You are on page 1of 6

Thực đơn tuần 38

Thứ Món ăn Nguyên liệu Định lượng Đơn vị

Thịt lợn xay 600 gram


Chả lá lốt Lá lốt 4 qủa
2 Hành lá - -
Rau muống luộc Ra muống 1 mớ
Cà Cà - -
Đậu luộc Đậu 5 bìa
3 Thịt chân giò luộc Thịt chân giò 500 gram
Rau bí xào Rau bí 1 mớ
Tôm đồng 300 gram
Tôm đồng rang thịt
Thịt 3 chỉ 200 gram
4
Su su luộc Su su 5 quả
Canh nước luộc su su cà chua Cà chua 2 quả
Sườn 600 gram
Sườn xào
Gia vị gram
5 Xương 3 quả
Canh bí

Trứng tráng Trứng 4 quả
Xương chân giò luộc Xương chân giò(sú) 1 bộ
Ngao 1 kg
Canh ngao mồng tơi
6 Mồng tơi 1 Mớ
Thịt bò 400 gram
Thịt bò xào hoa thiên lý
Hoa thiên lý 400 quả

Thực đơn tuần 22


Thứ Món ăn Nguyên liệu Định lượng Đơn vị
Gà 700 gram
Gà rang
2 Gừng - -
Trứng rán Trứng
Bò 400 gram
Rau cải 1 mớ
Bò xào rau cải
3
Bò xào rau cải
3 Hành khô - -
Gừng - -
Đậu luộc Đậu 5 bìa
Tôm đồng 300 gram
Tôm đồng rang thịt
4 Thịt 3 chỉ 400 gram
Canh nước luộc su su cà chua Cà chua - -
5 Vịt rang sả Vịt 1 con
Lưỡi lợn luộc Lưỡi lợn 500 gram
Ngao 1 kg
6 Canh ngao mồng tơi
Mồng tơi 1 Mớ
Trứng rán Trứng 3 quả
Bảng nguyên liệu cần mua

Ghi chú Nguyên liệu Định lượng Đơn vị Thành tiền

Cá biển 0 gram
Tôm đồng 300 gram
Thịt 3 chỉ 200 gram
Thịt băm 0 gram
Xương chân giò(sú) 1 bộ
Mua sau Thịt chân giò 500 gram
Cà chua 2 quả
Hành, thì là 0
Ra muống 1 mớ
Cà 0
Rau bí 1 mớ
Su su 5 quả
Lặc lè 0 gram
Mồng tơi 1 mớ
Ngao 1 Kg

Đậu 5 bìa

Nguyên liệu Định lượng Đơn vị Thành tiền


Ghi chú Gà 700 gram
Vịt 1 con
Vẫn còn Bò 400 gram
Vẫn còn Lưỡi lợn 500 gram
Tôm đồng 300 gram
Mua sau Thịt 3 chỉ 400 gram
Vẫn còn Rau cải 1 mớ
Vẫn còn Gừng 0 -
Mua sau Trứng 3
Đậu 5 bìa
Cà chua 0 -
Ngao 1 kg
Mồng tơi 1 Mớ

Mua sau

Vẫn còn
cần mua

Ghi chú

Mua sau

Mua sau

Ghi chú
Còn hoặc mua sau
Còn hoặc mua sau
Còn hoặc mua sau
Còn hoặc mua sau
Còn hoặc mua sau
Còn hoặc mua sau
Còn hoặc mua sau