You are on page 1of 2

1. Ὑπάρχει μία περιοχή 2. Μακεδονία ξακουστή 3.

Δέν θά τήν πάρουνε ποτέ


ἀπ' ἄκρη σ' ἄκρη ἑλληνική τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ χώρα τή γῆ τῶν Μακεδόνων, 4. Εἶναι μιά γοργόνα
κι οἱ πέτρες θά τό φωνάξουνε πού ἔδιωξες τούς βάρβαρους τή γῆ μας τήν ἑλληνική πού στό πέλαγος γυρνᾶ
ἐάν ἐμεῖς σιωπήσουμε. κι ἐλεύθερ’ εἶσαι τώρα! τό χάρμα τῶν αἰώνων. καί κάθε καράβι πού τό ἁπαντά ῥωτᾶ:
Εἶναι ἡ γῆ τῶν πατέρων μας, Τή γῆ πού ἡ Ἑλλάδα μας Πού εἶν' ὁ βασιλιάς μας
ἡ χώρα τῶν Μακεδόνων Ἤσουν καί θά `σαι ἑλληνική τήν ἔχει γιά καμάρι, ὁ τρανός Ἀλέξανδρος
ἡ ῥίζα τῆς Ἑλλάδος μας, Ἑλλήνων τό καμάρι δέν θά πατήσει τύραννος, Μήπως μές στήν ἱστορία
τό καύχημα τῶν αἰώνων. κι ἐμεῖς τά Ἑλληνόπουλα ἐχθρός δέ θά τήν πάρει. χάθηκε κι αὐτός;
σού πλέκουμε στεφάνι!
Μήν παραχαράζετε τήν ἱστορία, Γιά τή Μακεδονία μας, Ζεῖ ὁ Μέγα - Ἀλέξανδρος
ἡ Μακεδονία εἶναι μία Τό διαμαντένιο στέμμα σου Ἑλλάδα μας γενναία, στήν καρδιά.
λάμπει ἀπό Ἑλλάδα κι Ὀρθοδοξία, γιά βάλε στό κεφάλι, σκληρά θά πολεμήσουμε Καβάλα στ' ἄλογό του
ἠ Μακεδονία εἶναι ἑλληνική! γιά νά φανεῖ ἡ δόξα σου τόν κάθε ἐπιδρομέα. θά μας ἔρθει ξανά.
Μακεδονία πάλι! Στρατός, φτερά καί ναυτικό Φωνή αἰώνια, μακρινή
Στά χρόνια αὐτά πού πάλι οἱ ἐχθροί κρατούν γερά τή λόγχη, θ' ἀκουστεῖ:
διεκδικοῦν τήν μάνα μας γῆ Οἱ Μακεδόνες δέν μπορούν γιά νά ἀπαντήσουν στόν ἐχθρό Δῶστε ὄλοι τά χέρια
λόχο ἱερό θ' ἀναστήσουμε, νά ζοῦνε σκλαβωμένοι τό τρίτο μέγα «ὄχι»!(Χ2) Ἕλληνες ἀδελφοί.
σέ ἴχνη ἡρώων θά βαδίσουμε. ὅλα καί ἄν τά χάσουνε
Κι ἔτσι ἡ γῆ τῶν πατέρων μας, ἡ λευτεριά τούς μένει! Τή χώρα τῶν προγόνων μας Παραμύθι μοιάζει ἡ Βεργίνα ὄνειρο...
ἡ χώρα τῶν Μακεδόνων κανείς δέ θά τήν πάρει, Σήμερα ὅμως ξέρω ὅτι εἶν' ἀληθινό.
θά 'ναι ὀρθόδοξη κι ἑλληνική Κι ἄν σου παραχαράξανε γιατί εἶναι χώρα ἑλληνική, Δῶσε Παναγιά μου
μέσα στό διάβα τῶν αἰώνων. ἐχθροί τήν ἱστορία τῆς μάνας της καμάρι. τό πανάρχαιο κάλεσμα
νά σ' ἀποδείξουν σλαβική Δέ θά πατήσουνε ποτέ ν' ἀντηχήσει στήν ψυχή
γλυκιά Μακεδονία. τό χώμα που γιά αἰῶνες τοῦ κάθε Ἕλληνα.
πότισαν γιά τή λευτεριά
Ἐσύ μέ τίς ἀνασκαφές μέ αἷμα οἱ Μακεδόνες.
καί τά εὐρήματά σου
ἀπέδειξες περίτρανα
τήν ἐθνικότητά σου.

Κι ἄν στό ζητούν οἱ Σκοπιανοί


δική τους γιά νά γίνεις
ἐσύ εἶσαι χώρα ἑλληνική
κι ἑλληνική θά μείνεις.

Μακεδονόπουλα μικρά
χορέψτε καί χαρεῖτε
γιατί στήν ὀμορφότερη
πατρίδα τώρα ζεῖτε.
7. Τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐμεῖς ἀπόγονοι,
5. Ἀπορῶ Μακεδονία 6. Στεφάνι θά ῥίξω τῶν ἀντιγονιδῶν οἱ γιοί,
πῶς βαστᾶς ὑπομονή, (x2) σκυταλοδρόμοι τοῦ Ἑλληνισμού
στό χώμα σου Ἕλλάς
καί πῶς βλέπεις τά παιδιά σου οἱ κοσμοκράτορες τῆς γῆς.
μέρα-νύχτα στή σφαγή.(x2) Πού πότισε μ' αἷμα ὁ Παῦλος Μελάς. Τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἔφτασε
Τί νά κάνω ἡ καημένη,
Τ' ἀστέρι ἀνατέλει κι ἀπ’ τό σκοτάδι τῶν βωμῶν
πού 'μαι ἀλυσόδετη (x2)
καί δέν είμαι ἐλευθέρα στήν Πέλλα λαμπρό τοῦ Ἀναστημένου ἡ ἀλήθεια ἔλαμψε
γιά νά σύρω τό σπαθί. (x2) μές στίς καρδιές τῶν ἐθνικών.
κι ἀγέρωχα λάμπει στόν Θερμαϊκό!
Τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ πατρίδα
πάντα εἶναι ἑλληνική! (x2) Τή διψασμένη γῆ μας διάβηκε
Τῶν ἐχθρῶν μας ἡ ἐλπίδα ὁ εἰρηνικός κατακτητής
Ἀλέξανδρε ξύπνα! καί ἔλα νά δεῖς!
ψεύτικη εἶναι κι ἄς χαθεί. (x2) τοῦ Παῦλου ἡ ζωή πού ἄνοιξε
Μή φοβεῖσθε, Μακεδόνες, Τό ὄνομα παίρνουν ὁρίζοντες νέας ζωῆς.
καί δέν εἶσθε μοναχοί. (x2)
τῆς ἅγιας σου γῆς!
Τρεῖς χιλιάδες Εὐζωνάκια
ἔρχονται γιά βοηθοί. (x2) Αἰῶνες, ἀγώνες φωτιάς καί τιμής Ψηλά οἱ σημαῖες, ψηλά οἱ καρδιές,
Τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ πατρίδα ψηλά τό λάβαρο τοῦ Σταυροῦ
Τήν Μακεδονία
πάντα εἶναι ἑλληνική! (x2) γιά νά φωνάξουμε στόν ἐχθρό:
Τῶν ἐχθρῶν μας ἡ ἐλπίδα δέν θά κλέψει κανείς!!! Μακεδονία τοῦ Χριστοῦ!
ψεύτικη εἶναι κι ἄς χαθεί. (x2) Γιά νά ἀπαντήσουμε στόν ἐχθρό:
Αὐτό τό χώμα εἶν' Ἑλληνικό.
Στό αἷμα μας ζεῖς, βασιλιάς, νικητής!
Ἀπό τήν Βεργίνα ὡς τήν ἄκρη τῆς γῆς Τοῦ Δημητρίου ἡ γῆ ποτίστηκε
ἀπ’ τῶν μαρτύρων τίς πληγές.
Σκοπιά, Μοναστήρι, Ὀχρίδα, Κιλκίς
Μύρια κορμιά κατασπαράχτηκαν
Τήν Μακεδονία δέν θά κλέψει κανείς. μέσα στοῦ πλήθους τίς κραυγές.
Τοῦ Βυζαντίου ὁ δικέφαλος
ὑψώθηκε στά κάστρα της
κι οἱ Μακεδόνες αὐτοκράτορες
θεριέψανε τή δόξα της.
Καί τή σκλαβιά τῆς ἡμισέληνου
ξεπέταξ’ ὁ Παῦλος Μελάς.
Κι ἄν ἔρθουν χρόνοι δίσεκτοι
θά βγοῦν οἱ σάρισες μέ μιᾶς.