You are on page 1of 3

BUKTI PENGHITUNGAN PERSEMBAHAN IBADAH

Perihal :

Catatan :

KETUA BPHJ

Pdt.GLORY.LOBBU,S.Th
BUKTI PENGHITUNGAN PERSEMBAHAN IBADAH

JEMAAT :
HARI/TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
NO JENIS PERSEMBAHAN JUMLAH ( Rp. )

1. Persembahan Rutin

2. Sampul Syukur dan Permohonan Doa

3. Setoran

4. Perpuluhan

Mala,................................
Bendahara
Menghitung
Penatua/Diaken KRT...... ( )
BUKTI PENGHITUNGAN PERSEMBAHAN IBADAH

BADAN PEKERJA HARIAN JEMAAT
NAZARET MALA
TAHUN.........