You are on page 1of 22

Tartalomjegyzék

Előszó: Marianne Williamson … 9
Bevezetés … 13

1. Szeretet vagy … 15
2. Csokigyönyör … 19
3. A vágy a szeretet kulcsa  …  25
4. A szeretkezés ajándéka  …  29
5. Spirituális vonzerő … 35
6. Az orgazmikus szerelem  …  41
7. Szerelem és félelem  …  49
8. Szexuális lényeged … 57
9. Igaz lelked és a kagylóhéj  …  63
10. Odaadás vagy elárulás  …  75
11. Két testre írt szerelmi játék  …  85
12. Félelmeket legyőző szerelem  …  91
13. Engedd, hogy megnyisson!  …  97
14. A hasonmásodat vonzod  …  101
15. Visszahúzódó férfiak … 107
16. A vonzás ereje  …  117
17. A te párod a te választásod  …  129

7
18. Az öröm és a fájdalom kimutatása  …  141
19. Értetlenkedő férfiak … 149
20. A megnyílás módszerei  …  153
21. Túl a holtponton  …  163
22. A szakítás és a férfi alakját kirajzoló űr  …  169
23. A szeretet három fázisa  …  177
24. A szerelem élő művészet  …  187
25. Mindenkinek megmutatod szíved fényét  …  195
26. Bántás és visszautasítás  …  209
27. Akarod, hogy megnyisson  …  215
28. Összefoglalás bizalomról és megnyílásról  …  219
29. Búcsú … 225

A szerzőről … 229

8
Bevezetés
Kedves Olvasó!
Az alábbi fejezetekben úgy szólítalak majd meg, mintha a szerel-
mem lennél. Lehetsz akár egyedülálló, akár házas, egy könyv ere-
jéig számomra a kedvesem leszel. Talán soha nem fogunk talál-
kozni az életben, de úgy érzem, így tudom a leginkább közvetíteni
számodra a gondolataimat.
Évek óta tartok workshopokat a világ minden táján, ahol a jelen-
lévő férfiak és nők szívük legmélyebb vágyait osztják meg velem
és egymással – és ennek hatására én is mindig teljesen megnyílok
előttük. Úgy látszik, magunkat igazán mások szemén át ismerhet-
jük meg; főleg, ha ez az illető nagyon szeret minket. Mert akkor
hajlandó lesz kitárulkozni nekünk, és olyannak látni minket, ami-
lyenek valójában vagyunk; és figyelni fog ránk, hogy ráérezzen
szívünk valódi vágyaira.
Teljes odaadással szeretni, és teljes odaadásban részesülni – va-
lójában mindenki ezt szeretné, te is, és én is. Mindannyiunk szí-
ve mélyén ugyanaz a vágy él. Azért szeretném felfedni előtted az
érzéseimet, hogy ezáltal – reményeim szerint – te is kicsit jobban
megismerd önmagad. Előttem már nagyon sokan nyíltak meg,
őszintén, bizalommal; én pedig általuk értettem meg önmagam.

13
Drága Szerelmem

Minden szív be akarja fogadni Istent, az isteni szeretet végte-
len áramlását. Akár vallásos valaki, akár nem, a felszabadultságra
mindenki vágyik; arra, hogy korlátok nélkül megmutathassa való-
di énjét. Ezt értem én az alatt, hogy „megnyílni Istennek” – amikor
magunk körül minden dolgot és minden embert a szeretet isteni
megnyilvánulásaként tudunk érzékelni.
A szexualitás is a szeretet isteni megnyilvánulása – vagy leg-
alábbis azzá tehető. Az alábbi fejezeteket úgy nyújtom át most ne-
ked, ahogy a szívem tárnám ki szerelmem előtt. Kívánom, hogy
legyenek segítségedre Isten befogadásában, akár egyedül élsz,
akár párkapcsolatban; szeretkezés közben éppúgy, mint bármely
más tevékenység során. Ha gondolataim által sikerül jobban meg-
ismerned önmagad, talán közelebb jutsz majd ahhoz is, hogy meg-
értsd, hogyan akar az isteni szeretet megnyilvánulni mindenki
szívén keresztül.
S mivel mindannyiunk szívében ugyanaz az erő lakik, ezért a most
következő gondolatokat úgy osztom meg veled, mintha a drága
szerelmem lennél.
David Deida

14
1.
Szeretet vagy
Drága szerelmem! Mikor a szemedbe nézek,
érzem szíved vágyait. Semmi sem olyan szép
nekem, mint a te szerelmed. Inni akarok
forrásából, el akarok merülni lelked mélyé-
ben, hogy kitárd magad, és meglásd Istent.
De éreznem kell, hogy be akarsz fogadni.
Éreznem kell, hogy a bizalmadba fogadsz,
hogy tudjam: minden porcikád engem hív.
Kérlek, nyílj meg – és én szíved mélyének
lakója leszek.
Drága Szerelmem

Mikor mélyen a szívedbe nézel, a szeretetet érzed. És amikor még
mélyebbre tekintesz, rájössz: te magad vagy a szeretet.
Ez a szeretet fényesen ragyog, vagyis azt akarod, hogy tényleg
lássanak téged.
A fény energiaként áramlik; teljes lényed önátadásra vágyik.
Szíved a szeretetet, a szerelmet annak teljes mélységében akarja
adni és kapni is. Ez szíved legmélyebb kívánsága.
A szeretet a nyitottság. Valójában mindenki szeretne tényleg
megnyílni. A szeretetre születtél, tested minden porcikája a szere-
tetben való megnyílásra vágyik. Szíved is a kitárulkozást, a teljes
önátadást várja, azt hogy valaki meglássa benned önmagad való-
di lényegét: a szeretetet. Régóta vágysz a megnyitásra, arra, hogy
valakinek megnyílhass boldog önfeláldozásban. Onnantól életed
minden pillanatát beragyoghatja a szenvedély, és fürdőzhetsz a
szerelem odaadó, sugárzó fényében.
Mégis, a biztonságra, önállóságra való törekvésed során sokszor
falakat húzol szíved köré, testedben pedig feszültségeket gyűjtesz.
Habár ezek a védőfalak hasznosak is lehetnek, idővel inkább a fé-
lelmeid építette gátakká válnak, melyek megakadályozzák, hogy
átéld a valódi szeretetet. Nem engedik láttatni azokat az érzéseket,
melyeket ki kellene mutatnod; és a szerelem, melyet szíved mé-
lyéig be akarsz fogadni, nem tud áthatolni rajtuk.
Szíved legmélyebb boldogságának megtalálásának titka csupán
annyi, hogy teljes odaadással kell adni és fogadni a szeretetet, fér-
fival vagy férfi nélkül. Ahelyett, hogy függésben élnél, vagy a fel-
gyűlt csalódásokból emelt falak mögé bújnál, tanuld meg, hogyan

16
Szeretet vagy

nyisd meg a testedet, mintha egyetlen hatalmas szív lenne; véd-
telen, sebezhető, de szeretetet sugárzó, életerős. Egy ilyen nyitott,
életteli állapotban az egész világ számára ajándék leszel; vonzó-
vá válsz egy olyan férfi számára, akire szíved mélyén leginkább
vágysz.
Figyeld meg most a légzésed: olyan, mint amikor szerelmes
vagy? Azt a nyitott, örömteli állapotot érzed minden belégzéskor
és kilégzéskor, mintha épp szerelmed testéhez simulnál, gyönyör-
teli összefonódásban? Vagy inkább a mindennapi nyűgök és félel-
mek, az érzelmi elszigeteltség, a kétségbeesés és a magány keltet-
te feszültség nyomja a mellkasodat és a légzésedet?
Akár párkapcsolatban élsz, akár egyedül, a spirituális és szexu-
ális boldogsághoz egyaránt kell, hogy napi szinten átéld: boldog
vagy a testedben, és a szíved nyitott. Máskülönben lelked elszárad
majd, mint a virág, amit elfelejtettek meglocsolni.

17
2.
Csokigyönyör
Szeretem nézni, ahogy mozogsz. A tested
olyan nyitott, hogy azonnal a karomba zár-
nálak, hogy szívedet szívemhez húzzam.
Nézlek, ahogy a csokoládét vagy a kedvenc
ételeidet eszed, és elámulok azon, ahogy a
tested reagál az örömre: megnyílik és ellá-
gyul, mintha a szerelem érzése árasztaná el.
Néha meg is remegsz, úgy sóhajtozol, mint-
ha szeretkeznénk. Szerintem nincs is értel-
me más állapotban létezni, mint ilyen nyi-
tottan minden jóra. Tudom, hogy az ember
nem ehet folyton finom ételeket, de vajon
mennyiben lenne más az életed, ha minden
lélegzetvételnél azt éreznéd, hogy az istenek
eledele áramlik át a testeden?
Drága Szerelmem

Nyílj meg, és hagyd, hogy a szíved minden szeretetenergiája
egész nap a testedben áramoljon! Ez egy tanulható képesség,
és végül az egész tested átjárja majd ez az energia, és szíved
valódi fénye fog ragyogni a szemedből, a mosolyodból. A szere-
tet energiája árad majd minden mozdulatodból, a szeretet nyi-
tottságát érzed majd minden lélegzetvételedben. Képes leszel
megmutatni valódi lényedet, és mindenki megérzi majd, mi is
az, amit tényleg adhatsz a világnak. Te magad leszel a szeretet;
áramló, ragyogó.
Ha megtanulsz megnyílni a szerelem legmélyebb gyönyöreinek,
szíved minden ajándékát ki tudod majd fejezni a testeddel, és ter-
mészetes módon be tudod vonzani, és meg tudod majd tartani azt
a férfit, akinek érzelemvilága a tiedhez illik.
Képzeld el, hogy leülsz, kezedben pedig egy tálka tele a kedvenc
ételeddel – legyen ez mondjuk dupla csokifagyi mandulareszelék-
kel. Az első kanál fagyi a szádba kerül… a csokoládé íze mint a
teljesség hatalmas gyönyörhulláma, elárasztja ízlelőbimbóidat.
Behunyod a szemed, és mosolyogsz. Mmmm! Boldog, nyitott sze-
retetérzet áramlik át az egész testeden. Légzésed elmélyül, ahogy
magadba szívod a csokoládé mennyei aromáját, és a puha fagylalt
szétolvad a szádban. Szinte a lábujjadig beleremegsz a gyönyörbe,
amint lecsusszan a torkodon az édes finomság.
Gondolj csak bele, milyen lenne, ha ezt a gyönyörenergiát még
inkább a testedbe tudnád engedni? Ha elhatároznád, hogy tes-
ted minden porcikáját megtöltöd a szeretet teljességével, akkor
letehetnéd a fagyikelyhet, és felállhatnál. Átadhatnád magad a

20
Csokigyönyör

csokoládészenvedélynek, tested ellazulna, megnyílna, és csoko-
ládégyönyörben táncolhatnál, érzékien ringatóznál, hajladoznál,
fürdőznél a mennyei feloldódásban.
Ha hagyod, hogy az életenergia szabadon áramoljon a testedben,
akkor a gyönyör egy sokkal mélyebb fokát is képes leszel átélni.
Ha a szexuális energiát is engeded szétáramlani magadban, akkor
csípőd is érzéki táncba kezd majd. Ekkor már rég nem a csokoládé
által keltett örömben fürdőzöl, hanem egy mélyebb szenvedély és
vágy árasztja el a tested és a lelked.
Lehet, hogy ezen a ponton lefekszel a kanapéra, és a combod
közé nyúlsz, mely már nedves a vad, érzéki vágytól. Végighúzod
a nyelved az ajkaidon, és még többet akarsz… még nagyobb teljes-
séget érezni a száddal, a hasaddal, a lábaid közt. Csípőd és lábaid
szétnyílnak és összezáródnak, mint a pillangó szárnyai, amint
magadhoz nyúlsz, kitárva tested az energia és a vágy mindent el-
söprő áramának.
És ekkor talán megszólal benned egy fájdalmas hang: azt aka-
rod, hogy valaki értsen, és a szívedbe lásson. És rájössz, hogy a
testi gyönyörnél és energiaáramlásnál is jobban vágysz arra, hogy
szeressenek, és valószínűleg nemcsak anyai szeretettel; egy tiszta
szívű, bölcs férfi szenvedélyes szerelmére vágysz. Azt akarod,
hogy megértse legbelsőbb lényed, és hogy kívánjon téged; hogy
mélyedre hatoljon gyengéd, de erőteljes szerelmével, felnyissa szí-
ved titkos rejtekét, és feltárja isteni lényeged, mely maga a szeretet.
Még ha szerinted nem is vágysz mindezekre, szíved mélyén
akkor is ott él az igény arra, hogy valaki úgy megnyisson, ahogy

21
Drága Szerelmem

magadtól nem lennél képes; hogy a szerelem hatására örömmel
mondj le határaidról, és átadd az irányítást a gyengéden parancso-
ló, mindent elsöprő érzésnek.
Néha pedig kifejezetten őrá vágysz. Nem feltétlenül egy konk-
rét férfira, csak arra, hogy érezd egy férfi szerelmének erejét, aki
ismer téged, beléd lát, beléd hatol, és finoman megnyílásra kény-
szerít a gyönyör erejével. Aki kitartóan, nem szűnően ostromol,
és egyre mélyebbre jut, meg nem állva. Akinek követelő szerelme
megtölti lényed. Egyre mélyebben lélegzel, tested hullámzásba
kezd, testének súlya és szenvedélyének hatalmas ereje megnyitja
tested titkait.
Körvonalaid szertefoszlanak, határaid elmosódnak. A szeretet, a
szerelem önzetlen felajánlkozásként árad belőled. Addigi ellenál-
lásod a múlté, a gyönyör pedig egyre nagyobb és nagyobb megnyí-
lásra kényszerít. Arcod finom izzadságtól ragyog, combod nedves,
hasad egyre szaporábban süllyed és emelkedik, amíg minden ha-
tár el nem tűnik, és nem marad más, mint a tökéletes egység ér-
zete.
Az élmény átjár, átitat, és egész nap veled marad. Ahogy ottho-
nodban sétálsz vagy munkád végzed, csípőd úgy ring, mint egy
nyíló virág szirmai. Hasadban az ég és a csillagok… lelked felfed-
ve, az óceánnál is mélyebben. Míg mosogatsz vagy a barátaiddal
telefonálsz, tested ontja magából a szerelem csalhatatlan apró je-
leit; szíved boldog sugárzása áldásként hull mindenkire.
Az ellenállhatatlanul finom csokoládé vagy egy kedves férfi elő-
idézheti a boldog önfeladás állapotát. Ám ha szívünk legmélyebb

22
Csokigyönyör

vágyaihoz hűen akarunk élni, testünk minden sejtjével az öröm és
a mindent átható szeretet – vagyis az isteni áldás – megtapasztalá-
sára kell törekednünk; akkor is, ha épp nem áll rendelkezésünkre
egy ügyes szerető vagy egy finom fagylalt.

23
3.
A vágy a szeretet kulcsa
Vágyad oly hatalmas, hogy láttatni engedi
szíved mélyét. Érzem minden rezzenésed,
mikor megnyílsz felém, de azt is, mikor dü-
hös vagy szomorú vagy. Szíved mindig szólít
engem, bár néha nem hallom tisztán, mert
az érzelmeink, hangulataink közénk áll-
nak: a félelmek, az oda nem figyelés vagy
a harag. De még ilyenkor is érzem szíved
legbelsőbb vágyait; éreznem kell őket. Vis�-
szahúznak szerelmed őszinteségébe. A vágy
az, amivel szívedbe invitálsz.
Drága Szerelmem

Nézz mélyen a szívedbe; végtelen vágy lakozik benne. És bár leg-
belsőbb óhajaid néha sekélyes követelőzésben nyilvánulnak meg
– mert úgy érzed, nem szeret a férfi, vagy mert épp te nem szereted
saját magad eléggé –, valójában ez a mély vágy nem más, mint a
tiszta, nyílt szeretet forrása. Vágyad a kapu, melyen keresztül meg
tud nyilvánulni az univerzumot tápláló isteni szeretet. Ha elen-
gedsz minden bizalmatlanságot, és kitárod magad a szerelemnek,
akárhogy fájjon is: vágyad kaput nyit a határtalanságba.
Ne úgy tekints szíved legbelsőbb vágyaira, mint megoldandó
problémákra. Hatalmas lehetőség minden mélyről jövő óhaj; haj-
tóerő, melynek segítségével átadhatod magad a jelen pillanatnak.
Akár van férfi az életedben, akár nincs, vágyaid segítségével meg
tudod nyitni a szíved, itt és most.
Ha képessé válsz az őszinte, nyílt szeretetre, onnantól kezd-
ve ez lényed elpusztíthatatlan részévé válik. Visszautasíthatnak,
megcsalhatnak; ha a szeretet forrását egyszer megnyitod lelked
mélyén, ezt a szándékot már nem fogja tudni lerombolni benned
semmi. Még néha előfordul majd, hogy úgy érzed: bántanak, kí-
noznak, és párod, barátaid vagy családod a félelem falai mögé zár-
ják a benned lévő szeretetet. De azért, mert ők átmenetileg kép-
telenek kimutatni valódi érzéseiket, még nem kell, hogy te is így
tégy! Dacolva közönnyel és elutasítással, te csak azért is maradj
hű szíved valódi, mély vágyaihoz. Rá fogsz jönni, mekkora ereje
van annak, ha nem záródsz be; ha nyitsz mások felé akkor is, ami-
kor a benned vagy másokban tomboló érzelmi viharok közepette
védtelennek, sérülékenynek érzed magad.

26
A vágy a szeretet kulcsa

Az odaadó szeretet megállíthatatlan, és ennek megtapasztalásá-
hoz nem kell mást tenned, mint szélesre tárnod lelked kapuit, még
akkor is, mikor épp gúzsba köt a szenvedés. Ha úgy érzed, párod
bántóan udvariatlan volt, a szeretet iránti vágyadat határozott ké-
résként fogalmazd meg: „Szeretlek, és pont ezért nem fogom el-
viselni, hogy így viselkedj velem !” Nyugodtan üvölts vele, hogy
remegjen a ház; ne fojtsd el a pillanatnyi dühöd, hanem engedd ki,
de közben ne zárd be előtte a szívedet.
Ha valakit igazán szeretsz, jogos és természetes, ha elönt az in-
dulat, amikor ő újra és újra megtagadja tőled lelke mélyének aján-
dékait. Ha utat engedsz afeletti haragodnak, hogy ő az eggyé válás
helyett falakat épít és érzéketlenül tagad, talán ezzel tudod a leg-
inkább kifejezni az iránta érzett szereteted.
Mindenesetre, bármit is érzel, haragot vagy megbántottságot
– ezeken és minden érzésen keresztül –, a szereteted sóvárog. Ezt
hívhatjuk mély szeretetnek, hívhatjuk szívünk legmélyebb vágyá-
nak, hívhatjuk nyitottságnak – egy biztos: minden élőlény szívé-
ben ott van, elpusztíthatatlanul. Minden feszültség és feldúltság
közepette ott a lehetőség, hogy ellazítsuk a testünket, megnyissuk
a szívünket, és egy mély lélegzetvétellel átadjuk magunkat a min-
denki szívében ott élő igaz vágynak.

27
4.
A szeretkezés ajándéka
Akkor adom át magam leginkább a szere-
lem áramlásának, mikor szexuálisan meg-
nyílok veled. A testem általában használom
valamire – munkára, játékra, dolgok elvég-
zésére. De mikor azt érzem, hogy szexuáli-
san reagálunk egymásra, hirtelen minden
sejtem emlékezni kezd: milyen is szeretni.
Mikor átadod magad nekem, a szerelem
olyan mélységei tárulnak fel előttem, me-
lyeket nagyon ritkán érzek. Mikor szívünk
és testünk egybeforr a szerelem legmélyebb
örömei közepette, úgy érzem, együtt, egy-
szerre nyílunk meg Istennek. Önátadásod
gyönyör kíséri, ami akkora áldás nekem,
hogy lelkem egyre újabb, mélyebb részei
nyílnak meg minden alkalommal, mikor
szeretkezünk.
Drága Szerelmem

Vágyad vonzalmat ébreszt és szerelemre gyújt. Ha hagyod, hogy
egész tested szíved kívánságairól meséljen, meg fogod találni azt a
mély érzésű férfit, akire igazán vágysz. Mit is értek ez alatt?
A mély érzésű férfi pontosan tudatában van a halálnak: a saját, a
te és mindenki más halálának. Minden pillanatban az elengedést
gyakorolja, vagyis hogy hogyan ne ragaszkodjon semmihez sem.
Tudata szabad, és teljes mértékben jelen tud lenni, mikor veled
van. Látja valódi lényed, szíved mélyére tud nézni, és teljesen eg�-
gyé tud válni veled. Minden pillanatot úgy él meg veled, mintha
az utolsó lenne ezen a földön, így nem fél semminek sem az el-
vesztésétől. Szíve teljes szeretetét adja korlátok és gátlások nélkül.
Képzeld el, hogy egy ilyen férfi szeretkezik veled. Már az elején
pontosan érzi, mi a célja. De mindenekelőtt meg akarja nyitni szí-
ved kapuját, hogy teljes önátadásban fonódjatok össze. Úgy akar
beléd feledkezni, hogy minden fal leomoljon köztetek, és ne ma-
radjon más, csak az őszinte, nyílt szerelem. Szemedbe tekint, ve-
led együtt lélegzik; szíved legmélyebb vágyait is látja.
Érzed, amint intenzív figyelme megnyitja lelked. Tekintete mé-
lyen a titkos vágyaidba hatol, és az isteni jelenlét erejével meg-
hódítani készül. Férfienergiája mélyebben feltár és megnyit, mint
amennyire te önmagadtól valaha is képes lennél rá.
Szemei megigéznek és fogva tartják szíved, miközben keze egé-
szen lágyan és finoman megérinti tested. Mélyet sóhajtasz, és ér-
zed, hogy ő veled sóhajt. Egy porcikád sem kerüli el éber figyel-
mét. Érzi még a lábujjad moccanását is. Ha odébb csúszol, veled
mozdul; annyira átadja magát a pillanatnak, hogy tökéletes jelen-

30
A szeretkezés ajándéka

lététől nem menekülhetsz. Tudja, hol érjen hozzád, és hogyan sze-
ressen, hiszen érzékeli tested rezdüléseit, és hallja szíved minden
apró jelzését.
Nem fogod vissza magad. Lágy, simogató érintése és beléd ha-
toló tekintete felkorbácsolják érzékeid. Odahajolsz, hogy megcsó-
kold. Ő fogadja csókod, de nem moccan; csak mosolyog. Érzed,
hogy játszik veled. Újra megcsókolod, még erősebben. Ismét csak
mosolyog, és kedves, de visszafogott marad; jóllehet, minden moz-
dulatod követi szemével, kezével, finom simogatásaival.
Nem bírsz magaddal, és fölé kerülsz. Kívánod a mélyebb eggyé
válást – kívánod, hogy magadévá tegyen ez a férfi, aki olyan pon-
tosan és tévedhetetlenül érez téged. Lágy hasatok összetapadva,
együtt lélegezve hullámzik, elvesztek egymás szemében. Tekin-
tete oly végtelen, mégis átható, határozott, éles. És ekkor hirtelen
leterít – a hátadon találod magad, s ő maga alá szorít.
Felsóhajtasz, ahogy lábával széttárja lábaid. De még vár… veled
lélegzik. Érzed, hogy már nagyon kemény, és ahogy férfias hatá-
rozottsággal neked szorítja a hasát, légzésetek eggyé olvad; mély
sóhajaitokkal mintha szívetek közt járna a levegő ki és be. Lábai-
val az ágyhoz szorít, csuklódra ráfonja kezeit… és szemedbe néz.
Ekkor is pontosan tudatában van önmaga, a te, és mindenki más
halandó mivoltának. Átérzi a pillanat kivételességét, értékét, és
a minden lény szíve mélyén élő isteni szeretetet; tudja, mekkora
ajándék, hogy férfinak és nőnek születtetek. Érzi, ahogy a szere-
lem mindent átölelő mélysége megnyilvánul általa, és mindket-
tőtök emberi mivolta által. Tekintete híd a szívedbe, alteste hoz-

31
Drága Szerelmem

zád tapad, veled lélegzik. Az intenzíven átélt pillanat arra késztet,
hogy még mélyebben tárd ki magad a számára, és szétnyitva lábai-
dat add meg magad szerelme súlyának, magadba vonva őt.
Letekint a melleidre. Mosolyog. Érzed, hogy nőies domborulata-
id szenvedélyessé tették. Csókolni kezdi őket, finoman ajkai közé
szívja bimbód; majd rád néz ismét. Jól tudod, milyen érzés, mikor
egy férfi figyelmét elvonja tested látványa, és belefeledkezik egy
részletbe, tökéletesen elfelejtve, hogy az összes többi is létezik. De
ez most valahogy nagyon más. Egyértelmű, hogy rajong a teste-
dért, de azt is pontosan érzed, ez a rajongás most jóval hevesebb,
mint amit előtte bárkinél is tapasztaltál. Érzi és imádja minden
hajlatod és domborulatod; ugyanakkor testednél jóval mélyebbre
is elér szerelme.
Csókjai mint a szívedhez írt gyönyörű versek, legbelsőbb érzé-
seinek kifejeződései; az elkerülhetetlen múlandóság bölcs tuda-
ta finomítja őket még értékesebbé, s úgy érzed, ajkaival nemcsak
melledet imádja, de annál ezerszer mélyebben élő belső lényege-
det is. Engeded, hogy tested reagáljon csodálatára. Széttárt comb-
jaid köré fonod, még szenvedélyesebben felajánlod magad neki;
nyögve, sóhajtozva: „Kérlek, kérlek…”
Nincs rá szó, milyen hirtelen, milyen tökéletesen adod át, adod
meg magad neki, ahogy beléd hatol. Követelő határozottságára a
gyönyör összefüggéstelen hangsoraival felelsz. Még mindig gyen-
géden, de egyre erőteljesebben akar; kemény döfései megtöltenek.
Hüvelyed kitárul, még mélyebbre engeded őt; őszinte vágya be-
tölti tested és lelked. Szinte az egész méhed, az egész alhasad a

32
A szeretkezés ajándéka

teljesség érzésében ragyog, szíved megnyílik, torkodból a vágy
akaratlan hangjai szakadnak fel. A szerelem érzése túlnő a férfi
körvonalain.
Ekkor ő hirtelen megáll, nem mozog tovább. Kinyitod a szemed –
nem is emlékszel, mikor hunytad be – és tekintete beléd hatol, leg-
alább olyan mélyen, mint lökései. Nézésével szinte felfal; még töb-
bet akar tőled, még több mélységet, még több szerelmet. Imádod
érezni benne ezt a követelő vágyat. Hasát még mindig a tiédhez
szorítva veled lélegzik. Akár egy tökéletes mozgású táncos, szinte
előre megjósolja mozdulataid, és követi azokat. Jelenléte betölt, és
úgy érzed, máris jobban ismer, mint te saját magadat.
Hirtelen észreveszed, hogy magába vonul, jelenlétéből kissé
engedve gondolataiba mélyed. Vajon min gondolkozik? Valamit
elrontottál volna? Kiszabadítod a csuklód és körmeid a fenekébe
vájod. Ettől újra rád figyel: ismét rád néz, és megint érzed, ahogy
elborítja a vágy, ismét egyre mélyebbre és mélyebbre hatolna.
Ő is rájön, hogy kicsit elkalandozott a figyelme, de szíved még
mindig őt várja. Szemeid némán kérlelik: hatolj még beljebb!
Már nem éred be kevesebbel. Ha akár egy tizedmásodpercre is
azt érzed, nem kizárólag rád figyel, mozgást váltasz, hangot adsz,
rápaskolsz – mindegy, csak felkeltsd a figyelmét újra. Szíved fel-
ajánlod neki; őszintén, sebezhetően. Vad vágyad szinte tapintha-
tó; ahogy lábaid széttárod neki, ahogy sóhajtozol, ahogy ránézel,
mind-mind sóvárgásodról mesél.
Szíved egyre mélyebben befogadja őt, és mikor szerelmedet kéri,
teljesen átadod magad neki. Összefonódva repültök a nyitott vég-

33
Drága Szerelmem

telenség felé. Érez téged, és mindenét neked adja, olyannyira, hogy
ennél többet már be sem tudnál fogadni, betöltve tested és lelked
minden vágyát. Szerelmét minden nap úgy adja át neked, mintha
ez lenne életetek utolsó együtt töltött pillanata. Veled van, jelen
van, intenzíven, rendíthetetlenül… imádja testedet, de rajongása
ezen túl, belső lényedig hatol. Ez mindig megnyitja számodra az
adott pillanatot, és így természetesen, őszintén, teljes bizalommal
adod át magad neki.
Nincs más, mint a mindent betöltő szerelem, mely lélegzik, él,
kitárul mindennek és megnyit minden kaput.

34