You are on page 1of 5

‫وزارة التعليم العالى‬

‫بيان باسماء المرشحين‬ ‫المعهد العالى للهندسة‬


‫للمعهد العالي للهندسه و‬ ‫والتكنولوجيا بسوهاج‬
‫التكنولوجيا بسوهاج‬

‫الحالة‬ ‫رقم الجلوس‬ ‫اسم المرشح‬ ‫م‬


‫مرشح‬ ‫‪1900361‬‬ ‫اسالم ربيع محمد عبدالرحيم‬ ‫‪1‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1900379‬‬ ‫كريم احمد هارون احمد‬ ‫‪2‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1900392‬‬ ‫مصطفى احمد محمود عبدهللا‬ ‫‪3‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1900399‬‬ ‫ابرام صبرى راغب فهيم‬ ‫‪4‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1900400‬‬ ‫ابراهيم حسن كامل محمد‬ ‫‪5‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1900426‬‬ ‫مهند عمر عبدالنعيم محمد‬ ‫‪6‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1900427‬‬ ‫مينا جرجس وهيب بشاى‬ ‫‪7‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1900431‬‬ ‫يوسف عبدالناصر محمد على‬ ‫‪8‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1902566‬‬ ‫احمد حسن السيد احمد‬ ‫‪9‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1902570‬‬ ‫اسالم محمد محمد عبدالرحيم‬ ‫‪10‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1901183‬‬ ‫نوفير داوود يوسف ابراهيم‬ ‫‪11‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1920400‬‬ ‫محمد اشرف جاد الكريم امين‬ ‫‪12‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1901685‬‬ ‫اسالم احمد عبدالراضى احمد‬ ‫‪13‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1902586‬‬ ‫محمود رشاد محمد محمد‬ ‫‪14‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1902589‬‬ ‫محمود قبيصى عبدالظاهر احمد‬ ‫‪15‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1919010‬‬ ‫حسام احمد على مسلم‬ ‫‪16‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1895177‬‬ ‫حسام حسنى حسن محمد‬ ‫‪17‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1895197‬‬ ‫محمد جمال عز العرب فرغل‬ ‫‪18‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1895212‬‬ ‫هارفى اشرف عجيب باسيلي‬ ‫‪19‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1895223‬‬ ‫احمد نصر الدين محمد عبدالرحيم‬ ‫‪20‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1895228‬‬ ‫زياد عالء الدين فرج فراج‬ ‫‪21‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1895479‬‬ ‫محمود محى الدين احمد على اسماعيل‬ ‫‪22‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1791223‬‬ ‫احمد جمال سعد عبداللطيف‬ ‫‪23‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1844328‬‬ ‫عبدالمؤمن محمود عبدهللا محمود‬ ‫‪24‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1908863‬‬ ‫السيد ابوالسعود السيد احمد‬ ‫‪25‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1909197‬‬ ‫حسين اشرف محمود السيد‬ ‫‪26‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1909249‬‬ ‫يحيى جمال عبدالظاهر احمد سعيد‬ ‫‪27‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1908631‬‬ ‫احمد محمد على احمد‬ ‫‪28‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1906106‬‬ ‫كيرلس سامى ينى ابراهيم‬ ‫‪29‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1906112‬‬ ‫محمد طارق عبدالحميد مسعود‬ ‫‪30‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1906124‬‬ ‫مينا عبدالمال ك سدره سعيد‬ ‫‪31‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1620286‬‬ ‫محمد على شحاته على بدر الدين‬ ‫‪32‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1907760‬‬ ‫احمد ايمن خيبر زكى‬ ‫‪33‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1907761‬‬ ‫احمد خليفه جابر الصادق‬ ‫‪34‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1907144‬‬ ‫ابانوب عادل حلمى شحاته‬ ‫‪35‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1324727‬‬ ‫محمود محمد متولى السيد‬ ‫‪36‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1903840‬‬ ‫عمار نصر الدين احمد فرغل‬ ‫‪37‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1903256‬‬ ‫عبدهللا محمد فهمى عبدالرحمن‬ ‫‪38‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1903269‬‬ ‫محمود السيد ابوعمره عيسى‬ ‫‪39‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1903832‬‬ ‫طاهر طلعت محمد احمد‬ ‫‪40‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1903554‬‬ ‫بهاء محمد عبدالرحمن مرجان‬ ‫‪41‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1904267‬‬ ‫احمد صالح العارف محمد‬ ‫‪42‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1904472‬‬ ‫على خيرى على احمد‬ ‫‪43‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1904619‬‬ ‫احمد زينهم احمد محمد‬ ‫‪44‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1924952‬‬ ‫محمد عماد الدين محمد احمد‬ ‫‪45‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1911580‬‬ ‫ماجد صبرى حبيب خليل‬ ‫‪46‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1834328‬‬ ‫النابي محمد النابي محمود‬ ‫‪47‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910992‬‬ ‫ادهم محمود فوزى الديب‬ ‫‪48‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910122‬‬ ‫ضياء محمود حسين محمود‬ ‫‪49‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910127‬‬ ‫محمد بهاء الدين كامل احمد‬ ‫‪50‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1909889‬‬ ‫طه محمود نور الدين حامد‬ ‫‪51‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1909899‬‬ ‫هانى رمزى وهيب شرابين‬ ‫‪52‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1924882‬‬ ‫يارا صالح هاشم احمد‬ ‫‪53‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1924945‬‬ ‫احمد فيصل عبدالمقصود عبدالمجيد‬ ‫‪54‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1924949‬‬ ‫على رزق محمود على‬ ‫‪55‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1909658‬‬ ‫احمد ناجح السمان السيد‬ ‫‪56‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1923618‬‬ ‫ابرام موسى نصرى جرجس‬ ‫‪57‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1924384‬‬ ‫محمد محمود محمد عبدالموجود‬ ‫‪58‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1923013‬‬ ‫محب صموئيل جاد هللا اسكندر‬ ‫‪59‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1923018‬‬ ‫يوسف حسنى غبلاير سعيد‬ ‫‪60‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1906653‬‬ ‫نورهان احمد عباس توفيق‬ ‫‪61‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1907997‬‬ ‫حسام مراد محمد احمد‬ ‫‪62‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1908005‬‬ ‫كريم مهران محمد يحي‬ ‫‪63‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1920908‬‬ ‫ابانوب جمال توفيق حمور‬ ‫‪64‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1920929‬‬ ‫اندرو اميل دانيال سدره‬ ‫‪65‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1922129‬‬ ‫مادلين شنوده قلدس خليل‬ ‫‪66‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1839114‬‬ ‫محمود عصام تقي محمود‬ ‫‪67‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1923635‬‬ ‫ميالد نادر ابراهيم سفين‬ ‫‪68‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1924151‬‬ ‫مصطفى جالل ثابت مصطفي‬ ‫‪69‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1924240‬‬ ‫مروه محمد عباس علي‬ ‫‪70‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1922502‬‬ ‫احمد عوض عبدالقادر محمد‬ ‫‪71‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1876779‬‬ ‫محمد ايمن مصطفى بكر‬ ‫‪72‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912122‬‬ ‫مايكل ناصر جبرائيل سيفين‬ ‫‪73‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912804‬‬ ‫عبدهللا عبدالعاطى السيد الشاكر‬ ‫‪74‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912825‬‬ ‫هايدى زكريا مشمش زخارى‬ ‫‪75‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912586‬‬ ‫ابراهيم احمد ابراهيم احمد‬ ‫‪76‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912599‬‬ ‫رامى ميالد سند وهبه‬ ‫‪77‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912603‬‬ ‫شريف رأفت الضبع محمد‬ ‫‪78‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912606‬‬ ‫عبدالرحيم على عبدالرحيم مطاوع‬ ‫‪79‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912607‬‬ ‫عبدالغنى رمضان عبدالغنى القط‬ ‫‪80‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912609‬‬ ‫عبدهللا عبدالناصر السيد محمد‬ ‫‪81‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912619‬‬ ‫كيرلس طلعت عدلى توفيق‬ ‫‪82‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912620‬‬ ‫ماريو جمال الجارح سمعان‬ ‫‪83‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912629‬‬ ‫مينا صفوت ميخائيل جرجس‬ ‫‪84‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912630‬‬ ‫نادر نبيل جرجس باسليوس‬ ‫‪85‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1899906‬‬ ‫رامى مسعد خيرى بخيت‬ ‫‪86‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1899921‬‬ ‫ساره محمد احمد محمود‬ ‫‪87‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1913011‬‬ ‫محمد السيد محمد عيد‬ ‫‪88‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912323‬‬ ‫توما حاتم جرجس جرجس‬ ‫‪89‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912325‬‬ ‫زياد عمر احمد سليمان‬ ‫‪90‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1912327‬‬ ‫عبدالرحمن محمود محمد محمد‬ ‫‪91‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1640860‬‬ ‫حازم سامى عبد الفتاح محمد مرعى‬ ‫‪92‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1899243‬‬ ‫محمد على حسين على‬ ‫‪93‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1899435‬‬ ‫احمد مؤمن سيد عبدالجواد‬ ‫‪94‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1899439‬‬ ‫عبدالجواد محمد على على‬ ‫‪95‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1627587‬‬ ‫حسام عصام ابراهيم محمد‬ ‫‪96‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1897332‬‬ ‫احمد سمير رضوان احمد‬ ‫‪97‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1897349‬‬ ‫على محمد عبدالشافى محمد‬ ‫‪98‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1897351‬‬ ‫عمر احمد عبدالرحيم محمد‬ ‫‪99‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1897374‬‬ ‫محمود عالء عباس محمود‬ ‫‪100‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1897391‬‬ ‫داليا احمد محمد احمد‬ ‫‪101‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1784693‬‬ ‫محمود احمد عبد العال عفيفي‬ ‫‪102‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1875472‬‬ ‫احمد محمود ابوالبهاء حسن‬ ‫‪103‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910741‬‬ ‫ابراهيم ايمن كامل ظهرى‬ ‫‪104‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910751‬‬ ‫ايمن ناصر هاشم عبدالحميد‬ ‫‪105‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910754‬‬ ‫حسام محمد اسامه محمود مصطفى‬ ‫‪106‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910763‬‬ ‫عمر اشرف عز الدين احمد خضر‬ ‫‪107‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910765‬‬ ‫كريم وائل نجيب جالل‬ ‫‪108‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910766‬‬ ‫كيرلس جورج حلمى زكى‬ ‫‪109‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910768‬‬ ‫كيرلس فوزى كرزى شنوده‬ ‫‪110‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1910776‬‬ ‫محمد رمضان فؤاد احمد‬ ‫‪111‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910783‬‬ ‫محمد ميسره عبدالعال عبدالرحمن‬ ‫‪112‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910784‬‬ ‫محمد نصر الدين اسماعيل محمد‬ ‫‪113‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910787‬‬ ‫محمود خالد محمود محمد‬ ‫‪114‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910792‬‬ ‫مصطفى حجازى على بخيت‬ ‫‪115‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910794‬‬ ‫مصطفى خالد مصطفى السيد‬ ‫‪116‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910796‬‬ ‫ياسر محمد حسام الدين انور‬ ‫‪117‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910797‬‬ ‫يحيى خالد عثمان احمد عثمان‬ ‫‪118‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910799‬‬ ‫احمد مؤمن محمد المامون مكي‬ ‫‪119‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910800‬‬ ‫احمد محمد فاروق محمد‬ ‫‪120‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1910803‬‬ ‫اسامه محمد محمد عمران‬ ‫‪121‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910805‬‬ ‫محمد احمد فوزى عبدالجابر المدنى‬ ‫‪122‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910267‬‬ ‫كريم مهيب جابر عزيز‬ ‫‪123‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1924578‬‬ ‫حازم محمد محمود محمد‬ ‫‪124‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1878310‬‬ ‫عائشه ياسر عليان احمد‬ ‫‪125‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1913100‬‬ ‫مينا عادل لبس دانيال‬ ‫‪126‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1910394‬‬ ‫كيرلس عماد اسحق عطية‬ ‫‪127‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1909600‬‬ ‫ايه قدرى يوسف على‬ ‫‪128‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1924331‬‬ ‫مصطفى السيد سليمان عبدالفتاح‬ ‫‪129‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1895640‬‬ ‫محمد احمد محمود يوسف‬ ‫‪130‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1895293‬‬ ‫محمود طلعت فرغلى على‬ ‫‪131‬‬
‫تقليل اغتراب‬ ‫‪1919787‬‬ ‫ابانوب لوز يونان لوز‬ ‫‪132‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1919789‬‬ ‫اسالم اشرف محمد عباس‬ ‫‪133‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1920285‬‬ ‫ايه احمد محمود عبدالرحمن‬ ‫‪134‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1919942‬‬ ‫فادى عادل جابر عطا هللا‬ ‫‪135‬‬
‫محول‬ ‫‪2172751‬‬ ‫اشرف محمد احمد محمد‬ ‫‪136‬‬
‫محول‬ ‫‪2172753‬‬ ‫حسن احمد الطيب حسن احمد‬ ‫‪137‬‬
‫مرشح‬ ‫‪2986601‬‬ ‫ابانوب نبيل يوسف بخيت‬ ‫‪138‬‬
‫مرشح‬ ‫‪2986606‬‬ ‫انطونيوس صفوت يوسف بخيت‬ ‫‪139‬‬
‫مرشح‬ ‫‪2986620‬‬ ‫هانى ناجح عبدالنور نمر‬ ‫‪140‬‬
‫مرشح‬ ‫‪5033007‬‬ ‫احمد محمد عبده منازع‬ ‫‪141‬‬
‫مرشح‬ ‫‪5033008‬‬ ‫احمد مدحت محمد السيد‬ ‫‪142‬‬
‫مرشح‬ ‫‪5033212‬‬ ‫محمد عبد الناصر جمال معوض‬ ‫‪143‬‬
‫محول‬ ‫‪5035062‬‬ ‫خلود عبدالناصر محمود عبدالعاطى‬ ‫‪144‬‬
‫محول‬ ‫‪2180287‬‬ ‫حسناء عبدالرحيم عبده حسن‬ ‫‪145‬‬
‫مرشح‬ ‫‪2177589‬‬ ‫ساره عبدالرؤف محمد عبدالاله‬ ‫‪146‬‬
‫مرشح‬ ‫‪2177591‬‬ ‫ساره نور احمد ابراهيم‬ ‫‪147‬‬
‫مرشح‬ ‫‪2177670‬‬ ‫ميرنا جمال عبدالشهيد حنا‬ ‫‪148‬‬
‫محول‬ ‫‪5034034‬‬ ‫شروق شحات على سليمان‬ ‫‪149‬‬
‫محول‬ ‫‪5034013‬‬ ‫الزهراء جمال ذكي عبد الحميد‬ ‫‪150‬‬
‫محول‬ ‫‪1030144‬‬ ‫اسماء احمد فؤاد محمد‬ ‫‪151‬‬
‫محول‬ ‫‪1030496‬‬ ‫شاهيناز البدري كمال بخيت‬ ‫‪152‬‬
‫محول‬ ‫‪1030599‬‬ ‫مريم رمضان السعيد عماره‬ ‫‪153‬‬
‫محول‬ ‫‪1210681‬‬ ‫نادين جمال محمد الحسن ابراهيم‬ ‫‪154‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1030926‬‬ ‫خلود محمد احمد الشربينى‬ ‫‪155‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1031362‬‬ ‫رنا عبد السالم صادق محروس‬ ‫‪156‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1032236‬‬ ‫منار مجدى قدرى ابراهيم النادى‬ ‫‪157‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1040052‬‬ ‫زياد جمال محمد عبدالاله‬ ‫‪158‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1041598‬‬ ‫محمد كمال حلمي طه‬ ‫‪159‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1060017‬‬ ‫محمود إبراهيم محمد مهدي‬ ‫‪160‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1080016‬‬ ‫كيرلس هشام سامح النسن‬ ‫‪161‬‬
‫مرشح‬ ‫‪1450618‬‬ ‫خالد محي الدين محمد احمد عبد الرحيم‬ ‫‪162‬‬