You are on page 1of 3

TUGASAN: Bahasa Melayu Klasik dipengaruhi oleh Bahasa Jawa dan

Bahasa Arab manakala,Bahasa Melayu Moden banyak dipengaruhi oleh
Bahasa Inggeris.Jelaskan cara bahasa asing tersebut mempengaruhi
bahasa Melayu dan nyatakan aspek bahasa yang dipengaruhinya
berserta contoh yang berkaitan.

Bahasa Melayu telah dipengaruhi oleh bahasa asing. Misalnya Bahasa
Melayu Klasik dipengaruhi oleh Bahasa Jawa dan Bahasa Arab. Bahasa
Melayu moden bermula pada abad ke-19 iaitu setelah kedatangan penjajah
Eropah seperti Portugis, Belanda dan Inggeris.Dalam hasil karangan Abdullah
Munsyi dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Beliau
telah mengkritikan tentang bahasa melayu. Hal ini kerana demikian bahasa
Melayu Moden banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa asing seperti
Sanskrit, Inggeris, Belanda, Jawa, Arab dan sebagainya.. Persoalannya,
apakah cara bahasa asing tersebut mempengaruhi bahasa Melayu?

Bahasa Inggeris telah mempengaruhi bahasa melayu pada zaman
kolonial British. Kehadiran penjajah Barat telah memaksa bahasa Melayu
menerima kosa kata bahasa-bahasa dari Eropah. Kosa kata bahasa Inggeris
lebih mempengaruhi bahasa Melayu kerana pembudayaan yang mendalam
melalui sistem pendidikan, tempoh penjajahan yang panjang semenjak
pendudukan di Pulau Pinang hingga Malaysia mencapai kemerdekaan, dan
penerimaan aspek dan bidang moden yang diasaskan oleh tamadun Barat
yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa.
Pengaruhan Bahasa Inggeris dalam Bahasa Melayu dapat dilihat melalui
proses peminjaman. Proses peminjaman ini berlaku kerana oleh Bahasa
Inggeris merupakan bahasa yang pernah berdampingan atau terlibat dalam
sejarah orang Melayu. Oleh itu, besar atau kecilnya pengaruh bahasa asing
itu bergantung kepada tempoh dan rapatnya keterlibatannya dengan
masyarakat atau budaya Melayu. Contoh proses peminjaman ini dapat dilihat
dalam bentuk majmuk. Peminjaman ini berlaku untuk memenuhi keperluan
melengkapkan istilah. Istilah berikut merupakan contoh-contoh peminjaman
berbentuk majmuk. Contohnya bawah tanah (underground) ; beban kerja
(work load) ; buku hijau (green book) dan bulan madu (honey moon) .

teh . Hal ini terjadi sekiranya peminjaman dibuat sesuka hati. masygul. Kedatangan pengaruh Islam ke Nusantara pada abad ke-13 menyerapkan perbendaharaan katanya ke dalam bahasa Melayu. tauhu . Sebaliknya. dan membanyakkan perkataan yang tidak akan difahami oleh pembaca. khususnya melalui perniagaan di Semenanjung Tanah Melayu semenjak pendudukan Inggeris di Pulau Pinang dan penubuhan Negeri-Negeri Selat.angki (pisang kaki) . kucai . Quraisy dan f - fikir.Contohnya.khairat. Kemungkinan besar terjadinya pencemaran bahasa. dikenali sebagai tulisan “Jawi” di Malaysia dan tulisan “Melayu-Arab” di Indonesia. lai . maghrib. tauge . kh . Selain bentuk tulisan. bahasa yang kuat pengaruh dari Asia Barat ialah bahasa Arab. bakhil. iaitu memberikan faedah. kuih . Bahasa Arab yang dipinjam oleh bahasa Melayu terdiri daripada bunyi. bakmi .Kebaikan peminjaman adalah dapat menambahkan kekuatan makna konsep yang hendak diperkatakan. gh . fatsir. Hal ini terjadi kerana pergaulan dengan orang Cina. susuk ayat Arab juga terserap dengan ketara dalam penulisan kitab dan kesusasteraan Melayu pada abad ke-16 hingga ke-18. Pinjaman unsur daripada bahasa asing membawa dua kesan utama. fasakh. kuaci . iaitu kaum yang mula-mula datang ke Tanah Melayu dan bergaul dengan orang-orang Melayu di kampung dan di tepi laut.syarikat.ghaib. jika menggunakan perkataan daripada bahasa asing dengan sengaja atau dipaksa-paksa dapat menimbulkan kerugian.Contohnya. bepang . Selain itu. Seterusnya. laici . Hal ini akan mewujudkan keadaan saling terjemah dengan bahasa moden lain. cincau . takrif. Kesimpulannya. Hampir semua pinjaman daripada bahasa Cina daripada bahasa Hokkien. bihun (mihun) . kerana akan memburukkan rupa dan bunyi bahasa Melayu. tokyu. . pinjaman juga melibatkan bahasa Cina. mi . samsu . baligh . Bahasa ini “menghadiahkan” sistem aksaranya yang digunakan oleh bahasa Melayu. sy . bentuk morfem dan sintaksis. dan sebaliknya.

(2009).blogspot. Retrieved from http://dermagabmk1.RUJUKAN Salleh.Jilid 4 Bil. S.com/2009/10/unsur- bahasa-asing-dalam-bahasa-melayu. S.html Aziz..ISSN 1511-9084 . Unsur Bahasa Asing Dalam Bahasa Melayu.d).Bhd Dewan Bahasa dan Pustaka .H..4 Disember 2004 .(n.Oxford Fajar Sdn. Bahasa Melayu 1 Edisi Kedua. M.Halaman 705- 723 .Jurnal Bahasa .