You are on page 1of 3

KURUMSAL CHECK-UP & AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMLAŞMA ÇALIŞMALARI...

Merhaba sevgili dostlarım...

2018 yılının sonlarına doğru yaklaştığımız şu günlerde, özellikle kurumlaşma/kurumsallaşma


aşamasındaki tüm aile şirketlerinde, aile üyesi üst düzey yönetim kadrolarının; mutlaka, ama
mutlaka yapılması gerektiğine inandığı, ama yapmaya bir türlü fırsat bulamadığı, bu çok özel
konu ile sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum.

Pazarlama, reklamcılık ve halkla ilişkiler alanlarında 45. çalışma yılını sürdüren bir kişi olarak,
hangi sektörde olursa olsun... Markalaşmaya önem veren, kurumsal sürdürülebilirliğe inanan
ve değişime yönelen KOBİ türü Aile Şirketlerinde, özellikle genç jenerasyon tarafından talep
edilen (Ki, nedense hep böyle oluyor. ), yönetim danışmanlığı ve destek arayışları gündeme
geldiğinde, yapılması gereken ilk çalışmanın “Kurumsal Check-Up / Mevcut Durum Analizi”
olduğu konusunda, hepimizin mutabık olduğunu düşünerek, bu yazıyı kaleme almaktayım.

Ülkemiz iş dünyasında 2019 yılının 2018 yılından daha çetin geçeceği gerçeğinden hareketle,
genellikle “kurumsal check-up” dediğimiz zaman - ön plana çıkan tanımlamalarda, şirketlerin;

*) Kuruluşları ve Tarihçeleri...
*) Kat ettiği Aşamalar...
*) Sektör ve Pazar Pozisyonları...
*) Varsa Ortaklık Yapıları...
*) Sermaye ve Mevcut Kapasiteleri...
*) Duran ve Dönen Varlıkları...
*) Yönetim ve Organizasyon Yapıları...
*) Profesyonel Görev Tanımları...
*) İş ve Nakit Akış Tabloları...
*) İthalat - İhracat ve Finansal Dengeleri...
*) İş Süreçleri ve İç Kontrol/Denetim Sistemleri...
*) İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimleri...
*) Üretim ve Hizmet Departmanları...
*) Varsa Şubeler ve Merkez İlişkileri...
*) Geri Bildirim + İletişim + Raporlamaları...
*) Bilanço + Bütçe ve Verimlilik Oranları...
*) Mali Disiplin ve Kredibiliteleri...
*) Aile Konseyleri ve Aile Anayasaları...
*) X/Y/Z Kuşakları + Mavi ve Beyaz Yaka Çalışanları...
*) Üstdüzey Profesyonel Yöneticileri...
*) Çalışan Memnuniyeti/İşveren Markası...
*) Etik Kurallar + Mevcut Sorunlar ve Olası Riskler...
*) Stok ve Lojistik Standartları + Risk Yönetimleri...
*) Tedarik Zinciri ve Dış Kaynak Kullanımları...
*) CRM + Çağrı Merkezi ve Şikâyet Yönetimleri...
*) Belirlenen Dönem Hedefleri...
*) Dijital Teknoloji Yatırımları...
*) Teşvik ve Yatırım Planlamaları...
*) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri...
*) Ve “Dün + Bugün + Yarın” Ölçeğinde Genel Performansları...

ile ilgili mevcut durumlarının, “Uluslararası Kurumsal Check-Up Kuralları” çerçevesinde,


konunun uzmanları tarafından, “değerlendirilmesi + ölçümlendirilmesi + misyonları ile
vizyonları arasındaki yol haritası ve çalışma takvimi” olarak, karşımıza çıkmakta!..

Bu teknik detayların irdelenmesi ve incelenmesi ile yapılan “Kurumsal Check-Up” sonucunda


karşımıza çıkan fotoğraf; kurumun/şirketin, kuruluşundan bu güne yaşadığı gelişmeleri bize
açık bir şekilde yansıtmakta ve bundan sonraki iş akış planlarının, özellikle de “İhtiyaç Analizi”
açısından, ne şekilde olması gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır!

Bu noktada; ön yargıların ve şirket içi makamsal statü apoletlerinin, özellikle kapıların dışında
bırakılarak yapılacak özel toplantılarla gerçekleştirilecek “SWOT / TOWS / PEST” Analizleri’ne
göre ortaya çıkacak yol haritası çerçevesinde, “İyileştirme Önerileri + Yeniden Yapılanma + İş
Faaliyet Planı + Uygulamalar + Performans Ölçümleme + Kontrol + Raporlama” döngüsüyle,
“Sürdürülebilir Kurumsallık” adına yola devem etmek de, en doğru karar olacaktır!..

Bu yol haritasında, dışarıdan sağlanan profesyonel desteğe, yani “Danışmanlık Ekibi”ne, eşlik
edecek, şirket içinden oluşturulan uzman ekibin yeterliliği de en önemli unsurlardan birisidir.

Kısaca; kurumunuzun büyüklüğüne göre sayıları 3 veya 5 kişiyi geçmeyecek olan bu özel
“Kurumsallaşma Ekibi”nin, konuya olan inancının ve yetkinliğinin, öneminden bahsediyorum.

Yani, liyakat dışında; bazı yönetim kadrolarına yakınlık veya iş dışı özel ilişkiler, bu ekibe dâhil
olursa, yapılan tüm çabaların heba olması, işten bile değil! demek istiyorum!..

Sonuçta, işinizin sahibi veya yönetim kurulu başkanı/üyesi veya üstdüzey yöneticisi olarak,
sizin açınızdan; kurumsal hedeflerinize ulaşmanız ve bunu sürdürülebilir hale getirmeniz için,
verdiğiniz tüm maddi ve manevi desteklerin amacına ulaşması, bu ekiple mümkün olacaktır.

Normal işlerine devam ederken, ayrıca ciddi bir sorumluluk isteyen, bu görevi de üstlenen
ekip üyelerinin; böyle bir sıkıntılı dönemi kavram ve kapsam olarak özümsemesi, zamanı çok
iyi kullanması, teknolojik bilgi ve kullanma yetisine sahip olması da, gerekmekte!

Yukarıda da bahsettiğim gibi, kurumsallaşma yolunda atılacak olan adımların en başında


gelen kurumsal check-up sonrası ortaya konacak, hedeflerle ilgili ihtiyaç analizi ve stratejik
planlama çerçevesinde, yeniden yapılanma veya değişim süreçleri, tekrar gündeme gelecek
ve bu süreçler değişim direncinden dolayı biraz da olsa sancılı olacaktır...  (Bazı kurumsal
çalışmalarımızdaki yaşadığımız sancılara, verdikleri destekten dolayı; ekip arkadaşlarımız Sn.
Saim Akın’a, Sn. Barbaros Selamiçeşme’ye, Sn. Mehmet Mustafa Gezer’e ve Sn. Duran Barış
Ertuğ’a, Sn. Arif Tamaç’a, Sn. Cavit İmer ve Sn. Osman Ulutaş’a, çok çok teşekkürler!)

Yani; önce - tespit (Durum Analizi), sonra - teşhis (İhtiyaç Analizi), sonra da - tedavi (Stratejik
Planlama ve Uygulama) şeklinde olan, standart - kurumsallaşma aşamalarında olduğu gibi...

Ha! Bu noktada; ekibe filan gerek yok. Ben varım! da diyebilirsiniz!..

Ama, demeyin! Çünkü o noktada siz olduğunuz için, kurumsal check-up a ihtiyaç duydunuz!..

Kurumsal bazı sıkıntılarınızı gidermek istiyorsunuz ve güzel bir yaklaşım tarzı sergiliyorsunuz.

O nedenle değişimin ve direncin sağlığı için biraz kenara çekilin. Bulunduğunuz yeri değiştirin.
Fotoğrafa başka bir açıdan bakın. Şirket veya kurum nasıl olsa sizin. Sorumluluğu delege edin!
Ve mevcut durum analizinizi; 3. bir göz olarak outsource uzman raporları ile netleştirin!..

Neticede, şirketlerinin operasyonel performansını ve yönetim kapasitelerini arttırmak isteyen


yöneticiler olarak, eğer yaptırmaya karar verirseniz, yapılacak olan bu check-up’lar sayesinde;

1) Tüm yönetim ve organizasyon yapınız ile iş akış süreçleriniz, işin uzmanları tarafından
değerlendirilerek “mevcut durum” ile “olması gereken durum” karşılaştırması yapılacak...

2) Şirket içinde, tüm faaliyet alanlarında görülen temel sorunlar, ana riskler, ortaya konacak...

3) Şirketinizin; ana hizmet ve/veya üretim süreçleri, satın alma, insan kaynakları, bilgi işlem,
satış ve pazarlama, finans ve olası diğer ana süreçlerinde, risk yönetimi + iç kontrol + denetim
mekanizmaları değerlendirilecek, önemli sistemsel sıkıntılar ve eksiklikler tespit edilerek,
sürekli iyileştirmelere yönelik stratejik eylem planları, raporlanacaktır!..

Daha sonra da, bu raporlara sadık kalarak kişilerden bağımsız olarak yapılacak uygulamalar,
şirketinizi; kurumsallaşma yolunda, amaçlarınıza mutlaka ulaştıracaktır! Diye düşünüyorum.

Bu konularla ilgili, çok sevgili; Hıfzı Arat’a + Nilüfer Gülcüoğlu’na + Abdullah Özkul’a + Turhan
Dökmeci’ye + Osman Hanağası’na + Oğuz Reyhan Serhat’a + Hasan Özata’ya + Şaban Güner’e
+ Sühendan Kocadere’ye + Sezen Yarkutay’a + Kadriye - Cevdet ve Sadullah Güngör’e + Ayşe -
Şükriye - Cemile Engil ve Rıza Susa’ya + Senay - Ömer Dai’e + Tülay - Turhan Daim’e + Ahmet
Mustafa Salacak’a + Uçak Neon - Mithat Eligür - Çetin Yılmaz Leventoğlu - Artin Pakiş’e + idil -
Nebil Erulaş ve Sezen Sedefada’ya + Semiha ve Ahmet Özkönü’ye + Oktay Boytorun ve Fikret
Meten’e + Âlim Seferoğlu’na da... Çok özel katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunmaktayım!

Daha mutlu bir gelecek için, sizlerin ve şirketlerinizin her zaman sağlıklı olması dileğiyle...

Sevgi ve saygılarımla

Ali Rıza DEĞER