You are on page 1of 3

Unitatea de învăţământ: Avizat director: prof.

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOG


Prof. Piticas Georgian Emil Avizat șef comisie: prof.
Disciplina: Economie
Clasa a XI-a SPORTIV
Timp: 1 oră/săptămână
Aprobat prin Ordinul ministrului Nr. 3252 / 13.02.2006
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Competenţe Număr de ore Observaţii/


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna*
specifice alocate Semestrul
Introducere în economie 1.1; 2.1; 4.1 S1-S6
Recapitulare test initial 6 SEMESTRUL I
Economia și perspectiva asupra
realității
Consumatorul şi comportamentul Ce este economia?
său raţional Nevoi şi resurse
Cererea
Test initial
Consumatorul şi comportamentul
său
Costul de oportunitate

Utilitatea economică

Consumatorul rational

Cererea

1
Competenţe Număr de ore Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna*
specifice alocate Semestrul

Producătorul/ întreprinzătorul şi 1.2; 2.2 Proprietatea şi libera iniţiativă 4 S7-S10


comportamentul său raţional Oferta
Factorii de producţie şi combinarea
acestora
Test de evaluare 1 S11

Producătorul/ întreprinzătorul şi 2.3; 4.2 Eficiența economica și 3 S12-S14


comportamentul său raţional productivitatea

Vacanța de iarnă

Producătorul/ întreprinzătorul şi 2.3; 3.1; 4.2 Costul și profitul 3 S15-S17


comportamentul său raţional Oferta
Costuri, productivitate, profit,
eficienţă economică
RECAPITULARE 1 S18
SEMESTRIALĂ

SEMESTRUL AL II LEA

2
Competenţe Număr de ore Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna*
specifice alocate Semestrul
Producătorul/ întreprinzătorul şi 2.3; 3.1; 4.2 Productivitate, profit, eficienţă 5 S19-S23
comportamentul său raţional economică
Costuri, productivitate, profit,
eficienţă economică
Piaţa - întâlnire a agenţilor 2.4; 4.3; 5.1 Relaţia cerere- ofertă- preţ în 4 S24-S27
economici economia de piaţă
Mecanismul concurenţial
Test de evaluare
Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare SCOALA ALTFEL S28

Piaţa - întâlnire a agenţilor 1.3; 1.4; 3.1; 5.1 Forme ale pieţei: 4 S29-S30
economici - Piaţa monetară și banii
Forme ale pieţei - Piaţa capitalurilor

Piaţa - întâlnire a agenţilor 1.3; 1.4; 3.1 Forme ale pieţei:


economici - Piaţa muncii și salariul 1 S31-S32
Forme ale pieţei

Economia deschisă 3.1; 4.4 Uniunea Europeană - mecanisme de 1 S33


integrare economică

Recapitulare anuală 1 S34

NOTA: Saptamana 28- saptamana altfel