You are on page 1of 8

PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH COKE CLUB 2.1.

2018
Thời gian ký: 2/1 - 30/1/2018
Giai đoạn 1: 2/1/2018 - 30/3/2018 . Yêu cầu doanh số 1 tháng Đạt 20 két/thùng
Giai đoạn 2: 31/3/2018 - 29/6/2018 . Yêu cầu doanh số 1 tháng Đạt 30 két/thùng
Trả thường: 2 thùng Dasani 500ml/tháng
Báo lại MKT số lượng kệ 3 két cần cho KH

Số lượng đạt


Đã tham gia Volume
Code Name Tổng phân bổ tháng
(DK SFA) 5

82100375 PHU VIET HUNG 58 57 Err:508


70402048 HOANG ANH TUAN 157 44 Err:508
70258225 KIM SAN 68 31 Err:508
ASM LE DUC ANH-0904633204 283 132 Err:508
70144149 NGUYEN THI KIM LIEN 56 50 Err:508
70237547 TRANG KIM 128 65 Err:508
70276766 DUC MINH 120 122 Err:508
ASM BUI XUAN TINH-0912039754 304 237 Err:508
70241430 HUNG HA 95 52 Err:508
70236864 VAN VAN 164 66 Err:508
82101593 CUONG THINH 136 150 Err:508
82203212 THAM HA 51 51 Err:508
70240783 NAM THANG 114 106 Err:508
ASM TONG VAN SON-0988336689 560 425 Err:508
82183339 HAI ANH 163 174 Err:508
70365590 VIET NGA 192 152 Err:508
70029364 HOANG SA 56 113 Err:508
ASM TRAN QUANG HUNG-0979261239 411 439 Err:508
70211870 DUC HIEN 175 176 Err:508
82100110 VU THI NAM 102 90 Err:508
70148845 DUC TINH 94 94 Err:508
70269864 LUU QUOC HUNG 152 104 Err:508
70238536 NGUYEN THI HIEP 64 66 Err:508
ASM LE QUANG TUYEN-0912954717 587 530 Err:508
82100145 DOAN THI HA 119 111 Err:508
82101208 TONG HOP SON TAY 93 88 Err:508
82102089 DINH THI AN 65 53 Err:508
70224096 NGA CHINH 73 73 Err:508
ASM DOAN VAN KHA-0975 827 166 350 325 Err:508
82184078 NGUYEN VAN THANH 38 28 Err:508
80000229 DANG NGOC HIEU 180 199 Err:508
82100871 NGUYEN TIEN NHU 78 54 Err:508
82102161 NGUYEN THANH QUAN 67 62 Err:508
70244803 NGUYEN THI UYEN 77 72 Err:508
70445370 TRAN VAN THIEM 65 65 Err:508
ASM NGUYEN XUAN TOAN - 0976 136266 505 480 Err:508
TOTAL HN 3,000 2,568 Err:508
t 20 két/thùng
ạt 30 két/thùng
COKE CLUB 2018 - THÁNG 5
DANH SACH CHI TIET
Thoi gian: Giai đoạn 1: 2/1/2018 - 30/3/2018 . Yêu cầu doanh số 1 tháng Đạt 20 két/thùng, Giai đoạn 2: 31/3/2018 - 29/6/2018 . Yêu cầu doanh số 1 tháng Đạt 30 két/thùng
Ap dung: PCI HRC
Co cau: Nhap hang va trung bay ke 3 ket/khoi 3 ket de nhan 2 thung Dasani 500 / thang

Chỉ tiêu
STT Mã khách Đăng ký từ Tên khách hàng Địa chỉ khách hàng Mã NPP Tên NPP Tên SR (két w1t6 ngày w2t6 ngày w3t6 ngày w4t6 ngày w5t6 ngày trả
hàng nhập nhập nhập nhập nhập thưởng
thùng)

23 70219823 Tháng 1- QUÁN ĂN HẢI SƠN CỤM 9- QUỐC LỘ 1A- DUYÊN THÁI- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI
Tháng 1-
42 70310936 4/2018 GAME NGỌC HIỀN PHỐ TÍA- TÔ HIỆU - THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30

64 70341035 Tháng 1- CĂNG TIN TRƯỜNG CẤP 2 DUYÊN TRƯỜNG - DUYÊN THÁI- THƯỜNG 70276766 DUC MINH HAI DAO QUANG 30
4/2018 DUYÊN THÁI TÍN- HÀ NỘI TTI.

106 70297930 Tháng 1- GK CHỊ HÀ KHU CÔNG NGHỆP NINH SỞ- NINH SỞ- 70276766 DUC MINH TOAN HOANG THI 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI MINH TTI.

117 70204031 Tháng 1- QUÁN ĂN BÀ SẬP 261- CẦU DỪA- THỊ TRẤN THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI

132 70096025 Tháng 1- QUÁN UỐNG CÔ NGA PHỐ GA- THỊ TRẤN- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018

154 70305811 Tháng 1- CAFEE KARAOKE CHỊ TÂM KHU LÀNG NGHỀ VẠN ĐIỂM- VẠN ĐIỂM- 70276766 DUC MINH PHUOC TRAN 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI THANH TTI.

167 70219822 Tháng 1- QUÁN ĂN ĐIỀN TRANG CỤM 9- QUỐC LỘ 1A- DUYÊN THÁI- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI

229 70202897 Tháng 1- GAME THIÊN ĐƯỜNG QUỐC LỘ 1A- ĐINH XÁ- VĂN TỰ- THƯỜNG 70276766 DUC MINH TOAN HOANG THI 30
4/2018 TÍN- HÀ NỘI MINH TTI.

251 70203826 Tháng 1- BIA HƠI HÙNG OANH ĐƯỜNG 71- VÂN TẢO- THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30
4/2018 NỘI
Tháng 1- PHẠM HỒNG THÁI- HÀ HỒI- THƯỜNG TÍN-
305 70203299 QUÁN ĂN CÔ PHƯỢNG 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI

371 70203047 Tháng 1- QUÁN TRÀ HAI GẤM HẠ GIÁP- THẮNG LỢI- THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH HAI DAO QUANG 30
4/2018 NỘI TTI.
Tháng 1- CẦU DỪA-THỊ TRẤN- THƯỜNG TÍN-
388 70237753 QUÁN TRÀ - ĐOÀN TƯƠI 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI

398 70203377 Tháng 1- TẠP HÓA TUẤT MY ĐỘI 6- TRÁT CẦU- TIỀN PHONG- THƯỜNG 70276766 DUC MINH TOAN HOANG THI 30
4/2018 TÍN- HÀ NỘI MINH TTI.

398 70303455 Tháng 1- KARAOKE GIA ĐÌNH ĐỖ XÁ- VẠN ĐIỂM- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30
4/2018
Tháng 1- QUỐC LỘ 1A- ĐINH XÁ- VĂN TỰ- THƯỜNG
405 70219720 4/2018 GAME YẾN PHONG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30

413 70279550 Tháng 1- QUÁN BIA VINH BÉO NỘI THÔN- VÂN TẢO- THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30
4/2018 NỘI
Tháng 1- CẦU VÂN- KHÁNH HÀ- THƯỜNG TÍN- HÀ PHUOC TRAN
424 70203528 4/2018 GAME CHÚ HÙNG NỘI 70276766 DUC MINH THANH TTI. 30

443 Tháng 1-
08124030287180305172324 CHINH DIEU VAN HOA VAN TAO 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30
4/2018

456 70203267 Tháng 1- QUÁN ĂN PHƯƠNG 352- TRẦN PHÚ- TRẦN PHÚ- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH TRAI DO NGOC TTI. 30
4/2018 THANH HÀ NỘI

461 70453756 Tháng 1- QUÁN BIA NHUNG cụm 9/duyên thái /thường tín 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THẮNG

476 70202943 Tháng 1- PHỞ BÒ PHƯƠNG NAM QUỐC LỘ 1A- PHỐ TÍA- TÔ HIỆU- THƯỜNG 70276766 DUC MINH TOAN HOANG THI 30
4/2018 TÍN- HÀ NỘI MINH TTI.

506 70219715 Tháng 1- NHÀ HÀNG HOA PHỐ PHỐ NGHỆ- MINH CƯỜNG- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH HAI DAO QUANG 30
4/2018 HÀ NỘI TTI.

530 70203468 Tháng 1- TẠP HÓA KIU HẢO ĐAN NHIỄM- KHÁNH HÀ- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI

539 70296415 Tháng 1- QUÁN ĂN THANH CÒNG CHÂN CẦU CHIẾC- HIỀN GIANG- THƯỜNG 70276766 DUC MINH TOAN HOANG THI 30
4/2018 TÍN- HÀ NỘI MINH TTI.
Mã khách Chỉ tiêu ngày ngày ngày ngày ngày trả
STT Đăng ký từ Tên khách hàng Địa chỉ khách hàng Mã NPP Tên NPP Tên SR (két w1t6 w2t6 w3t6 w4t6 w5t6
hàng nhập nhập nhập nhập nhập thưởng
thùng)

558 70098584 Tháng 1- CĂNG TIN SO 1 (CAO TRẦN PHÚ- TRẦN PHÚ- THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30
4/2018 ĐĂNG SƯ PHAM) NỘI

565 70401794 Tháng 1- GAME BẢO PHONG ANH XÓM 4 -VĂN HỘI - VĂN BÌNH 70276766 DUC MINH HAI DAO QUANG 30
4/2018 TTI.

571 70202984 Tháng 1- QUÁN UỐNG THÀNH ĐÀO XÁ- THẮNG LỢI- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH HAI DAO QUANG 30
4/2018 HỒNG TTI.
Tháng 1- ĐỐNG XUNG- THẮNG LỢI- THƯỜNG TÍN- HAI DAO QUANG
581 70202988 QUÁN PHỞ HUYỀN ĐIỆP 70276766 DUC MINH 30
4/2018 HÀ NỘI TTI.

620 70307406 Tháng 1- KARAOKE CHỊ THU CHÂN CẦU ĐỖ XÁ- VẠN ĐIỂM- THƯỜNG 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30
4/2018 TÍN- HÀ NỘI
Tháng 1- CỤM 9- QUỐC LỘ 1A- DUYÊN THÁI-
623 70219816 4/2018 QUÁN ĂN LIÊN SƠN THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30

Tháng 1- BUN MIEN NGAN (ĐÔÍ


623 70098568 DIÊN CAO ĐẲNG TRUYỀN TRẦN PHÚ- TRẦN PHÚ- THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30
4/2018 HÌN NỘI

662 70096075 Tháng 1- NHÀ NGHỈ THÙY LINH QL 1A CŨ-VĂN GIÁP- VĂN BÌNH- THƯỜNG 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 TÍN- HÀ NỘI
Tháng 1- HẠ THÁI- DUYÊN THÁI- THƯỜNG TÍN- HÀ HAI DAO QUANG
668 70226241 4/2018 GAME CLUB 01 NỘI 70276766 DUC MINH TTI. 30

679 70263391 Tháng 1- QUÁN UỐNG ĐIỂM XE BUÝT PHỐ GA- THỊ TRẤN 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI
Tháng 1- QUỐC LỘ 1A- PHỐ GA- THỊ TRẤN THƯỜNG
691 70204028 4/2018 NHÀ HÀNG QUÝ BUA TÍN- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30

746 70204008 Tháng 1- QUÁN TRÀ QUÝ QUỐC LỘ 1A- QUÁN GÁNH- NHỊ KHÊ- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI

756 70310934 Tháng 1- QUÁN GAME HOÀNG PHỐ TÍA - TÔ HIỆU - THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30
4/2018 GIANG

762 70203184 Tháng 1- GAME HÙNG NGÂN CẦU XÉM- TIỀN PHONG- THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH HAI DAO QUANG 30
4/2018 NỘI TTI.

779 70219826 Tháng 1- QUÁN ĂN BÌNH LÝ QUỐC LỘ 1A- QUÁN GÁNH- VĂN BÌNH- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI

787 70203148 Tháng 1- GIẢI KHÁT QUANG LAN CỔ CHẤT- DŨNG TIẾN- THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH TOAN HOANG THI 30
4/2018 NỘI MINH TTI.

797 70203149 Tháng 1- QUÁN ĂN CÔ LIÊN CỔ CHẤT- DŨNG TIẾN- THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH TOAN HOANG THI 30
4/2018 NỘI MINH TTI.

874 70203124 Tháng 1- TẠP HÓA CHÚ CHÍNH LỘC DƯ- NGUYỄN TRÃI- THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30
4/2018 NỘI

878 70307408 Tháng 1- NHÀ HÀNG 99 VỊT CÒI PHỐ TÍA- TÔ HIỆU- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30
4/2018 TRÂU TƯƠI
Tháng 1- XÓM 3- CHƯƠNG DƯƠNG- CHƯƠNG PHUOC TRAN
886 70309698 NHÀ HÀNG LAN TÚ 70276766 DUC MINH 30
4/2018 DƯƠNG- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI THANH TTI.

988 70203630 Tháng 1- QUÁN GAME A QUYEN BẠCH LIÊN- LIÊN PHƯƠNG- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI
Tháng 1- QUÁN TRÀ LƯƠNG BẠCH LIÊN- LIÊN PHƯƠNG- THƯỜNG TÍN-
990 70203626 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30
4/2018 HƯƠNG HÀ NỘI

1008 70203153 Tháng 1- GIẢI KHÁT CÔ OANH ĐÔNG CỨU- DŨNG TIẾN- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI

1038 70203828 Tháng 1- BIA HƠI HƯƠNG AM DUONG 71- VAN HOA- VÂN TẢO- THƯỜNG 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30
4/2018 TÍN- HÀ NỘI
Tháng 1- VĂN HỘI - VĂN BÌNH- THƯỜNG TÍN- HÀ HAI DAO QUANG
1068 70358915 4/2018 QUÁN UỐNG CÔ LAN NỘI 70276766 DUC MINH TTI. 30

Tháng 1- 172- TRẦN PHÚ- TRẦN PHÚ- THƯỜNG TÍN-


1102 70203274 4/2018 QUÁN ĂN QUÊ HƯƠNG HÀ NỘI 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30

1126 70096078 Tháng 1- KARAOKE GREEN AN DUYÊN TÔ HIỆU- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH TOAN HOANG THI 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI MINH TTI.

1127 70219728 Tháng 1- GAME THĂNG HÀ XÓM QUỐC TIẾN- AN DUYÊN- TÔ HIỆU- 70276766 DUC MINH TOAN HOANG THI 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI MINH TTI.
Mã khách Chỉ tiêu ngày ngày ngày ngày ngày trả
STT Đăng ký từ Tên khách hàng Địa chỉ khách hàng Mã NPP Tên NPP Tên SR (két w1t6 w2t6 w3t6 w4t6 w5t6
hàng nhập nhập nhập nhập nhập thưởng
thùng)

1131 70307407 Tháng 1- NHÀ NGHỈ THIÊN ÂN ĐỖ XÁ- VẠN ĐIỂM- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30
4/2018

1152 70203824 Tháng 1- QUÁN ĂN LƯU HỢP ĐƯỜNG 71- VÂN TẢO- THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH TRAI DO NGOC TTI. 30
4/2018 NỘI

1157 70219756 Tháng 1- QUÁN ĂN NHẤT LỢI THỢ GIÁO- TAN MINH - THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH HAI DAO QUANG 30
4/2018 NỘI TTI.
Tháng 1- CHƯƠNG LỘC- CHƯƠNG DƯƠNG- PHUOC TRAN
1162 70203838 TẠP HÓA CHỊ THUẬN 70276766 DUC MINH 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI THANH TTI.

1349 70219763 Tháng 1- QUÁN ĂN ÔNG THÀNH TRẦN PHÚ- TRẦN PHÚ- THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30
4/2018 NỘI
Tháng 1- 29- PHỐ TÍA- TÔ HIỆU- THƯỜNG TÍN- HÀ
1358 70203060 4/2018 QUÁN TRÀ TÁM PHAN NỘI 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30

1377 70311464 Tháng 1- QUÁN CƠM NGOC HOA CỤM 9- DUYÊN THÁI- DUYÊN THÁI- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI

1412 70219773 Tháng 1- GAME OANH KHÁNH 133A- TRẦN PHÚ- THỊ TRẤN THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH HAI DAO QUANG 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI TTI.
Tháng 1- HOÀNG GIA COFFEE ĐỘI 3- VĂN GIÁP- VĂN BÌNH- THƯỜNG
1433 70219832 4/2018 & MUSIC TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30

1447 70259499 Tháng 1- NHÀ NGHỈ LINH HƯƠNG CHỢ THỦY LỢI- DUYÊN THÁI- THƯỜNG 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 TÍN- HÀ NỘI
Tháng 1- PHUOC TRAN
1461 70203867 4/2018 GAME ANH QUÝ TỪ VÂN- LÊ LỢI- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH THANH TTI. 30

1469 70203067 Tháng 1- QUÁN NƯỚC THÚY 120- PHỐ TÍA- TÔ HIỆU- THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30
4/2018 KHANG NỘI

1481 70096027 Tháng 1- QUÁN TRÀ CÔ XÍU PHO GA-THI TRAN- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI

1518 70202867 Tháng 1- QUÁN NƯỚC BÁC THỦY NGUYÊN HANH- VĂN TỰ- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI

1519 70219760 Tháng 1- GAME HÀ LỰC NGÃ 3- QUÁN GIAI- VĂN PHÚ- THƯỜNG 70276766 DUC MINH PHUOC TRAN 30
4/2018 TÍN- HÀ NỘI THANH TTI.

1575 70259500 Tháng 1- QUÁN UỐNG UYÊN TOẢN NGUYÊN HANH- VĂN TỰ- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI

1584 70295043 Tháng 1- QUÁN BIA VINH CÒI CẦU DỪA MỚI- THỊ TRẤN - THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI

1592 70202900 Tháng 1- NHÀ SÀN BA CẨN ĐINH XÁ- VĂN TỰ- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH TOAN HOANG THI 30
4/2018 MINH TTI.

1611 70203012 Tháng 1- QUÁN ĂN TRANG ANH NGUYÊN BÌ- QUẤT ĐỘNG- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH TRAI DO NGOC TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI
Tháng 1- CẦU VƯỢT- ĐƯỜNG 71 KHÊ HỒI- HÀ HỒI-
1623 70204046 QUÁN ĂN HẢI ANH 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI

1654 70203624 Tháng 1- GAME ANH TRUYỀN BẠCH LIÊN- LIÊN PHƯƠNG- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI
Tháng 1- QUẤT ĐỘNG- QUẤT ĐỘNG- THƯỜNG TÍN-
1661 70219744 QUÁN ĂN KHANH THOA 70276766 DUC MINH TRAI DO NGOC TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI

1674 70203946 Tháng 1- PHỞ CỒ ANH NAM QUỐC LỘ 1A- CỤM 9- DUYÊN THÁI- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI

1688 70203572 Tháng 1- QUÁN BIA THƠ HIỂN CỤM 8- HẠ THÁI- DUYÊN THÁI- THƯỜNG 70276766 DUC MINH HAI DAO QUANG 30
4/2018 TÍN- HÀ NỘI TTI.
Tháng 1- QUÁN GHÁNH- NHỊ KHÊ- THƯỜNG TÍN- HÀ
1714 70295044 4/2018 QUÁN TRÀ DUYÊN MÙI NỘI 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30

Tháng 1- CỔNG BVTÂM THẦN- HÒA BÌNH- THƯỜNG PHUOC TRAN


1716 70203491 4/2018 GAME VÕ LÂM QUÁN TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH THANH TTI. 30

1717 70219719 Tháng 1- QUÁN ĂN HOÀN DƯƠNG XÓM VANG- LÀNG NGUÔN- VĂN TỰ- 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI

1724 70265293 Tháng 1- NHÀ NGHỈ HƯƠNG QUE HÀN- QUÁN GÁNH- NHỊ KHÊ- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 QUỲNH THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI
Mã khách Chỉ tiêu ngày ngày ngày ngày ngày trả
STT Đăng ký từ Tên khách hàng Địa chỉ khách hàng Mã NPP Tên NPP Tên SR (két w1t6 w2t6 w3t6 w4t6 w5t6
hàng nhập nhập nhập nhập nhập thưởng
thùng)

1740 70203011 Tháng 1- QUÁN ĂN ANH THU NGUYÊN BÌ- QUẤT ĐỘNG- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH TRAI DO NGOC TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI

1753 70219804 Tháng 1- GAME TÂN LÀN ĐƯỜNG NGHỆ- THỐNG NHẤT- THƯỜNG 70276766 DUC MINH HAI DAO QUANG 30
4/2018 TÍN- HÀ NỘI TTI.

1758 70202891 Tháng 1- GAME CHÚ LỰA LÀNG MINH NGA- VĂN TỰ- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI
Tháng 1- ĐÔNG DUYÊN- TÔ HIỆU- THƯỜNG TÍN- HÀ HAI DAO QUANG
1836 70203931 TẠP HÓA DUNG THỤY 70276766 DUC MINH 30
4/2018 NỘI TTI.

1863 70203131 Tháng 1- GAME HUONG THANG MỄ SƠN- NGUYỄN TRÃI- THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30
4/2018 NỘI
Tháng 1- DUYÊN TRƯỜNG- DUYÊN THÁI- THƯỜNG
1865 70232182 4/2018 NHÀ NGHỈ HƯƠNG MẠNH TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30

1868 70202788 Tháng 1- QUÁN TRÀ CÔ HỒI PHỐ NGHỆ- MINH CƯỜNG- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH HAI DAO QUANG 30
4/2018 HÀ NỘI TTI.

1873 70298051 Tháng 1- BỂ BƠI DUYÊN THÁI SÂN BÓNG HẠ THÁI- DUYÊN THÁI- 70276766 DUC MINH HAI DAO QUANG 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI TTI.
Tháng 1- ĐƯỜNG 71- VÂN TẢO- THƯỜNG TÍN- HÀ
1888 70203802 4/2018 QUÁN ĂN NAM LÙN NỘI 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30

1894 70219778 Tháng 1- BIA HƠI VĂN SANG ĐAN NHIỄM- KHÁNH HÀ- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH NGOC LUU THI TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI
Tháng 1- PHÁC ĐỘNG - TIỀN PHONG - THƯỜNG TÍN HAI DAO QUANG
1902 70457202 4/2018 GAME ANH HÀ - HÀ NỘI 70276766 DUC MINH TTI. 30

1939 70202904 Tháng 1- TẠP HÓA TÂM THỂ QUỐC LỘ 1A- ĐINH XÁ- VĂN TỰ- THƯỜNG 70276766 DUC MINH TOAN HOANG THI 30
4/2018 TÍN- HÀ NỘI MINH TTI.

1962 70033184 Tháng 1- TẠP HÓA TIẾN MƠ XÓM 3- VĂN GIÁP- VĂN BÌNH- THƯỜNG 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 TÍN- HÀ NỘI

2029 70319464 Tháng 1- CƠM PHỞ XUÂN BẮC CẦU VƯỢT KHÊ HỒI- KHÊ HỒI- THƯỜNG 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 TÍN- HÀ NỘI

2037 70231025 Tháng 1- BIA HƠI- TÙNG RÂU LÀNG MINH NGA- VĂN TỰ- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI

2049 70237752 Tháng 1- QUÁN GAME- CÔ MƯỜI CẦU DỪA-THỊ TRẤN- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI

2076 70203345 Tháng 1- TẠP HÓA THƯ MAI CHÂN CẦU CHIẾC- NHÂN HIỀN- HIỀN 70276766 DUC MINH TOAN HOANG THI 30
4/2018 GIANG- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI MINH TTI.

2101 70219794 Tháng 1- KHU VUI CHƠI VIỆT VIILET XÂM XUYÊN- HỒNG VÂN- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH PHUOC TRAN 30
4/2018 HÀ NỘI THANH TTI.

2141 70203803 Tháng 1- QUÁN ĂN VÂN VĂN ĐƯỜNG 71- VÂN TẢO- THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30
4/2018 NỘI
Tháng 1- ĐƯỜNG 71 CẦU DỪA- TT THƯỜNG TÍN-
2249 70254438 QUÁN UỐNG THỊNH LÂM 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI

2263 70219781 Tháng 1- QUÁN ĂN KỸ DUNG VĂN XÁ- NHỊ KHÊ- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH PHUOC TRAN 30
4/2018 THANH TTI.
Tháng 1- PHỐ CHỢ CẦU- THẮNG LỢI- THƯỜNG TÍN-
2266 70219742 QUÁN ĂN VINH HƯƠNG 70276766 DUC MINH TRAI DO NGOC TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI

2274 70453758 Tháng 1- BE BOI NHI KHE VAN XA NHI KHE 70276766 DUC MINH PHUOC TRAN 30
4/2018 THANH TTI.

2312 70203647 Tháng 1- TẠP HÓA THÙY LINH SỞ HẠ- NINH SỞ- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH TOAN HOANG THI 30
4/2018 MINH TTI.
Tháng 1- CẦU DỪA-THỊ TRẤN- THƯỜNG TÍN-
2327 70096073 4/2018 KARAOKE SEASON THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30

Tháng 1- DỐC VÂN LA- HỒNG VÂN- THƯỜNG TÍN- PHUOC TRAN
2339 70203778 4/2018 GAME CHÚ HÙNG HÀ NỘI 70276766 DUC MINH THANH TTI. 30

2344 70203666 Tháng 1- PHỞ BÒ VẠN PHÚC ĐẠI LỘ- NINH SỞ- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH TOAN HOANG THI 30
4/2018 MINH TTI.

2345 80000300 Tháng 1- GIẢI KHÁT SƠN ĐẠT CONG CTY COCA-COLA- DUYÊN THÁI- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI
Mã khách Chỉ tiêu ngày ngày ngày ngày ngày trả
STT Đăng ký từ Tên khách hàng Địa chỉ khách hàng Mã NPP Tên NPP Tên SR (két w1t6 w2t6 w3t6 w4t6 w5t6
hàng nhập nhập nhập nhập nhập thưởng
thùng)

2352 70203020 Tháng 1- QUÁN ĂN THU CHÍNH QUẤT ĐỘNG- QUẤT ĐỘNG- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH TRAI DO NGOC TTI. 30
4/2018 HÀ NỘI

2410 70219834 Tháng 1- QUÁN TRÀ CHỊ HIỀN 0- CỔNG TRƯỜNG CÂP 2 - PHỐ GA- THỊ 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 TRẤN THƯỜNG TÍN- THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI

2411 70305807 Tháng 1- NHÀ HÀNG TUẤN LƯƠN KHU DỊCH VỤ CẦU DỪA MỚI - THỊ TRẤN- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
4/2018 THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI
V10001250 QUÁN CƠM THƯỜNG TRẦN PHÚ- TT THƯỜNG TÍN- THƯỜNG HAI DAO QUANG
2434 Tháng 5/2018 70276766 DUC MINH 30
02966 THOA TÍN- HÀ NỘI TTI.

2449 70219808 Tháng 5/2018 QUÁN ĂN CHÚ TUYÊN CỔNG NHÀ MÁY COCA- DUYÊN THÁI- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI
CẦU DỪA- THỊ TRẤN THƯỜNG TÍN-
2451 70367663 Tháng 5/2018 BIA QUANG DŨNG THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30

2452 V1000125002965
Tháng 5/2018 BIA HÙNG CƯỜNG CẦU DỪA- 71 CŨ- VĂN BÌNH- THƯỜNG 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
TÍN- HÀ NỘI

2550 70312138 Tháng 5/2018 QUÁN GRAM ANZENA KHU DỊCH VỤ CẦU DỪA- THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI
CẦU DỪA- THỊ TRẤN THƯỜNG TÍN-
2551 70358914 Tháng 5/2018 QUÁN THANH TỬU QUÁN THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30

2552 70305808 Tháng 5/2018 QUÁN BIA THÙY DƯƠNG KHU CẦU DỪA MỚI- THỊ TRẤN- THƯỜNG 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
TÍN- HÀ NỘI
CHỢ THỦY LỢI-DUYÊN THÁI- DUYÊN THÁI-
2553 70098484 Tháng 5/2018 NHÀ NGHỈ-LINH HƯƠNG THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30

2554 70358913 Tháng 5/2018 SIÊU THỊ LONG BÌNH CẦU DỪA- THỊ TRẤN THƯỜNG TÍN- 70276766 DUC MINH VAN NGO THI TTI. 30
THƯỜNG TÍN- HÀ NỘI

2561 70491146 Tháng 5/2018 BÚN CHINH DIỆU ĐƯỜNG 71- VÂN TẢO- THƯỜNG TÍN- HÀ 70276766 DUC MINH HOANG TA HUY TTI. 30
NỘI