You are on page 1of 2

12.

člen Konvencije o otrokovih pravicah


Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna
mnenja, pravico do svobodnega izražanja le teh v vseh zadevah v zvezi z
njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo
starostjo in zrelostjo.
Za srečnejše otroštvo od 1953
13. člen Konvencije o otrokovih pravicah
Otrok ima pravico do svobode izražanja; ta pravica zajema svobodno
iskanje, sprejemanje in širjenje vsakovrstnih informacij in idej, ne glede
na meje, v ustni, pisni, tiskani ali umetniški obliki ali na katerikoli drug
način po otrokovi izbiri.

TEDEN OTROKA® 2018


1. oktober - 7. oktober
PROSTI ČAS

ponedeljek, 1. oktobra 2018,


ob 9. uri v Dvorani v parku Krško
Zahvaljujemo se prostovoljcem – mentorjem iz vrtcev in šol ter članom Društev
prijateljev mladine za sodelovanje pri izvedbi programa Tedna otroka® 2018. SREČANJE UČENCEV IN MENTORJEV OTROŠKIH
PARLAMENTOV OSNOVNIH ŠOL OBČIN KRŠKO IN
Program Zveze prijateljev mladine Krško sofinancirata Občina Krško in KOSTANJEVICA NA KRKI
Občina Kostanjevica na Krki.
Šolstvo in šolski sistem

www.zpmkk.si
VABILO DPM Koprivnica in OŠ Koprivnica
na delavnice, ustvarjalnice, ob 14.30 pri OŠ Koprivnica delavnice in ustvarjalnice za otroke KS Koprivnica
športne igre in zabavne prireditve
četrtek, 4. oktobra 2018
ponedeljek, 1. oktobra 2018
DPM Podbočje, OŠ Podbočje in vrtec Levček Podbočje
ZPM Krško od 16. do 18. ure v šoli in na igrišču pri OŠ Podbočje ustvarjalnice in
od 18. do 19. ure v Dnevnem centru ZPM Krško prireditev ''Pravljica pri delavnice na temo Kjer preteklost sreča prihodnost za otroke iz KS Podbočje
babici''. Prireditev v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja 2018.
Babica bo pripovedovala in brala zgodbice za male in velike otroke. DPM Brestanica, OŠ Adama Bohoriča Brestanica
ob 16. uri pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, pohod po okolici Brestanice
torek, 2. oktobra 2018
DPM Senovo in OŠ Senovo
DPM Brestanica, OŠ Adama Bohoriča Brestanica, od 15.30 do 17.30 na ploščadi pred OŠ Senovo delavnice in ustvarjalnice za
DPM Koprivnica, OŠ Koprivnica, DPM Senovo in OŠ Senovo otroke KS Senovo
ob 15. uri pri OŠ Brestanica delavnice, ustvarjalnice, športne igre in zabavna
prireditev z Vilkom Urekom za otroke KS Brestanica, KS Rožno–Presladol, Vrtec Plavček in OŠ J. Gorjupa Kostanjevica na Krki
KS Koprivnica in KS Senovo od 16. do 18. ure na dvorišču vrtca Plavček Jesenski ŽIV ŽAV za otroke iz
občine Kostanjevica na Krki
sreda, 3. oktobra 2018
petek, 5. oktobra 2018
OŠ Raka
od 16.30 do 18. ure v šoli in na igrišču pri OŠ Raka delavnice, ustvarjalnice, DPM Senovo in ŠD Senovo
družabne in športne igre za otroke iz KS Raka med 16. in 19. uro na igrišču pri športni dvorani in v športni dvorani Senovo
nogometni turnir ekip fantov (8 članov) in turnir trojk v odbojki (fantje in
DPM Brestanica in OŠ Adama Bohoriča Brestanica dekleta). Najboljši prejmejo nagrade.
ob 17. uri pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica prireditev ''Pravljice v Javorjevi
senci'' sobota, 6. oktobra 2018
OŠ Jurija Dalmatina Krško in DPM Krško - levi breg OŠ Leskovec
od 13.30 do 16.00 na igrišču OŠ Jurija Dalmatina Krško delavnice, ob 7.30 delavnice v OŠ Leskovec na temo zdravje, pohodništvo in zdrava
ustvarjalnice in športne igre za otroke iz KS mesta Krško, KS Dolenja vas, prehrana, ob 9.00 pohodi po okolici za otroke iz KS Leskovec, KS Senuše, KS
KS Zdole, KS Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna in KS Gora Veliki Podlog, KS Krško polje in KS Veliki Trn
DPM Senovo in OŠ Senovo v sodelovanju s Turističnim društvom
Senovo, Društvom upokojencev Senovo in DKD Svoboda Senovo
od petka, 5. oktobra, do nedelje, 7. oktobra 2018
ob 17. uri v Kulturni dvorani Senovo prireditev ob dnevih Evropske kulturne
DPM Krško - levi breg
dediščine ''Babica spleti mi jopico''
Vikend na kmetiji pri Martinovih v Globočicah