You are on page 1of 1

* KEUTAMAAN ORANG YANG SABAR KETIKA DICELA DENGAN SESUATU YANG MEMANG

ADA PADA DIRINYA*
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:
َ‫ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑِﺘَﻘْﻮَﻯ ﻋَﻠَﻴْﻚ‬، ِ‫ﻓِﻴﻚَ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻪُ ﺑِﺸَﻲْﺀٍ ﻋَﻴَّﺮَﻙَ ﺍﻣْﺮُﺅٌ ﻭَﺇِﻥ‬، ‫ﻓِﻴﻪِ ﺗَﻌْﻠَﻤُﻪُ ﺑِﺸَﻲْﺀٍ ﺗُﻌَﻴِّﺮْﻩُ ﻓَﻼ‬، ُ‫ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺑَﺎﻟُﻪُ ﻳَﻚ‬، ُ‫ﻟَﻚَ ﻭَﺃَﺟْﺮُﻩ‬، ‫ﺷَﻴْﺌًﺎ ﺗَﺴُﺒَّﻦَّ ﻭَﻻ‬.
* "Hendaklah engkau BERTAQWA KEPADA ALLAH, dan jika SESEORANG MENCELAMU dengan
✔ ✔

sesuatu yang dia ketahui MEMANG ADA PADA DIRIMU, maka engkau JANGAN MEMBALAS
MENCELANYA dengan sesuatu yang engkau ketahui memang ada pada dirinya*
* Niscaya AKIBAT BURUKNYA AKAN MENIMPA DIRINYA SENDIRI, sedangkan ENGKAU
✔ ✔

MENDAPATKAN PAHALANYA,*
* Dan JANGAN SEKALI KALI ENGKAU MENCACI MAKI SIAPAPUN!"*
‼ ‼

Shahih al-Jami’ ash-Shaghir, no. 98