You are on page 1of 2

CATATAN:

Tarikh: 20.09.2018 (Khamis)


Kelas: 3B
Penangguhan Kelas kerana
Peperiksaan UPSR 2018.
CATATAN:
P&P tidak dapat dijalankan atas
sebab perjumpaan dan
perbincangan dengan guru
pembimbing serta pelajar kelas B.