You are on page 1of 22

TARTALOMJEGYZÉK

Az emberi lét lehetősége 11
Radikális szeretet 12
A könyvről 14

VALÓBAN MEG AKARSZ NYÍLNI? 20
Személyes történet 22
Közeleg a következő forradalom 25
A lehetőség 30
A választás 33
Gyújtsd fel a hajót! 38
Egy vagy mindenki? 41
Inkarnálódj teljesen! 42
Gyakorlat 46

AZ ÚT 50
TUDATOS KAPCSOLATÉPÍTÉS 55
A szeretet illúzió 56
Gyakorlat 59
A boldog kapcsolat nem ajándék 60
Válassz magadnak gyakorlószőnyeget! 62
Gyakorlat 67
Fogadj örök hűséget a szabadságodnak! 70
A világ legkeményebb elvonókúrája 75
Egyedül a te válaszod számít 78
A másik háza tájának varázsa 84

7
Kötelezd el magad szabad akaratból! 86
Gyakorlat 90
Csak a szívével lát jól az ember? Badarság! 92
Gyakorlat 97
Teremtő figyelmed ereje 99
Gyakorlat 102
Még halogatod a döntést, vagy már választottál? 105
Gyakorlat 107
A vízió ereje 111
Új irányba kormányozni a hajót 114
Kertészkedés idegszinten 118
Gyakorlat 119
Győzd meg magad tettekkel! 122
Mélyebb értelem 126

KAPCSOLÓDÁS 131
Mi a jó kapcsolat titka?
Kommunikáció, kommunikáció, kommunikáció 133
Gyakorlat 135
A közös ágy nem jelent közös világot is 137
Gyakorlat 139
Kételyből bizalom 141
Mielőtt kivennél a számláról, fizess be! 147
Gyakorlat 149
Megbízhatóság 151
Gyakorlat 154
Rombolási vágy 156
Valódi szándékod 158
Gyakorlat 161
Meddig vagy hajlandó elmenni? 162
Gyakorlat 164
Őszinteség és elfojtás 166
Gyakorlat 169
Önts tiszta vizet a pohárba! 170
Csak hallgatod, amit a másik mond, vagy valóban figyelsz rá? 176
Gyakorlat 182

8
ERŐSÍTÉS 185
Rajtad áll, hogy kapcsolódsz, vagy sem 186
Gyakorlat 188
Köss szövetséget azzal, ami erősít 190
Gyakorlat 192
Jó üzlet! 194
Gyakorlat 198
Szabadon adni 199
Gyakorlat 202
És velem mi lesz? 204
Szabad befogadás 206
Gyakorlat 209
A kérés varázsa 211
A piacon alkudni is szabad 213
Kövesd a boldogságot! 219

GYÓGYÍTÁS 223
Elviselni a közelség tüzét 224
Gyakorlat 229
Ha nem szereted önmagad, ne rajtunk töltsd ki! 230
Gyakorlat 232
Érzelmi intelligencia – állni a tűzben 234
Gyakorlat 242
Üdvözöld az árnyékodat 243
Az együttérzés gyógyít. A sajnálat gyengít 247
A megbocsátás életstílus 250
Gyakorlat 257

FELÉBREDÉS 259
A felébredés hét fázisa 260
Hogyan engedheted el azt a fránya kontrollt,
és élvezheted jobban a különös attraktort? 265
A szabadság ajándéka 271
Gyakorlat 273
Nevess többet! 274
Játssz, hogy szabad lehess! 276

9
Boldogság, te csodás isteni szikra! 278
Gyakorlat 281
Az első és az utolsó csókod 283

SZERETET 285
Fedezd fel mindennap újra a szeretetet! 287
Gyakorlat 289
A hullám emlékszik 291
A kapcsolat-meditáció 294
Válaszd a szeretetet! 297
Fontos vagy 300
Mire vársz? 303
Szeress radikálisan 304
Fogadj örök hűséget mindennek! 307

Ajánlott olvasmányok 310
A szerzőről 311
A fordítóról 312

10
AZ EMBERI LÉT LEHETŐSÉGE
Amikor megtaláltuk egymást, vakok voltunk. Megbántottuk egymást.
Félreértéseink futóhomokja eltávolított bennünket egymástól.

De egy titkos erő,
nevezzük Szeretetnek,
arra csábított bennünket, hogy újra és újra közeledjünk egymáshoz.

Féltünk, de benne maradtunk a közelség tüzében.

Megérintettük egymást.
A sötét fénybe került.
A fény átadta magát a sötétnek.
A csúf megmutatta önmaga szelíd, csendes szépségét.
Régi sebek szakadtak fel és gyógyultak be.

A vad kitombolta magát és lecsillapodott.
Az isteni éberré csókolta magát bennünk.
És az ember megtalálta a békéjét mindebben.

Emlékeztünk.
Az elme elcsendesedett.

Felemeltük a tekintetünket és…
felismertük egymást.

11
RADIKÁLIS SZERETET
Ez a könyv a benned lévő Szeretőnek szól.
A benned rejlő azon képességnek, hogy tanulj és fejlődj.
A szenvedélyes kíváncsiságodnak.
A bátorságodnak, hogy felfedezd az ismeretlent.
A hajlandóságodnak, hogy kapcsolataidat az öröm életteli és virágzó terévé vál-
toztasd.

A vágyadnak, hogy teljességgel átadd magad.

A legszebb ajándék, amit megoszthatsz velünk, te magad vagy!
Szép vagy. Fontos vagy. Szeretet vagy.

A radikális szeretet egy aktív választás. A  hajlandóságod, hogy teljes szívvel
és józan ésszel megnyílj egy másik embernek, és a vele való kapcsolatot életteli,
egymást erősítő térré változtasd.

A radikális szeretet egy felszólítás is. A szíved nem fog békén hagyni, míg tel-
jességgel át nem adod magad.

Az első könyvem1 ebben a témában az önmagaddal való egészséges és erős kap-
csolatról szólt. Munkám fontos célja, hogy támogassam az egyént a kiteljese-
désében. Ez a könyv a radikális önszeretet következményéről szól: Aki igent
mond magára, kincsre lel önmagában. És ezt meg kell osztania velünk, mert
mindannyian társas lényeknek születtünk. Ha a potenciálunkat nem osztjuk
meg másokkal, alkotói ötlettorlódásba kerülünk.
Csak a  másikkal való kapcsolat teszi lehetővé, hogy azzá teljesedj ki, aki
lehetsz. Ha szeretnéd megtudni, milyen erős, összetett, csodálatos és  szép
vagy valójában, szükséged van egy társra. Meg kell nyílnod embertársaidnak.

1 Veit Lindau: Heirate dich selbst (Fogadj örök hűséget magadnak, Ursus Libris, 2015)

12
Természetesen magányban is sokat tanulhatsz magadról. De azért valamikor
meg akarod tudni, hogy valós-e, amit felfedeztél önmagadban, vagy esetleg
csupán egy csalfa illúzió. Ehhez szükséged van egy tükörre, amiben felismer-
heted magad. Ezek vagyunk mi. Teljességgel átadni magad egy kapcsolatnak
azt jelenti, hogy bátran belenézel ebbe a tükörbe, és nem szaladsz el sem a fény,
sem az árnyék elől, amit megpillantasz benne. Teljességgel átadni magad azt
jelenti, hogy lefejted magadról az egész testedet beborító láthatatlan – fenntar-
tásokból, taktikázásból és álarcokból szőtt – védőburkot, nyíltan és őszintén
találkozol – magaddal, másokkal, érzelmekkel, tanulandókkal, váratlan meg-
lepetésekkel, a szeretettel – mindazzal, ami a kapcsolataidban vár rád.
Hogy mit jelent számodra az, hogy egzisztenciálisan – nem a szó általában
vett értelmében, hanem teljes lényeddel – átadd magad, csak a szíved tudja. El-
csendesedik, ha mindent odaadsz. Szenved, ha valamit visszatartasz. Valami-
kor meg fogsz halni. Valamikor meg fogok halni. Az utolsó perceinkben nagy
valószínűséggel nem a  sikereinkkel vagy a  hírnevünkkel leszünk elfoglalva,
hanem azt fogja kérdezni a szívünk:

„Valóban szerettem?” „Teljes egészében átadtam magam?” „Mindent odaad-
tam, ami vagyok?”

Ezért beszélek felszólító módban: Ahhoz, hogy boldogan éljünk és  békésen
haljuk meg, szeretnünk kell. Nem azért vagyunk itt, hogy kapjunk – azért va-
gyunk itt, hogy elajándékozzuk magunkat.

Ezért önmagad kedvéért teljességgel add át magad!

13
Szeress radikálisan!

A KÖNYVRŐL
FIGYELMEZTETÉS
NE olvasd el a könyvet,
ha olyan tanácsadót keresel, ami elmagyarázza neked, hogyan kapod
meg a kapcsolataidban mindig azt, amit akarsz;
ha ragaszkodsz az igazadhoz;
ha mimóza2 vagy, és ezen nem is akarsz változtatni;
ha nem vagy kész kockázatot vállalni;
ha azt gondolod, tudod, mi a szeretet.

Ez a könyv a közöttünk élő józan bolondoknak szól. Azoknak, akik tudják, hogy
meg fognak halni, és hogy az élet minden pillanata értékes. Azoknak, akiknek
éppen ezért nincs semmi vesztenivalójuk, kivéve annak a lehetőségét, hogy itt
és most mindent megtegyenek. Azoknak, akik – mindazon katasztrófa ellenére,
amit az emberi faj ezen a bolygón okoz – elég bolondok ahhoz, hogy szüntelenül
higgyenek a szeretetben. Azoknak, akik gátlástalanul élvezik a romantikát, és ké-
pesek józanul gondolkodni. A valódi önátadás nem való számító lelkű nyárspol-
gároknak. Zabolátlan szívre van hozzá szükség. RÁD van szükség hozzá.

MILYEN KAPCSOLATOKHOZ HASZNÁLHATOD EZT
A KÖNYVET?
Egyszerű: Minden olyan kapcsolathoz, ami valóban fontos neked.

Bár számos példát párkapcsolatokból idézek, minden említett minőség épp-
úgy vonatkozik a gyermekeiddel vagy a legjobb barátoddal való kapcsolatodra,
ahogy minden gyakorlat ugyanúgy alkalmazható rájuk.

2 A mimóza nem azonos az  érzékeny emberrel. Nagyon is lehetsz érzelmes és  szelíd hős.
A mimóza olyasvalaki, aki nem tanulta meg méltósággal elviselni az érzelmeit, ehelyett arra
használja őket, hogy elmeneküljön az élet elől, másokat hibáztasson és teljességgel szükség-
telen drámákat kreáljon.

14
A könyvről

Jómagam heteroszexuális életet élek, ezért hozok gyakran példákat férfi–
nő kapcsolatokból. De néhány nagyszerű bi- és  homoszexuális barátomtól
és  kliensemtől tudom: amikor önmagunk teljes megnyílásával kapcsolatos
vágyunkról és félelmünkről van szó, mindannyian egyformák vagyunk. Ezért
úgy gondolom, nem vagyok túlzottan merész, ha azt állítom: ennek a könyv-
nek az esszenciája minden kapcsolatnak a javára válik.
Éppen egyedül élsz? Akkor is nagyon hasznos lehet számodra ez a könyv.
Segíthet abban, hogy jobban megértsd a korábbi kapcsolataidat és el tudd en-
gedni őket, emellett felkészít a következő kapcsolat kalandjára.

Szívvel olvass!
Szabadon, kendőzetlenül írok. Ez azt jelenti, hogy cenzúrázatlanul találkozol
velem. Lesz, ami tetszeni fog, lesz, ami idegesít. Nem kell kedvelned ahhoz,
hogy hasznodra váljon a könyv. Olyan emberekkel is képesek vagyunk rend-
kívül értékes és kreatív kapcsolatot ápolni, akikkel erős súrlódásaink vannak.

Szeretnélek egy kísérletre hívni. Ne csak az elméddel olvass! Olvass teljes lényed-
del! Szitkozódj, sóhajtozz, sírj olvasás közben; kommentáld, szeresd, dicsérd
vagy ünnepeld, amit olvasol. De mindenekelőtt: vedd magadra.
Hiszel a  véletlenekben? Én nem. Ez  most a  TE könyved. A  te üzeneted.
Használd jól! Semmit ne higgy el nekem vakon. De hagyd, hogy megérintsen.
A szavakat ne csak a szürkeállományoddal ízleld, hanem teljességgel engedd át
magad nekik. Akkor változást fog hozni a találkozásunk. Minden más időpo-
csékolás lenne. Vizsgáljuk meg együtt, mi az életteli, boldog kapcsolat titka.
Óvakodni fogok tőle, hogy bármit is írjak arról, milyen számodra egy tökéle-
tes kapcsolat. Ezt ugyanis senki sem tudja. Te sem. De kitalálhatod, ha teljes-
séggel megnyílsz egy másik embernek. Akkor a két egymáshoz illő játszótárs
és a megfelelő forma egymásra talál. Akkor többé nem a kapcsolat hossza lesz
a lényeg, hanem a jelen pillanat tökéletes beteljesítése.
Végeredményben az  elsődleges célom ez: szeretnélek arra csábítani, hogy
még mélyebben, még őszintébben, még figyelmesebben nyílj meg a  környe-
zetednek. Mert minden ott vár rád. A  szeretet, a  békéd és  a  válasz minden
kérdésedre. Nyílj meg teljesen! Ennek a könyvnek is. Akár akarod, akár nem,
kapcsolatban vagyunk egymással. Ilyen gyorsan megy ez… Hozzuk ki belőle
a legjobbat.

15
Szeress radikálisan!

AMI EBBEN A KÖNYVBEN VÁR RÁD
A könyv első részében – Valóban meg akarsz nyílni? – szeretném veled együtt
kitalálni, mit jelent az, hogy valóban átadod magad. Arra foglak hívni, hogy
hozz meg egy fontos döntést, ami nélkül nincs túl sok értelme a továbbiaknak.
A második részben – Az út – az életteli kapcsolat hat esszenciális minőségét
mutatom meg neked: Tudatos kapcsolatépítés, Kapcsolódás, Erősítés, Gyógyítás,
Felébredés és Szeretet.

GYAKORLAT
Az elméleti eszmefuttatások nem érdekelnek. Minden egyes fejezettel arra
szeretnélek hívni, hogy gondold át a jelenlegi kapcsolataidat, és mindent, amit
olvasol, konkrétan vonatkoztasd rájuk. Az egyes témákhoz kapcsolódó függe-
lékben sok esetben gyakorlatokat és javaslatokat találsz, amik lehetővé teszik,
hogy új felismeréseidet rögtön a gyakorlatban is kipróbáld. Ezek a módszerek
személyes tapasztalatom és két évtizedes szakmai munkám esszenciáját jelen-
tik. Ne hagyd, hogy megtévesszen a javaslatok egyszerűsége. Hidd el, hogy mű-
ködnek. Mindegyik képes a jelenlegi és a jövőbeni kapcsolataidat mélyrehatóan
és pozitívan befolyásolni. Szívből ajánlom, hogy az elejétől fogva használd ezt
a könyvet a gyakorlatban, különben nagyon gyorsan porfogó lesz belőle a többi
könyv mellett a polcon. Kár lenne érte. Mert mindegy, mit tapasztaltál meg
eddig a  kapcsolataidban – annál sokkal, de sokkal több lehetséges minden
résztvevő számára. Ha ez nem jó hír, akkor nem tudom, mi az!

ANDREA ÉS ÉN
Ha inkább tartózkodónak tartod magad, talán idegen lehet számodra, hogy
olyan sok példát hozok a feleségem, Andrea és a köztem lévő kapcsolatunkból.
Ezt nem azért teszem, mert a mi történetünk annyira kiemelkedő. Épp ellen-
kezőleg. Látni fogod, hogy teljesen egyszerű emberek vagyunk. De éppen ezért
érdekes a történet. Mi az utóbbi húsz évben egymás megbántásának és félre-
értésének minden lehetséges variációját hoztuk. Ha mi – két ilyen makacs
és egymástól ennyire különböző ember – képesek vagyunk életteli és boldog
kapcsolatban élni, akkor bárki képes erre. Azt gondolom, konkrét példákból
tudunk a legjobban tanulni. Ezért a tapasztalataimat úgy osztom meg veled,
mint egy baráttal.
Fontos számomra, hogy tudd: bár én írok, de e könyv mögött két ember van.
Mindkettőnk energiája és  közös tapasztalataink esszenciája. Eredetileg azt
terveztük Andreával, hogy együtt írjuk a könyvet. Ez azon a hihetetlen egy-

16
A könyvről

szerűségen bukott meg, ahogy Andrea megragadja a dolgok lényegét. Adtam
neki egy témát, és másnap reggel egy mondatot találtam az asztalomon, ezzel
a megjegyzéssel: „Erről nem igazán lehet többet mondani.”3

OPTIMIZMUS
Néhány dolog abból, amiket írok, túl optimistának tűnhet. De ne aggódj,
pontosan tudom, miről írok. Mi aztán nem kíméltük egymást. Ezernyi vitától,
tucatnyi szakításon, szexuális félrelépésen, kétségbeesett unalmon át egészen
egy lemondott esküvőig minden benne volt. Az, hogy mégsem veszítettem el
a  lelkesedésemet, nem a  görcsösen pozitív gondolkodásomnak köszönhető.
Az én utam a teljes megnyílásba nem önként vállalva kezdődött, és helyenként
meglehetősen reménytelen eset voltam. Tudom, milyen érzés, amikor egy meg-
keseredett magányos farkas elkezd valóban szeretni – nagyon, nagyon szép.
Húsz éve tapasztalom a saját és a klienseim életében, ahogy mélyen gyökerező
kapcsolati neurózisok lazulnak ki és megszülethet a természetes lét. Tudom,
milyen végtelenül szép a szeretteidet végre felismerni és megélni, amikor téged
felismernek. Ezért csak optimista lehetek. Minden más hazugság lenne.

Ilyen egyszerű?
Olvasás közben olykor azon kaphatod magad, hogy ezt gondolod: „Ez nem
lehet ilyen egyszerű!” Azt javaslom, hogy ezekben a  pillanatokban tedd fel
magadnak a kérdést: „Mi lenne, ha mégis…?” Mi lenne, ha ez mégiscsak ilyen
egyszerű? Mi lenne, ha csupán az elménk az, ami olykor a saját álmainak bo-
nyolultságában eltéved? Az élet összetett. De nem komplikált. És ha tényleg
megnyílsz, valóban egyszerű lesz. Nem mindig könnyű, de mindig egyszerű.

MEGFELELŐ MEGSZÓLÍTÁS
… nem létezik. Sokat gondolkodtam azon, hogyan tudom az  olvasóim felé
az őket megillető megbecsülést kimutatni. De az összes nem és köztes formái-
nak politikailag korrekt megszólítása annyira nehezen kezelhető, hogy úgy
döntöttem, lemondok róla. Szeretném, hogy nőként és minden más csodálatos
nemben azt érezd, személyesen hozzád szólok. Ugyanezen okból nem írom le
minden egyes alkalommal, hogy „a párod, a gyereked, a kollégád, az ember-
társaid stb.” Akadozna a szöveg, ráadásul több nyomdafestéket és papírt hasz-

3 Nagy erőkkel dolgozom azon, hogy rávegyem Andreát, adjon ki egy képeskönyvet a zen-
szerű esszenciáival. De addig is, ha szeretnéd megismerni a szépséget, el kell jönnöd egy ren-
dezvényünkre vagy fel kell keresned az internetes fórumunkat. Megéri. Andrea egy élmény.

17
Szeress radikálisan!

nálnánk el. Ezért aktív és rugalmas olvasásra hívlak. Bárhol is van szó a „part-
neredről”, azokra a szeretetre méltó emberekre gondolok, akikkel éppen most
osztozol a kapcsolatok valamelyik formájában.
Végül itt van ez a tegezés-dolog. Ezt három okból teszem: Először is, a fel-
mérések azt mutatják, hogy a „te” közvetlenebbül szólítja meg a tudattalanun-
kat. Márpedig a  kapcsolataink boldogsága ott dől el. Másodszor, szeretnék
veled egy olyan szinten találkozni, ahol a vágyaink és a félelmeink nagyon ha-
sonlítanak egymásra. És harmadszor, a könyveimet sok olyan ember olvassa,
akik a szemináriumaimról és az előadásaimról már személyesen is ismernek.
Ők igencsak elcsodálkoznának, ha hirtelen elkezdeném őket magázni.

A KÖNYV WEBOLDALA
A könyvekre, amiket írok, nem végleges formaként tekintek, hiszen a téma fo-
lyamatosan fejlődik tovább. Gyors frissítések és kiegészítő javaslatok közzététe-
lére a könyv weboldalát használom. A cím: www.liebe-radikal.de. Az oldalon
vezetett meditációkat találsz, amik abban támogatnak, hogy a felismeréseidet
átültesd a gyakorlatba. Ezenkívül rendszeres webináriumokra és videoközve-
títésekre hívlak, amik a  könyv bizonyos központi témáit még konkrétabban
és a mindennapi életünkhöz közeli módon világítják meg. Az ingyenesen le-
tölthető anyagokhoz és esemény-időpontokhoz nyisd meg a www.liebe-radikal
oldalt, és a „Leserbereich” fülön írd be a „radikalgeliebt” jelszót.

MAGYAR NYELVEN ELÉRHETŐ ANYAGOK
– Kiadói és fordítói megjegyzés
Veit Lindau hozzájárulásával elérhetővé tettük számodra a könyv német web-
oldalán található anyagok nagy részét a fordító weboldalán. Erről A fordítóról
című oldalon találsz részleteket. A könyv további részében, a szövegben erre
az oldalra hivatkozunk.
Nyisd meg a www.heroldeniko.hu weboldalt és azon belül a „Könyvek” me-
nüpontot. Klikkelj a könyv címére, majd a „Belépés” gombra. Jelszó: mélyen-
szeretvelenni.

18
1 VALÓBAN
MEG AKARSZ
NYÍLNI?
21
SZEMÉLYES TÖRTÉNET
Csend volt. Gyanúsan nagy csend.
Majd brutális dörej hallatszott. Az ajtó rázkódott, én pedig a rémület és a cso-
dálat vegyes érzésével figyeltem, ahogy a nő ökle áttörte a fát.
Döbbent elmém hirtelen teljesen tisztán látta a  helyzetet: nincs menekvés.
Csapdába kerültem.

Ismered az érzést, amikor az életed – a pillanat töredék része alatt – sorsdöntő
útelágazáshoz ér? A másodpercek lelassulnak, és pontosan tudod, hogy a kö-
vetkező lépéseddel az egyik univerzum ajtaja bezárul mögötted, de ezzel egy
időben kitárul előtted egy másiké. Néma tanúként figyelsz, mintha kívülről
szemlélnéd magad: „Na, most mit lépsz? Mit akarsz valóban, igazán?”

Amikor húsz évvel ezelőtt találkoztam Andreával, elsőre pont olyan érzés volt,
mint a szokásos, neurotikusan összekuszált, rövid távú kapcsolataim egyike.
Romantika, szex, odaadás és menekülés vad, mégis jól ismert keveréke. Egyet
előre, egyet hátra. Új nő. Régi játszma… egészen addig a napig, amikor döngött
az ajtó.
Sikerült (ismét) kihúzni magam egy heves vitából a kellős közepén. Ez nem
volt újdonság. Csak a  szokásos. Megbántódom, támadok, szemrehányásokat
teszek, felemelem a  hangom, elvonulok, becsapom magam mögött az  ajtót
és ráfordítom a kulcsot, hogy békén hagyjon. A nő egy darabig még ácsorog
az  ajtó előtt, szitkozódik, sír, követelőzik. Aztán abbahagyja, és  én újra ma-
gamra maradok.
De ezúttal meglepett az élet. Ahogy Andrea ökle áttörte az ajtót, az nagyon
komolyan, teljes mivoltomban rázott fel. Megértettem az üzenetet: nem egy
idegesítő nő volt, aki betörte az  ajtót, hanem az  élet volt, ami végre eljutott
hozzám. Mindent vagy semmit – erről szólt ez a kapcsolat.

Huszonnégy éves voltam, és  e rövid idő alatt számtalanszor elmenekültem
már az elől, amit az emberi közelség váltott ki bennem. Gyűlöltem a félelmet

22
Valóban meg akarsz nyílni?

és a tehetetlenséget. Gyűlöltem a függőséget és a gyengeséget. De mindenek-
előtt azokat az  embereket gyűlöltem, akiknek kétségkívül teljes körű fel-
hatalmazásuk volt arra, hogy a  legfájóbb pontjaimon érintsenek meg.
Jómagam mestere voltam a támadásnak és a menekülésnek. De azon az estén
csapdába kerültem. A helyzet abszurditása nem hagyott számomra más válasz-
tást, mint elcsendesedni és átadni magam. És… ez jó érzés volt!

Ezt azért mesélem el, hogy már az elején tisztázzam, nem vagyok a kapcsolatok
géniusza. Talán ez  bátorságot ad neked. Hidd el, ha én képes vagyok egy jó
kapcsolatban élni, akkor te is!
Akkoriban nem tudtam, mi az ára annak, hogy maradok ahelyett, hogy is-
mét elmenekülök. Nem tudtam azt sem, milyen kincs vár rám. Akárhogy is, de
megértettem: eljött az ideje, hogy szembenézzek a démonaimmal.
Ez volt az a pillanat, amikor először kezdtem magam igazán átadni. Akkor
úgy gondoltam, Andreának nyílok meg. Visszatekintve tudom, nem róla volt
szó, hanem az egész életemről.
Ennek az éjszakának az ajándéka volt maga a tény, hogy életemben először
nem tudtam elmenekülni.

Azóta soha többé nem menekültem el? (Magam és mások elől?) De igen. Ter-
mészetesen elmenekültem. Később még sokszor vergődtem. De valami meg-
halt bennem azon az estén. Valami, amit te is ismersz. Valami, ami mélységesen
fél attól, hogy csupaszon és fenntartások nélkül adja át magát egy másik em-
bernek. Valami, ami akkor is ragaszkodik az elváláshoz és az igazához, amikor
az élete a tét. A lelkem felszínén olykor még mindig kísértésbe esek, hogy elme-
neküljek. De alapjában véve minden kitisztult. Valami mélyen bennem akkor
azt az utat választotta, hogy végre igazán átadom magam. Ez a könyv erről a vá-
lasztásról szól és arról, ami utána történik az életben.

A legnagyobb ajándék, amit ezen a földön kaphattam, a kapcsolataim gazdag-
sága. Talán túlzásnak hangzik, de tényleg így gondolom: a kapcsolataim men-
tettek meg. Ma valóban szívesen élek. Szeretem az életem. Volt idő, amikor ezt
teljesen másképp láttam. Minden küzdelem volt. Különösen a kapcsolataim.
Fiatalkorom óta gyakran félelmetesnek, fárasztónak és igazságtalannak érez-
tem a másokkal való kapcsolatokat.
Gyermekként egyszer egy egész délutánt az autóban töltöttem, míg a szü-
leim a barátaikkal a kertben grilleztek. Még jól emlékszem arra a biztonságos

23
Szeress radikálisan!

érzésre ott az üveg mögött: megfigyelni másokat anélkül, hogy közel kellene
lennem. A bulikban egy voltam azok közül, akik látszólag csak úgy lazán tá-
masztották a pultot. Valójában szerettem volna részt venni a játékban, de nem
tudtam, hogyan. Amikor tizennyolc évesen be kellett vonulnom katonának,
az  borzasztó volt. Visszahúzódtam önmarcangoló arroganciám elefántcsont-
tornyába. Az embereket durvának és felszínesnek láttam. SZENVEDélyesen
fetrengtem a meg nem értettek fájdalmában.

Nőkkel való kapcsolataim rövidek, intenzívek és  mindig nagyon-nagyon fá-
rasztóak voltak. Jobban mondva: én voltam fárasztó. Húsz- és  harmincéves
korom között számos tudattágító kísérletben és sámánrituálén vettem részt.
Beutaztam a  világot, elkezdtem meditálni. Bármivel is próbálkoztam, tulaj-
donképpen mindig ugyanazt kerestem: kiutat az emberi dilemmából. Ki akar-
tam szabadulni az emberi lét korlátozottságából, az emberi testből, valahova
oda, ahol könnyebb, szabadabb, igazságosabb, szeretetteljesebb a létezés. Mivel
meglehetősen makacs tudok lenni, több mint tíz évig tartott, amíg rátaláltam
arra az útra, ami már nem rombolt, hanem épített. Sok, részint kemény leckére,
néhány nagyon türelmes és jó tanárra volt szükségem ahhoz, hogy készen áll-
jak feladni a büszkeségemet, és azt mondjam: „Oké. Hajlandó vagyok együtt-
működni. Mit kell ehhez megtanulnom és mit kell éreznem?”

Elkezdtem megnyílni.
Elhatároztam, hogy megtanulom szeretni azt, ami elől elmenekültem.

Még mindig ezt az utat járom. Szeretni tanulok. Tanulom meglátni a szépet
a csúfban. Tanulom meglelni az emberben a tökéletességet.

Feltehetően hasonló úton jársz, különben nem találkoznánk ebben a könyvben.

24
Valóban meg akarsz nyílni?

KÖZELEG A KÖVETKEZŐ FORRADALOM
Most egészen őszintén: ha a napi híreket vagy a barátaink kevéssé eredeti kap-
csolati drámáit hallgatjuk, vagy főként, ha azt a csigalassúságot nézzük, amivel
saját tanulási folyamatunk halad, akkor vajon nincs meg minden okunk arra,
hogy a teremtés „ember” névre hallgató kísérletét megkérdőjelezzük? Kézen-
fekvő ebből arra következtetni: „Itt valami nagyon nincs rendben! Az embe-
rek egyszerűen nem fogják fel, miről is van szó” – ugye?
Pedig különböző szinteken kétségtelenül nagyon intelligens és  kreatív faj
vagyunk. Gépeinkkel meghódítottuk a Földet, rendkívül hatékony technoló-
giákkal rendelkezünk, a tudomány virágzik.

Oly sok mindenre vagyunk képesek, de szeretet nélkül nem tudunk
semmit.

Krisztus születése előtt kétszáz évvel a világhírű alexandriai könyvtár körül-
belül 700 000 tekercset őrzött. Ma, kereken 2200 évvel később, a világ legna-
gyobb könyvgyűjteménye, a washingtoni Kongresszusi Könyvtár, 925 kilomé-
ternyi polcrendszeren sorakozik, és  több mint 130 millió kötetből áll. 1800
és  1900 között az  emberiség tudása megduplázódott. 1900 és  2000 között
megtízszereződött. Minden negyedik percben születik egy új orvostani felis-
merés, minden harmadik percben találnak egy új fizikai összefüggést és per-
cenként egy új kémiai képletet.

Oly sok mindent ismerünk, de szeretet nélkül nem tudunk semmit.

Olyan fizikai jólétben élünk, mint még soha. De mi a helyzet szellemi és lelki
kincseskamránkkal? Hogy állunk a kapcsolatainkkal, a közelséggel, a humor-
ral, az örömmel, a mélységgel és az őszinteséggel? A globális összefonódások
korában sokan magányosabbak, mint valaha. Bámuljuk a  képernyőnket,
e-mailben, Facebookon vagy okostelefonon keresztül kommunikálunk, de

25
Szeress radikálisan!

a képességünk, amivel valódi, érző és hosszú távon gyümölcsöző kapcsolatokat
teremtünk, elsorvad. Az anyagi bőség korában naponta 43 000 gyermek hal
éhen, pedig lenne számukra elegendő élelem. Miért? Milyen gondolati gubanc
akadályozza elménkben a felismerést, mennyire szép és egyszerű lenne osztozni
másokkal?

Miért tudunk olyan sokat bolygónk ökológiai és  gazdasági összefüggéseiről,
és miért változtatunk mégis olyan keveset a hiányosságokon? Annyi minden
fejlődött rohamos gyorsasággal, és mégis olyan közel vagyunk az emberi ka-
land pusztulásához, mint még soha.

Nem azért írom ezt, hogy elszomorítsalak. Azért írom, hogy rávegyelek egy
csodálatos és átütő erejű gondolatra.

Miért teszünk egyénként olyan keveset?
Mert nem ismerjük fel az összefüggést parányi életünk és a nagyvilág pulzá-
lása között. Mert nem érezzük, hogy valóban fontosak vagyunk. Pedig az vagy,
átkozottul fontos vagy!

Az, ami ma a  kapcsolataidban történik, igenis hatással van a  nagy egészre.
A világ krízisei nem függetlenek tőled. Az a pillanat, amikor egy másik em-
bert elítélsz és elutasítasz, apró szikra, ami valahol a nagyvilágban egy követ-
kező háború tüzét lobbantja lángra. Akkor is, ha gyakran nem érezzük, mind-
annyian kapcsolatban vagyunk egymással.
Minden egyes ember határterület, ahol háború és béke, félelem és szeretet,
kisstílűség és  nagyvonalúság között döntenek. Tetteink apró kavicsokhoz
hasonlítanak, amik ugyan elsüllyednek a tengerben, de minden egyes kavics
hatások apró hullámait indítja el, amelyek az élet teljes óceánját befolyásolják.
A nő, akit ma reggel őszinte bókkal varázsolsz el, talán egész nap barátságo-
sabban viselkedik az alkalmazottaival. Akik aztán este elégedettebben men-
nek haza, és szeretetteljesebben bánnak a gyerekeikkel. Az emberben, akit ma
meghallgatsz, újból felébred a remény, és nem öli meg magát. Senki sem tudja,
mennyire fontos része valójában a nagy egésznek.

Az utóbbi évtizedekben sok szó esett a számítástechnikai forradalomról, az in-
ternet vagy a hadviselés forradalmáról. Ahhoz, hogy korunk kihívásaira meg-

26
Valóban meg akarsz nyílni?

oldást találjunk, újabb forradalomra van szükség – az  emberi szellem szelíd
és mélyreható forradalmára, a szeretet nevében.
Az emberi kapcsolatok bennünk rejlő lehetőségét még megközelítőleg sem
aknáztuk ki; nem fejlődtünk ki teljesen. Az egyik döntő válasz napjaink egyé-
ni és globális kihívásaira a szeretetet kifejező képességünk fejlődésében rejlik.

Egy ilyen forradalomnak mélyrehatóan és  kíméletlen őszinteséggel kell kez-
dődnie: Mikor használjuk ezt az értékes szót, „szeretet”, olyan dolog kifejezé-
sére, amihez igazából semmi köze nincs? Mi is a szeretet valójában? Mi marad
belőle, ha kapcsolatainkat nem a romantikus vágy vagy az ezoterikus lágyság
szemüvegén keresztül nézzük? Mennyire vagyunk ténylegesen kifejlett szo-
ciá lis lények, és hol verjük át magunkat kíméletlenül? Vajon egyéni igényeink
tényleg egytől egyig a szabadság utáni vágyon alapulnak, vagy többnyire egy-
szerűen csak félünk attól, hogy tényleg megnyíljunk?
A szellem forradalma a  szeretet nevében azt jelenti: először is megállunk
és szembesülünk a dolgokkal. Még akkor is, ha az, amit látunk, néhány ponton
fájdalmat okoz.
Emberi kapcsolatainkba úgy kellene több őszinteséget és  mélységet vin-
nünk, hogy minden megmutatkozhasson – a  bennünk lévő vad, az  ember
és a transzcendens.
A szellem forradalma a szeretet nevében azt jelenti, hogy végre mindenki
felvállalja a teremtés felelősségét, ami a kapcsolatai minőségét illeti. Hogy túl-
nősz az áldozati szerepen, és felismered: sokkal, de sokkal többre vagy képes,
mint gondoltad.

Nézz körül! Hány valóban jól működő ÉS életteli kapcsolatot ismersz, amit
inspiráló példaképként említenél a szeretet megélésére?

Te magad inspiráló példakép vagy?
Olyan ember vagy, akivel szívesen élnéd le az életed?
Nyitott és vonzó vagy az életteli kapcsolatokra?
Ezzel nem a testi szépségre utalok – az relatív.
Úgy értem: vonzó vagy az élet számára?
Azt sugárzod magadból, hogy aki a közeledben van, erősödhet, fejlődhet és sok
örömöt tapasztalhat meg?
A megoldás aktív és kreatív része vagy?

27
Szeress radikálisan!

…vagy (még) azok közé tartozol, akik inkább duzzogva és morgolódva ácsorog-
nak a partvonalon?

A szellem forradalma a  szeretet nevében azt jelenti, hogy nyitottan fogadod
a meglepő tényt, miszerint – akár akarod, akár nem – minden lénnyel kapcso-
latban állsz ezen a bolygón, és ennek a kapcsolatnak a minőségét képes vagy
formálni.
A szellem forradalma a szeretet nevében az jelenti, megnyílsz a szabad vá-
lasztás lehetőségének.

Szűkösség és nagyvonalúság,
ítélet és a nyitottság,
menekülés/bezárkózás/támadás vagy
megállás/átérzés/megnyílás között.

Ezt nem tudod egy egész életre megfogadni sem magadnak, sem nekünk.
De minden pillanatban újra és újra elköteleződhetsz mellette.

Végeredményben csak egy választás létezik:
választás a szeretet és a félelem között.

Hányszor kell majd választanod?
Ezerszer és még annál is többször.
Az utolsó lélegzetvételig.
Újra és újra.
Egyre következetesebben.
Egyre radikálisabban.
Míg te magad leszel a tiszta szeretet.

Ez a könyv ennek a választásnak az erejéről és öröméről szól. Arra szeretnélek
rávenni, hogy jobban nyílj meg ott, ahol élsz. Lobbants lángra őszinte, életteli,
szelíd, vad, komoly és játékos forradalmat a kapcsolataidban.

Hogy életteli, szeretetteljes kapcsolataid legyenek – veled született jogod.
Kapcsolataidat az élet ajándékozza neked.
Annak A lehetősége, hogy kiderítsd, mire vagy képes.

28
Valóban meg akarsz nyílni?

Az élet azért teremtette a kapcsolatot mint közvetítő közeget,
hogy megfoghassuk egymás kezét.

Képesek vagyunk gyengíteni, megbántani, sőt akár tönkretenni egymást.
De arra is képesek vagyunk, hogy együtt emelkedjünk fel.

Az emberek nem tökéletesek.
De felfedezheted természetes tökéletességüket,
ha valóban megnyílsz nekik.
Rád fogják bízni a kincseiket.
Újra és újra ámulatba fognak ejteni.
Gyógyítani, inspirálni és szeretni fognak,
ha valóban megnyílsz nekik.

Te alkotsz meg engem.
Én alkotlak téged.
Egymást teremtjük.

29