You are on page 1of 4

MINDANAO STATE UNIVERSITY

ILIGAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
COLLEGE OF NURSING

RESOURCE UNIT

Title: Health teaching about patient’s medication, diet and exercise
Definition: Health teaching is a way of sharing learned knowledge
Materials: Visual aids

TIME TEACHING
LEARNING OBJECTIVES CONTENT ALLOTMENT STRATEGY EVALUATION

General Objective:
After 15 minutes of Introduction:
lecture, the client and Maayong buntag maam ug sir, karun adlaw kay muhatag kog
significant others will be able health teaching mahitungod sa:
to apply their learning 1. Tamang ehersisiyo para sa pasyente.
appropriately by their own. 2. Tambal na gitumar sa pasyente.
3. Tamang pagpili sa pagkaon para sa pasyente.
Specific Objectives:
Within the course of
health teaching, the patient Gusto nako maminaw tag maayo kay paghuman sa akong
will be able to: lektyur naa koy mga pangutana sa inyo.

1. Understand the Content Proper:
importance of each
topic of the health Karun, aduna’y naa koy gibitbit na visual aids para makita ninyo
lecture. ug masabtan ug ayo ang akong lektyur karun.
2. To have more energy
and boost their self- Atong unang hisgutan karun kay ehersisyo para sa atong
confidence. pasyente. Pangutana, unsa ang importansya sa ehersisyo?
3. To express their (Significant other and client response)
feelings through the
lecture done.
4. To follow advices of Bisag pila pay imong edad, nagkinahanglan kag regular nga
the lecturer.
ehersisyo aron makapabiling himsog. importante ang pag-
1

ituyok ang abaga pa-gawas (8 ka ihap) ug pagsulod (8 ka ihap) dayun tapuson ang exercise ug usa ka “breathing exercise’’ o ang paghinhawag lalom. Tulo.   Sa kaso sa atong pasyente karun. nay sakit ug mga tugalang para sa pagkunhod sa ilang gibating sakit .  Magpabiling lig-on ang kabukogan ug kaunoran. ang pag piko sa mga kamot pataas ug paubos (8 ka ihap) Upat.  Mahimong aktibo. pag pormag ‘’letter L’’ gamit ang kamot ug i-lihok ni paubos (8-ka ihap) ug kilid (8-ka ihap) Tulo.  Magkasakit ug diabetes. gunitan ang ulo dayun iduko (8 ka ihap).  Motaas ang presyon sa dugo. nay mga ehersisyo na gidesinyo para sa iyaha: pero siguradohon natong kaya sa pasyente ug walay sakit na mabati. palikod (8 ka ihap) ug atubangan (8 ka ihap) Duha. hinay hinay pud ta ug 2 . ituyok tuyok ug hinay atong tuo na kamot pasulod (8 ka ihap) sunod wala na kamot pasulod (8 ka ihap). kay mao Kini makatabang nimo para:  Makatulog ug sakto.  Kon dili ka mag-ehersisyo.   Mao kailangan tag ehersisyo labaw na sa mga pasyente na nabali- an. Pawala (8 ka ihap). patuo (8 ka ihap). Pagkahuman.  Mamentinar ang saktong timbang.   Una. ehersisyo.5. posibleng:  Magkasakit sa kasingkasing.

sama sa orange para sa paglunas sa bukog ug proteksyon sa atong kalawasan laban sa mga sakit. sama sa karne nga walay tambok. para proteksyon sa atong kalawasan. buga sa atong gilanghap. soft drinks ug mga taba ug maayong dapat sakto ang pagkaluto ug pag-preparado sa pagkaon. Ika-duhang deskasyon. kay nay calcium para sa kaayohan sa bukog pagkaon og prutas na nay vitamin c. Pangtulo na atong hisgutan karun. Ang pasyente kay nahinanglan ug klase-klaseng pagkaon mahitungod sa iyang sitwasyon karun para makatabang sa pagpayo sa iyang gibati. para makalibang ang pasyente. para asa ni nga tambal? 3 . Pag inom ug gatas. Atong palakpakan atong kaugalingon. ug para makab-ot ang sustansyang kinahanglan sa maong kalwasan. Unsa na mga pagkaon ang dapat kan-on mahitungod sa sitwasyon sa pasyente karun? (significant others and client response) Ang pagkaon ug sustansiyado ug balanseng pagkaon ang pinaka unang solusyon para dili sayon magkasakit. ang pag-Kaon pagkaon gama sa whole grain.  Mas maayong mukaon tag klase-klaseng gulay ug prutas. Nay tay ginatawag nga celecoxib na maong gi resita sa doctor. ang tambal na gitumar sa atong pasyente. iwasan natog ang chichiria. kaon ug isda ug paginom pagtukod ug pag-ayo sa buto ug sa ubang organo. pagkaon bahin sa protina. ang tamang pagkaon o nutrisyon para sa kaayohan sa atong pasyente. buhatin nato nig pangtulo.

Sakit sa puso Para aha dapat dili pwede mutomar? 1. Pagburos ang nagpadede.(significant other and client response) Ang celecoxib ay usa nga klaseng tambal na ginatawag na analegesic o tambal para dili maka pamatig sakit. i-undang niya epekto sa ginatawag natong COX-2 enzyme na responsible ngano maka-pamati tag sakit. Pangatol 4. Pag nay epektong delekado sa tambal. Unsay possibleng ug delekadong epekto ani nga tambal? 1. Sakit sa ulo 2. 2. 4 . Kalipong 3.