You are on page 1of 3

STRUCTURĂ PROIECT ACTIVITATE TRADIȚIONALĂ

DATA:

GRUPA:

UNITATEA DE INVATAMANT:

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:

SUBTEMA (TEMA SĂPTĂMÂNII):

DOMENIUL DE CUNOAȘTERE:

TEMA :

MIJLOC DE REALIZARE:

TIPUL ACTIVITĂȚII:

SCOP:

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 În cazul jocului didactic:

SARCINA DIDACTICĂ:

REGULILE JOCULUI:

ELEMENTE DE JOC:
STRATEGII DIDACTICE:

METODE SI PROCEDEE:

MIJLOACE DIDACTICE:

METODE DE EVALUARE:

FORMA DE ORGANIZARE:

DURATA:

BIBLIOGRAFIE:

ETAPELE CONŢINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE
ACTIVITĂŢII
Moment
organizatoric
Captarea
atenţiei

Anunţarea
temei și a
obiectivelor
*
Reacualizarea
cunoștințelor

Dirijarea
învăţării

Obţinerea
performanţei

Asigurarea
retenției și a
transferului

Evaluare

Incheierea
activității