You are on page 1of 3

I. Isulat ang T kung tama ang isinasaad sa pangungusap at M kung mali.

___1. Ang mapa ay patag na representasyon ng isang lugar.


___2. Kartograpo ang taong gumuguhit nito.
___3. Ang mapa ng Pilipinas ay binubuo ng 14 na mga rehiyon.
___4. Matatagpuan dito and Rehiyon ng NCR na nasa timog-silangang bahagi ng Pilipinas.
___5. Ang NCR na binubuo ng 16 na lungsod at 1 munisipalidad.

___6. Ang inter-aktibong on line na mapa tulad ng Goggle at Waze ang madalas na
ginagamit.

II. Lagyan ng  ang mga lugar na kabilang sa NCR at X kung hindi.

___7. Makati ___10. Marikina


___8. Nueva Ecija ___11. Palawan
___9. Lungsod ng Quezon

III. Gamit ang mapa ng NCR, sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Gamitin ang
Quezon City bilang point of reference.
_______________12. Anong lungsod ang matatagpuan sa hilaga ng Quezon City
_______________13. Saang direksyon makikita ang Marikina?
_______________14. Anong lungsod ang nasa timog ng Quezon City?
_______________15. Ano ang pinakamaliit at nag iisang munisipalidad sa NCR?

IV. Kilalanin ang uri ng mapang maaaring gamitin sa mga sumusunod na sitwasyon.
Pumili ng sagot sa ibaba at titik lang ang isulat.

A. Mapa ng Daan C. Mapang Pangkabuhayan


B. Mapang Pangklima D. Mapang Pisikal

___16. Madalas pumunta sa Jacob sa Nueva Ecija upang bumili ng bigas.

___17. Kadalasang ginagamit ni Mang Jose sa pagmamaneho ng taksi upang maihatid ang
kanyang pasahero.
___18. Mapang ginagamit ni Lisa upang matukoy ang mga anyong-lupa at anyong-tubig ng
bansa.
V. Lagyan ng  ang patlang kung tama ang isinasaad sa pangungusap at X kung hindi.

___1. Ang Philippine Statistics Authority o PSA ang ahensiya ng pamahalaang nagsasagawa
ng pagbibilang sa mga mamamayan ng isang lugar.
___2. Ipinakikita sa mapa ng populasyon ang mga kalupaan at katubigan ng bansa.

___3. Ang Rehiyon IV-A Calabarzon ang may pinakamalaking populasyon sa Pilipinas ayon
sa isinagawag census noong 2015.
___4. Ang Pasipiko ang pinakamalamig na karagatan sa mundo.

___5. Pangalagaan ang mga kalupaan at katubigan sapagkat ditto nagmumula ang ating
mga pangangailangan.

VI. Kilalanin ang ugnayang kukumpleto sa analohiya. Bilugan ang tamang sagot.
6. Look: __________:: Lawa: Buhi
Laguna Pagsanjan Maynila
7. Rio Grande de Cagayan: __________:: Arktiko: Karagatan
Ilog golpo bukal
8. Apo: Bundok :: __________: Bukubundukin
Chocolate Hills Baguio Sierrra Madre
9. Tangway: Bicol :: Dagat: __________
Pasipiko Sulu Atlantiko
10. Taal: __________:: Bulkang Mayon: Bicol
Batangas Tagaytay Cavite

VII. Paghambingin ang Hanay A at Hanay B. Titik lang ang isulat sa patlang.

Hanay A Hanay B
Sanhi Bunga

___11. Paggamit ng dinamita sa pangingisda A. Malalason ang mga isda


___12. Pagsasagawa ng muro-ami B. Paglambot ng lupa at pagguho nito
___13. Pagtatapon ng mga basura sa katubigan C. Dumudumi ang hangin
___14. Pagputol ng mga puno sa kagubatan D. Mamamatay ang mga isda
___15. Pagsusunog ng basurang may plastic E. Mawawalan ng tirahan ang mga isda
VIII. Kilalanin ang mga anyong lupa o tubig na angkop sa mga sitwasyon. Kulayan ang
sagot.

16. Isang magsasaka si Lolo Jose. Pala yang kanyag kadalasang itinatanim sa Nueva Ecija.
Dala ng kanyang kasipagan, napagtapos nya sap ag-aaral ang kanyang mga anak. Sa
anong anyong-lupa kaya siya nagtatanim?

bulubundukin pulo Kapatagan

17. Si Lisa ay taga Bicol. Madalas silang namamasyan sa kanyang mga kaibigan sa isa sa
magagandang tanawing ipinagmamalaki ng kanilang rehiyon. Ano ito?

Mayon Pinatubo Taal

18. Nakatira ang pamilyang Reyes sa Baguio. Sa mga araw na walang pasok, tumutulong
si Roy sa pagtitinda ng strawberries sa mga turista. Sa anong anyong lupa sila nakatira?
anong anyong-lupa kaya siya nagtatanim?

Lambak talampas pulo

19. Ipinasyal ni Jun ang kanyang kaibigan sa Bulkang Taal. Sa anong anyong-tubig
Matatagpuan ito?

Ilog talon lawa

20. Pagod na pagod ang pamilyang Reyes sa buong lingo. Sila ay nagbakasyon sa Laguna
upang maligo sa isang resort na may mainit na tubig. Anong anyong tubig ito?

dagat bukal karagatan