You are on page 1of 2

CLASA A VIII-A AN ȘCOLAR 2018-2019

PLANIFICAREA ORELOR SUPLIMENTARE PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA
ROMÂNĂ

TEMATICA ORELOR DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE Săptămâna
PREGĂTIRE
1. Prezentarea programei Prezentarea și evidențierea conținuturilor și a noțiunilor care vor fi evaluate S1
pentru Evaluarea
Națională

2. Genul liric - Definiție S2
- Semnificația titlului S3
- Identificarea temei și a motivelor literare S4
- Mărcile subiectivității
- Moduri de expunere prezente în text
- Tropi și valori expresive ale acestora
- Imagini artistice
- Elemente de versificație
3. Lexicul S5
- Masa vocabularului S6
- Interogația retorică S7
- Sinonime. Antonime
- Familia lexicală și câmpul lexical
- Mijloace interne și externe de îmbogățire a vocabularului
- Diftong. Triftong. Hiat.
- Despărțirea în silabe
4. Cuvânt și context - Sens denotativ și sens conotativ S8
- Omonime. Omografe. Omofone. Paronime. S9
- Tautologia
- Jargonul. Argoul. Cuvinte polisemantice

1

Locuțiuni 6. S20 . Momentele subiectului . Interjecție. S32. Definiție. de scop . Subiect. Planul de idei . Vorbire directă.N. Definiție. S15 . Așezarea corectă în pagină . Solilocviu S16 Compunere. Genul epic. Substantiv. S14 . Fabulă. Atribut. S29. S30. Vorbire indirectă. Complement. Schița S19 . Propoziții subordonate circumstanțiale: directă. Conjuncție. Morfologia . S13 . Prepoziție . Semne de punctuație . Autor. S33 2 . Idei principale.5. Contragere. Propoziție secundară. Texte literare vs texte nonliterare 8. Tipuri de rimă S24 10. Basm. Situația de comunicare. Sintaxa propoziției și a S12 frazei . Pastelul S22 . Nuvelă. Verb . Predicat. Rezumat . S28 . Pronume. de loc. Plan de idei . Propoziție principală. de mod. . de timp. Adjectiv S10 . indirectă. S17 . Personaj S21 . de cauză. Idei secundare. Genul liric . S31. Pregătire finală S25. Monolog. S27. Expansiune. Planul de idei. Structura unei compuneri. Dialog. Imnul. Specii literare: Roman. Figuri de stil S23 . S26. Specii literare: Doina. Termeni regenți 7.Adverb. Numeral S11 . Caracterizarea personajelor 9. Rezolvarea integrală și individuală a subiectelor E. Narator. Complemente circumstanțiale. Repere spațio-temporale. . Genul dramtic S18 .