You are on page 1of 20

Buletinul EVS pentru TineRI a fost conceput sa fie util si practic după cum urmează:

1. Tinerilor/elevilor/studentilor in general (tinerii cu vârsta cuprinsa intre 14-35 ani);

2. Organizațiilor de tineret in particular (asociații si fundații de tineret tineret active);

3. Altor organizații si instituții implicate in lucrul cu tinerii Buletinul EVS pentru TineRI după cum se înțelege si din denumire, acesta are rolul de a
îndruma, si ghida tinerii si ong-urile de tineret in nevoile individuale oferind o
diversitate de resurse informaționale de tineret, si voluntariat.

 Buletinul EVS pentru TineRI oferă informații de baza, sfaturi, contacte, adrese directe si
legături online directe, pentru a obține informații complete de tineret si voluntariat.
 Asociația „Dorna Tismana” lansează Proiectul de tineret Viitorul
începe cu TineRI prin EVS pentru TineRI care își propune:
Dezvoltarea de acțiuni specifice voluntariatului, educației civice,
implicării sociale in scopul creșterii gradului de sensibilizare in rândul
tinerilor potențiali voluntari la nivelul comunității țintă cu privire la
importanța implicării în activități tematice1 (oferind SERVICII
suport voluntariat/EVS: Formare, capacitare, recrutare; Consiliere;
Informare; Promovare/Dezvoltare web) cu colaborarea activa pe termen
lung dintre structuri asociative, instituții publice, de tineret pentru
mediatizarea informațiilor privind oportunitățile tinerilor de
dezvoltare personala promovând mobilitatea tinerilor in cadrul
EVS, acestea dezvoltate in cadrul Buletinului/platformei web EVS
TineRI împreună cu toate metodele de promovare/susținere a
voluntariatului/EVS, astfel susținând activ permanent viața comunității
 A.D.T. alături de partenerii din proiect au demarat deja
procesul de promovare, recrutare si informare a acțiunilor si
proiectelor de voluntariat in principal EVS in general dezvoltând
un blog tematic1 cu informații de baza vizavi de EVS accesibil la
următorul link: evsgj.blogspot.ro/, precum si o pagina
Tematica cu informații EVS realizata in rețeaua sociala
Facebook accesibila la următorul link:
www.facebook.com/EVSGORJ/; Aceste platforme online
dezvoltate deja își propun sa sprijine procesul de promovare a
acțiunilor si proiectelor de voluntariat in principal EVS in general
oferind informații relevante despre voluntariat in principal in
scopul susținerii si consilierii EVS câtor mai mulți
potențiali beneficiari tineri
 - Responsabilizarea continua si implicarea activa a tinerilor
este faptul ca din punctul nostru de vedere „vedem tinerii
prezentul de astăzi si nu viitorul de mâine” cu alte
cuvinte implicam tinerii direct din acest moment astfel
încât ei sa simtă apartenența la dezvoltare locala si sa-
si ofere sprijinul si suportul in inițiativele „oamenilor mari”
adică eforturile instituțiilor publice coroborate cu cele ale
societății civile prin intermediul ONG-urilor locale active
in domeniu.
 Investiția in capitalul uman prin dezvoltarea resurselor
umane in special a tinerilor este un proces care poate
sa dureze chiar zeci de ani, in acest sens in cadrul
acestui proiect investim ACUM prin
responsabilizarea si implicarea activa si continua
a tinerilor in acest proces de dezvoltare personala
astfel încât sa avem rezultatele scontate in viitorul
apropriat
Platforma Web EVS pentru TineRI

 Pagina WEB http://evs4you2020.blogspot.ro/

 BLOG http://evsgj.blogspot.ro/

 Pagina WEB Facebook https://www.facebook.com/EVSTINERI/

 https://www.facebook.com/EVSGORJ/

 GRUP Facebook https://www.facebook.com/groups/231688983895100/


 - Prin intermediul proiectului ne propunem stimularea si implicarea reprezentanților tinerilor și a
organizațiilor de tineret în proiectarea și punerea în aplicare a unui sistem de sprijin pentru EVS
aceste structuri asociative de tineret vor avea rolul de a acționa ca multiplicatori de informație în
activități si campanii de sensibilizare privind aceste demersuri de informare si promovare a
voluntariatului/EVS;
În consecință toate instrumentele si metodele de promovare informare si susținere a voluntariatului
si a EVS din proiect susținând activ si permanent viața2 comunității:
· Buletinul informativ online de tineret cu resurse de voluntariat „EVS pentru TineRI”;
· Centrul de Resurse pentru Informare „EVS pentru TineRI”;
· Campaniile de promovare EVS Mass Media & web/online Internet in comunitățile țintă si instituții
prin dezvoltarea Platformei web EVS TineRI: site, blog, (pagina, grup) in rețele sociale;
· Activități de capacitare a tinerilor vizavi de voluntariat/EVS,
· Distribuirea EVS.KIT- la ONG-uri, FJTG, CTR, CNFT, FNT, DJST, CNE, Caravana EVS pentru TINE
de promovare tematica1, Implicarea mass-mediei / articole tematice1 publicate in presa locala
își propun o abordare integrata inexistenta in acest moment la nivelul comunității țintă privind
implicarea activa tuturor factorilor interesați de voluntariat/EVS prin atragerea tinerilor in activități
de voluntariat/EVS precum si oferirea unor SERVICII suport de voluntariat/EVS tematice1 concrete
de: acreditare, capacitare, recrutare, informare, consiliere, promovare/dezvoltare web-online
Internet & Social Media a grupurilor țintă si a tinerilor potențiali voluntari de stagii EVS.

You might also like