You are on page 1of 4

LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUIT TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII

EVANGHELICE FORTIFICATE DIN CISNADIE

1. SITUATIA PERSONALA A OFERTANTULUI


- Declaratie indeplinire
- Documente doveditoare (certificate, caziere judiciare, documente echivalente etc)
- Acord asociere
- Imputernicire – form 6
- Declaratie neincadrare art 15 si 15 OUG 66/2011
- Certificate constatatoare

2. CAPACITATEA TEHNICA SI/SAU PROFESIONALA A OFERTANTULUI


- Recomandari si copii contracte si a PV de receptie pt toate contractele (doar contracte din
ultimii 10 ani)
- Experienta similara

- Personal cheie – lista, CV, copii diplome de studiu, atestate, legitimatii si declaratie de
disponibilitate

Punctaj