You are on page 1of 3

LAPORAN PENYELARAS

KELAB DAN PERSATUAN


PERJUMPAAN MINGGUAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2018

1. TARIKH :
2. HARI :
3. MASA :
4. LAPORAN PERJALANAN SEMUA PERSATUAN /KELAB :

PERSATUAN/KELAB CATATAN LAPORAN TINDAKAN


( JIKA ADA MASALAH )
PERSATUAN BAHASA LOKASI :
MELAYU AKTIVITI:

PERSATUAN BAHASA LOKASI :


INGGERIS AKTIVITI:

PERSATUAN SAINS DAN LOKASI :


MATEMATIK AKTIVITI:

PERSATUAN AGAMA ISLAM LOKASI :


AKTIVITI:

PERSATUAN RBT LOKASI :


AKTIVITI:

KELAB USAHAWAN MUDA LOKASI :


AKTIVITI:
KELAB PUSAT SUMBER LOKASI :
SEKOLAH AKTIVITI:

KELAB SENI DAN LOKASI :


KEBUDAYAAN AKTIVITI:

KELAB SPBT LOKASI :


AKTIVITI:

KELAB DOKTOR MUDA LOKASI :


AKTIVITI:

KELAB PENCEGAHAN LOKASI :


JENAYAH AKTIVITI:

KELAB RUKUN NEGARA LOKASI :


AKTIVITI:

5. ULASAN AKTIVITI KESELURUHAN

Tarikh : Dilaporkan oleh, Disahkan oleh,


Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Pasukan Badan
Beruniform

1. Mengatur dan menyelia perjalanan persatuan/kelab/pasukan badan beruniform.


2. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat.
3. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum.
4. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai
persatuan/kelab/pasukan badan beruniform.

5. Menentukan aktiviti, surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik.


6. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun pada tarikh yang
ditetapkan.

7. Menguruskan Buku/Kad Kokurikulum


8. Mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan setiap tahun pada tarikh yang
ditetapkan.

9. Mengumpulkan semula daripada guru tingkatan pada akhir tahun untuk simpanan dan
rekod bilik kokurikulum.

10. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti:(Borang penyertaan


persatuan/Borang senarai AJK dan ahli/Buku laporan aktiviti)

11. Mengumpulkan rancangan tahunan dan buku aktiviti untuk edaran, rujukan dan rekod.
12. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum
sekolah.