You are on page 1of 1

MARIOLOGY (MARIOLOHIYA)

CHAPTER 1

CORRECTING PROTESTANT FALLACIES

FALLACY:

1. Kon kaupod mo si Maria, indi mo kaupod si Kristo.


2. Ang pagpadungog sa Iloy, wala naga padungog kay
Kristo.
3. Kon palangga mo si Maria, indi mo palangga si
Kristo.

ATON INA SIYA NGA PAGAHATAGAN SANG CORRECTION SA BIBLICAL


NGA ASPETO.

CORRECTION TO THE FALLACIES:

1. Ang nahambal sa Lucas 1:28: kaupod mo ang Dios.


Ang pamangkot, si Kristo bala nga ara sa tagu-
angkan ni Maria indi Dios? Ang sabat; si Kristo
matu-od nga tawo kag matu-od nga Dios. Amo na nga
klaruhon naton nga kon kaupod mo si Maria, kaupod
man naton si Kristo.
2. Ang nahambal sa Proverbs 17:6: the honor of the
children are their parents. Karon, kon wala naton
ginapadunggan ang Mahal nga Iloy, wala man naton
ginapadunggan si Kristo. Ngaa? Kay ang bugal sang
mga kabataan amo ang ila ginikanan. Sa imo, si
Maria bala indi ginikanan ni Hesus?
3. Ang nahambal sa Lucas 1:28: Ikaw nga labing
nahamut-an. Sin-o bala ang nag hambal sini? Ang
anghel nga ginpadala sang Dios. Sin-o ang
naghambal sa anghel sini? Syempre ang Dios mismo.
Karon kay nahamut-an gid sang Dios si Maria, ano
ang rason nga indi ta kahamut-an si Maria?