You are on page 1of 3

SEKOLAH KEBANGSAAN LASAH

31110 SUNGAI SIPUT (U). PERAK

SUKAN OLAHRAGA 2018

BORANG MARKAH HIASAN RUMAH SUKAN TERBAIK

Rumah Sukan:______________________

BIL PERKARA SKALA MARKAH MARKAH


1 Tema- Mempunyai tema/konsep tertentu 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20
2 Aksesori- Peralatan yang sesuai/harmoni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
dengan tema/konsep rumah,dll 10
3 Kekemasan khemah- Susun atur dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
peralatan yang digunakan perlu kemas dan
sesuai. 10
4 Disiplin dan tatatertib ahli rumah- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Setiap ahli rumah perlu memastikan disiplin
dalam kawasan rumah masing-masing. 10
5 Kebersihan - Pastikan tiada sampah 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
sarap di kawasan sekitar rumah. Pastikan
plastik sampah disediakan. 20
6 Kesepaduan dan keharmonian hiasan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keseimbangan penggunaan ruang,keserasian
dan keunikan dalam hiasan. 10
7 Kreativiti- hiasan 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20
JUMLAH MARKAH 100

Nama Hakim:______________________

Tandatangan Hakim:___________________

UNIT KOKURIKULUM 1
SEKOLAH KEBANGSAAN LASAH
31110 SUNGAI SIPUT (U). PERAK

SUKAN OLAHRAGA 2018


UNIT:__________________________

BORANG PEMARKAHAN KAWAD KAKI

Jumlah
Bil Perkara/Pergerakan Markah diperoleh
Markah
1) Pergerakan masuk padang dan melapor
a) Buka barisan, gerak 0 1 2 3 4 5
b) Ke kanan lurus 0 1 2 3 4 5
c) Pandang depan 0 1 2 3 4 5
d) Melapor (Assalamualaikum tuan, unit
0 1 2 3 4 5 /20
_____, siap sedia untuk diuji.)
2) Kawad statik
a) Baris, senang diri 0 1 2 3 4 5
b) Rehatkan diri 0 1 2 3 4 5
c) Baris, Baris sedia 0 1 2 3 4 5
d) Bergerak ke kiri, kiri pusing 0 1 2 3 4 5
f) Bergerak ke hadapan, ke kanan pusing 0 1 2 3 4 5
g) Menghadap ke belakang, ke belakang
A 0 1 2 3 4 5
pusing
h) Menghadap ke hadapan, belakang pusing 0 1 2 3 4 5
I ) Ke kanan…lurus 0 1 2 3 4 5
j) Pandang…depan 0 1 2 3 4 5
k) Hentak kak,i dari kiri cepat hentak 0 1 2 3 4 5
l) Berhenti 0 1 2 3 4 5 /55
4) Melapor ucap terima kasih dan keluar
a) Melapor (Assalamualaikum tuan, unit
0 1 2 3 4 5
_____, telah selesai diuji.)
b) Tutup barisan, gerak 0 1 2 3 4 5
c) Ke kanan lurus 0 1 2 3 4 5
d) Pandang depan 0 1 2 3 4 5
/25
e) Keluar baris 0 1 2 3 4 5

JUMLAH MARKAH /100

Bil Perkara Markah penuh Markah ditolak Markah diperoleh


UNIT KOKURIKULUM 2
SEKOLAH KEBANGSAAN LASAH
31110 SUNGAI SIPUT (U). PERAK

SUKAN OLAHRAGA 2018

1) Keseragaman/Kebersihan/Kekemasan Pakaian dan aksesori


a) Baju 10
B
b) Seluar 10
c) Kasut 10
JUMLAH MARKAH /30

________________________ JUMLAH KESURLUHAN MARKAH:


( )
Nama/ Tandatangan Hakim
/130

Kriterai penilaian
kawad kaki: - 5 markah untuk semua baik (betul, kemas, seragam, cegas)
- 4 markah untuk 1-2 anggota sahaja kurang baik
- 3 markah untuk 3-4 anggota sahaja kurang baik
- 2 markah untuk 5-6 anggota sahaja kurang baik
- 1 markah untuk 7-8 anggota sahaja yang kurang baik
- 0 markah untuk jika lebih 9 anggota kurang baik

UNIT KOKURIKULUM 3