You are on page 1of 5

Profesor

,

.........................................................
Competenţe generale:

1. Explorarea sistemelor biologice, a proceselor şi a fenomenelor, cu instrumente şi metode ştiinţifice;
2. Comunicarea adecvată în diferite contexte ştiinţifice şi sociale;
3. Rezolvarea unor situaţii problemă din lumea vie pe baza gândirii logice şi a creativităţii;
4. Manifestarea unui stil de viaţă sănătos într-un mediu natural propice vieţii;

Competenţe specifice:

1.1 Selectarea unor texte, filme, tabele, desene, scheme, grafice, diagrame ca surse pentru extragerea unor informații referitoare la
unele procese, fenomene și sisteme biologice;
1.2 Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor fișe de lucru date;
1.3 Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor de explorare a sistemelor vii;

2.1 Organizarea informațiilor științifice după un plan propriu;
2.1 Realizarea de produse de prezentare a informațiilor sub formă de modele, forme grafice, texte, produse artistice, cu mijloace TIC,
utilizând adecvat terminologia specifică biologiei;

3.1 Interpretarea diverselor modele ale unor sisteme biologice;
3.2 Aplicarea unor algoritmi selectați adecvat în investigarea lumii vii;

4.1 Transferarea achizițiilor din domeniul biologiei în contexte noi;
4.2 Identificarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate.
Şcoala Gimnazială ................... Vizat,
Profesor: .....................................
Biologie clasa a VI-a, 2 ore / săpt.
Anul şcolar 2018– 2019

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ BIOLOGIE CLASA a VI - a

COMPETENŢE
SEM. NR. ORE CONŢINUTURI NR DE SĂPT OBS
SPECIFICE
ORE
 Recapitulare 1 10.09 - 14.09
Predare-
I învăţare  Evaluare inițială 1 10.09 - 14.09
22 ore
TOTAL: 1.1, 1.2, 1.3 I. ORGANISMUL – UN TOT UNITAR
36 2.1, 2.2,
Recapitulare/Evaluare  Organismele vii, caracteristici și alcătuire
ORE 3.1, 3.2, 17.09 - 26.10
8 ore  Țesuturi vegetale și animale 12
4.1, 4.2
 Celula

La dispoziţia profesorului II. FUNCȚIILE DE NUTRIȚIE ÎN LUMEA VIE
 Hrănirea 29.10 - 01.02
22
6 ore  Respirația

Predare- II. FUNCȚIILE DE NUTRIȚIE ÎN LUMEA VIE
18 11.02 - 12.04
învăţare  Circulația
 Excreția 2 15.04 - 19.04
16 ore “Școala altfel”- activități extracurriculare

II Recapitulare/Evaluare
1.1, 1.2, 1.3 III. RELAȚII ÎNTRE FUNCȚIILE DE NUTRIȚIE
2 06.05-10.05
8 ore 2.1, 2.2,
TOTAL:
3.1, 3.2,
30 + 2
4.1, 4.2 IV. ELEMENTE DE IGIENĂ ȘI PREVENIRE A ÎMBOLNĂVIRILOR
ORE
“Șc.
 Starea de sănătare
Altfel”
 Reguli de igienă 5 13.05-31.05
La dispoziţia profesorului
 Comportamente cu risc asupra stării de sănătate
6 ore
 Recapitulare finală 5 27.05-14.06
 Evaluare finală

Conf. Ordin M.E.N. nr. 3393 / 28.02.2017
Şcoala Gimnazială .......................... Vizat,
Profesor: ............................................
Biologie clasa a VI-a, 2 ore / săpt.
Anul şcolar 2018 – 2019
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ BIOLOGIE CLASA a VI- a
SEMESTRUL I
COMPETENŢE NR.
SEM. UNITĂŢI DE INVĂŢARE
SPECIFICE CONŢINUTURI ORE
SĂPT. OBS.
NOŢIUNI INTRODUCTIVE Recapitulare 1 10.09 - 14.09
Test inițial 1 10.09 - 14.09
 ORGANISMUL – UN TOT UNITAR
Organismele vii, caracteristici și alcătuire 1 17.09-21.09
Organismul unei plante superioare 1 17.09-21.09
1.1, 1.2, 1.3 Organismul unui mamifer (și al omului) 1 24.09-28.08
2.1, 2.2,  Oră la dispoziția profesorului 1 24.09-28.09
ORGANISMUL – UN TOT Țesuturi vegetale 2 01.10-05.10
3.1, 3.2,
I UNITAR Țesuturi animale 2 08.10-12.10
4.1, 4.2
Să experimentăm! 1 15.10-19.10
36 ore Recapitulare 1 15.10-19.10
Evaluare 1 22.10-26.10
 Oră la dispoziția profesorului 1 22.10-26.10
 FUNCȚIILE DE NUTRIȚIE ÎN LUMEA VIE
a) HRĂNIREA
Hrănirea plantelor și animalelor – generalități 1 29.10-02.11
Hrănirea la plante – fotosinteza, frunza 1 29.10-02.11
Influența factorilor de mediu asupra fotosintezei 1 05.11-09.11
 Oră la dispoziția profesorului 1 05.11-09.11
Hrănirea la animale – aparatul digestiv la om 1 12.11-16.11
Digestia la om 1 12.11-16.11
Adaptări ale ap. digestiv la regimul de hrană al vertebratelor 1 19.11-23.12
Alte tipuri de hrănire în lumea vie 1 19.11-23.11
1.1, 1.2, 1.3 Să experimentăm! 1 26.11-29.11
2.1, 2.2, Recapitulare 1 26.11-29.11
FUNCȚIILE DE NUTRIȚIE 1 03.12-07.12
3.1, 3.2, Evaluare
ÎN LUMEA VIE
4.1, 4.2  Oră la dispoziția profesorului
b) RESPIRAȚIA 1 03.12-07.12
Respirația aerobă și respirația anaerobă 1 10.12-14.12
Respirația la plante 1 10.12-14.12
Influența factorilor externi și interni asupra respirației plantelor 1 17.01-21.12
 Oră la dispoziția profesorului 1 17.01-21.12
Respirația la animale – aparatul respirator la om 1 14.01-18.01
Respirația la om 1 14.01-18.01
Respirația în medii de viață diferite 1 21.01-25.01
Să experimentăm! 1 21.01-25.01
Recapitulare 1 28.01-01.02
Evaluare 1 28.01-01.02
Şcoala Gimnazială ...................... Vizat,
Profesor: .......................................
Biologie clasa a VI-a, 2 ore / săpt.
Anul şcolar 2018 – 2019

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ BIOLOGIE CLASA a VI - a
SEMESTRUL II
UNITĂŢI DE COMPETENŢE NR.
SEM.
INVĂŢARE SPECIFICE
CONŢINUTURI
ORE
SĂPT. OBS.
c) CIRCULAȚIA
Circulația la animale – Mediul intern, sângele 2 11.02 - 15.02
Grupele de sânge. Vaccinarea 1 18.02 - 22.02
Aparatul circulator al omului 1 18.02 - 22.03
 Oră la dispoziția profesorului 1 25.02 - 01.03
Circulația sângelui la om 1 25.02 - 01.03
II Particularități ale circulației la vertebrate 1 04.03 - 08.03
Să experimentăm! 1 04.03 - 08.03
30 ore Recapitulare 1 11.03 - 15.03
+ 1.1, 1.2, 1.3 Evaluare 1 11.03 - 15.03
2 ore “Să ştii FUNCȚIILE DE 2.1, 2.2,  Oră la dispoziția profesorului 1 18.03 - 22.03
mai multe, să NUTRIȚIE ÎN LUMEA 3.1, 3.2,
fii mai bun”
VIE 4.1, 4.2 d) EXCREȚIA
Excreția la plante 1 18.03-22.03
Excreția la animale 1 25.03-29.03
Adaptări ale excreției la medii diferite de viață 1 25.03-29.03
Să experimentăm! 1 01.04-05.04
Recapitulare 1 01.04-05.04
Evaluare 1 08.04-12.04
 Oră la dispoziția profesorului 1 08.04-12.04

“Să ştii mai multe, să fii mai bun” 2 15.04-19.04

RELAȚII ÎNTRE  RELAȚII ÎNTRE FUNCȚIILE DE NUTRȚIE 1
1.2, 1.3, 2.2, 06.05-10.05
FUNCȚIILE DE  Oră la dispoziția profesorului 1
3.2, 4.1, 4.2 06.05-10.05
NUTRȚIE
 ELEMENTE DE IGIENĂ ȘI DE PREVENIRE A
ELEMENTE DE 1.1, 1.2, 1.3 ÎMBOLNĂVIRILOR
IGIENĂ ȘI DE 2.1, 2.2, Starea de sănătate, agenții patogeni și factorii poluanți 1 06.05 - 10.05
PREVENIRE A 3.1, 3.2, Reguli de igienă personală 1 06.05 - 10.05
ÎMBOLNĂVIRILOR 4.1, 4.2 Comportamente cu risc asupra stării de sănătate 1 13.05 – 17.05
Comportamente responsabile în cazul unor situații de urgență 1 13.05 – 17.05
 Oră la dispoziția profesorului 1 20.05 – 24.05

Recapitulare 2 20.05 – 31.05
RECAPITULARE Evaluare finală 2 27.05 - 07.06
FINALĂ  Oră la dispoziția profesorului 1 10.06 – 14.06