You are on page 1of 1

Historisk studenttidskrift söker lokalredaktörer

Historisk studenttidskrift är Sveriges enda historiska tidskrift som drivs ideellt av studenter.
Tidskriften har sin bas vid Historiska institutionen vid Lunds universitet och startades 2018 av
studenter i samarbete med institutionen. Syftet är att sprida och tillgängliggöra forskning gjord av
både studenter och forskare från historiska och närliggande institutioner i Sverige. Historisk
studenttidskrift ämnar vara ett diskussionsforum där studenter och forskare fritt kan utbyta idéer
som rör historia och undervisning i historieämnen.

Vi söker nu lokalredaktörer som vill hjälpa till med olika delar av den här processen. Målet är att ha
en representant vid varje högre lärsosäte med en historisk institution.

Varför söka?

• Möjlighet att vara med och utveckla en unik tidskrift


• Erfarenhet i redaktionellt arbete
• Möjlighet att utvecklas inom en akademisk miljö
• Lärorikt ideellt arbete

Arbetsuppgifter:

• Korrekturläsning av vetenskapliga artiklar, debattinlägg och recensioner i peer review-


systemet
• Marknadsföring för tidskriften vid ditt lärosäte
• Utveckling av tidskriften
• Uppsöka studenter och forskare som kan tänkas skriva artiklar

Din bakgrund:

• Nuvarande eller tidigare student vid en historisk institution eller närliggande ämnen
• Ha skrivit en uppsats inom ett historiskt ämne
• Intresse av att testa arbeta redaktionellt

Skicka ett mail till historiskstudenttidskrift@gmail.com med en beskrivning av dig, erfarenheter


som är relevanta, vad du pluggat och när, samt vilka historiska områden du har kunskaper i.
Bifoga uppsatser, artiklar och liknande du skrivit som referensmaterial.

Besök http://journals.lub.lu.se/index.php/hst för mer information.