You are on page 1of 16

SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU

LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

NAMA PELAJAR: AHMAD SHAFIQ BIN IBRAHIM

NO KP: 061123-13-1449

BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS
KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED

TATABAHASA DAN KOSA C GRAMMAR AND
KATA VOCABULARY
SEBUTAN, INTONASI B PRONOUNCIATION
DAN NADA AND INTONATION
FASIH DAN BERMAKNA B FLUENCY AND
RHYTHM
BERTATASUSILA B ETHICS AND
MANNERISM

DI SEDIAKAN OLEH, DI SAHKAN OLEH,

(MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM)
GURU KELAS GURU BESAR
SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU

DI SAHKAN OLEH. (MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM) GURU KELAS GURU BESAR SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU . INTONASI A PRONOUNCIATION DAN NADA AND INTONATION FASIH DAN BERMAKNA A FLUENCY AND RHYTHM BERTATASUSILA A ETHICS AND MANNERISM DI SEDIAKAN OLEH. SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PELAJAR: AMIR HAMZAH JAMAL BIN ABDULLAH NO KP: 060118-13-0455 BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED TATABAHASA DAN KOSA A GRAMMAR AND KATA VOCABULARY SEBUTAN.

SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PELAJAR: FAIZ ZUL FAZLI BIN ISAHAK NO KP: 060128-13-0897 BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED TATABAHASA DAN KOSA C GRAMMAR AND KATA VOCABULARY SEBUTAN. INTONASI C PRONOUNCIATION DAN NADA AND INTONATION FASIH DAN BERMAKNA B FLUENCY AND RHYTHM BERTATASUSILA B ETHICS AND MANNERISM DI SEDIAKAN OLEH. DI SAHKAN OLEH. (MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM) GURU KELAS GURU BESAR SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU .

SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PELAJAR: FARAH DAYANA BINTI MUSA NO KP: 061201-13-0178 BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED TATABAHASA DAN KOSA A GRAMMAR AND KATA VOCABULARY SEBUTAN. DI SAHKAN OLEH. INTONASI A PRONOUNCIATION DAN NADA AND INTONATION FASIH DAN BERMAKNA A FLUENCY AND RHYTHM BERTATASUSILA A ETHICS AND MANNERISM DI SEDIAKAN OLEH. (MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM) GURU KELAS GURU BESAR SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU .

(MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM) GURU KELAS GURU BESAR SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU . DI SAHKAN OLEH. INTONASI A PRONOUNCIATION DAN NADA AND INTONATION FASIH DAN BERMAKNA A FLUENCY AND RHYTHM BERTATASUSILA A ETHICS AND MANNERISM DI SEDIAKAN OLEH. SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PELAJAR: MOHAMAD KHAIRUL HAFIZ BIN SUHARDI NO KP: 060712-13-0685 BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED TATABAHASA DAN KOSA B GRAMMAR AND KATA VOCABULARY SEBUTAN.

(MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM) GURU KELAS GURU BESAR SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU . DI SAHKAN OLEH. SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PELAJAR: MUHAMAD ADHA BIN DOLLAH NO KP: 060110-13-1015 BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED TATABAHASA DAN KOSA C GRAMMAR AND KATA VOCABULARY SEBUTAN. INTONASI C PRONOUNCIATION DAN NADA AND INTONATION FASIH DAN BERMAKNA B FLUENCY AND RHYTHM BERTATASUSILA B ETHICS AND MANNERISM DI SEDIAKAN OLEH.

SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PELAJAR: MUHAMAD MUIZ ZIKHRIE BIN BAKERI NO KP: 060909-13-1155 BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED TATABAHASA DAN KOSA A GRAMMAR AND KATA VOCABULARY SEBUTAN. DI SAHKAN OLEH. INTONASI A PRONOUNCIATION DAN NADA AND INTONATION FASIH DAN BERMAKNA A FLUENCY AND RHYTHM BERTATASUSILA A ETHICS AND MANNERISM DI SEDIAKAN OLEH. (MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM) GURU KELAS GURU BESAR SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU .

SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PELAJAR: NASTASA BINITI BOLLAH NO KP: 060102-13-0354 BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED TATABAHASA DAN KOSA C GRAMMAR AND KATA VOCABULARY SEBUTAN. (MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM) GURU KELAS GURU BESAR SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU . INTONASI B PRONOUNCIATION DAN NADA AND INTONATION FASIH DAN BERMAKNA B FLUENCY AND RHYTHM BERTATASUSILA B ETHICS AND MANNERISM DI SEDIAKAN OLEH. DI SAHKAN OLEH.

INTONASI C PRONOUNCIATION DAN NADA AND INTONATION FASIH DAN BERMAKNA B FLUENCY AND RHYTHM BERTATASUSILA B ETHICS AND MANNERISM DI SEDIAKAN OLEH. DI SAHKAN OLEH. SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PELAJAR: NORINADAMILA BINTI ZAINAL ABIDIN NO KP: 060809-13-1422 BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED TATABAHASA DAN KOSA C GRAMMAR AND KATA VOCABULARY SEBUTAN. (MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM) GURU KELAS GURU BESAR SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU .

(MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM) GURU KELAS GURU BESAR SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU . DI SAHKAN OLEH. SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PELAJAR: NURBATRRISYA SYAKINA BINTI BADAR NO KP: 060610-08-0656 BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED TATABAHASA DAN KOSA A GRAMMAR AND KATA VOCABULARY SEBUTAN. INTONASI A PRONOUNCIATION DAN NADA AND INTONATION FASIH DAN BERMAKNA A FLUENCY AND RHYTHM BERTATASUSILA A ETHICS AND MANNERISM DI SEDIAKAN OLEH.

SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PELAJAR: NUR ELLYA NATASYA BINTI MUHAMAD NO KP: 060920-13-1236 BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED TATABAHASA DAN KOSA B GRAMMAR AND KATA VOCABULARY SEBUTAN. (MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM) GURU KELAS GURU BESAR SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU . DI SAHKAN OLEH. INTONASI A PRONOUNCIATION DAN NADA AND INTONATION FASIH DAN BERMAKNA A FLUENCY AND RHYTHM BERTATASUSILA A ETHICS AND MANNERISM DI SEDIAKAN OLEH.

SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PELAJAR: NURMELBELLA BINTI MUHAMAD SALLEH NO KP: 060523-13-0334 BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED TATABAHASA DAN KOSA C GRAMMAR AND KATA VOCABULARY SEBUTAN. (MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM) GURU KELAS GURU BESAR SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU . INTONASI B PRONOUNCIATION DAN NADA AND INTONATION FASIH DAN BERMAKNA B FLUENCY AND RHYTHM BERTATASUSILA B ETHICS AND MANNERISM DI SEDIAKAN OLEH. DI SAHKAN OLEH.

SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PELAJAR: NURRAIZIE BINTI MUSA NO KP: 060830-13-0334 BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED TATABAHASA DAN KOSA A GRAMMAR AND KATA VOCABULARY SEBUTAN. INTONASI A PRONOUNCIATION DAN NADA AND INTONATION FASIH DAN BERMAKNA A FLUENCY AND RHYTHM BERTATASUSILA A ETHICS AND MANNERISM DI SEDIAKAN OLEH. DI SAHKAN OLEH. (MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM) GURU KELAS GURU BESAR SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU .

(MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM) GURU KELAS GURU BESAR SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU . INTONASI A PRONOUNCIATION DAN NADA AND INTONATION FASIH DAN BERMAKNA A FLUENCY AND RHYTHM BERTATASUSILA A ETHICS AND MANNERISM DI SEDIAKAN OLEH. DI SAHKAN OLEH. SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PELAJAR: NURSAADAH BINTI AH’HA NO KP: 061104-13-0790 BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED TATABAHASA DAN KOSA B GRAMMAR AND KATA VOCABULARY SEBUTAN.

DI SAHKAN OLEH. INTONASI A PRONOUNCIATION DAN NADA AND INTONATION FASIH DAN BERMAKNA B FLUENCY AND RHYTHM BERTATASUSILA A ETHICS AND MANNERISM DI SEDIAKAN OLEH. (MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM) GURU KELAS GURU BESAR SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU . SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PELAJAR: SYAFIQAH BINTI AHAD NO KP: 060818-13-1168 BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED TATABAHASA DAN KOSA B GRAMMAR AND KATA VOCABULARY SEBUTAN.

SEKOLAH KEBANGSAAN TUNGKAH MELAYU LAPORAN PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH NAMA PELAJAR: SYARIADATUL BINTI ABDULLAH NO KP: BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS KONSTRUK GRED PURATA CONSTRUCT AVERAGE GRED TATABAHASA DAN KOSA GRAMMAR AND KATA VOCABULARY SEBUTAN. (MOHAMAD FADDILAH BIN SUPEIN) (ASRI BIN OM) GURU KELAS GURU BESAR SK TUNGKAH MELAYU SK TUNGKAH MELAYU . DI SAHKAN OLEH. INTONASI PRONOUNCIATION DAN NADA AND INTONATION FASIH DAN BERMAKNA FLUENCY AND RHYTHM BERTATASUSILA ETHICS AND MANNERISM DI SEDIAKAN OLEH.