You are on page 1of 1

BANJIR

Tiap usum hujan datang, beja banjir dimana-mana, jiga beja di handap,

banjir di Batawi. Jigana ieu bencana banjir teh, geus hese ngungkulanana. Sabab

loba pisan indikatorna. Najan lain tukang noong cuaca ge, asana teu hese

neangan indikator yen banjir masih mangrupa ancaman bencana di lembur

urang. Basa uing pareng mulang ka lembur, dua taun kaliwat, kabeneran uing

ulin ka sawah. Naon nu kapanggih matak pikamelangeun. Galengan solokan nu

baheula bisa dipake lalar liwat munding reuneuh, kiwari galengan solokan teh

ngan ukur ngajepret sagede halis nu geulis. Nalika uing pasarandog jeung nu

liwat, kapaksa uing kudu ngarandeg heula, da puguh galengan solokan beak

dipapas unggal tiap usum nyawah. Kacipta lamun mun terus-terusan dipapas,

galengan solokan moal bisa deui nahan cai caah mun hujan badag. Teuing nu

dibarendo di Garut, arapaleun heunteu nya kana kaayaan jiga kieu. -mh- Ini Dia

Lokasi Titik Genangan Air di Ibu Kota