You are on page 1of 6

SITE Starting IP Ending IP Network address broadcast address

BOSASO - Excontrol 172.30.200.1 172.30.200.2 172.30.200.0 172.30.200.3


EXCONTROL - KALABAYR 172.30.200.5 172.30.200.6 172.30.200.4 172.30.200.7
KALABAYR - CARMO 172.30.200.9 172.30.200.10 172.30.200.8 172.30.200.11
CARMO - AXAMDU 172.30.200.13 172.30.200.14 172.30.200.12 172.30.200.15
ALXAMDU - SAMYSA 172.30.200.17 172.30.200.18 172.30.200.16 172.30.200.19
SAMAYSADHEER - XORGOB 172.30.200.21 172.30.200.22 172.30.200.20 172.30.200.23
XORGOBLE - SHAXDA 172.30.200.25 172.30.200.26 172.30.200.24 172.30.200.27
SHAXDAC- CEEMAD 172.30.200.29 172.30.200.30 172.30.200.28 172.30.200.31
CEEMAD - GAROWE 172.30.200.33 172.30.200.34 172.30.200.32 172.30.200.35
GAROWE - BIRTA 172.30.200.37 172.30.200.38 172.30.200.36 172.30.200.39
BIRTA - JALAM 172.30.200.41 172.30.200.42 172.30.200.40 172.30.200.43
JALAM - BUURTINLE 172.30.200.45 172.30.200.46 172.30.200.44 172.30.200.47
BUURTINLE - XARFO 172.30.200.49 172.30.200.50 172.30.200.48 172.30.200.51
XARFO - CAGAARAN 172.30.200.53 172.30.200.54 172.30.200.52 172.30.200.55
CAGAARAN - GALKACYO 172.30.200.57 172.30.200.58 172.30.200.56 172.30.200.59

GALKACYO 172.30.200.61 172.30.200.62 172.30.200.60 172.30.200.63

255.255.255.252
CTR LINK 1 IP PLAN
BOSASO
172.30.200.1 172.30.0.26

EXCONTROL
172.30.200.5

KALABAYR
172.30.200.9

QARDHO
172.30.200.13

XORGOBLE
172.30.200.17

Reserved for user management


YAKA
172.30.200.21

SHAXDA
172.30.200.25

CEEMAD
172.30.200.29

XAMUR
172.30.200.33

GAROWE
172.30.200.37

BIRTA
172.30.200.41

JALAM
172.30.200.45

BUURTINLE
172.30.200.49
XARFO
172.30.200.53

CAGAARAN
172.30.200.57

YAKA
172.30.200.125

YAKA
172.30.200.133

XAMUR
172.30.200.141 255.255.255.252

XAMUR
172.30.200.149
K 1 IP PLAN CTR LINK 2 IP PLAN
EXCONTROL BOSASO EXCONTROL
172.30.200.2 172.30.0.27 172.30.200.65 172.30.200.66

KALABAYR EXCONTROL KALABAYR


172.30.200.6 172.30.200.69 172.30.200.70

CARMO
172.30.200.10 172.30.200.73 172.30.200.74

XORGOBLE QARDHO XORGOBLE


172.30.200.14 172.30.200.77 172.30.200.78

YAKA XORGOBLE YAKA


172.30.200.18 172.30.200.81 172.30.200.82

SHAXDA YAKA SHAXDA


172.30.200.22 172.30.200.85 172.30.200.86

CEEMAD SHAXDA CEEMAAD


172.30.200.26 172.30.200.89 172.30.200.90

XAMUR CEEMAAD XAMUR


172.30.200.30 172.30.200.93 172.30.200.94

GAROWE XAMUR GAROWE


172.30.200.34 172.30.200.97 172.30.200.98

BIRTA GAROWE BIRTA


172.30.200.38 172.30.200.101 172.30.200.102

JALAM BIRTA JALAM


172.30.200.42 172.30.200.105 172.30.200.106

BUURTINLE JALAM BUURTINLE


172.30.200.46 172.30.200.109 172.30.200.110

XARFO BUURTINLE XARFO


172.30.200.50 172.30.200.113 172.30.200.114
CAGAARAN XARFO CAGAARAN
172.30.200.54 172.30.200.117 172.30.200.118

GALKACYO CAGAARAN GALKACYO


172.30.200.58 172.30.200.121 172.30.200.122

SHAXDA YAKA SHAXDA


172.30.200.126 172.30.200.129 172.30.200.130

XORGOBLE YAKA XORGOBLE


172.30.200.134 172.30.200.137 172.30.200.138

GAROWE XAMUR GAROWE


172.30.200.142 172.30.200.145 172.30.200.146

CEEMAAD XAMUR CEEMAAD


172.30.200.150 172.30.200.153 172.300.200.154
VLAN

172.30.0.77