You are on page 1of 1

- PIC: + Thông tin tổng quan (nói lại cơ hội cụ thể: bên trong, bên

ngoài tổ chức ở giai đoạn 1)


+ Tiêu điểm: xác định công nghệ (Smart grip) và thị trường phù
hợp và có tiềm năng
Tiêu điểm (focus):
 Đế được thiết kế theo thế mạnh công nghệ smart grip cung cấp một sản phẩm có độ kết
nối chắc chắn, sẵn sàng trước mọi tác động( theo chiều ngang) từ ngoại lực. Cùng với
công nghệ gia công tinh tế tỉ mỹ đem đến một sản phẩm đẹp mắt và công dụng hiệu
quả.
 Về mặt Marketing, sản phẩm có tinh năng khác biệt, hiệu quả cao, phù hợp với nhu cầu
thị trường cần những sản phẩm hiệu quả cao tiện dụng và dễ sử dụng.
3. Mục tiêu :

+ Mục tiêu: ngắn hạn, dài hạn (lợi nhuận, tăng trưởng, thị phần),
phương pháp, công cụ đo lường.

+ Hướng dẫn: nguyên tắc, qui định, sự đổi mới của sp, trình tự
thâm nhập thị trường, thời gian, chất lượng, chi phí, các nội dung
khác. -> Chuẩn bị: tìm kiếm cơ hội; đánh giá và xếp hạng các cơ
hội (BKS); tiêu điểm, mục tiêu, hướng dẫn; kết quả - Phát triển ý
niệm SPM
+ Crowdsourcing + Brainstorming + Trade-off analysis
- Tổng kết ý niệm: Tổng hợp lại các ý niệm(3 phương pháp)
- Kết quả công việc của giai đoạn 2:
+ Kết quả công việc
+ Các thuận lợi vầ khó khăn
+ Đề xuấtđể khắc phục và nâng ao hiệu quả cho giai đoạn này
(nếu có)