You are on page 1of 96
Constanta Balan Corina Andrei Cristina Voinea Nicoleta Stan Caietul elevului - Matematica si explorarea mediului Clasa ELE) Lucrarea este elaborata de colectivul de autori care | a castigat licitatia organizaté de MEN in anul 2014, pentru manualul de Matematica si explorarea mediului - clasa a Il-a, Editura CORINT. ¢ orINT EDUCATIONAL Date despre autoare: Constanta Balan, profesorinvatimant primer, grad didactic|, metodist, coautor al manualului, Matematic’ si explorarea mediului”~clasa alla editura Corint, ela 2014, autor de manuale si auxliare scolare, Scoala Gimnazialé Nr. 24, Bucuresti Corina Andrei, profesor invatamant primar, grad didactic |, coautor al manualului ,Matematic’ si explorarea mediulul"~ clasa a l-a,editura Corint, editia 2014, redactor al revistel internationale de matematicé,Minimath’, autor de aunxiliare scolare, Scoala Gimnaziala Nr. 24, Bucuresti Cristina Voinea, profesor invatamant primar, grad didactic , metodist, coautor al manualului, Matematica si explorarea ‘mediului”—clasaalt-a, editura Corin, editia 2014, autor de manuale si auxilare scolare, Scoala Gimnazial& Nr. 46, Bucuresti Nicoleta Stan, profesor invatémant primar, grad didactic I, coautor al manualului,Matematic’ st explorarea mediulul" ~ clase a l-a, editura Corin, edltia 2014, Scoala Gimnaziala Nr. 307, Bucuresti Redactare: Laura Udrea Tehnoredactare computerizaté: Mariana Dumitru Design coperta: loana Gall Descrierea CIP a Biblioteci Nationale a Romaniei Matematica si Explorarea mediului : auxiliar pentru clasa a I-a/ Balan Constanta, Voinea Cristina, Andel Corina, Stan Nicoleta, - Bucuresti: Corint Educational, 2014 ISBN 978-606-8609-67-6 |. Balan, Constanga li.Voinea, Cristina IV, Stan, Nicoleta 51(075.33) 504(075.33) ISBN 978-606-8609-67-6 ‘Toate drepturile acestei lucrari sunt rezervate EDITURII CORINT EDUCATIONAL, Parte component a GRUPULU! EDITORIAL CORINT, Pentru coments informaii contactati GRUPUL EDITORIAL CORINT Departamentul de Vanziri Str Mihal Eminescu nr.54A, sector 1, Bucuresti cod postal 010517 Tel/Fax: 021.319.47,97;021.31948.20 Depozit Calea Plevnei nt 145, sector 6, Bucurestl, cod postal 060012, Tels021.310.15:30 E-mail: vanzarigedituracotintro Magazin virtual wwr.grupulcorint 0 Format: 8/54x84: Coli tipo: 12, ‘iparul execuat a CUPRINS rae RECAPITULARE INITIALA spss EVALUARE PREDICTIVA raneinne 7 NUMERELE NATURALE DELAO 18 1.000 sen 8 Scrierea, citirea siformarea numerelor pind 121.000 snnon 8 Mediide viata. Siruri de numere naturale si modalititi de numérare .. momonns 10 Poritia nurmerelor naturale pe axa numerelor, Estimarea, aproximarea sirotunjirea numerelor naturale ‘Compunerea si descompunerea numerelor naturale, Nevoi de vial ale vie(uitoarelor . Recapitulare Evaluare 14 ADUNAREA $I SCADEREA NUMERELOR, NATURALE IN CONCENTRUL 0 - 1000 ‘Adunarea numerelor naturale in concentrul (0-1 000 fara trecere peste ordin. Proprietajile aduniii Probleme care se rezolva cu o operatie Probleme care se rezolvd prin dous operat Anotimpuri Recapitulare Evaluare .. ADUNAREA NUMERELOR NATURALE IN CONCENTRUL 0 - 1 000 CU TRECERE ESTE ORDIN corrsnnnennnenennne Corpul omenesc; starea de sénatate. Inscrierea datelor in tabel .. » 24 ‘SCADEREA NUMERELOR NATURALE IN CONCENTRUL 0 - 1 000 CU TRECERE PESTEORDIN wwmnennnemnnminnnnemnnnne 26 Sistemul Solar. Probleme care se rezolva prin operatii de scadere TABELE. GRAFICE. CICLUL Z1-NOAPTE wns 28 Probleme care se rezolva prin operatii de adunare siscddere Recapitulare Evaluare «. INMULTIREA $I IMPARTIREA NUMERELOR otter ad: Inmultirea numeretor naturale, Legitura dintre adunarea repetata de termeni egali siinmulirea, Inmuttirea cand unul din factori este 2 nnn Proprietatile inmultili.Inmultirea cand unul din factori este 3 sau 4, Pamantul - alcStuire 34 Inmultirea cénd unul din factorl este 5 sau 6. Probleme... 7 36 inmuljirea cand unul din factorieste cu 7,8 sau9 Inmulirea cu0, 1 sau 10. Magneti. Experimente. Recapitulare .. Evaluare IMPARTIREA CU RESTOINCONCENTRULO- 100... 44 Scaderea repetats si legatura el cu impartirea. Legatura dintre inmulire si impartire Electricitate. Impartirea la 2 sila 3 .. Impértirea la 4,5 sau 6, Probleme impartirea la 7,8 sau. Probleme care se rezolva prin operat Gircuitul electric Recapitulare .. Evaluare FRACTIL UNITATI DE MASURA ‘Masurarea timpulul Metrul: Littl annem Masa corpurilor 64 Bani. Sunetul ... 66 Recapitulare . » 68 EVALUATE nena 69 FIGURI $1 CORPURI GEOMETRICE snnsannnumin 70 Figuri plane/2 0 . . 70 Axa de simetrie 70 Corpuri geomettice/3 D n RECAPITULARE FINALA ‘MA PREGATESC PENTRU CONCURSUR .... ‘TESTE PENTRU PREGATIREA EVALUARIL NATIONALE ...