You are on page 1of 79

MET HAVI SZAKMAI KLUBDÉLUTÁN

MAGYAR ENERGETIKAI TÁRSASÁG
.

„Havi Szakmai Klubdélután” sorozat
= 5. rendezvény =
.
Budapest, 2018. október 2.; BME „R” épület 513. terem

Hová és hogyan telepítsünk naperőműveket?

Dr. Korényi Zoltán
.

1
Dr. Korényi Zoltán
ELŐHANG
1. Tiszta vizet a pohárba a „tiszta energiáról!”

2. Legyünk tisztában a hazai érdekeinkkel!

3. Miért nem sikerült mindez 28 év alatt?

= Áldozzunk rá most 45 percet ! =

2
TARTALOM

I. AZ ELŐADÁS INDÍTÉKAI ÉS CÉLJA

II. EMBERI LÉTEZÉSÜNK FORRÁSAI
III. A „MEGÚJULÓ” ENERGIAFORRÁSOK FIZIKÁJÁRÓL ÉS
GAZDASÁGTANÁRÓL

IV. A MÉRNÖKÖK FELELŐSSÉGÉRŐL

V. AZ ÉRTÉKELŐ MÁTRIX FELÉPÍTÉSE

VI. MI MAGYARORSZÁG ÉRDEKE?

VII. MEDELLSZÁMÍTÁS: 1000 MW NAPERŐMŰ BERUHÁZÁS

VIII. AZ ITTHON MARADÓ BEVÉTELEK (IMB)

IX. ÖSSZEFOGLALÁS, ÜZENETEK 3
I. AZ ELŐADÁS INDÍTÉKAI ÉS CÉLJA
1. INDÍTÉK: mind az általános közbeszéd, mind a szakmai közbeszéd a
„megújuló” energiaforrások hasznosításának kérdéseit torzítja.
PEDIG MINDEN INFORMÁCIÓ RENDELKEZÉRE ÁLL HOZZÁ!

2. A hasznosítás általánosan hirdetett indokai:
• Földünk fosszilis készletei elfogynak;
• A klímavédelem hatékony eszköze lehet;
• az EU direktívái előírják. Magyarország vállalása 2020-ig: 14,65%.

3. MI A VALÓSÁG?
(1) Rejtve marad a közbeszédben a fizikai valóság összetettsége.
(2) Rejtve marad a társadalmi hasznosság összetett kérdése.
(3) Rejtve maradnak a befolyásoló háttér érdekek.

4. CÉL: a rejtett tényezők minél mélyebb feltárása.

5. FELADATUNK:
(1) A komplex fizikai folyamatok feltárása a „kiterjesztett életciklusra”
(2) A társadalmi hasznosság feltárása.
(3) A befolyásoló érdekviszonyok bemutatása.

6. A LEGFONTOSABB KÉRDÉS: MI MAGYARORSZÁG ÉRDEKE?
4
II. EMBERI LÉTEZÉSÜNK FORRÁSAI - 7.6 milliárd ember (2017)

Energia forrásunk:
NAP Anyagi forrásunk:
FÖLD
𝐃 = 𝟏𝟐 𝟕𝟓𝟔 𝐤𝐦;
𝐕 ≈ 𝟏𝟎𝟖𝟑 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢á𝐫𝐝 𝐤𝐦𝟑
A ≈ 511 millió km2
(Ennek 29%-a szárazföld)
M ≈ 5,97 ∙ 1024 tonna
ρ ≈ 5,5 t/𝒎𝟑

.
A NAP, mint energia forrás: kimeríthetetlennek tartjuk.

A FÖLD végessége: a geometriája:
𝐃𝟑 ∙ 𝛑
 O2 kincsünk / CO2; 𝐕𝐠ö𝒎𝐛 =
𝟔
 Vízkincsünk;
𝐀gömb = 𝐃𝟐 ∙ 𝛑
 Humuszkincsünk (a talaj termékenysége).
 Nyersanyagforrásunk (olaj, földgáz, ásványi ércek, anyagok) 5
IIIa. A „MEGÚJULÓ” ENERGIAFORRÁSOK FIZIKÁJÁRÓL
1. ALAPTÉTEL: az energiahasznosítás csak anyagfelhasználással lehetséges.
• Az energia forrása: a NAP;
• Az anyagforrás: a FÖLD – berendezések gyártásához / + humusz!

2. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁS ALAPTULAJDONSÁGAI:
(1) Az „ingyen” érkező napenergia: 1000 W/m2; 1200-1500 kWh/m2,év;
Kicsi az energia intenzitása, kicsi a hatásfoka, kicsi hasznos energia.

(2) Nagy az anyagfelhasználás intenzitása (Földünket zabáljuk) [1.0], [2]:
 Szélerőmű acélfelhasználása: 5-10-szerese egy atomerőműnek (kWh-ra);
 Szélerőmű betonfelhasználása: 10-12-szerese egy atomerőműnek;
 Naperőmű rézfelhasználása: 50-80-szorosa egy atomerőműnek;
 Naperőmű CO2 kibocsátása >10-szerese egy atomerőműnek.
(Kiterjesztett teljes életciklusra vonatkoztatva. A bányától a lebontásig!)

(3) Időjárás függés - kicsi a kapacitáskihasználási tényező (kb. 1000 – 2000 h/a).

(4) Energianövény (300 GJ/ha,a; zsinórban, egy év után, egy évig 9,5 kW/ha):
6
 A biomassza villamosenergetikai hatásfoka: < 0,2%
IIIb. A „MEGÚJULÓK” GAZDASÁGOSSÁGÁRÓL

1. MAGYARORSZÁG SZEMPONTJÁBÓL ELŐNYÖS LEHET, HA:
.

• Csökkenti a földgázimportot - költségmegtakarítás;
• Csökkenti a villamosenergia importot ( <?, >? ) – költségmegtakarítás?
• Hazai hozzáadott értéket teremt: K+F+I, gyártás, szervizelés, stb.
• Ha a befektető hazai, és a pénzügyi eredménye az országban marad.
• Munkahelyeket teremt.

2. MAGYARORSZÁG SZEMPONTJÁBÓL HÁTRÁNYOS, HA:
.

• A támogatás növeli a fogyasztók kiadásait;
• Ha a befektetés pénzügyi eredménye elhagyja az országot;
• Olcsóbb hazai erőműveket szorít ki. Csökkenti a hazai hozzáadott
értéket, munkahelyeket szüntet meg.
7
IV. MI A MÉRNÖKÖK FELELŐSSÉGE ÉS DOLGA?
1. Széleskörű ismeretekkel történő felvértezés: fizikai, társadalmi, gazdasági,
ökológiai és humán ismeretekkel.

2. Tudni kell, hogy a világot az érdekek mozgatják!!!

3. Ismerni kell az érdekeltek körét. Azonosítani kell az érdekhordozókat!

4. Külön-külön definiálni kell az érdekhordozók szempontjait.

5. Ennek az egyik módszere a komplex értékelő mátrix használata [8].

5. Lényege: a technológiák kiterjesztett életciklusra történő értékelése (a
bányától a lebontásig):
 10 műszaki-gazdasági-ökológiai-humán szempont szerint;
 5 érdekhordozó szemszögéből

A 10 x 5-es matrix bemutatása 8
V. AZ ÉRTÉKELŐ MÁTRIX FELÉPÍTÉSE ÉS ELEMEI
ÉRDEKHORDOZÓK
(akiket közvetlenül, vagy közvetetten érint)
S.
SZEMPONTOK A) B) C) D) E)
sz.
Fo- Gyártó Befekte- Orszá- Földünk
gyasztó tő gunk

(1) Energiaátalakítási hatásfok igen igen igen igen

(2) Energiamegtérülési tényező igen igen Igen

(3) Rendelkezésre állás igen igen igen igen

(4) Energia költségek, árak igen igen igen igen

(5) Hazai hozzáadott érték, GNI igen igen

(6) Planéta (Földünk) fogyasztásunk igen

(7) Károsanyag / hulladék kibocsátás igen igen

(8) Tartalék kapacitások szükségessége igen igen igen

(9) A villamos hálózatra gyakorolt hatás igen igen igen

(10) Egészségi kockázatok (YOLL) igen igen
9
https://www.eszk.org/rendezvenyeink/archivum/archivum-2018/eromuvek-ujszeru-matrixalapu-ertekelese
V.a A MÁTRIX VÍZSZINTES TÉTELEI - ÉRDEKHORDOZÓK

KIK AZOK AZ „ÉRDEKHORDOZÓK” ?
(DÖNTÉSHOZÓK)???

ÉRDEKHORDOZÓK Fontossági
Érdek
(Döntéshozók. Kinek mi fontos.) sorrend
Energiaár, ↓
(A) Fogyasztók 2.
minőség

(B) Berendezésgyártók Berendezés ára ↑ 4.
Bevétel,
(C) Befektetők, energiaszolgáltatók 3.
megtérülés ↑
GNI, munkahely,
(D) Magyarország (létezésünk helye) ellátásbiztonság, 1. !!!
ökológia.

(D) Planétánk, Földünk Ökológiai lábnyom ↓ 5. ???

Ki, állapítja meg a sorrendet? – Mi magunk!
10
V.b A MÁTRIX TÍZ FÜGGŐLEGES SZEMPONTJA

LÁSSUK a 10 SZEMPONTOT !

S.sz. SZEMPONTOK KATEGÓRIA
(1) Hatásfok (η) MŰSZAKI
(2) Energiamegtérülési tényező (eM) MŰSZAKI
(3) Rendelkezésre állás (r) MŰSZAKI - GAZDASÁGI
(4) Energiaköltségek (árak) (k) GAZDASÁGI
(5) Hazai hozzáadott érték / GNI / DuR GAZDASÁGI
(6) Anyag fogyasztásunk (Föld-fogyasztás) ÖKOLÓGIAI
(7) Károsanyag / hulladék kibocsátás: ÖLOKÓGIAI - GAZDASÁGI
(8) Tartalék erőmű, vagy tározó igény: MŰSZAKI – GAZDASÁGI - ÖKOLÓGIAI
(9) Villamos hálózat módosítási igény MŰSZAKI – GAZDASÁGI - ÖKOLÓGIAI
(10) Egészségkárosodás / korai halál: HUMÁN
11
VI. MI MAGYARORSZÁG EGZISZTENCIÁLIS ÉRDEKE?

A MÁTRIXBÓL:
 az A) érdekhordozó: a FOGYASZTÓ a (3), (4) és (5) ponttal, és
 a D) érdekhordozó: MAGYARORSZÁG a (3), (4) és (5) ponttal.
 Rendelkezésre állás (ellátásbiztonság) !
 Energia árak !
 Bruttó Nemzeti Jövedelem (GNI) !

Elsőrendűen kiemelkedő szempont:
az ország pénzállományának a gyarapítása = GNI!

HOGYAN?
(1) Hazai, piacképes hozzáadott érték termelésével.
(2) Az érte kapott pénz országban tartásával.
12
VI.a MI AZ ORSZÁG GAZDASÁGI ÉRDEKE?

CÉL:

Pénztermelés!!!

Hazai
pénzállomány
növelése!

min.

max.
A polgárok, az ország érdeke: a GNI növelése! Hogyan?:
(1) A hazai hozzáadott érték növelése (termelés, új termékek, szolgáltatások)
(2) Exportbevétel növelése, pénzáramlás kivülről befelé.
(3) Importkiadás csökkentése (pl. földgáz csökkentése, hazai beszállítók ösztönzése)
(4) Külföldre áramló elsődleges jövedelmek csökkentése (pl. osztalék, támogatás)
(5) Finanszírozás országon belüli megtakarításokból (hazai hitelforrások!) 13
VI.b AZ ORSZÁGOS PÉNZÜGYI MÉRLEG INDIKÁTORAI

A termelési és a jövedelmi pénzáramok definíciója:

GDP: (Gross Domestic Product = Bruttó Hazai Termék)
GDP = hozzáadott érték + termékadó. Az egy év alatt előállított javak és szolgáltatások összege.

GNI: (Gross National Income) = Bruttó Nemzeti Jövedelem)
A GDP módosítva a külföldről kapott és külföldre kifizetett elsődleges jövedelmekkel.
(osztalék, kamat, munkabér, földjáradék)
GNI = GDP + külföldről érkező jövedelem – külföldre távozó jövedelem

DuR: (Domestic use of Revenues) = Itthon Maradó Bevételek (IMB)
A fogyasztók által kifizetett összegek országban maradó része.
(Összevetve a bevételek országból kiáramló részével.)

CÉL:
(1) GNI > GDP arányra való törekvés! – növekedjenek a hazai jövedelmek.
(2) DuR (Domestic use of Revenues) – az energiafogyasztók kifizetéseinek
országon belüli felhasználása (IMB)14
Példák. A MEKH által naperőművekre kiadott engedélyek egy része
P<500 kW kategória, 1917 db engedély = 930 MW (Állapot: 2018. május 6.)

15
https://solarity.hu/blog/2018/05/11/hol-epulnek-naperomuvek-magyarorszagon-interaktiv-terkep/
VII. A GNI / IMB ÉS A NAPERŐMŰVEK? - MODELLSZÁMÍTÁS
.

KÉRDÉS:
.

HOVÁ ÁRAMLIK A NAPERŐMŰ VILLANYÁÉRT KAPOTT PÉNZ?
.
VÁLASZKERESÉS: MODELLSZÁMÍTÁSSAL

Kiindulás: 1000 MW új naperőmű park lép üzembe 2020-ig

Modellszámítás két alapváltozatban:
.

I. változat: Napelemek a háztetőn – 200 000 ház x 5 kW
II. változat: Naperőmű parkok a szántóföldeken – 40 naptelep x 25 MW
.

Továbbá két al-esettel:
.

A) eset: Hazai tulajdonosokkal
B) eset: Külföldi tulajdonosokkal
16
VII.a A MODELLSZÁMÍTÁS BEMENETI ADATAI
s. I. HÁZTETŐN II. SZÁNTÓ-
Jellemzők Dim.
sz. lakossági FÖLDÖN
1. Hálózatra táplált MWp 1000 1000

2. Hálózati betáplálási fesz. kV 0,4 20-120

3. Csúcskihasználási órák h/a 1100 1100
Bruttó Nettó
4. Beruházási költség (BT) €/kWp
1300 1130
5. Kamatláb % 5% 5%

6. Futamidő év 30 30

7. Éves O & M költség % 1,5% 2,0%

8. Földbérleti díj €/ha nincs 100

9. Elosztói teljesítménydíj Ft/kW,év 0 0
Lakossági: KÁT ár
10. Villanyárak Ft/kWh
37,68 / ED: 15,31 32
A számítások módszertana: egyszerűsített annuitásos számítás.

Feltételezés: nincs inverter csere, hatásfok romlás és infláció 17
VII.b A MODELLSZÁMÍTÁS – napelemek a háztetőn

http://www.edluxkft.hu/userfiles/images/house1.jpg

Import: 77% (bruttó értéken) Hazai beszállítás: 23% (bruttó értéken)
(1) Polikristályos napcella (nettó)
(8) Hálózai kapcsolat, háromfázisú visszatáplálás
(2) Cellák modullá építése
(9) Földelés
(3) Töltésvezérlő - nincs benne
(4) Akkumulátor telep - nincs benne
(10) Kábelek, csatlakozók
(5) AC/DC túlfeszültség és túláram védelem (11) Napelem tartó szerkezet
(6) Inverter-3 fázisú (Fronius, 10 év garancia) (12) Tervezés, engedélyeztetés
(7) Teljesítmény optimalizáló (13) Kiszállítás, kivitelezés, telepítés, beüzemelés

18
VII.c A MODELLSZÁMÍTÁS EREDMÉNYEI – háztetős napelem

19
VII.d A MODELLSZÁMÍTÁS – naperőmű szántóföldön

renewableenergyhub.us

Import: 60% (bruttó értéken) Hazai beszállítás: 40% (bruttó értéken)
(8) Hálózai csatlakozás, betáplálás-120 kV-ba
(1) Polikristályos napcella (nettó) (9) Földelés
(2) Cellák modullá építése (10) Belső kábelek, csatlakozók
(3) Töltésvezérlő (11) Tartó szerkezet
(4) Akkumulátor telep - nincs benne (12) Tervezés, engedélyeztetés
(5) AC/DC túlfeszültség és túláram védelem (13) Kiszállítás, kivitelezés, telepítés, beüzemelés
(6) Inverter-3 fázisú (Fronius, 10 év garancia) (14) Főtranszformátor - 120 kV
(7) Teljesítmény optimalizáló (15) Projektmenedzsment 20
(16) Tartalék
VII.b A MODELLSZÁMÍTÁS EREDMÉNYEI – szántóföldi naptelep

21
VIII. AZ ITTHON MARADÓ BEVÉTELEK (IMB): Mrd. Ft / 30év
Fogyasztói kifizetésekből itthon maradó pénzösszegek
1. Hazai beszállításból 2. ÁFA az államnak 3. Kamatfizetés 4. O&M 5. Földbérlet

1 243 (100%) 985 (79%) 454 (37%) 1 341 (100%) 1 028 (77%) 529 (39%)

ÖSSZES
ÖSSZES
0,033
0,0
158
125,7

1 341 385
1 243 443,0

0,033
85
0 0
84
0
285
264 285
264

152,0 200 159
105

0. A) HAZ AI B) KÜLFÖ LDI 0. A) HAZ AI B) KÜLFÖ LDI
FO G YAS ZTÓ K TULAJ DO N TULAJ DO N FO G YAS ZTÓ K TULAJ DO N TULAJ DO N
KI FI ZE TÉ S E I KI FI ZE TÉ S E I
I . NAP E LE ME K A HÁZTE TŐ N I I . NAP E RŐ MŰV E K A S ZÁNTÓ FÖ LDE KE N
22
VIIIa. AZ ITTHON MARADÓ BEVÉTELEK (IMB) – kiszorítás ?

AZ IMB nagyságát meghatározó további tételek:

Kérdés: milyen villamosenergia forrásokat szorít ki a naperőmű?:

α. ) Ha kombinált ciklusú erőművet – akkor import gázt takarít meg:

• ha a gázár: 30 EUR/MWh (LHV)
• erőművi átlagos hatásfok: 55%
• Földgázmegtakarítás: 60 000 GWh/30 év
• Importmegtakarítás: 567 Mrd. Ft/30 év

β. ) Ha import villamosenergiát szorít ki – akkor ráfizetünk!

• import villamosenergia ára (nettó): 19 Ft/kWh (60 EUR/MWh)
• naperőmű villanyának fogyasztói ára: 40,64 Ft/kWh (ÁFA-val)
• Importáramért kifizetünk: 624 Mrd. Ft/30 év
• A naperőművekért ki kell fizetnünk: 1341 Mrd. Ft/30 év
• Veszteségünk a naperőművek miatt: 717 Mrd. Ft/30 év
23
VIIIb. KÖVETKEZTETÉSEK A MODELLSZÁMÍTÁSBÓL (30 évre)

1. A naperőművi technológia nemzeti jövedemet termel a gyártó országnak.
2. A naperőművi technológia munkahelyteremtő a gyártó országban.
3. A versenypiacon kívüli naperőművi villamosenergia termelés extra költséget
jelent a fogyasztóknak – M.o.-on az ipari fogyasztók fizetik.
4. Naperőművek telepítése a politika által garantált megtérülés a befektetőknek.
5. Ha a befektető és a finanszírozó bank is külföldi, akkor a fogyasztó
kifizetéseinek kb. 60%-a kimegy az országból.
6. Ha a befektető és a bank is hazai, akkor a fogyasztói kifizetések közel 80%-a
az országban marad.
7. Az országnak ideális lenne: hazai gyártással, hazai tulajdonú bankok
finanszírozásával, hazai befektetőkkel – offshore cégek kizárásával!.
8. Jól jár az ország, ha napelemek import földgázt szorítanak ki.
9. Rosszul jár az ország, ha a támogatott technológia olcsóbb áramot szorít ki.
10. Kérdés: napelemet a háztetőre, vagy a szántóföldre?
11. Válasz:
 A szántóföld a nagybefektetők terepe. Előnyös feltételeket biztosít.
 A szántóföld élelmiszer termelésre való.
 A háztetős kivitel a helyi foglalkoztatottságot segíti.
 A jövő években erőteljes villanyárnövekedés várható – a háztartási
kiserőmű még előnyösebb lesz a fogyasztóknak. 24
IX. ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ÜZENETEK

(1) Tegyük magunkévá a komplex, számításokon alapuló értékelési módszertant!
(2) A napelemek telepítésénél szakszerű számítások nélkül nagyot lehet bukni.
(3) Kevés mérnöknek lenni! Egy pénzügyileg „vak” mérnök kárt is okozhat.
(4) Létezésünk érdekében törődjünk az ország pénzügyi mérlegével.
(5) Alapvető érdekünk: a megemelt támogatott felár bent maradjon az országban.
(6) Az érvelőt mindig kérdezzük meg: kinek az érdekét képviseli?
(7) Mérnökök! Óvakodjatok a küldetéses, a tényeket figyelmen kívül hagyó „zöld
prófétáktól”! Érveljetek számokkal!!!
Útravaló üzenet:

„NINCSEN A TECHNIKÁBAN NAGYOBB VESZEDELEM, MINT
A TUDATLANSÁG BÁTORSÁGA,
A FELÜLETESSÉG KÖNNYELMŰSÉGE.”
Schimanek Emil prosszor
(1872-1955)
műegyetemi ny. r. tanár, felsőházi tag
25
FORRÁSJEGYZÉK

[1.0] WetzeL, Manuel: Materialbedarf von Stromerzeugungsanlagen. Forschungsarbeit. 2015. – Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt; Universität Stuttgart.

[1] O. Mayer-Spohn, S. Wissel, A. Voß, U. Fahl, M. Blesl: Lebenszyklusanalyse ausgewählter
Stromerzeugungstechniken, IER, Stutgart, 2005-2007.

[2] D. Weißbach, G. Ruprecht, A. Huke, K. Czerski, S. Gottlieb, A. Hussein: Energy intensities, EROIs, and
energy payback times of electricity generating power plants. Berlin, 2013

[3] Joachim Grawe: Energieerntefaktoren bei der Erzeugung elektrischer Energie. http://www.energie-
fakten.de/html/erntefaktor.html

[4] Projected Costs of Generating Electricity 2015. IEA, NEA, OECD

[5] Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2016. International Renewable Energy Agency (IRENA)

[6] Dr. Andreas Dumm-Dr. Detlef Ahlborn-Rolf Schuster: Energiewende Erfolgreich gemacht?
http://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2016/03/Erfolgskontrolle.pdf

[7] Dr. Varjú György emeritus professzor előadása: A decentralizált energiatermelés kockázatai és korlátai.
http://realzoldek.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=4489

[8] Dr. Korényi Zoltán: Megújuló energiát hasznosító erőművek komplex értékelése. Magyar Energetika,
2017. április, 2. szám 26
KÖSZÖNÖM SZÉPEN MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
korenyi.zoltan.2@t-online.hu

27
KÉSŐBBI UTÁNA NÉZÉSHEZ

HÁTTÉR - ANYAG
korenyi.zoltan.2@t-online.hu

28
0. ELŐSZÓ: EURÓPA MA – jellemző folyamatok 2018. elején
(1) Bizonytalanság Európában
• Csak energiapiac létezik – kapacitáspiac nélkül;
• Eredmény: csökken a hagyományos erőmű park (nincs megtérülés,
negatív árak);
• A piac két részből áll: versenypiac és támogatott piac;
• A támogatott megújuló energia terjed;
• A decentralizált termelés teret nyer, a centralizált teret veszt;
• A széntechnológia jövő nélküli;
• A nukleáris technológia jelenleg defenzívában;
• Németországban nőtt a CO2 kibocsátás;
• Európa importfüggősége nő.
(2) Erősödik a gazdaság, nő a fogyasztás (az energiahatékonység ellenére);
(3) Teret nyer az információtechnológia („okos” rendszerek);
(4) Az EU apparátusa dolgozik:
• Az Energiaúnió kidolgozása folyik („téli csomag”);
• A szabadpiacok erősítése;
• Regionális piacok lesznek;
• CO2 program erősítése.
(5) A kieső erőművek miatt nagyarányú árnövekedések várhatók (cikk-
cakkban)
(6) Minden változóban, nagyarányú árnövekedés várható 29
0.1 ELŐSZÓ: EURÓPA MA – Jellemző folyamatok (15. 06. 2017)

Simulated annual
power prices EU 28*
120

100

80

60

40

20

Figure 4: Power prices (real: EUR 2015) and deviation range in national EU-28* markets, source:
Energy Brainpool 30
https://blog.energybrainpool.com/en/trends-in-the-development-of-electricity-prices-eu-energy-outlook-2050/
0.2 GDP AZ EU-BAN

GDP az EU-ban (2015); [EUR/fő, év]
90 000

80 000

70 000

60 000
EUR / fő, év

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
LV

FI
PL

LT
SI
CZ

PT
SK
MT

IT
FR

DE

AT
NL
IE

DK

LU
BG
RO
HR
HU

EE
GR

CY
ES

GB

BE

SE

NO
EU országok

31
0.3 A VILÁG PRIMÉR ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Forrás: https://seekingalpha.com/article/4083393-world-energy-2017minus-2050-annual-report
32
Dr. Minqi Li, Professor, Department of Economics, University of Utah: World Energy 2017-2050 (BP, EIA)
IV. AZ ÉRTÉKELŐ MÁTRIX FELÉPÍTÉSE ÉS ELEMEI

ÉRDEKHORDOZÓK
(akiket közvetlenül, vagy közvetetten érint)
S.
SZEMPONTOK A) B) C) D) E)
sz.
Fo- Gyártó Befekte- Orszá- Földünk
gyasztó tő gunk

(1) Energiaátalakítási hatásfok igen igen igen igen

(2) Energiamegtérülési tényező igen igen Igen

(3) Rendelkezésre állás igen igen igen igen

(4) Energia költségek, árak igen igen igen igen

(5) Hazai hozzáadott érték, GNI igen igen

(6) Planéta (Földünk) fogyasztás igen

(7) Károsanyag / hulladék kibocsátás igen igen

(8) Tartalék kapacitások szükségessége igen igen igen

(9) A villamos hálózatra gyakorolt hatás igen igen igen

(10) Egészség kockázatok (YOLL) igen igen 33
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(1) Energiaátalakítási hatásfok igen igen igen igen

Megújuló energiát hasznosító erőművek hatásfokai:
Erőműfajta ηe Megjegyzés
1. Fotovillamos erőművek 10 – 30 %
a szél kinetikus energiájára
2. Szélerőművek 10 – 30 %
vonatkoztatva
3. Vízerőművek 80 – 90 %
4. Geotermikus erőművek 5 – 15 % bemenő termálvíz hőjére vonatkoztatva
5. Biomassza tüzelésű gőzerőmű 20 – 30 % eltüzelt biomassza hőjére vonatkoztatva

Napenergia: Biomassza:
Erőmű: E3 [kWhe/év]
E1 [kWhth/év] E2 [kWhth/év]
ηe = 30% 0,19%
100% 0,64%
( Input a fotoszintézishez: 1300 kWh/m2a; Energianövény: 300 GJ/ha,a) ? !!!
A napenergia energetikai hasznosítási foka: 0,19%.

ÜZENET: a termőföld nem energiatermelő forrás!
Használj helyette biomassza hulladékot!
34
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(2) Energiamegtérülési tényező igen igen Igen

Energiamegtérülési tényezők kiterjesztett életciklusra
(eM)

Atomerőmű

Vízerőmű (90 MW)

Barnaszéntüzelésű erőmű

Kombinált ciklusú erőmű

Koncentráló naperőmű

Széltorony (E66) Energiatárolással
Energiatárolás nélkül
Biomassza (gabona)

Naperőmű (tetőn, 100 m2)
eM
Forrás: 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Weißbach
és társai [2] 35
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző
Gyártó Befektető Ország Földünk
2.1 Energiamegtérülési tényező Igen Igen Igen

A) Energiamegtérülési tényező (𝒆𝐌 ): a teljes életciklusra vonatkoztatva
(EROI: Energy Return on Energy Invested;
: Erntefaktor).

𝐊𝐄𝐊𝐢 Az erőmű teljes életciklusa alatt kiadott
𝐞𝐌 = kumulált villamos energia / befektetett
𝐊𝐄𝐁𝐞
energia. (Tüzelőanyag hőtartalma nélkül).
Anyaggyártás – lebontás ciklusban.
𝐊umulált 𝐄nergia 𝐊𝐢adás
eM =
𝐊umulált 𝐄nergia 𝐁𝐞fektetés

KEBe = Eberendezések + Etüanyagbiztosítás + EO&M + Elebontás ;

B) Energiamegtérülési idő (𝐌 ): Mennyi idő alatt termeli meg az erőmű a
(EPBT: Energy Payback Time; teljes életciklus alatt felhasznált energiát.
Ta: Amortisationszeit) Anyaggyártás – lebontás ciklusban 36
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző
Gyártó Befektető Ország Földünk

2.2 Energiamegtérülési tényező Igen Igen

Weißbach és társainak a vizsgálataiból: [1], [2], [3] (tároló nélkül):

eM M Referencia erőmű
Erőmű (EROI) (EPBT) paraméterek
[-] [hónap]
1. Atomerőmű 75 2 1340 MW, 8000 h/a, 60 év
2. Vízerőmű - folyami 49 24 90 MW, 3000 h/a, 100 év
3. Barnaszén erőmű-külszini fejtés 31 2 500 MW, 7500 h/a, 50 év
4. Kombinált ciklus 28 0,3 820 MW, 7500 h/a, 35 év
5. Szélerőmű 16 14 1,5 MW, 2000 h/a, 20 év
6. Fotovillamos (tető, 100 m2) 4 71 1350 kWh/a, 1000h/a, 25 év
7. Biomassza (kukorica) 3,5 - kukorica, 55 t/ha

ÜZENET: eM és M tényezők fenntartásokkal kezelendők (az alapadatok
bizonytalanok, berendezés és üzemidő függőek!). 37
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(3) Rendelkezésre állás igen igen igen igen

38
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(4) Energia költségek, árak igen igen igen igen

39
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző
Fogyasztó Gyártó Befektető Ország
4.1 Költségek / árak Igen Igen Igen Igen

I. Alaperőművek:
Életciklusra átlagolt fajlagos villamosenergia költség
LCOE: Levelised Cost of Electricity

Mai piaci ár Európában:
40-45 USD/MWh]

d = 3% d = 7% d = 10%
40
Forrás: IEA, NEA, OECD, [4] d: diszkontráta (kamatláb)
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző
Fogyasztó Gyártó Befektető Ország
4.2 Költségek / árak Igen Igen Igen Igen

II. Nap- és szélerőművek:

Mai piaci ár Európában:
40-45 USD/MWh]

d = 3% d = 7% d = 10%

Forrás: IEA, NEA, OECD, [4] d: diszkontráta (kamatláb) 41
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(5) Hazai hozzáadott érték, GNI igen igen

5.1 Mérce: a Bruttó Nemzeti Jövedelem (GNI) –
Cél: a pénz országban tartása!!!

5.2 KKV-k alapítása: megújuló ipar, környezetvédelem!!!

5.3 Munkahelyek létrehozása (nem bérmunkában!!!)

MUNKAHELYEK
száma a megújuló energiaiparban (2015. év):

• Németország: 355 ezer fő (ebből szélenergia: 150 ezer fő);
• Franciaország: 170 ezer fő
• EU többi: 644 ezer fő (Európa összesen: ≈ 1,2 mill. munkahely)
• USA: 880 ezer fő (2017-ben)
• Magyarországon: ???

42
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző Hazai
Befektető Ország Földünk
gyártó
5.1 Hazai hozzáadott érték Igen Igen

A termelési és a jövedelmi mutató definíciója:

GDP
(Gross Domestic Product = Bruttó Hazai Termék)
GDP = hozzáadott érték + termékadó. Az egy év alatt előállított javak és szolgáltatások összege.

GDP = fogyasztás (magán és közösségi) + beruházás + export – import

GNI
(Gross National Income) = Bruttó Nemzeti Jövedelem)
A GDP módosítva a külföldről kapott és külföldre kifizetett elsődleges jövedelemmel
(osztalék, kamat, munkabér, földjáradék)
.
GNI = GDP + jövedelem külföldről – jövedelem külföldre

Példa 2014-ből: AZ ORSZÁG ÉRDEKE:
(GNI/GDP)Németország = 1,023 POZITÍV PÉNZÜGYI MÉRLEG.
(GNI/GDP)Magyarország = 0,955 Cél: GNI > GDP 43
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző Hazai
Befektető Ország Földünk
gyártó
Hozzáadott érték-
5.2 Igen Igen
MUNKAHELY
Munkahelyteremtés és a megújuló energia

(1) Nemzetközi gyakorlat: a támogatásra szoruló megújuló energia a
munkahelyteremtés egyik eszköze.
.

(2) IRENA szerint [5] a megújuló energia bevezetése világszerte:
• Munkahelyek növekedését hozta: 5%/év (2015-ben)
• Munkahelyek a megújuló szektorban: 8,1 millió fő (kis vízerőművekkel)
• A nagy vízerőművekben: + 1,3 millió fő
.

(3) Munkahelyek száma a megújuló energiaiparban (2015. év):
• Németország: 355 ezer fő (ebből szélenergia: 150 ezer fő);
• Franciaország: 170 ezer fő
• EU többi: 644 ezer fő (Európa összesen: ≈ 1,2 mill. munkahely)
• USA: 770 ezer fő
• Magyarországon: ??? 44
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző
Fogyasztó Befektető Ország Földünk
Hozzáadott érték-
5.3 Igen
MUNKAHELY

Forrás: [5]

45
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző
Fogyasztó Befektető Ország Földünk
Hozzáadott érték-
5.4 Forrás: [5] Igen Igen
MUNKAHELY

46
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző Hazai
Befektető Ország Földünk
gyártó
Hozzáadott érték-
5.5 Igen Igen
MUNKAHELY

Forrás: [5]

47
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző
Fogyasztó Befektető Ország Földünk
Hozzáadott érték – HAZAI
5.6 Igen Igen
(+) PÉNÜGYI MÉRLEG

I. Néhány számpélda a szemléletformálásunkra:
1. A szélerőműveknek (≈ 300 MW, ≈ 600 GWh/év)
kifizetünk 2016-ban (34,34 Ft/kWh): 20.6 Mrd. Ft/év
.

2. Ha ezt importból vennénk, kifizetnénk (12 Ft/kWh): 7,2 Mrd. Ft/év
3. Többlet kifizetésünk: 13,4 Mrd. Ft/év
.
4. KÉRDÉS: Kié ez a pénz? Országban marad (akkor OK!)? Kimegy?
.
a) A BME állami finanszírozása: ≈ 15 Mrd. Ft/év
b) A Corvinus Egyetem állami finanszírozása: ≈ 7,5 Mrd. Ft/év

II. Egy önmagában is érdekes számszakiság:
(1) Villamosenergia importunk: ≈ 14 TWh/év
(2) Kifizetünk érte (12 Ft/kWh): ≈ 170 Mrd. Ft/év
(3) Felsőoktatás személyi juttatásai: ≈ 178 Mrd. Ft/év
(4) Következtetések levonása: leépítések, felújítások elmaradása, …
48
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(6) Planéta (Föld) fogyasztás igen

6.0 A Föld élelmiszertermelő területei 2000-ben (NASA)

A szárazföldek aránya: 29%.
Élelmiszertermelés: a szárazföldek 40%-án.
Ez a Föld felszínének kb. 10%-a.
49
https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/76000/76605/globalcrops_tmo_2000-08_lrg.png
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(6.1) Planéta (Föld) fogyasztás igen

6.1 Kivont földterületek (ökológiai lábnyom)

Erőművek területfoglalása direkt / kiterjesztett életciklusra

ERŐMŰVEK TERÜLET IGÉNYE, m2 / MWe
ERŐMŰ Globális:
Erőmű fajtája helyigénye teljes techn. láncolat
1. Kombinált ciklusú erőmű - földgáz 150 5 000
2. Gőzkörfolyamatu erőmű – fekete szén 250 30 000
3. Atomerőmű 280 20 000
4. Szélpark 2 000 50 000
5. Naperőmű (10-20 ha mezőn) 10 000 150 000?
6. Biomassza, fatüzeléssel 300 3 millió
7. Biomassza: silókukorica + gázmotor 5000 2 millió
8. Geotermikus, ORC 1300 10 000
50
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(6.2) Planéta: anyagfelhasználás költség költség igen

6.2 Erőművek anyagfelhasználása (ökológiai lábnyom)

(a) Hagyományos erőművek legfontosabb anyagai:
• acél, alumínium, beton,
• ötvöző anyagok,
• réz a villamos vezetékekhez

(b) Megújuló energia alapú erőművek további anyagai:
• szilícium, üveg, alumínium
• napelemek vékonyrétegéhez:
 réz-indium-gallium-kadmium-szelén (CIGS)
 kadmium-tellur ötvözete (CdTe)
• Szélerőművekhez: neodímium-vas-bór-mágnes

(c) Akkumulátorokhoz:
• lítium
• vanádium
51
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(6.2)a. Planéta: anyagfelhasználás költség költség igen

6.2a. Fajlagos anyag-felhasználása [1.0]

52
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(6.2)b. Planéta: anyagfelhasználás költség költség igen

6.2b. Relatív anyag-felhasználása [1.0]

ERŐMŰVEK RELATÍV ANYAGFELHASZNÁLÁSA [1.0]
Bázis: atomerőmő, 1 t/GWh
80
t/GWh/ Atomerőmű

70

60 Naperőmű szabadban

50 Szélerőmű szárazföldön

40
Atomerőmű
30

20

10

0
Beton Vas (acél) Réz
53
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(6.2)c. Planéta: anyagfelhasználás költség költség igen

6.2c. Relatív anyag-felhasználása [2]

54
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(6.2)d. Planéta: anyagfelhasználás költség költség igen

6.2d. Napelemek fajlagos anyag-felhasználása [1.0]

Értéke: 7790
g/MWhe

55
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(7) Károsanyag kibocsátások [2] igen igen

KIBOCSÁTÁSOK: NOX és SO2 [mg/kWh]; CO2 [g/kWh]

Folyami vízerőmű (3,1 MW) NOx

Szélerőmű (1500 kW, 5,5 SO2
m/s)

Napelem tetőn (5kW) CO2

Fatüzelésű erőmű

Atomerőmű

Kombinált ciklusú erőmű

Barnaszén erőmű

Feketeszén erőmű

0 200 400 600 800 1000 1200
56
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(8) Tartalék erőmű igény igen igen igen igen

Németország: beépített szél- és naperőművi összteljesítmény: 80 GW [6]

57
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző
Fogyasztó Befektető Ország Földünk
8.1 Tartalékerőmű szükséges Nem! Igen Igen

Többletköltségek az időjárásfüggés miatt:

Németország: Beépített teljesítmény összesen: 80 000 MW

 Hálózatba történő betáplálás:
• Alsó érték: ≈ 0 MW
• Felső érték: kb. 50% (≈ 40 000 MW) + extra kivételek

 Következmény:
• Lényegében a szél- és naperőmű-park megbízhatósága: 0%
• A kiegyenlítés miatt sok erőmű részterhelésen jár – hatásfok

KÖLTSÉGKÖVETKEZMÉNY RENDSZERSZINTEN:
• 1,5-szeres kapacitásfinanszírozás (beépítettre: 2-szeres) – hatásfok csökk.
• Rosszabb hatásfok miatt több fosszilis tüzelőanyag fogyasztás.
• Részterhelések miatt nagyobb elhasználódás – O&M költségek nőnek.
58
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(8.2) Energia tárolók költség igen igen igen igen

• VÍZTÁROZÓK
Vizsgálatok:
• AKKUMULÁTOROK ADAC, svédek, angolok.
• EGYÉB TECHNOLÓGIÁK
Pl. akku: 1 kWh ≡ 150-200 kg CO2

KÉRDÉSEK:
1. Gazdaságosság ?????
2. Életciklus kibocsátások ?????
3. Életciklus anyagfogyasztás ?????
4. Életciklus energiamegtérülési tényező ???
5. Életciklus egészségkárosítás ?????

ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM ?
59
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(9.1) Villamos hálózat kihívásai igen igen igen igen

I. ENERGIAÁRAMOK IRÁNYAI MEGVÁLTOZNAK A HÁLÓZATBAN

A hagyományos villamos hálózati konfigurációt meghatározták:
• Erőművi telephelyeket a tüzelőanyag közelében építették ki;
• Erőművi telephelyeket folyópartokon építették ki – a hűtővíz miatt;
• Erőművek építése a fogyasztói körzetek közelében.

A megújuló energia földrajzi forrása általában más régiókban található:
• A napsütés: déli tájakon;
• Szél: nyugaton, északon, tengeren.

• Következmény:
• A hálózat egyes szakaszain lokális teljesítménykorlát lép fel;
• Védelmi problémák jelennek meg;
• Ellátásbiztonság gyengül;
• Új beruházások szükségesek – többletköltség. 60
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(9.2) Villamos hálózat kihívásai igen igen igen igen igen

II. ÚJ HÁLÓZATÜZEMELTETÉSI PROBLÉMÁK MEGJELENÉSE [7]

1. Az ellátásbiztonság feltétele: a RENDSZERIRÁNYÍTÓ ellenőrzése alatt tartja a
hálózatot, annak a betáplálásait és elvételeit.
2. A háztartási méretű erőművek ezen a körön kívül esnek. Befolyásolják a
hálózat üzemét, de a rendszerirányítónak nincs beavatkozási lehetősége.
3. Németország: > 30% kiépítettség esetén megnő a hálózati veszteség (alatta
csökken).
4. A háromfázisú rendszerekbe terhelés szimmetrizáló beépítése szükséges.
5. Megváltoznak a feszültségviszonyok, új meddőgazdálkodásra van szükség.
6. Az inverterek hatása a hálózatra: 10-50 kHz. Harmonikusok kezelése.
7. Az okos mérőket zavarják az inverterek (a mai technikával).
8. Energiaáram iránya a hálózatban korábban: 400 kV - 120kV - 20 kV – 0,4 kV.
 A decentrális betáplálás okozhatja: fordított irányban is (lentről felfelé).
 Következmény: KÖF-en szabályozható transzformátorok beépítése szükséges.
9. A háztartási napelemek kontrollon kívül vannak. Tárolási igény (akkumulátorok).
III. HÁLÓZATI EREDMÉNY: ellátásbiztonság romlása és költségnövekedés. 61
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző
Fogyasztó Befektető Ország Földünk
9.3 Villamos hálózat költség Igen Igen

Németországi új igény a
80 000 MW szél- és
naperő kapacitás miatt:

2600 km új vezeték
építése szükséges.
Becsült költségek:
21 Mrd. EUR

Forrás:
http://www.netzausbau.de/SharedDo
cs/Downloads/DE/Vorhaben/Gesamt
-Karte.pdf?__blob=publicationFile
62
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
Egészség kockázatok
(10) igen igen igen igen
(Years of Life Lost, YOLL)

63
ad. 2: IER: Lebenszyklusanalyse [1]

64
ad. 2: IER: Lebenszyklusanalyse [1]

65
ad. 2: IER: Lebenszyklusanalyse [1]

66
ad. 6: IER: Lebenszyklusanalyse [1]

67
ad. 7: IER: Lebenszyklusanalyse [1]

68
ad. 10: IER: Lebenszyklusanalyse [1]

69
ad. 6. FÖLDFOGYASZTÁSUNK – NYERSANYAG BÁNYÁSZAT [1.0]

70
ad. 6. FÖLDFOGYASZTÁSUNK – NYERSANYAG BÁNYÁSZAT

ERŐMŰVEK ANYAGIGÉNYE [1.0]

71
ad. 6. NYERSANYAG BÁNYÁSZAT

ERŐMŰVEK ANYAGAINAK CSOPORTOSÍTÁSA [1.0]

Mennyiségi anyagok Mennyiségi anyagok Mennyiségi anyagok

72
ad. 6. NYERANYAGOK FORRÁSKOCKÁZATAI [1.0]

2009-2011 között több kutatóprogram foglalkozott a jövőben kritikusan
elérhetőségű anyagigénnyel. A fentiek Európában nem találhatók. 73
ad. 6. FORRÁSKOCKÁZATOK AZ ANYAGIGÉNYEKHEZ

http://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-
Groesste_Kobalt_Mine_Europas_Kobalt_Produzent_fuer_BMW_VW_und_Daimler_entsteht_614_Kobalt_Hot_Stock 74
_2018-8401180
ad. 6. MATERIALMATRIX, Werte in [t/MW], für Speicher [t/MWh]

75
ad. 5. MAGYARORSZÁG PÉNZÁRAM DIAGRAMJA – 2013. év

Folyó áron, milliárd Ft
NEMZETGAZDASÁG FORRÁSAI
91 568 miliárd Ft

folyó termelő-
felhasználás import GDP
29 077
GDP (hozzáadott érték): 31,8 %
36 856 25 635
h.a. érték termékadó
??? Kevés!
4683
NEMZETGAZDASÁG FELHASZNÁLÁSA
91 568 milliárd Ft

Bruttó felhalmozás
termelő- 5112
felhasználás export felhaszn.
36 856 27 965 21 635

végső fogyasztás Villany-, gáz-, távhő-
23,6 % fogyasztók kiadásai:
≈ 2200 Mrd. Ft
76
Forrás: KSH
ad. 5. MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYE

Magyarország egy főre jutó GDP szintje Ausztriához viszonyítva [1], [2]

GDPHU / GDPA

1936-ban: ≈ 85 %

2016-ban: ≈ 30 %

HOL VAN A
HOZZÁADOTT
ÉRTÉKÜNK ???!!!

AMECO: Annual Macro-economic database of the European Commission'

1936-tól növekvő tendenciájú a leszakadásunk !!! (= 15% → 70% 77
ad. 5. MI A NÖVEKVŐ LESZAKADÁSUNK OKA?

VÁLASZ: ALACSONY NEMZETI JÖVEDELEM !!!

DIAGNÓZIS:
.

(1) Alacsony szintű a piacképes hazai hozzáadott érték.

(2) Államadósság: 1990-ben: ≈ 22 Mrd. USD;

2017-ben: ≈ 90 Mrd. USD (4,1x)

(3) Külföldre kiáramló jövedelmek > külföldről beáramló jövedelmek
.

Példa 2014-ből: AZ ORSZÁG ÉRDEKE:
. .

(GNI/GDP)Németország = 1,023 POZITÍV PÉNZÜGYI MÉRLEG.
(GNI/GDP)Magyarország = 0,955 Cél: GNI > GDP 78
ad. 5. ERŐMŰVEK és a GNI kapcsolata
Mi gyarapítja a hazai pénzállományt?
I. Beruházási szakaszban:
• Hazai előállítású termékek arányának növelése
• Hazai szolgáltatások arányának növelése
• Hazai munkaerő foglalkoztatása
• Finanszírozás hazai tulajdonú bankokból és hazai megtakarításból
II. Üzemeltetési szakaszban:
• Hazai primer energia felhasználása
• Adók (az állam és az önkormányzat részére)
• Adósságszolgálat fizetése hazai tulajdonú bankoknak
• Hazai munkaerő foglalkoztatása
• Szolgáltatások vásárlása hazai tulajdonú cégektől (pl. karbantartás)
• Áramexport (a külföldi pénzbeáramlás növelése)
• Osztalékfizetés hazai tulajdonosoknak (visszaforgatás !)

CÉL:
(1) GNI > GDP arányra való törekvés!
(2) Energiafogyasztók kifizetései országon belül maradó részének növelése.
Domestic use of Revenues /DuR/ maximálása ! 79