad7 15. Cubas, Merida 1997
laad 1 lafd8 16. ~c 1= Frias - Cifuentes, Wijk aan 174 16. ltJd4 ltJd4 17. cd4 ~g2 18. ~g2 ~b7 19.
Zee 1991 - 51/10) ltJd7 10. ~e2 ~b7 [10 ... g5 11. ~g 1 b5 20. ~c3 ltJa4 21. ~d2 lad7 22. ~e3 ltJb6cc
h3 h5 12. c4! 12 ... g4 13. cd5! gO 14. ltJO ed5 15. Tkachiev - Renet, France 1998
e600 H. Leyva - J. Segura, San Salvador 2003 - 175 8. e5 ltJd7 [8 ... ltJg4 9. ~e2 f6 10. ef6 ~f6 11.
87/256) 11. h4 - 8 ... ~b7 c3 ~d6 12. d4+ Evans - Bisguier, USA (ch) 1954/55)
163 9. ~e2 ltJb4 10. e5 ltJc2 11. ef6 ~f6 12. lab 1 9. lae 1 b500 - 8. lae 1
[12. ltJfloo Kochiev - Legky, USSR 1984 - 38/4) 176 S... labS 9. e5 [9. a4 a6 10. c3 b5 11. ab5 ab5 12.
ttJeI 13. ~eI ~a6 14. ltJe5 0-0 15. ~fI ~c7 16. e5ltJd7 13.ltJfl ~b7 14. d4laa8 15. lab 1! b4 16. h4+
ltJg4 ~e7 17. ltJO laae800 Ma. Tseitlin - Polovodin, Sutovsky - Milov, Polanica Zdr6j 1999 - 76/2) ltJd7
USSR 1981 - 3I/( 12); 9. e5 ltJd7 10. h4 [10. c4 d4 IO.ltJfl b5 11. h4 a5 12. ~f4 b4 lI2 ... a4 13.ltJlh2+
11. a3 ~c7 12. ~e2 g500 1. Banas - I. Novak, A. Safranska - T. Fomina, Salatsgriva 1982) 13.
Trencianske Teplice 1974 - 18/13; 10. ltJfI ~c7 11. ltJ 1h2 lae8 14. g4+ Sh. Kagan - Buch, Israel 1972-
~f4 h6 12. h4 0-0-000 Kasparov - Sturua, USSR 13/29; S... laeS!? 9. e5 ltJd7 10. ltJfl b5 11. h4 a5 12.
1976; 10. c3 ~c7 - 9. c3) ~c7 11. ~e2 h6 [11. .. h5 a4 13. h6 g6 14. ltJlh2 a300 Jansa - F. Blatny,
0-0-0 12. c400 Anastasian - Radulski, Batumi 2002 Luhacovice 1969 - 7/15; S.•. ~hS!? 9. c3 ~d7 10.
- 85/(243») 12. h5 0-0-0 13. c3 ~b8 14. a3 g5 15. e5 ltJg8 11. h4 ~ e8 12. ltJfI f5 13. ef6 gf60c Vulevic
hg6 fg6 16. ~h3 ltJf8 17. b400 Gik - Juksti, USSR - Rajkovic, Jugoslavija (ch) 1977
1977 - 23/17 177 9 ... e5 10. c3 ~c7 11. ~c2 a6 12. ltJc4 ~e6
164 9 ... de4 10. de4 ~d7 11. a3lad8 12. e5ltJd5 13. 13. ltJe3 laad8 14. ltJg5 ~c8 15. ltJd5+ L. Day -
W'c2+ Castro - 1. Gonzales, Bogota 1977 - 23/18 Pushkedra, Ontario 1975; 9... b6 10. e5 ltJd5 [10 ...
ltJd7 11. ltJe4 ~a6 12. ~f4+ Petrosian - Kan, USSR
165 10. ed5 ed5 11. ltJfl 0-0 12. ~f4 ~d6 13. ~g5
1955) 11. ltJe4 ~c7 12. c4ltJdb4 13. ltJd6lad8 14.
ttJe8 14. ltJe3 ltJe7 15. ~e7 ~e7 16. ltJe5 ltJf6 17. ~f4+ Khasin - Kotkov, USSR 1974
ttJ5g4 ~d7 18. ltJf6 ~f6 19. ~O laad8 20. ltJg4
178 13 ... ~g5 14.ltJeg5 h6 15. ~c2!! hg5 16.ltJg5
~e7= Balashov - Gdanski, Warszawa 1990; 10. e5
ttJd7 II.ltJfloo Nadyrhanov - Saltaev, Tashkent 1993 g6 17. ltJe6! fe6 18. ~g6 ~h8 19. lae4ltJf4 20.laf4
laf4 21. ~h6 ~g8 22. ~f4+ Shirov - Estrada,
- 57/(2); 10. ~e2 h6 [10 ... ~a6 11. e5 ltJd7 12. h4+
France 1995 - 63/8; 13 ... h6 14. ~e7 ltJce7 15. a4
Martinovic - Drasko, Sarajevo 1981 - 31/11; 10 ... a6= Estrada
0-0-0 11. a3 - 10. a3) 11. a3 a5 12. e5ltJd7oo Dolma-
179 16. a4 b4 17.ltJd6 ~c6 18.ltJd2 bc3 19. bc3
tOY - Dizdar, Graz 1981 - 33/10
ltJb6 20. ltJ2e4 ltJec8 21. a5 ltJd7 22. ltJc8 lac8 23. f4
166 10..• 0-0 11. e5 ttJd7 12. d4 cd4 13. cd4 ltJa5 lab800 E. Schrader - R. Roelens, COIT. 1997
14. ltJfI lafc8 15. b4 ltJc4 16. h4 b5 17. ttJg5+
180 9. ~e2 b5 10. ltJfl ~a6 11. ~f4 ~b6 12. e5
Psakhis - Paunovic, Minsk 1986 - 43/4; 10... de4 ltJd7 13. h4 c400 Benko - Uhlmann, Stockholm (izt)
11. de4 lad8 12. ~e2 0-0 13. e5 ltJd7 14. h4 b5 15. 1962; 9. c3 b6 [9 ... b5 10. ltJfl de4 11. de4 ~b7=
a4 b4 16. ltJc4ltJb6 17. ltJb6 ab6 18. ~f4 bc3 19. bc3 Lisitsin - Antoshin, USSR 1955) 1O. ~e2 [10. a3
ttJa5 20. h5 h6= Varavin - Moskalenko, Leningrad ~b7 - 7 ... b6) ~a6 11. e5 ltJd7 12. ltJfI b5 13.
1989; 10... a5 11. a4 0-0-0 [11. .. 0-0 12. e5ltJd7 ~f4 b4 14. c4 dc4 15. dc4 ltJb600 Gurgenidze -
13. ~e2 lafe8 14. ltJfI f5 15. ef6 ~f6 16. ltJg5+ Korchnoi, USSR 1958; 9. ttJfl de4 10. de4 lad8 11.
Knezevic - M. Jovcic, Jugoslavija 1975 - 20/20) ~e2 ltJd4 [11. .. e5 12. c3 h6 13. ltJh4+ Stein -
12. e5 ltJd7 13. d4 g5 14. ltJbI h6 15. ltJa3 ltJdb800 Korchnoi, Stockholm (izt) 1962) 12. ltJd4 cd4 13. e5
Psakhis - Kohlweyer, Wien 1990 ltJd5 14. a3 [14. h4 ltJb4 15. ~e4 d300 Pfleger -
167 11. e5ltJd7 12. d4 g5 13.ltJfloo Hort - Lobron, Portisch, Palma de Mallorca 1966) ~d 7 15. ~ d3
Bad Kissingen 1981 - 31/12 ~a400 Stein - Klovans, USSR 1963
168 12 ... c4 13. ed5 cd3 14. ~d3ltJd5 15. ~c2 ~f6 181 10 ... f6 11. ef6ltJf6 12. c3 ~d7 13. d4 cd4 14.
16. ~b2 ~b8 17. c4 ~b2 18. ~b2 ltJf6 19. c5 bc5 ltJd4 e500 Lipnitsky - Sokolsky, USSR 1955
20. bc5 lad5 21. ltJe4+ Psakhis - Nikitin, Berlin 182 11. .. ~b7 12. ltJfl ltJb6 13. ~f4 d4 14. ltJlh2
1991 ltJa4 15. ltJg4 ~d8 16. ltJg5 ltJb2? 17. ~e4 g6 18.
169 Osmanovic - Martinovic, Sarajevo 1981 - ltJh6 ~g7 19.1tJhf7+- Vogt - Joaq. Diaz, La Habana
31 I( 11) 1988
170 10... 0-0-0 11. ~f4 + Sulava - M. Franic, Porec 183 12 ... ltJd4 13. ltJd4 cd4 14. ~f4 laa6 15. ltJh2
1998; 10... d4 11. e5 ltJd7 12. ~e2 h6 [12 ... dc3 13. lac6 16. laac 1= Fischer - U. Geller, Netanya 1968
bc3 b5 14. d4 cd4 15. cd4ltJb4 16. ~d2 a6 17. laec 1 -6/29
W'd8 18. h4 h6 19.1tJeI! ~g2 20. ~g2+ Yermolinsky 184 13.ltJlh2 b4 14. h5 a4 15. h6 g6 16.ltJg4ltJd4
- Ehlvest, TallinnIPamu 1998 - 73/(4») 13. h4 0-0-0 17. ltJd4 cd4 18. ~f4 ~b6 19. ~d2lafc8 20. ~g5
14. ttJ 1h200 Kochyev - Keitlinghaus, Dortmund 1991 ~f8= Loginov - Stem, Magyarorszag 1991
COO 22

185 13 ... b4 14. lLJe3+ Honn - Sokoler, corr. 1970 198 15. lLJg4 lLJb50c J. Geurink - Van der Werf,
- 10/20 Dieren 2003
186 15. laacl b4 16. c4 bc3 17. bc3 laab8? 18. 199 16. ba3 lLJb500 Sale - Volzhin, Abu Dhabi
lLJd5+ J. Bednarski - Doroshkievich, Polanica Zdr6j 200 I - 83/238
1971 - 12/19; 17 ... lLJf800 Uhlmann 200 I 0 ... ~b7 II. h4 a5 12. lLJ I h2+ Mircea Pavlov
187 16. ~h3lLJb6 17.lLJg4 ~f8 18. c3lLJd7 19.1aacl - Sveshnikov, Moscow 1977 - 23/19
a4 20. ~d2 ~h7= Davies - C. Hansen, Grrested 201 II. ~e2 b4 12. h4 a4 13. a3 ba3 14. ba3 c4! 15.
1990 d4 c3= Barczay - Gipslis, Sousse (izt) 1967 - 4/16
188 9. ed5 ed5 10. a4 a5 II. lLJfl ~e6 12. ~f4 ~d6 202 11 ... a4?! 12. a3! [12.lLJlh2 a3 13. b3 f6 14. ef6
13. ~d2 lac8= Bosboom - C. Hansen, Groningen ~f6 15. ~g5 ~c7 16. ~f6 lLJf6 17. lLJg5 ~d6 18.
1990; 9. c3 ~a6 [9 ... ~b7 10. e5 lLJe8 (10 ... lLJd7 II. c4 bc4 19. dc400 Csom - Zinn, Siegen (01) 1970 -
lLJfl lae8 12. h4 f6 13. ef6 ~f6 14. d4+ Geller - V. 10/22] b4 [12 ... c4 13. d4 b4 14. lLJg5+ Tompa -
Bagirov, USSR 1963) II. lLJfl lLJc7 12. h4 f5 13. Anikaev, Budapest 1967 - 3/190] 13. ~f4 [13.
ef6+ Dzindzichashvili - Radashkovich, Netanya lLJ 1h2 + - 12. lLJ I h2] ba3 14. ba3 lLJa5 [14 ... ~a6 15.
1977 - 24/15] 10. e5lLJd7 II. ~a4 ~c800 Shashin - lLJe3 lLJd4 16. c4+ Gheorghiu - Uhlmann, Sofia 1967
Kotov, USSR 1944 - 4/204] 15.lLJe3 ~a6 16. ~h3 d4 17.lLJfllLJb6 18.
189 9 ... lLJe8 10. lLJfl f5 [10 ... ~h8 II. ~f4 f5 12. lLJg5+ Fischer - Mjagmarsuren, Sousse (izt) 1967 -
h4+ Petrosian - Barcza, Stockholm (izt) 1952] II. 4/17; 11 ... lae800 - 8 ... lae8
ef6 ~f6 12. lLJe3+ Jansa - Kostro, Polanica Zdroj 203 12. h5 ~a6 [12 ... a4 13. h6 g6 14. a3 ba3 15. ba3
1968 - 6/30 lab800 Radulov - Amos, Siegen (01) 1970 - 10/23]
190 10... ~b7 II. h4 b5 [1 1. .. ~c7 12. ~f4 d4 (12 ... 13.lLJlh2 a4 14. a3 ba3 [14 ... ~b8?! 15. ~f4 ~b5 16.
lafe8 13. lLJ I h2+ Botvinnik - Letzelter, Monte Carlo h6 g6 17. ~d2! lafc8 18. ~g5 ~f800 Movsziszian -
1968) 13. a3 a5 14. lLJI h2 b5 15. ~e2lLJb6 16.lLJg5+ Pelletier, Espana 2000 - 79/236; 14 ... ~b5 15. ~f4oc
Shatskes - V. Goldin, USSR 1968 - 5/6; II ... h6 12. M. Baldauf - M. Bentz, Deutschland 2000] 15. ba3
lLJlh2lae8 13.lLJg4lLJf8 14. c3+ Liberzon - Murey, lab80c A. Epstein - Ubiennykh, Russia 1999 -
Reykjavik 1975 - 20/218] 1}.lLJlh2 a5 13.lLJg4 a4 79/(237)
14. a3!+ Ciocaltea - Lj. Zivkovic, Bar 1977 - 204 12 ... a4? 13. a3! [13. ~f4 a3 14. b3 lLJa7 15.
24/16; 10... b5 II. h4 a5 12. lLJ I h2 b4 13. lLJg4 lLJd4 lLJg500 Flesch - A. Zaitsev, Sochi 1967 - 4/18] ~b6
14.lLJd4 cd400 Antunes - Borges, La Habana 1991 14. ~f4 f6 15. ef6 ~f6 16. labl lLJd8 17. lLJg4+
191 11. .. ~e8?! 12. ~h3 ~d8 13. ~f4 ~c7 14. Rajkovic - Ioakimidis, Albena 1977
lLJlh2lLJd8 15. ~d2 d4+ Petrosian - Barcza, Buda- 205 13 ... lLJd4= Lau - Uhlmann, BRD - DDR
pest 1952 1988 - 46/5
192 14. ~d2?! c4 15. d4 c3 16. bc3 bc3 17. ~f4 206 14 ... ~b500 Bednarski - Uhlmann, Zinnowitz
lLJb4 18. laecl ~e2 19. a3 lLJc6 20. lael ~a6+ 1965
Ljubojevic - Korchnoi'vSao Paulo 1979 - 27/17; 14. 207 15.lLJd4 cd4 16. ~d2lac8 17.lae2lac6 18. ~f4
lLJg4!?00; 14. ~c1 !?'JO Cabrilo b3 19. cb3 ab3 20. ab3 h500 Vaganian - Jussupow,
193 9. a4 ba4 10. laa4 a500 Ljubojevic - Panno, Deutschland I 992
Manila (izt) 1976 - 22/( 18); 9. lLJfl b4 10. ed5 ed5 208 16. ~f300 Chuchelov - Muir, Berlin 1998 -
II. h3 h6 12. a3 ba3 13. b3 ~e6 14. ~a3 ~d7 15. g4 73/(4)
a5 16. ~b2! laa7 17.lLJg3 d4 18. ~cllLJd5 19. ~d2 209 13.lLJe3 a4 14. c4 bc3 15. bc3 d4 16. lLJc4 dc3
~d6 20.lLJh4! ~g3 21. fg300 Dorfman - Naumkin, 17. lLJg5 lLJd4+ Vaganian - Nogueiras, Luzern 1997
ForB 1994 - 62/2; 9. ed5 ed5 10. d4 [10. lLJb3 ~b6 - 71/6; 13. g4 lLJd4 14. lLJd4 cd4 15. g5 a4 16. b3
II. c3 ~e6= Bilek - Karoly Honfi, Magyarorszag ~b6 17. lLJh2 lafc800 Balinas - Uhlmann, Lugano
1960] ~b6 [10 ... c4 II. a4 lab8 12. ab5 lab500 (01) 1968 - 6/32; 13.lLJg5 ~e8! 14. ~g4 [14. ~h5
Bosboom - Ernst, Wijk aan Zee 1992] II. c3 cd4 ~g5 15. ~g5 a4 16.lLJe3 ~h8 17.laadl h6+ Browne
12. lLJd4 [12. cd4 ~f5 13. lLJb3 lafe8 14. ~e3= - Uhlmann, Amsterdam 1972 - 13/30] ~h8!00
Kindermann - Stangl, Deutschland 1992] lLJd4 13. Ost-Hansen - E. Brondum, Danmark (ch) 1980
cd4 ~g4 14. lLJf3 lafe8 15. ~d3 lLJe4= Macieja - 210 13 ... lac8 14. lac I a4 15. ~fllLJb6 16.lLJg5 ~e8
Bischoff, Silivri 2003 - 89/(243) 17. lLJg4 a3 18. ba3 lLJa4 19. lLJf6 gf6 20. ef6 ~f6 21.
1M 10... f6 II. ef6 ~f6 12. lLJe3 ~d6 13. c4 lLJc7 ~h5+- Martinovic - Schmittdiel, Dortmund 1988
14. lLJg4 e5 15. lLJf6 gf6 16. cd5 lLJd5 17. lLJd2 ~e6 211 14.lLJg4 c4 15. d4 c3 16. b3 ~b600 Ciocaltea-
18. lLJe4 ~e7 19. ~h6lafd8 20. lac I c4+ Dolmatov Pietzsch, Harrachov 1966; 14. lac1 a3 15. b3 lac8
- E. Meyer, Philadelphia 1991 - 52/9; 10... a5 II. [15 ... lLJa7 16. ttJg5 lLJb5 17. ~h5 h6 18. lLJhf3 ~e8
h4 a4 12.lLJlh2 a3 13. b3 f5 14.lLJg5 b400 Flesch- 19. ~g4 ~h8 20. ~fl lLJb800 Polugaevsky - Ph.
Larsen, Beograd I 964 Guyot, France 1993] 16.lLJg5 ~e8 [16 ... lLJd4 17.
195 11. .. a5 12. lLJlh2 [12. ~f4 a400 Sandipan - ~h3 lac6 18. ~h5 h6 19. lLJgf300 Cheremishin -
Davies, Dhaka 2001 - 83/(238)] a4 13. lLJg5 a3 14. Chumak, USSR 1976 - 22/19] 17. ~h5 ~g5 18.
ba3 lLJd4 15. ab4 cb4+ yo. Musil - Velimirovic, ~g5 ~h8 19. h5 f6 20. ef6 gf6 21. ~h400 Davies -
Portoroz/Ljubljana 1975 - 19/310 Plaskett, Manchester 1983; 14.lLJg5 ~e8 15. c4 bc3
196 12 ... lLJb5 13. ~d2lLJbd4 14. lLJg5 lab800 Svesh- [15 ... lLJb6 16. lLJg4! ~d8D 17. cd5 lLJd5 18. ~e4 g6
nikov - Petros ian, USSR 1976 19. lLJh6 ~g7 20. lLJhf7!+ J.-U. Maiwald - Bruzon,
197 13 ... f500 T. Grzesik - U. Budde, BRD 1982 La Habana 2004 - 91/231] 16. bc3 a3 [16 ... h6 17.
23 COl

lLJgf300 S. Grimm - S. Klingelhofer, Deutschland 21. ~d2 ~c7 22. ~c3 ~d4 23. ~d4lac2= Ji. Nun
1994; 16 ... lLJb600 T. Kroger - O. Teschke, Deutsch- - Uhlmann, Hradec Kralove 1979/80 - 29/22
land 1998] 17. c4lLJb6 18. ~g400 Bruzon, 1. Ibarra 213 15. ~h3 ~e8!? 16. lLJg4lac8 17. c3 [17. ~c I?
212 14... c4 15. ab4!? [15. dc4 ~c4 16.lLJg5 ~e8oo lLJd4!+ C. Hansen - Ye Jiangchuan, Istanbul (01)
W. Muhren - R. Koster, Nederland 2001; 15. d4 c3 2000 - 80/273; 17. ~d2!?] bc3 18. bc3 lLJa50c Ye
16. bc3 bc3 17.lLJg5 h6 (17 ... lLJb6? 18. ~h5 ~g5 19. Jiangchuan
~g5+ Kaidanov - Nijboer, Elista (01) 1998 - 73/4) 214 16. ~h5 ~g5 17. ~g5 ~h8!? [17 ... lLJd4
18. lLJh300 6. ~h5 Kaidanov] cd3 [15 ... ~b4 16. c3 (Fleitas - Rod. Perez, Cuba 1998 - 73/(4)) 18.lLJg4
~e7 17. d4+ D. Gonzalez - Rod. Perez, Elgoibar ~d8 19. lLJe3!+ 6. c3 Rod. Perez] 18. lLJg4 [18.
2002] 16. c3+ H. Kuntz - 1. Wintergerst, Deutsch- laadl00 F. Prescha - J. Sieglen, Deutschland 1996]
land 1995; 14... ba3 15. ba3 lab8 16. ~h3 lLJd4! 17. lLJd4 19.1LJe3 b3!? 20. c3lLJc2 21.lLJc2 bc2 22. c4 dc4
lLJd4 cd4 18. ~g4 ~h8 19. lLJf3 lab2! 20. lLJd4 ~c5 23. ~a8 ~a8 24. dc4 ~c400 Sa. Velickovic

ICOll 1. e4 e6 2. d4
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ~d32 ~e4 ~d34 de5 5 lbf3 0-0 lbe3 ~g5
d5 1 de4 3 lbf6 e5 ~e5 lbe6 VJ!Je7 ~d7 0-0-0 6 -

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ed5 ed5
4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 e4 lbe3 lbf3 9 a3 11 be3 labl ~d3 0-0
~b47 lbe7 8 ~g410 ~e3 lbbe6 lab 8 h6 0-0 12 00

3 lbe3 13 ~d315 lbge2 ~e4 0-0 ~b3 ~g5


lbf6 ~b414 0-0 16 de4 lbbd7 17 lbb6 e6 ~e718 -
4 ~d319 ~e4 lbge2 0-0 ~b3 ~el VJ!Jd3
~e7 de4 0-0 lbbd7 lbb6 e6 lae8 20 lbbd5 21 -
5 lbe3 ~g523 ~d325 lbge2 0-0 27 lbg3 VJ!Jd3 ~f4 ~ael
lbf6 22 ~e724 lbe6 lbb4 26 0-0 lbd3 h6 e6 lae8 28 -
6 ~d329 a3 31 lbee2 33 f4 35 g3 e3 lbf3 0-0
~b4 lbe6 30 ~e732 ~g534 ~h4 ~f6 lbge7 h5 ~f536 +
7 be3 VJ!Jh5 38 lbf3 40 lbg5 0-041 VJ!Jf7
~e3 lbge7 37 ~e639 VJ!Jd7 0-0-0 ~g4 ladf8 42 +
8 labl 43 VJ!Jh5 45 ~g5 lbe2 VJ!Jg4
VJ!Jf6 b6 44 lbge7 VJ!Je6 VJ!Jg4 ~g446

9 ~d3 e3 48 VJ!Jf349 lbe2 51 ~f4 ~d6 VJ!Jg3 lbg3 lbd2


lbe6 47 ~d6 ~e650 VJ!Jd7 52 lbge7 VJ!Jd6 VJ!Jg3 lbe8 lbd6 53 -
10 lbe2 54 ~f4 0-0 e3 56 VJ!Jd3 lbf4 VJ!Jf3 lbd2
~d6 lbe7 55 ~f5 0-0 ~d3 ~f4 VJ!Jd6 lbd7 lafe8 57 -
11 lbf3 h3 59 VJ!Je2 6O ~e3 lbe3 g4 64 0-0-0 a3 66 lbd2
~g458 ~h5 VJ!Je7 61 lbe6 62 0-0-0 63 ~g6 f6 65 VJ!Jd7 ~d667 +
12 ~b568 e4 d5 ~a4 de6 0-0 VJ!Ja4 lbbd2
lbe6 ~d669 de4 a6 b5 ba4 lbe7 0-0 70 lab8 71 -
13 e4 lbe3 e5 74 ~d3 eb6 0-0 ~a6 VJ!Jd3
~d6 lbf6 72 e6 73 ~e7 b6 ab6 ~a675 laa6 0-0 76 00

14 ~d3 0-0 ~g578 ~h4 ~g380 hg3 lbe3 lbe2


lbe7 0-0 77 f6 ~f579 ~g381 lbbe6 VJ!Jd7 ~d382 -
COl 24

4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 c4 83 ~c4 0-0 ~g586 ~h4 h3 ~g3 fg3 90
ttJf6 dc4 84 ~d685 0-0 h6 87 l[Jc6 88 g5 ~g389 ~d691 -
16 l[Jc3 h3 ~e393 ~d294 ~d3
l[Jc6 92 h6 a6 b5 l[Jb4 95 -
17 ~d3 0-0 lae1 ~fl ~g597 h3 99 l[Jc3 101 g4
c5 96 c4 ~e7 0-0 ~g498 ~h5100 l[Jc6 ~g6102 +
18 0-0 ~g5103 l[Jbd2 c3 104 ~c2 lafe1 ~h4106
~d6 0-0 ~g4 l[Jbd7 c6 ~c7105 lafe8 ~h5107 -
19 0-0 108 ~g5109 lae 1110 l[Jbd2 c3 ~h4112 ~e7
~e7 0-0 ~g4 lae8 111 l[Jbd7 h6 l[Jh5 lae7 113 -

I 2... bS?! 3. ~b5 ~b7 4. ~d3 f5 5. ef5 ~g2 6. h6 13. ~h4 ltJb6 14. lael ~c3 15. bc3 ltJbd5 16.
~h5 g6 7. fg6 ~g7 8. gh7 ~f8 9. ltJe2! [9. hg8~ ~b3+; 11. .. ~d6! Tyomkin
~g8 10. ~g4 ~hl 11. ~g5 ~e8 12. ltJd2 ~h5+ 9 6. ~d3 ltJbc6 7. ltJf3 ~g4 8. ~e3 ~d7 9. h3
Plachetka - Herbold, Berlin 2003 - 89/245) ltJf6 10. ~h5 10. a3 ~c3 11. bc3 dc4 12. ~c4 0-0 13. 0-0
~h4 ~hl 11. ~g5ltJc6 12.ltJd2! ltJb4 13. ~g6 ~b7 ltJd5 14. ~d2 lafe8 15. labl laab800 Okhotnik -
14. ttJf4 rt;e7 15. ltJh5 ~f8 16. d5!+ Herbold - Barany, Magyarorszag 1996 - 70/(262)
Elburg, corr. 2002 - 89/(245); 2 ... b6 3. ~d3 ~b7- 10 6... c6 7. ~d3 0-0 8.0-0 dc4 9. ~c4ltJd7 10.
BOO; 2... c5 3.ltJf3 - B 40; 3. d5 - A 43 ~b3! ~c3 11. bc3ltJb6 12. ~d3 ~f5 13. c4 ~d3 14.
2 3. ~e3?! de4 4. f3 [4. ltJd2 f5! 5. f3 ltJc6! 6. ~d3+0 Okhotnik - Kern, Veszprem 1997 - 70/262;
~b5 ttJf6+ Roth - Bartal, Magyarorszag 1976) ef3 6... 0-0 7. ~d3 ~f5!?oo G. Russek - R. Meessen,
5. ttJf3 ttJf6 6. ~d3 ~e7 7. 0-0 (Diemer - Illig, corr. Elista 1998
1954/55) b6 8. ltJe5 ~b7 9. ~b5 [9. ltJd2 0-0 6. II 7. ~e2 dc4 8. 0-0 (A. Petroff - Szimansky,
c5+) c6 1O. ~d3 [I O. ~c4 0-0 6. c5+) ltJbd7 11. Warszawa 1847) ~c3 9. bc3 b5 10. a4 c600 Okhotnik
ltJd2 0-0+ Keres, Minev 12 A. Dalmau - O. Vovk, Stockholm 2002
3 3... ttJf6?! 4. e5 ltJfd7 5. ltJf3 c5 6. c3 ltJc6 7. 13 5. ltJf3 - 4. ltJf3
0-0 ~b6 8. dc5 ~c5 9. b4 ~e7 10.lael a6 11. ~c2 14 5 ... c6 6. ltJf3 [6. cd5 ltJd5 7. ~d3 ~e7 8. ltJf3
h6 12. ~e2 ~c7 13.ltJbd2ltJa7 14. ~b2+ Schlechter ~g4 9. 0-0 0-0 10. lael00 Speelman - Salov,
- Showalter, Wien 1896; 3 ... cS 4. ltJf3 [4. c3 cd4 5. Linares 1991 - 51/258; 6. ~d3 ~e6 7. c5 b6 8. cb6
cd4 de4 6. ~e4ltJf6 7. ~c2 (7. ~f3ltJc6 8.ltJe2 ~e7 ab600 M. Gurevich - Stefansson, Silivri 2003 -
9. 0-0 0-0= E. Ambrus - V. Revuckij, Szeged 88/233) ~e7 7. ~d3 [7. ~b3 0-0 8. cd5 cd5 9. ~d3
1998) ~e7 8. ltJf3 0-0 9. 0-0 b6= S. Paridar - ltJc6 10. h3!? a6 11. 0-0 ~e6 12. ~f4+ Uhlmann -
Gleizerov, Kish 2005) ltJf6 5. ltJc3 - C 11 Hiibner, Deutschland 1994 - 60/(264); 7. ~e3 0-0
4 S. ~f3 c5 6. ltJe2 ltJc6 7. ~e3 ~b6 8. ltJbc3 - 5 ... ~e7) ~g4 8. 0-0 dc4 9. ~c4 0-0 10. lael
cd4! 9.ltJd4 (M. Bluvshtein - Volkov, Internet 2004) ltJbd7 11. h3 ~f3 [I 1... ~h5 12. ~b3 ~b4 13. a3
ltJe5oc; S. ~gS ~e7 6. ~d3 ltJbd7= Burlingame - ~a5 14. ~a2lae8 15. lae3 lae3 16. ~e3 ~e7 17. g4
Young, New York 1891 ~g6 18. ltJh4 ~c7 19. ~f3+i Miezis - Machelett,
Bad Wonshofen 1999 - 81/(231)) 12. ~f3ltJb6 13.
5 6. ltJf3 ltJc6 7. c3 ~e7 8. dc5 ~c5 9. 0-0 ~b3 lae8 14. ~f4!+ [6. ~e5i~) M. Gurevich -
0-0= Tartakower - Trifunovic, Saltsjobaden (izt) Dautov, Essen 2001 - 81/231
1948
15 6.ltJf3 0-0 7. ~e2 [7. ~d3 ~e7 8. ~e3 dc4 9.
6 11. ~e2 e5= Tartakower - Torre, Moscow ~c4 ~e6 10. ~d3ltJd5 11. 0-0 ltJd7 12. ~c2 h6 13.
1925 lafel ltJ7f6= Wehmeier - Kirjakov, Groningen 1997
7 4 ... c6 5. ltJc3 ltJf6 - 4 ... ltJf6; 4 ... dc4 5. ~c4 - 71/271) dc4 8. ~c4 ~g4 9. 0-0 ltJc6 10. ~e3
ltJf6 6. ltJf3 - 4. ltJf3 lab8 11. ~e2 ltJd5 12. ltJd5 ~d5 13. h3 ~h5 14. a3
~e7 15. lac 1 lafd8 16. b4 a6= Miezis - Mastrovasilis,
8 5 ... ~e7 6. ~e2 [6. ~e3 ltJf6 7. ~d3 0-0 8.
Porto Carras 2005
ltJge2 dc4 9. ~c4 ltJbd7 10. 0-0 ltJb6 11. ~d3 ltJfd5
12. ~d2 ~g4 13.lael c6 14. h3 ~e2 15.lae2 ~d7?! 16 6 ... c5 7. ltJge2 ltJc6 8. cd5 ltJd5 9. dc5 ~g4?!
16. ~c2+ Talla - Shulman, Ostrava 1998 -73/(310); 10. 0-0 ~c3 11. bc3 ltJc3 12. ~c2!+ Ashley -
15 ... ~c7 Talla) ~g4 7. cd5!? [7. ~fl ~e2 8. ltJge2 Shabalov, New York 1993; 9 ... ~a5!?oo Okhotnik
dc4 9. ~a4 c6 10. ltJd5 b5 11. ltJe7 ba4 12. ltJf5 g6 17 8 ... h6!? 9. 0-0 ltJc600 Bliumberg - Soffer,
13. ltJe3 ltJd7 14. ltJc4= Miezes - Barsov, Haarlem Budapest 1994
1998 -76/(260)) ltJf6 8. ~g5ltJbd7 9. h3 ~h5 10. g4 18 Waitzkin - Levitt, New York 1994
~g6 11. ltJf3 [I 1. ~fl 0-0 12. ~f3 ~d600 Miezes - 19 6. cdS 0-0 [6 ... ltJd5 7. ~d3 (7. ~c4 ltJb6 8.
Tyomkin, North Bay 1999 - 76/260) 0-0 12.0-0 ~b3 0-0 9. ltJf3 ~g4 10. h3 ~f3 11. ~f3 ltJc6 12.
25 COl

~e3 ltJd4 13. ~b7 lab8 14. ~e4 ltJb3 15. ab3 lae8 Komarov, Biel 1991 - 53/(247); 5••• ltJf6 6. ~g5 0-0
16.0-0 ltJc8 17.lafdl ~d6 18. ~c4 ~e7= L. Klima 7. ltJge2 [7. ~f3 ~g4!= Khmelnitsky - Kaidanov,
- R. Biolek, Frydek-Mistek 1997) ltJc3 8. bc3 c5 9. USA (ch) 1995 - 65/(256)) c6 8. 0-0 ~g4 9. f3 ~h5
d5 0-0 10. ltJe2 ~g4 11. 0-0+ Nadanian - Ara 10. ltJf4 ~g6 11. ltJg6 fg6 12. ltJe2 ~d6 13. c4 dc4
Minasian, Armenia 1999 - 77/251) 7. ~d3 ltJbd7 8. 14. ~c4 ~h8= M. Schoneberg - Pahtz, DDR (ch)
ltJge2 [8. ltJf3 ltJb6 9. ltJe5 ltJbd5 10. 0-0 ~e6 11. 1986
lael c5! 12. ltJd5 ~d5+ J. Przewoznik - Knaak, 31 6. ltJge2 ltJge7 7. ~g5 [7. 0-0 ~f5 8. ltJg3
Polska - DDR 1980) ltJb6 9.ltJf4 h6 10. ~b3 ~d6= ~g6 9.ltJce2 ~d7 10. f4 f5 11. a3 ~d6 12. b3ltJg8=
R. Messa - Sisniega, Reggio Emilia 1981/82; 6.ltJrJ Spielmann - Nimzowitsch, Kebenhavn 192~) f6 8.
- 4.ltJf3 ~f4 ~f5 9. 0-0 ~d7!? [9 ... ~c3 10. bc3 (Sliwa -
20 11. .. ~f5? 12.ltJg3! ~g4 [12 ... ~g6 13. f4!+ Botvinnik, Moscow 1956) ltJa5!= Botvinnik) 10.
Wolff- Dreev, Biel (izt) 1993 - 58/298) 13. f3 ~d7 ~f5 ltJf5 11. ~d3 0-0-000 Z. Vukovic - Naumkin,
14. ~g5+ Wolff Amantea 1994 - 62/304
21 Wolff - L. Filatov, Philadelphia 1996 32 6 ... ~a5!? 7. ~e3 ltJf6 8. ltJge2 h6 9. 0-0
22 4 ... c6 5. ~d3 ~d6 - 4. ~d3 0-0= Miles - Sulypa, Groningen 1997 - 71/(271)
23 5. ~f4!? ~d6 6. ~d2 0-0 7. 0-0-0 (Vorotni- 33 7. ltJf3 ~f6 8. 0-0 ltJge7 9. h3 0-0 10. ltJe2
kov - G. Castaneda, Russia 1994 - 60/(264)) a5! 8. ~f5 11. ltJg3 ~g6 12. c3 ~d6 13. b4+ Velimirovic
~d3 ltJa6 9. ~a6 [9. ltJge2 ltJb4 10. ltJg3 c6=) laa6 - Nogueiras, Sarajevo 1985 - 39/340
10.ltJge2 ~d7= G. Castaneda 34 7 ... ~f6 8. c3 ltJge7 9. ltJg3 ltJg6 10. ltJle2
24 5 ... ~b4 6. ~f3 [6. ~d3 - 4 ... ~b4) ltJbd7 7. 0-0 II. 0-0+ Lau - Pichler, Deutschland 1996 -
a3 ~e7 8. ~d3 0-0 9. ltJge2 c6 10. 0-0 [10. 0-0-0 66/(237)
lae8 11. ltJg3 ltJf8 12. ltJf5?! ~f5 13. ~f5 ltJ6d7!+ 35 8. ltJf3 ~c 1 9. ~c 1+ Glek
Schmittdiel - Dreev, Groningen 1991 - 53/247; 12. 36 13. ltJe5+ Glek - Hertneck, Deutschland 1996
h300 Dreev) lae8 l1.ltJg3ltJf8 12. h3ltJe6 13. ~e3+ - 66/237
G. Antal - Hoang Thanh Trang, Budapest 2000 37 7... ltJf6 8.ltJe2 0-0 9. 0-0 ltJa5 [9 ... lae8!? 10.
25 6. ~f3!? c6 7. h3 (Bakulin - Y. Gusev, USSR ~g5 h6 11. ~h4ltJa5 12. ~d2 ~d6 13. ~g3 ~d7!?
1958) h6 8. ~h4 ltJe4= Larsen (13 ... ~c6 14. ~f4! lae7D 15. ~h4!+Nataf- Short,
26 7... 0-0 8. h4 lae8 9. ~d2 ltJb4 10. 0-0-0 a5 New Delhi (mil) 2000 - 80/274) 14. ~f4 c6 15.
11. ltJg3 ltJd3 12. ~d3 c6 13. ladel ltJg4 14. ltJdl! lafe 1 ltJe4 16. f3 ltJg3 17. ltJg3+ Natat1 10. ltJg3!
~e6 15. f4 b5 16. ~f3+ Alekhin - Fernandez Rua, [10. ~g5 ~d6= Shaked - Lputian, New York
Espana 1922; 7... ~e6 8. 0-0 h6 9. ~f6 ~f6 10. 1998) lae8!? [10 ... ltJc4 11. lae 1!+ M. Neubauer -
~b5= Spielmann - Alekhin, San Remo 1930 Kindermann, Baden 1999 - 79/(238)) 11. lae I!
27 8. a3 ltJd3 9. ~d3 c6 10. 0-0-0 b5 11. ltJg3 [11. ~f3!? ~g4 12. ~f4 h6 13. h3 ~e6 14. ~f3 (6
0-0 12. ladel lae8 13. ltJf5 ~f5 14. ~f5 ltJd7 15. ~f4) ltJc4 15. ~f4 ltJd6 16. lafel+ Rabiega -
~e7 lae7 16. lae3 lae3 17. fe3 ltJf6= Capablanca - Kindermann,Osterreich 1998 - 79/(238)) lael 12.
Kostic, New York 1916; 8.ltJg3ltJe4!? 9. ~e7ltJc3 ~el ~e6 13. ~e5! ltJc6 14. ~e2! ~d6 15. ~g5+
10. ~d8ltJdl Il.ladl ~d8 12. c3ltJd3 13.lad3 a5= N ataf - Degraeve, Mondariz Balneario 2000 -
Short - Morozevich, Sarajevo 2000 - 78/(278) 79/238; 7... ~e6 8. lab I b6 9.ltJe2 ~d7 10.0-0 ltJge7
28 Barczay - H. Dobosz, Trencianske Teplice 1979 11. ltJf4 ~f5! 12. ltJh5 0-0 13. h3 ~h8 14. ~f3 ~d3
29 5. ~rJ ~e7! 6. ~e3 [6.ltJge2ltJc6 7. ~e3ltJf6 15. cd3 ltJg8!?= Nataf - Rustemov, Stockholm
8. h3 ~c3! 9. bc3 ltJe4+ J. Heikkinen - G. Linqvist, 2001/02 - 84/217
COIT. 1980) ltJf6 7. ~d3 c5!+ Mestrovic - R. Maric, 38 8. ~f3 ~e6 9. ltJe2! [9. labl b6 10. ltJh3 ~d7
Jugoslavija (ch) 1967 - 3/225; 5. ltJrJ ltJe7 6. ~d3 l1.ltJg5 h6 12.ltJe6 ~e6 13. ~dl 0-0 14.lael ~d7
~g4 7. h3 ~h5 8. a3 ~d6 9.ltJb5 ltJbc6 10. ~e3 a6 15. ~g3 ~h800 Kavalek - Jussupow, Dubai (01)
11. ltJd6 ~d6= Smyslov - Vaganian, Rostov 1993 1986 - 42/(319)) ~d7 10. 0-0 0-0 [10 ... 0-0-0
- 57/268 11. h3! f6 (11. .. ladg8?! 12. ltJf4! ~f5D 13. ltJh5!
30 5... c5 6. dc5 ltJc6 7. ltJf3 ltJge7!? 8. 0-0 [6 ~g6 14. lae 1+ Galego - P. Dias, Portugal 2000 -
ltJa4) ~c5 9. ~f4 0-0 10. h3+ S. Pedersen - J. 82/(244); 11. .. h5 12. ltJf4 ~f5D 13. ltJh5 ile4 14.
S0rensen, Kege 2004; 5 ••• c6 6. ~f3!? [6. ltJge2 ~f6 ~g4 ltJf5 (Nataf - Apicella, Clichy 2001 - 82/244)
(6 ... ~d6 7. 0-0 ~h4 8. g3 ~f6 9. ltJf4+ Gershon 15. lael! ~d3 16. cd3 f6 17. laa2!+) 12. ltJf4! ~f7
- Krays, Israel 1997 - 69/(268)) 7. 0-0 ltJe7= 13. ltJh5 !+ Xg7, 6 lae 1 ~e Natat1 11. ltJf4 ~f5 12.
Palk6vi - Kucyn, Osterreich 1997 - 69/(268)) ~f6 h3 !+ Rabiega - L. Kiss, Graz 1995
[6 ... ltJf6 7. ltJge2 ~g4 8. ~e3+ S. Sievers - C. 39 8 ... ~d6 9. ltJe2 g6 10. ~f3 ~f5 11. 0-0
Ward, Hamburg 1995) 7. ~f4 ltJe7 8. ~g3 ltJd7 9. 0-0-0 12. a4 [12. ltJg3 ~d3 13. cd3 h5! 00 Beccerra
ttJge2 0-0 10. 0-0-0 ltJg6! 11. ~g5 ~d6= Moreno - Vilela, Albacete - 67/(347)) h6 13. ~a3 ~d7 14.
- Ivanchuk, Calvia (01) 2004 - 92/254; 5••• ltJe7 6. ~b5+ Glek - S. Grimm, Bad Godesburg 1995
~h5 [6. ~f3 c5 7. dc5 d4 8. a3 ~a5 9. labl dc3 10. 40 9.ltJe2 ~d7 10. ltJg3 [10. 0-0 ~f5+ Van der
ab4 ~a2 11. ltJe2 ~bl 12. b3 a5! 13. 0-0 ab4 14. Hoorn - B. Walsh, North Island 1990) 0-0-0 11.0-0
~g5 ~fl 15. ~fllaa 1 16.ltJc IltJbc6+De la Riva- lade8 12. a4 g6 13. ~f3 h5! 14. h4 ltJf5! 15. ~g5
Nogueiras, Santa Clara 1998 -73/310) c5 7. dc5 d4 lahf8! 16. ~f6 ltJg3 17. fg3 ~g4 18. ~f2 lae6!+
8. a3 ~a5 9. ab4 ~a 1 10. ltJce200 Ziatdinov - Casper - Uhlmann, Leipzig 1982 - 33/394; 9. lab 1
COl 26

b6 10. ltJf3 ~d7 11. ltJg5 0-0-0 12. ltJe6 ~e6 13. O-O-O!? 11. a5 f6 12. b4 lade8! 13. b5 ltJd8 14. ltJbd2
~e3 g6 14. ~f3 ltJf5! 15. O-O! ltJe3 16. lafel!oo ltJg600 Kochyev - Psakhis, Tallinn 1987 - 43/329] f6
Glek - Djurhuus, Kebenhavn 1996 - 67/347 9. ~h4 ~f4 [9 ... ~d7 10. ltJbd2 0-0-0 11. ~g3 ~g3
41 II.ltJe6 ~e6 12. ~e2+ M. Etmans - H. Hage, 12. fg3 ~f5 1/2 : 1/2 S. Ivanova - T. Kononenko,
Nederland 1998 Kharkiv 2003] 1O. ~g3 ~d6 11. ltJa3 g5 12. ltJc2
42 13. ~g7 h6 14. f3 ~f5! [14 ... ~h5? 15.ltJh7+- h500 S. Kasparov - M. Gurevich, Vlissingen 2002 -
Miles - Nogueiras, Cienfuegos 1997 - 70/263] 15. 85/(244)
ltJf7 .§hg8! 16.ltJe5+ Nataf - Johannessen, Cappelle 50 6 ... ltJce7 7. ltJe2 c6 8. ~f4 ltJf6 9. ~d6 ~d6
la Grande 2000 - 78/278 10. ~g3 ~g3= Damjanovic - Ivkov, Jugoslavlja
43 8. ~h5 ltJge7 9. ~g5 ~e6 10. ltJe2 ~g4 11. 1963; 6 ... ltJge7 7. ~f4 [7. ltJe2 ~e6 - 6 ... ~e6]
ltJg3 ~h5 [11. .. h6? 12. ~e7ltJe7 13. 0-0 ~h5 14. ltJg6 8. ~d6 ~d6 9. ltJe2 ltJh4 10. ~g3 ~h6! 11.
ltJh5 0-0 15. laae 1 lae8 16. lae3+ Annageldyev - P. 0-0 0-0 12. ltJf4 ltJe7 13. lae 1 ltJef5 14. ~f5 ltJf5
Nikolic, Istanbul (01) 2000 - 80/275] 12.ltJh5 0-0= 15. ~f3= Pogats - Florian, Magyarorszag 1955; 6 ...
Dorfman - E. Bricard, Cannes 1992 ltJf6 7. h3 0-0 8. ltJe2 lae8 9. ~g5 ~e7 10. ~e300
44 8 ... ltJge7 9. ltJe2 0-0 [9 ... ltJg6? 10. 0-0 ~d6 Malaniuk - Psakhis, USSR 1983 - 35/364
11. f4 f5 12. c4+ Lutz - P. Nikolic, Wijk aan Zee 51 7. ~f4 ltJge7 8. ltJd2 ~f4 9. ~f4 ~d7 10.
1995 - 62/303; 9 ... b6 10. ~f4 ltJg6!? 11. ~c7 ~e7 ltJgf3 ~f5 11. ~f5 ltJf5= Gipslis - Uhlmann, Bad
12. ~g3 ~a3 13. h4!+ Macieja - Rozentalis, Koszalin Liebenstein 1963
1997 - 70/(263)] 10.0-0 b6 11. ~f4 ~f5 12. ~c7 52 7 ... ltJge7 8. ~f4 ltJg6 9. ~d6 ~d6 10. ltJd2
laac8 13. ~f4ltJa5 14. ~cl! [14. ~a6!? lac6 15. 0-0-0 11. ltJfl ltJh4 12. ~g3 ltJf5 13. ~d6 ltJd6=
~b5lacc8 16. ~cl ~g6 17. ~g5 (17. ~d2ltJc4 18. Prins - Ju. Gonzales, Helsinki (01) 1952
ltJf4 ~d600 Glek) f6 18. ~d2ltJc4 19.1tJf4 ~f7 20. 53 13.0-0 0-0 14.lafel lafe8= N. Karaklajic -
lae 1 lac700 Glek - Masserey, Martigny 1997 - Uhlmann, Bad Liebenstein 1963
70/(263)] ~g6 15.lael! ltJec6 [15 ... lafe8 16. ~a6+] 54 S. c3 c6 6. ltJf3 ~c7 7. ~g5 ltJe7 8. ~h4ltJg6
16. lab5!? lafd8 17. ~g5 f6 18. ltJf4! ~g5 19. h4 9. ~e2 ~f8 10. ~g3 ~g4 11. ltJbd2 ltJd7 12. 0-0-0
~g4 20. f3 ~h4 [20 ... ~d3 21. fg4+] 21. ~f5+ D. ltJf4 13. ~fl lae8= Mestel - Petrosian, Hastings
Tomas - Ferragut, Pinar del Rio 1998 - 73/(310); 0 1977/78; S.ltJc3 c6 6.ltJge2 [6. h3 ttJe7 7. ~h5 ~b6
16 ... ~d3 D. Tomas 8. ltJge2 ~e6 (Grob - Szabo, Hastings 1947/48) 9.
45 9. ltJe2 ~f5 10. 0-0 ltJge7 11. ~f4 ~d3 12. ~f4!?oo Larsen] ~c7 [6 ... ltJe7 7. ~g5 ~c7 8. ~d2
W'd3 0-0 13. ~c7 lafc8 14. ~g3 ttJa500 Johansen - f6 9. ~f4 ~f5 10. ~f5 ltJf5 11. 0-0-0 0-0 12. h4+
Farago, Wuppertal 1986 M. Demidowicz - A. Kuna, Polska 2001] 7. ~e3
46 13. ltJg3 ~d7 [13 ... h5 14. ~e7 ltJe7 15. h4 g6 ltJe7 8. ~d2 [8. ltJg3?! f5! 9. ~d2 f4 10. ltJge2 0-0
16. ~d2 ~e6 17. label ~d7 18. ltJe2 ~f5 19. ltJf4 11. f3 ltJd7 + Oskam - Lilienthal, Zandvoort 1930]
~d3 20. ~d3 .§ae8= Glek - Huzman, Tashkent ~f5 9. 0-0-0 ltJd7 10. ~f5 ltJf5 11. ~f4 0-0-0= A.
1987] 14. f3 ~e6 15. ~f2 f6 16. ~d2 ~f7 17. label Klein - M. Cordes, Deutschland 2001
laae8= Lau - M. Schafer, Koln 1992 55 S... ~h4 6.ltJbc3 c6 7. ~e3ltJf6 8. ~d2ltJg4 9.
47 4 ... cS 5. dc5 [5. ltJf3 c4 6. ~e2 ~d6 7. 0-0 g3 ~e7 10. ~f4 0-0 11. h3 ltJf6 12. ~g5+ Schwarz
ltJe7 8. b3 cb3 9. ab3 ltJbc6 10. c4 0-0 11. ~a3 - Reichenbach, BRD 1958; S... ltJf6 6. ~f4 0-0 7.
~g4 12. ltJc3 ~a3 13. laa3 ~d6 14. laa4 a6= 0-0 lae8 8.ltJbc3 c6 9.lael ~g4 10. f3 ~e6 1/2 : 1/2
Hohelj - Kosikov, Kyiv 1991 - 54/(251)] ~c5 6. D. Muller - M. Gross, Deutschland 1991
ltJf3 ttJf6 7. 0-0 0-0 8. ~g5 [8. h3 ltJc6 9. ltJbd2 56 8. ~d6 ~d6 9. ltJg3 ~d3 10. ~d3 ltJd7 11.
~d6 10. ltJb3 ~b6 11. c3 ~h3!? 12. gh3 ~g3 13. ltJd2 .§ae8= Gipslis - A. Peterson, Minsk 1957
~h 1 ~h3 (Lhagvarsuren - Ulibin, Chelyabinsk 1991
57 Csom - Andersson, Hastings 1978/79
- 52/250) 14. ~gl! ~g3 15. ~hl ~f2 16. ~f4!
~f4 17. laf200 Kholmov] h6 9. ~h4 ltJc6 10. ltJc3 58 4 ... c5 5. ~b5!? [5.ltJbd2 - C 08] ltJc6 6.0-0
~e6 11. .§ellae8 12. ~d2 ~e7 13. ~g3 a6 14.ltJe5 ltJf6 7. ltJe5 ~d7 8. ~c6 bc6 9. '§el + Keres -
ltJh5!? 15.ltJc6 bc6 16.lae6! fe6 17. ~e2ltJg3D 18. Konstantinopolsky, Moscow 1950
~e6 ~h8 (V. Zatonskih - Polivanov, Mariupol 2003 59 5. c4 ~b4 6. ltJc3 ~f6!? [6 ... ltJe7 - 4. c4] 7.
- 88/(233» 19. ~g6! ~g8 20. ~h7 ~f8 21. ~g6 ~a4ltJc6 8. cd5 ~c3 9. bc3 ~f3 10. gf3 ~f3 11. dc6
~f6 22. ~e8 ~e8 23. hg3 .§b8oo; 20. ~e6= Poli- b6 12. ~d2! ltJf6D [12 ... ~hl?? 13. ~a3+- Tuturin
vanov; 4 ... ltJf6 5. h3 [5.ltJf3 - 4. ltJf3] c5 6. c3 ltJc6 - Kajan, Pardubice 1999 - 76/(261)] 13. ~d3 ~hl
7.ltJf3 c4 8. ~c2 ~d6 9. 0-0 ~e6= Barna - Gulko, 14. ~b2 ~f3 15.lael00 Tuturin, Laptev
Biel (izt) 1993 - 58/299 60 6. ~e2 ~d6 7. 0-0 [7. ltJe5?! ~e2 8. ~e2
48 5.ltJe2 ~d6 6.ltJbc3ltJge7 7. 0-0 ~g4 8. ~e3 ltJe7 9. 0-0 0-0 10. ~f4 lae8 11. ~g4 ~e5! 12.
a6 9. a3 ~d7 1O. ~d2 0-0 11. lafe 1 laae8= Jar. ~e5 ltJg6+ M. Gurevich - Short, Manila (izt) 1990
MojziS - Uhlmann, Hradec Knllove 1979/80 - 49/305] ltJe7 8. lael 0-0 9. c3 c6= M. March-
49 6. h3 ltJge7 7. ~c2 ~e6 8. ltJe2 ~d7 9. ~f4 G. Del Barrio, Barcelona 2005
0-0-0 10. 0-0 ~b8= Grob - Unzicker, Bad Pyrmont 61 6 ... ltJe7!? 7. g4!? [7. ltJc3 ltJbc6 8. ~e3 (8. g4
1951; 6.ltJe2 ~h4 7. ltJd2 ~g4 8. ltJfl ltJge7 9. ltJfg3 ~g6 9. ~f4 h5 10. lag 1 hg4 11. hg4 ~d7 12.0-0-0 f6
h500 Gerusel - Miles, Dortmund 1979; 6. ltJf3 ltJge7 13. ltJa4 b6 14. ltJc3 ~f7= Bareev - Short, Paris
7. 0-0 ~g4 8. ~g5 [8. h3 ~h5 9. lael ~d7 10. a4 1991) f6! 9. 0-0-0 ~d7 10. ~f4 (10.ltJa4 b6 l1.ltJc3
27 COl

ltJa5 12. g4 i..f7 13. ltJd2 c6 14. f40-0-0 15. f5 h5= 72 5... c6 6. ltJc3 ltJe7 7. i..d3 0-0 8. 0-0 dc4 9.
De Dovitiis - An. Rodriguez, Buenos Aires 2005 - i..c4 ltJd7 10. i..g5 ltJb6 11. i..b3 h6 12. i..h4 ~c7
95/190) g5 11. i..h2 i..g6 12. g4 h5 13. i..g2ltJb4 14. 13. i..e7 ~e7 14.lael ~d8 15. ~d3+ Kaidanov - P.
ltJel c6 15. a3 ltJa6 16. ltJd3 i..d3 17. lad3 hg4 18. Nikolic, Groningen 1993 - 59/305; 5... dc4 6. i..c4
hg4 0-0-000 E. Scarella - An. Rodriguez, Vicente ltJf6 - 4 ... ltJf6
Lopez 2005 - 95/(190)~ 7. ~b5!? ltJbc6 8. ~b7lab8 73 6 ... 0-0 7. cd5 ltJbd7 8. i..c4 ttJb6 [8 ... .§e8 9.
9. ~a6 i..f3 10. gf3 ttJd4 11. ~a4 ltJec6 12. c3 ltJf3 ~fl ltJb6 10. i..b3 h6 11. h300 Filipenko - Ulibin,
13. ~dloo Zarnicki - An. Rodriguez, San Luis 1995] Chelyabinsk 1991 - 52/(250)] 9. i..b3lae8 10. i..e3
i..g6 8. ltJe5+ M. Luch - M. Szelag, Lubniewice i..g4! [10... ltJg4 11. 0-0 ltJe3 (11... lae3? 12. fe3
2003 ltJe3 13. ~d3! ltJfl 14.lafl+ Grasis - Drasko, Parnu
62 7. .. ltJd 7 8. ltJc3 c6 9. 0-0-0 0-0-0 10. g4 i..g6 1997 - 71/271) 12. fe3 .§e3 13. ~d2 lae7 (13 ...
11. ltJe5+ Fernandez Garcia - J. Pisa, Espafia 1993 i..f4 14.ltJe5 ~g5 15.laf4!+-) 14.laaeloo 6 ttJe5
63 8 ... i..f3 9. ~f3ltJd4 10. ~dl c5 l1.ltJd5 ~e5 Grivas] 11. h3 i..h5oo Heberla - Nogueiras, Cappelle
12. c3!+ G. Schweiger - M. Rupp, Passau 1998 la Grande 2002 - 84/(217)
64 9. 0-0-0 ~b4!? [6 ~a5, i..b4~«; 9 ... f5?! 10. 74 7. i..g5?! 0-0 8. cd5 h6 9. i..f6 [9. i..h4 ~b6!
~b5 ~b4 11. a3 ~b5 12. i..b5 ttJge7 13. ladel h6 10. ~d2! ltJd500 Kramnik - 1. Polgar, Novgorod 1996
14. h4 a6 15. i..d3 i..f3 16. gf3 g6 17. ltJe2! i..g7 18. - 67/346] ~f6 10. i..e2 lad8!? [10 ... ~g6 11. 0-0
c3+ De Dovitiis - I. Driz, Buenos Aires 2005 - i..h3 12. ltJe 1 i..f5oo K. Muller - Knaak, Deutschland
95/(190); 9 ... ~e8 10. g4 i..g6 11. ltJe5!? i..b4 12. 1999] 11. dc6 ltJc600 Kramnik
ltJb5 (12. ltJg6 hg6 13. ltJbl ttJf6! 14. i..g2 ltJa5 15. 75 10 ... i..g4!? 11. i..g5 0-0 12. i..c2 i..h5 13.
c3 i..d6= Gipslis - Mohrlok, corr. 1997 - 70/(262» ~d3 i..g6 14. ~e2 ltJbd700 A. Kohut - K. Gabler,
ltJge7 13. c3 i..a5 14. ltJg6 ltJg6 15. h4!+ Gipslis - Warszawa 1999
Kobylkin, Krdzierzum Kozle 1997 - 70/(262)] 10. 76 M. Gurevich - P. Nikolic, Beograd 1991 -
g4 i..g6 11. ltJh4 ~a5 12. ltJg6 hg6 13. ~b5 i..b4 53/246
[13 ... ltJf6 14. i..g2! ~b5 15.ltJb5 i..b4! 16. a3 i..a5 77 6 ... i..g4 7.laelltJbc6 8. c3 ~d7 9.ltJbd2 0-0-0
17. b4 i..b6 18. ltJc3 + Iuldachev - M. Gurevich, [9 ... 0-0 10. ltJfl i..f5 11. ltJg3 i..d3 12. ~d3 i..g3
Gent 1999 - 76/261] 14. ~a5 ltJa500 M. Gurevich 13. hg3laae8= Slobodjan - Luther, Schoneck 1996]
65 10... ttJf6? 11. ltJe5+ Ulibin - K. Muller, 10. b4ltJg6 11. ltJb3 lade8 12. i..e3 ltJh4 [12 ... h5 13.
Munchen 1991; 10... ltJb4 11. lad2 f6 12. i..g2+ A. ~c2 ltJce7 14. ltJfd2 ~b8oo K. Petrik - Chernm,
Mimon - Sanchez Jimenez, Espana (ch) 1993 Stary Smokovec 1984] 13. i..e2ltJf3 14. i..f3 h500 D.
66 11. i..g2 ~d7! 12. a3 ttJge7 13. i..f4 ~b8 14. Blohm - R. Koepcke, Sacramento 1993
ltJa4 ttJc8? 15. ltJh4 + Mitkov - Shirov, Batumi 1999 78 7.lael i..f5 8. i..g5 f6 9. jili4 i..d3 10. ~d3 ~d7
- 77/252; 14 ... b6= Shirov 11. i..g3 [11. c4 dc4 12. ~c4 ~h8 13.ltJc3ltJbc6= A.
67 12 ... f5?! 13. ltJb3+ Kasparov - Short, Tilburg Ebralidze - Nezhmetdinov, Tbilisi 1949] i..g3 12.
1991 - 53/242; 12... ltJa5 (B. Komolov - L. Svechni- hg3ltJbc6= Raj. Bogdanovic - Ivkov, Sarajevo 1964
kov, Russia 1993) 13. b4! ltJc6 14. ltJb3+i«; 12... 79 8 ... ltJf5 9. c4 dc4 10. i..c4 ~h8oo P. Rubinstein
i..d6 13. ltJb3 ltJge7+ Kasparov - Rossetto, Buenos Aires 1947
68 5. h3 i..f5! 6. i..d3 (Ivanchuk - Dreev, Wijk 80 9.lael - 7.lael
aan Zee 1996 - 65/257) ~d7oo 6 0-0-0 Dreev; 5. 81 9 ... ltJbc6 10. c3 ~d7 1/2 : 1/2 Rotstein -
i..d3 i..g4 [5 ... i..d6 6. 0-0 ltJge7 7. c4 dc4 8. i..c4 Sermek,Cannes 1996
0-0 9. h3 i..e6!? 10. i..e6 fe6 11. ltJc3 (1. Polgar - 82 13. ~d3 ltJg6 14. c3 ltJce7 15. laae 1 ltJf5 16.
Kramnik, Dos Hermanas 1997 - 69/(268» ~d7!00 J. ltJc 1 .§fe8= L. Sapi - F. Portisch, Magyarorszag
Polgar] 6. c3 ~f6!? 7. ~e2 ~d7 8. i..e3 i..f3 9. gf3 1970
i..d6 10. ltJd2 (Handoko - Zuger, Manila (01) 1992 83 5. i..g5 i..e7 [5 ... h6?! 6. ~e2!? i..e6 7. i..f6
- 55/270) .§e8 l1.ltJe4! de4 12. fe4 ~c8 13. e5 i..e5 ~f6 8. ~b5 ltJd7 9. ~b7 lab8 10. ~c7 i..f5 11.
14. de5 ltJe500 Handoko ltJc3+ A. Khruschiov - A. Medvedkov, Moscow
69 5... ltJge7 6.0-0 [6. ~e2 f6 7. 0-0 ~f7!00 Z. 1998] 6. i..d3 0-0 7. 0-0 - 5. i..d3
Erdelyi - Farago, Harkany 2004 - 92/255] a6 7. 84 5... i..e7 6. ltJc3 0-0 7. i..e3 [7. cd5 ltJbd7 8.
i..a4 b5 8. i..b3 ltJa500 Okhotnik - Moskalenko, i..c4ltJb6 9. i..b3ltJbd5 10.0-0 c6 l1.laellae8 12.
Kyiv 1986 i..g5 i..e6 13. ltJe5 a5 14. ~d2 ltJd7! 15. i..e7 lae7
70 11. .. i..e6 12.ltJc3 0-0= Kishnev - F. Portisch, 16. i..d5 i..d5 17. ltJd5 cd5 18. ltJd3 (Spassky - A.
Neuwied 1993 Dgebuadze, Le Havre 2001 - 81/(231» .§e4!= K.
71 13. a3 lab5 [13 ... c3 14. bc3 lab6 (14 ... i..f5? Pytel] c6 [7 ... ltJc6 8. h3 i..b4 9. ~c2 ~e7!?00
15. ttJc4 i..e4 16.ltJfe5!+ A. Zozulia - Antic, Kavala Velimirovic - Mikhalchishin, Palma de Mallorca
2002 - 85/244) 15.ltJd4ltJc6! 16.ltJc6 ~e8 17.ltJc4 1989 - 48/415] 8. ~b3 [8. i..d3 dc4 9. i..c4 ltJbd7
lac6 18. ltJd6 lad6 19. ~e8 lae8= Kernazhitsky - 10.0-0 ltJb6 11. i..b3 ltJbd5 12. ltJe5 i..e6 13. i..g5
Yu Shaoteng, Cappelle la Grande 2002 - 85/(244); lae8 14. lae 1 ~a5= Velimirovic - Uhlmann, Skopje
15. lae 1!+ Chandler - Bareev, Hastings 1991 - 1976] dc4 [8 ... ~b6 9. ~c2ltJa6 10. c5 ~c7 11. i..a6
53/245] 14.ltJc4ltJc6 15. i..g5 ~d7 16.laadl i..b7= ba6 12. 0-0+ Hort - Herndl, Manila (01) 1992 -
Fernandez Garcia - Me. Sharif, Linares 1995 - 55/(268)] 9. i..c4 ltJbd7 10. d5 [10. ltJg5?! ltJd5!00
65/(257) Shabalov - Hertneck, Manila (01) 1992 - 55/268] b5
COl 28

[10 ... cd5 11. ~d5 ~c5 12. 0-0 ~e3 13. fe3 ltJd5 14. lae200 KeQ.gis - M. Gurevich, Tilburg 1992 -
ltJd5 ltJf6= R. Hassan - Riazantsev, Dubai 2000] 11. 56/284
~d3 b4 12. dc6 bc3 13. cd7 cb2 14. ~b2 ~d7= 100 10 ... ~f3?! 11. ~f3 ltJc6 12. c3+ Kasparov -
Hertneck; 5••• ~b4 6.ltJc3 - 4. c4; 5••• ~d6 - 4 ... ~d6 Korchnoi, Tilburg 1991 - 53/243
85 6 ... ~e7 7. 0-0 [7. ltJc3 - D 20] 0-0 8. h3 101 11. g4 ~g6 12. ltJe5+ S. Borg - R. Norevall,
ltJbd7 9.ltJc3 - D 20 Sverige 1992
86 8. h3 h6 [8 ... ltJbd7 9. ttJc3 c6 10. ~b3ltJb6 11. 102 13. ltJe5+ Makarichev - Ulibin, USSR (ch)
lael ltJfd5 12. ~d3!+ Zifroni - Bykhovsky, Israel 1991 - 53/244
1995 - 63/260] 9. ltJc3 ltJc6 - 8.ltJc3 103 7. h3 lae8! [7 ... h6 8. ltJc3 (8. lae 1 lae8 9. lae8
87 8 ... ltJc6 9.ltJc3 h6 10. ~h4 [10. ~e3 ~g4 11. ~e8 10. ltJc3 a6 11. ~e3 ltJc6 12. a3 ltJe7 13. ltJh4
h3 ~h5 12. g4!? ~g6 13. ~h4 th7 14. ~f3 ~e7 15. ltJg6= Nielsen - L. Hansen, Taastrup 1992 -
laadl ~d7 (15 ... ltJa5 16. ~e2= G.-A.-Gy. Szabo 54/(251» c6 9. ltJe5 ltJbd7 1O. ~f4 ~c7 11. lae 1 lae8
De. Boros, Budapest 2004 - 92/256) 16. lafe 1 ltJg4 12. lae3+j G. Kuzmin - Jussupow, USSR 1980 -
17. ~g4 ~g4 18. hg4 ~h4 19. ~f4 ~f6 20. d5 ltJd4 29/195] 8. ltJc3 c6 9. ltJd2 [9. lael ~e6 10. ltJe5
21. ~g2 c6= Nisipeanu, Stoica] ~g4 11. h3 ~f3 ltJbd7 11. ~f4 ltJf8 12. ~g3 ~b4= R. Pruijssers -
12. ~f3 ltJd4 13. ~b7 ltJf5 14. ~f6 ~f6 15. ~f3 Van Lommel, Hoogeveen 2003] ltJbd7 1O. ~f3 ltJf8
~e5 16. g3+ A. Finkel - Nogueiras, Ubeda 1997 - 11. ltJb3 h600 G. Kuzmin; 7. ltJc3 c6 [7 ... lae8!? 8.
69/(293) ~g5 c6 9.laellael 10. ~elltJbd7 l1.ltJe2ltJf8 12.
88 9 ... ~g4 10. h3 ~f3 11. ~f3ltJc6 12.ladl+ M. ltJg3 ltJe6 13. ~h4 g6= Larsen - Byrne, La Habana
Gurevich - Ye Rongguang, Tilburg - 69/(293) (01) 1966 - 2/174J 8. ~g5 [8. ltJe2 lae8 9. ltJg3
89 11. .. ltJe4 12. ~d6ltJd6 13. ~d5! ~f6 14. ~c6 (Larsen - Petrosian, La Habana (01) 1966 - 2/173)
bc6 15.ltJbd2!+ Bareev - Komarov, Budapest 1996 ltJe4=] ~g4 9. h3 ~h5 10. g4 ~g6 11. ltJe5 ltJbd7!
[11. .. ~e7 12. f4 ~d3 13. ~d3ltJbd7 14.laael+~~
- 68/275
Maroczy - Rubinstein, Praha 1908; 11. .. ~b6 12.
90 Lautier - Anand, Monaco (rapid) 1999 ~f6 gf6 13.ltJf3 ~b2 14.ltJe2+~~ Maroczy - Reti,
91 13. g4 ~e6 14. ~e6 fe600 Bareev London (01) 1927] 12.ltJd7 ~d7 13. ~f6 gf6 14. ~f3
92 8 ... ~g4 - D 20 ~g700 R. Castelli - G. Gamarian, Torre Blanca 1997;
93 10. a3 ~f5 [10 ... a6 11. ~d2lae8 12. ~c2 ~f8 14... laae800 Larsen
13. ~b3 ~d7 14. ltJd5 ltJe4= Vallejo - Iuldashev, 104 9. c4 c6 10. c5 ~c7 11. ~c2 h6 12. ~h4lae8
Calvia (01) 2004 - 92/(256)] 11. lae 1 a6 12. b4 13. laae 1 lae 1= Duras - Znosko-Borovsky, Oostende
lae8= C. Dunworth - 1. Shaw, England 1997; 10. 1907
laellae8 [10 ... ~f5 11. ~e3 a6 12. a4!? ltJb4 13. lac 1 105 10... h6 11. iili4 lae8 12. lafel ~c7 13. ~g3
c6 14. ltJe5 b5 15. ~fl ~e600 Dembo - Krutti, Bu- ~g3 14. hg3lae6 15.lae6 ~e6= Alekhin - Janowsky,
dapest 1999 - 76/(294)] 11. ~e3 ~f5 12. a3 a6! 13. Petro grad 1914
ltJh4 ~h7 14. ~f3 ~d7 15. g4 laad8= Short - 106 12. h3 ~h5 13. ltJh4 ~f4 14. ~f4 ~f4 15. g3
Bareev, Pula 1997 - 69/293; 10. ~d3 ltJa5 11. ~b5 ~c7 16.ltJg2 ~g6= Kacheishvili - Zifroni, Rimavska
a6 12. ~a4 ~e6!? 13.lael ~c4 14. ~dl b5 15. ~c2 Sobota 1992
lae800 Abramovic - Matulovic, Jugoslavija 1999 - 107 13. ~g3 ~g3 14. hg3 ~g6 15. lae8 lae8 16.
76/294 ~g6 hg6 17. lael= Capablanca - Maroczy, Lake
94 11. a4 ~f5 12. ltJh4 ~h7 13. ~d3 ~d3 14. Hopatcong 1926
~d3ltJb4 15. ~dllae8 16. ~f3 ~f8 17.laadlltJbd5 108 6. h3 0-0 7. ~e3?! ltJe4! 8.0-0 (Conquest -
18.ltJf5 ~h7= Balashov - Morozevich, Samara 1998 A. Hoffman, Buenos Aires 1994 - 60/264) ~f5=
- 75/(283) Conquest; 7. 0-0 - 6. 0-0
95 13. ~bllae8 14. a3ltJbd5 15.ltJd5ltJd5 16. ~c2 109 7. h3!? lae8 8. lael ltJbd7 9. ~f4 c5= Diaz
ltJf6= Thesing - Glek, Nederland 1999 - 75/283 Robert - E. Arancibia, Las Condes 2001
96 5 ... ~g4 6. 0-0 ~e7 7.lael 0-0 8. ~g5 - 5 ... 110 8. ltJbd2 ltJbd7 9. c3 c5!? [9 ... h6!? 10. ~h4
~e7 ltJh5 11. ~e7 ~e7 12. h3 ltJf4= Z. Wiliczkiewicz -
97 9. b3!? cb3 10. ab3 ~g4 [10 ... ltJc6 11. ltJbd2 E. Kharkova, Lubniewice 1994] 10. h3 ~h5 11. ~c2
~f5 12. c3 a6 13. ~a3 ~a3 14.laa3 ~d6= Nicevski c4 12. ~f5 ~g6 13.laaellae8= Shabalov - Gulko,
- Ulibin, Chelybinsk 1992 - 56/(284); 13.ltJe5!?+] Manila (01) 1992 - 55/269
11. h3 ~h5 12. g4! ~g6 13. ltJe5 (Bliumberg - III 8 ... ltJbd7 9. ltJbd2 c6 10. c3 lae8 11. ~c2 h6
Bruch, Deutschland 1994 - 60/(264» ltJc6 14. ltJc6 12. ~f4! [12. ~h4 ltJh5!= Shabalov - Vaganian,
bc6 15. ~f4 ~b4!? [15 ... ~d6 16. ~e5!+] 16. c3 USSR (ch) 1991] ltJh5 13. ~e5+ Glek - Dolmatov,
~bl 17. cb4 ~g6 18. f3!+ Bliumberg Dortmund 1992 - 54/251; 9 ... lae8 - 8 ... lae8
98 9 ... h6 1O. ~h4 g5 11. ~g3 ltJe4 12. ~b8 lab8 112 11. ~f6 ~f6 12. ~b3 ltJb6 13. h3 ~e6=
13. ~c4ltJf2 14. ~e2 ~e6 15. ~f2 dc4 16.ltJc3 ~f6 Kosten - Piskov, Nuoro 1993 - 59/(305); 11. ~f4
17.ltJe5+ K. Muller - Kindermann, Altensteig 1992 (Gonzalez Bernal - Nogueiras, Valencia 2000) ltJh5
- 56/(284); 9 ... ltJc6 10.ltJe5+ Hamdouchi - Koma- 12. ~e3= Kosten
roY, Cannes 1992 - 56/(284) 113 13. ~b3 ltJf4 14. lae7 ~e7 15. lael ~d8 16.
99 10. b3 ~f3 11. ~f3 ltJc6 12. c3ltJe8 13. ~e7 ~b 1 ltJb6 17. lae3 ~f600 M. Roder - Khachiyan,
ltJe7 14.ltJa3!? ltJc7 15.ltJc2 ~d6 16. g3laad8 17. Abu Dhabi 2000; 13.lae7 ~e7 14. h3ltJf4!= Kosten
29 CO2

IC021 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5

3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 c3 2 a4 3 f4 5 lbd2 lbdf3 ~a6 ~e3 ~f2
b6 1 ~d7 a5 4 h5 lbe7 ~a6 lba6 lbf5 ~e76 +
2 lbf3 c3 7 a4 8 a5 ~a6 0-0 ab6 !la8
lbe7 b6 ~d7 c6 9 ~a6 lba6 lbc7 10 ab6 lba8 11
3 c4 lbc3 cd5 13 ~d3 0-0 bc3 lbd4
~b7 ~d712 lbd5 c5 lbc3 cd4 lbc6 14 +
4 ~g4 lbf3 ~d3 0-0 !leI ~g3 ~g6 c3
c5 cd4 15 lbc6 16 lbge7 17 lbg6 ~c718 f6 hg6 d3 19 +
5 dc5 lbf3 ~d3 ~f421 ~g3 0-0 ef6 lbc3 24
lbc6 20 ~c5 lbge7 lbg6 22 0-0 23 f5 ~f6 ~h825 +
6 ~e2 lbe5 ~f427 0-0 lbc6
f6 fe5 lbf6 26 0-0 lbe4 bc6 28
7 lbf3 ~d3 0-0 ~f4 ~g3 lbbd2 lbb3 lbfd4
lbc6 29 cd4 lbge7 30 lbg6 31 ~e732 0-0 33 lbb4 34 lbd3 35
8 c3 lbf3 ~d337 ~g538 0-0 dc5 ~a6 c4
lbe7 lbec6 36 b6 ~d7 ~a6 bc5 lba6 h6 39 +
9 lbf3 40 ~d341 lbd443 lbc6 0-0 lbd2 lbf3
~b6 ~d7 cd442 lbc6 bc644 lbe7 45 lbg6 ~e746
10 a3 cd4 ~b5 lbc3 lbe2 48 0-0
cd447 ~b5 ~b5 ~a6 lbe7 lbd7 49 +
11 b3 50 ~e3 ~d3 0-0 ~f5
a5 lba6 51 !lc8 lbe7 52 lbf5 ef5 53 00

12 c4 54 lbc3 56 d5 lbd5 ~d2


~b5 dc4 55 lbc6 57 ed5 58 ~a5 ~d859

13 b4 ~b5 cd4 60 lbc3 lba4 63


cd4 ~b5 lbd7 61 ~c662 lbe7 64
14 ~e2 cd4 0-066 ~e2 ~e3 lbc3
cd4 ~b565 ~e2 lbc6 67 lbge7 lbf5 68 -
15 dc5 69 0-0 70 ~e2 a4 73 lba3
~b5 ~c5 ~e271 a5 72 lbe7 0-0 74
16 c4 ~c4 d5 d6 77 0-0
~c475 dc4 lbe7 76 lbec6 lbd7 78 +
17 lbbd2 a3 79 ~e281
~b4 dc4 ~b580 cd4 82 00

18 ~e3 ~d2 lbf3 84 cd4 lbc3 ~d3 0-0


ttJc6 ~b6 ~d783 cd4 85 ttJh6 86 !lc8 87 lbg4 ttJe3 88 00

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 It)c6 5. It)f3
5 6 7 8 9 10 11 12 13
19 dc5 90 b4 92 b5 94 ~d3 0-0 ~h6 a4 96 ~g6
lbh6 89 ~c591 ~b693 lbe7 95 lbg6 0-0 gh6 f6 hg6 97 00

20 lba3 98 cd4 lbc2 ~d3101 g4 lbh4 0-0 ~e3105


ttJge7 cd499 lbf5 ~e7100 ~b6102 lbh4 103 ~h4 ~e7104 ~d7106 00
C02 30

5 6 7 8 9 10 11 12 13
21 ~d3107 ~f5109 0-0 b3 111 lael
~d7 ~b6108 ef5 ~e7110 0-0 ~ac8112

22 ~d3 cd4 ~f5114 lbc3 115 lbe2 116 h4 ~d2 lab I


cd4 113 lbf5 ef5 ~e6 h6 117 g6 118 ~b6 a5 119 00

23 dc5 120 b4 121 b5 ~d3 a4 ~e2 ba6 0-0


~d7 ~c5 ~b6 lba5 lL1c4 122 ~c7 a6 laa6 lbe7 123
24 a3 b4 125 cd4 ~b2126 lbc3 128 ~d3 0-0 lbe2
lbge 7 124 cd4 ttJf5 b5 127 a6 g6 129 h5 ~e7130 +
25 ~d3131 ~f4133 0-0 134 ~c2 ~g3 ef6 lbbd2 136
f6 ~C7132 0-0-0 c4 g5 135 ~b6 ~b2 lbf6 137 00

26 h4 138 lbbd2 h5 lbh4 g3 f4 ~e2


c4 lba5 139 ~c6 ~d7 0-0-0 f6 140 lbh6 f5 141 00

27 ~e2 0-0 lbe5 144 de5 c4 146 ~g5147 ~h5149 ~c2151


f6 142 fe5 143 lbe5 ~c6145 lbe7 ~d7148 lbg6 150 ~f7152 +
28 c4 153 cd5 ~f3155 lael
~c7 0-0-0 154 ~ e5 ed5 156 ~d6157 00

29 0-0 158 cd4 lL1c3 g4 lbh4 ~e3161 f4


lbge7 cd4 159 lbf5 ~e7160 lbh4 ~h4 0-0 f6 162 +
30 ~d3163 ~f5 lbd4 ~b3165 cd4 ~b6168
lbf5 cd4 164 ef5 ~e7 lbd4 166 ~b6167 ab6 169 -
31 ~e3170 dc5 172 lba3 lbe5 lbb5 ~b5
lbg6 ~e7171 ~c7173 lbce5 lbe5 174 ~b5 lbc6 175
32 g3 h4 cd4 lbc3 178 ef6 ~e3
~e7176 cd4 177 0-0 f6 ~f6 lbge7 179
33 lba3 h4 cd4 ba3 h5 0-0 lab I
lbg6 cd4 ~a3180 h6 lbge7 lba5 181 ~c7182 +

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 ttJc6 5. ltJf3 .,td7 6. .,te2 ltJge7


7. ltJa3 cd4 8. cd4 ltJf5 9. ltJc2 183
9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 0-0 g4186 h4 188 hg5 ~hl lbgl de5
~e7184 g5 185 lbh6 187 lbg4 lag8 h6 lbge5 hg5 189 00

35 ~d2 ~c3 0-0 191 a3 193 ~d3 lael a4 ~b5


~a5 ~b6 ~e7190 a5 192 0-0 ~h8 lba7 lbc6 f6 194 00

36 h4 195 lbb4 ~fl a4 g3 ~d3 ~g2 lbg5


~b6 lbb4 196 ~b4197 h5 198 lac8 0-0 199 lac7 lafc8 g6 200 00

37 0-0 g4 202 lbfel lbd3 gh5 ~e3 a4 b4


lba5 201 lbe7 ~b5 h5 lbf5 lbc6 203 ~c4 ~d8204

38 g4 205 lbh4 206 lbg2 ef6 f4 ~hl ~d3208


lac8 lbfe7 lbg6 207 f6 gf6 ~d6 lbce7 f5 209 00

39 ~h1210 lbe3 lbf5 ~d2 a3 213 ~c3 ~d2


a5 lbb4 211 ~e7212 ef5 0-0 lbc6 ~fb8 ~d8214 00

40 0-0 215 ~c2 ~d2 ~d3 ~f5 ~b3 ~d5220 ~a5


lbb4 lbc2 216 h5 217 ~e7 ~b6218 lac8 219 ef5 ~e6 ~a5221 00
31 C02

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 ttJc6 5. ttJf3 ~b6

6 7 8 9 10 11 12 13 14
41 ~d3 cd4 0-0 223 lbd4 224 lbc3 225 ~el lbd5 ~g4 ~d2
cd4 222 ~d7 ttJd4 ~d4 ~e5226 ~b8227 ~d6 ~f8 h5 228
42 ~e2 ~h1230 f4 lad 1
a6 lbe7 229 lbc6 lbb4 lbd3 231 00

43 ~e2 ~h6233 ~d2 0-0 ttJa3 cd4 ef6 ttJc2 b4


lbh6 232 gh6 234 ~g7235 0-0 cd4 236 f6 ~f6 ~d7 ~af8237 +
44 cd4 b3 239 ~b2 ~fl lbc3 242 lba4 lbc5 244 dc5
cd4 lbh6 238 lbf5 ~b4240 ~e7241 ~d7243 ~d8 ~c5 lbh4245 00

45 lbc3 lba4 246 ~d2 ~c3 lbc3 ~b5 ~c6


lbf5 ~a5247 ~b4 ~c3248 ~b6 ~d7249 ~c6250

46 a3 ~d3252 ~C2254 0-0 256 cd4 ~f5 ttJc3 ttJa4 ~e3


a5 251 ~d7253 lbge7 255 cd4 ttJf5 ef5 ~e6 ~b5 ~e7257 +
47 b4 cd4 258 ~e3 fe3 ~d3 ~e2260
0-0 b5
lbh6 cd4 lbf5 lbe3 259 g6 ~h60-0 261 a5 lbe7 262
48 ~b2 g4263 lbc3 lbd2 266 ~c1267 h4 268
~d7 lbfe7 264
lba5 265 ~c8 lbg6 ~e7269 00
49 h4 270 ~d3 ~f5 lbc3 0-0 273
~e7 h5 271 g6 272 gf5 lag8 ~g4274 00
50 ~d3 ~f5276 lbc3 b5 0-0 277
a5 275 ef5 ~e6 a4 lba5 278 00
51 b4 279 cd4 ~e3281 ~d3 0-0 lbbd2 fe3 lbb3
~d7 cd4 lac8 280 lbh6 282 ttJg4 ~e7283 lbe3 0-0 284 a5 285 00
52 ~b2 lbbd2 287 ttJc4 288 ~cl lbd2 290 lbc4
lba5 286 lbc4 dc4 a5 289 ab4 ~d8291 00
53 g3 292 lbbd2 h4 295 ~h3 0-0 lbel lbg2 hg5
£4 lba5 293 ~d7294 0-0-0 296 f5 lbh6 lbf7 g5 lbg5 297 +
54 ~h3 0-0 lbel ttJg2 lab 1 ~h1300
lbe7 298 h6 0-0-0 ~b8 ~a8299 lbec6 301
55 lbbd2 ~e2302 lbe5 de5 0-0 b4 306 ttJb3 lbc5
f6 fe5 303 lbe5 304 ~c5305 lbe7 cb3 0-0 ~c5307 +
56 ~e2308 0-0 lab1 310 lae 1312 lbfl ~g5 ~h4
lba5 ~d7 ltie73 09 ~C7311 lbc8 lbb6 h6 ~a4313 +
57 b3 314 lbb3 lba5 ~d2 ~bl ~d3 0-0
~d7 cb3 lba5 315 ~a5 ~a4316 ~c7 lbe7 ~d7317

I 3 ... ~d7 4.ltJf3 [4. c3 a6!? 5.ltJd2 ~b5 6. ~b5 ~b5 ab5 8. h5 h6 9. ~f4 ltJd7 10. c3 ltJb6 11. ltJbd2
ab5 7. ltJe2 ltJd7 8. 0-0 h5 9. ltJf4 g6 10. ltJf3 ltJb6 ltJc4 12. b3 ltJd2 13. ~d2 c6 14. lah3 ltJc8 15. ~fl
11. h4 ltJh6 12. ltJd3 ltJf5 13. g3 ~e7 14. ~g5 .§a7 .§a3 16. ltJe 1 ~a5 17. ~b2+ K. Kiik - Karner, Hel-
15. ~cl ~f8 16. ~g2 ~g7 17 . .§hl ltJc4 18. ~f4 sinki 1995
laa8 19. a3 b6 20. '§ael .§c8 21. g4 hg4 22. ~g4 2 4. ~b5 c6 [4 ... ~d7 5. ~d3 c5 6. c3 ltJc6 7.
(Motylev - Rustemov, Russia 2004 - 92/257) ~g5! ltJf3 f6 8. 0-0 fe5 9. ltJe5 (9. de5 ~c7 10 . .§e 1+
23.ltJg5ltJh6 24. ~f4ltJf5 25. ~g4ltJh6=; 19. b3!? Anand - Rogers, Manila (izt) 1990 - 49/306) ltJe5
6 19 ... ltJa3 20. '§acl Motylev) a6!? [6 ~b5) 5. 10. de5+ Anand) 5. ~a4 b5 [5 ... ~a6 6. c3 ltJe7 7.
~g5! ltJe7 [5 ... ~c8?! 6. c4 h6 7. ~e3 dc4 8. ~c4 ltJe2 ltJd7 8. 0-0 ~c7 9 . .§e 1 ltJf5 10. ltJd2 ~e7 11.
lDe7 9.ltJc3 ~c6 10. 0-0 ~d7 11. .§cl!+ Bronstein ltJf3 h6 12. ~c2 g6 13.ltJf4 0-0-0 14. a4+ Schandorff
- Karner, Tallinn 1981 - 31/333) 6. h4!? ~b5 7. - Hei, Danmark (ch) 1995) 6. ~b3 c5 7. c3 ltJe7 8.
C02 32

ttJf3 ttJec6 9.0-0 h6!? 10. ~e3ltJd7 l1.ltJbd2 c4 12. 13 7. ~e2 ltJbc6 8. 0-0 dc4 [8 ... ltJa5 9. c5!?
.ic2 b4 13. ~a4!+ Shabalov - Seirawan, USA (ch) ltJec6 10. ~e3 6. ~b5+) 9. ~c4 O-O-O! [9 ... ltJa5? 10.
1997 - 70/264; 4. ltJf3 ~d7 5. c4 ttJe7 [5 ... ~b4 6. ~b5 ~c6 11. ~d3ltJd5 12. ~d2+ Sax - Short, Lon-
ttJc3 ttJe7 7. a3 ~c3 8. bc3 ~a6!? 9. cd5 ~d5 10. don 1980 - 29/192) 1O. ~e3 ltJf5 11. d5 (K. Regan
.ia6 ttJa6 11. 0-0+ Kupreichik - Vaganian, Berlin - J. Levitt, Oxford 1984) ltJe3 12. fe3 ltJa5 13. ~b5
1991 - 53/(248») 6. ltJc3 ~b7 - 3 ... ttJe7 ~e7! 14. d6 cd6 15. b400 Sax; 7. ~e3 h6 8 . .§cl
3 5. .ie3!? ltJe7 6. f4 h5 7. ttJd2 ttJf5 8. ~f2 ~a6 ltJbc6 9. a3!+ Volkov - Vaganian, Moscow 2005 -
9. .ia6 ~a6 10. ltJe2 g6 11. ttJf3 ~e7 12. ~d3 ltJb8 93/210
13.0-0 c5 14. c4+ Kupreichik - Vaganian, USSR 14 (Kupreichik - Vaganian, USSR 1980 - 29/193)
(ch) 1976; S.ltJf3 ltJe7 - 3 ... ltJe7 12. ~b5!? a6 13. ~c6 ~c6 14. ltJc6 ~c6 15. ~d3!
4 5... ~a6 6. ~a6ltJa6 7. ~d3 W'c8 8. b4ltJe7 9. ~e7 16. ~g3+ Kupreichik
b5 ltJb8 10. ltJd2 a6 11. .§bl ab5 12. ab5 c6= Ye 15 4 ... ~aS!? 5. c3 cd4 6. ~d4ltJc6 7. ~f4ltJge7
Jiangchuan - Ivanchuk, Moscow (m/2) 2001 - 8. ~d3 ltJg6 9. ~g6 hg6 1O.ltJf3 ~a6 11. ltJg5 ltJd8
83/(239); 8. a5! ?+ 12. ltJd2 ~d3 13. ltJb3 0. Rabinovich - Botvinnik,
5 6. i.bS c6 7. ~d3 ~a6 8.ltJe2 ttJe7 9. 0-0 ltJf5 USSR 1937) ~e7! 14. ~d2 f6 15.ltJf3 g5+ Botvinnik;
10. g4 [10. ~a6ltJa6 l1.ltJd2 c5 12. t1Jf3oo) ltJh4 11. 4 ... ltJc6 5. ltJf3 ~a5!? 6. ~d2 ~b6 7. b3 cd4 [7 ...
ttJg3 i.e7 12. f4 g6 13. ~e3 (Menvielle Lacourrelle ltJh6!? 8. ~h6 gh6 9. ~d3 c4!?oo Ivanovic - Antic,
- Romanishin, Cienfuegos 1977 - 23/210) .§g8!oo Jugoslavija 1999 - 81/(232») 8. ~d3 ~d7 9. 0-0
Romanishin; 6.ltJd2ltJe7 7. ttJdf3 c5 8. ~d3 [8.ltJh3!? 0-0-0 10. c3!?oo Raetsky - Miezis, Seefeld 2000 -
~a6 9. i.a6ltJa6 10.0-0+ Ehlvesd ~a6 9.ltJe2 ~d3 81/232
1o. ~d3 ttJbc6 11. 0-0+ Ehlvest - Vaganian, Istanbul 16 5 ... f5 6. ~g3 ltJc6 7. ~d3 ~d7 8. 0-0 ~c7
(01) 2000 - 80/276; 6.ltJrJ ltJe7 - 3 ... ltJe7 [8 ... ~e7? 9 . .§el ~f7 10. a3 ~g6 11. ~g6 hg6 12.
6 12. ttJe2 h4 13.0-0 O-O-O? 14. ~d2 .§dg8 15. b4+ D. Root - Lein, USA 1978 - 26/223) 9. c3 [9.
.§fb 1±~« Kupreichik - Korchnoi, USSR 1970 - a3 0-0-0 10. b4 h6 11. h4 g5 12. hg5 hg5 13. ~g5
10/224; 13 ... ~f8 6. g6, ~g7±; 12 ... O-O!?; 12 ... ~e7 14. '§el ~g5 15. ltJg5 ltJh6 16. c3 '§dg8+ C.
g6!? Loffler - M. Erlacher, Osterreich 1995) 0-0-0 10.
~f4 [10. cd4ltJb4+) ltJge7 11. cd4 [11. ltJg5 h6! 12.
7 5. ttJc3 ~a6 6. ~a6ltJa6 7. 0-0 ~d7 8. ltJe2 c5
[8 ... ttJb8 9.ltJg3 ltJbc6 10. b3 0-0-0 11. ~b2 ~b7 12. ltJf7 g5 13. ~cl f4 14. ~h3 ~g7+~~) ltJg6 12. CiJc3
c4+ Ulibin - Rustemov, Russia 2004 - 90/(226») 9. ltJf4 13. ~f4 h6+ i Karoly Honfi - Portisch, Magyar-
dc5!? bc5 [9 ... ltJc5!?oo) 10. ttJg3 [6 ~e2, c4) ~b5!? orszag (ch) 1964
[10 ... ~b8!? Anand) 11. b3 .§b8! [I 1. .. h6?! 12. c4!+ 17 6 ... ~c7 7. ~g3 f6 8. ef6 ~g3 9. f7 ~f7 10.
Svidler - Rustemov, Deutschland 2004 - 90/226) hg3 ltJf6 11. ~f4 h6+ C. Wurm - D. Vismara, CelIe
12 . .id2 h6 13. '§cl c400 Rustemov Ligure 1997
8 6. .id3 ~a6 7. ~a6 ttJa6 8. ~d3ltJb8 9.ltJbd2 18 8 ... ~e7!? 9. c3 dc3 10. ltJc3 0-0 11. h4 f5 12.
ltJbc6 10. 0-0 ltJg600 Hedman - Romanishin, ef6laf6 13. h5ltJf4 14. ~f4 e5 15. ~g3 ef4 16. ~h2
Cienfuegos 1977 - 3/209; 6.ltJbd2 a5 7. h4!? h5 8. ~f5+ Malmdin - Ornstein, Stockholm 1978/79
ltJg5 ~a6 9. ~a6 ltJa6 10. ltJfl ltJf5 11. ltJg3!? [11. 19 12. ~g6 ~f7 13. ~d3 fe5 14. ttJe5 ltJe5 15.
ltJe3!?) ttJg3 12. fg3 f6 13. ef6 [13. ltJf3!? 6. ~f4, .§e5 ~d616. ~e2 ~e5 17. ~e5 ~f6?! 18. ~g3 0-0
~ e2 Kupreichik) gf6 14. ltJh3 0-0-0 15. 0-0 e5!? 16. 19. ltJd2 e5 20. ltJf300 Yukhtman - Matulovic,
.§f6 ~g7 17. ~f3 ed4 18. cd4 .§de8 19. ~e3ltJb4 20. USSR - Jugoslavija 1959; 17 ... ~h5+
~f2 ~b7 21. ~c3 ~h6!oc Kupreichik - Vaganian, 20 4 ... ~c5 5. ~g4ltJe7 6. ~g7ltJg6 7. ~h6ltJe5
USSR 1984 - 37/301 8. ltJh3 ltJbc6 9.ltJc3 ~e7 10. ~g5 ~f8 11. ~h5+ H.
9 6 ... a5 7. ttJa3 h5 [7 ... ~a6 8. ~a6 ltJa6 9. Gutheil - W. Kahrns, Weilburg 1995
0-0 (9. h4!? 6 h5, lah3) c6 10. ~d3 CiJc7 11. ltJc2 21 7.0-0 ltJg6 8. '§el ~c7 9. ~e2ltJd4 10.ltJd4
c5 12. h4!+ Sveshnikov - Vaganian, Moscow 1985 ~d4 11. ~g6 hg6 12. c3 ~b6 13.ltJd2 ~d7 14.ltJf3
- 39/341; 11. b3 6 c4+; 0 9 ... ltJb8 Sveshnikov) 8. ~c4 15. ~e3 ~c7= Bebchuk - Belinkov, USSR
ltJc2 ~a6 9. ~a6 ttJa6 10.0-0 ltJf5 11. ~g5+ Haba 1967 - 3/193
- Gyo. Meszaros, Kecskemet 1993 - 59/306 22 7 ... ~b6 8. O-O! ~b2 9.ltJbd2 ~b6 10. c4 [10.
10 9 ... c5 10. ab6 ab6 11. c4 (Vitoli\ls - H. Dobosz, ltJb3 ltJg6 11. ~g3 ~e7 12. h4!+~ Nirnzowitsch -
Yerevan 1980 - 29/194) ltJc7 12. laa8 ltJa8 13. dc5 Spielmann, San Sebastian 1912) h6 11. ~cl ltJb4
bc5 14. ltJc3 ltJc7= H. Dobosz 12. ~e2 ~d7 13. a3 ltJa6 14. lab 1+~ Keres -
II 12. ~a4ltJc7 13. ~e3ltJc8 14. b3 b5 15. ~a5 Alexandrescu, Miinchen 1936
~e7 16. ltJa3 0-0= A. Westermeier - H. Dobosz, 23 8 ... ~c7 9. ~e2 a6 10. c3 b5 11. ltJbd2 ~b7 12.
Osterreich 2003 h4+ Hankipohja - Som, Suomi 1967 - 3/192
12 6 ... ltJbc6 7. cd5 [7. a3!? ~d7 8. ~e3 dc4 (8 ... 24 11. c4!? ~b2 12. ~g6 hg6 13. cd5 ~al 14. dc6
ltJa5 9. c5!? ltJf5 10. b4+) 9. ~c4ltJa5 10. ~b5 ~c6 ~a2 15.ltJe500i Velimirovic - Kholmov, Jugoslavija
11. ~d3 ltJd5 12. ltJe4 ~b5 13. 0-0+ Krason - H. - USSR 1975 - 20/221
Dobosz, Polska 1980 - 31/332; 12 ... ~a4!? H. 25 12. ltJe2 ~b6 13. ~g6 ~g6 14. ltJf4 ~g4 15.
Dobosz) ltJd5 8. ~c4 ltJc3 9. bc3 ~e7 10. 0-0 0-0 ltJd3+ [Xe5) Todorcevic - Van Setters, Nice (01)
11. ~d3 ttJa5 12. ~e2 a6 13. ~f4 ~d5 14 . .§fel b5 1974 - 17/233
15. ttJd2 c5 16. ~g4 +r Kupreichik - Petrosian, 26 8 ... ltJe5 9. ~e5 ltJf6 [9 ... ~f6 10. ~b5 (10.
USSR 1979 - 28/211 ~e2 ltJe7 11. ltJd2 0-0 12. 0-0 ltJc6= Zubarev -
33 C02

Gngorev, USSR (m) 1923) rJi;f7= Bursic - Nedimo- .§d8 17. ~e 1!+ Stocek - M. Matiak, Plzeil 1999 -
vic, Portoro:z 1997] 1O. ~b5 rJi;f7 11. 0-0 .§f8 [11 ... 77/253
~b6 12. lLJc3 ~f2 13. rJi;hl !+Ci Nimzowitsch - 35 12. ~d3 ~h4 13. f4 ~g3 14. ~g3 f6= Lopez
Bogoljubov, Stockholm (m) 1920] 12. lLJc3 rJi;g8oo Garcia - Iruzubieta, Canete 1994
Narciso Dublan - Romero, Espana 1992
36 5... lLJd7 6. ~d3 [6. a3 ~b6 7. b4 cd4 8. cd4lLJc6
27 9. 0-0 lLJe5 10. ~e5 0-0 11. c4 ~b6 12. 9. ~b2 6. ~d3+C Szily] ~b6 7. 0-0 lLJc6 8. ~c2
~e2D ~d7+ Makropoulos - W. Hug, Nice (01) ~e7 9. '§el h6 [9 ... cd4 10. cd4 f6 11. ef6lLJf6 12. ttJc3
1974 - 17/232 0-0 13. a3+ L. Nikolaiczuk - 1. Weidemann, Wittlich
28 12. ~e3 ~e3 13. ~e3 lLJf6= A. Becker - 1?80] 10. a3 a5 [E. Jackson - D. Yanofsky, Ventnor
Maroczy, Karlovy Vary 1929 Sity 1945; 10 ... ~g5 11. dc5 ~c5 (Hazai - F. Portisch,
Magyarorszag (ch) 1979 - 28/212) 12.lLJg5! hg5 13.
29 4 ... cd4 5. ~d3 [5. lLJd4 lLJc6 6. lLJc6 bc6 7.
~g4+] 11. c4!? dc4 12. d5+i Hazai
~d3 ~c7 8. ~f4 g5 9. ~g3 ~g7 10. ~e2 lLJe7 11.
0-0 h5 12. h3 lLJf5 13. ~h2 g4 14. .§e 1 rJi;f800 37 6. h4?! lLJd7 7. g3 [7. h5?! f6!+ Sveshnikov -
Nirnzowitsch - Freymann, Vilnius 1912; 5. ~d4lLJc6 V. Kovacevic, Beograd 1988 - 46/343] ~e7 8. ~h3
6. ~f4 ~c7 7.lLJc3 a6 8. ~d3lLJge7 9. 0-0 lLJg6 10. h6 9. ~e3 b6 10. ~a4 ~c7 11. lLJbd2 ~b7 12. h5
W'g3 lLJce5 (10 ... lLJge5 11. lLJe5lLJe5 12. '§el f6 13. 0-0+ A. Quadrio - L. Reis, Portugal (ch) 1995; 6. a3
ttJd5! ed5 14. f4 ~c5 15. rJi;hl ~e6 16. fe5 fe5 17. a5 7. ~e2 b6 8. ~g5 ~d7 9. 0-0 ~a6 10. lLJbd2 a4
~e3+ Velimirovic - Kholmov, Jugoslavija - USSR 11. ~a6 [11. ~e3 ~e7 12. ~a6 lLJa6 13. ~e2 0-0
1975 - 20/220) l1.lLJe5 ~e5 12. ~g6 ~g3 13. ~f7 14 . .§fdl .§fc800 Chekhov - AI. Gavrilov, Moscow
rtif7= Minev] lLJe7 6. 0-0 lLJg6!? (Short - Bareev 2004 - 90/227] lLJa6 12. ~a4 [12. ~e2 lLJa5oo] lLJe5
Tilburg 1991 - 53/248) 7. ~g6 hg6 8. ~d4 lLJc6 9~ 13. ~b3lLJf3 14.lLJf3 ~d6 15. ~b6 0-000 AI. Gavri-
W'f4= Short; 5 ... lLJc6 - 4 ... lLJc6 lov; 6. ~e3!? lLJd7 7. ~d3 a5 8. lLJg5!? [8. lLJbd2
cd4 9. cd4 a4 10. a3 ~e7 11. h4 h6 12. h5 lLJb600
30 6 ... ~c5 7. ~f4 lLJge7 8. lLJbd2 lLJg6 9. ~g3 Kupreichik - V. Kovacevic, Ljubljana/Rogaska
~d7 10.lLJb3 ~b6 l1.laellac8!? 12. h4+ Spraggett
Slatina 1989 -47/332; 10.lLJg5!] cd4 9. cd4 ~e7 10.
- I. Ivanov, Canada 1986 - 42/(332); 6 ... f6 7. ~e2 h4!? ~b6 11. lLJc3+ Kupreichik
[7. ~b5 ~d7 8. ~c6 bc6 9. ~d4 ~b6 10. ~f4 ~b4
11. ~g3lLJe7 12. c3 ~e4 13.lael ~g6 14. ~f4lLJf5 38 7. ~e2 a5 8. 0-0 ~a6 9. ~a6 lLJa6= W. Jor-
15. b4 ~e7 16. ~e3 0-000 Ciocaltea - Mititelu dan - D. Hacche, Melbourne 2002; 7. 0-0 ~a6 8.
Romania (m) 1959] fe5 8. lLJe5 lLJe5 [8 ... lLJf6 9. ~f4 ~a6 lLJa6 9. ~a4 lLJab8 10. dc5 bc5 11. c4 d4 12.
~d6 10. lLJd2 0-0 11. lLJdf3 ~e8 12. ~g3 ~d7 13. ~c2 ~e7 13. ~e4 0-000 V. Cmilyte - A. Friedman
ttJc6 ~g3 14. lLJcd4 ~d6 15. laael + Hodgson - Wijk aan Zee 2001 '
Speelman, Great Britain (ch) 1984 - 38/(378)] 9. 39 12. ~h4lLJc7 13.lLJc3 ~e7 14. ~e7lLJe7 15.
W'e5 ttJf6 1O. ~b5 rJi;f7 11. ~d4 ~d6 12. ~f4 ~f4 .§C 1 .§c8 16. ~e2 0-0 17 . .§fdl ~c6 18. b3+
13. ~f4 ~b6 14.lLJc3.§f8 15. ~d3 rJi;g8= Matsuura Sveshnikov - Lputian, Moscow 1989 - 47/(332) -
- De Souza, Rio de Janeiro 1999 40 5. ~d3 cd4 [5 ... ~d7 6. ~e2 (6. dc5 ~c5 7.
31 7 ... ~b6!? 8. lLJbd2lLJg6 9. ~g3 ~b2 [9 ... lLJb4 ~e2 a5 8.lLJf3 lLJe7 9.lLJbd2 a4 10. b4 ab3 II.lLJb3
1O. ~g6 (10. lLJb3 lLJd3 11. ~d3 ~d7 12. lLJfd4 ~e7 ~a3 12.0-0 h6 13. lLJbd4 0-0 14. labl ~c7 15.
13. f4 0-0 14. rJi;hl rJi;h8 15. ~el a5+ Seul - M. ~d2 ~a4 16. .§fe 1 lLJd7= Eley - Westerinen
Gurevich, Bad Godesberg 1996 - 67/348) fg6!? 11. Hastings 1972/73) cd4 7.lLJf3lLJc6 8. 0-0 lLJge7!? 9~
ttJb3 ~e7 12. lLJfd4 O-Ooo~ De Ruiter - H. Hage, a3! lLJg6 10. rJi;h 1 ~e7 11. cd4lLJd4 12.lLJd4 ~d4 13.
Nederland 1998] 10 . .§bl ~a2 [10 ... ~c3 11. h4!?oci f4!+ (6. ~e3, f5i) Os. Garcia - Elissalt, La Habana
M. Gurevich] 11. lLJb300i M. Crosa - G. Curi, Mon- 1991/92 - 53/249] 6. cd4 ~d7 7. ~c2 lLJc6 8. lLJe2
tevideo 2001 lLJb4 9. ~b3 ~b5 10.0-0 lLJe7= A. Burtasova - E.
Tomilova, Togliatti 2000
32 8 ... ~b6 9. ~cl [9. b3?! ~d7 10. a3 f6 11. ef6
gf6 I? lLJh4 O-O-O!+ Spraggett - Pogorelov, Coria 41 6. ~b3lLJc6 7. ~b6 [7.lLJa3lLJa5 8. ~b6 ab6 9.
del RIO 2002 - 83/239; 9. lLJbd2 - 7 ... ~b6] ~d7 lLJc2 lLJe7= Aseev - Rustemov, Saint Petersburg
10. ttJbd2 .§c8 11. a3 a5 12 . .§e 1 ~c5 13 . .§b I 0-0 1997 - 71/272] ab6 8. lLJa3 [8. a3 f6= Madeira -
14. h4+ Welsh - Dunning, USA 1968 - 6/255 Zapata, Recife 1991] c4 9. lLJc2 f6= A. Ivanov -
Efimenko, Dniepropetrovsk I 999
33 9 ... f5 10. ef6 gf6?! l1.lLJh4!! lLJge5!? [I I. .. f5
12. ttJg6! hg6 13. ~b5! 6. lLJf3+; 11. .. ttJh4 12. 42 6 ... ~b5 7. dc5 ~c5 8.0-0 a5 9. ~b5 ~b5 10.
W'h5+] 12. ~h5 rJi;d7 13. ~b5! ~e8 14. ~e2 a6 15. lLJa3 ~a3?! 11. ba3 lLJe7 12. a4 ~c4 13 . .§b 1+ Gulko
~c6 ttJc6 16. c4!+ Spraggett - M. Gurevich, La
- Vitolil)s, USSR 1979 - 27/224; 10 ... ~d7!?00
Habana 1986 - 42/(322); 0 10 ... ~f6 Spraggett 43 7. cd4 lLJc6 - 4 ... lLJc6
34 10 ... f5 11. ef6 gf6 [11. .. ~f6 12. ~g6 hg6 13. 44 8 ... ~c6 9. ~e2! lLJe7 10. lLJd2 lLJg6 11. lLJf3
~e 1+ Groszpeter - D. Bunzmann, Paks 1998] 12. ~e7 12.0-0 [12. h4!? d4!00] ~d7! [12 ... ~c7? 13.
ttJfd4 [12. ~g6 hg6 13. lLJfd4 e5 14. lLJc6 bc6 15. f4 ~d2+ Grischuk - M. Gurevich, Wijk aan Zee 2002
e4 16. ~f2 a5 17.lLJd4 ~d6 18. f5 ~f5 19.1LJf5 gf5 - 83/240] 13 . .§el 0-0 14. h4lLJh4 15.lLJh4 ~h4 16.
20. ~e3 ~d7 21. ~h5oor Hmadi - H. Prohl, Buda- ~h7 rJi;h7 17. ~h5 rJi;g8 18. ~h4 f6+ Grischuk
pest 1996 - 67/(348); 15 ... ~d6!+] e5 13. lLJf5! e4 45 9 ... f5 10. lLJd2 [10. c4 lLJe7 11. lLJc3 lLJg6 12.
14. ttJe7 ~e7 [14 ... lLJce7 15. ~e2 f5 16. f4+] 15. ~e3 d4! 13. lLJa4 ~a5 14. ~d2 ~e5 15. '§el ~f6
~b5 f5 16. f4 [16. ~d5 ~e6 17. ~c5 f4~ Stocek] 16. c5 ~e7 17. ~b3 ~c8! + Shabalov - Akobian ,
C02 34

Stratton Mountain 2003 - 88/235) l:i::Je7 11. 1:i::Jf3 c500 (13.l:i::Je4!? ~e2 14. ~e2 cb2 15. ~b2oo Sveshnikov
Shabalov - Akobian, Denver 2003 - 88/(235) - Ehlvest, Leningrad 1984 - 37/302) ~e2 14. ~e2
46 12. ~e2 c5! 13. c4 dc4 14. ~e4! ~c6 (14 ... I:i::Jd7 15. l:i::Je4 + Sveshnikov
.§d8 15. h4! i Lastin) 15. ~ c4 0-0= Potkin - Lastin, 56 8. d5 ed5 9. ~d5 l:i::Je7 1O. ~e4 ~c6 11. I:i::Jc3
Silivri 2003 - 88/(235); 12.lael 0-0 (12 ... c5 13. lab 1 ~e4 12.l:i::Je41:i::Jg6 13.l:i::Jc3 ~c6 14. e6 fe6 15. ~c4
~b5 14. ~c2 a5 15. I:i::Jg5+~ Ehlvest - I. Ibragimov, ~f3 16. gf3 I:i::Jc6 (16 ... l:i::Je5 17. ~e6 1:i::Jf3 18. ~fl
Las Vegas 2003 - 90/228) 13. I:i::Jg5 ~g5 14. ~g5 I:i::Jc6 19. I:i::Jb5oo) 17. ~e3 0-0-0 (17 ... I:i::Jge5 18.
~b2 (14 ... h6!? 15. ~cl f5 16. ef6laf6 17. ~c2 ~e8 ~e6 I:i::Jd4 19. ~d4 1:i::Jf3 20. ~fl cd4 21. I:i::Jb5oo)
18. ~e3 ~c7 (18 ... ~b8 19. ~b3 ~d7 20. ~b8lab8 18. ~e6 ~b8 19. ~d51:i::Jd4 20. 0-0-0 ~d6= Ehlvest
21. ~a7 lab2 22. a4+ Ehlvest - Milov, Santo Dorrungo - Rustemov, Tallinn (rapid) 2001 - 80/(281)
2003 - 90/(228); 21. b4+; 19 ... e5!?) 19. c4+) 15. 57 8... ~a6 9. d5 (9. ~a4!? ~c6 1O. ~c2 l:i::Je7 11.
~g6 fg6 16. ~d4 ~a3 17. ~e3lafc8 18. ~c5 ~c5 l:i::Je4 I:i::Jd5 (11. .. I:i::Jf5 12. dc5 ~c5 13. g4 6. ~g2i;
19. ~c5= Ehlvest 11. .. I:i::Jg6 12. ~e3oo) 12. dc5 ~c5 13. b4!? ~e7 14.
47 6... c4 7. I:i::Jbd2 I:i::Jc6 - 4 ... I:i::Jc6 ~g5oo A. Vajda - Jakab, Budapest 2002 - 84/218;
48 10. ~d2l:i::Jd7 11. ~b3 lac8 12. lacl h6!00 011 13. ~c4=) l:i::Je7 (9 ... ed5 10. ~d5+ U. Voigt - J.
- Rustemov, Vilnius 1997 - 70/(266); 11. lac 1!?oo Wenzel, Deutschland 1997) 1O. ~c4 ~c4 11. ~a4
Rustemov I:i::Jd7 12. ~c4 ed5 13. I:i::Jd5 I:i::Jd5 (13 ... ~c6 14. I:i::Jf4
49 11 ••• l:i::Jg6 (Valkesalmi - Raaste, Pori 1986) 12. I:i::Jb6 (P. Buchnicek - Jakab, Balatonlelle 2003) 15.
I:i::Jg3 ~e7 13. I:i::Jh5 0-0+ Rustemov; 11 ••• l:i::Jf5!? 12. ~c2 0-0-0 16. 0-0+) 14. ~d5 ~e7 15. 0-0 ~c6
g4 l:i::Je7 13. I:i::Jg3 I:i::Jd7! 14. ~e3 I:i::Jc6 15. l:i::Jel!+ (15 ... 1:i::Jf8!?) 16. ~c6 bc600 Nisipeanu, Stoica
Mukhametov - Fominyh, Praha 1994 - 61/266; II ... 58 9... 0-0-0 10. d6 f6 11. b4!! (11. I:i::Jb5 ~b5 12.
I:i::Jd7 12. ttJg3 g6 (12 ... I:i::Jc6 13. ~e3 h6 14. l:i::Jel ~c2 l:i::Je5 13. l:i::Je5 fe5 14. ~c4 ~c6 15. ~e6 ~b8
0-0-0 15.1:i::Jd3 ~b8 16. b4+ Alekseev - E. Guseinov, 16.0-0 I:i::Jf6 17. ~e3 ~d6 18. lafcl e4 19. h3!00
Gurzufl999) 13. ~g51:i::Jc6 14. ~d2 h6 15. ~f41:i::Jb6 Short - Bareev, Novgorod 1997 - 70/(226») l:i::Je5
16. b3 ~b5 17. a4 ~a5 18. ~e2 ~b4 19. laacl+ (11. .. fe5 12. bc5 ~c5 13. ~e3 I:i::Jd4 14. I:i::Jb5 ~b5
Sveshnikov - Gurgenidze, USSR 1981 15. ~c4+) 12. l:i::Je5 fe5 13. bc5 ~c5 (13 ... ~a5 14.
50 7. ~d3 ~b5 (7 ... l:i::Jc6 - 4 ... l:i::Jc6) 8. 0-0 ~d3 ~d2+) 14. ~e3 ~c6 15. I:i::Jb5 ~b5 16. ~c2? ~b3!
9. ~d31:i::Jc6 10. dc5 ~c5 11. c4 ~a6 12. I:i::Jbd2 I:i::Jge7 (Dobrov - Rustemov, Moscow 2003 - 89/(246»
13. ~c2 .§c8 14. b3 0-0 15. ~b2 .§fd8= Suetin - 17. ~c 1!oo Rustemov; 16. ~c4!+ A. Lambert - F.
Lputian, USSR 1978; 7. ~e2 a4 8. 0-0 I:i::Jc6 9. ~d3 Epiney, corr. 2002
l:i::Ja5 10. ~c2 I:i::Jc4 11. I:i::Jg5!? ~e7! (11. .. cd4?! 12. 59 12. l:i::Je3 I:i::Jge7 13. ~c4 ~c4 14. I:i::Jc4 I:i::Jf5 15.
cd4l:i::Jb2 13. ~f3l:i::Jh6 14.l:i::Jc3! I:i::Jc4 15. lad 1! ~c6 0-0 ~e7 16. ~b3 (D. Otero - Rod. Perez, Cuba
16. I:i::Jh7 ~e7 17. ~h6 gh6 18. I:i::Jf6 ~d8 19. ~d3 1997 -71/(272» ~c7!= Rod. Perez
.§c8 20. I:i::Jd7 ~d7 21. ~f7+ Sveshnikov - Volkov, 60 9. I:i::Jd4!? ~c4 (9 ... ~d7 10. 0-0 l:i::Je7 11.
Dubai 2002 - 86/(261); 15 ... ~e7!?) 12. I:i::Jh7!? g6 ~f4!? I:i::Jbc6 12. 1:i::Jf3 h6!00 Kupreichik - Feigin,
13. I:i::Jg5 I:i::Jh6 (13 ... ~g5 14. ~g5 ~b2 15.l:i::Jd21:i::Ja3 Deutschland 2000 - 78/279) 10. ~e3 (A. Burtasova
16. '§cloo X~e8) 14.laa2! I:i::Jf5 15.1:i::Jf3 cd4 16. cd4 - A. Dushenok, Vladimir 2002) I:i::Jc6 11. 1:i::Jd2 ~c3
I:i::Jh4 17.l:i::Jel (17.l:i::Jh4lah4 18. f4 g5 19. g3lah8 20. (11. .. ~d3 12. ~a4!) 12. lac 1 ~a3 13.l:i::Jb5 ~b4 14.
fg5 l:i::Je5oo Xlaa2 Volkov) I:i::Jf5oo Shirov - Volkov, I:i::Jc7 ~d7 15. l:i::Ja8oo Kupreichik
Kallithea 2002 - 86/261 61 9... a5?! 10. I:i::Jc3 ~c6 11. ~d2 ab4 12. ab4laal
51 7... I:i::Jc6 - 4 ... I:i::Jc6 13. ~al ~a6 (13 ... ~b4? 14. ~a8 ~c8 15.l:i::Jb5 ~cl
52 9... I:i::Jh6 10. ~h6 gh6 11. 0-0 ~g7 12. laa2 16. ~e2 ~c4 17. ~e3+- R. Preusser - C. Aepfier,
cd4 13. cd4 ~b5oo Sveshnikov - Volkov, Russia Passau 1999) 14. ~a4!+ Zvjaginsev - Volkov, Samara
2003 - 88/(234) 1998 - 73/311
53 12.lael c4?! 13. bc4lac4 14. e6! ~e6 15.l:i::Je5 62 10 ... ~c4 11. ~b21:i::Je7 12. lac 1 I:i::Jc6 13. l:i::Je2
lac716. ~a4 (16. c4f617. ~h5 ~d818. cd5 ~d519. ~b5 14. 0-0 a6 15.l:i::Je 1!+ (6.l:i::Jd3-c5) Nisipeanu -
1:i::Jd3 g6 20. ~h3 ~d6(0) ~d8 (Svidler - Volkov, Co. Ionescu, Calimane~ti 1999 - 75/250
Russia (ch) 2003 - 88/234) 17.1:i::Jd2!00~; 12 ... ~e6oo 63 11. ~b2 I:i::Jb6 12. I:i::Jd2 l:i::Je7 13. lacl (13.0-0
Svidler I:i::Jf5 14. lacl ~d7+ Alekseev - Rustemov, Russia
54 7. ~e2 ~e2 8. ~e2 l:i::Je7! 9. b4 cd4 10. cd4 2001 - 82/245) I:i::Jc4 14. I:i::Jc4 dc4= Boudenne - A.
I:i::Jf5 11. ~b21:i::Jc6 12. ~d3lac8 (12 ... ~e7!? 13. g4 Paredes, Samtiago 1995; 13 ... ~d7!? Rustemov
I:i::Jh4 14. I:i::Jh4 ~h4 15. 0-0 0-0 16. f4 ~e7 17. 64 12. ~e31:i::Jb6 13.l:i::Jb6 ~b6 14.0-0 I:i::Jf5 (14 ...
I:i::Jd2 f5= Macieja, Ma. Bartel) 13. 0-0 ~e7 14. I:i::Jc6 15. l:i::Je 1! ~e7 16. ~g4 g6 17. I:i::Jd3+ Grischuk
I:i::Jbd2 0-0= Augusta - Ma. Bartel, Litohoro 1999 - M. Gurevich, France 2003 - 90/(230») 15. lacl
-76/(265); 7. ~b5 ~b5 8. a4 ~d7 (8 ... ~b6 9. dc5 (15. ~a4 ~c6 16. ~a5 (16. ~c6? bc6 17.lafcl ~d7
~c5 10. b4! ~e7 (M. Fischer - J. Kiwitter, St. 6. 18. I:i::Jg5 ~e7) b6 17. ~a6 ~c8 18. ~d3 ~c4=
Ingbert 1988; 10 ... ~f2 11. ~e2 a5 12. lafl +-) 11. Rustemov) ~d8 16. ~a4 ~d7 17. ~a5 ~e7 18. lac7
0-0+0 Korchnoi) 9. dc5 ~c5 10. b4 ~b6 11.0-0 b6 19.1ad7 ba5 20.lab7 ab4 21. ab4 0-0= Carlsen-
l:i::Je7 12. I:i::Jbd2 I:i::Jbc6 13. lael 0-000 Nguyen Thai Rustemov, Moscow 2004 - 90/230
Binh - Nguyen Tran Quanq, Vietnam 2001 65 7... ~b4 8. I:i::Jc3 (8. ~d2 I:i::Jc6 9. ~c3 I:i::Jge7
55 7... ~c4 8. ~c4 dc4 9. I:i::Jbd2! ~a6 10. ~e2 10. a3 ~c3 11. I:i::Jc3 l:i::Ja5 12. b4+ Karoly Honfi -
(10. ~c2!?) cd4 11. I:i::Jd4 ~c5 12. 1:i::J4f3 c3 13. bc3 Lombard, Bern 1974 - 18/202) ~b5 9. 0-0 ~c3
35 C02

[9 ... iJ.,e2 10.ltJe2ltJc6 11. ~d3 h6 12. a3 iJ.,f8 13. b4 20. ~e6 fe6 21. ab7 ltJb8! 22. laa7 ltJc6 23. laa4+
ltJge7 14. iJ.,d2ltJg6 15. h4 iJ.,e7 16. g3ltJf8 17.lafbl + Gh. Salem - Volzhin, Abu Dhabi 2001 - 83/(240))
(6 a4i~) Hubner - Debamot, Las Palmas 1976) 10. 13. ltJa3 [13. ~e4 ltJbc6 14. ltJbd2 (I. Zaitsev -
bc3 iJ.,e2 11. ~e2 ~a6 12. ~b2ltJc6 13. a4ltJge7 14. Krasnov, USSR 1968 - 5/179) ltJd4! 15. ltJd4 cd4
W'b5+ G. Lagvilava - S. Kulagina, Minsk 2003 16. ~d4ltJc600iJ ~c4 14. ltJc4ltJf5 [14 ... ltJec6 15.
66 8. ~b3 iJ.,e2 9. ~b6 ab6 1O. ~e2 ltJc6 11. ltJc3 iJ.,f4ltJd4 16. ltJd4 cd4 17.0-0 ltJc6 18. a3 iJ.,e7 19.
~d7= R. Wagner - Ma. Schafer, Miinster 1991; 8. b4 0-0 20. lafdl + Y. Gusev - Radomsky, USSR
ltJc3 ~e2 9. ltJe2 iJ.,b4!? 10. iJ.,d2ltJe7= Thipsay - 1976) 15. b3 ltJc6 16. iJ.,b2 iJ.,e7 17.0-0-0 6 g4+
Johansen, Kuala Lumpur 1992 Zlotnik - V. Sherbakov, USSR 1968
67 9 ... ltJe7 10. ltJc3 ltJec6 11. iJ.,e3 ltJd7 12. ltJe 1! 77 10. de6 ~e6! [10 ... fe6 11. 0-0 ltJf5 12.ltJa3
iJ.,e7 13. ltJd3 0-0 [13 ... ~a6? 14. ~dl! 0-0-0 (14 ... iJ.,e7 13. ltJc4 ~a6 14. b3 0-0 15. iJ.,g5 ltJc6 16.
0-0 15. ltJf4i) 15. a3 ~b8 16. b4 ~b6D 17. labl ~d7 ltJb8 17. ~d3 ltJc6 18. iJ.,e7 ltJce7 19. laadl +
~a8 (Movsesian - Berkes, Budapest 2003 - 87/257) Benjamin - Nogueiras, Luzern 1997 - 71/273; 14 ...
18. ~g4! g6 19.1afcl+) 14. ~g4!+i Berkes, Hazai; ltJc6!? 6 lad8, 0-0 Nogueiras) 11. ltJc3 ltJec6! 12.
9... W'a6 10. ~dlltJe7 11. ltJc3 ltJec6 12. a3ltJd7 13. 0-0 iJ.,e7 13. iJ.,g5 0-0 [13 ... ltJa6 14. iJ.,e7 ~e7 15.
iJ.,e3 iJ.,e7 14. b4 ~c4 15. lac 1 0-0 16. ~c2lafc8 17. ltJd5 ~d7 16. ltJe3=) 14. iJ.,e7 ~e7 [14 ... ltJe7?! 15.
W'blltJd8= A. Parkanyi - I. Almasi, Budapest 1998 ltJe4 ltJd7 16. ltJfg5 ~c6 17. ~c2!00 Goloshchapov
68 12.lafcl iJ.,e7 13.ltJa4 ~d8 14. a3 0-0 15. b4 - Volkov, Abu Dhabi 2005 - 94/192) 15.ltJd5 ~d7
W'd7 16. ltJc5 iJ.,c5 17. lac5 lafc8= Hofinan - Psakhis, 16. ltJe3 ~e6 17. ~d6 ~d6 18. ed6 ltJd7 19. ltJc4
Benasque 1994 - 61/(267) lafe8 20. lafel f6= Goloshchapov
69 7.0-0 iJ.,e2 8. ~e2 ~a6 9. ~dl ltJd7 10. iJ.,e3 78 12. '§el g6 13. ltJa3 iJ.,g7 14. ltJc4 ~a6 15 .
.§c8 11. ltJbd2 ltJe7 12. dc5 ltJg600 Corden - B. ~e2 0-0 16. iJ.,f4 ltJb6 17. b3 ltJd5 18. iJ.,g3+ Nunn
Wood, Great Britain (ch) 1969; 7. iJ.,e3!? iJ.,e2 8. ~e2 - J. Mellado, Leon 1997
ttJc6 9. 0-0 a6 10. ltJbd2!? ~b2 [10... cd4 11. ltJd4
ttJd4 12. iJ.,d4 iJ.,c5 13. ~g4+ Kupreichik - Haba, 79 10. 0-0 cd4 [10 ... ltJc6 11. dc5 iJ.,c5 12. a3
~b5 - 10. a3) l1.ltJd4ltJe7 12. ~e2ltJec6 13.ltJc6
Regensburg 2000 - 77/(255)) 11. c4! cd4 12. laabl
W'a2 13. ltJd400 Haba ltJc6 14. ltJc4 b5!= Beliavsky
70 8. b4 iJ.,f2! 9. ~fl iJ.,c6!! 10. ~d2 [10. ~d3?! 80 10 ... ~a5 11. 0-0 ltJc6 12.ltJc4 ~a6 13.ltJd6
ttJe7 11. a4 a5 12. b5 iJ.,d7 13. g3? (Vanka - iJ.,d6 14. ed6 cd4 15. d7 ~e7 16. ltJd4 ltJf6 17. ltJf5!
Matousek, Praha 1986 - 42/(320)) iJ.,c5+; 13.ltJd4!) ef5D 18. lael ~d8 19. iJ.,f4 (J. Wolf - Gerbich,
d4! 11. ~f2 [11. cd4 iJ.,f3!) d3 12. ~e3 ~e3 13. ~e3 COIT. 1988 - 45/306) ~b6 20. ~e2 ~d4 21. iJ.,g5oo
de2+ Matousek Kerpf, J. Wolf
71 8 ... a5 9. iJ.,b5 ~b5 10. a4 ~d7 11. ltJbd2 ltJc6 81 11. 0-0 t2Je7!? [11. .. ltJc6 12. dc5 iJ.,c5 13.ltJe4
12. ltJb3 iJ.,a7 13. ~e2 ltJge7 14. iJ.,e3 iJ.,e3 15. ~e3 (13. ~e2 ltJge7 14. b4 ltJd4 15. ltJd4 iJ.,d4 16. ltJc4
0-000 P. Popovic - Raicevic, Jugoslavija (ch) 1980 0-0= Stean - Forintos, Moscow 1975 - 20/222)
72 9 ... ~a6 10. ~a6 [10. ~dl!? ltJd7 11. a4 ~b6= ltJge7 14. iJ.,e3lad8D 15. ~e2 iJ.,e3 16.ltJd6lad6 17.
T. Holscher - U. Rick, Deutschland 1998) ltJa6 11. ed6 iJ.,b6 (17 ... iJ.,f2 18. laf2 ttJf5 19. ladl ~c5 20.
ttJbd2ltJe7 12.ltJb3 iJ.,b6 13.lael 0-0= Ivanovic - ltJg5 0-0 21. d7 ltJd8 (Adams - Illescas, Las Palmas
Beliavsky, Jugoslavija 1994 - 61/267 1994 - 60/266) 22. ~hl ltJg3 23. hg3 ~g5 24.
73 10.ltJbd2 a4= W. Dabrowski - Krasucki, Polska laf3+; 17 ... iJ.,c5 18. de7 iJ.,e7 19. laac 1 iJ.,f6 20.
1994 lac40-0+) 18. de7 ~e7 19.1aacllac8 20.lafdl+
74 12. ltJb5 ltJd7 [12 ... ltJbc6 13. iJ.,d2 ltJg6 14. Adams) 12.ltJe4ltJd5 13. dc5ltJd7 14.ltJd6 iJ.,d6 15.
cd6 (Illescas - Beliavsky, Madrid 1995 - 63/228)
h4+ Jaksland - Hartung-Nielsen, Danmark 1996) 13.
iJ.,d2ltJc6= D. Lobzhanidze - Volkov, Turheim 1999 c3 !+ Illescas
-78/280 82 12. ltJd4 ~d5 13. ltJ4f3 [13. ltJ2f3 iJ.,c5 14.
75 7 ... dc4 8. d5!? [8. 0-0 ltJc6 9. a4 iJ.,a6 10. a5 iJ.,e3 iJ.,d4 15. iJ.,d4ltJc6 16. O-O-O!? ltJge7 17. h400
W'b3 (10 ... ltJa5!? Bandza) 11. ~b3 cb3 12. iJ.,a6 ba6 Ivell - Beliavsky, London 1985 - 40/(329)) ltJd7
13. dc5 iJ.,c5 14. ltJbd2ltJge7 15. ltJb3 iJ.,b4 1/2 : 1/2 14. ltJc4 lac8 15. ltJe3 ~e4 16. b4! ltJe7 [16 ... ltJe5
Bandza - Lapienis, Lietuva (ch) 1996 - 67/(350)) 17.ltJe5 ~e5 18. iJ.,b2 ~e4 19.0-0 ltJe7 20.laacl
ed5 9. ~d5 ltJe7 1O. ~e4 ~c6 [10 ... iJ.,c6 11. ~c4 a6 21. f3 ~f4 22. ltJd5 !+ Pinter - Ornstein, Budapest
iJ.,d5 12. ~a4ltJbc6 13.ltJc3 iJ.,e6 14.0-00-0-0 15. 1977) 17. iJ.,b2 ltJd5 18. ltJd2 ~g6 19. 0-0 ltJe3 20.
ttJe4 ltJd5 16. iJ.,g5 .§d7 17. iJ.,b5 h6 18. iJ.,d2+ fe3 iJ.,e7oo Howell - Mestel, Swansea 1987
Galdunts - Krivoshey, Griesheim 2003) 11. ~c2 83 6 ... cd4 7. cd4ltJge7 8. iJ.,d3ltJf5 9.ltJc3ltJe3!?
ttJa6 12. a3ltJc7 13. iJ.,c4 iJ.,c4 14. ~c4ltJg6 15.0-0 [9 ... iJ.,b4 10.ltJge2 iJ.,d7 11. 0-0 ltJce7 12. a3 iJ.,c3
iJ.,e7 16. iJ.,g5 iJ.,g5 17. ltJg5 ltJe5 18. ~e2 f6 19. f4 13. bc3! 0-0 14. laabl ~c7 15. iJ.,g5!?+ (6 g4)
0-0-0 20. fe5 fg5 21. ltJc300 T. Franssila - Kallio, Kupreichik - Farago, Passau 1993 - 58/301) 10. fe3
Jyvaskyla 1995 iJ.,d7 11. ltJge2 iJ.,e7 12. 0-0 0-000 G. Haag - J.
76 9 ... ed5 10. ~d5 ltJe7 11. ~e4 [11. ~c4 ~a6 Moldner, Wittlich 1997; 6 ... ltJh6 7. iJ.,d3 [7.ltJf3 cd4
- 11. ~e4) ~c6 12. ~c4 ~a6 [12 ... ltJd7 13.0-0 8. cd4 iJ.,d7 - 6 ... iJ.,d7] ltJg4 8. ltJf3ltJe3 [8 ... iJ.,d7!?
ttJb6 14. ~e2ltJed5 15. a4! iJ.,e7 16. a5ltJd7 17 . .§dl 9.0-0 ltJe3 10. fe3 iJ.,e7 11. ~hl 0-000 Kupreichik-
.§d8 (17 ... ltJf8 18. a6 b6 19. iJ.,g5+i I. Zaitsev - Libeau, Deutschland 1993 - 59/(307)) 9. fe3 iJ.,e7 10.
Doda, Riga 1968 - 6/256) 18. a60-0 19. e6! ~e6D 0-0 0-0 11. ~hl g6!? 12. ltJa3 [12. ~cl!? 6ltJbd2
C02 36

Kupreichik) ~d7 13. lLJc2 f6!00 Kupreichik - D. 53/(250» 12. W'e2 0-0 [12 ... ~c7 13. ~g6 hg6 14.
Vasiljevic, Jugoslavija 1993 - 59/(307) c4(0) 13. c400 Sveshnikov
84 7. f4lac8 8. lLJf3 cd4 [8 ... lLJh6 9. ~e2 cd4 10. 93 7 ... ~e7!? 8. b5 lLJa5 9. ~d3 ~c7 10. 0-0
cd4lLJa5 11. lLJc3 ~b4 12. h3 lLJf5 13. ~f2 1/2 : 1/2 lLJc400 S. Hirsch - Van der Linden, Deutschland
V. Mencinger - M. Furlan, Slovenija 2005) 9. cd4 1999
~b4 10. lLJc3 lLJge7= Ulibin, A. Lisenko 94 8. ~h6 gh6 9. b5 lLJe7 [9". lLJa5 - 8. b5) 10.
85 7 ... f6 8. ~d3 fe5 9.lLJe5 [9. de5?! lLJh6 10.0-0 ~d3 lIO. ~d2lLJg6 11. ~h6 W'c7 6 12. W'g7 ~c5!+)
lLJf7 11. ~f4 ~e7 12. lael 0-0-0+ Westerinen - lLJg6 11. 0-0 ~c7! [11. .. f6? 12. ~g6 hg6 13. ~d3
Ulibin, Benidorm 1993 - 58/(301») lLJf6 10. 0-0 ~f7 14. ef6 W'f6 15. lLJbd2lad8 16 . .§ae 1 a6 17. lLJe5
~d6 11. dc5 [11. f4 0-0= Ulibin, A. Lisenko) ~c5 ~g7 18. lLJdf3 ~d7 19. lLJd4 ~d4 20. ~d4 ab5 (20".
12. ~c5 ~c5 13.lLJd7lLJd7 14. ~e2+ Kupreichik- ~b5 21. lae3 ~fl 22. laf3+- Sveshnikov) 21. lae3
Kindermann, Bad Worishofen 1994; 7 ... lac 8 8. dc5 laa4 22. ~b6+ Sveshnikov - Dukhov, Moscow 1992
~c5 9. ~c5 ~c5 10. ~g5 lLJge7 11. lLJbd2 [11. - 55/(271); 11. .. 0-0 - 8. b5) 12. lael 0-0 13. a4
~g7?! lag8 12. ~h7 d4!ooi) 0-0 12. ~d3 ~b6!? 13. ~d7 14.laa2 f6 15. ~g6 hg6 16. ~d3 f500 Sveshnikov
~h7 ~h7 14. ~h5 ~g8 15. lLJg5 lafe8D 16. ~f7 - Nikolaev, Moscow 1992 - 55/(271)
~h8 17. ~h5 ~g8 18.lLJdf3 ~b5D [18 ... ~b2 19. 95 8 ... lLJa5 9. ~h6 gh6 10. ~d2 [10. ~d3 ~e7
~h7 ~f8 20. O-Oooi Kupreichik) 19. 0-0-0 ~c4!
11. 0-0 ~d7 12. ~cl ~f8 13. ~f4 O-O-O!+ (6 ~b8,
[6 ~f4-f5) 20. g3 ~a2= Kupreichik - Dolmatov, lac8) K. Nikolaidis - Moskalenko, Agios Nikolaos
Jugoslavija 1992 - 55/271 1995 - 65/(258») ~d7 11. ~h6 ~e7 12. ~d3 0-0-0
86 8 ... lac8 9. lLJc3 lLJa5!? 1O. ~d3 ~b4 11. 0-0 13. 0-0 ladf8 14. lLJbd2+ Sveshnikov - Cherniaev,
lLJe7 12.laabl!? lLJc4 13. ~e2 ~a5 14.lafcl h6 15. Moscow 1996 - 68/238
a3 ~c3 16. lac3+ Kupreichik - Kaminski, Bad
96 12. ~a4?! ~d7 13. h4 [13. ~g4 f5! 14. ~g3
EndbachlGladenbach 1995 - 64/264
~h8 15. h4 ~c7+) f5 14. h5 lLJh8 15. lLJbd2 lLJf7
87 9 ... lLJf5 10. lad1!? lLJe3 11. fe3 ~e7 12. ~d3 16. c4!? lLJg5 17. cd5 ed5 18. laael ~h8 [6 lLJe4;
f6 13. ef6 ~f6 14.0-0 lac8 15. ~hl lLJb4 16. ~bl 18 ... lLJe6!?+ 6 19.1LJb3 a6!) 19.1LJg5 ~g5 20.lLJf3
0-0 17. a3 lLJc6 18. e4!? (Kupreichik - Holzke, (Gallagher - Glek, Donai 1993 - 57/(269» ~g4!+
Senden 1997 - 71/274) lLJd4! 19. ed5 lLJf3 20. laf3 Glek
~c3! 21. lac3 lac3 22. ~c3 ed5 23. ~d3 ~h6! 24.
W'd5 ~e6 25. ~b7?! ~d2!! 26. lagl ~d5 27. ~b5 97 14. ~d3 ~g7 15.lLJbd2 ~d7 16. c4 fe5! 17.
~g2=; 25. ~d4!? Kupreichik cd5 [17. lLJe5 ~e8 18. laadl lac800 Moskalenko)
ed5 18. ~d5 ~f5 19. ~e5 ~f600c§J Sveshnikov -
88 11 ••• g6?! 12. ~f4 lLJd4D 13. lLJd4 ~d4 14.
Moskalenko, Rostov 1993 - 57/269
lLJb5 ~b6 15. ~e2 [15. a4 a6 16. a5 ~d8 17. lLJd4(0)
a6!D 16. lLJd6 ~d6 17. ed6 e5!D 18. ~e5 0-0 19. 98 6. a3 cd4 7. cd4lLJf5 8. b4 ~e7 [8 ... ~d7 - 5 ...
~g3 lafe8 20. ~f3 lLJe5 21. ~d5!? ~c6 22. ~e5 ~d7; 8 ... ~b6 - 5 ... ~b6) 9. ~b2 0-0 10. ~d3
lae5 23. ~e5 lae8! (Kupreichik - Nikolenko, Berlin ~h8!? lIO ... a6 (6 f6) 11. 0-0 f6 12. ~f5!? (12.lLJbd2
1994 - 61/268) 24. lafel [24. ~c3!? ~c5 25. lafdl fe5 13. de5+ Grischuk) ef5 13. lLJc3 f4! (X~c8) 14.
~d6 26. ~a6+) .§e5!? 25. lae5 ~b2 26. laee!! ~d4 lae 1+ Grischuk - Najer, Saint Petersburg 1999 -
27.laadl ~d6 28. ~a6+ Xf7; II ... lLJe300 Kupreichik 77/(254») 11. ~c2 ~b6 12. h4 f6!cc M. Savic - P.
89 5... f6?! 6. ~b5 ~d7 [6 ... ~b6 7. ~c6 bc6 8. Masic, Senta 2000 - 79/(239)
0-0 cd4 9. cd4 fe5 10. lLJe5+ Yurkov - Chistiakov, 99 6". lLJf5 7. lLJc2 ~d7 [7 ... lLJh4?! 8. lLJh4 ~h4
USSR 1961) 7. 0-0 ~b6 [7 ... lLJe5? 8. lLJe5 6 8 ... 9. ~e3!+ Hecht - Gerusel, Bad Pyrmont 1970 -
~b5 9. ~h5 Nirnzowitsch) 8. ~c6 bc6 9. ef6 lLJf6 10/225; 7". cd4 8. cd4 - 6 ... cd4) 8. ~d3 cd4! [8".
[9 ... gf6 10. lLJe5!+ W. Krumpholz - U. Skorna, c4? 9. ~f5 ef5 10. lLJe3+ Kupreichik - Furman,
DDR 1976) 10.lLJe5 ~d6 11. dc5 ~c5 12. ~g5 ~d8 USSR (ch) 1969 - 8/171; 8 ... ~e7+ Petrosian) 9.
13. ~f6 ~f6 14. ~h5 g6 15. ~e2+ Nirnzowitsch - cd4 - 6 ... cd4
Levenfish, Karlsbad 1911; 5... a6 6. ~d3 ~d7 7. 0-0 100 8 ... ~a5 9. ~d2 ~b6 10. ~c3 ~e7 11. ~d3 a5
[7. dc5?! ~c5 8. lLJbd2 f6! 9. lLJb3 ~b6 10. lLJbd4 12. a3 lI2. lLJe3 g6 13. 0-0 ~d7 14. ~c2 h5 (14 ...
W'b8! 00 R. Castellanos - Roiz, Benasque 2005 - 0-0 15.lLJg4 6lLJf6+) 15. ~d2 ~f8 16. g3lLJb4 17.
94/191) ~b6 8. dc5 ~c5 9. b4 ~f8 10. ~e2 lLJge7 ~f5 gf5 18. h4+ Sveshnikov - L. Ortega, Sochi
11. lLJbd2+ Pokojowczyk - Gulko, Polanlca Zdr6j 1987 - 44/315; 12 ... lLJe3!? Sveshnikov) ~d7 13.
1977 - 24/31 7 0-0 [13. ~d2 h5 14. h4 g6!00 Marjanovic - P.
90 6. a3lLJf5 7. b4 cd4 8. cd4 - 5".lLJge7; 6. ~d3 Popovic, Jugoslavija 1986 - 42/320; 14. ~f5!?) O-O?!
cd4 7. cd4 lLJf5 - 5 ... lLJge7; 6. ~h6 gh6 7. dc5 ~c5 14. g4! lLJh4 15.lLJh4 ~h4 16. f4+ Hodgson - Lalic,
- 6. dc5 Isle of Man 1995 - 65/258; 0 14 ... lLJh6; 13 ... h5!?
91 6". lLJg4? 7. ~a4! h5D 8. h3 lLJh6 9. ~e3 lLJf5 Hodgson; 8 ... ~b6 9. ~d3 [9. ~e2 - 5". ~b6) ~b4
10. ~d4 ~d7 11. ~b5+ Sveshnikov - Bareev, Poliot 10. ~fl ~e7 11. h4! [11. g3 ~d7 12. ~g2 .§c8!
- T. Petrosian 1991 - 53/250 (12 ... lLJfd4? 13. lLJfd4lLJd4 14. ~e3 ~c5 15. b4+-
92 7. ~h6 gh6 8. b4 [8. ~d3 f6! 9. b4 ~f8 10. b5 Vaganian) 13. ~f5 ef5 14. b3 0-0+ Short - Vaganian,
lLJe5 11. lLJe5 fe5 12. ~h5 ~d7 13. ~e5 lag8+ Montpellier (ct) 1985 - 40/329) h5 II 1. .. ~d7?! 12.
Khalifman - Kaidanov, Moscow 1987 - 44/(315») g4 lLJh6 13. lagl (XlLJh6) lLJg8 14 . .§bl a5 15. ~e2
~f8 [8". ~b6 - 7. b4) 9. b5lLJe7! 10. ~d3 ~g7 11. lLJb4 16. lLJb4 ab4 17. a3+ Rohde - Spraggett, New
0-0 lLJg6 (Sveshnikov - Glek, Moscow 1991 - York 1986 - 41/(305») 12. g3 a5 II 2 ... ~d7 13. ~f5
37 C02

ef5 14. ~g2+ A. Milnes - Anderton, corr. 1992) 13. 73/(312)) h6 15. laadl lac8 16. ~e2 ~e8 17. ~bl
~g2 ~d7 14. ~f5 ef5 15. ~g5+ Malaniuk - Lputian, lac7!oo lonkman - Glek, Vlissingen 1998 - 73/(312);
USSR (ch) 1986 - 41/305 8. ~c2 ~b6 9. ~f5 ef5 - 5 ... ~b6
101 9. ~e2 ~b6 10. 0-0 ~d7 - 5 ... ~d7 115 9. a3 ~e6 10. lLJc3 lac8 11. lLJe2 h6 12. h4 g6
102 9 ... 0-0 10. g4! [10. 0-0 f6 11. ~f5 ef5 12. 13. b4 ~e7 14. ~e3 ~b600 Ehlvest - Borovikov,
lael fe5 13. de5 f4 14. h3 ~c5 15. a3 a500 Sax - F. Kramatorsk 2001 - 83/(241); 9. 0-0 ~e6 [9 ... ~e7 10.
Portisch, Magyarorszag (ch) 1977 - 24/(215)) lLJh4 lLJc3 ~e6 - 9.lLJc3) 10. ~g5 ~d7 11. h4 h6 12. ~f4
11. lLJh4 ~h4 12. g5 ~g5 13. ~h5 h6 14. lag 1+ ~e7 13. ~d2 0-0-0 14. lLJc3 ~b800 Ree - Donner,
Sveshnikov - Farago, Hastings 1984/85 - 39/342 Amsterdam 1968 - 6/258; 10. lLJc3 - 9. lLJc3
103 10 ... lLJh6 11. h3+; 11. ~fl!? Plaskett 116 10. 0-0 ~e7 11. lLJe2 [11. ~b3 lab8! 12.lLJe2
104 12 ... f6 13. g5!+ Plaskett
g5 13. ~d2 f4+ Kholmov - Vasiukov, USSR 1979
- 28/213) g5! 12.lLJel f4 13. f3 ~b6 14. ~hl ~f5+
105 13. lab 1 ~d7 14. ~e3lLJb4 15.lLJb4 ~b4= A. Teschner - Portisch, Monte Carlo 1969 - 7/189; 10.
Nikitin - E. Gasanov, Alushta 2002 h4 h6 11. ~fl [11. ~f4 ~b6 12. ~e2 a6 13. ladl
106 14. b4!? a5! 15. ba5 lLJa5 16. f4lac8 17. labl O-O-O!? 14. ~fl ~e7 15. lah3 ~b8 16. ~gl lac800
~a7 18. f5 lLJc4 19. ~f2 ~a2 20. ~e200 Plaskett- Edelman - Glek, Philadelphia 1990 - 50/292) ~d7
Mestel, Hastings 1986/87 - 43/330 12. ~d2 ~e7 13. lLJe2 0-0-0 14. ~gl?! ~b8 15.
107 9. ~e2 - 5 ... ~d7 lLJf4?! g5! 16. hg5 hg5 17.lah8lah8 18.lLJe6 fe6 19.
108 9 ... lLJb4 10. lLJb4 ~b4 11. ~d2 ~d2 12. ~d2 ~g5 ~g5 20. lLJg5 ~g7 21. f4 ~h600 Christiansen -
W'b6 [6 ~b5) 13. ~f5 ef5 14.0-00-0 [14 ... lac8= Andersson, Groningen (mil) 1997 - 72/272; 15. h5;
Makropoulos - Panna, Athens 1980) 15.lafcl lafc8 15. g3; 14. g3 Christiansen
16. g3 h6 17. lLJe 1 f4= Psakhis - Chernin, Riga 1985 117 10 ... ~b6 l1.lLJf4 h6 12. h4 g6 13. ~f1 ~e7 14.
109 10.0-0 a5 11. a3 [11. ~f5 ef5 12. a3 (12. ~e3 g3 0-0-0 15. ~g2 ~b8 [15 ... g5 16. lLJe6 fe6 17. hg5
ttJd8 13. lab 1 h6 14. h4 ~e7 15. h5lLJe6 16. g3 g5 17. hg5 18. lah8 lab8 19. ~g5 ~g5 20. lLJg5 lLJd4 21.
hg6 fg6+ lonkman - M. Gurevich, Vlissingen 1997 ~d2+ Sax) 16. lab 1+ Sax - M. Gurevich, Deutschland
- 70/(265)) h6 - 10. ~f5) a4 [11. .. lLJfd4 12. lLJfd4 1993 - 57/270
ttJd4 13. ~e3 ~c5 14. b4 ab4 15. ~g4!!+) 12. ~f5 118 11 ... ~a5 12. ~fl ~e7 13. ~g 1 lac8 14. lLJf4
ef5 13. lLJfel! lLJa5 14. lLJd3 lLJb3 15. labl ~e7 16. ~b6 [14 ... g6 (Adams - Lputian, Pula 1997 - 69/269)
ttJf4 ~e6 17. ~d2lLJd2 [17 ... O-O?! 18. ~c3! laac8 15. lah3+ Adams) 15. h5+ Sveshnikov - Psakhis,
19. ~f3! ~b5 20.labdl ~h8 21.lad3 g5 22.lLJh5 f4 Sochi 1987 - 44/(315); 11 ... ~e7 12. lLJf4 ~b6 13.
23. ~b4!+ Haba - S. Kristjansson, Pardubice 2002 h5 lac8 14. 0-0 0-0 15. labl a5= Pirrot - Glek,
- 85/245) 18. ~d2 0-0 19. lLJe3 ~b5= Haba Deutschland 1994
110 11. .. h6 12. a3 a5 13. lLJfel! [13. lael ~e6 14. 119 14. ~fl ~e7 15. ~gl ~d700 Adams - Vaga-
h4 ~e7 15. g3 ~d8! 16. h5 g5 17. hg6 fg6 18. ~g2 nian, Luzern 1997 - 71/(274)
g5 19.1ahl ~d7! 20. ~d3 ~b6 21. ~d2 f4! 22. gf4 120 6. ~d3 cd4 [6 ... lLJge7 7. 0-0 cd4 8. cd4lLJc8 9.
~afS!+ Blees - M. Gurevich, Gent 1997 - 70/265; lLJc3 ~e7 10. lLJa4 lLJb6 11. lLJc5 lLJd4 12. lLJb7 lLJf3
13. lab 1!? a4 14. lLJe3 ~e6 15. b400 M. Gurevich) 13. ~f3 ~b8 14. lLJd6 ~d6 15. ed6 ~d6 16. ~f4
ttJd8 14. lLJe3! ~b5? 15. lLJd5! ~c6 16. lLJc3 ~fl ~e7 17. ~g300 Kindennann - Bischoff, Munchen
17. ~fl ~e7 18. d5 ~a6 19. ~gl+ Magomedov- 1989 - 47/(333); 6 ... lac8 7. a3 - 6. a3) 7. cd4 ~b6
Mamahdshoev, Dushanbe 1998 - 72/(272); 14 ... -5 ... ~b6
~e6+
121 7. ~d3 lLJge7 [7 ... f6 8. b4 ~e7 9. b5 lLJe5 10.
III 12. ~g500 M. Gurevich lLJe5 fe5 11. ~h5 ~f8 12. ~e5 ~f6 (Sveshnikov -
112 14. ~g5 f6 15. ef6 ~f6 16. ~f6laf6 17. lLJe5 Savon, Lviv 1978 - 25/225) 13. ~g3 e5 14.0-0
~e6= S. Wellington - De Souza, Fortaleza 1999 lLJe7 15. ~g5+ Savon) 8.0-0 [8. b4 ~b6 9. b5lLJa5
113 6 ... lLJf5 7. ~f5 [7. dc5 ~c5 8.0-0 lLJh4 9.lael - 7. b4) lLJg6 9.lael ~c7 10. ~e2 [10. ~g6?! fg6!
~d7 10. b4 ~b6 11. b5 lLJf3 12. ~f3 lLJe7 13. ~a3 11. ~f4 0-0 12. ~g3 lLJe7+ (6lLJf5) Sveshnikov-
~c8 14. ~ g3 lLJg600 Barden - Botvinnik, Hastings Balashov, USSR (ch) 1976 - 22/218) f6 11. ef6 gf6
1961/62; 10.lLJbd2+) ef5 8. dc5! ~c5 9. 0-0 ~e6 10. 12. c4 d400 Pachman - Voiculescu, Bucure~ti 1954
lLJbd2 h6 11. lLJb3 ~b6 [1 1. .. ~e7 12. ~e3 b6 13. 122 9 ... lLJe7 10. 0-0 lac8 11. a4 lLJg6 12. lae 1 [12.
ttJbd4+ Xd5) 12.lael 0-0 [12 ... g5? 13. ~e3 f40 14. ~a3 ~c5 13. ~c5lac5 14. g3 ~c7 15.lael00 Svesh-
~c5!+ Yudasin - Gofshtein, Israel 1995 - 63/229) nikov - Balashov, Lviv 1978) f6 13.laa2 0-0 14.
13. ~e3 ~e3 14. lae3+ Yudasin ~g6 hg6 15. ~d3 ~f7 16. ~e3+ Sveshnikov -
114 8. ~e3 ~e7 9.lLJc3lLJe3 [9 ... g5 10. h3 a6 (10 ... Naumkin, Moscow 1989 - 48/(373); 9 ... ~c7 10.
h5? 11. ~d2 lag8 12. g4 hg4 13. hg4 lLJh4 14. lLJh4 0-0 [10. ~e2 lLJc4 11. ~c4!? dc4 (11. .. ~c4 12.
gh4 15. f3+) 11. ~d2 h6 12. lac 1 (12. g4!?) ~fS 13. ~c4 dc4 13. lLJa3!? lac8 14. lLJd2+) 12. lLJbd2 (12.
g4lLJe3 14. fe3 ~g7 15. ~h2!? ~d7 16. ~f2 (16. lLJa3?! lac8 13. lLJd2 lLJe7 14. lLJdc4 0-0 15. 0-0
h4!?Moskalenko)f617.ef6~f618.~g2~e719. ~b5!+ Zakharevich) ~b5 13.lLJe4 ~c5! 14. a4 ~c6
~cfl laafS 20. laf2 ~e8 21. lahfl + L. Hansen - 15.lLJc5 ~f3 16. ~f3 ~c5 17. 0-0 ~d5 18. ~e200
Moskalenko, K0benhavn 1995 - 63/(230)) 10. fe3 Kharlov - Zakharevich, Russia 1996 - 68/239; 11.
0-0 11. 0-0 ~d7 12. a3 [12. e4 lLJb4!=) f5! 13. a4= - 9 ... lLJc4) lLJe7 11. a4lLJg6 12.lael ~c5?! 13.
ef6 ~f6 14. ~c2 [14. lacl lac8 15. lac2 ~e7 16. laa2 0-0-0 14. ~e3 ~e3 15. lae3 f6 16. laae2 ~b8
~bl g6= Keitlinghaus - Glek, Budapest 1998 - 17. h3 ~c8?! 18. ~c2!+ Sveshnikov - P. Popovic,
C02 38

Palma de Mallorca 1989 - 48/373; 17 ... lac8~ Svesh- a4!? g500 AI. Markgraf - Khenkin, Deutschland
nikov; 12 ... f60c Sveshnikov - Nikolaev, Harkany (ch) 2006 - 96/(193)) 15. b3 cb3 16. ~b3 ttJa5 17.
1989 - 48/(373) lac 1 lLJe7 18. ~a2 lLJec6+ AI. Markgraf - Prusikin,
123 13 ... laa4 14. laa4 ~a4 15. lLJa3oo; 13 ... lLJe7 Deutschland (ch) 2006 - 96/193
14.lLJa3laa4 15.lLJc4 dc4 [15 ... laal? 16.lLJd6 ~fS 134 9. h4!? Van Wely
17. lLJg5+- Dreev) 16. laa4 ~a4 17. ~c4 0-0 18. 135 10... h6 11. ~g3 f5 12. h4 ~e8 13.lLJbd2 ~h5
~d3! lLJg6! 19. h4 ~c6 20. h5 ~f3 21. gf3 ~e5! 22. 14. ~bl ~f7 15. b3 cb3 16. ~b3 f4 17. ~h2+ M.
hg6 ~g3= Kharlov - Svidler, Novosibirsk 1995 Panarin - D. Skorchenko, Krasnodar 2005; 10... ~b6
124 6 ... lac8 7. ~d3 [7. b4 cd4 8. cd4 ~b6 - 5 ... 11. b3 cb3 12. ~b3 g5 13. ~e3 g4 14. lLJel f5 15.
~b6) cd4 8. cd4 ~b6 9. ~c2 g5! 10. h3 lLJd4! 11. lLJd3 lLJa5 16. ~c2 Wb8 17. lLJd2 [17. a4 lac8 18.
lLJd4 ~c5 12. lLJe2 [12. lLJf3? ~f2 13. ~e2 ~g3 ~e2 ~a6 (Van Wely - Topalov, Dortmund 2005 -
Jussupow) ~f2 13. ~fl f6! 14. ~a4 fe5 (Sveshnikov 94/193) 19. ttJa3!? lac3 20. lLJb5 ~b5 21. ab5 ~b5
- Chernin, USSR (ch) 1985 - 39/343) 15. lLJbc3 22. latbl ~c4 23. laa5 lac2 24. ~dl j; 23. ~d2(0)
~c5oo Chernin lac8 18. lab 1 ~c7 19. lLJb3+j Van Wely
125 7. ~d3 cd4 8. cd4 lLJf5 9. ~f5D ef5 10. lLJc3 136 13. lLJg5 ~al 14. lLJf7 lLJf6 15. lLJh8 ~e800
~e6 11. b4 ~e7 12. h4 h600 Marjanovic - Abramo- Van Wely
vic, Jugoslavija 1985 - 40/330
137 14. lLJg5 ~c3oo Van Wely
126 9.lLJc3?! lac8 10. ~b2 ttJh4! 11. lLJh4 ~h4 12.
138 7. ~f4?! ~b6 [7 ... lLJge7 8. h4 -7. h4) 8. ~c2
lLJa2D ~e4! 13. ~e2 ~g6!+ Illescas - Speelman,
Linares 1992 - 54/252; 9. ~e3!? lLJe3 10. fe3 g6 f6 9. lLJbd2?! g5 10. ~g3 g4 11. lLJh4 fe5 12. de5
[10 ... f5?! 11. ~d3 ~e7 12. lLJc3 0-0 13. 0-0 ~h8 lLJh6! [12 ... ~g7 13. ~c4! dc4 14.lLJc400iJ 13. ~e2
14. h3lac8 15.lLJe2 ~g5 16. ~d2 ~h6 17. g4 g6 18. ~g7 14. ~c4! [14. h3 ~e5+ Sveshnikov - Gulko,
laf2 ~e7 19. laafl +j Movsesian - M. Gurevich, USSR (ch I) 1981 - 32/373) lLJe5! 15. ~e2 O-O!+
Groningen 1997 - 72/(273)) 11. ~d3 ~h6 12. ~e2 Gulko' 7. b4 cb3 8. ~b3 lLJa5 9. ~c2 lLJe7 10. ~d3
f600 R. Kalod - B. Ziiger, Portoroz 1998 lLJf5oo' N. Vlassov - Shariyazdanov, Moscow 2002;
7.lLJbd2!? lLJa5 8. g3 ~c6 9. ~g2 ~d7 10. 0-0 ~a4
127 9 ... ~e7 10. ~d3 0-0 [10 ... ~b6 - 5 ... ~b6)
11. ~e2 ~c2D 12. lLJe 1 ~g6 13. h4 h5 [6 ~f5, g6;
11. 0-0 f6 12. ~f5 ef5 13. lLJc3+ P. Nikolic - 13 ... h6!?) 14. ~f3! (Haba - 1. Jurek, Cesko (ch)
Christiansen, PortoroZlLjubljana 1985 - 39/344; 9••• 1999 - 76/262) lLJe7!?00 Haba
~b6-5 ... ~b6
139 7 ... lLJge7 8. h5 [8. ~f4?! lLJc8 (8 ... ~b6 9. ~c2
128 1O. ~b5 lLJe5 11. lLJe5 ~b5 12. lLJc3 ~d7 13.
lLJa5 10. lLJbd2lLJc8 11. ~e2 ~c7 12. h5 h6 13. ~g3
0-0 ~e7 14.lLJa4 0-0 15.lLJc5 ~e8 16. a4 ~c5! 17. lLJb6 14.lLJh4 0-0-0 15. f4+ Prie - Me. Sharif, France
dc5?! f6 18. lLJd3 e5 19. b5 d4 20. c6 ~f7 21. lac 1 (ch) 1995 - 64/265) 9.lLJbd2 h6 10. g3 ttJb6 11.
lae8 22. lac5 lLJd6+ Kalezic - Abramovic, Tivat ~h3 ~e7 12. h5lLJa5 13. ~e3 ~a4+ Khalifman -
2001 - 81/(233); 17. bc5!? Abramovic; 10.lLJbd2 a5 Jussupow, USSR (ch) 1987 - 43/(331)) h6 9. g3lLJa5
11. ~b5 ab4 12. a4 ~e7 13.0-00-0 14. h3lLJa5 15. 10. lLJbd2 lLJc8 11. lLJh4lLJb6 12. lLJg2 ~c7 13. lLJe3
~d3lac8 16. ~e2 ~b6 17. g4lLJh6 18. ~bl!? [18.
f6 [13 ... 0-0-0 14. f4 ~e7 15. ~h3 ~b8 16. ~e2
lLJel f6!00 Haba - Jackelen, Deutschland 1997 - ladfS 17. 0-0+ Malaniuk - Bareev, USSR (ch) 1987
72/(273)) lac7!00 Movsesian - M. Gurevich, New - 43/331) 14. f4 fe5 15. fe5 ~e7 16. ~g4 0-000
York 1998 - 72/273 Malaniuk, Moskalenko; 7... ~c7!?00 Ivanovic - Levitt,
129 11 ... lLJfd4 12. lLJd4 lLJd4 13. lLJd5+ Haba - Saint John 1988 - 45/(306)
Glek, Osterreich 2002 - 86/(262)
140 11. .. ~a4 12. ~e2lLJb3 13.lLJb3 ~b3 14. ~e3!+
130 14. ~c3+ A. Grosar - L. Hansen, Rogaska
6 14 ... ~a4?! 15. lac 1 RuZele
Slatina 1991
141 14. labl ~e8! 15. lLJg2D g6! 16. lLJe3 ~e7
131 7. ef6 gf6 8.lLJh4 ~e7 9. ~h5 ~f700 K. Grosar
(Haba - RuZele, Lubniewice 1994 - 62/305) 17. hg6
- M. Susnik Nova Gorica 1994; 7. b4 fe5 [7 ... c4 hg6 18. lLJf300 RuZele
8. ~e2 (8. ~f4lLJge7oo Fressinet - Mchedlishvili,
Plovdiv 2003) ~c700 S. Ivanov) 8. b5!? [8. dc5?! 142 6 ... lLJh6?! 7. ~h6 [7. a3 cd4 8. cd4 lLJf5 9.
(Popchev - Dolmatov, Polanica Zdr6j 1987 - 44/317) lLJc3 lac8 10. 0-0 ~e7 11. ~d3!? lLJcd4 12. lLJd4
a6 9. ~e2 lLJf6 10. 0-0 ~e7 11. lael e4 12. lLJfd2 lLJd4 13. ~g4 lLJb3 14. ~g7 lafS 15. labl lLJcl 16.
lafcl ~b6oo Benjamin - Christiansen, USA (ch-m/3)
e5+ Dolmatov; 8. lLJe5 lLJe5 9. de5 ~c7 10. f4lLJh6+
1997 -70/267; 7.0-0 lLJf5 - 6 ... lLJge7) gh6 8.0-0
1. Kalveus - H. Horta, Sverige 1993) lLJa5 9. lLJe5
~b6 9. ~d2 ~g7 10. lLJa3 0-0 11. lLJc2 cd4 12. cd4
lLJf6 10. ~g5!? ~e7 11. ~d3 0-0 12. lLJd2 ~e8 13.
f6 13. ef6 laf6 - 5 ... ~b6; 6 ... f5 7.0-0 cd4 8. cd4
0-0 lac8= Prie - Bricard, France (ch) 1997
lLJge7 9. b3lLJc8 [9 ... lLJg6 10. g3+) 10. ~a3 ~a3 11.
132 7 ... fe5 8. lLJe5 lLJe5 9. de5 lLJe7 10. 0-0 ~c7 lLJa3 0-0 12. ~d2 ~e7 13. lLJc2 ~e8?! 14. b4!+
11. lae 1 0-0-000 J. Flis - Bany, Polska (ch) 1984 Illescas - Short, Linares 1995 - 63/230; 13 ... a5=;
133 8. 0-0 c4! [8 ... 0-0-0 9. lael fe5 10. de5 c4!? 7. c4!? Illescas; 6 ... lac8 7.0-0 a6 [7 ... lLJge7 - 6 ...
11. ~c2 ~c5 12. lLJbd2 lLJh6 13. b4 ~b6 14. h3 lLJf7 lLJge7) 8. g3 h6 9. h4 ~c7 [9 ... cd4 10. cd4lLJge7 11.
15. ~e2+ Alekseev - S. Ivanov, Saint Petersburg 1999 h5 lLJf5 12. g4 lLJh4 13. lLJh4 ~h4 14. ~g2 ~d800;
- 75/(251); 8 ... fe5 9. lLJe5 lLJe5 10. ~f4 ~b6 11. 9 ... lLJge7 10. dc5 lLJg6 11. b4lLJce5 12. lLJe5 lLJe5 13.
~e5 ~b2 12. ~h5 ~e7 13. ~g5lLJf6 14.lLJd200~ J. ~e3 ~e7 14. ~d4 ~f6(0) 10. h5lLJge7 l1.lael [11.
Roos - F. Vareille, France 1989) 9. ~c2 0-0-0 10. ~g2!?) cd4 12. cd4 ~b6 13. g4 g6 [13 ... f5!?) 14.
~f4 h6 11. ~g3 f5 12. h4 ~e8 13. lLJbd2 ~h5 14. hg6 lLJg6 15. lLJc3 (Grischuk - Bareev, Kallithea
~bl ~b8! [14 ... lLJge7 15. b3! cb3 16. lLJb3! b6 17. 2002 - 85/246) h5! 16. g5lLJge7oo Bareev
39 C02

143 7 ... 'JJ!ie7 8. ~f4 CiJge7 9. ~g3 CiJf5 10. ef6 CiJg3 ~d2oo Timman - P. Nikolic, Nederland (ch) 1997 -
11. t7! rJ;;t7 12. fg3 rJ;;g8 13. c4!! [13. dc5 ~c5 14. 70/(268); 14. b4 CiJf6 15. bc5 'JJ!ic5 16. ~e3 'JJ!ia5 17.
rJ;;hI lafS 15. c4 d4 16. a3+ Prie - Dimitrov, France CiJd200 Timman - Brynell, Deutschland 2001 -
- Bulgaria 1990 - 49/(307») CiJd4 [13 ... cd4 14. cd5 81/(233)
ed5 15. CiJc3!) 14. CiJd4 cd4 15. cd5 ed5 16. CiJc3!+~ 158 7. de5 CiJg6 8. ~e3 CiJge5 9. CiJe5 CiJe5 10. f4
Schlogel - Koltzsch, corr. 1997/98 - 72/(273); 7... CiJc6 11. CiJd2 b600 Velimirovic - Ziiger, Luzern
'JJ!ib6 - 5... 'JJ!ib6 1989 - 48/(373); 7. h4 cd4 8. cd4 'JJ!ib6 9. CiJa3 CiJf5
144 8. de5 'JJ!ic7 9. lae 1 [9. CiJa3 a6 1O. ~f4 CiJh6! 10. CiJc2 - 5... 'JJ!ib6
11. CiJc2 CiJt7 12. c4 d4 13. ~d3 ~e7 14. 'JJ!ie2 g5!+ 159 7 ... lac8 8. dc5! [8. CiJa3 cd4 9. cd4 CiJf5 10.
Kupreichik - Gulko, USSR (ch) 1976 - 22/219) CiJc2 - 7. CiJa3) CiJg6 9. ~e3 CiJce5 10. CiJe5 CiJe5 11.
0-0-0 10. ~f4 CiJh6 11. CiJa3 a6 12. 'JJ!id2 CiJt7+ L. b4 ~e7 12. f4 [12. CiJd2 0-0 13. f4 CiJg6!? 14. CiJb3
Nilsson - J. Subervi, Santo Domingo 2004 'JJ!ie8! 15. ~d4 ~d8 16. ~d3 ~c7 (Peng Xiaomin -
145 9 ... CiJe7 10. c4 [IO. ~g5 'JJ!ic7 11. ~h5 g6 12. Jussupow, Elista (01) 1998 - 73/312) 17. 'JJ!ih5 f5!?
~f6 lag8 13. ~g4 ~g7 14. lael (Glek - Yurtaev, 18. g3 e5 19. fe5 CiJe5 20. 'JJ!ie8lace800; 17. 'JJ!id2! 6.
USSR 1987 - 43/(332» CiJc6!? 15. 'JJ!ie2 ~f6 16. ef6 laael Peng Xiaomin) CiJc6 13. CiJd2 ~f6 14. lacI
O-O-O! 17. ~e6 ~e6 18. 'JJ!ie6 'JJ!id7oo Glek) ~c6+- 0-0 15. CiJf3 'JJ!ic7 16. 'JJ!id2+ Bastian - Korchnoi,
9... ~c6 Baden-Baden 1981 - 33/395
146 1O. ~d3 'JJ!ic7 11. ~g5 CiJh6 12. CiJd2 CiJt7 13. 160 9... h5 1O. ~g5 ~e7 11. ~e7 'JJ!ie7 12. 'JJ!id2 g5
~h4 ~e7 14. ~e7 'JJ!ie7 15. f4 0-0-000 Ivanchuk - 13. CiJb5 g4 14. CiJeI rJ;;fS 15. CiJc2 a6 16. CiJc3 rJ;;g7 17.
Short, Novi Sad (01) 1990 - 50/293 'JJ!if4 f6 18. ef6 'JJ!if6 19. laad 1+ Romero - Korchnoi,
147 11. ~g4 'JJ!id7 12. CiJc3 dc4 13. 'JJ!ie2 CiJf5 14. Wijk aan Zee 1992 - 53/(251); 9... a6!? [6. 10 ...
W'c4 CiJd4 15. a4 h5 16. ~h3 'JJ!it700 Sax - Speelman, 'JJ!ib6 11. CiJa4 'JJ!ia7) 1O. ~e3!? ~e7 11. ~d3 CiJe3 12.
Hastings 1990/91 - 51/(259) fe3 0-0 13. e4!+ Kharlov - Dokhoian, USSR (ch)
148 11. .. dc4 12. CiJd2! 'JJ!i d5 13. ~h5 CiJg6 [1 3 ... g6 1991 - 53 I( 25 1); 9... la e8 1O. rJ;; hI!? [1 O. a3 - 6 .. .
14. ~ f3 'JJ!i e5 15. CiJc4 ~ f3 16. 'JJ!if3 'JJ!i g5 17. CiJd6 CiJh6) a6 11. g4 CiJfe7 [11. .. CiJh4!?) 12. ~d3! h5 [12 .. .
~d7 18. CiJt7+- Benjamin) 14. 'JJ!ig4 ~e7D 15. ~g6 CiJa5?! (Vatter - Kindermann, Baden-Baden 1993 -
hg6 16. ~e7 rJ;;e7 17. CiJc4+ Benjamin - Gulko, 58/302) 13. CiJg5! h6 14. CiJh7+) 13. gh5 lah5 14.
Groningen 1993 - 59/307 CiJg5 g6 15. ~e3 + Kindermann
149 12. ~g4 dc4 [12 ... CiJg6 13. CiJc3 dc4 14. 'JJ!ie2+ 161 12. f4 ~e7 13. ~e3 f6 14. ~d3 [14. ef6 ~f600;
Sveshnikov - Panbukchian, Anapa 1991 - 53/(251») 14. f5 0-0(0) fe5 [14 ... 0-0 15. 'JJ!ic2+; 14... 'JJ!ib6 15.
13. 'JJ!id7! ~d7 14. CiJd2+ Sveshnikov CiJa4 'JJ!ic7 16. lac 1+iJ 15. fe5 ~g5 16. 'JJ!if3 [16.
~f2?! 0-0+ Feoktistov - Riazantsev, Russia (ch)
150 12 ... g6 13. ~f6 lag8 14. ~f3+ Keitlinghaus -
2001 - 81/233) ~e3 17. 'JJ!ie3 'JJ!ih4 18. ~e2 0-0-0
ReefschUiger, Bad Worishofen 1997 19. CiJb5 rJ;;b8 20. CiJd6 ladfS= Xd4 Riazantsev
151 13. 'JJ!i g4 dc4 14. CiJc3 'JJ!it7 15. f4 + S. Hansen -
162 13 ... ~e7 14. ~d3 f6 15. 'JJ!ic2 h6 16. 'JJ!ig2!
Sl. Peric, Cordoba 1994
~e8 17. laadl [6. ~bI, 'JJ!ic2) fe5 18. fe5 ~t7 l6.
152 14. cd5+ Benjamin rJ;;h8, ~g8) 19. laf3 !+i Hort - Tukmakov, Bern 1992
153 10.lael CiJe7 11. ~h5 g6 12. ~g5 ~g7! [12 ... - 54/253; 13 ... f6 14. ef6 ~f6 15. lacI [15. g5 ~e7
gh5!? 13. 'JJ!ih5 rJ;;d8 14. ~f6 'JJ!ib6D 15. ~h8 'JJ!ib2 16. ~d3 g6!00 6. ~d6, CiJe7) g6 16. 'JJ!id2 ~g7 17.
16. ~f6 rJ;;c7 17. 'JJ!ih7 lae8 18. CiJa3 'JJ!ia300 Becerra) ~f3?! 'JJ!ia5!= Nunn - Anand, Miinchen 1991 -
13. ~f6 rJ;;f7 + Westerinen - Becerra, Benasque 1997 51/260; 17. CiJa4! + Nunn
- 70/268; 10. ~f4 CiJe7 II.laeI 0-0-0 12. ~d3 ~e8 163 8. CiJa3 cd4 9. cd4 - 7. CiJa3
13. CiJd2 ~g6 14. CiJf3 ~d3 15. 'JJ!id3 CiJg6 16. ~d2
164 8 ... CiJh4 9. CiJh4 [9. CiJg5!? cd4 10. cd4 CiJd4
~e7 17. b4 lahfS 18. bc5 ~c5= Jamieson - Tal,
Australia - USSR, corr. 1977 11. 'JJ!ih5 CiJg6 12. CiJc3 (12. CiJt7 rJ;;t7 13. ~g6 hg6
14. 'JJ!ih8 CiJc2-+; 12. CiJh7 CiJf5+; 12. f4!?) CiJe5D
154 10... 'JJ!ie5 11. ~h5! g6 12. ~f3 0-0-0 13. lael 13. CiJe6 CiJef3! 14. gf3 ~e6 15. rJ;;g2 (15. rJ;;hl!?)
W'd6 14. CiJc3! dc4 [14 ... d4? 15. CiJe4 'JJ!ib6 16. b4!+-) ~e7 16. lae 1 'JJ!id7 17. ~f4 (Kupreichik - Levitt,
15. 'JJ!ie2! CiJf6 16. 'JJ!ic4 ~e7 17. ~f4 'JJ!ia6! [17 ... Badenweiler 1990 - 50/294) CiJc6!? 18. CiJb5 (18.
W'd4? 18. CiJb5! !+- Romanishin - Ivanchuk, Irkutsk lae6 'JJ!ie6 19. CiJd5 ~d800; 18. laadl !?) lac8 19. lae6
1986-42/321) 18. 'JJ!ia6 ba619. b4!+lvanchuk; 10... 'JJ!ie6 20. ~f5 'JJ!ie2! 21. CiJc3 'JJ!ib2 22. labI 'JJ!ic3 23.
lDe7 11. CiJc3 d4 12. CiJe4 'JJ!ie5 13.lael 0-0-0 14. ~f3 ~c8 0-0 24. ~b7oo Kupreichik) 'JJ!ih4 1O. ~e3! cd4
~e8 15. b4 cb4 16. a3 CiJc6 17. ab4 ~b4 18. ~d200 11. cd4 'JJ!id8 12. CiJc3 ~e7 13. f4 g6 14. g4 'JJ!ib6 15.
Milos - An. Rodriguez, Santos 2003 - 87/(258) a3 0-0-0 [15 ... CiJd4? 16. rJ;;hI! a5D 17. CiJe2 ~c5 18.
155 12. CiJc3 ed5 13. 'JJ!id5 ~d6 14. 'JJ!ie5 ~e5 15. b4!+- Blatny) 16. b4 ladfS 17. 'JJ!id2+i Blatny -
CiJe4 b6 16. lae 1 lae8 17. ~a6 rJ;;d8 18. ~g5 CiJf6 19. Ruxton, Oakham 1990 - 50/(294)
~adl rJ;;c7= Sax - Vaganian, Tallinn 1979 165 11. CiJrJ ~e6 12. ~e3 g5! 13. CiJa3! f4 14. ~d4
156 12 ... ~d6 13. g3 ed5 14. ~f4 'JJ!if6 15. CiJc3 lag8 15. CiJe 1 (Romanishin - Hort, Biel 1987 -
~c6 16. CiJd5 'JJ!id4 (Sveshnikov - Psakhis, Sochi 44/318) 'JJ!ia5 16. CiJac2 ~f5oo Hort; II.lael 0-0 12.
1984 - 37/(378» 17. 'JJ!ic2!+ Sveshnikov 'JJ!i d3 [12. 'JJ!ib3 CiJd4 13. cd4 'JJ!ib6=) 'JJ!ib6! 13. CiJb3
157 14. g3 CiJf6 15. ~f4 'JJ!ia6 16. CiJc3 d4 17. CiJe4 [13. CiJf5 ~c5 14. lae2 laae8 15. ~f4 d4i; 13. e6!?
lDe4 18.lae4oo Sveshnikov - Valsser, Sochi 1984- fe6 14. CiJe6 ~e6 15. lae6=) d4! 14. CiJld2 [14. cd4
38/378; 14. CiJe3 CiJf6 15. b4 ~c6 16. bc5 'JJ!ic5 17. CiJb4 15. 'JJ!idI ~e6! 16. ~e3 'JJ!ia6iJ 'JJ!ic7 [I4 ... lafd8
C02 40

15. lLJd4lLJd4 16. cd4 ~e6 17. lLJf3 Ilac800 Roiz) 15. 17. ~g4 Ilc8 18. lLJf3+ Hjartarson - Korchnoi, Am-
lLJd4 lLJe5 16. ~c2 g6= Erenburg - Roiz, Israel sterdam 1991 - 51/259; 17 ... b6!?00 Hjartarson
2003 - 89/246 179 14. ~d3 ~e8 [14 ... h6!?) 15. lLJg5 ~g5 16.
166 11 ... ~c8 12. f40-0 13. ~e3 f6 14. ef6 ~f6 ~g5 h6 17. ~e7 [17. ~e3!? ~g6 18. ~g6lLJg6 19.
15.lLJd2 Ile8 16. Ilae 1+ Kuprelchik - Kosten, Torcy ~g4 ~f6= Malaniuk - Motwani, Forti 19911 ~e7
1989 -47/333; 11... ~c7 12. ~d5 ~e5= W. Hendriks 18. ~b5 (Torre - Motwani, Manila (01) 1992 -
- M. Gurevich, Amsterdam 2001 55/273) Ilc8 19. ~d2 e5 20. ~c6 [20.lLJd5 ~d600~)
167 12 ... ~c6 13. ~g3+ Kupreichik bc6 21. de5 ~e5= Torre, Gloria
168 13. ~d5? ~c6+ Ulibin, A. Lisenko; 13. lLJc3 180 9 ... ~b4 10. ~fl h6 [10 ... ~a3 11. ba3 h6 12.
~e6 14. ~a4 ~d7= Stevic - Dizdar, Hrvatska 2002 Ilbl lLJa5 13. ~d3! ~c6 14. h5 lLJe7 15. lLJh4 ~c7!
169 14.lLJc3 ~e6 15. ~d2 ~d7= Romero - Ulibin,
(15 ... ~d7 16. ~g4+ Predojevic - Drasko, Srbija i
Las Palmas 1992 - 56/(285) Cma Gora 2005 - 95/191) 16. ~g4 0-0-0 17. Ilh3!+
Predojevic) 11. h5 [1 I.lLJc2 ~e7 12. ~d3 O-O!? (12 ...
170 8. a3 ~e7 9. b4 cd4 10. cd4 Ilc8 11. ~e3 0-0 lLJf8 13. m3 ~b6 14. Ilg3 g6 15. ~gl+ Ehlvest -
12. ~d2 f6 13. ef6 ~f6 14. lLJc3 lLJce7 15. ~d3 ~e8 Art. Minasian, Ohrid 2001 - 82/247) 13. Ilh3 f5 14.
16. ~g5 h6 17. ~f6 Ilf6 18. lLJe5 lLJe5 19. de5 Ilf8 Ilg3 ~h7!? 15. h5 (15. lLJg5 hg5 16. ~h5 ~g8 17.
20. lLJe2 ~g6= Romero - P. Nikolic, Wijk aan Zee ~g6 ~c8!!~ M. Gurevich) lLJh80c (6. lLJf7-g5~)
1992 - 53/(251) Shirov - M. Gurevich, France 2004 - 90/231) lLJf8
171 8 ... cd4 9. cd4 ~e7 10. lLJc3 0-0 11. ~d3 f6!? 12. Ilh3 f5 13. Ilg3 ~f7 14.lLJb5 ~e8 15. ~f4 ~g8
[11. .. ~e8 12. Ilcl f6 13. ef6 ~f6 14. ~d2 ~h8 15. 16. a3 a6 17. ab4 ab5 18. Ila8 ~a8 19. lLJel + Dm.
~b 1 Ilc8 16. Ilfe 1+ Sax - Korchnoi, Wijk aan Zee Schneider - J. Watson, Foxwoods 2004 - 90/(231)
(milO) 1991 - 51/(259») 12. ef6 ~f6 13. ~g6 hg6 181 12 ... O-O!? Grischuk
14. Ilel Ilc8 15. ~d3 g5 16. h3 ~e7!= Thipsay - L.
182 13 ... ~c6? [X~c6) 14. ~d3+ Grischuk - Graf,
Ravi, India 1993 - 59/(307); 14. ~d2+ 6. ~f4,
Ilael L. Ravi Bled (01) 2002 - 86/262; 13 ... ~c7 14. ~d3lLJc4 15.
lLJd20-0-0 16. ~f3+ Grischuk
172 9. g3 cd4 10. cd4 f6 11. ef6 ~f6 12. lLJc3 0-0
183 9. 0-0 ~a3!? [9 ... ~b6 10.lLJc2 - 9.lLJc2) 10.
13. ~d2 lLJge7 14. ~d3 h6!00 Romanishin - P.
Nikolic, Leningrad 1987 - 43/332; 9.lLJe 1 0-0 10. ba3 ~b6 11. ~e3 lLJe3 [11... 0-0(0) 12. fe3 ~ d8!
f4 ~b6 11. ~d2 cd4 12. cd4 f6 13. lLJf3 fe5 14. fe5 13. ~d3 Ilc8 14. Ilcl ~e7 15. Ilc5 O-O! 16. ~bl b6
Ilac8 15. lLJc3 lLJa5= Kupreichik - P. Nikolic, 17. Ilc2 h6 18. ~a6 Ilcd800 Shirov - Topalov, Dos
Ljubljana/Rogaska Slatina 1989 - 47/(333) Hermanas 1997 - 69/270; 15. Ilc300 Shirov
184 9 ... Ilc8 10. 0-0 ~e7 [10 ... ~b6 - 9 ... ~b6)
173 9 ... lLJge5 10. lLJe5 lLJe5 11. f4 lLJc6 12. lLJd2
0-0 13. ~d3 g6 14. ~f3 ~f6 15. ~f2 ~g7 16.lLJf3 11. g4!? [11. lLJe3 lLJe3 (11. .. lLJh4!?) 12. ~e3 (E.
lLJe7 17. h4!? f6!? 18. h5 e5 19. h6!? ~h8 20. fe5 fe5 Haag - L. T 6th, Magyarorszag 1993) f6= GauseI)
21. ~g5 ~e8 22. Ilael lLJc6 23. c4 ~e6 (Kharlov- lLJh4 12. lLJh4 ~h4 13. f4+ Torre - Gausel, Manila
Sakaev, Sao Paulo 1991 - 53/(251» 24. ~h4+; 21. .. (01) 1992 - 55/271
e4! 00; 17. Ilad 1!?il±l Sakaev 185 10... h5?! 11. Ilbl ~b6 [11. .. g5 12. b4 g4 13.
174 11. .. ~e5?! 12. ~d4 ~g5 13. g3!+ Sakaev
lLJfel ~b6 14. ~e3+ X~e8 Grischuk) 12. b4!+
Grischuk - Kaidanov, New York 2000 - 78/282;
175 14. c4 Ild8! 15. cd5 ed5?! 16. ~c6! ~c6 17. 10... 0-0 11. ~d3 f6 12. ~f5 ef5 13. ~f4 ~e8oc De.
~d4 0-0 18. b4 ~f6 19. a4+ Kharlov - Sakaev, Prasad - Adams, Sauthampton 1986
Podolsk 1992 - 56/(285); 15 ... Ild5= Sakaev
186 11. b4!? a6 12. a4 f600 Zakharevich
176 8 ... f6 9. ~d3 [9. ef6 gf6 10. h4 Ilg8 11. h5
187 1 1. .. lLJg7 12. b4 a6 13. Ilbl f5 [13 ... b5!?) 14.
lLJh8 12. ~g2 cd4 13. cd4 ~d6 14. ~e3 ~c7 15. Ilgl
O-O-Ooo~ Z. Balenovic - M. Jostes, Biel 1998) cd4
ef6 ~f6 15. a4 h6 16. b5!? [16. lLJcel?! 0-0 17.
~e3 ~e8! 18. lLJd3 ~g6 19. Ilb3 ~d6 20. ~d2
10. cd4 lLJb4 11. ef6 [11. ~e2 fe5 12. lLJe5 lLJe5 13.
~e4 21. lLJde5 Ilfc8 22. ~d3 Ilc7 OO~ Dvoirys -
de5 ~c5oo (6. O-O~~) Meessen - M. Gurevich,
Belgique (ch) 2001 - 82/246) gf6 12. ~e2 ~g7 13. Zakharevich, Russia (ch) 2001 - 81/234) ab5 17. ab5
lLJc30-0 14. Ilel!? [6. ~fl-h3; 14. ~e3 f5 15. ~g5 lLJe7 18. lLJe5+i; 0 13. a4 Zakharevich
~b6 16. a3 lLJc6 17. lLJa4 ~c7 18. Ilcl f4 19. lLJc5 188 12. h3 f6 13. ef6 ~f6 14. b4 lLJf7 15. b5 lLJe7
~c8 1/2 : 1/2 Jonkman - Goloshchapov, Hoogeveen [15 ... lLJa5!? Zakharevich) 16. ~d3 ~c700~ Golo-
2001 - 83/(241») ~e7! [6. ~f7, f5 Xf2) 15. ~fl shchapov - Zakharevich, Saint Petersburg 2002 -
~f7 16. ~g2!? Ilad8!? 17. ~e3 ~c8 18. ~d2+ 84/(219)
Jonkman - M. Gurevich, Hoogeveen 2001 - 83/241 189 Zakharevich
177 9 ... 0-0 10. h5 lLJh8 11. h6 [11. dc5 ~c5 12. 190 11. .. h5 12. 0-0 g6 13. b4 Ilc8 14. ~el ~h6
c4 f6!00 Timman - Ljubojevic, Amsterdam 1999 15. a4 g5 16. a5 ~c7 17. ~d3+ Kupreichik - L.
- 76/(263») g6 12. dc5 f6!? 13. ef6 ~c5 [1 3 ... ~f6 Grigorian, USSR 1972
14. ~e3 lLJf7 15. ~d2 ~e7 16. lLJa3 Ilad8 17. Ilfel 191 12. ~d2 a5 13.0-00-0 [13 ... ~b4!?) 14. ~hl
~e8 18. b4 e500 Jonkman - Haimovich, Amsterdam [6. g4) ~h8!? [14 ... ~b4=) 15. g4 lLJh6 16. Ilgl
2001 - 82/(246») 14. ~g5 lLJf7 15. ~h4 ~c7oo lLJg8 [6. f6) 17. g5 ~b4 18. ~d3 lLJge7 (Cifuentes -
Timman - P. Nikolic, Amsterdam 1999 - 76/263 I. Sokolov, Nederland (ch) 1994 - 61/269) 19. Ilg3
178 11. h5!? lLJh8 12. h6 g6 13. lLJbd2 f6 14. ef6 Ilac8 20. Ilagl lLJf5 21. ~f5 ef5 22. lLJe3! lLJe7 23.
~f6 15. lLJb3 lLJf7 16. lLJh2! [16. ~e3 lLJd6+) lLJd6 lLJg2 ~c3 24. bc3 Ilc600 I. Sokolov
41 C02

192 12 ... 0-0 13. g4ltJh4 14.ltJh4 ~h4 15. f4 f6= [18 ... ~b3!?oo - 17 ... ~b3) 19.1tJf4 ~e2 20. ~e2
Iv. Markovic - Kosanovic, Jugoslavija 1998 ltJfd4!? [20 ... g5 21. ltJg2 ~h3 22.laa3!+; 20 ... a6!?)
193 13. g4ltJh6 14. ltJfel f6 [14 ... f5!? 15. h3 0-0 21. ltJd4 ltJd4 22. ~d4 ~f4 23. ~b5 ~d8 24. ~b7
16. f4 fg4 17. hg4 g5!(0) 15. ltJd3 ltJf7 16. ef6 [16. ~g4= Shirov
~f3 fe5 17. de5 0-0+ Iv. Markovic - I. Sokolov, 205 11. ~d3 ltJb4 12. ltJb4 ~b4 13. ~e3 ~b5 14.
Jugoslavija 1987 -44/(318)) gf617.ltJc5!? ltJd4 18. ~b5 ~b5 15. ~b3 a6= Motylev - Shariyazdanov,
ltJd7 [18. ~d4 ~c5 19. ~f6lag8(0) ltJe2 19. ~e2 Russia 1996; 11. ~h IltJb4 [ 11 ... ltJa5 12. g4ltJe7 13.
~d7 20. laad 1 6. lafe 100 I. Sokolov ltJfel ~b5 14.ltJd3 h5 15. gh5ltJf5 16. J£e3 g6? 17.
194 17... ~e8 18. ~d2+ Timman - I. Sokolov, hg6 fg6 18. lag 1+ Grischuk - Gulko, Esbjerg 2000
Amsterdam (ml3) 1996 - 68/240; 17... f6 18. g4ltJh6 - 79/239; 16 ... ltJc4 Grischuk) 12. ltJb4 ~b4 13. a4
19. ef6 gf600 I. Sokolov ~a5 [13 ... a5 14. ~d2 ~b6 15. g4 ltJe7 16. b4 ab4
195 10. g4!? ltJfe7 11. 0-0 h5 12. h3 hg4 13. hg4 17. a5 ~c7 18. ~b4ltJg6 19. ~d2! ~e7 20. ~b3+
(Shirov - Van Wely, Wijk aan Zee 2001 - 80/277) Dvoirys - Gleizerov, Hoogeveen 2000 - 80/278)
ttJg6 14. ~e3 ~e7= Van Wely 14. g4ltJe7 15. ~d2 ~d8 16.ltJelltJc6 17.ltJc2ltJa5
18. ltJe3 ~e7 19. f4 0-0 20. f5 ltJc6 21. ~c3 f600 A.
196 10 ... ~b4 11. ~fl h5 12. a3 ~e7 13. b4 - 5 ...
Averjanov - A. Danin, Serpukhov 2002
W'b6; 10... f6!? 11. g4 ltJfd4! 12. ltJcd4 [12. ltJfd4
ltJd4 13. ~d4 ~c5 14. ~f4 fe5 15. ~e5 ~f2 16. 206 12. ltJfel h5 13. gh5 ltJf5 14. ~e3 ltJb4 [14 ...
~dl 0-0(0) ltJe5!? [12 ... ltJd4 13. ~d4 ~c5 14. ~b2 15. lab 1 ~a2 16.lab7+ 1. Peters - Christiansen,
W'd3 ~f2 15. ~fl 0-0 16. ~g2+) 13. g5 [13. ltJe5 Hastings 1978/79) 15. ltJb4 ~b4 16. ltJd3 ~fs [16 ...
fe5 14. ltJb3 ~d6 6. O-Oi; 13. lag1!? M. Gurevich) ~b5 17. a4! + Sveshnikov - Skalkotas, Athens 1983
~c5!00 Movsesian - M. Gurevich, Sarajevo 2000- - 36/360; 16 ... ltJd4 17. ~g4+ Svesnikov) 17. lac 1
78/283 lacl 18. ~cl ltJd4! 19. ~g4 ~b5!00 A. Perez - J.
197 11. .. ~b4 12. ~fl ~b5 13. g4 ~e2 14. ~e2
Medina, Camajuani 2000 - 78/(282)
ttJe7 [14 ... ~c4 15. ~d3 ltJe7 16. h5+ Movsesian - 207 12 ... ltJb4 13. ltJb4 ~b4 14. f4ltJc6 [14 ... ~b5
Ulibin, Htvatska 1999 - 76/264) 15. h5 ltJc6 16. 15. ~d2 ~a4D 16. b3 ~a6 17. ~b5 ~b5 18. f5 (18.
W'd3 f6 17. a3 ~b6 18. ef6 gf6 19. b4 0-0-0 20. ~e3 ~a3!?+) ltJc6 19. ~b2+ Sveshnikov - Gleizerov,
~b8 21. g5!? e5 22. de5 d4 23. ~f4 [23. ~d2 ltJe5 Russia 1992 - 56/(285)) 15. ~e3 ~e7 16. ltJg2 f6
24. ttJe5 fe5 25. f3 e4! 26. fe4 ~e600 Movsesian - 17. a3!? [17 . .§bl 6. a3, b4+) ~b2 18. lab 1 ~a3 19.
Potkin, Warszawa 2005 - 94/(194)) fe5 24. ~g3 lab7 ltJd8 20. lad7!? ~d7 21. ~b5 ~c7 22. ~bl
~d6 25. ~fl+ [Xe4) Movsesian ~b4D 23. f5 ~b6 24. ~d7 lac3 (Sveshnikov -
198 12 ... ~b5 13. g4!? [13. a3 ~fS 14. g4ltJe7 15. h5 Ulibin, Russia 1992 - 56/285) 25. fe6 lae3 26. e7
ltJc6 16. ~b5 ~b5 17. ~e2 (Sedina - M. Gurevich, lab3 27. ~h7 ~e7 28. ~h8 ~b4 29. ~g7 ~d4 30.
Russia 2002 - 85/(247)) ~b6!?oo!:::;) ltJh6 14. ~h6 ~hl ~d3 31. lag 1+; 16 ... f5!?+ Sveshnikov
gh6 (Pilaj - O. Moor, Leipzig 2002 - 85/(247)) 15. 208 17. ~d3 f500 Sveshnikov - Atalik, Slovenija
~b5!? ~b5 16. ~e2+ M. Gurevich 1999
199 14 ... ~e7 15. a5!? [15. ~g2 .§c7! 16. a5 ~b4 209 Stevic - Ulibin, Hrvatska 1999
17. ~d3 (17. b3?! ~b5 18. ~a3 ~e2 19. ~e2 ~b3 20. 210 11. b3 ltJb4!? 12. ltJe3 ~e7 13. ltJf5 ef5 14.
~e7 ltJe7 (Shirov - M. Gurevich, Praha (mil-rapid)
a3 ltJc6 15. ~b2 0-000 Delchev - M. Gurevich,
2002 - 85/247) 21.lahcllacl 22. ~cl 0-023.ltJg5 Batumi 2002 - 85/248; 11. g4 ltJfe7 12. ltJh4 ltJg6
g6 24. lac7 ltJf5 25. ~d2(0) a6 18. ~d2 ~b5!?00~) 13. ltJg2 ~e7 14. f4 0-0 15. ~e3 f5 16. ef6 laf6
W'b4 [15 ... ~c7 16. ~d3 0-0 17. ~g2+) 16. ~d2 [16 ... ~f6 17. ~d3 6. 18. ~g6 hg6 19. g5 ~e7 20.
W'b2 17. lab 1ooi M. Gurevich ltJh4 6. ~d3+) 17. h4 [17. ~d3 ~d6 18. h4laafS 19.
200 ~ M. Gurevich g5 la6f7 20. h5 (20. ~g6 hg6 21. h5 gh5 22. ~h5 g6!
201 10 ... ~e7 11. labl a5 [11 ... lac8 12. g4ltJh4 23. ~g6 lag7 24. ~d3 ltJe700 (Xf5, e4, ,lh7-bl,
13. ttJh4 ~h4 14. g5! h6D 15. gh6 gh6 16. ~h5?! a6-fl, ~h) Benjamin - Gulko, USA (ch) 1992 -
ttJe7! 17. ~hl ~b5 18. lag 1 ~f2 19.1ag7 ~d7 20. 56/286) ltJf4 21. ~f4 ~f4 22. ~h7 ~h8 23. ~g6
~f7 (Shamugia - Seferjan, Russia 2003 - 90/(231)) ~h2 24. ~h2 lafl 25. ~fl lafl 26. lafl ~g8 (26 ...
~cfS! 21. lafS .§fs 22. ~h6 lah800; 16. ~f4!+ ~d8 27. laf7oo~) 27. ~f7= Gulko) ~d6 18. h5
Shamugia) 12. g4 [12. ~d3 ltJb4= I. Zaitsev - M. ltJge7 19. ~d3 laf7! [19 ... lac8 20. ~e2 laffS 21.
Shteinberg, USSR 1967 - 5/177) ltJh4 13.ltJh4 ~h4 ltJh4 h6 22. g5+ Sveshnikov - Gulko, USSR (ch)
14. ~e3 ~e7 15. f4 f6 16. ef6 gf6 17. ~d3 0-0-000 1985 - 39/345) 20. ~e2 a4 21. laab 1 laafS 22. b4
M. Galyas - A. Vartapetyan, Baile Herculane 1994 (Yagupov - Piskov, Russia 1993 - 59/(307)) g6! 23.
202 11. ltJe3 ltJe3 12. fe3 ~e7 13. ltJel 0-0 14. hg6ltJg6+; 22. b3!?00 Yagupov
ttJd3 laac8 15. b4!? ltJc4 16.ltJc5 (Y. Gonzalez - O. 211 11 ... h5 12. ~g5 [12. b3 h4 (12 ... ~e7 13.
Foi~or, Balaguer 2004 - 91/232) ~c600 Y. Gonzalez ~d3+ Ehlvest - Barsov, Dhaka 2001 - 81/(234))
203 15... ltJc4 16. a4 ltJce3 17. fe3 ~c4 18. ltJf4 13. h3 ~e7 14. ~d3 ~d8 15.labl!+ Cherniaev - N.
~b3 19. ~b5 ~d8 20. ~e2 ~c2 21. a5! ~c7 22. Pert, Hastings 2002/03 - 86/263) lac8 13. ~d2 ~e7
~fcl lac8 23. a6!+ Sveshnikov - Dolmatov, USSR 14. ~d3! [14. laabl ~g5 15. ~g5 ttJce7 16. ~d3
1988 - 46/344; 15... ~e7!? Sveshnikov ~b5= Peng Xiaomin - Zhang Zhong, Shenyang
204 17 ... ~b3 18. a5 ~d8 19. ltJde 100 A. Grosar 1999 79/(240)) ~g5 [14 ... ltJcd4? 15.ltJfd4ltJd4 16.
- Dizdar, Ljubljana 1997; 17 ... ~d8 18. a5!? [18. ~e7 ~e7 17. ~e3+) 15. ~g5 ltJce7 16. ~f5 ef5!
~g4ltJe3 19. fe3 ~g5 20. h3 lah5 21. ~f3 0-0-0+ [16 ... ltJf5 17. ltJe3+ Fi. Corrales) 17. ltJe3 ~h6 18.
Shabalov - Shirov, Edmonton 2005 - 94/194) ~h4 g3 !+ Joaq. Diaz - Fi. Corrales, Cuba 2004 - 89/(246)
C02 42

212 12... lac8 13.ltJf5 ef5 14. ~d2 ~e7 [14 ... ~b5!?] 221 18. ~a5 b6 19. ~d2 ~d5 20. lafc 1 rJi;d 7 21.
15. a3 ttJc6 16. b4! [16. ~c3 0-0 17. ~d2+ Grischuk ttJel a5! 22. ltJc2 g5 23. ltJe3 rJi;e6 24. a3 f4?! 25.
- M. Gurevich, Esbjerg 2000 - 79/240] ab4 17. ab4+i ltJd5 rJi;d5 26. h4 g4 27. ~f4 ~h4 28. a4!+ Yagupov
Vescovi - Vuckovic, Bermuda 2002; 12 ... ltJe3!? M. - Dreev, Rostov 1993 - 57/271; 24 ... h400 Dreev
Gurevich 222 6 ... ~d7 7. dc5! ~c5 8. 0-0 [8. ~e2 a5 9.
213 15. ~c3 ~b5! 16. a3 ~e2 17. ~e2ltJc6 18. e6 ltJbd2 a4 10. b4 ab3 l1.ltJb3 ~a3 12.0-0 ltJge7 13.
~f6 19. ef7 rJi;f7= Predojevic - M. Galyas, Buda- ~d2 ltJg6 14. ltJbd4+ (6 h4i) Hort - Andersson,
pest 2002 Reykjavik 1972 - 13/221] a5 9. a4 ltJge7 10. ltJa3
214 18. b3lac8 [18 ... b5 19. ~b2 b4 20. a4+] 19. ltJg6 11. ~e2 0-0 12. ltJb5+ Antoshik - J. Mares,
~d3 [19. b4!?] g6 20. lafel ~e6oo Cherniaev - D. Cesko 1997/98
Dzhakaev, Silivri 2003 223 8. ~c2 ltJb4! 9. 0-0 ltJc2 1O. ~c2 ltJe7 11.
215 IO.ltJb4 ~b4 11. ~d2 ~b6 [1 1. .. ~a5 12. a3! ltJc3 .§c8 12. ~e3 ltJc6 13. laac 1 ltJa5+ Steinitz -
(12. ~b4 ~b4 - 11. .. ~b6) ~d2 13. ~d2 ~d2 14. Burn, Wien 1898; 8.ltJc3ltJd4 9.0-0 ltJf3 10. ~f3
rJi;d2 f6 15 . .§acl ltJe7 16. b4 rJi;d8 17. ~d3 lac8 18. ltJe7 11. ~g3 ~c6! 12. a4ltJf5 13. ~f5 ef5 14. ~g5
lac8ltJc8 19. g4 h6?! 20.ltJh4ltJe7 21. f4+ Anand- d40 15.ltJe2 ~e4 16. a5! ~g6 17.ltJd4 ~c5 18.ltJb3
M. Gurevich, Manila (izt) 1990 - 49/307; 19... ltJb6!] ~e7 19. ~g6 hg6 20. ~e3 0-0= L. Sobolevsky - P.
12. ~b4 [12. a3 ~d2 13. ~d2 ~b5= Anand] ~b4 Enders, Miihlhausen 2000 - 78/(281)
13. ~d2 ~d2 14. rJi;d2 ltJe7! [6 f6, rJi;d8, ~e8-h5, 224 9. ttJbd2!? ltJc6 10. ltJb3 ltJge7 11. ~e3 ~c7
ltJc6 Xd4, e5 Zlotnik] 15. lahcl f6! 16. lac5 [16. 12. lac 1 ltJg6 13. ltJc5 ~c5 14. ~c5 ltJge5 15. ltJe5
lac3!?] rJi;d8 17. ~d3 lac8= Sieiro-Gonzalez - M. ~e5 16. ~b3 b617. ~a3 ~f4! 18.lafel!?00 M. Pap
Gurevich, La Habana 1986 - 41/306; 10. ltJe3 lac8 - Kosic, Bosnjaci 2005 - 92/258
[10 ... ltJe3 11. fe3 ~e7 12.0-0 (12. a3 ltJc6 13. b4
225 10. lae 1 ltJe7 11. ltJc3 a6 12. ltJe2 ~e5 13. ~f4
a6 14. labl ltJa7 15. a4 ltJc6!? 16. ~d2 a5 17. b5
~f6 14. ~b3oo Natapov - Karlsson, USSR 1972 -
ltJb4= Spassky - Korchnoi, Beograd (mlI8) 1977/78
- 24/216) 0-0 13. ~d2 a5!? (13 ... ~b6? 14. a3ltJc6 13/222
15. b4!+i~ Sax - Brenninkmeijer, Wijk aan Zee 226 10 ... ~b6 11. ~g4 h5 12. ~g5 g6 13. a4 ~h6
1992 - 53/251) 14. a3ltJc6 15. ~d3! ~b6 16. ~c3 14. ~h4 a6 15. ~h6ltJh6 16. ~f6laf8 17.ltJd5+ Tal
f5?! 17. ef6 ~f6 18. ~c2 h6 19. laf2 ltJe7 20. g4! - Stahlberg, Sverige 1961
~d60 21. laafl ltJc6 22. ~e2 ~e7 23. ~g6!+ Peng 227 11. .. ~d6 12. ltJb5 ~b6 [12 ... ~b8 13. ~f3
Xiaomin - Kacheishvili, Istanbul (01) 2000 - 80/279; ~d6 14. ltJd6! ~d6 15. ~f4 ~e7 (15 ... ~b6 16.
16... a4!? Peng Xiaomin] 11. 0-0 ~b6oo Westerinen ~g3 g6 17. ~e5 f6 18. ~g6 (Strauts - Kantoris,
- Dreev, Helsinki 1992 USSR 1985 - 40/(331» hg6 19. ~g6 rJi;d8 20. ~g7+)
216 10 ... ~a4!? 11. b3 ~d7 12.ltJe3 a5 13. a3ltJc6 16. ~g3 f6 17. ~h7 lah7 18. ~g6 ~f7 19. ~h7 g5
14. ~b2 ~e7 15. ~d3ltJe3 [15 ... g6?! 16. ~d2 ~b6 20. ~f7 rJi;f7 21. ~d6+ o. Pederson - J. Hammer,
17. ~c2 h5 18. ~c3 rJi;f8 19. ~f5! gf5 20. g3+ Gausdal 2002; 12 ... ~b5 13. ~b5 rJi;d8 14. ~f3!?
Sveshnikov - M. Gurevich, Russia 2002 - 85/(247)] (14. ~e3 ltJe7 15. lacl ltJc600 J. Jilemnicka - S.
16. fe3 0-000 M. Gurevich Stoilkovska, Guarapuava 1995) ltJf6 15. ~f4 ~b4 16.
217 11 ... ~b6 12. ~d3lac8 [12 ... a6 13. ~d2 h5 14. ~e5oo~ C. Brenner - L. Levy, USA 1975] 13. ~e3
a4 a5 15.lafdl ~e7 16. h3laf8 17. ~c3! h4 18. ~d2+ ~a5 14. ~d2 ~b6= Adorjan - Farago, Hastings
Sveshnikov - Zlotnik, Moscow 1991 - 52/(252); 1976/77
12 ... ~e7 13. a40-0 14. a5 ~c7 15. ~d2 a6 16. 228 15. ~h3 ~c6 [15 ... ed5?! 16. ~d7 ~h2 17 .
.§fcl ~c6 17. ~b3+ Sveshnikov - Nikolaev, Sibenik rJi;hl ltJf6 18. ~f5 ~d6 19. laacl!+ G. Borg - P.
1990 - 52/(252)] 13. a4 [13. ~d2 ~b4! 14. ~f4?! Nikolic, Kavala 1985 - 39/346; 15 ... ltJh6 16. ltJe3
a6 15. a4ltJe7!? 16. h4 ~a5 17. lafcl lacl 18. ~cl rJi;g8 17. ~c3 ltJg4 18. ltJg4 hg4 19. ~g4 ~h2 20.
h6 1/2 : 1/2 Sveshnikov - Dreev, Rostov 1993 - rJi;fl ~f8oc Finkel - Slutzkin, Ramat-Gan 1992] 16.
57/(271); 14. ~b4!? 6 a3 Dreev] ~b4 14. h4 h6 15. ttJe3 [16. ltJb4 ltJf600] ltJf6 17. ltJc4 ~c7 18. ~c3
h5ltJe7 16. ltJd2 0-0 17. ltJb3 f50 [17 ... f6?! 18. ltJd5 19.1tJe5ltJc3 20.ltJf7!? (Salnikov - Prudnikova,
~f4+] 18. a5 ~d8 19. ~d2 ~d2 20. ~d2 b6 21. USSR 1991 - 55/(271» rJi;f7 21. ~e6 rJi;f8 22. ~f5
ab6 ab6 22. ~b4 f4!?00~ Sveshnikov - Rublevsky, rJi;g8 23. ~c4 ~d5 24. ~d5 ltJd5 25. ~d5 rJi;h7= I.
Russia (ch) 1994 - 61/271; 22. f4!?+ Rublevsky; Kuznetsov
II •.. lac8 12. ~d3 a6 [12 ... ~b6 - 11. .. ~b6] 13. a4 229 II ... lac8 12. rJi;hl [12. lad 1 ~c5 13. ~c2 ~h4
~b4 14. ~g5 ~b6 15. h4 h6 16. ~d2!? [16. ~f4 14. g3 ~e7+ Cuartas - Mecking, Bogota 1977] ~c5
~e7 17. h5 lac4!00 Movsesian - Dizdar, Las Vegas 13. ~g5 [13. f4? ltJh6! 14. h3 0-0 15. ~d2 f6+
(mil) 1999 - 76/(264)] ~a5 17. ~f4 lag8!? [17 ... Mohring - Thormann, DDR 1977 - 23/211] h6 14.
O-O?! 18. h5 Movsesian] 18. g3 rJi;d8 19. ~dl!? ~d2ltJe7 15.laacl ~h4! 16. f4ltJf5! 17. ~f5 ef5 18.
rJi;c7 20. ~d3 rJi;b6!? 21. ltJel! g5 22. hg5 hg5 23. b4 ~a7 19. ltJd5 0-0= Padevsky - Darga, Siegen
~c 1 rJi;a7 24. ltJc2 rJi;a8 25. rJi;g2+ Movsesian - (01) 1970 - 10/227; 11 ... ~h4 12. f4ltJh6 13. ~e3
Morozevich, Sarajevo 2000 - 78/284 lac8 14. laf3 ~c5 15. ~c5 lac5 16. laafl ~e7 17.
218 13 ... g5 14. ~f5 ef5 15. ~b3oo Sveshnikov lah3 ltJf5 18. ~f2 ~c6 19. g4 d4 20. ltJdl ltJe300
219 14 ... ef5 15. ~g5 ~g5 16.ltJg5 ~d4 17.lafdl Rozentalis - Epishin, USSR (ch) 1990 - 50/(293)
~h4 18. ~d2!00 Sveshnikov - Dreev, Saint Petersburg 230 12. ladl ltJc6 [12 ... ~b6 13. ~e3 ~c7 14. f4
1993 - 56/(285) ltJc6 15. ~f2 ~e7 16. laacl ~a5 17. ~bl g6 18.
220 16. ~b6 ab6 17.lafcl= Dreev lad300i Messere - Zagorovsky, COIT. 1969 - 7/190]
43 C02

13. ~a6 ~e5 14. ~b7 [14. ~e5? ltJe5 15. ~b7laa7 - 75/251) ~c7! 20. lab2 b5 21. ~bI lac3 22. ~c3
16. ~d5 ed5 17.lael f618. f4 ~c5 19. ~hI d4! 20. ~c300 Benjamin; 7. b3 cd4 8. cd4 - 6 ... cd4
fe5 dc3 21. ef6 ~f7-+ Mnatsakanian - Monin, 234 7 ... ~b2?! 8. ~e3! [8. ~cI ~aI 9. ~c2 cd4
USSR 1979 - 27/225] ~e2 15. ltJe2laa7 16. ~c6 10. 0-0 ~d7 11. ltJfd2 dc3! 12. ltJb3 ltJb4 13. ltJaI
~c6= T. Holopainen - E. Aaitio, Suomi 1989 ltJc2 14. ltJc2 b5! + Payne - Plesse, BRD 1973 -
231 14... ~c5 15. ~a6 ~f2 16. ~f2 ~f2 17. ~b5 17/231] ~aI 9. ~c2 cd4 IO.ltJd4! ltJd4 [IO ... ltJb4
~b5 18. ltJb5 0-0 19. a3 lafc8 20. lab 1 ltJc2 21. ltJd6 11. ~b5 ~d7 12. ~d7 ~d7 13. cb4 ~b4 14. ~e2 a5
lac7 22. ~d2 .§a6 23. labcI laac6 24. ltJb5 .§d7 25. 15. lac 1 lahc8 16. ltJc3! +- Drvota - B. Schmidt,
~c3 ltJe3 26. lad2 ~h4= M. Klimes - M. Blecka, Decin 1979] 11. ~d4 ~a3 12. ~b5 ~f8 13. ~b3
Cesko 1995; 14... ltJd3 15. lad3 ~c4 [15 ... ~b6 16. ~b2 14. ~c5 ~g8 15. ~a3 ~b3 16. ab3 f6 17.
~e3 ~c5 (16 ... ~c7 17. lac 1 ~c6 18. ~f200 Svesh- ~d6+ Wills - Spodny, corr. 1978
nikov - Vic. Ivanov, USSR 1988 - 46/(345» 17. 235 8 ... ~d7 9. 0-0 lac8!? [9 ... ~g7 IO.ltJa3 - 8 ...
~c5 ~c5 18. f5 ~c6 19. ~g4 0-0-000 D. Pirrot - K. ~g7] IO.ltJa3 cd4 11. cd4 ~b4!? 12. ~e3+ Stevic-
Miiller, BRD 1989] 16. b3 ~c7 17. ~b2 b5 [17 ... Atalik, Slovenija 2002 - 86/264
~c6 18. lacI lad8 (I8 ... ~e7 19. f5!) 19. ~f2!+ 236 10 ... f6?! 11. ef6laf6 12. dc5! ~c5 13. b4 ~b6
Sveshnikov - Razuvaev, Beograd 1988 - 46/345] [13 ... ~f8 14. ttJc2 ~d7 15. b5 ttJe7 16. ltJe5 lad8 17.
18. lac 1 ~b7 19. f5 [19. ~d2lac8! 20. lad 1 ~e7 21. ltJd4 ltJg60 18. ttJd 7 lad 7 19. ~g4 lad6 20. ltJe6!
f5!? (21. ltJe2 0-0 22. ltJd4 f6!+ Byrne, Mednis) b4 lafe6 21. ~e6 lae6 22. ~d5 ~f7 23. f4! lae70 24.
22. ltJd5 ed5 23. f6 ~e6! 24. fe7 ~e7 25. lag3 g6+ ~f3+ Kupreichik - Huzman, Sverdlovsk 1987 -
Wallyn - Mednis, Cannes 1992 - 54/(252)] lac8! 44/319] 14. b5ltJa5 15.laadI+; 15. c4!? Kupreichik
[19 ... b4 20.ltJd5! ed5 21. e6 fe6 22. f6! lac80 (22 ... gf6 237 15. b5ltJe7 16.ltJe5 ~e8 17. g3 h5 18. a4ltJf5
23. ~h5 ~e7 24. ~h4+-) 23.lafl ~d8 24. fg7 ~g7 [18 ... h4 19. ~d3! hg3 20. hg3 h5 21. ltJe3 ~h6 22.
25. ~g7 lag8 26. ~f6!? (26. ~e5 lac6!00 Mololkin - a5 ~d8 23. f4 ~h8 24. ~h2!+ Topalov - Bareev,
Pechenkin, Russia 1993 - 58/305) ~c7 27. ~e5 Novgorod 1997 - 70/266] 19. a5 ~c7 20. laacI
~b6 28. ~d4 ~a5 29. a300~ Cyn, Pechenkin] 20. ltJd6 21. ltJe3 ~e7 22. ~b2+ Kupreichik - Lautier,
~fl b4 21. fe60 [21. ltJd5? ed5 22. e6 ~b5! + Smirnov Beograd 1988
- Beliakov, Alushta 1994 - 61/(272)] fe6 22. ~h5 g6 238 7... ~b4 8. ~fI! ~d7 9. a3 ~e7 IO.ltJc3 f6 11.
[22 ... ~d8 23. ~g5! ~c7 24.ltJe2 ~b8 25.ltJd400] 23. b4 lac8 12. ltJa4+ Diickstein - Lombard, Osterreich
W'f3 ~e7 24. ~f7 ~d8 25. ~g7!? lae8 26. ltJd5 ed5 - Schweiz 1974 - 18/201; 7... ltJge7 8. ltJa3 [8. b3
27.lafdI ~e6 28. ~h7 g5+; 20.lael !?oo Beliakov ltJf5 -7 ... ltJh6; 8.ltJc3ltJf5 - 7... ttJh6] ltJf5 9.ltJc2
232 6 ... ltJge7 7. dc5 ~c5 [7 ... ~c7 8. ltJd4! ~e5 ~b4 [9 ... ~d7 - 5 ... ~d7] 10. ~fl ~e7 11. h3 [11.
(8 ... ltJe5? 9. ltJb5 ~c5 10. ~d4!+- Euwe - H. g3 ~d7 12. b3 0-0 13. ~g2 f6!? 14. g4 ltJfd4! 15.
Kramer, Zaandam 1946) 9.0-0 ltJg6 10. b4+ Mariotti ltJcd4 fe5 16.ltJc6 bc6 17.lafl ~d6 18. ~b2 ~c7!oo
- Pereira, corr. 1974] 8. ~f4 [8. b4 ~b6 9. b5ltJa5 10. P. Duric - P. Masic, Jugoslavija 1996 - 68/(238)]
0-0 ~c7= B. Schumacher - Sheynina, Deutschland h5 12. b4 ~d7 13. a3lac8 14. g3ltJd8 15.ltJe3 ~b5
1997/98] ltJg6 9. ~g3 ~b6!00 Benjamin - Korchnoi, 16. ~b5 ~b5 17. ~g2 lac3 18. lae 1+ Benjamin -
Horgen 1994 - 61/272; 6 ... ~d7 7. 0-0 ltJge7 [7 ... Bareev, Miinchen 1994 - 60/267
~c8 8. dc5 ~c5 9. b4 ~f8 10. ~d3 ltJge7 11. ~f4 239 8. ~h6?! ~b2 9. ltJbd2 gh6 10. 0-0 ltJd4 11.
ttJg6 12. ~g3 ~e7 13. h4 f6 14. ef6 ~f6 15. b5ltJa5 ~a4 ltJc6 12. lafcI [12. a3 ~b6+ F. Jackson - D.
16. h5 ltJe7 17. a4 + O. Castro - Korchnoi, Linares Abela, Calvia (01) 2004] ~b4+ J. Hietkamp - W.
1979 - 28/214; 7 ... f6 8. ltJa3 (8. dc5 ~c5 9. b4 Hartmann, Mainz 1996
~e7 10. ~f4 fe5 11. ltJe5 ltJe5 12. ~e5ltJf6 13. a4 240 9 ... ~e7 10. 0-0 ~d7 11. g4 [11. ~d3 g5!?
a5 14. ba5laa5 15.ltJd2 0-0+ J. Polgar - Topalov, (11. .. ltJfd4 12. ltJd4 ltJd4 13. ~g4 ~c5 14. ~g7
Dos Hermanas 1994 - 60/(265» fe5 9. de5 ltJh6 O-O-Ooo~) 12. ~f5 ef5 13. ltJc3 ~e6 14. ltJa4 ~d800]
(Zhuravlovs - A. Zakharov, USSR 1971) 10. ~d3+] ltJh4 12. ltJh4 ~h4 13. ltJa3 0-0 14. f4 f6 15. ~g2!
8. dc5!? [6 C, Xe5] ~c5 9. ~e3 ~a5 10. ltJbd2 fe5 16. de5 laf7 17. ~d2+ Kupreichik - Hertneck,
(Blatny - Raicevic, Bad Worishofen 1988 - 45/307) Debrecen 1992 - 56/287; 15 ... g5!? Hertneck; 9...
ttJg6 11. c4!00 Blatny ~d7 10. g4 [1 O. ~fI h5 11. h4 ~e7 12. ltJc3!? ltJfd4
233 7. ~fl ~d7 8. ltJa3 cd4 9. cd4ltJf5 10. ltJc200 (12 ... a6 13. ltJa4 ~a7 14. lacI lac8 (Tatai - Hort,
Kupreichik - V. Bagirov, USSR 1973 - 16/164; 7. Las Palmas 1975 - 19/308) 15. lah3!+) 13. ltJd500
~d3 cd4 8. cd4 ~d7 [8 ... ltJf5 9. ~f5 ef5 10. ltJc3 Hort] ltJfe7 11. ltJc3 h5! [11 ... ltJg6 12. ~d2 f6! 13.
~e6 11. 0-0 (11. ltJe2 h6 12. h4 0-0-000 Benjamin - ltJa40 ~d8 (13 ... ~b4 14.ltJb6 ~d2 15. ~d2 ab6 16.
Shaked, Kona 1998 - 73/313) h6 (11 ... ~e7 12.ltJa4 ef6! gf6 17. h4+ Yudasin - Illescas, Leon 1993 -
W'd8 13. ltJeI! lac8 14. ~e3+ Y. Gonzalez - J. 58/303) 14. ef6 ~f6 15.ltJc5oo Yudasin] 12.ltJa4 W'd8
Padron, Ciego de Avila 2002 - 87/258) 12. ltJa4 13. g5ltJg6 14. ~d2lac8 15. lac 1 ~b4 16. ~c3 ~a3=
W'b5 13. ltJel! ~e7 14. ~e3 lac8 15. ltJd3 b6?! 16. Kupreichik - Korchnoi, Senden 1996 - 68/(238)
ltJc3 ~c4 17. lac 1 g5 18. f4 g4 19. a4! (6ltJb5) ltJb4! 241 10... ~d7 11. g4 ltJh6 12. h3 0-0 13. a3 ~e7
20. ltJf2!+ Timman - Andersson, Malmo 2000 - 14. b4 f600 Bonsch - W. Thormann, DDR (ch) 1975;
78/281; 15 ... O-O!? Timman] 9. ~c2ltJf5 10. ~f5 ef5 10... 0-0 11. ltJc3 f6 12. ltJa4 ~c7 13. g4!? ltJh6 14.
11. ltJc3 ~b4!? 12. ~fl 0-0 13. ~gI ~c3 14. bc3 ef6 gf6 15. lagI ~d6 16. ~d3!? ~h2 17 . .§hI ~f4
~fc8 15. h4 ttJd8 16. ~d2 Iic4 17. h5 ~a4 18. ~cI 18. ~cloo Warmbier - Polklasser, corr. 1995 -
ttJe6 19. lab 1 (Benjamin - Gretarsson, Bermuda 1999 65/259
C02 44

242 11. h4 ~d7 12.ltJc3 [12. g4ltJh6 13. lag 100 N. 0-0 ~d7 12. ~b3 ~d8 13. ~g5 ~e7 14. ~e7 ~e7
Shavtvaladze - Izoria, Tbilisi 2000] ltJcd4 13. ltJd5 15. ~d3+ Nikolov - Prahov, Bulgaria 1954
ed5 14. ltJd4 ltJd4 15. ~d4 ~c5 16. ~c5 ~c5 17. 253 7... ltJh6 8. 0-0 cd4 9. cd4 ltJf5 10. ~f5 [10.
lac 1 ~a5= Kosten - Lputian, Altensteig 1989 - ltJc3!? ltJfd4 11. ltJd4 ~d4 12. lael ~b6 (12 ... ~e7
48/374 13.ltJb5 ~b6 14. ~g4 g6 15. ~h600i) 13. ~g4 ~d7
243 11. .. ~d8 12. g3 f6 13. ~g2 fe5 14. de5 0-0 14. ~g5! h5 (14 ... h6? 15.ltJd5! ed5 16. e6 ~e6 17.
15. lac 1+ Sveshnikov - Portisch, Biel (izt) 1993 - lae6 fe6 18. ~e6 ~e7 19. ~e7+-) 15. ~g30 ~e7
58/304 16. ~e7 ltJe7 17. ~g7 lag8 18. ~f6 ~b2 19. ltJb5
244 13. lac 1 b6! [XltJa4] 14. g3 0-0 15. ~g2 f6!+ ~b5 20. laab 1 ~d4 (20 ... ~a3 21. ~b5 ~f8 22.lae3
Smikovski - Bogachkov, Russia 2004 - 90/232 ~a2 23. ~d300~) 21. ~b5 ~f8 22. ~fl!oo Yagupov
245 Westerinen - M. Manninen, Suomi 1998 - Muchnik, Polanica Zdroj 1993 - 59/(308)] ef5 11.
246 9. ~fl?! ltJfd4! [9 ... ~d7 10. ltJa4 ~d8 11.
ltJc3 ~e6+ - 7... ~d7
~f4 ~e7 12. g4 ltJh4 13. ltJh4 ~h4 14. ltJc5 ~c8! 254 8. de5 ~c5 9. 0-0 a4!? [9 ... ltJge7 10. a4ltJg6
15. ~d2?! f6! 16. ~g2 0-0 17. ~g3 fe5 18. de5 11. ~e2 0-0 12. ltJa300 Suetin - Geller, USSR (ch)
d4!+ Mohring - Uhlmann, DDR 1982 - 33/396; 15. 1954] 10. c4 dc4 11. ~c4ltJa5 12.ltJbd2ltJe7 13.
~g3!?] 10. ltJa4 [10. ~e3 ~b2 11. ltJd5 ~e2! 12. ~d3 ltJf5 14. ltJe4 ltJb3 15. labl ~c6!00 Savic -
~e2ltJe2 13.ltJc7 ~d7 14.ltJa8ltJc3 15.ltJd4 ~b4 Predojevic, Pula 2005 - 94/195; 8. 0-0 cd4 9. cd4
16. a4 (6ltJb5) ltJd4! 17. ~d4 b6 18. ~c3 ~a6!-+ ltJd4 10.ltJd4 ~d4 l1.ltJc3 ~b6 12. ~e2! [12. ~g4?!
(6 ~c3) Schuermans - Claesen, Belgique (ch) 1987 f5 (12 ... g6 13. ~e3 ~c5oo Shirov - Anand, Tehran
- 44/(319)] ~b4 11. ~d2 ~e7 12. ~g5 f6 13. ef6 (mil) 2000 - 80/280) 13. ef6 ltJf6+ Shteinberg -
gf6 14.ltJd4 fg5 15. ~h5 ~d8 16.laclltJd4 17. ~d4 Shilov, USSR (ch) 1967 - 5/175] ~c5 13. ~d2 a4
~g7+ F. Niehaus - M. Welker, Deutschland 1991 14.ltJb5ltJe7 15.laacl ~b5 16. ~b5ltJc6 (Halasz-
247 9 ... ~b4 10. ~fl [10. ~d2 ~a5 - 9 ... ~a5]
Soreghy, COIT. 1970 - 10/226) 17. lac5! ~c5 18.
~b4oo Florian
~d8 11. g3 [11. ~g5 ~e7 12. ~e7 ~e7 13. ~d2
0-0 14. g3 ~d7 15.ltJc3 f6 16. g4ltJfd4!+ Camilleri 255 8 ... ltJh6 9.0-0 lac8 10. h3 [10. dc5 ~c5 11.
- Uhlmann, Raach 1969 - 8/172] 0-0 12. ~d3!? b4?! ab4 12. ab4 ~f2! 13.laf2ltJg4 14.ltJd4ltJf2 15.
ltJcd4 13. ltJd4 ltJd4 14. ~g4! [14. ~h7 ~h7 15. ~f2 ltJe5 16. ~h5 ltJg6 17. ~e3 0-0 18. ltJO ~c7
~d4 ~e7!?00 6 f6] ltJc6 15. ~h6 g6 (0. Castro - 19. ~g 1 ~b5! + A. Krapivin - Zakharevich, Saint
Henley, Tunja 1982 - 34/363) 16. ~f8 ~f8 17. f4 Petersburg 2005 - 94/196] cd4 11. cd4ltJf5 12. ~f5
f600 Henley ef5 13.ltJc3 ~e6 14.ltJa4 ~b5 15. ~e3+ Dang Van
248 11 ••• b5 12. a3 ~c3 13.ltJc3 b4 14. ab4 ~b4 15. Dung - Nguyen Thanh Phuc, Vietnam 2001
~b5 ~d7 16. ~a4 [16. ~c6 ~c6 17. ~d2 0-0 18. 256 9. dc5 ~c7! 10. 0-0 ltJg6 11. lael ~c5 12.
0-0 lafb8 19. laabl ~b5 20. lafdl ~c4= Kamber - ~e2 a4 13. h4 f5 14. ef6 gf6 15. c4 d4 16. ~f5
BorgsHidt, Lugano 1989] ~b2 17. ltJd5!? ed5 18. O-O-O!+ Dubinin - Konstantinov, USSR 1955
0-0 ltJfd4 19. lafb 1 ltJf3 20. gO ~c3 21. lac 1 ~b4 257 15. lacl 0-0 16. ltJel laac8 17. ltJd3 ltJb8 18.
22. ~c6 ~a4 23. laa4 ~c6 24. lac6+ Kupreichik - ltJac5+ Bastrikov - Konstantinov, USSR 1955
Ulibin, Moscow 1989 - 47/(334); 11 ••• a6 12. g4 258 8. ~h6 gh6 9. cd4 ~d7 [9 ... lag8 10.ltJc3 lag4
ltJfe7 13. ~b3 h5 14. gh5 lah5 15. a3 ~c3 16. bc3 11. h3 laf4 12. ~b5 a5 13. 0-0+ Keitlinghaus - J.
lab8 17. ltJb6 ~d7oo Kupreichik - Hiibner, Sombor Blauert, Budapest 1998] 1O. ~e2 lac8 11. 0-0 ~g7
1970 12. ~d3 f600 Degraeve - Bauer, Montpellier 1993
249 13 ... 0-0 14. ~c6 ~b2 15. ltJa4 ~b4 16.
259 9 ... f6 10. ~d3 [10. ef6 gf6 11. ~d3 ltJe3 12.
~d2 ~d2 17. ~d2 bc6 18.ltJc5ooi Nimzowitsch-
fe3 ~h6 13. ~e2 ~d7 14.ltJc3 ltJe7 15.0-00-000
Stahlberg, Goteborg (m12) 1934
Morozevich - Bareev, Monaco (blindfold) 2002] ltJe3
250 15. ~d2 ~b5!? [15 ... 0-0 16.0-0 a5 17.lafel 11. fe3 fe5 12. b5 ltJd4 [12 ... e4 13. bc6 ~d6 14. 0-0
lafc8 18. g4ltJe7 19. ltJh4 ~d7 20. f4+ Hennings - 0-0 15. ltJg5! h6D 16 . .§f8 ~f8 17. ltJe4! de4 18.
Knaak, Leipzig 1981 - 31/334] 16. ltJb5 ~b5 17. ~e4 bc6 19. ltJd2+- (Xe6, c6, ~g8) L. Hansen -
~e2 ~a5 18. ~d2 ~a6= Cappon - M. Szymanski, Antonsen, Farum 1991 - 59/308; 13 ... ef3+ L. Hansen]
Koszalin 1999 13. ed4 e4 14. ~e4 [14. O-O? eO-+ D. Otero -
251 6 ... ltJge7 7. dc5! [7. b4 cd4 8. cd4 ltJf5 - 6 ... Nogueiras, Santa Clara 1999 - 76/265] de4 15. ltJe5
ltJh6] ~c7 8. ltJd4! ~e5 9. ~e2+ P. Kopp - H. g6 16. 0-0 [16. ltJc3 ~g7 6 0-0+ Nogueiras] ~g7
Lang, BRD 1977; 6... f6 7. ~d3! cd4 8. cd4 ~d7 9. 17. ~hl ~e5 18. de5 ~b5 19.1tJc3 ~e5 20. ~b3oo
b4 fe5 10. de5 ltJh6 11. 0-0 ltJf7 12. ~b2+C Smeets Hurley - Th. Clarke, Ireland (ch) 1996 - 76/(265);
- Stellwagen, Wijk aan Zee 2002 9... ~d7 10. ~d3 ltJe3 11. fe3 ~e7 12.0-0 lac8 13.
252 7. b3 ~d7 8. ~e3 ltJh6 9. ~d3 ltJf5 [9 ... c4!? ~el [13.ltJbd2 - 6 ... ~d7] 0-0 14.ltJc3 f5 15. ef6
10. bc4 ~b2 11. cd5 ~al (11. .. ed5 12. ltJbd2 ~c3 ~f6 16. lac 1 ~d8 [l6 ... ltJe7 17. ~g3 ~e8 18. ~h3
13. ~bl ltJg4 14.0-0 ltJe3 15. fe3 ~a3 16. e4i) 12. ~g6 19. ~g6 hg6 20. ltJa4 ~d6 21. ltJc5 ltJf5 22. g4
dc6 ~c6 13.0-000] 10. ~f5 ef5 11. 0-0 cd4 12. cd4 ltJe3 23.lafel b6 24. g5+ Ma. Petrov - Sakalauskas,
h6 13.ltJc3 ~e6 14.ltJa4 ~a7! [14 ... ~b5 15.ltJel!+ Bled (01) 2002 - 87/(260)] 17. ~g3 ~e7 18. h4 a6!?
Vorobiov - Volkov, Moscow 2004 - 90/229] 15. [18 ... a5 19. b5ltJd8 20.ltJbl! ltJf7 21. lac7ltJd6 22.
ltJc5 [15. ltJel f4] ~c5 16. dc5 f4 17. ~f4 ~c5 18. lafcl lac7 23. lac7 lac8 24. lac8 ~c8 25. ltJc3 ~d7
~e3 ~b5 19.1tJd4ltJd4 20. ~d4 0-0= Vorobiov; 7. 26. a4 ~e8 27. ~f4!+ B. Miljanic - Kosic, Bar 2003
~e2 cd4 8. cd4 ltJge7 9. ltJc3 ltJf5 10. ltJb5 h5 11. - 87/260] 19.1tJe2ltJa7oo 6 ~b5 Kosic
45 C02

260 12. ~d2 ~d7 13. ltJc3 ltJe7 14. g4 ~g7 15. 267 13. ltJa4 ~c6 14. b5 ~c7 15. lacl ~d8 16.
0-0 (Morozevich - Milos, New Delhi (mil) 2000- ~d3 lac 1 17. ~c 1 ltJg6 18. ltJf3 ltJc4 19. ~c4 dc4 20.
80/282) f6 16. ef6 ~f6 17. ltJe5 [17. laf2 0-0 18. ~c4 a6+ Relange - Antic, Sabac 1998 - 79/(241)
laafl laac8 19. ltJe2 ~g7 20. ltJf4 ~c600] ~e5 18. 268 14. ~b5 ~b5 [14 ... ttJc6!?00 Alekseev - S.
de5 ~c7! 19.1tJb5 ~e5 20.laacllac8 [20 ... ~c6 21. Ivanov, Saint Petersburg 2001 - 81/235] 15. ba5
~f200] 21. ~b2!= Morozevich ~a5 16.ltJb3 ~b6 17. ltJb5 lac 1 18. ~cl ~b5 19.
261 12 ... ~d7 13.0-00-0 14. ltJc3 laac8 15.ltJdl ~c8 ~e7= Savic - P. Masic, Bijeljina 2001 -
f5! 16. ef6laf6 17. b5ltJe7 18.ltJf2 ~g7 19.1tJg4 81/(235); 14. ~e2!? ltJc4!? [14 ... ~e7 15. ~e3 0-0
laff8 20. ltJge5! [6 g4 Kozel - Koutsin, Minsk 1996 16. h4! f6 17. h5ltJh8 18.lac2+ Motylev - Ponomar-
- 67/(349)J ~d8!+ 6ltJf5-d6 Kozel, Miljutin iov, Khanty-Mansiysk (ml4-rapid) 2005 - 95/192]
262 15. ltJc3 a4 16. ltJdl ~d7 17. ltJf2 lafc8 18. 15. ltJc4lac4 16. ~e3 lac800 Ponomariov
ltJg4 ~g7 19. ltJf6 ~f6 20. ef6 ltJf5 21. ltJe5 ~d8 269 15. h5 ltJf4 16. ~f3 [16. ltJf3 ltJc4 17. ~b3
22. ~f2 lac3! 23. g4ltJd6 24. ~h4? lad3! 25. ltJd3 0-0+ Degraeve - Komarov, Marseille 2000 -
~b5+ [Xb3, c4, e4] Kozel - Malakhatko, Yalta 79/(241)] ~g5 17. ltJe2 lac 1 18. ltJc 1 0-0+ Gnschuk
1996 - 67/(349); 24. latbl!? 6 25. ~f4, 25. ~h4; - Kruppa, Elista 2000 - 79/241; 15. g5 O-O!? [15 ...
15. a4 ltJf5 16. ~f5 ef5 17. ltJbd2 ~e6 18. g3 [18. h6 16. gh6 lah6 17. h5 ~g5!? (17 ... ltJh4 18. ~g4
ttJb3 lafc8 19. lafc 1 f4+ Chaika - Malakhatko, Yalta ltJf5 19. ~d3+ Grischuk - Radjabov, Wijk aan Zee
1996 - 67/(349)] lafc8 19. ~fcl= Kozel, Miljutin 2003 - 86/265) 18. lag 1 ~d2 19. ~d2ltJb3 20. ~dl
263 10. ~e2 ~e7 11. 0-0 0-0 12. ~d3 laac8 13. ltJcl 21. hg6lag6 22.lag6 fg6 23. ~cl ~d4 24. ~e3
~f5 ef5 14. ltJc3 ~e6 15. lac 1 h6= M. Grinzburg - ~e3 25. fe3 ~e7 26. e4+ Ponomariov] 16. ltJe2 [16.
A. Pichugin, Polanica Zdroj 2001 ~g4 ~b4!? 17. ab4 ~b4 18. lab 1 ~c3 19. ~c3 ~c3
264 10 ... ltJh6 11. h3 lac8 [1 1. .. ~e7?! 12. ~d3 20. lah3 ~c7 21. ~d3 ltJe7 22. h5 ltJf5 23. ~f4 ltJc6
~c8 13. ltJbd2 ltJb8 14. ~e2 a6 15. ltJbl! ltJc6 16. 24. ~f5 ef5 25. g6 fg6 26. hg6 h6 27. ltJf3 ltJd8+
0-0 0-0 17. ltJc3 ltJd4? 18. ltJd4 ~d4 19. ltJe4 ~b6 Fluvia - J. Gonzalez Garcia, Badalona 2005 -
20.ltJf6!+- Timman - C. Hansen, Malmo~benhavn 95/(193); 16.laglltJh4 17. ~d300 Potkin - W. Hug,
2003 - 87/259; 17 ... ~d8+ Timman; 11. .. f6 12. Silivri 2003] lafd8 17. h5 ltJf8 18. lagl lacl 19. ltJcl
tDc3 fe5 13. de5 ~e7 14.ltJa4 ~d8 15. lac 1 0-0 16. ltJc600 Shirov - M. Gurevich, Khanty-Mansiysk (m12)
tDc5 ~c5 17. lac50c Sveshnikov - Lputian, Sochi 2005 - 95/193
(ml3) 1993 - 58/306; 13. ltJa4!? Lputian; 11. .. 270 10. ~e2 0-0 11. 0-0 a6 12. ~d3 ~d7 13.
tDa5!? 12.ltJbd2ltJc4 13. ~c4 dc4 14.ltJc4 ~b5 15. ltJbd2 f6+ Saether - Mostert, corr. 1968 - 5/176
tDfd2 ~c6 16. 0-0 ~e7 00 De. Prasad - Harikrishna, 271 10 ... ~d8 11. g3 [11. h5 f6!?00 Kosic] ~d7
Hyderabad 2000 - 81/(235)] 12. ltJc3 ltJa5 13. ltJa4 12. ~d3 lac8 13. ~f5 ef5 14. ltJc3 ~e6 15. ltJe2
W'c6 14. ltJc5 [14. lacl ltJc4 15. ~c4?! dc4 16. ltJc3 0-0 16.0-0 h6 17.ltJf4 ~b6 18. ~e2 a6 19.1afcl
W'b6 17. ~g2 a5! + Shirov - Sadvakasov, Astana 2001 ltJa7 20. ~d2 lac 1 21. lac 1 ~c8= Devereaux -
- 81/(235)] ltJc4 15. ~cl ltJg800 Haba - Dizdar, Kosic, Saint-Vincent 2005 - 94/( 195)
Deutschland 1991
272 11. .. a5 12. ~a4! [12. ~f5 ef5 13.ltJc3 ~e6 14.
265 11. .. h5 12. g5ltJg6 13.ltJa4 ~d8 14. ~cl ~e7 b5 a4 15.0-0 (15. ~d3 ltJa7 16.0-0 lac8 17. ~cl
15. ~gl 0-0 16. h4 a5 17. b5ltJa700~ Peng Xiaomin lac4 18. lad 1 (18. ltJe2 ~b5+ Vysochin - A. Pol iva-
- Korchnoi, Kolkata 2000 - 81/(235) nov, Saint Petersburg 2002 - 86/(266)) ltJb5 19.1tJe2
266 12. ltJa4 ~c6 13. b5 ~c7 14. ltJd2 ltJc4 15. ~c6 20. ~g5 ~g5 21. ltJg5 ltJc3 22. ltJc3 lac3 23.
tDc4 dc4 16.ltJc3ltJd5 17. ~g2ltJc3 18. ~c3 ~b5 ~e2 (Grischuk - Lputian, Bled (01) 2002 - 86/266)
19. d5 ed5 20. ~d5 ~c6 21. ~c4lac8 22. ~c6 ~c6 f4! 24. ~d2 0-0 25. ~f4 lac8+ Lputian) ltJa5 16.
23. ~c6 lac6 24. ~b4 lac4 25. ~e2 ~b4 26. ab4 ~a4 0-000 J. Cubas - V. Marques, Sao Jose do Rio
~b4 27. laa7 ~d7= Lindfeldt - Nielsen, Nyborg Preto 2003 - 86/(266)] ~d7 13. b5 ltJa7 14. ltJc3+
2001 - 81/(235); 12. ~c2ltJc4 13. ~c4 dc4 14.ltJd2 Motylev - Potkin, Moscow 2003 - 88/236
W'c6 [14 ... ltJd5 15. ltJc4 ~c6 16. ltJe4 ltJb6! 17. 273 14. ltJg5 ~d4 15. ~d4ltJd4 16. ltJd5 ltJc2 17.
tDcd6 ~d6 18. ltJd6 ~e7 19. ~c6 ~c6 20. lag 1 ltJc8 ~d2 ed5 18. ~c2 ~e6! [1 8... ~g5?! 19. hg5lag5 20.
21. b5 ~d5 22. lacl ltJd6 23. lac7 ~d8 24. ed6 ~d4 ~e6 21. g3 ~d7+ Grischuk - Sakaev, Russia
~c8!= Alekseev - S. Ivanov, Russia 2001 - 81/(235)]
2001 - 82/248] 19. ~d4 ~d7+ Sakaev
15.ltJce4 c3 [15 ... ltJc8 16.ltJc4 b5 17.ltJe3 ~c2 18.
274 15. ltJe200 Grischuk - Zhang Pengxiang, Rus-
tDc2 ~c6 19. f3 h5 (19 ... ltJb6 20. ltJe3 ltJa4 21. 0-0-0
0-0-0 22. lahfl ~e7oo R. Molander - Johannessen, sia - China 2001 - 82/(248)
Stockholm 2005/06 - 95/(192)) 20. g5ltJb6 21. ~f2 275 10... 0-0 11. 0-0 f6 12. ~f5 ef5 13.ltJc3 ~e6
~e7 22. h4 0-0 23.ltJe3ltJa4 24.laabl a500 Sveshni- 14. ltJa4 ~d8 15. ltJc5 ~c5 16. dc5+ Sveshnikov -
kov - Lopez Martinez, Stepanakert 2005 - 95/( 192)] Paramos, Oviedo 1993; 10... ~d7 11. 0-0 [1 1. ~f5
16. ~c3 ll6.ltJd6 ~d8 17.ltJf7 ~e8 18.ltJd6 ~d8= ef5 12. ltJc3 ~e6 13. 0-0 0-0 14. ~d3 laac8=
Sveshnikov - Radjabov, Tallinn (rapid) 2004 - Gorelov - Yudasin, Minsk 1985 - 40/(330)] ltJfd4
92/(259)] ltJd5 17. ~b3 ~e7 18. lac 1 ~b5 19.1tJc4 [11. .. g5 12. ~f5 ef5 13.ltJc3 ~e6 14.ltJa4 ~b5 15.
0-0 20.ltJed6 ~d6 21. ltJd6 ~b6 [6 f6 X~el] 22. ltJc5 g4 16. ltJe 1 ~c5 17. dc5 a5 (Fedorowicz -
g50 a5 23. b5 a4 24. ~d3 lafd8! 25. 0-0 ~e8 26. Dokhoian, Wijk aan Zee 1989 - 47/334) 18. ~d3!
lac5 lad6! 27. ed6 ~d6oo Haba - Kosic, Calvia (01) ~d3 19. ltJd3+ 6 b5 Benjamin] 12. ltJd4 ltJd4 13.
2004 - 92/259 ~g4!00
C02 46

276 11. b5 ltJcd4 12. ltJd4 ltJd4 13. ~g4 ltJf5! 14. ltJd2 lac8 16. ltJb3 b6+ Korchnoi - Kotsur, Istanbul
~f5 ~b5! 15. ~d4 ef5 16. ~g7laf8 17.ltJc3 ~c4 (01) 2000 - 80/281; 12. ~c3= Korchnoi1ltJa5 11.
18.ltJe2 ~d7! [6 ~b5; 18 ... ~e6 19. ~h7!00 Haba ltJa4 ~c6 12.laclltJc4 13. ~c4 dc4 14.ltJc3ltJf5 15.
- Glek, Stare Mesto 1992 - 56/(288)] 19. lac 1 ~d3! 0-0 ~e7 16. d5+j P. Ponkratov - K. Sirotine, Satka
20. ladl ~b5 21. ltJc3 ~c4!+ Glek; 11. ~a4 0-0 2005
[11. .. ~d7 12. b5 ltJa7 13. ltJc3 g6 14.0-0 ltJc8 15. 287 10. ~c3 ltJc4 11. ~d3 ~e7 12. 0-0 ltJh6 13.
~dl!? ~a7 16.ltJa4ltJb6 17.ltJc5 a4! 18. g4ltJh4 19. ltJbd2 [13. ~e2 ltJf5 14. g4 ltJh4 15. ltJh4 ~h4+
ltJh4 ~h4 20. lacl!+ Haba - A. Shkliar, Pardubice Klinger - Arencibia, Gausdal 1986 - 42/322] ltJe3
2001 - 82/(248)] 12. b5 ~d7 13.0-0 ltJa7 14. ltJc3 14. fe3 lac3 15. ~e2 0-000 6lad3 Parma
ltJh4 15. ltJh4 ~h4 16. f4 f5 17. ~c 1 ltJc8 18. ~e3 288 11. ~c4 dc4 12. lacl c3!? 13. lac3 lac3 14.
~d8= Garbisu - S. Baranyai, Rotterdam 1998
~c3 ~a6 15. ltJe4!? ~c6 16. ltJfd2 f5 17. ef6 ltJf6
277 14. bc6 ~b2 15. 0-0 bc6! 16. ltJa4 ~b5 17. 18.ltJf6 gf6 19. ~h5 ~e7 20. d5!00 [6 ~h4] Subit-
ltJc3 ~c4 18.ltJe2 0-0= Shirov - Khalifinan, Linares Vilela, Cuba (ch) 1987 - 44/(320)
2000 - 78/(279)
289 12 ... ~a6 13. d5! ed5 14. ~d5 ~e6 15. ~e4
278 14... ltJb8 15. ~clltJd7 16. ~g5oo 1. Ivanovskis ltJe7 16. ~e2+ [6 0-0, lafd 1] Afek - Psakhis, Israel
- P. Jonckheere, Latvija 1992; 14... ltJa5 15. ~a4 0-0 1990 - 50/295
16. lafcl g5 17. ltJe2 ~h8oo Alekseev - Kashtanov,
290 13. ~c4!? ab4 [13 ... ~b4 14. ab4 ~b4 15.
Saint Petersburg 2000 - 81/(235)
ltJd2! (15. ~d2lac4 16. lac4 ~c4 17. ~a5 ltJe7 18.
279 7. ~e2 ltJh6! [7 ... ltJge7!? 8. dc5 ~c7 9. 0-0 ltJd2 ~c2 19. ~a3! ltJc6D 20. ~a8 ltJd800 Yagupov
ltJe5 10.ltJe5 ~e5 l1.ltJd2 ~c7 12. b4 g6!= Roma- - Rytshagov, Russia (ch) 1993 - 59/(308» ~b2 16.
nishin - O. Foi~or, Tbilisi 1986 - 42/(322); 12. c4!?] ltJe4 ~b4 17. ~e2 ~e7 18. ltJd6lac4 19. lac4! ~b5
8. b4 cd4 9. ~h6 d3!? 10. ~d3 gh6 11. 0-0 ~g7 12. 20. ~d3 ~c4 21.ltJc4 b5 22.ltJd6! ltJf6 (22 ... ~b2?!
lael 0-0 13. ltJbd2 f6 14. ef6 ~f6 15. laa2! e5!? 23. ~f3!+- Haba - Sv. Stojanov, Datteln 2002 -
[15 ... ~h8 16. c4 (Sveshnikov - Razuvaev, Palma de 84/219) 23. lab 1 ~a4 24.lab5 ltJd7 25.lab7+ Haba]
Mallorca 1989 - 48/374) laae800~; 15 ... ~c3 16. 14. ~b3 ~a5 [14 ... ltJe7 15.0-0 ltJc6 16. ~d3! ~e7
~h7 ~h8 17. ~bl!~] 16. c4D e4 17. cd5 ed3 18. 17. ~c3!+ Haba - V. Eschenko, Swidnica 2000 -
dc6 ~c6 19. ~b3 ~h8 20. ~d3laad8oo Sveshnikov 79/(239)] 15. 0-0 ba3 16. ~b5 ~c6 17. d5!00~
280 8 ... ltJge7 9. ltJc3! ltJf5 10. ltJa4 ~d8 11. ~b2 Tomba - Ranien, Bratto 2000
~e7 [11. .. ltJh4 12. ltJh4 ~h4 13. ~d3! f5 14.0-0
291 14... ~a7?! 15. ab4 ~b4 16. ~c3 ~e7 [16 ...
~e7 15. f40-0 16.ltJc5 ~c5 17. dc5!+j~ Unzicker
~c3? 17.lac3 ~f8D 18.laa3 ~b8 19.1tJd6lad8 20.
- Gligoric, Stockholm (izt) 1952] 12. ~d3 0-0 13. ~f3 ltJh6 21. ~d3+ Sveshnikov - Nevednichii,
0-0 f6 14. ~f5 ef5 15. lael + O. Plath - A. Herzel, Bled 1991 - 51/(261)] 17.laal ~b8 18. ~a5 ~c6
Deutschland 1995 19. ~d3+ M. Liedtke - P. Staller, Bad Worishofen
281 9. ~e2 a5! [9 ... ltJge7 10. 0-0 ltJf5 11. ~b2 1992; 14... ~d8 15. ab4 ~c6!? [15 ... ~b4 16. ~c3
~e7 12. ~d2 0-0 13. ladl f6 14. ltJc3 fe5 15. de5 ~c3 17.lac3 ~f8 18. ~b3 ~c7 19. ~a3 ltJe7 20.
~e8 16.laacl ~h5!= Sveshnikov - Lputian, USSR lab3+ R. Espinosa - C. Ibarra, Merida 2003; 15 ... b5
1990 - 49/309] 10. b5 ltJd4 11. ltJd4 lacl 12. ~cl 16. ltJd6 ~d6 17. ed6 ltJf6 18. ~d3! (18. lac5 0-0
~d4 13. ~c3 ~c5!+ Strikovic - Cabrilo, Prokuplje 19. ~d3 ltJd5 20. 0-0 ~b6 21. ~h5 f5 22. lafcl
1987 - 44/(320) (Sveshnikov - Lputian, Moscow 1991 - 51/261)
282 9 ... ltJge7 10. ~d3 ltJf5 11. ~f5 ef5 12. 0-0 ltJb4! 23. lac8 ~c8 24. ~e2! ~d7 25. ~a3 ~a5!=;
~e7 13. ltJc3 ~e6 14. ltJa4 ~d8 15. lacl 0-0 16. 25. d5!? Galdunts) 0-0 19. 0-0 ~b6 (19 ... ~c6 20.
ltJc5+ M. Celis - Ortega-Nadera, Manila (01) 1992 d5!+ Sveshnikov) 20.lac5+ B. Sadeghi - S. Liepold,
283 11. .. ltJe3 12. fe3 ~e7 [12 ... g6 13. ltJc3 ~h6 Deutschland 2002] 16. b5 ~d5oo R. Freitag - H.
14. ~el 0-0 15.ltJa4 ~d8 16.ltJc5lac7 17. h4!? (6 Nothnagel, Deutschland 1993
g4-g50) b6 18. ltJd7 ~d7 19. ~b5 ~c8 20. g4 ltJe7 292 7. h4 ~d7 8. g3 f6 9. ~h3 fe5 10. de5 ~c5 11.
21. g5 ~g7 22. lac 1 lacl 23. ~cl ~cl 24. lac 1 lac8 0-0 ltJge7 12. ~c2 0-0-0 13. ~g5 h6 14. ~e7ltJe7+
25. lac8 ltJc8 26. ~a6!+ Sveshnikov - Piskov, Bled I. Novak - Vogt, Stary Smokovec 1979 - 28/215; 7.
1996 - 49/308] 13.ltJbd2 - 11. .. ~e7 ~e2 ~d7 8. 0-0 ltJa5 9.ltJbd2 - 7.ltJbd2
284 13 ... ltJb8 14. ~e2 a5 [14 ... ~a4 15. h4 0-0 293 7... f6 8. ef6ltJf6 9. ~g2 [9. ~h3 ~d6 10. ~e2
16. laf2 ~d8 17. ltJfl ~h4 18. g3 ~e7 19. ltJ 1h2 0-0 11. ~e6 ~h8+C P. Pandavos - Grivas, Greece
ltJd7 20. laafl 00 D. Otero - Pecorelli Garcia, Cuba 1985] ~d6 10.0-00-0 11. ~e2 ~h8 [11 ... ~d7 12.
1999 - 77/254] 15. b5 a400 C. Meyer - S. Giemsa, ltJe5 laae8 13. ~f4 (Lamm - De Carbonnel, BRD
Deutschland 1993 1982) ~e5 14. de5 ltJe4! 15. ~e4 de400] 12. ltJe5
285 14... ltJb8 15. ~e2 (Torre - Chemin, New Delhi ltJd7! [12 ... ~e5?! 13. de5 ltJd7 14. ~e3 ~a5 15. f4
1990 - 50/(261» a6 16. ltJc5 ~b5 17. ~b5 ab5+ ltJc5 16. ltJd2 ~d7 17. laadl! ~e8 18. f5!+ Sax -
Torre; 14... a5 15. ltJc5 ~e8 16. ltJa4 ~d8 17. b5 Uhlmann, Sarajevo 1982 - 33/397] 13.ltJc6 ~c6 14.
ltJb8! 18. laa2 [18. ~b3 ltJd7 19. laac 1 lac 1 20. lac 1 ~e6 [14. f4 ltJf6= Gertler - Zs. Polgar, New York
f600 Antic] ltJd7 19. laaf2 ltJb6 20.ltJb6 ~b6 21. a4 1985] ltJf6 6 ~f5oo Uhlmann; 7... ~d7 8. ~h3 ltJa5
lac3!00 B. Miljanic - Antic, Jugoslavija 1997 - 9.ltJbd2 - 7... ltJa5
70/(265) 294 8 ... ~e7 9. h4 ~d7 10. ~h3 f5 11. ef6 gf6 12.
286 9 ... ltJh6 10. ltJc3! [10. ~d3?! ltJa5 11. 0-0 0-0 h5 13.laelltJh6 14.ltJh2 0-0-0 15. ~h5ladg8oo
ltJc4 12. ~c4?! lac4 13.ltJc3 ~a6! 14. lac 1 ~e7 15. Grischuk - Korchnoi, Biel2001 - 82/(249)
47 C02

295 9. ~g2 0-0-0 10.0-0 h6 II.lael CiJe7 12. CiJfl ~b2!?+ Haba] 16. ~d3 ~d7 17. a4+ D. Pirrot - M.
ltJf5+ Clarke - Petrosian, Miinchen (01) 1958 Rupp, Deutschland 1996
296 9 .•. h6 1O. ~h3 0-0-0 11. 0-0 CiJe7 12. lab 1 308 8. b4 cb3 9. ~b2 ~d7 10. c4! [10. lacl ~b5!
~b8 13. CiJel CiJf5 14. CiJg2 ~e7 15. ~f3 ~c8 16. h5 11. c4 dc4 12. ~c4 CiJc4 13. CiJc4 ~c4 14. lac4 CiJe 7
~hf8 17. CiJf4 + [6 CiJd5] Sax - Knaak, Szinik 1985 15. lab4 (Remizov - Ilinsky, USSR 1975 - 19/195)
- 40/(331); 9 ... h5 10. ~h3 [10. CiJg5!? CiJe7 11. ~f3 ~c6!+ Suetin] dc4 11. CiJc4 CiJc4 12. ~c4 CiJe7 13.
CiJf5 12. ~h3 g6 13. ~f5! gf5 14. ~e2 ~a4 15. CiJdf3 0-0 ~c6 14. CiJd2 CiJf5 15. ~b3 ~b3 16. CiJb3 ~e7
ttJb3 16. lab 1 CiJc 1 17. lac 1+ (Xh5) Degraeve - I. 17. CiJa5 0-0= Von Amerongen - T. Rozenfeld,
Sokolov, Baguio City 1987 - 44/(321)] CiJh6 [10 ... f6?! Deutschland 1998; 8.labl ~d7 9. ~e2 CiJe7 10. CiJfl
11. ef6 gf6 12.0-00-0-0 13.lael CiJh6 14.ltJh2!+ Sax CiJb3 [10 ... f6 11. h4 0-0-0 12. h5 CiJec6 13. ~f4 fe5
- Kuligowski, Warszawa 1979 - 27/(225)] 11. 0-0 14. CiJe5 CiJe5 15. ~e5 CiJc6 (15 ... ~d6 16. f4+) 16.
~e7 12. CiJel g6 13. CiJg2 0-0-0 14. labl ~b8 15. ~g3+ Haba - Knaak, Halle 1987 - 44/321; 10 ...
ttJf3 !+j~ Sax - Ree, Amsterdam 1979 - 28/216 ~b3 11. ~f4 ~a4 12. ~b3 ~b3 13. CiJe3 CiJg6 14.
297 15. CiJf4 CiJh3 16. CiJh3 ~e7 17. lab 1 .§dg8+ ~g3 f5 (14 ... h5 15. h4 ~e7 16. CiJg5 ~d8 17. CiJh3
Klinger - Portisch, Dubai (01) 1986 - 42/(323) CiJc6 18. CiJf4 CiJf4 19. ~f4 CiJe7 20. ~g5 CiJg6 21.
298 9 ... f5 10. ef6 gf6 11. 0-0 0-0-0 12. lael ~g7 ~d8 lad8 22. g3+ Sveshnikov - Eingorn, Sochi
13 . .§bllae8 [13 ... ~b8 14. b4! cb3 15. CiJb3 CiJb3 16. 1985 - 40/(331)) 15. ef6 (15. CiJg5!? ~d7 16. f4+
~b3! + I. Zaitsev - Pokojowczyk, Sochi 1976 - Haba) gf6 16. CiJh4!+ Haba - Farago, Wattens 1996
22/220] 14. b3 cb3 15. CiJb3 CiJb3 16. lab3 ~a6 17. - 67/350] 11. ~g5 h6 12. ~e7 ~e7 13. CiJe3 0-0-0
~b2+j Prahov - Makarov, USSR 1962; 9 ... h6 10. 14. 0-0 ~b8 15. CiJd2 ~a4= I. Zaitsev - Ivkov,
0-00-0-0 11. lab 1 CiJe7 12. CiJel f5 13. ef6 gf6 14. b4 Smederevska Palanka 1971; 8. g3 - 7. g3
cb3 15. CiJd3 CiJg6 16. CiJb3 CiJb3 17. lab3 ~c7 18. 309 9 ... ~e7 10. labl [10. lael CiJh6 11. ~c2 CiJf5
~e 1+j Sax - Marovic, Osijek 1978; 9 ... ~e7 10. 0-0 12. ~dl!? (12. g4 CiJh4(0) h5 13. labl ~c7 (6 g5)
h5 11. CiJe 1 g5 12. ~g2 0-0-000 Enders - Casper, 14. CiJfl 0-0-0 15. ~g5! f6 16. ~f4+ Kholmov -
DDR 1978 Naumkin, Moscow 1991 - 52/(251)] CiJh6 11. lae 1
299 13 ... ~c7 14. CiJe3 [14. ~f3?! ~e8=] CiJc8?! CiJf5 12. CiJfl 0-0-0 [12 ... ~a3?? 13. g4+-] 13. ~f4
15. f4 g6 16. f5!? gf5 17. g4 fg4 18. CiJg400 I. Zaitsev ladf8 14. CiJg3 CiJg3 15. ~g3 h5 16. h4 f6 [16 ... CiJb3
- Savon, Dubna 1976; 14 ... f5! 17. ~fl!+] 17. ~d2 CiJb3 18. ~e3 ~e8 19. ef6 gf6
300 14. CiJe3 f5!= W. Sarvat - Sulskis, Yerevan 20. ~d 1 ~g6 21. ~b3 ~b 1 [21. .. cb3 22. labc 1+
(01) 1996 Prie - Apicella, France (ch) 1996 - 67/351] 22.
301 15. f4 g6 16. CiJe3 h5= Lobron - Hjartarson, ~a4! ~e4 23. ~f4 e5 24. CiJe5!+ Prie; 9 ... h6 10.
Manila (izt) 1990 - 49/310 labl CiJe7+ - 9 ... CiJe7; 9 ... f6!? 10. lael [10. lab 1
302 8. b3?! fe5 9. bc4 e4 10. CiJh4 CiJf6+ Enders - CiJe7 11. b3 cb3 12. c4 ~a4 13. ef6 gf6 14. cd5 CiJd5
Uhlmann, DDR (ch) 1978 - 25/228; 8. ef6 CiJf6 9. g3 (14 ... ed5 15. CiJeloo Haba) 15. CiJe400 Haba -
~d6 10. ~g2 0-0 11.0-0 - 7. g3 Schmittdiel, Boblingen 1999 - 77/255] 0-0-0 11.
303 8 ... ~c7?! 9. 0-0 fe5 10. CiJe5 CiJe5 11. de5
lab 1 ~b8 12. b3+ B. Lundberg - Berg, Haninge
1997; 9 ... 0-0-0 10. labl ~b8 11. ~c2 f6 12. lael
ttJe7 12. b3 cb3 13. c4 ~e5 14. labl CiJg6 15. cd5
~e8 13. b4 cb3 14. CiJb3 ~a4 15. CiJfd2 fe5 16. ~a2+
W'd5 16. ~c4 ~d6 17. ~b3 ~e7 18. ~b5+ Casper
- Uhlmann, Berlin 1982 - 34/(363) Stefansson - B. Socko, Cappelle la Grande 1998
304 9 ... CiJf6 10. f4 [10. 0-0 ~d6 11. CiJdf3 0-0 12. 310 10. CiJg5 h6 11. CiJh3 0-0-0 12. CiJf4 g6 13. labl
W'c2 ~c7 13. ~f4 CiJh5 14. CiJc6 CiJf4+ Teske - ~b8+ I. Zaitsev - Petrosian, USSR (ch) 1969 -
Uhlmann, DDR(ch) 1986] ~d611. ~h5! g612. ~f3 8/174; 10.lael CiJg6 [10 ... h6 11. labl - 10. labI] 11.
0-0 13. ~e2 ~c7 14. g3 ~d7 15. CiJd7!+ [Xe6] g3 ~e7 12. h4 f5 13. h5!? CiJf8 14. labl g500 Motwani
Pahtz - Uhlmann, DDR (ch) 1986 - 41/(305) - I. Gurevich, Hastings 1991/92 - 53/(252)
305 10 ... CiJh6? 11. CiJc4! dc4 12. ~h6 ~d7D 13. 311 10... CiJb3? 11. ~c4! CiJd2 12. CiJd2+ Rudensky
~g5 ~b2 14. 0-0 ~c3 15. ~h5 g6 16. ~bl! [Xg6, - Bubnov, USSR 1959; 10... lac8 11. lael h6 12. h4
b7J ~g7D 17. ~b7 0-0 18. ~e7! ~e5 [18 ... lafe8 a6 13. h5 ~d8 14. CiJfl CiJb3 15. ~f4 ~a4 16. CiJ3d2+
19. ~f3! ~a4 20. ~f6! ~f6 21. ef6 ~f6 22. ~a6+ Prie - Sellos, Montpellier 1996 - 67/(351); 10... h6
Pahtz - Uhlmann, Erfurt 1985 - 40/331] 19. ~f8 11. lael [11. CiJh4 0-0-0 12. g3 ~b8 13. ~h5 g6 14.
~f8 20. ~d7 ~h5 21. ~e6 ~h8+ Pahtz, Eger ~e2+ Timman - Liberzon, Venezia 1974 - 18/333)
306 12. ~h5!? g6 13. ~g4 h5 [13 ... 0-0 14. CiJf3 0-0-0 [11. .. CiJc8 12. CiJfl ~b3 13. ~b3 CiJb3 14. ~f4
ttJf5 (H. Kauschmann - E. Heyken, BRD 1982) 15. ~a4 15. CiJg3 b5 16. CiJh5 CiJb6 17. g4!+ Sveshnikov
W'c2+ 6 ~g5] 14. ~e2 ~d7 15. labl (Vallejo - - Luce, Berlin 1989 - 48/(375); 11. .. g5 12. CiJfl
Pelletier, Biel 2002 - 85/249) CiJf5 16. b3 cb3 17. CiJg6 13. ~e3+C Sherwin - Evans, USA 1954; 11. ..
ttJb3 ~a4 18. ~g5 0-000 Pelletier ~c6 12. CiJfl ~b3 13. ~f4+ Sveshnikov - Eingorn,
307 15. ~d3 lat7 [15 ... ~c7 16. ~g5! lat7 17. f4 USSR (ch) 1985 - 39/347] 12. ~c2 ~b8 13. ~dl
~d7?! (Grischuk - Pelletier, Biel 2001 - 82/249) lac8 14. CiJfl CiJb3 15. ~f4 + Sveshnikov - Casper,
18. ~h 1+j; 17 ... CiJf5~ 6 ~c5, CiJe3 Pelletier116. a4 Moscow 1987 - 43/333
W'c7 17. f4+ Li Shilong - Arizmendi, Linares 2002; 312 11. CiJg5 h6 12. CiJh3 0-0-0 13. CiJf4 g6 [13 ...
15. ~c2! CiJf5 [15 ... d4 16. ~d3 CiJf5 17. cd4 ~c2 18. ~b8 14. CiJh500 I. Zaitsev - Vasiukov, Moscow 1969
~c2 CiJd4 19. ~e4 CiJe2 20. ~hl CiJc3 21. ~f3+ - 8/173] 14. lael ~b8oo Qin Kanying - Thoang
Haba - Uhlmann, Wattens 1996 - 67/(349); 17. Thang Trang, Shenyang 2000
C 03 48

313 15. ~d2 ~d7 16. ~dl lae8 17. ~a4 ltJa4 18. 21. ~d3 ltJa5 22. ltJa5 ~a5 23. c4 ~a2 24. c500 N.
~c2 ltJb6 19. ltJ3d2 g5 20. ~g3 h5 21. h3 ~e7 22. Praznik - M. Kodnc, Slovenija 1997
ltJe3 ~eg8 23. a4 ~c6 1/2 : 1/2 Ni Hua - Wang Hao, 316 11 ... ~a4 12. ~bl! ~c6 [12 ... b5 13. ~d3+ (6.
Xiapu 2005 - 95/(194); 15. ~cl ~d7 [15 ... ~e7 ~c2, a4) A. Karklins - R. Ervin, Lone Pine 1972]
(Karpatchev - Antic, Charleroi 2005 - 95/(194)) 16. 13. ~d3 ltJe7 14. 0-0 h6 [14 ... ltJc8 15. ~h7+ F.
~e7 ~e7 17. ~e3 0-0-0 18. ltJ3d2+ 6. ~dl] 16. Kroeze - H. Hoeksema, Enschede 1994] 15. lacl
~e3! ~e8 17. ltJ3d2! ~c2 18. labcl ~h7 19. ~dl lad8 [15 ... ltJc8 16. c4+ Sveshnikov - Timman,
(1/2 : 112 Predojevic - Wang Hao, Istanbul 2005 - Tilburg 1992 - 56/288] 16. laa2+ Sveshnikov; 11 ...
95/194) ~c6 20. ~c2 ~c2 21. lac2 ~a4 22. laec!! ~c7!? 12. ~d3ltJe7 13.ltJg5!? [13.0-0 h6 14.ltJh4
g5 23. ~g3 ~e7 24. ~e2 h5 25. h3+ Predojevic g6 15. g3!+ Motylev - Hort, Hoogeveen 2003 -
314 8. ~e2 0-0-0 [8 ... ltJge7? 9. ~c4 ltJg6 10. 90/233] ltJf5 [13 ... h6 14. ltJh7+ E. Enschede - C.
~d3+- M. Panarin - Nepomniashchij, Vladimir Hoogeterp, Nederland 1994] 14. ~f3! ~e7 15. ltJf7!
2002; 8 ... ttJa5 - 7 ... ltJa5] 9. 0-0 ~b8 10. b3 cb3 0-0 16. ~f5 ef5 17. ltJd6 ~e6 18. 0-0 ~d6 19. ed6
11. ttJb3 ttJa5 12.ltJa5 ~a5 13. a4ltJe7 14. ~b3ltJc6 ~d6 20. ~f4+ Motylev
15. ~g5 lac8 16. latbl ~c7 17. a5 ~a8 18. c4 dc4 317 15. lacl h6 16. laa2 ltJc8 17. c4 dc4 18. lac4
19. ~c4 ltJb4 20. lac 1 ~c6 6. ltJd5= Rozentalis - ~c6 19. lac6! bc6 20. d5 ~d5 [20 ... ed5 21. e6! ~e6
Zaichik, Kharkiv 1985 - 40/(331) (21 ... fe6 22.ltJe5 6. ~g6+-) 22. ~b7ltJb6 23. ~g5
315 9 ... lac8!? 10. ~d3ltJb8 11. ~d2 ~b5 12. ~b5 hg5 24. lae2+-] 21. ~e4 ~d7 22. lac2! ltJe7 23.
~b5 13. a4 ~c4 14. labl ltJc6 15. a5 ~e7 16. ~e2 lab2 (A. Praznik - Yakimenko, corr. 1993/96 -
h6 17. h4lac7 18. h5 a6 19. lah3 ~a4 20. lag3 ~f8 67/349) lac8! 24. lab 7 lac7 25.lab8= A. Praznik

IC031 ----------------------------------------------------------
1. e4 e6 2. d4 d5 3. It)d2
3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 lbgf3 2 e5 3 e44 ed5 ~e4 0-0 ~e2 lbe4
b6 1 lbf6 lbfd7 ~b75 ~d5 ~e7 e6 0-0 lae8 6 +
2 e5 7 e3 lbdf3 ed4 ~d3 lbe2 0-0 10 a3
a6 e5 8 lbe6 ed4 9 lbge7 lbf5 ~e7 ~b611 ~d712 +

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ltJd2 ~e7

4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 e5 13 ~g415 lbdf3 de5 ~f418 ~d3 0-0-0 20 ~h4 g3 21
e5 14 ~f816 ttJe6 f6 17 ~e5 ~b619 h5 ~f2 00

4 de5 lbgf3 22 ~f423 ~e3 ~d3 lbb3 lbfd4


lbe6 h5 g5 lbh6 ~e724 g425 ~e526 00

5 lbgf3 ~d3 de5 29 lbe4 30 ~e4 ~dl ~e2 ladl a3


lbf6 27 e5 28 de4 lbe4 ~dl ~e5 lbd7 ~e7 lbf6 31
6 e5 ~d333 e3 35 ~e2 ed4 ~b538 a4 0-0
lbfd7 32 e5 34 b6 36 ed4 37 a5 ~a6 ~e8 lbe6 39 +
7 ~d3 de5 ed5 42 lbb3 43 lbe5 45 lbf3 ~b546 ~e2 ~d7
e5 40 lbd7 41 ed5 lbe5 44 ~e5 lbf6 ~d7 ~e7 lbd7 47 +

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ltJd2 ~e7 4. ~d3 e5 5. de5 ltJf6


6 7 8 9 10 11 12 13 14
8 ed5 lbgf3 b4 48 ~e4 e3 ~d5 ~b250 eb4 ~a2
~d5 lbbd7 a5 ~h549 lbd5 ~d5 ab4 ~a2 ~a251

9 ~e2 lbgf3 e5 54 h4 lbg5 56 f4 lbb3 e3 ~b5


0-0 52 a5 53 lbfd7 h6 55 lbe6 lbe5 b6 57 ~a7 lae7 58 +
10 lbgf3 0-0 60 a4 62 lbb3 64 e5 e6 ~b5 eb3
lbe6 a5 59 0-0 61 lbb4 63 b6 lbd7 lbe5 lbb3 65 ~e766 +
49 C 03

6 7 8 9 10 11 12 13 14
11 0-0 67 cd3 ltJb3 ~g5 ~h4 e5 70 ~g371
ltJb4 ltJd3 ~C568 ~e7 h6 ~d769 ltJg8 h5 72 +
12 ltJb3 cd3 ~g574 ltJbd2 ~f6 e5 !leI
ltJd3 73 a5 a4 h6 75 ~f6 ~e7 !la5 76 +

I 3 ... CiJe7 4. CiJgf3 CiJd7 5. ~d3 c5 6. ed5 CiJd5 7. 5 6... c6 7. ~d3 CiJa6 8. 0-0+ Geller - D. Godoy,
0-0 ~e7 8. CiJe4+ A. Bozic - R. Maric, Jugoslavija Santiago 1965; 6 ... dc4 7. ~c4 [7. CiJc4 ~b7 8. ~d3+
1950; 3 ... g6 4. CiJgf3 CiJe7 5. h4! h6 6. ~d3 ~g7 7. c3 Fulgenzi - E. Puebla, Villa Ballester 1993] ~b7 8.
ttJd7 8. e5 c5 9.0-0 CiJc6 10.lael+ Solak - Asik, ~e2 ~e7 9.0-00-0 10. CiJe4lae8 11. CiJc3 CiJf8 12.
Korinthos 1999 - 78/(256); 3 ... fS 4. ef5 ef5 5. CiJdf3 lad 1+ Karioti - Finn, corr. 1986
[5. ~h5 g6 6. ~e2 ~e7 7. h4 CiJf6 8. CiJgf3 0-0 9. 6 11 ••• as?! 12. lad!!? [12. ~f4 lae8 13. ~d3
ttJe5+ Ja. Bolbochan - StAhlberg, Mar del Plata 1944; CiJf8 14. CiJc3+ A. Sokolov - Gulko, Russia 1983 -
5. ~d3 ~d6 6. CiJdf3 CiJf6 7. CiJe2 0-0 8. 0-0 c6 9. 35/366] lae8 13. ~d3 CiJf8 14. h4! h6 15. h5+ A.
~f4 CiJe4 10. ~d6 ~d6 11. CiJe5+ M. Harabor - 1. Sokolov; 11 ••• bS 12. ~d3 CiJb6 13. ~g5+ Gulko;
Skeels, corr. 1990] CiJf6 6. ~g5 ~e7 7. ~d3 CiJe4 8. 11 ••• lae8 12. ~f4 CiJf8 13. laacl CiJg6 14. ~g3+ G.
~e7 ~e7 9. CiJe2+ Karpov - Enevoldsen, Skopje Celis - N. Robledo, Argentina 1994
(01) 1972 - 14/220; 3 ... h6 4. g3!? [4. CiJgf3 CiJf6 5. e5 7 4. edS ed5 5. ~d3 ~d6 6. CiJe2 CiJc6 7. c3
ttJfd7 6. ~d3 c5 7. c4!? (7. c3 CiJc6 8. 0-0 g5 9. dc5 ~f6!? 8. 0-0 CiJge7 9.lael ~f5 10. ~f5 ~f5 11. CiJg3
(9. h3 ~b610. dc5 CiJc5 11. ~c2 CiJd7 12.lael ~g7 ~g3 12. hg3 0-0= Zapata - Vladimirov, Salamanca
13. c4 0-0 14. cd5 ed5 15. CiJb3 CiJde5 16. CiJe5 CiJe5 1991 - 51/262; 4. CiJgfJ c5 - C 07; 4. ~d3 c5 5. dc5
17. ~e3 ~d8 18. ~d4 lae8 19. ~d200 Jansa - ~c5 6. CiJgf3 - C 07
Legky, France 2004 - 89/(247» ~c5 10. CiJb3 ~b600
8 4 ... ~d7 5. CiJdf3 [5. CiJgf3 ~b5 6. ~e2 ~e2 7.
1. Shaw - Eingorn, Bad Wiessee 2003 - 89/(247»
~e2 c5 8. dc5! ~c5 9. 0-0 CiJc6 10. c4 CiJge7 11.
dc4 (7 ... cd4 8. cd5 CiJc5 9. ~b5 ~d7 10. ~d7 ~d7
lad 1 O-O! = Lau - Eingorn, Palma de Mallorca 1989
11. d6! ~b5 12. CiJd4 ~b4 13. CiJ4f3 CiJd3 14. Wfl
- 49/313] ~b5 6. ~d3 [6. ~b5 ab5 7. CiJe2 CiJd7 8.
ttJc6 15. ~e2+ G. Ginsburg - Eingorn, Metz 2003
~d3! c6 9. CiJg5 ~e7 10. h400 M. Kuijf - Eingorn,
- 89/247) 8. CiJc4 cd4 9. 0-0 CiJc6 10. ~e4ooi G.
Tilburg 1994 - 61/273] ~d3 7. ~d3+ Krogius
Ginsburg] c5 5. ed5 ~d5 6. CiJgf3 cd4 7. ~g2 CiJc6 8.
0-0 ttJf6 9. CiJb3+ Kveinys - Sakalauskas, Lietuva 9 6 ... ~d7 7. ~d3 lac8 8. CiJe2 cd4 9. CiJed4
(ch) 2004 - 90/(234); 3 ... de4 4. CiJe4 - C 10 CiJge7 10. ~e2 CiJd4 11. CiJd4 CiJc6 12. 0-0+ Aronin
- Shamkovich, USSR 1952; 6 ... ~aS 7. CiJe2 CiJge7
2 4. eS CiJe7 5. c3 ~d7 6. CiJgf3 ~a6 7. ~a6 CiJa6 [7 ... ~d7+ Medina - Korchnoi, Palma de Mallorca
8. ~e2 ttJb8 9. 0-0 h5 10. lae 1 CiJf5 11. CiJfl CiJc6= 1969 - 9/159] 8. g3 CiJf5 9. dc5+ V. Mortensen -
Adorjan - Forintos, Wijk aan Zee 1974; 4. edS ed5 5. Stryhn, corr. 1985; 6 ... c4 7. CiJe2 CiJge7 8. ttJg3 [8.
ttJdf3 [5. CiJgf3 ~d6 6. ~d3 ~e7= Paoli - Marovic, g3!?+] ~d7 9. ~e2+ So. B. Hansen - Pel. Larsen,
Dortmund 1973] ~d6 6. ~d3 ~g4!? 7. c3 CiJd7 8. Danmark 1995
W'c2 CiJgf6 9. ~g5 h6 10. ~e3 c5!oo Miles - Nikolac,
Wijk aan Zee 1979 - 27/226 10 10. a3 ~b6 [10 ... ~d7!? Dolmatov, Dvoretzky]
11. h4 ~d7 12. h5 CiJa5! 13. labl ~b5= Kupreichik
3 S. CiJeS ~b7 6. ~b5 c6 7. ~d300 I. Zaitsev - - Dolmatov, Yerevan 1982 - 33/399; 11. 0-0 - 10.
Totsky, Russia 1996 - 68/(241); S. ~bS c6 6. ~d3 0-0
~a6 7. ~a6 CiJa6 8. e5 CiJd7 9. 0-0 c5 - 5. e5; S.
II 10 ... 0-0 11. a3 [I 1. ~d2 f6 12. ~f5 ef5 (Ivkov
~d3 de4 [5 ... ~b7 6. e5 CiJfd7 7. 0-0 c5 8.lael CiJc6
9. c3+ Gufeld - Bilek, Debrecen 1970 - 10/228; 5... - Byrne, Sarajevo 1967 - 3/363) 13. lae 1!+] ~b6
12. b4+ Majzlan - Szamos, Bratislava 1992
~a6 6. ~a6 CiJa6 7. ed5 ~d5 8. c4 ~b7 9. 0-0+ M.
Kuijf - Hertneck, Tilburg 1994 - 61/(273)] 6. CiJe4 12 12. ~c2 lac8 13. b4+ Dvoirys - Dolmatov,
~b7 7. ~e2 ~e7 [7 ... CiJbd7 8. 0-0 ~e7 9. CiJeg5+ USSR (ch) 1989
Joksic - T. Rakic, Jugoslavija 1966 - 2/185 J 8. 13 4. c3 CiJf6 [4 ... c5 5. dc5 ~c5 6. CiJb3 ~b6 7.
~f4 CiJbd7 9.0-0-0+ Jansa - Marovic, Madonna di ed5 ed5 8. ~e2 CiJe7 9. ~e3 CiJbc6 10. ~b6 ab6!?
Campiglio 1974 - 17/234; 5 ... ~e7 - 3 ... ~e7; S. ( 10 ... ~b6 11. ~b5! + Dochev - K. Skaperdas, Ikaria
edS ed5 [5 ... ~d5 6. ~c4 ~d8 7. 0-0+ Dydyshko- 2004 - 91/(233» 11. ~d2 0-0 12. CiJf3 CiJf5 13.
Totsky, Minsk 1996] 6. CiJe5 c6 7. ~d3 ~d6 8. 0-0 ~e2 CiJd6!? 14. O-O! CiJc4 15. ~c2 ~f6 16. CiJfd4
0-0 9. lae 1+ Ivanovic - Karlsson, Eksjo 1980 lad8 17. a3!+ Feuerstack - Farago, Kiel 2004 -
4 6. ~d3 ~a6 7. ~a6 CiJa6 8.0-0 c5 9. c4 CiJc7 91/233] 5. e5 CiJfd7 6. f4 c5 - C 05
10. cd5 CiJd5 11. CiJe4 ~e7 12. ~g5! 0-0 13. lac 1 cd4 14 4 ... CiJh6 5. CiJdf3 CiJf5 6. ~d3 c5 7. dc5 ~c5 8.
14. W'd4 ~g5 15. CiJeg5 h6 16. CiJe4 b5!= Campora- CiJh3! CiJc6 9. 0-0+ Glek - Farago, Porto San Giorgio
Gulko, Biel 1988 - 46/346; 6. c3 ~e7 7. ~d3 ~a6 2003 - 88/237
8. ~a6 ttJa6 9.0-0 c5 10. a3 ttJc7 l1.lael CiJf8!? 12. 15 S. c3 cd4 [5 ... CiJc6 6. CiJdf3 ~b6 7. ~d3 cd4
ttJfl ttJg6 13. CiJg3 h5 14. h3 h4 15. ttJfl c4 16. a4!+ 8. cd4 ~b4 9. Wfl ~d7 10. a3 ~e7 11. CiJe2 h5!oo
Dolmatov - T. Rakic, Frunze 1983 - 35/365; 6 ... c5 Matulovic - M. Despotovic, Smederevo 1981 -
-C05 32/375] 6. cd4 CiJc6 7. CiJdf3 ~b4 8. ~d2 ~a5 9.
C 03 50

ttJe2 ~d2 10. ~d2 ~d2 11. ~d2 f6 12. ef6 gf6 13. Pardubice 1996 - 68/241] 8. lae 1 lae8 9. e5 CiJfd7 -
ttJf4 CiJge7 14. lae 1 ~f7= Korchnoi - Short, WDk 5.e5
aan Zee 2000 - 77/(257); S. de5 CiJc6 6. ~g4 l6. 29 6. e3 CiJc6 7. 0-0 de4 8. CiJe4 cd4 9. cd4 0-0
ttJgf3 ~c5 7. CiJb3 ~b6= Adams - Morozevich, 10. CiJc3 CiJb4 11. ~bl b6 12. lael ~b7 13. CiJe5=
Dortmund 2001 - 82/251] ~f8 - 5. ~g4 Plaskett - Short, Great Britain 2000 - 79/109; 6. edS
16 S... gS?! 6. ~h5! cd4 7. CiJdf3 CiJc6 8. CiJh3 ~c7 ~d5 [6 ... ttJd5 7. dc5 CiJd7 8. CiJb3 0-0 9. 0-0 CiJc5
[8 ... ~d7 9. CiJhg5 ~g5 10. ~g5 ~c7 11. 0-0-0 CiJb4 10. CiJc5 ~c5= Bonsch - H. Dobosz, DDR - Polska
12. CiJd4 ~e5 13. f4 ~c7 14. a3 CiJc6 15. CiJb5 ~b8 1979 - 28/217] 7. dc5 - 4. ~d3; 6. e5 CiJfd7 7. c3
16. f5 a6 17. fe6 ~e6 18. CiJc3+- Blehm - M. CiJc6 - C 06
Szymanski, Polska 2000 - 80/(283)] 9. CiJhg5 CiJe5 30 7. ~e4 CiJa6!oo Ki. Georgiev - LputIan, Sara-
1O. ~b5 ~d7 11. CiJe6!+ Blehm - Ionescu, Budapest jevo 1998 - 72/274
2000 - 80/283; S... g6 6. dc5 CiJc6 7. CiJgf3 ~c5 8. 31 A. Zakharov - Romanishin, USSR (ch) 1976
ttJb3 ~f8 9. ~g5 ~c7 10. 0-0-0+ Conquest - - 22/223
Efimov, Algarve 1999; S... ~f8 6. dc5!? [6. CiJdf3
32 5 ... CiJe4 6. ~d3 CiJd2 7. ~d2 c5 [7 ... O-O? 8.
ttJc6 (6 ... h5!? 7. ~g3 CiJe7 8. ~d3 b6!? 9. c4!?
h4! h6 9. c3 ttJd7 10. CiJg5!+ Chandler - Short,
~a6 10. CiJg5 ~d700 Malysheva - Riazantsev, Biel
Brighton 1981 - 33/(398); 7 ... b6!? 8. b4! c5 9. c3
2004 - 91/(233» 7. dc5 ~c7! 8. ~g3 CiJge7 9. c3
CiJc6 10. lab 1+ Mestel - M. Fuller, Esbjerg 1980] 8.
CiJg6 10. b4 a5 11. ~b5 ab4 12. cb4 ~d7 13. ~c6
dc5 ~c5 9. 0-0 CiJc6 10. c3 ~d7 11. ~e2 h6 12. b4!?
~c6 14. h4!oo Adams - S. Kristjansson, Reykjavik
[12. ~e3 ~b6 13. ~c5 ~c5 14. laadl+ Van der
2003 - 87/261] ~c7 7. CiJgf3+ Nevednichii - Antic,
Sterren - Timman, Amsterdam 1999 -76/266] ~b6
Jugoslavija 2001 - 82/(250)
13. laacl a6 14. a4+ Nisipeanu - Orr, Batumi 1999
17 7 ... ~c5 8. ~d3 f6!oo Jo. Annas - Knaak, - 77/256
Cienfuegos 1980 - 30/208
33 6. c4 dc4 7. ~c4 [7. CiJc4 CiJb6 8. h4 h6 9. lah3
18 8. ~g3 fe5 9. CiJe5 CiJe5 10. ~e5 ~c5 11. CiJf3 ttJc6 10. a3ltJd5 11. ~c2 ~d7 12.lag3 ~f8 13. CiJe3
ttJf6 12. ~d3 ~f2 13. ~dl ~c5 14. lafloo Akopian CiJce7 14. h500 Van der Wiel - H. Bohm, Nederland
- Pelletier, Auberville (rapid) 2002 - 86/(267) (ch) 1983 - 35/(367)] CiJb6 [7 ... c5!? 8.0-0 cd4 9.
19 9 ... f5?! 10. ~g3 CiJge7 11. CiJe2 ltJg6 12. h4 CiJe4 CiJc6 10. ~f4 0-0 11. lael CiJb6 12. ~d3 CiJd5
ttJf4 13. CiJf4 ~d7 14. h5 ~e7 15. c3 lac8 16. 0-0 13. ~g300 L. DobrovolskY - J. Bednarski, Pnmorsko
~b6 17. laadl lad8 18. ~f5! ef5 19. CiJd5 ~e8 20. 1987] 8. ~b3 CiJd5 9. 0-0 b6 10. CiJe4 ~b7 l1.lael
CiJb6 ab6 21. lad600 Akopian - Radjabov, Moscow CiJd7 12. ~g5 ~g5 13. CiJfg5 h6 14. CiJf3+ Kholmov
(m12-rapid) 2002 - 86/(267) - Suetin, Russia 1983 - 35/367; 8 ... a5!?oo Lputian
20 10. CiJh3 ~b4 11. c3 ~b2 12. 0-0 ~c3+ Reg. 34 6 ... b6 7. ~e2 ~b7 [7 ... a5 8. 0-0 ~a6 9. c4
Pokorna - Matveeva, Bled (01) 2002 - 86/267 CiJc6 10. a3+ Kholmov - Shereshevski, USSR 1978]
21 R. Oortwijin - M. Rudolf, corr. 2004 8.0-0 0-0 9. lael lae8 10. CiJfl c5 11. c3 CiJc6 12.
22 7. ~g3 f6 8. CiJgf3 CiJh6! [8 ... fe5 9. CiJe5 CiJe5 CiJg3 lac8 13. a3 cd4 14. cd4 CiJa5 15. ~f4+ Stean -
10. ~e5 ~c5 11. ~d3 CiJf6 12. 0-0 ~d6 13. ~e2 Diez, Montilla 1976 - 22/234
~c7 14. f4 ~f4 15. CiJf3 ~d6 16. c400 Kotsur - 35 7. O-O!? CiJc6 8.lae 1 g5!? 9. h3 h5 10. c4!? [10.
Radjabov, Bled (01) 2002 - 86/(267)] 9. ~d3 CiJf7 CiJfl cd4 11. ~b5 g400 Lalic - Si. Williams, Great
10. ef6 gf6 11. O-O! e5 12. CiJh4!? e4 13. CiJe4 de4 14. Britain 2004 - 90/(234)] g4 11. cd5 CiJb4 12. d600
~e400 Nevednichii - Pelletier, Goteborg 2005 - Nisipeanu - A. Czebe, Romania 2004 - 90/234
94/197 36 7 ... as 8. 0-0 cd4 9. cd4 CiJc6 - C 06; 7 ... CiJe6
23 8. ~g3 h4 9. ~f4 g5 10. ~a4 [10. ~e3 CiJh6 -C06
11. ~d3 CiJg4 12. ~e2 ~c700 P. Popovic - KOSIC, 37 8 ... a5 9. 0-0 ~a6 10. c4 CiJc6 11. lad 1 CiJb4 12.
Jugoslavija (ch) 2002 - 84/(220)] ~d7 11. ~b5 a6 ~bl cd4 13. CiJd4 dc4 14. CiJc4 ~c7 15. b3+ Medina
12. ~c6 ~c6 13. ~d4 CiJh6 14. CiJb3 CiJf5 15. ~d3 - Messa, Roma 1980; 9. c4!+ Smirin - Pelletier,
d4= Adams - Morozevich, Sarajevo 1999 - 75/253 Biel2002
24 10 ... CiJg4 11. ~e2 ~c5 12. CiJb3 ~e7 [12 ... 38 10. CiJfl ~a600 Ehlvest - Lputian, Manila (izt)
~f2 (Blehm - Hausner, Cesko 1999) 13. ~fl+ Antic] 1990 - 49/312; 10. O-O!? ~a6 11. ~a6 CiJa6 12.
13. h3 CiJh6 14. CiJfd4 CiJf5 15. CiJf5 ef5 16. f4+ Kotsur ttJe 1!+ A. Murariu - A. Hassan, Kuala Lumpur 2002
- V. Gaprindashvili, Lausanne 2001 - 82/(250) 39 Iordachescu - S. Ivanov, Moscow 2005 -
25 11. .. CiJg4? 12. ~e2 lag8 13. h4 gh4 14. ~f4+ 93/211
Savic - Antic, Banjaluka 2001 - 82/(250) 40 4 ... CiJc6 5. CiJgf3 [5. c3 de4 6. ~e4 (6. CiJe4 CiJf6
26 13. CiJc6 ~e3 14. fe3 [14. ~e3 bc6 15. CiJa5 7. CiJf6 ~f6 - C 10; 6 ... e5!= Eolian - Maryasin,
~d700 I. Kurnosov - V. Gaprindashvili, Alushta USSR 1979) CiJf6 7. ~f3 0-0 8. CiJc4!oo Ye Jiangchuan
2000 - 82/(250)] bc6 15. e4 f6 [15 ... ~h4!? 16. g3 - Seirawan, Elista (01) 1998 - 73/314] CiJb4 6. ~e2
~f6 Antic] 16. ~e3 CiJf700 Todorovic - Antic, Vrsac de4 7. CiJe4+ - C 10
2001 - 82/250 41 5 ... ~c5 6. CiJgf3 CiJf6 7. e5 CiJg4 8. 0-0 CiJc6 9.
27 4 ... de4 5. CiJe4 - C 10 ~e2 f6 10. CiJb3 ~b6 11. ef6 ~f6 12. c4+ Kapengut
28 5 ... b6 6. ~e2 ~b7 7. 0-00-0 [7 ... de4 8. CiJe4 - Kupreichik, USSR 1976
CiJe4 9. ~e4 ~e4 10. ~e4 ~d5 11. ~e2!? CiJc6 12. 42 6. b4 a5 7. ed5 ed5 - 6. ed5
c30-0 13. ~f4 ~d6 14. ~g3+ Kholmov - Totsky, 43 7. b4!? a5 8. a3 ab4 9. ~b2 CiJc5! [9 ... ba3 10.
51 C 03

~g7 ~f6 11. ~h8 ~h8 12. laa2 ltJc5 13. ltJe2 ltJe7 57 12 ... ~b6?! 13.ltJc5 ~c5 14. c3!+j Schlogel-
14. 0-0+ Belov - Vysochin, Ano Liosia 2000101 - Rakhorst, COIT. 2003/04 - 91/234
80/284] 10. ~b5 ~d7 11. ~d7ltJd7 12. ~g7 ~f6 13. 58 K. Niemi - T. Fodor, Budapest 2005
~f6 [13. ~h8?! ~h8 14. .§a2laa3 15. ~bl ~a5 16. 59 7 ... ~c5 8. 0-0 ~c7 [8 ... 0-0 9. e5 ltJd7 10.
laa3 ba3 17. ~a2+ Karpatchev - E. Mollov, Toulon ltJb3 ~e7 11. c3 a5 12. a4 b6 13.ltJbd4 ~b7 14.lael
2001 - 86/(268)] ~f6 14. a4ltJc500 Miroshnichenko ltJc5 15. ~c2+ Dworakowski - M. Madak, Polska
- Mat. Bartel, Polanica Zdr6j 2002 - 86/268 1999] 9. a3 ~d7 [9 ... a6?! 10. e5! ltJd7 l1.lael b5 12.
44 7... ltJgf6 8. ~e3 a5 9. a4 ~c7 10.ltJe2+ Ulibin ltJb3 ~e7 13. ~f4 ltJb6 14. ltJfd4 ~d7 15. c3 ltJa4
- Drasko, Montecatini Terme 1997 - 71/(275) 16. ltJc6 ~c6 17. ltJd4+ Tiviakov - Art. Minasian,
45 8.ltJf3ltJf6 [8 ... ltJd3 9. ~d3ltJf6 10.0-00-0 Ohrid 2001 - 82/(253); 9 ... ~e7?! 10. lael de4 11.
11. ~f4 lae8 12. lafel ~d7 13. ltJfd4+ Wolff- ltJe4 ~d7 12. b4ltJe4 13. ~e4+ Jansa - I. Hausner,
Lputian, Tilburg 1992] 9. ltJc5 [9. 0-0 0-0 10. Luxembourg 1990 - 49/(311)] 10. e5 ltJg4 11. b4
~e3 ltJce4!oo Adams - Lputian, Manila (izt) 1990 ltJd4 12. ~d 1 ~b6 [12 ... ltJf3 13. ltJf3 ~e7 14. ~e2
- 49/311] ~c5 - 8.ltJc5 f6 15. ~f4+ V. Gaprindashvili - Itkis, Alushta 2000
46 10.0-0 0-0= Jansa - Gausel, Gausdal 1991 - 82/(253)] 13. Ab2 ltJf3 14. ltJf3+ Kotronias -
- 52/(253) Barsov, Patras 2001 - 82/253
47 Steingrimsson - Gausel, Kebenhavn 1996 60 8. a4ltJb4 9.ltJb3 0-0 10.0-0 - 8. 0-0
48 8. ~e2ltJc5 9. ~c4 ~d6 10. ttJb3 0-0 11. ~e3 61 8 ... ~c5 9. ed5ltJd5 10.ltJe4 ~e7 11. c4ltJdb4
~c7= Shulman - Morozevich, Elista (01) 1998 - 12. ~bl ~c7 13.ltJc3!?+ Kholmov - Doroshkievich,
73/315; 8. ltJb3 ltJc5 9. ltJc5 ~c5 10. 0-0 0-0 11. Pula 2003 - 89/248
~e3 ~c7 12. ~d4 b6 13. ~e2 ~b7= Bellia - 62 9. c4 a4 10. lad 1 ~c5 11. ed5 ed5 12. cd5 ltJb4
Drasko, Arco 1999; 8. 0-0 ltJc5 9. ~c4 ~d6 10. 13.ltJe4ltJd3 14. ~d3!? ~f5 15.ltJf6 ~f6 16. ~b5 b6
~e2 0-0 l1.ltJb3 b6 12. lad 1 ~c700 Van der Wiel- 17. ~e3!? .§a5!?= Rublevsky - Pelletier, Poikovsky
Glek, Wijk aan Zee 1999 - 75/254 2003 - 88/238; 9. c3 ltJd7! [9 ... lae8 10. e5 ltJd7 11.
49 9 ... ~c6 10. c3 b6 11. 0-0 bc5 12. b5 ~c7 13. ltJb3+ Brynell - Hillarp Persson, Goteborg 2000 -
~d3!+ Solak - Drasko, Panormo 1998 - 74/291 82/(252)] 10. ed5 ed5 11. ~c2 ltJc5 12. ltJb3 lae8=
50 12. ~b3 ~f6! 13. labl ltJe5 14. 0-0 ltJd3+ C. Hansen - Lputian, Istanbul (01) 2000 - 82/(252)
Kholmov - Morozevich, Perm 1998 - 73/(314) 63 9 ... ltJd7 10. ltJb3 ltJc5 11. ltJc5 ~c5 12. c3+
51 15. ~al ~aI16. ~alltJf6= Turov - Shulman, Tiviakov - Lputian, Ohrid 2001 - 82/252
Saint Petersburg 1998 - 74/(291) 64 10. e5ltJd7 l1.ltJb3ltJd3 12. cd3ltJc5 13.ltJc5
52 6... ~a5?! 7. c3!? [7. e5 ltJfd7 8. c3 ttJc5 9. ~c5= Xie Jun - Matveeva, New Delhi (m12) 2000
~c2 ~c700 Puljaev - Lubashov, Russia 2001 - - 82/(252)
83/(242)] ~c5 8. ltJgf3 de4 9. ltJe4 ltJe4 10. ~e4!? 65 13 ... ~c7? 14.ltJbd4+ O. Biti - Bukaljr., Pula
ttJd7 11. ~e3 ~a5 12.0-0 ltJf6 13. ~h4+ Rublevsky 2000 - 82/(252)
- Sakaev, Panormo 2001 - 83/242; 6 ... ~c5 7. ltJgf3
66 Tiviakov
ttJc6 - 6 ... ltJc6
53 7 ... ltJfd7 8. ltJb3 a5 9. ed5 ed5 10. 0-0 a4 11. 67 8. ed5?! ~d5 9.ltJb3ltJd3 [9 ... ~d700 Ganguly
ttJbd4ltJc5 12.lael ~f6 13. ~f4+ Zapata - Knaak, - Goloshchapov, Sangli 2000 - 78/286] 10. ~d3
~ d3 11. cd3 b600 Shadrina - Matveeva, Kstovo
Tunja 1984 - 38/379
1998 - 78/(286)
54 8. c3 ltJfd7 9. ed5 ltJc5 10. ~b5 ed5 11. 0-0
ttJc6= Almasi - Radjabov, Pamplona 200 1/02 - 68 9 ... a5!? 10. a4 ~c5 11. ltJb3 ~e7 12. ~g5!+
83/243; 8. a4 ltJa6 9. e5 ltJd7 10. ltJb3 [10. 0-0= Nadyrhanov - Jened, Krasnodar 1999 - 78/(285)
Azarov - Kruppa, Togliatti 2002 - 85/250] ltJac5 69 12 ... ~b6 13.lafcl! [13. e5 ttJg8 14. ~g3! (14.
l1.ltJc5 ltJc5 12.0-0 ltJd3 [12 ... ~d7 13. ~b5 ~b5 ~e7 ltJe7= Lek6 - Morozevich, Sarajevo 1999 -
14. ab5 f6= Korneev - Del Rio Angelis, Cutro 2002 75/255) a5 (14 ... ~d8 15. ~f4+ Brodsky - Jened,
- 85/(250)] 13. ~d3 b6 14.lael ~a6 15. ~dllac8= Krasnodar 1999 - 78/(285» 15. ~f4 a4 16. ~e3+
P. Carlsson - Kruppa, Kallithea 2002 - 85/(250); 8. Vuckovic - Drasko, Jugoslavija 1999 - 78/285] de4
0-0 ltJa6 [8 ... ltJc6 - 6 ... ltJc6] 9. ed5 ed5 [9 ... 14. de4 ~d7 15. ltJe5 ~b5 16. ~f3 lad8 17. lac3!+
~d5?! 10. ltJc4!? ~c5 11. c3+j P. Carlsson - D. Matulovic - Itkis, Bucure~ti 2000 - 80/(285)
Kjartansson, Hallsberg 2003 - 87/(262)] 10. ltJb3 70 13. laacl de4 14. de4 ~b6 15. lafdl ~a4! 16.
ttJc5 [10 ... a4 11. ltJbd4ltJc5 12. ~b5+ Malakhov - ltJe5 [16. ~c4 ~b3 17. ab3 0-0= Ponomariov -
Del Rio Angelis, Chalkidiki 2002] 11. lae 1 [11. h3?! Morozevich, Istanbul (01) 2000 - 80/285] 0-0 17.
ttJd3 12. ~d3 b6!?oo Vic. Ivanov - Riazantsev, Mos- ltJg4 ~b3 18. ab3 lafd8 [18 ... ~b3 19. lac7 lafd8 20.
cow (ch-m) 2003 - 87/262] lae8 12. ~e3 ltJd3 13. ladc 1+ Brynell - Johannessen, Goteborg 2003 -
~d3 ~g4 14.ltJe5 ~h500 Vic. Ivanov - Riazantsev, 88/(239)] 19.1tJf6 ~f6 20. ~f6 gf6 21. lac3 lad 1 22.
Moscow (ch-m-rapid) 2003 - 87/(262) ~dllad8 23. ~h5 ~d4 24.lag3 ~f8 25. ~h6 ~e7
55 9 ... ~c7 10. c4ltJc5 11. ~c2 ltJc6 12. ~fl h6 26. h3 ~e4 1/2 : 1/2 Parligras - Johannessen, Athens
13.ltJb3 dc4 14. ttJc5 ~c5 15. ~e4 f5 16. ef6laf6 17. 2003 - 88/(239)
~h7 ~f7 18. ~g5!+ H.-P. Remmler - Unzicker, 71 14. ~e7ltJe7 15.ltJc5 ~b6 16.lafcl lac8 17.
Deutschland 2003 - 91/(234) d4 ~b5 [17 ... ~c6 18. lac3 ~d8 19. laacl 0-0 20.
56 10. c3ltJc5 11. ~c2 f5!oc Rozentalis - Vallejo, ~d2 b6 21. ltJd3 ~d7 22. ttJf4 ~b5= Baklan -
Calvia (01) 2004 - 92/260 Arizmendi, Saint-Vincent 2003 - 89/(248)] 18. ~d2
C 04 52

a5 19. a4 ~c6 20. lacb 1 0-0 21. b4 ab4 22. a5 'JJ!ic7 2001 - 82/(252); 9. a4lLJd3 10. cd3 - 8 ... lLJd3) ~d7
23. 'JJ!ib4laa8 24. 'JJ!ib6 'JJ!ib6 25. ab6laal 26.laallab8 10. ed5 lLJfd5 11. a4 0-0 12. 0-0+ D. Batsanin -
27. lLJe 1 lLJc8 28. lab 1 laa8= Hebden - Nielsen, And. Nikitin, Russia 1999
Hastings 2003/04 - 89/(248) 74 10. a4!? de4! [10 ... b6 11. e5 lLJd7 12. c6lLJc5
72 14... a5 15. ~f4 a4 16.lLJbd4 ~c5 17. ~e3 ~b6 13. lLJbd4 ~a6 14. lLJb5!+ Adams - Morozevich,
18.lafcllLJe7 19.1ac2 0-0 20.laacllLJg6 21. ~d2 f6 Wijk aan Zee 2000 - 77/258) 11. de4 0-0 [11 ... b6
22. ~b4 laf7 23. ~c5+ E. Hossain - Johannessen, 12. 'JJ!ib5 ~f8 13. lLJfd4 ~a6 14. 'JJ!ib6lLJe4 15. 'JJ!id8
Dhaka 2002; 14... h5 15. ~f4 [I5.lLJfd4 g6 16.laacl+ lad8 16. ~e3 lLJc5 17. lLJc5 ~c5 18. lLJe6 fe6 19. ~c5
Cheparinov - Riazantsev, Hoogeveen 2002) lLJh6 16. ~f7 00 Miroshnichenko - Romero, Kallithea 2002 -
lLJfd4 + 1. Lipka - 1. Vavnik, Slovensko 2002 88/(239») 12.0-0 b6 13. ladl 'JJ!ic7 14. ~g5 bc5 15.
73 8... 0-0 9. ~d2 [9.0-0 a5 10. ~g5 h6 11. ~f6 laacl ~a6 16. 'JJ!ic2 lafc8= Rublevsky - Radjabov,
~f6 12. e5 ~e7 13. ~b5!? 'JJ!ic7 14. c3lLJa6 15.laacl Hyderabad 2002 - 88/239
lLJc5 16.lLJc5 ~c5oo D. Popovic - Antic, Jugoslavija 75 11. .. de4 12. de4 lLJd7 13. ~e7 'JJ!ie7 14. lacI!
2002 - 85/251) a5 1O. ~b4 ab4 11. 0-0 'JJ!ic7 12. ed5 0-0 15. 'JJ!ie3laa5 16. 0-0 lac5 17. 'JJ!ia3! b5 18. lLJe5!
lLJd5 13. 'JJ!ie4 [13. 'JJ!ie5! ?+) g6 14. lafe 1 (1/2 : 1/2 D. lae80 19. lac5 'JJ!ic5 20. 'JJ!ic5 lLJc5 21. lac 1+ Almasi
Popovic - Kosic, Jugoslavija 2001 - 85/(251» b6 - Timman, Pamplona 1999/2000 - 77/257
15. cb6 'JJ!ib6 16. lLJe5+; 8... a5 9. ~b5!? [9. ~g5 a4 76 15. 'JJ!ie3+ Adams - Morozevich, Sarajevo 2000
10. lLJbd2 a300 Z. S. Markovic - Antic, Jugoslavija -78/287

le04I 1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJd2 ttJc6


4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 e3 ed5 2 lbgf3 ~e4 lbd44 ed4 ~a4 ~b3 0-0
e5 1 ~d5 ed4 ~f53 lbd4 5 ~e66 ~d7 0-0-0 ~d67 +
2 ed4 8 ~e6 ~b3 0-0 10 ~e6
~h5 ~e69 fe6 0-0-0 lbf6 ~b811 +
3 lbgf3 e3 13 ~d314 0-0 15 !leI b4 a4 ~a3 ~b3
g6 12 ~g7 lbh6 0-0 f6 16 a6 lbf717 !le8 lbe7 18 +
4 e5 19 e3 20 ~d2 ~d323 0-0 e4 ~e4 ~b5
lbf6 lbe4 lbd2 21 f6 22 ~e7 ~f7 de4 fe5 ed4 24 +

1. e4 e6 2. d4 d5 3. lLld2 lLlc6 4. lLlgf3 lLlf6 5. e5 lLld7

6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 ~b525 0-0 27 !leI e3 29 ~a4 lbfl lbg3 32 ~e3 ~d2
a5 26 lbeb8 28 b6 ~a630 ~d331 ~g6 ~e7 e6 b5 33 +
6 ~e6 lbb3 ~g535 h4 36 ~e3 lbe5 de5 ~d439
a6 be6 a5 34 ~e7 h6 37 a4 lbe5 ~a638 ~b840

7 ~a4 ~b3 e3 ab3 de5 ~e244 b4 lbb3


b5 41 lba5 42 lbb3 e5 lbe5 43 ~e745 lba4 0-046 +
8 ~e2 lbfI48 lbe3 50 ef6 0-0 e4 b3 52 ~b253 lbe5 54
~e747 0-049 f6 51 lbf6 ~d6 b6 lbe7 ~b7 de4 55 +
9 ef6 0-0 56 e4 ed5 58 ~b5 ~eI ~d7 lbe5
f6 lbf6 ~d6 b6 57 ed5 ~d7 lbe7 ~d7 ~f559 +
10 lbfI lbe3 0-0 g3 63 lbh4 f4 e3 64
~f6 ~d660 0-0 61 ~g662 lbf6 ~e8 lbe7 b6 65 +
11 lbb3 ~b567 0-0 69 ~d371 ~e3 lbbd2 e3 b3 ~d4
~e766 lbeb8 68 0-0 70 a5 72 a4 e5 a3 ed4 lbe6 73 +
12 a4 74 h4 ~g577 ~e7 h5 78 ~b5 0-0 ~a6
a5 ~e775 b6 76 h6 lbe7 e5 ~e7 ~a6 !la679 +
53 C 04

6 7 8 9 10 11 12 13 14
13 ~b5 ~e281 h483 c3 ~e3 ~b5 lbbd2
lba7 80 b6 82 h6 84 c5 lbc6 VJ!Jc7 ~a685 +
14 ~b586 0-0 87 VJ!Je2 88 ~d2 ~d3 ~a6 !afc!
b6 lbcb8 ~e7 0-0 C6 89 ~a6 lba6 lbdb8 90 +

I 4 ... f5 5. ef5 ef5 6. ~b5!? [6. ~d3 ~d6 7. 15 7. e5 f6 8. ef6 ~f6 9. lLJfl lLJf7 10. lLJe3 ~d7
lLJe2+ Keres - Petrosian, USSR (ch) 1950] lLJf6 7. 11. ~e2 [11. 0-0 0-0 12. ~e2laae8 13. lLJg4 ~e7
lLJe2 ~d6 8. 0-0 0-0 9. lLJf3 ~d7 1o. ~f4 lLJe7 11. 14. lLJge5 lLJce5 15. de5 c5= N. Karaklajic - V.
~d3 ~e8! 12. ~b3 lab8 13. lLJg5 ~d7 14. lafeI!+ Sokolov, Jugoslavija (ch) 1956] ~e7 12. ~d2 0-0-0
Jansa - Rogers, Kragujevac 1985 - 40/332; 4 ... de4 13. 0-0-0 lahe8= Lipnitsky - Bronstein, USSR (ch)
5.lLJe4lLJf6 6.lLJf6 ~f6 7.lLJf3 h6 8. ~d3 - C 10 1952
2 5. de5 de4 [5 ... lLJe5 6.lLJgf3lLJf3 7. ~f3lLJf6 8. 16 8 ... f5 9. ed5 ed5 10. b4! a6 11. lLJb3+ Mihalj-
~d3+ G. Meier - Panzer, BRD 1988] 6. ~a4 ~d5 cisin - V. Kovacevic, Jugoslavija 1969 - 7/192
7. f4 ef3 8.lLJgf3+ Sermek - G. Mohr, Portoro:z 1993 17 10 ... lae8 11. ~b3 lLJe7 12. ~b2 b6 13. c4lLJf7
3 7 ... ~c5 8. 0-0 dc3 9. bc3 ~f5 10. ~a4+ 14.lae2 ~d7 15.laael+ Sokol sky - Korchnoi, USSR
Gufeld - Vaganian, USSR 1973 - 16/165 (ch) 1954
4 8. cd4 ~e6 9. 0-0 0-0-0 10. ~e6 ~e6 l1.lael 18 13. b5 ab5 14. ab5 ~d7 15. c4+ Keres -
W'd5 12. ~a4+ Geller - Lein, USSR (ch) 1966/67 - Troianescu, Moscow (01) 1956
3/196 19 5. ~d3lLJb4 6. e5 lLJd3 7. cd3 lLJd7!? [7 ... lLJg8
5 8 ... ~e5 9. ttJe2+ Zarnicki - L. Rojas, Buenos 8.lLJfl b6 9.lLJg3 a5 10. 0-0 ~a6oo Glek - Rogers,
Aires 1998 Hoogeveen 2003 - 89/249] 8. 0-0 ~e7 9.lael 0-0
6 9 ... ~d6 10.0-0 lLJe7 l1.lael 0-0 12. lLJe4+ 10. lLJfl b6= A. Opacic - D. Mayers, Lido Degli
Boudre - Hamdouchi, Cannes 1998 Estensi 2001
7 12... ~e6 13. lael ~c4 14. lLJc4 f6 15. ~d2 20 6. ~d3 lLJd2 7. ~d2 lLJb4 8. ~b4 ~b4 9. c3
[I5. ~e3+ 1. Horvath - Kuligowski, Nal~cz6w 1986; ~e7 10. ~d2 [10. h4 ~d7 11. h5 (l1.lah3 c5 12. dc5
15. d5!?+ Jansa - G. Mohr, Osterreich 1993] lLJe7+ ~c7 13. ~e2+ Vaganian - Murey, USSR 1973 -
Korchnoi; 12... ~d6 13.lLJf3 f6 [13 ... lLJh6 14.lael f6 15/192) c5 12. h6 g6 13. dc5+ Tringov - Hecht,
15. ~h6 gh6 16. g3+ A. Sokolov - Vaganian, Biel Vrsac 1973 - 16/166] 0-0 11. h4 c5 12.lLJg5 h6 13.
(izt) 1985 - 40/333] 14.lael [14. g3lLJe7 15. d5 h5!cc ~h7 ~h8 14. ~c2 cd4 15. cd4 ~d7 16. O-O-O!+
Thipsay - De. Prasad, Kolhapur 1987 - 43/334] Timoscenko - Panbukchian, Varna 1977 - 23/213
tiJe7 15. ~d2+ Jansa - Ja. S0rensen, Heming 1991 21 6 ... f5 7. ef6lLJf6 8. ~b5 ~d6 9. 0-0 ~d7 10.
- 52/(253) lae 1+ Matulovic - Ljubojevic, Jugoslavija (ch) 1972
8 8. 0-0 lLJf6 9. lael ~e7 10. cd4 0-0= - 13/223
McCormick - Byrne, Chicago 1966 22 7 ... b6 8. ~d3 h6 9. b4 ~b7 10. a4+ Matulovic
9 8 ... lLJf6 9. 0-0 ~e7 10. laeI! [10. lLJe5 ~dl - Addison, Palma de Mallorca (izt) 1970 - 10/231
11. ladl lLJd8 (11. .. lLJd4 12. ~f7 ~f8 13. ~c4+ 23 8. ~b5+ Shamkovich - Lein, USSR (ch) 1965
Matanovic - Addison, Maribor 1967 - 4/209) 12. d5!
0-0 13. ~b3 a5 14. a4+ Marjanovic - V. Kovacevic, 24 13. lLJe5 ~f5 14. ~c6 bc6 15. ~a4 ~b7 16.
Jugoslavija (ch) 1984 - 37/303] 0-0 11. h3 ~d6 12. lLJc6 ~d5 17. lLJa5 ~f7 18. lLJb7 ~b7 19. ~d4 ~e7
tiJfl + A. Sokolov - V. Kovacevic, Novi Sad 1984- 20. ~c3+ Matanovic - Rajkovic, Jugoslavija (ch)
38/380 1965
10 11. ~e6!? ~b8 12. 0-0 ~d6 13. lLJb3 laf8!? 25 6. ~d3 lLJb4 7. ~e2 c5 8. c3 lLJc6 9. 0-0 cd4
14. h3+ Gy. Feher - Bricard, Budapest - Paris 1995 10. cd4 f6 [10 ... lLJb6?! l1.lLJb3! ~e7 12. ~f4lLJc4
- 63/231 13. ~cI! lLJ6a5 14.lLJc5! b6 15.lLJd3 ~d7 16. ~g5!
lac8 17. ~f4lLJb2!? 18.lLJb2lac2 19. ~d3lab2 20.
II 13. lLJe4 lLJe4 14. ~e4 lae8 15. ~d3 ~d6 16. lafcl !oo Potkin - Vysochin, Pardubice 2003 - 88/240]
~d2+ Xie Jun - Brunner, Shanghai (m12) 1995 -
11. lae 1 [11. ef6 lLJf6= Geller - Doroshkievich, USSR
63/(231) (ch) 1975 - 20/224] ~b6 12. ~d3 f5 13. lLJb3 a5 14.
12 4 ... lLJh6 5. c3 f5 6. ed5 ed5 7. ~d3 [7. ~b5 ~e3 a4 15. lLJc 1 ~e7 00 Beliavsky - Doroshkievich,
tiJf7 8. lLJe5 lLJfe5 9. de5 ~e7 10. ~h5 g6 11. ~h6 USSR (ch) 1975; 6. c3 f6 7. ef6 17. ~d3 fe5 8. de5
~f8 12. ~e3+ I. Zaitsev - Diickstein, Graz 1979; 7. lLJde5 9. lLJe5 lLJe5 10. ~h5 lLJf7 11. ~h7 ~e7 12.
~e2 tiJf7 8. 0-0 ~e7 9. c4 0-0 10. cd5+ Matanovic lLJf3 ~f6 13. g4!? e5 14. lag 1 !? e4 15. g500 I.
- Brinck-Claussen, La Habana (01) 1966 - 2/175] Marinkovic - Drasko, Cacak 1991 - 52/254; 7. ~b5
tiJf7 8. 0-0 ~e7 9. lae 1 0-0 10. lLJfl ~h8 11. lLJe3 fe5 8. de5 a6 9. ~c6 bc6 10.0-0 c5 11. ~a4oo A.
f4 12. lLJf5 ~d6 13. lLJd6 ~d6 14. b4+ Estrin - Lukin - Lastin, Saint Petersburg 1999] ~f6 8. ~e2
Liublinsky, USSR 1950; 4 ... de4 5. lLJe4 - C 10 [8. ~b5 ~d6 9. 0-0 0-0 10. lLJb3 e5= Canal -
13 5. e5 ~g7 6. h4 f6 7. ~b5 ~d7= Janosevic - Fletzer, Venezia 1948] ~d6 9. lLJfl 0-0 10. lLJe3
V. Kovacevic, Jugoslavija (ch) 1967 - 3/197 ~g6 11. 0-0 lLJf6 12. c4 b6 13. a3 ~b7 14. b4 dc4
14 6. ~b5!? ~d7 7. 0-0 lLJh6!?+ R. Maric - V. 15. ~c4laae8 16. ~b2lLJg4 17. ~d3 ~h5 18. h3lLJf6
Kovacevic, Kraljevo 1967 19. lLJe5 lLJe7 20. ~b5 lad8 21. ~d7 ~c8 22. ~b5
C 04 54

~b7= Sebag - Brynell, Malmo 2003 - 88/(240); 6. 38 13 ... laa5 14. ~d2lab5 15. b4 ab3 16. ab3 ~c5
g3 b6 7. ~b5 lLJcb8 8. ~e2 c5 9. c3 a6 1O. ~d3 lLJc6 17. ~c5 lac5 18. lLJd4 ~e7 19. ~b4 ~d7 20. laa7+
11. a3+ Barczay - K. Pytel, Lublin 1969 - 8/175; 6. R. Garcia - C. Minzer, Alicante 2000
b3 f6 [6 ... a5 7. ~b2 ~e7 8. a3 a4 9. ~d3 0-0 10. 39 14. b400 Solak - Ja. S0rensen, Saint-Vincent
0-0 f5 11. ef6 ~f6 12. b4 ttJe7 13. ~e2 ~h8 14. 2000
ttJe5 ~e5 15. de5 c5 16. c4+ Trifunovic - Guimard, 40 14... ~d7?! 15. ~a4 ~b8 16. ~b3 ~a7 17.
Buenos Aires 1955) 7. ~b2 ~e7 [7 ... g6 8. ~b5 ~g7 ~c3 lahb8 18. a4+ Tolnai - Monin, Budapest 1990;
9.0-0 fe5 10. de5 0-0 l1.lael+ Ivkov - Diez, 14... ~bS!= Potkin - Riazantsev, Moscow 2000 -
Hastings 1955/56) 8. g3 0-0 9. ~h3 ~h8 10.0-0 f5 77/259
11. c4lLJb6 12. ~g2 a5 13. a3 ~d7 14. c5 lLJc8 15.
41 7 ... f6?! 8. c4!+j Belikov - Sergienk01Voronezh
lLJe 1+ Plachetka - Govedarica, Odiaci 1978
1997 -72/275; 7 ... lLJb6 8. ~c6!?; 8. ~b3= Belikov
26 6 ... lLJcbS 7. 0-0 ~e7 8.lael b6 9. c3+ Jimenez 42 S... lLJa7 9. c3 c5 10. 0-0 lLJc6 11. lae 1 ~b6
- Suetin, La Habana 1968 - 6/260; 6 ... ~e7 7. 0-0 a6 [11. .. cd4 12. cd4 ~b4 13. a3 ~a5 14. ~c2 b4 15.
8. ~a4 [8. ~c6 bc6 9. lLJb3 c5 10. lLJa5 lLJb8 11. dc5 lLJb3 ba3 16. lLJa5 lLJa5 17. b3+ Kashliuk - B.
~c5 12. ~g5 ~d7 13. ~d2+ Palac - Landenbergue,
Rustamov, COIT. 1994) 12.lLJfl b4 13.lLJe3 bc3 14. bc3
Praha 1990; 8. ~d3) lLJb6 9. ~b3lLJa5 10. c3lLJb3 11. cd4 15. cd4 ~b4 16. ~d2 ~d2 17. ~d2+ Paramos
ab3+ Belov - Riazantsev, Vladimir 2002 - 84/221 Dominguez - Solana Suarez, Espana 1998; S... f6 9.
27 7. a4 (Svidler - Martinez Forn, Dortmund ef6 [9. O-O!?j Belikov) ~f6 10.lLJfl [10. c3 ~d6 11.
1991) lLJcb8!? 8. 0-0 ~e7 9.lael b6 10. c3 ~a6+ V. lLJfl h6 12. lLJe3+ Nurkic - Naumkin, Celie Ltgure
Kovacevic 1996) ~d6 11. lLJe3 0-0 12. c3 lLJe7 13. 0-0 ~b7
28 7 ... ~e7 8. lae 1 lLJcb8 9. lLJfl b6 10. c3 ~a6 11. 14.lael+ Donchev - Topalov, Bulgaria (ch) 1989
~a4 c5 12.lLJg3+ De la Paz - Pecorelli Garcia, Cuba 43 11. .. ~c5 12. b4 ~b6 13. lLJb3+ Da Rocha -
1998 -74/292; 7 ... lLJa7 8. ~d3 c5 9. c3 [9. c4!? cd4 A. Moreira, COIT. 2000
10. cd5 lLJc5 11. lLJc4 ed5 12. ~g5 ~c7 13. lLJa3+ 44 12.0-0 lLJd3 [12 ... b4!?) 13. b4lLJcl 14. ~cl
Duric - Drasko, Sarajevo 1984 - 37/304) lLJc6 10. ~e7 15.lLJd4 ~d7 16. f40-0 17. ttJ2b3+ M. Pavlov
lae 1 cd4 11. cd4+ Ermenkov - V. Kovacevic, Kavala - S. Shabala, Ukraine 1999
1990 - 50/296
45 12 ... b4!? 13. cb4 lLJd7 14. b5 ~b6 15. 0-0
29 9. ~d3 ~e7 10. c4 ~a6 lIO ... ~b7 11. cd5!? ~b7 16. lLJbl ~b5 17. ~b5 ab5 18. laa8 ~a8 19.
~d5 12. lLJe4 + Kantsler - Y. Zilberman, Rehovot
lLJc3 b4 20. lLJb5 ~b7 21. ~e3 f6 22. ~d4+ A.
2001 - 83/244) 11. ~e2 [11. ~c2 dc4 12. ~e4 c6 Kornev - R. Kashtanov, Saint Petersburg 2005
13. lLJc4 ~c4 14. ~c4 b5 1/2 : 1/2 Cs. Balogh -
46 15. 0-0 ~d7 16.lLJfd4+ An. Tzermiadianos-
Naumkin, Arco 2001 - 83/(244)) ttJc6 [11. .. dc4 12.
Sahovic, Novi Sad 1999 - 77/(259)
lLJc4iJ 12. a3 dc4 13. lLJc4+j Kantsler
47 6 ... lLJcbS?! 7. h4 b6 8. h5 c5 9. c3 cd4 10. cd4
30 9 ... c6 10. ~d3 ~a6 11. ~c2 ~e7 12. lLJfl c5
~a6 11. h6 g6 12. lLJfl ~e7 13. ~d2 ~e2 14. ~e2
13. lLJg3 h5 14. h3 lLJc6 15. a3+ Th. Ravi - L. Ravi,
lLJc6 15. lac 1 lac8 16. lLJ 1h2+ Hort - Seirawan, Lone
India (ch) 2000
Pine 1979 - 27/(228); 6 ... b6 7. 0-0 ~b7 8. lae 1 [8.
31 10... ~e7 11. lLJfl c5 12. lLJg3+ 1. Sanz - J. c4 dc4 9. lLJc4lLJb4 10. ~g5 ~e7 11. ~d2lLJd5 12.
Perez, Espana 1999; 10... c5 11. lLJfl h6 12. lLJe3+ S. laac 1 0-0 13. a3 lae800 Kokarev - Riazantsev, Mos-
Fedorchuk - J. Blot, Oropesa del Mar 1999 cow 2000 - 78/288) f5 9. ef6 ~f6 10. lLJfl h6 11.
32 12. ~g5 ~e7 13. ~e7 ~e7 14. lLJg3 c6 15. lLJe3 0-0-0 12. ~b5!+ Kholmov - Panchenko, USSR
~d2 b5 16. ~d 1+ Spasov - Prie, Sofia 1990 1986 - 41/307
33 15. ~dl+ Godena - Bauer, France 1998 48 7. b3 0-0 8.0-0 f6 9. ~b2 fe5 10.lLJe5! lLJde5
34 8 ... c5 9. ~g5 f6 [9 ... ~e7 10. ~e7!? (10.lLJa5 11. de5 ~c5 12. c4+ Smagin - Johansen, Beograd
lLJb8 11. ~e7 ~e7 12. c3 0-0 13.0-0 c4 14. b4 cb3 1986 - 42/325
15. ab3 c5 16. ~cl!? laa7 17. ~e3 lac7 18. lafcl + 49 7 ... lLJcb8 8. lLJg3 c5 9. c3 b6 10. h4 ~a6 11.
Yemelin - Riazantsev, Saint Petersburg 1996 - ~a6lLJa6 12. h5+ Kindermann - Klinger, Dubai (01)
71/(276)) ~e7 11. 0-0 a5 12. ~d2 a4 13. lLJc5lLJc5 1986 - 42/326
14. dc5 ~c5 15. b4!+ P. Popovic - V. Kovacevic, 50 8. lLJg3 f6 9. ef6 ~f6!? 10. lLJh5 e5! 11. de5
Novi Sad 1984 - 38/(381)) 1O. ef6 [1 O. ~f4 c400 L. lLJde5 12. lLJf6 ~f6 13. 0-0 ~g4! [13 ... ~e6? 14.
Braun - M. Berlyant, USA 1989) gf6 11. ~h4 c4 12. lLJg5!? laad8 15. lLJe6 ~e6 16. b3+ Rublevsky -
lLJbd2 ~e7 13. 0-0 lLJf8 14. lael lLJg6 15. ~g3+ Drasko, Jugoslavija 2002 - 86/269) 14. ~d5 ~h8
Nurkic - Gyu. Meszaros, Zenica 2002 15.lLJe5 [15. ~e3 laad8 16. ~e4lLJf3 17. ~f3 ~f3
35 9. ~d2 c5! [9 ... a4 10.lLJa5lLJb8 11. c4 dc4 12. 18. ~f3 ~b2 19. ~e4=) ~e2 16.lLJd7 ~f7 17. ~f7
lLJc4 + Yemelin - Riazantsev, Saint Petersburg 1997 laf7 18. lLJe5 lLJe5 19. lae 1 lad8 20. f4 lLJf3 21. gf3
-71/276) 10.lLJa5 c6! l1.lLJb3 cd4 12.lLJbd4 c5 13. ~f3 22. ~e3= Rublevsky
lLJb5 [13. lLJe2 ~a600 Riazantsev, N otkin) ~a6 14. 51 8 ... lLJb6?! 9. 0-0 ~d7 10. b3lLJb4 11. c3 lLJa6
a4 ~b6 15. 0-0 ~e7 16. ~e2 0-0 17. c4 dc4 18. 12. ~d3+ Bronstein - Florian, Moscow - Budapest
~c4lafb8 19. ~c3 1/2 : 1/2 Da. Stojanovic - Drasko, 1949
Srbija i Crna Gora 2000 52 12. a3lLJe7!? [12 ... a5 13. ~c2 (13. b3lLJe7 14.
36 10. ~e7 ~e7= Timoscenko - Panchenko, USSR ~b2 lLJe4= Smagin - Rogers, Beograd 1986 -
1975 42/(326)) ~b7 14. ladl ~e8+ Speelman - Drasko,
37 10 ... a4 11. lLJc5 lLJc5 12. dc5 h6 13. ~e3 - Moscow (01) 1994 - 63/232) 13. b4 dc4!? 14. lLJc4
10 ... h6 lLJfd5 15. ~d3 h6 16. ~d2 lLJf5 17. ~e2 ~f6 18.
55 C 04

~e4 ~b7 19. ~g4laad8 20. laacl ~t7! 21. ltJce5 12. ~e7 ~e7 13.ltJe5 c4 14.ltJd7 ~d7 15. ~h5 ~t7
~e8 22. ~h3 ltJd4! 23. ltJd4 ~e5 24. ~e6 ~h8 25. 16. ~f7 ~t7 17. ltJc5 ~c8 18. f4+ L. D. Evans -
~e8 1/2 : 1/2 Psakhis - Drasko, Sarajevo 1986 - Kaner, USA 1976 - 22/222) 8. de5 ~e7 9. ltJbd4
41/(307) ltJdb8 10. ltJg5 ~g5 11. ~h5 g6 12. ~g5 ~g5 13.
53 13.ltJe5 ~b7 14. ~O c5 15. ~b2+ Zagrebelny ~g5 ~d7 14. ltJc6 ltJc6 15. ~f6 lag8 16. ~e2 ltJd4
- Jacimovic, Skopje 1991 - 51/263 17. ~d 1 c5 18. c3 ltJf5 19. g4 ltJg7 20. h4+ Estrin -
54 14.laclltJe4 15.lac2ltJg6 16. g3 ~e7 17. cd5 V. Bagirov, Baku (m) 1958; 6... a6?! 7.ltJg5 ~e7 8. c3
ed5 18.ltJe5!? ~e5 19. de5laad8 20.0 d4!00 Lobron b6 9. ~d3+ Hubner - W. Hug, Biel 1986 - 42/327
- Drasko, Sarajevo 1984 - 37/305 67 7. c4 f6 8. cd5 ed5 9. ~b5 0-0 10.0-0 fe5 11.
55 15. bc4 ~e5 16. de5 ltJe4+ W. Kruszynski - ~c6 bc6 12. de5ltJb6 13. ~d4 ~e8 14. ~hl ~h5oo
Drasko, Balatonbereny 1983 - 37/(305) Keres - Byrne, Buenos Aires 1964; 7. c3 f6 [7 ... a5
56 8. ltJfl ~d6 9. ~g5 0-000 H. Huguet - C. 8. a4 b6 - 6 ... a5) 8. ~b5 fe5 9. de5 0-0 10. ~e2
~e8 11. ltJbd4ltJc5= Ljubojevic - Hubner, Montreal
Rinaldi, COIT. 1979
1979 - 27/229
57 9 ... 0-0 10. c5 [10. b3 ~d7 11. ~b2ltJg4 12.
h3 ltJh6 13. ltJe5 ltJf5 14. ltJdO= Beliavsky - V. 68 7... a6?! 8. ~c6 bc6 9. ltJa5 ltJb8 10.0-0 c5 11.
Kovacevic, Bugojno 1984 - 37/306; 10. a3+ Ljuboje- c4! 0-0 12. ~e3 cd4 13.ltJd4 ~d7 14. c5!+ Minic-
vic - V. Kovacevic, Indonesia 1983 - 36/(362)) Espig, Berlin 1968 - 6/259; 7... a5 8. a4 - 6 ... a5
~f4 11. ~b5 ~d7 12. ~c6! [12. lael ~e8 13. ~c6 69 8. c3 b6 9. h4 c6 1O. ~e2+ Soltis - Mednis,
~c6 14. ltJfl ltJe4 15. ~f4 laf4 16. ltJg3+ Short - Norristown 1973; 8. h4 h6 9. lah3 b6 1O. ~e2 a5 11.
Vaganian, Nrestved 1985 - 40/334) iic6 13. ltJb3 lag3+ Tal - Fichtl, Halle 1974 - 18/203
ttJe4 14. ~f4laf4 15. ~e2 a6 16. a4 ~e8 17. ~e3!+ 70 8 ... b6 9. ~e2 a5 [9 ... c5 10. dc5 bc5 11. ~d2
Mi. Tseitlin - Y. Gusev, USSR 1986 - 41/308 0-0 12. c4 ltJb6 13. ~a5 a6 14. ~a4 ~c7 15. cd5
58 10. b3 0-0 11. ~b2+ Khalifman; 10. a3 a5 11. ed5 16. laacl ~b7 17. lac5!+ Rogoff - Mednis,
~el 0-0 12.ltJfl+ N. Mahmood - N. Saeed, Graz Norristown 1973 - 15/647) 10. ~e3 0-0 11. ~d3
1981 ~a6 12. c4!+ Janosevic - Suetin, Uzice 1966 -
59 Khalifman - Timman, Reykjavik 1991 - 52/255 2/176
60 8 ... e5?! 9.ltJe3! e4 10.ltJd5 ~d6 11. ~c4! eO 71 9. ~e2 b6 10. ~f4 ~b7 11. ~d3 a5 12. lafdl
12. ~f4 ~g6 13. ltJc7 ~d8 14. ~f3 ltJb6 15. ~d3 a4 13.ltJbd2lae8 14. c4ltJf8 15.laacl c500 Suetin-
~g4 16. ~g3 ~f5 17. ~g6 hg6 18. ltJa8 ltJa8 19. Korchnoi, USSR 1951; 9. lael b6 10. c3 a5 11.
0-0-0+ Dolmatov - Sisniega, Graz 1978 - 26/224; ltJbd2 ~a6 12. ~a4 c5 13. ~c2ltJc6= G. Sorokin-
8... b6 9. ltJe3 ~b7 10. ltJg4! ~f5 11. ltJh4 ~t7 12. Korchnoi, USSR 1956; 9. ~f4 b6 10. lac 1+ Gufeld -
f4! 0-0-0 13. c3 g5 14. fg5 e5 15. ltJf6! ed4 16. 0-0 Hubner, Sukhumi 1972 - 14/222
ttJde5 17. ltJg4 ~e8 18. ltJe5 ~e5 19. ~f4+ A. 72 9 ... b6 10. c4 dc4 11. ~c4 ~a6 12. ~e2 ~c4
Kuzmin - Balashov, USSR 1982 - 34/(364) 13. ~c4 c5 14. ~f4 ~c8 15. laacl+ Ekstrom -
61 9... ltJd8? 10. 0-0 ltJt7 11. c4 c6 12. ltJg4 ~d8 Zapletal, COIT. 1976
13. cd5 ed5 14. ~d3+ Kuzmichev - Lein, USSR 73 15. lae 1+ Minic - Korchnoi, Rovinj/Zagreb
1964; 9... b6 10. 0-0 ~b7 11. b3 [11. ltJg4 ~f5 12. 1970 - 10/229
h30-0-0 13. lael h5 14.ltJe3 ~f6 15. c4ltJe7oo Vic. 74 7. ~b5 a4 8.ltJbd2 a3 9. 0-0 ab2 10. ~b2ltJa5
Ivanov - Naumkin, Russia 1994; 11. h3!?+ P. Pazos 11. ~e2 ~e7 12. a40-0 13.ltJb3 c6 14. ~d3ltJc4!=
- Jose Medina, Manzanillo 1991) 0-0-0 [11. .. 0-0 G. Kuzmin - Panchenko, USSR 1975; 7. ~f4 ~e7 8.
12. ~b2+ S. Salov - Monin, Moscow 1984) 12. h4 [8. c3 b6 9. h4 ~a6 10. ~a6laa6 11. lah3 h6 12.
~b2+ Kundin - AI. Rabinovich, Israel 2002 - 84/(221) lag3 ~f8 13. h5 ltJe700 Timman - Drasko, Sarajevo
62 10 ... ltJb6?! l1.ltJg4 ~g6 12. h3! e5 13.ltJge5! 1984 - 37/308) h6 9.lah3 b6 IO.lag3 ~f8 11. h5
~e5 14. de5 ~h3 15. ltJh4 ~e4 16. f4 ~d7 17. ~b7!? 12. a4 ltJe7 13. ~d2 ~c8! 14. ltJh4 ~a6 15.
~d3+ Dolmatov - Yurtaev, USSR 1978 ltJc 1 c500 Chandler - Timman, Amsterdam 1984 -
63 11. c3ltJe7= Yandemirov - Y. Shilov, Russia 38/382
1998; 11. c4ltJf6 12. c5 [12. a3 ~d7 13. b4 a6 14. 75 7 ... f6 8. ~b5 fe5 9. de5ltJc5 10. ~g5 ~d7 11.
~b2 ~f4 15. ~b3oo Van der Wiel - Short, Amster- ltJbd4! ltJe4 12. ~e3 ~e7 13. ltJd2! ltJd2 14. ~d2
dam 1982 - 34/364; 12. b3 ltJe4 13. ~b2 ~d7 14. 0-0 15. 0-0+ Morovic - Beliavsky, Tunis (izt) 1985
h300 Am. Rodriguez - W. Hug, Luzern (01) 1982) - 39/349
~f4 13. lael ~d7 14. ltJfl ~cl 15. lacl ltJe4! 16. 76 8 ... f6!? 9. ~f4 fe5 10. de5 0-0 11. g3ltJc5 12.
~d3 la~ 17. ltJg3 laaf800 Kindermann - W. Hug, ltJc5 ~c5 13. ~d3 ~e8 14. h5 ~e7 15. c3+ Ernst-
Beer-Sheva 1985 - 39/(349) Renman, Sverige (ch) 1983
64 14. ltJg4 ltJe4 15. ltJO c5 16. ~d3 ltJf5 17. c3 + 77 9. c3 h6 10. ~e3 ~b7 11. ltJcl ltJa7 12. ltJd3
Velimirovic - Vaganian, Rio de Janeiro (izt) 1979 - c5 13. ltJf4 ~c7 14. ~d3 0-0-0 15. h5+ Geller -
28/220 Vaganian, USSR (ch) 1980/81; 9. ~b5!? ltJcb8 10.
65 15. lae 1+ Marjanovic - O. Foi~or, Baile ~g5+ G. Glusjak - S. Crowdy, COlT. 1990
Herculane 1983 - 36/361 78 11.ltJc 1 ~a6 12. ltJd3 + Vanman - Chnstiansson,
66 6 ... f6?! 7. ~b5 [7. ~f4 fe5 8. de5+ Metral - COlT. 1976; 11. ~d2+ Aleksieva - Bricard, Saint-Affiique
Picarda, Val Maubuee 1990) fe5 [7 ... ~e7 8. ef6 ~f6 1997
9.0-00-0 10.laellae8 11. ~f4ltJcb8 12. c3 b6 13. 79 15. ~e2laa7 16. lafel 0-0 17. ltJbd2ltJc6 18.
ttJe5 ~e5+ Ivkov - Lehmann, Hastings 1965/66; 7 ... c3 laaa8 19. laacI laac8 20. ltJfl + Averbakh - A.
a6 8. ~c6 bc6 9.0-0 c5 10.lael! fe5 11. ~g5 ~e7 Zaitsev, USSR (ch) 1969 - 7/193
C 05 56

80 8 ... ltJcb8?! 9. h4! [9.0-0 b6 - 7 ... b6) b6 10. f600 Hubner - Larsen, Montreal 1979 - 27/230; 8.
ttJg5! h6 l1.ltJe6 fe6 12. ~h5 ~f8 13.lah3 ~a6 14. ~f4 ~b7!? [8 ... ~e7 9. c3 (9. h4 ~b7 10. c3 ~c8 11.
laf3 ~g8 15. ~f7 ~h7 16. ~h6!+ Kr. Georgiev - ~b5+ Spassky - Drasko, Sarajevo 1986 - 41/309)
Borngasser, Chalkidiki 1990 - 50/297 ~b7 (9 ... ~a6 10. ~a6laa6 l1.ltJclltJcb8 12. h4!+
81 9. ~d3 b6 [9 ... c5 10.ltJc5 ~c5 11. dc5+ Matu- Kupreichik - H. Bohm, Polanica Zdr6j 1981 -
lovic - V. Kovacevic, Jugoslavija 1984 - 38/(382)) 32/376) 10. h4+ Campora - Contin, Argentina (ch)
10.0-0 [10. ~f4 c5 II.ltJcl c4 12. ~e2 b500 Lanzani 1989) 9. c3 ~c8! [9 ... ~e7 - 8 ... ~e7) 10. h4 ~a6
- Wiedenkeller, Groningen 1981) ~b7 [10 ... O-O?! 11. h5 h6 12. ltJh4 ~fl 13. ~fl ~a6 14. ~gl ~e7
11. c3 c5 12. ~c2+ Rogers - W. Hug, Biel 1986 - 15. ltJc 1 ~h4 16. lah4 ltJe7 17. lah3 c500 R. Gupta -
42/(327); 10 ... c5 11. c4 0-0 12. ~e2 ltJc6 13. cd5 De. Prasad, India (ch) 1988
ed5 14. e6 c400 J. Sprenger - Vysochin, Barlinek 87 9.ltJg5!? h6 10.ltJe6 fe6 11. ~h5 ~e7 12. ~g5
2002) 11. ~d2 c5= Liberzon - Vaganian, Baden hg5 13. ~h8 ~e8 [13 ... ~a6? 14. ~h5+ Volkmann -
1980 - 30/211 Spice, Plovdiv 2003 - 89/(249)) 14. ~h7 [14. ~e2
82 9 ... c5 10. dc5 ltJc5 l1.ltJc5 ~c5 12.0-0+ V. ~g6+ Antoniou - Spice, Plovdiv 2003 - 89/(249))
Jandovskj - J. Jezek, COIT. 1982 ~f7 [14 ... c6!?00 6. ~d8) 15. h4 g400; 9. h4!? (W.
83 10. 0-0 0-0 11. ~e3 c5 12. c3 ltJc6 13. ltJe 1 Strauss - U. Kampfhenkel, COIT. 1993) c6 10. ~d3
~a600 Tiviakov - Vysochin, Cairo 2002 - 85/(252) ~a600
84 10 ... c5 11. ~g5 ltJc6 12. c3+ V. Small - J. 88 10. c3 0-0 11. ~e3 c6 12. ~d3 ~a6= Ostojic
Metge, New Zealand (ch) 1982 - Vaganian, Roma 1977 - 25/232; 10.ltJel h5 11.
85 15.0-0 0-0 16. ~a6 laa6 17. ~e2 laaa8 18. ~e3 ~a6 12. lac 1 c6 13. ~a6ltJa6 14.ltJd3+ Portisch
~f4 lafc8 19. ltJb 1+ Tseshkovsky - Savon, USSR - Th6rbergsson, Munchen (01) 1958; 10. lael 0-0
(ch) 1974 11. ~d2 c6 12. ~d3 ~a6 13. ~e2 ~d3 14. ~d3
86 8. ~g5 ~e7 9. ~e7 ~e7 10. c3 0-0= Campora ltJa6 15. c4 + Matanovic - Th6rbergsson, La Habana
- Drasko, Sarajevo 1986 - 41/(309); 8. c3 ~e7 [8 ... (01) 1966 - 2/177
~b7 9. ~d3+ Dolgener - Bricard, Cannes 1993) 9. 89 11. .. ~a6 12. lafdl c6 13. ~d3 ~d3 14. ~d3
~d3 [9. h4 ~a6 10. ~a6 laa6 11. ~g5 h6= Mi. ltJa6 15. laac 1 ~e8 16. c4+ Ostojic - Th6rbergsson,
Tseitlin - Monin, USSR 1978 - 26/226) ~a6 10. Reykjavik 1968
~a6 laa6 11. 0-0 laa8 12. lae 1 ltJf8 13. ltJbd2 ltJg6 90 15. ltJe 1+ Tiviakov - Rogers, Saint-Vincent
14. ltJfl ~d7 15. ~e2 0-0 16. ltJg3 laae8 17. ltJh5 2002 - 85/252

le051 1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJd2 ttJf6


4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 e5 1 ~d32 e3 4 lbe2 ~a65 lbf3 ~d3 lbg5 ttJh7
lbg8 b6 3 ~d7 ~a6 lba6 lbe7 lbb8 h6 lbbe6 6 +
2 ~d37 ~d2 de5 9 ttJf3 0-0 11 ~e313 ~d3 !lfel
lbe4 lbd2 8 e5 lbd7 10 lbe5 ~d712 lbd3 14 ~e7 !le8 15 +
3 lbdf3 16 e3 lbe2 17 ed4 lbf419 ~d2 ~b4 ~d2
lbfd7 e5 lbe6 ed4 18 f6 ~b4 ~e7 ~b4 ~e720 00

4 lbgf3 e3 21 ~b523 ~a424 ~e2 ed4 0-0 !leI


e5 b6 22 a6 b5 ed4 lbe6 ~e725 a5 26 -
5 f4 lbdf3 27 lbe2 g3 29 lbed4 lbd4 e3 !lb1 33
e5 lbe6 ~b628 ed4 lbd43 0 lbb8 31 ~e532 lbe6 34 -
6 e3 lbgf3 lbb3 ed4 ~d3 a4 38 ~fl
lbe6 35 ~b636 ed4 f6 37 a5 ~b4 0-0 39 00

1. e4 e6 2. d4 d5 3. It)d2 It)f6 4. e5 It)fd7 5. f4 c5 6. c3 CiJc6 7. CiJdf3


7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 ~d3 lbe2 h3 ~e2 lbg5 g4 lbg3 h4
f5 40 ~e741 0-042 e4 43 b5 lbb6 a5 !la7 ~e844 +
8 lbe2 45 ~d246 f5 lbf4 lbd5 ed4 49 lbd4 lbb5
~a5 b5 ~b647 ef5 48 ed4 ~b7 lbd4 ~d5 ~e550 00
57 C 05

7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 ~f2 ~d3 ltJe2 ~g353 lael cd4 54 ltJf4 de5
~e751 ~b652 f6 g5 cd4 gf4 fe5 55 ltJc5 56
10 ~e3 ltJd4 ~d4 ltJf3 ~d359 0-0 ~d3 g4
cd4 57 ltJd4 ltJb8 ~d758 ~b5 ~d3 g6 ~a660 +
11 g3 61 ltJe263 ~h3 g4 0-0 ~hl lag167
~b6 f5 62 ~e7 a5 64 0-0 65 ltJdb8 ltJa6 66 +
12 cd4 68 ~d370 ltJe2 a3 fe5 h471 lah3 72 b4
cd4 ~e769 ~b6 f6 fe5 0-0 laf7 ltJf8 ~d773 +
13 ~d374 ltJe2 75 0-0 a3 b3 78 ~hl lag 1
h5 ltJb6 ~d7 a5 76 ~e777 g6 ~f8 a4 79 +

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ltJd2 ltJf6 4. e5 ltJfd7 5. f4 c5 6. c3 ltJc6 7. ltJdf3 cd4 8. cd4 ~b6

9 10 11 12 13 14 15 16 17
14 h4 80 ~d3 ltJe2 a3 h5 84 lah3 ~e3 ~f2 ~c2
f6 81 ~e782 0-0 a5 83 ~a7 a4 f5 ltJb6 ~d785 +
15 ~f2 ~e387 ~c189 fe5 ~d2 de5 ~g5 lac6 90
~b4 f6 86 0-0 88 fe5 ~e7 ltJde5 d4 ~b4 bc6 91 00

16 g3 ~h392 fe5 ~fl ~g2 de5 ~e293 ltJf3 ~c8


f6 fe5 ~b4 0-0 ltJde5 ltJe5 ltJf3 e5 ~ac894 +
17 ~f2 h3 96 ~f497 ~g298 lah2 100 ~hl lae2 de5
~b4 g5 95 gf4 f6 ~f899 ~g7101 0-0 fe5 ltJc5 102 -
18 ~e3 ~h3 fe5 104 lac 1105 ~g4 h4 106 ltJh3
f6 fe5 103 0-0 ~h8 ~e7 gh4 hg3 107 +
19 ltJd2 108 ltJb3 109 de5 ltJc5 ~c5110 ~g2111
g4 f6 fe5 ~c5 ltJc5 ~c5 00

20 fg5 ltJe5 ~e3 ~c4 ltJf3113 ~c2 laadl


ltJde5 ltJe5 ltJc4 112 dc4 ~d6 ~c6114 b5 115 00

21 ~g2 ltJf3 b3 ~b2 ~c1117


ltJc6 116 ~f8 ~g7 ~d7 h6 118 +
22 ~h3119 ltJe2121 laf1123 ltJc3 125 fe5 ~f3 ~h5 ~d1126
~e7 0-0 120 f6 122 ~h8124 fe5 laf3 ltJd4 ~d8 ltJc6 127 00

I 4. ~d3 e5 5. e3 ltJe6 6. ltJgf3 ed4 [6 ... ~b6 7. 10. b3! de4 11. be4ltJd4 12.ltJd4 ~d4 13.ltJb3 ~d7
e5 ttJd7 - C 06J 7. ed4ltJb4 8. ~b 1 de4 9. ltJe4 ~e7 14. ~f3! lae80 15. ladl e5 [15 ... ltJe7?! 16. ~e4!
10. 0-0 0-0 11. lae 1 ~d7 12. ltJe3 ~e6 13. ltJe5 (16. ~g6? ltJg6 17. lad7 ltJe5+) ~a40 17. e5!+ Kr.
~e8 14. lae3!? ltJbd5 15. lah3 [15. lag3!?J ltJe3 16. Georgiev - N. Zilberman, Manila (01) 1992 - 55/274J
be3 ~e4?! 17. ~e4ltJe4 18. ~h5ltJf6 19. ~h4+~ 16. ~e2 ~b7 17. ~g3 6.ltJa500 Kr. Georgiev
Plaskett - Knott, Hastings 1999/2000 - 79/(242); 5 8. ~bl e5 9. 0-0 ltJe6 10. ltJf3 f6 11. ef6 gf6
16... ~d5+ Plaskett 12. lael ~vd6 13. ltJf4 ~f4 14. ~f4ltJge7 15. ~e3+
2 5. ltJgf3!? e5 6. de5 ~e5 7. ltJb3 ~b6 8. ~d3 Kudrin - Zi. Nikolic, Beograd 1988
ttJe6 9. 0-0 ltJge7 10. lae 1 ltJg6 11. ~g5 ~e7 12.
i.g6 hg6 13. lael+ Kholmov - Katalymov, USSR
6 13.ltJf8laf8 14. b4 f6 15. ef6laf6 16. ~f4ltJg6
1970 - 9/160 17. ~g3+ Aronin - Spassky, USSR 1957
3 5 ... e5 6. e3ltJe6 7.ltJe2 ~d7 8. 0-0 ~e7 9. f4 7 5. ltJe4 - C 11
[9. ttJf3 e4 10. ~e2 h6 l1.lael 0-0-0 12. b3+i~ Stein 8 S... fS 6. ef6 ltJf6 7. ltJgf3 e5 [7 ... ~d6 8. 0-0
- V. Bagirov, USSR 1963; 9 ... lae8!?J ltJh6 10.ltJf3 0-0 9. lae 1 e5 10. de5 ~e5 II.ltJb3 ~b6 12.ltJbd4
e4 11. ~e2 0-0-0 12. b3 ltJa5 13. h3+ Rozentalis - ltJe6! 13. e3 ~d6 14. ~e3!+ Anand - Mariotti,
Shabalov, Bad Godesberg 1994 Thessaloniki (01) 1988 - 46/347J 8. e3 ltJe6 9. 0-0
4 6.ltJgf3 ~d7 7. ~e2 a5 8. 0-0 ~a6 9. e4ltJe6 ~d6 10. de5 ~e5 11. ~e2+ Holzke - Degerman,
C 05 58

Biel 1990; S... cS 6. dc5 ltJc6!? [6 ... ltJd7 7. ltJgf3 13. g4 ~g6 14. ~f5 ~b4 15. lae200 Kotronias - M.
ltJdc5 8. 0-0 ltJd2 9. ~d2+ - 5 ... ltJd2) 7. ltJe4 de4 Gurevich, Manila (01) 1992 - 55/275; 6 ... ~e7 7. cd5
8. ~e4 ~dl 9. ~dl ltJe5 10. ~e3 f5 11. ~f3 a500 ed5 8. ~d3! ltJc6= - 6 ... ltJc6) 7. cd5 ed5 8. ~d3 g6
Hovde - Konca, COlT. 1995 - 64/(266); 11. .. ~e7!? [8 ... ~e7 9. 0-0 cd4 (9 ... 0-0 10. lael lae8 11. h3
Konca ~f8 12. dc5 h6 13. ltJb3 a500 Ghindii - Dimitrov,
9 7.ltJrJ cd4 [7 ... ~b6 8. dc5 ~c5 (8 ... ~b2 9. Kavala 1990) 10. lae 1 ltJc5 11. ltJb3 ltJb3!? (11. ..
0-0+ Geller - Vaganian, USSR (ch) 1983 - 35/368) ltJd3 12. ~d3+jl±l Penrose - Bouwmeester, Luzern
9.0-0 ltJc6 10. b4 ~b4 11. lab 1 ~c5 12. c3 ~a5 13. 1963) 12. ~b3 0-0 (6 ~g4) 13. h3 lab8 14. ~f4
~a4 ~c7 14.lafel ~e7 15. c400 Nijboer - M. Kuijf, ~e6 15.laac 1 ~d7= De Coverly - Hecht, Cattolica
Nederland (ch) 1992 - 54/(254)) 8. 0-0 [8. ltJd4 1993) 9.0-0 i"g7 10. ~e2 cd4 11. e6ltJc5 12. efl
~b6 9. ltJb5 ltJc6 10. ~e2 a6+ A. Maciejewski - K. ~fl 13. ltJg5 ~g5 14. ltJb3 ~e5 15. ltJc5 ~e2 16.
Pytel, Zielona G6ra 1974) ltJc6 9. a3 ~e7 10. b4 a6 ~e2 b6 17. ltJd3 ~f5+ Khalifman - Bareev, USSR
11. lael 0-0 12. ~f4 ~d7 13. ~d2 f5+ Estrin - K. (ch) 1986
Pytel, Albena 1973; 7. ~g4 ~b6 8. lab 1 ltJc6 9. dc5 22 6 ... ltJc6 7. ~e2?! ~b6! [7 ... cd4 8. cd4 f6 9. ef6
~c5 10.ltJf3ltJb4 11. 0-0 ~d7 12. ~e2 g6 13. ~f4 ltJf6 10. 0-0 ~d6 11. b3 ~c7 12. ~b2 (Bronstein -
ltJc6 14. ~d3 a5 15. a3 ~g7 16. b4 ~b6 17. ba5 ~c7 Keene, Hastings 1975/76 - 21/169) 0-0=) 8. ltJb3
18. lafe 1 ltJa500 Gelfand - Malaniuk, Sverdlovsk cd4 9. cd4 a5 10. a4 ~b4 11. ~fl 0-0 12. g3 f6 13.
1987; 7. c3 ~b6 8.ltJf3 c4 9. ~c2 ~b2 1O.lab 1 ~a2 ef6ltJf6 14. ~g2 (Chiburdanidze - Vladimirov, USSR
l1.ltJg5 h6 12.ltJh7 ~e7 13. h4ltJd7 14.lah3 f5!= I. 1979 - 27/231) ~d6! 6 e5+; 7. ~d3 - C 06
Gurevich - Crouch, Hastings 1991/92 - 54/(254) 23 7. a3 ~e7 8. b4 ~c7 9. ~e2ltJc6 10. 0-0 ~b7
10 7 ... ltJc6 8.ltJf3 ~c5 9. 0-0 ~d7 10. c3 h6 11. 11. lael c4 12. a4 a6 13. ltJf1 h6 14. ltJg3+ Ma.
b4!? ~b6 12. a4 a6 13. b5 ab5 14. ab5 '§al 15. ~al Tseitlin - Korchnoi, Beer-Sheva 1992 - 55/(275);
ltJa5 16. ~a4!+ Akopian - Naumkin, Vilnius 1988 9 ... f6!= Bareev
- 45/308 24 8. ~d3 a5 [8 ... ltJc6 9. 0-0 b5 10. a4 (10. lael
II 9. ~e2 ~b6 10. 0-0 ~d7 11. c4! ~b2 [11. .. ~b6?! 11. a4!+j Janosevic - Bilek, HaITachov 1966
dc4 12. ~c4 ~b5 13. ~c2+ Delgado - Sequera, - 1/124; 10 ... ~e7=) cd4 (10 ... b4 11. c4 cd4 12.
Santa Clara 2003 - 89/250; 0 12 ... ~c6) 12. cd5 cd5 ltJde5 13. dc6 ltJd3 14. ltJb3 ttJc5 (Efimenko -
ed5 13. ~e300j Delgado Salakhutdinov, Diezisau 2003 - 92/(261)) 15. ~f4!+)
12 9 ... ~b6 10. ~c3 ~d7 11. ~d4 ~e7 12. ~d2 11. cd4 ba4 12. ~a4ltJb4 13. ~e2 ~e7 14. ltJb3 0-0
W'c6 13. ~e3 0-0 14. lafcl lafc8 15. ~fl+ R. 15. ~d2 lab8 16. lafc 1+ Schilow - Borges, Andratx
Rodriguez - Vaganian, Manila 1981 - 33/400 2004 - 92/261) 9. a4 ltJc6 10. 0-0 ~a6 11. ~b5
13 10. ~e2 ~e7 11. ltJd4 0-0 12. ltJb3 ltJd3 13. ~c8= S. Zeidler - S. Luce, Mendoza 1985
cd3+ Gaprindashvili - K. Pytel, Dortmund 1974 25 11. .. ~b6 12. ltJbl h6 13. ttJc3 ~e7 14. ~e3
14 10 ... ~e7 11. ~c5 ~c5 12. c3 0-0 13. ~e2lac8 ~b7 15. lael lac8 16. a4 ltJb400 Vasiukov - V.
14. ~adl f5 15. ef6 ~f6 16.ladel+ Tan Lian-Ann- Bagirov, USSR (ch) 1973 - 16/168
W. Hug, Petropolis (izt) 1973 26 13.ltJfl ~a6= Gipslis - Korchnoi, USSR (ch)
15 13. c3 a6 14. ~d4+ Hennings - J. Bednarski, 1966/67 - 3/208
Lublin 1973 27 6. ttJgf3 ltJc6 7. ~d3 [7. ltJb3 c4 (7 ... cd4 8.
16 5. c3 c5 6.ltJe2ltJc6 7. f4 b6 8. a3 ~a6 9. ltJf3 ltJbd4 - 6. ltJdf3) 8. ltJbd2 b5 9. ~e2 ~b6!? (9 ...
.i.e7 10. g3 g6 11. h4 h5 12. ~h3 ~c7 13. b4 ~c400 ltJb6 10.ltJfl ~e7 11. c3 ~d7 12. h4 ~c7 13. h5 h6
E. Mukhin - Korchnoi, USSR 1969; 6. ~d3 - C 06 14. ~c2 b4 15. ltJe3 ltJa5 16. f5+j Smagin - De
17 7. ~d3 - C 06 Francesco, Bad Wiessee 1999 - 81/(236)) 10. ltJfl
18 7... ~b6 8. g3 cd4 9. cd4 f6 10. ef6 ltJf6 11. f6 11. ltJe3 fe5 12. fe5 ~e7 13. c3 0-0 14.0-0 b400
.i.g2.i.b4 12. ~d2ltJe4 13. ~c3 0-0 14. 0-0 ~d7 Smagin - M. Gurevich, Essen 2001 - 81/236) ~b6
15 . .i.b4 ~b4= Maljutin - Shliahtin, Smolensk [7 ... cd4 8.ltJb3ltJc5 9.ltJc5 ~c5 10. a3 a5 11. 0-0+
1991; 7... bS 8.ltJf4 ~b6 9. ~e2 cd4 10. cd4 g5!? 11. R. Skrobek - G. Holzer, Berlin 1988) 8. c4 cd4 [8 ...
ttJg5 W'd400 Novoselski - Bareev, Roma 1990 ltJb4 9. ~bl cd4 (9 ... dc4 10.ltJc4 ~a6 11. ~e2 cd4
19 9. ef6ltJf6 10. ltJc3 ~d6 11. ~b5 0-0 12. 0-0 12.ltJd4 ~c5 13.ltJb5! ltJd5 14. ltJcd6 ~e7 (Donev
W'c7 13. h3 ~d7 14. ~e3 a6 15. ~c6 ~c6= G. - Lutzenberger, Gotris 1991 - 53/(253)) 15. i"d2 6
Kuzmin - Lempert, Alushta 1994 ~d3+) 10. a3! ltJc6 11. cd5 ed5 12.ltJb3+ Donev) 9.
20 12... ~e7 13. ef6 gf6 14. ~b4 ltJb4 15. ~d2 cd5 ltJc5 10. ~bl ed5 11. 0-0 d3 12. ~hl ~f5 13.
ttJb6 16. a3 ltJc6 17. ~b5 ~d7 18. ~c6 ~c6 19. lahe 1 ltJb3ltJb3 14. ab3ltJb4 15.ltJel ~e4 16. i"d2lac8!?
.i.d7= Shirov - Ivanchuk, Tilburg 1993 - 60/(268); [6ltJc2; 16 ... ~g6 17. ~b4 ~b4 18. i"d3 ~el 19 .
12... W'd2 13. ~d2 ~e7 14. ef6 gf6 [14 ... ltJf6 15. ~e4 ~e4 20. lael ~f4 21. e6 0-0 22. e7 lafe8 23.
.i.b5 ttJe4 16. ~e3+ Bologan - M. Gurevich, France ~d5+ Wahls - Xia Yu, Beijing 1993) 17. ~b4 ~b4
1994 - 60/268) 15. ~b5 ltJb6 16. ~c6 bc6 17. b3= 18. ltJd3 0-000 Bareev
Bologan; 12... ~e7 13. ~b5 [13. ef6ltJf6 14. ~d3 28 7 ... cd4 8. ltJed4ltJc5 [8 ... ~b6 9. c3 ltJc5 10.
ttJe4! 15. ~e3D ~b4 16. ~fl 0-0 17. lael?! (Veli- ~c2 ~d7 11. ~e3ltJd4 12.ltJd4 ~c7 13. ~e2 ~e7
mirovic - Moskalenko, Beograd 1988 - 46/348) 14. 0-0 0-0 15. laf3 + Hort - Keene, Hastings
W'd6!+; 17. ~e4D Moskalenko) fe5 14. de5 0-0 15. 1975/76 - 22/225) 9. c3 [9. ~e2 ~e7 10.0-00-0
.i.c6 bc6 16. 0-0 ~a6 17. lafd 1 laab800 Bareev 11. ~e3+ Delgado - O. Almeida, La Habana 2003 -
21 6. c4ltJc6 [6 ... cd4!? 7. cd5 ed5 8. ~d3ltJc5!? 88/(241)) ~d7 10. ~e3 ~e7 [10 ... f5 11. ~e2 ltJd4
9. ltJb3 ltJc6 10. 0-0 ~g4 11. lael ltJe6 12. h3 ~h5 12. ~d4ltJe4 13.0-0+ Ermenkov - Hecht, Moscow
59 C 05

1977 - 23/215) 11. ltJb3 b6 12. ~e2 ltJb3 13. ab3 12.0-0 ltJc6 13.ltJb3 ~c7 14. ~e3 ~d7 15. ~e2 g6
~c5 14. ~d2 a5 15. 0-0 0-0 16. ~d3 ~e7 17. 16. a4 ltJa5 17. ltJd2+ Benoit - Pokojowczyk, Nice
~hl+ Bauer- M. Gurevich, Belfort 2003 - 89/(259) (01) 1974
29 8. c3 - C 11 41 8 ... cd4 9. cd4 ~e7 10.ltJe2 ttJb6 11. h3 [11. a3
30 9 ... ~c5 10. c3 ltJd4 [10 ... 0-0 11. ~d3 ltJd4 a5 12. 0-0 0-0 13. ~hl a4 14. ~d2 (Berkes -
12. cd4 ~e7 13.0-0 f5 14. laf2 ltJb8 15 . .§g2! ltJc6 Sitnikov, Iraklion 2002 - 87/263) ~d7! 15. lacl
16. ~e3 ~h8 17. ~h 1 ~d7 18. g4 g6 19. gf5 gf5 20. ~e800 Berkes, Csom) 0-0 [11. .. a5 12. g4 a4 13.
ltJg5!+~~ Ghinda - Cserveny, Romania 1986 - 0-0 0-0 14. ~hl a3 15. b3 ltJb4 16. ~bl ~c7 17.
41/(310); 12 ... ~b4!? Ghinda) 11. cd4 ~b4 12. ~d2 ~d2 ~d7 18. lag 1 laac8 19. gf5 ef5 20. ~el!+ A.
a5 13. lac 1! f5 14. ~d3 0-0 15. ~f2ltJb8! 16. ~e3+ Ivanov - Kraai, USA (ch) 2002 - 83/245) 12. a3!
Stoica - A. Kertesz, Romania (ch) 1985 - 39/350 [12. g4?! a5! (Ye Jiangchuan - Short, Luzern 1989
31 10 ... ~c5 11. c3 0-0 12. ~h3 ltJb8 13. ltJb3 - 48/377) 13. O-O!?oo) a5 13. b3 a4 14. b4+ Ye
ltJc6 14. ltJc5 ~c5 15. ~d3 d4 16.0-0 dc3 17. ~e3 Jiangchuan
W'a5 18. ~c3 ~c3 19. bc3= Zysk - Franke, BRD 42 9 ... ltJf8 10. h3 ~d7 11. ~fl h5 12. g3 ~b6 13.
1988 ~g2 0-0-0 14. dc5 ~c5 15. b4 ~e7 16. ltJed4+
32 11 ... ltJc6 12. ltJb3 ~d7 13. a4 a6 [13 ... a5 14. Lanka - VitoliQs, Jurmala 1978 - 26/227
~b5! (6 ~d3, ~e3+) ~c5!? 15.ltJc5 ~c5 16. ~d3 43 10 ... a5 11. g4 c4 12. ~c2 b5 13.ltJg3 ~h8 14.
d4 17. O-O!+ Ghinda - O. Foi~or, Romania (ch) gf5 ef5 15. ltJg5! [15. ltJ f5? ttJde5 16. 4:Je5 ltJe5 17.
1985 - 41/310; 13 ... ltJa5 14. ltJa5 ~a5 15. ~e3+ ltJe7 ltJd3 18. ~d3 ~e7 19. ~e2 ~h4 20. ~fl
Ghinda) 14. a5 ~a7 15. ~d3+ Bareev ~h3+; 15. h4+) ~g5 16. fg5 g6 (Inkiov - Ambroz,
33 12. ~g2 ttJc6 13. ltJb3 ~e7 14. ~d3 a5 15. Baile Herculane 1982 - 33/404) 17. ltJe2+ Inkiov
~e3 ~c7= G. Tamas - G. Kun, Magyarorszag 1995 44 16. ~d2 b4 17. ~e2 a4 18. a3!+ Korchnoi -
34 13. ~e3 [6 b4) ttJd4= Bareev Larsen, Beograd 1964
35 6 ... b6 7. ltJdf3 ~e7 [7 ... ~a6 8. ~a6 ltJa6 9. 45 8. dc5 ~ c5 9. ~d3 [9. ltJe2 ~b6 10. ltJed4ltJc5
f5! ltJc7 10. ~d3 cd4 11. cd4 ~b4 12. ~f2+~ 11. ~e2 ~d7 12. 0-0 ~e7 13. ~hl 0-0 14. labl
Matanovic - Panov, Jugoslavija (ch) 1962) 8. ltJe2 ltJd4 15. ltJd4 f6= Petrushin - V. N. Kozlov, USSR
g6 [8 ... ~a6 9. f5!) 9. g3 ~a6 10. ~h3 4:Jc6 11. 0-0 1976 - 21/( 170)) a5 [9 ... ~b6 1O. ~e2!? a5 II.ltJh3
cd4 [11. .. b5 6 b4; 11. .. h5!? Zagrebelny) 12. cd4 b5 ltJc5 12. ltJf2 ltJd3 13. ltJd3 ~e7 14. ~e3 ~c7 15.
13. laf2 b4 14. ~e3 ~b6 15. b3+ Zagrebelny - ~f2!+ Panchenko - Kosikov, USSR 1980 - 31/(337);
Temirbaev, Akmola 1998 -74/293 9 ... ~e7 10.ltJe2 ~b6 II.ltJed4+ Minic - Udovcic,
36 7... a5 8. a4 cd4 [8 ... ~e7 9. ~e2 f6 10. 0-0 Rovinj/Zagreb 1970) 10. ltJe2 [10. ~e2 a4 11. a3
0-0 11. ltJb3 cd4 12. ltJbd4 ~c5 13. ~hl ~e700 ~a5= Salov) ~b6 II.ltJed4ltJd4 12. cd4 [12.ltJd4!?)
Serper - Savchenko, Tbilisi 1989) 9. ltJd4 ttJd4 10. ltJb8 13.0-0 ltJc6 14 . .§f2 ~d7 15. ~e3 ~e7 16.
cd4 ~b4 11. ~f2 f6 12. ~d3 0-0 13. ltJf3 fe5 14. lac 1 f6= Joz. Franzen - Bukal, Stary Smokovec
fe5 ~h4 15. g3 ~d4 16. ~g200 Serper - Barsov, 1980 - 31/337
Tashkent 1988; 7... cd4 8. cd4 [8. ltJd4 ltJd4 9. cd4 46 9. a3 b4 10. cb4 cb4 11. a4 ~a6 12. b3 ~e7 13.
ttJb8= C. Tippleston - D. Mason, Scarborough ~e3 lac8 14. ltJcl ~fl 15 . .§fl ~a6 16. ~e2 ~e2
1999) a5 [8... f6 9. ltJb 1 fe5 10. fe5 ~b4 11. ltJc3 17. ~e200 Bologan - M. Gurevich, Yekaterinburg
0-0 12. ~e3 ~a5 13. ~c2 laf3!? 14. gf3 ltJde500 2003 - 89/(251)
Faibisovich - Monin, USSR 1987) 9. ~b5 ~b6 10. 47 9 ... b4 10. cb4 [10. g4 bc3 11. bc3 ltJb6=
~a4 ltJdb8 11. ~b3 ~d7 12. ~c6 ~c6 13. 0-0 Garcia Gonzalez - Korchnoi, Skopje (01) 1972 -
~e7= Faibisovich - Komarov, USSR 1987 14/226) ltJb4 l1.ltJc3 c4 12. a3ltJc6 13. b3 cb3 14.
37 9 ... a5 10. labl [10. a4 ~b4 11. ~f2 f6 12. ~b3 lab8 15. ~c2 ~b6 16. labl ltJd4 17. ltJd4
~e3 g5!? 13. ef6ltJf6 14. ltJg5 h6 15. ltJh3 e5! 16. ~ d4 18. lab8 ltJb8 19. ltJd5= Matanovic - Portisch,
~e2 ltJe4 17. ~fl ~h3 18. ~h5 ~d8 19. gh3 ef4+ LjubljanaiPortoroz 1973 - 15/648
Romanov - S. Ivanov, USSR 1984; 0 13. g3) a4 48 10 ... ~e7 11. ltJf4 0-0 12. ~d3!? cd4 13. cd4
[10 ... g6 11. ~e2 h5 12. 0-0 a4 13. ltJal ltJe7 14. ltJd4 14. f6 ltJf6! 15. ef6 ~f6 (Hamdouchi - M.
ttJc21tJf5 15.ltJe3+ Aronin - Petrosian, USSR 1957) Gurevich, Belfort 2003 - 89/251) 16. ~c3! ltJf3 17.
11. ttJal ~b4 12. ~f2 f6 13. ~e3 fe5 14. fe5 0-0 15. ~f3 ~c3 18. bc3 ~d7 19. ~f2+ M. Gurevich
ttJc2 ~e7 16. ~d3+ Karniewski - H. Seifert, Polska 49 13. ~e2!? M. Gurevich
1989 50 16. ~e2 lab800 M. Gurevich
38 11. ~e3!? a4 12. ltJbd2 ~b2 13. 0-0 ltJb4!? 51 8 ... b5 9. ~d3 b4 10. ltJe2ltJb6 [10 ... ~a6 11.
14. ~b5 ltJc2 15. labl ltJe3 16. lab2 [16. ~e2 ~a3 f5! bc3 12. fe6 fe6 13. bc3 cd4 (13 ... ~d3 14. ~d3
(Karniewski - S. Ivanov, Polska 1990) 17. lafel f5 ~e7 15.ltJf4 c4 16. ~c2ltJd8 17. h4+~~ Matanovic
18. W'e3 ~e3 19.1ae3 ~e7+) ltJdl 17. lad 1 ~a3 18. - V. Kovacevic, Jugoslavija 1970 - 9/161) 14. cd4
~c2 ~d800 Agrest, S. Ivanov ltJb4 15. ~bl ~e2 16. ~e2 ~e7 17. h4+~~ Lutikov
39 C. Jahn - P. Gaffron, DDR (ch) 1983 - Kapengut, USSR 1970 - 10/233; 10 ... g6 11. g4 h5
40 7 ... ~e7 8. ~d3 ~a5 9.ltJe2 [9. ~fl b5!? (9 ... 12. h3 bc3 13. bc3 cd4 14. cd4ltJb4 (14 ... hg4 15. hg4
cd4 10. cd4 b6 11. ~d2 ~b4 12. ~e3 ~a6 13. lahl 16. ~hl ltJb4 17. ~g6!+~ Parma - U. Geller,
ttJe2+C Botvinnik - Uhlmann, Varna (01) 1962) 10. Netanya 1971 - 11/168) 15. ~b 1 hg4 16. hg4 lah 1
dc5 b400 M. Ripper - W. Manigk, DDR 1989; 9. 17. ~hl+ Parma) 11. ~g3 [11. g4 bc3 12. bc3ltJa4!
~f2 - 7 ... ~a5 J cd4 10. ltJed4 ltJd4 11. ltJd4 ltJb8 13. ~d2 ~a6 14. ~a6 ~a6 15. f5 cd4 16. cd4lac8+i
C 05 60

Gutman - Zilberstein, USSR 1975 - 20/(225)) 14. lac 1!?+ Karpov - Ljubojevic, Bruxelles 1986 -
bc3 12. bc3 ~a6 13. h4 ~e7 14. h5 ~d3 15. ~d3 41/313) 12. ~g2 0-0 13. ~d3 ~h8 14. ~bl!? ~e7
~a4 16. f5 ~c4 17. ~c4lLJc4 18. h6 g6 19. fe6 fe6 15. h4 f5! 16.lLJe2lLJdb8 17. g4!+ L. Vajda - Marin,
20. lab 1 0-0 21. lLJf4 + [Xe6) Savon - Portisch, Bucure~ti 1995 - 65/261; 8 ... ~e7 9. lLJe2 [9. ~h3
Petropolis (izt) 1973 - 17/239; 13 ... ~d3!? Minic cd4 10. cd4 -7 ... cd4; 9. ~f2 cd4 10. cd4 -7 ... cd4)
52 9 ... cd4 10. cd4 f6 II.lLJe2 ~b6= Hubner- cd4 10. cd4 f6 11. ~h3 - 7 ... cd4; 8 ... cd4 9. cd4 -
Ree, Wijk aan Zee 1982 - 33/405 7 ... cd4
53 11. ef6 ~f6 12. ~g3 cd4 13. cd4 0-0 14.lae I? 63 9. h3 ~e7 10. g40-0 11. lLJe2 ~d8 [11. .. a5
e5 15. fe5 lLJde5 16. de5 ~h4!! 17. ~h4 laf3!-+ 12. gf5 ef5 13. ~g2 lad8 14.0-0 lLJf8 15. labi cd4
Reshevsky - Vaganian, Skopje 1976 - 21/170; 14. 16. lLJed4 ~c5 17. ~e3 lLJe6 18. ~d2+ Jansa -
h3!oo [6 ~h2) K. Hagglof - A. Hagstrom, Sverige Franke, Bad Worishofen 1988 - 45/(310)) 12. lagi
1979 cd4 13. cd4lLJb6 14. ~f2 ~d7 15.lLJg3 ~e8 16. ~d3
54 13. lLJed4 gf4 14. ~f4 fe5 15. lLJe5 lLJde5 ~g600 Sziik - Farago, Budapest 1993 - 60/(269)
(Adorjan - Vaganian, Teesside 1974 - 18/205) 16. 64 10 ... 0-0 11. g4 cd4 12. cd4 ~d8 13. 0-0
~e5 lLJe5 17. lae5 ~d6? 18. ~h5 ~d8 19. ~g5+; lLJb6 14. a3 ~d7 15. b3 ~e8 16. gf5 ef5 17. ~d3+
17 ... ~d7!+ Vaganian Ljubojevic - Timman, Reykjavik 1987 - 43/336
55 14... lag8 15. ~h3= V. Gullotto - O. Guanciale, 65 11. .. lLJdb8 12. gf5 ef5 13. dc5! ~d8 [13 ... ~c5
Italia 1984 14. ttJed4+ Short) 14. ~e3 lLJa6 15. ~d3+ Short -
56 Vaganian ReefschUiger, Plovdiv 1983 - 35/371
57 8 ... b5 9. dc5 [9. a3 c4 10. g4 (10. lLJe2 ~a4 66 Klinger - Farago, Wien 1984 - 38/(383)
(Hertneck - M. Hammes, Altenkirchen 2001) 11. 67 6 lag3, ~gl! Klinger
~a4 ba4 12. lac 1+) ~a4 11. ~bI (11. ~a4!? ba4 12. 68 8.lLJd4!? lLJd4 9. cd4lLJb8!? [9 ... lLJb6? IO.lLJf3
lacI+ Bareev) ~e7 12.lLJe2lLJa5 13.lLJcI+ Z. Krnic ~e7 11. ~d3 ~d7 12. 0-0 h5 13. b3+ Larsen -
- Despotovic, Jugoslavija 1974 - 17/(240)) b4 10. Brinck-Claussen, Esbjerg 1978 - 26/228) 10. lLJf3
lLJd4 ~c5 [10 ... .ii..b7 11. a3! bc3 12. b4+- Tsesh- lLJc600 Diaz Walter - A. Agudelo, Colombia 1989
kovsky - Vaganian, USSR 1975) 11. ~a4 bc3 12.
69 8 .•. ~b4 9. ~f2 f5 1O. ~d3 ~e7 11. lLJe2
~c6 cb2 13. lab 1 ~a3 14. ~f2 [14. ~a8?? ~e3 15.
lLJb6 12. h3 ~d7 13. g4 g6 14. ~g3+ F. Olafsson-
~e2 ~b4 16. ~fI ~cI 17. ~f2 ~eI 18. ~f3lLJe5!!
Fjeldsted, Reykjavik 1968 - 5/183; 8 •.. lLJb6 9. lLJe2
19. fe5 ~c3-+ Adorjan) lab8 15. f5 ~b7 16. ~c7+
[9. g4 a5 10. lLJe2 a4 11. ~f2 ~d7 12. ~h3 lLJc4
Adorjan - Watson, New York 1981 - 31/338; 8•••
f6!? 9. ~f2 ~e7 10. g3 0-0 11. ~g2 b5!? 12. a3!+ 13. f5 a3 (13 ... ~b6 14. ~g3!? lLJb2 15. ~b2 ~b2
Istratescu - S. Del Rio, Cappelle la Grande 1998 - 16. lLJf4 g6 17. fe6 fe6 18. g5 lLJd8 19. ~g4+ G.
Giorgadze - Mnatsakanian, USSR 1982 - 33/407)
72/276
14. b3 lLJb2 15. ~b2 ab2 16. lab 1 laa2 17. lLJf400
58 11. .. lLJc6 12. ~e3 ~d7 13. ~d3 ~e7 14.0-0+ Gufeld; 9. ~d3 ~d7 IO.lLJe2lLJb4!? 11. ~bI ~a4!?
Hulak - Pokojowczyk, Lublin 1976 - 22/(226) 12. b3 ~d7 13.0-0 h5 14. f5!? ef5 15.lLJf4 ~e7 16.
59 12. a4 lLJc6 13. ~e3 ~e7 14. ~d3 f6 15. ef6 ~eI ~e6 17. ~g3 ~d7! 18. a3lLJc6 19. ~g7lag8 20.
gf6 16. ttJd4 lLJd4 17. ~h5 ~d8 18. ~d4 ~c7+ ~h6lah8= Adorjan - V. Kovacevic, Sarajevo 1982 -
Espinoza - Hergott, Linares N. L. 1992 33/406; 0 13. g4 V. Kovacevic) ~d7 10. g4 a5 11.
60 16. ~c2 lLJc6 17. f5+ 1. Wells - L. Walther, lLJg3 a4 12. a3 [I2.l2Jh5lLJc4 13. ~f2 ~b6 14. ~g3 a3
corr. 1985; 16. ~a6lLJa6 17. f5 ~e7 18. f6 ~c5 19. 15. ba3lLJa3 16. ~b3 ~a7 17. ~e3lLJc4 18. ~f2lLJ6a5
~f2+ Sakharov - Doroshkievich, USSR 1973 - 19. ~c3lac8 20. ~eI lLJb2!oo Liao - Hook, San Juan
17/240 1985 - 39/(352)) lLJa5 13. ~d3 lLJb3 14. labi lLJc4!oo
61 8. a3 a5 [8 ... cd4 9. cd4 - 7 ... cd4) 9. h4 ~e7 Am. Rodriguez - Hook, San Juan 1985 - 39/352; 11.
10. h5 h6 11. b3 lLJdb800 M. Gomez - De la Villa, ~h3 + Bareev; 8... f5 9. ~d3 - 7... f5
Leon 1994; 8. h4 ~e7 9. h5 h6 10. a3 cd4 11. cd4 70 9. g3lLJb6?! IO.lLJe2 ~d7 11.lLJc3 a5 (Beliavsky
lLJa5!? 12. lLJe2 ~b3! [12 ... lLJb3 13. labi lLJcI 14. - Chernin, USSR (ch) 1984 - 37/309) 12. a4!+; 0
~c 1 0-0 15. lLJc3 f6 16. ~e3+ Zagrebelny - Luther, 10. ~d3 Malaniuk; 9 ... ~b6 - 8 ... ~b6
Schwerin 1999 - 77/260) 13. lLJc3 [13. ~d2 ~b6!=) 71 13. b4?! laf3! 14. gf3 ~h4 15. ~fl lLJde500
~dI 14. ~dI lLJb3 15. labi lLJb6= Zagrebelny; 8. Ermenkov - Driessens, Leiden 1991 - 51/(266)
lLJe2 f6! - C 11
72 14.lLJg5!? ~g5 15. ~h7 ~h7 16. hg5 ~g8 17.
62 8 ... a5 9. a4!? [9.lLJe2 a4 10. ~h3 cd4 11. cd4 a3 ~d300~ Hertneck
12. b3 ~b4 13. ~f2lLJdb8!? 14. ~g2 (14. ~e3 ~d7
15.g4h516.gh5lah517.~fllLJe718.lLJg3lah819.
73 16. ~e3?! lac8= Campora - Hertneck, Tilburg
lac 1 lLJbc6 20. h4 0-0-0 21. ~d3 ~b800 Khalifman - 1994 - 61/274; 16. ~g5+ Hertneck
Volkov, Saint Petersburg 1999 - 79/(242)) lLJa6 15. 74 9. lLJe2 lLJb6 10. lLJc3 ~d7 11. ~e2 lac8 12.
g4 (15. ~e3 ~d7 16. laci ~e7 17. lLJc3 lLJab4oo~ 0-0 g6 13. ~hI a6 14. b3 lLJe7 15. ~d2 lLJf5 16.
Ulibin - Volkov, Krasnodar 1998 -79/(242)) h5 16. ~b2+0 Bronstein - W. Hug, Petropolis (izt) 1973
gh5 lah5 17. ~e3 lah8 18. lac 1 ~d7 19. lLJg3 lLJc7 - 16/170
20. ~g4 0-0-0 21. f5 ef5 22. ~f5 ~f5 23. lLJf5 75 10. lLJh3 ~d7 11. 0-0 g6 12. a3 [12. ~d2 lLJc4
(Cioara - Volkov, Romania 2000 -79/242) f6!oo~; 13. ~c4 dc4 14. lLJhg5 lLJe700 Matulovic - Uhlmann,
20. f5!? Nisipeanu, Stoical cd4 10. cd4 ~b4 11. ~f2 Skopje 1968 - 6/265) a5 13. ~e2 .i.e7 14. lLJhg5
f6 [11. .. g5!? 12. h3 f6 13. ~e3 (13. ef6?! gf4+) 0-0 a4 15. ~f2lLJa5 16. ~d2lLJb3 17.laadIlLJc4 18.
61 C 05

~c3+0i~ R. Mane - Uhlmann, Skopje 1968 - [13. fe5? laf3! 14. gf3lLJd4+ D. Vergun - M. Galyas,
6/264 Rimavska Sobota 1996] lLJc5 14. ~h2lLJe4 15. ~d3
76 11. .. g6 12. lLJc3 a5 13. a3 a4 14. ~c2lLJe7 15. lLJe700 Kharitonov - Berkes, Oropesa del Mar 1999
g3 lLJf5 16. laf2+ Kudrin - Zerm, Las Vegas 2002 88 11 •.. ~e7 12. ~d2 0-0 [12 ... ~a5 13. ~d3
77 12 ... a4 13. ~el+ Wade - Uhlmann, Skopje lLJb6 14. ~a5 lLJa5 15. b3+0 Istratescu - Topalov,
1968 - 6/266 (16) Budapest 1993 - 57/(272)] 13. lacl [13. ladl a5
78 13. ~d2 a4 14. lacl g6 15. ~el ~f8 16. lac2 14. lLJe2 a4 15. a3 lLJa500 Yudasin - De la Villa,
Cfja7 17. ~b4 ~b5= Matanovie - Uhlmann, Skopje Leon 1992 - 54/254] a5?! 14. ~d3 fe5 15. fe5
1968 lLJd4? 16. ~h7 ~h7 17. ~d4+ Zagrebelny - K.
79 15... ~g7 16. g4+~~ Balinas - Lim Kok-Ann, Bischoff, Schwerin 1999 - 77/(261); 15 ... lafl 6.
Manila 1968 - 5/184; 15... a4 16. b4lac8 17. g4 hg4 lLJf8+ Zagrebelny; 11 ... fe5 12. fe5 0-0 13. a3 [13.
18.lag4lLJa7 19. ~e3!? ~b5 20. ~g6D fg6 21.lag6 ~d3lLJd4 14. ~h7 (14.lLJe2 ~c5+ A. Szieberth - I.
ttJc4 22. ~c 1 ~e8 23. lae6D ~fl 24. f5 ~e6 25. fe6 Mayer, Budapest 1995) ~h7 15. ~d4 ~c5 16. ~g3
~h7 26. ~gl ~e8 27. ~g5! (Kujala - Anton, corr. ~d4 17. lLJd4lLJc5 18. ~h5 ~g8 19. lLJgf3 lLJe420.
1989/91 - 53/253) ~g5 28. lLJg5 lag7 29.lLJh7! ~g8 ~h2 ~d7 21. laae 1 laf4! 22. ~g6laaf8= S. Salov -
30 lLJf6 ~f8 31. lLJh7=; 31. lLJf4!?oo; 26. lLJf4!? Stjazhkin, USSR 1991 - 51/(265)] ~e7 14. b4 ~d8
Kujala; 16. ba4!?+ Bareev [14 ... lLJde5 15. de5 d416. ~g5 ~g5 17. hg5lLJe5 18.
~el+ Vokarev - Kotek, Pardubice 1997 - 70/(269)]
80 9. a3 a5 [9 ... lLJa5 10. b4lLJc4 11. ~c4! dc4 12.
15. ~d3 lLJde5! 16. de5lLJe5 17. ~e2lLJg4!00 Estrada
ttJe2 ~c6 13. d5!! ~d5 (13 ... ed5 14. lLJc3 lLJb6 15.
- Watanabe, Bariloche 1991 - 53/(253)
ttJd4 ~g6 16. O-O~) 14. ~d5 ed5 15. lLJc3 ~e7
(15 ... lLJb6 16. lLJb5 lab8 17. ~e3 ~e6 18. ladl+ 89 12.lLJe2!? ~e7 13. ~d2 ~d8!? 14. ~gl! f5?!
Delchev, Kostakiev) 16. lLJd5 ~d8 17. lLJe3 + Delchev 15. h5! lLJb6 16. lLJc3 lLJc4 17. ~c4 dc4 18. ~e2
- Kunosie, Bosna i Hercegovina 1999 - 77/(260)] lLJb4 19. ~ c4! lLJc2 20. ~f2 lLJa 1 21. laa 100 Zagre-
10.lLJe2 ~e7 11. f5! f6! 12. lLJf4 [12. fe6lLJf800] fe5 belny - Barsov, Tashkent 1992 - 56/290; 16. b3!?+
13. lLJe6 ~f6 14. lLJfg5!?+ Van der Wiel - Pliester, Zagrebelny; 14 ... lLJb600 N. Tagnon - C. Planchon,
Vlissingen 1997 - 70/269; 13 ... lLJf6!?00 Van der France 1993
Wiel; 9.lLJe2 f6 10. g3 - C 11 90 17. ~d3lLJe5 18. ~e4 ~d6+ Zagrebelny - R.
81 9 ... ~e7 10. a3 [10. h5 0-0 11. ~d3 f6 12. Bagirov, Abu Dhabi 1999 - 77/261; 17. ~dllLJe5
~bl! fe5 13. fe5 ~b4 14. ~e2lLJde5! 15. de5lLJe5oo 18. g3 lLJg4 19. ~g2 h6 20. ~d2 ~d2 21. ~d2 e5~
Istratescu - Dimitrov, Jugoslavija 1997 - 71/277] R. Bagirov
ttJa5 11. lah3!? lLJb3 12. labl lLJcl 13. ~cl h5 14. 91 18. ~d3 c5! [18 ... ~c5 19. ~g3 ~b2 20. ~e4
ild3+ Yudasin - Gleizerov, USSR 1989 - 47/335; ~a2 21. ~d3~] 19. h5 ~b7oo R. Bagirov
13 ... ~c6!?00 6.lLJb6, ~d7, ~a4 Bareev; 9 ... a5 10. 92 10. lLJe2 - C 11
h5 [10. a4 ~b4 11. ~f2 f6 12. ~e3 h5 13.lLJh3 f5 14. 93 15. ~b3 ~c5 [15 ... lLJc4 16. a3 ~c5 17. ~b6
Cjjhg5 lLJdb8!= Yudasin - De la Villa, Dos Hermanas ~b6oo Yudasin - Knaak, Trnava 1983 - 35/372]
1992 - 54/(254); 13. lLJe2!? 6.lLJc3-b5 Yudasin] a4 16. ~b6 ~b6 17. ~f4lLJd3 18. ~d6lafl 19.1afl e5!
11. h6 g6 12.lLJe2 [12. g4?! a3 13. ba3 (13. b3? ~b4 20. ~e5D ~h3 21. lLJh3 lae8 22. lae 1 lafe7! 23. lLJf4
14. ~f2 ~c3+ Apicella) ~a3+ Istratescu - Apicella, lLJe5 24. lLJd5 lae6 25. lLJe5 ~a5 [25 ... lae5 26. lae5
Bucure~ti 1993 - 57/272] a3 13. b3 ~b4 14. ~d2 lae5 27. lLJb6 ab6 28. lafl (Smagin - A. Rosiak,
0-000 6. f6 Bareev Skopje 1987 - 44/325) b5 6. b4= Smagin] 26. b4
82 10 ... ~b4 11. ~e2 ~e7!? [11 ... 0-0 12. ~e3 lae5 27. lae5 lae5 28. ladl ~d8= Pizzorno - Coco,
a5 13. ~c2 f5 14. g4! lLJdb8D 15. a3 ~e7 16. ~f2 corr. 1992 - 56/(291)
ild7 17. gf5 ef5 18. lLJe2 lLJa6 19. laagl + Psakhis - 94 18. lLJe5 ~e6 19. ~f4 laf5 20. laac 1 lae8 21.
H. Franke, West Berlin 1988 - 46/(350)] 12. h5 0-0 ~b5!+ Ermenkov - Knaak, Bulgana - DDR 1983
13. ~c2 f5 14. a3 a5 15. g4 ~d8! 16. gf5 ef5 17.lLJh3 - 35/373
lLJb6 18. ~e3 ~e6 19. lLJhg5 ~d7 20. laagl + Con-
95 10... 0-0?! 11. ~h3 f5 12. lLJe2 ~d8 13. g4!+
quest - M. Gurevich, Clichy 1993 - 58/307; 12. b3
Zinn - Rittner, DDR 1964; 10... f5 11. ~g2 [11. lLJe2
6. ~e3 + Psakhis
~c7 12. ~e3 lLJb6 13. a3 ~e7 14. lLJc3 a6 15. ~d3
83 12 ... h6 13. b4 ~h8 14. ~bl f5 15. ~d3 ~d8 ~d7 16. ~e2+ Padevsky - Pietzsch, Kecskemet
16. h5lLJb6 17. ~f2 ~d7 18. ~gllLJc4 19. g4 b5 20. 1966 - 2/182] lLJdb8 12. ~d3 [12. lLJe2!? ~d7 13.
gf5 ef5 21. ~g6+ Spassky - Jussupow, Belfort 1988 h3 a5 14. g4 g6 15. lLJg3 + Hertel - Molzahn, DDR
- 45/(310); 12 ... fe5 13. fe5 - 8 ... ~e7 1976] ~d7 13. lLJe2 a5 14. h3+ [6. g4] Benko -
84 13. b3 ~h8 14. ~c2+ Ermenkov - Arkhipov, Foguelman, Amsterdam 1964; 10... f6 11. ~g2 0-0
Miskolc/Tapolca 1990 - 51/266 12. ~d3lafl [12 ... ~h8 13. ~c2 (13. ~bllafl 14.
85 18. lagl laac8 19. ~bl + Psakhis - Kaidanov, h4 lLJf8 15. lLJe2 ~d7 16. h5 ~e7 17. ~g6+ A.
Protvino 1988 - 46/350 Zakharov - Kaplun, USSR 1983 - 36/(363)) lag8
86 10 ... ~e7 11. b3! a5 12. a3 f6 13. ~e3 0-0 14. h4lLJf8 15.lLJh3 ~d7 16. h5 ~e7 17. a3 lac8 18.
(Istratescu - Itkis, Baile Herculane 1996 - 69/272) lLJf2+ Hardicsay - Rigan, Magyarorszag 1981 -
14. ~d3! lafl 15.lLJe2 ~d8 16. h5+ Istratescu 31/(339)] 13.lLJe2lLJf8 14. h4 ~d7 15. h5+ Sakharov
87 11. ~g3 0-0 12. lLJh3D [12. ~d3? lLJd4! 13. - Geller, USSR 1964
ttJd4 fe5 14. fe5 lLJe5 15. ~c2 lLJg6!+ Ljubojevic - 96 11. ~h3 h5 12. lLJg5 ~d4! 13. ~d4 lLJd4=
M. Gurevich, Linares 1991 - 51/264] fe5 13. de5 Yudasin - Kaplun, USSR 1984 - 38/(383)
cos 62

97 12. gf4 f6 13. ~e3 ~e7 14. ~d2ltJf8 15. ~d3 Sverdlovsk 1984 - 38/(383)] 15. ~d2 ~g7 16. ~d3!
~d7 16. ltJe2 0-0-000 Vasiukov - M. Gurevich, ~d7 [16 ... ltJd4?! 17. ltJd4 ~d4 18. ~b5! ~b5 19.
Moscow 1987 - 43/337 ~d4lag8 20.laacl +] 17.laaclltJd4 [I 7 ... O-O-O? 18.
98 13. ef6 ltJf6 14. ~g2 ~d7 15. ~d3 lag800 A. b4! ~b8 19. b5 ltJd4 (19 ... ltJe7 20. ~f4 e5 21. ltJe5
Ivanov - Kaplun, USSR 1983 - 36/(363) ~d4 22. ~e3 ~e3 23. ~e3 ~a8 24. ltJf7+- Solak
99 13 ... fe5 14. ltJe5 ltJde5 15. de5 ~d7 16. a3!? - AI. Rabinovich, Internet 2002 - 88/(241» 20.
~e7 17. b4+j H. Rossmann - Knaak, DDR (ch) ~b4 e5 21.ltJd4 ed4 22. ~f4 ~a8 23. ~c7 ~e6 24.
1984 - 38/(383) lace 1! ~h3 25. ~a5!+- Solak - Kosyrev, Internet
2002 - 88/(241); 17 ... O-O?! 18. ~g2 f6 19. gf6laf6
100 14. labl ~g7 15. ~d3 0-0 16. ef6 ltJf6 17.
20.ltJe5+; 17 ... a6!? 6. 0-0-0] 18. ~c3 e5 19. ~d4 ed4
ltJe2 [I 7. ~d6 lad8 18. ~c5 ~c7 19. ltJe2 ltJe4 20. 20. lahe 1 [20. ~a3 ~f8 21. lahe 1 ~e6 22. ~a4 ~d8
~a3 e5 !+ Yudasin - Moskalenko, Lviv 1984 -
23. ltJe5 (Solak - Mchedlishvih, Internet 2001 -
38/383] ltJb4! 18.ltJe5ltJd3 19. ~d3 ~d7!+ Yudasin, 88/(241» ~e7D 24. ~f5!00] ~d8 (Solak - Kozamer-
Moskalenko nik, Ljubljana 2003 - 88/241) 21. ~d2+ Solak
101 14 ... ~b2 15. ~hl ~a3 [15 ... ~b6 16. labl 113 15. lac 1?! ~c6!+ Ghinda - O. Foi~or, Romania
~d8 17. ~b500j] 16. ~b500 Barsov
1986 - 41/(312)
102 Zagrebelny - Barsov, USSR 1988 - 45/310
114 16 ... ~d7 17. ltJd2 lac8 18. ltJe4 ~c7 19. ltJf6
103 12... 0-0 13. ~e6 ~h8 14.ltJe2! gf4 [14 ... fe5 ~e7 20. d5+ F. Koppe - B. Kliesch, DDR 1988
15. ltJg5! ef4 16. ltJf4ltJf6 17. ~g2 ~d6 18. lafl!
115 18. d5 ed5 19. ~c300 M. Holoubkova - A.
~b2 19 . .§f2 ~c3 20. ltJd5! ltJd5 21. laf8 ~f8 22.
ltJf7 ~g8 (L. Dobrovolsky - Tibensky, CSSR (ch) Siepenkotter, Deutschland 1993
1988 - 46/351) 23. ~g4! ~g7 24.ltJe5 ~f8 25.lafl 116 13 ... ltJc4 14. ltJO ~d7 15. b3 ltJd6 16. ~f4
~e8 26. ~g5!+-] 15. ltJf4 fe5 16. ltJd5 6. ~g2+ ltJe4 17. lacl ~d6 18. ~d3 h6 19. h4 e5! 20. ~e5
Plachetka; 12... h5!? 13. ef6 [13. ~e6 gf4 14. ~d7 ~e5 21. ~e4 ~g3!D 22. ~d5 ~d6! 23. ~b7 lab8
~d7 15. gf4 fe5 16. de5 ~c5 17. ~b3 d4! 18. ~d2 24. ~e2 ~f8 25.ltJe5 ~f4! 26.lacfl?! lab7! 27.laf4
ttJb40c Voronova - Sedina, USSR 1983 - 36/(363)] ~c6 28. ltJc6 ~f4 29. ltJe5 (Glek - Valsser, Tallinn
g4 14. f7 ~f8 15.ltJh4+ 1986 - 42/328) ~g7!+ Glek, VI. Fedorov; 26.ltJd7+
104 13. ltJg5? ed4 14. ~h5 ~e7 15. ~f7 ~d6 16.
F. Idler - Hammel, COIT. 1990
~e6 ~c7+ Y. Malinarski - A. Schmitz, Catalan Bay 117 17. ~d2 h6 [17 ... a5 18. ~e2 a4 19. ~c3 h6 20.
2003 ba4 laa4 21. laab 1+ 0' Donnell - O. F oi~or, Saint
105 14. ~e6? ~h8 15. ~g2 g4! (D. Eisen - R.
John 1988 - 45/(310)] 18. ~f4 e5!! 19. ltJe5 ~h3!
Chapman, England 1988) 16. ~g4 ltJde5+ Kosten; 20. ~O ltJe5 21. de5 hg5 22. ~e3 g4 23. ~f2 ~e3
14. ~g4 ~c5!! 15. ~e6 [15. dc5?! ~b2 16. ltJe2D 24. ~e3 ~e7!+ Levit - Perfilev, COIT. 1989/90 -
ltJde5 17. h3 ltJg4 18. hg4 ltJe5 19. ~g2 (Garkov - 51/(266); 18.lacl+ - 17. lac 1
Mollov, Bulgaria (ch) 1987 - 43/(337» ~a3! 20. 118 18. gh6?! lah600 Poliantsev - Kaplun, USSR
ltJe5 ~e3 21. ltJd3 e5! 6. ~g4, e4-+ Mollov] ~h8 1983 - 36/363; 18. ~d2 e5!D 19. ltJe5 ltJe5 20. de5
16. dc5 ~b2 17. ~d2! g4! 18. ~g4 [18. ~d5?! ltJde5 d4! 21. ~e2lad8! 22. ~O hg5 23. h3 ~h3! 24.lah3
19. ~c6 bc6 20. lab 1 ~d4 21. ~e3ltJd3 22. ~e2 gO lah3 25. ~h3 ~h6! 26. ~g2 g4= Gruzman - Glek,
23. ltJO ~e4+ Emms - Kosten, Great Britain (ch) COIT. 1986 - 42/(328); 23. g4!+ Glek, VI. Fedorov
1985 - 40/336] ~d4 19. ~g2 ~g4 20. ~c3ltJc5 21. 119 10. ~f2 g5 [10 ... 0-0 11. ~g2 ~h8!? (11. .. f6
e6 [21. ~d5 ltJe4 22. ~b2 ~e6j] ~g8 22. ~d5 12. ~d3 g5!? 13. ef6 ~f6 14. ltJg5 ~g5 15. ~h5D
ltJe6+ Kosten; 14. ~g2ltJde5 15. ltJe5 ltJe5 16. ~g500; lat7 16. ~g5 lag7 17. ~h6! ltJd4 18. ltJh3 ltJc5?
14.labl!? Watson 19. ~h7+- Degerman - ReefschHiger, Stockholm
106 16. ~d2 ltJde5 17. de5 d4 18. ~g5 ~g5 19. 1984/85 - 40/(335); 18 ... e5+ Degerman, Ornstein)
~g5 ~b2 20. ~el! ~d7 [20 ... ~g2?! 21. ~h6 ~d7 12.ltJe2 f6 13.ltJc3 fe5 (Moroz - Gdatlski, Lubniewice
22. ltJe2!+- Watson - Dimitrov, Haifa 1989 - 1994 - 62/307) 14. fe5laO 15. ~O ~d4 16. ~f700
48/378] 21. ~d2 ~b5 22. ltJe2+ Watson Moroz] 11. fg5!? [11. h3 gf4 12. gf4 ltJf8 13. lah2
107 18. ~g3 ltJde5 19. ltJhg5+ Pyda - Likavsky, ~d7 14. ~g2 0-0-0 15. ~hl (Beliavsky - Ree, Wijk
Cesko 1991 - 52/256 aan Zee 1985 - 39/351) f6 6. ~e8-g6-e4+ Beliavsky]
ltJde5 12. ltJe5 ltJe5 13. ~g2 ltJc6 14. ltJO ~d7 15.
108 12.ltJh4 ~e7 13. lab 1 [13. ~d2 (J. Taivainen
~e2 f6 16. h4 0-0-0 17. ~f4!? ~e8 [17 ... ~b2 18.
- D. Martin, Szeged 1994) ~h4 14. gh4 f500 Des-
lacl ~a2 19. lac2 ~a3 20. ~bloo~~ Blumenfeld]
potovic] ~h4 14. gh4 h500 W. Rostalski - M. Wolter,
18. lac 1 ~g6 19. gf6! ~f6 20. ~a4 ~e4 21. lac5 e5
Deutschland 1992
22. de5! ~c5 23. ef600 Blumenfeld - Newman, COIT.
109 13. a3 fe5! 14. fe5 laf8 15. ~g2 (J. Furhoff- 1987 - 44/324
A. Olsson, Stockholm 2002) ~e7+ Yakovich
120 10 ... f6 11. ltJe2 [11. ~fl ltJb4 (11. .. fe5 12. fe5
110 16. ~g2? d4! 17. ~cl h5+ Yakovich - Machul- 0-0 13. ~g2 ~h8 14. ~g4!+ Smagin - L. Ortega,
sky, USSR 1985 - 40/(336) Sochi 1987 - 44/(325» 12. ~g2 ~a6 13. ltJe2 ltJb6
III P. Raivio - L. Hyldkrog, COIT. 1998 14. ltJc3 ltJd3 15. ltJe 1 ltJc 1 16 . lac 1 ltJc4!? (16 ...
112 13 ... ltJc6 14.ltJO ~f8 [14 ... ~d7 15. ~d3 (15. 0-0 17. ltJd300 Glek) 17. ~e2 fe5 18. fe5 0-0 19.
lacl ~d6 16. ~d2 0-0-0 17. ~e2 ~b8 18. ~g2 ~a8 ltJO ltJb6!? 20. ~a6 ba6= L. Dobrovolsky - Glek,
19. lahfl + (Xt7) Anand - Ravikumar, India 1985 Odessa 1989 - 48/(378)] fe5 12. fe5 0-0 13. ~e6
- 40/(336» ~f8 16. ~d2+ Kholmov - Chemin, ~h8 14. ~d5 ltJde5! 15. de5 ltJe5 16. ~f4ltJO! 17.
63 C 06

iJ.,f3 iJ.,b4 18. ~fl iJ.,h3 19. iJ.,g2 ~c6!-+ Lukianov Liechtenstein 2000; 12. iJ.,e6 ~h8 13. ef6 iJ.,b4 14.
- Gleizerov, USSR 1986 - 42/(329); 13. lafl + - iJ.,d2 [14. ltJc3 ltJf6 15. iJ.,c8 lae8! 16. ~f2 laac800
10... 0-0; 11. .. 0-000 - 10 ... 0-0 Hardicsay] ltJf6 15. iJ.,c8 iJ.,d2 16. ~d2 ltJe4! 17.
121 11. ~fl a5 [11. .. f6 12. ~g2 ~h8! 13. b3!? ~d3 ~a5?! 18. ltJc3+ Hardicsay - Ortel, Magyar-
a5 14. a4ltJdb8!? (14 ... f5 15. ltJe2ltJb4 16. iJ.,e3+ orszag 1981 - 31/339; 17 ... laac800 Malakhov - T.
Adams - Illescas, Yerevan (01) 1996 - 67/352) 15. Galinsky, Minsk 1997
ttJe2 ltJa600 L.-A. Schneider - M. Lindgren, Gausdal 124 12 ... ltJdb8 13. ef6 [13.laf2 iJ.,d7 14. ~fl ltJa6
1990] 12. ~g2 a4 13. a3 [13. ltJe2?! a3 14. ba3 (14. 15. ~g2 ltJc7 16. ltJc3 fe5 17. fe5 iJ.,e8= Jansa -
b3?! ltJb4! 15. g4 f6!+ L. M. Perez - Gleizerov, Hertneck, Gausdal 1987 - 44/(325)] iJ.,f6 (R. Staak
Mondariz Balneario 2000 - 79/(242» iJ.,a3i~] ~a6oo - G. Putzbach, Hamburg 1994) 14. ~f2 e5 15. iJ.,c8
Xb3, c4 Gleizerov lac8 16. fe5 ltJe5 17. ltJe5 iJ.,e5 18. ~g2 iJ.,f6 19.
122 11. .. a5 12. 0-0 a4 13. a3 ~a7 14. ~c2 ltJb6 ltJc3 !+ Jansa
[14 ... f5? 15. ef6ltJf6 16. ~g2ltJe4 17. iJ.,e3 iJ.,d7 18. 125 13. ~b3 ~a6! 14. iJ.,e6 [14. iJ.,d2ltJb6 15.laf2
ttJc3 ltJc3 19. bc3+ Ljubojevic - Hiibner, Wijk aan ltJc4+ Malakhov - Ulibin, Russia (ch) 1995 - 65/262]
Zee 1986 - 41/312] 15. f5 ltJc400 Koch - Lenhardt, ltJa5! 15. ~c3 [15. ~d5 ltJb6-+] ltJe5+ Ulibin, A.
COIT. 1988 Lisenko
123 12. O-O?! fe5 13. iJ.,e6 ~h8 14. iJ.,d5 [14. f5? 126 17. ~dl? ltJc6 t8. iJ.,e6 d4+ Krupkova -
e4! 15. ltJe 1 ltJde5! -+ A. Sokolov - Roiz, Plovdiv Gleizerov, MariehamniOstenlker 1997 - 70/(269)
2003 - 89/(259)] ed4!+i A. Guller - Y. Visser, 127 18. iJ.,f4ltJc5 6. iJ.,d7001±1 X~dl Gleizerov

le06I 1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJd2 ttJf6 4. e5 ttJfd7 5. ~d3

5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 e3 f42 ~a63 ltJdf3 ltJe2 0-0 g4 ef6
e5 1 b6 ~a6 ltJa6 ~e7 0-0 ltJe74 f5 ltJf6 5 +
2 ltJe2 ~a66 0-0 f4 8 g49 f5 fe6
~a6 ltJa6 b5 7 g6 h5 ~h4 ~g410 +
3 ltJf411 . laeI13 ~g4 ltJf3
ltJe7 ~e712 e4 14 g6 b5 15 00

4 ltJh3 ~a6 0-0 lae 117 ltJfl ~g4 ~h6


~a6 ltJa6 ltJe7 16 ~e718 e4 g6 ~f819 +

1. e4 e6 2. d4 d5 3. lLld2 tZJf6 4. e5 lLlfd7 5. .,td3 c5 6. c3 lLlc6


7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 ltJgf3 20 h4 h5 ltJg5 ed4 ltJdf3 0-0 24 ltJh7 ltJe5
g6 21 ~b622 g5 ed4 ltJd4 ~e523 ltJe6 ltJee5 ltJe5 25 00

6 0-0 ~eI26 ltJfl ed4 ~e2 ef6 ~b329 h3


~g7 0-0 ed4 27 ~b628 f6 ltJf6 ltJg430 ltJh6 31 00

7 ed4 a3 33 b3 ~b2 h4 h5 35 ~e2 b4


ed4 ltJb6 32 a5 ~d7 ~e7 h6 34 ~f8 a4 ltJa7 36 +
8 0-0 37 ltJe5 de5 ~h5 lae 139 f4 40 ~d5
f6 fe5 ltJde5 ltJe5 38 ltJf7 ~d6 g6 41 0-042
9 0-0 a3 44 b4 b5 ed4 ltJf3 ~e2 lab 147
~e7 g5 43 h5 45 g446 ltJd4 gf3 e4 a6 ab5 48 00
10 de5 ltJd4 ~b550 ltJ2b3 lael ~f4 ltJd4 52
g449 ltJde5 ~d751 lag8 lL1e4 ltJd4 +
11 ed4 lae 153 ltJb 155 ltJd4 ltJe3 ~g457 ~h6
ed4 a5 ~b654 ltJd4 ~d4 ~b656 0-0 58 g6 59 00

12 0-0 lael ed4 h3 ltJfI hg4 ltJ3h2 ltJg4


~b6 ~e7 ed4 60 g5 61 h5 g4 hg4 ~d4 ltJb4 62
C 06 64

7 8 9 10 11 12 13 14 15
13 dc5 ltJb3 ~f4 ~f3 ~g3 ~c7 ~b5
~c763 ltJce5 ltJf3 ~d864 0-0 ~e8 a6 65 +
14 dc5 66 ltJb3 68 ~f4 ltJe5 !leI c4 !lc 170
g6 ~c767 ltJde5 69 ~g7 ltJe5 0-0 f6 ~f771 +
15 cd4 ltJd4 ltJf3 ~a473 ~c2 ~e276 ~d277
cd4 ltJd4 72 ~d4 ~b6 ~b474 ~c575 ~e7 0-0 78 00

16 ltJe2 ltJf4 80 ef6 81 ltJf3 0-0 84 ltJe5 ~b5 !leI cd4 86


f6 79 ~e7 ~f682 cd4 83 ltJde5 ltJe5 ltJc6 85 ~e7 0-0 87 +
17 cd4 0-0 89 f4 90 ltJf3 ~hI91 ~bI !lgi ~e2
cd4 ltJb6 88 ~d7 g6 h5 ltJb4 ~b5 ~e2 ~c792 +
18 ltJf3 a394 b3 ltJg3 !leI ~d297
~e793 !lc8 0-0 95 ~e896 ltJa5 +
19 ltJf3 ~fI98 a3 100 b3 102 h4 ltJf4 ltJh5
~b6 ~b4 ~e799 a5 101 ~d8 ltJf8 ltJg6 ~f8103 +
20 ltJc3 104 de5 0-0 !leI ltJa4 ~a4
f6 fe5 ~e7105 0-0 ltJc5 ltJa4 ~b4106 00

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ltJd2 ltJf6 4. e5 ltJfd7 5. .,td3 c5 6. c3 ltJc6 7. ltJe2 cd4


8. cd4 ~b6 9. ltJf3 f6 10. ef6 ltJf6 11. 0-0 .,td6
12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 b3 107 ~b2108 ltJg3 ~hI ~bI !leI ~gI ltJg5 110 ~f5111
0-0 ~d7 ~h8ltJb4 109 ~b5 ltJg4 e5 ~d7 ~f5112 00

22 ~d2 ~c3 ltJg3 114 ltJe5 116 ~hI de5 !leI !lfl ~d4
0-0 113 ~d7 ~f4115 ~e8 ltJe5 ltJd7 ~f2 ~b6117 ~b4118

23 ~f4 ltJf4 ~d2120 ltJe2 a3 122 ~g5 ~g4 ~h4 de5


~f4 0-0 119 g6 121 ~d7 !lae8 ltJe4 ltJf6 e5 ltJe5 123
24 !leI ltJf4124 ltJe6 125 ~f5 ~d2 ~d2 ltJg7 128 ~g5 ~d7
0-0 ~d7 !lfe8 ~b4126 ~d2 ltJe7 127 ~g7 ltJg6 ltJd7 129 00

25 ltJc3 !le 1131 ~g5 ltJa4 133 a3 134 ltJd4 b3 ~c2 ltJe6
0-0 130 ~d7 ~h8132 ~a5 ltJd4 ~a4 ~c3135 ~d7 ~e6136

26 ~g5 ltJa4 138 ~cI h3 ltJe5 139 de5 ~h5 ~g6141


~h8137 ~c7 ltJg4 ltJh2 ~e5 ltJfI h6 140 !lf5 142
27 ~e3 !le 1144 !lc 1145 ltJa4 ltJc5 ~c5 ~e2 !leI
~d7143 ~h8 ~e8146 ~d8 ~c5 ~h5 ltJe4 ~f3147 00

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ltJd2 ltJf6 4. e5 ltJfd7 5. .,td3 c5 6. c3 ltJc6 7. ltJe2 cd4 8. cd4 f6


9 10 11 12 13 14 15 16 17
28 ltJf4148 ~h5 ef6 150 ltJg6 ~h8 ltJf3151 gf3 ~f5 ~g5
ltJd4 149 ~e7 ltJf6 hg6 e5 ltJf3 ~f5 gf5 ~a5152 +
29 0-0 153 ltJf3 gf3 fe4
~f7 e5 ltJf3 e4 154 ltJh5 155 +
30 ltJb3 ab3 ~f5
ltJb3 156 ~f5157 gf5 158
31 ~h4 ltJf3 gf3 ~f5
e5 ltJf3159 ~f5 gf5 160
65 C 06

9 10 11 12 13 14 15 16 17
32 ef6 lbf3 161 0-0 163 ~bl164 ~d3 g3 165 de5 lbe5 lbf4
~f6 h6 162 ~d6 0-0 lad8 e5 166 lbde5 ~e5 lbd4 167
33 ~e3 ~b5168 lael lbg3 170 ~d7 ~b3
0-0 lbb6 169 ~d7 lbb4 lbd7 a5 171
34 lbg3 ~e2172 lael 174 lbe5 f4 ~e3
0-0 lad8 173 lbf8 ~h4175 ~d7176 ~e8177 -
35 0-0 178 f4 179 lbf3 ~hl a3 lab 1183 lbe3 lbe5 184
lbf6 ~d6 0-0 180 ~b6 ~d7181 laae8 182 lbe7 ~h8
36 lbf3 ~f4185 ~fl ~d6 lbe3 ~e2 lael 187 ~b5
~d6 ~a5186 ~e7 ~d6 0-0 ~d7 laae8 lbb8 188

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ltJd2 ltJf6 4. e5 ltJfd7 5. .,td3 c5 6. c3 ltJc6 7. ltJe2 cd4


8. cd4 f6 9. ef6 tZJf6 10. ltJf3 .,td6 11. 0-0
11 12 13 14 15 16 17 18 19
37 g3 190 ~f4 ~d6192 lbe3 lael ~b5 lbh4 ~d2
~e7189 0-0 lbg4191 ~d6 g6 193 ~d7 laf6 lbh6 ~g7194 +
38 lael 195 ~d6197 lbe3 lael lbe5 lae5
~d7 lbh5 196 ~d6 a6 198 g6 199 lbe5 ~b6200 +
39 lbf4 ~d2202 ~e3203 laabl lbg5 lafel
~f4 ~b6201 ~h8 ~b2 ~a3 ~d6 ~d7204 +
40 ~g5 ~h4205 de5 lbe5 ~g3 lbg3 206 ~d2 lafe1 209
0-0 e5 lbe5 ~e5 ~g3 ~b6207 ~d7208 laae8 210
41 ~e2211 ~g6212 gf3 ~hl lbg3 ~h2215
lbh5 h6 laf3 213 ~h2 lbf4 e5 214 ~d6216 00

42 lael lbg3 218 ~f6219 ~d2 lbh5 ~h6 h3 222


~d7217 ~b6 gf6 220 laf7 ~d8 ~e7221 +
43 lbg3 223 lbh4225 ~e2 de5 b4 ~f4
lbg4 g6 224 e5 226 lbf6 ~e5 ~f4 ~f4227 +
44 ~h4228 ~g3230 lbg3 231 ~bl lae 1232 ~h1233
h6 lbh5 229 lbg3 ~f7 g5 ~d7 +
45 lbe3 h3 ~e3 lael lae 1235 lbe5 f4 ~d2
a6 0-0 ~d7 ~ae8234 lae7 236 ~e8 lbh5 ~b6237

46 ~g5 ~h4238 lae1 240 ~f1241 lba4 lbb6 ~g5243


0-0 lbh5 239 g6 ~g7242 ~d7 laae8 ~e7244

47 ~g5 ~e3 ~fl g3


~g7245 ~d7 lbf4246 g5 247 00
48 lael lba4 248 lbe5 ~f3 ~hl
g6 b5 249 laf3 250 ~h2251 ~f4252 +
49 ~g5253 ~b1255 lbg3 257 lbe5 258 lael ~h7260 f4 h3
0-0 ~d7254 ~e8256 e5 lbe5 lbfg4259 ~h8 ~e7 ~g5261

50 ~f4 lbf4 g3 264 de5 lbe5 ~b3266 lafel laadl


~f4262 ~d6263 e5 265 lbe5 ~e5 ~d7267 ~d6 ~e6268 +
51 g3 269 lbg2 ~e2 ~d2270 laadl lbe3 272
lbg4 g5 ~f6 lbh6 lbf5 h6 271 a6 273 00
C 06 66

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ltJd2 ltJf6 4. e5 ltJfd7 5. .,td3 c5 6. c3 ltJc6 7. ltJe2 cd4 8. cd4 f6


9. ef6 ltJf6 10. tZJf3 .,td6 11. 0-0 0-0 12. .,tf4 .,tf4 13. ltJf4 ltJe4
14 15 16 17 18 19 20 21 22
52 g3 lbh5 275 lbe5 ~g4 laadl de5 ~bl ~h5 lad4
g5 274 ~d7276 ~e8 ~h8277 lbe5 278 lbc5 ~h5 ~e7 lbd7 279 +
53 h4 ~e4280 lbe5 lbc6 ~a4281 ~c6 ~c2 laadl
~f6 h6 de4 lad8 bc6 ~d4282 ~d7 e3 ef2 283
54 ~cl lbg5 lbe2 285 ~e3287 laad1 289 ~b1291 h3 292 lbf4 b3 /
lbg5 284 ~g5 ~f6286 ~d7288 laac8 290 ~e8 ~f7 lafe8 e5 293
55 lbh5 lbg3 hg3 ~a4 laab 1297 ~e2 ~dl gf3 299 ~d2
g6 294 lbg3 295 ~b6 a6 296 ~d7 lbe5 298 lbf3 laac8 ~b5300
56 lbe2 gf3 f4 ~hl ~d2302 ~g2 ~d3 h3 304 ~h2
laf3 301 lbg5 lbh3 ~h4 lbf2 303 lbd3 ~d7 ~f8305 ~e8306 +
57 ~g2 ~hl de5 309 f3 ~h7
lbf3 lbh4 307 e5 308 ~g4 lbf3 ~h8310 00

58 ~hl de5 lbg 1311 ~e2 ~d5314 lafdl ~d6


e5 lbe5 ~f6312 ~d7313 ~h8 ~c6 lbe6 315 00

59 ~h7316 lbgl lbf3 317 lbd4 laadl


lbf3 ~h8 lbcd4 ~g4 ~dl ~h7318

I 5 ... b6 6. lLJe2 ~a6 [6 ... c5 7. c3 - 5 ... c5] 7. ~c7 13. h3 0-0-0 14. a4+ A. Sznapik - Short, Dubai
~a6lLJa6 8. 0-0 ~e7 [8 ... c5?! 9. c4 lLJc7 10. lLJf4! (01) 1986 - 42/330; 9 ... ~c7 10.0-0 h6 (10 ... lac8 11.
cd4 11. cd5 ed5 (11. .. lLJe5 12. de6 f6 13. lLJf3!+- lael ~e7 12. ~d2lLJa5 13. lLJf4lLJc4 14. ~cl b5 15.
Tal - Granda, Termas de Rio Hondo 1987 - 44/326; ~d3 cd4 16. cd4 ~b6 17. h4 h6 18. b3lLJa5 19. ~e3?!
11. .. lLJd5 12. lLJd5 ed5 13. lLJf3+) 12. lLJf3+ Tal] 9. lLJc6 20. lac 1 ~d8!= Anand - Timman, Tilburg 1991
f4 + E. Recalde - Letelier, Montevideo 1961 - 53/254; 19. ~b2+) 11. lael 0-0-0 12. ~e3+ D.
2 7 .lLJgfJ ~a6 8. ~a6 lLJa6 9. 0-0 lLJc7 10. lae 1 Betancourt - J. Gonzalez, Bogota 1992] 10.0-0 b4
~e7 11. lLJfl c4!? 12. lLJg3 b5 13. ~e3 h5!? [13 ... 11. lae 1 lab800 A. De Armas - Arencibia, Sagua la
O-O!?] 14. ~d2 lLJb6 15. ~g5 ~d7!00 Vyzmanavin Grande 1989
- Psakhis, Irkutsk 1986 - 43/338; 7. ~g4 ita6 8. ~a6 7 9 ... ~e7 10. f4 [10. lLJf3 0-0 11. lLJf4 lLJc7 12.
lLJa6 9. lLJe2 lLJc7 10. 0-0+ Ravinsky - Golovko, lae 1 a500 Wolff - Lputian, Wijk aan Zee 1993] 0-0
USSR 1959; 7. ~a4 a5! 8. lLJe2 ~a6 9. ~a6lLJa6 10. l1.lLJf3 [11. f5 ef5 (11. .. lLJc7 12.lLJg3+ Seuss - D.
0-0 lLJc7 11. dc5 b5 12. ~f4 ~c5 13. ~g3+ Aronin PospiSil,Osterreich 1967 - 3/203) 12. laf5 lLJc7 13.
- Chepukaitis, USSR 1956; 7. a4!? ~a6 8. ~b5 lah5 f6!+ Zs. J. Szabo - Farago, Magyarorszag 2003
~g5 9. ~f3!+ [6 lLJh3-f4] De la Paz - Arencibia, - 87/(264)] f5!00 Lesiege - A. Blees, La Habana
Santa Clara 1996 - 67/(353) 1997
3 8. ~bl cd4 9. cd4 lLJc6 10. lLJdf3 lac8 [10 ... 8 10.lLJf4lLJc7 [10 ... ~e7 11. ~g4 g6 12. h4! h5
~c7 l1.lLJe2 ~e2 12. ~e2lac8 13. ~d2 f600 Messing (Kotronias - Short, Novi Sad (01) 1990 - 50/300;
- Despotovic, Jugoslavija 1980 - 31/(341)] 11. lLJe2 12 ... ~h4? 13. lLJe6! fe6 14. ~e6 6 ~a6+-) 13.
f5 12. 0-0 ~e7 13.laf2 0-0 14. h3 iili4 15.lLJh4 ~h4 ~h3 cd4 14. cd4lac8 15.lLJf3! 6 ~g3+ Andrianov]
16. ~e3 lLJa5 17. b3 lLJb800 Ivanchuk - Moskalenko, l1.lael c4 12. b3 lLJb6 13. a4 a6 [13 ... cb3?! 14. ab5
Lviv 1988; 8.lLJdfJ ~d3 9. ~d3lLJc6 10.lLJe2 c4 11. lLJb5 15. ~b3 ~d7 16. laa5! a6 (Stoica - Miralles,
~c2 g6 12. 0-0 (Kr. Georgiev - Dimitrov, Bulgaria Luzern 1985 - 40/(337» 17. lLJh5+ Stoica] 14. a5
1995 - 64/266) ~g7= Kostakiev lLJc8 15. b4 g6 6lLJe7-f5oo Bareev; 10.lLJfJlLJb6 11.
a4! ba4 [11. .. c4 12. ab5 lLJc7 13. laa5 ~d7 14. lLJf4
4 11. .. c4 12. g4 f5 13. ef6lLJf6 14. lLJe5+ Krogius
g6 15. h4 h5 (15 ... lLJb5 16. h5+ Nisipeanu - Jussupow,
- Korchnoi, USSR 1956
Deutschland 2004 - 90/235) 16.lLJh3lLJb5 17. ~g5+j)
5 14.lLJe5 ~d6 15.lLJg3+ Kotkov - Lein, USSR 12.laa4lLJb8 (P. Blehm - K. Mah, Aviles 2000) 13.
1957 laa2+ Nisipeanu, Stoica; 10. a4 b4 11. c4! [Xd5] lLJc7
6 8. lLJfJ ~e7 [8 ... ~d3 9. ~d3 lLJc6 10. 0-0 12. lLJf4 lLJb6 [12 ... ~e7 13. cd5 ed5 14. dc5 lLJc5
~e7 11. ~d2 a6 12. lLJf4 b500 L. Arnold - Short, 15. lLJb3 0-0 16. ~e3 lLJ5e6 17. lLJe6 lLJe6 18. f4+
BRD 1986] 9. 0-0 ~c8 10. ~g5 lLJc6 11. ~e7lLJe7 Rozentalis - Shabalov, New York 1997 - 69/273]
12 . .§C 1 (0. Moisieev - G. Goldberg, Moscow 1949) 13. dc5 ~c5 14. ~g4 g6 15. cd5lLJbd5 16.lLJe4 ~e7
~d3 13. ~d3 c4 6 b5+i{ Keres; 8. ~bl lLJc6 9. [l6 ... h5?! 17. ~f3! ~e718.ladl a519.~e3laa620.
lLJf3 b5!? [9 ... ~e7 10.0-0 g5 11. ~e3 h6 12. lael laacl + Sturua - Shabalov, Hamburg 1999 -77/262]
67 C 06

17. ladl ~d7 18. ltJd5 ed5 19. ~g3+i KeQgis - A. ltJb4 (10 ... ltJd4?! 11. ttJd4 ~d4 12. ltJf3 ~c5 13.
Budnikov, Koln 1993 ~a4+ Ligterink) 11. ~b4 ~b4 12. ~fl h6 13. ltJe2
9 l1.ltJf3 ~e7!? [11. .. h5 12. ~e3 c4 13. b4 cb3 0-0 14. h4 (Ljubojevic - Timman, Tilburg 1987 -
14. ab3 ltJc7 15. ~f2 ~e7 16. g3 a5 (Ciric - Short, 44/(323)) f600 Bareev] ~b2!? [9 ... c4 10. ~c2 ~b2
Manchester 1983 - 36/365) 17. h3ltJb6 18. g4+] 12. II.ltJg5!oo Yurtaev - M. Gurevich, Manila (01) 1992
g4 h5 13. h3 ~b6 14. ~g2 b4! 15. ~e3 ~b5 16.ltJg3 - 55/276] 10. 0-0 c4 [I 0 ... ~a3 11. lael ~e7 12.
ttJb6 17. gh5 gh5 18. h4 ltJc4 19. ~e2 bc3 20. bc3 ltJf4 cd4? 13. cd4ltJb6 14.lae3 ~a4 15. ~c2 ~a6 (I.
~b8 21.laf2 ~a5 22. ~d3 (Malisauskas - Shabalov, Gurevich - Borges, Trinidad 1991 - 53/255) 16.
Vilnius 1988 - 45/(311)) ltJb2 23. ~c2 c4 6 ltJa4, ltJh5! g6 17.ltJf6 ~f6 18. ef6+; 12 ... c4!] 11. ~c2
~b2+ Shabalov ~a3 12.ltJf4 g600; 10. c4!? I. Gurevich
10 13 ... fe6 14. ltJf4 hg4 15. ~e2 g3 16. h3 ~h7 21 7... f6 8. ltJg5 [8. ef6+ - 7 ... f5] ltJde5 [8 ... fg5
17. ~g4+- Campora - R. Bator, Beograd 1988 - 9. ~h5 g6 10. ~g6 hg6 11. ~g6! ~e7 12.ltJf3 ~h6
46/(350); 13 ... ~g4 14. ~hl ~e6 [14 ... fe6 15. laf4 13. ~g5 ~g5 14. ~g7!+~ Arita - Leow, Siegen
W'g5 16. ltJf3 ~e7 17. ltJg5+-] 15. ltJf3 ~e7 16. (01) 1970 - 10/232] 9. de5 ltJe5 [9 ... fg5 10. ~h5
ttJf4 ~c6 17. e6 fe6 18.ltJg6+ Campora ~d7 11. ltJf3 ~e7 12. ltJg5 ltJe5 13. ~b5 ltJc6 14.
II 10. f4 g6 [10 ... f5 11. ef6 (11. ltJf3 ~e7 12. ltJf7 ~e8 15. ~f4!?+] 10. ~b5ltJc6 Il.ltJgf3 ~d6 12.
~e3 c4! 13. ~hl b5 14. lag 1 h5! 15.ltJg5 ltJfS+ (6 c4 [12. ltJfl 0-0 13. ltJg3 ltJe7 14. 0-0 ~c7oo Vic.
~g5, ltJg6~ » T. Leach - C. Madsen, USA 1972) Ivanov - G. Castafieda, Moscow 1993 - 58/(308)] d4
13. 0-0 0-0 14. ltJe4 ~e7 15. ~c6 bc6 16. ~a4
ttJf6 12.ltJg3 ~d6 13.ltJf3 0-0 14.ltJe5 ~e8 15. a4
cd4 16. cd4 b5 17. b3+ Kavalek - Mednis, USA (ch) ~d7 [16 ... ~b6 17. b4!] 17. ~a3 ~b6 18. ~d2+
1978] l1.ltJf3 h5 12. g3ltJb8 13. h3ltJc6 14. ~e3 c4 Bareev; 7... f5 8. ef6 ~f6 [8 ... ltJf6 9. 0-0 ~d6 10.
15. b4 ltJe7? 16. g4! ~d7 17. ~f2 ltJg8 18. ~h4+ dc5! ~c5 11. b4 ~d6 12. b5 ltJe5 13. ltJe5 ~e5 14.
Estrin - V. N. Kozlov, USSR 1964; 15 ... a5!00 Bareev ~b2 0-0 15. ~e2! (15.ltJf3 ~d6 16. c4 a6!+ Ehlvest
12 10 ... ~c8 11. ~g4 ~a6 12. c4 [12. ltJf3 h600 - Andersson, Reykjavik 1991 - 52/257) ~d6 16.
A. Pachmann - J. Obsivac, Cesko 1995] dc4 [B. c4+ Ehlvesd 9. ltJfl [9. 0-0 ~d6 10. c4! 0-0 11.
Maksimovic - Conquest, Iraklion 1992 - 56/(290); ltJb3 ltJd4 12. ltJbd4 cd400 T. Wall - A. Cooper,
12 ... ~b7!? Conquesdl3.ltJe4 cd4 14.ltJd6 ~d6 15. England 1999] ~d6 (M. Jevtic - Z. Stamenkovic,
ed6ltJb5 16.ltJe6! fe6D 17. ~e6 ~d8 18. ~g5 ~c8 Jugoslavija (ch) 1992) 10.ltJe3 0-0 II.ltJg4 ~f7 12.
19. a4! [XltJb5] ltJc3 20. bc3 h6 [20 ... d3 21. lafe 1 6 ltJg5 [12. ~h7?! ~h8 13. ~d3 e5!+] ~h5 13. ltJe6
~e8 14. ~e2 ltJde5 15. ltJe5 ~e6 16. ltJc6 bc6 17.
~e4] 21.lafel hg5 22. ~f7+- Da Costa Junior; 10...
c4 11. b3 b5 12. ~g4 g6 13. ltJf3 ltJb6 14. h4 h5 15. 0-0+ Grabuzov, G. Castaneda; 7... lab8 8. 0-0 b5 9.
W'g3 ltJc8 16. bc4 bc4 17. labl ltJe7 18. ~g5!+~ lael ~e7 10. dc5! ltJc5 11. ~c2 b4 12. ltJd4! ~d7
Stein - Gorenshtein, USSR 1967 - 3/202 13.ltJc6 ~c6 14. cb4! lab4 15. a3lad4 [l5 ... lab7 16.
b4 ltJd7 17. ~g4+i Delgado - H. Herraiz Hidalgo,
13 11. ~g4 g6 12.ltJf3 [l2.lael c4 - l1.lael] c4 Mondariz Balneario 2001 - 83/(246)] 16. b4! ltJe4
13. h4!? h5 14. ~g3 b5 15. ltJh3 ltJb6 [15 ... ltJf8 16. 17. ~e2ltJd2 18. ~d2 ~c7 19.1aacl + Delgado; 7... a5
a4!? ba4 17.laa4 a6 18. ltJfg5 ltJh7 19. ~f3ltJg5 8.0-0 g5!? [8 ... g6 9.lael ~g7 10. h4 0-0 11. h5 cd4
20. ~g5+ Rublevsky - Kosyrev, Russia 2005 - 12. cd4 gh5 13. ltJb3 f6 14. ef6 ltJf6 15. ~g5 ~d600
94/(198)] 16. ltJfg5 ~d7 17. ~f3 ~d8 18. b3 a500 Smirin - Luther, Moscow (m12) 2001 - 83/246] 9. dc5
An. Tzermiadianos - Skalkotas, Ano Liosia 1991 g4 10.ltJd4ltJde5 11. ~b5 ~d7 [I 1. .. ~c5 12. ~e200]
14 11. .. 0-0 12. ltJfl ~c8 13. ltJg3 f5 (Keres - 12.lael ~f6 13. f4! gf3 14.ltJ2f3 ~c5 15. ~c6ltJc6
Dvoretzky, USSR 1973 - 15/198) 14. ef6+ Gufeld 16. ~e3 ltJe5?! 17. ~hloo Christiansen - Kraai,
15 Suta - Despotovic, corr. 1981 - 31/(341) USA (ch) 2003 - 87/(264); 16 ... lag8!~ Dembo
16 9 ... b5 10. ~g4! c4 [10 ... ~b6 11. ltJf3 h6 12. 22 8 ... ~e7 9. 0-0 h6!? [9 ... ~h4 10. ltJh4 ~h4
ttJf4 c4 13. ltJh5 lah7D (Gelfand - Shabalov, Vilnius 11. ltJf3 ~g4 12. ~e200] 10. lael cd4 11. cd4 ~h4
1988 -45/311) 14. ~h6!? lah6 15.ltJg7 ~g7 16. ~g7 12. ltJh4 ~h4 13. ltJf3 ~e7 14. ~e3!?00 Navara -
~g617. ~h8ltJfS 18.ltJh4lag4 19. f3+ Shabalov] M. Gurevich, Antalya 2004 - 90/236; 8 ... h6 9. 0-0
11. ltJf3 ltJb6 12. ~g5 ~d7 13. ~h4+ Stoica - g5 [9 ... ~b6 10. c4ltJd4 11. cd5 ed5 12.ltJd4 cd4 13.
Doroftei, Romania 2000 - 79/243 ltJf3 ~g7 14. ~f4 0-0 15. ~d2 ~h7 16. lafel ltJc5
17 10. ~g4 ltJb8 11. ltJf3 h6 12. ltJf4 g6 13. h4 17. ltJd4 ltJd3 18. ~d3 ~g4oo Kruppa - M. Socko,
ttJc6 14. h5 g5 15. ltJe2+ Lalic - Jo. Gonzalez, Dos Polska (ch) 2004 - 92/(262)] 10. hg5 [10. h5 ~b6
Hermanas 1998 - 72/277; 10.ltJf4 - 7. ltJe2 11. c4 cd4 12. cd5 ed5 13. ltJb3 ~g7 14. ltJfd4ltJd4
18 10... c4 11. ~g4 b5 12. b3ltJb6 13.ltJf4 g6 14. bc4 15. ~e3 ~e5 16. lael 0-0 17. ltJd4 ~f6 18. lacl
bc4 15. a4!+ Martinovic - Despotovic, Smederevska lad8!+ Zhang Pengxiang - M. Gurevich, Hoogeveen
Palanka 1981 - 31/340; 10... h6 l1.ltJf4 ~c8 12. c4! 2004 - 92/262] hg5 11. g4 ~b6oo M. Gurevich
W'b7 13. dc5 ~c5 14. cd5 ltJd5 15. ltJe4 0-0-0 16. 23 12 ... ltJf3 13. ltJf3 h6 14. 0-0 ~b4 15. ~e3
W'e2+ Ivanovic - Andersson, Niksic 1978 - 25/233 ltJc5 16. ltJd4! ltJd3 17. ~d3 ~d7 18. b3 ~g7 19.
19 14. ~fS lafS 15. b3 b5 16. ltJe3 ~e7 17. f4+ Smirin - M. Gurevich, Dos Hermanas 2001 -
W'dl !+i~ Jansa - Despotovic, Smederevska Palanka 81/237
1979 - 27/232 24 13. ~h7?! ltJf3 14. ~f3ltJe5! 15. ~f6lah7 16.
20 7. ~g4 f5! 8. ~f4 ~e7= M. Zvarik - M. ltJh7 ~f2! 17. ~e2 [17. ~dl? ~d418. ~d2 ~e3-+
Jurcik, Bratislava 2002; 7. ltJdf3 ~a5 [7 ... ~b6 8. Alikhanov - Potkin, Russia (ch) 2002 - 87/264]
ttJe2 - 7. ltJe2; 7... cd4 8. cd4 f6 9. ef6 ltJf6 10. ltJe2 ~b5 18. ~f2 ltJg4 19. ~g3 ltJf6 20. ltJf6 ~e7 21.
- 7.ltJe2] 8. ~d2 ~b6 9.ltJe2 [9. ~c2 cd4 10. cd4 ~g5 ~d7 + Potkin
C 06 68

25 16. lLJf6 ~f8oo O. Lemmers - P. Claesen, 15. ~g6 [15. ~b5 ~f8+] hg6 16. ~g6 (J. Kjeldsen
Belgique 2005 - O. Kroll, Arhus 1989) ~f8+ Riazantsev
26 9. b3 0-0 10. ~b2 f6 11. ef6 ~f6+ Vogt - 41 14... ~f4 15.lLJf3 ~cl 16.laacloo~ Riazantsev
Bareev, Budapest 1988 - 45/(310) 42 16. ~d4 ~c7!oo; 16. ~b3 ~f4 17. lLJf3 ~cl
27 10... f6 11. ef6 ~f6 12. lLJe3 cd4 13. lLJg4 ~e7 18.laacloo; 16. ~c4 ~f4 17. ~f4 ~d3 18.lLJe4 e5
14. cd4 lLJd4 15. lLJd4 ~d4 16. ~g6 (Anagnosto- 19. ~h4 ~d8! 20. ~g5 [20. lLJg5 lLJg5 21. ~g5
poulos - Dittmar, Bad Worishofen 1993 - 60/(269» ~d4= Riazantsev] lLJg5 21. lLJg5 ~d4= Belikov -
~g7 17. ~c2+i~ Anagnostopoulos Riazantsev, Voronezh 1999 - 76/267
28 11. .. f6 12. ef6 ~f6 13. ~g5 ~f7 14. ~e3 e5 43 8 ... 0-0 9. '§el f6 10. ef6 lLJf6 11. ~e2+ W.
[l4 ... lLJf6 15. h3+ N. Karaklajic - E. Haag, Jugosla- Stroher - G. Fnedl, Deutschland 2000; 8... a5 9. lae 1
vija - Magyarorszag 1959] 15. lLJg5 ~e7 1I5 ... ~f6 a4 10. lLJfl!? [10. dc5 lLJc5 11. ~c2 f6 12. ef6 ~f6
16.lLJh7!+ Dembo - M. Galyas, Budapest 2001] 16. 13. lLJfl 0-0 14. ~e3 (14. lLJe3 a3 15. lLJg4 ab2 16.
~b3+ Nisipeanu, Stoica ~b2 ~d7 17. lae2 ~h8 18. a4 b6 19. lLJd4 lLJa5=
29 14. lLJg3?! lLJe8 15. ~e3 ~b2! 16. h4 laf3!+ Ulibin - Shulman, Kolkata 1999 - 75/256) lLJe4!?
Eslon - Czerniak, Biel 1976 - 22/221; 14. labl (14 ... b6 15. lLJg3+ I. Hausner - Ambroz, Trnava
lLJg4oo~ O. Zimina - M. Socko, Silivri 2003 1982) 15. a3 ~a5 16.lLJd4lLJd4 17. ~d4 e5 18. ~b6
30 14... lLJa5 15. lLJg3 lLJb3 16. ab3 ~d7 17. lLJe5 ~b5 19. c4!? dc4 20. lae4 ~b6 21. lLJe300 Shulman,
~b5 18. ~f4+ Nisipeanu - B. Socko, Santo Domingo KapengutJ a3 11. b3 cd4 12. cd4 ~b6 13. ~c2+
2003 - 89/(252); 14... ~d7 15. h3!? [6 ~e3] lLJe4!? Motylev - L. Ravi, Kolkata 2002 - 85/253; 8... ~b6
16. ~e3 a5! 17. lab 1 laf3! 18. gf3 [18. ~f3laf8 19. -7 ... ~b6
~d 1 ~d4 r M. Gurevich] lLJd6 19. ~a4 lLJf5co Nisi- 44 9. h3 h5 10. g4 hg4 11. hg4 ~b6 (Paavilainen -
peanu - M. Gurevich, Saint-Vincent 2004 - 90/(236) Vaisser, Tallinn 1986 - 42/331) 12. laeI! cd4 13.
31 16. lLJg3 a5co Nisipeanu - Dgebuadze, Trignac cd4 lLJd4 14. lLJd4 ~d4 15. lLJb3 ~a4! 16. ~e200
2002 - 84/222 Vaisser; 9. ~b5 cd4 10. lLJd4lLJde5 11. ~h5 ~f6 12.
32 8 ... ~b6 9. lLJb3 [9.0-0 - 7 ... ~b6] ~e7 10. f4 gf4 13. laf4 ~d7 14. lLJ2f3 lLJf3 15. laf3 [15. ~f3
0-0 a5 11. a4 lLJb4 12. ~b5 0-0 13. lael ~d8 14. lLJe5 16. ~d7 lLJd7 17. ~e3!co Gipslis - Ulibin,
~f4 lLJb8 15. lac 1 lLJ8c6 16. lLJc5 b6 17. lLJd3 ~d7= USSR 1988 -46/(349)] lLJd416. ~d7 ~d7! 17. ~f7
Rachels - Short, Manila (izt) 1990 ~e7 18. cd4 laf8!= Gipslis - Schmittdiel, Ostrava
33 9. 0-0 ~d7 10. lael [10. a3 ~e7 11. lael a5 1992 - 56/(292); 9. b4 cd4 10. cd4 lLJb4 11. ~e2
12. b3 a4 13. b4lLJa7 14. ~e2 0-0 15. h4! (Ghizdavu lLJf8 12.lLJb3 b6 [l2 ... lLJg6 13. ~e3 ~f8 14. ~d2 h6
- Hecht, Bath 1973 - 16/167) h6!? 16. lLJfl ~e8 6 15. h4!+ Gipslis - Ulibin, Moscow 1992 - 56/292]
~b500] lac8 [10 ... lLJb4?! 11. ~bl ~b5 12.lLJfl ~e7 13. ~d2 h6 14. h4 gh4 15. lLJh2 a500 Gipslis -
13.lLJg3 a5?! 14. lLJh5+ Benjamin - Seirawan, USA Savchenko, Alushta 1993 - 58/(308); 9. ~hl h5
1979 - 28/222; 13 ... h5!? Byrne, Mednis] 11. lLJfl + 10. dc5! ~c5 11. ~b5 g4 12. ~c6 bc6 13.lLJd4 ~b6
J. Espinosa - J. Huergo, Cuba 1992 14. lLJ2b3 lLJe5 15. lLJc5 ~c5 16. lael !oo Dembo -
34 12 ... a4 13. b4lLJa7 14. ~e2 h5 15. lah3 g6 16. Goczo, Magyarorszag (ch) 2002 - 86/(270)
lag3 lac8 17. lLJg5 ~g5 18. lag5+ Tal - Hecht, Nice 45 9 ... a5 10. h3 h5 11. g4!? hg4 12. hg4 ~b6 [12 ...
(01) 1974 - 17/238 cd4 13. cd4 ~b6 14. ~a4 ~a7 15. ~g2 lLJb6 16.
35 13. lah3 ~f8 14. h5 a4 15. b4 lLJa7 16. lacl ~dl ~d7 17. lLJbl + O. Eismont - G. Netolitzky,
~b5 17. ~bl lac8 18. lac5 ~c5 19. dc5 lLJc4 20. Ble11994] 13. ~g2!? cd4 14.!!bl00 Nisipeanu, Stoica;
lLJc4 ~c4 21. ~d4 lLJb5 22. ~g4 lLJc7 23. lag3 lLJe8 9 ... cd4 10. cd4 ~b600 E. Hossain - Barsov, Dhaka
24. lLJd400 R. Forster - Temirbaev, Luzern 1997 - 2003 - 87/(265); 9 ... ~b6 10. dc5 lLJc5 11. ~c2 g4
71/(277) 12.lLJd4lLJe5 13. b4 [13. f4lLJc6 14. ~g4 ~f6oo; 13.
36 16. lac 1 ~e8 17. 0-0 ~b5 18.lLJel !+ Nunn- a4!? Stoica] lLJcd7 14. f4 gf3 15. lLJ2f3oo L. Vajda -
Bischoff, Hamburg 1984 - 38/387 D. Ionescu, Romania 2005 - 93/212
37 9.lLJg5!? lLJde5 [9 ... fg5 10. ~h5 ~e7 l1.lLJf3oo 46 10 ... cd4 11. cd4 ~b6 12.lLJb3 g4 13.lLJel .§g8
King - D. Ellison, Morecambe 1981] 10. de5 fg5 11. [13 ... lLJf8 14. ~e3+ Go. Milosevic - D. Eschbach,
~h5 ~d7 12.lLJf3 ~b4 13. ~dl!? h6 14. h4 (Kundin Deutschland 2001] 14. ~d2+ Nisipeanu, Stoica
- Ju. Hernando Rodrigo, Oropesa del Mar 1998 - 47 15. ba6 (Yegiazarian - Matveeva, Moscow
74/(293» gh4 15. lah4 ~c700 Kundin, Alterman; 9. 2005) b5!+ Nisipeanu, Stoica
ef6lLJf6 [9 ... ~f6 10. 0-0 ~d6 II.lael + Gershon- 48 16 . .§b5 ~a3 17.lLJg5 ~cl 18. ~cllLJb8! 19.
Zugic, Oropesa del Mar 1998] 10. 0-0 ~d6 11. lLJb3 lLJh700 Nisipeanu - Volkov, Saint-Vincent 2003 -
[11. lael 0-0 12. lLJb3 ~c7 13. ~e2 a5 14. ~d2 a4 87/265
15.lLJcl ~d7= I. Findlay - P. Carton, Great Britain 49 9 ... lLJc5 1O. ~b5 ~d7 11. ~e2 a6 12. ~c6 bc6
1988] 0-0 12. ~g5 ~c7 13. lacl (D. Suarez - A. 13. c4lab8 14. b3 ~a5 15. ~e3lag8 16.lLJd4 g4 17.
Backlund, Bratislava 1993) lLJg4!?oo f4 gf3 18. lLJ2f3 lag6 19. ~d2 ~b6 [19 ... ~c7 20.
38 11. .. g6 12. lLJf3 ~g7 (M. Lantini - D. Marta, laac 1+ Rachels] 20. b4 lLJe4 21. c5 ~c7 22. ~f4+
Roma 1997) 13. ~e2 0-0 14. ~g5 ~c7 15.lafel+ Rachels - Arencibia, Manila (izt) 1990 - 49/315;
Riazantsev 9 ... lLJde5 1O. ~b5 [10. lLJe5 lLJe5 11. ~b5 (11. lLJf3
39 13. lLJf3 g6+ J. Saulitus - N. Dahmant, Duisburg lLJc6 12. lael h5 13. b4 g4 14. lLJd4+ Ch. Philippe -
1992 Camus de Solliers, France 2003 - 88/(242» ~d7 12.
40 14. ~b5 ~f8 15. lLJb3 g6 16. ~f3 ~g7+ M. ~d7 lLJd7 13. b4 b6 14. c4 bc5 (14 ... dc4? 15. lLJc4
Ovezova - S. Lalic, Moscow (01) 1994; 14. lLJf3 g6 bc5 16. lLJd6! ~d6 17. ~d6 ~b6 18. ~g3 cb4 19.
69 C 06

W'g5!?+~ Rublevsky - Morozevich, Russia 2003 ~e3+ Smirin - Ulibin, Hrvatska 2000 - 82/(254)]
- 88/242) 15. cd5 ed5 16. bc5 lLJc5 17. lLJb300i 18. ~fSlafS 19. a4 f6 20. ef6 ~f6 21. ~e3 e5!? [21 ...
Rublevsky] ~d7 11. ~e2 lLJg6 12. lLJb3 ~f6 13. ~b2 22. laa2 ~f600 Rublevsky - Lputian, New Delhi
~e3 0-0 14.laadl ~e7 15. h3 e5 16.lad5 g4 17. hg4 (m12) 2000 - 82/(254)] 22.laacl [22.laecl ~h4 23.
~g4 18.lad6! [Xc6] e4 19. ~c6 bc6 20. ~c4 ~f3 g3 ~e700] lLJa4 23. ~b6 lLJb6 24. lac2! [24. lLJd6?!
21. gf3 ef3 22.lLJa5!+ Copie - Namark, COIT. 1996- e4 25. ~b5 ~b2 26. ~d7 lLJd7 27. lac2 ~e5! 28.
67/353 lLJb7 a4+ Dembo - L. Arnold, Budapest 2001 -
50 11. lLJ2b3?! lLJd3 12. ~d3 e5! 13. lLJc6 bc6 14. 82/254] e4 25. ~fllac8 26. lac 8 lLJc8 27.ladllLJe700
~h6 f6 15. f4 gf3 16. ~f3 lag8 17. ~h5 lag6 18. Dembo
~e3 ~d7!00 E. Gasanov - Izoria, Baku 2002 - 60 9 ... 0-0?! 10. c4! cd4 11. cd5 ed5 12.lLJb3+
86/270 Gufeld - Arulaid, Tallinn 1969 - 7/196; 9 ... g5 10.
51 11 ... ~c5 12. lael ~d7 13. ~c6lLJc6 14. ~g4 lLJfl g4 11. dc5 ~c5 12.lLJd4lLJde5 13. ~f4lLJd3 14.
W'b6 15. lLJ2f3 0-0-0 16. ~h4+ T. Maenhout - P. ~d3 lLJd4 15. cd4 ~d4 16. ~e3 ~e3 17. lLJe300
Claesen, Belgique (ch) 2005 Zitkus - Mraz, COIT. 1990
52 Smirin - Akobian, Minneapolis 2005 61 10 ... lLJd4 l1.lLJd4 ~d4 12.lLJb3!? [12.lLJf3
~b6 13. ~c2 (13. ~g5!? lLJc5 14. ~e7 ~e7 15. ~c2
53 10.lLJbl ~b6 [10 ... a4 11. lLJc3 lLJb6 12. ~f4 ~d7 16. lLJd400 Plachetka - Knaak, Trnava 1981 -
ttJb4 13. ~e2 ~d7 14. a3lLJc6 15. ~d3lLJa5 (Efimov 31/343) ~c5 (13 ... h6 14. ~e3 ~d8 15. ~a4!+ Hort
- Gausel, Gausdal 1991 - 52/(253)) 16. lLJd2 6. - H. Dobosz, Trencianske Teplice 1979 - 28/(217))
W'g400 GauseI1 I1.lLJc3 [I 1. ~a4? g5! 12. ~e3 ~b2+ 14. ~bl (14. ~h7 ~c2 15. ~c2lLJb800 Farago; 14 ...
Tischbierek - Knaak, DDR (ch) 1985 - 39/(348)] b6= Uhlmann; 14. ~e2 ~b6! 15. ~e3 ~c5 16. ~c2
ttJd4 12. lLJd4 ~d4 13. lLJb5? ~e5 14.lael ~b8 15. ~e3 17. lae3 h6 18. lac 1 0-000 Nunn - Farago, Hel-
W'g4 0-0 16. ~f4 e5 17. ~g3 laa6+ Pahtz - Knaak, sinki 1981 - 31/342) h6 15. ~e3 ~c7 (15 ... ~a5?!
Potsdam 1985 - 39/348; 13. lae 1! - 10. lae 1 16. a3 0-0 17. ~cl! f5 18. ~h6+ Smirin - Shere-
54 10... lLJb6 11. lLJbl ~d7 12. lLJc3 a4 13. h4 shevski, USSR 1985 - 40/(339)) 16. ~d I!? lLJe5 17.
[13. a3lLJa5 14.lLJd2 ~c6 15. ~g4 g6 16. lab 1 h5! lLJe5 ~e5 18. ~d400 Korzubov, Shereshevski1 ~a4
17. ~e2 ~f8! 18. ~e3 ~g8= Vogt - I. Hausner, 13. ~c2! lLJb6 14. lLJd4 ~a5 15. a3 ~d7 16. ~d2
Kecskemet 1985 - 40/(338)] lLJb4 [13 ... ~h4 14. ~c5 17. ~g4 [17. ~b4?! ~c7 18. ~e7 ~e7 19. ~g4
ttJh4 ~h4 15. lLJb5 0-0 16. lae3+ Smirin] 14. ~b 1 ~fS 20. b3! lLJc8 21. lae3 (1/2 : 112 B. Hartman -
h6 15. h5 ~c6 16. a3lLJa6 17.lLJh2!+ [6. ~g4, f4-f5] Benjamin, USA 1986 - 42/(332)) lLJe7 22. laaeloo]
Smirin - Bauer, Saint-Vincent 2000 - 79/244; 10... ~fS 18. ~b4 ~c7 19. ~d6+ Benjamin
g5!? 11. h3 h5 12. lLJfl! lag8!? [12 ... g4 13. hg4 hg4 62 16. ~bl ~dl 17. ladl lLJc6 18. f4 f5= B.
14.lLJ3h2lLJd4 15. ~g4 ~c5 16. ~g5! ~b6 (Halasz Maksimovic - B. Miljanic, Vrnjacka Banja 1987 -
- Knaak, Kecskemet 1985 - 40/338) 17. ~e3!+] 43/(340)
13. lLJ3h2 lLJd4 14. ~h5lLJc5 15. ~bl + M. Mahjoob 63 9 ... lLJc5 10. ~c2 ~c7 [10 ... ~a6? 11. b4! lLJd3
- A. Roghani, Tehran 2002 12. b5 ~b5 13. ~e2 1 : 0 J. Bednarski - K. Burger,
55 11. ~a4? lLJdb8! 12. ~c2 ~d7 13. a3 (Fernandez Stockholm 1978/79] 11. lael 0-0 12. lLJb3 b6 13.
Garcia - Knaak, Cienfuegos 1984 - 39/(348)) g5 !+; ~f4 ~a6 14. ~bl g6 15. h4lafe8 16.lLJbd4lLJd4 17.
11. ~e2!? g5! 12. h3 h5 13.lLJfllLJd4 14.lLJd4 ~d4 cd4 lLJe4! (Fershter - Chistiakov, USSR 1968 -
15. lLJh200 Rublevsky - Lputian, Montecatini Terme 6/262) 18. ~e4 de4 19. ~e4 ~b7=; 16. h5!+i~
2000 - 79/245 Kholmov
56 13 ... ~c5 14. lLJb5! ~f2 15. ~hl 0-00 16. 64 12 ... e5 13. ~g3 ~c6 14.lafel e4 15.lae4!! de4
~g500 Vuckovic - Solak, Beograd 2000 - 78/289 16. ~e4 ~f6 17. c6 (Chandler - Henley, Surakartal
57 14. ~c2lLJc5 15. ~e3 ~d8 16. ~c5 ~c5 17. Denpasar 1982 - 33/398) ~f3 18. ~f3 O-O! 19. cb7
~adl b6 18. lLJe4! ~b4! 19. lae3 ~b7 [19 ... O-O?? ~b7 20. ~b7 laad8 21. ~c7 lade8+ Chandler
20. lLJf6! !+-] 20. ~b5 ~fS 21. lLJd6! ~d6 22. ed6 65 16. ~a4 f6 17.laael [17. ~e3 ~f7 18. f4 ~d8
~c8 23.lac3lac3 24. ~c3 ~d6 25. lac 1 ~c5 26. ~c5 19. ~d8 lad8 20. c4 dc4 21. lLJa5 ~e7 22. lafd 1 lafS
bc5 27. lac5 g5 [27 ... g6 28. lac7 ~a8 29. ~e8!!00 23. lad6 b5 24. ~c200 P. Cramling - Hjartarson,
Dembo - V. Bath, Budapest 2001 - 82/(254)] 28. island 1984] ~t7 18. ~e3 lLJb8 19. ~b6 ~d8 20.
~c7 ~a8 29. ~e8 ~g7 30.lat7 ~g6 31.lafS ~g7=; ~d8 lad8 21. f4+ Degraeve - Gdanski, Oakham
14. ~e3 d4 15. lLJa4 ~a7 16. ~d2 0-0 17 . lac 1 lad8 1992
18. ~b3? b6!+ Dembo - Matveeva, Bled (01) 2002 66 9. lael ~g7 10. dc5 ~c7 11. lLJb3 lLJde5 12.
- 86/(270); 18. ~g4!00 Dembo; 18.lac7!00 Shipov ~f4 0-0 13. lLJe5 ~e5 14. ~e5 lLJe5 15. ~fl b6
58 14... ~f8 15. lLJb5 lLJc5 16. ~e3 ~d7 17. 1/2 : 1/2 Gipslis - Gleizerov, Alushta 1993 - 58/(308);
ttJd6! ~d6 18. ed6 ~d6 19. ~g3! ~c6 20.laacl b6 9. a4 ~g7 10. b3 cd4 11. cd4lLJd4 [I 1. .. 0-0 12. ~a3
21. lac3+ Rublevsky - Lputian, Poikovsky 2003 - lLJb4! 13. ~b5 a5 14. lLJbl lLJb8 15. lLJc3 lLJ8c6 16.
88/243; 14... g6 15. ~h6 [15. lLJb5 0-0 16. ~h6 - lLJa2 f6 17. ~c6!? (17.lLJb4 ab4 18. ~b2 fe5 19. de5
14 ... 0-0] lLJc5 16. ~b5 ~d7 17. ~d7 lLJd7 18.laac 1 ~d7 20. ~d2 laf5! 21. ~d3 laf3! 22. gf3 lLJe500
d4 19.1LJa4 ~b4 20. b300 Pavasovic - Art. Minasian, Damaso - Matamoros, La Habana 1994 - 60/269;
Dubai 2001 - 82/(254) 17. ef6(0) bc6 18. ef6 ~f6 19. lLJb4 ab4 20. ~b2+;
59 16. lLJb5 lLJc5 17. ~d4 [17. ~e3 f5!? (17 ... 18 ... laf6!?] 12. ~a300 Vilela
~d7 18. a400 Dembo - V. Erdos, Magyarorszag 67 9 ... lLJc5 10. lLJb3 lLJd3 11. ~d3 ~g7 12. ~f4
2001 - 83/(246)) 18. ef6 e5 19. ~e2 laf6 20. lLJc3 ~d7 13. lafel h6 14. h4+ Tkachiev - Kindermann,
~e6 21. lLJa400] ~d7 [17 ... lad8 18. laac 1 laa6 19. Biel 1995 - 65/(200)
C 06 70

68 10. ~b5 ~g7 11. c4 0-0 12. cd5 ed5 13.ltJb3 77 15. ~e3 ~c7 16.laacl ~d8 17.lac3 0-0 18.
ltJde5 [13 ... a6?! 14. ~c6 bc6 15. ~f4 ltJe5 16. ~e5 lafc 100 Hellers - 1. de Wit, Amsterdam 1985
~e5 17. ltJe5 ~e5 18. ~d2+ Benjamin - Remlinger, 78 16. laacl ~b6 17. ~bl f5 18. ef6 ltJf6 19.
Honolulu 1996 - 66/238] 14. ~f4 [14. ~d5!? iie6 ~c3oo Nunn - Mednis, Budapest 1978
15. ~e4 ~b3 16. ab3 ltJf3 17. ~f3 ltJd4+ Benjamin] 79 7 ... a5?! 8. f4 g6 9.ltJf3 cd4 10. cd4 a4 11. a3
~g4 15. ~d5 ltJf3 16. ~f3 ~f3 17. ~c7 ~g4oo ltJb6 12. 0-0 ~d7 13.ltJc3 ltJa5 14. ~c2! ltJac4 15.
[Xb2] V. Rasik - D. Kotik, Cesko 1996; 10. c4!? g4! ~c7 16. f5 gf5 17. gf5lag8 18. ~hl h6 19. fe6
ltJce5 11. ltJe5 ltJe5 12. cd5! ltJd3 [12... ed5 13. fe6 20. ltJg5+ Gufeld - Pupols, Las Vegas 2002 -
lae 1!+ Kupreichik - Sakalauskas, Birstonas 2003 - 84/(223); 7 ... b6?! 8. 0-0 cd4 9. cd4 ltJfi4 10. ~bl
88/244] 13.ltJe4oo Kupreichik ~a6 l1.ltJf3lac8 12.lael ~e7 13. a3ltJc6 14. b3+0
69 10 ... ~g7 11. ltJfd4! ~e5 12. f4 ~f6 [12 ... Filguth - Korchnoi, Sao Paulo 1979 - 27/234; 7 ...
~b8 13. f5! e5 14. ~g5! ed4 15. cd4ltJd4 16. f6 ~f6 ~e7?! 8. ltJf3 [8. 0-0 f5 (8 ... 0-0 9. f4 f5 10. ~hl
17. ~f6 ltJf6 18. laf6 ltJc6 19. ~e2+- Korneev - ~e8 11. lagl ~h5 12. ltJf3+ Radulov - Quinteros,
Gleizerov, Katowice 1992] 13. ~e3 0-0 14. ltJc6 Amsterdam 1973 - 16/173) 9. f4 cd4 10. cd4 ~b6
bc6 15.ltJa5+ Rytshagov - Johannessen, Asker 1997 11. ltJf3 g5 12. ltJg5! (12. ~c2 g4 13. ltJel ltJdb8!?
70 15. cd5 ed5 16. ~e2! ~f7 17. ~f3 ltJf3 18. 14. ~hl .1id7 15. a3 a5 16.lablltJa6 17. ~e3 ~f700
~f3 ~f5 19.1tJd4 ~e4 20. ~dl g5!00~; 0 19. ~e3 Feletar - F. Deak, Magyarorszag 2004 - 90/(237);
L. ~d4 Komarov 12. fg5 ltJde5 13. ltJe5 ltJe5 14. ~ hI ltJf7! 00) ~g5
71 16. cd5 ed5 17. ltJd4+ Tkachiev - Komarov, 13. fg5ltJde5 14. ~hl !+ Feletar] 0-0 9.ltJf4 cd4 10.
France 1996 - 65/(260) cd4 ~a5 11. ~fl lae8 12. h4+ [0, ~»] O. Goncha-
rova - Scherbakova, Orsk 2000; 7 ... lab8!? 8. 0-0
72 9 ... g6 10. ltJb3 ~g7 11. ~g5 0-0 12. lael f6 b5 9.ltJf3 b4 10.ltJf4 ~e7 l1.lael ~a5?! 12. c4 dc4
13. ef6ltJf6 14. lac 1+ Plaskett - Tuturin, Malta 2000 13. ~c4 cd4 14. ~e6! fe6 15.ltJe6+ Geller - Bandza,
- 78/(289); 9 ... a5 10. a4 ~e7 11. ltJb3 f6 [11 ... ltJb4 USSR 1983 - 36/366; 11 ... bc3!?; 11 ... O-O!? Geller;
12. ~b5 0-0 13. lael ~d8 14. ~f4+ Rachels - 7 ... ~b6 8.ltJf3 cd4 9. cd4 - 7 ... cd4
Short, Manila (izt) 1990; 11. .. 0-0 12. ~g5! f6 13.
80 8. ef6 ~f6 9. ltJf3 ~d6 [9 ... cd4 10. cd4 - 7 ...
~h4+ Labollita] 12. ef6ltJf6 13. ~e3 0-0 14. ltJe5
cd4] 10. ~g5 ~f7 11. ~e3 cd4 12.ltJed4 h600 Geller
~d7 [14 ... ~d6 15. lac 1 ltJe7 16. g4! +~ Labollita
- Bronstein, USSR 1978; 8. f4 cd4 9. ltJd4 ltJd4 10.
- R. Claverie, Buenos Aires 2003 - 89/252] 15.
cd4 f5 11. 0-0 ~e7 12. ltJf3 0-0 13. ~e3 ltJb8 14.
lac 1 ~e8 16. ltJc5 ~c5 17. lac5 ltJb4 18. ~b 1+ R.
lac 1 ltJc6 15. g4 + Geller - Fi. Petersen, Kebenhavn
Bertholle - J. Jansen, Haarlem 1995
1960
73 12. ~c2 h6 [12 ... ~c5 - 12 ... ~a4] 13. ~f4 81 9. ~h5?! ~f7 10. ef6 [1 O. ~g6? hg6 11. ~h8
~e7 [13 ... ~d8 14. ~a4! ~e7 15. ~e3 ~f8! 16. fe5 (11 ... cd4 12. cd4 -7 ... cd4) 12.ltJe2 ed4 13. cd4
laac 1 g6 17. h4 ~g7 18. ~g4 h5 19. ~f4 b6 20. ltJg5 cd4 14. ltJf3 e5+ Jar. Novak - V. Felix, Brno 1999]
~g5 21. hg5 a5! 22. lac6 ~a6 23. ~a6 laa6 24. gf6!D 11. ~f7?! ~f7 12. ltJf3 cd4 13. cd4 ~d6 14.
lafc 1+ Ehlvest - Dolmatov, Novosibirsk 1993 - 0-0 ltJf8!oo Gufeld - Root, Los Angeles 1987 -
58/308; 0 18. lac2 L. lafc 1i Ehlvesd 14. laac 1 0-0 43/340; 0 11. ltJf3 Gufeld; 9. ltJrJ cd4 [9 ... fe5? 10.
15. ~e3 ~d8 16. ~d2 f600 Nunn - Sisniega, Mexico ltJg6! hg6 11. ~g6 ~d8 12. ~g5 ltJf6 13. de5+~1±1
1977; 15. ~e2 L. ~bl i; 12. a3 ~e7 13. ~a4 0-0 14. Tukmakov - N. Zilberman, USSR 1966 - 2/183] 10.
iJ.,g5 f6!? 15. ~h4! h6 [15 ... g6 16. ~h6oo L. ~g3] cd4 -7 ... cd4
16. ~e3 [16. ~h6 gh6 17. ~g3 ~h8 18. ~g6 f5=]
~c5! [16 ... ~d8 17. ~h6!+ Mellado Trivino - Si.
82 9 ... ltJf6 10.ltJf3 e5 11. de5ltJe5 12.0-0 ltJf3 13.
~f3 iJ.,g4 14. ~b5+ Euwe - H. Kramer, Leeuwarden
Maus, Sevilla 2003 - 87/(264)] 17. ~h6 gh6 18.
(mil) 1940
~g4 ~f7 19. b400 Dembo
83 10 ... ~d6 11. ltJh5 ~e7 12.0-0 0-0 13. lael
74 12 ... ~e7 13. ~g4 g6 14. a3ltJc5 [14 ... ~b3?!
g6 14. ~g5 ~f7 15.ltJg3 e5 16. ~h6 e4 17. iJ.,f8ltJf8
15. ~e2 h5 16. ~f4+ Belloti - Hiibner, Schweiz
18. ltJg5 ~f4 19. ltJ5e4 de4 20. lae4 ~f6 21. dc5
2002 - 86/271] 15. ~c2 iJ.,d7 16. b4ltJe4 [16 ... ltJa4
iJ.,c5 22. ~c4 ~h8 23. ~d5 ~f2 24. ~hl ~e6 25.
17. ~e3 ~d8=] 17. ~e4 de4 18. ~e4 ~c6 19. ~f4
lae6 ~e6 26. ~e6 ltJe6 27. ~e6+ Rozentalis - O.
~f3 20. ~f3 0-0= Hubner
Mann, Deutschland 1994
75 13 ... h6 14. ~d2 ~b6 15. laacl ~e7 16. ~a4 84 11. cd4?! ~b4! - 7 ... cd4
~d8 [16 ... a6 17. lac2 O-O!? 18. ~g4! ~h8 19.
~h5! f5 20. ~h6 gh6 21. ~h6 ~g8 22. ~g6 ~h8 85 13 ... ~d7 14. iJ.,d7 ~d7 15. lael+ Keres -
23.lafcl+- Sax - E. Vegh, Magyarorszag 1986- Czerniak, Helsinki (01) 1952
42/332] 17. lac2 ~f8 18. lafc 1 ltJb6 19. ~g4 iJ.,d7 86 15. ~d4 0-0 16. ~f6 ~f6+ M. Hoffmann - S.
20. iJ.,a5! lac8 21. lac8 ~c8 22. ~b4 g6 23. ~h4!+ Joachim, BRD 1989
Korchnoi - Udovcic, Leningrad 1967 - 3/199; 13 ... 87 16. iJ.,e3+0 Xe6, e5 Uhlmann
ltJc5 14. iJ.,d2 ~a4 15. b3 ~d7 16. ~e2 iJ.,e7 17. ~e3 88 8 ... a5 9. 0-0 a4 [9 ... ltJb6 10. ltJf3 ~e7 11.
b6 18. b4 ltJa6 19. a3 ~b7 20. ltJd4+0 Estrin - ltJf4 g6 12.ltJh3 h6 13.ltJf4 a4 14. g3 ltJb4 15. ~bl
Bergdahl, COIT. 1977 ltJc4 16. a3 ltJc6 17. ~c2 b5 18. ~g2+ Marjanovic
76 14. ~7 b6 15. ~bl [15. ~f4 ~a6 16.lafcl ~c2 - Lalic, Jugoslavija (ch) 1983 - 35/374; 18. h4!?
17. ~c2 ltJc5 18. ltJd4 iJ.,e7= Furman - Uhlmann, MarjanovicJ 10. ltJf3 ltJb6 11. ~g5 [1 1. ltJc3 ltJb4!
Polanica Zdr6j 1967 - 4/211] ~a6 16. ~e3 ~b5? 12. ~e2 ~d7 13. h4 ~e7 14. h5 (Balashov - Bukal,
17. lad 1 ~c5 18. ~d3 ~a4 19. ~a6 ~a6 20. ~d4+ Karlovac 1979 - 27/238) h6!? 15. a3 ltJc6 16. iJ.,e3
Ma. Tseitlin - Bukhman, USSR 1972; 16 ... ~b4!= ltJa5 17. ltJd2 0-000; 12. ~bl!? Balashov] ~e7 (A.
71 C 06

Sznapik - Bukal, Zagreb 1979 - 27/239) 12. i..e7 100 11. g3 f6 12. ef6 lLJf6 13. ~g2 0-0 14. lafl
'JJ!Je7 13. lLJf4+ V. Kovacevic ~h8 15. h4 i..d6 16. i..e3 'JJ!Jd8 17. ~f4+ A. Sznapik
89 9. lLJO h6 [9 ... i..e7 10. h4! i..d7 11. lah3 lac8 - Minev, Eksjo 1980
12. a3 h6 (Wolff - Kaidanov, USA (ch) 1995 - 101 11. .. lLJf8?! 12. b4 i..d7 13. i..e3lLJd8 14.lLJc3
66/(239)) 13.lag3+] 10.lLJf4 [10. 0-0 i..d7 - 9.0-0] a5 15. lLJa4 'JJ!Ja7 16. b5 b6 17. g3 f5 18. ~g2+0
i..d7 11. a3 a5 12. b3 a4 13. b4 lac8 14. lLJh5 lLJc4 Alekhin - Capablanca, Amsterdam 1938
15. h4 'JJ!Jb6 16. i..c2 'JJ!Ja6 17 .lah3 lLJe7 18.lag3 lLJf5 102 12. g3 f6 13. lLJf4 lLJde5 14. de5 fe5 15. lLJe5
19. i..f5 ef5 (Kudrin - Kaidanov, Chicago 1996 - lLJe5 16. 'JJ!Jh5 lLJf700 Bareev
66/239) 20. laa2 lac6 21. lLJg7 i..g7 22. lag7 lag6 23. 103 16. g3 i..d7 17. ~g2+ V. Hora - J. Kollar,
.§g6 'JJ!Jg6 24. g3 f4!00~ Kaidanov; 11. 0-0 - 9.0-0 Praha 1964
90 10. a3 a5 [10 ... i..e7 11. lLJO - 10. lLJO] 11. b3 104 10. O-O!? fe5 11. de5 lLJde5 12. lLJe5 lLJe5 13.
a4 12. b4lac8 13. i..b2 i..e7 14. lLJg3 g6 15. lacl+ lLJf4 i..d6!? [13 ... lLJd3 14.lLJd3 i..d6 (14 ... i..e7 15.
Koblents - Ravinsky, USSR 1949
'JJ!Jh5 g6 16. 'JJ!Je5 0-0 17. i..h6 i..f6 18. 'JJ!Jg3 lae8 19.
91 12. g3lLJb4 13. i..bl a5 14.lLJc3 a4 15. h3 i..c6 lLJe5 'JJ!Jd6 20. f4 i..g7 21. i..g7 ~g7 22. h4+~ ~
16. g4 hg4 17. hg4 'JJ!Jd7 (Hamann - Hecht, Menorca Flanery - Whelan, Ireland 1976) 15. 'JJ!Jh5 g6 16.
1974) 18. f5! gf5 19. gf5 0-0-0 20. f6 i..h6oo Hecht; 'JJ!Jh6 ~f8 17. 'JJ!Jf4 i..g7 18. i..e3 d4 19. i..d200i J.
12. a3 a5 13. g3 [13. b3 a4! 14. b4 lac8 15. laa2 Schaefer - Rausch, DDR 1988] 14. 'JJ!Jh5 lLJf7 15.
ltJa700 M. Bohnisch - Fuchs, DDR (ch) 1962] lac8?! i..h7 i..f4 16. i..f4 'JJ!Jb2+ Vingerhoets - Geenen,
14. ~f2 a4 15. i..d2laa8 16. 'JJ!Jc2 Cjje7 17. h3 lac8 Belgique 1993 - 60/(271); 14. ~e3!? Geenen
18. i..c3 lLJc4 19. g4+ R. Nicevski - Stoliar, Albena
105 11 ... lLJde5 12. lLJe5 lLJe5 13. 'JJ!Jh5 lLJf7 14. i..b5
1973 - 16/174; 13 ... a4!?00 6.lLJa5 Bareev ~e7 15.0-000--+ S. Salonen - T. Jokic, COIT. 1978;
92 16. a3+ Matanovic - Wade, Stockholm (izt) 11 ... g6 12. i..e3! 'JJ!Ja5 [12 ... 'JJ!Jb2 13.lLJb5 i..b4 14.
1952 ~fl 0-0 15. labl 'JJ!Ja2 16. Cjjc7+ Morris - N. Bar-
93 10 ... h6 11. lLJf4lac8 12. a3 a5 13. lael a4 14. ber, Great Britain 1991] 13. i..d2 'JJ!Jb6 [13 ... lLJde5
i..d2+ A. Zubarev - O. Budnikov, Kharkiv 1999 14. lLJe5 lLJe5 15. i..b5 i..d7 16. 'JJ!Je2!+ Shamkovich
94 11. i..d2 lLJb4 12. i..b4 i..b4 13. a3 [13. 'JJ!Jb3 - Watson, USA 1976 - 22/228] 14. 0-0 i..g7 15.
i..e7 14. a4 (Paoli - Hecht, Dortmund 1973 - 15/199) i..e3 'JJ!Ja5 16. lLJb5 0-0 17. i..d2 'JJ!Jb6 18. i..e3 'JJ!Ja5
i..c6 15. a5 lLJc8 16. a6 .§b8= Hecht] i..e7 14. '§cl 1/2 : 1/2 Gavrilakis - Dimitrov, Kavala 1990
0-0 15. 'JJ!Jc2 g6 16. 'JJ!Jd2 ~g7= Parma - Hecht, 106 16. 'JJ!Jb4lLJb4 17. i..b 1 i..d7 18. a3 lLJc6 19. b4
Bamberg 1962; II.laellLJb412. i..bl a5 13. a3lLJc6 laac8 20. i..b2 laf4 21. i..d3 lacf8 22. lae2 i..d8oo
14. a4lLJb4 15. b3lLJc8 16.lLJf4 (Fernandez Garcia- Gavrilakis - Gdanski, Novi Sad (01) 1990
Fraguela, Espana (ch) 1981 - 32/378) g600; 16 ... 107 12. a3 0-0 13. b4 e5 14. 'JJ!Jb3 [14. de5lLJe5 15.
h5!?; II.lLJf4 g6 [11. .. a5 12. lLJh5! 0-0 (12 ... g6 13. lLJed4lLJd3 16. 'JJ!Jd3 i..d7 + Szabo - Florian, Dresden
ltJf6 i..f6 14. ef6 'JJ!Jf6 15. i..g5 'JJ!Jg7 16. 'JJ!Jb3 lLJb4 1959] i..g4!? [14 ... ~h8 15. de5 lLJe5 16.lLJe5 i..e5
17. i..b 1 h6 18. i..f4 i..a4 19. 'JJ!Je3 lLJc4 20. 'JJ!Jc3+i 17. i..b2+ Gorshkov - V. Sherbakov, USSR 1957]
Miasoedov - Furman, USSR 1949) 13. 'JJ!Jd2+ (6. 15. de5lLJe5 16. i..e3 'JJ!Jc7 17 .laac IlLJO 18. gO i..h2
ltJg7~~) E. Matseyko - M. Kazak, Kyiv 2000] 12. 19. ~g2oo MacLaughlin - P. Dodson, Great Britain
ltJh3 a5 13. i..h6 lLJb4 14. lLJfg5+ V. Khenkin - 1992; 12. lLJf4 O-O! [12 ... i..f4? 13. i..f4 'JJ!Jb2 14.
Bubnov, USSR 1956 i..d6+j] 13.lael - 12.lael
95 12 ... a6 13. i..d2 lLJa7 14. a4 lLJc6 15. 'JJ!Jb 1 g6 108 13. i..f4lLJd4 [13 ... i..f4 14. lLJf4 i..d7 15.lael
16. g3+ Bocina - Simovic, Split 2001 - 85/(254) laae8 16. 'JJ!Jd2 ~h8 17. i..c2 'JJ!Jb4 (17 ... lLJd4? 18.
96 13 ... a5 14. lLJh5! + Nadyrhanov - R. Bagirov, 'JJ!Jd4 'JJ!Jd4 19. lLJd4 e5 20. i..g6! 1 : 0 Vokarev -
Krasnodar 2002 - 85/254 Prakken, Ubeda 2000 -77/263) 18.laadl+ Korneev
97 Nadyrhanov - Matamoros Franco, Elgoibar 1997] 14. lLJfd4 e5
98 10. i..d2 i..d2 [10 ... f6 11. ef6lLJf6 (11. .. gf6 12. 15. i..e3 ed4 16. i..d4 'JJ!Jd8 17. lLJg3 i..d7 18. lac 1
0-0 lLJf8 13.lLJf4+ Pachman - Tsvetkov, Marianske [18. i..f6laf6 19. 'JJ!Jh5lah6 20. 'JJ!Jd5 ~h8!oo Bareev]
Lazne 1951) 12.0-0 0-0 13. i..f4! lLJh5 14. i..e3 'JJ!Je8 19. 'JJ!Jc2 lac8 20. 'JJ!Jb 1 lac 1 21. lac 1 b6 22. lae 1
i..d6 15. 'JJ!Jd2 'JJ!Jd8 16.laadl 'JJ!Je8 17. i..bllLJf6 18. 'JJ!Jf7 23. 0 lae8 24. lae8 i..e8 25. lLJf5 i..f8 26. 'JJ!Jc2
ltJg3+ Ricaurte Lopez - M. Mohamed, Novi Sad (01) 'JJ!Je6 27. ~f2 i..g6= Wahls - Zhang Zhong, Beijing
1990] 11. 'JJ!Jd2 'JJ!Jb4 12. lac 1 'JJ!Jd2 13. ~d2 a6 [13 ... 1993
ltJb6 1~. b3 ~e7 15. h4 i..d7 16. lah3 lLJb4 17. i..bl 109 15... laaeS 16. lLJe5! lLJd4 [16 ... i..c8?! 17. f4
a5 18.2\3 ttJa6 19. a4laac8 20.lag3 g6 21. h5+ Keres lLJd4? 18. i..g6!+- Serper - B. Martin, Baguio City
- Flores Alvarez, Buenos Aires (01) 1939] 14. lahel 1987 - 44/(335)] 17. f4 [6. i..g6] i..c5 [I 7 ... lLJf5 18.
0-0 15. lLJf4 lLJb6 16. b3 i..d7= Hichenko - T. i..f5 ef5 19. lLJd7 lLJd7 20. 'JJ!Jd5+ Podlesnik - P.
Koshil, COIT. 1998 Meister, Bielsko-Biala 1988] 18. lac 1 lac 8 19. i..bl!
99 10 ... f6 I1.lLJf4 fe5 [11. .. Cjjd8 12. 'JJ!Jc2 f5 13. [6. lac5] lLJf5D 20. i..f5 ef5 21. lLJd7 lLJd7 22. 'JJ!Jd5+
h3 'JJ!Jc6 14. 'JJ!Jb3 i..e7 15. g4 g6 16. gf5 gf5 17 . lag 1+ Serper; 15... as 16. a3 [16. lLJe5 i..e800 Zarnicki - E.
Gruzman - Petukhov, USSR 1965] 12. lLJe6 lLJf6 Biaggi, Buenos Aires 1992] a4 17. b4 lLJa5 18. lLJe5
[12 ... e4 13. i..f4! eO 14. i..c7 lLJf6 (Spielmann - lLJb3 19. lab 1 i..b5= Martin del Campo - Gdanski,
Stoltz, Stockholm (m) 1930) 15. i..b6 i..e6 16. i..c5+- Antwerpen 1992
Uhlmann] 13. lLJg7 ~f8 [13 ... ~f7 14. lLJh5!+- M. 110 19. h3!? lLJf2 20. ~f2 e4 21. lLJe4 de4 22. lae4
Ametta - De Nisi, Porto San Giorgio 1999] 14. i..h6+ i..c6 23. lah4 h6 24. a3 lLJd5 25. 'JJ!Jd3 lLJf6 26. ~gl
G. Rotariu - P. Diaconescu, Romania 1960 laae800 M. Matlak
C 06 72

III 20. lLJf5? e4!+ Rublevsky - M. Matlak, Ostrava lLJe5 ~f5 20. ~f5lLJf5 21.lLJd7!+ Damsky - Elizarov,
1992 - 56/(293) USSR 1964; 17 ... ~g8!oo] 16. ~h7 lLJh7 17. lLJg6
112 20... laf5 21. ~g4 laaf8 22. lLJf5 ~f5 23. ~e2 ~g8 18. lLJe7 ~h8= I. Almasi - Gyu. Meszaros,
e400 M. Matlak; 20 ... ~f5 21. lLJf5 laf5 22. ~g4 Hajduszoboszlo 1995
laaf800 Bareev 122 16.laacl laae8 17. ~bl [17. ~c2 ~ 18. lLJe5
113 12... ~b2?! 13. lLJc3 ~b6 14. labl ~c7 15. lLJe5 19. de5 lae5 20. lLJd4 ~b2 21. lab 1 ~a2 22.
lLJb5 ~e7 16. lLJd6 ~d6 17. ~b5+ R. Erti - G. lab7 ~a6 23. ~b4 (Smagin - Glek, Odessa 1989 -
Klarius, corr. 1985; 12... e5 13. de5 lLJe5 14. lLJe5 48/380) lafe8! 6. lael+ Glek] e5 18. de5 lLJe5 19.
~e5 15. ~c3 ~c3 16. bc3 [16. lLJc3 0-0= Janosevic lLJe5lae5= V. Morais - P. Claesen, Groningen 1989
- C. Kamp, Dortmund 1987] 0-0= Bareev 123 20 ... ~g4!? 21. ef6 ~O 22. lLJf4! [22. gO
114 14. ~d2 laae8 15. a3 [15. laae 1 lae7 16. lLJg3 lLJe5! 23. ~h6 ~f6 24. ~b5 lLJO 25. ~hl lae4+]
lLJg4 17. ~g5 (17. h3lLJh6 18. ~bl ~f4! 19. ~c2 g6 lLJe5 23. lafe 1 laf6 [23 ... lLJd3? 24. f7+- A. Korolev]
20. lLJe2 ~b8! 21. ~d2 lLJf5+ Zinn - Uhlmann, 24. lae5 lae5 25. gO ~d4 26. lLJg2!+ A. Korolev-
DDR 1964) lLJh6 18.lae2laO 19. gOlLJd4 20. ~d4 Hlusevich, corr. 1990 - 52/(258); 20 ... lLJe5 21. lLJe5
~d4 21. ladl ~b6 22. ~e3 ~c5+ Westerinen - lae5 22. ~d4 ~f5! [22 ... ~d4 23.lLJd4+ Ivanchuk-
Uhlmann, Halle 1967] ~c7 16. h3 e5 17. de5 lLJe5 Brenninkmeijer, Arnhem 1987/88 - 45/(313)] 23.
18. ~e5 ~e5 19. laac 1 ~b6 20. lLJe5 lae5 21. ~c300 ~b6 [23. ~e5 ~d3 24. lafel lae8 25. ~d4 ~e2+
Pilnik - Teschner, Moscow (01) 1956; 15 ... lae7! Seferian] ab6 24. ~b5 ~d7!= Gavrilov - Seferian,
USSR 1991 - 53/(256)
115 14... ~h8 15. lLJe5 laae8 16. lLJh5 lae7 17. lLJd7
lad7 18. ~hl g6 19.1LJf6laf6 20. ~g4+ Janosevlc- 124 13. lLJc3 - 12.lLJc3
Pietzsch, Harrachov 1966 - 1/126; 14... laae8 15. 125 14. ~e3?! ~b2! [14 ... ~c7 15. g3 laae8 16.
lLJe5lae7 16. ~hl [16. b4 a6 17. lab 1 ~c7 18.lLJd7 lacl ~b8 17. lLJg5 h6 18. lLJO lLJg4!oo Ristoja -
lad7 19. lac 1 ladf7 20. a4 ~b6 21. lab 1= Janosevic Farago, Helsinki 1981] 15. lab 1 ~a216 . .§b7laab8+
- Smederevac, Jugoslavija 1960] ~e8 17. f4 (A. V. Maki - Farago, Jarvenpaa 1982
Abedinov - M. Johansson, Malmo 1998) ~h8 18. 126 15... lLJd8? 16. lLJg7! lae 1 17. lLJe 1 ~g7 18.
~c2lac7 19. a3 lLJe7 20. ~d2lac8 21. laacl a622. ~d7 lLJd7 19. ~g4+- Keres; 15... lae7? 16. ~g5
~bl ~b5 23.lafel ~d8= Uhlmann laae8 17. lLJg7! lag7 18. ~d7 lael 19. ~el lLJd720.
116 15. ~hl ~h8 16.lLJe2 ~d6 17.lacllaae8 18. ~e6laf7 [20 ... ~h8 21. ~h6! lag6 22. ~d7lah6 23.
h3 e5= P. Haugli - Ernst, Kebenhavn 1988 lael lLJe7 24. lae7 ~e7 25. ~e8! ~g7 26. ~e7+­
117 19 ... ~e3!? Shaked Karker - Yarkovsky, corr. 1958] 21. ~d6+ Keres-
Bannik, USSR 1957; 15... lLJe7 16. ~h3 lLJg6 17.
118 21. lLJf5! ~g5! 22. ~c3 ~c5= Rublevsky -
lLJeg5 lLJg4 (Torbergsson - R. Fuchs, Kebenhavn
Shaked, Groningen (mil) 1997 - 71/279
1956) 18. ~g4 ~g4 19. lae8 lae8 20. h3 ~f5 21.
119 13 ... ~b2 14.lael 0-0 15.lae3 [15.lae2 ~a3 lLJe5!+ Uhlmann; 15... lLJa5 16. ~g5 ~e6 17. lae6
16.lLJe6 ~e6 17.lae6laae8 18.lae8lae8 19. ~b5= ~h2 18. lLJh2lae6 19. ~e6 ~e6 20. ~f6 ~f6 112 : 1/2
Estrin - Filtser, USSR 1957; 15. lLJe6 ~e6 16. lae6 Gligoric - Schmid, Dublin 1957; 16. ~hl!? Bareev
laae8 17.lae8lae8 18. 'lWcl ~b6 (18 ... ~cl 19. lac 1 127 17 ... lLJe4? 18. ~e4 de4 (R. Soiter - H.
lac8= Upton - Farago, Malta (01) 1980) 19. labl
Lachmann, BRD 1958) 19.1LJeg5! eO 20. ~d3 g621.
~a5 20. h3 (Milic - Uhlmann, Krynica 1956) a6 21.
~c4 ~g7 22. ~f7 ~h6 23. h4+- Uhlmann
lab7lLJd4 22. ~g5lLJO 23. gO ~el 24. ~g2lae7=
Uhlmann] ~b6!? 16. lLJe6 ~e6 17. lae6 laae8 18. 128 18. g4lLJf5 19. gf5lLJe4 20. ~e3 ~e6 21. fe6
lae8lae8 19. lab 1 ~a5 [19 ... ~c7 20. ~b3lLJa5 21. lae6+ Riedmuller - Heemsoth, corr. 1957
~a3lac8 22.lLJe5+ Nadyrhanov - Maiorov, Krasno- 129 21. h4! h6 22. ~d5 lLJf6 23. ~f5 laad800 A.
dar 2000 - 78/(290)] 20. ~b3 [20. lab7 lLJd4!oo De Lundin - A. Carlsson, Sverige 1978
Gleria - M. Becker, Brilon 1993] lae7 21. lac 1+ G. 130 12 ... ~d7 13. ~g5 [13. a3lLJd4!? 14.lLJd4 ~d4
Glatt - R. Weyerstrass, corr. 1994 15.lLJb5 ~e5D 16. f4 (16. g3!? ~b8!? 17. ~f4 ~h5
120 14. lab 1 ~d7! [14 ... lLJd4 15.lLJd4 e5 16.lLJd5! 18. ~h5 lLJh5 19. ~b8 lab8 20. lLJa7 ~e7 21. laac 1
~d4 17. lLJf6 laf6 18. ~c2+ Zapata - Arencibia, ~d600 T. Szinlki - Gyu. Meszaros, Magyarorszag
Bayamo 1987 - 43/341; 14 ... lLJe4 15. lLJe2 ~d7 1994) ~c5 17. ~hl ~b8 18. b4 ~b6 19. ~b200
(15 ... laO?! 16. gO lLJg5 17. ~hl! (Rublevsky - R. (6. ~e5) J. Alcazar - P. Hummel, Oropesa del Mar
Meessen, Rethymnon 2003 - 88/245) g6 18. lag 1! lLJf3 1998] 0-0-0 [13 ... lLJd4? 14. lLJd4 ~d4 15. laeI!
19. ~g6! hg6 20. ~d3lLJgl 21. ~g6 ~f8 22. ~f6 ~e8 (15.lLJb5!? ~e5 16. f4 ~c5? 17. ~hl ~b8 18. lac 1
23. lag 1+~ Rublevsky) 16. ~e4 de4 17. lLJg5 laad8 ~b6 19. ~f6 gf6 20. ~g4+~ Magomedov - Curi,
18.lLJe4 ~e800 Vic. Ivanov - O. Maiorov, Smolensk Yerevan (01) 1996 - 67/(354); 18 ... ~d6!?; 16 ...
2000] 15.laellaae8 16. ~c2lae7 17. ~d2lafe8 18. ~e300 Magomedov) ~h2 16. ~h2 lLJg4 17. ~g3
labdl e50c Ernst - Th. Welin, Norrkoping 1988 ~f2 18. ~h3 lLJf6 19. ~f6 gf6 20. ~h5+ Bondar -
121 14... ~d7 15.lafel laae8 16.laadl ~c7 17. g3 Blatcev, corr. 1976] 14. lacl h6 15. ~h4 ~b8 16.
~h8 18. ~bl ~c8 19. lLJe5 lLJe5 20. lae5 ~f7 21. lLJa4 ~a5 17. lLJc5 ~c8 18. a3+ Boleslavsky -
lade 1+ Parma - Planinec, Maribor 1977 - 23/216; Makarov, USSR 1956
14... ~h8 15. lLJg5 lLJd4 [15 ... e5?! 16. de5 lLJe5 17. 131 13. a3 ~d7 [13 ... e5?! 14.lLJd5! lLJd5 15. ~c4+
laael lLJfg4 18. h3 lLJd3 19. ~d3 ~f5 20. ~d5 lLJh6 Mi. Tseitlin - Preuschat, Bremen 1999 75/(257)] 14.
21. lLJge6 laf6 22. lae2+ Hellers - Agdestein, Sverige ~e3 - 13. ~e3
- Norge 1985 - 40/345; 18. ~h7!? Hellers; 15 ... 132 14 ... lLJg4 15. ~h4 ~h8!? [15 ... lLJh6 16. ~g3
lae8 16. lafe 1 lLJd4 17. lae3 e5? 18. lLJf7 ~g8 19. ~e7 (16 ... ~g3 17. hg3 (Van der Wiel - Short, Biel
73 C 06

1985 - 40/348) ~b2 18. ltJa4 ~a3 19. ltJc5+) 17. Tseitlin - M. Schulz, Berlin 1992 - 55/277) 17.
ttJa4 ~a5 18. ilc2 (18. a3 laf3! 19. gf3 ltJd4 20. ltJc3 ltJa4! + Bareev
ilf6 21. ~hl ~b6!00 Keres - Bronstein, Moscow 144 14. lacl laac8 15. lael ~h8 16. ltJa4 [16. h3
1956) ltJf5 19. a3 ltJg3 20. hg3 ~c7 21. lac I! g6 22. ~d8 17. ilbl ~e8 18. ltJe5 ltJe5 19. de5 ile5 20.
b4 a6 23. ltJc5 laf6 24. ila4! b5 25. ilb3 ilc5D 26. ila7 ilf4 21. lac2 ~h5 22. ~h5 ltJh5 23. lace2 ilc7
~c5+ Nijboer - Farago, Dieren 1988 - 46/352] 16. 24. ild4= Groszpeter - Prandstetter, Bucure~ti 1980]
ilh7 (Geller - Ulibin, Sochi 1989) ltJh2!oc 6. 17. ~a5 17. ltJc5 ilc5 18. lac5 'lWa2 19. ~d2 b6 20. lac3
ttJg5 ~d4 18. ~h5 ~g4 Van der Wiel ~a5 21. laec 1 ltJe4 22. ile4 de4 23. ltJg5 ~f5 24.
133 IS. iln a6! 16. ~d2ltJh5 17. ile3 ~c7 18. h3 ~c2= Radulov - Prandstteter, Warszawa 1979; 14.
ttJf4+ Herndl - Skembris, Athens 1987 - 44/335; a3 ~d8 [14 ... ile8 15. ltJg5 ltJe7! 16. h3 ilb8 17.
IS.ltJeS!? ile8 16.ltJc6 ~c6 17. ilb5 ~b6oo Tolnai ~c2 h6 18.ltJf3ltJh5!? 19.1afelltJf4 20. ilf4 ilf4=
- Hertneck, Kecskemet 1988 R. Bernard - Schmidt, Poznan 1987 - 44/(335)] 15.
134 16. ild2 ~d8 17 . .§cl ltJg4!+-4 Fernandez h3 lac8 16. lael ~h8 17. lacl ~e8 18. lac2 a6 19.
Garcia - Illescas, Espana 1986 - 42/(336) lace2 ~h5!? [1 9 ... lac 7 20. ilcl b5 21. ilblltJd8 22.
~d3 !+ Geller - Uhlmann, Skopje/Ohnd 1968 -
135 18 ... ~b6oo P. Kucera - M. Matlak, Ceske
Budejovice 1997 6/269] 20. ilciltJg800 W. Hahn - K. Briiderle, BRD
1986
136 20... lafe8 21. lae3 ~c8 22. ilf6 lae6 23. ~d3
145 IS.ltJeS ile8 16. ltJc6 [16. ltJa4?! ~a5 17. ild2
W'g8 24. ild4= B. Marjanovic - Z. Stamenkovic,
~c7 18. lac 1 ilh5!? 19. f3ltJd7+ Tal- Wiedenkeller,
Jugoslavija 1991; 22. ltJg7!; 20 ... ile6=
Trud - Rockaden 1986 - 42/341] ilc6= R. Braunton
137 13 ... ~b2?! 14. ltJb5! ltJe4 15. a300 Timofeev - S. Hutchings, corr. 1989; IS. a3 ile8! 16. ltJg5!?
- Ulibin, Togliatti 2003; 13 ... ild7 14. a3 [14. lael ilh5 17. ~blltJd4D 18. h3 [18.ltJa4 ilh2 19. ~hl
- 13. lael] ~h8 15. ilc2 ile8 16. lael ilh5! 17. ~d6 20. ild4 ~f4 21. ilf6 ~f6 22. ltJh3 ilg400 P.
~e6 ilf3 18. gf3 ~b2 [18 ... ltJe7? 19. f4 ~d8 20. Polakovic - M. Mraz, corr. 1987] e5 19. ilh7 e4!00
W'd3 ltJg6 21. ~h3+- S. Sanchez - S. Naranjo, Van der Wiel - Ree, Nederland (ch) 1985 - 40/349
Bogota 2004 - 94/(201)] 19.1ad6 [19.ltJa4 ~c2! 20. 146 IS ... laae8?! 16. ltJe5! ~d8 17. f4 lae7 18.
W'c2ltJd4 21. ~d3ltJe6 22. ilf6laf6 23. ~d5ltJf4?! ilbl ile8+ O. Muller - Kindermann, BRD 1988
24. ~b7 (Frois - Ang. Perez, La Habana 2005 - - 46/(353); IS ... laac8 - 14. lac 1
94/201) laafS 25. ladlD ila3 26. ~a7ltJh3 27. ~g2
147 21. ilf3 ~h4 22. lac2 ltJd6 23. g3 ~f6 24.
~f3 28. ctJc5 ilc5 29. ~c5 laf2 30. ~h3 la8f3=;
23 ... ltJg5!~] ~c3 20. ilf6laf6 21. lad5 laf3= Ang. ilg2ltJc4 25. b3 ltJe3 26. fe3 laad8 27. lad2 ~g5oo
Perez, Mena Crespo Campora - Kindermann, Thessaloniki (01) 1988 -
46/353; 24 ... ltJf5!? Kindermann
138 14. lacl ild7 15. ltJa4 ~c7 16. ilh4 ile8 17.
148 9. f4 fe5 10. fe5 [10. de5 ilc5 11. ltJb3 ilb6 12.
ilg3 ilh5 18. ile2ltJe4 19. ltJc5 ltJg3 20. hg3 ~e7oo
[6 e5] Tolnai - Supatashvili, Budapest 1992 a3 0-0+0 A. Handl - P. Malar, Slovensko 1998]
ltJd4 11. 0-0 ~b6 [11 ... ilc5 12.ltJd4 ild4 13. ~hl
139 17. ltJh2 ilh2 18. ~hl ilf4 19. ~h5 g6 20. ttJe5 14. ltJb3 ltJd3D 15. ltJd4 ltJc5 (15 ... ltJcl 16.
ilf4laf4 21. ilg6 ~e7!= Kosashvili - Ulibin, San- lacl+- Serper - Blater, USSR 1981 - 31/344) 16.
tiago 1990 ~h5 g6 17. ~e5lag8 18. h4ltJd3 19. ~e3+- Serper]
140 19 ... g6 20. ilg6 ~g7 [20 ... ~g8 21. ilf6! laf6 12. ~hlltJe5 13.ltJf4 [13.ltJd4 ~d4 14. ~h5 g6 15.
22. ef6 hg6 23. ~g6 ~fS 24. ~h6 wg8 25. lac3! d4 ilb5 ild7 16. ild7 ~d7 17. ~e2 ild6+ M. Kuijf-
26. ~f3 ltJe5 27. laf4+-] 21. ilb I! !+ Ulibin Ree, Nederland 1981 - 32/(379)] g6 14. ltJb3 ltJdc6
141 20. ilf6!? gf6 21. ~h6 ~g8 22. ef6 laf6! 23. [14 ... ltJb3 15. ab3 ild6 16.ltJh5 gh5 17. ~h5 ~d7
W'f6 ~h2 24. ~fl ~hl 25. ~e2 ~cl 26. f4!? ~gl! 18. ilh700 (6. ilg5, laf7) L. Widrowski - L. Marusiak,
27. ~h7! 1/2 : 112 Akopian - Ulibin, Minsk 1990 - corr. 1989] 15. ~e2 ild6 16. ile3 ~c7 [16 ... d4?!
49/317 17. ilg 100 Kupreichik - Vai'sser, Sverdlovsk 1984-
142 21. ilf4 ~f7 22. ilf5 ~f5 23. ~f5 ef5 24. ~fl 38/389] 17. ttJd4 ~e7 18.ltJh5!? gh5 19. ~h5 ~d7
g5 25. ild2 f4= A. Rezvani - S. H. Daneshpour, 20. ltJe6!00 Kupreichik
Iran (ch) 2002; 21. ilfS ef5 22. ilf4 ~e7 23. ~fl 149 9 ... ~e7 10. ltJf3 fe5 11. de5! ltJde5 12. ltJe5
W'e6! 24. ~e6 ile6 25. ltJc5 ltJd8 26. ltJb3 lac8=; ltJe5 13. ~h5ltJf7 14.0-0 g6 15. ~e2 ilg7 16. ilb5
21. ~e8 ~h7 22. g4 ltJg3!? 23. fg3 ~e5 24. ~g2 ~f8 17. ile3 ile5 18. ltJd3 ild6 19. f400i Morozov
W'd4 25. gf5 ~d3 26. ~g6 ~h8= Ulibin - Belinkov, USSR 1958
143 13 ... ~b2? 14.ltJb5 ilb8 15. lab 1 ~a2 16.laal 150 I1.ltJg6 hg6 12. ef6ltJf6 [12 ... ~f6!? 13. ~h8
W'b2 17. laa4! +- [6. ilc 1] F. Manotas - E. Rosado, ~f7 14. f4!? (14. O-O? ltJc5 15. ilbl e5+i Barle -
Colombia 1999; 13 ... ~d8 14. ilg5 [14. lael!? ~e8 Portisch, Ljub lj ana/Portoro:z 1973 - 16/1 75) ttJc5 15.
15. ttJe5!? ile5 16. de5ltJe5 17. ,1tc5ltJd3 18. ~d3 ilb 1 ild7 16. 0-0 lac8 17. ~h3! ~b6 18. ~hl ~a6
~f7 19.1tJd5 b6! (19 ... ltJd5 20. ~d5 ild7 21. ~b7+) (Sigurjonsson - Hjartarson, Westmannaeyjar 1985 -
20. ilh4 (Tal- Diez, Malaga 1981 - 31/346) ilb7!=; 39/354) 19.1ae I! .ad6 20.ltJf3ltJf3 21. ~f3 ilc6 22.
19. ~e3+] ~e8!? [14 ... jid7 15. lael ~b8 16. ilh4 ~g3 ltJe4 23. ile4 de4 24. ile3+ Hjartarson] 13.
a6 17. lacl b5 18. ilbl ilf4 19. ilg3+ Karpov - ~h8 ~f7 - 11. ef6
Hort, Budapest 1973 - 15/200] 15. h3+ A. Sokolov 151 14. ilg6 e4 15. 0-0 ltJe2 16. ~hl ltJf4 17.
- Morovic, Kebenhavn 1992; 13 ... a6 14. a3 [14. lae 1 ilh7 ltJd3 18. b3 ~d6! 19. a4D ltJcl 20. laacl ~f4!
W'c7 15. lac 1 ild7 16. h3laae8 17.ltJe5 (Marjanovic- [6. ~h6-+] 21. f3!D ~d2!? [21 ... e3 22. lafel!
Leow, Teesside 1973 - 16/177) ile5! 18. de5 ~e5 ~h6D (22 ... ~f7? 23. ltJfl +- Janjgava - Dreev,
19. ilc5 ~g5oo] ~h8 15. lac 1 ~c7 16. h3 ~f7 (Mi. Lviv 1987 - 44/327) 23. ltJfl d4 24. lac4+ Bareev]
C 06 74

22. fe4 ~h6 23.lac7! iJ.,d7D 24. e5ltJh7 25. e6! ~e6 159 IS... iJ.,b4 16. ~fl ltJf3 17. gO iJ.,e7 18. lag 1
26. ~g8 ~d6D 27. lad7! ~d7 28. ~d5 ~c8! 29. [18. ~g3 e400 Malikov - Kalmitschenko, USSR 1985
~f7!oo 6. 29 ... ~c6 30.lael!~ Janjgava, Bokuchava - 39/(354); 18. iJ.,g5!? iJ.,f5 19. iJ.,f5 gf5 20.lacl+]
152 18. ~fl ~f7 [18 ... e4 19. ~h3! ~e6 20. ~g2 iJ.,f5 19. iJ.,f5 gf5 20. iJ.,e3 6. lad 1+ Kalinitschenko;
iJ.,e7 21.lahel iJ.,b4 22. fe4!! iJ.,el 23. ~f5 ~f7 24. 15... e4 16.ltJd4 iJ.,b4 17. iJ.,d2 [17. ~fl ed3 18. iJ.,g5
e5 iJ.,d2 25. iJ.,f6 gf6 26. ~f6 ~g8 27. lag 1!+- (18. iJ.,e3 iJ.,e7! 6.ltJh5) ~b6 19. iJ.,f6 ~f6 20. ~f6
Kholmov - J. Jurek, Decln 1996 - 67/354] 19. ~g2! gf6 21. lad 1 b6+c§J Daberitz - Kosten, Avoine 1985
e4 20. ~h3! d4 21. iJ.,f6 ~f6 22. ~h4 g5D 23. ~h8 - 40/(342)] iJ.,d2 18. ~d2 ~a5 19. ~dl ed3 20. f3
~g6 .24. , fe4 fe4 25. ~g8 ~f6 (Prandstetter - J. Jurek ,
[20. ~f4 iJ.,d7 21. ttJb3 iJ.,a4 22. lac 1 ~g8 23. f3 lae8
Karvina 1986 - 42/333) 26. h4! ~f5 27. hg5 ~g5 28. 24. ~d2 ~b5oo Prandstetter - Haba, CSSR (ch)
~g5 ~g5 29.!!b7! b6 30.lad7!+ Prandstetter 1986 - 41/(314)] iJ.,d7 21. ~f2lac8 (Sh. Jackson -
153 14. f4 ltJc6! 15. ~h4 e5!i 16. fe5 ltJe5 17. Kosten, London 1985 - 40/342) 22. b3 ~c3 23. lab 1
iJ.,e2 ~b6 18. ltJf3 [18. ~g3 iJ.,g4!+ De la Paz - iJ.,f5 24. ~b2!+ Kosten
Matamoros, Santa Clara 1996 - 67/(354)] ltJf3 19. 160 18. iJ.,g5 ~a5 [18 ... lac8 19. 0-0 lac4 (19 ...
iJ.,f3 iJ.,f5+ X~e 1 Nogueiras iJ.,e7 20. laac 1 (20. lafe l!? ~d6 21. ~g3 ltJd7 22.
154 16... ttJhS 17. iJ.,g6! ~g6 18. ~hl ~h4 [18 ... laadl iJ.,f800 Van der Wiel - Reefschlager, Volmac
ltJf6 19. lagl ~f7 20. lag7 ~e6 21. iJ.,g5 iJ.,e7 22. - Porz 1984 - 37/310) d4 21. ~h3+ Yandemirov-
lae7! ~e7 23. lacl ~f7 24. lac8 lac8 25. ~c8+ Kravtsov, Tula 2001) 20. ~h3 ~d7 21. laadl ~e6
Ernst - ~odgaard, +K0benhavn, 1986 - 42/(3~4)~ 22.lafelltJd7 23.lae2 (Timman - Morozevich, Wijk
19. ~f8 iJ.,h3119 ... iJ.,g4 20. ~a3.+- W. Kruszynski aan Zee 2000 -77/264) iJ.,c5 24. ~hl 6. lag 100; 21.
- Ehrenfeucht, Porabka 1986 - 42/334] 20. lagl laacl!? Timman] 19. ~fl g6 20. iJ.,f6 ~a6 21. ~g2
~h7 21. ~a8? ~f2 22. ~f8 iJ.,g2! 23. lag2 ~fl 24. ~f6 22. ~f6 [22. ~a4 ~c6 (22 ... ~e6 23. laadl b6
laglltJg3! 25. hg3 ~h3#; 21. ~f7+ W. Kruszytlski; 24.lahel iJ.,e7 25. lacl!+ (Xc6) Miroshnichenko -
16•.. iJ.,f5 17. ~f5 gf5 18. iJ.,g5 iJ.,c5 19. ~h3 ~d7 Nosenko, Ukraine (ch) 2001 - 83/247; 24 ... a5!?
20. laad 1 d4 21 . .§fe 1 lae8 22. iJ.,f6 ~f6 23. ~h 1 g6 Miroshnichenko, Zontakh) 23. ~b3 iJ.,c5! 24. laac 1
24. lag 1+ [j ~g] Zlochevskij - Barsov, USSR 1987 b6+ Brodsky - Gleizerov, Port Erin 2001 - 83/(247)]
- 44/(327) ~f6 23. laacl iJ.,d6 24. lahdl ~e6 25. lac3 g5 26.
155 18. eS?! ~h4 19. iJ.,g6 ~g6 20. ~f8 iJ.,f5 21.
ladcl ~d7= Van der Wiel - Timman, Bruxelles
~d6 ~h7 22. f3 [22. ~d5 iJ.,e4 23. ~dl lac8 24. f3
1986 - 41/314
lac2 25. iJ.,d2 iJ.,f5 26. lae 1 ltJf4-+ Kolcak] lac8-+ 161 10. 0-0 iJ.,d6 [10 ... ltJd4? 11. ltJd4 ~d4 12.
Krocian - Kolcak, corr. 1988 - 45/312; 18. edS ltJO ~f6 13. iJ.,g5 ~f7 14. ~c2! iJ.,d6 (14 ... ltJf6? 15.
~h400i~ E. Mana - A. Mambrini, Italia 1987; 18. ttJe5 ~e7 16. iJ.,g6!+- Vanglovsky - Gergel, USSR
iJ.,e3 ~h4 19. f3 iJ.,h3 20. ~h7 iJ.,c5 21. iJ.,c5 ~g5 22. 1974; 14... g6 15.laacl! ~g7 16. ~c7+- Rublevsky)
~f2 ~d2 [22 ... .§c8 (Strukov - Vinokurov, USSR 15.laacl !+- Rublevsky - S. Djachkov, Russia 1998
1990 - 51/(267» 23. iJ.,e3 ~g2 24. ~e 1 ~b2 25. - 73/316] Il.ltJf3 - 10.ltJf3
lad 1 iJ.,fl 26. iJ.,fl ! lac2 27 .lad2 (27 .lad5?! ~a I! 28. 162 10... iJ.,b4 11. iJ.,d2 iJ.,d2 12. ~d2 0-0 13.0-0
ladl ~c3 29. iJ.,d2 ~f3+) ~c3 28. iJ.,g5 de4 29. fe4 e5 14. de5 ltJde5 15. ltJe5 ltJe5 [15 ... ~e5 16. iJ.,b5
laa2= Sveshnikov, Vinokurov] 23. iJ.,e2ltJf4 24. ~g3 iJ.,g4 17. f3 iJ.,e6 18. lafel ~d6 19. laacl laf620.
iJ.,fl 25. iJ.,flltJh5+ Darnstadt - Schafer, Berlin 1993 iJ.,c6 bc6 (Matulovic - Korchnoi, Jugoslavija - USSR
156 15 ... ltJf5 16. iJ.,g5 [16. ~hl e4 17. iJ.,e2 iJ.,e6 1972) 21. b4 a5 22. a3 6.lac5+] 16.ltJd4 [16. iJ.,c2
18. g4ltJd6 19. f3 d4! 20.ltJd4 iJ.,d5! 21. g5ltJf5 22. iJ.,e6 17 .ltJd4 iJ.,f7 18.laad 1+ Rozentalis - Temirbaev,
ltJf5 ef3 23. iJ.,f3 iJ.,f3 24.laf3 ~dl 25. ~g2 ~e2 26. Manila (01) 1992] ltJc6 17.ltJc6 bc6 18.laacl iJ.,d7
laf2 ~f2 27. ~f2 iJ.,c5+ Khasanova - Sedina, USSR 19. b4+ [Xc6] Trifunovic - Matanovic, Beograd 1954;
1984 - 37/(310)] ~b6 17. laac 1 a5! [17 ... e4?! 18. 10... iJ.,d6 11. 0-0 [11. iJ.,g5 ~f7 12. 0-0 e5 13. de5
iJ.,e2 iJ.,e6 19. g4!+ Beliavsky - Cuartas, Bogota ltJde5 14. ltJe5 iJ.,e5 15. f4 iJ.,b2 16. labl iJ.,f6 17.
1979 - 27/235] 18. ~hl a4 19.1tJd2 iJ.,d7 20.ltJf3 ~c2 g6 18. ~c5 iJ.,e7 19. iJ.,e7 ~e7 20. ~d5 iJ.,e6
lae800 R. Black - D. Anderton, corr. 1988 21. ~e4 0-000 Schmittdiel- Hertneck, Deutschland
157 16 ... ~b6? 17. iJ.,g6! ~g6 18. ~f8 ~e6 19. 1993] 0-0 [11. .. h6 - 10 ... h6] 12. iJ.,g5 ~f7 13.
f4+- Vaganian - Psakhis, USSR 1984 - 37/(310) iJ.,h4 ltJf6 14. iJ.,g3 ~c7 15. lacl+ [Xe6] Pilnik -
158 18. iJ.,g5 iJ.,c5 19. ~h3 [19. ~d8 lad8 20. b4
Stahlberg, Goteborg 1955
iJ.,b6+ Moskalenko, Vainerman; 19. ~h4 ~d6 20. 163 11. iJ.,e3 iJ.,d6 12. lacl 0-0 13. ltJc3 lad8 14.
iJ.,f6 ~f6 21. ~f6 ~f6 22. laa5 b6 23. laa6 e4 24. iJ.,blltJf8 15. a3 e5!? [15 ... iJ.,d7 16. g4!+i~ Varavin
lafal lac8 25. ~fl!? (25. laa7 iJ.,d4! 26. lad 1 lac2+) - Vshivkov, Perm 1998 - 75/257] 16. ltJd5 ~f7oo
iJ.,b4! !+ G. Kramer - Chernin, Somerset 1986 - Varavin; 11. ~c2 iJ.,d6 12. iJ.,g6 ~e7 13. 0-0 lad8
42/335; 0 20.laad 1 McCambridge; 24. lac I! 6. b400 14.lae 1 ltJb4 15. ~b 1 ltJf8 16. iJ.,d3 ~f7oo Tiviakov
Chernin] ~d7 20. laad 1 [20. b4 ~b6 (20 ... iJ.,b4 21. - Drasko, Formia 1995; 11. iJ.,bl iJ.,d6 12. ~d3 e5
iJ.,f6 gf6 22. ~h5 ~e700 Moskalenko, Vainerman) [12 ... g5?! 13. iJ.,e3ltJf8 14.0-0+ Kveinys - Sakala-
21. iif6 ~f6 22.laa3 g6! 23. ~h4 ~e6= KeQgis- uskas, Lietuva (ch) 2001 - 82/(255); 12 ... ltJb4 13.
Moskalenko, USSR 1984 - 38/390; 20. iJ.,f6 ~f6 21. ~g6 ~g6 14. iJ.,g6 ~e7 15. iJ.,f4+ Kveinys - R.
laacl iJ.,d4 22.lac2lac8 23. ~h4 ~g6= Unzicker- Jedynak, Cappelle la Grande 2002] 13. de5ltJde5 14.
Libeau, Munster 1994] ltJe4 21. iJ.,e3 d4 22. iJ.,c 1 [22. ltJe5 ltJe5 15. ~d5 iJ.,d7 16. f4ltJc6 17.0-0 0-0-000
f3 ~g8!! 23. ~hl! (23. fe4 de3!+) ltJf6+I±H ~e6 23. I. Kurnosov - S. Dyachkov, Samara 2002
~hl (J. Bednarski - Kosten, Lille 1985 - 40/(342» 164 12. a3 0-0 13. ltJg3 [13. iJ.,c2 lad8 14. ~d3
ltJf6=; 23. f4!?; 22 ... ltJf6= Kosten ltJf8 15. b4 a6 16. iJ.,b2 ~d7 17. lafel iJ.,e8 18. ~e3
75 C 06

.§ac8 19. laac 1 ~g6+ Z. S. Markovic - Dimitrov, Maiorov - Skorchenko, Krasnodar 2000 - 80/(286»
Beograd 1995 - 65/(263)] lad8!? 14. ~e3 ltJf800 N. 17. a3 laac8 18. ~e3+ L. Mkrtchian - V. Bashkov,
Managadze - Volkov, Panormo 2002; 12.ltJc3 0-0 Chelyabinsk 2004] 16. de5 ~h400 Nay 00 Kyaw
13. ~e3ltJb6 [13 ... lad8 14.laelltJf8 15. lac 1 ~d7 Tun - Myo Naing, Yangon 1998
16. h3 ~e8 17. ltJh2 ~g6 18. ltJg4 ~h4 19. ~fl 173 13 ... lafl 14.ltJh5 ~e7 15. ~g§ [15.laelltJf8
laac8 20. g3 ~e7 21. ~d2ltJd7 22. ~f4+ Gufeld- 16. ltJg3 + Luther - Geo. Schmidt, Osterreich 2005
Cr. Jones, Los Angeles 2001 - 83/(248)] 14. lacl - 96/(196)] laO [15 ... laf8 16. lael ltJf6 17. ltJf4
~d7 15. ~bllafl 16.ltJe2ltJc4 17. b3ltJe3 18. fe3 ltJg4 18.ltJd5! (18. g3 ~f6! 19. ~d3!+ Belikov - E.
h5 19. ~d3 ~h6 20. h4laaf8oo Kveinys - Hertneck, Moser, Cappelle la Grande 2006 - 96/196) ~d8
Manila (01) 1992 (Shanova - Dyachkov, Moscow 2005 - 96/(196»
165 14. ltJg3 ltJf8 15. lael ~d7 16. ~d2 [16. ltJh5 19. ltJc3! ltJh2 20. ltJe5 ~e5 21. de5 ~dl 22. ltJdl
~f7 17. g4 laac8! 18. a3 e5!+ Gurieli - V. Bagirov, ltJg4 23. f4+ Belikov] 16. ~f3ltJf8 17. ~blltJd4 18.
Berlin 1996 - 671355] ~e8 17. ~e3 ~g6= Tzoumbas ~dl e5 19,. ltJf4 ~fl 20. a3+ G. Ginsburg - Geo.
- Kindermann, Katerini 1992 Schmidt, Osterreich 2005 - 96/( 196)
166 14 ... ltJf8 15. ~f4 e5 16. de5 ~e5 17. ltJe5 ltJe5 174 14. ~e3ltJf8 15. ~d2 ~d7 16. ttJh5 ~fl 17.
18. ~e5 ~e5 19.1tJf4! [19. ~c2 ~e6! 20.ltJf4 ~fl ltJf4 ltJb4 18. ~b 1 ~b5 19. lae 1 a5= Wahls -
21. lafe 1 (Todorovic - Dimitrov, Beograd 1995 - Kindermann, Baden-Baden 1992
65/263) ~d6 22. ~b3+] ~b2 20. ~c2+ Da. Shevelev 175 15 ... ~e5?! 16. de5 ~h4 17.ltJh5! [17. f4 ~d7
- V. Bagirov, Obeda 1997 18. ~e3 ~e8 (18 ... laac8 19. lacl ~e8 20. f5 ltJe5
167 17 ... ~f4 18. ~f4 ~h3 19. ladl g5 20. ~h7 21. fe6 ltJg4 22. h3 ltJe3 23. lae3 d4 24. e7 de3 25.
[20. ~d2 lad7+ Potkin - Radjabov, Moscow 1998] ~b3 ~fl 26. ed8~ ~d8 27. ~f7 rJi;f7 28. ~b3 rJi;g6
~f8 21. ~d2C() 6. 21. .. lad7 22. ~g5; 17 ... ltJd4 18. 29. lafl rJi;h7= Ni Hua - Zhang Pengxiang, Suzhou
~h7 rJi;fl 19. ~g6 ~g6 20. ~g6 ~f6 21. ~d3 ~f5 2001 - 83/(248» 19. ~c5 laac8 20. ~f8 rJi;f8 21.
[21 ... ~g4 22. ~e3 g5 23. ~d4 gf4 24. ~e5 rJi;e5 25. rJi;hl g6 22. ~d2 rJi;g7= Sermek - Hertneck, Leon
f3 ~e6 26. lafe 1 rJi;d6= Iljenko - Gleizerov, Minsk 2001 - 83/(248)] lad7 18.lae3lafl 19. f4+ Tiviakov
1997] 22. ~e3 ltJf3 23. rJi;g2 ~e4 24. ~e4 de4 25. - Hertneck, Leon 2001 - 83/248
laac 1 laac8= Je. Baron Rodriguez - Shaked, Cala
176 16 ... ~e5 17. de5 ~d7 18. ~e3 ~e8 19. ~d2
Galdana 1996
~g6 20. ~b3!+ Asrian - Zhang Pengxiang, Yerevan
168 13. lacl lad8 14. ~c2 [14. ~bl ltJf8 15. ~d2 1999
~d7 16. ~f4 ~e8 17. ~d6 .§d6 18.lafel ~g6 19.
177 18.lafllaac8! [18 ... ltJe7 19. f5!?+j Motylev-
tDf4 ~b 1 20. lab 1 g5 21. ltJh5 ~f7 22. ltJg3 ltJg600 L.
Dworakowski - Sakalauskas, Jyvaskyla 1998] ltJf8 Iljushin, Russia (ch) 2000 - 79/246] 19. lac 1 lac7!
15. ~d2 ~b4! [15 ... ~d7? 16. ~f4 ~e8 17. ~d6 20. ~d2 ladc8 21. ~bl ~b4! 22. ~f2 ltJe5! [22 ...
~d6? 23. a3 a6 24. ~d2+ Nadyrhanov - Chapar,
~d6 18.lafel! ltJg6 (18 ... ~g6 19. ~a4!+) 19. ~g6!?
~g6 20. ltJc3!+ Potkin - Mar. Zielinska, Hamburg
Krasnodar 2001 - 82/255] 23. de5! ~b5 24. lac7
2005 - 94/198] 16. ltJc3 ~d600 Xf4 Potkin lac7 25. lad 1 ltJd7 26. h3 ~e7 27. ltJe2 ~c5=
Nadyrhanov
169 13 ... ltJe7 14. lac 1 lad8 15. ~d2 ltJg6 16. h3
[16. lafe 1 ltJdf8 17. h3 ~d7 18. ~d3 laac8= Stoica 178 10. f4 ~b6 11. ltJf3 ~b4 12. ~d2 ~d6 [12 ...
- Co. Ionescu, Romania 1997 - 71/280] ltJdf8 [16 ... 0-0 13. 0-0 ~d7 14. ~c3! ~d6 15. ~d2+ Gufeld
~f7 17. ltJh2ltJf6 18. f4ltJe4 19. ~e 1+ P. Popovic - - C. W. Jones, Las Vegas 1999 - ?7/(26?)] 13. ~c3
Drasko, Niksic 1996] 17. ltJh2! ~d7 18. ttJg4 ~h4 0-0 14.0-0 e5= M. Rehak - P. Cech, CSSR 1992
19. ~d3 laac8 20. f4 + Stoica; 13 ... ltJdb8 14. lac 1 179 11. ltJf3 - 10. ltJf3
[14. ltJg3 a6 15. ~a4 ltJe7 16. ltJe5!? ~e5 17. de5 180 11. .. ~b6!? 12. ltJf3 e5! 13. fe5 ~e5 14. rJi;hl
~e5 18. ~c5 ~c7 19. lacl ltJbc6 20. ~d300 L. ~d6= L. Bakalarz - Konca, Nal~czow 1986
Vajda - Kasimdzhanov, Zagan 1997 - 70/270] ~d7 181 13 ... ltJb4 14. ~bl ~d7 15. ltJc3 laac8 16. ~e2
15.lael [15. ~d2ltJb4 16. ~d7ltJd7 17. ~f4 ~f4 rJi;h8 17. ltJe5 ~e5 18. fe5 ltJe4= N. Lucke - Libeau,
18. ltJf4 ltJa2 19. lac7 ~f4 20. ~f4 laf4 21. lad700 Munster 1992
Smagin - Volkov, Russia (ch) 1998 - 73/(316)]
~e8 16.ltJg3 a6 17. ~a4 ~g6 18. a3!+ Spasov - V. 182 14 ... ttJe7 15. ltJc3 ltJf5 16. ltJe5 ~c6 17. g4
Bagirov, Yerevan (01) 1996 - 67/356 ltJe7 18. ltJc6 ltJc6 19. ~e3 ltJe7 20. h3+ Matulovic
170 IS.ltJc3 ~e8 16. ~e2lac8 17. lae 1 ~h5 18. h3
- M. Gurevich, Vrsac 1985 - 40/(345); 14... ttJaS
tDc4 19. ~c4 ~O 20. gO dc4 21. ltJe4 ~g6 22. rJi;h 1 15.ltJc3 ltJb3 16. lab 1 ltJcl 17. ~cl laac8 18. ~dl
~e8 19. ltJg5 ~floo S. Joshi - Crouch, Kolkata
~b8 23.lac4lacd800 L. Vajda - Hoang Thanh Trang,
Budapest 1999; IS. ~d2 ~e8 16. ltJe 1 ltJb4 17. ~e8 1994
~ae8= Geenen - P. Claesen, Belgique 1999 183 15.ltJe5?! ~e8 16. g4 rJi;h8+ Afek - Agdestein,
171 18. ~d2 ~e7 19. lafel a4 20. ~e3 ltJa2 21. London 1986 - 42/(337); 16. h3!? Agdestein
~al ~f4 22. ~e6 ~e6 23.lae6 ~d2 24.ltJd2ltJb4= 184 1/2: 1/2 Ljubojevic - Timman, Tilburg 1986
Zarnicki - Dgebuadze, Roque Saenz Pefia 1997 - - 42/(337)
71/(280) 185 11. a3!? ~c7 12. ~g5 0-0 13.ltJc3 a6 14. lac 1
172 13. ~e3 lad8 14. lac 1 ltJf8 15. lae 1 ~d7 16. a3 rJi;h8 15. ~bl ~d7 16. 0-0 ~e8 17. ~d2ltJg4 [17 ...
~e8 17. b4 a600 Brynell - Gleizerov, Stockholm ~h5 18. ltJe5 ~e5 19. de5 ~e5 20. lafe 1 ~d6 21.
1995 - 67/(355); 13. ~bllad8 14.lael [14. ~d3 - ~f6laf6 22. ltJe4 ~f4 23. ~f4laf4 24. ltJc500] 18.
12. ~bl] ltJf8 15.ltJe5 ~e5 [15 ... ~h4 16. f4 ~d7 h3laO?! [18 ... ltJh2=] 19. hg4 ~f4 20. ~dllac3 21.
(16 ... ltJe5? 17. fe5 ~c7 18. lafl !+- (6.laf4-g4) O. ~f4lacl 22. ~cl ~b6 23.ladl+ Suba - O. Foi~or,
C 06 76

Romania 1986 - 41/315; 0 14... ~d7 6. ~e8-h5 ~d4+ Gelfand, Kapengut; 14... ~f4 15. ltJf4 ~b6
Xd4 O. Foi~or 16. ~d2 laae8 17. lafel ltJd4 18. ltJd4 e5 19. ltJd5
186 11 ... ~f4 12.ltJf4 ~a5 13. ~d2 ~d2 14. ~d2 ltJd5 20. ltJf3! laf3 21. ~e4 laf6 22. ~d5 ~f8 [22 ...
0-0 15. lahe 1 ltJe4 16. ~e4 laf4 17. ~d3 ltJd4 [17 ... ~h8 23. ~e3!+ Kveinys - Djurhuus, Oslo 1992 -
~d7 18. ~b5!+ A. Szczygiel - R. Gazik, Lublin 54/255] 23. ~e3lae7 24. b3+ Kveinys - M. Gurevich,
1993] 18. ~e3! ltJO 19. ~f4 ltJel 20. lael ~d7 21. Saint-Vincent 2004 - 90/237
~e5!+ Tal - Timman, Montpellier (m15) 1985 - 197 15. ltJg5?! h6 16. ~d6 ~d6 17. ltJh7 laO! 18.
40/343; 11 ... 0-0 12. ~d6 ~d6 13.0-0 e5 - 10.0-0 ~bl! [18. ~g2 e5 19. ~f3 jili3!+i1 e5?! 19.1ac6! bc6
187 16. g3ltJd4!? 17.ltJd4 e5 18.ltJf5 ~e600 6. e4 20. de5 ~e5 21. ltJd4 laf7 22. lae 1 ~g4D 23. f3 ~d6
J.Jezek 24. ~d3 [24. fg4? ltJg3!+ Kr. Georgiev - Dolmatov,
188 17 ... ltJe4!? 18.ltJe4 de4 19. ~e4laf4 20. ~e3 Sofia 1985 - 40/346] ~d7 25. ltJg5 ltJf6 26. ltJfl
laefS 21. h4la8f600 Mallee - J. Jezek, corr. 1992/93 ~fl 27. ~g6 ~fs 6.lae8=; 0 18 ... ~e8 Dolmatov
- 58/(309); 17... ltJb8 18. ~d3 ltJc6= Bareev 198 16... g617.lael a618.ltJe5ltJe519.lae5~b6
189 11. .. ~b6 - 8 ... ~b6
20. lac2!+ Dvoirys - Dolmatov, USSR (ch) 1986 -
41/(316); 16... ~e7 17. ~b5+ [6. ~c6, ltJe5] Ivanchuk
190 12. h3 0-0 13. ~e3 a6 [13 ... ~d7 14. lac 1 (14. - Kaplun, USSR 1985 - 40/(346)
ltJc3 a6 - 12. ltJc3) laac8 15. a3 ~b8 16. b4 b5 17.
199 17 ... ltJf6 18.ltJe5ltJd4 19. ~7+ Mikhalchishin
ltJc3 a5 18. ltJb5 ab4 19. ltJd6 ~d6 20. ab4 ltJb4 21.
~b 1+ Ma!",janovic - Drasko, Jugoslavija (ch) 1986 200 20. lac2 ltJg7 21. ~fl ltJf5 22. lad2 ltJd6 23.
-41/(318)J 14. lac 1 ~d7 15. a3laae8 16. ~c2 ~b8 h4+ Dvoirys - Vaisser, Sevastopol 1986
17. lafe 1 lae7 18. ltJc3 ~e8 19. ltJb I! h600 Gavrikov 201 14 ... ltJe4 15. lael ~e7 16. h4 ~d6 17. lacl
- Lputian, USSR (ch) 1986 - 41/318; 19 ... lac7!?oo laf4 18. gf4 ~f4 19. ~e4 ~g4 20. ~hl de421.ltJh2
Gavrikov, Siekys; 12. ~d2 0-0 13. lacl [13. ltJg3 ~h4 22. d5!+ Sorokin - Machulsky, Kostroma 1985
e5! 14. de5 ltJe5 15. ltJe5 ~e5 16. ~b3 ~d7 17. - 40/(346)
~c3! ~c3 18.laacl ~f4 19.1ac3 ~c6 20. ~b5 ~b5 202 15. b3 ~h8!? 16. ~c2 [16.ltJg5 e5 17.ltJh7!?
21. ~b5 lafl= A. Blodstein - Mesropov, Voskre- ltJh7 18. ~h5 e4 19.1tJg6 ~g8 20. ~d5lafl 21. ~c4
sensk 1993 - 58/(309)] ~d7 14.ltJg3 ~b6 15. ~c3 ltJd8 22. ltJe7 ~fs= Dvoirys - M. Gurevich, USSR
~f4 16. laal ~e8 17. ~el! ~fl 18. b4! a6 19. a4+ (ch) 1986 - 41/317] ~d7 17.laellaae8 18. lac 1 e5!
Kobalia - Iljushin, Russia 2005 - 94/199 19. ltJe5 [19. de5 ltJg4 20. ltJd3 ltJce5 21. ltJfe5 lae5
191 13 ... e5 14. de5 ltJe5 15. ltJe5 ~e5 16. lac 1 22. lae5 ltJe5 23. ltJe5 ~f2 24. ~hl ~h3 25. ~gl
~d6 17. ~e5 ~e5 18. ~b3 ~h3!? 19. lafel laae8 ~d2oo] ltJd4 20. ltJd7 lae 1 21. ~e 1 ltJf3 22. ~h 1 [22.
20. ~c3+ w. Kruszynski - Mucnik, Cz~stochowa ~fl ltJd7 23. ~e7 ~c6D 24. ~g2 ltJd4oo] ltJd7 23.
1991 - 51/267; 13 ... a6 14.lael ~d7 - 13 ... ~d7 ~e3 ~e3 24. fe3 lac8 (J. przewoinik - O. Foi~or,
192 14. lac 1 ~d7 [14 ... ~f4 15.ltJf4laf4 16. gf4 Timi~oara 1987 - 43/344) 25. ltJd5 ltJde500 O. Foi~or
~f4 17. ~e2 ~d7 18. ~d2 ~d6 19. h3 ltJh6 20. 203 16.ltJg5ltJd4 17. ~h7! ltJh7 18.ltJg6 ~g8 19.
~b5 lafS 21. lac3 ltJf5 22. ~c6 bc6 23. ltJe5+ ltJe7 ~h8 1/2 : 1/2 Gelfand - Ivanchuk, USSR 1985
Rozentalis - Lputian, Kharkiv 1985 - 40/(346)] 15. - 40/(344)
h3 e5 16. de5 ltJge5 17. ~h7 ~h7 18. ltJg5 ~g6 19. 204 19 ... itJd8? 20. ~e5!+; 19 ... ~d7 20. ttJfe6
~d500 Nijboer - Brenninkmeijer, Nederland 1987; ~e6 21. ~e6! [21.ltJe6laae8 22. lab7 ltJd8 23. ~g5
15.lael - 13 ... ~d7 g6 24. ~g6! lae6! 25. lae6 ~e6 26. ~h6 ltJb7! 27.
193 15 ... e5 16. de5 ~h6 [16 ... ltJge5?! 17. ltJe5 ~f8ltJg8 28. ~f7 ~el 29. ~g2 ~e4 30. ~gl 1/2: 1/2
~e5 18. ltJd5 ~h3D (18 ... ltJd4? 19. ltJf4? b5! 20. Geenen - Beth, Belgique 1991 - 52/259J ~e6 22.
~h5 ~h5 21. ltJh5 ltJO 22. ~g2 ~b7 23. lafdl ltJe6 lafl (Rozentalis - Ivanchuk, USSR 1986 -
g5!?+ Lakos - Gleizerov, Oberwart 1999 - 76/268; 41/(317)) 23. ~b5!? ltJe4 24. ~c6 bc6 25. lab2+
19. ~c4!+ Gleizerov) 19.1ael ~b2 20.ltJf4 ~f5+] Ivanchuk
17. h4 ltJge5 18. ltJg5 d4 19. ltJe2 + Kudrin - J. Ryan, 205 13. ltJg3 ~d7 [13 ... ~h8 14. lacl ~b6 15.
Port Erin 1999 ~b I! ~b2 16. ~f6 laf6 (16 ... gf6 17. ltJg5! fg5 18.
194 20. f4+ Hjartarson - M. Gurevich, Madrid 1989 ~h5laf5D 19. ~f5 ef5 20. ~e8 ~g7 21.ltJh5 ~h6
195 14. lael a6 [14 ... ltJg4 15. lacl ~f4 16. ltJf4 22.ltJf6 ~g7D 23. ltJh7+) 17.ltJg5 g6 18. ltJh5lafS
laf4?! 17. gf4 ~f4 18. ~fl !+ Rozentalis - Moska- 19.1tJh7! ~h7 20.lac6! bc6 21. ~g4 ~b7D 22. ~g6
lenko, USSR 1985 - 40/(346); 14... laae8 15. lac 1 (15. ~h8 (Serper - Ivanchuk, USSR 1985 - 39/355) 23.
~c2 ltJb4! 16. ~c7 ~c7 17. ~b 1 lac8= Rozentalis - lael (23. f4 a5 24. laf3 laa7 25. ~h6 ~g8 26. lag3
Dreev, USSR 1985 - 39/(355») ~f4 16. ltJf4 ~b6 ~fl 27. lag7 ~e8 28. lab7 lab7 29. ~d3!+) a5! 24.
17. b3 (17. ~d2 - 14. lac 1) ltJd4!? (17 ... g6 18. ~bl lae3 laa7 25. lah3! ~h7 26. ltJf4! ~h3 27. ltJh3!+
lae7 19.1ac3!+ Yakovich - Beliavsky, USSR (ch) SerperJ 14. lac 1+ - 13. lac 1
1986 - 41/316) 18. ltJd4 e5 19. ltJd5! ltJd5 20. 206 17. hg3 ~g4 [17 ... ~e5 18. ~d2 (18. ttJd4ltJg4
ltJf3! ~g4 (20 ... ~h8 21. ~c4!+ R. Gonzalez - A. 19. ~e2 ltJe3 20. fe3 ~e3 21. ~hl ~h6 1/2 : 1/2 Y.
Ferragut, Pinar del Rio 2000 - 78/(290» 21. ~c4+ Griinfeld - Zifroni, Israel (ch) 1992) ~d7 19. laae 1
R. Gonzalez] 15. ~d6 ~d6 16.ltJf4laae8 17.ltJe5+ laad8 20. ~b4?? ltJg4! -+ Yemelin - Riazantsev,
Serper - Ruzele, USSR 1986 - 41/(316) Moscow 1999 -76/(268); 20.ltJd4+ Riazantsev] 18.
196 14... laac8 15. ~b5ltJe4 16. ~d6 ~d6 17.ltJe5 ~b3 laae8= J. Suran - M. Pribyl, Praha 1994
ltJe5 18. de5 ~e7 19. ~d3 [19. ~d7 ~d7 20. ltJd4 207 17 ... ~f4 18. ~b3 ~d7 19 . .§ae 1 ~c6 20. ltJf5
lac4!= Gelfand - Dreev, USSR 1987 - 43/(344)] laae8 21. ~c3 !+ [Xd4, g7] Tal - Bronstein, Termas
lacl 20. ~cl ltJc5 21. ~e3 ltJd3 22. ~d3 ~b4 23. de Rio Hondo 1987 - 44/333
77 C 06

208 18 ... ~h8 19.1aadl ~e6oo Smyslov - Vaganian, (20 ... ef5 21. 'JJ!ih8 ~e7 22. 'JJ!ig7 6 lafe 1+-) 21.
Leningrad 1977 - 24/221 ltJe6 ~e7 22. 'JJ!if5+- Korneev - Piskov, Linares
209 19. laacl laac8 20. ~f5 lac 1 21. lac 1 (Ghinda 1996 - 68/242; 18 ... ltJd8 19. 'JJ!ih7 ~f8 20. ltJh5+-;
- Gdanski, Stara Zagora 1990) ~b5!?= Bareev; 19. 18 ... ltJe7 19. 'JJ!ih7 ~f8 20. 'JJ!ih8! ltJg8 21. ltJh7 ~f7
laadllaad8 20. h3 <i!t'h8= Radulov - Vaganian, Le- 22. ltJf6 gf6 (22 ... ~f6 23. ltJh5 ~g5 24. 'JJ!ig7 ~h5
ningrad 1977 - 24/(221) 25. lac3+-) 23. 'JJ!ih7 ~f8 24. ltJh5+- Korneev] 19.
210 20. h3 lael [20 ... ~b5 21. ~c2! lael 22. lael 'JJ!ih7 ~f8 20. 'JJ!ih8 ~e7 21. 'JJ!ia8+ A. Ledger - J.
lae8 23.lae8 ~e8 24. ~b3+ Svidler - M. Gurevich, Hawes, Saint Helier 2002
Haifa 1995 - 63/233] 21. lae 1 lae8= M. Gurevich 221 Artur Frolov - Borovikov, Mykolaiv 1993 -
211 14. ~g3ltJg3 15. hg3 g6 16.ltJc3 'JJ!ig7 17. ~b5 57/(273)
~OD 18. 'JJ!iOltJd4 19. 'JJ!id3 (Gelashvili - Iljushin, 222 Artur Frolov
Varna 2000 - 80/(286» e5!00 Gelashvili; 16 ... a6 - 223 14. h3 laO! 15. hg4laf7 16. ~bl g6 17. 'JJ!id2
12.ltJc3; 14. lac 1 - 13. lac 1 ~d7 00 Hellers - Chernin, Wijk aan Zee 1986 -
212 15. ~h7 ~h8 16. ~g6laO 17. ~h5laf8 [17 ... 41/(319)
~h2?! 18. ~hl laf5D (18 ... laf8? 19. f4! ~f4 20. 224 14 ... h6 15. ~d2 'JJ!ie7 16. ~bl ~d7 [16 ...
ttJf4 laf4 21. ~g3! + Delgado - An. Rodriguez, Sao ltJd4?! 17. ltJd4 'JJ!ih4 18. h3 ttJf2 19. laf2 laf2 20.
Paulo 2004 - 94/200) 19. ~g6 ~d6 20. ~f5 ef5 21. ltJh 1!! laf6 21. ltJf3 'JJ!ih5 22. 'JJ!ic2! + Kupreichik -
~ael! ~d7?! 22.ltJc3!+ Navara - Stellwagen, Wijk Chernin, Sverdlovsk 1984 - 38/391] 17. ~c3! [17.
aan Zee 2006 - 96/( 196); 21. .. ~g8+] 18. ~g3 ~d7 'JJ!ic2 g5 18. 'JJ!id3 'JJ!ig7 19. lace 1 ~g3 20. fg3 laf7 21.
19.1aac 1 laac8 20. 'JJ!id2 ~g3 21. hg3 'JJ!ib6= Sermek h3 ltJf6 22. 'JJ!ie3+ Tseshkovsky - Chernin, USSR
- Gleizerov, Saint-Vincent 2001 (ch) 1987 - 43/343] ~e8 [17 ... ~f4 18. 'JJ!id3+] 18.
213 15 ... ltJf4 16. ltJf4 laf4!? [16 ... ~f4 17. lafel 'JJ!id3 ltJf6 [18 ... g5?! 19. lace 1 ~g3 20. fg3! ltJf6D
W'b6 18. laadl ~d7 19. a3+ (6 'JJ!ie2) R. Seger - 21. 'JJ!ie3 ~d7 22. h4!?+ Tlviakov - Gleizerov, Port
Poldauf, Deutschland 1994] 17. ~g3 laf6 18. laac 1 Erin 2001 - 83/249; 18 ... g6 19.1acel+] 19.1acel+;
~g3 19. hg3 'JJ!id6 20. lafe 1 ltJb4!? [20 ... ~d7 21. 19. ltJe5!? Tiviakov
~e3 ~e8 22. ~e8 lae8 23. 'JJ!id2 laef8 24. a3+ 225 15. ~b5 ~d7 16.ltJh4ltJf6 17. 'JJ!id3laf7 [17 ...
Eliseev - A. Kozirev, Russia 1998 - 72/(278)] 21. ~g7?! 18. ~c6 bc6 19. 'JJ!ie2 laf7 (19 ... e5 20. de5
W'blltJa2 22. 'JJ!ia2lag6 23. ltJe5 laf6 24. 'JJ!ia5! b625. ~e5 21. ltJO ~d6 22. ltJd4+ A. Sokolov, Yurkov)
W'a3oo; 020. a3; 19 ... ~d7 Lukin 20. ltJO h6 21. ~d2+ A. Sokolov - Jussupow, Riga
214 18 ... ltJg6 19. 'JJ!ig6 ~g3 20. ~g3 'JJ!if7 21. 'JJ!if7 (m15) 1986 - 42/337] 18. lafe 1 [18. ltJg6? ltJe4!]
rtif7 22. lafdl + Belozerov - Lependin, Novosibirsk ltJg4 19. ltJO lae8 20. a4 a6!? [20 ... 'JJ!ib6 21. ~c6
2001; 18... 'JJ!ib6 19.1aadlltJd4 20. 'JJ!ia4! ltJg6 [20 ... (21. lae2? ltJb4 22. 'JJ!ib3 ~b5 23. ab5 'JJ!ib5 24. lace 1
~d7 21. ~f7! ~f7 22. 'JJ!id7 ~g8 (Miroshnichenko 'JJ!id3!+ A. Sokolov - Jussupow, Riga (m19) 1986 -
- Borovikov, Ukraine 2001 - 86/(272» 23. ~f6!! 42/338) ~c6 22. h3! ltJf6 (22 ... ltJf2? 23. ~f2 e5 24.
gf6D 24. lagl!!+-] 21. 'JJ!ie,,8!! [21. 'JJ!id4 'JJ!id4 22. a5!+-) 23. ~f6laf6 24. b3+ P. Chmiel- P. Mateji-
~d4 ~g3 23. ~g3 ~d7oo 1. Sunin - Chytilek, Cesko cek, CSSR 1989] 21. ~c6 ~c6 22.lae2 'JJ!ib6!? 23. h3
2001 - 86/(272)] ltJf8D [21. .. ~h7? 22.ltJh5!! ~e5 ltJf2!! 24. ~f2 e5 25. a5 'JJ!ia7 6 e400; 22.ltJfl!? 6 h3
23 . .§gl !+- Iuldashev - Gleizerov, Abu Dhabi 2002 Jussupow; IS.ltJd2!? ltJf6 [15 ... e5 16. ~e2 'JJ!id7 17.
- 86/272] 22.ltJh5!!00~ Magomedov ltJb3 ltJf6 (17 ... ed4 18. ltJc5 ~c5 19. lac5+C @,
215 19. lafel ~h3!? 20. laadl [20. ltJh5!? e4 21. Xd4, d5, ltJg4) ,18. ~f6!? laf6 19. de5 ~e5 20. ~O
rtih2 ltJh5 22. ~g3 ltJg3 23. fg3 'JJ!id6 24. ~h3 'JJ!ig6 (Somborski - Gertie, Novi Becej 1995 - 64/(267»
25. fe4 'JJ!ih5 26. ~g2 'JJ!iO! !=] ~g3! 21. fg3! [21. lad6 21. lac2+ Certie] 16. ltJb3 ~d7 17. ltJc5 a6 18.
~g3? ~g2 22. ~h2 ~f3+ O. Biti - GlelZerov, Zadar 'JJ!id2laae8 19. b4 ~c8 20. b5+ An. Tzermiadianos-
2005 - 95/195] ltJg6 22. 'JJ!ig6laf8!00 Gleizerov Z. Stamenkovie, Sofia 1994 - 61/(275)
216 20. ~h7 ~h8 21. de5 ltJe500 Ulibin - Berg, 226 15 ... ltJf6 16. 'JJ!id2! laf7 [16 ... 'JJ!ib6? 17. ~h6
Santa Cruz de La Palma 2005 - 95/( 195) 'JJ!id4 18. ltJO 'JJ!ib6 19. 'JJ!ig5 ltJe4 20. ltJe4 ~f4 21.
217 13 ... ltJh5 14. ~h4 g6 [14 ... ~d7 15.ltJc3 a6 16. ltJf6 laf6 22. 'JJ!if6 ~h6 23. ~g6 hg6 24. 'JJ!ig6 ~g7
~b 1 g6! 17. lae 1 laf4! 18. ~g3D ltJg3 19. hg3 laf6 25. ltJg5+- Geller - L. Ravi, Coimbatore 1987 -
20. ltJe5 ~e5 21. de5 laf7 22. ltJd5! ed5 23. e6 ~e6 44/(334)] 17. h3 ~d7 18. ltJO 'JJ!ib6 19. ~e3 ltJb4?
24. lae6 'JJ!id7 25. lae2+ Rozentalis - L. Esquivel, 20. ~bl ~b5 21. lafel ltJc6 22. ~h6!+- Geller -
Linares 2002 - 85/(255)] 15. lae 1 [15. 'JJ!id2 a6 16. Valsser, Delhi 1987 - 44/334; 19 ... lac8 Geller
W'e3 ~d7 17. ~g5 laae800 S. Fedorchuk - Moska- 227 20. b5 ltJd4 [20 ... ltJb4?! 21. ltJg6 hg6 22. a3+
lenko, Alushta 1999 - 75/258] 'JJ!ig7 16. ~b5 ~d7 Geller - Dolmatov, Moscow 1985] 21. ltJO+ Smagin
17. 'JJ!id2+ H. Meyer - G. Sudan, Geneve 1999 - Dolmatov, USSR (ch) 1986
218 14. 'JJ!ic2 ~e8 15. ~h4 h6 16. ~g3 ~h5 17. 228 14. ~d2 ~d7 15. b4!? a6 16. a4 'JJ!ib8 17. b5
ttJe5 ~e2 18. 'JJ!ie2 ltJd4 19. 'JJ!ie3 'JJ!ib6 20. ltJc6 ~g3 ab5 18. ab5 ltJa5 19. lae 1 ltJc4 20. ~c4 dc4 21. ltJc3
21. ltJe7 ~f7 22. 'JJ!ig3 ~e7 23. lac7 ~d8 24. lafc 1 ltJg4! 22. g3 [22. h3? ~h2! 23. ~fl ltJf2! 24. ~f2
ltJe4 25. 'JJ!ig7 ltJO 26. gO 'JJ!if2= K veinys - Poldauf, 'JJ!ig3 25. ~fllaO 26. 'JJ!iOD laf8+ Rublevsky] ~e8oo
Groningen 1990 Rublevsky - Ulibin, Moscow 2003 - 88/246
219 15. b3 g6 16. ~bllaf7 17.laelltJg4oo Gelfand 229 14 ... ltJe4 15. 'JJ!ic2 [15.ltJc3 ~f4 16.lac2ltJg5!?
- Bareev, USSR 1985 17.ltJg5 (17. ~g5 hg5 18. g3 g4 19.1tJh4 ~h6 20.
220 15 ... laf6? 16. ~h7!! ~h7 17. ltJg5 ~g8 18. 'JJ!ig4 'JJ!if7 + (6 e5) Zapata - Vaganian, Thessaloniki
W'h5 'JJ!id4 [18 ... ~e8 19. 'JJ!ih7 ~f8 20. ltJf5!! laf5 (01) 1984 - 38/392) hg5 18. ~g3 'JJ!if7= Puljek-Salai
C 06 78

- Voiska, Jajce 1986] g5 16. ~g3+ Harding - lafS 24. f4 laf7+ Liberzon - Bradford, Lone Pine
Trueman, Great Britain 1988 1981 - 31/345] 20. ltJe5! [20. ~d2 laf3! 21. gf3
230 15. ~g6 laf3! 16. gf3 ~h2 17. ~g2 ltJf4 18. ltJd4+ Smagin - Va·isser, Barnaul 1984 - 38/393;
ltJf4 ~f4 19. ~g3 ~g3 20. fg3 ~f600 R. Jedynak- 20. ~d3 g4 (20 ... laf7 21.lacdllaafS 22.lad2 ~h8+
D. Gumula, Polanica Zdr6j 2005 Kudrin - Korchnoi, Beer-Sheva 1984 - 37/(311))
231 16. fg3?! g5! 17. a3 ~g7 18. ~d2 ~d7 19. b4 21. ltJe5 ltJe5 22. de5 ~c5 23. ltJdl ~b4! 24. lae3
(1. Bakalar - Herbold, Litomysl 2004/05 - 92/(263)) laac8 25.lac8lac8 26.ltJc3 ~e8!? 27. ~dl ~c5 28.
g4!+ Herbold lael h5!+ (6 h4) Rozentalis - Vaisser, Barnaul
1984 - 38/(393)] ltJe5 21. de5 ~e5 22.ltJd5 ~b2 23.
232 18. ~d3 ~d7 19. a3 [19. lace 1 a6!oo Tiviakov]
lac7 ~d4 24. ltJe3 b5+ A. Holmsten - A. Friedman,
laae8 20. lace 1 lae7 21. h3 ~e800 Tiviakov - Berg, Groningen 1999
Calvia (01) 2004 - 92/263
242 16 ... h6!? 17. ~g3 ltJg3 18. hg3 g5 19. ltJa4
233 R. Berczes - A. Rudolf, Budapest 2003
~d7 20. ~d2!? [20. lacl laf6 21. ltJc5 laafSoo Ye
234 15... ~eS 16.ltJg5 ~e7 17. f4 h6 18. ltJf3ltJh5 Jiangchuan - Beliavsky, Luzern 1985 - 40/347]
19.1tJe5 ltJg3 20. laf2ltJf5 21. ~f5 laf5 22.ltJe2 [22. laf6 21. ltJh2! ~g7 22. ltJg4laf5 23 . .§acl laafS 24.
ltJa4?! ~e5 23. de5 d4+ Yudasin - Dolmatov, USSR ~d3 la5f7 25. ltJc5+; 0 20 ... b5 V. KovaCevic
1985 - 41/(320)] lad8 23. ltJg3 lafS 24. ~g4 ~e5 243 19. ~g3?! ltJg3 20. hg3 ~c7! 21.ltJd7 ~d7 22.
25. fe5laf2 26. ~f2 ~f7 27.ltJe2 ~g6 28. ~g6 ~g6 lac 1 ~b6+ Beliavsky - M. Gurevich, USSR (ch)
29. ltJf4+ A. Sokolov - Tirnman, Bugojno 1986 - 1986 - 41/321
41/(320); 15... b5!? 16. a4 b4 17.ltJe2 ~b7 18.ltJd2
244 20. ltJd7 ~d7 21. ~h6 ltJg7= M. Gurevich
laac8 19. lae 1 e5 [19 ... ~h8? 20. ltJb3+ Eingorn -
Dreev, Moscow 1985 - 40/(347)] 20. de5 ltJe500 245 16 ... ltJd4?! 17. ltJd4 ~h2 18. ~h 1 laf2 19.
Eingorn lae3 [19. ltJf3 ltJg3! 20. ~h2ltJe4D 21. ~hlD ~g3
22. ~fl lag2D= Kruppa - Dreev, USSR 1985 -
235 16. ltJa4 lae7 [16 ... ~a5!? 17. ~d2 ~d800
39/356] ~f4 20. ltJd5 ed5 21. lae8 ~g7 [21 ... ~f7
Gelfand - Kosten, Minsk 1986] 17. ltJe5 ~a5 18. b3
22. lae7 ~e7 23. ~e7 ~h3 24. gh3 ltJg3 25. ~gl
~a3 19. lac2 ltJb4 20. ~d2 ~a4 21. ba4 ~b6! [21 ...
~e3 26. ~g5 ~d4 27. ~a4!!+- Veni - Coco, COIT.
~a4 22.lac3! ~dl 23.ladlltJd3 (23 ... ~b2 24.lab3
1990 - 49/(316)] 22. lae7 ~e7 23. ~e7 ~h3 24.
ltJd3 25. ltJd3 ~d4 26. ~b4+) 24.laa3+] 22.lac3 ltJd3
ltJe6! ~e6 25. ~el !+ Dreev
23. lad3 [23. laa3? ltJe5 24. de5 ltJe4 25. lab3 ~a7!
246 IS ... laaeS?! 19. g3 lae7 20. ltJe5?! ltJe5D 21.
26. ~e3 ~b8 27. f3laef7 28. lae 1 ltJg3+ Malaniuk -
M. Gurevich, USSR (ch) 1986 - 41/320] ~d6 24. de5 ~e5! 22. ~c5 laef7 23. ~fs lafSoo Ivanchuk -
~b3!= M. Gurevich
Brenninkmeijer, Groningen 1986/87 - 43/345; 20.
~g2!+; IS ... h6!? 19. g3 ~e8 20. ~g2 g5 21. ltJa4
236 16 ... ~b8 17. ~bllae7 18. ~d2 ~h8 19. ~hl
ltJf600 Rogic - Beliavsky, Portoroz 1996; IS ... laf6!?
~e8 20.ltJh4 ~f7 21. g4 e5 22.ltJf5 ed4!oo Malaniuk
Ivanchuk
- Kaplun, USSR 1985 - 41/(320)
247 20. ~hl g4 [20 ... ~h8!? 21. gf4 gf4 22. ~d2
237 20. ~h 1 ~e5 21. fe5 ltJg3 22. ~h2 ltJf5=
lag8 23. ltJe2! .§afS 24. ~b3 ~c8? 25. ~h3 (Ivan-
Handke - Vuckovic, Bermuda 2002 - 84/223 chuk - O. Foi~or, New York 1988 - 45/314) ~h6!
238 14. lacl ~d7 [14 ... ltJg4 15. h3 ltJh2 16. ltJh2 26.ltJe5! ltJe5 27. de5 ~e5 28. ~c3+; 24 ... ~e8!oo]
~h2 17. ~hl ~f4 18. ~f4 ~f4 19.1tJe2 ~h4 20. f4 21.ltJh4 [21.ltJe5 ~e5 22. de5ltJg600 G. House - N.
~d7= Kubsch - G. GutieITez, COIT. 1987/90 - Frost, Saint Helier 2002] ltJg6! 22. ltJg6 [22. ~g4 e5
50/301] 15. ~h4 [15.laelltJg4 16. g3 h6 17. ~e3 23. ~h5 ltJh4 24. ~h4 ltJd4oo] ~g6 23. ~d3 ~g7
laf6 18. ~bl ~e8 19. ltJh4 ~h5 20. ~d3 g5+ 24. ~e2 e5! 25. de5 ltJe5 26. ~d5 ~f7 27. ~f7 [27.
Sigurj6nsson - Timman, London 1975 - 20/226] ~d6 ~c6 28. ~gl ltJf3=] laf7 28. ~gl ~c6 29.
laae8 16. ~g3 ~g3 17. hg3 ~d6 18. ~c2 e5 19. de5 ~f4 [29.laadl ~b4oo] ~c5!oo Ivanchuk
ltJe5 20. ~d4 ltJf3 21. gf3 ~c6= Gallagher - G. 248 16. ~bl?! ~g7 17. ltJa4 laf3 18. gf3 ~d7
Vallin, Cappelle la Grande 2002 [18 ... ~d4!? 19. ~d4 ltJd4 20. ltJb6 ltJf3 21. ~hl
239 14 ... ~d7 15. lael [15. ~g3 laae8 16. lacl - ltJh4 22. ltJa8 ~d700 S. Ivanov] 19. ltJb6 lafS 20.
14. lacI] laae8 16. lacl ~b8 17. ~bl ~h8 18. a3 ~g3 ltJf4 21. ltJd7 ~d7+ Guseinov - S. Ivanov,
[18. ~g3 ~g3 19. hg3 e5 20. de5 ltJe5 21. ltJe5 USSR 1985 - 41/319; 16. ~e2 ~g7 [16 ... ~f4 17.
lae5 22. ~d4+ Timoscenko - Doroshkievich, USSR lab 1 ~h6 18. ltJa4 ~d7 19. ltJc5 laae8 20. lae 1 ~c8
1976 - 21/171] ~f4 19. lac2 ltJg4 20. h3 ltJh6 21. 21. b4 ~g7 22. lac 1 h6 23. b5 ab5 24. ~b5 (Tolnai -
~g5ltJf5 22. ~f4 ~f4 23.ltJe2 ~d6 24.lad2+ Kar- Bareev, Voronezh 1987 - 44/332) g5 25. ~c6 bc6
pov - Ostos, Malta (01) 1980 - 31/(345) 26. ~g3 6 ltJe5+ Tolnai] 17. ltJa4 ~f4 [17 ... h6 18.
240 15. ~g3 ltJg3 16. hg3 g6 17. ~c2 [17. lacl ltJb6 lab8 19. ~g3 ltJg3 20. hg3 g5 21. ~a6! g422.
~g7 18. ~bl ~d7 19.1ael - 15.lael] ~g7 18.ltJa4 lac6 bc6D 23. ltJc8 gf3 24. ltJd6+ A. Sznapik -
~d7 19. ltJb6laad8 20. ltJd7 lad7= Magomedov - Pokojowczyk, Polska 1986 - 42/339; 17 ... ~d7 18.
Ulibin, Chelyabinsk 1991 - 54/(255); 20. lae 1!?; ltJc5 ~c5 19. lac5+ T. Bjorklund - R. Metso, COIT.
18 ... b500 Ulibin 1988] 18. lac3 ~c7! 19. ~g5 ltJf4 20. ~f4 laf4 21.
241 16. lac 1 ~g7 17. ~bl [17. ~fl ~d7 18. ~g5 g3 laf7 22. ~g2 g5 23. h3 j"d800 M. Emelianov -
h6 19. ~e3 ltJf4 (19 ... laf7?! 20. g3 laafS 21. ~g2 Kurbasov, COIT. 2001 - 88/(247); 16. ~g5!? ~g7 17.
ltJf6 22. h3 g5 23. ltJh2 ~h8= Karpov - Mestel, ~e3 ~d7 18. g3 ltJf6 19. lael ltJg4 20. ~fl g5 21.
London 1984 - 37/311) 20. g3 g5+ Lau - M. Geveke, ~g2+ Lau - Zs. Polgar, Dortmund 1985 - 40/(347)
Hamburg 1984] ~d7 18. ~g3 ltJg3 19. hg3 g5 [19 ... 249 16... ~g7 17. ltJb6 lab8 18. ~a6! ltJd4 19.
b5 20. lac2 laf3! 21. gf3 ltJd4 22.lad2 ~c5 23. ~g2 ltJd4! ba6 20. ltJc8labc8 21. lac8lac8 22. lae 1 ~b4!
79 C 06

23. ~g4!+ I. Gurevich - Klovsky, New York 1994 20. ~d6 ~d6 21. ltJe2 e5! 22. ltJd4 ltJd400 Potkin -
- 60/270; 16... lab8 17. ~g5 f17. lael ~g7 18. Volkov, Russia (ch) 2002 - 86/273; 16. lac 1!? Volkov
~a6!? laO 19. gO ~c7! (19 ... ~d4 20. ~g3 ltJg3 256 13 ... h6 14. ~h4 ~e8 15. ~h7 ~h8 16. ~g6
21. hg3 ~b4!oo) 20 . .§c6! ~h2 21. ~g2 bc6 22. ~g6 17. ~g6 ~e8 18. ~e8laae8 19. ~g3ltJe4 20.
~c8 lac8 23. ltJc5 ~f4! 24. ~e7 ~f5!oo Adams - ~d6 ltJd6= Breyther - J . Fries-Nielsen, BRD 1988
M. Gurevich, Deutschland 2001 - 81/238) ~g7 18. 257 14. ~f6laf6 15. ~h7 ~h8 16. ~d3 e5 17. de5
~e3 ~d7 19.1tJc5ltJf4 20. a3ltJd3 21. ~d3ltJd8 22. ltJe5 18. ltJe5 ~e500i Xh2, f2 Komarov
W'd2laO 23. ltJd7 ~d7 24. gO+ R. Helmreich - w. 258 15. de5ltJe5 16.ltJe5 ~e5 17. ~d2= Komarov
Polster, corr. 1990; 16... ~d7 17. ltJc5 laae8 18.ltJd7
259 Nurkic - Komarov, Oristano 1994 - 62/308
W'd7 19.1ae 1+ A. Ziegler - Gdanski, Goteborg 1989
260 17. de5 ~c5 18. ~h7 ~h8 19. ~g6 ~f2 20.
250 17 ... ltJd4 18.ltJd4 ~c5 19. ~c2 ~f4 20.ltJf3
~hl ~b6 21. ~e8ltJf2 22. ~glltJh3= Komarov
~b6 21. ~c6 ~b8 22. ~e7!+- Matulovic - Sl.
261 20. fg5 ~t7 21. lafl ~e7 22. de5 ~e5 23. hg4
Marinkovic, Jugoslavija (ch) 1994 - 60/(270)
~g3 24. 1£f5= Komarov
251 18 ... ltJd4? 19. ~e3 ~c5 20. b4 ~f4 (R. Sadykov
262 12 ... ~h8 13. ~d2ltJd4 14.ltJed4ltJe4 15. ~e4
- Dm. Schneider, Oropesa del Mar 2001 - 88/(247» ~f4 16. ~d3 de4 17. ~e4 ~f6 18.laaellab8 19. b3
21. lac5! ~h4 22. lac7+ M. Emilianov lae8 20. ltJe5 b6 21. ltJdc6 ~b7 22. ltJd7 ~h6 23. g3
252 20. ~g4 ~t7! 21.lacelltJd4 22. g3 e5 23. ~dl labc8 24. ltJce5 ~e4 25. ltJt7 ~g8 26. ltJh6 ~h6 27.
~h3 24. lagl ~h600 Turkov - M. Emilianov, corr. .§e4+ A. Sokolov - Lautier, Clermont-Ferrand 1989
2002 - 88/247; 20.ltJb3 ~c 1 21 . .§C 1+ B. Benko - - 48/(379)
P. Jonckheere, corr. 2004 263 13 ... ~c7 14. ltJe2 ltJg4 15. h3! laf3 16. hg4
253 12. ltJc3 ~d7 13. lael [13. ~g5 ~b6 - 8 ... lat7 17. g5 e5 18. de5 ~e5 19. ~d2 ~f5 20. f4 ~d6
W'b6) ltJg4!? [13 ... ~b6 - 8 ... ~b6J 14. ltJb5 [14. 21. ~f5 laf5 22. laadl '§afS?! 23. g4la5f7 24. ~d5
h3? ltJf2J ~h2!? [14 ... ~b8 15. ~g5! ~e8 16. h3 ~e7 25. ltJg3+ Vokarev - Volkov, Russia 2000 -
ttJf6+ Ulibin, A. Lisenko) 15. ltJh2 ltJf2 16. ~d2 80/(286); 0 22 ... .§d8 Vokarev; 13... ~b6 - 8 ... ~b6
W'h4 17. lae3! a6 18. ltJO laO 19 . .§f3 ltJd3 20. ~d3 264 14. ltJe2 e5 15. de5 ltJe5 16. ltJe5 [16. ltJfd4!?
ab500 Novgorodskij - Ulibin, Kstovo 1997 - 71/281 ltJfg4 17. ltJg3+ C. C:omez - Pallardo Lozoya, Oropesa
254 12 ... ~e8?! 13. ~f4! ~f4 14. ltJf4 ltJe4 15. del Mar 1999 - 78/(290») ~e5 17. ~d2 [I 7. ~b3
W'cl ~d7 [15 ... g5 16. ~e4 gf4 (16 ... laf4 17. ~h7+-) (Nadyrhanov - O. Majorov, Russia 1997 - 70/(271»
17. ~d3+ Rozentalis) 16. ~e3+ Rozentalis - Hergott, ~h8 18. ~b4! 6 ~d4+Nadyrhanov) ~d718. '§ael+
Montreal 1995 - 64/267; 12... e5 13. de5 ltJe5 14. Suetin - Portisch, Ljubljana/Portoroz 1973 - 15/(200)
ttJe5 ~e5 15.ltJc3 [15. ~d2 ~b6 16.ltJc3 (T. Muelli 265 14... ltJg4 15. lae 1! [15. ~d2 - 13 ... ltJg4)
- H. Joller, Zurich 1996) ltJg4!? 17. ltJd5 ~d4cc) laf4D 16. gf4 ~f4 17. h3ltJf6 18. ~fl ~d7 19. J£g2
W'c7! [15 ... ~h8 16.lael ~d4 17. ~h4ltJg4 18. ~d8 ltJe4 20. ~c 1 ~f6 21. ~e3 lafS 22 . .§fl + [6 ltJe5)
ttJf2 19. ~d2 ltJe4 20. ~e3 ~e3 21. lae3 lad8 22. De la paz - Matamoros, Cienfuegos 1997 - 70/(271);
ttJe4 de4 23. ~e4 .§b8 24. lacl ~e6 25. a3+ Tolnai 14... ~b4 15. labl ~d7 16. lael laae8 17. ~c2 [17.
- Somlai, Zalakaros 1992) 16. h3 ~c3 17. bc3 [17. a3 ~b6 18. b4ltJd4! 19.1tJd4 e5 20.ltJd5! ltJd5 21.
~cl ~e5 18. ~f6 ~f6 19. lac3 ~e6= Sakun - ~c4 ed4 22. lae8 ~e8 23. ~d5 ~h8= Estrin -
Polivanov, Simferopol 2000 - 80/(286») ~c3 [17 ... Farago, Kecskemet 1979 - 271236) ~b6 18. b4! a6 19.
W'e5 18. ~f6 ~f6 19. ~b3 ~e6= M. Drtina - M. h4 g6 20. a3 ~g7 21. ~d2ltJd4 22. ~d4 ~d4 23.ltJd4
Szitkey, Slovensko 1998) 18. '§el h6 19. lacl ~a3 e5 24. ltJfe6 ~e6 25 . .§e5 ~ 26. lae8 lae8 27. f3+
20. ~f6 laf6 21. lae8 lafS 22. lafS ~fs 23. lac7cc Vokarev - Volkov, Saint Petersburg 2000 - 80/286
Polivanov 266 17. ~d2 (Baikov - An. Bykhovsky, USSR 1974
255 13. ~h4 ~e8 14.ltJg5 ~d7 15. ~g3 [15. ~bl
- 17/243) ~g4 18.lafel ~d6+ Razuvaev
h616.ltJh7ltJh7 17. ~h7 ~h8 18. ~g3laf6 19. ~c2 267 17... ~h8 18. ~b4 ~d7 (Hjartarson - Agdestein,
~5 20. f3 e5= Belenkov - Petrienko, USSR 1987 - Gj0vik 1985 - 40/344) 19.1afel ~c7 20.laacl ~b6
44/(331») ~h5! 16. f3 e5 17. de5ltJe5 18. ttJf4ltJd3 19. 21. ~b6 ab6 22. a3+ Hjartarson; 17... ~d6 18 . .§fe 1
W'd3 ~f4 20. ~f4 ~g6 21. ~d4 ~f5 (Brenjo - Z. ~h8 19. laacl g5!? 20. ltJg2ltJg4 21. f4 gf4 22. ltJf4
Stamenkovic, Jugoslavija 1993) 22. g4= Somlai; 13. .§f4!? 23. gf4 ~d7! 24. ~c3 d4 25. ~c7 ~h6 26.
a3 ~e8 14. ltJg3 h6 15. ~e3 ltJh5 115 ... ltJg4?! 16. lae2! ~c6 27. lac6! bc6 28. ~d7 ltJf6 29. ~d4+
W'e2+ A. Sokolov - Apicella, France (ch) 2004 - Ernst - Karlsson, Stockholm 1993 - 61/275
91/235) 16.laelltJg3 17. hg3 ~h5 18. lac 1 ~f6 19. 268 20.lae6 ~c5 21. ~c2 ~c2 22. ~c2laae8 23.
~e2laac8 20. ~d2 ~f3 21. gf3 ~c7 22. f4 ~b6 23. ~b3 lae6 24. ltJe6 lae8 25. ltJd4+ Timman - M.
~g4ltJe7 24. a4 '§cl 25. lacl ltJc6 26. b4ltJd4 27. Kuijf, Nederland (ch) 1987 - 43/(341)
~d4 ~d4 28. ~e6 ~e6 29. ~d4 b6= Hnicek - 269 14. ~d2 ~d6 15. g3 ~d7! [15 ... e5 16. de5
Kindermann, Nussloch 1996 - 66/(239); 13. lacl ~h6 17. h4!+ Zapata - Matamoros, Sevilla 1992)
~h8 14. ~bl ~b6 15. ltJc3 laae8 16.ltJa4 [16. ~h4? 16.ltJg5!? [16.lafellaae8! 17. h3 e5!+ (iI±], ,fa8-hl)
W'b2 17. ~g3 ~g3 18. hg3 e5! + A. Sznapik - Illescas, Vic. Ivanov - Seferian, Riazan 1995 - 65/(263») g6!
Dubai (01) 1986 - 42/336) ~c7= P. Durrant - 1. 17.laael laae8 18.ltJh7! laf4! 19. ~g6! e5! [19 ...
Watson, Great Britain 1994; 13.lael a6!? [13 ... ~c7 lad4 20. ~g5+ Tiits) 20. ~e8 lad4 21. ~g5 ~h7 22.
14. ~h4ltJe4 (Akopian - Gleizerov, USSR 1987- ~d7 ~d7 23. f4 e4? 24. f5!+- Tiits - Briiderle,
44/331) 15. ltJc3!?+ Gleizerov, Samarian; 13 ... ~b6 corr. 1997/98 - 72/(278); 23 ... ef4oo; 14.ltJe2!? ~d6
14. ltJc3 - 8 ... ~b6) 14. ltJc3 ~h8 15. a3 ~c7 16. [14 ... e5 15. ltJe5 ltJce5 16. de5 ltJe5!? (16 ... ~b6?!
~h4ltJg4!? 17. h3ltJh618.ltJg5! laf419. ~g3lad4 17. ltJd4! + W. Kruszynski - Laptev, Krakow 1991 -
C 06 80

53/(256» 17. lLJd4+ De Groot - H. Hage, Nederland [24. laacl lag7 25. h5 ~b7 26. ~a5 laa8 27. ~d2
1997) 15. lLJg3 [I5. h3 lLJf6 (15 ... laf3 16. hg4+ W. ~f3 28. ~d6!+ Rublevsky - Komarov, Jugoslavija
Kruszynski) 16. ~b5 ~d7 17. ~c6 ~c6 18. ~b3 lLJe4 1999 - 77/265) lafS 25. ~a4 lag7 [25 ... c5?! 26.
19.1aadl a6 20.lafel laf6 21. ~e3 laafS 22. lLJc3 laf4 ~e4 .§b4 27. hg5 hg5 28. ~e3+- Spraggett -
23. '§cl h6 24. '§e2 .§f3! 25. gf3 lLJg5+ Ponomariov Matamoros Franco, Dos Hermanas 1998 - 73/(317»)
- Vysochin, Swidnica 1998 -74/(294») e5D 16. de5 26. ~d4? e5 27. ~d6 ~f3 28. h5 ~h3 29. lLJe3 ~fl
lLJge5 17. lLJe5 lLJe5 18. ~b3?! ~e6 19. '§adl .§t7! 30 . .§fl (An. Tzermiadianos - Ulibin, Cappelle la
20. ~e2!? d4 21. ~c2 .§d8 (Brynell - Gleizerov, Grande 1998 - 73/(317» ~f6!+; 27. ~c4; 26. h5!+
Stockholm 1996/97 - 68/(242» 22. lLJe4! ~c7! 23. An. Tzermiadianos
~c7? .§c7+; 23. ~bl!+; 18. ~d2= Gleizerov 283 23. ~f2 ~f2 24 . .§f2 e5 25. lLJg6 ~e6= Je.
270 17.lLJe3 g4? 18.lLJe5lLJe5 19. de5 ~e5 20.lLJg4 Baron Rodriguez - Gonzalez Menendez, Espana 1999
lLJg4 21. ~g4 ~b2 [21 ... ~d6 22 . .§C 1+ Berelovich - 284 14 ... ~f6?! 15. lLJe2 e5 [15 ... ~d7 16. ~e3
Hamgokov, Cappelle la Grande 1998 - 72/278) 22. lLJd6 17. lLJe5 ~e8 18. lLJg4! ~e7 (18 ... ~t7 19 .
.§C 1!+; 21 ... ~d7; 17 ... lLJf5! 00 Berelovich, A. Vaisman lLJh6! gh6 20. ~g3 ~g7 21. ~d6lLJd4 22. lLJd4 ~d4
271 18 ... g4 19.1LJe5lLJcd4 20.lLJg4 ~g7oo Renet- 23. ~e6 ~t7 24. ~h3+ Dzhakaev) 19.1LJf4 ~t7 20.
Hertneck, Altensteig 1987 - 44/(328) .§fe 1 ~g5 21. lLJe5 lLJe5 22. ~e5 ~e5 23 . .§e5 .§fe8
272 19. h4? g4 20. lLJe5 lLJcd4 21. lLJg4 ~g7 22. 24. '§ael .§ac8 25. h4!+ Dzhakaev - Sobyanin, Rus-
lLJ4e3lLJe2 23. ~e2lLJd4 24. ~g4lLJf3 25. ~hl d4!+ sia 2001- 83/(249») 16. de5lLJe5 17 .lLJe5 ~e5 18. f3
Annakov - Seferian, Moscow 1997 - 70/(271) lLJf6 19. ~c3 ~e3 [19 ... .§e8 20. ~e5 .§e5 21. lLJd4
273 20. ~g2?! ~g7!00 Goloshchapov - Seferian, ~d7 22. '§acl ~f8 23 . .§c7 .§b8 24 . .§fcl + Ivanchuk
Azov 1997 - 70/271; 20. h4! gh4 21. lLJf5 ef5 22. - Ruzele, Kramatorsk 1989) 20. ~hl .§e8 21. ~d4
~f4! hg3 23. fg3 6. ~g2, .§hloo ~~h Seferian ~d7 22 . .§adl ~c6 23. ~e3 .§e3 24. lLJd4+ Donce-
274 14 ... lLJg5 15.lLJe5 lLJe5 16. de5 .§f4!? 17. gf4 vic - Anguix, Alicante 1989
lLJh3 18. ~hllLJf419 . .§gl ~d7 [19 ... ~f8? 20.lacl! 285 16. ~h7 ~h7 17. lLJe6 ~f5! 18. lLJf8 ~f8 19.
~d7 21. .§c7 .§d8 22 . .§b7! d4 (22 ... g6 23. ~f3!+- ~g5 ~f5 [19 ... ~f5 20. ~h4 (20. ~f5 ~f5 21. .§fel
Almasi - Ulibin, Hrvatska 2000 - 79/247) 23 . .§c7!+ ~g6 22. f3 ~f6 23. '§adl g5 24. g4 ~d7! 25. ~f2
Almasi) 20 . .§g4!? [20. ~g4 ~f8 21. .§g3 ~c6 22. .§h8 26. ~g3 lLJe7! 27 . .§e5 lLJg6! 28 . .§d5 ~e6 29.
.§dl d4 23. ~gl ~f7 1/2 : 1/2 Geller - Ziiger, Bern .§b5! lLJf4 30. d5! .§h3 31. ~f2 ~d5! (1/2 : 112
1988 - 45/(313») ~fS 21. ~d2 lLJd3 22. ~d3+ Svidler - Ulibin, Russia (ch) 1994 - 62/309) 32.
Ivanovic - B. Maksimovic, Jugoslavija (ch) 1991 .§dd5 lLJd5 33 . .§d5 .§h2 34. ~g3 .§b2= Ulibin, A.
275 15. lLJg2 ~f6 16. ~e4 de4 17. lLJe5 lLJe5 18. Lisenko) ~g8 21 . .§ae 1 ~d7 22 . .§e3 .§e8 23 . .§e8
de5 ~e5 19. '§cl! b6 [19 ... ~b2 20. ~d6+ Cyn) 20. ~e8 24. h3 ~d3 25. '§el ~t7 26. ~g4lLJd4 27 . .§e7
~a4 ~b7 21. lLJe300 Kadyrov - Cyn, USSR 1990 - lLJf5 28 . .§b7+ Dvoirys - Gleizerov, Saint Petersburg
50/(301) 1993) 20. lafel .§d8 21. .§e3 .§d6!? 22 . .§f3 .§f6cc
Godena - Ziiger, Horgen 1994
276 15 ... e5 16. lLJe5 lLJd4 17. ~a4 [17. f3 ~e8 18.
fe4 ~e5 19 . .§f8 ~f8 20. ~fl ~g8 21. ~f6+ Ulibin, 286 16 ... ~cl 17. laacl a6 [17 ... ~d7!? 18. ~b5
A. Lisenko) ~b6 18. '§adl [18. ~e4 de4 19. '§adl .§ac8 19. ~c6 .§c6 20 . .§c6 ~c6 21 . .§e 1 ~b5! 22.
lLJf3! 20. lLJf3 ef3 21 . .§fe I! ~f5Doc Dabetic - Z. lLJc3 ~d7 23. f3 (23. ~fl .§f4 24 . .§dl ~t7? 25. g3
Stamenkovic, Jugoslavija 1991 - 53/256) lLJf2 19. .§f5 26. h4!+ Wahls - Hertneck, Deutschland 1994
.§f2 lLJe2 20. ~hl ~f2 21. ~c2 lLJg3 22. lLJg3 ~c2 - 60/271; 24 ... g5!(0) ~t7 24. ~f2 .§c8 25. ~e3
23. ~c2 ~e6 24. ~g2 .§ad8 25. ~b3 ~g7 26 . .§d4 ~f6 26. h4+ Korneev - A. Kaminik, Katowice 1993;
h6 27. h4 gh4?! 28.lLJh5+- Stjazhkin - Basin, Rus- 24. h4+ Hertneck) 18 . .§c5 [18. a3 ~d7 19. f4 .§ac8
sia 1992 - 56/293; 27 ... .§d6+ Kalinitschenko 20. g3lLJa7 21. .§c8 .§c8 22. '§cl '§cl 23.lLJcl ~b5
277 17 ... lLJd4 18. ~e4 de4 19 . .§adl+; 18. '§adl+
24. ~f2 ~d3 25. lLJd3 b6! 26. lLJe5 lLJc8 27. g4 ~f8
28. h4 a5!= Korneev - Moskalenko, Salou 2000 -
Shchekachev, A. Korolev
80/(286») ~d7 19 . .§fcl + A. Zude - H. Franke, Bad
278 18 ... ~g6 (Wang Hao Yuan - D. Ross, Sackville Neuenahr 1987
2001) 19.1LJg6 hg6 20. f3! lLJf6 21.lLJf6 ~f6 22. f4+
287 17. ~c5 ~d7 18. '§adl .§ac8 19. ~d6 .§ce8=
Rublevsky
Timoscenko - Ulibin, Naberezhnie Chelny 1988; 17.
279 23. '§el+ Rublevsky - Ulibin, Russia (ch) 2003 ~d2 ~d7 [17 ... e5 18. de5 lLJe5 19. lLJd4 ~f4 20.
- 88/(246) '§adl + Timoscenko - V. Kontic, Beograd 1988; 17 ...
280 16. lLJe5!? lLJd4 17. lLJg4 ~ d8 18. ~e4 de4 19. a6 18. '§acl ~d7 19 . .§c3 e5 20. de5 lLJe5 21. lLJd4
lLJh6 ~h7 20. ~h5 ~e8 21. lLJf7 ~g8 22. lLJg6 lLJf3 lLJc6 22. lLJc6 ~c6 23. ~c2 d4 24 . .§h3 g600 Larsen
23. ~g2 ~t7 24. lLJf8 ~f8 25. ~h8 ~t7 26. ~h5 - Agdestein, Espoo 1989) 18. '§acl [18. ~b5 .§ac8
~f8= Godena - GlelZerov, Cattolica 1994 - 61/276 19.1LJc3lLJb8 20. ~d7lLJd7 21. .§fel .§c4 22. '§adl
281 19. ~c2 g5 [19 ... e5? 20. de5 ~e5 21. ~c6 a6 23. b3 .§c6 24. lae3 ~f4= Holzke - Barsov,
~g4 22. lLJg6 ~d4 23 . .§ael ~f3 24. ~e6 ~h7 25. Budapest 1990) .§ac8 19. .§c3 ~e8 20. f3 ~g6 21.
lLJe5+ Sorokin - Ulibin, Borzhomi 1988) 20. hg5 hg5 ~b5 lLJe7 22 . .§fc 1 .§c3 23 . .§c3 lLJf5 [23 ... lLJc8 24.
21. lLJe2 ~f3 22. lLJc3 [22. ~d2? ~t7! 23. ~g5 .§h8 .§c7 lLJd6 25. ~d7 (25. ~b4!? .§d8!00 Gleizerov,
24. ~f4 ~e7!-+ Kotronias - Ulibin, Chalkidiki Samarin) e5!= Dvoirys - Gleizerov, USSR 1987 -
1992 - 56/(293») ~a6 23 . .§fel ~d3 24. ~d2 ~f5oo 44/329) 24. ~f4 ~e7!00 Bareev
Ulibin, A. Lisenko 288 17 ... a6 18. f4 ~d7 19. '§adl g6 20. ~bl .§ac8
282 19 ... g5 20. lLJg2 .§b8 21. b3 .§d4 [21. .. ~d4? 21 . .§f3 b5 22. lLJg3 lLJa5 23. lLJh 1 lLJc4 24. ~e2 ~g7
22. '§adl !+) 22. ~a7 .§b7 23. ~a8 .§d8 24. '§adl 25. lLJf2 .§c7+ W. Wittmann - Apicella, Clichy
81 C 06

1993; 17... e5 18. de5ltJe5 19 . .§adlltJg4 [19 ... ltJd3 ~e3+) 22. ~d4 ~b5 23 . .§fel lac2=) ltJf7 18. ~c3
20. ~d3 ~b2 21. ~d5 ~h8 22.ltJg3 ~b6 23~ ~e5 ~d7 19. '§ael !+ Vic. Ivanov
W'f6 24. ~f6 gf6 25 . .§fe 1+ Kalod - Pal a, Cesko 302 18. ~e I!? ltJf4 19. ltJf4 ~f4 20. ~e3 ~d4 21.
(ch) 1993) 20. ~c5! [20. ~d4 ~d6oo) ~e6 21. ~d4 ltJd4 22. f4! ~d7 23. '§adl [23. '§acl ~c6=
W'd4+ Tiviakov - B. Maksunovic, Chelyabinsk 1990 Radulov - Gleizerov, Chalkidiki 1992 - 58/(309»)
- 52/(258); 19 ... ltJc4!= B. Maksimovic ltJc6= Ju. Annas - Navrote~cu, Romania (ch) 1988
289 18. ~b5 .§ac8 [Kramruk - Ulibin, Odessa 1989; 303 18 ... ~d7 19. ~e3 .§f8 20. ~b5 ltJf4 21. ltJf4
18 ... .§ae8 19. f4 .§e7 20 . .§aclltJd8 21. ~d3+ Me. .§f4 22. ~c6 bc6 23 . .§ad 1+ Nijboer - Knaak, Wijk
Sharif - Agdestein, Marseille 1987 - 44/(329») 19. aan Zee 1988 - 45/(313)
~c6!? lac6 20 . .§ac 1 .§fc8 21 . .§c6 .§c6 22 . .§C 1 lac 1 304 21. f5 ef5 22. ltJf4 .§e8!? 23. ~b3! lae4!! 24.
23.ltJcl ~b5!= ~hlD [24. ~b7? .§d4! 25 . .§f2D .§f4 26 . .§f4 ~f4
290 18 ... ltJb4 19. ltJc3 ltJd3 20. lad3 b5 21. lac 1 b4 27. ~d7 ~e4 28. ~gl ltJd4-+; 24. ~d5? ~e6 25.
22. ltJb 1 .§ac8 23 . .§dd 1 .§C 1 24 . .§C 1 .§c8 25 . .§c8 ~d6D ~c4! (Heyken - Gleizerov, Loosdorf 1993 -
~c8+ Kudrin - Zuger, Bern 1988 58/309) 26. d5D ~fl 27.lafl ~e7! 28. ~e7ltJe7 29.
291 19. ltJc3 .§fe8? 20. ~h3! g6 21. ltJd5 ~f7 22. d6ltJc6+) ~e6!? [24 ... .§f4 25. ~d5 ~h8D 26. ~d7
ltJc3 e5 23. ~h4 ltJd4 24. f4+ Tiviakov - Ulibin, .§fl 27 . .§fl ~e4 28. ~gl=) 25. ltJe6 [25. ~b7? laf4
Sochl 1990; 19 ... g6!?oo Ulibin, A. Lisenko 26. ~c6 lafl 27 . .§fl ~e4 28. ~gl ~d4 29 . .§f2
292 20. g3?! ~h5 21. f3 lafe8 22. ltJf4 ~f7 23. b3 ~f7!+) '§e2! 26. ~g3 ~e4 27. ~f3 ~e6 28. ~f5 ~f5
(Dvoirys - Ulibin, Simferopol 1988) g6+ 6. e5 Ulibm, 29 . .§f5 ltJd4 30 . .§d5 ltJf3 31.!!b5D= Gleizerov; 21.
A. Lisenko .§f3 ~e8 [21. .. .§f8 22. lah3 ~g4 23 . .§g3 ~h4=
Panchenko - Gleizerov, Chelyabinsk 1993) 22 . .§h3
293 23. de5 .§e5 (Dvoirys - Ulibin, Chelyabinsk
~g600 H. Zieher - M. Hochgdife, Deutschland 1998
1990) 24. ~d2=
305 21 ... ~e8? 22. f5!+ Komarov - Barsov, Reims
294 14... ~b6? 15. ~e4! [15. ltJg3 ltJg3 16. hg3 1994 - 62/(311)
W'b2 17 . .§b 1 ~a2 18. ltJg5 h6 19. ltJh7 .§f5! 20. ~f5 306 23. ~e3+ Komarov
ef5 21. ltJf6 gf6 22 . .§e 1 ~g7 23. lae8= Panchenko
- Bareev, Sochi 1987 - 44/330; 17 ... ~a3!) de4 16. 307 17 ... ~h4 18. ~f3 ~h3 [18 ... e5 19. ~e3 ef4
ltJe5ltJe5 [16 ... ltJd4 17. ~g4ltJf5 18. ~e4+ Korneev 20. ~d2+ A. Schartz - F. Cavillon, France 2005) 19.
-Temirbaev, Omsk 1996) 17. de5 ~b218. ~d6!+ ltJg3 e5 20. ~e3 [20. f5 e4 (20 ... ltJd4 21. ~e3 ~h6
R. Miranovic - M. Maksimovic, Jugoslavija 1998; 22. f4 ~b6 23. fe5+) 21. ~e4 de4 22. ~e4 ~f5 23.
14... ltJg5 15. ltJe5! ltJd4 [15 ... ltJe5? 16. de5 ltJf7 17. ltJf5 lae8 24. ~f4 ~g2 25. ltJg3 ltJb4 26. ~b3 ltJd5
~e 1+ Todorovic - B. Maksimovic, Jugoslavija 1988
27. ~g4 ~h800 Ji. Novotny - J. Nilsson, corr. 1991)
- 45/313) 16. ~h7 ~h7 17. ~d4+ Todorovic ef4 21. ~d2 [21. ~f4? ~h6 22. ~f3 ~h3-+ De
Souza - Ferraro, Zurich 1990) fg3 22. hg3 ~h6 23.
295 15 ... .§f3!? 16. ~f3ltJd2 17. ~f4ltJfl 18 . .§fl
f4 ~f6 24. ~a4 ~d7 25. ~b5 a5 26. '§ael .§c8
W'f8 19. ~f8 ~f8 20. ltJe2 ~d7 1/2 : 1/2 Dam - (Antonov - Belinov, Djuni 1987 - 44/328) 27 . .§e3
Zuger, Lugano 1989 h5 28 . .§c3 .§e8 29. ~cl !+ 1. Jezek
296 17 ... ~b2? 18. '§abl ~c3 19. ~b5+- D. 308 18 ... ltJf3 19. ~h7! ~h8 20. ~d3 ltJh4 21. .§g 1
Marciano - C. Marzolo, Clermont-Ferrand 2001 ~f6 22 . .§g5 1 : 0 Solozhenkin - Gdanski, Nal~cz6w
297 18.laadl ~d7 19. ~a3ltJd4! 20.ltJd4 ~d4 21. 1988 - 46/(352)
~g6 ~f6 22. ~b 1 ~b5 23. ~d3 ~c6!= R. Henao- 309 19. fe5 ~g4! [19 ... ~g5 20.ltJg3 ~f4 21.ltJh5
J. Sequera, Merida 1992 ~d4 22 . .§gl g6 23. ltJf6 ~g7 24. ~h5 ltJe5 25.
298 19 ... e5!? 20. de5ltJe5 21. ~a3laae8 22.labdl '§ael ~d3 26. ~h7 ~f6 27. ~h4 ~g7 28. lag3 ~5
ltJg4 23 . .§d2 [23.ltJd4 '§e2! 24.ltJe2 ~b5! 25. ~b3 29. ~d4+- Solozhenkin - S. Ivanov, Lerungrad 1989)
~f2 26. ~d5 ~g7 27. ~d4 ~d4 28. lad4 '§e2 29. 20. ~d2 ~f3 21. ~gl ltJg2!! 22. ltJg3 ~h4oo~ 6.
~g4 .§b2 30. laf2 .§bl 31. ~h2 lael!? 32 . .§gf4 23. ltJf5? ltJf4-+
~e7= Rublevsky - Ulibin, Russia (ch) 1998 - 310 T. Oral - G. Schnepp, Deutschland 1998
73/317) ltJf6 24. ltJd4 ~g4 25. ~f3+ Rublevsky - 311 18. f4? ~g4 19. f3 ~f3 20. laf3 ltJgf3 21. fe5
Volkov, Russia (ch) 1998 - 73/(317); 19... .§f6 20. ~h4 22. ~g2 .§f8 23. h3 ltJg5-+ P. Popovic; 18.
W'dl! .§af8 21. ~d2!oo [6. b4) Liesecke - B. Maksi- ltJd4 ~f6 19. ~c2 [19. ~b3 (K. Lehmann - H.
movic, Berlin 1991 - 52/(258) Franke, BRD 1987) ~h3!? 20 . .§g 1 ltJgf3 21. ~d5
299 21. ~f3 .§ac8= [6. .§c4) J. Sarkar - D. Spence, ~h8 22.ltJf3 .§d8!oo Bareev) ~d7 20. ~b3 ~c6 21.
Witley 1998 .§g 1 .§f8oo Brodsky - Savchenko, USSR 1988
300 23 . .§fcl lafe8! 24. ~b4 [24. ~dl!? .§c4!? 25. 312 18 ... ltJe6? 19. ~c2ltJf4 [19 ... a5? 20. '§el ltJc6
~c4 dc400 Rublevsky - Ulibm, Saint Petersburg 1993 21. ~b3 ltJed4 22 . .§C 1!+- P. Popovic - B. Maksimo-
- 57/273) '§c6D 25 . .§c6 ~c6 26. ~b5 ~b5 27. vic, Jugoslavija (ch) 1989 - 47/336) 20. ltJe2!+-
W'b5 [27. ~d6 ~e2! 28. '§cl .§f8 29. f4 g5 30. ~e5 313 19 ... ~e6 20. ~d4+ A. Antunes - De la Villa,
W'e5 31. fe5 g4=) ab5 28 . .§C 1 .§a8 29. a3 .§a4 30. Sevilla 1989
l;1c 7 b4= Ulibin, A. Lisenko 314 20. ~d2 ltJe6 21 . .§fe 1 ~c6 22. ~fl ltJf4 23.
301 14 ... ltJg5?! 15. ltJe5 ltJe5 16. de5 ~b6 17. laadl d4 24 . .§e5 ~e5 25. ~d4 ~g5 26. ~c4 ~h8
W'd2! [17. ~c2?! ~d7 (Vic. Ivanov - Zarubin, Rus- 27 . .§d4 .§f8oo Emms - L. Hansen, Gausdal 1992;
sia 1995 - 65/(263» 18. h4laac8 19. ~bl ltJe420. 20. ~d4 .§f8 21. f4 ~f4 22. ~f4 .§f4 23. ~g2 d4 24.
~e4 de4 21. ~e4 ~c6! (21. .. ~b2 22 . .§tbl ~c2 23. f3 d3 25. ~dl ~f7 26. ~b3 ~f6 27. ~d5 b6 28. h4
C 07 82

.§h4 29. f4 .§g4 30. ~h2 .§h4 1/2 : 1/2 Geenen - 318 23 . .§d3!? ~b6 24. b3 .§f8! [24 ... .§c8 25. f4
Apicella, Bruxelles 1993 ~g6 26 . .§e3 ~b6 27 . .§dl ~h6 28 . .§O ~g6 29.
315 23. '§acl .§e8!? 24 . .§c3 h600 Lhagvasuren - lae 1 ~b6 30 . .§d3 ~b4 31. .§dd 1+ Timoshenko -
B. Maksimovic, Chelyabinsk 1990 - 52/(258) Gleizerov, Chelyabinsk 1989/90 - 49/316; 25 . .§gl!?
316 18.ltJglltJfe5 19. ~c2 [19. ~e2?! ~f5 20. ~d2 Gleizerov, Samarin) 25. e6 [25. f4 (M. Jovcic - Y.
d4 21. .§fel ~d5! 22. f3 d3 23. ~f1 .§d8+ Lhagva- Gutop, COIT. 1997) ~a6 26 . .§h3 ~g8oo) .§f4 26. e7
suren - Gleizerov, Chelyabinsk 1991 - 52/(258); 19. .§e4 27 . .§e3 ~d4 28. e8~ .§e8 29 . .§e8 ~d3=
f4 ltJd3 (19 ... ltJg4 20. ~d2 d4 21. ltJf3 ~e6 22 . .§gl Ulibin, A. Lisenko; 23. lagl!? ~b6! [23 ... ~f8 24.
~d5 23 . .§g3 .§f8oo Martin Gonzalez - De la Riva, .§d3 !+ Motylev - B. Kalezic, Niksic 2000 - 78/290)
Barcelona 1991) 20. ~d3 ~f600 Kholmov) d4 20. 24. ltJf5 g5!O 25 . .§g5 ~f2 26. ltJd4 ~f4 27 . .§g7
'§el [20. ~e4 ~e6 21. .§cl ~h4 22. 00 .§d8 23. ~h8 28 . .§g3 ~e4 29. ltJO .§g8 30. '§el [30 . .§h3!?
'§el ~f6 24. b3 ~d5 25. b4! d3 26. ~d5 .§d5 27. ~g7 31. '§el ~b4!= Gleizerov) ~f5!= Vokarev-
~b3 ~f7 28. '§edl g5!oo Rublevsky - Gleizerov, Gleizerov, Koszalin 1999 - 76/269; 23. f4 ~b6 [23 ...
USSR 1991 - 52/258; 20. f4!?) ~e6 21. ~b3 ~d5 .§c8 24 . .§O ~h4! 25 . .§gl g5! 26.ltJe6! g4 27 . .§fg3
22. 0 ~d6 23 . .§e4!? .§d8 24. ltJh3! [24. ~e2? ~b3 '§c2 28. ltJg5 ~h6 29. h3 '§cl!= V. Savinov -
25. ab3 ~d5 26. '§el d3 27. ~d2 h6 28. ~c3 a5!!+ P. Malakhatko, Ukraine 1998 - 74/294) 24. f5 [24 . .§d2
Popovic - Kindermann, Wien 1994 - 62/311) ~h8 ~g6 25. f5 (25. '§el ~h600 W. Bode - M. Voigt,
25. ~d5 ~d5 26.ltJf4 ~f7 27. b4!oo Kindermann Hamburg 1992) ~g4 26 . .§e 1 ~f4 27 . .§d3 .§e8 28.
317 20 . .§e I? ~g4 21. .§e3 ~h4! [21. .. ~f8? 22. e6 ~g8=) ~b2! 25 . .§d3 [25. f6 gf6 26 . .§d3 .§g8!=
~e4!! de4 23 . .§e4 ~d7!= Kholmov - Ulibin, Sochi G. Fernandez - G. Camarena, Cullera 2003) .§c80
1989 - 48/379) 22. ltJO ~f2 23. ~d4 ~O 24 . .§O 26. f6 .§cl 27 . .§h3 ~g6 28 . .§g3 ~h5 1/2 : 1/2
~d4+ Kholmov Kramnik - Ulibin, USSR (ch) 1991 - 54/(255)

Ic071 1. e4 e6 2. d4 d5 3. It)d2 c5

4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 lbgf3 dc5 2 ~d3 0-03 ~e25 a3 b4 8 lbd4 lab!
a6 1 ~c5 lbf6 lbc6 4 ~c76 ~a77 lbd4 ~d4 0-09 +
2 0-0 lbb3 10 ~e2 ~g5 ~e4 ~e3
lbc6 lbge7 ~d6 ~c711 de4 f6 e5 12 +
3 ed5 13 lbb3 15 ~g516 ~e7 ~b5 ~d4 0-0-0 ~c4
lbf6 lbd5 14 lbd7 ~e7 ~e7 cd4 0-0 17 a6 lb5f6 18 +
4 lbbd4 ~d319 0-0 c4 ~f4 ~e3
cd4 ~e7 0-0 lbd7 20 ttJ5f6 lbh5 lbhf6 21 +
5 lbd4 22 e5 lb2f3 ~b525 0-0 ~e3 ~d3 lbe5
cd4 lbf6 23 lbfd7 lbc6 24 ~b626 ~c5 0-0 lbce5 lbe5 27 00

6 ed5 lbb5 28 ~e229 ~f3 a4 lbe4 32 ~e233


~d5 lba6 ~g230 ~g5 ~c531 ~e5 00

7 ~b534 ed5 36 dc6 dc5 0-0 lbb3 39 ~e3 ~c5


lbc6 a6 35 ab5 37 bc6 38 ~c5 lbf6 ~d6 0-0 lbd5 40 +
8 lbd4 41 lbc6 42 ~d3 ~e2 lbf3 ~e4 ~h4
cd4 ~d7 bc6 ~c7 ~d643 de4 lbf6 lbd5 44 +
9 ~c6 c4 ~a446 ed5 48 lbb3
~c6 bc6 ~c545 lbe7 47 ed5 ~b649 +
10 lbe4 ~g551 lbc3 ~c6 d5 0-0 lbe5
de4 ~d750 ~a5 a6 52 ~c6 ~d5 ~c6 ~c753 00

11 ed5 dc5 54 lbgf3 ~d355 ~e2 b3 56 0-0 ~e4 lbf3


~d5 ~c5 lbf6 0-0 lbbd7 lbg457 lbde5 lbf3 ~h558

12 lbgf3 ~c4 0-061 lbb3 63 ~d464 ~h4 ~d2 ~d3


cd4 59 ~d860 a6 62 ~c7 lbc6 ~d6 lbge7 ~d765 +
83 C 07

4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 lbb3 ~e266 ~dl lbbd4 !ld4
lbc6 lbf6 ~e767 0-068 lbd4 ~b669 +
14 ~e270 lbb3 ~g5 ~d2 0-0-0 ~g5
~d6 lbf6 71 lbc6 ~b4 ~b6 ~d772 ~c573 00

15 0-0-0 ~h475 ~hel


~e7 h6 74 e5 ~g476 00

16 0-0-077 ~d3 ~b180


a6 b5 78 ~e779 ~b781 00

17 0-0 lbb3 !le1 83 g3 85 ~f4 ~d3


ttJf6 82 lbc6 ~d784 ~e7 ~b4 !lc8 86 00

18 ~el ttJe4 !le4 lbd4 ~f4


lbc6 87 lbe4 88 ~e789 e5 90 ef491
1. e4 e6 2. d4 d5 3. lZJd2 c5 4. ed5 ~d5 5. lZJgf3 cd4 6. .,tc4 ~d6
7. 0-0 lZJf6 8. lZJb3 lZJc6 9. lZJbd4 lZJd4
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 ~d4 lbd4 ~e294 lbb3 a4 96 c4 98 ~f4 ~f3 ~c6
~d492 ~d793 ~c5 ~b695 a5 97 ~c6 lbe4 lbc5 bc6 99
20 lbd4 b3 101 a4 103 ~e2 lbb5 ab5 ~b2105 g3 !la4 106
~d7100 0-0-0 102 ~c7 ~C5104 ~b5 h5 lbg4 !lh6 +
21 a4 107 !leI ~b2109 lbf5 !le7 g3 ~e2
~e7 a6 ~c7108 0-0-0 110 ef5 lbg4 ~c5 ~he8111 +
22 c3 ~e2113 a4 g3 115 lbb5 ab5 !la4 ~f3117
~c7112 0-0-0 ~d6114 h5 ~b5 b6 h4 116 +
23 lbb5 118 ~b5 g3 119 ~a4 ~f3 ~b3121
~d6 ~b5 ~e7 a6 120 !lhd8 h6 !lab8 122 +
24 b3 123 ~b2124 ~e2 lbf3 lbe5 ~adl lbd7 ~hl
a6 ~d7 ~c7125 0-0-0 126 ~d6127 ~e8 lbd7 ~h2 ~d7128 +
25 ~e2129 lbf5 ~hl lbg7 g3 c3 ~d3
~c7 ~d6130 ~h2 0-0 ~e5131 ~a1132 b5 !ld8 133 00

26 a4 h3 134 ~b2 ~e2 !lad I lbf3 !ld4!?137


~d6 0-0 b6 135 ~b7 !lfd8 136 ~c6 00

27 ~b3 ~f3139 h3 ~g5 c3 ~h5 ~c2 !lad I


~c7138 ~d6 0-0 lbd7 140 lbe5 141 lbg6 b5 ~b7142 00

28 ~hl ~g5 c3 ~h5 ~c2145 ~f4


0-0 143 lbd7 lbe5 144 lbg6 ~f4146 ~f4147

29 c3 ~e2148 h3 149 !ld1 15O ~b3 ~e3 lbc2 lbb4


~c7 ~d6 0-0 h6 151 b6 e5 152 ~b7 ~c5153

30 ~el c3 155 ~e2 h3 ~b3157 a4 158 a5 lbf3


~d7154 0-0-0 ~c7 ~d6156 ~b8 ~c8159 !lhg8 h6 160 +
31 ~e2161 ~g5162 g3 164 ~d3 !lad I ~c1166
~c7 ~d6 0-0 163 !lae8 165 lbd5 ~e7 ~f6167 +
32 ~b3168 ~f3170 h3 171 ~g5172 ~e3174 g3 !lad I
~c7 ~d7169 ~d6 0-0-0 ~c5173 ~e5 ~e4 ~c6175
C 07 84

10 11 12 13 14 15 16 17 18
33 h3 ~g5 ~f6 ~h5 l[Jf3177 lae4
~d6 0-0 176 ~f4 gf6 ~h8 lag8 e5 178 00
34 l[Jf5 ~hl g3 179 ~f4 ~h2 ~d6181
~h2 ~f8 ef5 180 ~c6 ~e6 ~e8182 +
35 l[Jg7 ~f3184 ~h6185 c3 186
0-0 lad8 183 ~g7 ~g6 l[Jh5 187 00

I 4 ... c4 5. ed5 [5. g3lLJf6 6. e5lLJfd7 7. a4lLJc6 8. 0-0 11. .§eI h6 12. h3 ~f5 13. ~f5 lLJf5 14. ~d3
~g2 ~e7 9.0-0 lLJb6 10 . .§eI ~d7 (10 ... a5?! 11. b3 ~d7 15. ~e3+ Glek - Rustemov, Deutschland 2004
cb3 12. c3 !+ Adams - Korchnoi, Biel (izt) 1993 - II 9 ... ~c7 10. ~g5 h6 11. ~h4 lLJb4 12 . .§adl
58/310) 11. c3 lLJa500 6. ~c6, ~d7 Adams) ed5+ - ~d7 13. c4!+j Y. Griinfeld - Raicevic, Oberwart
C08 1980 - 30/214
2 5. ed5 ed5+ - C 08 12 13. '§adl ~f5 14. lLJc5 ~c5 15. ~c5 ~e4 16.
3 7. ~e2 lLJc6 8. ed5 lLJd5 9. lLJe4 ~e7 10. 0-0 ~e4+ Parma - Uhlmann, Sarajevo 1969 - 7/199
~c7 11.lLJg3!? ~d7!? (Hamdouchi - M. Gurevich, 13 S. ~bS ~d7 6. ~d7 [6. ~d3 c4 (6 ... de4 7.
France 1995 - 63/234) 12. ~e4lLJf600 M. Gurevich lLJe4 lLJe4 8. ~e4 ~c6 9. ~d3 ~e4 10. ~e4 lLJc6
4 7... de4 8.lLJe4 ~e7 9. ~e2lLJbd7 10. c40-0 11. 11. ~e3 cd4 12. lLJd4 ~c7 13.0-0-0+ Todorovic -
~g5 h6 12. lLJf6lLJf6 13. ~h4+ Gelfand - Dolmatov, Nogueiras, Internet (m1 I-blitz) 2005 - 93/(213)) 7.
Moscow 1989 - 47/(337) ~e2 de4 8. lLJe5 c3 9. bc3 ~c700 Nogueiras) lLJbd7
5 8. eS? lLJg4! 9.lLJb3 ~a7 10. ~f4 ~b8 11. .§eI 7. e5 lLJe4 8. lLJe4 de4 9. lLJg5 cd4 10. ~d4 ~a5 11.
f6!+ S. Soloviov - G. Gutman, Pardubice 2001 - ~d2 ~e5 12. ~e5lLJe5 13.lLJe4+ Van der Wiel- P.
82/256; 8. edS lLJd5 9. lLJe4 ~e7 10. c4 lLJf6 11. a3 Nikolic, Luzern 1989 - 48/(381); 5 ... lLJc6 - 4 ...
~c7 12. b4 lLJe4 13. ~e400 Anand - M. Gurevich, lLJc6; S. eS lLJfd7 - C 05
Wijk aan Zee 1990 - 49/(318); 8. a3!? 0-0 9. b4 14 S... ~dS - 4. ed5; S... edS - C 08
~e7 1O. ~b2 [10. e5lLJd7 11. ~b2 f6!oo Wang Pin - 15 6. deS ~c5 7. lLJe4 ~e7 8. c4lLJb4 [8 ... lLJf6?!
Wu Wenjin, Beijing 1997; 10. ~e2 e5! 11. ed5 lLJd5 9. ~d8 ~d8 IO.lLJc3!+Nunn - Ivkov, BRD 1983-
12. lLJc4 ~g4 13. lLJce5 lLJe5 14. ~e5 ~f6 15. ~e4 36/368) 9. ~d8 ~d8= Ciric - Planinec, Jugoslavija
~f5!! 16. ~f5 g6 17. ~h3 ~aI 18. lLJg5!? (18. c4 1965; 6. lLJe4 cd4 7. lLJd4 ~e7 8. ~b5 ~d7 9. 0-0
lLJf6= P. Kotenko - Zangiev, Russia 2003 - 87/266) 0-0 10. c4lLJf6 11. ~f3+ Kapengut - B. Vladimirov,
lLJf6 19. ~e3 ~d4 20. iic4 ~a7!!oo P. Kotenko) b5 USSR 1974; 6. ~bS ~d7 7. iLd7lLJd7 8. 0-0 ~e7 9.
11. lael ~b7 12. e5 lLJd7 13. lLJb3 ~c7 14. lLJbd4+ c4lLJ5f6 IO.lLJb3 0-0 11. ~e2lac8 12. ~e3 cd4 13.
Gelfand - Dreev, Odessa 1989 lLJbd4 a6 14. a3 [14. lafdI ~c7 15. laacI lLJg4 16.
6 8 ... 0-09. e5lLJd7 IO.lLJb3 ~e7 11. c3+ Hulak ~d2+ 6. h3) ~c7 15.laacI+ Dorfman - Beliavsky,
- Raicevic, Jugoslavija (ch) 1976 - 21/166 Deutschland 2002 - 84/(224); 13. ~d4! Beliavsky
7 9 ... 0-0 10. e5 lLJg4 11. ~h7! ~h7 12. lLJg5 16 7. e4lLJ5f6 8. dc5 ~c7 9. g3!? [9. ~d3lLJc5 10.
~g8 13. ~g4 ~e5 14. lLJdf3 (Kveinys - Legky, lLJc5 ~c5 11. 0-0 ~d7 12. ~e2 ~c6 13.lLJe5lad8!oo
USSR 1987 - 44/(336)) ~f5 15. ~f5 ef5 16.lLJh3+ Kotronias - Vladimirov, Moscow 1989 - 47/339)
Gavrikov, K veinys lLJc5 10. ~g2lLJb3 11. ~b3 ~d6!? 12.0-00-0 13.
8 10. ed5lLJd5 11.lLJe4 [II. g3 0-0 12. c4lLJf6 13. lad 1 e500 Beliavsky - P. Nikolic, Barcelona 1989 -
lLJe400 Campora - Dreev, Moscow 1989 - 47/337) 47/338; 7. g3!? ~e7!? [7 ... cd4 8. ~g2 ~b4 9. ~d2
0-0 12. lLJg3+ Y. Griinfeld - Eingorn, Zagreb (izt) e5 10. 0-0 0-0 11. lae I! f6 12. lLJfd4 + Svidler -
1987 - 44/336 Beliavsky, Jugoslavija 1995 - 64/269) 8. ~g2 0-0
9 13. c4! dc4 14.lLJc4 e5 15. ~e3lad8! 16.labcI 9.0-0 c4 10. lLJbd2 b500 P. Annio - K. Asikanius,
~e6 17. lLJa5 ~b6 (Gofshtein - Psakhis, Hertzliya corr. 1973; 7. ~e4lLJ7b6 8. ~e2 c4 9.lLJc5 ~c7 10.
1993 - 59/310) 18. ~g5!?+ Psakhis lLJe4 c3 (Smagin - Lputian, Jugoslavija 1991 -
10 8. a3 0-09. b4 ~a7 10. ~b2lLJg6 11. e5!? [11. 52/261) 11.0-0+ Lputian
c4 d4!?oo Sigurj6nsson - Korchnoi, Wijk aan Zee 17 10 ... ~b4?! 11. ~b4lLJb4 12.0-0-0 (P. Popovic
1980 - 30/213) f6 [11... lLJ f 4 12. lLJ b3 ~ d 7 13. - Raicevic, Jugoslavija (ch) 1991 - 53/257) a6D 13.
~d2lLJd3 14. cd3 f6 15. laacI + Svidler - Sakaev, ~d7 ~d7 14.lLJe5 ~c6 15. a3+ P. Popovic
Russia 1996 - 67/357) 12. ~g6 [12. ef6 gf6 13. c4 18 13. lahel b5 14. ~d5lLJd5 15. ~d5+ P. Popo-
lLJf4oo) hg6 13. lLJb3 (T. Nedev - P. Nikolic, Bosna i vic - P. Nikolic, Jugoslavija 1991 - 52/262
Hercegovina 2000) g500 Svidler; 8. ~e2 0-0 9.lLJb3 19 8. ~e2 a6! 9. c4lLJf6 10. 0-0 ~c700 Eingorn-
~a7 10. ed5 ed5 11. ~g5 h6 12. ~h4 ~d600 Hulak Dreev, Luzern 1993 - 59/309; 8. ~e4 0-0 9. 0-0
- Psakhis, Plovdiv 1983 - 35/376; 8. e3 0-0 9.lael ~f6 10. c3 lLJc6 11. lael lLJd4 12. lLJd4 ~b600
[9. ~e2lLJg6 IO.lLJb3 ~d6 11. ~g5 ~c7 12. ed5 ed5 Kramnik - Illescas, Dos Hermanas 1996 - 66/(240);
13. h3 lLJf4= Kholmov - Dolmatov, Volgodonsk 8. g3 0-0 9. ~g2 b5 [9 ... ~d7 10.0-0 lLJc6 11.lLJc6
1983 - 36/367) lLJg6 10. ed5 ed5 11. lLJb3 ~e7 12. ~c6 12. lLJe5+ Jansa - Korchnoi, Nice (01) 1974 -
h3 ~f6 13. ~e300 Speelman - Schiissler, Thessaloniki 17/246; 9 ... ~f6 10.0-0 lLJe7 11. ~g5 ~g5 12.lLJg5+
(01) 1988 - 46/354; 8. edS ed5 9. lLJb3 ~d6 10. c3 Parma - Sofrevski, Skopje/OOOd 1968 - 6/271) 10.
85 C 07

0-0 a6 11. ~e2 ~f6 12. lad 1 ~b6 13. a4 b4 14. a5 30 8 ... ~e7 9. 0-0 0-0 10. c4 ~d8 11. ~f3+
~c5oo KeQgis - Gulko, Riga 1995 - 63/(236) Yemelin - A. Zakharov, Saint Petersburg 1996 -
20 9 ... ~f6?! 10. c4ltJb4 11. ~e4 ~e7 12. a3 [12. 66/(240)
~e2ltJ8c6 13. ~e3 ~d7oo Torre - Korchnoi, Nice 31 10... ~ eS 11. ~fl ltJd5 12. ltJc4 ~b8oo Yemelin
(01) 1974) ltJ4c6 13.ltJc6ltJc6 14. ~c2 g6 15. ~e3+ - S. Ivanov, Saint Petersburg 1994 - 62/312; 10•••
A. Ivanov - Gulko, USA (ch) 1995 - 65/264 ~h4 11. lagl ~c5 12. ~e2 0-0 13. b3 ltJb4 14.
21 12 ... g6?! 13. lael a6 14. lacl lae8 15. ~fl ltJc400 Yemelin - S. Ivanov, Russia 1996 - 66/240
~f8 16. a3 !+ Spasov - Dreev, Moscow (01) 1994 32 II.ltJc4 ~h4 12. ~e2 0-0 (D. Brandenburg-
- 62/313; 12 ... ltJhf6 13. ~bl + M. Fahrbach - M. V. Erdos, Iraklion 2004 - 94/202) 13. lag 1 h6 [13 ...
Koch, Internet 1998 ~h2 14.lahl ~b8 15. ~g5~; 13 ... ltJd5!?) 14.lag3
22 5. ed5 ~d5 - 4. ed5 ltJb4!+; 14.ltJe5!? Lukacs, V. Erdos
33 Lukacs, V. Erdos
23 5••• de4?! 6.ltJe4 a6 7. ~d3 ~e7 8. 0-0 ltJf6 9.
b3 ltJbd7 1O. ~b2 ltJe4 11. ltJe6 fe6 12. ~g7+~ 34 S. deS ~c5 6. ~d3ltJf6 [6 ... ltJge7 7.0-00-0
Yakovich - Tolnai, Kecskemet 1991 - 54/256; S.•. 8.ltJb3 ~b6 9. ed5 ed5 10. c3ltJg6 11. ~c2lae8= G.
ttJe7?! 6. ~b5 ~d7 7. ~e2 [7. 0-0 ~b5 8.ltJb5 a6 Kuzmin - Gulko, USSR (ch) 1977) 7. 0-0 0-0 8.
~e2 [8. a3 e5 9. b4 ~b6 10. h3 ltJd4 11. ~b2 de4
9. ltJc3 ltJbc6 10. ltJf3 de4 11. ltJe4 ltJg6 12. ~g5
fJic7= Smirin - Bareev, Plovdiv 2003 - 89/253; 12. 12. ltJe400 Velimirovie - Vaganian, Jugoslavija -
fJie2!) e5 8. ltJ4f3 ~b5 9. ~b5 ~d7 10. ~e2 f6+ USSR 1972) ~c7 9. e5ltJg4 10.ltJb3 ~b6 (Kholmov
- S. Ivanov, Saint Petersburg 1996 - 68/(243)) 11.
Bareev; 5••• ltJe6 6. ltJc6 [6. ~b5 - 4 ... ttJc6) bc6 7.
~f4 f6 12.laaeloo S. Ivanov; S. edS ed5 - C 09
~d3 ~c7 [7 ... ltJf6 8. 0-0 - B 44) 8. ~e2 ~d6 9.
ttJf3 de4 10. ~e4ltJf6 11. ~h4 ~a6! 12. c4lad8 13. 35 S... ~d6 6. e5 ~b8 7. dc5ltJge7 8. 0-00-09.
~g5 ~a5 14. ~e2 ~e7 [14 ... ~e5 15. ~d2 ~c7 16.
lael ltJg6 10. ~c6 bc6 11. b4 [11. ltJb3 f6 12. ef6
~f6 13. c4+ Karolyi sr. - F. Portisch, Magyarorszag
~abl ltJd7 17. ~g5 ~f6= Ponomariov - Krivoshey,
Kyiv 1997 - 71/(282)) 15. lahdl h6 16. b3! 0-0= (ch) 1979 - 28/225) f6 12. ~b2+ Westerinen - F.
AI. Zubarev - Komarov, Donetsk 1998 - 74/295 Portisch, Vilnius 1969; S... ltJf6 6. ed5 ~d5 7. c4
~d8 [7 ... ~d6 8. dc5 ~c5 9. 0-0 ~d7 (Kapengut-
24 7 ... ~e7 8. c3ltJc5 9.ltJb3ltJbd7 10. ~e2 0-0 Kholmov, USSR 1973) 10. a3 6. b4, ~b2+ Kapengud
11. 0-0 f6!? 12. ef6 ltJf600 Eingorn - Glek, USSR 8. 0-0 cd4 (Westerinen - Andersson, Berlin 1971) 9.
1991 - 52/260 ltJb3 ~d7 1O. ~e2 6. lad 1+ Gipslis
25 8.ltJc6 bc6 9. ~d3 ~a6! 10. 0-0 ~d3 11. ~d3 36 6. ~c6 bc6 7. 0-0 ltJf6 8. e5ltJd7 9. dc5 [9. c3
~e7 12. b3 [12. c4 0-0 13. ~c2 a5 14. ladl a4 15. ~e7 10. lae 1 0-0 11. ltJfl (Rohde - Gulko, USA
~f4ltJb6 16. b3 c5!+ Svidler - Dreev, Rostov 1993 (ch) 1989 - 48/381) ~b7 6. cd4(0) ~c5 10. c4
- 57/275) 0-0 13. ~b2= Dreev (Sutovsky - Shulman, Holon 1995 - 65/265) 0-0
26 8 ... ~c7 9. 0-0 ltJce5 [9 ... a6 10. ltJc6 bc6 11. 11. ltJb3 ~e7 12. ltJbd4 ~b6oo Shulman, Kapengut
~a4 ~e7 12. c3 0-0 13.lael + Eingorn - S. Ivanov, 37 6 ... ed5 - C 09
USSR 1991 - 52/(260)) 10. ltJe5 ~e5 11. lae 1 ~f6 38 7 ... c4!? 8. cb7 ~b7 9. 0-0 ltJf6 10. lael ~d6
12. ltJf300 Nikolenko - S. Ivanov, Lubniewice 1994 11. c3 0-0 12. ltJfl + Shamkovich - Filguth, Lone
- 62/(312) Pine 1978 - 25/237; 10 ... ~e7!? Shamkovich
27 13. b400 Shovunov - A. Zakharov, Novgorod 39 10. e4 0-0 11. ~c2 ~e7 12. b3 b4 13. ladl
1995 - 64/(268) (Ma. Tseitlin - Gulko, USSR 1971) ~b6 14. ~b2
28 7.ltJ2f3 a6 [7 ... ltJc6 8.ltJb5 ~b4 9. c3 ~dl 10. lad800 Gipslis; 10. ~e2 ~e7 11. ladl ~b6 12. c4
~dl ~a5 11. ltJd6 ~e7= Yudasin - S. Ivanov, 0-0= Radulov - Byrne, Leningrad (izt) 1973
Saint Petersburg 1997 - 69/(274); 7 ... ~c5 8. ~e2 40 13. ltJel e5 14. ltJd3 ~f5 15. lael lae8=
ttJc6 9. c4 ~b4 1O. ~d2 ~a5 11. ltJc6 bc6 12. a3 Gaprindashvili - Kholmov, Tbilisi 1974; 13. lael +
~d2 13. ~d2 ~d2 14. ~d2 c5 15. b4 (Smagin - S. Gipslis
Ivanov, Russia (ch) 1998 - 73/(319)) ~b7=1 8. ~d3 41 6.0-0 de4 [6 ... ~d6 7.lael ltJge7 8. e5 ~c7 9.
e5 9. ~e2 ~b4 10. c3 0-0 11. ~c4 ~d8 [11 ... ~d6 ltJd4+ Mi. Tseitlin - Fershter, USSR 1978 - 25/238)
12.ltJb3! (12.ltJe5 (Kveinys - S. Ivanov, Lubniewice 7.ltJe4 ~d7 8. ~e2ltJf6 9. ~g5 ~e7 10. ~f6 gf6 11.
1995 - 64/268) ~d4 13. 0-0 ~c3 14. bc3 ~c5 15. laadl ~b6 12. ltJd4 0-0-000 Westerinen - Khasin,
~g5 ltJbd7! 16. ltJd7 ~d7 17. ~f6 gf6=) b5 13. Moscow 1970 - 10/235
~f7! lafl 14. cb4 ~b4 15. ~d2+ Andreev - E. 42 7. ~c6 bc6 8. 0-0 ~d6 9. ~e2 ~b8 10.ltJ4f3
Kobylkin, Krasnodar 2003) 12. ltJe5 ~d4 13. 0-0 ltJe7= Christiansen - Jussupow, Miinchen 1992 -
ilc3 14. ltJfl! [14. bc3 ~c5 15. ~e3oo Ma. Tseitlin 54/257
- S. Ivanov, Saint Petersburg 1997 - 69/274) ~b4 43 9 ... ltJe7 10. ltJf3 ltJg6 11. 0-0 [11. e5lab8 12.
15. ladl ~b6 16. ltJd6 ~h8 17. ~e7 ltJbd700 S. 0-0 ~e7 13. lael c5= Tal - Korchnoi, Moscow
Ivanov 1971 - 12/216) ~e7 [11. .. ~d6 12. lael lab8 13. c4
29 8. ltJe4 ~dl 9. ~dl ~c5 10. f3 (Delchev - 0-0 14. e5 ~b4 15. ladl lafe8 16. h4!+ Tatai -
Gertie, Beograd 1996 - 66/241) ltJd5 6. ltJac700 Campos Lopez, Camagiiey 1974 - 17/244) 12. c4
Certie; 8. e4 ~f5 9. ~f3 [9. ~e2 ~e7 10.0-00-0= de4 13. ~e4 f5 14. ~c2 e5 15.ltJg5 h6 16. ~h5 ~d6
H. Hunt - Peng Zhaoqin, Leon 200 1) ~f3 10. ltJf3 (Shamkovich - Vaganian, Dubna 1973 - 16/178)
ilb4 II.ltJd2 (Vorobiov - S. Ivanov, Russia 1998 - 17. ltJf3!+ Ugrinovie, Z. Krnie
73/319) ltJe4 12. a3 ~d2 13. ~d2 ltJd2 14. ~d2 44 12... lab8? 13.0-0 ltJd5 14.lael!+ Yudasin-
~e7= S. Ivanov Gulko, Biel (izt) 1993 - 58/311; 12 ... ~aS 13. ~d2
C 07 86

~h5 14. ~h5 ltJh5 15. 0-0-0+ Adorjan - Webb, Bareev, Kallithea 2002 - 85/256) ltJf6 18. ~h4 e4+;
London 1975; 12... ltJd5 13. a3+ Yudasin o 13. h3; 12.ltJbd4) 0-0 9. ~e2 a6 10. a4ltJbd7 11.
45 9 ... ltJf6 1O. ~a4 ~d7 11. e5 ltJg4 12. cd5! [12. ttJb3 ~d6 12.ladlltJb6 13. ~d3ltJbd5 14.ltJa5 ~c7
ltJf3 h5 13. 0-0+ Ma. Tseitlin - Vaganian, USSR (ch) 15. ltJc4+ Adams - Borovikov, Kallithea 2002 -
1971 - 12/215) ltJe5 [12 ... ed5 13.ltJf3+) 13. de6 ~e6 85/257; 0 12 ... ~c700 Adams
[13 ... ltJd3 14. ~e2 fe6 15. ladl lad8 (Belikov - L. 56 9.ltJe4 b6! 10. ltJc5 ~c5 11. ~e3 ~c7 12. ~d4
Rojas, Cappelle la Grande 2006 - 96/( 197)) 16. ltJf3! ~b7 13. 0-0-0 ltJc5!oo Kasparov - Anand, Reggio
~d5 17. ~a6! ~e418. ~e3!+-) 14. 0-0+ Belikov~ Emilia 1991/92 - 53/258; 9.ltJb3 ~h5!? 10.0-0 b6
9 ... de4 10. ~a4 [10. ltJe4 ~dl 11. ~dl lad8 12. 11. ~f4 ~g4 12. ~g3 ~b7 13. ltJe5 ltJe5 14. ~e5
~e2 lad4 13. ltJg5 lac4 14. ~e300 Yemelin - Y. laac8 15. h3 ~a4= Mainka - Glek, Bad Zwesten
Frolov, Saint Petersburg 1994 - 62/(312)) ~b6 11. 1999 - 75/(259)
ltJe4 ~b4 12. ~b4 ~b4 13. ~e2 ltJf6 14. ltJf6 gf6 57 9 ... a5?! 10. ~b2 b6 11. 0-0-0 ~b7 12.lahel +
(M. Kuijf - Lautier, Lyon 1990) 15. ~f4+ Tal Rublevsky - Beliavsky, Novosibirsk 1995 - 65/(266);
46 10. cd5 cd5 11. ed5 ~d5 12. ~a4 ~d7 13. ~d7 12. g4!i Beliavsky
~d7 14. ltJe4 ~b6!= Glek - Jussupow, Deutschland 58 13. ~f4 ttJf6 14.laadl ~g4 [l4 ... ltJe4 15. ~e4
1991 - 53/(257) f6 16. ~d6 ~d6 17. lad6 e5 18. lafd 1 ~f7 19. ltJd2
47 10 ... ~d7 11. 0-0 ltJe7 12. lael lad8 13. ltJf3 ~e6 20. ltJfl laac8= Rublevsky - S. Ivanov, Russia
0-0 14. ~e3 ~e3 15. lae3+ Krays - Zifroni, Israel (ch-blitz) 1997 - 71/(282)) 15. ~c4ltJe4 16. ~e4 f6
1996 - 65/(264) 17. h3 ~g6 18. ~c4 ~b6 19. ~e3 ~e3 20. fe3 ~e8
48 11. cd5 ed5 12.0-00-0 13. b3 [13. ~c2 ~b6 21.ltJg5!? ~e7 22.ltJe4lad8! 23.lad4lad4 24. ed4
14. b3 lac8 15. ~b2 ltJg6 1/2 : 1/2 Keggis - Glek, b6 25. d5 ~b7 26. d6 ~d7 27. laf6 ~d5 28. ~d3
Deutschland 1995 - 66/(240)) lae8 14. Ab2 ~b6 15. ~e4 29. ~e4 lae8 30. laf3 ~d6= Rublevsky - S.
ltJf3 ltJg6 16. ed5 cd5 17. laad 1 lae40c Vydeslaver - Ivanov, Russia (ch) 1998 - 73/(320)
Komarov, Paris 1996 - 66/(240) 59 5 ... ltJf6 6. ~c4 ~c6 [6 ... ~d8 7. 0-0 cd4 8.
49 13. c5 ~c7 14. 0-0 0-0 15. ~g5 f6 16. ~f4 ltJb3 ltJc6 - 5 ... cd4; 6 ... ~d6 7. 0-0 cd4 - 5 ... cd4)
~e5 17. laael+ Ma. Tseitlin - Psakhis, Israel (ch) 7. a4 [7. 0-0 ltJbd7 8. ~e2 a6 9. ltJe5 ltJe5 10. de5
2000 - 80/287; 13. 0-0 0-0 14. ~g5 h6! 15. ~e7 ltJd5 11. ltJe4+ Geller - Chistiakov, USSR 1951) a6
[15. ~h4 dc4! 16.laadl ~c8! 17. ~e7 lae8 18. ~c5 [7 ... ~c7 8. 0-0 cd4 9. ltJd4 ~d7 10. ~e2 ltJc6 11.
(18. ltJa5 lae7 19. ltJc4 lae2+ Pixton - Gulko, USA ltJ2f3 a6 12. h3 ltJd4 13.ltJd4 ~e7 14. b3+ Andersson
(ch) 2003 - 86/274) cb3 19. ~b6 ab6 20. ~b3 ~e6 - Petrosian, Wijk aan Zee 1971 - 11/169) 8. 0-0 [8.
(1/2 : 112 B. Kalezic - Komarov, Niksic 2000) 21. ~b5 ab5 9. ab5 ~f3 10.laa8 ~g2 11. ~f3 ~f3 12.
~b6 laa2 22. lad8!=; 21. .. laeb8+) ~e7 16. c5!? ltJf3 ltJfd7 13. ltJe5 cd4! 14. ltJd7 ~d7 15. lab8
~c5 17. ~c6 ~b6 18. ~d5 ~e2 19. ~d2lafe8 20. ~d600 Antoshin - Chistiakov, USSR 1953) ltJbd7 9.
laacllaad8 21. ~c2 a5oc; 14. lad 1!?+ Gulko ~e2 b6 10. ttJe5 ltJe5 11. de5 ~b7 12. ltJf3 ltJd5 13.
50 6 ... ~a5 7. ltJc3 cd4 8. ltJd4 ~d7 9. 0-0 [9. c3 ~e7 14. ~d3 0-0 15. ~e4 g6 16. ~h6lafd8 17.
ltJc6 bc6 1O. ~f3 lac8 11. ~d3 (Gipslis - Liebert, lafdllad7 18. ~g4laad8 19. ~c2+ Y. Kryvoruchko
Lublin 1972 - 14/227) ltJf6+ Gipslis) ttJf6 1O. ~f4 - A. Pol ivanov, Lviv 2002
~b4 I1.ltJde2 a6 12. a3 ~c5 13. ~d3 ~h5 14. ~d2 60 6 ... ~c5 7. 0-0 ltJc6 8. a3 ltJf6 9. b4 ~h5 10.
~e7 15. b4+ [6ltJg3) Keres - Shishov, USSR 1946 lae 1+ M. Khazankin - D. Acunzo, Lignano 2005
51 7. ~e3 ~a5 8. ltJc3 cd4 9. ltJd4 ~b4 10.0-0 61 7. ltJb3 ~b4 8. ~d2 ~d2 9. ~d2 ltJf6 10.
~c3 11. bc3 ltJge700 Stein - Uhlmann, Moscow ltJbd40-0 11. 0-0-0 ~c7 12. ~e2 [12. ~b3ltJc6 13.
1971 - 12/213; 7. 0-0 ltJd4 8. ~g5 f6 9. ltJd4 cd4 lahe 1 1/2 : 1/2 P. Popovic - KOSIC, Jugoslavija (ch)
10. ~h4 ~e7 11. c3 ~b5 12. ~h5 ~f8 13. ~b5 1997 - 73/(320)) ltJc6 13.ltJc6 ~c6 [13 ... bc6!?) 14.
~d500 Tal - Uhlmann, Tallinn 1977 - 24/222 ltJe5! ~g2 15 . .§hel! (B. Maksimovic - Kosic, Novi
52 8 ... cd4 9. ltJd4 ~e7 [9 ... ~b4? 10. O-O! ~c3 Becej 1998 - 73/320) b5!D 16. ~b3!? [16. ~b5
11. bc3 ~c3 12. ltJf5 !+~ Tal - Uhlmann, Moscow ~b7cc) ~h2!? 17. ~e3 ~b7D 18. ltJf7 ~d5 [18 ...
1971 - 12/212) 1O. ~e3 ~c7 11. 0-0+0 O. Halme laf7 19. ~e6 ~f4! 20.lae3! ltJd5 21. lad5 ~d5 22.
- S. Salonen, corr. 1975 ~d5 laaf8oo) 19. ltJg5 ltJg4! 20. ~d4 ~b3 21. ab3
53 13. lael ltJf6 14. ~f6 gf6 15. ltJc6 ~c6 16. ~f4 22. ~f4laf4 23. f3laf5 24.ltJe6laf3 25.ltJd4oc
~h5 ~e7 17. lae300 R. Nicevski - Uhlmann, Skopje Kosic
1976-21/172 62 7 ... ltJe7!? 8. ltJb3 ~c7 9. ~e2ltJg6 10. ltJbd4
54 5. ltJb3 cd4 6. ~d4ltJf6 7. ltJf3 ~d4 [7 ... ltJc6 [10.ltJfd4 a6 11. f4 ~e7 12. f5 ef5 13.ltJf5 ~f5 14.
8. ~d5 ltJd5 9. ~b5 ~d7 10. 0-0 ~e7 11. c4 ltJf6 laf5 0-0= Adams - Dreev, Dortmund 1994 -
12. ~e3+ Todorcevic - M. Trifunovic, Jugoslavija 61/278) ~e7!? [10 ... a6?! 11. ~e6! fe6 12.ltJe6 ~e6
1973) 8. ltJbd4 a6 9. g3 b6 1O. ~g2 ~b7 11. 0-0 13. ~e6 ~e7 14. ~c8 ~d8 15. ~b7+~ R. Forster-
ltJbd7 12. c4 ~c5 13. ltJb3 ~e7 14. ~f4 0-0 15. Vaganian, Biel 1994 - 61/(278)) 11. ltJb5 ~b6 12.
lafdl laa7!= Gavric - Kosic, Novi Becej 1998 - a4+ V. Isupov - M. Vitinik, Vladivostok 1995
73/(320); 13. b3!? Kosic 63 8. ~e2 ltJc6 9. ladl ~c7 10. ltJb3 ~d6 11.
55 7. ~c4 ~c6 [7 ... ~d6 8. 0-00-0 9.ltJb3 ~dl ltJbd4 ltJd4 12. lad4 ltJe7 13. ~d3 ~d7 14. ~g5
10. ladl ~b6 11. ~g5+ U. Monteiro - N. Hickl, (Nevednichii - Berkes, Calvia (01) 2004 - 92/264)
Internet 2001) 8.0-0 18. ~e2ltJbd7 9.ltJb3 a6 10. a4 ltJc6! 15. lah4 h600 Nevednichii
~d6 11. 0-0 ~c7 12. a5 0-0 13.lael? e5! 14.ltJbd2 64 9. ~e2 ~d6 10.ltJbd4ltJe7 Il.lael [11. lad 1
h6 15. b3 lae8 16. ltJe4 ltJe4 17. ~e4 (Adams - ltJbc6 12. ~g5ltJd4 13.ltJd4 0-0= Zapata - Dreev,
87 C 07

Wijk aan Zee 1995 - 62/315) lLJbc6 12.lLJc6lLJc6 75 11. lLJbd4 hg5 12. lLJe6 ~b8 13. lLJeg5 ~f4 14.
13. ~d2! b5 14. ~d3 ~b7 15. h3 lLJe7 16. c4+ P. ~bI 0-0 15. g3 ~f5 16. h4 ~d7! (An. Tzermiadianos
Kotenko - Va. Karpov, Rostov 2002 - 85/(258) - Skembris, Greece 2001 - 82/257) 17. h5!?oo
65 13. laad 1 0-0-0 14. lLJg5! lLJg6 15. ~h3 lLJge5 Skembris
16. ~e2+ Akopian - Dreev, Linares 1995 - 63/235 76 13. h3 ~f3 14. ~f3 e4 [14 ... 0-0 15. ~bloo
66 9. lLJbd4 lLJd4 10. lLJd4 a6 [10 ... ~e7 11. ~e3 Spasov - Skembris, Greece 2001 - 83/(250») 15.
a6 12. ~f3 ~c7 13. ~b3 ~d7 14.lafeI+ Trifunovic ~f5D g6 16. ~b500; 0 13. ~bl00 Skembris
- Kaila, Helsinki (01) 1952; 10 ... ~c5 11. c3 0-0 77 10. 0-0 ~e7 Il.laadI b5 12. ~d3 0-0 13. c3
12. ~g5 h6 13. ~h4 e5 14.lLJb3 ~dI 15.laadl ~b6 ~b7 14. cd4 laac800 Rozentalis - S. Ivanov, Au-
16. lafel ~g4 17. ~e2 ~f5 18. ~g3!+ Khasin- gustow 1996 - 68/243
Lilienthal, USSR 1967 - 4/221) 11. c3 ~c5 12. ~e2 78 10 ... h6 11. lLJbd4! hg5D 12. lLJe6 fe6 13.lad6
[12. ~e3 ~c7 13. ~b3 0-0 14. ~f3 ~d7= Hubner ~d6 14. ~e6 ~d8! 15. ~d2! lLJe4 16. ~d5+ P.
- Petrosian, Bugojno 1982 - 33/(408») ~e7 13. Popovic - Bareev, Moscow (01) 1994 - 62/316
~g5+i Ivkov - Bronstein, Jugoslavija - USSR 1957; 79 11 ... ~d7 12. ~bI! ~e7 13.laheI+ G. Saraka-
11. .. ~c7 - 6 ... ~d6 uskas - T. Raupp, Deutschland 2001; 11 ... ~b7 12.
67 9 ... a6 10. lad 1 b5 II.lLJbd4lLJd4 12.lad4 ~b6 ~bI [12. lLJbd4lLJd4 13.lLJd4 ~d5! (13 ... 0-0-0 14.
13. ~d3 ~b7 14. a4 ~c5 15.lah4 b4 16. a5!+ Sax- ~b5!! (Smagin - Levitt, Amantea 1993 - 58/312)
Andersson, Hilversum 1973 - 15/202 ~b6! 15. ~c4 ~c5 16. b4!? ab5 17. ~c5 ~c5 18.
68 10... a6 11. lLJbd4 lLJd4 12. .§d4 ~b6 13. c3 bc5 ~g2 19. lahgI ~d5 20. lLJb5+ Smagin) 14. ~f6
~d7 14. lLJe5+ Mestel - Petrosian, Las Palmas (izt) gf6 15. lLJb5 ~a2 16. lLJc7 ~e7 17. ~h5 ~h6 18.
1982 - 34/366 ~h6 ~aI 19. ~d2 ~a5= Oral - Huzman, Batumi
69 13. c3 ~c5 14.lah4+ N. Berdychevaskaya-I. 1999 -77/266) ~e7 - 11 ... ~e7
Dzhabrailova, Samara 2004 80 12.lLJbd4lLJd4 13. lLJd4 ~d5 14. ~f6 ~f6 15.
70 7. ~b3lLJf6 8.lLJc4 ~d8 9. ~d4 ~d4 IO.lLJd4 ~bI ~c5 16. ~e4 laa7 17. ~c6 [17. ~d3 (Vic.
~c5 11. lLJb5 lLJa6 12. ~f4 0-0 13. lLJbd6 lLJc700
Ivanov - A. Zakharov, Russia 1994 - 60/(272» lac7
Topalov - Dreev, Wijk aan Zee 1996 - 65/(266) 18. lahe 1 g6+ Vic. Ivanov) ~f8 [17 ... ~e7?? 18.
~e3+- O. Lemmers - Andreev, Rotterdam 1998)
71 7 ... lLJc6 8.lLJe4 ~c7 9.0-0 lLJf6 10. ~g5 [10. 18. ~e3 $g8 19.1ad3 [I9.lad2lac7 20.lahdI h5 21.
ttJf6 gf6 11. ladl ~c5 12. a3 ~d700 Reinderman - ~a8 g6+ Solak - Wang Hao, Dubai 2005 - 93/(213»)
Schwartzman, Wijk aan Zee 1994 - 59/(311») lLJe4 lac7 20. lahd 1 h500 Solak
11. ~e4 ~d6 12. lafel 0-0 13. lLJd4 ~h2 14. ~hI
ttJd4 15. ~d4 ~d6 16.laadl ~c5 17. ~h4 ~f2 18.
81 12 ... e5 13. ~f6 [13. h3 ~e6 14.lahellac8 15.
~h4! (15. g4 lLJd7+ Smagin - Marjanovic, Jugo-
W'f2 ~c4 19. ~f6oo~ St. Pedersen - 0stenstad, slavija 1994 - 61/279) lLJd7 16. ~g300 S. Spiegel -
Aars 1999 - 77/(266)
W. Hartmann, Mainz 1996) gf6 14. lLJh4 h5 15. lLJf5
72 11. .. ~e7 12. ~g5 0-0 [12 ... h6?! 13. ~h4 ~c7 16. ~e4laa7 17. f4 ~f5 18. ~f5 ~f8 19. lahfI
0-0 14.lLJbd4 ~d7 15.lLJc6 ~c6 16.lLJe5 ttJd5? 17. lah6 20. ~e4 lLJd8 21. laf300 Rozentalis - Ruste-
~d5 ~h4 18. ~c6 bc6 19.1LJd7 ~a5 (Ye Jiangchuan mov, Esbjerg 2001 - 82/(257); 12 ... ~b7 13. lLJbd4
- Dreev, Beijing 2000 - 79/248) 20.lLJf8 ~a2 21. lLJd4 14.lLJd4 ~d5! [14 ... ~c5 15. h4! 0-0 16.lahel
~e4! ~f6 22. lLJd7 ~b2 23. ~d2+-; 16 ... ~d5!? (6 17. lLJf5, 17. lLJe6) lafe8 17. lLJf3 h6 18. lLJe5! hg5
Dreev) 13. lLJbd4 ~d7 14. lLJc6 ~c6 15. lLJe5+ 19. hg5 g6 20. gf6 ~f6 21. f4!+~ Rustemov - Lu-
Stefansson - Thorhallsson, island (ch) 2003 ther, Panormo 2001 - 83/250) 15.lLJf3 [I5.laheI?!
73 12 ... 0-0-0 13. lLJfd4 lLJb4 14. a3 lLJbd5 15. ~a2! 16. ~a2 ~d4 17. ~bI ~c5+ Suo B. Hansen-
~d5 ed5 16. f3 ~d6 17. g3+ Rozentalis - Glek, Glek, Esbjerg 2002 - 85/(258») 0-0 [15 ... ~c6!? 16.
Antwerpen 1993 - 58/(312); 12... h6 13. ~f6 gf6 14. lLJe5 ~b7ooJ 16. h4 [16. lLJe5 b4 17. lahe 1+ Glek -
ttJfd4 [14. lLJbd4 0-0-0 15. ~bI ~c5+ Todorovic - Rustemov, Deutschland 2003 - 89/254; 16 ... laac800
Nogueiras, Internet (m13-blitz) 2005 - 93/213) 0-0-0 Glek) b4 17.lLJe5 [17. ~f6 ~f6 18.lLJg5 g6=) a5 18.
15. ~bllag8 16. f4lLJd4 17.lad4 f5 18.lahdI ~g7 lah3!? lafd8 19. lag3 (Illescas - Rustemov, Espana
19.1a4d2 ~c600 Nogueiras; 12... ~c5 13. ~bI 0-0-0 2002 - 86/276) a4!? 20. ~h6 g6 21. h5 ~e400
14. lLJe5 lLJe5 15. ~e5 ~d6 16. ~e2 h6 17. ~d2 Illescas
~b4 18. ~b4 ~b4 19. ttJd4 (Adams - Akopian, 82 7 ... lLJc6 8. lael [8. lLJb3 ~d7 9. ~e2lac8 10.
Enghien-Ies-Bains 2003 - 88/248) ~c5! 20. f4 [20. lad 1 ~c7 11. ~g5+ Bogachkov - Parkov, Omsk
ltJf3 lLJg4 2I.lad4 e5 22. lad5 ~f2 23. lae5 ~e2 24. 2003 - 88/(249); 8 ... lLJf6 - 7 ... lLJf6) lLJf6 [8 ...
~e2 lahe8oo) ~c600 Adams lLJh6? 9. lLJe4 ~b4 (Radulov - Gulbrandsen, Oslo
74 10... e5 11. lahel [11. h3?! h6! 12. ~h4 (12. 1977 - 23/218) 10. ~h6! gh6 11. lLJf6 ~d8 12.
~f6 gf6!+) e4 13. lLJfd2 ~f5 14. ~f6 gf6! 15. lLJe4 lLJd4+ Radulov) 9. lLJb3 - 9 ... lLJf6
~f4 16. lLJbd2 0-0-0+ ic§J Oleksienko - Firman, Lviv 83 9. ~e2 a6 10. a4 ~e7 11. lad 1 e5 (Velimirovic
2003 - 86/275; 11. ~b5 0-0 (11. .. ~g4 12.lahel - - P. Popovic, Stara Pazova 1988 - 46/(355» 12.
Il.laheI) 12. ~c6 bc6 13. ~e5 c5 14. lahel ~e600 c3!? ~g4 13. h3 ~f3 14. gf300
M. Velcheva - N. Kiseleva, Kragujevac 2000) ~g4 84 9 ... a6 10. a4 ~e7 11. lLJfd4lLJd4 12. ~d4 ~d7
12. ~b5 0-0 13. ~c6 bc6 (J. Skjoldborg - H. Svane, 13. ~f4 ~d4 14. lLJd4 lac8 15. ~b3+ Averbakh -
Esbjerg 2005) 14. lLJbd4!+ Firman; 10... lLJd5 11. Stahlberg, ZUrich (ct) 1953; 9 ... ~e7 10. lLJbd4 lLJd4
~e7 ~f4 12. ~bI lLJde7 13. lLJbd4 0-0= Losev - Il.lLJd40-0 12. c3 [12. b3 e5 13.lLJf3 ~dI 14. lad 1
O. Danielian, Russia 1993 - 60/(272) e4 15. lLJe5 lLJg400 Ljubojevic - Hubner, Tilburg
C 07 88

1986 - 42/342) e5! 13.ltJf3 [13. ~e2!? ed4 14. ~e7 ~c2 ltJd5 20. a3 ltJb6! 21. ~d3D f6 22. ~g3 ~d4
~c6 15. ~b4 dc3 16. ~c3 ~f5=) ~dl [13 ... ~c7?! 23. cd4ltJc4 (S. G. Joshi - Vakhidov, Mumbai 2004
(Ehlvest - Lobron, Rejkjavik 2002 - 86/277) 14. - 89/(254» 24. lae2D= Thipsay) ltJd5 [13 ... ~c5
ltJe5! ~d6 15. ~d4 ~e5 16. lae5lad8 17. ~f4ladl 14.ltJb3 ~b6 15. c4 (15. c3 rJi;e7 16. a4ltJd5 17. ~g3
18. ~fl ~c6 19. c4 ~e6 20. b3+) 14. lad 1 ~g4 15. a500 Istratescu - Atalik, Bucure~ti 1996 - 66/242)
lae 1 ~f3 16. gf3 laac8 17. ~b3 ~d6 18. ~e3 b6= 0-0 16. .§fdl lafd8 17. rJi;fl rJi;f8 18. a4!+ Zhuravlovs
Ehlvest - Klovans, USSR 1972) 14. ~g3 h5 15. c4 [15. h4
85 10. ltJbd4ltJd4 11. ltJd4 - 9. ltJbd4 ~c5 16. ltJb3 ~b6= Kaminski - Glek, Cham 1993
86 13. a40-0 14. a5 [14. ~d2 ~b6 15.ltJbd4ltJd4 - 58/(313») h4 16. cd5 hg3 17. hg3 e500 Womacka-
16. ltJd4 lafd8= Ljubojevic - Nogueiras, Reggio Glek, Cattolica 1993 - 58/(313)
Emilia 1985/86 - 41/325) ~d8 15. ~d2 ~d6 16. 95 13 ... ~d6 14. c4 0-0-0 15. ~e3 rJi;b8 16.lafdl
ltJbd4 ltJd4 17. ltJd4 e500 Ljubojevic - P. Nikolic, ~e5 17. ltJd4 lac8 18. a4 lahd8 19. f4 ~c7 20. ltJb5
Tilburg 1987 - 44/(337) ~b5 21. ab5 lad 1 22. lad 1 e5 23. fe5 ~e5 (Van der
87 8 ... ~e7 9. ltJb3 ltJc6 - 8. ltJb3 Wiel - Kasimdzhanov, Wijk aan Zee 1998 - 71/(282»
24. ~d4+ Van der Wiel
88 9 ... ~d8 10. ~b5 ~d7 [10 ... ~e7!? 11. ltJd4
~d7 12.ltJf3!? (12. ~c6 ~c6 13.ltJc6 bc6! 14. ~f4 96 14. ~f3lac8! 15. c3 ~c6 16. ~c6lac6 17. ~f4
lZJe4 15. lae4 ~f6=) 0-0 13. ~d3 (13. c3 ~c7 14. rJi;e7 18.laadl ltJe4 19. ~e5 (Matulovic - Rustemov,
~e2 ~d5 15. g3 lafe8 16. ~d3 f5! 17. ltJeg5 ~f6+ Skopje 2001 - 80/(287» f6 20. ~d4 lad8 21. lafe 1
Nevednichii - W. Hug, Silivri 2003 - 88/249) ltJb4=) ltJg5= Matulovic
11. ~g5 [11. ltJf6 ~f6 12. c3!? dc3 (12 ... h6?! 13. 97 14 ... a6 15. ~f3 0-0-0 16. ~d2 [16.laelltJd5!
cd4+ Nevednichii - Farago, Magyarorszag 2003 - (Van der Wiel - Andersson, Reggio Emilia 1986/87
88/(249» 13. ~g5 ~g6 14. bc3!oo Nevednichii) ~e7 - 43/346) 17. ~d5 ed5 18. ile3 ~c7+ Van der
12. ~f6 ~f6 13. ltJd6 rJi;e7 14. ltJe4 [14. ~c6 ~c6 WieI) ~c6 17. ~c6 bc6 18. ~c3lahg8 19.1afe llad5
15. ltJd4 g6 16. ltJc6 bc6 17. ltJc4 ~dl 18. laadl 20. ltJd2 ltJg4 21. lae2+ Tiviakov - Chernin, Podolsk
laab8 19. b3lahd8=) ~b6 15.ltJf6 gf6 16. ~c6 ~c6 1993 - 59/311
17. ltJd4 laad8 18. ltJc6 ~c6 19. ~e2 (1/2 : 112 98 15. ~f3lac8 16. c3 ~c6= Lobzhanidze - Lu-
Kharlov - Rustemov, Russia (ch) 2002 - 86/(277» ther, Cappelle la Grande 2002 - 85/(259)
.§hg8 20. g3 lag5= Rustemov
99 19.1tJc5 ~c5 20.lafdl rJi;e7= Motylev - Ivan-
89 10 ... ~c5 11. ~d3 ~e7 12. ltJd4ltJd4 13.lad4 chuk, Moscow (ml4-blitz) 2002 - 85/(259)
0-0 14.lac4 ~d5 15. ~e2+ Hracek - F. Lamprecht,
100 10 ... ~e7 11. b3 [11.ltJb5 ~c6! 12. ~e2 0-0
Deutschland 2002 - 85/(258)
13. ~f4 a6 14. ltJd4 ~c5 15. ltJb3 ~c6= Tal -
90 11. .. 0-0 12. ~f4 ~c5 13. ltJc6?! ~c6 14. ~d3 Petrosian, USSR 1976; 11. c3 ~d7 12. ~f3 ~c7 13.
b5!= Kasparov - Gelfand, Astana 2001 - 81/239; 13. ~b3 ~d6= Hort - Spassky, Tilburg 1978 - 26/230)
~d3!+ R. Picard - V. David, Poitou-Charentes 2003
0-0 12. ~b2 e5 [12 ... ~f4 13. ~e2! ~e4 14. ~d2!
91 13. lZJc6 ~dl 14. ladl bc6 15 . .§de 1 rJi;fE 16. lad8 15. lafel ~h4 16. laadl+ Geller - Vaganian,
lae7 ~e6 17. '§le6 fe6 18. lac7 h5! [18 ... g5?! 19. USSR (ch) 1976 - 22/230) 13. ltJb5 ~dl 14. lafdl
rJi;fl + Hracek - Borovikov, Cesko 2002 - 85/258) ~f5 15. laacl+ Tal - Uhlmann, Moscow 1967 -
19. rJi;fl lah6 20.lac6 [20. rJi;e2 .§f6 21.lac6lad8 22. 4/215
a4 rJi;e7 23. laa6 lad7 24. ~d3 f3! 25. gf3 laf4+ 101 II.lael ~c7 12. ~e2 ~c5 13. c3 ~d4 14. cd4
Efimenko - T. Petrik, Cappelle la Grande 2003 - lac8 15. b3 0-0= A. Sokolov - Andersson, Tilburg
92/(265») lad8 21. ~d3 rJi;e7 22 . .§a6! lad7= Oral -
1987 - 44/(337); 11. ~e3!? ~c7 12. ~e2 0-0-0 13.
Wang Hao, Calvia (01) 2004 - 92/265 a4 [6. ltJb5) h5 14. h3 ~c5 (Tal - Lobron, Marseille
92 10 ... ~d7 11. ~e3 [11. ~h4 ~e7 (11. .. ~c7 1989 - 48/382) 15. c3! [6. b4) e5 16.ltJc2 ~e3 17.
12. ~d3+ Zontakh - Borovikov, Ukraine 2002 - ltJe3 ~c6+ Lobron
84/(224» 12. ~g5 (H. Mattiaccio - J. Palmisano,
102 11 ... ~c7?! 12. ltJb5! ~e5 13. ~el ~el 14.
Buenos Aires 1992) ~c600 Mikhalchishin; 11. ~f4
~d4 12. ltJd4 - 10 ... ~d4) ~d4 [11. .. lac8 12.
lae 1+ Tiviakov - Keitlinghaus, Groningen 1991 -
~h4!? ~e7 13. ~d3 ltJd5 14. ~g5+ N. Bojkovic -
57/(276); 11 ... a6+ - 10 ... a6
Glek, Dortmund 1998) 12. ~d4 lac8 13. jlb3 ~c5 103 12. ~b2 ~c7 13. ~e2 h5 [13 ... ~d6 14. ltJf3
14. laadl rJi;e7 15. lafel lahd8 16. c3+ Acs - Glek, ltJg4 15. h3 h5 16. laadl ~c6= A. Filipowicz - A.
Budapest 1998 Szypulski, Warszawa 1987) 14. h3 [14.ltJf3ltJg4 15.
93 11. .. a6 12. ~e2 [12. ~f4 b5 13. ~e2 ~b7 14. laad 1 ~d6 16. h3 ~c6 17. lafe 1 ~c500 Yandermirov
ltJb3 ~e7 15. c4+ Hubner - Klinger, Biel 1986 - - I. Vainerman, Lviv 1986) ltJg4 15. ltJf3 ~c6 16.
42/(343») e5 [12 ... ~d7 13. ~f4ltJd5 14. ~g3 ~c5 15. lafdl ~c5 17. lad8 ~d8 18. hg4 [18. lafl lah6!+
lafd 1 lac8 (Van der Wiel - Chernin, Wijk aan Zee Matulovic - Marjanovic, Jugoslavija 1986 - 42/344)
1986 - 41/326) 16. ltJf5! ~f8 17. c4ltJb6 18. ltJd6! hg4 19. ~e6 fe6 20. ~e6 rJi;b8!? [20 ... ~d7!? 21.
~d6 19. lad6+ 6. 19 ... ltJc4? 20. ~c4 lac4 21. laad 1 ~c4 gf3 22. ~c5 ~c6 (Lanka - Glek, Moscow 1989
lac7 22.la6d2+-; 12 ... ~d6 13. ~f3!? 0-0 14. .§el+ - 47/341) 23. ~f5! ~d7 24. ~d7 rJi;d7 25. g3
C. Reinaldo - D. Zakarias, Szeged 1994) 13.ltJb3 ~f5 lag8ooc§J) 21. ~g4 ~f3! 22. ~f3lafE!= Glek
14. c3 0-0-0 (P. Fluvia - D. Kjartansson, Oropesa del 104 13 ... a6 14. b4!? ltJg4 15. g3 [6. b5) e5 16.
Mar 1999) 15. ~g5 ~e7 16.lafel+ 6. ~f3 Chernin ltJb5!!+ V. Mann - Charpentier, COIT. 1992/93 -
94 12. ~f4lac8 13. ~e2 [13. ~b3 ~c5 14.laadl 60/272; 14. h3! 6. ~e3+
0-0 15. h3 h6 16.lafe 1 b5!? 17. ~e5 a5 18. c3 a4 19. 105 16. h3?? ltJg4-+ Ljubojevic
89 C 07

106 [6 ~d3, lac4) Ljubojevic - Lobron, Reggio 120 15... h5 16. h4 [16. ~g5 h4 17. ~O hg3 18.
Emilia 1985/86 - 41/328 hg3 lah300 Ziiger - L. Hansen, Miinchen 1989 -
107 12. ~b2 0-0 13. lael [13. ~e2 ~fe8 (13 ... 48/(383)) ltJg4 17. rJi;g2 a6 18. ~a4 .§hc8 19. ~g5
W'f4 14. laad 1 lafd8 (A. Sokolov - Smagin, USSR rJi;f8 20. laad 1+ Psakhis - Herzog, Wien 1991 -
1985 - 39/357) 15. lad3! e5 16. laO ~g4 17. ~t7! 54/258; 15... lahd8 16. lae 1 laac8 [16 ... rJi;f8 17. ~O
~h8 18.ltJe6 ~O 19. gO ~d2 20. ~e5(0) 14.laadl ~e7?! 18. a4 a5 19. ~e3 ltJd5 20. ~d4+ Adams -
W'b6 15. ltJO laad8 16. ltJe5 ~c8= Khalifman - Seirawan, Hamilton (m13) 2000 - 78/291; 17 ... ~c5!?
Kholmov, Minsk 1985 - 41/(327)) lafe8 (Liberzon 6 lad5 Adams; 16,.. h6 17. ~O+ Jansa - Smagin,
- Spassky, Baden 1980 - 31/(347)) 14. ~O+ Trnava 1987 - 43/(347)) 17. ~O a6 18. ~fl+ A.
108 13,..lad8 14. ~b2 ~c8 15. ~e2 ~c5 16. ltJO Sokolov - Andersson, Clermont-Ferrand 1989 -
0-0 17. ltJe5+j Tiviakov - Kholmov, Moscow 1992 48/383
- 57/(276) 121 18. ~e3 laac8 19. ~d4 (Rozentalis - Djurhuus,
109 14. ~O 0-0 15. ltJf5 [15. ~f4 ~d6 16. ~d6 Oslo 1992 - 55/(278)) b5 20. ~b3 ~c5! 21. ~c5
W'd6 17. laad 1+) ~d8 16. ltJg7 rJi;g7 17. ~b2 lag8 ~c5 22. a4lad2!= Djurhuus
(Tiviakov - Andersson, Haninge 1992 - 57/(276») 122 19. ladl a5 20. a4 ~c6 Ovanchuk - Ehlvest,
18.lae4 ~c6 19. ~f6 rJi;f8! 20 . .§ae 1 ~e4 21. lae4 +j Manila (01) 1992 - 55/278) 21. ~e2 ~c5 22. ~f4+
Tiviakov Ivanchuk, F. Levin
110 14 ... ~b4 15. ltJf5! 0-0-0 [15 ... ~el 16. ltJg7 123 11. a4 [6laa3) ~c7 12. ~e2 [12. b3 - 11. b3)
ct;e7 17. ~e 1 ltJg4 18. g3lahg8 19. h3 ltJh6 20. ~d2 ~d6 13. h3 [13. ltJf5?! ~h2 14. rJi;hl rJi;f8! 15. ltJg3
~g7 21. ~b4+- An. Tzermiadianos) 16. ~e5 ~b6 h5 16. rJi;h2 h400 Van der Wiel - Glek, Tilburg 1994
17. a5 ~c6 18. c3 ~f8 19.1tJd4 ~c5 20. ~O! ~d6 - 61/280) 0-0 14. ladl b6 15. ~g5 ~h2 16. rJi;hl
21. ~a6 ba6 22. b4 ~d5 23. ~d5 ed5 24. ~d6+ An. ~e5 17.laa3 ~b7oc Ljubojevic - Hiibner, WiJk aan
Tzenniadianos - R. Mamedova, Nikea 1999 -76/270 Zee 1988 - 45/315; 11. ~d3 ~d7 12. ltJO ~c7
III 19.1ae8lae8 20. ~d2+ An. Tzermiadianos [12,.. ~c6 13. ~e2ltJg4 14. ~e4 ~e4 15. ~e4 ~b4
112 11 ... ~e7 12. lael 0-0 13. ~O ~c7 14. ~d3 16. c4ltJf617. ~c2 (17. ~e2 ~e7 18. a3 ~a5 19. b3
~fe8! 15. ~f4!? [15. ~g5 ltJd5 16. ~e7 lae7! 17. 0-0 20. ~b2lafd8= Vysochin - Kruppa, Kyiv 2001
~adl ~a4!= A. Sokolov - Nogueiras, Bruxelles - 81/240) .§c8 18. b3 b500 Kruppa, Komarov) 13.
1988 - 45/(315)) ~b6 16. lae2+ A. Berecz - M. lae 1 ~d6 14. ~e2ltJd5 15. a3 ltJf4 16. ~f4 ~f4 17.
Acevedo, corr. 1992; 11 ... 0-0-0 12. ~e2! [12. ~e3 g3 ~h6 [17 ... ~d6 18.laadl .§d8 19. c4 g6 20. b4+
W'c7 13. ~e2 ltJg4!= Matanovic - Klinger, Wien Ponomariov - Hiibner, Istanbul (01) 2000 - 81/(240))
1986 - 41/(329)) ~c7+ - 11. .. ~c7 18. ltJe5 g6 19. ltJd7 ~d7 20 . .§ed 1 ~c7 21. ~e4
113 12. ~b3 0-0-0 13. ~e2 h5 14. h3 ~d6 15. ~g5
0-0 22. lad3 ~g7 23. c3 laad8= A. Zatonskih -
~h2 16. rJi;h 1 ~f4 17. ~f4 ~f4 18. ~c4 ~c7=
Prudnikova, Istanbul (01) 2000 - 81/(240)
Estrada Nieto - Rustemov, Koszalin 1997 - 70/(272); 124 12. a4 ~c7 13. ~O!? ~d6 14. h3 0-0 15.
12. ~d3 a6 13. ~g5 ~d6 14. h3 h6 15. ~h4! ltJd5 ~b2+ 1/2 : 1/2 Ma1)anovic - Petrosian, Banjaluka
16. ~O [6ltJf5) ltJf4 17. ~e4+ Ju. Armas - Rogers, 1979 - 28/(224)
Wijk aan Zee 1989 - 47/340 125 12 ... b5?! 13. ~d3 ~e7 14. ~e2 0-0 15. '§adl
114 13 ... ltJg4 14. g3 h5 15. h3 ltJe5 16. ~f4 ~d6 (Istditescu - I. Cosma, Bucure~ti 1994 - 60/(272))
17. ~e5 ~e5 18. ltJb5 ~b5 19. ab5+ Kudrin - ~c5! 16. ltJO ~c6 17. ltJe5 ~b7 18. c4! bc4 19.
Bonin, Philadelphia 1989 - 48/(383); 13 ... h5 14. ~c4+ Istratescu; 12... ~e7 13. ~e2 0-0 14. '§adl
ttJb5 [14. h3 ~c5 15. b4! ~d4 16. cd4 ~c6 17. b5 ~c5 15. a4 .§ad8 16. ltJf3 ~c6 17. ltJe5 ~d5 18.
.id5 18. ~d5 lad5 19. g3!+ Jansa - Marjanovic, ~d3+ P. Popovic - Short, Dubai (01) 1986 - 42/343;
Zenica 1986 - 41/329) Jib5 15. ab5 ltJg4 [15 ... ~c5 12 ... ~f4 13. ~e2 ~d6 14. g3 ~g4 15. ~g4ltJg4 16.
16. laa4ltJg4 (16 ... rJi;b8 17. g3 e5 18. ~e3+-~ St. .§ad 1 ~c5 17. ~e2?! e5! = Ernst - Rogers, Lugano
Pedersen - Djurhuus, Oslo 1992 - 56/(294)) 17. 1989 - 47/346; 17. ltJO+ G. Poli - Hirsch, corr.
~f4 e5 18. ~g3+ N. Heiberg - Repkova, Moscow 1995
(01) 1994; 17. g3!+ DjurhuusJ 16. g3 ~c5 17. rJi;g2! 126 13 ... ~d6?! 14. ltJf5! (Tiviakov - Smyslov,
ct;b8 18. laa4 (Adams - Lautier, Biel 1991 - 52/263) Rostov 1993 - 571(276)) ~f8+ Tiviakov; 13 ... h5
e5 19. ~e3+ Adams 14. ltJO ~d6 15. ~e5+ Matanovic - Marjanovic,
115 14. h3 a6 [14 ... ~h2 15. rJi;hl ~f4 16.ltJb5 ~b5 Vrsac 1979 - 28/224
17. ab5 ~cl 18.lafcl rJi;b8 19. ~d3+ W. Kruszyilski 127 14... ~c6 15. ltJe5+ Tiviakov - Degerman,
- A. Szypulski, Polska 1987) 15. b4! rJi;b8 16. b5 Gausdal1993 - 57/276; 14•.. h5 15.laadl ~c5 16.
~c8 17. ~d3 a5 18. b6! ~b6 19 . .§bl00 Jansa ~e5 ~c6 (Psakhis - P. Nikolic, Sochi 1982 -
116 17,.. rJi;b8? 18. ~g5!+ Adams - Djurhuus, 34/368) 17. ltJg5 ~e8 18. lad8 rJi;d8 19. lad 1 rJi;c8 20.
Oakham 1992 - 54/259 ~d2+ P. Nikolic
117 Adams 128 19. ~a6+ C. Rasmussen - A. Mitthiesen, Arhus
118 13. h3 ~h2 14. rJi;hl ~f4 15. ~f4 [15. ltJb5 1998
.ib5 16. ~b5 rJi;e7 - 13.ltJb5) ~f4 16. '§adl 0-0= 129 12. ~b2 ~d6 13.ltJO [13. h3 0-0 14.lael (14.
G. Krawzcyk - Van Geemen, corr. 1991; 13. g3 0-0 a4!? - 12. a4) b5 15. ~d3!? (15. ~f1?! lad8!+ (6
14. ~g5lafc8 15. ~d3ltJd5 16. ~e4 g600 Lautier- ~c5) Lobron - Petrosian, Plovdiv 1983 - 35/377)
Andersson, Clermont-Ferrand 1989 - 48/(383) ~b7= Xie Jun - Gulko, San Francisco 1995) b5 14.
119 15. h3 ~h2 16. rJi;h 1 ~f4 17. ~f3 ~c 1 18. laac 1 ~d3 ~b7 [14,.. 0-0 15. ~e2 ltJd500 Kaiszauri -
~hd8= H. Gasteiger - F. Stoppel, Osterreich 1979 Ornstein, Eksjo 1980 - 32/(280)) 15. '§el 0-0 16.
C 07 90

lLJe5 laad800 Tiviakov - Psakhis, Rostov 1993 - ~a8 iJ..d4 19. ~e4+ Yakovich - Eingorn, Kharkiv
57/(276); 12. ~f3!? iJ..d6 13. h3 0-0 14. iJ..b2 b5 15. 1985 - 401(350)
iJ..d3 (15. ~a8 iJ..b7 16. ~f8 iJ..f8 17. iJ..d3 iJ..c5')Q I. 141 15 ... b5 16.lafel (16.laadllLJc5 (16 ... iJ..b7 17.
Storm - J. Englund, Svenge 1990] iJ..b7 16. ~e2 ~g4 iJ..h2 18. rJi;hllLJe5 19.1LJe6!+ A. Sokolov-
lLJd500 J. Maiko - E. Kobylkin, Alushta 1999 Nogueiras, Clermont-Ferrand 1989 - 48/384) 17.
130 12 ... b5 13. iJ..d3 iJ..c5 14. lLJf5!? 0-0 15. lLJg7 iJ..c2 iJ..b7 18. ~h5 iJ..e4= Hellers - Hiibner, Wijk aan
rJi;g7 (Kaiszauri - Ornstein, Eksjo 1981 - 32/380) Zee 1986 - 41/(328)] iJ..b7 17. ~h5 lLJc5 18. iJ..c2 g6
16. iJ..h6 rJi;h6 17. ~d2 rJi;g7=; 17 ... rJi;h5!? Ornstein; 19. ~h4 .§fe8 20 . .§e3 iJ..e7 21.laaellaad8 22. b4 iJ..g5
12 ... iJ..c5 13. iJ..b2 (13. lLJf5 0-0 14. lLJg7?! rJi;g7 23. ~g5lLJd7 (23 ... lad5? 24.lLJf5! lLJa4 25. ~h6laf5
15. iJ..b2 (Geller - Kindermann, Dortmund 1989 - 26. iJ..f5 iJ..d5!+- Akopian - J. Gonzalez Garcia,
47/(347)) lag8!-+ Ftacnik] 0-0 14. laadl b5 15. Tripoli (mil) 2004 - 91/(236)] 24. iJ..b3+i
iJ..d3 iJ..b7 16. lLJf3 ~f4!?oo Kotronias - Kindermann, 142 V. Isupov - S. Ivanov, Orel 1992
Debrecen 1989 - 47/347
143 13 ... iJ..e5 14. iJ..e3 (14. c3 iJ..d7 15. iJ..g5 h6 16.
131 15 ... iJ..e5!? 16. iJ..h6! iJ..al 17. laal ~c5 18. iJ..h4 iJ..d4 17. cd4 iJ..c6 18. '§acl (Vachier-Lagrave-
ladl b5 19. iJ..e3 ~e5oo Tseshkovsky - Shtyrenkov, Guliyev, Paris 2004) ~d6=; 14. ladl iJ..d7 15. iJ..g5
USSR 1989 - 48/(385) h6 16. ~e2 0-0-0 17. h3 iJ..f4 18. iJ..f4 ~f4 19. ~c4
132 16... ~e2 17. iJ..e2 rJi;g7 18. iJ..b2+ Geller - ~c7 20. lae 1 ~c4 21. iJ..c4 rJi;c7= Timofeev - Ionov,
Stahlberg, Goteborg (izt) 1955 Russia 2004 - 90/(238)] iJ..d7 15. laadl h5 16. ~e2
133 18 ... ~c3 19. iJ..b2 ~c6 20. f3! e5! 21. ~e5 iJ..h2 17. g3 e5 18. rJi;h2 h4 19. rJi;g 1 rJi;f8! (19 ...
iJ..b7 22. ~f6 ~f6 23. iJ..f6 lafd8!00 Glek; 18 ... O-O-O? 20.lLJf3 hg3 (Lastin - Bareev, Russia 2004-
lad8!? 19. iJ..e4 lLJe4 20. ~e4 ~c3 21. lLJh5! ~d3D 90/238) 21. ~c4+-] 20. lLJf3 iJ..g4 21. iJ..g5 e4 22.
22. ~g4 ~g6 23. ~h4 iJ..b7 24. rJi;h2 e5 25. iJ..b2oo iJ..f4 ef3 23. ~a6 ba6 24. iJ..c7 h3 25. rJi;h2 iJ..f5oo
Rubin - Glek, corr. 1989 - 48/385 Bareev
134 13. lLJf3 iJ..d7 14. iJ..b2 iJ..c6 15. rJi;hl O-O-O!? 144 15 ... b5!? 16. iJ..c2 iJ..b7 17. ~h3 g6 18. f4lafe8
16. ~e2 lLJh5 (16 ... lLJg4?! (Lau - Glek, Willingen 19. laad 1 f5 20. a4 ba4 21. iJ..a4 lLJc5 22. iJ..e8 lae800
2001 - 82/(258) 17.lLJg5! lLJh2 18.lafdllahe8 19. 1/2 : 1/2 Rublevsky - Zvjaginsev, Poikovsky 2001 -
lad6 lad6 20. iJ..e5 f6 21. iJ..d6 ~d6 22. lLJe6+] 17. 81/(240)
~e3 lLJf4 18. laad 100 Glek 145 17. laad 1 (Fluvia Poyatos - E. Rodriguez
135 14 ... e5!? 15. lLJf3 (15. lLJe2 lae800 (6 iJ..e6) Guerrero, Mataro 2005) iJ..f4! 18. g3!? iJ..g5 19. ~g5
Karpov - Chernin, Saint John 1988] e4 16. lLJd4 b5 20. f4 iJ..b7 21. rJi;gloo Ivanchuk
iJ..d7oo Tiviakov - Dreev, Podolsk 1992 146 17... b6 18. '§ael iJ..b7 19.1ae3 ~c5 20. ~g4
136 16 ... lafe8 17. lLJf3 lLJh5 (17 ... lLJd5 18. lafe 1+ iJ..e7? 21. lLJe6!+- Rublevsky - Morovic, Poikovsky
(6 lLJe5) Van der Wiel - De Jager, Nederland 1996 2001 - 82/(258); 17... h6 18. iJ..d2!? (18.lLJf3 b5 19.
- 66/243] 18.lad4 iJ..c5 (18 ... lLJf4 19. ~d2laad8 20. '§adl iJ..f4! 20. iJ..f4 lLJf4 21. ~e5 ~e5 22. lLJe5=
.§d6 ~d6 21. ~d6 lad6 22. iJ..e5 iJ..f3 23. gf3 lLJh3 Ivanchuk - Anand, Reggio Emilia 1991/92 - 53/262;
24. rJi;g2lad5 25. iJ..d5 ed5 26. iJ..g3 lLJg5 27.ladl+ 18. iJ..e3lLJf4 19. ~f3lLJd5 (19 ... lab8?! 20.laadl+j
Nisipeanu] 19. lag4 g6 20. lLJe5 laad8 21. lag5 f6 22. Rogic - Kruppa, Ohrid 2001 - 82/258) 20. ~e4 f5
~h5 fg5 23. ~g5 iJ..d4 24. iJ..d4 .§d4 25. lae 1+ 21. ~d3 lLJe3 22. fe3 iJ..h2 23. e400i Kruppa, Koma-
Nisipeanu - Thessing, Deutschland 2000 -78/(292) roy] iJ..f4 19. laadl iJ..d2 20 . .§d2 lLJf4 21. ~h4+
137 Van der Wiel Rublevsky - Guliyev, France 2004 - 91/236
138 11 ... iJ..e7 12. c3 0-0 13. ~f3 ~c7 14. iJ..g5 147 19. laadl e5 20. lLJe2 ~c4 21. f4 ef4 22. lLJf4
iJ..d7 15 . .§fellafe8 16.laadllaad8 17. iJ..f4! ~b6 18. iJ..e6 23.lLJe6 fe6 24. rJi;gl ~a2 25. iJ..g6 hg6 26. ~g6
iJ..e5+ Jansa - Petrosian, Moscow 1977 - 23/219; lafl 27.lafllaf8= Potkin - S. Kristjansson, Peristeri
11 ... iJ..d7 12. c3 0-0-0 (12 ... ~c7 13. iJ..g5 (13. ~f3 2001 - 82/(258)
iJ..d6 14. h3 iJ..h2 15. rJi;hl iJ..e5 16. iJ..e3! 0-0 17. 148 12. iJ..d3 iJ..d6 13. h3 iJ..d7 14. ~e2 iJ..h2 15.
a4!+ Larsen - Seirawan, Mar del Plata 1982 - rJi;h 1 iJ..f4= Boleslavsky - Guimard, USSR - Ar-
33/408) iJ..d6 (13 ... lLJe4 14. iJ..h4! iJ..d6 15. ~e2lLJc5 gentina 1954; 12.iJ..b3 i.d613. h3 (13. rJi;hl 0-014.
16. lLJf5 iJ..h2 17. rJi;hl 0-0 18. lLJg7+ Wahls - iJ..g5 lLJe4 15. iJ..h4 e5 16. lLJc2 lLJc5 17. iJ..d5 iJ..f5 18.
Lautier, Biel 1990 - 50/(303); 13 ... h5 14. ~f3 iJ..d6 lLJe3 iJ..g6 19.1LJc4lLJd3 20. ~b3 iJ..e7 21. iJ..g3 .§ab8
15. h3 (Svidler - Glek, Haifa 1996 - 67/359) 0-0-0 22. laad 1 b5 23. lLJe5 lLJe5 24. f4lLJg4 25. f5 iJ..d6 26.
16.lafel+ Svidler) 14. iJ..f6 gf6 15. ~h5 ~c5D 16. iJ..f3 iJ..g3 27. iJ..g4 iJ..h5 28. iJ..h5 ~h2= Rublevsky
~f3 ~e5 17. g3 0-0-0 18.lafel ~g5 19. iJ..c4+ An. - Khalifman, Neum 2000 - 79/(249)] 0-0 (13 ...
Tzermiadianos - Luther, Kavala 1991] 13. ~f3 ~c7 iJ..h2!? 14. rJi;hl iJ..f4 15. iJ..a4 b5 16. ~f3 iJ..cl 17.
14. iJ..f4 iJ..d6 15. iJ..d6 ~d6 16. laadl ~c7 17. h3 ~a8 0-000 Tiviakov - Glek, Esbjerg 2002 - 85/259]
lahe8 18. ~e3 ~c5 19. lafe 1 h6 20. ~g3 lLJh5 21. 14. lael (14. iJ..g5 iJ..f4 15. iJ..f6 gf6 16. ~g4 rJi;h8oo
lae5 ~d4 22. lah5 ~f6 23. lah4 e5 24. lae4 iJ..c6 Nunn - Speelman, London 1984 - 39/(357)] b5 (14 ...
25. lad8 rJi;d8 26. lag4 g5= Rublevsky - Bareev, e5 15. lLJc2 h6 16. lLJe3 lad800 Zapata - Nogueiras,
Poikovsky 2006 - 96/( 197) Wijk aan Zee 1987 - 43/(347)] 15. iJ..g5 iJ..b7! 16.
139 12.lael-l1.lael iJ..c2 lLJd5 17. ~h5 g6 18. ~h4oo Adams - Gulko,
140 14... b5 15. iJ..f6 gf6 16. ~f6 iJ..e5 17. ~h4!+ Groningen 1993 - 59/313
Chandler - Ornstein, Luzern (01) 1982 - 34/367; 149 13. iJ..g5!? iJ..h2 14. rJi;hl iJ..f4 15. iJ..f6 gf6 16.
14... iJ..h2 15. rJi;hl iJ..e5 16.laadl b6 17. iJ..f6 iJ..f6 18. iJ..e6 fe6 17. lLJe6 iJ..e6 18. ~ e6 rJi;f8 19. ~f6 rJi;g8
91 C 07

20. lafe 100 Liang Jinrong - Brunner, Luzern 1989 - 164 15. ~f6 gf6 16. ~g4 ~h8 17. ~h4lag8 18.
48/(384) ~f6lag7 19.1ae4! (Canda - Vilela, Sagua la Grande
150 14. ~d3 ~d7 15. ~g5 ltJd5 16. ~f3!? 116. 1989 - 47/342) ~g8!00 6 20.ltJf3? ~c6!+ Vilela
~e4?! f5! 17. ~f3 h6 18. ~d2ltJf6+ Blatny - Lautier, 165 15 ... ~h8 16. laadl laae8 17. ~d3 ltJg8 18.
Adelaide 1988 - 46/(335)] .§ab8= L. Lumongdong ltJf3 (Speelman - Nogueiras, Belfort 1988 - 45/317)
- M. Drummond, Sydney 1992; 14. ~b3 h6! 15. ~c6!+ Nogueiras, Sieiro-Gonzalez
W'f3 b6! (G. Mohr - Beliavsky, Maribor 1996 - 166 18. h4 ~c5!= Hjartarson - Nogueiras, Thessa-
67/358) 16. ~a8 ~b7 17. ~a7 laa8 18. ~a8 ~a8C(); loniki (01) 1988 - 46/356
16. ~c6!? Beliavsky; 14. ~g5ltJe4 15. ~e3 b5= V. 167 19. ~e4 g6 20. ~h6+ J. Marcinkiewicz - D.
Bagirov - Durasevic, Oberhauzen 1961 James, corr. 1994
151 14 ... b5 15. ~d3 ~b7 16. a4!+ A. Sokolov - 168 12. ~d3 ~d6 13. ltJf5 ~h2 14. ~hl ~f8!
Speelman, Reykjavik 1988 - 46/355 114 ... h5 15. g3 ~f8 16. ~f4 ~b6 17. ild6 ~e8 18.
152 16 ... ~b7 17. ~c2lafe8 18. c4 ~h2 19. ~hl ltJg7 ~d7 19. ~e5+~ Shamkovich - Seirawan, USA
~f4= Rublevsky - O. Danielan, Sochi 1990 (ch) 1980 - 31/347] 15. g3 ef5 16. ~h2 h5!? 116 ...
153 19.1tJd5 ~d5 20. ~d5laad8 21. ~c5 ~c5 22. ~e6 17. ~f3! (L. Milov - Polak, Bern 1995; 17.
~b3 a5= Xie Jun - Spassky, Marbella 1999 - ~gl?! ~c6!?+ Ru. Sadykov - Zontakh, Serpukhov
77/(266) 2003 - 90/239) lac800 Zontakh] 17. ~f4 ~b6!+
154 11. .. ~e712.c30-0112 ... e513.ltJf3~dI14. Smagin - Akopian, Yerevan 1988; 12. ~e2 ~c5
ladl e4 15. ltJe5 0-0 16. ~e3 ~f5 (Rublevsky - 112 ... ~d6 13. ~g5 0-0 14. g3ltJe4! 15. ~e4 ~c4=
Beliavsky, Polanica Zdroj 1996 - 67/(358» 17. h3+] Van der Wiel- Nogueiras, Rotterdam 1989 - 47/345]
13. ~f3 ~c7 14. ~d3+ Aseev - Speelman, Lenin- 13. c3 0-0 113 ... h6 14. ~b3 ~d7 15. ~e3 ~d6 16.
grad 1984 h3 ~h2 17. ~h 1 ~f4= Kotronias - Glek, Silivri
155 12. ~b3 0-0-0 13. ~g5 ~c5 14. ~f4 ~d6 15. 2003 - 88/250] 14. ~g5 ~d4 15. cd4ltJd5 16. ~d5
~d6 ~d6 16. c3 116. ~d3?! ltJg4 17. g3 e5 18.ltJf3 116. laac 1 (Speelman - Nogueiras, Barcelona 1989
W'c5 19. ~c4 ~c4 20. ~c4 f6 21.laadl ~c7 22. ~d5 - 47/(344» ~d6!= Speelman] ed5 17. ~e7 lae8
~c6 23. ~c6 ~c6 24. ltJh4ltJh6 25. ltJg2 ttJf5 26. f4 18. ild8 lae2= Tal - Korchnoi, Bruxelles 1988 -
ladl 27 . .§dl (Beliavsky - Nogueiras, Montpellier (ct) 47/(344)
1985 - 40/(350» e4!? 28. ~f2 h5+ Nogueiras] ~f4 169 12 ... ~e7!? 13. ~f3 0-0 14. ~f4 ~d6 15.
17. ~e2 h5 18.laadlltJg4 19. g3 ~c7 20. h3ltJf6 21. ~d6 ~d6 16.laadl ~c7! 16 ~d7, laad8, ~c8] 17.
W'c4 ~c4 22. ~c4 lahe8 23. f4 g6 24. ltJf3 lae7 25. c3 ~d7 18. ~g3 118. ~e2laad8 19.1ad3 (Kobalia-
ttJe5 ~e8= Tiviakov - F. Levin, Bad W orishofen I. Almasi, Cappelle la Grande 1997 - 69/(275» e5!
2005; 12. ~e3!? ~c7 13. ~b3 113. ~d3 ~d6 14. h3 20. ltJc2 ~b5! 21. c4D lad3! 22. ~d3 ~c6= I.
0-0 15. c3oo] ~d6 14. h3 0-0 15. ~g5 ~h2 16. ~hl Almasi] ~g3 19. hg3 lafd8= Estrada Nieto - I.
(Sermek - Nogueiras, Calvia (01) 2004 - 92/(265» Almasi, Gyula 1997 - 69/(275)
~e5 17. ~d3 h6 18. ~h4laad8= Nogueiras 170 13. ~g5 0-0-0 14. c3 114. ~f3 ~d6 15. h3 - 13.
156 14 ... ~c5 15. ~e3! e5 16. ltJc2 ~e3 17. ltJe3 ~f3] ~d6 15. ~f6 gf6 16. ~h5ladf8C() Kotronias-
~c6 18. laad 1+ Smagin - Luther, Deutschland 1992 Kramnik, Chalkidiki 1992 - 55/279; 13. ~e2 ~d6
- 53/261 14. ltJf3 114. h3 0-0-0 (A. Csoke - Hoang Thanh
157 15. a4 e5 16. ltJc2 ~f5 17. ltJe3 ~g6 18. b4 e4 Trang, Budapest 1994) 15. ~e3oo] ~c6 114 ... 0-0-0
(Xie Jun - Smyslov, Wien 1993 - 58/313) 19. b5! 15.ltJe5 (M. Herrera - M. Thesing, Antwerpen 1992)
a5 20. b6! ~b6 21. ~a3 ~a3 22.laa3 ~c5 23.lab3 ~e5 16. ~e5 ~e5 17. lae5 ~a4!?=] 15. ltJe5 ~e4
lad7 24. laeb 100 Xie Jun 16. ltJg4 (L. Shytaj - V. Erdos, Iraklion 2004 -
158 16. ~g5 h6 17. iDl4ladf800 Zapata - Ivanchuk, 94/(202» ltJg4!? 17. ~g4 117. ~e4 ~h2! 18. ~fl
Manila (izt) 1990 - 49/(319) ltJf6 19. ~a4! ~f8 20. ~h4 ~e5 21. c3oo] ~g6 18.
159 16 ... h6 17. ~e3 lahe8 18. ltJf3!+ 16 a5, 6 h3 0-0 19. c3lafd8= Lukacs, V. Erdos
~d4, ltJe5] Adams - Speelman, England (ch-m12) 171 14.ltJf5? ~h2 15. ~hl 0-0-0 16.ltJg7 ~e5 17.
1991 - 53/260 ~e2 ~d4!+ I. Gurevich - Akopian, Aguadilla 1989
160 19. ~e3 ltJd7 20. ~a4+ Adams - Akopian, - 48/(384); 14. ~e6 fe6 15.ltJe6 ~e6 16.lae6 ~t7!
Chalkidiki 1992 - 55/(279) 17. ~b3 ~h2 18. ~hl ~g619. ~d3 ~t7 20. ~b3=
161 13. ~b3 ~d6 14. h3 h600 Kosten - Speelman, Belikov - O. Danielian, Jurmala 1991
England (ch-m12) 1991 - 53/259 172 15. a4!? ~b8 16. ~g5 lahg8! 17. ~hl!? h6
162 14. h3 0-0 15. ~g5 ~f4 115 ... ~h2 16. ~hl
117 ... e5!? 18.ltJf5 e4 19.1ae4 ~c6 20. ilf6 gf6 21.
~f4 17. ~f6 gf6 18. ~d3 f5 19. ~h5 ~h8? 20. ltJf5!
laaeloo Nadyrhanov] 18. ilf6 gf6 19. ~f6lag6 20.
~t7 ladg800 Nadyrhanov - Kobylkin, Russia 1998
ef5 21. lae7 ~c6 22. lad7 lag8 23. f3+ Yemehn -
Filippov, Panormo 2001 - 84/224; 19 ... ~c6oo Vorob- - 72/(279)
iov - O. Danielian, Moscow 1998] 16. ~f6 gf6 17. 173 15 ... ~h2 16. ~hl ~e5 17. ~e3 ~d6 18. ~f3
~d3 ~h8 18. ~h5 f5 19. ltJf5 ef5 20. lae7 ~c6 21. ~c5oo Relange - O. Danielian, Cannes 1993 -
.§d7 lag8 22. g4 122. f3?? ~b6-+] ~d7 23. ~f5 57/277; 18 ... ~e5= B. Jonsson - Levitt, Hafnarfjordur
~h2 24. ~h2 ~d6 25. ~gl lag7 26. ~c2 ~b6! 27. 1992
~b3 ~g6 28. ~g6 fg6= H. Hiinerkopf - Luther, 174 16. ~e3 ~c7! 16 h6] 17. ~f3 ~c5 18. ~e3
Miinchen 1992 1/2 : 112 Kotronias - Kramnik, Ga usdal 1992 -
163 14 ... ~h2?! 15. ~hl ~f4 16. ~f6 gf6 17. 55/(279)
~e6!+ Nogueiras, Sieiro-Gonzalez 175 Tiviakov - Krammk, USSR (ch) 1991- 53/(259)
C 08 92

176 13 ... ~f4 14. ~f4 [14. ~f3 ~cl 15.laacl 0-0 lag8+~ Kobalia - Kasimdzhanov, Wijk aan Zee
16. lacd I ~d7 17. ~e2 laad8= Brodsky - Glek, 1998 - 71/282] ~c5!? [18 ... b5? 19. ~f4 ~b7 20.
Russia 2001 - 81/(240)] ~f4 15.ltJf3 ~c7115 ... O-O? rJi;h2 ~c5 21. ~e5+ Adams - Dreev, Debrecen 1992
16. ltJe5 ~b4 (16 ... b5 17. ~d6!+) 17. c3 (17. ~f3 - 56/295] 19. ~f4! ~h5 20. ~h5ltJh500 Vorontsov
~d7 18. g4+ Naiditsch - Da. Stojanovic, Oropesa del - Savchenko, Saint Petersburg 1993 - 59/(312)
Mar 2001 - 85/(260» ~b6 18 . .§e3! ~c7 19. ~d4 185 17. g3 b5 18. rJi;h2 ~b7 19. ~e2 [19. ~f4 ~c6
lad8 20. ~h4 (6 laae I, lag3) ltJd5 21. lad I f6 22. 20. lagl lad I ! 21. ~e3! laal 22. ~h6 rJi;g8 23. ~g5
~d5lad5 (22 ... ed5 23. ltJf3+ 6ladel, ltJd4) 23. lad5 rJi;f8 24. ~c5 rJi;e8+ Kotronias - Chernin, Munchen
ed5 24.ltJg6 ~e6 25.lae6 hg6 26. ~b4!+ Matulovic - 1992/93 - 56/(294)] ~c6 20 . .§gl laac8 (Yande-
Jeremic, Jugoslavija 2002 - 85/260] 16. ~d4 0-0 mirov - S. Ivanov, Minsk 1995 - 63/236) 21. ~e5
17.laadl ~d7 18.ltJe5lafd8 19. ~d6+ Matulovic ~c5 22. ~c5 lac5 23. g4!oo S. Ivanov
177 17. c3 lag8 18. ~dl ~d7 19. ~f3 lag6+
186 18.laadl? ladl 19. lad I e5! 20. rJi;h2ltJg4 21.
Vorobiov - Lastin, Tula 1999 - 79/(249)
rJi;g I rJi;h6 0 : I Zaw Win Lay - Khalifman, Sanur
178 18 ... bS 19. ~h4 ~g5 20. ltJg5 lag5 21. lag4
2000 - 78/292; 18. c4?! ltJh5 19. ~e3 f5 20. g4ltJf6
lag4 22. hg4 ~f4 23. ladl rJi;g7 24. ~h2! ~h2!? 21. gf5 ef5 22. ~g2 ltJg4! 23. f3 ~d7 24. ~f2
[24 ... ~e4 25. ~g3+ Berelovich - S. Savchenko, ~g3! + Gufeld - L. Ravi, Kolkata 1994 - 61/(280)
Ordzhonikidze 2000 - 79/249] 25. rJi;h2laa7 (Komeev
- R. Jove, La Coruna 2000) 26. lad8!?+; 18 ... eS!? 187 18 ... ltJdS 19. laad1!! (Speelman) f5 20. ~cl
19. ~f7 lag7 20. ~d5 ~d7 21. c400 Berelovich ~d6 21. ~d5 ed5 22.lad5+- [6 ~h3, laedl] Adams
179 15. ~d4 h6 16. g3 ef5 17. ~f4 ~c6 18. rJi;h2
- Dreev, Wijk aan Zee 1996 - 65/267; 18 ... eS!? 19.
~c2 e4 20. ~e4 [20. lae4 ltJe4 21. ~e4 rJi;h6 22.
rJi;g8 19. lae7+ Beliavsky - Hertneck, Munchen 1991
~h7 rJi;g5 23. ~g7 rJi;h5 24. ~h7 1/2 : 1/2 Salai -
- 51/269
Revutsky, Hlohovec 1997 - 73/(320); 20. g3 (H.
180 15 ... ~g3!? 16. ltJg3 b5 17. rJi;g2 h5 (Psakhis -
Freiknecht - G. Rott, Dortmund 2001) ~e5 21. ~f4
Speelman, Moscow 1990 - 49/319) 18. ~d4! ~b7
~h5 22. ~e4 ltJe4 23. ~h5 rJi;h5 24. lae4 ~g3 25.
19. f3 lad8 20. ~h4! !+ ,fh4-d8, Xg5 Speelman
fg3 ~e6= Krivoshey] ltJe4 21 . .§e4 ~d6 22. lah4
181 18. ~d6 ~d6 19. ~d6 rJi;e8 20.laadlltJe4 21. f3 ~c5 23 . .§dl ~e6 24. ~e3 ~f5 25. lah6 rJi;g7 26.
ltJd6 22.lad6lac8 23.lab6 [23. c3lac7 24. ~e6 fe6 25. ~f5 ~f5 27. lahd6 lad6 28. lad6 ~e6 29. a4+ A.
laee6 rJi;f7 26. rJi;h3 lae8!= Hubner - Nogueiras, Bar- Olsson - Leer-Salvesen, Stockholm 2002; 18... ltJhS
celona 1989 - 47/343] lac7 24. ~e6 fe6 25.laee6 rJi;f7 19. ~cl f5 [19 ... ~f4 20. g4ltJg3 21. fg3 ~cl 22.
26. c3lae8 27.lae8 rJi;e8 28. rJi;h3 rJi;f7 29. f4!+ Psakhis laacl b6 23. ~e3 (23. ~c2 rJi;g7 24. ~e4 lab8 25.
- Pomes Marcel, Groningen 1990 - 50/304 lafl ~e7= Bowden - Levitt, England 1997 -
182 19. ~d4lad8 20.laadl h5 21. rJi;gl h4!oo Jansa 71/(283» ~b7 24. rJi;h2 ~c5 25. ~f4 ~g5 26. ~c2
- Hubner, Deutschland 1990 - 50/(304); 19. c4!? h5 rJi;h6 27. lacdl! ~f4 28. gf4 ~f3! 29. lad8 lad8 30.
20. c5 h4 21. f3 !+ Adams - Pomes Marcel, Terrassa rJi;g3 lad2= S. Solovjov - S. Ivanov, Saint Peters-
1991 - 52/(263) burg 2005 - 93/214] 20. g4! [20. ~e6ltJg7! 21. ~c8
183 15 ... rJi;g7 16. ~d4! ~d6!? [16 ... e5 17. ~h4 laac8 22. g3 ~g3 23. fg3 ~c6= M. Womacka -
ltJg4 18. ~h6 (18. f3 ~d8 19. ~g5! f6 20. ~cl ~f4 Harikrishna, Pardubice 2002] ~d7! [20 ... b5 21. gh5
21. ~f4 ~d4 22. ~g3+ Geenen - Van Geldorp, rJi;g7 22. ~g2 rJi;f7 23. ~h3!+~ Adams - McDonald,
Belgique (ch) 1990 - 50/303) ltJh6 19. ~g5 rJi;h8 20. England 1997 - 69/275; 20 ... ltJf6 21. ~e6 rJi;g7!?
~h6 ~e7 21. rJi;h2 f6 22. f4 ~f5 23. lae3 laad8 24. 22. ~f5laf8 23. ~h6! rJi;h6 24. g5 rJi;g7 25. gf6 rJi;h8!
laael e4 25. g4! ~g4 26. lae4 ~c5 27. lale3 ~h5D 26. laadloo Svidler] 21. gh5 rJi;g7 22. ~g2 rJi;h8! 23.
28. ~h5 ~h5 (Sturua - Tukmakov, Bern 2000 - ~g5 ~e5 24. ~d8lad8 124 ... ~d8 25. lae5 ~c6 26.
80/288) 29.lae7 lafe8 30. f5!+ Sturua] 17. ~h6 rJi;g6 ~d5! ~h4 27. ~h2 ~d5 28.lad5 ~e4 29. ~g2 ~h4
18. c3 ltJh5 19. ~f8 ~f8 20. lae500 S. Brynell - M. 30. ~h2 ~e4 31. ~g2 ~h4 1/2 : 1/2 Blehm - S.
Wiedenkeller, Stockholm 1990 Ivanov, Polska 1997 - 71/283] 25. lagl ~c6 26. f3
184 16. ~e2 rJi;g7 17. g3 ~g3 18. fg3 [18.lagl? b5! ~e7 27. ~h3lad3 28.laafl ~f400 E. Hermansson-
19.1ag3 rJi;h8 20. ~g5 ~b7 21. rJi;h2ltJe4 22. ~e3D S. Ivanov, Sverige 1999

le081 1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJd2 c5 4. ed5 ed5


5 6 7 8 9 10 II 12 13
1 ~b5 ~e21 ~d7 de5 ltJb3 3 ltJe2 ab3 ~d27 ltJf48
~d7 ~e7 ltJd7 ltJe5 2 ~e24 ltJb3 5 ~e56 ltJe7 0-09 +
2 de5 10 ltJb3 11 ~e312 0-0-0 14 ~d7 ~d316 ltJf3
~e7 ltJf6 0-0 lae8 13 a6 15 ltJbd7 ~e7 ltJe5 17
3 ltJe218 de5 ltJb3 20 a4 a5 ~f4 ~e7 0-0
ltJe6 ~d619 ~e5 ~b6 21
ltJge7 ~e7 0-0 22 ~e7 ltJe5 23
93 C 08

5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 ~e2 de5 25 lbb3 26 ~e327 ~d328 ~g5 0-0-0 f3
~e724 lbf6 0-0 a6 d4 !le8 29 ~g4 ~e630 00

5 0-0-0 31 a4 lbf3 lbfd4 33


!le8 a5 32 ~d7 lba7 lbe4 34 00

6 lbgf3 b3 36 ~b537 ~e2 ~d7 ab3 lbfl39 ~e2 ~a340


e4 35 eb3 ~d7 ~e7 lbd7 lbgf6 38 ~e2 ~b4 ~e341 +

1. e4 e6 2. d4 d5 3.lt)d2 c5 4. ed5 ed5 5. It)gf3 It)f6 6. .,tb542 .,td7


7 8 9 10 11 12 13 14 15
7 ~e2 de5 lbb3 44 0-0 ~d3 ~d746 ~d247 ~e3 ~e5
~e743 0-0 !le8 ~e5 ~b645 lbbd7 lbf8 48 lbe6 lbe4 49
8 ~e3 lbe5 51 ~d2 0-0-0 h3 53 g4
~e550 ~a5 ~b5 ~g452 ~h554 ~g655 +
9 ~d356 lbfd4 58 0-0-0 59 lbb3 ~f3
a6 ~a457 lbbd7 ~b360 lbe5 61 lbb3 62 +
10 ~d7 0-0 de5 !leI lbfI ~e3 !le2 65 ~d4 ~e5
lbbd7 ~e7 lbe5 0-0 !le8 63 a5 64 b5 lbe6 ~e566

11 lbd4 lb2f3 68 ~f470 !leI71 lbe5 e3


~d767 0-0 69 !lfe8 ~f872 ~a473 ~a674 00

12 lbb3 lbe5 ~g5 e3 lbe5 77 lbg4


0-0 75 ~e5 !le8 76 ~e6 !le6 78 ~e779 +
13 lbbd4 80 e3 h3 82 ~e3 ~a4
lbee4 ~e881 0-0 !le8 a6 h6 83 -
14 lbfd4 f385 lbe5 lbd3 b3 87
~d784 lbd6 ~e886 0-0 ~d888 -
15 ~f3 lbf5 89 ~e391 lbg3 93
0-0 ~d890 g6 92 !le8 94 +

1. e4 e6 2. d4 d5 3.lt)d2 c5 4. ed5 ed5 5. It)gf3 a6


6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 ~e2 0-0 96 lbb3 98 lbbd4 ~g5100 ~h4 ~g3 ~d3 e3
ed495 ~d697 lbe7 99 0-0 ~e7 lbg6 lbf4 lbe6 !le8 101 +
17 0-0 102 b3 104 a4 105 ab5 ~d2 ba6 ~a6 ~e2
e4 ~d6103 b5 e3 106 ed2 ~b7107 lba6 !la6 ~e7108 +
18 ab3 !leI lbfl lbe3 112 ~d2 ~d2
eb3 lbe7 109 lbbe6 110 0-0 111 ~b4113 ~d2 ~d6114 00

19 de5 lbb3 115 ~e2117 lbfd4 118 f3 ~f4 0-0-0 ~e2 lbe6
~e5 ~b6116 ~e7 ~g4 ~d7 lbe6 ~e2 lbge7 ~e6119 +
20 ~d3120 0-0 121 h3 lbbd4 !leI lbf5 ~e3
~e7 lbf6 ~g4122 ~h5 0-0 ~e5123 ~b6 lbe6 124 +
21 ~e2125 0-0 lbfd4 126 e3 ~e3 !leI ~f4
~a7 lbf6 0-0 !le8 lbe6 lbe5 ~d6 lbe4 127 +
22 ~d3 ~e2129 ~g5130 ~e2 ~e3 ~e3 ~hel
~e7128 lbe6 ~e2131 h6 132 ~e3 lbf6 0-0 133 +
C 08 94

I 6. ~d7 ltJd7 7. ltJe2 [7. dc5 ~c5 (7 ... ltJc5 8. 35/(379); 14. ~bI!? Dvoirys) 11. a4 ltJa6 12. ltJf3
ltJb3 ltJe4 9. ltJe2! ltJgf6 10. ~e3 ~e7 11. ~d3 0-0 [12. ltJh3 ltJc7 13. ~d7 ~d7 14. ~e5 ttJe6 15. ~f6
12.ltJf4lac8!? 13. c3!? ltJc5! 14.ltJc5 ~c5 15.0-0-0 ~f6 16. ~d5 ~a4+ Dvoll)'s - H.-U. GrUnberg, USSR
~e3 16. ~e3+ Yudasin - Zlotnik, Ponferrada 1992 1983 - 36/(370») ltJc5+ L.-A. Schneider - Brynell
- 56/296) 8. ltJb3 ~b6 9. ~d5 ltJgf6 10. ~d3 0-0 Sverige (ch-playofO 1991; 9.ltJrJ - 5. ltJgf3 '
11.ltJf3! lae8 12. ~e3 ~e3 (I2 ... ltJg4 13. 0-0-0 ~e3 13 9 ... a6 10. ~d3lae8 11.ltJf3 - 5.ltJgf3
14. fe3 ltJf2 15. ~d7 ~d7 16. lad7 ltJhI 17. lab700 14 10. ltJf3 - 5. ltJgf3
Cabrilo) 13. fe3 ~b6 14.0-0-0 lae3 15. ~d4lae2!= 15 10 ... a5 11. a4 ltJa6 12. ~d3 [12. c6 ~c6 13.
Ivanchuk - Cabrilo, Manila (izt) 1990 - 49/320; 7. ltJd4 (Wright - Owens, USA 1984) ~c8! 6. ltJc5+
ltJgf3 ltJgf6 - 5. ltJgf3) ~d6 [7 ... ltJgf6 8. 0-0 ~e7 Psakhis; 12. ~d7 ~d7 13. ~b5 ~b5 14. ab5ltJc7 15.
(8 ... ~d6 - 7 ... ~d6) 9. dc5 ltJc5 10. ltJd4 - 5. c6 bc6 16. bc6 a4 17. ltJd4 a3+ Bohnisch - Fuchs
ltJgf3) 8.0-0 ltJgf6 [8 ... ltJe7 9.ltJf3 c4 10. ~f4 ~c7 DDR 1966) ~c7oo '
11. ~d2 0-0 12.lafellafe8 13. ~d6 ~d6 14.ltJg3+
Larsen - Uhlmann, Las Palmas (m/3) 1971 - 11/170) 16 12. ltJh3 ltJc5 13. ~c5 ~c5 14. ~f3 ~a7 15.
ltJf4 .§e5= G. Kuzmin - Korchnoi, USSR 1973 -
9. ltJf3 0-0 10. dc5 ltJc5 11. ~e3 lae8= Larsen -
Uhlmann, Las Palmas (m/5) 1971 - 11/171 15/204
17 14.ltJc5 ~c5 15. ~c5 ~c5= Barna - Dolma-
2 8... ~e2 9. ltJe2 ~c5 10. ltJb3 ~b6 11. ~f4
tOY, Kolkata 1996 - 66/244
ltJgf6 12. f3 0-0 13.0-0-0 lafc8 [I3 ... laac8 14.ltJc3!
lac4 15. ~g3 lafc8 16. ~bI! d4 17. ltJb5 lac2 18. 18 6.ltJgf3 - C 09
ltJd6 la8c6 19. ltJf5+ Beliavsky - Bareev, Miinchen 19 6 ... ~b6 7. a4 ltJf6 8. 0-0 ~g4 9. h3 ~h5
1994 - 60/273) 14. ltJbd4+ Balashov - Korchnoi (Bronstein - Gulko, Moscow 1968 - 5/187) 10. dc5
BRD 1980 - 29/(200) , ~c5 11.ltJb3+; 6 ... ltJf6 7. 0-0 ~e7 [7 ... c4 8. b3 cb3
3 9.ltJdf3!? ltJf6 [9 ... ~e2 IO.ltJe2ltJf6 11. ~e3 9. ab3 ~e7 10. ~a3+ Dolmatov - Lputian, USSR
ltJce4 12. 0-0-0 ~c5 13. ~c5ltJc5 14.ltJf4+ Averbakh (ch) 1980/81)8. dc5 ~c5 9.ltJb3 ~b6!? [9 ... ~e7 10.
- Szabo, Sczawno Zdroj 1950) 1O. ~e3 ltJg4 11. ltJbd4 ~d7 11. ltJg3 ltJd4 12. ~d7 ~d7 13. ~d4 0-0
~d4ltJe6 12. ~b5 ~d7 13. ~d7 ~d7 14.ltJe5ltJe5 14. ~d3+ (6.ltJf5) Tseshkovsky - Gulko, Lviv 1978
15. ~e5+ Prandstetter - Webb, Moscow 1977 - 26/231) IO.ltJed4 0-0 11. ~c6 [I1.ltJc6? bc6 12.
~c6ltJg4! 13. g3D ltJf2 14. ~d5 ~h3 15. ~a8ltJdI
4 9 ... ltJf6?! 10. ~e3ltJe6 [IO ... ltJb3 11. ab3+ V.
16. ~h 1 ~fI 17. ~d8 lad8 18. ~f3 ~h3+ Yudasin
Prahov - L. Pipkov, Sofia 1960) 11. 0-0-0 ~c7 12. - Vaganian, USSR 1982 - 35/380) bc6 12. ltJc6
ltJf3 ~e7 13. ~b5! ~c6 14. ltJfd4 ~b5 15. ltJb5 a6 ~d6 13. ltJcd4 ltJg4 14. f400 Kobalia - Vaisser,
16.ltJc30-0-0 17.lad3lad6 18.lahdllahd8 19. f3+ Internet 2004
Naiditsch - Bunzmann, Bad Wiessee 1999 - 77/(267);
9•.. O-O-O!? 10. ~e7 [10. ~e3 ltJb3 11. ab3 d4 12. 20 8. 0-0 ltJge7 9. ltJb3 ~b6 1O. ~f4 0-0 11.
~d2 ~g4 12. h3 ~e2 13. ~e2ltJg6 14 . .bth2 ~f6=
~f4 ~e2 13. ~e2 ~c5 14. laa4lad5! 15. ltJf3 ltJe7
16. lad 1 b517.laaal f618.c4!dc319.bc3=Vander Karpov - Unzicker, Miinchen 1979 - 27/244
Wiel - P. Nikolic, Plovdiv 1983 - 35/378) ~e7 11. 21 9 ... ~h4 10. 0-0 ltJge7 11 . .btf4 a6 12. ~c6
ltJd4ltJe6 12. ltJgf3 ltJd4 13.ltJd4 ~f6 14. ~e3 ltJe7 bc6 13. ~d2 h6 14. ~d6 0-0 15. ~f4!+ Ambroz-
15.0-0-0+ Rodl - Bogoljubov, Niirnberg (m/3) 1931 Farago, Baile Herculane 1982 - 33/(409); 9... a6 10.
~c6 bc6 11. a5 ~a7 12. ~d3ltJe7 13. ~e3 ~f5 14.
5 10 ... ltJa4 11. ltJbd4 0-0-0 12. 0-0 ltJe7 13.
~c3 ~e3 15. fe3 0-0 16. ltJed4 ~d6 17. 0-0+
labI ltJc6 14. ~e3 ~c5 15. ltJc6 bc6 16. b3+ N.
Karaklajic - R. Maric, Jugoslavija (ch) 1957 Kupreicluk - Dolmatov, USSR (ch) 1981 - 33/(409)
6 11. .. ~b4 12. ~d2 ~d2 13. ~d2ltJe7 14.laa5 22 11 ... ~f4 12. ltJf4 ~d6 13. ~d2 0-0 14.0-0
~f5 15. a6!+ Mikhalchishin - Vladimirov, USSR
a6 15 . .§ha 1 0-0-0 16. ltJd4 lad6 17. b4 + Browne -
Hort, Hastings 1972/73 (ch I) 1981 - 33/(409)
7 12.0-0 ltJf6 13. lad 1 0-0 14. h3lafe8 15. ~fl 23 14. a6ltJc4 15. ~d4 ba6 16. .bta6ltJc6 17. ~c5
~a6 18. laa6 lafc8 19. ltJbd4 ltJd4 20. ~d4 (Tsesh-
h6 16. ltJd4 a6= Foltys - Gligoric, Budapest 1948;
kovsky - Ivkov, Riga 1981 - 32/381) ltJb2!= Ivkov
12. ~g5ltJe7 13. ~e7 ~e7 14.ladllaad8 15.ltJf4 d4
16. ltJd3 ~b6= Trifunovic - Gligoric, Mar del Plata 24 6 ... .bte6 7. ltJgf3 ~b6 [7 ... ltJf6 8. 0-0 ~e7
1950; 12. ltJc3 ltJe7 [12 ... 0-0-0 13. laa5! + Hort - 9. dc5 0-0 10. ltJb3 ltJe4 (Tukmakov - Kholmov
Ivkov, Wijk aan Zee 1970 - 10/236) 13. ltJa4+ Vilnius 1975 - 20/230) 11. ~e3 ltJa5 12. ltJa5 ~a5
Adorjan - Bilek, Luhacovice 1973 - 13. c6+ Kholmov) 8.0-0 0-0-0 9. dc5 ~c5 10. c3+
W. Hassler - W. Otto, DDR 1979; 6 ... ~e7 7. dc5
8 13. ~c3+ Euwe - Botvinnik, Den Haag/Mos-
~e2 8. ltJe2 ~c5 9. ltJb3 ~b6 10. ~d2 [10. ltJbd4
cow (mct) 1948
~d7 11. ~e3 ltJf6 12.0-0-0 ltJg4 13. ltJc3 ltJe3 14.
9 14. 0-0 lafd8 15. ltJd3 ~b6= Karpov - Korchnoi fe3 0-0-0 15.ltJa4 ~c7 16.ltJb6 ~b6 17. ~c6 bc6=
Baguio City (m/I6) 1978 - 26/232; 14. ltJd3! ~b6 Radulov - P. Nikolic, Plovdiv 1983 - 35/(380); 10.
15. ~b4lafe8 16. ~e7 lae7 17. ~d2+ D. Gonzalez a4 ltJge7 11. a5 .btc7 12. ~f4 + Szabo - Barcza,
- J. Zalisnak, Argentina 1992 Stockholm (izt) 1952) ~d7 [10 ... ltJge7?! 11. ~b4+
10 7. ltJgf3 ltJf6 - 5. ltJgf3 Euwe - Botvinnik, Den Haag/Moscow (mct) 1948)
II 8. ltJgf3 - 5. ltJgf3 11. ~c3 f6 12. 0-0 ltJge7 13. ltJed4 lac8 14. ltJc6
12 9. ~g5 lae8! 10. 0-0-0 a5! [10 ... a6 11. ~d7 ~c6 15. ~c6 bc6= Smyslov - Botvinnik, Budapest
ltJbd7 12. ltJh3 ~c5 13. ~f3 ~b6!? 14. lahel lael 1952; 13. ~d4+ Keres
15.lael h6= Ivanovic - Jussupow, Plovdiv 1983 - 25 7. ltJgf3 ltJf6 8. dc5 - 7. dc5
95 C 08

26 8. ltJgf3 0-0 9. ltJb3 - 8. ltJb3 lae4= Short - Korchnoi, Hastings 1988/89) ltJb4
27 9. ltJf3 ltJe4 [9 ... lae8 10. 0-0 (10. ~e3 - 9. 15. d6ltJf6 16. ltJc4 b5 17. ~d2!? ltJfd50c Van der
~e3) ~c5 11. ~d3 ~b6 12. ~g5+ L. Kiss - F. Wiel; 8. ~e2 ltJe7 9. 0-0 0-0 10. ~a3 ~c3 11.
Portisch, Kecskemet 1985) 1O. ~e3 a5 11. 0-0 a4 laa2ltJbc6 12.ltJbl ~b4 13.ltJe5 ~b6 14.ltJc6ltJc6
12.ltJbd4ltJd4 13. ~d4ltJc5 14.lafelltJe6 15. a3+ A. 15. c3 ~a3 16. laa3 ~f5 17. ltJd2+ Matulovic -
Ivanov - Zlotnik, USSR 1976; 10... lae8 - 9. ~e3 Langeweg, Sarajevo 1976 - 21/175) ltJf6 9. ~d3
28 10. ~c6 bc6 11. ltJf3 ~g4 12. 0-0 lae8 13. 0-0 [9 ... ~c3 10. ~a3!? ~al 11. ~al iJ 10. O-O?!
~acl ltJe4 14. h3 ~h5 15. lafel f500 Ivanovic - ~c3 11. laa4 ~d7! 12. ltJd7 ltJbd7= Svidler -
Padevsky, Oberwart 1980 - 30/215; 10. ~a4 lae8 Korchnoi, Groningen 1996 - 68/244; 10. ~b2!+
[I0 ... ltJe5 11. 0-0-0 ltJc4 (11. .. ~d7 12. ~d7 ~d7 13. Svidler
ttJf3 ltJc4 14. ~d4!+ (XltJc4, d5) Barna - Lputian, 38 10 ... ltJh6 11. ~a3 [11. laa5 ltJb6 12. ltJfl ~e2
Tilburg 1994 - 62/318) 12. ~d4+ Barua) 11. 0-0-0 13. ~e2ltJf5 14. c4 f6 15. c5ltJc8 16.ltJe3ltJe3 17.
- 9 ... lae8 fe3 a6 18. ~d3 ltJa7 19. ~d2 g6= Beliavsky - P.
29 11 ... a5 12. a4 ~e6 (Hubner - Uhlmann, Palma Nikolic, Beograd 1991 - 53/(264)) ~e2 12. ~e2
de Mallorca 1970 - 10/238) 13. ~c4 d3! 14. cd3 ~a3 13. laa3 a6 [13 ... O-O!?) 14. laa5 ltJf6 15. ltJe5
.ic4 15. dc4 lae8 16. ~e3 ltJb4 17. ladl ~c8 6. 0-016. f3! [16.lac5!? lafe8 17. f3ltJd7 18.lad5ltJb6
~c600 Hubner 19. lad6 ltJc8 20. lah6! gh6 21. ltJe400 Tompa - P.
30 14. ~c4 ~c4 15. ~c4 ltJd500 Ivanovic - Nikolic, Jugoslavija 1991 - 52/265) ltJf5 17. ~d3
Padevsky, Vrnjacka Banja 1973 - 15/203 ltJd6 18. c3+ Tompa
31 10. ltJf3 a6 [10 ... ltJe4 11. 0-0-0 ltJc5 12. ~c4 39 11. ltJe5 ~e6 12. 0-0 ~d6 13. f4 0-0 14. c4
ttJb3 13. ~b3 ~e6 14. ~d2 ~c7= Prandstetter - F. [14. ~b2!?) ~b4 15. ltJdf3 ltJe5 [15 ... a5=) 16. fe5
Portisch, Bratislava 1983) 11. ~d3 [11. ~a4ltJe4 12. ltJe4 17. ~a3 ~a3 18. laa3 (Beliavsky - P. Nikolic,
0-0-0 ~c5!+ Sax - Petrosian, Rio de Janeiro (izt) Novi Sad (01) 1990 - 50/305) f6! 19. ef6 laf6=
1979 - 28/230) d4!? [11. .. ~g4 12.0-0-0 ltJe5 13. h3 Beliavsky
.if3 14. gf3 ~c7 15. ~blltJed7 16. c4!+ Smyslov- 40 13. ~d2 ~d2 14. ltJ3d2 ltJf8! 15. g3 ltJe6 16 .
Uhlmann, Cienfuegos 1973 - 15/205) 12.ltJfd4ltJd4 c3 0-0 17. ltJe3 (Beliavsky - Gulko, Reykjavik
13. ltJd4 ~c5 14. c3 ltJg4 15. 0-0 ~h4 16. h3 ltJe3 1991 - 52/264) a5 18. laa2 lafc8 19. ~d3 lac7=
17. fe3 ~h3! 18. gh3 ~d4 19. cd4 ~g3 20. ~hllae3 Beliavsky
21. ~h7 ~h8 22. ~h5 ~h3= Brynell - Schmidt, 41 13 ... ~a3 14. laa3 0-0 15. ltJe3+ Xd5 Beliav-
Nrestved 1988 - 46/(357) sky; 13 ... ~c3 14. laa2 ltJe4 15. ltJe3 ltJdf6 16. lafl
32 10... ~c7 l1.ltJf3 ~d7 12. ~bl+ Zhelian- b5 17. ~d3 b4 18. ~cl!+ Xd5
dinov - Krasnov, USSR (ch) 1967 - 5/190; 10... a6 42 6. ~e2 ~d6 7. dc5 ~c5 8. ltJb3 ~b6 9. 0-0
11. ~a4 [11. ~d3 ~d7 12. ltJf3 a5 13. ~d2 a4 14. 0-0 10. c3 ~g4 [10 ... h6 11. ltJbd4 ltJc6 12. h3 lae8
ttJbd4 ~c500 T. Turtiainen - Y. Raivio, Helsinki 13. lael ~d6 14. ~d3 lael 15. ~el ltJd4 16. cd4
1998) ltJg4 [11. .. ltJe4 12. ~fl ~f5 13.ltJe2lac8 ~d7 1/2 : 1/2 Ra. Babaev - Baklan, Saint-Vincent
14. a3+ Ribli - Farago, Magyarorszag (ch) 1971 - 2003 - 89/(255)) 11. ltJbd4 ltJc6!? 12. ~e3 lae8
12/218) 12. ltJf3 ~f600 Kupreichik - Gulko, USSR 13. h3 ~h5 14. lael ltJe4!? 15. ~a4 ~f6 16. ~b5
1973 - 15/(203); 12. ~f3!? laad800 Lau - M. Gurevich, Deutschland 2003 -
33 13. c4ltJb5 14. cb5 ~c5 15. ltJc5lac8 16. ~bl 89/255; 6 ... a6 - 5 ... a6; 6 ... ltJc6 - C 09
~c500 Vasiukov - Botterill, Hastings 1978/79 - 43 7 ... ~e7 8. ~d7 ltJbd7 9. ~e7 ~e7 10. dc5
27/245 ltJc5 11. 0-00-0 12. ltJb3 ltJb3 [12 ... ltJa4 13. lab 1+
34 13 ... ltJg4 14. ~blltJe3 15. fe3 ~g5 16. ~f3!+ Gheorghiu - Hort, Skopje (01) 1972) 13. ab3 ~c5 14.
Parma - Vaganian, Ohrid 1972 - 13/228; 13 ... ~f4 lafe8 15. ~e5 ltJe4 16. ~d4+ Gheorghiu -
ttJe4 14. ~d7 ~d7 15. ltJb5ltJb5 16. ~b5 ~b5 17. Ivkov, Palma de Mallorca 1972
ab5 a4 18. ltJal laed800 C. Voicu - I. Radziewicz, 44 9. ~d7?! ltJbd7 10. ltJb3 lae8 11. 0-0 ltJc5 12.
Rimavska Sobota 1996 ~e3 [12. ltJc5?! ~c5 13. ~b5 (13. ~d3 ~b6!+i
35 5 ... ~d6 6. dc5 ~c5 7. ltJb3 ~d6 8. ~b5 ltJc6 Bachtiar - Henley, Surakarta/Denpasar 1982 -
-C09 33/415) ~b6!? 14. ~b6 ~b6 15. ~g5 lae2+ A.
36 6. ~e2ltJc6 7. 0-0 ~d6 8. b3 cb3 9. ab3ltJge7 Jurkovic - M. Archangel sky , Belgorod 1991; 12.
10. ~b2 0-0 11. c4 [11.ltJe5 ~f5 12. ltJdf3 lac 8 13. ltJbd4 ~f8 13. ~dl= S. Yuferov - Kotsur, Moscow
c4 a6= Zapata - Nogueiras, La Habana 1980 - 1998; 12. ~g5 ~c7 13. ltJc5 ~c5 14. ~d3 ltJe4=
29/200) ltJg6 12. cd5 ltJce7 13. ltJc4 ~b4 14. d6ltJd5 Aronin - Geller, USSR (ch) 1952) ltJb3 13. ab3 ~c5
15. ltJfe5+ L.-A. Schneider - Bronstein, Jurmala 14. ~d3 ~e3 15. fe3 ltJg4! (Panchenko - Vaganian,
1978 - 25/(236); 6. g3 ltJc6 7. ~g2 ~e7 8. ~e2 USSR 1982 - 33/410) 16. lafel! ~b6 17. ~d4=
ttJb4 9. ~e7 ~e7 1O. ~d 1 ~f5 11. ltJe 1 ltJf6 12. ltJfl Vaganian; 9. 0-0 ~c5 [9 ... lae8 10. ltJb3 ~c5 - 9.
ttJe4 13. ltJe3 ~e6 14. c3 ltJf2 15. ~e2 ltJh 1 16. cb4 ltJb3) 1O. ~d7 ltJbd7 11. ltJb3 lae8 12. ~d3 ~b6 -
ttJg3 17. hg3 ~b4 18. ltJd5 ~d6 19. ~f2 0-0-0 20. 9. ltJb3
ttJe30c Ch. Scholz - M. Gurevich, Deutschland 2003 45 11. .. a6 12. ~d7 ltJbd7 13. a4 [13. ~g5 ~a7
- 89/(255) 14. laad 1 ~c7= Kholmov - Pahtz, L viv 1983) ~a7
37 7. ab3 ~b4 8.ltJe5!? [8. ~b5 ~d7 9. ~d7ltJd7 14. ~g5 [14. a5?! ~c7 15. laa4 lae4+ L. Vajda -
10. 0-0 ltJe7 11. ~a3 ~a3 12. laa3 0-0 13. c4 Nisipeanu, Romania (ch-m11) 2002 - 86/(278); 0
ttJc6!? 14. cd5 (14. lael ltJf6 15. ltJfl lae8 16. ltJe3 15. ~g5) ~c7 15. ~h4 laac8 16. c3 ltJe5!? [16 ...
C 08 96

~c4 17. ~c4 dc4 18. ~f6ltJf6 19.1tJbd4=] 17.ltJe5 19. c3 ltJc6 20. ~f6 ~f6 21. ~b5 laed8 22. lafdl+
~e5 18. ~f6 ~f6 19. ~d5 lae200 Nisipeanu, Stoica Karpov - Bareev, Tilburg 1994 - 61/281
46 12. ~g5 ltJc6 [12 ... ~b5 13. ~b5 ltJbd7 14. 58 12.ltJbd4 ~c5 13. 0-0 ~d7 14. ~dl ~g4 15.
laadl ~c7 15. c3 lae4= M. Bernal - 1. Arencibia, h3 ~h5 16. c3+ Sax - Vilela, Tallinn 1979 - 27/242
Camagiiey 1988] 13. c3 [13. a4 h6 14. ~h4 a6 15. 59 13. 0-0 ~b3 [I3 ... ltJc5 14.ltJc5 ~c5 15. ~f3
~c6 bc6 (15 ... ~c6 16. ltJfd4 lae4+ Prandstetter - ~b6 16. ltJf5= Larsen - Portisch, Tilburg 1978 -
Uhlmann, Decln 1977 - 24/223) 16. a5 ~a7 17. 26/234] 14. ltJb3 ltJc5= Sahovic - Korchnoi, Biel
laae 1 g5 18. lae8 ~ e8 19. ~g3 ltJe4 20. ltJfd2 ltJg3 1979 - 28/229
21. ~g3 (Timman - Short, Linares 1989 - 47/(348»)
~b8+ Timman] ltJe5 14. ltJe5 ~b5 [14 ... lae5 15.
60 13 ... ltJc5 14. ltJf5 ~f8 15. ltJc5 ~c5 16. ~f3
~e3 17. ltJe3+ Tal - Portisch, Montreal 1979 -
~d7 lag5 16. ~h3 ~d6= Padevsky - Antoshin,
Zagreb 1965] 15. ~b5 lae5 16. ~h4 (Kholmov - 27/243
Goloshchapov, Alushta 1998 - 75/(260)) ~e8! 17. 61 14 ... a5 15. a4! [15.ltJd4 ~c5 16. ~f3 a4 17. a3
~d3 ltJe4= Goloshchapov ltJe5 18. ~h3 ~b6 19. ltJf5 ~e3 20. ltJe3 laac8cc
47 13. ~g5ltJe5 14. ltJe5 lae5 15. ~h4 lae4 16. Yakovich - Shereshevski, USSR 1985 - 39/(358)]
~f6 ~f6 17. a4 a5 18. c3 laae8+ Matanovic - ltJc5 16. ~b5! ltJb3 17. cb3 lafS 18. ~b 1 lac8 19. f3!
Antoshin, Zagreb 1965; 13. ~f4 lae4 14. ~g3 ~e7 ~c5 20. ~g5+ I. Kopylov - Glek, COIT. 1988
15. c3 lae8 16. ltJbd4 ltJc5 17. ~c2 (Ju. Annas - 62 15... ~c7 16. ~g3!? [16. ~bl ltJce4 17. ltJd4
Dokhoian, Wijk aan Zee 1989 - 47/348) h6!+ 6. ~d6 18. g4!? ~e5 (18 ... ltJd7 19. ltJf5+ Brodsky -
ltJh5 Dokhoian AI. Gavrilov, Novgorod 1995 - 64/270) 19. g5!?
48 13 ... ~c7 14. ~c3 ltJe4 15. iJ.,d4laac8 16. c3+ ltJg5 20. ~g5 (20. ~g2!?oo) ~d4 21. ~f6! ~f6 22.
Keres - Kholmov, USSR (ch) 1948 ~f5 ~b6 23. ~h7 ~fs 24. c3 ~c3 25. b300 AI.
49 16. laad 1 ltJ6g5 (Beni - Korchnoi, Luhacovice Gavrilov] ~d6 17. ~h4 ltJfe4 18. ~bl laac8 19.
1969 - 7/199) 17. ~d4 ~d4= Korchnoi ltJc5 ~c5 20. ~c5 ~c5 21. f3ltJf6 22. g4+ Zapata-
Benjamin, Chicago 1983; 15... ltJd3 16. lad3 lac8!?
50 10 ... ltJg4 11. 0-0-0 ltJe3 12. ~d7! ~d7 13.
[16 ... a5?! 17. ltJd4ltJd7 18. lab3! ltJe5 19. ~h5 ~f6
~e3+ Gufeld - Kosten, Hastings 1994/95 - 62/317
20. ladl g6 21. ~h3 ~e7 22. ~bl ltJc4 23. ~f3
51 11. ~d7ltJbd7 12.ltJc5ltJc5 13. ~b5 [13.0-0 laad8 24. ~cl+ (6. lab5 Xd5) Zapata - Dolmatov,
(Hort - Padevsky, Kharkiv 1966 - 1/127) ltJg4!= Tilburg)993 - 59/315] 17. ~bl+ Prandstetter - 1.
Browne] lac8 14.0-0 a6 15. ~b4lae4 16. ~d2ltJe6 Jurek, CSSR (ch) 1984; 15... ltJb3 16. ab3 [16. cb3!?
[16 ... h6 17.laadlltJe6 18.lafel ~c7 19. c3+ Larsen ~a5! 17. ~bl ~c5! 18. ~c5!? (18. ~d2 ~b6 19.
-Uhlmann, Las Palmas (m19) 1971-11/172] 17.c3 ~e 1 ~b400 Kacheishvili - Vaganian, Istanbul (01)
ltJg4 18.lafel ltJe3 19.1ae3 ~b6 20.laaellae3 21. 2000 - 80/(289») ~c5 19. lacl ~d6 20. ~g3+
lae3 d4 22. cd4 ltJd4= Tseshkovsky - Uhlmann, Kacheishvili] ~a5!? 17. ~bl ~c5!? 18. ~c5 118.
Manila (izt) 1976 ~g5 ltJe4 19. ~f5 ltJg5 20. ~g5 .§ad8! 21. h4 ~b6
52 13 ... b6?! 14. ltJd7 ltJbd7 15. ~bl + Karpov - 22. h5 ~e6!= Istratescu - Knaak, Porz - C. C. E.
Korchnoi, Baguio City (m122) 1978 - 26/233 Bucure~ti 1991 - 52/(266)] ~c5 19. ~f4 a5 20.
53 14. ~d4ltJe4! 15. ~f4 ~h5 16.lahel ltJc6 17. lahel + AI-Modiahki - G. Gonzalez, Barcelona 2005
ltJe4 de4 18. lae4 lae4 19. ~e4 ~g6 20. ~e3 ltJb4+ 63 11 ... ltJce4 12. ~e3 lac8 13. ~d4 ~d6 14. ltJe3
Stoica - Uhlmann, Bucure~ti 1979 - 27/241 ~b8 15. ~d3lae8 16.laadl ~d6 (Brunner - Atalik,
54 14 ... ~f3 15. gf3 ltJc6 16. lahgl g6 [16 ... ltJe5 Kecskemet 1991 - 52/266) 17. ~f6! ltJf6 18. c4
17. ~d4! + (6. lag7) Prandstetter - Schmidt, Praha ~b6 19. ltJd5 ltJd5 20. cd5 ~b2 21. d6+ Brunner;
1985 - 39/358] 17. a4! ~b6 18. ltJd7 ~d8 19. ltJf6 11 ... as 12. ~e3 a4 13. a3 ~c7 14. ~d4 lafd8 15.
~f6 20. ~d5+ A. Sznapik - Uhlmann, Decln 1979 ltJe3 ltJfe4 16. ~e2 iJ.,f6 17. laad 1 g6! 18. ~c5!? [18.
- 28/227 c3 ~c6= KeQgis - Piskov, Bad Godesberg 1995 -
55 16.ltJh4ltJa6 17.ltJg6 hg6 18. ltJa6 ~a6 19. 62/(317)] ~c5 19. ltJd5 lad5 20. ~e4 ladl 21. ladl
~bl+ Tseshkovsky - Vaganian, Lviv 1978 - 26/235 ~b5! 22. lab 1 lae8 23. ~f4 ~g700 Piskov
56 11. ~d7ltJbd7 12.0-0 ltJc5 13.ltJfd4 [I3.ltJbd4 64 12... a6 13. c3 lac8 14. ~c2! ~c7 15. laadl b5
ltJg4! 14. ~f4 ~f6 15. ~dl ~b6 16. h3 lae4!+ 16. ~d4+ Kasparov - Short, London (mil-rapid)
Prandstetter - Uhlmann, Trencianske Teplice 1979 1993 - 59/(317); 12... b5 13. c3 ~d7 [13 ... a5 - 12 ...
- 28/228] ltJa4 14. c3 ~d7 15. h3 ~d6 16. ~c2 a5] 14. iJ.,d4 laad8?! 15. ltJe3 ltJce4 16. ~b3!? a6
laac8 17. laadl b5 18. a3 ~b8 19. ltJf3 ~d6 20. 17. ltJe5 ~b7 18. ltJd3 ~c6 19. a4+ Rublevsky -
.§d3 ltJb6 21. ~d4ltJbd7= Johansen - M. Gurevich, Bareev, Russia (ch) 2005 - 95/196; 14... laac8!?;
Tripoli (mI 1) 2004 14 ... ltJce4 Rublevsky; 12 ... ~d7 13. lae2! b5 14. c3
57 11. .. ltJg4 12. 0-0 a5 13. a4 [13. h3 ltJe3 14. a5 [14 ... ltJce4 15.ltJe5 ~b7 16.ltJd3 a5 17. ~d4 b4
~e3 ~f6 15. ~f4 ~b2 16.laabl ~f6 17. ~c7 a4 18. 18. cb4 ab4 19. ~b3+ Rozentalis - Bareev, Kazan
ltJbd2 ~c6= Dvoirys - Bareev, Kharkiv 1985 - 1997 - 71/284] 15. ~d4ltJce4 16.ltJe3 b4 17. c4+
40/351; 13. c4!? Bareev] ltJa6 14. c6! [14. ~a6laa6 Bareev; 12 ... ltJfe4 13. c3 ~d6 [13 ... lac8 14. ~c2
15.lafdlltJe3 16. fe3 (16. ~e3 ~f6oo) ~c8! 17.lad5 ~a5 15. ltJd4 ~a4 16. ~e2! ~f6 17. ltJf5 ~d7 18.
~e6 18.lae5 ~f6 19.1ae4 ~b2 20. lad 1 f5! 21.laf4 ~g4+ Xie Jun - Korchnoi, Wentzou (m14) 1995 -
iJ.,f6 22. ltJfd4 ~d4 23. lafd4 ~b3 24. cb3 ~c5= 64/271] 14.ltJg3 [14. ~e2!?+ 6.laadl] ~fs 15. ~c2
Beliavsky - Bareev, Gronmgen 1993 - 59/316] ~c6 ~a6 16. laedl!? (Tiviakov - Dreev, Wijk aan Zee
15. iJ.,d4ltJb4 16. ~f5 ~d7 17. ~d7 ~d7 18. h3ltJf6 1996 - 65/268) ~c6+ Tiviakov
97 C 08

65 13. c3 b5 14. lac 1!? [14. ~d4 b4 15.lLJe3lLJce4 lael ~f4 17. lLJf4 ~c7 18. g3 ~d7= Yemelin -
16. c4 dc4 17. lLJc4 lac8 18. lLJb6 lab8= Svidler - Baklan, Kallithea 2002 - 88/(251); 13.lLJe5!? ~a4!
Ulibin, Russia 1998 - 74/(296)] lac8 15. ~d4 lLJe6 [13 ... ~c8 14. ~f3 lLJce4 15. laadl ~d6 16. lLJd3
16. ~e5lLJe4 17.lLJg3lLJg3 18. hg3 b4!? [18 ... ~c5 ~c4 17. lLJf5 ~f8 18. lLJe3 ~a4 19. ~e5 laad8 20. a3
19. lac2 ~d7 20. g4 ~b7 21. lad2 laed8 22. lLJd4 lLJd7 21. ~f4 lLJdf6 22. ~e5 1/2 : 1/2 Tiviakov -
~d4 23. ~d4+ Ponomariov - M. Gurevich, Belfort Bareev, Beograd 1993 - 59/(317)] 14. c3 ~d6 15.
1998 - 74/296] 19. cb4 lacl 20. ~cl ab4 21. b3 lLJg6! ~d7 16. ~d6 ~d6 17. lLJh4 g6 18. lLJhf3 a6!
~a800 M. Gurevich 19. ~c2 b5 20. lafe 1 lLJa4 21. g3 lae4= Adams -
66 15... lLJg4 16. ~g3 b4 17. h3 [17. lae6? fe6 Bareev, Groningen 1993 - 59/317
18. lLJd4 (Rozentalis - Bareev, Elista (01) 1998 - 72 13 ... lLJce4 14.lLJe5 ~d8 15.lLJd3!+ (Adams-
73/321) e5! 19. lLJf5 lLJf6 20. ~e5 ~f8+ Bareev; 17. Short, England (ch-mll) 1991 - 53/264)
~d2 ~b6! 18. h3!? (18. lad5?! ~c5 19. ~d2 lLJf6! 73 14 ... ~d8 15. c3 ~b6 16. ~c2 g6! 17. lLJdf3!?
20. lae5 laad8 21. ~el lLJd4 22. ladl lLJf3 23. gf3 [17. laadl ~d6! 18. lLJdf3 ~c7 19. ~g3 lLJce4 20.
~d4! 24. lae7 ~c5 25. lae8 lae8 26. ~d2 ~b2+ lLJd3lLJg3 21. hg3lae4= Akopian - Bareev, Debrecen
Lastin - Goloshchapov, Moscow 1999 - 75/260; 18. 1992 - 56/297] ~d6= A. Hait - O. Nikolenko,
lLJd4!? lLJf6 19. lLJe3 ~c5! (0) lLJf6 19. lLJe3 lLJe4?! Pardubice 1993
20. lLJd5 ~a7 21. lLJe7 lae7 22. ~h4!+; 19 ... d4!?i 74 16. ~e2 ~d6!? [16 ... ~e2 17. lae2 ~d6 18.
Goloshchapov] lLJf6 18. ~h4 ~b6 19. lLJe3 lLJf4 20. lLJd7! ~f4 19. lae8 lae8 20. lLJc5 ~c7! 21. lLJd3+
~el ~c5=; 18. lLJe3!? Bareev; 15... ~c5! 16. lLJe3 Karpov - Bareev, Linares 1994 - 60/274] 17. ~a6
b4 17. ~f6 ~f6 18. lLJd5 ~b2 19. c4 ~a3oo Bareev; ba6 18. lLJf5 ~c7oo Karpov
17. ~d3!+ Goloshchapov; 16 ... lLJg5!= 1/2 : 1/2 75 10 ... lLJfe4!? 11. ~e2 [11. ~e3 0-0 12. lLJc5
Rozentalis - M. Gurevich, Belfort 1998 - 74/(296) lLJc5 13. c3 ~d7 14. ~c5 ~c5 15. ~b3 lafd8 16.
67 10... 0-0 11. lLJf5 lae8 12. lLJb3 [12. lLJe7 ~e7 laadl + Van der Wiel - Ljubojevic, Bruxelles 1987
13. lLJf3 laad8 (13 ... laac8 14. ~e3 a6 15. lael ~d7 - 43/(348)] 0-0 12. ladl lae8 13. ~e3 lLJa4! 14. c3
16. ~c5lael 17. ~ellac5 18. c3lac8 19. ~d2lae8 ~f6 15.lad3 ~c7! 16.laadl ~c4 17. ~c2lLJb2! 18.
20. lae 1 1/2 : 1/2 Geller - Pachman, Bled 1961) 14. ~b2lLJc3 19. ~d2lLJdl 20. ~dl d4! 21. ~d4laad8
c3 lLJfe4 15. ~e3 lad6 16. lael b6 17. ~c2 lag6 18. 22. h3 ~d4 23. lLJfd4 lad5 24. ~f3!+ Psakhis -
~adl ~f6 19. lLJd4 lLJe600 Adorjan - Vaganian, Bruk, Tel Aviv 1990 - 49/321
Baden 1980] lLJe6 [12 ... ~f8 13. ~e3lLJcd7 14. ~d4+ 76 12 ... d4?! 13. ~d3 h6 14. ~h4 lac8 15. lafel
Bronstein - Petrosian, USSR (ch) 1975 - 20/231; ~b6 16. ~f5+ Matulovic - Puc, Jugoslavija 1970 -
12 ... lLJce4 - 10.lLJb3] 13.lLJe7 [13. ~e3 ~c7 14. c3 9/163; 12... ~e7 13. lael ~d7 14. lae5!+ Parma -
~ad8 15. ~f3+ Geller - StAhlberg, Zurich (ct) 1953] Donner, Solingen 1968 - 6/274
~e7 14. ~e3 a6 15. lael laad8+ 16. c3 ~c7 17. f3 77 14. ~d3 h6?! 15. ~f6laf6 16. laadl ~b6 17.
ttJh5 18. ~d2 g6 19. lLJd4 lLJhg7 20. ~f2 lLJd4 21. b4 ~d6 18. ~d5+ Krogius - Boleslavsky, USSR
W'd4 ~c4 22. ~b6 ~c6 23. ~b4+ A. Sokolov - (ch) 1958; 14 ... lae8+
Short, Linares 1989 - 47/(348) 78 14 ... lab6 15.lLJd3 ~e7 16. ~e3lac6 17.lael +
68 11. ~f3!? 0-0 12. lad 1 [12.lLJf5 ~d8 13.lLJb3 Matanovic - Czerniak, Tel Aviv 1966 - 1/128
(13. ladl lae8 14. c4 lae5 15. lLJg3 (Nevednichii - 79 16. lLJe3 lae5 17. ~h4+ Tal - Benko, Skopje
Cabrilo, Srbija i Crna Gora 2004 - 90/240) ~e6! 16. (01) 1972 - 14/228
b4lael 17. lLJdfl ladl 18. ~dl lLJa6 19. b5 lLJc7+ 80 11. ~f4 0-0 12. ~d3 lae8 13. ~e5 ~d7 (I.
Nevednichii) lLJce4 - 10. lLJb3] lafe8 13. lLJfl lLJce4 Gurevich - Bareev, Biel (izt) 1993 - 58/315) 14.
14. ~e3 g6 15. c3lLJg4= Speelman - Bareev, Hastings ~d4= Bareev; 11. ~e3 0-0 12. ~d3 lLJd6 [12 ... a6
1990/91; 11. lLJ2b3!? lLJa4?! 12. ~f3 0-0 13. lLJf5 13. laadl lac8 14. c3 lae8 15. lLJbd4+ Kholmov -
~d8 14. ~h6! g60 15. ~f8 ~f8 16. lLJe3 lLJb2 17. Fuchs, Tbilisi 1965; 12 ... ~c7 13. c3 a6 14.lLJbd4 g6
~ab 1 lLJa4 18. c4! dc4 19. lLJc4 ~ d5 + Serper - 15. laadl lafe8 16. lLJe2 b5= Kholmov - Dokhoian,
Kovalev, Krumbach 1991 - 52/267; 11. .. lLJce4 - Sochi 1988] 13. ~d4 ~c7 14. lafel lafe8 15. laadl
10.lLJb3 laad8= Mikhalchishin - Bareev, Dortmund 1990
69 11. .. ~d6 12.laellLJce4 13.lLJh4!? lLJg4 14. f3 81 11. .. 0-0 12. lLJf5 ~c5 13. ~e3 ~e3 14. lLJe3
~h2 15. ~fl (1. Sprenger - M. Gurevich, Metz 2003 ~b6! 15. ~d4 lLJg5!? [15 ... ~d4 16. lLJd4 lLJd2 17.
- 88/251) ~g3!? 16. lLJhf5 ~el 17. ~el g6 18. lafe 1 lLJc4 18. b3 lLJe3 19. lae3 lafe8 20. lae8! lae8 21.
ttJh600 M. Gurevich f3+ Spasov - Kaminski, Krynica 1998 - 73/(321)]
70 12. lLJe5!? ~c8 [12 ... ~c7?! 13. ~f4 ~b6 14. 16. ~b6 lLJf3 17. gf3 ab6 18. lafd 1 lafd8= Spasov
lLJf5lafe8 15. ~e3! ~f8 16.lLJd3 ~c6 17. ~c5 ~c5 82 13. ~e3 lae8 14. lLJc2 ~d6! 15. ~d4 lLJh5!?
18. lLJc5 ~c5 19. c3 lae5 20. ~d4 ~c7 21. lLJe3 a6 [15 ... ~c6 16. lLJe3 laad8 17. lael ~b8 18. ~c2
22.laadl + Dvoirys - Nikolenko, Cappelle la Grande lLJh5!? 19. g3! ~g6 20.lLJh4 ~g5 21.lLJf3 ~g6= Ye
1995 - 63/237] 13. ~f3 [13. ~g5lae8 14.lLJd3lLJd3?! Jiangchuan - M. Gurevich, Belfort 1999 -77/(267)]
15. ~d3 ~g4 16. ~e3+ Botvinnik - Bronstein, Mos- 16. lLJg5! lLJf4 17. lLJe4 de4! 18. ~g7 lae6!+~ M.
cow (mlI5) 1951; 14... lLJce4=] lae8 14. lLJf5 lLJce4 Gurevich
15. c3 ~d8?! 16.lLJg4lae6 17. h3+ [6 ~e3] Van der 83 16.lafel ~c5 17.lae2 b5 18. ~c2 ~d7 19. a4
Wiel - Korchnoi, Wijk aan Zee 1992 - 53/(264); b4 20. cb4 ~b4 21. ~c6laec8 1/2 : 1/2 Yu Shaoteng
15 ... ~f8= Van der Wiel - Dolmatov, Shenyang 1999
71 13. c3 lLJce4 14. lLJe5 ~c8 15. lLJd3 ~d6 16. 84 11. .. 0-0 12. lLJf5 lae8 13. lLJe7 ~e7 14. ~e3
C 08 98

~e5 [14 ... ~c7 15. ~d4 lLJd7 (Parma - Donner, ~d4= Sherzer - Dokhoian, Philadelphia 1989 -
Busum 1968 - 5/193) 16. ~d3+] 15. ~d4 ~f4 16. 48/(386)] lae8 18. h3 b5 19. c3 a5 20. lLJg4 [Berelo-
f3lLJd6 17. ~d2 ~d2 18.lLJd2lLJf5 19. lLJb3 lae2 20. vich - M. Gurevich, Hoogeveen 1999 - 77/267; 20.
laf2+ Parma - Puc, Ljubljana 1969 - 7/200 a3 ~b7!? (20 ... lac4 21. lLJg4 h500 Yurtaev - Niko-
85 12. ~f4lac8 13. f3lLJd6 14. ~d6 ~d6 15.lael lenko, USSR (ch) 1991) 21. lLJg4 b4 22. ~h6 ~g8
~f8 16. ~e2 h5 17. g3 g6= Matulovic - Korchnoi, 23. cb4 ab4 24. ~b3 lLJg4 25. hg4lac400 Yurtaev -
Beograd 1964 Lautier, Manila (01) 1992] b4! 21. ~h6 ~g8 22.lLJf6
86 13 ... ~c7 14.lLJd3 0-0 15. b3lafe8 [15 ... laac8 ~f6 23. cb4 ab4 24. ~b3 lac4 25. lLJc2 lLJc5 26. ~f3
16. ~hl lafe8 17. ~d2 a6 18. a4+ Akopian - lLJe4 27. lLJe3!? lac500 Berelovich
Rozentalis, Tbilsi 1989] 16. ~e3 [16. ~b2?! lLJc417. 94 15... ~c6 16. c3 lLJd6 17. lLJd4 [17. ~c5 lae8
~cl (17. bc4 dc418.lLJf2 c3 19. ~cllaad8+) ~d6!? 18. ~d6 ~d6= Rozentalis - Bareev, Kharkiv 1985
18. bc4 dc4 19. lLJf2 ~h2 20. ~h 1 (Rublevsky - - 40/(351)] ~a6 18. lafe 1 lae8 19. ~f4lae 1 20. lae 1
Sjodahl, Oakham 1992) ~g300 Knaak; 16. ~hl ~b6 lLJde4 21. a3+ Geller - Dokhoian, Moscow 1989;
17. ~e3 ~d8 18. ~f2 ~a5 19. a4lac8 20.lael a6 15... lae8 16.lafdllac8! [16 ... ~c6 17. c3 a5 18. a4
21. g4 h6 22. lae8 lLJfe8 23. ~e2 ~f6 24. lLJf4 lLJc7 laa6 19. lLJd4 (19. lLJe2 ~ c4 20. lLJbd4 lLJh5 21. ~h3
25. ladl lae8 26. ~d3+ Svidler - Bareev, Russia lLJef6= W. Kruszynski - Bareev , West Berlin 1989 -
(ch) 1995] ~f8 [16 ... lLJd7 17. ~d2 ~f6 18. lafe 1 48/386) ~c4 20. lLJb5 ~b6 21. lLJfl + W. Kruszynski]
lLJb6 19. ~f2 h6 20. a4+ Timofeev - Lastin, Mos- 17. c3 ~b5 [17 ... b5 18.lLJe4! lLJe419.lad3+Watson
cow 2004 - 90/(241)] 17. ~d2 g6 18.laael [18. a4 - Dokhoian, Sochi 1988 - 46/359; 17 ... a5 18. lLJe4
a6 19. lafe 1 ~g7 20. ~f2 laac8 21. lae8 lLJde8 22. (18. lLJd4 b5 19. a3 ~b7 20. lLJc2 ~c7 21. lLJe4lLJe4
lae 1 lLJd7 23. ~f4 ~d8 24. g4 lLJf800 Grigoriants - 22. lad3 ~e5 23. laadl lacd8= W. Kruszynski -
Dolmatov, Russia (ch) 2003 - 90/(241)] ~g7 19. Knaak, Munster 1991 - 53/263) lLJe4 19.1LJd4 ~g5
~f2 a6 20. lae8 lae8 21. lae 1 lLJc8 22. a4 + Kharlov - 20. ~g5lLJg5 21. ~d3+ Kotronias - Zysk, Miinchen
M. Gurevich, Silivri 2003 - 90/(241) 1992] 18.lLJe4 [l8.lLJe2?! a5! 19.1LJed4 ~d7 20.lLJd2
87 15. ~e3 ~d8 16. ~f2lae8 17. a4lLJc4 18. ~c 1 lLJg4 21. lLJfl a4 22. a3 ~h4!? 23. g3 ~f6+ Berelovich
~b6 19. b3 lLJa5 20. ~f4 lLJc6 21. lLJf5 ~f2 22. laf2
- Goloshchapov, Moscow 1998 - 75/(260); 18.
~d4 a5! 19. ~d3 ~d3 20. lad3 a4 21. lLJd2 lLJc5+
~d8 23. g4 d4= Akopian - Dolmatov, Russia 2004
- 90/(241); 15.lael ~d8 16. c3 h6!? 17. a4lLJc4! 18. Demianjuk - AI. Gavrilov, Moscow 2006 - 96/198]
~hl ~b6 19. b3 lLJa5! 20. ~a3 lae8= Timofeev -
lLJe4 19. lad4! ?+
Potkin, Russia 2004 - 90/241 95 6 ... lLJc6 7. 0-0 cd4 [7 ... c4 - 6 ... c4] 8. lael
~e7 9.lLJb3lLJf6 - 6 ... cd4; 6 .•. lLJf6 7. 0-0 ~e7 [7 ...
88 16. ~hl lae8 [16 ... ~a5 17. ~f4lad8 18. lacl
cd4 - 6 ... cd4; 7 ... c4 - 6 ... c4] 8. dc5 ~c5 9.lLJb3
lLJf5 19. c3 lae800 G. Pitl- Narciso Dublan, Banyoles
~a7 [9 ... ~e7 10. ~e3 0-0 11. lLJfd4lae8 12. lael
2005 - 95/( 197)] 17. ~d2 lLJf5 18. ~b2 ~b6 19.
lLJbd7 13.lLJf5 ~f8 14. ~d3 lLJe5 15. ~d4lLJd3 16.
lLJf5 ~f5 20. g4!? ~e6 21.laael ~e3 22. ~b4 a5!?
~ d3 + Chandler - Razuvaev, Keszthely 1981 -
[22 ... ~c6!?oo] 23. ~b7 laab8 24. ~c7 labc8 25.
32/382; 9 ... ~b6!? 10. ~g5 0-0 11. c3lae8 12.lLJfd4
~a5 [25. ~g3 lac2 26. ~d4 lLJe4! 27. fe4 ~d4 28.
h6 13. ~h4lLJc6 14.lael + Akopian - Dreev, Tilburg
lLJf4 ~c8 29. ed5 ~e5 30. ~f3! 1/2 : 1/2 Azarov -
(rapid) 1992] 1O. ~g5 0-0 11. c3 lae8 12. lLJfd4 [12.
Kovalev, Belarus (ch) 2005 - 95/197] lLJg4! 26. lae2
~d3 h6!? 13. ~h4 g5! 14. ~g3 lLJe400 Vuckovic -
lLJh2!! 27.lah2 [27. ~h2 ~f5j] lac2! 28. ~a4lah2
Bryne II , Istanbul (01) 2000 - 80/289] lLJc6 13. ~f3+
29. ~h2 d4= Kovalev
Kudrin - Henley, New York 1983
89 13. ~f5 lafc8! 14. lael ~f8 15. c3 lLJd6!
96 7. lLJd4 lLJc6 8. lLJ2f3 ~d6 9. 0-0 lLJge7 10.
[Xc4; 15 ... ~f5?! 16. lLJf5 g6 17. lLJe3 lae8 18. lad 1
lLJc6 bc6 11. c4 0-0 12. b3 ~e6 13. cd5 1/2 : 1/2
(Kasparov - Kharitonov, USSR (ch) 1988 - 46/358)
Ivanchuk - Dreev, Frunze 1988 - 45/(318)
laad8 19. lLJc2 lLJc5 20. ~g5!+ Kasparov] 16. ~d7
lLJd7 17. ~f4 lLJc4 18. lae2 lae8 19. laae 1 lLJf6= A. 97 7... lLJc6 8. lael ~e7 9. lLJb3 lLJf6 - 7 ... lLJf6;
Mikhailov - G. Nesis, corr. 1989 7 ... lLJf6 8.lael ~e7 9.lLJd4 [9.lLJb3 lLJc6 10. lLJbd4
0-0 11. ~g5 h6 12. ~f4 lae8 13. c3 lLJe4 14. ~d3
90 13 ... lafe8 14. lLJe7 lae7 15. ~e3+ Keres - ~f6 15. ~c2+ Kobalia - Kiriakov, Russia 1995]
Ivkov, Bamberg 1968 - 5/191 lLJc6 10. lLJ2b3 0-0 11. ~f4 [11. ~g5 h6 12. ~h4
91 14. ladl lac8 15. c3 g6 16. lLJg3 [16. lLJe3 g5 13. ~g3 lLJe4= Geller - Dolmatov, USSR (ch)
~b6 17.lLJd5 lLJd5 18. ~e4lLJc3 19.1ad7lLJe4= 1980/81] ~d6 [I 1. .. lLJe4 12. c3+ Agzamov - Dolma-
Dokhoian] lae8 [16 ... ~c6!?] 17. ~e3 - 14. ~e3 tOY, USSR (ch) 1981 - 33/(412)] 12. ~d6 ~d6 13. c3
92 14... lae8 15.laadl a5 16. c4lae5 17.lLJg3lLJg5 lae8 14. ~c2 ~g4 15. ~d3 [15. ~g4 lLJg4 16. lLJf3
18. ~g5 lag5 19. lafe 1 a4 20.lLJd4 ~a5 21. lae3 ~g4 lLJce5 (16 ... ~f4!?) 17.lLJbd4+ Ivanchuk - Korchnoi,
22. c5 ~f3 23. gf3+ Kotronias - Bareev, Beograd Lviv 2000 - 78/293] lLJe5 16. h3 ~d7 17.laadllae7
1993; 14... lac8 15. c3 lae8 [15 ... a5 16. lLJbd4 a4 17. [I 7 ... lLJd3 18. ~d3 ~a4 19.1LJf5+] 18.lae3laae8 19.
a3 g6 18.lLJg3lLJd6 19.1aadllLJc4 20. ~cl + Akopian lade 1+ Ivanchuk, Sulypa
- Vaganian, Groningen (m12) 1997 - 71/(284)J 16. 98 8. lae 1 lLJe7 9. lLJb3 lLJbc6 10. lLJbd4 0-0 11.
~d4!? a6 (Navara - Baldan, Bled (01) 2002 - 86/278) c3 [11. ~e3 ~c7 12. h3 lLJf5! (12 ... ~d7 13. ~d2
17.laadl!? lac6 18.lLJd2+; 16 ... a5!? Baldan lLJg6 14. lLJc6 bc6 15. c4 a5 16. a3 ~e6= Nunn -
93 15. lLJh6 ~g7 16. laadl lac8 17. lLJd4 [17. c3 Vaganian, Baden 1980 - 30/216) 13. lLJf5 ~f5 14.
lae8 18. h3 a5 19. lLJd2 ~b5 20. lLJe4 de4 21. ~f4 ~d5 ~c2 15. laacl laad8 16. ~c4 ~f5= Geller -
~c7 22. ~h4lae6 23. ~d4 ~b6 24. a4 ~c6 25.lLJg4 Forintos, Moscow 1975] ~g4 12. ~e3 ~c7 13. h3
99 C 08

iJ.,h5 14. ~c2 lafe8 15. iJ.,d3 h6 16. ltJh4! ltJe5 17. 106 9 ... iJ.,b7 10. bc4! bc4 11. iJ.,c4! dc4 12. ltJc4
iJ.,e2 iJ.,e2 18. lae2+ Svidler - Dreev, Novosibirsk iJ.,e7 13. lael ~c7 14. labl ~c4 15. lab7 ltJc6 16.
1995 - 65/269 ltJd2! (Geller - Dreev, New York 1990 - 49/322)
99 8 ... ltJc6 9. ltJbd4 ltJge7 10. ltJc6 bc6 11. c4 ~a4 17. d5 ltJa5 18. lac7+ Geller
0-0 12. iJ.,d3 dc4 13. iJ.,c4 iJ.,f5 14. b3+ Chi burda- 107 11 ... ltJe7 12. c4+ Geller - Shereshevsky, USSR
nidze - Levitina, Volgograd (ml4) 1984 - 38/394 1980 - 30/(217)
100 10. c3 ltJbc6 11. iJ.,d3! h6?! 12. iJ.,c2 lae8 13. 108 15. ~a6! iJ.,a6 16.laa6 ~d8D [16 ... ~c7? 17.
~d3 ttJg6 14. iJ.,e3 iJ.,g4 15. h3 ltJd4 16.ltJd4 ~h4 17. lael ~d7 18. c4+ Geller - J. Kekki, CSKA -
ttJf5 iJ.,f5 18. ~f5 lae5 (Am. Rodriguez - Dokhoian, MatynkyUi 1986 - 41/331; 17. laa8!?+-) 17. lafal
Sochi 1988 - 46/361) 19. ~g4+ Am. Rodriguez; ltJe7 18.lad6 ~d6 19.1aa8 ~d7 20.lah8 (B. Sammet
11. .. ~c7+ - J. Ackers, corr. 1986) ltJc6! 21. b4!+ Geller
101 15. lael lael 16. ~el iJ.,d7 17. ~d2 ltJa5 109 9 ... ltJf6? 10. iJ.,b5! ltJc6 11. lae 1 iJ.,e6 12. iJ.,c6
(Beliavsky - Vaganian, Moscow 1975 - 20/228) 18. bc6 13. ltJg5 ~d7 14. ltJe6 fe6 15. ~e2+ Beliavsky
ttJe2ltJd3 19. ~d3 iJ.,b5 20. ~c2+ Vaganian - Eingorn, USSR (ch) 1989 - 48/387
102 7.ltJe5 iJ.,d6 8. 0-0 [8. b3 cb3 9. ab3 ltJe7 10. 110 10 ... 0-0 11. ltJfl iJ.,b4 [11. .. iJ.,g4 12. ltJg3
iJ.,a3ltJbc6 II.ltJc6ltJc6 12. c3 iJ.,a3 13.laa3 0-0 14. ltJbc6 - 10 ... ltJbc6) 12. iJ.,d2 iJ.,d2 13. ~d2 ltJbc6
0-0 iJ.,f5 15.laellac8 16.ltJfl ~d6 17.laal iJ.,e4 18. 14. ltJg3 iJ.,g4 15. ltJe5 iJ.,e2 16. lae2 ltJe5 17. de5
ttJg3 iJ.,g6 19. ~d2+ Van der Wiel - Blees, Wijk aan lac8 18. laae 1 lac6 19. e6 fe6 20. lae6 lae6 21. lae6
Zee 1998 - 71/(284)) ltJe7 9. b3 cb3 10. ab3 ltJbc6 ltJc6 22. h3 d4= Tseshkovsky - M. Gurevich, Palma
11. ltJc6 ltJc6 12. lael 0-0 13. c3 iJ.,f5?! 14. iJ.,f3 de Mallorca 1989 - 48/(387); 14.ltJe3 - 10 ... ttJbc6
CiJe7 15. ltJfl lac8 16. ~d2 ~c7 17. iJ.,a3 !+ Hort - III 11. .. iJ.,g4 12. ltJg3 [I2. ltJe3 iJ.,h5 13. iJ.,a3 0-0
Chernin, Reggio Emilia 1986/87 - 43/349; 13 ... 14. iJ.,d6 ~d6 15. c3 laac8 16. b4 ltJd8 17. ~b3 ltJe6
iJ.,e6!=; 7. b3 cb3 [7 ... b5 8.0-0 iJ.,d6 - 7.0-0) 8. 18. g3 ltJc7 19. ltJg2= Dvoirys - Eingorn, USSR
ab3 ltJc6 9. 0-0 iJ.,d6 [9 ... iJ.,b4 10. iJ.,b2 ltJge7 11. (ch) 1986 - 41/(332)) 0-0 13. c3 ~c7 14.laa2ltJg6
ttJe5 iJ.,f5 12. ltJdf3 lac8 13. iJ.,d3 0-0 14. iJ.,f5 ltJf5 15. ltJg5 iJ.,e2 16. laae2+ A. Sokolov - Miralles,
15. ~d3 ltJd6 16. c3 iJ.,a5 17. iJ.,a3 iJ.,b6 18. iJ.,d6 Dubai (01) 1986 - 42/346
W'd6 19. ltJg5 f5 20. lafe 1+ Chandler - Speelman, 112 12. c3!? iJ.,f5 13. ltJe3 iJ.,g6 14.ltJh4 ~e4!? 15.
London 1984 - 37/(316)) 1O. lae 1 ltJge7 - 7. 0-0 f3 iJ.,g6 16. g3!? lac8! 17. ltJg6 hg6 18. f4ltJb8! 19.
103 7... ltJf6 8.lael iJ.,e7 9. b3 b5 10. a4 c3 II.ltJfl iJ.,d2 ltJd7 20. iJ.,f3 ltJf6 21. c4 ~d7!?oo Wahls - M.
[II. ab5!? cd2 12. iJ.,d2 0-0 13. c4 dc4 14. bc4 iJ.,b7 Gurevich, Deutschland 1994 - 60/(273)
15. iJ.,a500 Hulak - P. Nikolic, Jugoslavija (ch) 1984 113 12 ... h6 13. c3 iJ.,e6 14. iJ.,d3 ~d7 15. iJ.,a3+
- 37/(313)) b4 12.ltJg3 0-0 13.ltJe5ltJfd7 14. iJ.,d3 Geller - Skalkotas, Malta (01) 1980 - 30/217; 12 ...
ttJe5 15. de5+ Azarov - Drozdovskij, Ukraine 1999; iJ.,f413. iJ.,d3 iJ.,e614. iJ.,a3lae815. c3 ~c716.laa2
7... ltJc6 8. lael iJ.,e7 9. b3 [9. c3 ltJf6 10. ltJe5 0-0 laad8 17. laae2+ Geller - Korchnoi, Moscow 1975
11. ltJc6 bc6 12. b3 cb3 13. ab3 c5= Tukmakov - - 20/229
Petros ian , USSR (ch) 1973) cb3 [9 ... b5!? 10. a4+ 114 15. c4 iJ.,e6 [15 ... iJ.,d7 16. c5 ~f6 17. iJ.,d3!
Unzicker - Uhlmann, Lugano 1968) 10. ab3ltJf6 11. laad8 18. ltJe5 ltJe5 19. de5 ~h6 20. laadl iJ.,e600
iJ.,b5! [II. iJ.,b2 0-0 12. ltJe5 iJ.,b4 13. c3 iJ.,d6 14. Tseshkovsky - M. Gurevich, USSR (ch) 1986 -
ttJc6 bc6 15. iJ.,a3 iJ.,a3 16. laa3+ Shamkovich - 41/332) 16. c5!? ~f4 17. b4ltJf5 18. laedl ltJe3 19.
Szabo, Salgotarjan 1967) 0-0 12. iJ.,c6 bc6 13. ltJe5 fe3 ~h6 20. laa3 iJ.,g4 21. ladal laae8 22. b5!?oo
[I3.lae7!? ~e7 14. iJ.,a3 ~d8 15. iJ.,f8 ~f8 16.laa5+) Hennigan - M. Gurevich, Philadelphia 1989 -
W'c7!? 14. ltJc6 iJ.,d6 15. ltJe5 ~c3 16. iJ.,a3 iJ.,a3 17. 48/(387)
~a3 (Hait - Gutop, Russia 1998 - 73/(321» ~d4 18. 115 7. iJ.,d3 ~e7 8. ~e2 [8. iJ.,e2 ltJf6 9. 0-0 0-0
ttJdf3 ~c5 19. laa2+ Hait 10.ltJb3 iJ.,a7 - 7.ltJb3) ltJc6 9.ltJb3 iJ.,a7 - 7.ltJb3
104 8. lael ltJe7 9. b3 [9. ltJfl ltJbc6 10. iJ.,g5 0-0 116 7 ... iJ.,d6 8. iJ.,d3 [8. ~d4!? ltJf6 9. iJ.,g5 ltJc6
11. c3 f6 12. iJ.,d2 b500 Gipslis - Korchnoi, Tallinn 10. ~h4 ~e7 11. iJ.,e2 0-0 12. iJ.,f6 gf6 13. ltJfd4
1967 - 3/21 1) cb3 [9 ... b5 - 8. b3) 10. ab3 - 8. b3 ltJe5 14. 0-0 ltJg6 15. ~h6 ~e5 16. g3 ~g5 17.
105 9. c3 ltJe7 [9 ... ltJf6 10. a4 iJ.,b7 11. ltJe5 0-0 ~h5+ Karner - Mikenas, USSR 1976) ltJe7 9. iJ.,g5
12. f4 ~c7 13. bc4 dc4 14. ~c2 ltJc6 15. labl ltJa7 [9. c3 h6 10.ltJbd4ltJbc6 11. iJ.,e3 0-0 12. ~d2ltJd4
16. iJ.,f3laab8 17. ab5 ab5 18.laalltJc8 19.1tJe4 iJ.,e4 13.ltJd4ltJc6 14. ltJf3 iJ.,g4 15. iJ.,e2 iJ.,f3 16. iJ.,f3
20. iJ.,e4ltJe4 21. ~e4+ Onischuk - P. Nikolic, Wijk d4 17. iJ.,d4 ltJd4 18. ~d4 lae8 19. ~fl ~c7ooi
aan Zee 1997 - 68/(244)) 1O. a4 iJ.,b7 11. iJ.,a3 iJ.,a3 Marjanovic - Vaganian, Jugoslavija - USSR 1977;
[I 1. .. 0-0 12. ~c2ltJg6 13.lafellae8 14. ~b2! iJ.,a3 9.0-0 h6 10. h3 ltJbc6 11. ltJbd4 0-0 12. c3 ltJd4!
15. ~a3ltJd7 16. iJ.,fl+ Chandler - Dolmatov, Minsk (12 ... iJ.,c7 13. iJ.,e3 ~d6 14. lael ltJd4 15. iJ.,d4+
1982 - 33/413) 12.laa3 0-0 13. ~al ltJd7 14. lab 1 Timoscenko - Vaganian, USSR (ch) 1977 - 24/224)
W'c7 15. ltJe 1 iJ.,c6 16. g3 ltJb6 17. ab5 ab5 18. ltJc2+ 13. ltJd4 iJ.,c700 (6 ~d6) A. Kolev - Dolmatov,
Timoscenko - Dolmatov, USSR 1988 - 46/(360); 9. Burgas 1995) 0-0 10. 0-0 ltJbc6 11. iJ.,h4 h6 12. c3
~el ltJe7 10. a4 iJ.,b7 [10 ... c3 11. ltJfl b4 12. ltJg3 iJ.,g4 13. iJ.,e2 ~c7 14. iJ.,g3+ Gheorghiu - Diickstein,
0-0 13. iJ.,d3+ (6 ltJh4) Serper - Legky, USSR Varna (01) 1962
1986 - 42/(346)) 11. ltJe5!? 0-0 12. bc4 bc4 13. 117 8. iJ.,g5ltJe7 9. ~d2 ltJbc6 10. iJ.,e2 0-0 11. 0-0
iJ.,f3 ltJbc6 14. ltJfl ~c7 15. iJ.,f4 ltJd8 16. iJ.,g3+ h6 12. iJ.,e3 lae8 13. laadl (Matulovic - Andersson,
Akopian - Piskov, USSR 1988 - 46/360 Uzice 1978 - 26/236) ltJf5! 14. iJ.,b6 ~b6 15.lafel
C 09 100

~e6 6. a5= V. Kovacevic; 8. ~e2 lLJf6 9. 0-0 0-0 13. lLJfd4lLJd4 14.lLJd4 ~g6 15. ~d3 lae8 16.lahel
10. c3 lae8= De. Prasad - Psakhis, Kolkata 1988 - 'JjJJd7 (Van der Wiel - Seirawan, Biel (izt) 1985 -
45/318; 8. ~d3 lLJe7 [8 ... 'JjJJe7!? 9. 'JjJJe2 lLJc6 10. 40/353) 17.lLJb3!+ Seirawan) 9. 'JjJJe2 ~e6 10.lLJbd4
~g5!? (10. ~e3 ~e3 -7 ... ~a7) 'JjJJe2 11. ~e2 ~g4 'JjJJe7 11. 0-0-0 0-0 12. lLJf5 'JjJJd8 13. lLJ3d4lae8 14.
12.lahel + Hellers - Kosten, Budapest 1988) 9.0-0 'JjJJf3lLJbd7 15. ~d3 ~d4 16.lLJd4 ~g4 17. 'JjJJg4lLJg4
lLJbc6 10. lael ~g4 11. c3 h6 12. h3 ~h5 13. ~e3+ 18. ~d8 laad8 19. lad2 lLJc5= Jansa - Andersson,
Karpov - Vaganian, Skopje 1976 - 21/173 Biel (izt) 1985 - 40/(353); 8. 'JjJJe2 'JjJJe7 9. ~d2 ~e6
118 9. ~g5 f6 10. ~f4 lLJc6 (Palac - P. Nikolic, 10. ~c3 lLJf6 11. ~d4 lLJc6 12. ~a7 laa7 13. 0-0-0
Batumi 1999) 11. 0-0-0+ Adams 0-0 14.lLJfd4 a5 15. lLJb5 laaa8 16.lLJ3d4+ A. Soko-
119 15. ~d3 0-0 16.lahellafe8 17. ~e3+ Adams loy - Bany, Nal~cz6w 1984 - 38/(394)
- M. Gurevich, Deutschland 2001 - 83/251 126 10. ~g5lLJc6 11. c3lae8 12.lLJbd4 [12. ~h4?!
120 8. ~e2lLJf6 9. 0-0 lLJc6 [9 ... 0-0 10.lLJfd4 (10. 'JjJJd6 (Kovalev - Eingorn, USSR 1983 - 36/370) 13.
~g5 lLJc6 11. lael h6 12. ~h4 g5 13. ~g3 lLJe4 14. ~g3 'JjJJe7 14. lae 1 ~g4+ Eingorn) 'JjJJd6= Estevez -
~d3 ~f6 15. c3 ~g7 16. lLJfd4 f5 17. ~e4 de4 18. Korchnoi, Leningrad (izt) 1973
lLJc6 bc6 19. ~d6 lae8= Renet - Chernin, Luzern 127 15. ~d3 g5 16. ~e5 lae5 17. 'JjJJc2+ Garcia
1985 - 40/352) lLJc6 11. ~f4 lLJe4 12. c3 (12. ~f3 Martinez - Spraggett, La Habana 1986 - 42/(345)
~f6 13. c3 lae8 14. lLJc2 ~e6 15. lLJe3+ A. Sokolov
128 8 ... lLJf6 9. 'JjJJe2 [9. 0-0 0-0 10. h3 h6 (1.
- Chernin, USSR (ch) 1985 - 40/(352)) lLJd4 13.
Sorsak - M. Huba, Sal' a 1994; 10 ... lLJc6 11. ~g5
lLJd4 'JjJJb6 14. 'JjJJb3 'JjJJf6 15. ~e3 lad8 16. laad 1+ 'JjJJd6 12. c4!+ Shamkovich - B. McCarthy, USA
Yakovich - Chernin, Sochi 1986 - 42/(345)) 10.
1976 - 21/174) 11. ~f4+) 'JjJJe7 [9 ... ~e6 1O. ~e3
lLJfd4 [10. c3 0-0 11. ~f4 ~f5! 12. lLJfd4 ~e4!=
~e3 11. 'JjJJe3 0-0 12. 0-0 lLJc6 13. lafel lae8 14.
Kuporosov - Glek, USSR 1986 - 41/(330)) lLJe5! 11.
lLJfd4+ Geller - Mikenas, USSR (ch) 1950) 10. 'JjJJe7
c3 0-0 12. 'JjJJc2 lae8 13. ~g5 h6 14. ~h4 ~g4! 15.
~e7 11. 0-0 lLJc6 12. lael ~e6 13. ~e3 ~e3 14.
laadl ~e2 16.lLJe2lLJg6 17. ~f6 ~f6 18.lLJg3lLJf4=
lae3 ~d6 15.laaellahe8 16. c3 h6 17.lLJfd4+ Mestel
Kuporosov - Dokholan, USSR 1986 - 41/(330); 8.
- Karlsson, Esbjerg 1984 - 38/(394)
e3 lLJf6 9. ~g5 0-0 10. 'JjJJc2 h6 11. ~h4 lLJh5! 12.
~g3 lLJc6 13. ~e2 ~g4 14. ladl lLJg3 15. hg3 'JjJJc7 129 9. ~e2 lLJf6 10. 0-0 0-0 11. ~g5 [11., lLJfd4
16. lLJfd4 lLJd4 17. lLJd4 ~e2 18. lLJe2 laad8 19. 0-0+ lLJc6 12.laellLJe4 13. ~e3lLJe5 14.lLJd2 f5= Ciric-
Van der Wiel - P. Nikolic, Wijk aan Zee 1986 - Korchnoi, Budva 1967 - 4/217) h6 [11. .. lLJc6 12.
41/330 ~h4 lad8 13. lael 'JjJJd6 14. c3 ~f5 15. lLJfd4 ~g6
121 9. ~g5 ~g4 [9 ... O-O!? Yudasin) 10. h3 ~h5 16. ~g3 'JjJJf8! 17. lLJc6 bc6 18. ~a6 lLJe4! 00 Jansa -
11. 'JjJJe2 0-0 12. 0-0-0+ Yudasin - M. Gurevich, Forintos, Titograd 1982 - 33/411) 12. ~h4 g5 13.
~g3 lLJe400 Alzate - Lebredo, Bayamo 1984 -
Baku 1986 - 42/345
37/316
122 9 ... lLJc6 10. lael ~g4 11. ~g5 0-0 12. c3
lae8?! 13. h3 ~h5 14. ~f6 ~f6 15.lae8 'JjJJe8 16. g4 130 10. 0-0 ~g4 11. h3 ~h5 12. ~f4 'JjJJe2 13.
~g6 17. ~g6 hg6 18. g5 ~e5 19. 'JjJJd5lad8 20. 'JjJJc4 ~e2 lLJf6= Matanovic - Korchnoi, Wijk aan Zee
'JjJJd7 21. ~g2+ Lukin - Y ermolinsky, USSR 1985 1968 - 5/188
- 40/(352); 12 ... lLJe4!? Lukin 131 10... f6 11. ~e3!? ~e3 12. fe3 tLili6 13. e4lLJh4!
123 12 ... lLJbd7 13. ~g5 ~c5 14. c3 'JjJJb6 15. 'JjJJb3+ 14. O-O-O! lLJd3 15. 'JjJJd3 de4 16. 'JjJJd5oo Nijboer -
Adams - M. Gurevich, Reykjavik 1990 Dokhoian, Wijk aan Zee 1989 - 47/(348); 11. ~d2+
124 15. ~c5 'JjJJc5 16. 'JjJJd2+ Lobron - Dolmatov, 132 II ... lLJge7 12. lahel f6 13. ~e3 ~e3 14. ~e3
Manila (izt) 1982 ~f7 15. ~d2 lLJh4 16. lLJfd4 + J. przewoZnik - RedZe-
125 8. ~g5 lLJf6 [8 ... lLJe7 9. 'JjJJd2 lLJbc6 (9 ... 0-0 pagic, Nal~cz6w 1985; 11 ••• ~g4 12.lahel lLJge7 13.
10. ~e3 ~e3 11. 'JjJJe3 lLJf5 12. 'JjJJd2 lLJh4 13. lLJh4 h3 ~h5 14. ~e7 lLJe7 15. ~fl+ M. Trepp - King,
'JjJJh4 14. ~e2 lLJc6 15. 0-0 ~f5 16. c3 lafe8 17. Bern 1989
lafel lae6 18. ~fl + Jansa - Eingorn, Bor 1985 - 133 15. ~d2+ R. Bernard - Z. Kwiecien, Brno
40/(353)) 10. ~e3 ~e3 11. 'JjJJe3 0-0 12. 0-0-0 ~f5! 1984

IC091 1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJd2 c5 4. ed5 ed5 5. ttJgf3 ttJc6


6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ~e21 0-0 de5 l[Jb3 e3 4 ~g56 ~h48 l[Jfd41 0 l[Jd4
l[Jf6 2 ~d63 ~e5 ~b6 0-0 5 !le8 7 h6 9 l[Jd4 11 ~d412
2 ~b5 ~e2 0-0 l[Jb3 l[Jbd4 b3 16 ~b2 e4 !leI
~e713 ed4 14 ~d815 ~d6 l[Jge7 0-0 l[Jg6 l[Jee7 l[Jf4 17 +
3 ~e218 l[Jd4 19 ~e220 l[J2f3 !leI ~fl ~d3 e3
ed4 ~e7 ~e2 ~d7 ~d621 l[Jge7 a6 0-0 !lfe8 22 +
101 C 09

6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 0-0 ~e6 l[Jd4 l[J4b3 23 l[Jf3 ~e1 e4
~e7 a6 be6 e5 ~e6 ~b6 h6 l[Jf6 24 00

5 l[Jd4 l[J2f3 0-0 e3 26 ~d3 ~f4 l[Jd4 ~e2


~d7 l[Jf6 25 ~e7 0-0 lae8 27 l[Jd4 ~e5 ~b628 +
1. e4 e6 2. d4 d5 3. ltJd2 e5 4. ed5 ed5 5. ltJgf3 tZJe6 6. .,tb5 .,td6
7 8 9 10 11 12 13 14 15
6 de5 l[Jb3 3O ~d432 0-0 ~e6 ~f4 ~d6 ~e534 l[Je5
~e529 ~d631 l[Jf6 0-0 be6 ~f533 ~d6 ~e5 ~fe835

7 0-0 l[Jb3 36 ~d438 ~h439 l[Jbd4 ~e3 ~e240


ed4 l[Jge7 37 0-0 ~f5 ~e4 ~a5
8 de5 41 e4 l[Jb3 e5 43 ~g5 lae1 45 ~h4 ~d247
l[Jge7 ~e5 0-0 ~d642 ~e7 ~g444 f6 ~e546 ~f348 00

9 l[Jb3 ~e349 ~e651 fe3 ~d4 laf3 laafl


~b6 ~e350 be6 ~g452 ~f3 0-0 l[Jg6 53
10 e3 lae1 54 ~d3 ~e2 ~d3 ~f459
0-0 l[Jf5 55 h6 56 ~e657 ~e858 ~f660 +
11 ~e261 ~f5 ~h6
~e7 g6 ~f5 ~e862 00

12 ~e1 ~e364 ~b6 e3 67 ~e2 h3


0-0 63 ~g465 ab6 66 ~d6 l[Jg6 ~e668 +
1. e4 e6 2. d4 d5 3. ltJd2 e5 4. ed5 ed5 5. ltJgf3 ltJe6 6. .,tb5 .,td6
7. 0-0 ltJge7 8. de5 .,te5 9. ltJb3 .,td6
10 11 12 13 14 15 16 17 18
13 ~e669 ~d4 ~f4 ~d2 l[Jfd4 73 ~f4 ~d4 l[Jd4 ttJe6
be6 70 0-0 ttJf5 71 ~b672 ~f474 l[Jd4 ~d4 e5 ~e875

14 ~a4 lafe1 laad1 ~d6 e477 ~a3


a5 76 ~e6 e5 ~d6 d4 lafe8 78
15 e3 ~d380 h3 82 ~e284 ~d385 ~d5 ~d1 l[Jbd4 ~f5
0-0 79 h6 81 l[Jf5 83 lae8 ~f686 ~e6 laad8 ~e5 ~f587 00

16 l[Jbd4 b3 88 ~b2 ~e2 h3 ~d2 laad1 a3 lafe1


0-0 ~g489 ~b6 ~ad8 ~h5 lafe8 h6 90 ~g6 ~e491 -
17 ~g5 ~e193 ~h4 ~d3 ~g3 ~d2 e3 l[Jf3
~e792 ~e894 a6 h6 ~g4 ~f8 ~f3 l[Jg8 95 -
18 ~e3 h3 97 ~d299 l[Jh4 l[Jg6 ~e6 e4 l[Jf3 102
~g496 ~h598 ~e7100 ~g6101 hg6 be6 ~d7 de4 103 -
19 e3 ~a4105 ~d3107 ~e3 lafe1 109 h3 l[Jh4 ~e2
~g4104 ~h5106 h6 108 a6 ~e7 l[Ja5 l[Je4 l[Je3 11O -
20 ~g5 ~h4111 ~d3113 a4 115 ~g5116 ~d2 ~e3 l[Jbd4 l[Jd4
0-0 ~b6112 a5 114 l[Jf5 h6 ~e6 lafd8 l[Jfd4 ~d7117

21 ~e1 h3 118 ~d2 ~e3 l[Jbd4 ~d3 ~e2 l[Jh4 lae2


0-0 h6 119 ~f5120 ~e7 ~g6 ~h5 a6 121 ~e2 ~d6122

22 ~d3 h3 e3 125 ~e2 ~d3 ~d2126 ~f5 ~h6


h6 123 l[Jf5 124 ~e7 ~d6 g6 h5 ~f5 ~e4127 +
C 09 102

10 11 12 13 14 15 16 17 18
23 ~c2 ~d3 ~d2129 ~f4130 ~d2132
~f6 !ld8 128 g6 ~f8 ~g7131 g5 133
24 ~g5 ~e2135 l[Jfd4 137 ~d3 h3 l[Jd4 ~g6 c3
a6 134 ~f5136 ~g6 ~c7 l[Jd4 l[Jc6 hg6 !lfe8 138
25 c3 139 ~e2141 ~e7143 ~d3144 ~d3 !lad 1 !le2
~c7 a6 140 ~f5142 l[Je7 ~d3 !lad8 h6 l[Jg6 145
26 h3 146 ~c6147 l[Jbd4 c4 ~e7149 g4 l[Je5
~g4 ~h5 bc6 !lc8 h6 148 ~e7 ~g6 ~c5150 00

27 ~h4 ~g3152 hg3 a4 153 ~d3 ~d2 ~fl


!le8 151 ~g3 ~b6 h5 154 ~f5 a6 155 ~ac8156 +
28 ~g3 c3 158 hg3 ~e2 ~f3 ~e2
~c7 !lad8 157 ~g3 159 l[Jg6 16O ~f3 l[Jge5 ~b6161

29 ~e2 ~e7163 c3 164 h3 l[Jh2 !le2 l[Jf3


h6 162 ~e7 ~f6 ~h5 ~e2165 ~d6 !lad8 166 +
30 c3 167 ~h4169 l[Jfd4 !le2 l[Jd4 172 l[Jf5
!le8 h6 168 ~b6 ~e2170 l[Jd4 171 l[Jc6 ~f8173 -
31 ~e7 ~d5174 ~c4176 ~f3
!le7 ~d8175 ~f3177 l[Je5 178 00

I 6. dc5 ~c5 7. ltJb3 ~b6 8. ~d3 ltJge7 9. 0-0 lae8 14. ~d2! ltJe4 15. ~c2 ~f5 16. ltJbd4 ~g6
~g4 10.lael ~d7 11. ~g5 0-0= J. Weidemann - (Tiviakov - Vaganian, Rostov 1993 - 57/(278)) 17.
Krabbe, DDR 1975 ~d3 lac8 18. a3 !+ Tiviakov
2 6 ... cd4 7. 0-0 ~e7 [7 ... ~d6 8. ltJb3 ltJge7 9. 6 11. ltJfd4 lae8 12. ~f4 ltJe4 13. ~c2 ~f6 14.
~g5 0-0 10.ltJbd4 ~b6 l1.ltJb5! ~b8 12. c3 a6 13. ~e3 ~c7 15. ~f3 ~d7 16. laadl ltJe5 17. ~e2
~e3 ~d8 14. ltJbd4+ Tiviakov - Levitt, Amantea laad800 Tiviakov - Brynell, Haninge 1992 - 57/(278)
1991 - 53/(265)) 8. ltJb3 ~f6 [8 ... ltJf6+ - 6 ... ltJf6) 7 11. .. ~e6 12. ltJbd4 [12. ltJfd4 ltJe5 13. ~c2
9.ltJbd4ltJge7 10. c3 0-0 11. ~e3 [11. ~f4 ~g4 12. ~d7 14. ~f3 h6 15. ~h4 ~c7= Vallejo - Bunzmann,
h3 ~h5= Nijboer - Uhlmann, Amsterdam 1990 - Cal a Galdana 1996) ~g4 13. h3 ltJd4 14. ltJd4 ~e2
52/(269)) ~g4 12. h3 ~h5 13. ~d2 ~g6 14.laadl + 15. ltJe2 h6 16. ~h4 lae8 17. ~d3 ~e7 18. ltJd4
K. Muller - Jussupow, Hamburg 1991 - 52/269 ~e4= KeQgis - Miezis, Riga 1995

3 7... c4 8. b3 cb3 9. ab3 ~d6 10. c4 0-0 11. 8 12. ~c2 ~g4 13.laadllac8 14.ltJfd4 ~e2 15.
~b2 ~f5 12. ltJe5+ Serbu - Hellwig, Deutschland ltJe2 ~d6 16. ~f5 ~e6 17.ltJg3ltJe4= Beliavsky-
2003; 7... cd4 8.ltJb3 ~e7 9.ltJfd4 0-0 1O. ~f4 [10. Nijboer, Groningen 1992
~e3 ltJe5 11. c3 lae8 (11. .. ltJc4?! 12. ~c4 dc4 13. 9 12 ... ~g4 13.laellae4 14. ~g3ltJh5 15.ltJfd4
ltJd2 ~c7 (Beliavsky - Bareev, Debrecen 1992 - ~e2 16. lae2 ltJg3 17. hg3 ~g5= Xie Jun - Miezis,
56/298) 14. h3! ltJd5 15. ~f3 ltJe3 16. ~e3+ Xc§J Linares 1997
Bareev) 12.lael ~d7 13. ~g5 ~b6 14. ~f3ltJc4 15. 10 13. lael? g5 14. ~g3 ltJe4 15. ltJfd4 f5!+
~c2 ltJe4= Berclaz - Nava, corr. 1998; 1O. ~g5 h6 Onischuk - Kramnik, Tilburg 1997 - 70/273
11. ~h4 ~b6 (11. .. lae8 12. c3 ltJe4! 13. ~e7 ~e7 II 13 ... g5 14. ~g3 ltJe4 15. f4!oo
14. ~c2 ~g5! (Tiviakov - Potkin, Russia (ch) 2003 12 15. cd4 ~b6= Kramnik
- 88/252) 15. lafel! ~h3 16. ~fl+ Potkin) 12. c3
~d7= Wahls - Short, Deutschland 1990) ltJe4 11.
13 6 ... a6 7. ~c6 bc6 8. 0-0 ~d6 9. dc5 ~c5 10.
c3 ~f6 12. ~f3 lae8 [12 ... ~b6 13. ~e3 (13. ltJc6 ltJb3 ~d6 11. ~d4 f6 12. ~f4 ltJe7 13. lafel 0-0
bc6 14. ~e3 ~c7 15. ~d4 ~e7 16. ~e4 de4= 14. ~d6 ~d6 15. ~c5+ Gligorie - Stahlberg,
Wahls - Khalifman, Deutschland 1990 - 50/306) SplitIBeograd (m13) 1949; 6 ... iJ.,d7 7. 0-0 ltJd4 8.
~c7 14.ltJb5+ Kaidanov; 12 ... ltJe5 13.laelltJf3 14.
ltJd4 cd4 9. lael ltJe7 10. ~d7 ~d7 11. ltJf3 f6 12.
~f3 (Yakovich - Kaidanov, Gausdal 1991 - 52/268)
ltJd4 rJi;f7 13. ~h5 g6 14. ~f3+ Minie - Bukal,
~d7 15. ~h5 ~c6+ Kaidanov) 13. ~c2 ltJg5 14.
Sarajevo 1972 - 13/229; 6 ... c4 7. 0-0 ~d6 8. b3
~g5 ~g5 15. lafe 1 [15. g3 6. ~g2+ Tiviakov) ltJe5
cb3 9. ab3 ltJge7 10.ltJe5 0-0 11. ~c6ltJc6 12. ltJc6
16. laad 1+ Tiviakov - Kosten, Imperia 1991 - bc6 13. ~a3 ~a3 14. laa3+ Matulovie - Bjelajac,
Jugoslavija 1982 - 33/(416)
53/265; 7... ~e7 8. dc5 ~c5 - 7... ~d6
14 7... g5 8.0-0 g4 9.lael! [9.ltJe5ltJd4 10. ~g4
4 10. ~g5 0-0 11. c3 - 10. c3 ~g4 II.ltJg4 0-0-0 12.lael ~c7 13. ltJf3 ltJe6 14. c3
5 10 ... h6 11. ~d3! 0-0 12. ~e3 ~e3 13. ~e3 ~g7 15. ~a4 (Torre - Ardiansyah, Manila 1981 -
103 C 09

32/383) h5! 16. ltJge5 ~b800 Geller) gO 10. ~O 30 8.0-0 ltJge7 - 7.0-0
~e6 11. c4! 0-0-0 12. cd5 ltJd4 13. de6 (Kuporosov 31 8 ... ~b6 9. 0-0 ltJge7+ - 7. 0-0; 8 ... 'JJ!Je7 9.
- Weinzettl, Wattens 1992 - 55/(280» fe6 14.ltJb3+ 'JJ!Je2 'JJ!Je2 [9 ... ~b6 10. ltJe5 ~d7 11. ltJd7 ~d7 12.
Kuporosov; 7... 'JJ!Jc7 8. 0-0 ltJf6 9.lae 1 ~e6 10. dc5 0-0 'JJ!Je2 13. ~e2 ltJf6 14. ~f4+ Short - Korchnoi,
~c5 11. ltJb3 ~b6 12. ltJbd4 0-0 13. c3+ Raivio - Bruxelles 1987 - 43/350) 10. ~e2 ~b6 [10 ... ~d6
Nokso-Koivisto, COIT. 1980 11. ~g5 f6 12. ~h4 ltJge7 13. ~g3 ~g3 14. hg3
15 8 ... 'JJ!Jc7 9.ltJb3ltJf6 [9 ... ~d6 10.ltJbd4 a6 11. ~g4 15. ~d2 ~f7 16.ltJfd4+ Vaganian - Bronstein,
c4ltJge7 (11. .. ltJf6? 12. ~g5!+- Tal - A. Zaitsev, USSR (ch) 1975 - 20/232) 11. ~e3 ~g4 [11 ... ltJf6
USSR (ch) 1969) 12. cd5 ltJd5 13. ltJc6+ Petrosian) 12. ~b6 ab6 13.ltJfd4 ~d7 14.lahel 0-0-0 15.0+
10. ltJbd4 a6 11. lae 1 ~e7 12. ~g5+ Peregudov - Balashov - Vaganian, USSR (ch) 1971) 12. h3 ~h5
Balashov, Tomsk 1997 13. ~b6 ab6 14. ltJbd4 ltJge7 15. lahe 1+ Tal -
16 11. c3 ~g4 12. ~g5 0-0 13. lael 'JJ!Jd7 14. h3 Korchnoi, USSR (ch) 1973
~h5 15. 'JJ!Jd2 lafe8 16. laadl + Geller - Spas sky, 32 9.0-0 ltJge7 - 7.0-0
Sukhumi (m17) 1968 - 5/196
33 12... ~f413. 'JJ!Jf4 'JJ!Jb614.lafel c5 15. 'JJ!Je3ltJe4
17 15. c5 ~b8 16. lae 1 ltJe2 17. 'JJ!Je2+ Tal - S. 16. c4 ~b7 17. cd5 ~d5= Beliavsky - Vaganian,
Holm, Kapfenberg 1970 - 10/239 USSR (ch) 1979; 12... ltJe4 13. ~d6 'JJ!Jd6 14. ltJfd2
18 7. 0-0 ~d6 - 6 ... ~d6 ltJd2 15. 'JJ!Jd2 c5 16. 'JJ!Ja5 ~a6 17. lafel lafc8 18.
19 8. ltJe5?! ~d7 9. ~c6 bc6 10. 0-0 ~d8! 11. laadl laab8 19. c3 h6 20.lad2 ~c4 21. 'JJ!Ja4 'JJ!Jb6 22.
ltJb3 f6 12. ~g5 fg5 13.ltJa5 'JJ!Je8! 14.lafel ~c7 15. h3 a6= Kveinys - Kholmov, USSR 1981 - 31/348
'JJ!JO ~b4 16. 'JJ!Jg3 ~d6 17. c4 ltJf6!+ Svidler - 34 14. 'JJ!Jc3 laac8 15. ltJfd4 ~g6 16. ltJc5 ltJe4=
Dolmatov, Haifa 1995 - 63/238; 12. f4!? Anand Ostojic - Iz. Jelen, Ljubljana 1981 - 32/(385)
20 9. ltJe2ltJf6 10. c3 ~c5 11. ltJb3 ~b6 12.0+ 35 16. ltJd4 ~d7 17. lafe 1 c5 18. ltJd7 cd4=
Hubner - Korchnoi, Merano (m15) 1980/81 - 30/219 Kveinys - Uhlmann, Dresden 1996
21 10... a6 11. ~d3 ~d6 12. ltJf5 ~f5 13. ~f5 36 8. ltJd4 ~h2 9. ~h2 'JJ!Jh4 10. ~gl 'JJ!Jd4=
ltJge7 14. ~d3ltJb4 15. c3ltJd3 16. ~d3+~ Averbakh Geller - Ivkov, USSR - Jugoslavija 1969 - 7/201;
- Botvinnik, USSR (ch) 1943/44; 10... ltJf6 11. lae 1 8.laelltJge7 9. ltJd4 0-0 10. ltJ2b3 [10. ltJ20 ~g4
ltJd4 12. ltJd4 0-0-0 13. ~d3 ~c5 14. c3 lade8 15. 11. ~e2 'JJ!Jd7 12. c3 lafe8= Geller - Botvinnik,
~fllaeI16. ~elltJg417. ~f4+ Hubner- Korchnoi, Wijk aan Zee 1969) 'JJ!Jc7 11. g3 ltJe5 12. ~fl a6 13.
Merano (m17) 1980/81 - 30/220; 10... ltJd4 11. ltJd4 ~g2 ~g4 14. 0 ~d7 15. c3 lafe8 16. 'JJ!Jc2 ltJc400
~c5 12. ladl ltJe7 13. ~e3 ~d4 14. ~d7 ~d7 15. Zapata - Agdestein, Thessaloniki (01) 1984 - 38/396
lad4 lahc8 16. c3 lac4 17. laad 1 lad4 18. ~d4 f6 19.
c4 ~c6 20. cd5 ltJd5 21. g4+ Hubner - Korchnoi, 37 8 ... a6?! 9. ~c6 bc6 10. 'JJ!Jd4ltJf6 l1.lael ~e6
Merano (m19) 1980/81 - 30/221 12. ~f4! 0-0 (Tarjan - P. Nikolic, Vrsac 1983 -
36/371) 13. ~d6 'JJ!Jd6 14. ltJc5+ Tarjan
22 15. h3ltJd4 16.ltJd4ltJc6 17. lae8 lae8 18.ltJc6
~c6 19. ~e3+ Akopian - Lputian, Armenia (ch) 38 9. ltJfd4 - 7 ... ltJge7; 9.ltJbd4 - 7 ... ltJge7
1997 - 71/285 39 1O. ~c6 bc6= - 7 ... ltJge7
23 11. ltJc6 'JJ!Jd6 12. ltJe7 ltJe7 13. lael laa7= 40 13. a4?! a6 14. ~e2 ltJg6 15. 'JJ!Jg4 'JJ!Jc7+
Kosashvili - Valsser, Tel Aviv 1990 Akopian - Psakhis, Yerevan 1988 - 45/(320); 13.
24 Sulskis - Valsser, New York 1998 - 79/(250) ~e2=
25 8 ... ~d6 9.0-0 ltJge7 10.lael [10. ~d3 h6 11. 41 8. c3 0-0 [8 ... ~g4?! 9. dc5 ~c5 10. 'JJ!Ja4 ~d7
~e3 0-0 12. 'JJ!Jd2ltJd4 13.ltJd4ltJc6 14. c3 'JJ!Jf6 15. 11. ltJb3 ~d6 12. ~f4+ Hort - Velimirovic, Buda-
laadl+ Yemelin - Gdanski, Vantaa 1999) 0-0 11. pest 1973 - 15/208) 9. dc5 ~c5 10.ltJb300 - 8. dc5;
~g5 lae8 12. c3 [12. ~h4 'JJ!Jb6 13. ~g3 ~c5 14. 8. c4 0-0 [8 ... a6 9. ~c6 (9. cd5 ab5 10. dc6 c400
~c6 bc6 15. ltJb3 ltJf5= Kobalia - Valsser, Silivri Stein - Spas sky, USSR 1967 - 4/219) bc6 10. dc5
2003) a6 13. ~fl 'JJ!Jc7 14. g3ltJg6 15. 'JJ!Jb3+ Ljubo- ~c5+ - 8. dc5) 9. dc5 [9. cd5 ltJd4 10. ltJd4 cd4=
jevic - Hubner, Torino 1982 Ma. Tseitlin - Osnos, USSR 1967 - 5/194) ~c5oc
26 10. lae 1 0-0 11. ~g5 [11. c3 lae8= Hubner - 8. dc5
- Korchnoi, Merano (m/3) 1980/81 - 30/218) h6 42 10 ... ~b6 11. c5 ~c700 - 10 ... ~d6
12. ~h4 (Bauer - Valsser, France 2000 - 79/250) 43 11. cd5ltJb4 12. ~g5 ltJbd5 13. 'JJ!Jd4ltJf5 14.
~c8! 00 6. 13. c3 ltJd4 14. ltJd4 ~b5 15. ltJb5 lac4~ 'JJ!Jd3 ~e7 15. ~e7ltJde7 16.laacl 'JJ!Jb6= G. Kuzmin
Bauer - Portisch, Budapest 1978; 11. ~c6 bc6 12. c5 ~c7
27 11. .. ~g4 12. 'JJ!Ja4+ J. Wells - Reinhardt, COIT. [12 ... ~b8 13. ~g5 'JJ!Jc7 14. ltJbd4 ltJg6 15. 'JJ!Ja4
1987 ~d7= Mestel - Uhlmann, Hastings 1972/73) 13.
28 15. ltJb3+ Nunn - Turunen, Helsinki 1981 ltJbd4 [13.ltJfd4 'JJ!Jd7 14.laelltJg6 15. ~d2ltJe5 16.
29 7 ... 'JJ!Je7 8. 'JJ!Je2 [8. ~e2 ~c5 9. 0-0 ltJf6 10. ~a5+ Keres - Portisch, Bled 1961; 13 ... a500 Z.
ltJb3 ~b6 11. ~g5 0-0= Ostojic - Vaganian, Krnic) ~g4 [13 ... h6 14. lael ~g4 15. h3 ~h5 16.
Vrnjacka Banja 1970 - 11/175) 'JJ!Je2 [8 ... ~c5 9. ~d2 'JJ!Jd7= Gipslis - Krogius, USSR (ch) 1966/67
ltJe5 ~d7 10. ltJd7 ~d7 11. ltJb3 'JJ!Je2 12. ~e2 lae8 - 3/213) 14. ~g5 f6 15. ~h4 ~e5! 16. 'JJ!Jd3 ~O 17.
13. ~O ~d6 14. ~e3 a6 15. ~c6 bc6 (Portisch - ltJO 'JJ!Jd7= Rublevsky - Vaganian, Elista (01) 1998
Farago, Magyarorszag 1971 - 12/219) 16. c4!+il±l - 74/(297)
Portisch) 9. ~e2 ~c5 10.ltJb3+ - 7 ... ~c5 44 12 ... f6 13. ~h4 ~g4 14. ~g3 [14.lael - 12 ...
C 09 104

~g4] ~e5! 15. lab 1 a5 16. ~e2 ~f5 17. ~d3 a400 ~e3 16. fe3 g6 17. e4 1/2 : 1/2 Ivanchuk - Lobron,
Kobalia - Lputian, Elista (01) 1998 - 74/297 Dortmund 1995 - 64/(273)] ~f5 15. ~e3 ~g4 16.
45 13. ~c6 bc6 14. lLJbd4= - 11. ~c6 ~b6 ab6 17. h3 ~h5 18. ~d3 ~f3 19. ~f3+ Tivia-
46 14 ... lLJf5 15. ~g3 lLJg3 16. hg3 lLJe5 [16 ... f5 kov - Lautier, Groningen 1995 - 65/(270)
(Dvoirys - Vaganian, Yerevan 1997 - 71/286) 17. 58 14... g6? 15. ~h6 .§e8 16. ~g5+ Nogueiras -
lLJbd4lLJd4 18. ~d4 ~f3 19. gf3 f4 20. g4+ Dvoirys] Vogt, Kecskemet 1979 - 27/336; 14... ~f6 15. ~e3
17. ~e2+ Glek - Van Haastert, Nederland 2002- [15. ~f4lafe8+ - 14 ... lae8] ~e3 16. fe3+ Godena
88/253 - Salmensuu, Batumi 1999
47 15. labl a5 [15 ... lLJf5 16. ~g3 lae8 17. ~d2! 59 15. g4?! (Kharlov - Gufeld, Las Vegas 1997-
~f3 18. gf3 lLJfd4 19. lLJd4 lLJd4 20. ~ d3! lLJb5 21. 69/(276» lLJh4! 16. lLJbd400 Kharlov
~b5 ~g3 22. hg3+ Glek -Lputian, Wijk aan Zee 60 16. g4 ~g6 17. h3 lLJfe7 18. ~g6 lLJg6 19.
1999 - 75/262J 16. ~g3 a4 17. lLJbd2 (Glek - ~g3+ Smagin - Strikovic, Cacak 1991
Valsser, Internet 2004) ~a500 Z. Krnic 61 13. ~c2 lLJh4 14. lLJbd4 ~g4 [14 ... lLJd4 15.
48 16. gf3 lLJf5 17. ~g3 lLJfd4 18. ttJd4lLJd4 19. lLJd4lLJg2 16. rJi;g2 ~h4 17. ~h7 ~h7 18. ~h7 rJi;h7
~e2 [19. ~d3 ~a5 20. a4 a6 21. f4 ab5 22. fe5 fe5 19. lLJb5 ~d8 20. ~e3 ~d7 21. ~c5!+ Smagin -
23. lae3 laae800 Glek - Farago, Porto San Giorgio Velimlrovic, Jugoslavija 1992 - 55/280] 15. lLJh4
2002 - 87/267] g500 Glek - Vai'sser, Internet 2004 ~h4 16. g3 ~h5 17.lLJc6 bc6 18. ~e3 f5+i~ Yande-
49 10. ~g5 0-0 [10 ... f6 11. ~e3 ~e3 12. ~c6 mirov - Kovalev, Minsk 1995 - 64/273; 13. ~g5
bc6 13. fe3 ~g4 14. ~d4 ~f3 15. laf3 0-0 16.lLJc5 f6 14. ~c 1 lLJe5 15. lLJbd4 lLJd4 16. lLJd4 ~g4 17.
(Kurajica - Donner, Wijk aan Zee 1970 - 9/164) ~e2 ~e2 18. ~e2 ~d7= Winants - Van der Wiel,
~d6=] 11. ~d2 [11. lael - 10. lael] h6 12. ~e3 Amsterdam 1996
~g4 13.lLJfd4 ~d6= Kudrin - Campora, Lone Pine 62 16.lae8 ~e8 17. ~d5 [17.lLJfd4? ~e5 18. g3
1981 ~b6+ Kharlov - Rublevsky, Novosibirsk 1995 -
50 10 ... 0-0 l1.lLJfd4lLJd4 12. ~d4lLJc6 13. ~b6 65/270] ~e4 18. ~dllLJe500 Vic. Ivanov - Balashov,
~b6 14. ~d3+ Parma - Antunac, Zagreb 1964 Moscow 1999 -75/261
51 11. fe3 0-0 12. ~d2 ~b6 13. a4 ~f5 14. ttJfd4 63 10 ... ~g4 11. ~g5 f6 12. ~e3 ~e3 13. lae3+
lLJd4 15. ed4 (Botvinnik - Bondarevsky, USSR (mch) Geller - Matulovic, Skopje/Ohrid 1968 - 6/276
1941) ~g6 16. c3 ~e4= Botvinnik 64 11. ~g5 h6 12. ~h4 [12. ~e3 ~f5 13. ~b6
52 12 ... 0-0 13. ~d2 ~b6 14. ~c3lab8 15.laabl ~b6 14. ~c6lLJc6 15.lLJfd4 ~e4= Geller - Spassky,
[I5.lLJfd4?! ~a6! 16. lLJf5 lLJf5 17.laf5 ~c4!+ Van der Sukhumi (mil) 1968 - 5/195] f6 [12 ... g5?! 13. ~g3
Wiel - Korchnoi, Bruxelles 1987 - 43/(351)] .§e8 lLJf5 14. ~d2+ Karpov - Vaganian, Budapest 1973
16. lafe 1 lLJg6 17. lLJc5+ Botvinnik - Boleslavsky, - 15/209] 13. ~g3lLJf500 Am. Rodriguez - Casper,
USSR (mch) 1941 Berlin 1979
53 16.lLJc5 ~e7 17. a4laae8 18. b3 lLJe5= Geller 65 11 ... ~e3 12. lae3 ~g4 13. c3 ~d6 14. h3+
- Ivkov, Sousse (izt) 1967 - 4/218; 16. e4 de4 17. Bannik - Poliak, USSR 1948; 11 ... ~f5 12. c3 ~e4
~e4 ~b6 18. ~d4 laad8 19. ~f2 lLJe5= Tsesh- 13.lLJbd4 ~d6 14. ~fl ~f6 15. ~a4 h6 l6.laadl+
kovsky - Vaganian, USSR (ch) 1973 Ghizdavu - Botez, Romania (ch) 1972; 11 ... ~c7 12.
54 II.lLJbd4 ~g4 12. ~a4 ~d7 13. lLJc6 bc6 14. ~c5 lae8 13. c4 a6 14. ~c6 bc6 15. lLJbd4 ~d7 16.
~d3lLJg6 15.lael ~c7 16. ~e3 c5 17. ~b5 ~f5 18. ~a4lLJg6 17. lae8 ~e8 18. lael ~c8 19. g3+ Van
laad 1 laad8= P. Jamieson - Kupreichik, Wijk aan der Wiel - Hort, Baden-Baden 1992 - 56/(298)
Zee 1977 - 23/220; 11. ~d3 lLJg6 [11. .. ~d6 12. 66 12 ... ~b6 13. ~c6lLJc6 14. ~d5lLJb4 15. ~e4
lael lLJf5 13. ~f5! ~f5 14. ~e3 ~e3 15. lae3+ ~f3 16. gf3 laad8 [16 ... a5 17. a3 lLJc6 18. ~e3+
Tiviakov - Van der Wiel, Groningen 1994 - 62/319] Karpov - Krogius, USSR 1970 - 9/165] 17. laad 1
12. lael ~g4 13. ~e3 ~e3 14. lae3 lLJge5 15. ~e2 lad 1 18. ladl lLJa2 19. lad7+ Jansa - Tondivar,
lLJc4 16. ~c4 dc4 17. ~d8 lafd8 18. lLJbd4 ~f3 19. Oostende 1993
ttJf3lad5= Tiviakov - Iskusnyh, Russia (ch) 1995 - 67 13. h3 ~h5 14. c3 ~d6 15. ~e2 .§ad8 16.lLJfd4
65/(270) ~g6 17. ~d2 lLJe5 18. laadl+ Anand - Korchnoi,
55 11. .. ~g4 12. ~e3lae8 [12 ... ~e3 13.lae3lLJf5 London 1994
14.laellLJh4 15. ~e2lae8! 16.lLJh4 ~h4 17. f3 ~e6 68 16. ~fl lLJf4 17. ~d2 h6 18. ~e3 ~f5 19.
18. ~b5 ~d8 19. ~c6 ~b6 20. ~d4 bc6 21. ~f2! lLJfd4 ~d7 20. lLJe2 lLJe2 21. lae2+ Beliavsky -
laab8 22. lae2+ Smagin - Ortega, Amantea 1994 - Vaganian, USSR 1974 - 18/209
62/(319)] 13. h3 ~h5 14. a4a6 [14 ... ~c7 15. ~c5 a6 69 10. ~d2 0-0 11. ~c3 ~g4 12.lLJbd4 ~h5! 13.
16. ~c6! lLJc6 17. lae8 ~e8 18. ~d5+ Smagin - ~e2 lLJg6 14. g3 [14. lLJe I?! ~e2 15. lLJe2 lae8+
Cvitan, Biel 1995 - 64/272] 15. ~b6! ~b6 16. ~e2 Petrosian - Ljubojevic, Milano (mf3) 1975 - 20/235]
6. a5+ Smagin lae8 15. lael ~c5= Poletaev - Nyman, corr. 1986;
56 12 ... lae8 13.lae8 ~e8 14. ~f4 g6 15. ~d2 ~e6 10. ~e3 0-0 11. ~d2 ~g4 12. ~e2 ~f3 [12 ... ~c7
16. lael ~d7 17. lLJe5+ Maksimenko - Filipenko, 13. h3 ~h5 14. lLJbd4 lLJd4 15. lLJd4 ~e2 16. ~e2
Lviv 1995 - 65/271 lafd8= Padevsky - Pachman, Tel Aviv (01) 1964]
57 13 ... a5 14. ~d3! a4 15.lLJbd4 g6! 16.lLJf5 ~f5 13. ~f3 lLJe5= Gligoric - Petrosian, Stockholm (izt)
17. ~dl ~c2 18. ~c2 rJi;g7 19. ~f4 ~f6 20. ~d2 g5 1952; 10.lLJfd4 0-0 11. ~g5 ~d7 [11. .. ~c7 12. h3
21. ~e3+ Dolmatov - Lobron, Dortmund 1993 - h6 13. ~e3 a6 14. ~e2 lad8 15. c3 lLJf5= Sax -
57/278; 13 ... ~d6 14. ~f5 [14. ~d3 lad8 15. ~e3 Ivkov, Hilversum 1973 - 15/206] 12. ~h5 f6 13.
105 C 09

i..d2 ~e8 14. ~e8 lafe8 15. laadl a6 16. i..e2 lLJe5 ~d2 ~c7 15.lLJbd4lLJd4 16. i..d4lLJc6= Smagin-
17. a3 lLJc4 18. i..c 1 laac8 19. f4 i..b8 20. i..f3 i..a7 Illescas, Oviedo 1993] ~d7 13.lael lLJg6 14.lLJbd4
21. ~h 1 ~fS= Balinas - Petrosian, Lone Pine 1978; lLJd4 15. lLJd4 i..d3 16. ~d3 h6 17. i..e3+ Gallagher
10. h3 0-0 11. i..d3 [11.lael - 10.lael] h6 12. i..e3 - Lehner, Baden 1999
i..f5 [12 ... i..c7 13.lael+ - 10.lael] 13. c3lae8 14. 82 12. lLJbd4 i..g4 13. h3 i..h5 14. lLJf5 lLJf5 15.
lae 1 i..g6 15. i..g6lLJg6 16. ~d2 lLJce5 17. lLJe5 lae5 i..f5lLJe5 16. g4 i..g6 17.lLJd4 ~f6 18. i..f4laae8 19.
18. laadl ~e7 19. lLJd4 i..c5 20. lLJc2 i..e3 21. lLJe3 ~g2 i..c500 Blatny - Gulko, Foxwoods 1999
lae8= Godena - Lputian, Reggio Emilia 1997/98 83 12... i..c7 13.lae 1 ~d6 [13 ... lLJf5+ - 10.laeI]
70 10 ... lLJc6 11. lael i..e7 12. lLJfd4 [12. i..g5+] 14. i..e3 ~f6 [14 ... lae8 15.lLJbd4a616.lLJc6 bc617.
0-0 13. i..f4lLJd4 14. ~d4+ Averbakh - Botvinnik, b4+ Smagin - Shaboian, USSR 1984] 15. i..c5 lad8
USSR (ch) 1951 16. lLJbd4lLJg6 17. lLJc6 bc6 18. i..d4 ~d6 19. b4+
71 12... i..f5 13. i..d6 ~d6 14. ~c3+ E. Mortensen Emms - Bologan, Deutschland 1995; 12... i..f5 13.
- Raaste, Helsinki 1983 lLJbd4 [13. i..e3 lae8 14. i..c5 i..d3 15. ~d3 ltJg6 16.
72 13 ... lab8 14.lafel lab4 15. i..d6 ~d6 16. c3+ lafellLJf4 17.lae8 ~e8 18. ~b5 i..c5 19.1LJc5 b6 20.
Hulak - Raicevic, Jugoslavija 1974 - 17/253; 13 ... lae 1 lLJe5 21. ~e8 lae8 22. lae5 lae5 23. lLJe5 bc5=
i..e6 (Kr. Georgiev - Gulko, Saint John 1988 - Ponomariov - Tunik, Sevastopol 1997 - 74/(297)]
45/320) 14. i..d6 ~d6 15. ~c3+ Gulko; 14... lLJd6!? i..d3 [13 ... i..g614. i..e3lac815. i..g6lLJg616. ~a4
Uhlmann i..b8= Gallagher - Jussupow, Deutschland 1996]
73 14. i..d6lLJd6 15. a4lLJe4 16. ~d4 i..e6 17. a5 14. ~d3 ~d7 15. i..e3 laad8 16. laadl lafe8 17.
W'b5 18. ~d3 ~b4+ Velimirovic - Vaganian, Kragu- lafe 1 i..b8,18. i..c 1 lLJg6 19. lae8 ~e8= Kharlov -
jevac 1974 - 18/221; 14.lafe 1 lad8 15. lLJfd4 i.. fSoo Shulman, Ubeda 1997
Boey - AI. Khasin, corr. 1979 84 13.lael= - 10.lael
74 14 ... i..e7 15.lafellLJd4 16. ~d4 i..e6 17. i..e3 85 14. lael lael 15. ~el i..e6 16. i..e3 ~f6=
i..f6 18. ~ d2! + Stean - Vaganian, Hastings 1974/75 Tiviakov - Berkes, Plovdiv 2003 - 89/256
75 Rodgaard - Santa Torres, Moscow (01) 1994 86 14 ... g6 15. ~dl ~h7 16. lLJbd4 ~f6 17. lLJf5
76 13 ... ~b6 14. i..d6 lLJd6 15. lLJe5 lLJc4 [15 ... c5 i..f5 18. i..f5 ~f5 19. i..e3+ Illescas - Smirin, Elista
16. ~c6 i..a6 17.lafdl c4 18. lLJc5 lafc8 19. ~b6 (01) 1998
ab6 20. lLJcd7 f6 21. lad5 lLJe4 22. lLJb6+ Tal - A. 87 19. i..e3 i..e400 Touloumis - Dorfanis, Greece
Sznapik, Tbilisi 1988 - 46/(362)] 16. lLJc6 i..b7 17. 2003 - 89/(256)
ltJca5 lLJb2 18. ~d4 ~d4 19. lLJd4 i..a6 20. lafe 1 88 11. i..d3 lLJg6 12. i..g5 i..e7 13. i..e7 ~e7 14.
~fe8 21. lae8! lae8 22. lLJac6 i..c4 23. lLJa7 i..a2 24. lae 1 ~f6= Jansa - Matanovic, Varna (01) 1962; 11.
ttJab5! + Amason - Vaganian, Reykjavik 1990 - h3 a6 [11. .. i..c7 12. i..g5 (12. lael ~d6 13. i..g5
49/326; 13 ... c5 14. i..d6 ~d6 15. ~a3! [15. laadl lLJg6 14. c4 i..d7= Ivanovic - Gulko, Niksic 1978 -
i..e6 16. lafel ~b6!+ Savon - Vaganian, Vilnius 26/237) ~d6 13. i..c6 bc6 14. i..e7 ~e7 15. lLJc6
1975 - 20/233] i..a6 16.lafellaac8 17.laadllafd8 ~f6 16.lLJb4 ~b2 17.lLJd5+ Tukmakov - Vaganian,
18. lae5! g6 19. h3 i..c4 20. lLJbd2 ~a6 21. lLJc4 ~c4 USSR (ch) 1971; 11. .. lLJd4 12. ~d4 i..f5 13. c3 i..e4
22. ~a7 ~c2 23. lade 1 ~b2 24. lLJg5 lafS 25.lad5+ 14. lLJg5 lLJf5 15. ~dl ~f6= Tukmakov - Uhlmann,
Istratescu - Magay, Moscow (01) 1994 - 62/320; Hastings 1972/73 - 15/207] 12. i..d3 lLJd4 13.lLJd4
13 ... i..e6 14.laadl [14. i..d6 ~d6 15. ~a5latb8 16. h6 14. ~f3 lLJc6 15. ltJc6 bc6 16. i..f4 ~f6 17. i..d6
W'c3 a5 17. lafdl c500 Godena - Vaganian, Reggio ~d6 18. c4 i..e6= Varga - Oral, Budapest 1998
Emilia 1995/96] c5 15. i..d6 ~d6 16. lLJg5 c4 17. 89 11 ... ~a5 12. i..b2 i..a3 13. i..a3 ~a3 14.lael
ttJd2 lLJd4 18. c3 lLJe2 19. ~h 1 i..f5 20. lLJc4 ~g6 i..g4= N. Karaklajic - Petrosian, Jugoslavija - USSR
21. lLJe3 ~g5 22. lad5 g6 23. g4 ~h4 24. ~c4 1956; 11 ... lLJd4 12. ~d4 (Shamkovich - Khasin,
(Nisipeanu - Vaganian, Deutschland 1999) i..e6 25. Kislovodsk 1968 - 6/275) lLJc6= Matanovic; 11 ...
W'e2 i..d5 26. lLJd500 Z. Krnic a6 12. lLJc6 bc6 13. i..d3 lLJg6 14. i..g6 hg6 15.
77 17.lLJe5latb8 18. c4lab4 (Nedev - Jussupow, i..b2= Shamkovich - Smederevac, Polanica Zdr6j
Dresden 1998 - 72/280) 19. ~a3 lLJh4! 20. lLJd2!oo 1970 - 10/241
Jussupow 90 16 ... i..g6 17. lafe 1 i..c5 18. i..fl i..e4= Gipslis
78 19. lLJfd2 ~b6 20.lae5 lLJd6= Wahls - Jussu- - Korchnoi, USSR (ch) 1970
pow, Hamburg 1991 - 52/(270) 91 19. i..d3 lLJg6 20. lLJf5 (Hayrapetian - Nadanian,
79 10 ... i..g4 11. i..e2 [11. i..d3?! h6! 12. h3 i..h5 Armenia 1999 - 77/268) i..f3 21. lae8 lae8 22. lLJd6
13. i..e2 0-0= Velimirovic - Uhlmann, Vinkovci lae6= Nadanian
1982 - 33/416; 11. i..g5 0-0 - 10. i..g5] 0-0 12. 92 11 ... ~b6 12. i..d3 i..g4 13. ~d2 lLJg6 14. c3
h3 i..h5 13. lLJfd4 i..g6 14. i..e3 lLJe5= Dvoirys - lLJge5 15. lLJe5 i..e5 16. h3 i..d4 17. cd4 i..h5= Vogt
Schmidt, Polanica Zdr6j 1989 - Uhlmann, DDR (ch) 1986; 11 ... f6 12. i..e3 lLJe5
80 11. i..e3 i..g4 12. h3 i..h5 13. i..e2 lae8= 13.lael a6 14. i..fl ~h8 15. h3 i..d7 16. c3lac8 17.
Kharlov - Markowski, Oviedo 1993; 11. lLJbd4 - a4lae8 18. lLJe5 fe5 19. lLJf3 h6 20. a5 lac6!00 Geller
10.lLJbd4; 11. i..g5 - 10. i..g5; II.lael - 10.lael - Uhlmann, Amsterdam 1970 - 10/240
81 11 ... lLJg6 12. i..g5 lLJce7 13. h3 h6 14. i..e3 93 12. h3 h6 [12 ... f6 13. i..e3 lLJe5= Neukirch -
ltJf4 15. i..f4 i..f4 16. lLJbd4 ~b6 17. lael ~f6 18. Uhlmann, DDR (ch) 1974 - 17/248] 13. i..e3 i..d7
W'b3+ Dolmatov - R. Skomorokhin, Novgorod 1995; 14. c3 a6 15. i..d3 lLJa5= Rasmussen - Costello,
11 ... i..f5 12 . .,tg5 [12. i..e3 i..g6 13. lael lae8 14. K0benhavn 1996
C 09 106

94 12... lLJd4 13. ~d4 ~e6 14. ~d3+ Sigurjonsson 109 15. laael lae8 16. h3 lac8 17. ~c2 ~b8!=
- Uhlmann, Raach 1969 - 8/178; 12 ... ~g4 13.lLJc6 Matulovic - Vaganian, Kragujevac 1974 - 18/208
lLJc6= Unzicker - Uhlmann, Deutschland 1998 110 19. lae3 ~h2 20. ~h 1 ~f4= Karpov -
95 19. ~c2 ~g3 20. hg3 lLJf6= Rozentalis - Korchnoi, Moscow (milO) 1974 - 18/216
Dokhoian, Uzhgorod 1987 III 11. c3 ~g4 12. ~e2 ~c7 13. h3 ~h5 [13 ...
96 11 ... ~c7 12. h3 a6 13. ~d3lLJg6 [13 ... ~d7 14. ~d7 14. lLJbd4 a6 15. lael f6 16. ~d2 lLJe5= Sanz
lael+ Matulovic - Raicevic, Vrsac 1975 - 20/236] - Langeweg, Amsterdam 1978] 14. lLJfd4 ~e2 15.
14.lael lae8 15. c3 ~d7 16. ~c2lLJa5 17.laadl ~e2 a6 16. lafe 1 h6 17. lLJc6 lLJc6 18. ~e3 lafe8=
lLJc4 18. ~c 1+ Matulovic - Balashov, Jugoslavija Petronijevic - Dabetic, Jugoslavija 1993; II.lael -
- USSR 1979 - 28/234; 11 ... lLJd4 12.lLJd4 a6 13. 10.lael
~d3lLJc6 14. c3lLJe5 15. ~e2lLJc4 16. ~cl ~c7 17. 112 11 ... ~fS 12. lael lac8 13. c3 ~c7 14. ~g3
f4 lae8 18. ~f3!+ Radulov - Bilek, Vrbas 1979 - ~g3 15. hg3lafd8 16. ~d2 ~e4 17.lLJfd4+ Jansa-
28/235 Byrne, Nice (01) 1974; 11 ... ~g4 12. ~e2 [12. ~g3
97 12. ~e2 lae8 13. ~d2 ~d7 14. lafel laad8= ~g3 13. hg3 ~b6 14. ~d3 lLJe5 (14 ... lLJf5 15. lael
Mircea Pavlov - Gulko, Bucure~ti 1967 - 3/212; 12. h6 16. ~fllLJd6 17. c3 a5 18. a4lLJe4! 19. ~e4 de4
~d2 ~c7 [12 ... lac8 13. h3 ~f3 14. lLJf3 ~b8 15. 20.lae4laad8 21.lLJbd4 ~f3 22. ~f3 ~b2= Minic
c3+ Hardicsay - F. Portisch, Magyarorszag 1976 - - Farago, Pristina 1973) 15. lael lLJ7c6 16. ~e2
21/177] 13. h3 ~f3?! 14. lLJf3 laad8 15. c3 lLJe5 16. ~f3 17. ~f3 lLJf3 18. ~f3 d4= Ivanovic - Farago,
lLJe5 ~e5 17. lafe 1+ Larsen - Matulovic, Beograd Pristina 1973; 12. lael - 10. lael] lae8 [12 ... ~b6
1964; 13 ... ~h5!= - 12. h3 13. ~e7 lLJe7 14. ~d4 ~d4 15. lLJfd4+ G. Kuzmin
- Uhlmann, Leningrad (izt) 1973 - 15/649; 12 ...
98 12 ... lLJd4 13. ~d4 ~h5 14. ~e2lLJc6 15. ~e3 ~h513.lael ~b614.lLJfd4~g615.c3+Karpov­
(Hawelko - Schmidt, Polska (ch) 1987 - 43/351) Uhlmann, Madrid 1973 - 16/179] 13. lael= - 10.
~f3 [15 ... ~c7 16. lLJd4 ~d6 17. g3=] 16. ~f3 d4
lael; 11 ... ~c7 12. ~g3 ~g3 13. hg3 ~g4 14.lael=
17. ~d2 ~b6= Hawelko - 10.lael
99 13. ~d3?! lLJd4 14. ~d4 lLJc6+ Janosevic - 113 12. ~e2lLJf5 [12 ... a5 13. a4lLJf5 14. ~b5 lLJh4
Bronstein, Sarajevo 1971 - 11/173 15. lLJh4 ~e5 16. c3 lad8 (16 ... d4? 17. lLJf3 ~g4
100 13 ... lac 8 14.lafel a6 15. ~e2 ~g6 16. c3 ~e4 18. ~c6 bc6 19. lLJbd4 ~b2 20. ~d3 ~d4 21.lLJd4
17.laadl ~b8 18. ~f4 ~f4 19. ~f4+ Marjanovic- ~b6 22. ~e4 ~d7 23. ~e7+ Timoscenko - Farago,
Gulko, Marseille 1986 - 42/350 Rimavska Sobota 1974 - 17/250) 17. ~e2 ~f6 18.
101 14... lLJd4 15. ~d4 ~g6 16. lLJg6 hg6 17. ~c3 lafe 1 ~e6 19. lLJf3 d4= Van Buuren - Giesbergen,
lLJf5 18. ~c7 ~c7 19.1aadl + A. Sznapik - Uhlmann, corr. 1981] 13. c3 [13. ~d5?! lLJb4 14. ~d2lLJh4 15.
Warszawa 1980 lLJh4 lad8 16. ~d3 ~e5! + Pinter - Farago, Magyar-
102 18.lLJb3 dc4 19.1LJc5 ~c7 20.laacllaad8 21.
orszag 1974 - 18/213] lLJh4 14. lLJh4 ~e7 15. lLJf3
lad8 16. h3 ~f5= Kupka - Farago, Rimavska Sobota
~e2 lLJd5 22. lac4 lafe8+ Matulovic - Suetin, Beo-
grad 1974 - 18/211 1975
114 12 ... lLJb4 13. ~g3lLJd3 14. ~d3 ~f5 15. ~d2
103 19. lLJe5 ~e6 20. lLJc4 ~c4 21. ~d6lLJd5= S.
~g3 16. hg3+ Ghizdavu - Farago, Bucure~ti 1974;
Brzozka - R. Tomasevic, corr. 1991 12... h6 13. ~g3 ~g3 [13 ... lad8?! 14. ~d2!+ Milos
104 11. .. ~c7 12. ~e2lLJd4 13. ~d4 ~f5 14. ~d3 - De Toledo, Paulinia 1997 - 70/274] 14. hg3 ~g4
[14. ~g5?! ~e4+ Kostro - Kholmov, Dubna 1976 15. ~d2 ~f3 16. gf3 lLJe5 17. ~e2 lLJc4 18. ~d4
- 21/179] ~c5 15. ~e5 ~d6 16. ~e2+ Chorfi - lLJc6= Rogic - Uhlmann, Osterreich 2005
Trippe, corr. 1995 115 13. c3 a4 14.lLJbd4lLJg6 15.lLJb5 ~f4 16. ~g3
105 12. ~e2lae8 13. lael a6 14. ~g5 h6 15. ~h4 ~g3 17. hg3 ~g4+ Zhidkoy - Gulko, USSR 1974-
~b6!= Karpov - Korchnoi, Moscow (ml4) 1974- 18/210; 13. c4 a4 14. cd5 lLJb4 15. lLJbd4 lLJd3 16.
18/214 ~d3 laa5!+ W. Wittmann - Vaganian, Teesside 1974
106 12 ... ~d7 13. ~e3 a6 [13 ... lafe8 14.lafel ~h5 - 18/212
15. ~e2 laad8 16. ~c2 ~g6 17. ~d3 lac8 18. ~g6 116 14. ~f5 ~f5 15. ~d5 [15. ~g3 ~g3 16. hg3
hg6 19. laadl lLJa5 20. ~d3 lLJc4 21. ~cl laed8= ~e4 17. lLJg5 (Balashov - Gulko, USSR 1974) laad8
Ivanovic - Portisch, Niksic 1978] 14. ~e2 lLJd4 15. 18. lLJe4 de4+ Matanovic] ~c2 16. lLJbd4 lLJd4 17.
~d4lLJc6 16. ~d2lafe8 17.laadllaad8= Karpov- lLJd4 ~g6 18. lLJb5 ~b4= 1/2 : 1/2 B. Norman - P.
Korchnoi, Moscow (mI 16) 1974 - 18/219 Linn, Detroit 1992
107 13. ~e3 ~c7 14. h3lLJa5!= Karpov - Korchnoi, 117 Rozentalis - Psakhis, Sevastopol 1986 - 42/348
Moscow (mlI2) 1974 - 18/217; 13.lael ~c7 14. h3 118 11. c3 ~g4 12. ~e2 lae8 13. lLJfd4 ~e2 14.
[14. ~fl a6! 15. g3lLJa5 16.lLJh4lLJc4 (A. Sokolov- lae2 ~d7 [14 ... lLJe5 15. ~g5 ~d7 16. ~c2 lLJ7g6
Vaganian, Montpellier (ct) 1985 - 40/355) 17.lLJdf5 17. laael ~g4 18. ~f5 lLJf3 19. ~f3 lae2 20. lae2
lLJf5 18.lLJf5 ~c5= Vaganian] ~g6 15. ~g5 a6! 16. ~g5 21. g3+ Ljubojevic - Hjartarson, Reykjavik
~fl h6 17. ~e7lLJe7!= Karpov - Korchnoi, Moscow 1987] 15.lLJb5 ~e5 16.lLJc5 ~f5 17.lae5 ~e5 18.
(ml8) 1974-18/215 lLJd3 ~f6 19. lLJc7 d4= Ljubojevic - Short, Linares
108 13 ... ~c5 14. lael h6 15. ~e3 ~b6 16. h3 1990
~d6= Karpov - Korchnoi, Moscow (mlI4) 1974- 119 11 ... lLJfS 12. c3 ~c7 13. ~d3 ~d6 14. ~c2 g6
18/218 15. g3 ~b6 16. ~f4 ~f6= Beliavsky - Vaganian,
107 C 09

Sochi 1986 - 42/347; 11 ... a6 12. ~d3 [12. ~fl ~f5 ~e4 19.1LJbd2 ~d3 [19 ... f5? 20.lLJe4! fe421.lLJg5
13.lLJbd4 ~e4 14. c3lae8= Velimirovie - Uhlmann ~h2 22. ~fl laf2 23. ~f2 ~g3 24. ~fl! laf8 25.
Niksie 1978) lLJb4 13. ~fl ~f5 14. lLJbd4 ~g6 15: ~f4laf4 26. ~g 1+- Holzke - Tondivar, Groningen
c3 lLJbc6 16. ~d3 ~d7 17. ~e3 lafe8 18. ~c2laac8 1996 - 69/276J 20. lLJfl ~f6 21. ~e3 ~e4 22.lLJg5
19. ~g6 hg6 20. laadl lLJa5= Malaniuk - Gulko, ~g7 23. ~g7 ~g7 24. laadl + Holzke
USSR (ch) 1983 128 14... ~e6 15. ~d3lafe8 16. ~d2 g6 17.laadl
120 12 ... ~c7 13. ~c3 ~d6 14. lLJbd4 ~b6 15. laac8 18. ~bl a6 19. ~cl ~f8!= Timoshenko -
~d2 lLJg6 16. laadl ~d7 17. ~fl+ Ljubojevie - Vladimirov, Moscow 1990 - 49/324; 17. ~b5lLJh4!
Vaganian, Moscow (01) 1994; 13 ... ~f5= - 12 ... 18.lLJh4 ~h4 19. ~fl [19. ~b7?! laac8! (19 ... ~h3
~f5 20. lae3! ~g2! 21. ~g2 ~h2= Ernst - Vaganian,
121 16 ... ~g6 17.lLJh4 ~e4 18. ~d3lLJd4 19. ~e4 Kebenhavn 1988 - 46/362) 20. lae6 fe6 21. ~g6
lLJec6 20. lLJf5 de4 21. lLJd4 ~d6 22. lLJc6 ~h2 23. lac7 22. ~a6laf8 23. ~e3 ~f4+~» Uhlmann) lLJe5
~fl bc6 24. ~g4 ~e5 25. ~e5 ~e5 26. ~e4 ~b2= 20. lLJd4 lLJc4! 21. ~cl ~d7 (Renet - Uhlmann
Hait Novi Sad (01) 1990 - 50/307) 22. lae8 lae8 23. b3
lLJe5 24. ~e300; 17. lae2 ~f8 18. laae 1 lLJd6 19.
122 19. lLJhf3 laad8 20. ~d3 ~g6 21. ~g6lLJg6 22.
g3+ Janovsky - Hait, Moscow 1997 - 71/(286); lLJbd4lLJd4 20. lLJd4 ~d7 21. ~b3 lae2 22. lae2 ~c6
23. lLJc6 bc6 24. ~a6 lLJe4 25. ~e3 ~c5 26. ~b7
19 ... lafe8=
lad8 27. ~c5 lLJc5 28. ~a7 lLJb3 29. ab3 d4 30. cd4
123 11 ... lLJg6 12. ~g5 ~d7 [12 ... ~c7 13. ~g6 lad400 Holzke - Uhlmann, Dresden 1997
hg6 (Godena - Muir, Budapest 1995) 14. ~d5 lLJb4
129 16. ~d2 a5 [16 ... lLJh4 17. lLJbd4lLJf5! 18. ~b3
15. ~d2lLJc2 16. laecl ~f5 17. lLJbd4lLJd4 18. lac7 ~c500 Short - Ye Jiangchuan, Yerevan (01) 1996 -
lLJf3 19. gf3 ~c7 20. ~b4!+ Akopian) 13. c3 lLJge5
67/360) 17. a4 b6= Rublevsky - Dolmatov, Russia
[13 ... lLJf4 14. ~fl ~f5 15. ~h4 ~h5 16. ~g3 ~g4 (ch) 1998 -74/298
17. ~d2 ~h6 18. lLJfd4+ Akopian - Vladimirov,
Moscow 1991 - 49/(324») 14. lLJe5 lLJe5 15. ~c2 130 17. ~e2 (Smagin - Blauert, Wien 1991) lLJd6=;
lLJc4 16. ~d3+ Akopian; 11 ... ~c7 12. c3 lLJg6 13. 17.lLJh2 ~g7 [17 ... lLJh4 18. ~e2 ~f5 19. lLJg4 ~g4
h3 [13. ~g6 hg6 14. ~d5 ~g4 15. h3laad8 16. ~e4 20. ~g4 d4 21. cd4lLJd4 22. ~e4! lLJhf5 23. ~f4 h5
~f3 17. ~f3lLJe5 18. ~e2lLJd3 19.1afllafe8 20. 24. ~g5 ~e5 25. ~dl + Smagin - Uhlmann, Berlin
~e3 ~e700 Tseshkovsky - Gulko, USSR 1971) 1988 - 45/319) 18.lLJg4 h5 [18 ... d4 19. ~e2! h5 20.
lLJce7 14. lLJbd4 a6 15. ~g5 f6 16. ~e3+ Bandt - ~f5 hg4 21. ~g4 dc3 22. bc3 ~c3 23. ~g5 ~g4 24.
Kammerer, corr. 1990 ~g4 lae8 25. laedloo~ Vic. Ivanov - Ulko, Mos-
cow 1998 - 75/(261») 19. ~f5 [19. lLJe3 lLJfe7 20.
124 12... ~d7 13. lLJbd4lac8 14. c3 ~b8 15. ~c2
~e2 ~f6 21. ~d2 (Vic. Ivanov - Lastin, Russia
lLJg6 16. ~e3+ Tseshkovsky - Itkis, USSR 1974; 1994 - 62/(319» ~e6! 6 d4+) ~f5 20. lLJh6 ~h6
12... ~f5 13. c3 ~e4 14. lLJbd4 ~d3 15. ~d3 ~d7 21. ~h6 ~h6 22. ~h6 d4= Vic. Ivanov
16. ~e3 + Adams - Vaganian, Manila (izt) 1990 -
49/325; 12... ~c7 13. ~e3 lae8 [13 ... ~d6 14. ~c5 131 17 ... ~d6 18. ~a4 ~f8 19. ~f5 ~f5 20.lLJbd4
~f6 15.lLJbd4lad8 16.lLJc6lLJc6 17. c3+ Tomescu-
~d7 21. ~dl lLJa5 22. b3 lae8 23. ~e3 b6 24. ~d2
~h7 25. ~f4lae4= Jaracz - Schmidt, Polska 2005
Lputian, Reggio Emilia 1998/99 - 74/(298») 14. ~d2
~d6 15. ~c3! ~e6 16. ~c5 ~d7 17. lLJfd4 [17. 132 18. h4 ~d6 19. ~d2 ~e6 20. laadl ~f4 21.
~a3+ Kruppa - Bareev, Irkutsk 1986 - 42/(349») ~f4 d4 22. ~f5 ~b3 23. ab3 gf5 24. lLJd4 lLJd4 25.
laac8 18. lLJe6 fe6 19. ~d2+ Akopian - Lputian, cd4 ~d4= Adams - Lputian, Rest of the World -
Yerevan 1989 Armenia 2004
125 13. ~d2 ~c7 14. ~c3 ~d6 15. ~b5 ~b6! 16. 133 19. ~h2 lLJd6 20. lLJbd4 lLJc4= Zubarev -
lLJbd4 [16. a4? d4 17. ~d2 lad8+ Adams - Lputian Lysyj, Nizhnij Tagil 2005
Ljubljana 1995 - 65/272) lLJfd4 17. lLJd4 ~d7 18~ 134 11 ... h6 12. ~e3 ~g4 13. h3 ~h5 14. ~e2lae8
~c6! bc6 19. b4! 00 Lputian 15. lLJbd4 a6 16. ~d2+ Larsen - Andersson, Siegen
126 16.lLJbd2?! lad8! 17.lLJfl [17. a3?! (6 18.lLJfl (01) 1970 -11/174; 11 ... f6 12. ~h4 ~b6 13. ~e2
d4 19. c4) lLJh4!+ N. Lucke - Kindermann, Biel1991 ~e6 14. ~g3 lLJe5 15. lLJfd4 ~d7 16. a4 a6 17. a5
- 52/270; 17. g4 lLJh4 18. lLJfl lLJf3 19. ~f3 lLJe5+) ~c7 18. c3+ Gipslis - Korchnoi, Amsterdam 1976
d4 18. g4 dc3 19. ~d6 lLJd6+ Kindermann; 16. g4 - 22/231
~b6! 17. ~g2 ~f2 18. ~f2 ~g3 19. ~e2 lLJh4 135 12. ~c6 bc6 13. ~e7 ~e7 14. lLJbd4 ~d7 15.
[19 ... d4? 20.lagl! lae8 21. ~dl ~f2 22. ~fl!+­ lLJe5 ~f6 16.lLJdc6 ~c6 17.lLJc6 ~d6 18.lLJd4 ~b4
Yudasin - Moskalenko, Norilsk 1987 - 44/(338); 19. lLJc6 ~b2 20. lab 1 ~a2 21. lLJb4 ~c4 22. lLJd5
19 ... lLJd6!?) 20. ~e3 [20. lLJh4 lae8 21. ~e3 lLJe5 ~d4= Torre - Short, Thessaloniki (01) 1988; 12.
22. ~d5 ~h300 Yudasin) ~g4 21. hg4 laae8 22. ~d3 ~c7 [12 ... ~g4 13. ~h4 (13. c3 ~c7 14. h3
lLJh4 ~h4 23. ~d2lae3 24. lae3 ~h200 Akopian - ~h5 15. ~e2lafe8 16.lLJfd4 ~g6 17. ~d3 lLJd4 18.
Jussupow, Baden-Baden 1996 lLJd4 lLJc6 19. ~g6 hg6= - 12. ~e2) lLJe5 14. lLJbd4
127 18 ... lafe8 19. ~e3 ~e4 [19 ... ~f8 20. ~f8 lae8 15. h3 ~f3 16. lLJf3+ Yudasin - Uhlmann, Le-
~f8 21.laadllaad8 22.lad5! lad5 23. ~h6 ~g8 24. ningrad 1984) 13. ~h4 lLJf5 14. ~f5 ~f5 15. ~g3
lae8 ~h7 25. ~d2+ Smagin - Lalie, Sochi 1987 - laad8= Lukin - Cherepkov, Leningrad 1984; 13.
44/338) 20. lLJbd2 ~f8 21. ~f8 ~f8 22. lLJd4 ~b6 c3= 11 ... ~c7
23. ~h6 ~g8 24. lLJc6 bc6 25. lLJe4 de4 26. laadl + 136 12 ... ~g4 - 11. .. ~g4
Sermek - Lputian, Montecatini Terme 1999; 18... 137 13. c3 ~c7 - 12 ... ~c7
C 09 108

138 19. ~d3 lLJe5 20. ~c2 ~c5 21. laed I! ~a7 22. 148 15 ... lae8 16. cd5 cd5 17. ~a4 [17. ~d2 ~d7=
laacl laac8 23. ~h4 ~c4 24. b3 ~c5= Kholmov - Ornstein - Unzicker, Buenos Aires (01) 1978 -
Uhlmann, Halle 1978 - 26/239; 19. lae8 lae8 20. 26/238) f6 [17 ... h6 18.lLJc6 ~d7 19. ~e7 ~c6 20.
lLJf3 ~b6 21. ~d2lLJe5 22. lLJe5 lae5 23. ~e3 ~c5= ~c6 lac6 21. lLJd4 lac4 22. lLJf5 ~c7= Tseshkovsky
Anand - Jussupow, Riga 1995 - 63/(238) - Farago, Leipzig 1975) 18. ~d2 ~b6 19. b3 a620.
139 12. h3 h6 [12 ... ~f5 13.lLJbd4 ~g6 14. ~d3 a6 ~a5 ~b7 21.laacl ~f7= Lehikoinen - Zagorovsky,
15. ~g6 hg6 16. c3 lafe8 17. ~d2lLJa5= Tischbierek corr. 1996
- Jussupow, !Jremen 1998) 13. ~,e7 lLJe7 14. ~d3 149 16. ~h4 ~c7 17. ~e7 ~e7 18. cd5 cd5 19.
~d7 15. c3 (Sulskis - Shulman, Swidnica 1996 - lLJf5 ~f6 20. ~d5 ~c5!+ Torre - Uhlmann, Manila
67/(360)) b5 6. a5, b400~ Sulskis; 14. c3 - 12. c3; (izt) 1976
12. ~h4 ~g4= - 11 ... ~g4 150 18 ... ~h4 19.1LJec6 ~f6 20.lLJe7 ~h7 21.lLJf3
140 12 ... ~g4 13. h3 ~h5 14. ~e2 h6 15. ~e7 lace8 22. lLJg6 lae 1 23. ~e 1 fg6 24. lLJh4 ~h4 25.
lLJe7 16. lLJfd4 ~e2 17. ~e2 a6 18. ~f3 laad8 19. ~e3= 1/2 : 1/2 J. Thorn - S. Hutchings, corr. 1989;
laadl [19.lae3 g6 20.laael+ Tal- Vaganian, USSR 18 ... ~cS 19. b4 ~d4 20. ~d4 ~e400 Ornstein -
(ch) 1975) lad7 20. lLJf5 lLJf5 21. ~f5+ Karpov - Diickstein, Haifa (01) 1976
Korchnoi, Moscow (mlI8) 1974 - 18/220; 12... h6 151 12 ... lac8 13. c3 lLJe5 14. ~e2+ Browne -
13. ~e7lLJe7 14. h3 [14. lLJbd4 a6 15. ~d3 ~d7 16. Garcia Martinez, Madrid 1973 -16/180; 12 ... h613.
h3 - 14. h3) ~f5 [14 ... a6 15. ~d3 ~d7 16. lLJbd4 ~g3 ~g3 14. hg3lLJf5 15. ~d3+ Balashov - Lputian,
lafe8 17. ~c2 (17. ~b3 ~c5 18. lae2 ~b6 19. lLJe5 USSR (ch) 1985 - 39/360; 12... a6 13. ~d3 h6 14.
laad8 20. lLJd7 lad7 21. ~b6 ~b6 22. lLJf5 ~f8 23. ~g3 lae8 15. c3 ~c7 [15 ... ~d7 16. lae3 laad8 17.
laael h5 24. ~c2 ~c5 25. b4 ~d6 26. b5 ~c5 27. ~e2+ Kruppa - Lputian, Irkutsk 1986 - 42/349) 16.
ba6 lab8 28. lLJe7 ~e7 29. ab7 labb7 00 Haese - lae3 f5 17. ~d6 ~d6 18. ~e2lLJg6= Aseev - Epishin,
Heidsiek, corr. 1992) laad8 18. ~d3 g6 19. ~b3 ~g7 Sevastopol 1986 - 42/(349); 13. ~e2+
20. lae2+ Short - Houston, Great Britain (ch) 1981) 152 13. ~e2 ~b6 14. lLJfd4 [14. c3 h6 - 11. ~e2)
15. ~d3 ~d3 16. ~d3 laad8 17. lLJbd4 a6 18. lae2 lLJg6! 15. lLJc6 lae2 16. lae2 bc6 17. ~g3 ~g3 18.
lLJg6 19. g3 ~c4= Modrov - Wolski, corr. 1987 hg3 lLJe5 19. ~d4 ~d4 20. lLJd4 ~e2 21. lLJe2=
141 13. ~d3 ~g4 14. h3 ~h5 15. ~e2lafe8 [15 ... Kindermann - Vaganian, Luzern 1985 - 40/(354);
~g6 16. lLJfd4 lafe8 17. ~d3 lLJe5 18. ~g6 hg6 19. 13. c3 ~b6 14. ~e7 ~e7 15. ~d5 [I5. ~e2laad8 16.
lae2lLJc4= Svidler - Andersson, Ter Apel 1996) 16. lLJfd4 ~c8= Klundt - Uhlmann, Osterreich 1995)
~e7 lLJe7 17. lLJfd4 ~g6 18. ~d3 lLJc6 19. ~g6 lae 1 laad8 16. ~c4 ~f3 17. gf3 ~d6 18. ~c6 bc6 (Laubsch
20. ~e 1 hg6 21. lLJf3 lad8 22. lad 1 lLJe5= Hort - - Uhlmann, Dresden 2000) 19. ~h4 ~b800 Nisipeanu,
Portisch, Montreal 1979 Stoica
142 13 ... ~e6 14. ~e7! ~e7 15. lLJfd4 ~d6 16. g3 153 15. ~d3 a5! [15 ... lLJf5 16. lae8 lae8 17. ~f5
lafe8 17. ~g4 ~g4 18. ~g4lLJe5 19. ~e2 ~d7 20. ~f5 18. ~d2+ Balashov - Uhlmann, Moscow 1971;
~g2+ Balashov - Portisch, Bugojno 1978 - 25/240; 15 ... h6 16. ~d2 ~f3 17. gf3 ~f8! 18. ~fl+ A. Soko-
13 ... ~d7 14. ~e3 lLJd8 15. ~d4lLJf5 16. ~d5 lLJe3 loy - Spraggett, Montpellier (ct) 1985 - 40/354)
17. fe3 ~c600 Ivanchuk - Jussupow, Bruxelles (ml7) 16. ~h7 ~f8! 17. ~d3 a4 18. lLJbd2lLJf5! 19. lae8
1991 - 52/272; 13 ... ~g4 - 11 ... ~g4 lae8 20. lLJfl ~b2 21. lab 1 ~a2 22. lab7 [22. ~c 1 d4
143 14. ~h4 ~e4 15. ~g3 ~g3 16. hg3 ~b6 17. 23. lLJ3h2 lLJh6 24. lLJg4 lLJg4 25. laal ~d5 26. laa4
~d2 lLJf5 18. ~f4 laad8 19. lLJg5 lLJd6 20. laadl h6 b5!+ A. Sokolov - Vaganian, Minsk (m16) 1986 -
21. lLJe4 lLJe4 22. ~d3 lLJf6= Jansa - F. Portisch, 41/333) d4! 23. ~b5 ~d5 24. ~a4lLJe5!00 Vaganian
Bratislava 1983 154 IS ... h6 16. ~d2 ~f3 17. gf3 laad8 (Ivanchuk
144 15. g3 laad8 16. lLJfd4 ~g6 17. ~d3 lLJc8 18. - Jussupow, Bruxelles (mil) 1991 - 52/271) 18.
~g6 hg6 19. ~e2 ~e7 20. laadl ~f6= Van der ~d3 d4 19. a5 ~c7 20. ~e4 lLJe5 21. f4 lLJc4 22.
Wiel - Speelman, Amsterdam 1989 ~b4+ Ivanchuk; IS ... laed8 16. ~d2 ~f3 17. gf3 a6
145 19. g3 ~e7 20. lLJbd4 ~f6 21. lLJf5 ~c4 22.
18. ~d3 d4 19. a5 [19. ~g2 h6 20.lae4lLJd5 21.lahl
lLJe3 ~a2 23. lLJd5 ~h8 24. c4 lLJe7 25. b3 (Am. lad6 22. a5 ~b4= A. Sznapik - Schmidt, Polanica
Rodriguez - Uhlmann, Berlin 1979 - 28/232) ~a5= Zdroj 1985 - 40/(354)) ~c7 20. ~e4+
155 17 ... ~e4 18.lLJfd4lLJd4 19. ~d4lLJc6 20. ~b6
146 12. c3 h6 [12 ... lae8 13. h3 ~h5 14.lLJbd4 ~c7
ab6 21.lae2 ~f8 22 . .§dl ~f5 23.laed2laed8 24. f3
15. ~a4 laac8 16. lLJh4 f6 17. lLJe6 ~d7 18. ~f4+
Kupreichik - Gulko, USSR (ch) 1981 - 32/385; g6 25. ~f2 ~e7 26. c3 ~e6 27.lLJd4lLJd4 28.lad4+
Ivanchuk - Vaganian, Novgorod 1995 - 65/(238)
12 ... f6 13. ~h4 ~h5 14. ~e2 ~f7 15. ~g3 ~e5!
16. ~d3 ~d6 17. ~c2 ~g6 18. laad 1 laac8= Gipslis 156 19.1LJfd4+; 19.1LJbd4 ~e4 20. c3+ Anagnosto-
- Bronstein, Tallinn 1977 - 24/(227); 12 ... ~c7- poulos - Lputian, Linares 1996 - 66/245
11. .. ~c7) 13. ~h4lae8 14. ~g3 [14. ~e2 - 12. 157 13 ... ~g3 14. hg3 laad8 15. c3 - 13 ... laad8
~e2) ~g3 15. hg3 ~b6 16. ~e2 lLJf5 17. ~d5 158 14. ~e2 lLJf5 15. ~d6 ~d6 16. h3 ~f3 17.
lLJg3 18. ~c4 ~e6 19. lae6 (Geller - Vaganian, ~f3 ~f6 18. lab 1 lLJfd4 19. lLJd4 lLJd4 20. ~g4 g6
Reykjavik 1990 - 49/(324)) lae6 20. ~c5 lLJe2 21. 21. c3 lLJc6 22. ~b3 b6 23. ~f3 lLJe5 24. ~e2 d4=
~fllLJf4 22. ~b6 ab6= Vaganian Hjartarson - Andersson, Debrecen 1992 - 56/(298)
147 13. ~e2 h6 14. ~d2 ~c7 15. ~c3 ~d6 16. 159 14... lLJfS 15. ~d6 lLJd6 16. ~d5 ~f3 17. gf3
lLJbd4 a6 17. g3 ~g6 18. ~d3 ~h5= Geller - Gulko, lLJb5 18. ~b5 lad6 19. lae4 lah6 20. f4 f5 21. ~d5
USSR (ch) 1977 ~h8 22. ~f5+ Zarnicki - Schweber, Buenos Aires
109 C 09

1998 -75/(263); 14... ltJg6 15. ~d6lad6 16. h3 ~c8 169 14. ~e7 ~e7 [14 ... ~e7 15. h3 ~e6 16.ltJbd4
17. ~d2laf6 18.ltJbd4ltJf4 19. ~fl a620.lae3ltJe6 ~f6 17. ~b5+ Matanovic - Uhlmann, Skopje 1976
21. laae 1 ltJc5 22. ~d3 ~f4 23. ~c2 ~h6 24. h4laf4 - 21/176) 15. h3 ~h5 16. ltJh2 ~e2 17. lae2 ~d6
25. ltJb3! [25. lae8? lah4! 26. ~h6 lah6 27. ltJg5 18. ltJf3 ~f6 19. ~d3 lae2 20. ~e2 a6= Jansa -
ltJe4!= Rechlis - Korchnoi, Beer-Sheva 1987) ~d6 Blauert, Hamburg 1993
26. ltJc5 ~c5 27. lae8+ Voina - Cranbourne, corr. 170 15 ... ~d7 16. ~g3 ~g3 17. hg3 ltJg6 18. ~f3
1996/98 - 75/263; 21. .. ~b6!?+ Voina lae 1 19. ~e 1 ltJd4 20. cd4 ~c6= L.-A. Schneider -
160 IS ... ~b6 16. ~d3ltJg6 17. ~c2 ~f3 18. gf3+ Vladimirov, Gausdal 1990 - 50/308
Karpov - G. Kuzmin, Leningrad (izt) 1973 - 15/210; 171 16 ... ltJg6 17. ~g3 ~g3 [17 ... ltJd4 18. ltJd4
IS ... lad6 (K. Ekelund - T. Ukkonen, corr. 1980) 16. lae4 19. ~d6 ~d6 20. ~c2lae2 21. ~e2 ~e5= Am.
~d3 ltJg6 17. ~c6 bc6 18. ltJc5+ Voina; IS ... ltJfS Rodriguez - Vaganian, Biel (izt) 1985 - 40/(354))
16. ~d3 ~f3 17. ~f3= Voiska - Gasser, Schaan 18. hg3lae4 19. ~c2 [19. f3lae5 20. ~c2 (Dolmatov
1996 - Tiller, Groningen 1977/78 - 25/241) laae8= V.
161 Ristoja - Seppanen, Suomi 1990 Sokolov) laae8 20. laae 1 lae2 21. lae2 ~d8 22. f4
162 12 ... ~c7 13. h3 ~d7 14. ltJfd4ltJd4 15. ltJd4 lae2 23. ~e2 ltJge7= Liberzon - Schrentzel, Tel
h6 16. ~e3 ~h2 17. ~hl ~f4 18. ~f3lafe8 19. c3+ Aviv 1988
Karpov - Debarnot, Las Palmas 1977 - 24/227; 12 ••• 172 17. ~d4 ltJf5 18. ~b6 ab6 19. lae8 lae8 20.
a6 13. c3 ~c7 14. h3 ~h5 15. ltJfd4 ~g6 16. ~d3 ~g3 ltJg3 21. hg3 lae2 22. lab 1 ~c5 23. ltJc5 bc5=
.§fe8 17. ~g6ltJg6 18. ltJf5+ Amason - Einarsson, Zuckerman - Byrne, USA (ch) 1978
Reykjavik 1994
173 19.1ad2 lae4 20. ~g3 laae8 [20 ... lad8 21. ~f3
163 13. ~h4 lae8 14. ltJfd4 [14. c3 - 12 ... lae8) lade8 22. h3 d4 23. cd4 (Kindermann - Schmidt,
~e2 15.lae2 ~b6 [15 ... ltJd4 16.ltJd4 ~b6 17. c3 - Nal~czow 1984 - 38/397) ~b4!= Kindermann) 21.
12 ... lae8) 16. ~g3 ~g3 17. hg3ltJd4 18. ~d4 ~d4 h3 d4! 22. ~f3 dc3 23. bc3 lael 24. lael lael 25.
19. ltJd4ltJc6 1/2 : 1/2 Unzicker - Uhlmann, Tallinn ~h2 ~bl+ Suetin - Uhlmann, Debrecen 1987; 19.
1977 - 24/(227) ltJh6 gh6 20. lae8 lae8 21. ~g4 ~h7 22. ~f5 ~g8=
164 14. h3 ~h5 [14 ... ~f5 15. ~d3 ~d7 16. c3 M. Gurevich - Psakhis, USSR 1984
lafe8 (Van der Wiel - Short, Wijk aan Zee 1986 -
174 16. h3 ~e6 [16 ... ~h5? 17. ~d5! laae8 18.
41/(333)) 17.lae3+ Van der WieI) 15. c3 ~d6 [15 ...
~c4 ltJe5 19. ltJe5 ~e5 20. lae3+ Torre - Farago,
~f6 16.ltJh2 - 14. c3) 16. ~d2 ~f6 17.laadllaad8
Amsterdam 1979 - 28/233) 17. ltJfd4 a5 18. ltJb5
18. ltJbd4 1/2 : 1/2 Gipslis - Uhlmann, Tallinn 1977
~e5 19. ~d2 a4 20. ltJ3d4 ~d4 21. ltJd4 ltJd4 22.
- 24/(277); 14. ltJfd4 ~e2 15. lae2 ~f6 16. c3+
cd4= Antunes - Vladimirov, Matalascafias 1990 -
Dorfman - Gulko, Moscow (m14) 1978 - 25/239
50/(308)
165 16 ... ~g6 17. ~f3! [17.ltJg4 d4! 18.ltJf6 ~f6
175 16 ... laae8 17. ~c4 [17. ~d2 a5 18. h3 ~g3!
19. ltJd4 laad8 20. ~b3 ltJd4 21. cd4 ~e4! (21. ..
~d4? 22. laadl ~b6 23. ~b6 ab6 24. ~f3+ Jansa -
19. ltJbd4 ~f3 20. ~fl!! ~f2 21. ~f2 ltJd4 22. cd4
~d5= Psakhis - Vaganian, USSR 1981 - 32/384)
Farago, Bagneux 1983 - 36/372) 22. laadl lad423.
~c7 [17 ... ltJe5 18. ltJe5 ~e5 19. lae3 ~e6 20. ~e5
lad4 ~d4= Jansa - Prandstetter, Praha 1985) ltJe7
~c4 21. ~e7 lae7 22. lae7 a5 23. lae4 ~b5 24. ltJa5
18. ltJg4+ Sisniega - Prandstetter, Taxco (izt) 1985
~b2 25. laee 1 ~a2= Korsunsky - Lputian, USSR
- 39/(360)
1979) 18. lae7 lae7 19. ltJbd2 ~f3 [19 ... ltJe5 20.
166 19. ~d3 a6 20. ladl lad7 21. ltJbd4+ Torre -
ltJe5 ~e5 21. g3! lad7 22. ~e4lad2 23. ~g4 ~c5!
Farago, Polanica Zdroj 1977 24. ~f7! ~f7 25. ~f5 ~g8 26. lael+ Gufeld -
167 13.ltJfd4 ~e2 14.lae2 [14. ~e2 ~d7 15. ~e7 Lputian, USSR (ch I) 1981 - 33/(416)) 20. ltJf3 ltJe5
lae7 16. ~f3 laae8 17. lae7 ~e7 18. ladl ltJd4 19. 21. ltJe5 lae5 22. ~d3 lac5=
ltJd4 ~f6= Tseshkovsky - Vaganian, USSR (ch)
176 17. ~b5 ~f3 [17 ... ~h2 18. ~h2 ~f2 19. ~c5
1980/81) h6 15. ~e7 lae7 16. ltJf5 lae2 17. ~e2 ~e5
18. c3 ~g5= Palac - Prandstetter, Praha 1990 lae2 20. ~f2 laf2 21. ~g3 lab2 22. ~g4 lag2 23.
~h3 lac2 1/2 : 1/2 Hjartarson - Farago, Esbjerg
168 13 ... a6 14. ~h4 ~b6 15. ltJfd4 ~e2 16. ~e2
1985) 18. ~b6 ~e2 19. ~d8ltJd8 20.ltJd4 ~c4 21.
[16. lae2 ltJd4 17. ltJd4 ltJc6! 18. ltJf5 ~e5! 19. ltJf5 lae 1 22. lae 1 ~f8+ Butron - Roche, corr. 1993
~d3 ~b5! (Khalifman - Uhlmann, Plovdiv 1986
- 41/334) 20. ~b5 ab5 21.laaellae6= Uhlmann) 177 17 ... ~e6? 18. ~b5+ De Vries - Sanders, corr.
ltJd4 17.ltJd4ltJg6 18. ~e8lae8 19.1a~8 ~f8.20. 1991
~g3 ~b2 21. lad 1+ Nisipeanu - Farago, Ljubljana 178 19. ~fl ltJf3 20. gf3 a5 21. lae7 ~e7 22. lae 1
2002 - 83/252 ~d6 23.lae4 ~c700 Z. Krnic
Cl 110

C1 SADRZAJ • CO,llEP)l(AHI1E C1
C 10
1. e4 e6 2. d4 d5 3. lDc3 112
- R -.J 3 ... ttJf6, 3 ... ii.b4

C 11
1. e4 e6 2. d4 d5 3. lDc3 lDf6 127
- R -.J 4. i.g5

C 12
1. e4 e6 2. d4 d5 3. lDc3 lDf6 141
4. Ag5
- R -.J 4 ... de4, 4 ... i.e7

C 13
1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJc3 ttJf6 146
4. Ag5 de4

C 14
1. e4 e6 2. d4 d5 3. lDc3 ttJf6 155
4. Ag5 Ae7

SOMMAIRE • INDICE • INDICE


111 C 1

C1 CONTENTS· INHAL T e l
C 15
1. e4 e6 2. d4 d5 3. lDe3 Ab4 161
- R -.J 4. e5

C 16
1. e4 e6 2. d4 d5 3. lDe3 Ab4 169
4.e5
- R -.J 4 ... e5

C 17
1. e4 e6 2. d4 d5 3. lDe3 Ab4 176
4. e5 e5
- R -.J 5. a3

C 18
1. e4 e6 2. d4 d5 3. lDe3 ~b4 179
4. e5 e5 5. a3
- R -.J 5... i.e3
- 5... i.c3 6. bc3 R -.J 6 ... ltJe7
- 6... ltJe7 R -.J 7. ~g4

C 19
1. e4 e6 2. d4 d5 3. lDe3 Ab4 197
4. e5 e5 5. a3 Ae3 6. be3 lDe7
7. ~g4

INNEHALL • ~~ • u ~., ·;,01\


C 10 112

Ie 101 1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJc3
3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ~d32 l[Jf3 ~e24 l[Je4 l[Jf6 0-0 e3 ~d35
~e71 l[Je6 3 l[Jb4 de4 l[Jf6 ~f6 0-0 l[Jd5 b6 6 +
2 l[Jf37 e5 9 ~d310 ~d2 ~d2 a3 ~e3 ~d2
l[Je6 l[Jf6 8 l[Je4 ~b4 l[Jd2 f6 11 ~e312 ~d713 fe5 14
3 ~g5 e5 16 ~e7 ~d317 be3 0-0 19 l[Je5 2O
~e715 l[Je4 ~e7 l[Je3 18 f6 fe5 l[Je5 21
4 ed5 ~b5 h3 ~f3 ~g5 ~e6 0-0
ed5 ~g422 ~f3 ~e7 a6 23 be6 0-024 +
1. e4 e6 2. d4 d5 3. ltJc3 de4 4. ltJe425
4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 l[Je3 l[Jf327 ~d328 0-029 be3 lab 1 ~e330 lab5
~d526 ~b4 l[Jf6 l[Je4 l[Je3 ~e3 l[Je6 ~d7 ~d631 +
6 ~d3 l[Jf6 33 l[Jf3 ~f434 ~g3 ~d2 e4 ~f4
l[Jf6 32 gf6 lag8 ~d6 f5 f4 ~h5 lag235 +
7 l[Jf6 36 l[Jf3 ~f438 ~b539 ~d3 ~g3 ~e2 0-0-0
l[Jf6 gf6 37 b6 ~b7 e6 ~d6 ~e7 l[Jd7 0-0-040 +
8 l[Jf341 ~d342 ~e244 l[Jf6 46 ~g5 0-0-0 ~f3 ~d5
~d7 ~e6 l[Jd7 43 l[Jgf6 45 l[Jf6 ~e7 ~f3 ~d547 l[Jd5 48 +
9 0-0 laeI50 l[Jeg5 l[Jh3 52 l[Je5 de5
~e749 l[Jgf6 h6 51 0-0 53 l[Je5 l[Je4 54 +
10 l[Jeg5 55 laeI57 l[Jh3 58 ~f3 l[Jf4
l[Jgf6 ~d656 h6 ~f359 e6 ~a560 00

11 l[Jed2 laeI62 l[Je4 ~f3 de5


~e761 0-0 ~f363 e5 l[Je5 64 +
12 ~e2 l[Jg3 l[Je5 67 de5 f4
~e765 0-066 l[Je5 ~d568 l[Jg469 +
13 l[Jg3 b3 70 ~b2 ~f3 e4
~e7 0-0 ~f371 e6 ~a572 00

14 lael e3 73 ~f3 ~f4


0-0 ~f374 e6 lae8 75 +
15 ~d3 ~e2 l[Jf6 de5 76 ~d277 0-0-0 ~bI80 l[Jf3
l[Jd7 l[Jgf6 e5 l[Jf6 ~e5 0-0 78 ~d579 ~g2 ~f281

16 g3 l[Jf6 ~g284 l[Jf386 0-0 a4 88 a5 a6


l[Jgf6 82 l[Jf6 83 e5 85 ~b687 ~d7 ~e6 ~e789 lad8 90 +
17 ~g2 l[Jf6 91 l[Jf3 0-0 ~e3 ~d4 ~f6
~e7 l[Jgf6 ~f6 0-0 e5 92 ed4 e5 93 ~f694 00

18 l[Jf3 ~g5 ~h497 l[Jf6 ~f6 ~d2 ~e399 0-0-0


l[Jgf6 95 h6 96 ~e7 ~f6 ~f6 0-098 lad8 100 b6 101
19 ~d3 ~e2102 ~e4104 h4 ~g5106 0-0-0 ~e7
~e7 l[Je4 103 0-0 105 e5 ed4 e5 107 ~e7108 +
20 0-0 ~e4 e3 ~e2111 ~g5 l[Jd4
l[Je4 109 e5 110 0-0 l[Jf6 ed4 ~d7112 +
113 C 10

4 5 6 7 8 9 10 11 12
21 lbf6 ~e2113 0-0 115 e3 ~f4 ed4
~f6 ~e7114 e5 0-0 ed4 lbb6 116 +
22 ~e4 ~g5117 ~f6119 0-0 120 ~d3 ~e2
lbe4 lbf6 ~d6118 gf6 f5 121 ~g7 0-0 122 +
23 0-0 123 ~e4 ~g5 lbd4 126 ~f3 lae1 128
e5 lbe4 124 lbf6 125 ed4 ~e7127 0-0 ~b6129 00

1. e4 e6 2. d4 d5 3. lLlc3 de4 4. lLle4 lLld7 5. lLlf3 lLlgf6 6. lLlf6 lLlf6


7 8 9 10 11 12 13 14 15
24 ~e2130 0-0 ttJe5 133 ~b5 lael ~f4 ~d3135 ~f3 lae2
e5 131 ~e7132 ~d6 rti;e7 134 lad8 ed4 rti;f8 ~d7 ~e6136 00

25 e3 ~d3138 ~g5140 ~e2 lbe5 142 f3 0-0-0 ~e2 h4


~e7137 0-0 139 b6 141 ~b7 ~d5 ~d6 e5 lafd8 ed4 143 +
26 lbe5 ~a4145 ~e3 ~d4 ~e4 lbf3 ~f6 ~d3
e5 a6 144 lbd7 146 ed4 147 ~e7148 ~a5149 lbf6 gf6 ~d7150

27 ~e3 lbe5 152 ~a4153 0-0-0 155 lbd7 157 ~d4 ~e4 ~f4
~e7151 a6 lbd7 154 ed4 156 ~d7158 ~e6159 ~g2160 ~d8161

28 ~g5 ~e4163 e3 0-0 ~e1165 ~d4 ~h4167 ~e3 ~e2


e5 162 ~a5164 ~e7 0-0 ed4 166 h6 lad8 lbg4 ~h4168

29 ~b5 ~d7 ~e2169 de5 171 lbe5 0-0 lafel lbf3


~d7 ~d7 ~e7170 0-0 ~d5 ~e5 lbd7 lbb6 172 +
30 ~f6173 ~b5174 ~d3 ~e2176 0-0-0 178 ~e4 lbe5 lbd7 180
h6 ~f6 e6 ~d7175 e5 177 0-0-0 rti;b8 ~d6179 lad7 181 -
31 ~e3 ~d3183 ~d2 de5 ~e2 0-0-0 rti;b 1 lbe5
~d6182 lbd5 184 e5 ~e5 a6 ~e7 ~d7 ~e6185 +
32 ~d2186 e4 188 ~d3 de5 ~e2 0-0 190 ~e3
lbd5 ~d6187 lbf6 e5 ~e5 ~e7189 b6 ~b7191 +
33 ~h4 e3 193 lbd4 ~b5 ~f6 ~d7 0-0 ~b3
e5 192 ed4 ~e5194 ~d7 ~f6195 rti;d7 rti;e7 laab8 196
34 ~b5 ~d7 ~e2 0-0-0 ~e5198 lbd4 ~e7
~d7 ~d7 ed4 19 7 ~e5 ~e7 ~a4 ~a6199 00

35 ~e4 0-0 ~e2200 laadl lbd4 lbf5 ~e7


ed4 ~e7 0-0201 ~b6 ~b2 ef5 ~e6202

36 0-0203 ~e2205 laad 1206 lbd4 lafe1 207 lbf5


a6 ed4 204 ~b6 ~b2 ~e7 0-0 ~d8208 00

37 lbe5 e3 ~d4 ~f4210 ~g3 ~e2 lbe4


~a5209 ed4 ~e5 ~d6211 0-0 lbd7 ~f4212 +
38 ~d3 ~g5213 ~e2 0-0-0216 rti;b 1 h4 lbd4 lbe6 ~d2
~e7 0-0 214 e5 215 ~a5217 ed4 ~d7 ~e6 be6 ~b6218 +
39 ~h4 de5 219 e3 220 ~e2221 lbe5 0-0-0 f4
h6 e5 ~a5 ~e5 ~d7222 ~e6 0-0 laad8 223 +
40 0-0 lbe5 de5 lae1 225 ~g5226 ~f4 ~d2 ~h6228
0-0 e5 ~e7224 ~e5 h6 22 7 ~d7 lafd8 +
41 ~e2229 ~g5230 0-0-0 231 rti;b 1233 h4 ~e7 lbg5 ~d3
b6 ~b7 ~e7 0-0232 lbd5 lbb4 ~e7 lbd3 g6 234 +
C 10 114

7 8 9 10 11 12 13 14 15
42 0-0 235 ttJd4 ~e3237 ~b5238 ~e2 !lad 1 ~d7 ~cl
c5 cd4 ~c5236 ~b6 ~d7 0-0 lbd5 ~d7 !lfe8 239 +
43 dc5 ~e2240 ~d2241 0-0-0 lbe5 f4 ~bl !lhfl
~c5 ~c7 0-0242 b6 ~b7 !lfd8 243 !lac8 lbd5 244 00

44 0-0 lbe5 245 ~f4 ~ad1246 ~g3 ~h4


0-0 b6 ~b7 !lad8 247 ~c8 ~e7248

45 ~g5249 c3 lbe5 251 ~h4 0-0 253 f4 255


0-0 ~a5 ~e7250 h6 252 ~d8 ~d7254 lbd5 256 +
46 h4 25 7 ~d2 0-0259 lbe5 lbc4
h6 ~a5 ~b6258 e5 260 !le8 ~d8261 00
47 0-0 ~e2262 ~g5 !lad 1 ~f6264 ~e4 g3 266
0-0 b6 263 ~b7 ~c7 gf6 !lfd8 265 ~e4267 +

I 3 ... c5 4. edS edS 5. dc5 d4 6. ~b5 lLJc6 7. ~c6 Adams - Seirawan, Hamilton (mil) 2000 - 78/295)
bc6 8. lLJce2 ~c5 9. lLJf3 ~a5 1o. ~d2 ~b6 11. 0-0 19. f3 6. c4+ Adams; 12. ~e2lab8 [12 ... ~b7? (F. EI
~b2 12. lae 1+0 S. Love - B. de Haan, COIT. 1988/90; Taher - Kh. Abdel Razik, Cairo 2000) 13. ~e4 g6
3 ... a6 4. ~d3 [4. lLJf3?! lLJf6 5. ~g5 ~e7 6. ~f6 14. c4lLJb4 15. ~b7 lLJd3 16. ~h6 lae8 17. ~e4+)
~f6 7. ~d2 0-0 8. 0-0-0 b5! 9. ed5 ed5 10. ~d3 13. ~e4 [13. ~d2 ~b7 14. laadl g6 15. lafel ~g7
lLJc6! 11. lLJe2 ~g4+ Blatny - V. Kovacevic, Haifa 16. lLJe5 ~d6 17. lLJc4 ~e7= Radulov - Roma-
1989 - 48/(388») lLJc6 [4 ... c5 5. ed5 ed5 6. dc5 ~c5 nishin, Leningrad 1977 - 24/218; 17. h4! 6. h5i
7. lLJd5! ~f2 8. ~f2 ~d5 9. ~f3lLJf6 10. ~d5lLJd5 Romanishin, Mikhalchishin) g6 14. ~h6 ~g7 15.
II.lLJf3 0-0 12. ~d2+c§J Rantanen - V. Kovacevic, ~g5 [15. ~g7 ~g7 16.laadl ~b7 17. ~e5 f6! 18.
Palma de Mallorca 1989 - 48/(388») 5. lLJf3 lLJb46. ~g3 (18. ~e6lLJf4! 6. ~d6oo~) ~d600 Mednis -
O-O! de4 [6 ... lLJf6 7. e5 lLJd7 8. lLJg5! ttJd3 9. cd3 Romani shin , Riga (izt) 1979 - 28/218) ~d6 16. ~h4+
~e7 (9 ... h6 10.lLJe6!+~) 10. ~h5 g6 11. ~h6 ~f8 C. Carlson - J. Spodny, COIT. 1984
12. ~h3 ~g7 (12 ... ~e7 13. f4+) 13. b3!+ Glek - 7 4. e5 lLJge7 [4 ... f6 5. ~b5 ~d7 6. lLJf3 ~e7
Legky, Dubai 1993 - 57/(279») 7.lLJe4 ~e7+ Glek 7. 0-0 0-0-0 8. lael ~f7 9. ~e2 lLJge7 10. a4+
2 4. e5 b6 5. g4!? [5. ~g4 g6 6. lLJf3 h5 7. ~g3 Kindermann - K.-J. Schulz, Altensteig 1987) 5. lLJf3
lLJh6= Kaplan - Romanishin, Hastings 1976/77 - b6 6. ~b5 [6. a3 ~b7 7. b4lLJf5 8. lLJe2 ~a6 9. lLJf4
23/221) ~a6 6. ~a6lLJa6 7. f4 h5 8. gh5 ~h4 9. ~fl ~fl 10. ~floo Shamkovich - Murey, USSR 1963)
lLJe7 10. ~e2 lLJb8 11. lLJdl lLJbc6 12. c3 ~d7 13. a6 7. ~a4 ~d7 8. 0-0 lLJf5 9. ~g5 ~c8 10. h3
lLJe3 + Velimirovic - Romanishin, Tallinn 1977 - lLJa5 11. ~d7 ~d7 12. lLJe2 c5= A. S. Nikitin -
23/222; 4.lLJf3lLJf6 5. ~d3 c5 6. ed5 ed5 [6 ... lLJd5 7. Korchnoi, USSR (ch) 1962
0-0+ Hebden - O. Peyrat, France 1993) 7. dc5 0-0
8 4 ... ~b4 5. e5lLJge7 6. ~d2lLJf5 - C 16
8. 0-0 lLJbd7 9. ~g5 19. lLJd4 ~c5 10. lLJf5 lLJe5=
Bouaziz - Romanishin, Riga (izt) 1979) lLJc5 (Sax - 1. 9 5. ~d3 ~b4 [5 ... lLJb4 6. ~g5 ~e7 7. e5 lLJd7
Ambroz, Baile Herculane 1982) 1O. ~e2+ Kaminski 8. ~e7 ~e7 9.0-00-0 10.lael c5 11. dc5lLJc5 12.
3 4 ... c5 5. ed5! ed5 6. dc5 lLJf6 [6 ... ~c5 7. a3! lLJc6!? (12 ... lLJbd3 13. cd3 6. b4, ~d2+ Karpov)
~b5+; 6 ... lLJc6!? 7. lLJb5!? 6.lLJd6+) 7. lLJge2! ~c5 13. ~d2+ Karpov - Agdestein, Gj0vik (mil) 1991
8. 0-0 ~e6 9. ~g5 lLJc6 10. lLJf4 O-O?! 11. lLJcd5! + - 52/273) 6. ~g5 [6. e5lLJe4 - 5. e5) de4 7. ~e4 h6
Galkin - O. Nikolenko, Moscow 1998 - 72/(283); 8. ~f6 ~f6 9. 0-0 0-0 10. ~d3!? ~d7 11. laadl
10 ... ~d6!+ Galkin; 4 ... b6 5. ed5 ed5 6. ~f3lLJf6 7. laad8 12.lafel ~d6 13. a3 lafe8 14. jili7! [l4.lLJb5?!
~g5 c6 8. lLJge2 0-0 9. h3 ~a6 10. g4 lae8 11. a6 15. lLJd6 cd6 16. c4 b5! = Wedberg - KeQgis,
0-0-0+ Jakovenko - Riazantsev, Moscow 2000 - Haninge 1992 - 54/(261») ~h8 15. lLJe4 ~e7 16.
78/294; 4 ... de4 5. lLJe4lLJf6 6. lLJf3 - 3 ... de4 lLJd6 ~d6+ KeQgis
4 6. ~b5 c6 7. ~e2 de4 8. lLJe4lLJf6 9.lLJf6 ~f6 10 6. lLJe2 f6 7. lLJg3 [7. ef6 ~f6 8. lLJg3 e5 9.
10. 0-0 0-0 11. c4 c5 (Ch. Lankenau - S. Schwarz, de5 lLJe5 1O. ~d5 ~b400 Luther - Keitlinghaus,
Deutschland 1994) 12. dc5 ~e713. a3lLJa6 [l3 ... lLJc6 Deutschland 1990) fe5 [7 ... ~e7 8. ef6 ~f6 9. ~d3
14. lab 1+) 14. lab 1 lLJc5 15. ~c2+ Keres, Minev 0-00 10.lLJe4 de4 11. ~e4lLJd4 12.0-0 c6! 13. c3
5 II.lae 1 b6 12.lLJe5 ~b7 13. ~f3 (I. Ibragimov lLJf3 14. ~f3 e5 15. ~e3+ MokrY - ReefschUiger,
- Atalik, Athens 1995 - 63/239) ~c8 14. c4 ~e5 Malmo 1986/87 - 43/353) 8. de5 ~e7 9. c3lLJc5 10.
15. cd5 ~f6 16. de6 fe600 Atalik ~b5 0-0 11. 0-0 (Cabrilo - Zi. Nikolic, Cetinje
6 12. ~c2 g6 13. lael ~b7 14. ~h6 ~g7 15. 1993) ~d7C()
~g7 ~g7 16. ~e4 ~c8 17. ~d5! [17. c4lLJf6 18. II 8 ... ~d7 9. ~f4 [9. a3 ~c3 10. ~c3 f6 11. ef6
~b7 ~b7 19. ~c3+ Palac - B. Golubovic, Hrvatska gf6 12. 0-0-0 ~e7 13. lahel 0-0-0 14. g3 ~d6=
1996) ~d5 18. lLJe5 ~b7 [18 ... f6 19. lLJd3+ (Xe6) Mestel - Hecht, Luzern 1985 - 40/356) h6 10. a3
115 C 10

~f8 11. 0-0 CiJe7 12. lafe 1+0 Re. Fuchs - Lein, CiJb6 12. lahe 1+ De Firmian - Rozentalis, Philadel-
Sochi 1966 phia 1994
12 9 ... ~e7 10. ef6 [10. CiJe2?! fe5 11. de5 0-0 24 12.lafel h6 13. ~h4 ~d7 [13 ... lae8 14.lae3+
12. CiJf4 (12. h4 laD! 13. gD CiJe5 (Klovans - M. Brod - E. Gigerl, Osterreich 1993) 14. lae2!+
Rozentalis, Bern 1992 - 54/(261)) 14. O-O-O!? CiJD? Fischer - Petrosian, Buenos Aires (m19) 1971 -
15. ~h7+; 14 ... ~f8(0) g5 13. CiJh3 (13. CiJh5 g4 14. 12/220
~h6 lat7+) h6 14. 0-0-0 ~g7(0) ~f6 11. ~b5 [11. 25 4. f3?! ef3 5. CiJD ltJf6 6. ~g5 ~e7 7. ~d3
0-0-0 0-0 (I. Timmermans - V. Maes, Belgique CiJd5 8. CiJd5?! ed5 9. ~e2 ~e6 10. h4 CiJd7 11.
1997) 12.lahel + Klovans) 0-0 12. ~c6 bc6 13. CiJa4 0-0-0 h6 12. ~f4 ~d6! 13. ~d6 cd6 14. ~f5 ~f6
[13. 0-0 ~d6 (13 ... c5?! 14. dc5 c6 15.lafellae8 16. 15. ~e6 ~e6 16. ~b5 0-0 17. lahel [17. ~b7
CiJe5 d4 17. CiJa2!+ Shirov - Rozentalis, Tilburg 1993 lafc8+ i) ~f5 18. lae7 lafc8 19. ~e2 CiJf6! 20. lab7
- 59/318) 14. CiJa4 - 13. CiJa4) ~d6 14.0-0 e5 15. CiJe4+ i Velimirovic - Kosic, Srbija i Crna Gora 2003
de5 ~e5 16. CiJe5 ~e5+ Stefansson - Hjartarson, - 88/(255); 0 8. ~d2 Kosic
Reykjavik 1992 - 59/(318)
13 10 ... fe5 11. de5 0-0 12. 0-0-0 ~d7 13. h4+ 26 4 ... b6 5. ~D [5. CiJD ~b7 6. ~b5 c6 (6 ... ~c6
Gazik - Efimov, Kyiv 1989 7. ~c6 CiJc6 8. 0-0 ~d7 9. ~e2 0-0-0 10. ladl+
Balashov - V. Kovacevic, Vinkovci 1976 - 21/167)
14 12. de5 ~e7 13. ~e3 0-0 14. h4 h6! 15. h5 7. ~d3 ~e7 8. 0-0 CiJf6 9. CiJf6 ~f6 10. c3 0-0 11.
~t7 16. lah4 CiJe7 17. 0-0-0 b6! [1 7 ... CiJf5 18. ~f5 ~f4+ Ra. Babaev - F. Abbasov, Baku 2000) c6 6.
~f5 19. ladd4+) 18. ladhl CiJf5 19. ~f5 ~f5=
~g5 ~e7 7. ~e7 CiJe7 8. 0-0-0+ Klavinsh - And.
Macieja - O. Michalski, Polska 1999 - 77/269 Makarov, USSR 1956; 4... ~e7 5. CiJD CiJf6 [5 ... CiJd7
15 5... ~b4 6. e5 h6 7. ~d2 CiJe4 8. ~d3 CiJd2 9. - 4 ... CiJd7) 6. CiJf6 [6. ~d3 CiJbd7 - 4 ... CiJd7) ~f6
~d2 b6 10. a3 ~e7 11. CiJe2 ~b7 12. 0-0 ~d7 13. 7. c3 [7. ~d3 CiJc6 8. c3 e5 9. de5 CiJe5 10. ttJe5 ~e5
CiJg3 0-0-0 14. c3+ B. Amos - Hecht, Siegen (01) 11. 0-0 ~e6 12. ~a4 c6 13. lad 1+ J. Juracsik - J.
1970 - 10/242 Gerencer, Magyarorszag 2002) b6 8. ~d3 ~b7 9.
16 6. ~f6 ~f6 7. ~b5 0-0 8. ~d2 de4 9. CiJe4 0-0 [9. ~e2 CiJd7 10. ~f4 0-0 11. 0-0-0 lae8 12. h4
~d7 10. 0-0-0 CiJb8 11. ~d3 ~c6 12. CiJf6 ~f6 13. CiJf8 13. ~bl ~e7 14. g4 e5 15. de5 ~e5 16. CiJe5
CiJg5 g6 14. h4 h6 15. ~e3 hg5 16. hg5 ~g7 17. ~hl 17.lahl f6 18. ~e4 fe5 19. ~a8 ef4 20. ~c4
lah600~ Lutz - M. Botvinnik, Tel Aviv 1999; 6. edS
~h8 21. ~c6 ~e6 22. ~e6lae6 23. ~D g5 24. hg5
ed5 7. ~b5 0-0 [7 ... ~g4 8. h3 ~D 9. ~D - 5. ~g7 25. ladl lad60c Kreiman - Blatny, New York
ed5) 8. 0-0 ~g4 9. ~c6 bc6 10. ~d3 ~D 11. ~D 1998 - 72/(281») CiJd7 1O. ~e2 0-0 II.ladl + Estrin
CiJd7 12. ~e7 ~e7 13. ~d3 lafe8= V. Bagirov - - Shashin, USSR 1964
Korchnoi, Sverdlovsk 1957; 6. ~d3!? de4 7. CiJe4
CiJe4 8. ~e7 CiJf2 [8 ... ~e7 9. ~e4 ~b4?! 10. c3 ~b2 27 6. ~g4 CiJc6 7. CiJf3 CiJge7! [7 ... ~f8 8. ~d2
11. 0-0+ Zd. Vukovic - V. Kovacevic, Senec 1998 ~c3 9. bc3 e5 10. ~h4 ~f5 11. c4+ Gelfer -
- 74/299; 9... ~d7+) 9. ~d8 CiJdl 1O. ~c7 CiJb2 11. Czerniak, Israel 1980 - 29/202) 8. ~g7lag8 9. ~h7
~e2! [11. ~b5!?) CiJa4 12. ~d200 6. 13. ~b5 CiJb6 e500 Pomar
14. c4i~c§J Zd. Vukovic 28 7. ~d2!? ~c3 8. bc3 b6 9. c4 ~e4 10. ~e3
17 8. a3!? O-O! [8 ... CiJc3 9. bc3 CiJa5 10. CiJd2!+ ~b7 11. h3!+ [6. ~d3) Abramovic - Skembris,
Strikovic - Skembris, Prokuplje 1987 - 44/339) 9. Prokuplje 1987 - 44/(339)
~d3 CiJc3 10. bc3 f6!oo Manuel Garcia - Zarnicki, 29 8. ~d2 ~c3 9. bc3! [6. c4) CiJd2 10. ~d2 0-0
Buenos Aires 1990 11. 0-0 CiJd7 12. lafel +Ol±l Pomar - Westerinen,
18 8... ~b4 9. ~e4 de4 10. a3 ~b2 11. CiJe4 ~b5 Espana 1975 - 20/245; 10 ... c5= Zuckerman -
12. lab 1 ~a5 13. c3 ~a3 14.0-000 L. Rissotti - R. Westerinen, Netanya 1971
Claverie, Argentina 2001 30 11. lab5 ~d6 12. ~e3 (Kotkov - Bukhman,
19 10. ef6 ~f6= Timman - Rozentalis, Manila USSR 1966 - 2/186) CiJd4! 13. CiJd4 ~d4 14. ~d4
(01) 1992 ~d4 15. lab 7 ~d6 16. ~b5 ~e7 17. ~d6 ~d6 18.
20 11. de5?! 0-0 12. ~e2 ~d7 13. CiJd4 CiJd8! 6. ladl ~c5 19. lac7 ~b5 20. lab 1 ~a4= Yudovich
c5+ Shneider 31 13. lab7 ~d4 14. CiJd4 CiJd4 15. ~d4 ~d4 16.
21 12. de5 0-0 13. ~g4 ~d7 14. laael [14. c4 lac7 ~b6 17. ~D ~c7 18. ~a8 ~c8 19 . .§bl ~e7
dc4 15. ~c4 laae8 16. laael c5+ Shneiderl b5 15. 20. ~b8 ~c5 21. h4+ Sax - F. Strobel, Vraca 1975
.§e3 ~e8 16. f4 g6 17. h4 ~h8!= V. Gurevich- - 20/(245)
Rozentalis, Luxembourg 1991 - 52/(273) 32 5... CiJc6 6. CiJD CiJb4 7. 0-0 CiJd3 8. ~d3 CiJf6
22 6... ~b4?! 7.0-00-0 8. ~c6 bc6 9. CiJe5 ~e8 9. CiJf6,gf6 10. ~f4 c5 11. c4 ~d7 12. laadl b6 13.
10. lael ~e6 11. ~d2 c5 12. a3 ~c3 13. ~c3 CiJe4 ~c3+ Z. Pavicic - Raicevic, Jugoslavija 1976
14. dc5 CiJc3 15. bc3+ Korchnoi - Short, Reykjavik 33 6. ~f3 ~d4 7. CiJe2 ~d8 8. ~g5 ~e7 9. ~f6
1987 - 43/(352); 6... ~e7 7. CiJe5 ~d7 8. 0-0 0-0 ~f6 10. 0-0-0 CiJd7 11. CiJf4 ~e5 12. h4ccCi Kotkov
9.lael [9. ~f4 CiJe5! 10. de5 CiJe4 11. ~d7 CiJc3 12. - Katalymov, USSR 1966; 6. CiJg3!? ~d7 7. CiJD
~g4 CiJe2 13. ~e2 ~d7 14. ~d3 (14. laadl ~a4cc ~b5 8. 0-0 CiJc6 9. ~b5 ~b5 10. b3 0-0-0 11. c4
Rogovski) laad8= Rogovski - Borovikov, Pavlograd ~a6 [11. .. ~b6 12. ~e3 ~e7 13. ~e2 CiJg4 14.lafbl
1995 - 63/(239)) a6 10. ~c6 ~c6 11. ~g5+ U. ~f6 15. b4+ D. Losev - V. Muratov, USSR 1976-
Fremiotti - P. Bassoli, corr. 1979 22/233) 12. ~e3 ~c5 13. b4 ~b4 14. ~c2 CiJg4 15.
23 9... O-O!? 10.0-0-0 CiJd7 [10 ... CiJe8 (Cranbourne laablooi Berkovich - V. Muratov, USSR 1976; 6. f3
- C. Minzer, Buenos Aires 1992) 11. ~e3+) 11. ~f4 CiJa6 7. CiJe2 CiJb4 8. CiJf6 gf6 9. ~e4 ~a5 10. c3 f5
C 10 116

11. ~bl lLJd5 12. 0-0 c6 13. lLJf4+ Vorotnikov - 43 6 ... ~e4 7. ~e4 c6 8. 0-0 [8. c3 lLJf6 9. ~c2
Dvoretzky, USSR 1972 lLJbd7 (9 ... g6 10. ~e2 ~g7 11. ~f4lLJbd7 12. lLJe5
34 8.0-0 lLJc6 9. lael ~d6 10. g3 ~h5 11. ~e4 lLJd5 13. ~d2lLJe5 14. de5 ~c7 15. f4+ Predojevic-
f5 12. ~c6 bc6 13. c4 c5 14. dc5 ~c5 15. ~e3 ~b4 Tarakcija, Bizovac 2005 - 93/(215» 10. 0-0 ~d6
16.lLJd4 ~dl 17.laedl+ Keres - Katalymov USSR 11. ~e2 ~c7 12. g3 0-0 13.laellafe8 14.lLJe5 c500
1965 ' Moutousis - Khetsuriani, Athens 2005 - 93/(215);
35 13. ~e2 lLJc6 14. 0-0-0 ~f4 15. ~f4 ~d7 16. 8. ~e2 lLJf6 9. ~d3 g6 10. 0-0 ~g7, 11. ~d2 0-0
d5+ Agrachev - Chernin, USSR 1976 12. c4 lae8 13. laadl + Rajkovic - Cinc, Vmjacka
Banja 1976 - 21/180) lLJf6 9. ~d3lLJbd7 10. c4 ~d6
36 5. ~g5 - C 13
11. b3 0-0 12. ~b2+il±l Spassky - O'Kelly, San
37 5 ... ~f6 6.lLJf3 h6 7. ~d3 [7. ~b5 ~d7 8. ~e2 Juan 1969 - 9/166
a6 9. ~d7lLJd7 10.0-0+ Ostojic - Grefe, Cleveland
44 7. c4lLJgf6 [7 ... ~e4 8. ~e4 ~b4!? (8 ... c6 9.
1975 - 19/199) ~d6 8. 0-0 lLJc6 [8 ... ~d7 9. lael
lLJc6 10. c3 0-0 11. ~c2 lLJe7 12. lLJe5+ Unzicker - 0-0 lLJgf6 10. ~c2 ~e7 11. ~f4! 0-0 12. ~d3lae8
Durao, Nice (01) 1974 -17/255) 9. c3 0-0 10.lLJd2 13. laadl + Gipslis - Duric, Tallinn 1981 - 31/349)
[10. ~e2 e5! 11. ~e4 g6 12. de5 (12. ~h6 ~f5 13. 9. ~e2+ Gufeld - A. Kostiuchenko, Kyiv 1965) 8.
~e3 ed4 14. cd4 lafe8 15. ~d2 lLJd4 16. lLJd4 ~d3
lLJc3 ~f3 9. ~f3 c6 [9 ... c5 10. ~e3 ~b6 11. lLJe2
17. ~d3 ~h4oo Gufeld) lLJe5 13. lLJe5 ~e5= Chan- cd4 12. ~d4 ~c5 13. ~c3 ~b4 14. 0-0-0 lac8 15.
dler - J. A. Gutierrez, Haifa (01) 1976) e5 11. lLJe4 lahel 0-0 16. g4lac5 17. ~g3 lafc8 1/2 : 1/2 Nunn
~d8 12. ~h5! ed4 13. ~h6!+ Gufeld - Alburt - Epishin, Wijk aan Zee 1992 - 53/(266») 10. ~f4
USSR 1974 - 18/222 ' ~b6 11. d5 ~b2 12. 0-0 ~c3 13. de6 lLJe5 14. ef7
lLJf7 15. laabl ~e7 16. lab7 ~f8 17. ~b8oo Ara
38 7. ~b5 c6 8. ~c4 ~b7 [8 ... ~a6 9. ~a6 lLJa6
Minasian - Gorelov, Russia 1996 - 68/(245); 7. c3
10. c3+) 9. ~f4 ~d6 10. ~g3 ~c7 11. ~e2lLJd7 12.
0-0 [12. ~e6 ~g3!) 0-0-0 13. ~a6+ Ljublinsky - lLJgf6 8. lLJf6 lLJf6 9. 0-0 ~f3 10. ~f3 ~d5 11.
~e2+ Adams - Rozentalis, Beograd 1999 - 74/300
Ufimtsev, USSR 1945
39 8. c3 ~d6 9. ~g3 lLJd7 10. ~a4 a6 11. ~d3+ 45 7... ~e7 8. ~f4 [8.0-0 lLJgf6 - 7.0-0) lLJgf6
Aronin - Ufimtsev, USSR (ch) 1947 - 9. lLJf6 ~f6 10. 0-0-0 ~f3 [10 ... O-O?! 11. lLJe5+
Kalinitschew - Miles, Munster 1993 - 59/(320); 0
40 13. ~bl + Her. Steiner - Tartakower Grorungen 11. h4~) 11. ~f3 c6+; 11. .. ~g5!? Kalinitschew
1946 '
46 8. lLJegS ~e7 [8 ... ~f3?! 9. ~f3! c6 10. 0-0
41 5. c4 ~c6 6. lLJc3 lLJf6 7. lLJge2!? [7. f3!? ~e7 ~e7 11. lae 1 ~a5 12. ~f4+ Plaskett - Arkell New-
8. ~e3 a6! (8 ... 0-0 9. ~c2 b6 10.0-0-0+ Camacho castle 1998 - 74/(300») 9. lLJe5 [9. 0-0 h6 10. lLJe4
Peiiate - E. Otero, Cuba 1998 - 72/(281» 9. ~d2 lLJe4 11. ~e4 ~e4 12. ~e4 c6 13. c4 lLJf6 14. ~h4
0-0 10. ~d3 b5!?00~ D. Mastrovasilis - Skembris
g6 15. lael ~g7= Sutovsky - Rustemov, Esbjerg
Athens 2005 - 93/(215); 7. lLJf3 ~f3 8. ~f3 c6 (8 .. :
2001 - 82/259; 13. ~f4!? Rustemov) lLJe5D 10.
ctJc6 9. d5 ed5! 10. cd5 ~e7! 11. ~e3 lLJd4 (E.
Mortensen - Sher, Danmark 1994 - 60/275) 12. de5 lLJd7 11. 0-0 [11. lLJh7? lah7! 12. ~h7 ~h4+
~dl lLJf5 13. ~b5 lLJd7 14. 0-000 Sher) 9. ~e3
D. Pruess - Golod, Santa Monica 2004 - 91/237)
lLJbd7 10. ~e2 ~d6 11. 0-0 0-0 12. c5!? ~c7 13. h6 12. lLJf3 ~b4oc McShane - Hillarp Persson,
b4 a6 14. a4lae8 15. b5 (Nunn - Karpov, Wijk aan Kebenhavn 2002; 8. ~d2 ~e4 9. ~e4lLJe4 10. ~e4
Zee 1993 - 56/299) ~a5!00~; 13 ... e5!? Karpov; c6 11. 0-0-0 lLJf6 12. ~d3+ Velicka - Polak, Bmo
14... e5!?) ~e7 8. lLJf4 0-0 9. ~e2 ~d6 [9 ... b6 10. 1993 - 59/(320); 8.0-0 - 7.0-0
0-0 6. ~f3+ Glek) 10. 0-0 e5 11. lLJfd5 ~d5 12. 47 11. .. c6 12. ~c4+ E. Perelshteyn - J. Elbilia,
cd5 ed4 13. ~d4lLJc6 14. ~dl lLJe7 15. ~f3+ Glek Bermuda 1997
- AI. Budnikov, Douai 1993 - 57/279 48 13. ~e7 ~e7 14. lahel+ T. Michalczak -
42 6.lLJegS ~e7 [6 ... ~d6 7. ~d3 h6 8.lLJe4 ~e4 Vogelsang, Deutschland 1992
9. ~e4 c6 10. ~e2 lLJf6 11. ~d3 lLJbd7 (Anand - 49 7 ... ~e4 8. ~e4 c6 9. c3 [9.laellLJgf6 10. ~d3
Karpov, Linares 1993 - 57/280) 12. 0-0 0-0 13. ~c7 11. ~d2 ~d6 12. c4 0-0 13. ~c3lafe8 14. lac 1
'§el lae8 14. lLJe5+ Anand) 7. ~c4 [7. ~d3 lLJd7 8. e5 15. c5 e4 16. cd6 ~d6 17. ~bl ef3 18. ~f3lLJd5
W'e2 h6 9. lLJe4 lLJgf6 10. lLJf6 ~f6 11. c3 0-0 12. 19. ~d2lLJf8= Golubev - Nisipeanu, Romania 2000
~f4 lae8 13. 0-0-0 ~d5 14. h4 c5 15. g4 g5!00 - 78/(296») lLJgf6 10. ~c2 ~d6 11. lael ~c7 12.
Westerinen - Nogueiras, Junnala 1978) ~d5 8. ~d5 ~g5 0-0 13. ~d3 laad8 14. laadl+ Ponomariov-
ed5! 9. 0-0 lLJf6= [6. 0-0) F. Brychcy - W. Lohr, Rozentalis, Belfort 1998
Deutschland 1992; 6.lLJed2!? lLJd7 [6 ... lLJf6 7. Ad3
~e7 8: 0-00-0 9.lael b6 10.lLJc4! ~b7 11. ~e2+
50 8. b3 lLJgf6 9. lLJed2 0-0 1O. ~b2 a5!? 11. c4
Yudasln - Chernin, Beer-Sheva 1993 - 59/319; 8... a4 12. ~c2 h6 13.laadl ~b8!?00 Stoica - O. Foi~or
ltJbd7 - 6. ~d3) 7. ~d3 lLJe7!? [7 ... lLJgf6 8. 0-0- Romania 1998 - 72/(281); 8. lLJeS!? lLJe5 9. deS
6. ~d3) 8.0-0 lLJg6 9. lael [9. lLJc4 ~f6! 10. ~e2 ~d4 1O. ~g4 ~e5 11. ~f4 ~b2 12. ~g3 ~f6! [12 ...
h6 11. lLJa5 (Shavtvaladze - Delithanasis, Athens ~e4?! 13. ~e5+ Nisipeanu - C. Ionescu, Bucure~ti
2005 - 93/(215» ~e4!?+ Skembris) ~e7 10.lLJc4 b6 1998 - 72/281) 13. ~c7lLJe7 14.lLJd6 ~f8 15.laab 1
11. ~e3 0-0 12. ~e2+ Ernst - P. Lyrberg, Sverige ~a2 16. lLJb7 h5 17. lLJa5 h4 18. ~d6 ~d5= c.
1999; 6. ~d3 lLJd7 7. ~e2 ~e7 8. c4 lLJgf6 [8 ... Ionescu; 8. ~e2 lLJgf6 - 7 ... lLJgf6
~e4?! 9. ~e4 ~b4 10. ~fl c6 11. ~g4 ~f8 12. g3 51 9 ... 0-0 10. lLJe5 lLJe5 11. de5 ~d5 12. f3 ~c5
lLJgf6 13. ~f4+ Smyslov - Suba, Berlin 1979 - 13. ~hl lLJd7 14. ~h7 ~h8 15. ~d3 ~g5 16. ~g5
28/236) 9. lLJc3 b6!+ L. Popov lLJe5 17.lae5 ~e5 18. f4+- Karjakin
117 C 10

52 10.ltJe6 fe6 11. ~g6 ~f8 12. ~e2! ~f3D 13. c5? 12. c4 ~c6 13. ~c2 g6 14. ltJef7! laf7 15. ltJe6
~f3 ltJb6 14. ~b7! ~d4 15. ~e3 ~d5 16. ~c7 ~c8 16. ~g6! lag7 17.ltJg7 ~g7 18.lael ~d6 19.
~d6D 17. ~d6! ~d6 18. ~b6 ab6 19. lae6 ~c5 dc5 ~e5 20. ~f5 ~c7 21. ~d2!+ Kobalia - Shapo-
[19 ... ~c7?! 20. lac6! laa7 21. lael h5 22. f4+- shnikov, Russia 2005 - 94/203) 12. c4!? [12. ltJgf7
Sakaev - Tseshkovsky, Saint Petersburg 1993 - laf7 13. ltJf7 ~f7 14. c4 ~c6 15. ~e2 ltJf8 16. ~e3
56/(300)) 20. c3!+ Sakaev ~g8(0) hg5 13. cd5ltJd5 14. ~f3ltJe5 [14 ... ltJb4 15.
53 10 ... ~f3 11. ~f3 c6 (Z. Hagarova - I. Rad- ~bloo) 15. de5 g600 Kobalia
ziewicz, Ostrava 1999) 12. ~g3+ KaIJakin 63 10 ... b6 11. ltJce5 ~b7 12. ~e2 c5 13. ltJg5!
54 12 ... ltJh7 13. ~h5 ~d5 14. ltJf4 ~a5 15. c3+ (Smirin - Fe. Ribeiro, Las Palmas 1997 - 71/287)
B. Rechel - H. Holfelder, Wiesbaden 1999; 12... ~e8D 14. c3 h6 15.ltJgf3+j
ltJe4 13. ~h6 ltJf2 14. ltJf2 gh6 15. ~h5 ~g7 16. 64 13. ~fl+ P. Span - Pe. Meyer, Saint-Vincent
lae3+~ Ponomanov - D. Fingerov, Odessa 2005 2005
55 8. ltJf6 ~f6 9. ~e2 ~d6 10. c4 ~e4! [10 ... 65 8... ltJe4 9. ~e4 ~e4 10. ~e4 c6 11. c4 ~e7 12.
~f5 11. lael 0-0 12. ltJg5 ~f4 13. ~f4 ~f4 14. b3 0-0 13. ~b2+jl±l Shianovsky - Kostiuchenko,
d5!+ Timman - Bukic, Bugojno 1978 - 25/(243)) USSR 1965
l1.ltJg5 [11. ~e3 0-0 12.ltJg5 ~g6 13. f4 (13. c5?! 66 9 ... ~f3 10. ~f3 c6 11. c3 [11. lael 0-0 12.
~f4 14. lDh3 ~e3 15. fe3 ~e7 16. ~f3 e5!+ Sax - c3!? ~b6 13. a4! a5 14. ltJf5! ef5 15. lae7 laae8 16.
Epishin, Wijk aan Zee 1992 - 53/266) h6 14. c500 lae8 lae8 17. ~d 1+@ Zapata - Garcia Palermo,
An. Segal - N. Kiseleva, Halle 1995) ~g6 12. f4!? Bucaramanga 1992 - 57/281) 0-0 12. ~c2 lae8 13.
lad8! 13. ~hl 0-0 14. ~e3 c5= Epishin lael ~b6 14. labl [14. a4!? a5 15. ltJe4+) laad8 15.
56 8... h6?! 9. ltJe6! fe6 1O. ~g6 ~e7 11. c4 ~f3 h4!? [15. ltJe4+) ~c7 16. h5 h6 17. ~e3 ~d6 [17 ...
[I 1. .. ~c8 12. d5 ed5 13.lael ~d8 14. cd5 ~d5 15. ltJd5 18. ~d2+) 18. b4!? ~g3 19. fg3 e500 Lutz-
~d5 ~b4 16. ~g5!! c6D (16 ... hg5 17.ltJg5+- C. Rustemov, Deutschland 2005 - 93/215; 18. ltJe4+
Carew - D. Baldock, corr. 1993) 17. ~f6 gf6 18. Rustemov
~e4 ~el 19.1ael ~c7 20. ~f4 ~b6 21. ~b4 ~c7 67 10. b3 ~b4 11. ~b5! ~f3 12. ~f3 c6 13. ~d3
22. ~f5+ R. G. Alvarez, J. S. Morgado) 12. ~f3ltJb6 h6 14. ~b2+ Romanishin - Mnatsakanian, USSR
13. lael ~d7!? [13 ... ltJc4 14. lae6! ~e6 15. ~e2 1972; 10 ... a5+
ltJe3 16. ~e3 ~d6 17. ~g3!? ~c6 18. ~c3 ~b6 19. 68 11. .. ltJd7 12. ~hl ltJc5 [12 ... ~e8 13. c3! .§d8
~b3 ~c6D 20. ~f4!+ Golubev - Sher, Geneve
14. f4? f5!00~ Karjakin - Anastasian, Warszawa
1993 - 57/283; 18 ... ~d7!? Golubev) 14. b3!? [6 2005 - 94/204; 14. ~c2!+) 13. ~c4 ~d4 14. c3
~a3) ~d8 15. ~b2 ~c8!? [15 ... ~b4 16.lae2 c6 17. ~h4 15. f4+j Karjakin; 12 . .§dl+ Adams
a3 ~a5 18. d5+) 16.lae6 ~b8 17. ~f5!?+; 13. b3!?
R. G. Alvarez, J. S. Morgado; 11. .. ~e4!? 69 12 ... ltJd7 13. ladl [13. c3 ltJc5 14. ~c4! ~d7
15. f5+ Kobalia - Rustemov, Russia 2002 - 84/225)
57 9. c4 h6 10.ltJe6!? fe6 11. ~g6 ~f8 12.lael!? ~a5 14. c3 ~b6 [14 ... ~a4 15. lael lafd8 16. ~hl
~g800 Artur Frolov - T. Tabatadze, Budapest 1992
ltJf8 17. ~e3 c5 18. ~e4 ~c7 19. f5+ Adams -
58 10.lae6? ~f8!+ Dreev Korchnoi, Enghien-Ies-Bains 2003 - 88/254) 15. ~hl
59 10 ... b6 11. ltJe5 ~b7 12. ~b5 0-0 13. ~c6 a5 16. f5+j; 12... ltJg4 13. ~hl [13. h3ltJh6 14. lad 1
.§b8!? 14. ~b7 .§b7 15. ~f3 ~c8 16. ~g3!? ~h7D ~a5 15. c3+) ltJh6 14. ~e3+ Adams
17. ~h4 c5! 00 Golubev - Epishin, Geneve 1993 - 70 9. c4 0-0 [9 ... ~f3 10. ~f3 c6 11. b3 0-0 12.
57/282; 16.ltJc6!+O Golubev ~b2 - 9. b3) 10. ltJe5 [10.lael ~b4!) ltJe5 11. de5
60 12... 0-0 13. ltJh5 lae8 14. ~d2 e5? 15. ltJg7! ltJd7 12. ~h5 g6 13. ~e2 ltJe5! [13 ... ltJc5? 14.
(Korchnoi - Dreev, Bmo 1992 - 55/282) ~g7D 16. ~c2+ Kholmov - Dymerski, Polska 1992 - 54/261 )
~g3 ~h8 17. ~h6ltJh5 18. ~h3 ltJdf6 19. ~g5!? 14. ~e5 ~d3 15. ~h6 f6 16. ~e6laf7 17 . .§fdl ~c2
~g8! [19 ... ~g7 20. g4!) 20. ~f6ltJf6 21. de5 il.e5 18.lad2 ~a4 19. b3 ~a5 20.laadl ~d6!= Kovalev
22. lae5 lae5 23. ~g3ltJg4+; 14 ... ltJh5+ Dreev; 12 ... - Chernin, Debrecen 1992 - 56/(300); 9. ~e2 - 8.
~a5 13. c3 0-0-0 14. b4 [14. ~fl?! e5 15. de5 ltJe5 ~e2
16. ~h3 ~b8+1±1 Rotstein - S. Lalic, Olot 1993 - 71 10 ... a5 11. c4! [11. a3 b5! 12.lael b4= Adams
59/(320)) ~c7 15. b5 c5 16. g3 ~b8 17. ~e3 lahe8 - Dreev, Manila (01) 1992 - 55/281) a4 12. ltJe5
18. ~fl e500 Kolev - S. Lalic, Andorra la Vella ltJe5 [12 ... ab3 13. ltJc6 bc6 14. ~b3 c5 15. d5! ed5
1993 - 59/(320) 16. cd5 ~d6 17. ~b5 lab8 18. a4 ltJb6 19. laad 1
61 S... ltJb6 9. ltJe5! ~d4 10. ltJc6 bc6 11. ~f3 ltJbd5 20. ltJe4D ltJe4 21. ~d5 ltJg5 22. lafel ltJe6
ltJbd5 12. c4ltJb4 13. ~bl + Glek - Tatai, Lido degli 23. g3ltJd4 24. ~d4 cd4 25.lad4 ~f6 26.lad3labd8
Estensi 2002 - 85/(261); S... ~f3 9. ~f3 c6 10. c3 (Bologan - Kramnik, Chalkidiki 1992 - 55/(281))
~d6 [10 ... ~e7 l1.lael 0-0 12. a4! a5 13.ltJc4+ 27. ~c4+) 13. de5 ltJd7 14. ~c2 6laadl + Bologan
Gavrikov - N. Kelecevic, Lenk 1995 - 64/274) 72 12... laeS 13.lafel ltJf8 [13 ... ~f8 14.laadl ~a5
11. ltJc4 ~c7 12. lael ~b8 13. ~h3+ Glek - 15. ~bl g6 16. h4!+ Shirov - Chernin, Groningen
Chemyshov, Russia (ch) 2003 - 88/(254) 1993 - 59/320) 14. laadl [14. h4!? ~c7 15. laacl
62 9. c4 0-0 10.laellae8! 11. a3 a5! 12. b3 b6 13. ltJg6! 16. h5 (16. ~g6 hg6 17. d5 ed5 18. cd5laac8+
~b2 ~b7= [6 c5) Smirin - Chernin, Munchen Hubner) ltJh4 17. ~e3 ~d6! 18. ltJe4 ~f4! 19. ltJf6
1992/93 - 56/(300); 9. ltJc4 ~d5!? 10. ltJce5 0-0 gf6 20. ~e4! f5 21. ~e2 (XltJh4) ~cl 22. '§cl+
[10 ... c5 11. c4 ~f3 12. lDf3 cd4 13. ltJd4 0-0 14. Shirov - Hubner, Munchen 1993 - 57/284; 22.
~e3 ~c5!= Beshukov - Rustemov, Krasnodar 1997 ~c 1!?+) ltJg6 (Garcia Trobat - Hoffman, Valencia
-71/(287); 14. b3!? Rustemov) 11.ltJg5 h6 [11. .. 1992) 15.ltJe4+ Shirov; 12 ... ~a513. a3 b5! 14. d5!?
C 10 118

[14. 'JJ1Jc6? 'JJ1Jd2) cd5 [14... bc4? 15. de6 cd3 16. 21. lag6 hg6 22. 'JJ1Jg6 f5 23. ~h6laf7 24. ~g7 lag7
ed7+; 14 ... ed5 15. cb5 cb5 16. lLJf500i Berelovich, 25. 'JJ1Je8 ~h7= Khalifman
A. Vaisman) 15. b4 'JJ1Jb6 16. cb5 ~d6oo Berelovich 82 5 ... b6 6. ~g2lab8 7.lLJf3 ~b7 8. 'JJ1Je2lLJgf6 9.
- McDonald, Yelets 1996 - 68/245 lLJf6lLJf6 [9 ... 'JJ1Jf6!? 10. 0-0 ~d6 II. ~e3 0-0 12.
73 10. 'JJ1Je2 lae8 II. ~d2 ~f3 12. 'JJ1Jf3 c5!?00 c4 c5 (12 ... e5!?=) 13 . .§adl lafd8 14. d5 h6 15.
Balashov - Suba, Moscow I 977 - 23/224 de6 1/2 : 1/2 D. Popovic - Jeremic, Srbija i Crna
74 I 0... lae8 II. ~f4 a5 12. 'JJ1Je2 ~f8 13. laad I [6 Gora 2004 - 91/(239») 'JJ1Je6 16. lad6 [16. lafe I (0)
lLJe5) ~f3 14. 'JJ1Jf3 c6 15. h4!+ I. Sokolov - Suba, 'JJ1Jd6 17. ~f4 'JJ1Jf6 18. ~b8 lLJb8=) 10. 0-0 ~e7
Antwerpen I 996 - 67/361 II.ladl 0-0 12. c4lLJd7 13.lad3 [13. ~f4 a6! (6 b5;
75 13. laad I 'JJ1Jb6 [13 ... lLJf8 14. a3 lLJg6 15. ~c I 13 ... ~d6 14. lLJe5+ Dominguez - Dreev, Tripoli
'JJ1Jc7 16.lLJe4lLJe4 17. ~e4laad8 18. g3lad7 19. h4+ (ml4-rapid) 2004 - 91/239) 14. lLJe5 ~g2 15. ~g2
Lek6 - Seirawan, Istanbul (01) 2000 - 80/291) 14. lLJe5 16. ~e5 'JJ1Jd7 17. 'JJ1Jg4 f6 18. ~f4 ..a.d6=) ~f6
~cl laad8 [14 ... c5?! 15. dc5 lLJc5 (15 ... ~c5 16.
14. ~f4 lac8 15. lael!?+ Pashikian - Shengelia,
lLJh5! laad8! 17.lLJf6lLJf6 18. b4 ~e7 19. a3+) 16. Yerevan 2003 - 87/268; 12 ... 'JJ1Jb8!?00 Dominguez
~c2 laad8 17 . .§d8 ~d8 (I 7... lad8 18. lLJf5 ef5 19. 83 6... 'JJ1Jf6 7. ~g2 ~d6 [7 ... e5?! 8. 'JJ1Je2! 'JJ1Je7
lae7 g6 20. lae I lLJfe4 21. 'JJ1Je3+) 18. ttJh5 lLJh5 (8 ... ~d6 9. f4!+; 8 ... ~e7 9. lLJf3 ed4 10. ~g5
(18 ... lLJcd7 19. ladl laf8 20. lad7!? lLJd7 21. 'JJ1Jd3 'JJ1Je6D II. 'JJ1Je6 fe6 12. ~e7 ~e7 13. ttJd4+ Xe6 Ki.
g6 22. 'JJ1Jd7 gh5 23. ~h6 ~h4! 24. g3 lad8 25. Georgiev) 9. de5 'JJ1Je5 10. ~f4! 'JJ1Je2 II. lLJe2 c6D
'JJ1Ja4+) 19. ~h7!! ~h7 20. 'JJ1Jf7 laf8! 21. 'JJ1Jf8lLJd3 12. 0-0-0 ~c5 13. lLJd4+ Ki. Georglev - Kurajica,
22. 'JJ1Jf3!+ Volokitin - Nakamura, Lausanne (mil) Sarajevo 1998 -72/282; 7... c5 (D. Vombek - Dragan
2005 - 95/198) 15. ~c2 ~d6 [15 ... a5 16.lLJfl 'JJ1Jc7 Simic, Slovenija (ch) 1996) 8. lLJe2+) 8. lLJe2 e5 9.
17. lLJe3 b5 18. a4+ Spasov - C. Foi~or, Porto San 0-0 0-0 10. lLJc3 ed4 II. lLJe4 'JJ1Jg6 12. 'JJ1Jd4 ~e5
Giorgio 2000) 16. lLJe4lLJe4 17. lae4+ Volokitin 13. 'JJ1Je3lLJb6 [13 ... lLJf6 14. f4! lLJg4 15. 'JJ1Jd3 'JJ1Jb6 16.
~hl ~d4 17. f5!+ Beliavsky - Vaganian, Tilburg
76 8. ~g5?! cd4 9. 0-0-0 ~d7! 10. lLJf3 'JJ1Ja5 II.
~f6 [II. ~b I lLJd5! i Zakharevich) gf6 12. ~b 1 ~c5
1993 - 59/321; 13 ... c6!?) 14. lLJc5+ Beliavsky
13. lLJd20c Sulskis - Zakharevich, Saint Petersburg 84 7. lLJf3 b6 8. ~g2 ~b7 9. 0-0 ~e7 10. 'JJ1Je2
1998 -74/301 0-0 II. lad I 'JJ1Jc8 12. c4 lae8 13. b3 c5 [13 ... a5 14.
77 9. ~g5 h6 [9 ... 'JJ1Ja5 10. i..d2 'JJ1Jc7 II.lLJf3 - 5. ~h3 lLJd7 15. 'JJ1Jd3 'JJ1Jd8 16. ~g2 ttJf6 17. lLJe5 ~g2
lLJf3) 10 . ..a.b5 ~d7 II. ~d7 'JJ1Jd7 12. ~f6 gf6 13. 18. ~g2 a4= TOralov - Anand, Monaco (blindfold)
lad I 'JJ1Jc6 14. lLJf3 0-0 15.0-0 lafd8 16. c3 b5= 200 I - 83/(253) 14. ~b2 cd4 15 .lad4 'JJ1Jc7 16. 'JJ1Je5
Fedorov - Van Wely, Istanbul (01) 2000 - 80/(292); laac8 17. laad I ~c6= Svidler - Gelfand, Moscow
9. lLJrJ - 5. lLJf3 (ml2) 200 I - 83/(253)
78 9 ... 'JJ1Jb6 10. 0-0-0 ~d4!? II. c3 ~c5 [11. .. 85 7... e5!? 8. lLJf3 [8. 'JJ1Je2 'JJ1Jd4 9. lLJf3 'JJ1Jd5 10.
~f2 12.lLJf3ooi) 12.lLJf3 ~d7 13.lLJe5 ~a4 14. b3 0-0 ~d6 II. lae I ~g4 12. lLJe5 ~e2 13. ~d5 lLJd5
~c6 15. f4 [15. lLJc6 bc6 16. g4 lLJd5! 17. h4 'JJ1Ja5 14.lae20-0 15.lLJc4 ~c5 16.lLJa5 b6 17. ttJb3 ~d6
(Todorovic - Kosic, Srbija i Crna Gora 2004 - 18. ~d2 lafe8 19. laae I lae2 20. lae2 ~f8= Apicella
90/(242» 18. ~b2 ~a3 19. ~c2 ~b4 20. cb4 'JJ1Ja2 - Valsser, France (ch) 2005 - 94/(205») ed4 9. 'JJ1Jd4
21. ~cl 'JJ1Ja3=; 18 ... lab8!?i) O-O!?oo Kosic ~d6 10. 0-0 0-0 II. ~f4 ~f4 12. 'JJ1Jf4 lLJd5 13.
'JJ1Jd2+ Mirc. Pavlov - Kaposztas, Satu Mare 1977
79 10 ... 'JJ1Jc7 II. ~c3 [ll.lLJf3 - 5.lLJf3) lLJd5 12.
~e5 [12.~h7?~h713. 'JJ1Jh5~g814.~e5'JJ1Je715. 86 8. lLJe2 'JJ1Jb6 9. 0-0 ~d7 10. c4 cd4 II. lLJd4 -
~g7 ~g7 16. 'JJ1Jg4 ~h6 17. 'JJ1Jh3 ~g6 18. lLJf3 f6-+ 8. ttJf3
Garcia-Parrado Boo - Eyo Castro-Rial, Espana 2003 87 8... ~e7 9. 0-0 'JJ1Jb6 10. dc5 ~c5 II. b3 0-0
- 91/(238») 'JJ1Je7 [12 ... 'JJ1Ja5(0) 13. ~e4! [13. lLJf3 12. ~b2 lad8 13. 'JJ1Je2 ~d7 14. lLJe5 ~b5! 15. c4
lLJb4! 14. h4! f6 15. ~d4lLJd3 (15 ... lLJa2?! 16. ~bl ~e8 16.laadl a5+ A. S. Nikitin - Alatortsev, USSR
lLJb4 17. ~h7 ~h7 18.lLJg5 ~h6 19. 'JJ1Je4 f5 20. 1961
'JJ1Jf4(0) 16. 'JJ1Jd3 ~d4 17. lLJd4 e5 18. ttJb5! ~e6 19. 88 10. c4 cd4 11. lLJd4 lad8 12. ~e3 ~c5 13. b4
'JJ1Jd6 laf7= G. Antal - V. Erdos, Miskolc 2004 - 'JJ1Jb4 14. lab 1 'JJ1Jc4 15. lac I 'JJ1Jb4 16. lac 5 'JJ1Jc5 17.
91/238) ~f2!? 14. lLJf3 [14. 'JJ1Jf2? 'JJ1Jg5 15. ~bl lLJe6 ~e6 18. ~c5lad I 19. lad I b6= Cuijpers - Van
'JJ1Je5+) ~c5 15. h4 f600 Lukacs, V. Erdos der Weide, Nederland 1992
80 II. ~c3 (Sadler - Miles, Great Britain (ch) 89 II ... 'JJ1Ja6?! 12. lae I X'JJ1Ja6 Macieja
1997 - 70/(275» 'JJ1Ja2! 12. ~f6 gf600 Khalifman
90 13. c3 b5 14. 'JJ1Je2! [6 lLJe5) c4 15. b3! ~d5
81 13. 'JJ1Je5 13 ... lLJd7?! 14. ~h7! ~h7 15. 'JJ1Jh5 [15 ... cb3 16.lLJe5!+) 16.lLJe5!+ Macieja - Speelman,
~g8 16. lahgl e5 [16 ... ~e3 17. ~e3 (17. ~c3
New Delhi (ml4) 2000 - 81/(241)
(Anand - Van Wely, Monaco (blindfold) 2001 -
83/(254» e5!(0) 'JJ1Je3 18. lag3!+ Morozevich - Van 91 7. lLJe2 0-0 8. 0-0 lab8! [6 b6=) 9. lLJf6lLJf6
Wely, Wijk aan Zee 2002 - 83/254; 16 ... lLJf6 17. 10. 'JJ1Jd3 [10. c4 b5!=) b5= Spangenberg - Nogueiras,
lag7 ~g7 18. 'JJ1Jg5 ~h7 19. 'JJ1Jf6 ~d4! 20. 'JJ1Jf4 e5 Yerevan (01) 1996 - 67/362
21. 'JJ1Jh6 ~g8 22. 'JJ1Jg5 ~h7 23. lag I +) 17.lag7 ~g7 92 9 ... c5 10. c3 cd4 II. lLJd4 'JJ1Jb6 [11. .. a6 12.
18. ~h6 ~f6 19. lad7 'JJ1Jfl 20. ~c 1 ~e6 21. lac 7 f6 ~e3 'JJ1Jc7 13. 'JJ1Je2 lLJb6 (Fressinet - Morozevich,
22. lac5oc~ Morozevich; 13 ... ~e7! 14. ladfl 'JJ1Jc5 Cannes 2002 - 84/226) 14. laadl lLJc4 15. ~cl+)
15. 'JJ1Jg3 lLJh5 [15 ... ~d6 16. 'JJ1Jg2(0) 16. 'JJ1Jh3 g6 17. 12. 'JJ1Jb3 ~d4 13. cd4 'JJ1Jb3 [13 ... 'JJ1Jd4 14. ~e3oc) 14.
lahgl (Khalifman - Bareev, Wijk aan Zee 2002 - ab3 lLJb6 15. laa5 lad8 16. ~e3 lLJd5 17. lafal a6 18.
83/253) lLJg7! 18. lLJg5 ~g5 19. lag5 e5 20. 'JJ1Jg3 f6 lac5 ~d7!? 19. ~d5 ed5 20. lad5 ~e6 [20 ... ~c6=
119 C 10

Atalik) 21. lad8 lad8 22. b4 f6 1/2 : 112 Magem - De ~g5 [8.0-0 - 7. 0-0) c5 9.0-0-0+ Sh. Taulbut -
la Villa, Pamplona 1992/93 G. Lee, Great Britain (ch) 1978
93 Il ... lLJb6 12. a4 a5 13. ~b6 cb6 14. c3 ~e6 15. 104 8. ~e4 c5 9. ~g4 ~f6 10. ~e3 cd4 11. ~d4
~c2 ~c7 16. lafd 1 laad8= Macieja - Conquest, (Svidler - Haba, Yerevan (01) 1996 - 67/(363)) ~a5!
Silivri 2003 - 88/(255) 12. ~fl ~d4 13. ~d4 0-0 14. h400 Haba
94 12 ... lLJf6 13. ~d8lad8 14. lLJe5+ A. Ivanov - 105 8 ... lLJf6? 9. ~b7!+- M. Fox - Jursevskis,
Christiansen, USA (ch) 1997; 12 ... ~f6 13. c3 lLJb6 Vancouver 1951; 8... c5 9. d5 [9.0-0 0-0 10. ladl
14. lLJd2 lad8 15. lLJe4 ~e7 16. ~h5 f5 17. lLJg5 h6 ~c7 11. c3lLJf6 12. ~g5+ Yermolinsky - Seirawan,
18. lLJf3 ~e600 A. Muzychuk - E. Danielian, Silivri Merrillville 1997 -71/288) e5 [9 ... ed5 10. ~d5 0-0
2003 11. 0-0 lLJb6 12. ~b3+ B. Zuckerman - L. Schorr,
95 5 ... ~e7 6. ~f4 [6. ~c4!? lLJgf6 7. lLJeg5 lLJd5 New York 1987) 1O. ~f5 0-0 11. 0-0 ~f6 12. lLJd2
8. ~e2lLJ7f6? 9. ~d2 0-0 10.0-0-0 h6 11. h4!+ L. g6 13. ~d7 ~d7 14.lLJe4 ~g7 15. lad 1 b6 16. ~h6!
Day - Kann, Lugano (01) 1968 - 6/277; 8 ... h6!?oo; f5 17. ~g7 ~g7 18.lLJc3 ~b7 19. a4+i~ Unzicker-
6. c4!? lLJgf6 7. lLJc3 0-0 8. ~d3 c5 9.0-0 cd4 10. Donner, Goteborg (izt) 1955
lLJd4 ~c7! (10 ... lLJe5 11. ~e2 ~d7 12. ~f4lLJg6 13. 106 10. dc5 f5 11. ~d3 lLJc5 12. ~c4lLJe4 13.lLJd2
~g3+ Sax - Ree, Amsterdam 1984 - 38/398; 10 ... b5! 14. ~b5 ~c5+ Makropoulos - Skembris, Greece
lLJc5 11. ~c2+) 11. ~g5 (11.lLJdb5 ~c6oo) lLJc5 12. 1981 - 34/(370)
~c2 lad800 Sax, Hazai; 6. ~d3 lLJgf6 - 5 ... lLJgf6) 107 11. .. f5? 12. ~d5!! lLJc5D [12 ... ~g5 13. hg5
lLJgf6 7. lLJf6 lLJf6 [7 ... ~f6 8. ~d2 0-0 9. 0-0-0+ ed5 14. ~e6lat7D 15. g6 hg6 16.lah8! ~h8 17. ~t7
Vehi Bach - Tejero Royo, Salou 2005) 8. ~d3 c5 9. lLJf8 18.lahllLJh7 19.1LJe5+-) 13.lad4 ~g5 14. hg5
dc5 ~a5 10. c3 ~c5 11. 0-0 0-0 12. lLJe5!+ 011 - ed5 15. ladh4 lae8 (Rantanen - Skembris, Luzern
Tal, Sevilla 1992 - 53/267 (01) 1982 - 34/370) 16. ~dl! lLJe6D 17. lah7 lLJf8
96 6 ... ~e7 - C 13 18.la7h5! a5 19. g6lLJg6 20.lLJg5 6.lah8+ Skembris
97 7. ~f6 lLJf6 8. ~d3 lLJe4 9. ~e4 c5 10. 0-0 108 13.lad4 ~h8+ Skembris
[10. c3 cd4 11. ~a4 ~d7 12. ~c400 J. Polgar - 109 7 ... 0-0 8. ~e2 [8. c3 b6 9. ~e2 ~b7 10.lael
Bareev, Enghien-les-Bains 2003 - 88/258) cd4 11. (Alekhin - Lopez, Almeria 1945) ~c8 6. c5+) b69.
lLJd4 [11.lLJe5!? ~e7 12. ~f3 0-0 13. ~b7 ~b7 14. lLJf6 [9. ~f4 ~b7 10. laadl lLJe4 (10 ... ~c8 11. c4!
~b7 ~d6 15. lafel ~b4= Korbut - Bistrikova, lLJe4 12. ~e4 ~d6 13. ~e5!+ Kveinys - Luther,
Saint Petersburg 2001 - 82/(262») ~c5 12. lLJb3 Ostrava 1992 - 57/(285)) 11. ~e4 ~e4 12. ~e4
~dl 13.lafdl (B. Barthel - E. Sautter, Deutschland lLJf6 13. ~c6+ S. Tiitta - K. Tanni, Suomi 2003)
1992) ~b6 14. a4lab8= Bistrikova; 7.lLJf6lLJf6 - lLJf6 10. c4 [1 O. ~g5 ~b7 - 6. lLJf6) ~b7 11. lad 1
6. lLJf6 ~e8 12. ~d2lad8 13. ~c3lLJd7 14. h4 c5 15.lLJg5!?
~g5 16. hg5 cd4 17. ~b4lLJc5 18. ~c5 bc5 19. lae 1
98 10 ... c5 11. 0-0-0 cd4 [11. .. 0-0 12. ~e3+ Hec-
~c6 20. ~g400 Najdorf - Stahlberg, Budapest (ct)
tor - Korchnoi, Hamburg 1995 - 65/279) 12. lLJd4
1950; 14. ~e4+
0-0 13. f4 e5 14. fe5 ~e5 15. ~b5lLJf6= Hector-
Agdestein, Reykjavik 1998 - 73/(322) 110 8 ... 0-0 9. ~e2lLJf6 10. ~d3 b6 11. ~f4 ~b7
12. laadl ~d7 13. c4+ Hulak - Skembris, Budva
99 11. 0-0-0 e5 12. de5 lLJe5 13. lLJe5 ~e5 14.
1981 - 32/387; 8 ... lLJf6 9. ~d3 - 6. lLJf6
~c4= H0i - Larsen, Kebenhavn 1985 - 39/(446)
III 10. ~e3lLJf6 11. ~c2 b6 12. ~e2 ~b7 13. dc5
100 11. .. b6 12. ~b5! lad8 13. ~c6lab8 14.0-0-0+
bc5 14. lLJe5 lLJd5 15. laadl ~c7 16. ~cI laad8=
Felgaer - Bruzon, Buenos Aires 2005 - 94/(206) Beliavsky - Seirawan, Reykjavik 1991 - 52/(272)
101 13. ~d3 ~b7 14. ~e4 ~e4 15. ~e4 c5= 112 12 ... ~d5 (Van de Oudeweetering - F. Krudde,
Hector - Speelman, Roskilde 1998 - 73/322 Dieren 1989) 13. lLJf3+ Am. Rodriguez; 12 ... ~d7
102 7. c4 0-0 8. 0-0 b6 9. lLJc3!? ~b7 10. ~c2 13. lael lLJd5 14. ~d3 g6 15. ~h6 lae8 16. ~d2+
lae8 [10 ... c5!?) 11. ~f4 a6 12.lael+ Zapata - Rod. Am. Rodriguez - Rod. Perez, Cuba (ch) 1997 -
Perez, Santa Clara 1996 - 67/363; 12. ~e2!?+ Zapata; 69/(277)
7 ... c5 - D 46; 7. c3 c5 [7 ... lLJe4 8. ~e4 c5 9. 0-0- 113 8. 0-0 c5 9. c3 cd4 10. cd4 lLJb6 [10 ... 0-0
7. 0-0; 7 ... 0-0 8. 0-0 - 7. 0-0) 8. lLJc5 ~c5! 9. 11. ~c2 g6 12. ~f4lLJb6 13. ~c7 ~e7 14. ~e4+
dc5lLJc5 10. ~b5 [10. ~e2 ~dl 11. ~dI b6 12.lLJe5 Lilienthal - Bondarevsky, USSR (ch) 1940) 11. ~f4
~b7 (12 ... lLJfd7 13. lLJc4 ~e7 14. ~f4+ Zapata - lLJd5 12. ~g3 0-0 13. lac 1 b6! [13 ... ~b6?! 14. ~e2
Nogueiras, Matanzas 1995 - 65/(273)) 13. f3 ~e7 ~d7 15. lLJe5! ~c6 16. lLJc6 bc6 17. ~d6! lafd8 18.
14. ~c2 lahd8 (14 ... lahc8 15. ~g5 h6 16. ~h4 g5 ~c5 ~c7 19. g3+ G. Camacho - Rod. Perez, Ajeduni
17. ~f2 lLJd5 18. laae 1 f6 19. lLJg4 h5 20. lLJe3 lLJe3 1996 - 67/(363)) 14. ~e4!? ~b7 15. ~e2 ~e7 16.
21. ~e3 h4= Van der Wiel - M. Kuijf, Wijk aan Zee a3 laac8= Cruz-Lima - Camacho Martinez, Cuba
1996 - 65/(273)) 15.lael (15. ~g5?! lad5) lLJd5 16. 1997 - 70/(275)
~d2laac8 17. laadl f6 18. lLJc4 ~a6 19. b3?! lLJa4! 114 8 ... c5 9. d5 lLJb6 1O. ~b5 ~f8 11. de6 ~e6 12.
20. f4 (Short - Dreev, Wijk aan Zee 1995 - 62/321) 0-0 [12. a4 a6 13. ~d3 ~c7 14.0-0 lae8 15. a5
ctJc5!+ Xe4; 0 19. ~fI Dreev) ~d7 11. ~e2 ~a4 lLJd7?! 16. lae 1 lae7 17. ~e4 c4 18. ~fl lLJc5 19.
12. ~d8 lad8 13. ~e3 b6+ Djurhuus - 0stenstad, ~f4+ Timman - Granda, Amsterdam 1995 - 64/275;
Norge 2003 15 ... lLJd5 6. 16. ~e4 ~d7 Timman) h6 [12 ... ~c7
103 7 ... c5 8. lLJc5! [8. lLJf6 ~f6 - 7. lLJf6) ~c5 9. 13. a4 a6 14. a5 lLJd5 15. ~c4 lae8 16. ~e4!+ I.
dc5 lLJc5 1O. ~b5 ~d7 11. 0-0+ Matulovic - Mar- Herrera - Rod. Perez, Santa Clara 1996 - 67/(363);
janovic, Jugoslavija 1998 - 73/(323); 7... 0-0 8. 14. ~d3+ - 12. a4) 13.lLJe5! [13. lad 1 ~c7 14. a4!
C 10 120

g5! 15. a5 lLJd5 (Huzman - Seirawan, Amsterdam vich, Saint Petersburg 2002 - 86/280) O-O! 14.lae6
1995 - 64/(275» 16. ~e4 lad8 17. ~c4 ~c6 18. lLJf6 15. ~f5 gh4 16. ~d3!(0) lLJc5 [12 ... ~c5 13.
lLJe5 ~e5 19. ~e5 f6 20. ~e4 rJi;g7= Seirawan) a6 ~g3 f4 14. ~g6+) 13. ~c2 g5 14. ~g3 f4 15.lLJd4~
14. ~d3 ~d6 15. ~f4 ~d4 16. lLJg6 fg6 17. ~e6 126 10. ~e2!? ~e7 I1.laadllLJe4 12.lad4! ~d4!
~f4 18. ~b6+ De la Paz - Rod. Perez, Santa Clara 13. lLJd4 lLJg5 14. h4 [14. f4 lLJh3 15. gh3 0-000
1996 - 67/(363); 8 ... 0-0 9. ~e3 [9. h4?! e5! 10. Morozevich - Zakharevich, Krasnodar 1997 -
~h7 rJi;h7 II.lLJg5 rJi;g8 12. ~h5 .§e8= Pachman - 70/(275») e5 15. ~e5 lLJe6 16.lLJf5 f6 17. ~b5 rJi;f7
Foltys, Trencianske Teplice 1949; 9. ~f4 lae8 10. 18. lLJe7 rJi;e7 19. f400 Shirov - Van Wely, Monaco
0-0-0 c5 11. dc5+ H. Broberg - Fiedler, corr. 1986) (rapid) 2001 - 81/(241)
lae8 10.0-0-0 6. h4+ Pachman
127 10 ... ~c5 11. c3 [ll.lLJb3 ~d6 12. ~f6 gf6 13.
115 9. g4 h6 10. ~d2 c5 11. 0-0-0 cd4 12. h4 g6 13. ~h5 f5!00 Morozevich - Zakharevich, Novgorod
g5 hg5 14. hg5lahl 15.lahl ~g7 16. rJi;bl! rJi;f8 17. 1997 - 70/(275») h6 12. ~f6 ~f6 13. ~a4 ~d7 14.
~f4 ~c5! [17 ... e5? 18.lael + Hodgson) 18.lah4 e5 ~c4 ~d4 15. cd4 .§c8 16. ~b4 ~c6! 17. d5!? [17.
19. ~g3 a6 20. lae4 rJi;g8! 21. ~el!+ Adams - ~c6 bc6 18. ~b7 0-0 19. ~a7 lafd8 20.lafdl c5=
Hodgson, London 1990 - 50/309 Svidler - Izoria, Bled (01) 2002 - 86/(280») ed5 18.
116 13. ~e5lLJd5 14. ~e4lad8 15.laac 1+ Domin- ~f3 lac7= Izoria, Mchedlishvili
guez - Rod. Perez, Villa Clara 2000 - 78/(296) 128 12. c4 ~c7 [12 ... a6 13. ~f4 ~b6 14. lLJb3
117 8. ~d3 - 6.lLJf6 ~d7 15. ~d4 ~d4 16.lLJd4laa7 17. ~c7 ~c5 18.
118 8 ... ~e7 9. ~f6 gf6 [9 ... ~f6 10. c3 ~d6 11. lLJb3 lac8 19. ~e5 ~b6 20. c5 ~c7 21. ~f6 (21. ~c7
~e2 0-0 12.0-0-0 c5 13. rJi;bI cd4 14.lLJd4 ~b6 15. lac7 22. laac 1 a5 23. lLJd4 rJi;f8= Svidler - Bareev,
f4+ Smyslov - Rudnev, USSR 1938) I O. ~e2 c6?! Monaco (rapid) 2004 - 92/(266» gf6 22. lafdi ~e8
11. 0-0 ~b6 12. c4 ~d7 13. c5 ~c7 14.lafdi h5 15. 23. laacI+) 13. ~cI ~d7 [13 ... a6 14. lael e5 15.
lLJd2 O-O-O! [15 ... lad8 16. lLJc4 ~c8 17. ~e3+ (6. lLJc2 ~c4 16.lae5 ~e6 17.lLJe3 ~cl 18. lac 1 laac8
b4-b5) Anand - Vaganian, Riga 1995 - 63/240) 16. 19 . lac 8 lac8 20. ~b7 lab8 21. ~a6lab2 22. a4 h6 23.
lLJc4+; 13.lafdI!; 10 ... ~d6! Anand ~h4 lab4 24. ~g3 1/2 : 1/2 Morozevich - Pelletier,
119 9. ~d3 ~b4 10. ~d2 [10. ~d2!? ~b2 11. Biel 2004 - 92/(266») 14. lael laac8!? [14 ... lafe8
O-Oooi Kasparov - Anand, Kopavogur 2000) ~d2 15. b3 ~b6oo Ivanchuk - Nogueiras, Merida (m! 1)
[IO ... ~b2 11. 0-000 Miednikova - Bystryakova, 2004 - 92/266) 15. ttJf5 ~d8 16. ttJg7 ~c4 17. ~h6
Saint Petersburg 2002 - 86/(279») 11. ~d2 c5 12. ~h4 18. ~d2lac2!? 19. ~c2 ~h6 20.lLJe6 ~e6 21.
0-0-0 cd4!? [12 ... ~d7 13. dc5 ~c5 14. lLJe5!+ ~b7 ~b6oo Nogueiras
Rublevsky - Kosic, Jugoslavija 2002 - 86/279) 13. 129 12 ... ~c7 13. c3 a6 14. ~d2! [14. ~h4 ~d6
lLJd4 ~c5 14. ~b5 ~d7 15. ~d7 rJi;d7 16. ~e3lLJd5 15. ~f6 gf6 16. g3lad8 17. ~g2 ~f8 18. ~h5 ~g7
17. lLJf5 rJi;c6!= Rublevsky 19. laad 1+ Shirov - Anand, Wijk aan Zee 2001 -
120 10. c3 f5 11. ~c2 ~g7 12. ~e2+ Rublevsky - 81/(241») lad8 [14 ... e5 15. ~e2!? ~d6 16. ~f6 ed4
Sulava, Bled (01) 2002 - 86/(279) 17. ~d4 ~h2 18. rJi;hI+) 15.laadl ~d7 16. lLJf5?
~a4D 17. ~f4ladl 18. ~dI ~f4 19. lLJe7 rJi;f8 20.
121 10 ... ~g7 11. c3! 0-0 12. ~e2 f5 13. ~c2 b6
~f4 ~dI 21. ~d6 ~c2 22.lLJd5 rJi;g8 23.lLJf6 gf6=
14. lLJe5! c5 15. f4! ~b7 16. laadl cd4 [16 ... laad8
17. d5! ed5 18. ~f5+ Macieja) 17. lad4 ~c5 18. Aseev - A. Feoktistov, Russia (ch) 2001 - 82/260;
lafdl laad8 19. rJi;fl !+ Macieja - Spasov, Greece 16. ~f4+ Aseev; 12... ~b6 13.lLJb3 [I3.lLJf5 ef5 14.
2003 - 88/255 lae7 lLJe4 15. ~e4 fe4= Cheparinov - Rod. Perez,
Sevilla 2004; 13 ... ~c5!?) lad8 14. ~e2 a5 [14 ...
122 13.laadl c5 14. c3 b6 15. dc5! [15. ~a6 ~a6
~d7 15. ~d2 ~b4 16. c3 ~d6 17. c4+ J. Polgar -
16. ~a6 lafd8 17. ~e2= Anand - Speelman, Van Wely, Hoogeveen 2001 - 84/(227») 15. ~e3
Linares 1991 - 51/(270») ~c5 16. ~a6+ Macieja ~c7oo Shomoev - Bareev, Internet 2004
- Managadze, Greece 2003 - 88/(255)
130 7.lLJe5lLJd7 [7 ... ~e7 8. ~d3 0-0 9.0-0 - 7.
123 7. lLJf6lLJf6 - 6. ttJf6 ~d3) 8. ~f4lLJe5 [8 ... c5!? 9. ~f3 cd4 10.0-0-0 lLJe5
124 7... ~e7 8. lLJc5! [8. ~e2 cd4 9. lLJd4lLJe4 10. 11. ~e5 ~g5 12. ~f4 ~a5 13. ~c4 ~e7 14. lad4
~e4 lLJc5 11. lad 1 lLJe4 12. ~e4 0-0 13. ~e3 ~a5 0-0 15. lahdl! ~f6 16. la4d3 b5! 17. ~b3 ~a6 18.
14. c3 ~h5 15.lLJf3 f6 16. ~c4 ~t7! 17. ~c5 e5 18. lad7 b4 19. la 1d6! (6. lat7!) laad8! 20. laa7 lad6 21.
~t7 rJi;t7 19. ~e7 rJi;e7 20. h3 ~e6 21. b3 a5+ ~d6 ~b5oo Bezgodov - Zakharevich, Russia (ch)
Bukvlc - Kosic, Srbija i Crna Gora 2005 - 94/(205); - 79/251) 9. ~e5 ~d7 10. ~h5 ~c6 11. 0-0-0 ~d7
o 15. ~f4 Kosic) lLJc5 9. dc5 ~a5 10. c6!? [10. 12. ~e2 O-O-O!? [12 ... ~d5 13. c4 ~c6 14. rJi;bl ~c4
~e3!? 6. 10 ... ~c5 11. lLJd4! D. Gurevich) bc6 11. 15. ~c4 ~c4 16. d5!+ Balashov - Zakharevich,
lae 1+ Korchnoi - D. Gurevich, Bern 1996 - 66/248; Moscow 2000 - 78/296) 13. d5!? ~d5 14. c4 ~c6
7... cd4 8. lLJd4lLJe4 9. ~e4lLJf6 10. ~f3 ~e7 [10 ... 15. ~t700 Balashov; 7. ~e3 ~d6 [7 ... lLJd5 8. ~d2
~c5 I1.lLJb5 0-0 12. ~f4 a6 13.lLJd6 ~e7 14.lLJc8 (8. ~d2lLJe3 9. fe3 ~e7 10. ~d3 0-0 11. 0-0 c5 12.
laac8= T. Kosintseva - E. Hasanova, Warszawa c3 ~d7 13. laadl cd4 14. ed4 ~c6 (Radulski -
2001 - 83/(253») 11. lLJb5 0-0 12. ~f4 ~d7 13. c4 Kosic, Leposavic 2003 - 88/(256» 15.lLJe5+ Kosic;
~c6 14. ~e2 ~f3 15. ~f3 ~b6 16. laadl a6 17. 8. ~d3 il"d6 9. ~d2 ~f4 10. 0-0 0-0 11. laeI+
~c7 ~c5 18. ~d6 ~d6 19. lLJd6 b5= Shirov - Vuckovic - Kosic, Bar 2006 - 96/(199» c5 9. ~b5!
Anand, Moscow (m!2) 2001 - 83/(253) ~d7 10. ~e2 ~b5 (10 ... a6? 11. ~d7 ~d7 12. c4+
125 8 ... ~c7!? 9. ~g5! ~d6 10. c4! h6 11. ~h4! f5 Sakaev - B. Itkis, Chi~inau 1998 - 72/(283); 10 ...
12. dc5! [12. ~c2? g5 13.lael (Kovchan - Zakhare- cd4 11. lLJe5 lLJf6 12.0-0-0+ Sakaev, Nesis) 11. ~b5
121 C 10

~d7 12. ~d7 ~d7 13. c4lLJb6 14. O-O-O!+ Yagupov Bareev, Cap d' Agde (rapid) 2003 - 89/(257») b6 (M.
- P. Benkovic, Bucure~ti 2000; 7 ... i..e7 8. c3 0-09. Valvo - S. Charles, Saint Paul 2000) 11. i..f6 i..f6
lLJe5 - 7. c3) 8. i..d3 i..d7 9. ~e2 ~e7 10. 0-0-0 12. i..e4lab8 13. g4+i Ponomariov, Komarov
lLJd5= Del Rio Angelis - Rod. Perez, Santa Clara 142 11.0-0-0 c5 12. dc5 ~c7!? 13.lLJe5! (Amonatov
1999 - 77/(269); 10 ... 0-0-000 Nogueiras; 7. i..c4 c5 - Shamugia, Ryazan 2003 - 90/(242» ~c5! 14.
[7 ... i..e7 8. i..g5 - 7. i..g5) 8. i..e3 [8. 0-0 cd4 9. ~b 1 lafd800~ 6 lad6, laad8 <=*d Shamugia
ttJd4 - C 07) ~c7 9. ~e2 i..e7 10.0-0-0+ Magome- 143 16. lad4 ~c5 17. lahd 1+ J. Geller - H. Langrock,
dov - Sosnicki, Cappelle la Grande 1998 - 72/283; Berlin 2005
7. g3 - 5. g3 144 8 ... lLJd7? 9. i..b5! i..d6 1O. ~g4! ~f8 11.
131 7... i..e7 8. 0-0 0-0 9. lLJe5 c5 10. dc5 ~c7 11. O-O!? [I 1. ~h5+; 11. i..f4!?~) lLJe5 12. de5 i..e5 13.
i..f4 ~c500 D. Eisentdiger - Mi. Miiller, Deutsch- i..g5 f6 [13 ... i..f6 14. laadl ~c7 15. i..f6!? (15. ~h4
land 1998 i..g5! 16. ~g5 f6 17. ~h5+ Kasparov - Ponomariov,
132 8 ... cd4?! 9. ~d4 ~d4 10. lLJd4 i..d7 11. i..f3 Linares 2002 - 84/227) gf6 16. lad2 a6 17.lafdl h5
0-0-0 12. i..f4+ Vescovi - Seirawan, Istanbul (01) 18. ~h4 ~e7 19. i..e2 b6 20. i..f3laa7 21.lad6+) 14.
2000 - 80/292 laadl ~e7 15. i..e3+~ Kasparov
133 9. c4 i..d7 10. lLJe5 i..d6 11. lLJd7 lLJd7 12. g3 145 9. i..g5 ~d5! [9 ... i..e7 10. dc5 ~dl 11. ladl
cd4 13. ~d4 i..e5= Antunes - Korchnoi, Novi Sad i..c5 12. Ae2+C Adams - Akopian, Rest of the
(01) 1990 World - Armenia 2004 - 91/(241») 10. i..f6 gf6 11.
134 10... i..d7 11. lLJd7 [11. i..d7 lLJd7 12. lLJd7 lLJc4 [11. lLJg4 i..g7(0) cd4 [11. .. ~e4 12. i..e2 lag8!
~d7 13. dc5 i..c5=) lLJd7 12. dc5 i..h2 13. ~hl 13. lLJe3 cd4 14. i..f3 ~e5 15. ~d4 ~d4 16. cd4=)
i..e500 Lukacs, V. Erdos 12.lLJb6 ~e4 13. i..e2lab8 14.0-0 dc3 15. bc3 i..c5
135 13. ~f3 a6 14. i..d3 ~f8 15. lae2 i..d7 16. 16. lab 1 ~c6 17. i..f3 ~c7 18. ~a4 (Vescovi - Kar-
laae 1 i..c6 [16 ... i..b5 17. i..g5! i..d3 18. cd3 i..e7 19. pov, Sao Paulo (rapid) 2004 - 91/241) ~f8! 19. lLJc8
~h3!00 Vajda - V. Erdos, Magyarorszag 2004 - ~c8 20. ~h4 ~e7= Vescovi; 9. i..e3 ~c7 - 8. i..e3
91/(240») 17. ~h3 h600 Lukacs, V. Erdos 146 9 ... i..d7 10. lLJd7 ~d7 11. ~d7 ~d7 12. dc5
136 16. ~h3D lLJd5!? 17. i..g3 h6 18.laaeloo Vajda i..c5 13. i..e2 laad8 14. i..f3 ~c8 15. ~e2 e5= E.
- V. Erdos, Budapest - 91/240 Rodriguez Guerrero - Roiz, Ce~me 2004 - 92/(266)
137 7 ... h6!? 8. i..d3 i..d6 9. ~e2 b6 10.lLJe5 i..b7 147 10 ... ~c7 - 8. i..e3
11. i..b5 ~f8 12. 0-0 g6 13. lael ~g7 14. i..f4 [6 148 11. .. i..d6 12. lLJc4 [12. i..e2 b5 13. i..b5 ab5
ttJt7) lLJh5 15. i..d2 lLJf6 16. laadl a6 17. i..d3 ~e7 14. ~a8oo Marjanovic - Managadze, Greece 2003
18. c4!+ Adams - Nogueiras, Luzern 1997 -71/289 - 89/(257); 12. lad 1!?) i..c7 13. i..g7 lag800
138 8. ~a4!? c6 9. i..d3 0-0 10. ~c2 b6 11. i..g5 149 12 ... ~c4 13.lLJc4+ Zakharevich
h6 12. h4 i..b7 13. lah3!? [13. 0-0-0 c5 14. dc5 150 Deviatkin - Zakharevich, Vladimir 2003 -
W'c7~) c5 14. i..h6! c4! [14 ... gh6? 15. ~d2+-; 14 ... 89/257
i..f3 15. gf3+) 15. i..g7 cd3 [15 ... ~g7 16.lag3 ~h8 151 8 ..• cd4 9. i..d4 i..e7 [9 ... i..d6 (Timoshenko -
17. ~d2 lLJg8 18. i..c200; 18. i..c4(0) 16. ~d2 ~g7 Doroshkievich, Saint Petersburg 1996 - 68/(248»
[I 6 ... ~d5!? 17. i..f8 ~e4 18. ~fl ~f8(0) 17. lag3 1O. ~d2! a6 (10 ... O-O? 11. i..f6 gf6 12. 0-0-0 i..e7
lLJg4D 18. lag4 ~h7 19. lLJg5 [19. ~d3 f5 20. lLJg5 13. ~h6+-) 11. 0-0-0 i..e7 12. i..d3+ Timoshenko)
i..g5 21. lag5 lag8+) i..g5 20.lag5 (Motylev - Roiz, 10. i..d3 0-0 11. ~c2 h6 12. lag 1!? [12.0-0 i..d7
Khanty-Mansiysk (m/2) - 95/199) i..e4! 21. lah5 13.laadl ~c8 14.lafel i..c6 15. ttJe5+ Korbut - Mi.
~g8 22. ~h6 f6 23. f3 i..f5 24. g4 ~d6! 25. gf5 Stamenkovic, Srbija i Crna Gora 2004 - 94/(205»)
W'g3 26. ~d2 ~f2 27. ~d3 ~f3= Motylev; 8. i..f4 ~d5 13. ~e2 i..d7 14. g4+ Roiz - Farago, Benasque
0-0 9. i..d3 c5 [9 ... b6?! 10. ~e2 i..b7 11. 0-0-0 2005 - 94/205; 14. 0-0-0!-4; 8 ... ttJd5 9. i..b5 i..d7
~c8 12. h4+ Timoshenko - Kholmov, Tatranske 10. i..d7 ~d7 11. lLJe5 ~c7 12. ~a4 ~e7 13. c4 [13.
Matliare 1996 - 68/248) 10. dc5 i..c5 (S. Pinggera - 0-0 f6 14. lLJf3+ Pein - Speelman, Great Britain
G. Breitenfellner, Salzburg 2002) 11. ~e2 Ad6 12. (ch) 1997 -70/275) lLJe3 14. fe3 f6 15.lLJf3 ~t7 16.
ttJe5+ Timoshenko; 8.lLJe5 0-0 9. i..e3 c5 10. i..d3 0-0+ Speelman; 8 ... ~b6!? 9. ~c2 i..e7 10. i..d3
cd4 11. i..d4 ~c7 12. 0-0 b6 [12 ... i..c5 13. i..c5 i..d7! 11. lLJe5 i..b5= Solak - Kosic, Jugoslavija
~c5 14.lael b6 15. ~f3! lab8 16. ~h3+i Delgado- 2000 - 80/(292); 10. O-O-O!?+ Kosic
Wohl, Santa Clara 2001 - 82/261) 13. ~f3 i..b7 14. 152 9. i..d3 i..d6 10.0-0 - 7. i..d3
~h3 i..e4 15. laad 1+ Delgado - C. Perdomo, Santa 153 10. i..d3 i..d6 11. lLJc4 i..e7 12. ~f3 lLJd5 13.
Clara 2000 - 82/(261) 0-0 0-0 14. ttJe5 [14. ~h3 f500 Kosic) i..d6 15.
139 8 ... c5 9. dc5 i..c5 10. ~e2 0-0 [10 ... i..d7 lafe 1 [15. ~h3 f500 N. Benmesbah - V. Rozic,
11. lLJe5 i..c6 12. 0-0+ Glek - Lein, Chicago 2002 Steinbrunn 2005 - 95/(201») lLJe3 16.lae3 g6 17. h4i
- 85/261) 11. i..g5! h6 12. h4! ~c7!? [12 ... e5 13. cd4 18. cd4 ~b6 [18 ... i..e5 19. de5+ I. Radziewicz
0-0-0 ~b6 14. lLJe5 lae8 15. i..c4!+ Volokitin - V. - Kosic, Budapest 2005 - 95/201) 19. h5 ~b2 [19 ...
Gaprindashvili, Batumi 2003 - 88/256) 13. i..f6 gf6 ~d4 20. ~f6 i..e5 21. lae5 ~d8 22. ~f3(0) 20.
14. 0-0-0+ Volokitin lad 100
140 9.0-0 b6 10. ~e2 i..b7 - 7. i..d3 154 10 ... i..d7 11. lLJd7 lLJd7 12. i..e2 [12. 0-0-0
141 9 ... h6 10. h4!? [10. i..f6 i..f6 11. ~e2 ~d5 12. 0-0-0 13. i..e2 lLJb6 14. ~b3 ttJd5= Kobalia -
h4 i..d7 13. i..e4 ~h5 14.0-0-0 i..c6 15. ~bl i..e4 16. Milov, Ajaccio (m/2-rapid) 2004 - 95/(202); 12. g3
~e4 ~d5 17.lahel ~e4 18.lae4 1/2 : 1/2 Kramnik- 0-0-0 13. i..g2 lLJb6 14. ~b3 lLJd5 15. i..g5 lad700
C 10 122

Grischuk - Nogueiras, Beer-Sheva 2005 - 95/(202)) ~e2 h6 11. ~f4 0-0 12. laadl ~d7 13. lad4 ~b6
0-0-0 13. 0-0 ltJb6 14. ~b3! [14. ~a5 ltJd5 15. 14. ~d2 [14.lad3 ~b5 15 ~b5 ~b5 16.ltJe5 ~b2
~c7 rJ;;c7= Anand - Savchenko, Deutschland 2005 17.lag3lafc8! 18. ~h6 ~f8 19. ~e3 ~c2 20.lael
- 95/(202)) ltJd5 [14 ... c4? 15. ~c2 (6 b3) ~d6 16. lac70c Tal- Benko, Cura~ao (ct) 1962) ~c6 15. ~h6!
rJ;;hl!+~ Roiz - Vaganian, Beer-Sheva 2005 - ltJe4 16. ~f4 gh6 17.lae4!+~~ Tal- Portisch, Bled
95/202) 15.laadl ltJe3 16. fe3 ~d6 17. h3+ Roiz (m14) 1965
155 11. ~b5 cd4 12. ~d7 ~d7 13. ~d4 f6 14.ltJd7 165 11. ~e2 cd4 12. cd4 ~d7 13. ltJe5 ~c6=
~d7 15. ~d7 rJ;;d7 16. 0-0-0 rJ;;c6 [16 ... rJ;;c7 17. a4 Goloshchapov - Komarov, Montecatini Terme 1999
b5 18. a5+ Rohonyan - I. Makka, Chi~inau 2005 - - 79/(252)
96/(199)) 17.lad4 b5 18. lahdl ~e7 19. lad7 lahe8 166 11 ... h6?! 12. ~h4lad8 13. ~e2 cd4 14. ltJd4
20. g4 e5 21. h4 g6= Dominguez - Nogueiras, Cuba ~d7 15. laadl + Kasimdzhanov - Korchnoi, Essen
(ch-m12) 2006 - 96/199; 11. lad 1 !? cd4 12. ~d4!? 2002 - 84/229; 11 ... lad8 12. lae5 ~b6 13. ~e2 h6
[12. ltJd7 ~d7 13. ~d4 ~c6= E. Pinter - V. Erdos, [13 ... cd4 14.ltJd4 h6 15. ~e3! ~c7 16. ~f4 ~f8 17.
Zemplinska Sirava 2004 - 91/(242)) b5! 13. ~b5D ~g3+ Kasimdzanov - Siobodjan, Deutschland 2002
ab5 14. ~a8 ltJe5 15.0-0 [15. ~b6 ~b6 16. ~c8 - 86/281) 14. ~f6 gf6 15.lah5 ~f8 16. dc5 ~c7 17.
rJ;;e7 17.0-0 g5 18. ~a8 ~g7(0) ltJc6 16. ~b6 ~b7 lae 1 ~g7 18. h3 b600 Morozevich - Korchnoi, Wijk
17. ~b7 ~b7 18. lad300 Lukacs, V. Erdos aan Zee 2000 - 77/(270)
156 11 ... lab8 12. dc5! ~e5 13. ~f4 ~c5 14. ~b8+ 167 13. ~f6 ~f6 14. ~e4 lad8 15. ~d3 ~f5 16.
Illescas - Speelman, Espana 1998 - 73/323; 11 ••• ~f5 ef5 17. ~c4 b5 18. ~b3 ~b7 19. ltJe5 ~d5=
~d6 12. ltJc4+ Dvoirys - Zakharevich, Novgorod Kogan - Kruppa, Koszalin 1999 - 79/252; 13.lae5!?
1997 - 70/(275) Kruppa, Komarov
157 12. ~d4 ~d6 [12 ... f6 13. ltJd7 ~d7 14. ~b3 168 16. ltJh4 ~h5 17. ltJf3 1/2 : 1/2 Goloshchapov
b5 15. ~e2 ~d6 16. ~g4 (16. ~h5 rJ;;f8 17. ~g4 - Kruppa, Saint Petersburg 2000 - 79/(252)
rJ;;f7= - 16. ~g4) rJ;;f7 17. ~e3laad8 18.lad2 ~c8 169 10. ~f6 gf6 11. c3 cd4 12. ltJd4 ~c5 13. ~f3
19. lae 1 lahe8= Vallejo - Bareev, Monaco (blind- 0-0-0 14. 0-0-0 ~e7 15.ltJb3 ~b6 16. g4 (Spassky-
fold) 2004 - 91/(242); 13. ltJf3+ Dominguez) 13. Petrosian, USSR 1967 - 4/225) f5! 17. gf5 ~g5 18.
ltJd7 ~d7 14. ~b3 0-0 15. ~b6 ~c6= Dvoirys - rJ;;c2 ~f5 19. ~f5 ef5= Yudovich
Zakharevich, Saint Petersburg 1998 - 74/(301)
170 10 ... cd4 11. 0-0-0 ~c5 [11. .. ~e7?! 12. lad4
158 12 ... ~d7 13. ~c2 [13. ~a5 ~c6 14. ~d4 ~c7 13. ~b5 ~c6 14. ~c6 bc6 15.lac4 c5 16. ~f6!
~d7 15. f3+) ~c5 14. ~d4 ~d4 15. lad4 ~c7 gf6 17. lad 1+ Mikhalchishin - Chernin, Cienfuegos
[15 ... ~c6 16. f4 b5 17. ~d3 ~b7 18. ~e4 ~c7 1981 - 31/350) 12. ~e5 ~e7 13. ttJd4 lac8 [13 ...
(Dolninguez - Dreev, Tripoli (m12) 2004 - 91/242) ~a4 14. rJ;;bl 0-0 15. ~b5 ~b5 16.ltJb5 a6 17.ltJc3
19. ~b7 ~b7 20. f5 0-0 21. f6!+ Dominguez) 16. b5= Bo. Vujacic - Kosic, Vrsac 2000 - 80/(292))
~d3 ~d7 17. g3 h6 18. ladl 0-0-0 19. lac4 ~c6 20. 14. f4? (Fischer - Sarapu, Sousse (izt) 1967 - 4/226)
~e4+ Adams - Anand, Linares 2002 - 84/228 h6!=; 14. rJ;;b 1!+ Matanovic; 13. lad4!?+
159 13 ... lad8?! 14. ~e2 ~c6 [14 ... ~a5?! (6 ~a4) 171 11. 0-0-0 0-0 12. rJ;;bl ~c7! 13. dc5 [13. d5
15. ~a7!+ Vorobiov - Zakharevich, Saint Peters- ed5 14. lahel ~d8 15. ~f6 ~f6 16. lad5 c4 17. c3
burg 2002 - 86/(281)) 15. ~g4+ Vorobiov ~c6 18. laedl lafe8 19. ~c2 lae6!= Nisipeanu -
160 14 ... lad8 15. ~g4 h5 16. lad8 ~d8 17. ~g3 Rogozenko, Bucure~ti 1998 -72/(283)) ~c5 14.ltJe5
~d6 18. f4 h4 19. ~g4 ~e4 20. lad 1 ~c6 21. ~b3 lafd8 15. ~f6 ~f6 16. ltJd7 (Timman - Korchnoi,
~f5 22. ~f3 ~e4 23. ~f2 lah5 24. g4 hg3 25. hg3 Luzern 1989 - 48/388) ~e7! 17. ~b5 a6! 18. ltJf6
1/2 : 1/2 Anand - Bareev, Monaco (blindfold) 2004 [18. ~b7?? ladb8-+) ~f6 19. ~b6 ~e7= Timman
- 91/(243) 172 15... f6? 16. laadl ~c6 17. ~e6 ~e6 18. lae6
161 16. ~e5! ~c8 17. ~e6! ~e6! [17 ... fe6 18.!!bgl fg5 19. lad7+ Leko - Korchnoi, Wijk aan Zee 2000
~f3 19. lad3 ~c6 20. lael!+ 6 laf3 Zakharevich) - 77/270; 15..• h6 16. laadl ~c6 17. ~h4+; 15...
18. lahel ~e5 19. lae5 ~e7 20. ladel 0-0 1/2 : 1/2 ltJb6+ Leko
Ziatdinov - Zakharevich, Vladimir 2004 - 91/243 173 8. ~d2 c5 9. ~d3 [9. ~b5 ~d7 10. ~e2 cd4
162 7 ... ~e7 8. ~c4 [8. ~d3 - 7. ~d3) 0-0 9. 11. ltJd4 ~c5 12. ~d7 ~d7 13. ltJb3 ~e7 14.0-0-0
~e2 b6 10. 0-0-0 ~b7 11. rJ;;b 1 (Spassky - Alexa. ~a4 15. rJ;;b 1 lac800 Hellers - Speelman, Novi Sad
Zakharov, Sochi 1966 - 2/187) ltJe4! 12. ~e7 ~e7 (01) 1990 - 50/(310); 9. c3 cd4 10. cd4 ~e7 11. ~d3
13. h4+ ~d7 12. ltJe5 ~c6 13. ltJc6 bc6 14. ~c3 ltJd5 15.
163 8. deS ~dl [8 ... ~a5 9. c3 ~c5 10. ~d3 ~d7 ~a4 0-0 16. 0-0 c5= J. Polgar - Anand, Leon
11. 0-0 ~d6 12. ~f6 gf6 13. ltJd4 0-0-000 Gligoric (rapid) 2000 - 79/(252)) cd4 [9 ... a6 10. ~e2 b5 11.
- Portisch, Jugoslavija - Magyarorszag 1964) 9. dc5 ~c5 12. 0-0-0 ~c7 13. ~c3! ~b7 14. ~e5 ~b6
lad 1 ~c5 1O. ~b5 rJ;;e7= Kholmov - Pushkov, Orel 15. ~f6 gf6 16. ~e4+ Bologan - Komarov, Reggio
1992 - 57/(285); 8. ~f6 gf6 9. ~c4 [9. ~b5 ~d7 Emilia 1996/97 - 68/247) 1O. ~e2 ~b6 [10 ... ~c5
10. ~d7 ~d7 - 8. ~b5) cd4 10. 0-0 ~g7 11. ~e2 11. 0-0-000 Bologan) 11. 0-0-0 ~d7 12. ~f4oo R.
0-0 12. laadl e5! 13. c3 ~c7!00 Vuckovic - Kosic, Burnett - Kosic, North Bay 1998
Jugoslavija 1999 - 76/271 174 9. ~d3 ~d7 [9 ... ~d6 10. ~e2 c5 - 9. ~b5)
164 8 ... ~e7 9. ~e2 0-0 10. 0-0-0 ~c7 II.ltJe5 a6 10. ~e2 [10.ltJe5 0-0-0 11. 0-0 ~a4 12. b3 ~e8 13.
12. dc5 ~c5 (Tringov - Skalkotas, Poi ana Bra~ov c3 g5 14. b4+ Pavlovic - Antic, Jugoslavija (ch)
1973 - 16/183) 13. rJ;;bl+; 8 ... ed4 9. 0-0 ~e7 10. 2002 - 84/(230); 0 13 ... c5oo) 0-0-0 11. 0-0 ~d6
123 C 10

[11. .. ~c6?! 12. ttJe5lad4?! 13.ltJc6 bc6 14. c3lad6 10.ltJe5!? (I. Gaponenko - Edzgveradze, Halle 1995)
15. ~e4+ Ardeleanu - Luther, Schwarzach 2005 - ~e5 11. de5 ~d3 12. ~d3 ttJd5 13. ~d2+) 10.ltJe5
96/200; 0 12 ... ~e8 Ardeleanu) 12. ~e4 g500 Bruz6n ~e5 [10 ... ~b7?! 11. ~b5! ltJd7 12. 0-0-0 a6 (1.
- Akobian, Merida (ml2) 2005 Polgar - Bareev, Hastings 1992/93 - 56/301) 13.
175 10... a6 11. c3 c5 12. ltJe5 ~d6 13. ~e2 cd4 ~e2! 0-0 14. f4 6 lagl, g4+iJ 11. de5 [11. ~b5
14. cd4 ~d7 15. 0-0 ~f4 16. g3 ~d4 17.ltJd7 ~d7 ~d7 12. ~e5 ~b7oo 6 0-0-0 1. Polgar) ~d3 12.
18. ~f3 ~e7 19. ~b7 ~f6 20.laadl+ Topalov- ~d3ltJd5 13. ~d2 ~b7 14.0-0-0+ 1/2 : 1/2 Zezulkin
Anand, Dortmund 2001 - 82/(262); 10... g6 11. c3 - Schmidt, Polska 1994
~g7 12. ~e2 0-0 13.0-0+ Smyslov - Dolmatov, 184 9 ... ~d7 1O. ~e2 ~e7 11. 0-0-0 [11. 0-0 0-0
Rostov 1993; 10... ~d6 11. ~e2 c5 [11. .. a5 12. 12. c4 c5 13.laadllafd8 14. ~bl ~a4!? 15. b3 ~c6
0-0-0 a4 13. a3 0-0 14. ~bl laa5 15. lahel c5 16. 16. ltJe5 ~e4= Hubner - Nogueiras, Elista (01) 1998
dc5 ~c5 17. lad2! + Lek6 - Akopian, Groningen - 73/324) 0-0-0 12. c4 c5 13. dc5 ~c5 14. ltJe5+
1996 - 68/246; 11. .. ~d7 - 10 ... ~d7) 12. dc5! Hubner; 9... a6 10. ~e2 b6 11. ltJe5 ~b7 12. 0-0-0
W'b2 [12 ... ~c5 13. 0-0-0 (I. Zaitsev - Janovsky, ltJd5 13. ~d2 [13. ~e4 ~f6 14. ~f3 ltJf4 15. ~f4
Moscow 1991 - 53/(272)) 0-0+) 13. ~b5 ~f8 14. 1/2 : 1/2 J. Polgar - Van Wely, Ohrid 2001 -
0-0 ~c5 15. laadl ~f6 16. ltJe500 I. Zaitsev 82/(262») ~h4 14. g4 ~f6 15. ~e4 ~e5 16. de5 ~e5
176 11. 0-0 ~d6 12. ~e2 [12.lael c5 13. dc5 ~c5 17. lahe 1 b5 18. f4 ~d6 19. ~f2+~ Palac - Tratar,
14. ~e4lad8 15. c3 0-0 16. b4 ~b6 17. ~b3 ~c8 Rijeka 2001
18. laac 1 g5= De Vreugt - Baklan, Stlivri 2003 - 185 16. f4!? ~d4 17. lahel 0-0-0 18. f5!?+ Lutz -
88/(257)) c5 13. laadl 0-0-0 14. dc5 ~c5 15. ~e4 M. Gurevich, Belgique 2003 - 87/269
~b8!? [6 ~c8) 16. ~b7!? ~b7 17. lad7 lad7 18. 186 9. ~d2 ~d6 10. 0-0-0 ~e7 [10 ... ~d7 11. ltJe5
~b5 ~c7 19. ~c5 ~b8 20. ltJe500 Vallejo - M. ~e5 12. de5 ~e7= J. Polgar - Speelman, Hastings
Gurevich, Espana 2003 - 88/257 1992/93 - 56/(301)) 11. ~c4ltJe3 12. ~e3 ~d7 13.
177 11. .. ~d6 12.0-0-0 [12.ltJe5 0-0-0 13.0-0-0 c5 lahel O-O-O!? [13 ... 0-0 14.ltJe5 ~e5 15. ~e5 ~d6
14.ltJd7 lad7 15. dc5 ~c5 16. f3lahd8 17. c3 ~b6 16. d5+ A. Sokolov - Vaisser, France (ch) 2005 -
18. g3 ~g5 19. f4 ~c5 20. ~bllad5 21. ~c2= D. 94/(206)) 14. ltJe5 ~e5 15. ~e5 [15. de5 ~b8=)
Lekic - Kosic, Korinthos 2002 - 86/(282)) 0-0-0 ~g5= A. Sokolov; 9. ~d3 ltJe3 10. fe3 ~d6 11. e4
13. ~bl ~b8!? 14.lahel 1I4.ltJe5 c5= A. Kovacevic [11. 0-0 ~e7 12. c3 ~d7 13. ~b3 0-0-0 14.laael c6
- Kosic, Jugoslavija 2002 - 86/282; 14. ~e4 g5 15. e4 e5 (15 ... ~c7?! 16. e5 ~b8 17. ltJd2!+ (6
15. ltJd2 ~e7 16. ltJc4 f5 17. ~d3 c5= Svidler - ttJe4-c5i) Acs - M. Gurevich, Saint-Vincent 2002 -
Korchnoi, Biel 2001 - 86/(282)) ~c8 [14 ... c5 15. 84/231) 16. de5 ~c5 (16 ... ~e5 17. ltJe5 ~e5 18.
dc5 ~c5 16. ~e5 ~e5 17. ltJe5 ~e8 18. f4+) 15. laf7+) 17. ~hllahf8!oo 6 g5-g4~ M. Gurevich) e5!
ttJe5 c5 16. dc5 ~c5 17. f4+; 13 ... c5!?= Kosic 12. de5 ~c5 13. ~c4 [13. itb5 c6 14. ~d8 ~d8 15.
178 12. ~e4lab8 13. ltJe5 ~d6 14. f4 cd4 15. 0-0 ~c4 ~e7=) ~e7 14. ~d2 0-0 15. 0-0-0 c6 16.
~e5 16. fe5 ~g5= Topalov - Bareev, Cannes 2002 lahfl b5 17. ~b3 a5 18. a3 a4 19. ~a2 b4 20. ab4
- 84/(230) a3!? [20 ... ~b4 21. c3 ~c5oo) 21. bc5! [21. b3? ~b4
179 14 ... cd4 15. ~b7!? ~f4 16. ~bl ~b7 17. g3
22. c3 (Nakamura - Akobian, San Francisco 2002 -
(Topalov - Bareev, Monaco (rapid) 2002 - 84/(230)) 85/262) ~c5! 23. ~c2 ~a6 24. lafel laad8 25. ~e3
W'f6 18.lad4 ~e8oo M. Gurevich ladl 26. ~c5 ~d3 27. ~dl ~c5+) ab2 22. ~b2 ~a7
23. ~b3 ~a3 24. ~c3 ~a5 25. ~b2= Akobian
180 15. ~f3 ~f3 16. ~f3 ~e5 17. de5 ~c7= M.
187 9 ... c5 10. ltJe5 a6 11. dc5 [11. c4ltJf6 12. ~c3
Gurevich
cd4 13. ~d4 ~d4 14. ~d4 ttJd7 15. ~d3 ltJe5 16.
181 16. dc5 ~g5 17. ~bl ~c5 18. lad3 lahd8 19. ~e5 ~d7 17. ~e4 0-0-0 18. lad 1 ~b4 19. ~e2 f620.
lahdl ~b5!= [6 ~c5) Magem - M. Gurevich, France ~d4 ~c7= 1. Polgar - Korchnoi, Enghien-les-Bains
2002 - 84/230 2003 - 88/(258)) ~c5 12. ~d3 ~c7 13. ltJf3 0-0
182 8 ... ~e7 9. ~d3 0-0 10. ~e2 b6 11. 0-0-0 ~b7 14.0-0 b5 15.lael ~b7 16.lae4ltJf6 17.lah4lafd8
12.ltJe5 Oordachescu - Van Wely, Romania 2000- 18. ~e2 lad5 19. a4 e5 20. ~e3 e4 21. ~e4 ltJe4 22.
80/293) ~d5! 13. c4 ~g2 14.lahgl ~h2 [14 ... ~h3 lae4 + Del Rio Angelis - Alvarez Ibarra, Pamplona
15. f3+~) 15. ~d2!+~; 8 ... a6 9. ~d3 [9. ttJe5 b6 2002 - 87/(269)
10. c3 ~b7 11. ~a4ltJd7 12. c4 ~d6 13. 0-0-0 ~e7 188 10. ~d3 - 8 ... ~d6
14. f4 ~e5 15. de5 O-O-Ooo~ Zhang Zhong - M.
Gurevich, Cap d' Agde (rapid) 2000 - 80/(293)) ~d6 189 13 ... b6 14. ~e4 ttJe4 15. ~e4 ~d7 16.0-0-0+
[9 ... b6 10. ~e2 ~b7 11. 0-0-0 ~d5 12. ~bl b5 13. Palac - B. Kovacevic, Zadar 2001 - 83/(255)
ltJe5 ~d6 (Shirov - M. Gurevich, Reykjavik (rapid) 190 14. O-O-O?! b6 15. ~c2! a6! 16. ~bl ~b7 17.
2003 - 87/(269)) 14. f4!?+) 10. ~e2 b5 11. O-O-O! .i.c3 b5 [17 ... O-O?! 18. g4 ~b4 19. ~e5 lafd8 20.
~b7 12. ltJe5 ~d5 13. ~bl c6 [13 ... c5? 14. c4!+ ladgl ltJd7! 21. ~d4 ~c5!= Xu Jun - Zvjaginsev,
Iordachescu - M. Gurevich, Silivri 2003 - 88/258) Moscow (ml2) 2001 - 83/255) 18. cb5 0-000 Zvja-
14. ~d2+ Iordachescu glnsev
183 9. ~d2 0-0 [9 ... ~d7 10. ~d3 ~e7 11. 0-0-0 191 16. laadl 0-0 17. a3 [17. ltJe5 ~b4=) laac8
ttJg4 12.lahel ~c6 13. ~e2ltJe3 14. ~e3 0-0-0 15. 18. ltJe5+ Zvjaginsev
~e4 ~f6 16. g3 ~e4 17. ~e4lad7 18. lad3 lahd8 19. 192 8 ... g6?! 9. ~c4 ~g7 10. 0-0 [10. ~e2 0-0
a3 c6 20. ~bl+ Yermolinsky - Ivanchuk, Luzern 11. 0-0-0 b6!? (11 ... c6 12. ltJe5 a5 13. ~f3+ Plaskett
1997 -71/(290)) 10.0-0-0 b600; 9. ~d3 b6 [9 ... 0-0 - Speelman, Great Britain 1997 - 71/290) 12. d5
C 10 124

ed5 13. ~d5 ~d5 14. lad5 ltJd500 Plaskett) 0-0 11. ~c8 18. a5+ Stefansson - Fernandes, Bled (01) 2002
c3 b6 12. ~e2 ~b7 13. laadl (Short - Speelman, - 86/(283») 13. ~b3 a5! 14. a4lad8 15. c3 ltJd5!=
London (ml2) 1988 - 46/363) ~d5 14. ltJe5+; 13 ... Ponomanov - Bareev, Moscow (mil) 2001 - 83/257
~c8 6.ltJd5, c5+ Nunn; 8 ... ~e7 9. c3!? [9. ~d3 - 201 11. .. a6 12. laadl b5 13. ~b3 [13. lad4 ~b6
7. ~d3) ltJe4 10. ~c2!? [10. ~e7 ~e7 11. ~d3ltJf6 14. ~b3 ~b7!= Shirov - Belezky, Espana 1998-
12. 0-0+) ~h4 11. ~e4 ~f6 12. ~b5 c6 13. ~d3 73/(324») ltJd7 14. ~e4lab8 15. ~g3lab6 16. ~d4+
~d5 14. ~e3 ~d7 15. 0-0+ Bruzon - Nogueiras, Morozevich - Ulibin, Russia 1998 - 73/(324)
Cuba 2004 - 91/244 202 15... g5? 16. lad8!+- Grischuk - Bareev, Mos-
193 9. ~f6 gf6 10. c3 ~b6!? [10 ... cd4? l1.ltJd4 e5 cow (blitz) 2001 - 83/(257); 15... ~e6 16. lab 1 [16.
(11. .. ~c5 12. ~f3! ~d4 13.0-0-0+) 12. ~b5! ~d7 ~e6 fe6 17. ~e6 ~h8 18. ~f5 ~a2 19. lad6ltJg8
13. ~e2!+ I. Ibragimov - Zakharevich, Russia (ch) 20. ~e4laf7=) ~e5 [16 ... ~c2!? 17. ~e6laae8=
2001 - 81/241) 11. ~b3 ~d700~ Zakharevich; 9. Bruzon) 17. ~e6 ~e6 18. ~f6 ~f6 19. ~f6 gf6 20.
~d3 cd4 10. ttJd4 ~c5 11. ltJD [11. ltJb3!? ~e7 lab7 lafc8 21. lab2 lac7= Bruzon - Nogueiras, La
12. ~e2 ~d7 13. 0-0-0 ~b6oo Jakovenko - M. Habana 2002 - 85/(263)
Gurevich, Batumi 2002 - 85/263) ~d7 [11. .. ~a5 203 10. ~e2 b5 11. ~d3 g5 12. ~g3 c4 13. ~e4
12. c3 ~c7 13. ~e2 ~d7 14.ltJe5 ~d6 15. ~g3 0-0 ttJe4 14. ~e4 ~d5= Svidler - Bareev, Haifa (rapid)
16. 0-0-0 lafd8 17. ~b 1 ~e8 18. lad2+ Pe. Jirovskj 2000 - 80/(294); 10. ~b3 b5 11. c3 ~b7 12. 0-0
- P. Cech, Cesko 2002 - 85/(263») 12. 0-0 ~c7 13. ~e7 13. dc5 ~dl 14. lafdl (Ivanchuk - Anand,
~e2 ~d6= A. Horvath - Huzman, Panormo 2001 Moscow (mil) 2001 - 83/258) ~f3 15. gf3 ~c5 16.
- 85/(263); 9. ~e2 cd4 [9 ... ~d7 10. 0-0 ~b6? ~g3 [16. f4 g5!) ~e7= Anand
11. ltJe5! cd4 (Rozentalis - Vaganian, Budapest
204 10... ~e7 11. ~b3! [11. dc5 ~dl 12. laadl
1996 - 68/249) 12. ~h5 (Goldin) ltJh5 13. ~h5 g6
~c5 13. a4 ~e7 14. lafel ~d7 15. ~b3 lahd8 16.
14. ltJg6+-; 10 ... ~e7; 10 ... cd4) 10. ~d4 ~d4 11.
ltJe5 ~e8= Svidler - M. Gurevich, Frankfurt (rapid)
ltJd4 ~d7 [11. .. ~c5 12.ltJb3 ~d6 13. ~f3 ~e7 14.
2000 - 80/(294); 11. a40-0 12. ~e2 cd4 13. laadl
~g3! ~g3 15. hg3 a5 16. 0-0-0+ Ponomariov -
~b6 14. b3 (14.lad4 ~b2 15. lafdl b5! 16. ab5 ab5
Korchnoi, Donetsk (ml7) 2001 - 80/(294); 11. .. a6
17. ~b5 ~b7+ Nataf- Hracek, Istanbul (01) 2000-
12. 0-0 ~c5 13.laadl 0-0 14. ~f3+ Khamatgaleev
80/295) ~d7 15. ltJd4 lafe8 16. ltJf3 (6. ltJe5; 16.
- KOSIC, Ikaria 2002 - 86/283) 12. ltJb5?! lac8 13.
lafe 1 laad8!? 6. ~c8~ M. Gurevich) laed8! 17. ltJe5
0-0-0 a6 14. ltJd6 ~d6 15. lad6 g5 16. ~g3 ltJe4 17.
~e8oo Bologan - M. Gurevich, Saint-Pierre (ml2)
lad4 ltJg3 18. hg3 ~e7 19. ~f3 lac7= Galkin -
2000 - 80/294) cd4 12. ltJd4 0-0 13. lae I! [13. c3?!
Bareev, Russia 2001 - 82/262; 12. 0-0 Galkin; 9.
ltJe4! 14. ~e7 ~e7 15.laelltJf6!= (6. ~c7) Fressinet
deS ~a5 10. c3 ~c5 11. ~d3 ~e7 - 7. ~d3
- Akopian, Enghien-Ies-Bains 2001 - 82/(263») ~c5!
194 10 ... ~e7 11. ~b5 ~d7 12. ~b3 ~b5 13. ~b5 [13 ... ltJd5 14. ~g3 ~f6 15. c3 ltJe7 16. ltJf3! ltJf5
~d7 14. ~d7ltJd7 15. ~e7 ~e7 16.0-0-0 lahc8 17. 17. ~e5 !+ Palac - Kosic, Bosna i Hercegovina 2003
lahe 1 1/2 : 1/2 Sax - Psakhis, Manila (01) 1992 - - 88/(259») 14. c3 ~d7 15. lac 1! [6. lac2-d2) lae8
55/(283) 16.lac2! ~d4D 17. ~d4 ~c6 18.lad2+ Luther - M.
195 12 ... gf6? 13.ltJe6! ~f2 14. ~f2 fe6 15. ~h5+ Gurevich, Ohrid 2001 - 82/263; 10... b5!? 11. ~d3
Kr. Szabo - Galyas, Budapest 2004 - 94/(207) ~b7 12. c4! bc4 13. ~f6 gf6 14. ~c4 cd4 15. ~b3
196 16. laad 1 lahd8= Almasi - V. Erdos, Magyar- lab8!D 16. lafel ~e7 17. laadl ~f3D 18. ~f3lab6
orszag (ch) 2005 - 94/207 19.1ae4lad6 20. ~d3 f5 21.lad4lad4 22. ~d4 ~d4
197 11. .. ~e7 12.0-0-00-0 13. dc5 ~c6! 14. ltJe5 23. lad4 ~f6 24. lad6 [24. lad2 a5 25. ~b5 ~f8 6.
[14. ~bl lafd8= Anand - Ivanchuk, Linares (ml2) ~g7=) ilb2= Fressinet - Kosic, Jugoslavija 2002
1992 - 55/283) ~c5! [14 ... ~g2? 15.ltJd7!+) 15. ~f6 - 84/(230); 15. ltJd4!?; 15.lael !?i Kosic
~f6 16. ltJd7 ~b2 17. ~b2 ~b4 18. ~cl ~a3 19. 205 Il.ltJd4 ~c5! [11. .. ~e7 12.lael 0-0 13. ~b3
~d2 (1/2 : 1/2 Kindermann - Psakhis, Baden-Baden - 10 ... ~e7) 12. ltJf3 (Nataf - Mchedlishvili, Ohrid
1992) lafc8!00 Anand 2001 - 82/264) b5 13. ~b3 ~b7 14. ~e2 g5 15.
198 13.ltJd4 ~d4 14. ~f6 gf6 15. c3lac8 16. ~bl ~g3 0-000 Nataf
~c617.lad4 ~e7 [17 ... lad8 18.lad8 ~d8 19. ~e3! 206 12. ~b3 ~c5 13.laadl00 Nataf- M. Gurevich,
~e7! 20. ladl lad8?! 21. lad8 ~d8 22. ~h6 ~e4! Clichy 2001 - 82/(264)
23. ~cl ~el 24. ~c2 ~e4 25. ~d2 ~d5 26. ~cl 207 14. ~g3 0-0 15. ~b3 ~a3 16. lad3 ~c5 17.
~e7 27. ~e3 !+ Pavlovic - Antic, Jugoslavija (ch) lae 1 ~d7! + Brenjo - Kosic, Srbija i Crna Gora 2003
2001 - 83/256; 20 ... b6!?+ Pavlovic) 18. lahdl - 88/259; 16. ~f3!? Kosic
lahd8 19. ~d2lad4 20. ~d4 a5= Tkachiev - Milov, 208 16. ~d3 ~a5!?00 Kosic
Cap d' Agde 2002 - 86/(283) 209 9 ... ~d4 1O. ~b5 ~d7 [10 ... ltJd7? 11. ~e2! a6
199 15... ~a2 16. ltJc6+- Kosic; 15... ~a6 16. (11. .. ~h4 12. g3 ~b4 13. c3 ~a5 14. 0-0-0 ~e7 15.
lahel ~b6D 17. ~b6 ab6 18. a3 0-0 19. f4 ltJd5 lad7 ~d7 16. ~d7 ~f8 17. ~f3+- J. Boersma-
[19 ... ~c5 20. ~f6 gf6 2I.ltJf3+ Todorovic - Kosic, Span, Amsterdam 2002 - 85/(264» 12. ~d7 ~d7
Srbija i Crna Gora 2005 - 95/( 199») 20. ~e7 ltJe7 13. lad 1 ilb5 14.lad4 ile2 15.lad7 ilh5 16.lab7 f6
21. f5ltJf5 22.ltJf5 ef5 23.lae7 laae8 24.lab7 lae200 17. g4+ Natatl 11. ltJd7 ~b4 [11. .. ltJd7 12. c3 ~e5
D. Paramonov - Kholmov, Russia 2001 13. ~fl ~c7 14. ~a4 ~e7 15. ~g3 e5 16. ladl
200 l1.ltJd40-0 12.lael ~b6 [12 ... ~d7 13. ~e2 0-0-0 17. ~a7ltJb8 18. ~e2+i) 12. c3 ~b5 13. ltJf6
~b6 14. c3 lafe8 15. ltJf3 laad8 16. ltJe5 a6 17. a4 gf6 14. ~f6 lag8 15. ~f3 ~b2 16. 0-0 ~b6 17.
125 C 10

laabl ~c6 18. ~c6 bc6 19.1ab7 i..g7 20. i..g7 lag7 lafel f5 18. i..d3 ~f6=) f5 18. ~g3! ~f6! [18 ... g5
21. lad 1 a5 22. f4+ Ponomariov, Komarov; 9... a6 10. 19. b4! ~b4 20. i..f5+) 19. i..f3 g5 (Chandler -
dc5 [10. c3 ~d5!? 11. i..f6 gf6 12. ltJg4 ~g5 13. h4 Bareev, Hastings 1990/91 - 51/(270)) 20. ~d6=
~f4 14. i..e2 i..e7 15. g3 ~d6 16.0-0 i..d7 17. i..f3 Bareev
O-O-O!? 18. ltJe3! ~b8 19. d5 (19. lael f5 20. ~b3 221 12.0-0 ltJh5!? 13. i..e7 ~e7 14.lael ltJf6 15.
i..c8(0) ~c7 20. ~b3 f5oo~ Videki - V. Erdos, ltJe5 lad8 16. ~e2 [16. ~f3 i..d7(0) i..d7 17.laadl
Paks 2005 - 94/206; 18 ... lahg8oo Lukacs, V. Erdos) i..e8 18. i..c4 ~f8 19. h3 b5 (1/2 : 112 Pikula -
~a5 11. c3 ~c5 12. i..g3 [12. ~e2 i..e7 13. 0-0-0 Kosic, Srbija i Crna Gora 2004 - 91/(245)) 20. i..b3
0-0 14. f4 b500 Acs - Jeremic, Rethymnon 2003 - a5 21. a3= Kosic
89/(258)) i..d6! 13. ltJg4 i..g3 14. ltJf6 gf6 15. hg3 222 12 ... a6?! 13.0-0 [13.0-0-0 b5 14. ltJe5 i..b7
i..d7 16. lah4 lad8 17. ~d4 ~d4 18. lad4 i..c6 19. 15. lahel i..d5 16. ~bl lad8 17. g4!+ Todorovic -
'§adl ~e7 [19 ... lad4 20.lad4 ~e7 21. i..e2! e5 (21 ... Marjanovic, Jugoslavija 1997 - 70/276) ltJh5 14.
i..g2 22. f3 i..h3 23. lab4 b5 24. a4+) 22. lah4 + i..e7 ~e7 15. laadl lad8 16. ltJe5 ltJf6 (Tosic -
Ponomariov - Bareev, Cap d' Agde (rapid) 2003 - Kosic, Srbija i Crna Gora 2003 - 88/(259)) 17. lafe 1
89/258) 20.lah4+ Ponomariov, Komarov ~d7 18. ~f3! laab8 19. ~g3 ~f8 20. i..a6!+ Kosic
210 12. ttJc4 i..d4 13. ltJa5 i..b6 14. ltJc4 i..c7 15.
223 16. lahe 1+ Kupreichik - Savon, USSR (ch)
i..g3 i..g3 16. hg3 ~e7 17. i..e2 i..d7 18. i..f3 laac8 1974
19. ltJe5 lac7= Karjakin - Milov, Dos Hermanas
2004 - 90/242 224 10 ... ~c5 11. i..g5 h6 12. i..h4 ~d4 13. ~f6
211 12 ... i..e7!? Milov gf6 14. ltJf3 ~g4 [14 ... ~b2 15. ~d2+) 15. ~d2
~g7 16. b4 i..e7 17.laael + Lisitsyn - Bondarevsky,
212 16.ltJa5 i..g3 17. hg3 ltJc5 [17 ... ltJf6 18. O-O-O! USSR (ch) 1939
ttJe4 (18 ... b6 19. i..f3! lab8 20. ltJc6 lab7 (Nataf-
225 11. ~e2 ~c5 12. i..g5 h6 13. i..f6 i..f6 14.
Kosic, Jugoslavija 2002 - 85/264) 21. lah4! lac7 22.
~e4 lad8 15. laael ~f8 16. b3! i..e5 [16 ... lad5 17.
ltJe5+) 19. lad4! f5 20. lafl + Natatl 18. b4! [18.
O-O-O? b6! 19. i..f3 i..a6!= Volokitin - Korobov, ltJg4! i..c3 18. lae2+ Stoica - Rausis, Baile Herculane
Ukraine (ch-mI 1) 2004 - 91/245) ltJe4 [ 18 ... ltJa4 19. 1994 - 61/(282)) 17. ~e5 ~e5 18.lae5 b6 19. f4+
c4 b6 20. i..f3 ba5 21. i..a8 ab4 22. i..f3+) 19. c4 b6 Stoica
20. i..f3 f5 21. i..e4 fe4 22. ltJb3 + Volokitin 226 12. ~d2 lad8+ Marjanovic - Ilijevski, Jugo-
213 8. c3 - 7. c3
slavija (ch) 1979
214 s... ltJd5 9. i..e7 ~e7 10. 0-0 0-0 11. lae 1 227 12 ... lad8? 13. i..f6 ~f6 14. ~h7!+- D. Collas
ttJf4 12. i..e4 lad8 13. ~d2 ~d6 14. laadl + Ljubi- - Ph. Blanvillain, France 1999
savljevic - Canal, Italia 1967 - 4/220; S... c5 9. dc5 228 Novopashin - Ushakov, USSR 1959
[9.0-0 cd4 10. ltJd40-0 11. c3 ~d5! (11. .. ltJd5? 229 8.0-0 i..b7 9. c3 i..e7 10. ~e2 0-0 11. i..f4
12. ~h5!+ Portisch - Petrosian, Palma de Mallorca ~c8! [11. .. c5 12. dc5 bc5 13. lafdl ~b6 14. ltJe5+
(ml6) 1974 - 17/254) 12. i..h4lad8 13. ~e2 i..d7 14. Keres - Foitys, Sczawno Zdr6j 1950) 12. i..e5!? c5
~fd 1 i..c6= Vera - Gia. Valli fuoco, Thessaloniki 13. lafel ltJd7?! 14. i..g3 a6 15. laadl+ Galkin -
(01) 1984) ~a5 10. c3 ~c5 11. ~e2 i..d7 12. ltJe5! V. Gaprindashvili, Batumi 2002 - 85/(261); 13 ...
i..c6 13. h4lad8 [13 ... i..g2 14. lag 1 i..c6 15.0-0-0+) lad800 Galkin
14.0-0-0 ltJd7 15. i..e7 115.ltJc6 i..g5 16. hg5 ~g5 230 9. c3 i..e7 10. i..g5 h6 11. i..h4 ~d5 [11. .. 0-0
17. ~c2 bc6 (Spassky - Petrosian, Moscow (mill) 12. ltJe5oo) 12. i..b5!? [12. ltJe5?! ltJd7! 13. i..e7
1966 - 1/132) 18. i..e4!ooi; 17. ~bl !?) ~e7 16. ltJe5 14. de5 ~g2! 15. 0-0-00 ~e7 16.lahgl ~h2
ttJc6 bc6 17. i..e4+ 17. ~e30 g5 18. lag4 laad8 19. f4 (Kamsky -
215 9... ~d5 10. 0-0 h6 11. c4 ~d6 12. i..h4+ Korchnoi, Tilburg 1991 - 53/268) lahg8!? 20. fg5
Matulovic - Canal, Reggio Emilia 1967/68 - 5/199; hg5 21. ladgl lad5 22. lag5 ~h6 23. i..e2+) c6 13.
9... ttJd5 10. h4 h6 11. ~e7 ~e7 12. 0-0-0 c5 13. g4+ i..c4 ~h5 14. 0-0-0 0-000 Kamsky; 9. i..d2 i..e7 10.
[~») Tatai - Andersson, Las Palmas 1972; 9 ... labS 0-0-0 0-0 11. c3 c5 12. dc5 bc5 13. c4 ~d6 14.
10. 0-0-0 b6 11. lahel i..b7+ D. Pantaleev - L. ltJe5 ~a6 15. a3 laad8 16. i..c3 lad6 [16 ... i..g2?!
Popov, Bulgaria 1967 - 4/222 17. lahgl ~b7 18. ltJg4!+ Belikov - Khudyakov,
216 10. dc5 ~a5 11. c3 ~c5 12. 0-0-0 [12. 0-0 Alushta 2001 - 82/(260)) 17. f4lafd8 18. lahel + 6
~d8 13.laadl i..d7 14.ltJe5 i..e8 15.lafellaac8 16. g4 Belikov
ilc2 i..b5 17. lad8 lad8 18. c4 i..e8= Kharitonov - 231 10. 0-0 0-0 11. laadl i..f3 12. ~f3 ~d5 13.
v. Jakymov, Peniscola 2002) lad8 13. ltJe5 h6 14. ~d5ltJd5 14. i..d2+ Pachman - Doerner, Hilversum
h4t R. Persitz - A. Rosenberg, Haifa/Tel Aviv 1958 1947
217 10 ... cd4 11. i..c4 b5 12. i..b5 ~a5 13. i..c4 232 10... ~d6 11. ltJe5 0-0 12. ~bl laad8 13. c4
ilb7 14. h4lafd8 15.ltJd4+ Shamkovich - Lepeshkin, h6 14. i..f4 ~d4 15. i..h7 ~h7 16.lad4lad4 17. i..e3
USSR 1963 lae4 18. ltJf3 lad8 19. h3 ~g8 20. b3+ Topalov -
218 16. c4! lafb8 17. i..c3+ [6 g4-g5) Nunn - Vaganian, Novgorod 1995 - 63/(240); 10... ltJd7 11.
Skembris, Paris 1983 - 35/381 i..e7 [11. h4 i..f3 12. ~f3 i..g5 13. hg5 ~g5 14. ~bl
219 10. ~e2 ~a5 11. c3 cd4 12.ltJd4 i..d7 13.0-0 lad8!= Sutovsky - Akopian, Moscow (mil-rapid)
~h5= Short - Korchnoi, Manila (izt) 1990 - 49/(327) 2002 - 85/265) ~e7 12. lahel 0-0 [12 ... ltJf6 13.
220 11. ltJd2 ~c5 12. 0-0 i..d7 13. ltJe4 ltJe4 14. ltJe5 0-0 14. g4+) 13. d5ltJc5 14. i..c4+ Sutovsky
ile7 ~e7! 15. i..e4laad8 16. ~f3 b6 17.lafdl [17. 233 11. h4 ~d5 12. ~bllafd8 13. c4 ~d6 14.lahel
C 10 126

h6 15. ~cl ~f8 16. lLJe5 lLJd7 17. g4+ Bronstein - 244 16. a3 (Glek - Nogueiras, Linares 1996 -
Kan, USSR 1947 66/246) b5!? 6. 17. ~b5 ~a3!00 Glek
234 16. f4+ M. Johansson - Besser, Halle 1967- 245 11. ~g5 b6 12.lLJe5 ~b7 13. ~f6 gf6 14. ~h7
3/216 ~h7 15. 'JJ!ih5 1/2 : 1/2 Karpov - Ivanchuk, Las
235 8. ~e3 'JJ!ic7 9.0-0 [9. 'JJ!ie2 ~e7! 10. dc5 0-0
Palmas 1996 - 68/(250)
11. 0-0-0 lLJd5! (11. .. b6 12. ~d4 ~b7 13. ~bllafd8 246 13. ~g3 laad8 14. lLJg4 'JJ!ic6 15. lLJf6 gf6 16.
14. ~e5 'JJ!ic5 15.lLJg5 h6 16. h4lad5 17. f4laad8 18. 'JJ!ig4 ~h8 17. 'JJ!ih3 f5 18 . .,a,e5 f6 19. ~c3 lad7 20.
a3 b5 19. lade 1 .§d3 20. cd3 'JJ!id500 Anand - Van ~hlD lag7 21. f300 Joel Chacon - Jose Alvarez,
Wely, Monaco (blindfold) 2006 - 96/(201» 12. ~d4 Cuba 1997 - 70/(278)
lLJf4! 13. 'JJ!ie4 (13. 'JJ!ie5 'JJ!ie5 14. ~e5 lLJd3 15. lad3 247 13 ... lafd8 14. ~g3 ~d6 15. lafel! [15. c4 g6!
~c5 16. ~d6 ~d6 17.lad6 f6=) lLJd3 14.lad3 f6 15. 16.lafel 1/2 : 1/2 Zapata - Nogueiras, Yerevan (01)
lahdl e5?! 16. 'JJ!id5! (16. ~e3?! ~e600 Volokitin - 1996 - 67/(364») laac8 16. c3 ~d5!? 17. c4 [17.
Roiz, Beer-Sheva 2005 - 95/203) ~h8 17.lLJe5+; 0 ~b 1 'JJ!ib7 18. lLJg4lLJg4 19. 'JJ!ig4 ~g3 20. 'JJ!ig3 'JJ!ic7
15 ... ~h8!oo Roiz) ~d6 10. c3 0-0 [10 ... ~d7 11. (20 ... h6 21.lad4+ Herrera - Rod. Perez, Santa Clara
dc5 ~c5 12. ~c5 'JJ!ic5 13.lael 0-0 14.lLJe5 ~c6= 1997 - 70/278) 21. 'JJ!ih4 h6 (Becerra - Jose Alvarez,
Delgado - Bruzon, La Habana 2005 - 95/(200); 11. Guba 1997 - 70/(278» 22. lad4!+; 19 ... ~f8!=
'JJ!ie2+) 11. 'JJ!ie2 [11. ~c2 b6 12. ~g5 ~b7 13. h3 Al varez Perez; 17. ~a6!? lab8 18. c4 ~e4D 19.
lLJe4 14. ~h4 h6 15. lael f5 16. lLJd2 g5 17. lLJe4 lLJg4 +) ~a8 18. ~b 1 'JJ!ib7 19. f3 ~c5 20. ~f2 'JJ!ic7
~h2 18. ~hl gh4 19. lLJd2 1/2 : 1/2 R. Song - I. 21. ~c5 'JJ!ic5 22. ~hl g6 23. a3! lLJe4!? 24. lLJg4!
Zvedeniouk, Australia 2005 - 95/(200») b6?! 12. lLJd6 (Bruzon - Rod. Perez, Cuba 1997 - 70/(278»
~g5!+ Tiviakov - De La Riva, Pamplona 2005 - 25. b4! 6. 'JJ!ib2+ Nogueiras
95/200; 11. .. h6!? 6. b6 Tiviakov 248 16.lafel 'JJ!ic5 17. c4 ~a8 18. b3 'JJ!ic7 19. ~bl
236 9 ... ~e7 10. c3 [10. ~f4 0-0 11. c3 lLJd5 12. 'JJ!ib7 20. lLJf3 lafe8= Herrera - Supatashvili, Yerevan
~g3 ~f6 13.lLJf3 ~d7 14. 'JJ!ie2 'JJ!ia5 15. a4 ~c6 16. (01) 1996 - 67/(364)
lLJd2 'JJ!id8 17. lDc4 g6 18. lafdl ~h4 19. lLJe5+ G. 249 10. ~d2 e5 11. 0-0-0 e4 12. ~e4 'JJ!ie7 13.
Kuzmin - Petrosian, USSR (ch) 1977) 0-0 11. lae 1 lahe 1 'JJ!ie6 14. a3 lLJe4 15. 'JJ!ie4 ~f2 16. lae2 'JJ!ie4
a6 12. ~g5 lae8 (Tseshkovsky - Kholmov, Akmola 17. lae4 ~e6 18. ~e3 ~f5 19. lae7 ~e3 20. lae3
1993 - 57/285) 13. 'JJ!if3!+ Kholmov lafe8 21. lade 1 .§e3 22. lae3 ~f8= Ivanchuk -
237 10. c3 0-0 11. ~g5 h6 12. ~h4 ~d4 13. cd4
Anand, Moscow (m13) 2001 - 83/(258)
~d7= Arencibia - Nogueiras, Cienfuegos 1997 - 250 11 ... 'JJ!ic7 12. 0-0-000 Hommeles - Van Lommel,
70/277; 10. lLJb3 ~d6! 11. 'JJ!if3 [11. ~b5 ~d7 12. Vlissingen 2002
'JJ!id6 ~b5 13. 'JJ!id8 lad8 14. lael ~a4!= Nikac - 251 12. O-O-O?! 'JJ!ia2! [12 ... ~d7?! (Fedorov -
Kosic, Jugoslavija 2002 - 87/(268») 'JJ!ic7 12. h3 Kholmov, Yekaterinburg 1997 - 69/(277» 13. ~h7!+)
~d700 G. Kuzmin - Chernin, USSR 1983 - 36/373 13. h4 ~d7 14. ~f6 ~f6 15. ~h7 ~h7 16. 'JJ!ic2!
~g8 17. lad7 b5 6. b400 Kholmov
238 11. c3 0-0 12. lae 1 (Beliavsky - Ehlvest,
Yerevan (01) 1996 - 67/364) lLJd5 13. ~d2 [13. 252 12 ... b6 13. ~b5! a6D 14. ~c6laa7 15. b4 'JJ!ia3
'JJ!ih5 g6 14. 'JJ!ih6 lLJe3 15. lae3 'JJ!if6=) ~d4 14. cd4 16. 'JJ!ic2lLJd5! 17. ~d5 ed5 18. ~cl ~f5D 19. ~a3!
~d7= Beliavsky ~c2 20. lLJc6 ~f6! 21. lLJa7 ~c3 22. ~e2 lae8 23.
~f3 (Tal - Rogers, San Francisco 1991 - 51/270)
239 16. c4 lLJf6 (Nadyrhanov - Supatashvili, Rus-
d4D 24.laacl ~e4 25. ~g3laa8 26.lahel !+ Rogers;
sia 1997 - 70/(275» 17. ~e3+ Nadyrhanov 12 ... 'JJ!ic7 13. 0-0 [13. 0-0-0 b6 14. ~bl!? .§d8!oo
240 9. ~g5 h6 [9 ... ~e7 10.0-00-0 - 9.0-0) 10. Rublevsky) lad8 14. laadl h6 15. ~f4?! ~d6 16.
~h4 'JJ!ia5 11. c3 ~e7 12.0-00-0 13. 'JJ!ie2lad8 14. ~g3 ~d7 17. ~g6!? ~e8D 18 . .§d6lad6 19. lLJc4
lLJe5 - 9. 'JJ!i e2 ~b5 20. ~f7 'JJ!if7D 21. ~d6 lac8 22. b3 lLJd5! 23.
241 10. ~g5 ~b4 11. lLJd2 h6 [11. .. lLJd5 12. 0-0-0 ~e5 lLJb6= Rublevsky - Anastasian, Balatonbereny
h6 13. ~h4 lLJf4 14. ~b5 ~d7 15. ~d7 'JJ!id7 16. 1994 - 61/282; 15. ~h4 - 12 ... h6
'JJ!ie5lLJg617. 'JJ!ig7 ~f818. 'JJ!ic3lac819.lLJe41: 0 253 14. 0-0-000 Karpov
Fedorov - Yandemirov, Sochi 1997 - 71/(291); 12 ... 254 14 ... 'JJ!ic7 15. laadl b6 16. lafel !+ Karpov -
lLJc3!?) 12. ~h4 'JJ!if4 13. ~g3 'JJ!id2 14. 'JJ!id2 ~d2 15. Speelman, Reykjavik 1991 - 52/274
~d2 ~d7 16. .§ad I 0-0-0= Nijboer - Cifuentes, 255 15.lLJd7lad7 16. ~b5ladd8 17. ~c4 ~f8 18.
Nederland (ch) 1997 - 71/291 laadl 'JJ!ic5 19. ~g3 ~d6 20. ~d6 .§d6 21.lad6 'JJ!id6
242 10 ... ~d7 11. 0-0 ~d6 12. lafel ~c6 [12 ... 22. lad 1 'JJ!ic7 23. 'JJ!id3 lLJg4 24. 'JJ!id6 'JJ!id6 25. lad6
O-O-O?! 13. laadl ~c6 14. h3 h6?! 15. b4! ~a4 16. ~e7 26. lad4 lLJe5= Lutz - Luther, Ptuj 1995
lab 1 ~b8 17. c4+ Nunn - Korchnoi, Amsterdam 256 15 ... ~e8?! (Nataf - Kosic, Montreal 1998 -
1990 - 50/310; 14 ... ~b8) 13. lLJe5 ~e5 14. 'JJ!ie5 73/(323» 16. f5! 'JJ!ib6 17. ~h 1+ Kosic; 15 ... lLJd5+
'JJ!ie5 15.lae5+ Kaminski - S. Luce, Paris 1996 Nataf
243 13 ... lLJd5!? 14.lahfl [14. ~bl f6 15. lLJf3 lLJf4 257 11. ~h4 'JJ!ia5 12. c3 [12. ~fl!? ~e7 13. g4! lad8
16. ~f4 'JJ!if417. 'JJ!ie6 ~h8 18.lahfl 1/2: 1/2 Topa- 14. g5 ~g5 15. ~g5 e500 Grischuk - V. Gaprinda-
lov - Nogueiras, Yerevan (01) 1996 - 67/(364); 14. shvih, Obeda 1999 - 74/(301») lLJd5! 13. 'JJ!id2 ~e7
g3!? Nogueiras) lLJb4 [14 ... laac8!? Fedorov) 15. ~b4 14. ~e7 lLJe7 15. 0-0 'JJ!ic7= Smirin - Yudasin, Is-
~b4 16. g4+j Fedorov - Dashchian, Moscow 1998 rael 1995 - 62/(321); 11. ~d2 e5!! 12.0-0-0 [12.
-72/284 lLJe5 lae8 6. 13. ~c4? ~f2! 14. ~f2 lae5!-+) lae8
127 C 11

[12 ... e4? 13. ~e4lae8 14. ~g5!+) 13. ~c3 ~b6 14. 16. c4+ Xd5) 16. lLJf7 ~c6 17. lLJh6 ~f8! 18. f3
lLJe5 ~e600 Fedorov - Supatashvili, Yekatarinburg gh6 19. ~e6lae8 20. ~hl ~e6 21.lae6lLJg8oo; 16.
1997 - 69/278 c4+ Vogt
258 12 ... ~a4? 13. lLJe5! ~d4 14. c3 ~d5 15. 263 10 ... h6 11. b3 b6 12. ~b2 ~b7 13.laadl ~e7
O-O-O!?+ Rublevsky - Zakharevich, Saint Petersburg 14. c4 lafd8= Rogers - Vaganian, Manila (izt) 1990
1996 - 66/247; 12 ... ~b4 13. O-O-O! ~d2 14. lLJd2 - 49/327; 11. a3!?+; 10... ~c7 - 9. ~e2
e5! [14 ... ~a2?! 15. g4+~ L. Hansen) 15. a3 ~e6 16. 264 13. lLJe5 lafd8 14. lafel lad5 15. ~f4lad4 16.
lLJc4 ~c4D 17. ~c4 laac8 18. ~b3!+i [,fa2-g8, 6. ~g3 lLJe4 17. c3 lLJg3 18. hg3 ladd800 K veinys -
g4-g5~) Hector - L. Hansen, Kebenhavn 1995 - Speelman, Plovdiv 2003 - 89/(257)
64/276 265 14 ... ~e4!? 15. ~e4lafd8 16. c3laac8 17. g3
259 13.0-0-0 lLJg4 14.ladfl ~f2 114 ... lLJf2? 15.laf2 lad7 1/2 : 1/2 011 - Speelman, Beijing 1997 -
~f2 16. g4oo~ Sermek - B. Golubovic, Hrvatska 70/(279); 16. g3!?+ - 14 ... lafd8
1997) 15.lLJh2! ltili2 16.lah2~ Zakharevich; 14 ... ~d7 266 15. c3 a5 16. ~b7 ~b7 17. ~c4 .§ac8! 18.
1/2 : 1/2 Goloshchapov - Zakharevich, Yekaterinburg ~h4 ~e7 19. ~g4 ~h8 20. ~h5 ~g700 Brynell -
1999 - 76/(271) Kosic, Batumi 1999 - 80/(296); 15. ~b7!? ~b7 16.
260 13 ... ~b2!? Speelman a3!? [16. ~c4 a5 17. ~h4 ~e7 18.lLJd4laac8 19. c3
261 16. ~f3 ~g4 17. ~b7 11 7. ~g3 b500 Speelman) ~h8 1/2 : 1/2 Kosanovic - Kosic, Jugoslavija 2000
lab8 18. ~a6lLJe400 Ponomariov - Speelman, Pam- - 80/(296)) laac8 17. c3 [17.lad8lad8 18.ladl+)
plona 1996/97 - 68/250 ~c7 18. lafe 1+ Spraggett - Nogueiras, Winnipeg
262 10. c4 b6 11. ~e2 ~b7 12. ~g5 ~c7 13. ~f6 1997 - 70/(279); 18. g3!?+ 6. 19.1ad8lad8 20. lad 1
gf6 14. ~e4 lafd8 15. laadl a5!? 16. ~b7 ~b7= Tiviakov
Ljangov - Kosic, Obrenovac 2003 - 89/(257); 10. 267 15... laac8 16. ~b7 ~b7 17. c3 b5! 18. lLJd4 a6
~g5 h6 [10 ... ~e7 11. ~e2 ~c7 12. laadl lad8 13. 19.1LJb3 ~b6!oo Z. S. Markovic - Kosic, Vrsac 2000
c4! ~d7 14. ~d2laac8 15. ~c3+ Maroczy - Rubin- - 80/296; 16. c3+ Balashov - Petrosian, USSR
stein, Karlsbad 1907) 11. ~h4 ~e7 12. ~e2 ~c7 1980 - 29/203; 15 ... ~e4 16. ~e4 f5 [16 ... .§ac8!? 6.
13. laadl lad8 14. lLJe5 b6 15. lafel ~b7 [15 ... a6 lad7, lacd8 Tiviakov) 17. ~e2 ~e7 18. c3+ Tiviakov
(Vogt - N. Lucke, Deutschland 1994 - 60/(275)) - Speelman, Beijing 1997 - 70/279

Ie 111 1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJc3 ttJf6


4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 ~d31 lbf3 2 lbd4 ~b5 ed5 0-0 ~e3 lbb3 ~e6
e5 ed4 3 lbe64 ~d7 ed5 ~e7 0-0 a6 be6 5
2 e5 lbe4 7 ~e3 de5 ~g48 ~b59 lbe2 lbe3 ~d7
lbe4 6 de4 e5 lbd7 lbe5 lbd7 10 ~a5 a6 ~d711 +
3 ~e4 a4 13 lbh3 14 lbf4 ~e315 0-0 d5
a6 12 b6 ~b7 lbe6 lbe7 lbf5 16 ed5 17 +
4 lbf3 ~b5 0-0 lae1 20 lbe2 21 ~a422 lbed4 e3 23
lbfd7 e5 lbe6 18 ~e719 0-0 ~b6 ed4 lbe5 lba4 24 -
5 de5 ~f4 ~d3 ef6 0-028 lbe5 lbe6
lbe6 ~e525 f6 26 lbf6 27 0-0 ~d729 ~e630

6 lbee2 e3 ed4 lbf4 32 ~d2 ~h534 lbg6 ~d2


e5 ed4 31 f6 ~b4 ~b633 g6 ~d2 ~b235 00

7 f436 a3 38 lbd4 ed4 40 a4 41 lbf3


lbe6 b5 37 ed4 39 lbd4 b4 a5 42 ~e743 +
8 lbf3 a3 45 h446 lah3 47 b3 49
~b6 f6 44 ~e7 0-0 a5 48 ~e750

9 g3 ed4 51 lbe3 53 a3
ed4 ~b452 0-0 ~e754 00

10 f4 ttJf355 ~e357 a3 ~e260 lbd4 ~d4 lba4


e5 a6 56 ~b658 lbe6 59 ed4 61 lbd4 62 ~e5 ~a563 00
C 11 128

4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 lba4 e3 b4 ~d4 b5 66
~a564 ed4 ~e7 a5 65 b6 67 +
12 ~e368 de5 70 ~e2 0-0 ~el ~a6
lbe6 ~e769 lbe5 0-0 b6 71 ~a6 lba6 72 +

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ltJc3 ltJf6 4. e5 ltJfd7 5. f4 c5 6. ltJf3 ltJc6 7. .,te3 a6


8 9 10 11 12 13 14 15 16
13 a3 73 lbd4 ~d275 ~d4 ~d4 0-0-076 lad4 g3 ~g2
ed474 ~e5 lbd4 ~d4 ~b6 ~d4 b6 ~b7 lae8 77
14 ~d2 ~d379 lbdl ~e2 0-0 ~el ~g3 lbf2 lbg4
b5 78 b4 80 e4 lbb6 81 ~e7 a5 g6 ~a6 ~e782 00

15 ~e2 lbd1 84 0-0 lbd4 ~d4 ~d4 e3 be3 88


~b683 b4 85 ed4 86 lbd4 ~d487 ~e5 be3 rti;e7 89
16 a3 de5 91 ~e5 lbd4 lbe6 b4 lbe4 lac 1
~a590 ~e5 lbe5 ~b692 ~e6 lbe4 93 de4 ~b794 +
17 lbe2 e3 de5 lbed4 ~f2 ~e4 0-0
~b6 a5 95 a4 96 ~e5 lba5 lbe4 be4 lab8 97 +
18 fg5 98 ~d499 0-0-0 lba2 lbd4 h4 ~e4
g5 ed4 ~g7 0-0 lbd4 lbe5 lbe4 be4 100 00

19 de5 lba41 02 lbb6 eb6 ~e5 0-0-0 103 h4 lah3


b4 101 ~a5 lbb6 ~e5 ~e5 ~b6 h5 104 a5 105 00

20 ~e5 ~f2106 ~d3107 lbe2 0-0 rti;hl 110 laad1 112


~e5 lbe5 ~b6 b4 108 a5 ~a6109 lbe7 111 lba4 113

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ltJc3 ltJf6 4. e5 ltJfd7 5. f4 c5 6. ltJf3 ltJc6 7. .,te3 ~b6

8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 lba4 114 e3 b4 ~e2116 0-0 117 lbe5 119 a3 de5 ~d2120
~a5 e4 ~e7115 ~e7 b5 118 a5 lbe5 0-0 ~d7121 +
22 ~d2122 b4 a3 124 g3 ~h3 0-0 ~e2
b6 e4 ~a6123 ~e7125 ~b7 g6 h5 b5 126 -
23 b4 eb4 ~d2 lbd2 rti;f2 129 lbf3 131 lbb2
ed4 lbb4 127 ~b4 ~d2 b6 128 0-0 130 lbe5 lbe4 132 00

24 ~d3 lbb2 ~a6


~a6133 lbe5 134 ~a6135 +
25 lab1 136 ~b5 ~e2
g5 gf4 137 rti;f8 138 d3 139 00

1. e4 e6 2. d4 d5 3. ltJc3 ltJf6 4. e5 ltJfd7 5. f4 c5 6. ltJf3 ltJc6 7. .,te3 cd4 8. ltJd4


8 9 10 11 12 13 14 15 16
26 ~d4 ~d3141 ~f2 a3 0-0 lbb5 lbd6 ed6
lbd4 140 lbb8 lbe6 g6 142 ~d7 h5 a6 ~d6 ~b8143 +
27 ~d2144 ~d4 ~d4 lbb5 147 lbd4 ~d3 0-0-0 lahfl149
~e5 lbd4 145 ~d4146 ~b6 ~d4 lbb6 148 ~d7 0-0-0 +
129 C 11

8 9 10 11 12 13 14 15 16
28 0-0-0 lad4 h4 151 ~e2 ~d2
~d4 ~e7150 h5 lbb8 ~d7152 +
29 ~b6 lbb5 153 ~d3 154 lbd4 0-0-0
lbb6 ~e7 ~d7 lba4 155 lbc5 156
30 0-0-0 157 ~d4 ~e3159 lbe2 lbd4 ~d4 g4
0-0 ~d4158 a6 b5 b4 lbd4 a5 ~a6160
31 ~b1161 ~d4 ~e3164 ~c5 ~d3166 lbe2
a6 lbd4 162 b5 163 ~b6165 lbc5 b4 a5 167 00

32 h4 ~d4 lah3 169 g4 170 lbe2 g5


lbd4 168 b5 ~b7 b4 a5 ~a6171 +
33 lba4 ~d4 ~b5
b4 ~d4 a5 172 lab8 173 00

34 h5 h6 ~b 1175 lba4
~c7174 g6 b4 ~d4176 00

35 ~f2 ~d4 ~e3178 ~d3 ~b 1 lahe 1


~d4177 b5 ~b7179 lac8 180 ~e7 lbb4 181 00

36 g3 ~g2183 ~d4 lbe2 a3 0-0 b4


a6 182 lbd4 b5 a5 184 ~b7 ~b6 ~d4185 +
37 a3 186 lba4 187 c3 ~d4 ~d4188 ~b4 ab4 ~b5
~b6 ~c5 ~a5 ~d4 lbd4 b6 ~b4 ~e7 ~b7189 00

38 ~d2 lab 1 ~b5190 ~d4 0-0 192 ~b3 lafb1 194 f5 196
~b2 ~a3 lbd4 191 ~b4 a6 193 ~a5 ~a3195 ab5 197 +
39 0-0 198 lab3 a3 200 ~c3 ~d3202
lbdb8 ~b4199 ~a5 ~c3201 0-0 lbd4 203

I 4. ed5 ltJd5 5. ltJf3 [5. ltJe4 ltJd7 6. ltJf3 i..e7 7 5. ltJce2!? f6 6. ltJf4 ~e7 7. ltJf3 i..d7 8. i..d3
7. i..d3 b6 8. 0-0 ltJb4 9. i..c4 i..b7 1O. ~e2+ ltJc6 9. 0-0 0-0-0 10. c4 + Arakhamia-Grant - G.
Alekhin - N imzowitsch, Kecskemet 1927) ltJc3 Nolan, Aberdeen 1998; 7. i..d3+C
[5 ... c5 6. ltJd5 ~d5 7. i..e3 cd4 8.ltJd4 a6 9. i..e2! 8 8. b4? b6 9. ~d4 bc5 10. ~e4lab8+ Filipowicz
W'g2 10. i..f3 ~g6 11. ~d2 e5 12. O-O-O! ed4 13. - K. Pytel, Polska (ch) 1973
i..d4ltJc6 14. i..f6!! ~f6 15.lahel i..e7 16. i..c6+-
Nirnzowitsch - Alapin, Riga 1913) 6. bc3 ltJd7 7. 9 9. i..c5?! i..c5 10. ~g7 ~a5! 11. c3 lafS 12.
i..d3 i..e7 8. 0-0 0-0 9. ~e2+ Nirnzowitsch - ltJe2 i..d7 13. ~f6 i..a4 14.ltJg3 i..a3! [14 ... i..d4 15.
ltJe4 i..e5 16. ~h4+ Tnngov - J. Bednarski, Varna
Alapin, Peterburg 1911; 4 ... ed5! - COl
1972 - 13/232) 15.lagllad8!+ K. Pytel
2 5. ed5 cd4 6. i..b5 [6.ltJb5ltJd5 7.ltJd4 i..b4 8.
10 9 ... i..d7 10.0-0-0 ltJd3 11. i..d3 ed3 12.lad3
i..d2 ~g5 9. i..b4 ltJb4 10. ltJgf3 ltJd3 11. ~d3
~a5 13. ~bl+ Matulovic - B. Maksimovic, Nis
W'a5= Ljubojevic - Padevsky, Amsterdam 1972)
1977
i..d7 7. i..d7 ~d7 8. de6 ~e6 9. ltJce2 ltJc6 10. ltJf3
i..b4 11. i..d2 0-0-0= Lasker - Marshall, New York II 13. i..d4 i..c6 14.0-0-00-0-0 15. ~bllad4! 16.
(mJ2) 1907 lad4 ~e5 17. lac4 [17 . .§hdl i..c5 18. lac4 f5 19.
~g5! (19. ~e2lad8!oo A. Potkin - Dashchian, Mos-
3 5 ... ltJc6 6. ed5ltJd5 7.ltJe2 i..e7 8. 0-00-0=
Lasker - Lilienthal, Moscow 1935 cow 1998 -71/292) h6 20. ~h5 b5 21.lac5 ~c5 22.
~f7 ~e5 23. ~a7 i..b7 24. ~b600 Dashchian) f5 18.
4 6 ... e5 7.ltJf3 d4 [7 ... de4 8. i..b5!+ Bogoljubov ~e2 ~c7 19. f3 b5 [19 ... i..c5? 20. fe4 b5 2I.ltJd5!+
- Donner, England 1951) 8. ltJb 1+ Z. Csapo - M. A. Ivanov - Malaniuk, USSR 1981 - 31/351) 20.
Galyas, Magyarorszag 1993 lac6 ~c6 21. fe4 i..b4 22. ef5 i..c3 23. ~f3 ~b6 24.
5 13. i..c5 lae8 (Lasker - Bogoljubov, ZUrich bc3 ef5 25. lad 1 lac8 26. lad4= F. Rosenberger - T.
1934) 14.lael= Vogler, Wiesbaden 1996; 13. ~e4 i..c6+ Ermenkov
6 4 ... ltJg8 5. f4 b6 6. i..e3 ltJh6 7. ltJ,f3 ~d7 8. - B. Maksimovic, Vrnjacka Banja 1979
W'd2 i..a6 9. i..a6 ltJa6 10. i..f2!? c5 (Amason - 12 6 ... c5 7. d5 ed5 [7 ... ltJd7? 8. de6 fe6 9. ltJh3!
Petrosian, Tallinn 1983 - 35/382) 11. ~e2 c4 12. h3 ltJe5 1O. ~h5 ltJf7 (10 ... ltJg6 11. ltJg5 ~f6 12.
b5 13. g4 b4 14.ltJdl +; 12 ... i..b4!?; 11. a3!? Amason i..b5+ Kveinys) 11. ltJg5 g6 12. ~g4 .Jig7 (12 ... h5
C 11 130

13. ~b5 rJ;;e7 14. ~f4 lLJd6 (Dvoirys - Florath, Luther, Romania 2005 - 93/216) 10. lab 1 ~d7 11.
Berlin 1996 - 67/(365)) 15.lLJt7!!+-) 13. ~e6lLJe5 h5 h600 A. Kosteniuk - Dgebuadze, Wijk aan Zee
14. ~e4 ~e7 15. ~c8 lac8 16. 0-0 0-0 17. ~f4+ 1999) ~e7 9. h4 [9. 0-00-0 10.lael f6 11. ef6 ~f6
Kveinys - Crouch, Katowice 1992 - 54/(262)) 8. 12. ~g3 ~d7 13. ~d6 ~e7 14. ~e7 lLJe7 15. lLJe5
~d5!? ~d5 9. ~d5 lLJc6 (P. Licbman - V. Guivan, ~e8 16. ~g4laf6= Kopylov - Doroshkievich, USSR
Ukraine 2001) 10. ~e4lLJe5 11. ~f4lLJc6 12. lLJf3+C 1963) b6 10. ~b5! ~d7 11. h5 h6 [11. .. lLJe4? 12.
Dvoirys lLJd5! ~c5 13. h6+ Rogers - Delay, Martigny 1985
13 7.lLJe2 b5 [7 ... c5 8. c3 cd4 9. cd4 ~b4 10. ~d2 - 40/357; 11. .. a6 12. Ac6 ~c6 13. lLJd4+J 12. lah3
~d2 11. ~d2 lLJc6 12. ~b3! (Xe4) 0-0 13. ~e3! 6 lag3+ Rogers
(13. ladl ",b6! 14. 0-0 ~d7 15. lLJg3 lLJa5 16. ~c2 26 8 ... h6 9. ~g3 a6 10.0-0 b5 11. lael [11. a3
(Kolev - Sulava, Istanbul (01) 2000 - 80/297) ~b2 ~b7 12. lael lLJb6 13. b4 ~e7 14. lLJe2 lac8 15.
17. lLJe4 ~h8 18. labl ~a300 Kolev) ~a5 14. ~c3 lLJed4lLJc4= G. Kuzmin - V. Kiselev, Lugansk 2005
~b5 15. a4! ~b6 16. 0-0+ Dembo - V. Tchernyi, - 95/(204)) 0-0 12. lLJe2+ [~~) Gufeld - Spassky,
Moscow 2005 - 94/208) 8. ~b3 c5 9. c3 cd4 10. cd4 USSR (ch) 1960; 8 ... ~b6 9. 0-0 ~e7 10.lael a6 11.
~b4 11. ~d2 ~d2 12. ~d2 ~b7 13. ~c2+ Kuporo- a3 h6 12. h4lLJc5 13. b4lLJd3 14. ~d3+ Knezevic-
SOy - J. Przewofnik, Karvina 1992 - 54/(262) Raicevic, Majdanpek 1976 - 21/181
14 8. d5?! ~b7! 9. de6 ~dl 10. rJ;;dl fe6 11. ~e6 27 9 ... ~f6 10. ~g5 [10. ~g3 0-0 11. 0-0 lLJd4!
lLJc6 12. ~e3 lLJe5+ Imanaliev - Malaniuk, Frunze 12. lLJd4 ~d4 13. ~h5 g6 14. ~e2 a6 15. laael
1987 - 44/340 lLJc5= Rogers - Drasko, Tallinn 1985 - 39/(361))
15 10. c3 lLJe700 Vasiukov - Malaniuk, USSR ~f7 11. ~e2 0-0 12. 0-0-0 h6 13. ~h4 ~b4 [13 ...
1980 - 31/(351) a6 14. ~g3lLJb6 15. rJ;;bl ~d7 16.lahfl+ Moroze-
16 11. .. g6 12. ~e2 lLJf5 13. lafdl ~h6 14. a5! vich - Bareev, Sarajevo 1999 - 75/264) 14. ~g3
0-0 15. ab6 cb6 16. ~a6? ~f4 17. ~b7 lLJd4 18. ~c3 15. bc3 e5 16. lLJe5 lLJde5 17. ~e5 lae8 18. f4
~c4laal 19. laal ~e3!? [19 ... ~e5 20. ~e4 ~h4! lLJe5 19. fe5 ~f4= Bareev; 13. ~d2+ C. Benares-
21. f4 lad8!+ Aseev - Lputian, USSR (ch) 1984 - A. Valle, Brasil 1997
37/317) 20. fe3 lLJf5 21. ~c3 [21. ~e4 ~d2+) ~g5+ 28 10. ~e2 0-0 11. 0-0-0 ~d7 12. lLJe5 ~d6 13.
Lputian; 16. c3+ Haufe - N. Beth, corr. 1990 lLJg6 ~f4 14. lLJf4 ~a5 15. a3 laae800 Bellini -
17 12 ... lLJe3 13. fe3 ~c5 14. de6 ~e3 15. rJ;;hl+; Komarov, Reggio Emilia 2003/04 - 89/(259); 0 15.
12... ed5 13. lLJd5+ Lputian rJ;;b 1 Komarov
18 6 ... a6 7. ~d7 ~d7 8. ~e3 cd4 [8 ... lLJc6 9. dc5 29 11. .. lLJe4 12. ~e4 laf4 13. lLJd3 ~f2 14. laf2
~c7 10. 0-0 ~e7 (10 ... lLJe5 11. lae 1 lLJf3 12. ~f3 laf2 15. ~h7!+ Ljubojevic - J. Bednarski, Skopje
~c6 13. ~d4 ~d7 14. ~h3!+ Chikovani - Lputian, (01) 1972
USSR 1978 - 25/244) l1.lael 0-0 12. rJ;;hl+ G. 30 13. ~e2lLJe4!? 14. g3 lLJf2 15.laf2 ~f2 16. rJ;;f2
Johansson - F. Nordstrom, Sverige (ch) 1997) 9. ~b600 Vogt - Farago, Kecskemet 1979 - 27/246;
~d4 lLJc6 10. ~f4 f6! 11. 0-0 ~b4!= Van de 13 ... ~e7= Spassky - Petrosian, Moscow (m119)
Oudeweetering - Glek, Nederland 2000 - 80/(298) 1966 - 1/131
19 7... cd4 8. lLJd4 lLJde5 9. f4 [9. lael a6 10. 31 6 ... b6 7. f4 ~a6 8. lLJf3 lLJc6 9. g4!? [9. a3
~a400 W. Brodda - Le Bled, Internet 2001) lLJd7 10. ~e7! 10. g3 g6!? 11. ~g2 ~c7 12.0-0 cd4 13. cd4
f5! ~c5 lIO ... e5 l1.lLJe6! fe6 12. ~h5 rJ;;e7 13. fe6 lLJa5!? 14.laf2 (14. b4lLJb3!oo) ~c4! 15.lLJd2lac8!?
lLJf6 14. ~f7 rJ;;d6 15. b300~) 11. ~c6 bc6 12. fe6 (Yudasin - S. Lalic, Sevilla 1993 - 56/302) 16.
fe6 13. lLJa4 ~d4 14. ~d4 ~e7 15. ~c3 c5 16. b4 b4!+; 10... O-O! Yudasin) cd4 [9 ... h5 10. gh5lab5 11.
~a6 17.laf2laf8! (Arencibia - Dreev, Luzern 1993 lLJg3 ~fl 12. rJ;;fl lab8 13. f5+ Bologan - Lputian,
- 59/(332)) 18. lLJc5 lLJc5 19. ~c5 ~c5 20. bc5 laf2 Philadelphia 1994 - 61/283) 10. cd4 (Smagin - S.
21. rJ;;f2lac8= Dreev; 7... a6 8. ~c6 bc6 9.lae 1 ~b7 Lalic, Hastings 1989/90) f6+ Lputian; 6 ... ~b6 7. f4
10. lLJa4 cd4 11. ~d4 c5 12. ~g4 h5!? 13. ~g3 h4 [7.lLJf3 f6!? 8. ef6lLJf6 9. g3lLJc6 (9 ... ~d6 10. ~g2
14. ~g4 h3 [~a8-hI) 15.lLJg5! ~e7 16.lLJe6! fe6 17. 0-0 11. 0-0 lLJc6 12. b3!?+ Yudasin - Dolmatov,
~g6 Wf8 18.lae3 [18. ~e6lah4!) d4 19.1ag3 ~f6D SeVIlla 1993 - 56/(302)) 10. ~g2 cd4 (Ph. Rossiter-
20. ef6 ~f6 21. gh3! ~g6 22. lag6 rJ;;t7 [22 ... lLJe500 M. Z. Ali, London 1988) 11. cd4 ~b4 12. rJ;;fl! 0-0 13.
Komarov) 23. lag3 lah5 24. b3 lLJf6!oo Martorelli - ~f400 Yudasin) f6 8. lLJf3 ~e7 [8 ... cd4?! 9. cd4 ~b4
Komarov, Gallipoli 1999 - 76/(272) 10. lLJc3 !+ Ehlvest - Dolmatov, Clermont-Ferrand
20 8. dc5 0-0 9. ~f4 lLJc5= Ubilava - Funnan, 1989 - 48/389) 9. g3 0-0 10. ~g2+ V. Kalinina - N.
USSR 1971 Aginian, Cal a Galdana 1996; 6... ~a5 7. f4 b5 8. dc5 b4
9. a3 ~c5 10. cb4 ~b4 11. ~d2 ~d2 12. ~d2 ~b6 13.
21 9. ~c6 bc6 10. dc5 ~c5 11. lLJa4 ~e7 12. b3
lLJd4 ~a6= J. Kristiansen - Chemin, Kebenhavn 1984
lLJb6= A. Siepenkotter - M. Spiel, Deutschland 1993
- 39/(361); 6 ... b5 7. f4 lLJc6 - 6 ... lLJc6
22 10. ~c6 bc6+ [6 ~a6c§J) A. Stangl- A. Ehrke,
32 8. ef6 lLJf6 9. lLJf3 lLJc6 10. lLJc3 ~d6 11. ~d3
Wuppertal1990
0-0 12. ~g5?! ~e8! 13. ~d2 lLJh5 14. 0-0 lI4.
23 12. ~b3 f6= Gurgenidze - Henley, Tbilisi lLJe2 e5! + Nijboer - Glek, Wijk aan Zee 1999 -
1983 - 36/374 75/265) lLJf4+; 12 ... 0-0 - C 06; 8. f4 fe5 9. fe5 [9.
24 13. ~a4 ~d7 14. ~dl [6 ~g5+ W. Reimer- de5 lLJc6 (9 ... ~b6 10. lLJc3 lLJc6 11. lLJf3 ~b4 12.
J. Steclrner, Deutschland 1991) h6! = Henley ~d2 lLJc5 13. a3 ~c3 14. ~c3 0-0 15. g3 ~d7=
25 7 ... lLJc5 8. ~d3 [8. h4 a6 9. ~d3 ~b6!? (9 ... b5 Bologan - Short, Beijing 2000 - 79/(253) 10. lLJf3
10. h5 ~b6 11. 0-0 ~e7 12. lLJe2 lLJd7 13. c3 ~c7 ~b4 l1.lLJc3 lLJc5 12. ~e3 ~a5 13. ~c2 0-0 (13 ...
14.lLJed4lLJde5 15.lLJe5lLJe5 16. a4!oo D. Ionescu- lLJe4 14. lacl ~a2 15. ~d300~ Ivanchuk) 14. lacl
131 C 11

d4 15. lLJd4lLJd4 16. ~d4laf4+ Shirov - Ivanchuk, 16 ... lLJb6 A. Sokolov) 12. lLJf3 ~b6 13. ~b5!? lab8
Tilburg 1993 - 59/(322») ~b4 [9 ... ~h4 10. lLJg3 14. ~c6 ~e7 15. ~d2 ~d8! 16. ab4 ~b4 17. ~b4
~b4 11. ~f2 0-0 12. lLJf3 lLJc6 13. ~e3 lLJde5 14. lab4 18. ~a5 ~a5 19. laa5 lab2= Lanka - Lempert,
de5lLJe5 (14 ... d4 15. ~d2+ E. Navarro - D. Mayers, Hyeres 1992 - 55/(285); 11. lLJrJ ba3 12. ba3 ~a6
Lido degli Estensi 2001 - 83/(259» 15. ~gl ~f6oo 13. ~a6 ~a5 14. ~d2 ~a6 15. ~e2+ V. Barskij -
Morozevich - M. Gurevich, Moscow (mil) 2001 - G. Castaneda, Russia 1993 - 60/(276); 11. .. ~b6!?
83/259) 10. ~f2 0-0 11. lLJf3lLJc6 12. a3lLJde5!? 13. 42 11 ... lLJb6? 12. lLJf3 ~e7 13. b3 a5 14. ~b5
ab4 [13. de5 ~c5 14. ~ellLJe5oo) ~h4 14. ~gl [14. lLJd7 15. 0-0+ Shirov - Korchnoi, Luzern 1993 -
4:Jg3lLJd4 15.laa3lLJef3 16. gf3 e5oo) lLJf3 [14 ... laf3 59/322; 11 ... ~a5 12. ~d2 ~e7 13. lLJf3 0-0 14.
15. gf3 lLJf3 16. ~g2 lLJel= J. Polgar) 15. gf3 laf3 ~b5 lLJb6 15. b3 ~a6 16. ~a6 ~a6 17. a5 lLJd7 18.
16. lLJg3 lLJd400 J. Polgar - G. Hernandez, Merida ~e2 lLJb8!= Anand - Shirov, Leon (mil) 2000 -
2000 - 79/253 79/255; 12. ~d3+ Shirov
33 9 ... ~d2 10. ~d2 ~e7 11. ef6 lLJf6 12. ~d3 43 13. ~d3 ~b6 14. ~e3 ~a6 (M. Markovic -
4:Jc6 [12 ... e5 13. de5 ~e5 14. ~e2+ Mecking - Drasko, Cetinje 1992 - 55/(285» 15. lac 1!? [6 ~b1)
Quinteros, Sao Paulo 1972 - 13/231) 13. lLJge2 0-0 ~d3 16. ~d3 0-0 17.0-0 lafc8 18. '§c2 6.§fcl+
14. 0-0 ~d7 15. a3 ~d6 16.laadllat7 17. iibllae8 M. Markovic
18. f3lafe7 19.1LJd3 e5 20. de5lLJe5 21.lLJe5 .§e5 22. 44 8 ... ~e7 9. a3 [9. g3 a5 (9 ... 0-0 10. ~h3 cd4
ttJd4+ Sax - Glek, Deutschland 1993 - 57/286
11. cd4 - C 05) 10. h4 a4 11. ~h3 lLJdb8 12. h5!?+
34 10. ~b4 ~b4 11. ~d2 ~d2 12. ~d2 ~e7 13. Lalic - Speelman, Hastings 2000 - 77/272) 0-0 10.
ef6 gf6 14.laellLJb6 15.lLJf3 ~d6! 16. ~d3lLJc6 17. lLJg3 cd4 11. cd4 f6 - 8 ... f6
ttJh5 laf8! 18. ~h7 e5! 19. de5 [19. lLJg3 e4 20. lLJh4
45 9. ~b3 ~c7!? [9 ... cd4 10. ~b6lLJb6 l1.lLJed4
ttJd4+ Bezgodov - Sakaev, Russia (ch-ml3) 1999 - ~e7 12. ~e3 0-0 13. 0-0-0+ Dvoirys - Ulibin,
77/271) fe5 20. ~cl ~g4! 21. lLJg3D ~f3 22. gf3 Leeuwarden 1997 - 72/285) 10. g3 cd4 11. cd4 ~b4
ttJd4 23. h4 laf3!+ Arakhamia-Grant - Gleizerov,
12. ~f2 0-0 13. ~g2 ~a5= [6 ~b6) Lalic -
Port Erin 2001 - 83/260
Dizdar, Hrvatska 1998
35 13. ~e3 ~al 14.lLJh8 ~d8oo Sakaev
46 10. f5?! cd4 11. fe6lLJde5 12. lLJfd4! ~c5! 13.
36 7.lLJf3 ~a5!? [7 ... cd4 8. cd4 f6 9.lLJf4 - C 05) lLJf4D lLJd4 14. cd4 ~d4 15. ~a4D lLJc6 16. ~d3
8. ~d2 ~b6 9. labl cd4!? [9 ... ~e7 10. g3 cd4 11. [16. lLJd5 ~d8 17. lLJf4 g5+ Gleizerov) g5! 17.lLJd5
cd4 f6 12. ef6 lLJf6 13. ~g2 0-0 14. 0-0 ~d7 15. [17. lLJh5 ~d8! + Morozevich - Gleizerov, Alushta
b4!?+ E. Mortensen - M. Gurevich, Manila (01) 1992 1993 - 58/316) ~d8 18.lLJb4 ~e6 19. ~e4 ~d6!!
- 55/284) 10. cd4 f6 11. ef6 lLJf600 E. Maljutin - B. 20. lLJc6 bc6 21. ~c6 ~c6 22. ~c6 ~t7 23. ~a8
Gruzmann, Moscow 1989 laa8+c§J X~e 1 Morozevich; 11. .. lLJc5! +0 Gleizerov;
37 7... ~e7 8.lLJf3 0-0 9. g3 cd4 10. cd4lLJb6 11. 10. lLJg3 cd4 11. cd4 0-0 12. ~d3 fe5 13. de5 [13.
ttJc3 !+ [6 ~d3, O-Oi AlekhinJ L. Busch - H. lanzer, fe5lLJd4! (13 ... lLJde5 14. de5lLJe5 15. ~e2 ~d7!ooi
Deutschland 1999; 7 ... cd4 8. cd4 f6 [8 ... ~b4 9. ~d2 KeQgis - Djurhuus, Gausdal 1991 - 52/275) 14.
W'b6 10.lLJf3 0-0 11. ~b4 ~b4 12. ~d2+ Tarrasch lLJd4lLJe5 15.lafl ~d7 16. b4 ~a4!? 17. ~c2 ~c2
- Noa, Hamburg 1885) 9.lLJf3 ~b4 [9 ... ~b6 10. a3 18. lLJc2 lafl 19. lLJfl laf8+ G. Ardelean - D.
~e7 11. b4 - 7 ... ~b6) 10. ~d2 ~d2 11. ~d2 0-0 Vasie~iu, Bucure~ti 2002 - 84/(233») lLJc5 14. ~c2
12. lLJc3!? [12. h4lLJb6! 13. b3 ~d7 14. g3 lLJc8 15. a5 15. ~e3! ~b2 16. O-Oooi Bologan - Danielian,
~h3 lLJ8e7 16. 0-0 (Roiz - M. Rodshtein, Israel USSR 1991 - 51/271; 13 ... lLJde5!?00 Nisipeanu,
2006 - 96/(202» f5=; 0 14 ... a5! 6 a4, Xb3, ~a; 13. Stoica; 10. b4 cd4 11. cd4 0-0 12 . .§b 1 [12. ~d3
ttJc3oo) fe5 13. fe5 laf3 14. gf3 ~h4 (F. Castiglioni - ~c7! 13. ~c2? b5+ Sax - Luther, Deutschland 1993
G. Ferrantes, Venezia 1950) 15. ~dl lLJd4 16. f4+ - 57/(287); 13. ~e3=) a5 [12 ... fe5 13. de5 a5! 14.
Roiz b5 Ac5! 00 Shirov - Tseshkovsky, Moscow (rayid)
38 8. lLJf3 b4 9. f5 [9. cb4 lLJb4 10. lLJc3 ~e7 11. 1992 - 57/(287); 13. fe5!?) 13. b5 a4 14. ef6 14.
~b5 a5 12. a3 lLJa6 13. 0-0 0-0 14. ~e3 lLJb6 15. lLJc3? lLJce5! 15. fe5 fe5~ 16. ~d3 (Shirov - M.
dc5lLJc5 16. b4 ttJa6 17.lLJd4 ~d7 18. ba5 1/2 : 1/2 Gurevich, Munchen 1993 - 57/287; 16. de5lLJe5 17.
Sax - King, Hastings 1990/91 - 51/(271») bc3 10. ~e2 lLJf3 18. ~f3 ~d7+; 16. ~e3 e4 17. lLJd2
fe6 fe6 11. bc3 cd4 12. cd4 ~b4 13. ~d2 0-0 14. ~a3 +) ed4! 17. lLJd4 lLJe5! +) lLJf6 15. lLJc3 lLJd8 16.
~b4 lLJb4 15. ~d2 ~a5 16. ~f2 lLJb6= Sax - ~d3 lLJt7 00 Shirov
Korchnoi, Wijk aan Zee 1991 - 51/(271) 47 11. b4 cd4 12. cd4 a5 13. b5 ~b5 [13 ... lLJd8?! 14.
39 8 ... a5 9. lLJf3 b4 10. ab4 cb4 11. f5!? ef5 12. lLJc3+~ Bologan - Vaisser, France 2002 - 84/233)
ttJf4lLJb6 13. ~b5 ~b7! [13 ... ~d7 14. e6!+ Pikula 14.lLJc3 ~b6 15. lab 1 ~d8 16. ~d3 fe5 17. de5lLJc5
- Mih. Stojanovic, Jugoslavija 2000) 14. e6! ~d6! 18. lLJb5 lLJd3 19. ~d3 h6 20. ~g6oo Bologan -
15. et7 ~t7 16.0-0+ Shirov - O. Nikolenko, USSR Bauer, Belfort 2002 - 85/(266)
(ch) 1991 - 53/269 48 11. .. lLJa5 12. b4 cb4 13. ab4 lLJc4 14. lLJg3+
40 10. ~d4 ~c5 11. ~d3 O-O! 12.lLJf3 [12. ~e3!?) Anand - Shirov, Frankfurt (rapid) 2000 - 79/256
f6 13. lLJd4? ~e7! [13 ... lLJe5!? 14. fe5 fe500 Shirov 49 12. lLJg3 cd4 13. cd4 fe5 14. fe5 lLJde5 [14 ...
- Bareev, Hastings 1991/92 - 53/270) 14. ef6 laf6 laf3!?oo Finkel) 15. de5 lLJe5 16. ~e2 ~d6!?00 Finkel
6 e5+; 13. ~e3!?; 13. ef6!? Bareev - Zifroni, Israel 2000 - 79/257
41 11. ~a4 a5! [1 1. .. ~b6 12. lLJf3 ba3 13. ba3 50 12... ~d8 13.lLJg3 h6 14. ~e3 f5 15. ~d3 cd4
~b8 14. ~d3 ~b3 15. ~b3lab3 16. ~e2 ~e7?! 17. 16. cd4lLJb6 17.lLJh5 ~e8 18.lLJh2 g6 19.1LJf6 ~f6
~d2+ A. Sokolov - Glek, Moscow 1992 - 55/285; 20. ef6 lLJd7 21. h5 lLJf6 22. hg6 ~g6 23. g4lLJg4 24.
C 11 132

ltJg4 ~g4 25. ~g4 fg4 26. lah6 ltJe7 27. ~d200 Anand - Bareev, Linares 1993 - 57/288) 9. ~d3 b4
Sakaev - Bareev, Elista (mil) 1998 - 72/(285); 12••• 10. ltJdl ltJc6 11. 0-0 cd4 12. ltJd4 ~e7 13. laO!
~e7 13.ltJegl b6 [13 ... a4? 14. b4+ Anand - Shirov, g6!? [13 ... O-O?! 14. lah3 g6 15. ltJf2+j Kamsky -
Tehran (ml4) 2000 - 80/298) 14. ~e3 ~a6= Anand Ivanchuk, Tilburg 1992 - 56/304) 14. ltJf2 ~c7 6
51 10.ltJed4 fe5 11. fe5ltJd4 12. cd4 ~b4 13. ~f2 0-0-0+ Kamsky
0-0 14. ~g2 ~e7 15. ~d3lat7 16. h4ltJf8 17.ltJg5 59 8 ... ~a7!? 9. ltJe2 ltJc6 10. c3 b5 11. dc5 ~c5
~g5 18. hg5 g6 19. lah4 ~d7 20. b3 lac8 21. a4 lac3 12. ~c5 ltJc5 13. ltJed4 ~d7 14. ~d3 ltJa5 15. ~c2
22. labl ~d8 23. ~d2 ~c8 24. ~a3 ~a4 25. ~f8 ltJc416. ~cllac817.0-0h618.~hl 0-0 19. lab 1
~b5 26. ~g6 1/2 : 1/2 Psakhis - Dizdar, Zagreb ~c7 20. ~el a5= Gdanski - Short, Ohrid 2001 -
1993 - 57/(287) 82/(265)
52 10 ... fe5 11. fe5 ~b4 12. ltJc3 [12. ~d2 - 10 ... 60 9. ltJa4 ~a5 10. c3 c4 11. b4 cb3 12. ~b3
~b4) 0-0 13. ~f4 ~e7 14. a3! [14. ~h3 ~b2 15. ~c7 [12 ... b5 13.ltJb2 b4 14. cb4 ~b4 15. ~f2lab8
~c 1 ~c 1 16. lac 1 (Anand - Sisniega, Philadelphia 16. ~c2 ~c3 17. laa2+ Apicella - M. Gurevich,
1987 - 44/341) ltJdb8 17. ltJb5 ltJa6+ Sisniega) Cappelle la Grande 1999 - 75/266) 13.ltJb2ltJa5 14.
lafl 15. h4ltJf8 16.ltJa4 ~d8 17.lacl+ Ghinda- ~c2 ltJb600 E. Pinter - J. Lipka, Slovensko 2002; 9.
Prandstetter, Bucure~ti 1980 de5 ~c5 10. ltJa4 ~a5 11. b4 ~a4 12. bc5 0-0 [12 ...
53 11. ~d2? fe5! 12. fe5 0-0 13. ~g2 laO 14. f6!? 13. c4 ~a5 14. ~d2 ~d2 15. ~d2 fe5 16. cd5
~OltJd4 15.ltJd4 ~d4 16. ~b4 ~b4 17. ~d2 ~d2 ed5 17. fe5 0-0 18. ~e2 ltJde5 19. ltJe5 ltJe5 20.
18. ~d2 ltJe5 19. ~e2 ~d7+ Sherzer - Sisniega, laabl00 S. Berndt - Soln, Bled (01) 2000 - 80/(299»)
Philadelphia 1987 - 44/(341); 13 ... ltJde5!-+ Svend 13. c4 ~a5 14. ~d2lad8 [14 ... ~d2 15. ~d2 d4 16.
Hamann - Uhlmann, Hale 1963 ltJd4 ltJa5 17. ~c2! (17. g4 ltJc5 18. ~c3 ~d7 19.
54 12... ~e3 13. bc3 (K. Kraich - H. Horther, ~e2 1/2 : 1/2 Jedryczka - Bohnenblust, Patras 1999
Deutschland 1998) fe5 14. fe5 ltJde5 15. de5 ltJe5 16. - 80/(299» ltJc5 18. ltJc6! ltJc6 19. ~c5 lad8 20.
ltJd4+ Smagin; 12... ~e7 13. ~h3 fe5! [13 ... ~h8 14. ~b6+ S. Klimov - Kruppa, Saint Petersburg 2000 -
0-0 (14. ltJa4?! ~a6! 15. ~fl b5 16. ltJc3 fe5 17. 80/299) 15. cd5 ~d2 [15 ... ed5 16. ~a5ltJa5 17. lab 1
~b5 ~b6 18. ~c6 ~c6 19. fe5 ~a6+ A. Sznapik- ltJb8 18. ~d3 ltJbc6 19. ~f2 ltJc4 20. lab3 ltJ6a5 21.
Knaak, Bratislava 1983 - 36/364) fe5 15. ltJa40 lac3 ~d7 22. lab 1 laac800 Grischuk - M. Gurevich,
~d8 16. fe5 b5 17. ltJc3 laO! 18. laO ltJd400 Knaak) France 2003 - 88/261) 16. ~d2 ed5 17. lac 1 lae800
14. ~e6 ~h8 15.ltJd5 ~d8 16. ~d7 [16.ltJe7 ~e7 Kasparov - Radjabov, Russia - Rest of the World
17. d5 e4 18. ltJg5 ltJc5! (A. Lukin - S. Ivanov, (rapid) 2002 - 85/(266)
USSR 1984 - 37/318) 19. 0-0 ~e6 20. de6ltJe6 21. 61 9 ... ~a7 10. ~d2 [10. ~f2 b5 11. 0-0 cd4 12.
ltJe4 ltJf4= Yudasin, S. Ivanov) ~d7 17. de5 ~g4 b4!? ~c7 13. ltJd4 ltJd4 14. ~d4 ~e7 15. ~d3
18. 0-00 ~c5! 19. ~e3 ~e3 20. ltJe3 ~b6! 21. ltJb8!? (15 ... ~b7?! 16. f5!+ Fier - Ig. Schneider,
~d20 ~O 22. laO ltJd4 23.laafl! [23.laffl?! ltJb3 Balneario Camboriu 2005 - 94/209) 16. ~g4 g6 17.
24. ~f2ltJal 25. laal laae8! 26. lacl0 g5+ Smagin ltJe2+ Da Costa JUnior) cd4 11. ltJd4 ~c5 12. 0-0-0
- Dimitrov, Prilep 1992 - 56/303) ltJO 24. laOoo 0-0 13. ltJa4 ~d4 14. ~d4 ltJd4 15. ~d4 b5 16.
Smagin ltJc3 ~c7 [16 ... ~d4 17. lad4 ~b7 (Marjanovic -
55 6. dc5 ltJc6 [6 ... ~c5 7. ~g4 0-0 8. ltJO ltJc6 Radjabov, Greece 2002 - 85/(266» 18. lahdl+ R.
9. ~d3 f5 10. ~h3 ~e7 11. g4+ Steinitz - Vasquez, Hernandez, 1. Ibarra) 17. ~d3 ~b7 18. lahe 1 lafe8
La Habana 1888) 7. ltJO [7. a3 ~c5 8. ~g4 g6 9. 19. lae3 ltJc5 20. lah3 g6 21. lae 1 laad8 22. g4 ~b6
ltJO a6 10. ~d3 b5 11. b4 ~a7 12. h4 h5 13. ~g3 23. ~bl ltJd7 24. ltJe2 ~d4 25. ltJd4 ~g7 26. g5+
(Spielmann - Keres, Nordwijk 1938) ltJd4!+ Keres) Dominguez - Nogueiras, La Habana 2002 - 85/266
~c5 [7 ... ltJc5 8. ~e3 ~e7 - 6.ltJO) 8. ~d3 a6 [8 ... 62 10 ... ~c5 11. ltJa4 ~a5 12. c3 ~d4 13. ~d4
f6 9. ef6 ltJf6 10. ~e2 0-0 11. ~d2 ~d7 12. 0-0-0 ltJd4 14. ~d4 b6 15. ~dl ~b5 16. b4 a5 17.ltJb2+0
~h800 Tringov - R. Fuchs, Bulgaria - DDR 1958) Topalov - Korchnoi, Dos Hennanas 1999 - 75/267
9. ~e2 ~c7 10. ~d2 b5 11. a3lab8 12.ltJdlltJb6 13. 63 13. c3 ~d4 14. ~d4 ~c7 15. b4 0-0 16.0-0
b4 ~e7 14. 0-0 O-O? 15. ltJf2 ltJc4 16. ~c3 a5+ b6! 17.ltJb2 ~b7 18. c4!? lafc8 [18 ... f6 19. ef6ltJf6
Boleslavsky - Pachman, Saltsjobaden (izt) 1948; 20. laac 1 laad8 21. c5+ Berg - Radjabov, Aviles
14 ... ltJc4! + j ~ Pachman 2000 - 83/(261») 19.1aacl a5!?oo~ Miladinovic-
56 6 ... ~b6!? 7. ~e3!? [7.ltJa4 ~c6! 8.ltJc5ltJc5 Kacheishvili, Leon 2001 - 83/261
9. dc5 ~c5 10. ~d3 ~b6 11. c3 a5 12. ~b3 ltJc6 64 8 ... ~c6 9. ltJc5 ltJc5 10. dc5 ~c5 11. ~c5 [11.
(12 ... ~a7? 13. ~c2! h6 14. ltJd4+ Beliavsky - ~d2 ~d7 12. 0-0-0 ~e3 13. ~e3 ~a4 14. ~blltJc6
Korchnoi, Tilburg 1993 - 59/323) 13. ~b6 ~b6 15. ~d3 O-O-O!oo Luther - Piskov, Erfurt 1993 -
14. ~e2 ~c5 15. ~e3 b6 1/2 : 1/2 G. Lane - A. 59/(323») ~c5 12. ~d2 ~d7 13. 0-0-0 ~b5 14. f5+
Dunnington, Cappelle la Grande 1994) a6 - 6 ... a6; F. Langheinrich - Baklan, Deizisau 2004
7... ltJc6 - 6 ... ltJc6 65 11 ... b5 12.ltJb2 f6 13. ef6 [13. a4!? fe5 14. fe5
57 7. ltJe2ltJc6 8. c3 ~e7 9. g3! cd4 10. cd4 b5 11. ltJc6 15. ~d2 ba4 16. ltJa4 ltJce5 17. ltJe5 ~e5 18.
~h3ltJb6 12. 0-0 ~d7 13.ltJel! lac8 14. b3! a5 15. ~e200 Frolyanov - Gleizerov, Cappelle la Grande
~e3 ltJb4 16. ltJc 1! 0-0 17. ltJcd3 ltJd3 18. ltJd3+ 2004 - 90/243) ltJf6 14. a4ltJc6 15. ~b6!? ~b6 16.
Illescas - M. Gurevich, Espana 2003 - 88/260 ~b6 lab8 17. ~e3 ~d6 18. ab5 ab5 19. ltJd3+ Ernst
58 7 ... b5 8. ~d2 [8. g3!? ~e7 9. ltJe2 ltJc6 10. - Ulibin, Stockholm 2002/03 - 90/(243); 11 ... ltJe6
c3 0-0 11. h4 b4 12. cb4 ltJb400 M. Kuijf - M. 12. ~d2 b5 13.ltJb2 f6 14. a4! [14. ef6ltJf6 15. ~d3
Gurevich, Deutschland 1996 - 65/274) jLb7 [8 ... ~d6 16. 0-0 0-0 17. a4 lab8 18. ab5 ab5 (Lutz -
~e7 9. ~d3 g6 10. 0-0 ~b7 11. ltJdl !+ (6 c3) Morozevich, Elista (01) 1998 - 73/325) 19. laae 1
133 C 11

~d7 20.lLJdloo; 19.1LJdI!? Morozevich) ba415. ef6 ~b2 12. labI ~a3 13. 0-0 ~a500 Boleslavsky -
lLJf6 16. ~d3+ E. Wiersma - Barsov, Dieren 1999 Ljublinsky, USSR 1951
66 12. a3 ab4 13. ab4 f6 [13 ... ttJc6 14. ~ d2 f6 15. 74 8 ... b5 9. dc5 lLJc5 10. b4 ttJd7 [10 ... lLJe4 11.
~b5 fe5 16. lLJe5 ~d6 1/2 : 1/2 G. Antal - Cs. lLJe4 de4 12.lLJd2 ~b7 13.lLJb3+ Korchnoil 11. ~d3
Horvath, Budapest 2002 - 86/(285») 14. ef6lLJf6 15. g6 12. lLJe2 ~b7 13. 0-0 lLJb6 14. lLJed4 lLJc4 15.
~b5 ~d7 16. ~d7lLJbd7 17. 0-0 ~d6 18.lLJg5 rJi;e7 ltf2 ~e7 16. lLJc6 ~c6 17. lLJd4 ~b7 18. ~e2+
19. ~d3 ~c4oo~ Gh. Salem - R. Bagirov, Abu Frolyanov - Vorobiov, Tula 2002
Dhabi 2002 - 86/(285) 75 10. g3?! ~b6 11. lLJa4 ~a5 12. c3 [12. lLJc3
67 13. ~d2lLJc5 14. lLJc5 ~c5 15. lLJd4lLJd7 16. ~c7 13.lLJce2 0-0 14. ~g2lLJd4 15.lLJd4 (15. ~d4
~d3 ~b7 17. 0-0 g6 18. rJi;h 1 lac8 19. ~f2 ~e7 a5+ 6 b6, ~a6 XlLJe2) lLJb6 16. b3D f6 17. ef6 e5!+
20. ttJe2 0-0 21. ~d4 f500~ Vokler - Jackelen, Lalic - Korchnoi, Kolkata 2000 - 78/(297») ~d4 13.
Deutschland 2002 - 86/(285); 13. ~e2 lLJc5 14. lac 1 ~d4 lLJd4 14. ~d4 (R. Nevanlinna - R. Tuominen,
ttJbd7 15. 0-0 ~b7 16. ~dI! [6 ttJd4, c4, ~f3 Xc6; Suomi 2002) b6 15. ~d3 [15. ~b4 ~b7! 16. ~a5
16. rJi;hI ~e7 17. ~dI 0-0 18. 0d4 laac8 19. f5 ba5+ 6 ~c6, d4 ,fa8-hI) lLJc5 16. ~c2 ttJa4 17. ~a4
~e5+ B. Jonasson - Th6rhallsson, Island (ch) 1996) ~d7 18. ~d7 rJi;d7= 6 ~c5 Lalic; 10. lLJce2 ~e7
~e7 17.lLJd4lLJa4 [17 ... 0-0 18. c4+ Mat. Muller- 11. b4 ~a7 12. g3 0-0 13. ~h3 lLJd4 14. ~d4 ~d4
M. Gurevich, Deutschland 2002 - 86/285) 18. ~a4 15. lLJd4 lLJb8 16.0-0 lLJc6 17. lLJc6 bc6 18. ~d4
lLJc5 19. ~dI 0-020. c4 dc4 21.lac4 ~d5 22.lac2+ a5= Ljubojevic - Andersson, Bilbao 1987
M. Gurevich 76 13. ~b6 ttJb6 14. ~d3 ~d7 15. lLJe2 f6=
68 7. lLJe2!? b5! 8. a3 lab8!? [8 ... a5 9. c3 - 5. Psakhis - Drasko, Protvino 1988
lLJce2) 9. ~e3 b4 10. ab4 lab4! 11. b3! a5 [11. .. 77 17.lahdI [6lLJe4) lac7 [17 ... rJi;e7 18. ttJe4lLJc5
~b6!?oo 6 12. ~d2 cd400 Yudasln) 12. c3 lab800 19. lLJd6 lLJb3 20. rJi;b I lLJd4 21. lLJc8 lac8 22. lad4+)
Yudasin - Glek, Tilburg 1994 - 62/322 18. lLJe2 h5~ 19. h4 rJi;e7= Murey - Komarov,
69 7... b6 8. ~e2 [8. ~b5 ~b7 9. 0-0 g6 (9 ... ~e7 Montauban 2000 - 79/(258)
10. f5! 0-0 11. f6! gf6 12. ~h6 fe5 13. ~el!+ 78 8 ... cd4 9.lLJd4 ~b4 - 7 ... cd4; 9 ... ~c5 - 7 ...
Glpslis - Shereshevsky, USSR 1981 - 31/353) 10. cd4
f5! ef5 11. ttJg500 Gipslis) ~e7 9. 0-00-0 10. ~d2 79 9.lLJe2 b4 [9 ... ~b7 10. g3lac8 11. ~h3 g6 12.
ttJdb8 11. laad 1+ Ovetchkin - Morozevich, Moscow 0-0 cd4 13. ttJed4lLJc5 14. ~e2 lLJd4 15. ttJd4 h5=
1998 -74/302; 7... labS 8. ~d2 c4 [8 ... ~a5 9. a3! b5 Timman - Bareev, Linares 1992 - 54/262) 10. h4?!
(9 ... a6 10. ~e2 cd4 11. lLJd4+ R. Petit - H. Groffen, ~e7! 11. g3 0-0+ Fedorov - Volkov, Samara 1998
Bethune 2005 - 96/(202» 10. laa2!+ Bologan - - 73/(326); 0 11. dc5 Volkov; 10. dc5 - 9. dc5; 9.
Korchnoi, Gibraltar 2006 - 96/202) 9. f5!? ~e7! h4 ~b7! 10. h5?! b4 [10 ... ~e7 11. dc5lLJc5 12. ~d3
[9 ... b5?! 10. fe6 fe6 11. lLJg5!? b4 12. lLJdI lLJb6 lac8 13. ~c5 ~c5 14. f5lLJb4! 15. ~f4lLJd3 16. cd3
13. ~e2lLJe7 (Hellers - Ivanchuk, Tilburg 1993 - ef5 17. ~f5 lac7+ Kasparov - Bareev, Dortmund
59/324) 14. ~b4! ttJf5 15. ~d2+) 10. fe6 fe6 11. 1992 - 54/263) 11.lLJa4? lLJd4! [1 1. .. cd4?! 12. ~f2!
ttJe20c Hellers ~c7 13. ~d3 (Anand - Dreev, Madras (ml4) 1991
70 S. ~d2 0-0 9. ~e2 [9. g3 cd4 10. ttJd4 lLJb6 - 51/272) f6 14. 0-0 fe5 15. fe5 ~e7+) 12. lLJd4
11. lLJb3 ~b4 12. a3 ~c3 13. bc300 E. Haag - [12. ~d4 cd4 13. ttJd4 ~a5 14. b3 ttJc5 15. lLJc5
Blatny, Kapfenberg 1970 - 9/167) cd4 10. ttJd4lLJd4 ~c5+) cd4 13. ~d4 ~c6+; 11.lLJdI; 10. a300 Anand;
11. ~d4lLJb8 12.0-0 lLJc6 13. ~f2 ~d7 14. ttJb5 a6 9. ~f2 ~b6 10. ~d3 - 9. ~d3
15. ttJd4 (Timman - Hort, Linares 1983 - 35/383) 80 9 ... ~b6 10. ~f2 cd4 [10 ... ~b7 11. 0-0 c4 12.
ttJd4 16. ~d4 ~c7 6 ~c5=; S. ~e2 0-0 9. 0-0 a6 ~e2 f5 13. ef6 lLJf6 14. lLJg5 lLJe7 15. a4 b4?! 16. a5
10. ~d2 b5 11. lLJdI [11. rJi;hI b4!? 12. lLJa4 cd4 13. ~c6 17. lLJa4+ E. Sharapov - Vysochin, Polanica
ttJd4 lLJd4 14. ~d4 ~b7C() Nijboer - M. Gurevich, Zdr6j 2000 - 79/(258); 15 ... h6= E. Sharapov; 10 ...
Amsterdam 2000 - 79/258) b4 12. lLJf2 a5 13. dc5 lab8 11. h4 cd4 (11. .. h5!?=) 12. lLJd4lLJd4 13. ~d4
~c5 14. ~c5 [14. c4 ~b6 15. ~c5 lLJc5 16. cd5lLJe4 ~d4 14. ~d4 ~c5 15.lLJb5!? (I5.lLJe2 ~d4 16.lLJd4
17. ~c2 ed5(0) lLJc5= Kamsky - Morozevich, Am- h5!=) ~d4 16. ttJd4lab4D 17. lLJe2 .§b2 18. rJi;d2
sterdam 1996 - 67/366; 13. c3!?; 13. c4!?i Morozevich (K. van der Weide - Atalik, Augsburg 2004/05 -
71 10 ... ~d7 11. a3 ~e8 12. ~eI f6 [I2 ... lac8 13. 92/(267» lLJc5 19. lahb 1 lab 1 20. lab 1 Wd7 21. lLJd4
ladl ~c7 14. b4lLJd7 15. lLJb5 ~b8 16. ~d3+ Ivan- rJi;c7= Atalik) 11. lLJd4 lLJd4 12. ~d4 ~c5 13. lLJe2
chuk - Morozevich, Amsterdam 1996 - 67/367; ~d4 14. lLJd4 lLJc5 15.0-0 0-0 16. b4 lLJe4! 17.
12 ... d4!? 13. ladl ~b6 14. lLJd4 ~b2 15. lab 1! ~a3 ~e4 de4 18. lLJb3 ~f2D 19. rJi;f2 ~b7= Kruppa -
16. lLJdb5 ~a5 17. ~f2+ Ivanchuk, Sulypa) 13. ef6 Savchenko, Minsk 1996 - 66/(249)
laf6 6 ~g6+ Morozevich 81 11 ... ~e7 12.0-0 g6 13. ~f2 h5 14. lLJe3 lLJb6
72 13. ladl lLJc5 14. f5+ Morozevich 15. b3!? c3 16. ~eI+ Frolyanov - Riazantsev, Saint
Petersburg 2003 - 89/259; 11 ... h5 12. 0-0 ~e7
73 8. dc5 ~c5 [8 ... lLJc5 9. ~d3 ~e7 10. lLJd4
[12 ... a5!?J 13. a3!? lab8 [13 ... ba3!?oo Glek) 14. ab4
~d7 11. 0-0 lac8 12. rJi;hI 0-0 13. lLJc6?! ~c6 14.
~b4 15. c3 ~e7 16. lLJg5 lLJf800 Shirov - Glek,
f5? lLJd3 15. ~d3 f6!!+ Chandler - Andersson, Sara-
Deutschland 1995 - 65/275
jevo 1985 - 39/361; 14. ~d4oo; 13. ~h7=; 13.
~f3oc Chandler) 9. ~c5 lLJc5 10. ~d3 [10. ~d2 d4 82 Franzoni - Dreev, Luzern 1993 - 59/325
11. b4 (Velimirovic - Raicevic, Jugoslavija (ch) 1981 83 9 ... b4 10. lLJa4 cd4 11. lLJd4lLJd4 12. ~d4 ~e7
- 31/352; II.lLJe2 d3+; II.lLJdIlLJe4 6 ~a5+) dc3 13.0-00-0 14. ~e3 a5 15. c4 dc4 16. ~c4 ~a6 17.
12. ~d8 lLJd8 13. bc5 ~d7 6 lac8+) ~b6 11. ~d2 ~a6 laa6 18. laacI ~b8 19. ~d3 ~b7 20. ~c4+
C 11 134

Reefat - Bareev, Yerevan (01) 1996 - 67/(368); 9••• 92 12 ... ltJd4 13. ~d4ltJe4? 14. b4 ~c7 15. ltJe4
~b7 10.0-0 [10. a3lac8! l1.ltJdl (11. 0-0 ~b6= de4 16. c4 0-0 17. cb5 ab5 18. ~b5 laa3 19. laa3
Shirov) cd4 12.ltJd4 ~c5 13. c3ltJa5! 14. ~c2ltJc6! ~cl 20. rJi;f2 ~a3 21.laal ~b3 22. ~a4 e3 23. rJi;g3
15. ~d3 g5!00 Topalov - Shirov, Wijk aan Zee 1999 ~d5 24. ~d5 ed5 25. ~c6+- A. Kogan - Komarov,
- 74/3031 ~b6 l1.ltJdl cd4 12. ltJd4ltJd4 13. ~d4 France 2006 - 96/(203); 13 ... ltJa4+ Nogueiras
~d4 14. ~d4 ~c5 15. c3 rJi;e7 16. ltJe3 ~d4 17. 93 14 ... ltJd 7!? 6. f6 Nogueiras
cd4+ A. Sokolov - N. Gouliev, Bethune 2004 - 94 17. c4+ Dominguez - Nogueiras, La Habana
92/267; 9... ~e7 10.0-00-0 - 7 ... ~e7 2005 - 93/217
84 10. 0-0 cd4 11. ltJd4 ~c5 12. laadl ~b7 13. 95 10... c4?! 11. g4 h5 12. gh5 lah5 13. ltJg3 lah8
~f2ltJd4 14. ~d4 ~d4 15. ~d4lac8 16. a3 rJi;e7 17. 14. f5?! ef5 15. ltJf5 ltJf6! 16. ltJg3 ltJg4 [16 ... ltJh5
laf2 ~d4 18. lad4 ltJb6+i~ Minic - V. Kovacevic, 17. ltJe2!+) 17. ~f4 ~e6 18. c3 ~e7 [18 ... ltJe7!?)
Jugoslavija (ch) 1977 19. ltJg5!+ Kasparov - Radjabov, Linares 2003 -
85 10 ... f6 11. c3 ~e7 12. 0-0 0-000 Chandler - 87/270; 14. h4!? Kasparov; 10... g6 11. dc5 ~c5 12.
Her. Franke, Lugano 1985 - 39/(361) ltJed4+ [6. b4) Pikula - Jeremic, Topola 2004
86 11. .. a5 12. c3 ~a6 13. ~a6 ~a6 14. f5!? bc3 96 11. .. ~a6?! 12. f5! b4 [12 ... ef5 13.ltJf4 cd4 14.
15. bc3 ef5 16. ltJg5 ltJe7 17. dc5 h6 18. ltJf3 g5 cd4 ltJe7 15. ~d3 b4 16. ab4 ~d3 17. ltJd3 a4 18.
(Riazantsev - Zielinska, Hamburg 2005 - 96/206) 0-0+) 13. ltJf4! [13. fe6?! fe6 14. ltJf4 bc3 15. bc3
19. c6! ltJc6 [19 ... ~c6 20. ltJd4 ~a6 (20 ... ~g6 21. ~fl (15 ... cd4 16. cd4 ltJd8 (Efimenko - Kobylkin,
ltJb5 rJi;d8 22. c4 f4 23. ~d4 ~e6 24. cd5 ltJd5 25. Ukraine (ch-m/2) 2004 - 91/246) 17. ~d3 ~d3
ltJdc3+-) 21. ltJf5 ltJf5 22. ~d5! ltJe3 23. ~t7 rJi;d8 18. ~d3 ~a6 19. ~a6 laa6 20. rJi;e2+ Efimenko)
24.ltJe3 ~a7 25. e6! ~e3 26. rJi;hl+) 20. ~d5ltJe7 16. lafl cd40 (16 ... ltJd8?! 17. c4! dc4 18. d5+
21. ~d2!? [21. ~d6ltJg6 22. ~a6 laa6 23. ~d4 f4 Predojevic) 17. cd4ltJd8 18. rJi;f2 ~e7 19. rJi;gl 0-0
24. e6 fe6 25. ~h8 ltJh8(0) f4 22. ~d4 ~e6 23. ltJf2 20. h4!+~ Predojevic - A. Jurkovic, Bizovac 2006
~g7 24.ltJe4 0-0 25.laael + Riazantsev - 96/205) bc3 14. bc3 cd4 15. cd4 ltJd8 16. ~d3
~7 13 ... ~c5 14. c3+ O. Salmensuu - Dolmatov, ~d3 17. ~d3 ~a6 18. rJi;e2+ Efimenko
Ubeda 2000 97 17. f5 0-0 18. f6 g6 19. ~h4 lae8 20. laf2+
88 16. ~c5ltJc5 17.ltJc3 lab8 18.laabl d4 19. b4 Predojevic
dc3 20. bc5 lab 1 21. lab 1 rJi;e7 22 . .§C 1 lad8= Dreev 98 10. ltJg5 cd4 11. ~d4 ltJd4 12. ~d4 ~c5 13.
~d2 ~b600 A. Ivanov - D. Lintchevski, Saint Pe-
89 De Firmian - Dreev, Manila (izt) 1990 - 49/329
tersburg 2005 - 95/(206)
90 9 ... ~b7 10. dc5 [10. g3 ~a5! 11. laa2!? lac8 99 11. ltJd4 ltJce500 Zhang Zhong - Roiz,
(11. .. ~c7oo;411. .. g5!?) 12. ltg2 b4 13. ab4 ~b4 14.
Beer-Sheva 2005 - 95/206; 11. .. ltJde5 !?oo~ Roiz
0-0 (Ponomariov - Bareev, Khanty-Mansiysk (mJ2)
2005 - 95/205) ltJb6!= Ponomariov; 10. ltJe2 lac8 100 17. rJi;b 1 lab8oo~ Anand - Morozevich, Mo-
11. ltJg3 ~e7 12. ~e2 0-0 (12 ... g6?! 13.0-0 0-0 naco (blindfold) 2005 - 95/(206)
14. c3!+ S. Solovjov - A. Vunder, Saint Petersburg 101 9 ... ~a5 1O. ~d3 b4 11. ltJe2 ~c5 12. 0-0 0-0
2005 - 93/(217» 13.0-0 cd4 14. ltJd4 ~c7 15. c3 13. rJi;hl ~b7 [13 ... g6 14.laael 6. f5, ~c5, ~h6+~)
ltJc5 16.laabl .§fd8 17. ~el+ 6.ltJh5i S. Solovjov) 14. ~h7! rJi;h7 15. ltJg5 rJi;g8 16. ~d3 (Short -
ltJc5?! 11. ~f2ltJe4 12.ltJe4 de4 13. ltJd2 Cjje7 14. Agdestein, Nrestved 1985 - 40/(360» f50 17.ltJe6+~
c4 bc4 15. ltJc4 ltJd5 16. ~c5+ Carlsen - Bareev, Nunn; 9... ltJc5 10. ltJd4 [10. a3 ~b7 11. lad 1 ltJe4
Khanty-Mansiysk (mJ2) 2005 - 95/204; 10 ... ~c5!? 12.ltJe4 de4 13. ~f2 ~c8! 14.ltJd2ltJe7 15. c4ltJf5!
Bareev 16. cb5 ltJe3 17. ~e3 ~c5 18. ~c3 0-000 Suetin -
91 10. ladl b4 11. ab4 ~b4 12. b3 ~b7 13. laal Barcza, Minsk 1962; 1O. ~d3 ~b7 11. ~f2 ltJd3 12.
cd4 14. ltJd4ltJd4 15. ~d4 ~c5 16. ltJe2 (Y. Quezada cd3 d4!? 13.ltJd4ltJb4 14. 0-0 ~c5 15.laadlltJd500
- Sieiro-Gonzalez, Cuba (ch) 2005 - 93/(217» a5=; Goldgewicht - Ruckschloss, Cappelle la Grande 1991;
1o. ~e2 b4 11. ltJd 1 lab8 [11. .. c4 12. a4 c3 (Anand - 10. ~f2 ltJe4 11. ltJe4 de4 12. ltJd2 ~b7 13. ltJb3
Ivanchuk, Monaco (rapid) 2005 - 93/(217» 13. ~d3+ ltJb4 14. ladl ~c7 15. c3 ltJd5 1/2 : 1/2 Nunn -
Nogueiras) 12. a4 [12. c3 bc3 13. ltJc3 cd4 14. ltJd4 Andersson, Nrestved 1985 - 40/(360») ~d7 11. ~d3
ltJd4 15. ~d4 ~c5 16. ~c5 ~c5 17. b4 ~a700 E. ltJd4 12. ~d4 b4 13.ltJe2 ~e7 14.0-00-0 15. ~e3
Rodriguez Guerrero - H. Herraiz Hidalgo, Platja de lac8 16. laf2+ G. Hernandez - Sisniega, Mexico
Muro 2005 - 96/(203») cd4 13. ltJd4 ltJd4 14. ~d4 1992 - 54/266
~c5 15. ltJf2 0-0 16. 0-0 ~d4 17. ~d4 ltJc5 18. 102 10. ltJdl ltJc5 [10 ... ~c5 11. ~d3+ Lutz -
ltJd3 ltJd3 19. ~d3 ~d7= Lutz - Glek, Belgique Valsser, Biel 1995) 11. ~d3 ~b7 [6. d4, ~a8-h 1) 12.
2005 - 96/(203); 10.labllab8 [10 ... b4 11. ab4 ~b4 0-0 d4!? 13. ~f2 ~e7 14. b3 [6. ltJb2-c4) f6!oo
12. ~e2 g5 13. fg5 cd4 14. ltJd4 ltJde5 15. 0-0 Kamsky - Lautier, New York 1991 - 51/273; 10.
~g7 16.laf4+~ Short - Zhukova, Gibraltar 2006- ltJe2ltJc5 11. ltJg3!? ~e7 12. ~f2 ~a5 13. ~e2 h5
96/203) 11. g3 [11. ltJdl b4 12. ab4 lab4 13. c3 lab8 [13 ... b3!? 14. ~d2ltJb4 15.0-0 ba2(0) 14. h4 g6 15.
14. ~d3 cd4 15.ltJd4ltJd4 16. ~d4ltJc500 Enders- 0-0 ltJa4! [15 ... ltJd7?! 16.lafcl! ~c5 17. ~c5 ~c5
Schmittdiel, Passau 1998) b4 12. ab4 lab4 13. ltJe2 18. ~c5 ltJc5 19. c4!+ Yudasin - Machulsky, Haifa
ltJb6 14. c3 ltJc4 15. cb4 ltJb4 16. ~c3 ltJe3 17. 1989 - 48/(390») 16.laabl ~c5= M. Gurevich
rJi;f200 Komarov; 10.ltJe2 ~d2 11. ltJd2 ~b7 12. c3 103 14. ~f2 ~f2 15. rJi;f2 lab8 16. rJi;e3 lab6 17.
~e7 13. g3 0-0 14. ~h3 cd4 15.ltJd4ltJd4 16. ~d4 ltJd4 ~d7 18. ~d3 rJi;e7 19. lahfl ltJd4 20. rJi;d4
a5 17. rJi;f2 ~c6 18. b4+ Macieja - Malakhatko, lac8= Fedorowicz - Valsser, New York 1998 -
Ku~adasi 2006 - 96/(203) 74/(304)
135 C 11

104 15 ... ~b7?! 16. lah3+ Ziatdinov - Glek, ~b6 [19. ltJfd4ltJc5 20. f5 ltJe4 21. ~f3 O-O!+ S.
Ku~adasi 1990 - 49/(328); 15... as 16. h5+ Magem Berndt - Glek, Deutschland 2003 - 89/260) lab6 20.
105 Magem - Vaisser, Andorra la Vella 1998 - ltJfd4=; 16.lafdl h6 17.ltJed4 0-0 18. ~h4?! laa7!+
74/304 Mainka - Glek, Recklinghausen 1995 - 65/276; 18.
106 11. b4!? ltJb4 12.ltJb5 O-O! 13. ~b4 ~b6 14.
ltJb3= Glek; 16.ltJg3ltJa4 [16 ... g6 (XltJg3) 17.ltJe2
a4 ab5 15. a5! ~a7 16. ltJd4 [16. ~b5? lab8+) ~d7 lab8 18. ~a6 ltJa6 19. ltJed4 ltJc5 20. ~h4 ltJe400
17. ~d300 BolI- J. Jezek, corr. 1988/90 - 50/(311); Lutz - Glek, Deutschland 1995 - 65/277) 17. ~b6
[17.ltJd4?! g6 (17 ... ltJb2!? (A. Abreu - Vilela, Santa
II.ltJd4 ~d7 12. ~f2ltJd4 13. ~d4 ~b6 14. a3 0-0
15. lad 1 a5!= Abramovic - P. Popovic, Stara Pazova Clara 1999) 18. ~a6laa6 19.1tJh500~) 18. laael!?
1988 - 46/(364); 11. ~d3 b4 12. ltJe2 ~b6 13. ltJb2 19. ~a6 laa6 20. f5! ef5? 21. e6!oo Blatny -
ltJed4 ltJd4 14. ltJd4 a5 15. ~e3 [15. ~b5 ~d7 16. Glek, Wien 1996 -71/(293); 20 ... ~d7!; 18 ... h5!?+
~d7 ltJd7 17.0-0 0-0 18.laae 1 laac8 19. f5 ef5 20.
Glek) ltJb6 18. ltJd4 g6 19. ~a6 laa6 20. a3 ba3 21.
~hl g6 21. e6 fe6 22. lae6 ~c5 23. lafel ltJf6+ (6
laa3 ~d7= Votava - Glek, Deutschland 1997 -
ltJe4) Rohde - Gulko, New York 1989 - 47/(350») 71/293
0-0 16. 0-0 ~a6 17. g4!? ltJe4! 18.laael f619.ltJf3 113 17. ~b6ltJb6 18. b3 [18. ltJed4ltJa4 19. labl
~e3 20. lae3 ltJc5= Nunn - Korchnoi, Amsterdam ltJc5! 20. lafd 1 0-0 21. ~g 1 a4 22. ~f2 lafb8+ Vehi
1988 - 46/(364) Bach-Glek, Biel 1997-71/293)a4! [18 ... 0-019.
107 12. b4!? ltJb4 [12 ... ltJd7 13. a4 ltJb4 14. ab5 ~a6laa6 20. a3 ba3 (20 ... ltJd7? 21.laal + Macieja-
~f2 15. ~f2 ltJc2 16. laa500 Sherzer - Glek, Buda- Cs. Horvath, Krynica 1998 - 75/268) 21.laal a422.
pest 1998 -78/(297); 13.lab1!?) 13. lab 1 d4!? [13 ... laa3 laaa8!= Macieja) 19. ltJfd4 0-0= Sedlak -
ltJc6 14. ~b5 ~d7 (14 ... ab5 15 . .§b5 ltJd3 16. cd3 Vuckovic, Valjevo 2000
~f2 17. ~f2 d4 18. ltJe2+ Zelcic - B. Kovacevic, 114 8. a3 cd4 [8 ... a6 - 6 ... a6) 9.ltJd4 -7 ... cd4; 8.
Hrvatska (ch) 2000 - 78/(297» 15. 0-0 ~a7 16. ~e2 cd4 9.ltJd4 - 7 ... cd4
~c6 ~c6 17.ltJd4! (17. f5?! ef5 18.ltJd4ltJa4! 19. 115 10 ... ltJb4!? 11. cb4 ~b4 12. ~f2 b5 13.ltJc5!?
ltJc6 ~f2 20. laf2 ltJc3= Wiersma - Radjabov, [13.ltJb2 ~c3 14. ~c2ltJb6 15. ~e2 b400 Z. S~k­
Groningen 1999 - 78/(297») ltJa4!? (17 ... lac8?! 18. Nizialek, Porabka 1987 - 44/(343)) ltJc5 14. dc5
f5 !+ Feletar - B. Kovacevic, Hrvatska (ch) 2000 - ~d7 15. a3 ~c3 16. lab 1+ J. Stanke - D. Paulsen,
78/297; 17 ... ~d7 18. f5 ef5 19. ltJd5 ltJe420. ~e3+) Deutschland 1995
18. ltJa4 ~a4 19. lab4 ~d7 20. latbl + Feletarl 14.
116 11. g3 ~e7 12. ~h3 b5 13.ltJc5 a5 14. a3 ab4 15.
ltJd4ltJe4 15.ltJe4 ~d4 16.ltJd6 ~e7 17. ~d2 ~d2 ab4 laal 16. ~al ltJc5 17. dc5+ Svidler - Bareev,
18. ~d2 ltJc6 19. g3 f6= J. Dworakowska - Kiria-
Russia (ch) 1997 - 69/279; 11. ltJc5 ~e7 12. ltJd7
kov, Coventry 2005
~d7 13. a4 0-0-0 14. g3 f5 15. h3 h5 16. ~e2 g6 17.
108 12 ... ~b7?! 13.0-0 0-0-0 14. a3!+ Khalifman ~ d2 ladg8 18. ~f2 ltJd8 19. ltJg5 + Khalifman -
- Speelman, Miinchen 1992 - 54/265; 12... lab8 13. Vaganian, Moscow 1990 - 49/(328)
0-0 ltJb4 14. lafdl ltJa4 [14 ... O-O?! 15. ltJe2 ~d7
117 12. a3 f5 [12 ... b5 13. ltJc5+ Short - Sav-
16. ltJed4+ Anand - Bareev, Dortmund 1992 -
54/264) 15.ltJa4 ba4 16. ~b6 [16. b3 ab3 17. ab3= chenko, Megeve 1994 - 62/(323)) 13. lagl ltJd8
Bareev - King, Hastings 1990/91 - 51/(273)) lab6 [13 ... ltJf8 14. g4 fg4 15.lag4 g6 16. ~f2 b6 17.ltJb2
~d7 18. a4 a6 (18 ... O-O-O!? Short) 19. ~bl+ Short-
17. b3 ab3 18. ab3 ~e7 19. ~f2 ~d7 20. ltJd4 h6
21. ~e3 f6 22. c3ltJd3 23. ~d3 g5= Khalifman- Psakhis, Moscow (01) 1994 - 62/323; 16... ltJd8! 6 17.
Bareev, Moscow 1992 - 55/(286) ltJb2 a6~) 14. g4? fg4 15. lag4 g6 [Xf4, f5) 16. ~f2
ltJf7 17. ~h4 ltJf8 18. ~e7 ~e7 [XltJa4, ~e2) 19.
109 14 ... lab8 15. ~hl ltJd3 16. cd3 ~f2 17. laf2 ltJb2 [6 a4) a5!+ Lutz - Vallejo, Pamplona 1996/97
~a6 18. ladl+ Romero - Schwartzman, Wijk aan -681251; 14.h3!?Lutz; 12.g4b513.ltJc5a514.a3
Zee 1995 - 63/241 0-0 15.0-0 ab4 16. ab4laal 17. ~al ltJc5 18. dc5
110 15.lafdl 0-0 16. ltJed4 lafc8 17. ltJb3 ltJa4= f6 19. ef6 ~f6 20. g5! d4!? [20 ... ~d8 21. ~cl ~b8
Kuczynski - Glek, Deutschland 1995 - 65/(276); 22. ~d2 ~c7 23.ltJd4ltJd4 24. ~d4 ~b7 25. ~d2!+
15. b3 0-0 16. ~hl lafb8 17. laadl ltJe4! 18. ~h4 Kamsky - Bareev, Madrid 1994 - 60/277) 21. cd4
~e3!? [18 ... h6 19. f5! ef5 20. ltJf400i Lautier - ~d8 6 ~b7, ltJe700 Bareev
Glek, Biel1996 - 67/370) 19. ttJegl!oo Glek 118 12 ... 0-0 13. ~bl!? [13. ~el b5 14.ltJc5 a5=
III 15 ... ~d3 16. cd3 ~b5 [16 ... lab8 17. laadl! Chandler - Vaganian, Leningrad 1987 - 43/354) b5
(17. f5? ef5! 18.ltJf4ltJe6!+ Nunn - Nogueiras, Rot- 14.ltJc5 a5! 15. a3ltJc5 16. bc5lab8 17.ltJg5!? g6D
terdam 1989 - 47/351) 0-0 18. ~h4 f6!? 19. ltJg3 18. ~el+ 011- Vaganian, USSR (ch) 1989 - 48/391;
(Mokry - Bruk, Haifa 1989 - 48/390) fe5 20. fe5 12 ... f5 13. ~f2?! [13. ltJg5?! ltJf8 14. g4 h6 15.
lab7+; 19 ... lab7!? Mokry) 17. f5ltJd3 18. ~h4ltJde5 ltJh3 fg4?! 16. ~g4 b6! (6 g6; 16 ... g6?! 17. b5!
[18 ... ltJb2 19. ltJed4 ltJd4 20. ltJd4 ~d7 21. ~g5 ltJd8 18. f5! ef5 19. ~f3 ~e6 20. ltJf4 ~g5 21.
lag8 22. fe6 fe6 23. laf6 laa6 24. ~h5 g6 25. ~h3 ltJc500 Kamsky - Bareev, Biel (izt) 1993 - 58/318)
~f8 26.lael00 J. S. Morgado) 19. ltJe5 ltJe5 20.ltJd4 17. f5 ef5 18. ~f5 ~f5 19. laf5 ~d7=; 15 ... b6!?+
~b8Doo J. S. Morgado - I. Carlsson, corr. 1996 - Bareev; 13. ltJc5?! ltJf8! 14. ~a4 b6 15. ltJa6 ~d7=
67/369 Short - Bareev, Novgorod 1994 - 61/284) b6! 14.
112 16. b3 h6 17.laadllab8 [17 ... lac 8 18.ltJg3 g6 ltJb2 ltJf8 15. ~h4 a5! 16. b5 ltJg6! 17. ~g3D ltJd8
19. ltJe2 ~b7 20. ltJfd4 ltJe4 21. ~h4 ~b600 Lutz - 18. a4!= Anand - Bareev, Linares 1994 - 60/276;
Zifroni, Tel Aviv 1999 -75/(268») 18. ~a6ltJa6 19. 15. a4; 13.ltJb2!+ 6 a4, ~c2, ltJdl-f2 Anand
C 11 136

119 13. lLJb2 a5 14. a3 ab4 15. ab4 laal 16. ~al Ehlvest - Monin, USSR 1986 - 44/(343» lab8 18.
lLJb6 17. ~a2! ~a7! 18. ~a7 lLJa7 19. laal lLJc620. lacI! 0-0 (18 ... ~e7 19. lLJc5 lLJc5 20. lac5+ X~e7
lLJe 1 ~b7 21. lLJc2 ~d7= Blatny - Vaganian, Haifa Ghinda) 19.1LJc5 lLJc5 (19 ... lab 2 20. lLJd3!+ Ghinda
1989 - 48/392 - Dizdar, Politehnica - Bosna 1987 - 44/343) 20.
120 16. lLJd4 lLJd4 17. ~d4 ~d7 18. ~d2 ab4 19. lac 5 lab 1 21. ~d2 ~a6 22.lacllab2 23.lac2labl 24.
ab4laal 20. laal ~b7 21. ~a2 ~c6 22. ~g4laa8! lLJel!+ Yudasin - Palatnik, USSR 1987 - 44/(343)]
23. ~a8 ~a8 24. laa8 ~a8 25. f5 ef5 26. ~f5 ~c6= 15. ~a6 ~a6 16.lLJb2lLJc5 17. ~b4 ~d3! 18. ~a4!+
Anand - Dreev, Biel (izt) 1993 - 58/317; 18.labl!? Timman - Jussupow, Bugojno 1986 - 41/338; 16 ...
Dreev ~a500 Jussupow
121 17. laae 1 ab4 18. ab4 laa3 19. lLJd4 lLJd4 20. 130 14 ... ~a6 15. lLJf3 lac8 [15 ... d3 16. lLJb2 lLJc5
~d4+ Kruppa - Dokhoian, USSR (ch) 1991 - 17. ~d3 ~d3 18. lLJd3 lLJe4 19. ~e3! lac8 20. lac 1
53/(271 ) 0-0 21. ~b3 lLJc3 22. lac2 lac4 23. lLJd2!? d4 24.
122 10. ~f2 ~a6 11. h4 ~e7 12. ~a6 ~a6 (Ochoa ~f2 laa4 25. lLJb 1!+ Van der Wiel - Ree, Wijk aan
de Echagiien - B. Sarmiento Alfonso, Las Palmas Zee 1984 - 37/319] 16.lLJd4 0-0 17. ~a6 ~a6 18.
1994) 13. lafl 6. ~g 1= Savchenko lael+ Timman - J. Donaldson, Lugano 1983 -
35/(383)
123 11. .. lLJb4 12. cb4 ~b4 13. ~c2! [13. ~b4 ~b4
14. ~f2 b5 15. lLJc5 lLJc5 16. dc5 ~c5 17. ~d4 ~d4 131 15. lLJb2 lLJc5 16. lLJb3 ~a3! 17. lLJd3 lLJe4 18.
18. lLJd4 ~d7 19. ~e2 ~e7 20. a3! (Xb4) a5 21. ~gl ~a6 19. lLJf2 ~fl 20. ~fl laac8 21. ~d4 (J.
lahbl lahb8 22. ~e3 lab6 23. ~dl laab8 (23 ... f6? Horvath - Lalic, Zenica 1987 - 43/355) lac4! 22.
24. ~c2 h6 25. h4+ Karjakin - S. Ernst, Wijk aan ~e3 lafc8oo; 22 ... a5! 6. a4+ Lalic
Zee 2005 - 93/(217); 23 ... g6+) 24. ~c2 b4 25. ab4 132 17. ~gl ~a6 18. ~a6 ~a6 19. h4!? [19.lLJd4
ab4 26. ~a4+; 19 ... b4!= Karjakin; 13. lac 1 ~d2 14. laac8 20. h4lac3 21. lah3 lah3 22. gh3 ~a3 23. ~b3
lLJd2 b5 15. lLJc3 b4 16. lLJd5!? ~d5 (16 ... ed5 17. ~e7oo] lLJg3 20. lah3 [20. lLJd4lLJhl 21. ~hl ~a3!
~c4 dc4 18.lLJc4 ~d5 19. lLJd6 ~e7 20. 0-0 ~a6! 22. ~b3 ~b3! 23. ab3 lafc8 24. b4 (Tseshkovsky-
21. laf2+; 18 ... ~a2!?) 17. lLJc4 0-0 18. ~e2 ~g2! Dolmatov, USSR (ch) 1986 - 41/337) a5! 25. b5
19. ~f3 ~h3 20. ~a8 ~h4 21. ~d2 (21. ~e2 ~a600 a4! 26. lLJc6 a3 27. lLJd3 ~f8+] lLJe2 21. ~h2 lLJf4
Nijboer) ~f4 22. ~c2 ~a600 Nijboer - Y. Visser, 22. lag3 f6 23. ef6 laf6 24. ~d4 laaf800 Dolmatov,
Hoogeveen 2002 - 86/284] ~d2 14.lLJd2 b5 15.lLJc3 Dvoretzky
b4 16. ~a4!+ Stnpunsky - S. Hmadi, Pardubice 1995 133 14 ... lLJc5 15.lLJc5 bc5 16.0-0 g6 17. lac 1 ~b6
124 12. g3 b5 13. lLJc5 ~a3!r 1/2 : 1/2 Alekseev - (Liberzon - Czerniak, Israel (m) 1975 - 20/239) 18.
Drozdovskij, Kochi 2004 - 92/(268); 12. ~c2 ~e7 ~a4 ~d7 19. ~a3 lac8 20. ~a6+ Z. Krnic
13.lLJb2 b5 14. ~e2 ~b7 15.0-0 a5 16. a3 1/2 : 1/2 134 15 ... ~d3 16. lLJd3 lLJc5 17.lLJf2!? lLJa4 18.0-0
Landa - Shaposhnikov, Russia 2004 - 92/(268) lLJc3 19. ~g4 0-0 20. lLJf3+ Timman - Korchnoi,
125 12 ... ~b7 13. g3 ~c7 14. ~h3lLJe7 15.0-0 Brnxelles 1987 - 43/356
g6 16. ~c2 ~g7 17. lLJb2 a5 18. b5+ Deepan 135 17. ~e2!? ~a3 [17 ... d3 18. ~e3 ~a3 19.
Chakkravarthy - Barna, India (ch) 2004 - 92/(268) ~d4+] 18. ~b5 ~e7 19. 0-0 ~e3 20. laf2 lahc8
126 17.lLJb2lLJb6 18. a4lLJa4 19. lLJa4 ba4 20. laa4 21. lLJfl!? [21. ladl g6! 22. lLJfl ~a3 23. lad4 ~a2
~d7 21. laa2 [21. lafal !?] a5! 22. lafal 0-0 23. ba5 24. lLJg3 (24. lLJa4 ~al00 Van der Sterren - M.
laa6= Frolyanov - Shaposhnikov, Saint Petersburg Gurevich, Tallinn 1987 - 43/357) ~b3 25. ~e2
2004 - 92/268; 17.lLJc5!? Frolyanov, P. Skatchkov lLJd7 26. ladl lac3 27. lLJd3 laac8 28. laffl a5? 29.
127 10... ~d8 11. lLJd4 lLJd4 12. ~d4 lLJb8 13. a3 f5!+ Chandler - M. Gurevich, Leningrad 1987 -
lLJc6 14. ~b5 [14. ~e3 g6 15. ~d3 ~g7 16.0-0 43/358; 28 ... ~c4!oo Chandler] ~c3 22. laf3 d3 23.
0-0 17. lLJc5 f6= Liberzon - Petrosian, USSR 1968] lad 1 ~d4 24. ~hl lLJe4 25. lLJd3 lac2 26. lLJe3+
~d7 15. ~c6 ~c6 16. 0-0 ~e7 17.lLJc5 b6 18.lLJd3 Nunn - Zysk, BRD 1987 - 44/(343); 17. a4! [6.
g6 19. a4+ [6. a5i~] Husenov - Kolpakov, USSR ~e2, lLJf3+ Ghinda] 0-0 18. ~e2 ~e2 19. ~e2+ R.
1975; 10... ~c7 l1.lLJd4lLJd4 12. ~d4lLJb8 13. ~d3 Mayo - G. Davies, corr. 1984
lLJc6 14. ~f2 g5 15. b5 lLJa5 16. 0-0 lLJc4 17. b6 136 14. lLJb2 gf4 15. lLJd3 b6 [15 ... O-O? 16. ~g4
lLJb6 18.lLJb6 ab6 19. fg5+C Anand - U. Bonnaire, ~h817. ~f4f618. ~d4+-Yewdokimov-Monin,
Frankfurt 1994 USSR 1987 -43/(35.?)] 16. ~f2 [16. ~g4 (H. Kriinzle
128 13 ... b5 14. lLJb2 lLJc5 15. ~d3 0-0 16. 0-0+ - A. Hinteregger, Osterreich 1995) ~a6 17. ~f4
Korchnoi - Gurgenidze, USSR 1967 - 4/224 lac8! 18. ~d4 ~c3+ Anand] ~a6 17. lLJf3 lac8!oo
129 14.labl ~a6 15. ~a6 ~a6 16. lacl [16. ~b3 Anand - Dreev, Madras (m16) 1991 - 51/274
lac8 17. ~b4 ~d3 18. lab3 ~a6 19. ~dl lLJc5 20. 137 14 ... a6?! 15. ~d3 [15.lLJb2lLJc5 16. ~d3 ~d7
lLJc5 bc5 21. ~b7 ~b7 22. lab7 0-0 23. ~c2 f600 17. 0-0 ~a2 18. fg5 ~a3 19. lLJf3+ Kuczynski -
Malaniuk - Lputian, Lviv 1986] 0-0 17. lac7 lafc8! Dolmatov, Polanica Zdr6j 1993 - 58/(317); 0 15 ...
18. lad7 ~d3 19. lLJb3! ~b5 [19 ... ~e4=] 20. lad6 gf4 Kaminski] gf4 16. 0-0 b5 [16 ... lLJe5 17. lLJb6
~a400 Felsberger - Lalic, Oberwart 1986 - 43/(355); lab8 18. lLJc8!? lac8 19. lab 7 lLJd3 20. ~h5 0"':"0 21.
14. ~c2 ~b7 15. ~c7 ~a6 16. ~a6 ~a6 17. ~c6lac8 lLJe4! lacl 22. lacl lLJcl 23. lLJf6 ~g7 24. lLJe8 ~h8
18. lLJc5! lac6 19. lLJa6 g5!oo Timman - Jussupow, 25. ~e5 f6 26.lah7 1 : 0 Kalegin - Okotchik, Russia
Tilburg (m14) 1986 - 41/336; 14. ~b3 ~a6 [14 ... g5 1992 - 56/(305)] 17. lLJb2lLJe5 18. laf4lLJc4 [18 ...
15. ~b5! gf4 16. ~a5 ba5 17.lLJf3! (17. ~b5!? ~e7 lLJg6 19. ~g6 hg6 20. lLJf3 ~b6 21. lLJd3 0-0 22.
18. lLJf3 lab8 19. ~c6 f6 20. ~d7 ~d7 21. lLJc5+ lLJfe5 laa7 23. ~f3 ~d6 24. laf6 lac7 25. lafl 1 : 0
137 C 11

Kalegin - Chigvintsev, Russia 1992 - 56/(305») 19. 147 12. ~d2 ~b2!? [12 ... lLJc5 13. 0-0-0 ~d7 (6.
lLJdc4 dc4 20. ~e4+; 20. ~h5+ Kalegin lLJa4=) 14. ~d4! a6 15. h4 0-0-0 16. lah3 ~c6 17.
138 IS ... labS 16. lLJc5+ Short - Timman, Amster- lLJe2 rJi;b8 18. lac3 lLJa4 19. ~b6 lLJb6 20. lLJd4+
dam 1994 - 60/278; IS... rJi;e7 16. ~g4+ 1. Noomen Kasparov - Timman, Horgen 1995 - 65/278] 13. lab 1
- R. Ritsema, Nederland 1991; 16. ~c2+ Kaminski; ~a3 14. lLJb5 ~a2 15. lLJd6 rJi;e7 [15 ... rJi;f8 16. ladl
IS ... a6 16. ~d7 ~d7 17.lLJb6lad8 18. a4!+ 6. 0-0, ~b2? 17. ~e2 ~b6 18. c4 d4 (Shirov - Bareev, Wijk
laf4~ XV, h7 Ghinda aan Zee 2003 - 86/286) 19. ~h5! g6 20. O-O!!oo~;
139 16... lagS 17. 0-0 lLJe5 18. laf4 lLJg6 19. lad4 16 ... lLJc5!oo Shirov] 16. ~b4 [16.ladl?! b6 17. ~d3
e5 20. lad5 lLJf4 21. ~e5 lag2 22. rJi;h 1+ L. Schmitt - ~a5 18. c3 ~c5+ Almasi - Bareev, Monaco (rapid)
A. Slive, Boylston 1994; 16... d3 17. ~f2!? [17. ~h5 2003 - 87/(271)] a5 17.lLJc8 rJi;d8 18. ~e7 rJi;c8 19.
lag8oo] lLJe5 18. ~f4lLJg6 19. ~f6ooi Kammski lab7= Shirov - Bareev, Monaco (rapid) 2003 -
87/(271)
140 S... ~e7 9. ~f3lLJd4 1O. ~d4 f5 11. 0-0-0 0-0
12. g4!+ (i~) Gofshtein - KeQgis, USSR 1978 - 148 13 ... rJi;e7?! 14. h4 [14. ~d3 lLJb8 15. rJi;d2lLJc6
27/248; S... lLJb6 9. ~d3 ~d7 10. ~e2 lac8 11. 16. rJi;e3 ~d7 1/2 : 1/2 Gipslis - KeQgis, lurmala
lLJdb5!+ Petrosian - Donner, Venezia 1967 - 4/223; 1985 - 40/(359); 14. g3 lLJb8!? 15. rJi;d2 ~d7 16.
S... lLJcS 9. ~d2 ~d7 10. ~e2 ~e7 11. 0-00-0 12. ~d3 lLJc6 17. lLJf3 + Short - Chernin, Montpellier
~f3lac8 13.laadl rJi;h8 14. ~f2 ~a5 15. a3lLJd4 16. (ct) 1985 - 40/359] h5 15. lah3 a6 16. lac3! [6. 16 ...
~d4 lLJa4 17. lLJa4 ~a4 18. c3 a5 19. f5+ Radulov - lLJb8 17.lac7!] laa7 17. b4! [6. 17 ... lLJb8 18. b5 ab5
Hecht, Forsa - Helsinki 1972; S... a6 9. ~d2 ~c5 - 19. lLJb5] f6 18. lac 7 ! fe5 19. fe5 laa8D 20. c4 lae8
8... ~c5 21. cd5 ed5 22. laac 1+ Gofshtein - Chernin, Bmo
1993 - 58/320; 13 ... lLJcS 14. ~d3 ~d7 15. rJi;d2
141 10. ~d2lLJc6 11. 0-0-0 ~a5 12. rJi;bl ~d7 13.
rJi;e7 16. b3 g5?! 17. f5! ef5 [17 ... laag8 18. lahfl!
lLJb5 ~d2 14.lad2lLJd4 15.lLJd4+ V. Cibulskis - N.
ef5 (18 ... g4?! 19. laf4 lag5 20. laafl + Brenjo - P.
lakovlev, corr. 1986/91
Masic, lugoslavija 1998 - 73/(326); 18 ... h5 !?) 19.
142 11 ... ~aS 12. 0-0 ~c5 13. lLJb5! ~f2 14. laf2 lLJf5 ~f5 20. ~f5 g4! 6. lag5~; 20. laf5+] 18. lLJf5
0-0 15. ~h5+~ T. Taylor - 1. Barth, New York ~f5 19. ~f5+ P. MaSic; 16 ... f6; 16 ... f5!? Brenjo
1983; 11 ... ~e7 12. ~h5! [12. 0-0 0-0 13. lLJb5!?
149 Tal - Stahlberg, Stockholm 1961
~d7 14. c3 a6 15. lLJd4+ Tatai - Unzicker, Roma
1982 - 33/417] ~a5 13.0-0 g6 14. ~h6 ~f8 15. 150 13 ... a6 14. h4 [14. ~e2 rJi;e7 15. h4+ A. Da-
~h3+ Nunn - R. Sutton, England 1984 - 39/(362) nilovic - Kobylkin, Moscow 1997] h5 15. ~e2 rJi;e7
143 (Nunn - K.-J. Schulz, BRD 1985 - 39/(362»
16. ~f3 [16.lahdl!? 6. 16 ... lLJb8 17.lad5] lLJb8 17.
~d5!? ed5 [17 ... lad8 18 . .§dd 1 ed5 19. lLJd5 lad5 20.
17. ~h4! ~d6 18. ~f6lag8 19. ~e2+ Nunn
lad5=] 18.lLJd5 rJi;f8 19.1LJb6lLJc6 20.lahdllLJd4
144 9. ~e2 ~b6 10.lLJa4 ~a5 11. c3 ~d4 12. ~d4
21. lad4 (E. Sharapov - Nalivajko, Krakow 2002 -
lLJd4 13. ~d4 O-O! 14. 0-0 b6 15. ~dl ~a6 16. 86/(286» g5! 22. lLJa8 gh400 6. 23. lLJb6 h3~; 17.
b4!? [16.laf3 ~b5! 17. b4 ~a6 18.lLJb2 ~e2= Vera lad2+ E. Sharapov
- Borges, La Habana 1987 - 43/359] ~b5 17. laf3
~c4 (Mitkov - Danielian, Leningrad 1991) 18. ~f2 151 14. ~e2 lLJb8 15. lael [15. lad2 ~d7 16. ~b5
f6! 19. lLJb2 ~c7 20. ef6laf600 Vera a6 17. ~d7 lLJd7 18. lad4 laac8 19. lLJdl 1/2 : 1/2
Ehlvest - M. Gurevich, LenIngrad 1987) lLJc6 16.
145 9 ... a6 10.0-0-0 [10. h4 0-0 11. h5!? lLJd4 12.
lad2 ~d7 17. lLJb5!? g5!? 18. g3 gf4 19. gf4lahg8=
~d4 b5 13. h6! g6 14.0-0-0 (14. ~c5 lLJc5 15. b4!?)
Abramovic - Kaidanov, New York 1990 - 50/312
b4! (14 ... ~c7 - 9 ... 0-0) 15. lLJe2D a5 16. rJi;bl
~a6 17. lLJcl!oo Miladinovic; 10. lLJb3!? ~e3?! 11. 152 17.lahdl g6 18. b3! [6. rJi;b2, a4] a6 [18 ... ~c6
~e3+ Ziatdinov - Moskalenko, USSR 1985 - 19. ~f3 lLJd7 20. lLJe2 lahc8 21. lLJd4+ Leko -
39/362; 10... b6 Ziatdinov; 10. ~e2 ~d4 11. ~d4 b5 Ruzele, Debrecen 1992 - 56/305] 19. a4 ~c6 [19 ...
12. ~f2 0-0 13. 0-0 ~c7 14. ~d3!? (14. laael b4 lad8!? 6.lLJc6 Dreev) 20. rJi;b2 lLJd7 21. a5 lahb8 22.
15. lLJdl a5 16. ~d3 ~a6+ I. Zaitsev - Huzman , lad4lLJc5 23.lab4 b5 24.labd4laa7 25.lLJa2+ Dreev
Moscow 1989 - 47/(352» b4 15. lLJe2 a5 16. lLJd4+ - Bareev, USSR 1986 - 41/339
Huzman, Vainerman) lLJd4 [10 ... ~c7? 11. h4!? ~b4 153 13. a4 rJi;e7 [13 ... a5 14. lLJb5 rJi;e7 15. b3 f6! 16.
12. rJi;bllab8 13. a3 ~e7 14. ~d3lLJc5 15. ~f2lLJd4 ef6 gf6 17. rJi;d2 ~d7= Ki. Georgiev - M. Gurevich
16. ~d4 b5 17. b4! lLJd7 18. f5+ Rechlis - Dreev Manila (izt) 1990-49/335) 14. a5lLJd715. g3 g5 16~
Manila (izt) 1990 - 49/(332); 10 ... 0-0 - 9 ... o-oi rJi;d2 gf4 17. gf4 f6 18. lagl [18. ef6 lLJf6 19. ~d3
11. ~d4 b5!? 12. lLJe4 ~e7D 13. lLJd6 ~d6 14. ed6 ~d7 20. lLJe2 lahg8 21. lahgl rJi;d6 22. c3 1/2 : 1/2
lLJf6!? 15. ~d3 ~d6 16. f5 ef5!? 17.lahel ~e6 18. Short - Timman, Novgorod 1995 - 63/(243») fe5 19.
~f5 [18. ~f6 gf6 19. ~f5+) 0-0 19. ~f6 ~f5!? ~h3 ef4 20. laael00 Kasparov - Bareev, Novgorod
20. ~e7 ~g6 21. ~fS lafS (Ch. Lamoureux - M. 1997 - 71/(294); 13. ~d3 rJi;e7 14. 0-0-0 ~d7 15.
Gurevich, Clichy 1993 - 58/319) 22. lae3!+; 16. lahfl [6. 15 ... g5 16. f5) ~c6 16.lLJe2 f6!? 17. ef6 gf6
g4!? M. Gurevich; 11. .. 0-0 - 9 ... 0-0; 9 ... ~d4 10. 18.lLJd4 rJi;d6 19.1adellaae8 20. g4!+ Nijboer - M.
~d4lLJd4 11. ~d4 - 9 ... lLJd4 Gurevich, Groningen 1992 - 57/291; 13. 0-0-0 ~d7
146 10 ... b6 11. 0-0-0 ~b7 12. h4 ~e7 13.lah3 0-0 14. ~d3 h5 15.lLJe2 rJi;e7 16.lLJd4 - 13.lLJb5
[13 ... O-O-O?! 14. ~b5! ~d4 15. ~d7 ~d7 16. 154 14. 0-0-0 ~d7 15. lLJd4 h5 [15 ... lLJa4 16. ~d3
~d4+) 14. ~b5 ~d4 15. ~d4lLJc5 16. ~d3laac8 - 14. ~d3) 16. ~d3 g6 17. g3 a6 [17 ... ~c6 18.
17. g4 f5?! (Kalegin - Kruppa, Saint Petersburg ladel lLJd7 19. c3 laag8 20.lahfl? g5! 21. f5 g422.
1996 - 66/249) 18. lag 1+; 17 ... ~c6! Kruppa lae2 h4+ Nunn - Korchnoi, Luzem 1985 - 40/360;
C 11 138

20. h3!+; 19. h3! 6.lahfl-f2+ Hort) 18. h3 ltJc8 19. Georgiev - A. Jakab, Budapest 1998; II.ltJce2 ~e7
~d2 ltJa7 20. c3 ~b5 21. ~b5 1/2 : 1/2 Nunn - [11 ... ~c7?! 12. h4 b5 13.ltJc6 ~c6 14 . .§h3 ~b7 15.
Korchnoi, Bruxelles 1985 - 40/(360); 14. b3 ~d7 ltJd4 ~c7 (Nunn - Dokhoian, Wijk aan Zee 1990 -
15. ltJd4 a6 [15 ... laac8? 16. ~d2! lac7 17. ~d3 a6 49/332) 16. ~d3!+ Nunn) 12.ltJb3 ~e3 [12 ... b6!?)
(Lautier - Volzhin, Moscow 2003 - 87/271) 18. 13. ~e3 f6 14. ef6 ltJf6 15. h3 [15. g3 e5 6. ltJg4
lahfl ~e8 19. laael ltJd7 20. f5+ Lautier; 15 ... f6!? SvidlerJ a5! 00 Svidler - Morozevich, Russia (ch)
Timman) 16. ~d3 g6 17. ~d2 h5 - 14. ~d3 2005 - 95/207; 11. ~e2 ~d4 [11. .. ltJd4 12. ~d4
155 15 ... g6 16. b3 [6. a4-a5+; 16. ~d2 h5 17. g3 b5 13. ~f3 ~d4 14. ~d4 ~b7 15. ~bllac8 16. h4
laag8 18. b3+ Dominguez - Delchev, Bled (01) 2002 ~c7 17. h5 ~c4 18. h6+ Tseshkovsky - Korzubov,
- 87/272) h5 17. ~d2 a6 [6.ltJc8-a7-c6 Hort) 18. g3 USSR 1984 - 39/(362») 12. ~d4 b5 13. h4 b4 14.
[18. a4 ltJc8 19. b4 + Timman - Korchnoi, Bruxelles ltJa4 a5!? 15. h5 ~c7 [15 ... ~a6!?) 16. ~f2 ~a6cc
1986 - 41/341) laac8 19. a4 ~e8 20. a5 ltJd7 21. Cabrilo - P. Popovic, Stara Pazova 1988 - 46/367;
b4+ Timman - M. Gurevich, Rotterdam 1990 - 13. ~bl - 11. ~bl; II.ltJb3 b6 [11. .. ~b4 12. ~d3
49/334; 21.laa4!? 6.lab4+ Timman b5 13.lahflltJb6 14. ~f2 (14. a3 ~e7 15.ltJd4 ~c7
16. ltJc6 ~c6 17. ~d4ltJc4 18. ~e2 lab8 19. ~h7
156 17. ~d2 g5!? 18. fg5 laag8 19. h4 h6 20. ltJf3
~h7 20. ~h5 ~g8 21.lad3 f5 22.lah3 ~c5 23.laff3
hg5 21. ltJg5 [21. hg5 lah 1 22. lah 1 ltJe4 23. ~e3 ltJg5
~d4 24. lafg3 lab7 25. ~h7 ~f7 26. ~g7 ~e8 27.
24. lab5 ltJf3 25. gf3 ~c6= Nunn - M. Gurevich,
~f8 1/2 : 1/2 Anand - Morozevich, San Luis 2005 -
Wijk aan Zee 1990 - 49/(334») lah4! 22. lah4 lag5
94/(209» ltJc4 15. ~c5 (15. ~c4!? bc4 16. ltJd4
23. g4 [23. lae 1 lag2 24. lae2 (Christiansen - M.
ltJe7! 17. g4 f6!cc Cabrilo - Bareev, Beograd 1988
Gurevich, Reykjavik 1990 - 49/(334).Llag8(0) lae5.24.
- 46/368) ~c5 (15 ... ~c3 16. bc3 lae8 17. ~c4
lah5 ttJe4! 25. ~e4 [25. ~cl ltJg500 M. Gurevich)
bc4 18. ltJd4+) 16. ltJc5+ Bareev) 12. ltJe2 ~e7
lae4 26. lael lad4 27. ~cl ~c6 28. lagl laf4= De
[12 ... a5 13. ltJed4 ltJd4 14. ltJd4 ~a6 15. ~bl
Firmian - Andersson, Biel 1990 - 50/(312); 17.
~c7= Nijboer - Stellwagen, Wijk aan Zee 2003 -
ladel h5 18. g3 laag8! 19 . .§hfl [19. h4 g6 20.lah2
86/(287») 13. ltJed4 ltJd4 14. ltJd4 f600 Nijboer -
lac8 1/2 : 1/2 Lau - Kindermann, Lippstadt 1993)
Arizmendi, Bled (01) 2002 - 86/287
g5! 20. f5 g4 21. f6 ~d8 22. lae3 h4 [6. lag5, ltJe4)
23. b4 hg3 24. hg3 ltJd3 25. cd3 lah2 (Timman - 162 11 ... ~d4 12. ~d4 b5 13. ~f2 [13. ~e2 b4 14.
Chernin, Montpellier (ct) 1985 - 40/(360» 26. lae2= ltJa4ltJd4 15. ~d4 ~a5 16. b3 ~b7 17. ~f3 ~c6 18.
Chernin; 19. h3! Hort; 17.lahfl g6 [17 ... g5? 18. fg5? ltJb2 ~c5 19. ~c5 ltJc5 20. lad4 a5 21. lac 1 lafc8 22.
laag8 19. h4 h6 20. g4 hg5 21. h500 Xe5 Lutz; 18. c4!? bc3 23. lac3 ~b5= Chandler - King, Great
f5+ Lutz - Luther, Deutschland 1998/99 - 74/305) Britain (ch) 1989 - 48/(393») ~e7?! 14. g4 ~b7
18. b3 laac8 19. ~b2+ Chiburdanidze - Vareille, (Chandler - Psakhis, Hastings 1987/88 - 45/321)
Montpellier 1986 - 41/340 15. ltJe4!+; 13 ... b4!? Psakhis; 11 ... ~c7 12. ~f2
ltJd4 13. ~d4 b5 14. ~d3 ~d4 15. ~d4 - 11 ... ltJd4
157 10. ~e2 a6 11. O-O!? [11. 0-0-0 - 10.0-0-0)
163 12 ... ~c7 13. h4 b5 14. h5 [14. lah3?! b4 15.
ltJd4 12. ~d4 ~b6 13. ~c5 ~c5 14. ~hl b5 15. ~d3
ltJb6 16. b3 ~b7 17.ltJe2 '§ad800 V. Rotermund - J. ttJa4 ~d4 16. ~d4 lab8 17. lae3 a5 (Anand -
Buhmann, Deutschland 2002 - 86/289) 18. h5 ~b7
Delemarre, Wiesbaden 2001
19. f5 lafc8 20. lad2 ~c6 21. ltJc5 ltJc5 22. ~c5
158 10 ... ltJd4 11. ~d4 a6 12. ~c5! [12. h4 - 10 ... ~b5=; 19 ... .§bc8 6. 20. ~d3 ~a6i Anand) b4 15.
a6) ltJc5 13. ~d4 b6 14. ~bl ~b7 15. ~d3 lac8 16. ltJa4 ~d4 16. ~d4 a5 17. h6 g6 - 11. h4
lahel ~c7 17. g4 f6 18. f5 ltJd3 19. cd3 lafe8 [19 ... 164 13. h4 b4!? [13 ... ~b7 14. h5 (14. lah3 - 11.
ef5 20. gf5 fe5 21. lae5+ J. Polgar - Short, Buenos h4) b4 15. ltJe2 a5 16. ~c5 ltJc5 17. ltJd4 ltJe4 18.
Aires 2000 - 85/(267») 20. ef6 120. fe6 lae6 21. ef6 ~e3+ De Firmian - Short, Manila (izt) 1990 -
laf6 22. ltJd5 ~c2 23. ~al ~d5 24. ~d5 ~h8 25. 49/333) 14. ltJa4 ~d4 15. ~d4 a5 16. lah3 ~c700
h4+ NijboerJ e5 21. ~f2 d4 22. ltJe4 ~e4 23. de4! Zelcic - Dreev, Las Vegas (ml2) 1999 -76/272; 13.
gf6 24. h4!+ Nijboer - M. Gurevich, Amsterdam
~c5 ltJc5 14. ~f2 ~c7 15. ~d3 ~b7!? 16. ~h4
2002 - 85/267 ltJe400 Nunn - Timman, Rotterdam 1989 - 47/353
159 12. ~f2!? b5 13. ltJe2 b4 14. ltJd4 ltJd4 15. 165 13 ... ~c7 14. ~d3 ~d4 [14 ... b4 15. ~h3 g6
~d4 a5 16. g4 [16. h4 ~a6 17. h5 ~c7 18. ~bllafc8 16.ltJe2 a5 17. ~e3 ~a6 18. h4 .§fc8 19. h5 a4 (19 ...
19. lac 1 ~b7 20. g4 ttJc5 21. ~c5 lac5 22. ~a6laa6 ltJf8?! 20. hg6 fg6 21. g4+ Kruppa - G. Fish, Alushta
23. f5 ~c7 24. lahel ~d8 (Frolyanov - Iljushin, 1994 - 60/279) 20. hg6 fg6 21. ~h3 ltJf8 22. ~a6
Tula 2002 - 84/235) 25. h6 ef5 26. e6 fe6 27. gf5 laa6 23. ~c5 ~c5 24. ltJd4 ~a7 25. lad3 lac4 26.
ef5 28. hg700; 24. h6!?~) ~c7 17. ~b5ltJc5 [17 ... lahdl+ Kruppa) 15. ~d4 ~b7 [15 ... lab 8 16.ltJe2 b4
~a6?! 18. ~d7! ~d7 19.1ahgllafc8 20. f5 ~b5 21. 17. ~e3ltJc5 18. h4 ~d7 19. h5 a5 20. h6 g6 21.ltJd4
lag2 b3 22. ab3 ~b3 23. f6+ Svidler - Iljushin, Rus- a4 22. ~g3 a3 23. ~g5 ~d8= Smeets - Stellwagen,
sia 2002 - 84/(235») 18. ~e3 ~a6! 19. ~c5 lafc8 Wijk aan Zee 2005 - 95/(208») 16. lade1!? [6. f5)
20. ~a6laa6= Frolyanov, P. Skatchkov ~c5 [16 ... lafe8!?) 17. ltJe2 b4!? [6. a5, ~a6) 18.
160 17. ~g2 ~c7 18. ~b 1 .§fc8 19. lac 1 laab8 20. lahfl lafe8 19. laf3 a5 20. lah3 g6 21. g4 ~a6 22.
f5+ Anand - M. Gurevich, Bastia (mil-rapid) 2002 ~a6laa6 23. ~d3 [6. ~g3-h4i~) ~f2!? 24. ~g3 ~g3
- 86/(288) 25. hg3 f6!00~ Polzin - M. Gurevich, Saint-Vincent
161 11. g4 ~d4!? 12. ~d4 b5 13. ~bl [13. g5? b4 2005 - 95/208; 20 ... h6!?oo M. Gurevich
14.ltJa4 a5 15. ~e3 ~c7 16.laglltJe7+ Hodgson- 166 15. f5 b4 16. f6 [16.ltJe2 ef5 17.lad5ltJa4 18.
Bareev, Sochi 1987 - 44/345) b4 14. ltJe2 a5= Ve. ~b6 ltJb6 19. lad4 a5 20. ltJf4 ~b7 21. ~d3 laad8
139 C 11

22. lad8 lad8 23. ~f5 lad4(0) bc3 17. b3 gf6 [17 ... b3 f6!+i Yurtaev - Goloshchapov, Kolkata 2000 -
h6?! 18.lad4!+ K. Neumeier - I. Almasi, Wien 2001 78/(299); 18 ... ltJb6!+ 6 ~d7i» Goloshchapov; 17.
- 83/262) 18. ~h6= I. Almasi; 15 ... ltJa4!?; 15. ~d7?! ~d7 18. ltJc5 lac8 19. lad2 ~c7 20. ltJd7
ltJe2!? b4 16. ltJg3 (Pavlovic - A. Kovacevic, Srbija ~d7 21. h5 ~b5 22.laf3 a4 23. h6lac4 24. ~f2 g6!
i Crna Gora (ch) 2005 - 93/(219)) ltJa4! 17. ~b6 25. ~h4 f6 26. ef6 b300--. Wells - Glek, Wien 1998
ltJb6 18. lad4 a5= A. Kovacevic - 76/273; 17. ~e2 ~b7 18. ~bl ~c6 19. ltJc5
167 17. ltJd4 a4! [17 ... ~a6 18. f5 ~d3 19. f6 gf6 ~b5= De la Riva - Glek, Saint-Vincent 1999 -
20. cd300 Timoshenko - Korchnoi, Panormo 2001 - 76/(273); 17. ~d3 ~c7 [17 ... ~b7 18. f5 ~c6 (18 ...
83/(262)) 18. f5 ef5 19. ltJf5 ~f5 20. ~f5 lafd8cc A. ~c7 19. lae 1 ef5 20. ~f5 ~c6 21. ltJc5 ltJc5 22. ~c5
Kovacevic; 17.ltJg3 ltJa4 18. ~b6ltJb6 19. ttJe2 f600 lafe8 23. lahe3+ Fedorov - Korchnol, Batumi 1999
Pavlovic - A. Kovacevic, Nova Gorica 2005 - 93/219 - 77/273; 19. lae3!?) 19. ltJc5 ltJc5 (19 ... ~b6 20.
f6!~ Fedorov) 20. ~c5 ~b6oo Marjanovic - Antic,
168 11 ... ~d4 12. ~d4 b5 13. h5!? [13. ~bl b4 14.
ltJa4! ltJd4 (14 ... ~c7 15. ~f2 a5 16. h5 ~b7 17. Jugoslavija (ch) 2000 - 78/299; 17 ... f6!? 18. ef6
~f6 19. ~f6 laf6 (19 ... ltJf6!?oc) 20. lae3! (6 g3)
~d3+ Kamsky - Lalic, Bad Mergentheim 1989 -
48/393) 15. ~d4 a5 16. ~b5 lab8 17. ~d3 ~b7 18. laf4 21. lae6lah4 (21 ... ttJf6 22. lad6! ~g4D 23. lae 1
~h5 !00 Langheinrich - Shirov, Deutschland 2003 -
ltJc5 ~c7 19. ltJd7 ~d7 20. h5 ~c6= Zelcic - M.
Senff, Nova Gorica 2000) b4 14. ltJa4 ~a5 15. b3 87/275) 22. lae8 (22 . .§d6!?) ~t7 23. ladel lae424.
~e4 ~e8=; 18. laf3!? Shirov) 18. h5 [18. lael?!
ttJd4 16. ~d4 ~b7 17. ~bl ~c6 18.ltJb2 ~b5= S.
Baimuratov - G. Fish, Bratislava 1993; 11 ... ~c7 12. ~c6 19. b3 ~a6+ Sedlak - Antic, Jugoslavija (ch)
h5ltJd4 13. ~d4 b5 14. h6 g6 - 11 ... ltJd4 2000 - 78/(299); 18. lag3 ~b7 19. '§el ~c6 20.
ltJc5 ltJc5 21. ~c5 lafc8+ Antic) ~b7 19. g4 lafc8
169 13. ~c5 ltJc5 14. ~d4 ~c7 15. a3 [15. f5!?
20.lah2 ~c6 21. b3 ~a6 22. ~a6 ~a6 23. f5 ~c6oc
~b7 16. f6 gf6 17. ef6 ~h8+ A. Ivanov - Glek, Fogarasi - Luther, Kecskemet 1993
USSR 1987 - 43/(359)) ~d7!? [15 ... ~b7 16. ~d3
.§ac8 17. ~bl .§fd8 18. h5 ltJe4 19. ~e4 de4 20. 174 13 ... b4 14. ltJe2 [14. ltJa4 ~d4 15. ~d4 a5
~e3 ladl 21. ladl a5 22. lad2 b4 23. ltJb5 ~e7 24. (15 ... ~a5!? 16. b3 ~b7 6 ~c6oo) 16. ~b5! (6 16 ...
ttJd6+ Apicella - B. Miljanic, Bucure~ti 2000 - ~a6 17. ~d7 ~d7 18.ltJb6+- Nunn) lab8 17. ~d3
82/(265)) 16. f5lafc8!+ [6laab8, a5--'~) Apicella- ~b7oo Nunn - Lputian, Manila (01) 1992 - 55/286)
M. Gurevich, Clichy 2001 - 82/265; 13.ltJe2 a5 14. a5 15. ~e3 [15. ~c5 ltJc5 16. ~e3 ~b6 17. f5!? a4
~e3 ~c7 15. ~c5ltJc5 16.ltJd4 b4 17. g4 [6 f5-f6iJ 18. ~bl b3 19. cb3 ab3 20. a3 ef5 21.lad5laa5?! 22.
~a6?! 18. f5 ltJe4 19. fe6 ~e5 20. ef7 laf7 21. ltJf4D h6D 23. ~d3+ Sminn - Lputian, Rostov 1993
~g2!+ Kamsky - M. Gurevich, Beograd 1991 - - 57/289; 21. .. ltJa4oo Smirin) ~c7 16. ~bl ~a617.
53/271; 17 ... a4!?oc Kamsky ~c5 ttJc5 18. ltJg3 lafc800 Topalov - Morozevich,
170 14. h5 b4 15. ltJa4 ~d4 16. ~d4 ~a5 17. b3
Sarajevo 1999 - 75/269; 0 17. h6 Morozevich
~c6 18.ltJb2lafc8! 19. f5 ~c7 20. ~b4ltJe5 21. fe6 175 15.ltJe2 ~b7 16. ~e3 f6 17. ef6laae8 18. g3
121. h6?! ef5! 22. hg7 ~d7! (Tischbierek - Knaak, ~d4 19. ltJd4 e5 20. fe5 lae5 21. ~a3 ~b6!oc De
Deutschland 1993 - 57/290) 23. c4D ~e6 24. lac3 Firmian - Bareev, Novi Sad (01) 1990 - 50/311
a5 25. ~a3+) fe6 22. lac3= Knaak; 14.lag3 b4 15. 176 17. ~d4 a5 18.lah3 [18. ~b5lab8 19. c4! (19.
ttJa4 ~d4 16. ~d4 ~a5 17. b3 ~c6 18.ltJb2ltJc5 19. ~d3 ~b7 20. lahe 1 ~c6 21. ltJc5 ltJc5 22. ~c5
~d3 lafd8oc~ Dutreeuw - M. Gurevich, Bruxelles lafc8+ Wohl - Moreno, Linares 2003 - 85/(268);
1995 - 63/(243); 14. ~bl ~d4 15. ~d4 f6 16. ef6 19. ~d7 ~d7 20. ltJc5 ~b5+ Akobian) bc3 20. ltJc3
~f6 17. ~f6laf6 18. ltJe2 lae8 19. lac3 lat7!oc [6 ltJb6 21. lac 1 ~e7= A. Ivanov - Akobian, Philadel-
ttJf6-e4) David - M. Gurevich, Vlissingen 1999 - phia 2002 - 85/268; 18. lac I ~c6 19. b3 ~a6 20.
76/274 ~a6 ~a6 21. c4 bc3 22. lac3 ~e2oc Khamatgaleev
171 17. h5 lac8 18. ~bl ~b6 19. g6 h6 [19 ... fg6 - Kosic, Patras 2002 - 86/288) ~a6 19. ~a6 laa6
20. hg6 hg6 21.lag3 ~d4 22. ttJd4 ~fl 23.lag6 (23. 20. c4D lac8 21. b3 lac6! 22. lahhl ttJc5!! [22 ... ltJf8
.§fl ltJe5 24. lafgl lac3!00~ M. Gurevich) lace8 23. ltJb2 lad8 24. ~e3 ~e7 25. g4 f6 26. lahe 1 lad7
(23 ... ~h3?? 24.lahl +-; 23 ... ~a6?? 24. f5ltJc5 25. 27. ~f3! + Miladinovic - Ortega, Cutro 2000 -
~g5 lac7 26. f6 laft7 27. lah6+-) 24. ~e3 ~a6 78/298) 23. cd5 ed5 24. ~d5 ltJa4 25. ba4lac3! 26.
(24 ... lat7 25. lafl ltJf8 26. lag2 g6 27. ~d3 lag7 28. e6 [26. ~d6 lab3= Kosanovic - Hrzic, JugoslaviJa
ttJf3 laee7 29. ltJg5 a4 30 . .§h 1 a3 31. lagb2 1 : 0 2002 - 85/(268)) b3!00 Hrzic
Coco - Daconto, corr. 1995/96 - 68/(252)) 25. ladgl 177 11 ... ltJd4 12. ~d4 ~e7 [12 ... ~c7 13. ~d3 b5
.§e7 (25 ... lat7 26. ~g3laee7 27. ~h4+-) 26. ~g3 14. ~h4! h6 15. ttJe2 ~b7 (15 ... f6 16. ~g4+ Kramnik
~t7 27. ltJf5 ~e8 28. ltJe7 ~e7 29. ~g5 ~e8 30.
- Radjabov, Linares 2003 - 87/274) 16.lahgl! f6D
.§g7 ~c5 31. .§h 1+- Coco) 20. lae3! ~e2 21. lae2 17. ~g4+ Kramnik) 13. ~d3 [13. ~bl b5 14. ~d3
a4 22. ~h3 b3 23. cb3 ab3 24. a3+ Y. Griinfeld - M. ~d4 15. ~d4 ~c5 16. ttJe2 b4 17. ~c5ltJc5 18.ltJd4
Gurevich, Haifa 1995 - 63/243 a5 19. ~e2 ~d7 20. lahe I a4= Perunovic - Zvja-
172 15... f6? 16. ~b4 fe5 17. ~d6 ~f6 18. f5!! ginsev, Vrnjacka Banja 2005 - 95/(207)) ~d4 14.
~h6D 19. ~b 1 laf5 20. laf3! ?+ Kasparov - Short, ~d4 b5 [14 ... ~c5 15.ltJe2 ~d4 16.ltJd4ltJb8 17. h4
Amsterdam 1994 - 60/280; 15... ~a5 16. b3 ~b7 17. ~d7 18. h5 ttJc6 19. ltJf3 h6 20. c3 laac8 21. g3 lac7
c3! lafc8 18. ~b2+ Nijboer - Luther, Leeuwarden 22. ~d2+ Grischuk - Iljushin, Russia (ch) 2003 -
1992 - 55/(286) 88/(262)) 15.ltJe4 [15.lahel b4 16.ltJe4 a5 17. ~bl
173 17. c4?! bc3! 18. ltJc3 ~b6 19. ~b6 lab6 20. ~a6 18. ltJd6 f6 1/2 : 1/2 Predojevic - Kalezic, Bar
C 11 140

2005 - 95/(207») f6 16. ef6 ttJf6 17.ltJg5+i Grischuk lac 7 ! 6 ~c6-e8+ XltJa4 Ehlvest; 17. ~d2 f600 S.
- R. Lorens, Mainz 2005 - 95/(207) Kostyra - O. Nikolenko, Wisla 1992
178 13. ~bl ~b7 14. ~d3 16ltJe2-g3-h5i») ltJd4 190 11. ltJcb5 ~a2 12. lab3 (Kosten - Drasko,
15. ~d4 ~e7 16 . .§hel lafd8 17. g4 b4!? [17 ... West Berlin 1986) .§b8oo 1. de Wit, Van Wijgerden;
~h4?!, 18. ~gllaac8 19.1tJe2ltJc5 20.ltJd4ltJe4 21. II.lab3 ~a5 12. ltJcb5 ~d8 13. ~c3 ltJdb8!00 Van
f5!+ Amason - M. Gurevich, Reykjavik 1988 - Wijgerden - Ree, Nederland 1985 - 40/(358)
45/(321») 18. lbe2 a5 6 ~a600~ M. Gurevich 191 11 ... ltJa5? 12. f5!+ Seret - J.-P. Mercier, France
179 13 ... b4 14. ltJa4 [14. ltJe2 a5 15. ltJd4 ltJd4 16. (ch) 1985 - 40/(358)
~d4 ~a6 17. f5!? ef5 18. ~f5 ~e7 19. g4 ~fl 20. 192 13.lab3 ~a5 14. a3 ~e7 [14 ... ~a3? (1. Dwora-
lahfllafc8!? (6ltJf8-e6 X~bl) 21.laf2ltJf8 22. ~e3 kowska - R. Gasik, Polska (ch) 1993) 15.ltJd5 ~d2
(Xd5) ~b7 23. ~f3 lac4 24. lad5 lag4= Karjakin - 16. ~d2 ed5 17.laa3+ De Firmian) 15. f5 [15. ~e3!?
Stellwagen, Wijk aan Zee 2005 - 93/218; 17 ... ~c7! 0-0 16. 0-0 ~c7 17. f5 ~c5 18. ~d7 ~d4 19. ~d4
Karjakin) f6 15. ef6ltJf6 16. ~b6ltJe4 17. ~el ~f6 ~d7 20. f600 De Firmian - Kaidanov, Lexington
18. g3+ Shomoev - Iljushin, Russia (ch) 2003 - 1995 - 64/(277») ef5 16.ltJd5 [16. e6 fe6 17. ~g7lag8
89/(259) 18. ~h6 ~f7 19. ~d7 ~d7 20. ~e5 d4 21. ~h7 ~f8
180 14 ... ltJb4 15. ~d4lac8 16. ~bl ~a5oo Kramnik 22. ~f4 lag2 23. iili6 ctte8 24. ~h8 ~f7 25. ~h7=
- Shirov, Monaco (blindfold) 2003 - 89/(259) Van der Wiel - Ree, Nederland 1986 - 41/(339») ~d2
181 17. ~d4 ltJc500 Flumbort - V. Erdos, Nagy- [16 ... ~h4 17. ~dl0 ~d2 (17 ... ~d8? 18.ltJf6! gf6
kanizsa 2003 - 89/(259) 19. ef6 0-0 20. .§g3! +- De Firmian - Hiibner,
182 10... ~e7 11. 0-0-0 ltJb6 12. ltJb3! ~e3 13. Polanica Zdroj 1995 - 64/277) 18. ~d2 ~d8!= -
~e3 ~d7 14. ~bl! lafc8?! 15. g4!-? ltJb4 16. ltJd4+ 16 ... ~d2) 17. ~d2 ~d8 18.lag3 a60 19. ~d7 ~d7
Kasparov - Shirov, Astana 2001 - 81/242; 15. 20. lag7 (1/2 : 1/2 J. de Wit - Ree, Amsterdam 1985
ltJb5! +; 14 ... lafd8+ Kasparov; 10... ltJd4 11. ~d4 - 40/358) ~e6 21. ltJf6 ~f8!= Ehlvest
~d4 12. ~d4ltJb8!? 13.0-0-0 ltJc6 14. ~f2 [14. ~c5 193 13 ... 0-0 14.lab3 ~a5 15. ~f2! [15. ~e3ltJb6
~d7 15. ~bl .§c8 16. ~d6ltJa5 17. ~d3 (Dominguez 16. ~g3 ltJc4 17. f5 .§d8! (17 ... ef5? 18. e6+ Pavaso-
- Nakamura, Cuernavaca 2006 - 96/207) a6!? 18. vic - Ziiger, Portoro:z 1998 - 73/(326» 18. ~h4
.§hfl lac6 19. ~b4 b5 (6 ltJc4) 20. ltJe2 ltJc4 21. ~f8 (18 ... ~d7 19. f6!(0) 19.1tJa4!? (19. f6(0) ~d7!?
ltJd4lac8 22.laf3 a5 23. ~el ~b6(0) ~d7 15. ~bl (19 ... ef5!? 20. ltJb6! ab6 21. ~d8 ~e6 22. ~h4
~a5 (Anand - Shirov, Leon 2001) 16. g4 laac8 17. ~d2! 23. ~f20 laa200 Peptan - Ziiger, Biel 1998-
~d3+ Dominguez 73/326) 20 . .§h3 h6 21. ~d7 lad7 22. fe6 fe6 23.
~g4! ~a4 24. ~e6 ~h7 25. ~f5 g6 26. ~d3! ~a3!
183 11. ~h3 ltJd4 12. ~d4 b5 13. 0-0 ~b6 14.
27. e6lac7 28. lahf3 ~d3 29. cd3 ltJd2 30. lat7 lafl
ltJe2 b4 15. a3! lab8 16. ab4 ~b4 17. ~e3! (Milos- 31.lat7 ~g8 32. lab 7 lae8 33.lab2= Peptan, Stoical
Leitao, Sao Paulo - 84/234) a500 Leitao; II.ltJce2!? f5 [15 ... ltJb6? 16. a3 ~e7 17. ltJe4! ltJc4 18. ltJf6!
~b6 12. c3 f6 [12 ... a5 13. ~h3! (Xe6) a4 14. ~f2!+
~f6 19. ef6 ~d2 20. fg7+- Ziatdinov - Ziiger, Biel
Ermolaev - Sumets, Lviv 2002 - 85/(267») 13. b4! 1994 - 61/(284); 15 ... b6 16. f5+) 16.lafbl ~e7 [16 ...
ltJb4 14. cb4 ~b4 15. ltJc3 fe5 16. fe5 ltJe5 17. ~e2 ~c3 17. ~c3 ~c7 18. ~b4lae8 19. ~d6+ Kruppa)
W'a5 18. lac 1 ~d7oo Sumets, Drozdovskij 17. ~d7 ~d7 18.lab7+ Kruppa - Kaidanov, USSR
184 13 ... ~c7 14. a3 ~b7 15. 0-0 ~d4 16. ltJd4 1988 - 46/(365)
ltJc5 17. W'e3+ Macieja - Brynell, Silivri 2003 194 15. ~d7?! ~d7 16.latbl ~c5 17. lab 7 .§c8 18.
185 17.ltJd4+ Dominguez - Glek, Esbjerg 2002- lalb3 ~a4 19. ~c5 ~c5 20. ~hl ~c4! [20 ... ~b3
87/273 21. ltJe4= Ehlvest) 21. lab 1 0-0+ Ki. Georgiev -
186 9. ltJcb5 ~c5 [9 ... a6 10. ltJf5 ~c5 11. ltJbd6 Ehlvest, Reggio Emilia 1989/90 - 49/330
~f8 12. ~h5 ltJd8 13. ltJg7 ~e3 14. ltJe6! fe6 15. 195 15 ... ~b5 16. lab4 [16. ltJb5?! ~d2 17. ltJc7
~h6 ~g8 16. ~g5 ~f8= B. Lengyel - Ziiger, Bu- ~e7 18. ltJa8 ~f4oo Kuczynski - Schmidt, Polska
dapest 1994 - 63/(242») 10. c3 [10. a3 - 9. a3) a6 (ch) 1987) ~c6 17. f5! h6! [17 ... ef5? 18. ~g5+­
[10 ... 0-0?' 11. b4 ~d4 12.ltJd4 f6 13. ~d2ltJd4 14. Ki. Georgiev) 18. f6 gf6 19. ef6 ~d6 20. a4+ Ki.
~d4 ~c7 15. ~e3 fe5 16. fe5ltJb6 17. ~d3ltJc4 18. Georgiev - Dolmatov, Moscow 1990 - 49/331; 15 •••
~h3 g6 19. ~g3+ Nunn - Ziiger, Thessaloniki (01) ~e7 16. ~d7 ~d7 17. ~e3! lac80 18. lab7 lac4!?
1988 - 46/366; 15. ef6!+ Nunn) 11. b4ltJb4! 12. lab 1 19.1alb3 ~d8? 20. f5! ~c8 21.lab8 0-022. f6 gf6
ltJc2 [12 ... ab5? 13. cb4 ~d4 14. ~d4 ~a6 15. ~d3 23. ef6 ~h8 24. laa8! e5!? [24 ... ~c7? 25. laa7+-
ttJb6 16. ~g4+ Macieja - Ehren feucht, Warszawa Fogarasi - Rogulj, Osterreich 1995 - 65/(278») 25.
1994 - 62/(323)) 13. ~c2 ab5 14. ~b5 ~c7+ ~e5+ Fogarasi; 19 ... ~d8!? Rogulj
Macieja; 9. ~e2 ~c5 - 8 ... ~c5 196 16. ~d7 ~d7 17.ltJe4 ~d2 18.ltJd2 ~e7 19.
187 10. ltJcb5 ltJd4! 11. ~d4 0-0 12. ~c5 ~c5! lab7 ~c6 [19 ... ~b5 20. c4 dc4 21. a4 ~a4 22.
[12 ... ltJc5 13. ~d4! ~d7 14.ltJd6 f6 15. ~e2 (15. ltJc4 ~b5 23.ltJd6 ~d6 24. ed6 0-0-0 25.laa7 .§d6
0-0-0 fe5 16. fe5 laf2! 6 laaf8+ Nunn) fe5 16. fe5 26. ~e5 1 : 0 Luther - Ziiger, Altensteig 1995 -
(Macieja - Gradalski, Polska 1999 - 77/(273» 64/(277») 20. lac7 ~b5 21. c4 ~d8 22. lac5 dc4 23.
~c6!(0) 13. ~e20 f600 Macieja ltJc4 0-0 24. ~e3 ~e7 25. ltJd6+ Ki. Georgiev -
188 13. b4!? ltJf3 14. gf3 ~d8 15. h4 0-0 16. ~d4 Ziiger, Altensteig 1995 - 64/(277)
f600 Lein - I. Nei, USSR (ch) 1967 - 5/198 197 16... ef5 17. ~g5 ab5 [17 ... 0-0 18. laa3 6
189 17.0-0 lahd8 18. ~f2 f6 19. ~d7 lad7 20. ltJd5+-) 18 . .§a3 ~a3 19.1tJb5 ~e7 20. ~g7+; 16...
~e3 (Nunn - Ehlvest, Reykjavik 1988 - 46/365) ab5 17. laa3! ~a3 18. ltJb5 ~a2 19. ltJd6 ~d8!?
141 C 12

[19 ... ~fS 20. laal ~al 21. iJ..al laal 22. ~f2 h6 199 12 ... a6 13. iJ..c6 bc6 14.lab3 ~a5 15.lab8lab8
(22 ... laa8?! 23. ~g5!+- Timoshenko - B. Itkis, 16.lLJc6 ~c7 17.lLJb8 ~b8 18. f5!? [18. lab 1 ~c7=
Baile Herculane 1996 - 68/252) 23.lLJc8+) 20.laal Chandler- Klinger, Wien 1986-41/(339») ~e5 19.
~al 21. iJ..al laal 22. ~f2 lafS 23. lLJc8 laa6 24. iJ..d4 ~c7 20. ~e3 ~c4 [20 ... ~d7!? Fedorov) 21.
lLJd6 f6 25. ~e2 ef5 26. ~d5 fe5 27.lLJb7 ~e7 28. c4 lLJe2 h5D 22.lLJf4lah6 23. c3!ooi Fedorov - Volkov,
lac8 29. c500 A. Timoshenko - Kasapchuk, corr. Saint Petersburg 1997 - 71/294
1996 - 68/(252); 20. ~dl !!+ A. Timoshenko
200 14.latbl!? iJ..c3 15.lac3 iJ..d7 16. iJ..c6 bc6 17.
198 12. iJ..c6 bc6 13.0-0 iJ..c5!? 14. lab3 ~a5 15. lLJb3 ~d8 18. iJ..c5lLJa6 19. iJ..d600 J. Sittenfeld - V.
lafbl iJ..b6 16. ~cl iJ..d4 17. iJ..d4lLJd7 18. f5 ef5 19. Stjazhkin, Sollentuna 1995
e6 fe6 20. ~g5 ~d8 21. ~g7 lafS 22. ~h6 ~e7 23.
201 14 ... iJ..c5?! 15. ~f2!+i Bologan - Volkov,
lLJe200 Fedorov - Volkov, Omsk 1996 - 69/(279);
Rethymnon 2003 - 88/262
12. f5 iJ..b4 13. lab3 ~a5 14. 0-0 ef5 15. a3 [15.
.§fbl f4 16.lab4 fe3 17. ~e3 0-0 18. iJ..c6lLJc6 19. 202 16.labllLJd4 17. iJ..d4lLJc6 18. iJ..d3lLJd4 19 .
.§b5 ~a6 1/2 : 1/2 Dolmatov - Volkov, Kstovo 1997 iJ..h7 ~h8=; 16. iJ..c6lLJc6 17.lLJc6 bc6 18. iJ..c5
- 69/(279») iJ..c3 16.lac3 0-0 17. iJ..c6lLJc6 18.lLJc6 lae800 Bologan
bc6 19. iJ..h6 d4 20. ~d4 ~d8 1/2 : 1/2 Dreev - 203 17. iJ..d4lLJc6 18. iJ..cs lad8 19. ~el iJ..d720.
Vallejo, Dos Hermanas 2003 - 88/(262) iJ..d6 g6 21. ~al00 Bologan

Ie 121 1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJc3 ttJf6 4. ~g5

4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 lbge2 a3 ~f6 lbe4 lbf44 ~b5 lbg3 h4
~b41 de4 2 ~e7 gf6 b6 3 ~b7 ~f85 h5 e5 6 +
2 lbe4 ~d3 ~f38 0-0-0 lbd4 9
~f6 0-0 7 e5 lbd7 ed4 ~d410 -
3 ~d3 ~e4 ~f6 lbf3 0-0 ~e214 ~d3 lbe4
de4 11 h6 12 ~f6 0-0 13 lbd7 e6 ~f4 ~e715
4 ed5 ~f6 be3 ~d218 g3 20 ~g2 lbf3 0-0
~d516 ~e317 gf6 ~a519 ~d7 ~e6 lbd7 0-0-0 21 +
5 e5 ef622 fg7 h4 h5 ~b524 lbf3 ~e2
h6 hg5 lag8 lbe6 23 lag7 ~d725 f6 26 ~e727 +
6 ~e3 ~g4 a3 be3 ~d3 de5 lbf3
lbe4 ~f828 ~e3 e5 29 lbe3 30 lbe6 f5 31
7 a3 be3 ~d3 h4 f334
g6 ~e3 lbe3 lbe6 32 lbe7 33 ~d735 00

8 ~d2 ~e3 lbe2 37 de5 lbe3 ~d2 ef6


~e336 lbe4 e5 38 lbe3 39 0-0 f6 ~f640 00

1. e4 e6 2. d4 d5 3. tDc3 tDf6 4. ~g5 ~b4 5. e5 h6 6. ~d2 ~c3 7. bc3 tDe4


8 9 10 11 12 13 14 15 16
9 ~g441 ~d342 ~d2 lbf3 44 ~e2 lahb1 46 a4 ~f4 g4
~f8 lbd2 e5 43 e4 45 lbe6 ~b8 lag8 ~e7 b6 47 00

10 h4 lah3 49 ~d3 ~d2 ~e250 ~f452 ~h5 lbe2 53


e5 48 lbe6 lbd2 c4 b5 51 ~d7 ~e8 a5 54 00

11 ~f455 ~d3 ~e3 ~d2 ~b5 ~e6 h4 58 lbe2


g6 e5 56 g5 57 lbd2 lbe6 ~a5 be6 g4 ~a659 00

12 ~d3 ~d2 h4 61 lbf3 63 ~f4 lahb1 65 a4 ed3


lbd2 60 e5 ~a562 lbe6 b6 64 ~a6 ~d3 a6 66 00
C 12 142

8 9 10 11 12 13 14 15 16
13 ~f467 cd4 c3 69 ~f6 l[Je2
l[Jc6 cd4 68 ~a5 b5 laf8 b4 70 00

14 l[Jf3 h472 ~f473 l[Jh2 l[Jg4 l[Jh6


~d771 ~e7 ~c6 l[Jd7 0-0-074 f5 75 00

I 4 ... h6 5. ~f6 ~f6 6. ed5 ~b4 7. ~b5 [7. de6 12 6 ... ltJbd7 7. ltJge2 h6 8. ~f6 ltJf6 9. ~f3 0-0
~e6 8. ~b5 c6 9. ~a4 ~g5! (9 ... 0-0 10. ltJge2 [9 ... c5= Gipslis - Bronstein, USSR (ch) 1961] 10.
lad8 11. 0-0+ J. Ask - P. Wikstrom, Sverige 1998) 0-0 c6= Romanishin - Beliavsky, Beograd 1993 -
IO.ltJf3 (10. ~b3 ~g2 11. ~f3 ~f3 12.ltJf3 ~b3 59/329' 6 ... c5 7. ltJge2 cd4 8. ~f6 ~f6 9. ~d4 ~d4
13. ab3 0-0=) ~a5 11. ~b3 ~c3 12. bc3 ~c3 13. 10. ltJd4ltJd7 11. ltJdb5 ~e7 12. 0-0 ltJf6= Puroski
~e2 ~g4= Da Costa Junior) c6 8. dc6 bc6!? [8 ... - Komarov, Maromme 1994
ltJc6 9. ltJge2 0-0 10. 0-0+ Capablanca - Alekhin, 13 8 ... c5 9. 0-0 cd4 10. ltJb5 ltJa6 11. ~d4 ~d4
Petrograd 1914] 9. ~e2 0-0 10. ltJf3+ J. Emma- 12. ltJfd4 0-0 13. f4 ltJc5 14. ~f3+ Khohlovkin -
Torgalsen, Buenos Aires 1960 Konstantinov, USSR 1956
2 5 ... h6 6. ~f6 ~f6 7. a3 ~a5 8. ed5 0-0 9. 14 10.ltJe2 ~d6 11. c4 c5 (W. Adams - Reshevsky,
~d3 lad8 10. de6 ~e6 11. 0-0-0 ~f2 12. ltJe4 ~f5 USA (ch) 1936) 12. d500 Barcza; 10. a3 ~a5 11. b4
13. ltJc5 ~d3 14. lad3 ~c8= Unzicker - Piskov, ~b6 12. ~d3 c6 13. ltJe4 ~e7 14. lael lad8 15. c3
Deutschland 1991 - 53/(276) ~c7 16. ~e2 a5= Radovici - Byrne, Leipzig (01)
3 8 ... f5 9. ltJ4c3 ~d7 [9 ... b6 10. ~d2 ~b7 11. 1960
0-0-0 ltJd7 12. d5ltJf6 13.ltJf4 ed5 14.ltJfd5ltJd5 15. 15 13. laadl b6 14. ltJg3 ~b7= I. Szabo -
ltJd5 ~g5 16. f4 ~d5 (Sagalchik - Nakamura, Fort Czizmarek, corr. 1972
Lauderdale 2004 - 91/247) 17. ~el! ~e6 18. fg5+
165 ... ed5!-COI
Magomedov] 10. ~d2 ~d6 11. 0-0-0+0 Lasker -
Reti, New York 1924 17 6 ... gf6 7.ltJge2ltJc6 8. ~d2 [8. a3 ~c3 9.ltJc3
~d4 10. ~d4 ltJd4 11. 0-0-0 c5 12. ltJe4 b6 13. c3
4 9. ~d3 ~b7 10. 0-0-0 ltJd7 11. ~bI f5 12.
ltJ4c3 c6 13. ltJf4 ~c7 14. ~e3 0-0-000 Pilnik - ltJb3! 14. ~c2 ltJa5 15. ltJf6 ~e7= B. Kadziolka -
Planinec, Mar del Plata 1971 - 12/222; 9.ltJ2c3 ~b7 S. Padurariu, Peniscola 2002] ~c3,,9. ~c3 ~d7 10.
~b3 ~a5 11. c3+ R. Nicevski - Zi. Nikolic, Jugo-
1O. ~f3 c6 11. 0-0-0 f5 12. ltJg3 ltJd7 13. ~d3 ~c7
14. lahel ltJf8 (Unzicker - Merkle, BRD 1947) 15. slavija (ch) 1980
~e2ltJg6 16. ~d2 h6= Barcza 18 8. ~g4 ~a5 [8 ... ltJd7 9. ~d3 ~f8 10. ~f4! c5
5 10 ... c6 11. ~c4 f5 12. ltJg3 ~d6 13. ltJgh5 (10 ... h5?! 11. ~c7! ~g2 12.0-0-0+ Turov - Glek,
lag8 (Stefansson - R. Fyllingen, Gausdal 1993) 14. Korinthos 2000 - 85/(269» II.ltJf3+ Glek; 8 ... ~d7
~d2+ Volkov
9. ~g7 laf8 10. ~f6 ~a4! 11. ~f4 ~a5 12. ~d2
ltJc6 13. ~d3 0-0-0. 14. ltJf3 (14. f4 f6 15. ltJf3 e500
6 13. ltJfh5 ~d4 14. ~d4 ed4 (Glek - Volkov, Jenni - Glek, Bad Worishofen, 2001 - 85/(269» e5
Santo Domingo 2002 - 86/290) 15. ltJf4! ~d6 16. 15. 0-0-0 ~b5oo Van der Wiel - Glek, Deutschland
ltJge2 c5 17. 0-0-0 ltJc6 18. c3 + V 0 lkov 2002 - 85/269] 9. ltJe2 ~e7! 10. ~f3 [10. ~e4
7 8... e5 9. ~d3 ed4 10. ltJf6 ~f6 11. ~d4 ~d4 ~d7 11. ~b7 ltJc600 O. Brendel - Glek, Schweiz
12. ltJd4 ~d7 (Van Mil - F. Krudde, Nederland 2003 - 90/(244)] ~d8!? 11. ~e3 c5 12. ladl cd4
1987) 13. ltJb5+ Minev; 8 ... ltJd7 9. ~d2 0-0 10. [12 ... ~a2!?] 13.lad4lad4 14.ltJd4 ~a2! [14 ... ~d7
0-0-0 ~e7 11. ltJ2g3! b6 12. ~c4 ~b7 13. f4+ V. 15. ~c4ltJc6 16. 0-0 lag800 Pilavov - V. Kiselev,
Gurevich - Ziiger, Werfen 1990 - 50/(316); 11 .. . Lugansk 2005 - 95/(209)] 15. ltJf5 ~~8 16. ~d4
c6! 00 6. b5, lab8, 6. f5, ltJb6-d5 Da Costa JUnior; 8 ... ltJd7 17.ltJe3 ~bI 18. ~d2 ~e7+ V. Kiselev
~d7 9. g3 ~c6 10. ~g2 ~e4 11. ~e4 c6 12. c3ltJd7
19 8 ... c5 9. ~e3ltJc6 10. dc5 e5 II.ltJf3 ~f5 12.
13. ~c2 ~b6 14. 0-0 g6 15. laadl ~g7 16. h4 ~b5 0-0-0 13. ~a4lahg8 14. ~b3 ~e4 15. g3 ~g4
ltJf6= Ivanchuk - Volkov, Moscow 2005 - 93/220; 16. h3 ~h5 17.ltJd2 ~b8 18. ~f3 ~g6 19.0-0-0+
8 ... ltJc6 9. c3 0-0 10. ltJ2g3 ~e7 11. f4 ~d5 12. Skorchenko - O. Maiorov, Krasnodar 2002 - 85/(269);
~e2ltJa5 13. b4ltJc4 14. ~d3 ltJb2 15. ~c2ltJc4=
8 ... ltJd7 9. c4 ~e4 IO.ltJe2 (Capablanca - Alekhin,
Da Costa JUnior - Harding, corr. 2004 - 92/(269) New York 1924) b6 11. f3 ~g6 12. ltJg3 ~b7 13.
8 10. 0-0-0 ed4 11. ltJf6 ~f6 12. ~d4 ltJd7= ~d3 ~g5 14. f4 ~h6 15. a4+ Alekhin
Unzicker - Glek, Moscow 1991 20 9. ~d3 ~d7 10. ltJe2 ~c6 11. ltJf4ltJd7 12. c4
9 12. ltJf6?! ltJf6 13. lad4 ~e7 14. h3 ~d7! 15. ~d2 13. ~d2 e5 14.ltJd5 ~d5 15. cd5 ~e7 16.laabI
~b7 [15. ltJg3 ~c6 16. ~dI g6!+ (XltJg6) S. Polgar b6 17.lab4laag8 18. g3lag4 19.1ael ~d6 20. c3!+
- M. Gurevich, Nederland 2000 - 79/259] .§ab8 16. A. Sokolov - Atalik, Deutschland 2003 - 89/261;
~c7 [16. ~a7 ~c600~ 6.laa8] lafc8 17. ~d6 ~e800i 15 ... O-O-O!?~ A. Sokolov
M. Gurevich 21 13.lafdl ltJb6 14. ~h6 ~c3 15. ~f6 lahf8 16.
10 13. lad4 ~e7= [6. ltJe5] E. Kulikov - A. ltJeI ~g2 17. ~g2 ltJd5 18. ~f3 lad6!+ Van der
Shklyar, Russia 2004 Wiel - Glek, Deutschland 2000 - 78/303; 13.latbl
II 5 ... c5 6. e5 cd4 (Knischewski - R. Fuchs, Berlin ltJb6 14. a4 ~h5 15.ltJeI+ Lanka - H. Ellers, Solingen
1961) 7. a3 ~e7 8. ltJb5 a6 9.ltJd4ltJfd7= Barcza 2000 - 78/(303)
143 C 12

22 6.~h4ru.~g3~8.~c59.a3~c310. 20. ~e5 ~f8+ Mulyar - Glek, Chicago 2002 -


ltJc3 ~a5 11. ~d3ltJc6 T2.dC5l:(f7l3. 0-0-0 ltJc3 14. 85/270; 13. ~h5 ~e8!? [13 ... d4?! 14. ~d2 ~d5 15.
~c3 ~c3 15. bc3 lac8= Bernstein - Swiderski, ~c3 dc3 16. lad I! ~c5 17. 0-0+0 Goloshchapov
Coburg 1904; 6. ~clltJe4 7. ~g4 g6 8.ltJge2 c5 [8 ... - Volkov, Silivri 2003 - 88/264) 14. ~h3 (C.-V.
ltJc3 9. bc3 ~e7 10. ltJf4 c5 11. ltb5 ltJc6 12. a4+ Vasie~iu - Paulet, Romania (ch-m11) 2003 - 88/(264»
Najer - Glek, Silivri 2003 - 88/263) 9. a3 ~a5 [9 ... ~g6oo Goloshchapov; 13. ef6 ~f6 14. ~h5D e5
~c3 10. bc3!? cd4 11. cd4 ~c7 12. f3 ltJc3 13. ~d2 15. ~g6! a) 15 ... ~e6?! 16. 0-0 ~f7 17.ltJh4lae8
ttJa4 14. ltJf4 a6 15. c4!+ Vallejo - Radjabov, Linares 18. f4! e4 [Degraeve - Vallejo, Istanbul (01) 2000;
2003 - 88/(263») 10. b4ltJc3 11. ltJc3 cb4 12. ltJb5 18 ... ef4?! (Zawadzki - Ja. Stopa, Polska 2002 -
b3 13. ~d2 b2 14. lab 1 ~d2 15. ~d2 0-0 16. ~d3oo 85/(270» 19. laf4! ltJe2 20. ~e2 ~f4 21. lafl !+-)
Hector - L. Stark, Hamburg 2005 19. ~d2!+~ Ja. Stopa; b) 15 ... ~d7 16. 0-0 ~g8
23 8 ... gh4 9. ~h5 [9. ~g4 ~f6 10.lah4 ~g7 11. (Klovans - Shereshevski, USSR 1977 - 24/228) 17.
~g7 lag7 12 . .§h8 ~f8 13. 0-0-0 ~d7 14.lael ~c6 ~d2~ ltJe4 18. c4ltJd2 19.1tJd2 d4 20.ltJe4+ Gufeld;
15. f4ltJd7 16. f5 O-O-O! 17. fe6 fe6 18 . .§e6lag4!= c) 15 ... ~g8 16. 0-0 ~e6 [16 ... ltJe2 17. ~hl ltJf4
V. Heuer - Dvoretzky, USSR 1976; 9. ltJf3 .§g7 (9 ... 18. ~f4 ~f4 19. h3 ~e6 20. c3! ~f7D 21. laabl
~f6 10. lah4 ltJc6 11. a3 ~d6 12. ~e2 ltJe7 13. g3 ~g6 22. ~g6 ~f7 23. ~f7 ~f7 24. lab7 ~f6 25.
~g7 14. 0-0-0 ~d7 15.ltJb5 a6 16.ltJd6 cd6 17. ~d2 .§fbl laab8 (Filipenko - Volkov, Moscow 1999 -
0-0-0 18. ~g2 ~c6 19.1adhl e5 20.lag4!+ Stambulian 75/(272» 26. ~gl !+; 23. ltJh4! Dreev; 16 ... ~d7 -
- Skorchenko, Krasnodar 2002 - 85/(270» 10. lah4 15 ... ~d7) 17. laael lad8 18. ~d2 ltJe4 19. c4 ltJd2
(Tomson - A. Khenkin, USSR 1959) lag8! 6. ltJc6, 20.ltJd2 ~g5 1/2 : 1/2 Fressinet - Vallejo, Mondariz
~e7= Keres) ~f6 1O. ~h4 [10. lah4 ltJc6 11. ~b5 Balneario 2000
~d7 12. ltJf3 0-0-0 13. 0-0-0 lag7 14. g3 ~d6= 32 10... b6 11. h4 ~a6 12. h5 g5 13. f4!? gf4 14.
Timman - Ree, Wijk aan Zee 1983 - 35/(385); 10. ~g7 ~d7 15. ~f7 ~e7 16. ~e7 ~e7 17. ~f4+
ttJf3 ltJc6 11. .§h4 ~g7 12. 0-0-0 ~d7 13. ~h7 Naiditsch - Stellwagen, Wijk aan Zee 2006 - 96/208;
0-0-0= Rotlewy - Kostic, Karlsbad 1911) ~g7 11. 10... c5 11. dc5ltJc6 [11. .. ~a5 12. ~b4 ~b4 13. ab4
ltJf3 ltJc6 12. ~f4 (Romanovsky - Chistiakov, USSR ltJc6 14.laa3! d4 15. ~d4ltJd5 16. c3+ Iordachescu
1948) ~d6 13. ~e3 ~d7= Keres - O. Foi~or, Naujac 2002 - 86/291) 12. ltJf3 d4!?
24 10. h6lah7 11. ~d3lah8 12. ~h5 ~f6 13.ltJf3 13. ~d4ltJd4 14. ~d4 [14.ltJd4 ~d5! 15.ltJf3 ~c5
(Landa - Morozevich, Samara 1998 - 73/328) ~d7! 16. 0-0 ~d7 17. ~h4 ~c6 18. lafel ~d7!? (18 ...
14. ltJg5 0-0-0+ Morozevich ~e7!? 19. ~g3 0-0-0(0) 19. ltJd2 g5 20. ~g3 '§ad8cc
25 10... ~f6?! 11. ltJf3 ~d7 (B. Finegold - J. Zakhartsov - Borovlev, Karnensk-Shakhtinsky 2004
Kraai, Seattle 2003) 12. ~c6 ~c6 13. ltJe5 ~b5+ - 90/(244») ~d4 15. ltJd4 ~d7 16. ~d2 [16. a4!?
Morozevich lac8 (D. Gershkowich - A. Drozdov, Tel Aviv 2002)
26 11. .. ~e7 12. ~d3 0-0-0 13. ~c6 ~c6 14.ltJe5 17. ~d2 .§c5 18. ltJb5 ltJb5 19. ab5 ~b5 20. laa7
~e8 15. 0-0-0 f6 16. ltJg4 ~f700 1. Barmbold - D. 0-0 21. laa5 lad8=) ltJa4 17. c6 ~c6 18. ltJc6 bc6
Bischof, Deutschland (ch) 2002 19.1ahb 1 0-0-0 20. ~e3 (Cs. Balogh - Hoang Thanh
27 13. h6 lah7 14. ~d3 lah8 15. a3 ~c3 16. bc3 Trang, Budapest 2000) ~c7= Zakhartsov
0-0-0+ Morozevich 33 11 ... ~e7 12.ltJh3 [12. h5 g5 13. f4 gf4 14. ~f4
28 7 ... g5 8. a3 [8. h4 h5 9. hg5!? (9. ~dlltJc3 10. ~d7 15.ltJf3 0-0-0+ Klovans - Makarichev, USSR
~d2 g4 11. bc3 ~e7oo Volkov) hg4 10.lah8 ~f8 11. 1978 - 27/240) ~d7 13. h5 g5 14. f4 gf4 15. ~f2!
ttJe4 de4 12. ltJe2! c5! 13. 0-0-0 ~a5! 14. ltJc3 cd4 ~f8 16. ~f4 0-0-0 17. ~h4lae8 18.ltJf2 [18.0-0 lag8
15. ~d4 ltJc6 16. ltJe4 ltJd4 17. ltJf6 ~e7 1/2 : 1/2 (18 ... ltJe4 19. ltJf2!! ltJd4 20. ltJe4 de4 21. ~e4+
Shirov - Volkov, Rethymnon 2003 - 88/265) h5 Iordachescu - Vysochin, Kyiv 2000 - 78/304) 19.
[8 ... ~c3 9. bc3 c5 10. ~d3 h5 (S. Veselovsky - ltJf2 - 18. ltJf2) lag8 19. 0-000 Cuijpers - Ree,
Glek, USSR 1984-37/320) 11. ~dl! ltJc3 12. ~d2 Nederland (ch) 1983 - 35/385; 11 ... ~d7 12. h5 [12.
ltJe4 13. ~e4 de4 14.ltJe2!+ (Xe4, g5) S. Veselovsky) ~g6!? lag8 13. ~f7 ~f7 14. ~h5 .§g6 15. ltJh3!cc
9. ~f3 ~c3 10. bc3 c5 11. ~d3 ltJc3 12. dc5 d4 13. Minev) g5 13.ltJh3 ~e7 - 11 ... ~e7
~d2+ Felgaer - 1. Cubas, Calvia (01) 2004
34 12. h5 g5 13. f3 c5 14. dc5 ltJc6 15. f4 [15.
29 9 ... ltJc3 10. ~d3 ~d7?! 11. ltJh3! ltJc6 12. ~d2?! d4 16. f4 ~d5 17. ltJf3 ~d7 18. 0-0 ltJe4
ltJf4ltJe7 13.ltJh5 g6 14. ltJf6 ~b5 15. h4!? [15. a4 (18 ... gf419. ~h4 ~c5 20. ~f6 ~f8 21. ~c3 dc3 22.
~d3 16. cd3 b5 17. ab5 ltJb5 18. 0-000 Zontakh) laabl ltJe7 23. ~e4 ~c6 24. ~c6 bc6 25. lafdl ltJd5
~d3 16. cd3 ltJf5 17. h500 Zontakh - Volkov, Russia 26. lad5! cd5 27. ltJd4+- Zawadzki - 1. Lipka, Cesko
2004 - 90/244; 10 ... c5 - 9 ... c5 2003 - 92/(269); 18 ... 0-0-0 19. fg5 hg5 20. laae 1+
30 10... ~a5 II.ltJe2ltJc3 12. ~d2 cd4 13.ltJd4! Amonatov - Glek, Vladimir 2004 - 92/269) 19.
~c7 14. O-O+j [6. ltJe6) Klovans - H. Pronold, ~e4 ~e4 20.laael ~f5 21. ~f5 ef5 22. fg5 hg5 23.
Werfen 1991; 10... h5 11. ~f3! ltJc3 12. dc5 ltJc6 13. ltJg5 lah5 24. e6 fe6 25. ltJe6 ~f7 26. ltJg5 ~g6 27.
~f4 d4 14. ~d2 ltJd5 [14 ... ltJa4? 15. ~b5! ltJc5 16. ltJh3 lah4= R. Castellanos - H. Herraiz Hildago,
~c6 bc6 17. ~b4 ~d5 18. O-O-O!+- Goloshchapov- Calvia (01) 2004 - 92/(269») ~a5 [15 ... f5 16. ef6 e5
Reefat, Dhaka 2003 - 88/(264); 14... ~d5 15.ltJf3ooiJ 17. ~g6 ~f8 18. ~f3 d4 19. ~d2 ef4 20. ~c3 dc3
15. ~e4 ~e7 16.ltJf3 ~c5 17. 0-000 Goloshchapov 21. ~c3+ Zawadzki - Vysochin, Polanica Zdr6j 2001;
31 13. ~h3 d4 14. ~d2 ~d5 15. 0-0 ltJe5 16. 15 ... ltJe4 16. ~e4 de4 17. fg5+) 16. ~d2 ~c5 17.
ltJe5 ~e5 17.lafel ~c5 18. ~f4 ~f7 19. ~g3lad8 fg5 ltJe5 18. ~b4 ~b4 19. ab4+ Amonatov
C 12 144

35 13. ~f4lLJf5 14. ~f200 Kurajica - Dvoretzky, 15.lLJg3lLJc6 16. ~e3 ~d7 17.laabi b600 Becerra-
Wijk aan Zee 1976 - 21/184 Nogueiras, Santa Clara 1998 - 73/(329)
36 6 ... lLJfd7 7. ~g4 ~f8 8. lLJf3 a6 9. b4!? b6 10. 44 11. h4 - 9. h4
lLJa4 c5 11. bc5 bc5 12. lLJc5 lLJc5 13. dc5 ~c7 14. 45 11 ... lLJc6 12. ~f4 c4 [12 ... ~e7 13. dc5 (13. a3
~e2 lLJd7 15. 0-0 g6 16. c4 dc4 17. c6 ~c6 18. ~d7 14.lahbi b6 15. ~e3lLJa5!+ Anand - Ivanchuk,
laac 1+0 A. S. Nikitin - Chistiakov, USSR 1957 Linares (ml8) 1992 - 55/288) ~c5 14.lLJd4 ~d7 15.
37 8. ~d3 lLJc3 9. bc3 c5 1O. ~g4 0-0 11. dc5 lahbi lLJd8 (15 ... b6 16. a4! lLJa5 17. ~a6!+ Lek6 -
~c7 12. f4 ~c5 13.lLJe2lLJc6 14.lafl f5+ M. Mukhin Hiibner, Dortmund 2000 - 79/260) 16. a4 lac8 17.
- Makarichev, USSR 1975 - 19/201; 8. ~b4 c5 9. lab3+ Morozevich - Vallejo, Pamplona 1998/99 -
~c5lLJc5 10. dc5lLJd7 11. ~d4 ~c7 12.lLJf3lLJc5= 74/308) 13. ~e2 b500 De Firmian - Kaidanov, USA
Spielmann - Nirnzowitsch, Goteborg 1920; 8. ~d2 (ch) 1999; 11 ... ~a5 12. h4 - 9. h4
c5 9. ~e3 cd4 10. ~d4lLJc6 11. f3 ~h4 12. g3 lLJg3 46 13. a4 a6 14. lahbi lab8 15. h4 b5 16. ab5 ab5
13. ~f2 ~b4 14. c3 ~b2 15. ~g3 ~c3 16. ~f200 R. 17. ~f4 ~e7 18. ~e3 ~e8 19. h5 ~d8 20.lLJgI b4
Pert - T. Wall, Great Britain 1998 21. f4 ~d7 22. cb4lab4 23.lab4 ~b4 24. ~c3 ~c3
38 8 ... 0-0 9. f3 lLJc3 10. lLJc3 c5 11. dc5 ~h4 12. 25. ~c3 ~c7= Khalifman - Short, Merida 2001 -
g3 ~b4 13. ~d3 lLJc6 14. ~b5 ~d4 15. f4lLJb4 16. 81/(243)
~e2 ~c5oo J.-R. Koch - Murey, Pans 1989; 8 ... 47 17. g5 hg5 18. lLJg5 lah8 19. lag 1 ~e8 20. lag4
lLJc6 9.lLJg3 [9.lLJf4 ~e7 10. ~d3lLJc3 11. bc3 ~d7 lab 7 21. lah4 lah4 22. ~h4 ~d 7 oc Lek6 - Ivanchuk,
12. lLJh5 lag8!00 Sutovsky - Psakhis, Tel Aviv 1999 Monaco (blindfold) 2005 - 93/(221)
- 75/273) lLJc3 10. bc3 g6 11. h4 ~e7 12. a4lLJa5 13. 48 9 ... f5 10. ef6 ~f6 11. lLJf3 lLJc6 12. ~f4lLJd2
~b 1 b600 Schmittdiel - Glek, Oberwart 1993; 8 ... 13. ~d2 e5 14.0-0-0 ed4 15. cd4 (Tnngov - Sliwa,
~e7 9. ~d3 lLJc6! 10. lLJg3 lLJc3 11. ~c3 ~d7 12. Marianske Lazne 1962) ~f5+ Taimanov
~e2 [12.0-0-0 0-0-0= Atalik) 0-0-0 1/2 : 1/2 Lanka
49 10. ~d3lLJd2 11. ~d2lLJc6 [11. .. c4!? 12. ~e2
- Atalik, Batumi 1999 - 77/(282)
(12. ~fl lLJc6 13. lLJe2 b5 14. lah3 - 10. lah3) lLJc6
39 9 ... lLJc6 1O. ~d4! ~e7 11. lLJc3 lLJc5 12. f4 13.lah3 - IO.lah3) 12. ~f4!? c4 13. ~g6! ~e7 14.
0-0 13. ~d2 ~d7 14.0-0-0 lLJd4 15. ~d4laac8 16. lLJe2 ~d7 15. ~h5 (Gdanski - Talla, Ostrava 1998
g3 lac7 17. ~b 1 lafc8 18. f5+ Sutovsky - Comas, - 73/329) ~e8! 16. g4 f6!= Talla; 12. lah3 - 10.
Pamplona 1998/99 - 75/(272) lah3
40 13. ~b5 a6 14. ~a4 [14. ~d3 lLJd7 15. lLJa4 50 13. ~fI b5 14. lLJe2 a5 15. a3 ~d7 16. lLJf4
b5!? 16. cb6 ~b7 17. 0-0 e5oo~) lLJd7 15. ~d7 ~d7 lag8 [16 ... b4!? 17. laf3! bc3 18. ~dI! (Lutz -
16.0-0 laac8 17.lLJdI! [17. b4 b6+ M. Gurevich) lac5 Korchnoi, Essen 2002 - 84/(236) ~b6! 19. lLJg6
18. c3 ~b5 19. lael lac4= Lanka - M. Gurevich, ~g8 20. lLJh8 h5!oo) 17. laf3! ~e7 18. lLJh5 b4 19.
Cappelle la Grande 1999 - 75/272; 13. 0-0-0 ~f2 ~f4! bc3 20. ~eI Ae8 21.lag3!? [21.lac3 (Lek6-
[13 ... lLJd7?! 14. ~e3 ~f4 15. g3!+ Magomedov - Korchnoi, Essen 2002 - 84/236) ~b6 22. lad 1 ~b2
A. Nazarov, Dushanbe 1999 - 78/305) 14. ~e2 ~f4 23.lag3 ~c2 24.lLJg7lab8!?oo~) ~b6 22. lad 1 ~b2
15. lLJb5! lLJa6 16. ~f4 laf4 17. c4 ~d7!oo Mago- 23. lLJg7 ~c200 Lek6
medov
51 13 ... lag8 14. ~f4 ~d7 15. ~h5 ~e8 16.lLJe2 f5
41 8. ~d3 lLJd2 9. ~d2 c5 10. f4 [10. lLJf3?! c4 (Anand - Korchnoi, Dos Hermanas 1999 - 75/274)
(10 ... ~a5 11. dc5! lLJd7 12.0-0 lLJc5 (Hatanbaatar 17. ~e8! ~e8 18. g4lLJe7 19.1agl!+j Anand
- I. Almasi, Koszeg 1998 - 75/(274)) 13. c4 ~d2
52 14. lag3 ~8 15. ~f4 ~d7 16. ilh5 ~e8 17.
14. lLJd2 ~d7 15. cd5 ed500 I. Almasi) 11. ~e2 lLJc6
lLJe2 [17. ~f3?! f5! 18. i..e8 ~e8 19. h5 fije7 20.
12. 0-0 ~d7 13.lLJeI ~e7 14. f4 0-0-000 D. Bareham
lag3 ~d7 21. a3 a5 22. lLJe2 b4+ Hungaski - Bryan
- J. Sherwin, Cheltenham 2003; 10. dc5 ~c7 11.
Smith, USA 2004 - 91/(247); 20. ~h3!? 6. lLJe2,
~e3 0-0 12.lLJf3lLJd7 13.0-0 lLJc500 A. C. Fink-
lahhI-b1) f5 18. ~e8 ~e8= Hungaski, De Dovitiis
F. Stoppel, Wien 1966 - 2/190) ~a5 11. lLJf3 lLJc6
12. c4 dc4 13. ~c4 ~d2 14. ~d2 lLJd4 15. lLJd4 cd4 53 16. g4 b4 17.lLJe2 [17. cb4lLJb4 18.lLJe2 ~a5 19.
16. ~d3 ~d7= Y. Smirnov - Makarichev, USSR lLJc3 lab8+ j Zontakh - A. Czebe, Bosna i Hercegovina
1970 2001 - 82/(266)) ~g8 18. g5 bc3 19. lLJc3 ~b6oo~
Zontakh
42 9. ~f4 c5 1O. ~d3lLJd2 11. ~d2! ~a5 12.lLJf3
c4!? 13. ~e2 lLJd7 14. h4! lLJb6 [14 ... ~a3 15. g4!+ 54 17. g4 b4 18. g5 [I8.laahllaa7 19. g5lLJe7 20.
Bezgodov - Y. Visser, Hoogeveen 2002 - 86/292) ~g4 (Kindermann - Reefschlager, Deutschland (ch)
15.lah3 ~a3!?00 Bezgodov; 9. ~cl c5 10. ~d3lLJc3 1999) h5! 21. ~f3lLJf500 Finkel) hg5 19. hg5 ~e7oo
11. dc5 ~a5 12. ~d2 ~a4 13. h3 ~g4 [13 ... lLJe4 Acs - Almasi, Ohrid 2001 - 82/266
(Klovans - Dvoretzky, USSR 1974 - 19/202) 14. 55 9. ~e3!? lLJc3 10. ~d3 ~e7 11. h4 b6 12. h5 g5
~e4! ~e4 15. ~e4 de4 16. 0-0-0 lLJd7 17. ~c3+ 13. ~d2 [13. f4 gf4 14. ~f4 ~b7oc Barcza) ~a3 14.
Barcza) 14. hg4lLJa4 15. g5lLJc5 16. gh6lLJd3 17. cd3 lLJe2 lLJe2 15. ~e2 ~a6 16. f40c E. Gibney - R.
gh6 18. ~h6 ~e8= Klovans - H. Karner, USSR Marconi, Canada 1995
1968; 9.lLJrJ c5 1O. ~d3 lLJd2 11. ~d2 - 9. ~d3 56 9 ... g5 10. ~e3 f5 11. ef6 ~f6 12. ~d3 lLJd2
43 10 ... ~g5 11. ~g5 hg5 12. lLJh3 [12. f4 gf4 13. 13. ~d2 c500~ Hungaski - 1. Cubas, Sao Paulo
lafllLJc6! 14.laf4 ~d7 15.lLJh3 ~e7= F. Sprenger- 2005 - 95/209; 10. ~f3!? De Dovitiis, Hungaski
H. Bohne, corr. 1981) g4 [12 ... f6 13. f4!+j McDonald 57 10 ... ~d2 11. ~d2 ~d7 [I1. .. lLJc6 12.lLJf3 cd4
- Maduekwe, London 1994) 13. lLJf4 g5 14. lLJe2 c5 13. cd4 ~d7 14.0-0 c4ff8 15.laabI! b6 16. c3 ~g7
145 C 12

17. label lac 8 18. g3lac7 19. h4! ltJe7 20. h5ltJf5 21. f4 lag8 18. lahfl ~d7 19. fg5 lag5 20. ~f3 0-0-0 21.
~g2+ Inarkiev - Glek, Hoogeveen 2003 - 89/262) ~e2 ~b7 22. laf700 Malinin
12.ltJf3 ~c6 [12 ... c4 13. ~e2 ~c6 14. h4ltJd7 15. 64 13 ... cd4 14.ltJd4ltJd4 15. ~d4 ~d7 16.lahbl
h5 g5 16. ltJh2 ~a5 17. ltJg4 0-0-0 18. ~e3 ltJb6 ~c6 17. a4+ T. Keskisarja - R. Tuominen, Salo
19. a3! ltJa4 20. ~d2+ Kobalia - Glek, Ajaccio 1997
(ml4-rapid) 2004 - 92/(270)) 13. dc5 [13. h4 ltJd7 65 14. h5 g500 J. Gutierrez - M. Mosquera, Cali
14. h5 (14. a4 ~a5 15. dc5ltJc5 16.0-0 (Grigoriants 1999
- Glek, Hoogeveen 2003 - 89/263) ltJe4! 17. ~f4
66 17. dc5 ~c5 18. d4!? ~c4 [18 ... ~a5 19. ~d3!
~c3 18. lafdl g5! 19. hg5 hg5 20. ltJg5 ltJg5 21.
(6.ltJd2-b3) lac8 20. ~cl g5 21. ~b2! gh4 22. ~b6!+
~g5 ~b4+ Glek) g5 15.ltJh2 ~b6 16. ~e2 f600 S.
Aseev - Piskov, Berlin 1990 - 51/2811 19.1ab6lac8
Kayumov - Sh. Porat, Budapest 2003 - 89/(263)) 20. laa3 (H. Richards - C.-O. Miron, Oropesa del
ltJd7 14. 0-0 ~c7 [14 ... ltJc5 15. ltJd4 ~a5 16. ~e3 Mar 2001) ~fl 00 Piskov
ltJd7 17. a4+ Kobalia) 15.lafelltJc5 16.ltJd4+ Kobalia
- Glek, Ajaccio (mil-rapid) 2004 - 92/270 67 12. lah3 cd4 [12 ... ~e7 13. labl b6 14. laf3
~d7 15.laf4lac8 16. ltJh3+ Ivanovic - V. Kovace-
58 15.ltJe2!? ~a6 16.ltJcl ~c4 17.ltJb3 ~b3 18. vic, Jugoslavija (ch) 1977 - 23/225) 13. cd4 ~b6 14.
cb3 cd4 19. cd4+; 17 ... ~a3oo Amonatov ltJe2 [14. ltJf3 ~d7 15. lahhl ~c7!00 Spassky - K.
59 17. labl ~d7 [17 ... ~a2 18. O-O~ 6. 18 ... Gngorian, USSR 1967 - 4/227) ~b4 15. ~dl ltJe5
~c4 19.1afel) 18.0-0 cd4 19. ~f4oo Amonatov- 16. ~f4 ltJd3 17. lad3 b6 18. h5!? ~e7 19. hg6 fg6
Skorchenko, Voronezh 2005 - 94/210; 17.ltJel!?00 20. lac300 Clark - Harding, England 1978; 12. h5 g5
Amonatov 13.ltJe2!? [13. f4 cd4 14. cd4 ~a5 15. ~e3 f5! 16.
~f3 ~d7 17. ltJe2 0-0-0 (17 ... g4!? 18. ~g3 ltJb4
60 9 ... ~d7 10. h4 c5 11. h5 g5 12. f4+ Pasman -
19. ~f2 0-0+) 18. g3 lahg8 19. lahb 1 gf4 20. gf4
Murey, Beer-Sheva 1978 - 25/247
lag4+ Skorchenko - Kobylkin, Krasnodar 2002 -
61 11. de5 ~c7 [11. .. ~e7 12. ltJe2 ltJd7 13. ~b5 85/(272); 20 ... ltJb4+ Nadyrhanov, Skorchenko) c4
0-0 14. ~d7 ~d7 15. h4+ Staroverov - Alavkin, 14. ~g6 fg6 15. hg6 ~e7 16. f400 Bassan - Driz,
Krasnodar 2002 - 85/(271)) 12. ~d4?! (Hebden - Balneario Camboriu 2005 - 94/211
Vaisser, Cappelle la Grande 1991 - 52/(278)) ~f8!+ 68 12 ... ~d7 13.ltJf3 ~e7 14. h5 g5 15. ~f6! ~f6
Lputian; 11. ~f4 ~d7!? [11. .. cd4 12. cd4 ~a5 13. 16. ef6+ Kovalev - Vaisser, Paris 1991 - 52/278
~e3 b6 14.ltJe2ltJd7 15.lahcl ila6 16. c4 (16. ~a6
69 14. ~e3 b6 15. h5 gh5 16.ltJe2 ~a6 17. ~a6
W'a6 17. c4 dc4 18. ltJc300 Petrushin - Piskov, Rus- [17. g3?! lac8+ Karjakin - Firman, Alushta 2002 -
sia 1992 - 56/309) ~c4 17. ~c4 dc4 l8.lac4 b5!00 85/(272)) ~a6 18. c3 lac8 19. f3 lag8 20. g3 lag500
6.ltJb6-d5 Piskov) 12. h4 ~c6 13.ltJf3 ltJd7 14.ltJh2 Van der Doel - Glek, Zwolle 2002 - 85/272
W'a5 [14 ... ~e7 - 11. ltJf3) 15. ltJg4 O-O-O! 16.ltJh6
lah6! 17. ~h6 cd4+i Bruz6n - Glek, Esbjerg 2002 70 17. lahcl lab8 18. ~e3!+ Edlund - Brynell,
- 85/271; 12. ltJf3 - 11. ltJf3 Stockholm 2003 - 90/245; 17 ... ~a6oo Sutovsky -
Glek, Essen 2000 - 78/307
62 11 ... ~e7 12. h5 g5 13. f4 gf4 14. ~f4ltJc6 15. 71 11 ... ~e7 12. h4 c4 13. ~e2ltJd7 14. a4 a5 15.
ltJf3 ~d7 16. g4 0-0-0 17. g5 cd4 18. cd4 hg5 19. ~f4laa6 16.ltJh2ltJb6 17.ltJg4 ~d7 18.ltJh6ltJa4
W'g5 ~b4 20. ~e3 ~c3 21.laabl! ltJa5 22. ~f2 ~a4 19. lahb 1 ~c6 20. g4 laa8 21. g5 b5 22. h5+ Tsesh-
23. ~d2+ Talla - Biolek, Cesko 1998 - 73/(329); kovsky - Gukasian, Krasnodar 2002 - 85/(273);
11 ... ~d7 12. h5 g5 13. f4 ltJc6 14. fg5 ~a5 [14 ... 11 ... ~e7 12. h4ltJc6 13.lahbl cd4 14. cd4 ~d7 15.
~g5 15. ~g5 hg5 16. ~e3 g4 17. ~e2 (17.lafl ~e7 lab2+ Milos - De Souza, Sao Paulo 1999; 11 ... ltJe6
18. IDl4laag8oo Lek6 - Short, Batumi 1999 -77/282) 12. laabl [12. ~f4 cd4 (12 ... ~a5 13. laab1!? c4 14.
cd4 18. cd4 f6 19. ef6 ~f7 (Karjakin - Cebalo, Biel ~e2 b5 15. a3 ~d7!? (Golubev - Smikovski, Moscow
2003 - 88/266) 20. lab 1 b6 21. ~g4+; 0 17 ... lac8!? 1996 - 67/(374)) 16. ~f6! lag8 17. laal + Golubev)
Cebalo) 15. dc5! d4 16.ltJf3 0-0-0 17.laabl! dc3 18. 13. cd4 ~d7 (13 ... ~a5 14. c3 b6 15. ~f6lag8 16.
~e2 lahg8 19. ~e4! ~c7! 20. g4 ltJe7 21. ~b5!+ ~h4 lah8 17. ltJg5 ~a3 18. lahb 1 ~f8 19. ltJf3+ De
Lek6 - Radjabov, Linares 2003 - 87/276; 11 .. ~ Firmian - Bryne II , Kebenhavn 2001) 14. h4lac8 15.
12. ~e2.oo.! 13.lah3 [13. h5 g5 14. ~g3 (14. f4 f5 ~f6 ~a5oo Shomoev - Skorchenko, Russia 2001)
15. ~g3 g4!+ (XltJgl) Rissotti - Hungaski, Escobar cd4 13. cd4 ~a5 14. ~e3!? b6 15. ~f4 ~a6 16.
2005 - 93/221) f5 15. ef6ltJf6 16. f3 ~d7 17.ltJh3 lahc 1+ R. Watson - L. Thorn, corr. 1988
(Bergez - Libiszewski, Montpellier 2003 - 93/(221)) 72 12. ~f4 ~c6 13. h4 ltJd7 14. ltJh2 [14. lah3?!
~b8! 18. ~b8lab8 19.1tJf2 ~e7+ 6. ~d6, e5) ~e7 ~e7 15. dc5 O-O-O!+ Spraggett - Glek, Cappelle La
14. a3 [14. f4lag8! 15. ~f3 f5 16. ef6ltJf6 17. ~g3 Gramde 1998 -72/(286); 14.lahel ~e7! 15. a4?! c4
~d7 18. ~el 0-0-0+ Sedlak - Delchev, Subotica
16. ~e2 a5! 17.laa2 0-0-0 18. tDh2 g5 19. hg5 ~g5 20.
2003 - 93/(221)) lag8 15. ~f4 g5 16. hg5 hg5 17. ~g5 hg5 21. ltJg4 IDl7 22. g3 ~c7 23. ~f3 laf8!+ (6.
~e3 f5 18. ef6ltJf6 19. f3 e5 20.lah6oo Hungaski, De f5) Degraeve - M. Gurevich, Belfort 1998 - 74/309;
Dovitiis 15.laabl!? 6. ~b5) ~e7 - 12. h4; 12.laabl ~c6 13.
63 12.h5g513.ltJf3 [13.f4cd414.ltJf3?dc315. ~g6!? [13. IDlel ~e7 14. h4ltJd7 15. dc5 - 12. dc5)
~e2 ~a4-+ Seirawan - Makarichev, Reykjavik fg6 14. ~e6 ~e7 15. ~c8 ~d8 1/2 : 1/2 Stefanova-
1990 -49/(343); 14. ~e2!00 F. Ranien - E. Mariano, Hamdouchi, Pulvermiihle 2000; 14... ~f800 Glek; 12.
Bratto 2000) cd4 14. ltJd4ltJc6 15. laae I! (Malinin - de5!? ~e7 13. laabl ~c6 14. ltJd4 [14. h4ltJd7 15.
Lubochsky, corr. 1991 - 53/276) a6 16.ltJc6 bc6 17. me 1 ltJc5 16. ltJd4lac8 (16 ... 0-0-0 17. lab4 ~c7 18.
C 13 146

~f4 f5 !?oo Klovans - Glek, Deutschland 1998 - 14 ... 0-0-0 Cherniaev) 14. h5 g5 15. laabl ltJd7 16.
72/286) 17. ltJc6!? (17. lae3!?) bc6 18. lab4 a5 19. ltJh2 0-0-0 17. ~h3 ladf8oo~ Cherniaev
labbl O-O!+ Spassky - Relange, France 1991 - 74 15 ... ~f8 16. ltJf6 ltJf6 17. ~f6 .§g8 18. h5+
52/279; 18. lae3!? Valsser, Relange) ltJd7 15. ltJc6 Werner - Bohnenblust, Bern 1999 - 78/(306)
bc6 16. lab 7 ~g5 17. ~g5 hg5 18. h3ltJe5 19.1ahbl 75 17. ef6 ltJf6 18. ltJg4 (18. f3 cd4! 19. cd4 ltJe4!
0-0 20 . .,ta6 lafd8= B. Savchenko - Skorchenko, 20. fe4 (20. We2 (Tseshkovsky- Skorchenko, Krasno-
Krasnodar 2002 - 85/273 dar 2002 - 85/273) ladf8! 21. ~e5 lah6 22. fe4
73 13.lahel .,tc6 (13 ... ltJc6 14. ~f4 cd4?! 15. cd4 lah5 23. ~g3 de4 24 . .,tc4 lahf5+) de4 21. ltJf7
ttJb4 16. ~f6! lag8 17.laablltJd3 18. cd3 .,tc6 19. lahf8+ Nadyrhanov, Skorchenko) ltJe4 19 . .,te4 de400
laec 1+ Cherniaev - Kobalia, Russia 1996 - 67/374; Sutovsky - Zifroni, Israel 2000 - 78/306

Ie 13 1 1. e4 e6 2. d4 d5 3. ttJc3 ttJf6 4. ~g5 de4


5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 l[Je4 1 l[Jf32 l[Jf6 4 ~d2 l[Jg5 0-0-0 6 ~e2 ~f3 ~b7
l[Jbd7 ~e73 ~f65 ~g5 l[Jf6 0-0 ~d67 ~d78 ~ab89
2 ~f6 ~d311 de5 12 ~d2 0-0 lafel
l[Jf6 1O e5 ~a5 ~e5 0-0 b6 13 +
3 h4 ~f615 ~e417 ~e2 0-0-0 ~bl
h6 14 ~f616 0-0 e5 ~f418 ttJb6 19 +
4 ~d220 0-0-0 22 ttJd4 g425 ttJf5
e5 ed4 21 0-0 23 ~b624 e5 l[Je5 26 +
5 ~d3 ~e2 ~e427 0-0-0 ~d529
0-0 e5 ed4 g6 e5 28 lae8 30 00

6 ~d2 0-0-0 31 ~f6 l[Je5 e432


e5 e4 l[Jf6 ~e6 e5 33 +

1. e4 e6 2. d4 d5 3. It)c3 It)f6 4. .,tg5 de4 5. tLJe4 .,te7


6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 ~f634 ~d335 0-0-0 l[Je3 f4 g438 f5 fe6 h3 39
gf6 b6 36 ~b7 e6 f5 37 fg4 ~d6 fe6 l[Jd7 4O
8 g3 l[Je3 l[Jge242 d5 l[Jd5 44 ~g2 0-0 l[Jef4
f5 41 ~f6 l[Je6 ed5 43 ~b2 0-0 ~h845 l[Je5 46
9 ttJf3 g3 48 ttJe3 ~g2 0-0 d5 de6 ef7
a6 47 f5 49 b5 50 ~b7 e5 b4 be3 ~f851 00

10 e4 ttJe3 ~d253 d5 0-0-0 h4 d6


f5 ~f652 e5 0-0 e5 54 b5 ~e655 +
11 l[Je3 56 ~d258 d5 59 0-0-0 h4 d6 63 ~e3
f5 ~f657 e5 0-0 60 e5 61 l[Jd7 62 l[Jb6 e464 +
12 ~b565 ~e466 ~e2 0-067 lafel l[Jg3 l[Jh4
b6 e6 ~b7 ~e7 l[Jd7 0-0 68
~h8 f5 69 00

13 ~e4 ~e2 0-0-0 71 lahe1 73 ~b174 ~a6 ~a6


~b7 e6 70 ~e772 l[Jd7 0-0-0 ~a675 ~b876 +
14 ~d3 ~e277 0-0-0 79 ~bl lahe1 80 g3 81 e3
~b7 l[Jd7 78 e6 ~e7 0-0-0 ~b8 h6 82 +
15 l[Jf383 ~d285 l[Jf6 l[Je5 0-0-0 ~e3 g3 ~g2
~f6 ~d784 ~e6 ~f686 0-0 ~d887 ~e8 l[Jd7 e6 88 +
147 C 13

6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 ~e489 ~e2 ~d392 0-0-0 93 h4 l[Jeg5 ~e4
l[Jd7 a6 90 b5 91 ~b7 0-0 ~e794 g6 ~d595
17 ~d2 ~b597 l[Jf6 ~e398 ~e7 e3 ~b7
b6 96 ~b7 gf6 ~e799 ~b4 ~b5 ~b2100 +
18 e3 101 ~e2103 0-0-0 104 l[Jd4 ~d3106 lahe 1107 ttJf6
0-0 l[Jd7 102 e5 ed4 ~e7105 h6 l[Je5 ~f6108

19 ~d3 0-0-0 h4 l[Jeg5 111 ~e3 de5 h5 113


l[Jd7 109 b6 110 ~b7 g6 e5 112 ~e7 ~O114 00
20 ~e4 e3 116 d5 l[Jf6 l[Jh4 118 g3 119 ~b3
l[Je6 115 e5 l[Je7 117 gf6 l[Jg6 b5 120 a5 121 +
21 ~e2122 0-0-0123 l[Jg3 124 ~d3125
l[Jb8 ~f5 l[Jd7 ~g6 ~d3126 +
22 ~e2127 0-0 129 laad1 l[Jf6 ~e5 e3
l[Jd7 e6 128 b6 ~e7 l[Jf6 ~e7 ~b7130

1. e4 e6 2. d4 d5 3. lLlc3 lLlf6 4. .,tg5 de4 5. lLle4 .,te7 6. .,tf6 .,tf6 7. lLlf3 0-0 8. ~d2

8 9 10 11 12 13 14 15 16
23 0-0-0 ~e4132 d5 134 ~d5 l[Jf6 lahe1 l[Je5 l[Je4
l[Jd7 131 ~e7 e5 133 ed5 135 l[Jf6 ~f6 ~b6 ~e6 ~a6136 +
24 ~e4137 d5 139 ~b3 l[Jd6 ~d5 ~d5 ~e4140
b6 ~b7138 b5 e5 ~d5 ed5 l[Jb6 l[Ja4 141 +
25 0-0-0 ~d3 h4142 e3 144 l[Jeg5 gO de5 ~b1147
b6 ~b7 l[Jd7 ~e7143 l[Jf6 145 ~O e5 146 ~e7 ~e5148

26 ~f4 ~d3150 h4 152 ttJeg5 154 l[JO ttJe5 de5


l[Jd7 149 ~e7151 l[Jf6 153 ~O ~d6 e5 ~e5155

27 l[Jf6 ~d3156 l[Jg5 l[Jh7 l[Jf8 e3 g3 159 laf1


~f6 ~b7157 h6 ~d4 ~f8 ~h4158 ~f6 l[Jd7 16O +
28 0-0-0 h4 162 h5 163 ~f4 hg6
g6 ~d8161 lad4 ~f4 laf4 hg6 164 +

1 5. ~f6 gf6 [5 ... ~f6 6.ltJe4 ~d8 7.ltJf3ltJd7 8. [II. ladl ~d6 12. 0-0 ~d7 13. ltJf3 lafd8 14. c4
~d3 ~e7 9. ~e2 0-0 10.0-0-0 b6 11. h4 ~b7 12. ~c6 15. ltJe5 ltJd7= Fischer - Petrosian, Cura~ao
lahel ltJf6 13. ttJeg5+ R. Kornthaler - H. Thoeny, (ct) 1962] c5 12 . .§fdl+; 10 ... b6!?=
Wattens 1996] 6. ltJe4 f5 7. ltJg3 c5 8. ltJf3 ltJc6 9. 7 11. .. b6 12. ~f3 lab8 13. lahel ~b7 14. ~b7
dc5 ~c5 [9 ... ~dl 10. ladl ~c5 11. c3 a6 12. ~d3
~d7 13. 0-0 0-0-0= Tolush - Barcza, Leningrad
lab7 15. ~bl ~d6 16. f4lad8 17.ltJf3 b5= Ochoa de
1962] 10. ~d8 ~d8 11. ~b5 ~e7+ Panov - Poliak, Echagiien - Korchnoi, Barcelona 1992 - 54/(267)
USSR 1944 8 12 ... lab8 13. ltJe4ltJe4 14. ~e4 ~d7 15. ~e3
2 6. ltJf6 ltJf6 7. ltJf3 - C 10 ~c6 16. f3lafd8 17. ~d3?! b5! 18. ~bl b4 19. h4
~h8! 20. ~e2 ~b5!+ Karpov - Bareev, Tilburg
3 6 ... h6 - C 10
1991 - 53/272; 17.lad2+ Karpov
4 7. ~f6ltJf6 8.ltJf6 [8. ~d3 0-0 9. ~e2 ~d5 10.
0-0 ~d7 11. c4 ~a5 12. ltJe5+ Aseev - Polovodin, 9 14. ~f3 ~c6 15. lahel h6 16. ~c6 ~c6 17.
Dresden 1989 - 48/394] ~f6 9. c3! 0-0 1o. ~d3 c5 ltJf3 ltJd5 18. ~a5 .§b6 19. ltJe5 ~b7 20. ~a3 laa6
11. dc5 ~c7 12. ~e2! ~c5 13. ladl g6 [13 ... lad8? 21. ~b3 lab6 1/2 : 1/2 J. Polgar - Shirov, Merida
14. ~h7!+ Mat. Bartel- T. Juroszek, Polska 2000- 2000 - 79/(261)
80/(300)] 14. 0-0+ Mat. Bartel 10 8 ... ~f6 9. ~d3 [9. ~c4 c5 10. ~e2 0-0 11.
5 7... ltJf6 - C 10 0-0-0 a6 12. ~e3 (Spassky - Porath, Lugano (01)
6 10. ~d3 0-0 11.0-0-0 b6= [6 ~b7, ~e7, c5] 1968 - 6/280) b5!oo] 0-0 10.0-0 e5 11. lael ed4
Valvo - Lein, New York 1990; 10. ~e2 0-0 11. 0-0 12.ltJd4 g6 13.ltJb5 ~b6 14. a4ltJc5 15. a5 ~c6 16.
C 13 148

~c4 a6 17.lLJc3 ~e6 18. ~d5!+ Pilnik - Stahlberg, lahdl lac7 17. b3+ Cabrilo - Drasko, Jugoslavija
Beverwijk 1963 1992 - 56/306
II 9. ~c4 c5= Gligoric - Botvinnik, Moscow 25 12. lah3 e5! 13. lLJb3 lLJc5 14. ~f6! ~h3 15.
1956; 9. ~d2 0-0 10. 0-0-0 b6 11. lLJe5 ~b7 12. lLJc5 gf6 16. ~h6 ~c5 17. ~d3 f5! 18. gh3 ~f2=
~d3 ~d5! 13. c4 ~d6 (13 ... ~g2? 14. lahgl ~h2 Zakharevich; 14 ... lLJb3 1/2 : 1/2 Voitsekhovsky -
15. lag7+-) 14. ~f4 c500 Gelfand - M. Gurevich, Zakharevich, Russia (ch) 2000 - 79/(261)
Reggio Emilia 1991/92 - 53/273 26 14. ~e3!+ S. Solovjov - Zakharevich, Saint
12 10. ~d2 cd4 11. ~b4+ Spas sky - Unzicker, Petersburg 2005 - 94/212
Bad Kissinger 1980 - 29/204 27 11. 0-0-0 e5 12. ~e4 (12. rJ;;b I? lae8 13. lahe 1
13 14. lae5+ Bronstein - Alatortsev, USSR (ch) (Shirov - H. Herraiz Hidalgo, Espana (ch-m12) 2002
1945 - 86/(293)) lLJc5! 14. lLJe5 ~e6+ Shirov) g6 - 11.
14 8 ... a6 9. ~d2 b5 10. 0-0-0 ~b7 11. lah3 ~e7 ~e4
12. ~d3 f6 13. ~f4 ~d5 14. ~e2 c6 15. ~e4 rJ;;f7 28 12 ... ~a5? 13. ~f6lLJf6 14. ~d4lLJh5 15. a3!+
16. lLJd2 lLJf8 17. rJ;;bl lLJg6 18. ~h2 ~d600 De Kasparov - Shirov, Frankfurt (rapid) 2000 - 79/262
Firmian - Seirawan, USA (ch) 1999 - 76/(275); 11. 29 13. ~f6 ~f6 14. ~b5 (14. ladel lLJc5+ C.
~e3+ Astengo - Del Rio Angelis, Lugano 1999 - 79/(261))
15 9. ~e3 ~e7 (9 ... c5 10. ~d2 cd4 II.lLJd4lLJb6 lad8 15.lahel ~b6 (15 ... a6!? 16. ~d7 ~d7 17. ~e5
12. 0-0-0 lLJd5 (Radjabov - M. Gurevich, Espana ~e5 18. lae5 ~c6 1/2 : 1/2 Balashov - Kruppa,
2005 - 95/210) 13.lLJf5!+ M. Gurevich) 10. c3 e5= Elista 2000 - 79/(261); 0 18. lLJe5 Kruppa, Komarov)
Hjartarson - Speelman, Kebenhavn 1996 - 67/371 16. ~c4lLJc5 17. ~e5 ~e6 18. ~e6lLJe6 19. h5 d3!?
16 9 ... lLJf6 10. ~c4 (10. ~d2 b6 (10 ... ~d5 11. c4 20. hg6 hg6 21. lah 1 lLJg7 22. cd3 ~f2 23.lad2 .§ac8
~d6 12.0-0-0 b6 13. ~e3 ~b7 14. lLJe5 c5 15. dc5
24. rJ;;b 1 ~c5= Kasparov - Anand, K6pavogur 2000
~c5 16. ~c5 bc5 17. lah3! rJ;;e7 18. lahd3 ~e4 19.
- 79/261
lag3 lahg8 20. laa3 lagc8 21. f3 ~c6 22. lab3+ Izoria 30 14. lahel lae6 (14 ... ~e7?! 15. ~b5! lLJb6 16.
- M. Gurevich, Ajaccio (rapid) 2005 - 95/(210)) 11. ~e5!+ De Vreugt - M. Gurevich, Saint-Vincent 2002
0-0-0 ~b7 12. lLJe5 0-0 13. ~d3 c5! 14. dc5 ~c700 - 84/(232)) 15. ~b5 ~a5 16. ~c4 ~c7! (16 ... ~d5
Anand - Korchnoi, Wijk aan Zee 2000 - 77/274; 17. ~d5 lad6D (Nataf - Schlosser, France 2001 -
11. ~b5!? 6. 11 ... ~d7 12. ~d3 ~c6 13. lLJe5 81/(244)) 18. ~f6!? lLJf6 19. ~b3 ~g4 20. lae5 ~f3
Anand) ~e7 11. ~e2 ~d7 12.0-0-00-0-0 13.lLJe5+ 21. gf3 rJ;;f8+ Natatl 17. ~b3 lLJc5!oo~ Glek - M.
1. Bednarski - Bachtiar, Skopje (01) 1972 Gurevich, Zwolle 2002 - 84/232
17 10. ~d2 0-0 11. 0-0-0 b6? 12. ~b5 ~e7 13. 31 10. ~f6 ~f6 11. 0-0-0 h6 12. lael ed4 13.
lah3+ Fischer - Bilek, La Habana 1965; 11. .. c5+ - ~d4 ~d4 14. lLJd4 lLJb6 15. lLJb5 c6 16. lLJd6 lad8
8... c5 17. ~d3 rJ;;f8 18. lLJc8 laac8 19. ~f5 lab8 20. g3
18 12 ... cd4?! 13.lad4 e5 14.lad2 a6 15.laellae8 lae8= Lek6 - Korchnoi, Tilburg 1998 - 74/(306);
16. ~e4+ Kaidanov - Schwartzman, USA (ch) 1997 10. de5 lLJe5 11. lLJe5 (11. ~d8 lLJf3= Korchnoil
~d2 12. ~d2 ~e5 13. 0-0-0 ~e6 14. a3 ~d4 15. f3
- 71/(295)
laad8= Kiilaots - Rytshagov, Rakvere (m1 1) 2000
19 13 ... a6+; 13 ... lLJb6+ Byrne, Mednis
32 13. rJ;;bl?! c5!= Anand - Korchnoi, Tilburg
20 9. dc5 ~a5 10. c3 ~c5 11. ~e3 ~c700 Sax- 1991 - 53/275
Korchnoi, Luzern 1989 - 48/(394) 33 14. d5 ~d6 15. ~g5! 6. f4+ Korchnol
21 9 ... h6 1O. ~f6 ~f6 11.0-0-00-0 12. ~b5 (12. 34 6. lLJc3 0-0 7. lLJf3 b6 8. ~d2 ~b7 9. ~e2
~e2 e5! 13. de5 lLJe5 14. lLJe5 ~e5 15. f4 ~e7 16.
lLJbd7= Tarrasch - Tartakower, Moravska Ostrava
~f3+ Gligoric - Balashov, Skopje 1970 - 9/170)
1923; 6. lLJg3 b6 7. ~b5 c6 8. ~e2 ~b7 9. lLJf3
cd4 13. ~d4 ~d4 14. lad4+ Miihlberg - Liebert, lLJbd7= Nezhmetdinov - Chistiakov, USSR 1949;
DDR 1963 6. ~d3 lLJe4 7. ~e7 ~e7 8. ~e4 ~b4!? 9. c3 ~b2
22 10. lLJd4 h6 11. ~f6 (11. ~e3!?) lLJf6 12. ~b4 10. lLJe2 c6 11. 0-0 lLJd7 12. a400 A. Seidel - O.
(Topalov - Bareev, Dortmund (m16-rapid) 2002 - Eberhardt, Wiesbaden 1998; 6.lLJf6 ~f6 7. ~f6 ~f6
85/274) a5 13. ~c5 b6 14. ~b5 ~d7 15. ~e5 0-0 -6. ~f6
16. 0-0-0 lac8= Bareev 35 7. c3 f5! 8. lLJg3 c5 9. ~b5 (9. lLJf3 ~b600 F.
23 10... e5 11. lae 1 0-0 12. lLJe5 lLJe5 (12 ... lae8? Schmenger - Marcel Becker, Deutschland 1996) ~d7
13. lLJf7!+- Timman - Korchnoi, Tilburg 1991 - 10. ~d7 ~d7! 11. lLJf3 lLJc6 12. dc5 ~dl 13. ladl
53/274) 13. lae5 ~e6+ Timman; 10•.. h6 11. ~f6 ~c5 14. 0-0 lad8= Ljubojevic - Lautier, Manila
lLJf6 12. ~b4!?i (12. ~f4 0-0 13. ~c4 b5!? 14. ~b5 (izt) 1990 - 49/(336); 7. ~d2 b6 (7 ... f5 8.lLJc3 c6 9.
~b6 15. ~c4 d3 16. lad3 ~f2= Ni. Dukic - Kosic, g3 b6 10. ~g2 ~b7 11. 0-0-0 lLJd7 12. lLJh3 lZJf6 13.
Jugoslavija 2002 - 87/277; 13. g4!?i Kosic) ~b6 (12 ... lahel+ Euwe - Flohr, Karlovy Vary (m114) 1932) 8.
~e7 13. ~b5 ~d7 (13 ... rJ;;f8?! 14. ~d4+ Shirov - g3 ~b7 (8 ... f5 9. lLJc3 ~b7 10. d5!?oo c6 11. de6
Sadvakasov, Liepaja (rapid) 2001 - 87/(277)) 14. ~d2 12. rJ;;d2 fe6= Istditescu - Volkov, Romania
~d7 ~d7 15. lad4lLJd5 16. ~a3 b5 17. lahdl+) 13. 2001) 9. ~g2 ~c8 10. f40-0 11. ~f3lLJc6 12.0-0-0
~b6 ab6 14. ~c4 ~d7 15. lad4+ Finkel lad8 13. ~g2 lLJd4 14. lLJf6 ~f6 15. ~b7 ~d7 16.
24 11 ... h6 12. ~f6lLJf6 13. ~e2+ Topalov - Van lLJf3laab8 17. c3lab7 18.lLJd4 ~d5 1/2 : 1/2 Topalov
Wely, Monaco (blindfold) 2001; 11 ... lLJb6 12. lLJf3 - Morozevich, Sarajevo 2000 - 78/(300); 7. ~c4 a6
~d2 13. lad2 ~d7 14. ~f6 gf6 15. ~e2 lafc8 16. (7 ... b6 8. lLJf3 - 7. lLJf3) 8. a4 lLJd7 9. lLJf3 c5 10.
149 C 13

0-0 (Lek6 - Bunzmann, Hamburg (ml2) 1999 - 46 15. 'JJ!ih5 ltJg6 16. ltJh3 [16. laad 1 c6 17. ltJe3
77/275) cd400 Lek6 'JJ!if6oo Fischer - Petrosian, Buenos Aires 1971 -
36 7... ltJd7 8. 0-0-0 c6!? [8 ... f5 9.ltJc3 c6 10.ltJf3 12/221] ~g7 17. ltJg5 h6 18. ltJfl lafl! [18 ... ~fl?!
'JJ!ic7 11. 'JJ!ie3 lag8 12. ~bl ltJf6 13. h3! b5 14. ltJe5 19. ltJf4 'JJ!ig5 20. ~d5 ~f6 21. h4! 'JJ!ih5 (21 ... ltJh4?
b4 15. ltJa4ltJd5 16. 'JJ!ib3! lab8 17. g4 c5 18. ~c4! 22. 'JJ!idl!! c5 23. 'JJ!id3 1 : 0 Nadanian - Varlamov,
cd4 19.1ahel !oo~ Sherbakov - Kiriakov, Yekaterin- corr. 1992/93 - 58/321) 22. ltJh5 ~e7 23. ltJg7+~
burg 1999 - 76/275] 9. 'JJ!ig3ltJfS!?00 Sherbakov; 7... Nadanian] 19. 'JJ!ig6 'JJ!ig5! 20. 'JJ!ig5 hg5 21.laael ~fs
'JJ!i d5!? 8. ltJc3 'JJ!i a5 9. 0-0-0 c6 1O. g3 ltJa6 11. a3 22. lae2 c6 23. lafe 1 ~d7 24. ltJc7 lad8= Nadanian
~d7 12. ltJf3 b5 13. ltJd2! lad8 14. ltJb3 'JJ!ib6 15. - Altounian, Armenia 1994 - 61/(285)
'JJ!ie3 (Dominguez - Yeuillaz, Saint-Vincent 2002 - 47 7... ltJd7 8. ~c4 [8. 'JJ!ie2 b6 9. g3 ~b7 10. ~g2
85/(274» c5= R. Hernandez, J. Ibarra; 7... a6 8. g3 c6? 11. c4!+ Tosic - Kacheishvili, Yerevan 2000-
[8.0-0-0 f5 9. ltJc3 'JJ!id6 (9 ... b5oo) 10. ltJf3 ltJd7 11. 81/(244); 10 ... c5!~ Kacheishvili; 8. 'JJ!id2 c5 9. d5
'JJ!ie3 b5 12. ~d3 ~b7 13.lahellag8 14. d5 ~d5 15. f5 10. ltJc3! (10. de6 fe4 11. ed7 'JJ!id7= Kaplan -
~f5 c600 Tirard - Mullon, Marseilles 2001 - 83/(263)] Bronstein, Hastings 1975/76 - 21/183) ~f6 11.0-0-0
ltJc6 9. ltJe2 f5! [9 ... ~d7 10. a3! (Goloshchapov - 0-0 12. g4!+j Ivanovic - Zvjaginsev, Jugoslavija
Mullon, Sautron 2001 - 83/263) 'JJ!ib8! 11. ~g2 'JJ!ia7 2000 - 79/263] c5 9. 0-0 [9. d5ltJb6 10. ~b5 ~d7
12.0-0-00-0-000] 10. ltJ4c3 ltJb4 11. 'JJ!id2 c5 12. 11. 'JJ!ie2oo Tseshkovsky - Bronstein, Moscow 1981]
0-0-0 cd4 13. ltJd4 e5 14. ltJf3 'JJ!id2 15. tt)d2 ~e6= 0-0 10. lae I! ltJb6 11. ~fl cd4 12. ltJd4 ~h8 13.
Goloshchapov c3 !+ Shirov - Short, Las Vegas (mil) 1999 - 76/276
37 10... 'JJ!ic7 11. f5+i L. A. Nielsen - 1. Lauridsen, 48 8. 'JJ!id3 b5 9. a4 b4 10. g3 ~b7 11. ~g2
Danmark 1992 (Golubev - Kalezic, Bucure~ti 2001 - 83/(264» f5!
38 11. ltJf3 ltJd7 12. g3 'JJ!ic7 13. ~g2 0-0-000 M.