You are on page 1of 1

Spoštovani,

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Ministrstvo RS za


izobraževanje, znanost in šport bosta v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo tudi v
letu 2019 v Sloveniji pripravila in financirala strokovno izpopolnjevanje za učiteljice in
učitelje sobotnih šol slovenščine in drugih predmetov v slovenščini iz čezoceanskih
držav. Seminar bo potekal v času od 23. januarja do 1. februarja 2019.
Predvideno število vseh udeležencev je od 15 do 20 oseb.

Prosimo vas, da o možnostih udeležbe na seminarju obvestite vse slovenske šole


oziroma ustanove, ki se ukvarjajo s poučevanjem slovenskega jezika in kulture ter
tudi slovenske izseljenske medije na vašem področju. V prilogi vam pošiljamo
obrazec za prijavo.

Izpolnjen obrazec naj kandidati pošljejo na naslov: Urad Vlade RS za Slovence v


zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija. Prijavo lahko
pošljejo tudi v elektronski obliki na
naslov: urad.slovenci@gov.si ali suzana.martinez@gov.si. Prosimo, da prijavitelje
opozorite, da morajo biti podatki v prijavi točni in popolni.

Rok za prijavo je 15. oktober 2018. Prednost imajo kandidati, ki se tovrstnega


seminarja še niso udeležili. Od udeležencev seminarja se pričakuje, da bodo po
zaključku seminarja poučevali v sobotni oz. nedeljski šoli še najmanj dve leti oz.
aktivno delovali v slovenskem združenju. Prav tako se pričakuje njihova aktivna
udeležba na seminarju.

Financerja bosta krila 85% cene letalske vozovnice v ekonomskem razredu ter
nastanitev in druge stroške povezane s seminarjem v Sloveniji. Letalske vozovnice
naj si udeleženci priskrbijo sami, Urad pa jim bo denarna sredstva za kritje potnih
stroškov povrnil po zaključku seminarja na podlagi predloženega računa oz. kopije
letalske vozovnice (natančnejša navodila bodo udeleženci prejeli po potrditvi njihove
prijave oz. udeležbe).

Lep pozdrav,
Veleposlaništvo Republike Slovenije
Canberra
26 Akame Circuit O'Malley ACT 2606 Australia
T: +61 2 6290 0000
F: +61 2 6290 0619
E: sloembassy.canberra@gov.si
http://canberra.veleposlanistvo.si/

Source: Glas Slovenije, 3.10.2018 http://www.glasslovenije.com.au/index.html