You are on page 1of 100

Anetavle

- til og med generasjon 20


Forklaring til
anetavlen

Hver person har et eget nummer.


Menn har partall.
Kvinner har oddetall.
Personens far er personens nummer x 2.
Personens mor er personens nummer (x 2)
+ 1.

Ved sammenfallende ledd for flere personer


(avstamning fra søsken), angis i teksten til
en gitt person hvilket nummer foreldrene
har, dersom anene bakover er regnet ut i
fra et av søsknene.

Forferdre til Bjørn (nr. 4) og Christian


(nr. 6) er umarkerte (svart tekst på hvit
bunn). Gråmarkert felt representerer forfedre
til først Unni (nr. 5) og dernest Live (nr.
7) for hver generasjon.

Kildene for innholdet i anetavlen er


familieopplysninger, andre slektsforskere,
internett, bygdebøker, kirkebøker, skifter,
folketellinger, biografier og historiebøker.
Det vil alltid kunne være usikkerhet beheftet
ved anetavlen, særlig for generasjoner fra
tiden før 1650. I enkelte tilfeller er dette
spesielt redegjort for.

Internett: http://www.fys.uio.no/~nielsc/anetavle/
http://home.online.no/~aoestern/
GENERASJON 1:

GENERASJON 2:

GENERASJON 3:

GENERASJON 4:

8. Asbjørn Helge Østern, f. 31/3-1902, d. 1/9-1958


G.m. nr. 9, i 1932. Ett barn: Nr. 4.
Kilder: Nr. 4.

9. Mokken Julie Hobber, f. 16/10-1906, d. 14/11-1964


Kilder: Nr. 4.

10. Einar Karlsen, f. 20/6-1897, d. 8/2-1986


Kilder: Nr. 5. Memoarer. Intervju med Østlandsposten.

11. Lilli Johanne Larsen, f. 22/6-1897, d. 19/12-1965


12. Petter Ansgar Callin, f. 24/2-1899, d. 16/4-1977 .
G.m. nr. 13, 30/11-1936. Skilt. Ett barn: Nr. 6.
Kilder: Nr. 6.

13. Bergljot Calmeyer, f. 18/11-1899, d. 17/7-1986


G.m. 1. gang svenske Ralph Lysell (New York, 27/11-1926). To barn i dette ekteskapet:

14. Tor K. Foslien, f. 8/3-1903, d. 10/9-1999


G.m. kusine, nr. 15 i 1941. To barn:
1. Nr. 7
2. Arild, f. 1949. G.m. Kristina.
Kilder: Nr. 7.

15. Ragnhild Marta Ramstad, f. 12/2-1912, d. 31/10-2002


Kilder: Nr. 7.
GENERASJON 5:

16. Hans Petter Christensen Østern, f. 1/11-1865, d. 5/2-1937


Han ble født og vokste opp i Vollen i Asker. Østern gård fikk han angivelig som bryllupsgave
fra faren og tok navn etter denne. Han var gårdbruker og innehadde også en kort periode
Fusdal gård. I 1905 ble han angivelig utkalt til grensetjeneste. Et jaktgevær er beholdt etter
ham. I mange år var han medlem av herredstyret som representert for Høyre. Han var
formann i skolestyret og Asker landbruksforening, valgt revisor i Sparebanken (1895-1904),
kasserer for Heggedal meieri, fattigforstander (1897-1922) og fra 1913 herredskasserer i
Asker. Etter det var han direktør i Asker Sparebank. Omkring 1918 i "jobbetiden" opptrådte
han forsiktig, "tok med et smil imot hånlig kritikk om at banken var gammeldags" som ikke
ville spekulere i "opplagte forretninger", men fikk rett (banken fikk ingen problemer).
Bankinspeksjonen valgte i 1925 banken i Asker som eksempel på veldrevet landsens sparebank. På
forstanderskapsmøte i april 1930 foreslo han at det skulles oppføres en egen bankbygning i Asker. Han ble så
drivkraft og formann for Byggekomitéen ved oppførelsen i 1934 av bankbygget i Asker sentrum.
Han var en av de første i Asker som eide bil. Begravet på Asker kirkegård.
G.m. nr. 17, 12/4-1889.
I. Hans Johan, (1890-1961), gift med Ada Andersen (1889-1977) fra Asker (søster av Gudolf, se nr. 5).
II. Andreas Martinius (1892-1970), gift med Marte Sandbekken (1891-1965) fra Vollen.
III. Torger (1893-1960), gift med Ester Syvertsen (1893-1971) fra Asker.
IV. Kristian (1895-1936), gift med Magna Bø (1896-1977) fra Røyken.
V. Borghild (1897-1981), gift med Gudolf Andersen (1893-1982) fra Asker (bror av Ada, se nr. 1).
VI. Gudrun (1899-1972), gift med Hans Breiby (1895-1970) fra Odalen. Ingen barn.
VII. Asbjørn Helge (1902-1958), gift med Mokken Julie Hobber (1906-1964) fra Asker/Oslo.
VIII. Øistein (1904-1961), gift med Gerd Hansen (1912-1944).
IX. Knut Kåre (1906-1986), gift med Karen Jorstad (1909-1965), emigrerte til USA.
X. Elisabeth (1910-1988), gift med Karsten Bjerklund (1911-1970) fra Biri. Ingen barn.
Kilder: Asker bygdebok. Boka "Bygda og banken", s. 79 og 91. Asker og Bærums budstikke 16. april 1930.
17. Alma Kristine Johannesen Elnes, f. 14/2-1868, d. 10/2-1929
Oppvokst på Elnes gård i Asker.

18. Jeremias Hobber, f. 1/6-1876, d. 25/5-1938


Han vokste opp i Porsgrunn, Telemark. Som ung jobbet han som pølsemaker/selger (i følge nr.
19 "gav han heller bort enn å ta imot penger"). Han virket som frelsesarmé-offiser. I
folketellingen i 1900 er han oppgitt som "handelsfullmektig". Han var medarbeider i Norsk
familiejournal, redaktør av Familiejournalen i Bergen og disponent i Dagsavisen. Etter hvert
drev han Hobbers forlag. Bl.a ga han ut Navigatøren, en "uunnværlig håndbok" for norske
sjømenn. I tillegg var han utgiver av og redaktør for mange populære tidsskrifter som
Julebukken, Julesne, Barnas Egen Julebok, Sjøfuglen, Sjømandshistorier, Varia, Krig og
Kjærlighet (ferie- og reiselektyre) m.m. Det var til dels kjente diktere som skrev i disse. Han
var selv en dikter-spire. Gjennom utgivelsene og ellers skrev han mange humoristiske
noveletter, noveller, dikt og tekster til sanger. Han hadde brevkorrespondanse med bl.a. en av de svenske prinsene.
G.m. nr. 19. Fire barn: Finn; Leif; Egil og nr. 9.
19. Petra Hansen, f. 4/10-1976, d. 1958
Hun vokste opp på Briskehaugen (et hus og tomt som lå nede ved strandlinjen) i Vollen i
Asker. Moren døde da hun var barn. En gang ble hun tatt på epleslang i hagen til nr. 32, og
irettesatt av nr. 18. Som voksen bodde hun i Oslo, i Lofotgt. Hun hadde vaskejobber. Etter
hvert tok hun seg av barna. Hun bodde med sønnen Egil og hans kone (Else) til et tidspunkt
under krigen under trange forhold. Dernest Flyttet deretter til et lite trehus i Vålerengvn. (et
rom med lite kjøkken), i naboleilighet til sønnen Finn. Senere bodde hun i en moderne
trygdebolig i Mor Go´hjertas vei (Torshov, nær Akerselven).
20. Ole Karlsen, f. 6/11-1869, d. 30/4-1944
Han ble født i Eidanger i Telemark. Senere var han bosatt i Larvik i Vestfold. Han og familien
bodde med svigerforeldrene i Lia i Larvik. I 1902 gikk huset tapt i storbrannen. En tid var hun
møbelsnekker. Så gikk han inn i politiet der han ble politioverbetjent. Han gikk "alltid" først i
17.mai-toget. Som politimann løste han en mordsak. Han eide en av de første bilene i Larvik.
G.m. nr. 21. Fem barn: Astrid, f. 1893; nr. 10; Thorstein Ravn, f. 1899; Ole, f. 1903
og Ignate Camilla, f. 1909.
Kilder: Nr. 10.

21. Alvilde Marie Næss, f. 28/12-1868, d. 30/9-1949


Bosatt i Larvik, Vestfold.

22. Martin Lauritz Larsen, f. 29/4-1869, d. 8/4-1948


Han kom fra Vardal/Gjøvik der han ble født som uekte barn. Angivelig var faren av "finere"
familie enn moren. Først bodde han med moren og halvsøsteren hos tanten Andrine Nielsdatter
som var husmannsenke i Vardal, etter hvert også hos hennes datter Pernille (f. 1859) i Gjøvik,
som var gift med Kristian Vilberg. Han ble konfirmert i 1883. Som voksen flyttet han til
Kristiania der han jobbet som kusk og vognmann. Der kjørte han en gang kong Oscar II.
I 1902 flyttet han til Larvik. Der ble han ansatt som bademester ved Larvik Kurhotell (Larvik
Bad). Dette var et populært rekonvalesenssted med utgangspunkt i Farris-kildene.
Bademesteren var en slags daglig leder. I 1920-årene drev han Larvik Handelstandsforenings
restaurant. Så bygget han 1922-23 Ula Strandhotell i Tjølling og ble hotelldirektør. Han og
kona flyttet selv inn der. I de neste årene ble det utvidet i flere omganger med økning i antall senger fra 20 til 92, og
påbygget festsal. Hotellet ble en suksess. Dette var imidlertid i forbudstiden. Den store kampsaken skulle derfor bli
retten til skjenkebevilgning for å sikre den økonomiske driften. Det ble flere ganger opphetet politisk debatt i
Tjølling herredstyre. I 1933 og 1936 ble søknad nedstemt. I 1938 ble følgelig Ula Strandhotell solgt på auksjon. Det
brant senere ned. Han kjøpte også og drev Pensjon Farris ved Farriskilden. Det ble også kalt Villa Farris og er
avbildet på mineralflasken med samme navn.
I en årrekke var han medlem av Hedrum herredstyre og skolestyre. Han ble benyttet i forskjellige kommunale
utvalg. I styret til AS Heimen (avholdsfolkets kafé for Larvik og Omegn) var han i flere år formann. Han var også
medlem av styret i Vestfoldavdelingen av Norges Automobilforbund og Larvik og Omegns Travforening. I mange
år var han ivrig frimurer. Særlig interesserte han seg for jakt og fiske. Han var medlem av Vestfold Jeger- og
Fiskerforening. Det er sagt at han likte å spikke trefigurer.
De siste årene ble tilbrakt i et hus ikke så langt fra Ula. I nekrologen beskrives han som «det aktive, hjelpsomme
og godhjertete menneske». Han døde av hjertesvikt.
Av barnebarna ble han kalt ”Far” og kone nr. 2 ”Mor”.
G.m. nr. 23, 30/12-1890 i Norderhov. Senere med Sigrid Fonsgård.
Syv barn i 1. ekteskap: Johan Bernhard, f. 1891; Ole, f. 1892; Helga, f. 1895; nr. 11;
Bertha, f. 1899; Ruth, f. 1901 og Esther, f. 1902 (d. 2005!).
Kilde: Fam.opptegnelser. Kirkebøker for Norderhov og Gjøvik. Folketelling Vardal 1875. Nekrolog.
Ula - fra loshavn til badested.
23. Hanna Mathilde Dahl, f. 17/5-1866, d. 8/4-1914
Fra Norderhov. Konfirmert 1879.
Beskrives som "mild og god". Gjestfri. Bøker etter henne er beholdt.
Død av lungebetennelse. Var da gravid.
Kilder: Kirkebok Norderhov. Nr. 5.
24. Christian Petter Callin, f. 20/7-1875, d. 1957
Han ble født og vokste opp i Eydehavn i Østre Moland, Aust-Agder. Utdannet skipskaptein.
Iflg. folketelling i 1900 var han da registrert som landhandler. Han oppholdt seg med fam.
noen år omkr. 1905 i USA. Etter hvert ble han innehaver av Rederi A/S Aina. I 1916 kjøpte
han den nybyggete skonnerten Smart (opprinnelig Jason) i Svendborg, Danmark, som han
nesten forliste med i en storm utenfor danskekysten. Den ble solgt samme år (senere omdøpt
til Svanen og gitt til Norsk sjøfartsmuseum). I mellomkrigstiden var han en av Sørlandets
fremste regatta-seilere. Han hadde spissgatteren "Marie" 1951-53 (tegnet og bygget av Colin
Archer i 1898-99). Som forretningsmann var han driftig. I 1930-årene var han formann i
Arendal Handelsstands Forening. Han drev etter hvert gruvevirksomhet på drivbare steder i
Norge, på kontrakt med grunneiere. En stor feltspat-krystall ble i 1930-årene donert til Geologisk Museum i Oslo
som siden stod utstilt. Rettighetene til gruvevirksomheten solgte han i ca. 1955. Han kjøpte Søndeled gård ved
Risør i 1936, et praktfullt gårdsanlegg med egen park og ansatte. Det ble solgt i 1949. Han bodde ellers store deler
av livet i Arendal, bl.a. på Tyholmen og Bendiksklev.
Død av blærekreft. Begravet på Arendal kirkegård.
G.m. nr. 25. Tre barn: Nr. 12; Karen, f. 1900, d. 1905 (av tyfus i USA) og Christoph, f. 1916, d. 1919 (druknet i
Kittilsbukt i Arendal)
25. Marie Stiansen, f. 5/4-1875, d. 1964
Født og oppvokst i Østre Moland (på gården Frednes), Aust-Agder. Utdannet sydame.

26. Ole Mathias Calmeyer, f. 6/6-1869, d. 11/1-1955


Født på Åronæs i Bolsø. Som liten hadde hadde han en guvernante, Philippa Svendsen, senere
Mrs. Temple i London. 9 år gammel måtte han flytte til Kristiansund for å gå på skole der han
bodde på pensjonat hos overlærer Boye. Med sin mor fllyttet han til Hamar etter at faren døde.
Der tok han artium i 1888. I 1891 var han lærer ved Gundersens og St. Hanshaugens skole i
Kristiania. Han ble offisers-utdannet og tok eksamen ved Krigsskolens øverste avdeling i
1891. Det var beste karakter til da på krigsskolen, før Quisling gjorde det bedre noen år senere.
Først var han premiere-løytnant i Den Bergenske Brigade i 1891. Han fikk Justisdep. tillatelse
22/6-1894 til å kalle seg Calmeyer, som var et eldre familienavn på morssiden. Han sløyfet da
etternavnet Olsen. I 1895 gikk han inn i Artilleriet. Han ble utnevnt til kaptein i 1898. Som kvartermester
tjenestegjorde han ved 2. linjebataljon 1898-99. Han var sjef for 3. linjepark-kompani i 1899. I årene 1898- 1900
var han adjutant hos Generalinspektøren og sjefen for Kystartilleriet. Han ble dernest sjef for 6. festningskompani
1900-14. I 1909 var han lærer ved Krigsskolen og så ved den Militære Høiskole i 1910. Fra 1914 ble han major og
kommandant på Agdenes befestning i Trøndelag. Årene 1915-17 var han signalkonsulent. Han ble utnevnt til
oberstløytnant i 1917 og oberst i 1918. I perioden 1917-28 var han kommandant på Odderøya befestning utenfor
Kristiansand. Fra 1918 ble han kommandant på Oscarsborg festning med Svelvik, i Oslofjorden. Han fungerte som
Generalinspektør og sjef for festningsartilleriet i 1930. Calmeyer var medlem av en rekke forsøkskommisjoner
vedrørende artillerimateriell. I perioden 1900-14 var han også artillerikonstruktør. Han studerte med stipend i
utlandet konstruksjon og fabrikasjon og besøkte England, Frankrike, Sverige og Tyskland. Han var på Krupp-
verkene i Tyskland da kanonene Moses og Aron ble laget (som senere ble brukt til å ødelegge kommandobroen på
slagkrysseren Blücher 9/4-1940). Selv konstruerte han en artillerigranat som kunne bringes til å eksplodere
umiddelbart før den traff målet. Granaten er kjent som "det calmeyerske brannrør". Han leverte en rekke
originalartikler i Norsk Artilleritidsskrift, samt referater fra den utenlandske fagpresse. Han ble pensjonert før
krigen. De siste år av sitt liv tilbrakte han i Oslo.
G.m. nr. 27, 16/10-1897. 4 barn: Aslaug , f. 1898, d. 1976; nr. 13; Kaare Joachim, f. 1902, d. 1972; Reidar, f. 1909,
d. 1994.
Kilder: Fam.opplysninger. Norges militære embedsmenn 1929.
27. Sigrid Georgine Bang, f. 22/3-1871, d. 6/8-1950
Oppvokst i Bergen. Temperementsfull. Utadvendt. Humoristisk. Sang og spilte piano
(musikkutdannet).
Døde av hjerneblødning
28. Christian Foslien. f. 21/2-1868, d. 3/5-1941
Fra Krødsherad i Buskerud. Gjetergutt i barndoms-/ungdomstiden. Handelsmann på Olberg
gård. I 1892 fikk han overdratt søre Leir gård (Ni´garn el. Nedi-garden) fra Reier, nr. 58.
Hadde butikk her fra 1897. Gården solgte han i 1903 for 20.000 kr. Han flyttet til Tangen
ved Krøderen. I kommunen var han fattigforstander. I tillegg var han regnskapsfører for
Krødsherad kraftselskap. Han drev med hesteskyss, bl.a. transport av passasjerer på en
strekning av Bergens-banen, mens Haverstingtunnelen mellom Sokna og Gulsvik var under
bygging. Han bedrev også slakter-virksomhet og skjøt visst nok bl.a. griser med en pistol,
som han eide.
Tygget skrå. Glad i gammelost.
G.m. nr. 29, i 1892. Åtte barn (hvorav kun tre ble "gamle"): Thora, f. 1893;
Reidar, f. 1894, d. 1904; Martin, f. 1896; Tor, f. 1898, d. 1898; nr. 14; Reidar, f. 1905, d. 1932;
Ingeborg, f. 1907, d. 1918; Live Marie, f. 1911, d. 1914.
29. Wiihl Leer, f. 9/2-1868, d. 1945
Oppvokst på søre Leir gård i Krødsherad, Buskerud. Mye syk som barn, ble derfor tidlig
fotografert. Om somrene flyttet hun hele familien ut i bryggerhuset (et stort uthus) på Tangen.
(Sønnen Tor, nr. 14, likte godt å bo der). Tungsindig, på eldre dager preget av tapet av fem barn.

30. Kristian Ramstad, f.25/12-1875, d. 1925


Han var gårdbruker. Tidligere var han kavallerist. Likte hester. Sa ofte til sin yngste datter, nr. 15:
"Spill jegermarsjen for meg da, Ragnhild" [på piano]. Datteren (nr. 15) beskrev at han avlivet
familiens hund, Blackie,
med et nakkeskudd da den ble gammel, mens den satt under et tre og tittet på en sommerfugls
flagring mellom blomstene.
Eiendomsutvikler (kjøpte/solgte gårder). Flyttet mye, se nr. 15.
Død av hjerneblødning.
G.m. 1. gang Magnhild Kogstad (d. ca. 1910 i barselseng). Fire barn: Gustav, f. 1902;
Lise Marie ("Maja"), f. 1903, d. 1999; Håkon og Aslaug, f. ca. 1908.
G.m. nr. 31, 2. gang. Ett barn: Nr. 15.
31. Live Leer, f. 29/2-1872, d. 3/6-1953
Datter av nr. 58 og 59. Oppkalt etter sin mors søster, "blide Live på Nore", som døde kun
18 år gammel. Live hadde en vakker sangstemme. Var med i kor. En av sangene,
"Å, livet letnar" ble endret til "å, Live letnar", og Live rødmet. En tiltenkt sangutdannelse
i England ble imidlertid avlyst etter brorens dødsfall i 1889, fordi faren ikke ville sende
henne fra seg. Enkefru Gjersøe av en "fornem" Christiania-fam., kom til Krødsherad på reise
og tok inn på Leir gård. Her ble hennes sønn, legestudenten Samuel, kjent med Live.
Forlovelse ble inngått mellom dem i ca. 1890. Live ble sendt til byen for å lære seg
husholdning og å snakke "fint". Like før bryllupet døde imidlertid Samuel av
blindtarmbetennelse. Live ble siden husholderske, bl.a. på Kalnes Landbruksskole,
hos en trelasthandler og sist hos nr. 30, som hun etter hvert giftet seg med. Mye flytting
(se nr. 15/30) grunnet mannens arbeid, likte det dårlig. Bodde til slutt på Haslum med nr. 15
og hennes familie. Live hadde som ung et usedvanlig tykt og vakkert kastanjebrunt hår. Ble imidlertid tidlig
gråhåret. Glad i fjellturer (som ung "veiviser" for ruten til Høgevarde på Norefjell). Ferierte som eldre på Norefjell
(Sandumseter) og Golsfjellet (Oset) med nr. 15 og familien hennes. Likte blomster (fikk asaleaer til å blomstre år
etter år; geranier er fremdeles i live i 2009).
Døde av hjerteinfarkt.
GENERASJON 6:

32. Hans Kristian Christensen, f. 22/12-1810, d. 3/10-1904


Han ble født på Arnestad i Asker, Akershus. På Østern gård var han tjenestegutt. Som voksen
ble han skomaker. Han kjøpte Stålenga og hadde sitt verksted der. Ca. 1850 kjøpte han en jakt,
det vil si en liten skute. Ved ble kjøpt på Sørlandet og fraktet til Christiania for salg. Dette
tjente han godt på, særlig i koleratiden i 1850-årene, da det var leveringsproblemer til
Christiania. Dernest kjøpte han en større galeas ved navn Drafna. Denne seilte han med først
på Østersjøen, siden med kystfart med kjøpmannsvarer til alle byer opp til Trondheim. Han
kjøpte Vollen i 1870. 1868-70 lot han oppføre en stor trebygning. Dette ble gjort raskt for å
hindre at de forrige eierne kunne ta stedet tilbake på odel. Stedet ble pensjonat og bolig. Her
hadde han etter hvert landhandleri med bakeri. Han fortsatte aktivt til han var ca. 84 år. "H.C.
var en meget dyktig og foretaksom mann, og det er egentlig ham som stedet [Vollen] skylder sin oppkomst".
Han ble kalt "Vollemannen". Iflg. familiekilder manglet han muligens luktesans.
Utdrag av brev til sønnen Erik 18/2-1877: "Isen skal lige til Drøbak men Er nesten ufarbar formedelst sne og Van.
Vel Gaar det Dampbaader Eendnu men hvorlenge det kan vare kan hvist ingen forudsee. Sterk kulde og svær Sne
har staaet med Siden Vinteren begynte. I den anledning Er her Een trykkende Tid heromkring. Jeg har jo ingen
forstand paa hvorledes det hvil blive inden Sommerens komme. Thi udgifterne kommer med Indtegterne Eer borte
forresten faar alt staa i Guds Navn"
G.m. 1. gang Ellen Margrete Eriksdatter Gui, f. 1814, d. 23/4-1862.
Barn: Christian, f. 1840, d. 1866 (styrmann, "faldt overbord 2 mil syd for Arendal", men død i St. Petersburg);
Erik, f. 1845, d. 1909 (gårdbruker på Stålenga), Martinius, f. 1849, d. 1870 (sjømann, "faldt i Dokken og druknede
under Arbeide" i Antwerpen), Karoline, f. 1852 (g.m. Carl Olsen Maseng) og Anette Othea, f. 1855, d. 1931 (g. i
Sverige, skilt, bodde en tid i Chicago).
G.m. nr. 33, 27/3-1863.
Barn: Erling Markus, f. 1863, d. 1874; nr. 16; Christian, f. 1870, d. 1932 og Ida Marie, f. 1872.
Begravet på Asker kirkegård ved hovedinngangen (søyle), familiegrav for Christensen-fam.
Kilder: Asker bygdebok, s. 374. Sjømannsstanden i Asker. Strandsittere i Asker. Fam.oppl.
33. Anne Marie Pedersdatter, f. 7/5-1840, d. 23/11-1879
Fra Padderud og Kampenhaug i Asker, Akershus. Døde kun 39 år gammel i barselseng.
Kilder: Kirkebok Asker.

34. Johan Peter Johannesen Elnes, f. 14/4-1831, d. 24/11-1907


Fra Son i Vestby, Akershus. Konfirmert 1845. Skipskaptein.
Oppgitt som skipsreder i folketelling fra 1875.
Bodde i 1861 på Elnes i Asker. Kjøpte Elnes i 1881 for 13.200 kr. Ble gårdbruker.
G.m. nr. 34, 19/12-1861. 7 barn: Andreas, f. 1862; Jacob, f. 1865; nr. 17; Rikard, f. 1873;
Henrik, f. 1875; Marie, f. 1878; Grethe, f. 1884.
Kilder: Asker bygdebok, s. 347. Folketelling 1875. Kirkebok Vestby.

35. Albertine Caroline Olava Larsdatter, f. 6/9-1836, d. 22/2-1922


Fra "Larsgaarden" i Sandvika, Bærum.
Kilder: Asker bygdebok, s. 347.
36. Jens Theodor Olsen Hobber, f. 15/7-1842, d. 5/5-1918
Han kom fra Stange, Hedmark. Der ble han født på plassen Sålerudeie. I 1843 ble han
vaksinert og i 1856 konfirmert. I 1865 opptrer han som sadelmakersvenn i Skien. Mellom
1856 og 1865 må han ha flyttet dit fra Hedmark. Frem til folketellingen i 1875 kalles han
Hoberg, senere Hobber. Etternavnet er tatt fra gården Hoberg på Stange, som ble uttalt
"h∂bbær". (Som barn i 1840-årene bodde han på Østre Hobergeie, en husmannsplass under
Hoberg gård). Etter hvert ble han sadelmaker og tapetserer i Porsgrunn, Telemark. Bl.a. stod
han for tekking av tårnet i Langangen kapell med oljeimpregnert lerret, samt trekking av
knefall og teppe inni alterringen. I 1906 ble han bestyrer av Henrik Wergelands
Folkeboksamling. Han ble tidlig metodist og var med i den lokale menigheten i alle år, der han
bl.a. drev med ungdomsarbeid og i søndagsskolen. Han var også aktiv i avholdsforeningen Losje Første Norske´s
(av Goodtemplar) fra 1877. Det sies om ham der at han "deltok flittig i arbeidet og var meget interessert like til sin
død. Han var en vennesæl og god ordensbror, som ved sin lune, kvikke opptreden passet så godt inn både blant de
yngre og eldre i losjer, lag og barneforeninger. "Første Norske" vil med takk lenge minnes hans blide og smilende
skikkelse som altid brakte hygge og god tone inn i losjens søskenflokk".
G.m. nr. 37, 3/7-1870 i Skien (fars navn bekreftes).
Barn: Nr. 18; Paulus, f. 1879; Marie, f. 1879; Marcus Daniel, f. 1881;
Jens Elias, f. 1884; Jonas, f. 1886; Inger, f. 1889; Ovidia, f. 1891.
Kilder: Folketellinger 1865 og 1900. Fam.oppl. Kirkebok Porsgrunn. Kirkebok Stange.

37. Hanna Marie Markusdatter, f. 1/12-1846, d. 10/1-1917


Fra Telemark. Født i Enebakk. Tjenestepike i 1865 hos garvermester Hansen i Skien.
Kilder: Fam.oppl. Folketelling 1865. Kirkebok.

38. Hans Andreassen Briskehaugen, f. 3/7-1840, d. 21/5-1921


Fra Asker. Han overtok Briskehaugen etter faren. Stedet lå ved vannkanten i Vollen og ble
også kalt Breskehaugen. Våningshuset skal senere ha blitt flyttet til Bærum og benyttet der
som bolighus. I 1865 er det oppgitt at han var "sjømann" og i 1875 "fraktemann, jord- og
huseier". Han virket som skipstømrer og var etter hvert ansatt hos Chr. Jensen Båtbyggeri
som formann. Blant annet skal han angivelig ha vært ansvarlig for byggingen av polarskuten
Maud.
G.m. nr. 39, 29/11-1869. 7 barn, hvorav: Albert, f. 1870, d. 1927;
Maren, f. 1872, d. 1950 (en tid forlovet med Christian bror til nr. 16);
Oluffine, f. 1872, d. 1873; Olufine, f. 1873 (til USA); nr. 19; Hans, f. 1878, d. 1937;
Louise, f. 1881 og Agnes, f. 1883.
G.m. 2. gang i 1891 Elvida Marie Johansdatter, 5 barn (Elise, Oskar, Einar, Henry og Poul).
Kilder: Fam.oppl. (v/nr. 19). Folketelling 1865 og 1875. Sjømannsstanden i Asker, s. 56.
39. Lorentse Mathilde Christiansdatter, f. 29/7-1843, d. 17/11-1888
Fra Røyken, Buskerud. Uekte.
Født på Morberg gård. Kalt "Tilla". Konfirmert i Asker i 1858.
I 1865 tjenestepike på Arnestad gård i Asker. Døde av «nervefeber» (tyfoidfever).
Kilder: Kirkebok Røyken. Folketelling 1865. Fam.oppl. (v/nr. 19). Fotoarkiv Asker bibliotek.
40. Carl Johan Olsson, f. 24/11-1844, d. 1926
Han kom fra et "torp" (husmannsplass) i Sillerud sogn, Värmland i Sverige. I 1858 flyttet fam.
til Svanskog. Han søkte arbeid i Norge. Ved vielsen i 1869 er han oppgitt som
"arbeidsmann". Angivelig var han "rallar", det vil si som jobbet med å legge
jernbane gjennom Vestfold og sørover i 1870-årene.
Senere ble han bosatt på Thorstrand i Larvik. Der jobbet han som
sagbruksarbeider på reperbanen, der tauverk ble fremstilt.
G.m. nr. 41 (i Eidanger kirke), 25/6-1869. Ett barn: Nr. 20.
Kilder: Fam.oppl. (v/nr. 10). Vielsesbekreftelse 1900. Eidanger bygdebok. Kirkebok Sillerud.

41. Ingeborg Kristine Olsdatter, f. 10/3-1839, d. 1918


Fra husmannsplassen Haukelien under Oklungen gård i Eidanger, Telemark.
Kilder: Eidanger bygdebok.

42. Anders Amundsen Næss, f. 13/1-1833, d. 1918


Han kom fra Kjose i Brunlanes i Vestfold. Senere ble han bosatt i Lia i Larvik.
I Larvik jobbet han som politibetjent. Barna i gaten skal ha vært "redd ham".
Han hadde temperement.
G.m. nr. 43. Fire barn, Ludvig (ordfører i Larvik, stortingsmann og mangeårig redaktør av
lokalavisen Østlandsposten); Adolf; Oscar og nr. 21.
Kilder: Fam.oppl. (v/nr. 10). Brunlanes bygdebok.

43. Inger Andrea Olsdatter Eidløkka, f. 19/8-1835, d. 14/7-1922


Fra Kjose i Brunlanes, Vestfold. Fortalte til barnebarna om sine "opplevelser" på
landsbygda i 1850-årene, som da hun så "spøkelses-gravfølget om natten".
Kilder: Fam.oppl. (v/nr. 10)

44. Lars Olsen Starum


Fra Østre Toten, Oppland.
I 1869 oppgitt i dåpsattesten til nr. 22 som brennevinshandler i Gjøvik, Oppland. Ikke gift med nr. 45.
Kilder: Kirkebok Vardal. Folketelling 1875.
45. Berthe Nielsdatter Kirkebyeie (Kirkebyengen), f. 27/7-1843, d. 28/11-1892
Fra Vardal, Oppland. 5/2-1865 fikk hun en "uekte" datter Netta med "Snedkersvend" Nils Olsen fra Gjøvik. I 1865
og 1875 hadde hun tilhold på Viglund i Vardal, der søsteren Andrine var husmannsenke med jord. Hun virket da
som dagarbeiderske. I 1885 bosatt i Gjøvik. Hun var da gift med dagarbeider Peder Kristiansen, f. 1854.
Døde av brystkreft.
Kilder: Fam.oppl. (v/nr. 11). Kirkebok Vardal og Gjøvik. Folketelling Vardal 1865/1875 og Gjøvik 1885.
46. Ole Halvorsen Dahl, f. 3/3-1827, d. 19/12-1908
Fra Norderhov, Buskerud. Konfirmert 9/10-1842, temmelig god kunnskap. Husmann på
nedre Dahl. Selveier fra ca. 1860. Oppførte nytt våningshus i 1890. Låve med fjøs og stall
ble bygget i 1900. I 1905 ble det satt opp stabbur.
G.m. nr. 47. Barn: Halvor, f. 1848; Hans, f. 1850; Anne Marie, f. 1852; Elise, f. 1854;
Torvald, f. 1856; Johans Olaus, f. 1858, d. 1863; Martin, f. 1860; Elling, f. 1862;
Josefine, f. 1864; nr. 23; Johan, f. 1858, d. 1890.
Kilder: Fam.oppl. Kirkebok Norderhov. Norske gardsbruk (Buskerud). Leif Kvernhusvik.

47. Johanne Hansdatter Korsdalen, f. 3/10-1826, d. 25/5-1896


Fra Norderhov, Buskerud.
48. Nils Petter Olsson Kallin, f. 1832
Han kom fra en gård mellom Luleå og Kalix i Sverige. Nils ble utdannet skipstømmermann. Han var sjømann.
Omkr. 1860 kom han til Norge. Han bygde egenhendig et småbruk i Eydehavn i Østre Moland, Aust-Agder. Her
var han også fisker. Daglig rodde han til Arendal med fangsten. En gang hogget han seg i kneet. Leggen ble siden
stående stivt bakover. Han lagde seg følgelig et tre-ben. Humoristisk sans hadde han. En gammel dame sa:
"Stakkars mann, er han født slik"? Nils: "Har du hørt om noen som er født med tre-ben"?.
G.m. nr. 49. Barn: Andrea Oline, f. 1859; Susanne, f. 1865; nr. 24.
Kilder: Fam.oppl. (v/nr. 6). Folketelling 1865 og 900.
49. Anne Helene Olsdatter, f. 1836
Fra Dybvåg og Flosta sogn (nå Moland), Aust-Agder.
Kilder: Folketelling 1865 og 1900.
50. Gunder Stiansen Frednes, f. 15/9-1828
Opprinnelig fra gården Engelskjønn i Østre Moland. I 1865 tømmermann og bosatt på Elgemyr Næset.
I 1900 "gaardskarl" på gården Frednes i Østre Moland, Aust-Agder.
G.m. nr. 51. Mange barn, bl.a.: Stian, f. 1859; Maren, f. 1861; Torjus, f. 1863; Berte; nr. 25;
Gunda Katrine, f. 1878 og Petra Theresie, f. 1881
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø. Folketellinger 1865 og 1900.
51. Karen Torjusdatter Siring, f. 28/8-1836
52. Jens Olaus Olsen, f. 14/12-1830, d. 8/6-1886
Født i Kristiansund. Handelsmann og væreier på handelsstedet Vikja, Bud, i Romsdalen. Dødsboauksjon i 1886 for
Vikja, der handelsstedet med alle hus ble solgt til konsul Jansen og senere til Anders Bjørseth, g.m. Dorothea Rode
(kusine til nr. 26). Stedet ble brent av tyskerne under krigen.
G. m. 53. Ett barn: Nr. 26.
Kilder: Fam.notater.
53. Cathrine Margrethe Antonette Elisabeth Calmeyer Rode, f. 30/11-1836, d. 29/3-1924
54. Joachim Waldemar Bang, f. 1838, d. 1902
Født i Tjøme, Vestfold. I 1865 oppgitt som formann i "Dreieverkstedet i mek. Værk.",
(Solheimsviken) Bergen. Han flyttet senere til Christiania. Tilknyttet Nylands verksted.
I 1900 oppgitt som "Ingeniør og eier af hjul og beslagverksted".
G.m. nr. 55. Åtte barn: Valborg, f. 1866; Asta, f. 1867; Joachim, f. 1868; nr. 27;
Sigurd, f. 1873; Hanna, f. 1875; Ørnulf, f. 1880; Thoralf, f. 1883.
Kilder: Fam.notater. Folketellinger 1865 og 1900.

55. Hanna Karine Hermansen, f. 27/8-1841


Fra Borre, Vestfold.
Kilder: Fam.notater.
56. Thor Eriksen Foslien, f. 1825, d. 1871
Gårdbruker i Krødsherad, Buskerud. Fikk ved skiftet etter faren i 1845, skjøte på gården østre Fosslia for 400
spesidaler.
G.m. nr. 57. Barn: Kristi, f. 1850, d. 1854; Erik, f. 1851; Mari, f. 1855, d. ug. 1937 ("stella dyra i Fosslia all si tid");
Jakob, f. 1858 (dro til USA); Ole, f. 1861 (til USA); Thor, f. 1864 (til USA) og nr. 28.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
57. Ingeborg Jakobsdatter, f. 1830, d. 1914
Gav skjøte på gården til sønnen Erik i 1887 for 4000 kr. og livøre.
58. Reier Nilsen Leer, f. 1826, d. 1900
Gårdbruker, søre Leir gård (bruk 4, dvs. Ni´garn el. Nedi-garden) i Krødsherad, Buskerud.
Han var stortingsmann 1877-79 og 1880-88 (lagtingsmedlem). 1864-87 var han medlem av
herredsstyret og i formannskapet i 16 år.
Han hadde treskjæring som fritidssyssel, bl.a. er flere skjeer bevart. Han likte å gnage på ben
og å spise lakebær (tyttebær lagt i vann) med sukker. Tennene skal ha vært feilfrie som gammel.
Døde på Bjørkerud som livøremann.
G.m. nr. 59. De ble viet av prest og eventyrsamler Jørgen Moe, som holdt tale i bryllupet og som
håpet "at ekteskapet ville bli like lyseblått som fargen på koppene" (koppene finnes fremdeles).
Seks barn: Nils, f. 1857 (flere barn, bl.a. Marta, Signe, Julie og Kristine); Lars, f. 1859
(var bygdas første student; studerte medisin, men døde av mavebetennelse i 1889 før han var
ferdig lege; hans treski er bevart); Knud, f. 1862 (kom til Lie, g.m. Gjertrud fra Fyrand, Thora (søster av nr. 14)
vokste opp hos dem); Jørand, f. 1864 (gift til Flathus, barn bl.a. Sigurd); nr. 29 og nr. 31.
Musikalsk familie, hadde egen "huskvartett" (nr. 29 var alt og nr. 31 sopran).
Kilder: Krødsherad bygdebok. Fam.oppl.
59. Marte Larsdatter Nore, f. 1830, d. 1908
Fra Krødsherad, Buskerud. Hun var engstelig for mannen, nr. 58, når han oppholdt seg i
Christiania som stortingsmann. Det foreligger et gammelt fotografi der hun bærer en sølje
(visstnok Krødsherads største), som er blitt nedarvet. Etter henne er det også bevart en kiste
og tine. Fra gården Nore finnes en seidel med sølvlokk og en punsjekanne med tilhørende
glasskopper. Marte var krokrygget og nesten blind da hun døde.
Kilder: Fam.oppl.

60. Gustav Ramstad, f. 18/11-1846, d. 27/12-1931


Fra Nannestad, Akershus. Lærer.
Kilder: Fam.oppl.

61. Lise Marie Larsdatter Aamodt, f. 29/11-1835, d. 25/10-1885


Fra Modum, Buskerud.
GENERASJON 7:

64. Christen Olsen Arnestad, f. 1776, d. 8/7-1821


Fra Butterud gård, Bærum (Akershus). Kjøpte i 1807 Arnestad gård i Asker for 550 riksdaler.
G.m. nr. 65. Fem barn: Søren, f. 1808, d. 1859; nr. 32; Anne, f. 1816, d. 1843; Ingeborg, f. 1819, d. 1810;
Christen, f. 1822.
Kilder: Asker bygdebok, s. 344. Sjømannsstanden i Asker, s. 7. Kirkebok Asker.
65. Maren Hansdatter, f. 1788, d. 1853
G.m. 2. gang 1827 Christoffer Pedersen Arnestad. Barn: Oline, f. 1830.
66. Peder Nilsen Ånnerud, f. 31/7-1808, d. 31/10-1897.
Gårdbruker i Asker, Akershus. Innerst på Padderueie i 1863. I 1865 oppgitt som husmann med jord på Bruåsen.
Død som føderådsmann på Sandbekken.
G.m. nr. 67, 17/6-1836.
Kilder: Kirkebok.
67. Marte Larsdatter Jerpåsen, f. 14/2-1814, d. 27/8-1897
Død av astma.
Kilder: Kirkebok.
68. Johan Johannesen, f. 1805
Fra Son i Vestby, Akershus. Døpt 20/1-1805. Konfirmert i Hobøl 5/11-1820.
I 1865 oppgitt som "fisker og huseier".
G.m. nr. 69 25/2-1831.
Kilder: Kirkebok Vestby. Folketelling 1865.
69. Anne Margrethe Pettersdatter, f. 1803
Fra Vestby, Akershus. Døpt 21/8-1803. Konfirmert 25/10-1818.
Kilder: Folketelling 1865. Kirkebok Vestby.
70. Lars Olsen, f. 13/5-1799, d. 21/1-1857
Fødested var Nærsnes i Røyken, Buskerud. Konfirmert i 1815. I 1825 var han fraktemann under Arnestadeie. I
1834 hadde han også opphold på Arnestad i Asker. Flyttet 12/7-1834 til Sandvika i Bærum hvor han en tid hadde
tilknytning til "Larsgaarden". Han giftet seg med nr. 71 i 1834 i Røyken kirke. De ble senere skilt. Kan det forhold
at han var hennes fars halvbror og de sannsynlige vanskelige forholdene mellom familiene (se nr. 140 og 142), samt
hennes unge alder ha bidratt? Visstnok døde han i Moss. Oppgitt da å være matros med Asker som oppholdsted.
(Holdepunkt for at han er sønn av nr. 140 er at det i vielsesattesten er oppgitt Nærsnes som fødested og at far var
"Ole Nærsnes". Den eneste født eller konfirmert i soknet som passer med alder, er sønn av nr. 140).
G.m. nr. 71, 15/1-1834. Barn: Nr. 35, Josepha Mathilde, f. 18/5-1839.
Kilder: Kirkebok Røyken. Asker kirkebok. Asker bygdebok. Sjømannsstanden i Asker*, s. 145.
71. Karen Adamsdatter Nærsnes. f. 14/2-1817, d. 13/5-1903
Fra Røyken, Buskerud. Oppgitt å være 18 år ved giftemål (men var egentlig yngre).
Gift andre gang 25/9-1846 i Lier med Henrik Andreassen. 5 barn.
(Oppgitt gårdsnavn for henne var da Kovestad i Lier).
De bodde senere på Labråten under Nærsnes gård.
Barn fra dette ekteskap var Anton, f. 1848; Hans, f. 1851; Karl, f. 1854; Hanna, f. 1857;
Adam, f. 1861.
Kilder: Fam.notater. Kirkebok Røyken. Kirkebok Lier.

72. Ole Larsen, f. ca. 1804, d. 25/2-1873


Født og døpt 20/7-1804 i Romedal, men kom til nabosoknet Stange i Hedmark der han ble konfirmert i vel 1820.
Sannsynligvis ble han gift første gang i 1828 der kone også het Marthe Jensdatter, f. 1792, d. 1840. I 1842 bodde
han på plassen Sålerudeie, i 1847 på Østre Hobergeie og i 1856 på Store Lundgårdeie.. Var da enkemann. I 1865 er
han oppgitt som jordarbeider (husmann uten jord) under gården Sylie - Strand. Han var da på nytt enkemann. I
1873 bodde han på Petlund.
G.m. nr. 73, antakeligvis 2/1-1842 i Ottestad kirke. Barn: Nr. 36; Lars, f. 1847 (tok også etternavnet Hobber).
Kilder: Kirkebøker Stange og Romedal.
73. Marte Jensdatter Hegsvoldeie, f. ca. 1804
74. Marcus Danielsen, f. 22/10-1819
Fra Skien, Telemark. I folketellingen i 1825 bodde han i Skien med mor og morfar. Konfirmert 1838. I 1865
oppgitt som "stuer". I 1875 huseier på festetomt på Bøle i Gjerpen.
G. m. nr. 75 i 1846 i Skien. Kone nr. 2 i 1865 med flere barn.
Kilder: Kirkebok Skien. Folketellinger 1865.
75. Inger Halvorsdatter, f. 16/12-1818
Fra Gjerpen, Telemark.
76. Andreas Larsen Briskehaugen, f. 1812, d. 1899
Fra Vollen, Asker (Akershus). Matros. Fraktemann i 1851. I 1865 "selveier og sjømann". Fisker i 1875.
Kilder: Fam.notater. Folketelling 1865. Sjømansstanden i Asker, s. 56.
77. Anne-Karine Larsdatter Gisle-Ødegården, f. 1813, d. 1867
78. Christian Andreassen Berger, f. 11/1-1824, d. 10/5-1848
Fra Røyken, Buskerud. Bodde på Berger under Morberg gård. Konfirmert i 1838. Døde ung. Ikke gift med nr. 79.
Kilder: Kirkebok Røyken.
79. Petronelle Larsdatter, f. 1/5-1818
Fra Røyken, Buskerud. Vokste opp på Arnestad i Asker. Konfirmert i Asker i 1833. Flyttet tilbake 9/5-1843 til
Røyken. Hadde da opphold på Korsveien. Senere gift i des. 1863 med Peder Haagensen på Nærsnes-odden.
80. Olof Olsson, f. 9/5-1811
Fra Sillerud sogn i Värmland, Sverige. Husmann på Tranhem. Flyttet i 1858 til Hedene i nabosognet, Svanskog.
G.m. 1. gang Cajsa Jansdotter, f. 1811, d. 6/8-1842. Barn: Anna, f. 11/9-1834; Johanna, f. 12/1-1837 (disse to
døtrene var dverger, noe nr. 10 hadde også fått høre av nr. 40) og Leander, f. 1/12-1839.
G.m. 2. gang nr. 81, 26/12-1843. Barn: Nr. 40 og Jan Jakob, f. 15/2-1854.
Kilder: Kirkebok Sillerud. Kirkens husforhørsbok AI:13B-16B. Folketelling 1890.
81. Britta Jansdotter, f. 5/4-1821
Født i Långserud, Värmland.
82. Ole Johnsen Haukelien, f. 1808, d. 1/4-1861
Fra Ragnhildrød i Hedrum, Vestfold. Husmann på Haukelien under Oklungen gård i Eidanger, Telemark.
Kilder: Eidanger bygdebok.
83. Karen Mortensdatter Ragnhildrød, f. 9/5-1813, d. 1897
84. Amund Olsen Næss, f. 1796, d. 1875
Fra Kjose, Brunlanes i Vestfold. Bruker 1821-1836 av Nes (Næss) gård. Eier og bruker 1836-1875.
Kilder: Brunlanes bygdebok.
85. Larine Amundsdatter Næss, f. 1795, d. 1839
86. Ole Jonassen Eidløkka, f. 1810
Opprinnelig var han fra Kjose i Brunlanes i Vestfold. Der var han husmann på Eidløkka
1831-1863. I 1865 flyttet han med de to yngste barna til Larvik (Anvikmyr under østre Anvik).
Han ble i 1865 oppgitt som "dagelønner, tomtearbeider".
G.m. nr 87, 28/11-1834 i Eidanger. Mange barn.
Kilder: Fam.oppl. (v/nr. 10). Brunlanes bygdebok. Folketelling 1865.

87. Anne Pernille Jonsdatter, f. 1812


Født på Svartangen i Hedrum (i folketellingen for 1865 er Slemdal oppgitt som fødested).
Døpt 30/3-1812. Konfirmert i 1828 i Eidanger.
1834 hadde hun opphold på Kjendalen i Eidanger.
Kilder: Fam.oppl. Kirkebok Hedrum. Folketelling 1865.

90. Niels Jakobsen Kirkebyeie, f. 2/4-1808, d. 29/6-1890


Fra Bye i Vardal, Oppland. Han skal visstnok ha giftet seg under sin stand (med budeia på gården), mot familien
ønske. Derfor mistet han arveretten og måtte bosette seg på husmannsplasser. I 1831 var han "innerst" på Utterseth.
I 1843 bodde han på Steenbøllet og i 1865 på Kirkebyengen. Senere var han bosatt på Kirkebyeie (samme sted?).
Død av "alderdomssvakhet".
G.m. nr. 90, 22/10-1831.
Kilder: Fam.oppl. Kirkebok Vardal. Vardal bygdebok.
91. Marte Andersdatter Brennbakken, f. 29/12-1807, d. 27/1-1894
Iflg. dødsattesten født på Brennbakken, men foreldre hadde tilhold på Skjerveneie like ved. 3 av 5 faddere kom fra
Brennbakken. Var som ung tjener på Bye gård (se nr. 90). Døde som fattiglem.
Kilder: Fam. oppl. Gjøvik og Toten slektshistorielag (kirkebok Vardal).
92. Halvor Iversen Dahl, f. 1795, d. 9/7-1834
Født på Lykken, Hemsedal. I 1801 bodde han med familien i Skoger. I 1824 flyttet han med kona fra Nes i
Hallingdalen til Norderhov. Der ble de tjenestedreng- og pike hos presten (Prestegårdeie). Senere var han husmann
på nedre Dahl.
G.m. nr. 93, 27/12-1823 i Norderhov.
Kilder: Fam.oppl. Leif Kvernhusvik. Kirkebøker Norderhov, Nes og Hemsedal.
93. Margit Olsdatter Rukke, f. 11/7-1802, d. 9/6-1869
Født på Rukke, Nes (Hallingdalen). Konfirmert 21/6-1818 i Nes. Gift. 2. gang med Engebret Olsen.
Kilder: Fam.oppl. Leif Kvernhusvik (kirkebøker Norderhov og Nes).
94. Hans Engebretsen Korsdalen, f. 1794, d. 4/7-1874
Født på Korsdalen (Prestegård) på Norderhov, Buskerud. Konfirmert 1/10-1809.
Kilder: Leif Kvernhusvik (kirkebok Norderhov).
95. Anne Ellingsdatter Hagen, f. 27/1-1785, d. 25/10-1871
Født på Hagen (Vegsten) på Norderhov.
Kilder: Fam.oppl. Leif Kvernhusvik (kirkebok Norderhov).
96. Olof Kallin, f. 1799
Fra Sverige. Bonde. Lensmann. På tur i embeds medfør tilkom det snøstorm, og han frøs ihjel 500 m fra hjemmet.
G.m. nr. 97.
97. Stina Greta Sundmann, f. 1798
100. Stian Torjusen Engelskjønn, f. 1795
Fra Østre Moland, Aust-Agder. Bosatt på gården Engelskjønn (Engelstjern).
I 1865 føderådsmann hos eldste sønnen Torjus.
Kilder: Folketell. 1865.
101. Birthe Gundersdatter, f. 1804
102. Torjus Knudsen Siring, f. 12/10-1806, d. 6/3-1897
Fra Østre Moland, Aust-Agder. I 1865 oppgitt som slakter og husmann med jord.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø. Folketelling 1865.
103. Maren Olsdatter, f. 6/5-1804, d. 3/7-1880
104. Ole Jensen, f. 1789
Sjømann. Gift i Kristiansund med nr. 105. Tre barn: Nr. 52; Jakob, f. 1845, d. 1937; Peder, f. 1849, d. 1913.
Kilder: Fam.notater.
105. Maria Magdalene Lange
106. Mathias Calmeyer Rode, f. 20/2-1806, d. 1885
Født i Drammen. Prest i Bud og Hustad sogn. Pensjonert i 1868. Flyttet til Frydenberg ved Hamar.
G.m. nr. 107, 24/9-1832 i Nitterdalen. To barn: Peder W. W., f. 1833 og nr. 53. I 2. ekteskap tre (?) barn.
Kilder: Fam.notater.
107. Else Dorothea Hoff, f. 1799, d. 4/12-1832
108. Joachim Schweder Bang, f. 1785, d. 1856
Født i Lekanger. Løytnant. Forlot hæren ved unionssammenslutningen med Sverige omkr. 1814. Tollbetjent. Tok
avskjed i 1852. Døde i Sarpsborg etter flere år med store lidelser.
G.m. 1. gang, Dorothea Engelhardt, men ble skilt. G.m. 2. gang, nr. 109. To barn: Nr. 54 og Wilhelmine, f. 1843.
Kilder: Fam.notater.
109. Andrea Georgine Rendtler, f. 1812, d. 1899

110. Syver Hermansen Holtan, f. 24/7-1815


Fra Botne, Vestfold. Fikk overdratt gården Holtan i Borre, Vestfold fra faren i 1848. Avhendiget i 1865. Samme år
er han oppgitt som tømmermann i Horten. Bodde da i Storgaden.
G.m. nr. 111, 12/4-1841 i Borre kirke. Minst 7 barn.
Kilder: Fam.oppl. Folketell.1865. Kirkebok Borre.
111. Kristine Jeanette Olsdatter Viulsrød, f. 1816
112. Erik Torsen Foslien, f. 1796, d. 1844
Gårdbruker i Krødsherad. Fikk overdratt nedre Teige (bruk 2) fra nr. 226, i 1828 for 500 spesidaler og føllaug for
svigerforeldrene. Makeskiftet i 1844 med broren Asbjørn, Teige gård mot østre Fosslia og flyttet dit.
G.m. nr. 113, i 1825. Fire barn (ett døde som spebarn), inkl. nr. 56.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
113. Kristi Olsdatter Teige, f. 1804, d. 1868
114. Jakob Torsen Berg, f. ca. 1793
Sønn av nr. 224. Gårdbruker. Faren gav ham skjøte på østre Fosslia (Framgar´n) i Krødsherad i 1815 for 400
riksdaler og livøre. Solgt videre til broren Asbjørn i 1834 for 200 spesidaler og livøre for foreldrene (se nr. 112).
Kjøpte nedre Berg i Sigdal, Buskerud allerede i 1822. Bodde der etter hvert. Økte eierandel i 1828 fra 3 til 4 ¾
lispund. Med i herredssyret 1841-49 og i formannsskapet. Gav skjøte på gården til sønnen Kristian i 1849 for 500
spesidaler og føllaug. I 1865 hadde gården 72 mål dyrket åker, 24 mål naturlig england, fødde 1 hest, 7 kyr, 15
småfe, hadde skog til husbruk og 6 tylfter årlig salg, tungbrukt jordevei, to slåttebråter og en setervoll. Emigrerte til
USA i 1867 med sønnen (som solgte gården) og hans familie. Døde nok der.
G.m. nr. 115. Seks barn (ett barn døde med moren), inkl. nr. 57.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
115. Mari Kristiansdatter Pletan, f. ca. 1798, d. 1838
Døde i barselseng.
116. Nils Reiersen Leer, f. 1795, d. 1865
Gårdbruker (Leir) i Krødsherad, Buskerud. Lensmann i krødsherad 1837-65.
I herredstyret 1837-53 og 1858-63 og i formannskapet i flere år. Delte søre Leir i to bruk
mellom sønnene, der nr. 58 fikk bruk 4.
G.m. nr. 117. Åtte barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.

117. Jørand Knudsdatter Bøe, f. 1803, d. 1865

118. Lars Knudsen Nore, f. 1787, d. 1854


Fra gården Foss i Sigdal, Buskerud. Gårdbruker, eier av øvre Nore, Krødsherad. Giftet seg med enken, nr. 119.
Kilder: Sigdal bygdebok.
119. Wiihl Andersdatter Skinnes. f. 1786, d. 1873 (foto)
120. Jens Ingelsen Ramstad, f. 1817, d. 1899
Fra Nannestad, Akershus. Overtok et av brukene på Ramstad gård i 1852 for 1000 daler, samt et til i 1875.
G.m. nr. 121, i 1843. Ti barn.
Kilde: Nannestad bygdebok.
121. Berte Marie Gulbrandsdatter Ånum, f. 1823, d. 1882
122. Lars Knudsen Aamodt, f. 20/8-1806, d. 26/1-1875
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
123. Berte Andersdatter Bottolfs, f. 25/3-1809, d. 16/1-1872
GENERASJON 8:

128. Ole Sørensen Butterud, f. 14/4-1749, d. 8/11-1833


Kom fra Hvalstad gård i Asker, Akershus. Etter farens død giftet moren seg til Butterud gård i vestre Bærum, og de
flyttet dit. Han bygslet først halve, siden hele Butterud etter stefaren. Kjøpte halve gården i 1824 og ble selveiende.
Døde av "helsot" på Berg gård i Asker.
G.m. nr. 129, 29/11-1773. Barn: Søren f. 1774, Mads f. 1775, nr. 64, Marte f. 1779, Hans f. 1783, Barbro f. 1786,
Kristoffer f. 1789, Birte f. 1791.
Kilder: Folketelling 1801. Kirkebøker og bygdebøker for Asker og Bærum.
129. Anne Sørensdatter Ringi, f. 1746
130. Hans Eriksen, f. 10/5-1748, d. 6/10-1817
Født på øya Oust i Bærum. I 1762 bodde han med mor og stefar på Sjøvolden under Østenstad gård i Asker. Han
hadde senere tilhold på Blakstad i Asker, nevnt der i kirkebok i 1776 og 1780. Senere var han bonde på
avsidesliggende Kolbotn (Kullebund), bruk nr. 2, under søndre Borgen, Asker. I folketell. i 1801 var han også
oppført som skomaker. Han kjøpte i 1803 part i Arnestad, verd 500 riksdaler. Denne ble overført i 1807 til
svigersønnen nr. 64. Han døde på Arnestad noen mndr. etter kona.
G.m. nr. 131, 28/2-1777. I 1801 også oppgitt en datter, Dorte, f. 1780.
Kilder: Asker bygdebok, s. 344. Skattemanntall 1762. Folketelling 1801. Kirkebok Asker.
131. Ingeborg Kristoffersdatter, f. 1749, d. 5/3-1817.
I 1776 hadde hun opphold på Jøssong.
132. Nils Larsen Ånnerud, f. 6/8-1764, d. 22/10-1854.
Gårdbruker i Asker, Akershus. Eide Østre Ånnerud, Ånnerudhagen, med ca. 100 dekar innmark.
Død på Brandsrud.
G.m. nr. 133, 29/6-1791
Kilder: Kirkebok.
133. Petronelle Johansdatter, f. 28/8-1763, d. 13/11-1830
Døde av tæring.
Kilde: Asker kirkebok.
134. Lars Christoffersen Jerpåsen, f. 1782, d. 1835
Gårdbruker i Asker, Akershus. Gården ved skiftet taksert til 800 spesidaler.
G.m. nr. 135. Seks barn: Nr. 68; Kirsti, f. 1816; Christen, f. 1822; Østen, f. 1824; Johanne, f. 1826; Iver, f. 1830.
Kilder: Asker bygdebok.
135. Anne Marie Østensdatter Skryset, f. 1790
Fra Røyken, Buskerud.
136. Johannes Pedersen, f. 1775
Fra Vestby, Akershus. I 1800 jordløs husmann og reserve-dragon på Jonsrud. Bodde i 1805 på nordre Bruer. I
1820 ble sønnen konfirmert i Hobøl. Siden kom han i hvert fall til Son. Død før 1831.
G.m. nr. 137, 1/11-1800.
Kilder: Kirkebok Vestby. Folketelling 1801.
137. Anne Maria Amundsdatter, f. 1771
138. Petter Larsen, f. ca. 1767
Fra Vestby, Akershus. I 1801 skredder og jordløs husmann på plassen Verpet under Rød gård. Bodde i 1803 på
Bylterud og i 1818 og 1831 på Revaug gård.
Kilder: Vestby bygdebok. Kirkebok Vestby. Folketelling 1801.
139. Anne Maria Arnoldsdatter, f. ca. 1771
140. Ole Jensen Nærsnes, f. 1774
Gårdbruker i Røyken, Buskerud. Han giftet seg med enken etter forrige bruker på søndre Nærsnes (nr. 284),
21/9-1797. For 800 riksdaler ble halvparten av eiendommen kjøpt i 1796, resten i 1797. Det ble vanskelig å få
utbytte av gårdsdriften. De økonomiske problemene økte. Han klarte ikke å håndtere lånerentene til kjøpssummen.
Dessuten skyldte han kjøpmenn i Christiania penger for tømmerleveranser. I 1807 måtte han la Nærsnesstranden
bli solgt på auksjon. Det ble foretatt exekusjon (utpanting) i hjemmet. I mai 1809 begjærte så fogden utkastelse,
som ble foretatt av lensmannen. Ole Jensen selv var imidlertid ikke hjemme, han var til sjøs. Etter dette overtok
stesønnen (nr. 142), som hadde odelsretten. I 1815 hadde Ole Jensen opphold på Slemmestad.
Kilder: Kirkebok Røyken. Folketelling 1801. Røyken historielag 1993.
141. Kari Jensdatter Grav, f. 1757, d. 28/2-1843
(Se nr. 285)
142. Adam Jensen Nærsnes, f. 1780, d. 1868
Gårdbruker i Røyken, Buskerud. Etter at faren døde, bodde han med moren og stefaren (nr. 140). Han hadde
odelsrett til søndre Nærsnes. Antakeligvis ville han gjerne overta gården da de økonomiske vanskene vokste. Først
etter at stefaren ble kastet ut, kunne han under dramatiske omstendigheter overta gården. Sannsynligvis holdt han
da til på Elnes i Asker. Gården drev han dernest som eier frem til 1843 da han overdro den til sønnene.
Han skal ha vært en flink snekker og tømmermann. Blant annet drev han med båtbyggeri og kjølhaling. Han var
medlem av det første herredsstyre i Røyken i 1837 og hadde oppgaver for herredet.
G.m. nr. 143, 25/12-1805.
Kilder: Røyken bygdebok. Fam.notater. Folketelling 1801 og 1865. Røyken historielag 1993.
143. Kari Olsdatter Østern, f. 27/5-1779, d. 1860
Fra Asker, Akershus. Kilder: Asker bygdebok. Kirkebok Asker.
144. Lars Hansen Harstadeie, f. 1765
Romedal, Hedmark. Tidligere på Gollersrud. I 1801 husmann med jord på østre Slagsvold og i 1804 på
Harstadstuen.
G.m. nr. 145, 24/10-1792.
145. Lisbeth Hansdatter, f. 1764
146. Jens Jørgensen (?)
Romedal, Hedmark.
147. Birthe Halvorsdatter (?)
148. Daniel Meyer, f. 1797, d. 19/11-1870
Opprinnelig fra Skien, Telemark. Borgerbrev som baker i Skien 24/6-1823. Fikk nr. 74 (uekte?), med nr. 149.
Senere gift i 1823 med Karen Lovise Madtzen. De flyttet 12/7-1847 til Larvik. Han var da politibetjent.
Kilder: Folketelling 1801. Borgerbrev 1823.
149. Maren Nielsdatter, f. 1791
Fra Skien, Telemark.
Kilder: Folketellinger 1801 og 1825.
150. Halvor Tolvsen, f. 1794, d. 6/1-1842
Fra Gjerpen, Telemark. I 1825 bruker av Ødegården under Hyni gård. G.m. nr. 151, 24/7-1817.
Kilder: Gjerpen bygdebok.
151. Kari Johnsdatter Venstøp, f. 1798, d. 14/3-1868
152. Lars Simensen, f. 1777, d. 1825
Fra Koia i Asker, Akershus. I 1801oppgitt som soldat. Bygde Briskehaugen i Vollen som parsell av lille Gui gård.
G.m. nr. 153, 2/11-1804.
Kilder: Asker bygdebok. Folketelling 1801.
153. Mari Akselsdatter Syverstadeie, f. 20/8-1783, d. 1822
154. Lars Pedersen Gisle-Ødegarden, f. 28/1-1783, d. 7/4-1870
Fra Asker, Akershus. I 1825 båtfører. I 1852 jakteeier. De siste år av sitt liv livøremann. Døde på Østenstad.
G.m. nr. 155 i 1806.
Kilder: Fam.notater. Asker bygdebok, s. 303. Sjømannsstanden i Asker.
155. Marie Jensdatter Bjerkøen, f. 1777, d. 1856
156. Andreas Olsen Berger, f. 26/11-1797
Fra Røyken, Buskerud. I 1814 og 1820 opphold på Auke. Konfirmert i 1814.
Senere selveier og tømmermann på Berger under Morberg gård.
G.m. nr. 157, 26/9-1820.
Kilder: Kirkebok Røyken. Folketelling 1865.
157. Maren Amundsdatter Gjellum, f. 9/1-1802
158. Lars Pedersen, f. 1790
Fra Røyken, Buskerud. Oppvokst på husmannsplass under Follestad. I 1818 husmann under Frøtvedt gård. Flyttet
senere til Arnestad i Asker.
G.m. nr. 159, 22/3-1815.
Kilder: Kirkebok Røyken.
159. Marthe Jensdatter Nærsnes, f. 1792
Datter av nr. 284 og 285. I 1818 tjenestepike på Follestad.
160. Olof Olsson, f. 1766
Fra Skogen, beliggende i Sillerud sogn i Värmland, Sverige.
G.m. nr. 161 i 1806.
Kilder: Kirkebok Sillerud.
161. Annika Jansdotter, f. 1761
162. Jan Svensson, f. 27/1-1780
Fra Emneskog, beliggende i Långserud sogn i Värmland, Sverige.
Kilder: Kirkebok Långserud.
163. Annika Andersdotter, f. 4/4-1790
164. Jon Jakobsen Ragnhildrød, f. 1777, d. 1844
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Hedrum bygdebok.
165. Kirsten Larsdatter Nordalsetret, f. 1768, d. 1821
166. Morten Jakobsen Ragnhildrød, f. 29/5-1785, d. 22/4-1832
Fra Hedrum, Vestfold. Etter all sannsynlighet sønn av nr. 332. Nr. 332 hadde sønn (3. barn) ved dette navn. I
folketellingen av 1801 finnes bare en person i det østlige Norge, født i samme tidsrom med dette el. likn. navn.
G.m. nr. 167, 10/7-1812 i Siljan (han var da enkemann), der barna var oppkalt etter slektninger, dvs Jakob (farfar);
Karen (faster og fars første kone) og Anne Elisabeth (dobbeltnavn, der Elisabeth vel er etter nr. 333).
Han var bruker på Ragnildrød Bnr.3 i Hedrum fra 1812. Ved skiftet etter ham var det gjeld på 32 spesidaler.
Kilder: Hedrum bygdebok. Folketelling 1801.
167. Ingeborg Olsdatter Rød, f. 1779, d. 1838
Fra Siljan, Telemark.
168. Ola Paulsen Strandgården, f. 1749, d. 1809
Fra Kjose i Brunlanes, Vestfold. G.m. nr. 169. Barn: Anun; Jakob; nr. 84; Anne; Kari.
Kilder: Brunlanes bygdebok.
169. Mari Amundsdatter Kleppane
170. Amund Knutsen Næss, f. 1768, d. 1808
Fra Kjose i Brunlanes, Vestfold.
Kilder: Brunlanes e bygdebøker.
171. Anne Jensdatter Bærogg
172. Jonas Jonassen Eidløkka, f. ca. 1749, d. 20/10-1831
Fra Brunlanes, Vestfold. Husmann på Eidløkka under Nes (Næss) gård i Kjose ca. 1804-1831. Skomaker.
G.m. 2. gang nr. 173, 23/07-1803 i Hedrum, Vestfold. 7 barn.
Kilder: Brunlanes bygdebok.
173. Malene Olsdatter, f. ca. 1770, d. 1853.
174. Jon Pedersen, f. ca. 1781, d. 7/2-1819
Bodde i 1812 på Svartangen i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Kirkebok Hedrum. Egil Theie.
175. Gunhild Knudsdatter
180. Jakob Hansen Bye, f. 1763
Gårdbruker i Vardal, Oppland. Betrodd, hadde flere tillitsverv i bygda. I hans tid var det 8 husvær på gården. Hadde
sag og mølle. Glad i jakt og nedla bl.a. mange ulver.
Kilder: Fam.notater. Bygdebok Vardal.
181. Anne Olsdatter Grette, f. 1780
Fra Land, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
http://home.online.no/~buskum/dap1780.htm (døpte Søndre og Nordre Land, fra kirkebok).
182. Anders Olsen Thiis, f. 1775
Fra Vardal, Oppland. Husmann med jord. I 1801 bosatt på Føllingstad og i 1808 på Skjervumeie.
G.m. nr. 183, 3/5-1799.
Kilder: Gjøvik og Toten slektshistorielag (kirkebok Vardal). Folketelling 1801.
183. Berret Nielsdatter Føllingstadeie, f. 1772
184. Iver Tostensen Aalrust, f. 1762, d. etter 1801
Gårdbruker på Søre Nedre Aalrust i Hemsedal, Buskerud. Flyttet til Ekholt, Skoger i ca. 1796.
G.m. nr. 185, 18/4-1784.
Kilder: Leif Kvernhusvik (kirkebok Hemsedal).
185. Guri Eriksdatter Lykken, f. 1758, d. etter 1801
186. Ole Thorsen Tollevsgård, f. 1778, d. 27/4-1862
Født på Grimsgård, Nes. Gårdbruker. Død på nedre Rukke.
Kilder: Leif Kvernhusvik (kirkebok Nes).
187. Jøran Kristiansdatter Gire, f. 1775, d. 18/9-1853
188. Engebret Larsen Korsdalen, f. 1749, d. 11/10-1828
Født på Follefoss (Trøgstad), Norderhov. Feltartillerist. Husmann på Korsdalen (tilhørte Prestegården).
Kilder: Leif Kvernhusvik (kirkebok Norderhov).
189. Maria Gulbrandsdatter Gåsefet, f. 1751, d. 26/4-1835
Fra Gåsefet, Norderhov. Konfirmert 4/10-1767 i Norderhov.
190. Elling Andersen Hagen, f. 1750, d. 29/10-1827
Fra Norderhov, Buskerud. Husmann på Hagen (under Vegsten).
Kilder: Leif Kvernhusvik (kirkebok Norderhov).
191. Anne Iversdatter, f. 1749, d. 4/2-1822
Mulig datter av Iver Smedsbøle og Mari Gulbrandsdatter
200. Torjus Stiansen Engelskjønn, f. 1755
Fra Østre Moland, Aust-Agder. Gårdbruker. I 1801 enkemann.
Kilder. Folketelling 1801.
201. Asbjørg Gjeruldsdatter
204. Knud Torjusen Barbu, f. 1783, d. 29/3-1819
Fra Aust-Agder. Møller. G.m. nr. 205, 23/6-1806. To kjente barn.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
205. Anne Arntsdatter Barbu, f. 1783, d. 26/12-1829
206. Ole Jensen Skjævestad, f. 5/9-1777, d. 1817
Fra Aust-Agder. Gårdbruker. I 1801 opphold på Tveiten. Døde på sjøen.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø. Folketelling 1801.
207. Karen Pedersdatter Nes, f. 27/5-1776, d. 1811
G.m. Nils Nilsen Tveiten første gang.
208. Jens Olsen, f. 1760
Født i Kristiansund. I 1801 bonde og bosatt i Kvernes, Møre og Romsdal.
Kilder: Fam.notater. Folketelling 1801.
209. Margrethe Torgersdatter, f. 1759
212. William Walcker Rode, f. 3/9-1765, d. 26/6-1817
Født på Østgård i Berg, Østfold. Infanterikaptein.
G.m. nr. 213. Fire barn: Wilhelmine Carite, f. 1800; Fredrik William, f. 1802; Betsy Elisabeth, f. 1804; nr. 106.
Kilder: Fam.notater.
213. Cathrine Calmeyer, f. 1772, d. 1853
214. Peder Jensen Hoff, f. 1764, d. 1816
I 1801 klokker og gårdbeboer. Bosatt da på Vang (klokke)gård i Vang, Hedmark.
G.m. nr. 215. Fire barn: Nr. 107; Jens, f. 1802; Ole Jacob, f. 1803, Bentine Beata, f. 1806.
Kilder: Fam.notater.
215. Margrethe Resen Broch, f. 1773, d. 1810
216. Joachim Schweder Bang, f. 1746, d. 1826
Født i Holden. Fogd i Sogn, på Ringerike og i Hallingdalen. Hadde kasse-mangel. Måtte avgå i 1796. Flyttet til sin
gård Hollan i Leikanger i Bergen stift der han døde. G.m. nr. 217. Ett barn: Nr. 108.
Kilder: Fam.notater.
217. Barbara Marie Geelmuyden, f. 1757, d. 19/8-1826
218. Andreas Rentler, f. 1783, d. 1848
Kjøpmann. Skipsmegler i Kragerø.
G.m. nr. 219, 17/10-1810 i Kristiansand. Ett barn: Nr. 109.
Kilder: Fam.notater.
219. Maricken Stokke, f. 1779, d. 11/2-1844
220. Herman Andersen, f. 1784, d. 4/11-1848
Opprinnelig fra Ål i Hallingdalen. I 1801 var han tjenestegutt. Han er oppgitt å ha et barn utenom ekteskap i 1810
som døde i 1812. Senest i 1815 hadde han flyttet til Allum gård i Botne i Vestfold. Var der husmann. Han kjøpte i
830 Holtan gård i Borre, Vestfold som han overdro til sønnen i 1848. Samme år døde han.
Kilder: Folketell. 1801. Fam.oppl. Botne og Borre bygdebøker. Nye Ål bygdebok (v/ T. Warberg).
221. Anne Stephansdatter, f. ca. 1792, d. 1822
Fra Sande, Vestfold.
222. Ole Kristensen Viulsrød, f. ca. 1790
Fra Hasle gård (i Sandherrad?). Kjøpte i 1822 gården Viulsrød i Borre, Vestfold.
Kilder: Fam.oppl. Borre bygdebok.
223. Kirsti Østensdatter, f. 1783, d. 1822
224. Tor Eriksen Foslien, f. 1760, d. 1839
Gårdbruker i Krødsherad, Buskerud. Solgte halvdelen i kverna i Fossli-elva til grannen for 5 riksdaler i 1802. Gav
skjøte for 400 riksdaler og livøre til sønnen Jakob i 1815.
G.m. nr. 225. Seks barn: Live, f. 1791, d. 1792; nr. 114; nr. 112; Live, f. 1799; Asbjørn, f. 1802; Gunhild, f. 1806.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
225. Ingebjørg Jakobsdatter Skaset, f. 1766, d. 1844
226. Ola Steingrimsen Teige, f. 1773, d. 1846
Fra Sigdal, Buskerud. Gårdbruker på nedre Teige, bruk 2. Ervervet Teige i 1802 for 1200 riksdaler. Bygde om
nesten alle husene. Stilt odelsløsekrav i 1806 på hele 1990 riksdaler. Dette fant motparten for vågsomt. Derfor tok
man til slutt kun 220 r.daler i løsepenger.
G.m. nr. 218 i 1802. Seks barn.
Kilder: Sigdal bygdebok, s. 1053.
227. Margit Bjørnsdatter Teige, f. 1772
Ved overdragelse av Teige i 1802 (se nr. 226) fra hennes bror til henne og mannen ble det sagt: "Døm sto i glaset
og deilte. Han [Truls-broren] sa det: "Deile ske gå etter bekken, så kan du ta." Ho [Margit] tok det nere Teige.
Husa sto nordom skigarden, han Truls fløtte døm ned".
Kilder: Sigdal bygdebok, s. 1053.
230. Kristian Ellevsen Pletan, f. 1765, d. 1843
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. G.m. nr. 231 i 1788. Seks barn.
Kilder: Sigdal bygdebok.
231. Berit Torsteinsdatter Tjernås, f. 1763, d. 1847
232. Reidar Gunnarsen Skredderud, f. 1748, d. 1829
Fra Skredderud under nedre Båsum i Sigdal/Eggedal i Buskerud.
Kilder: Sigdal bygdebok.
233. Barbru Engebretsdatter Sund, f. 1759, d. 1821
234. Knud Olsen Bøe, f. 1772, d. 1864
Gårdbruker i Krødsherad, Buskerud. Fikk skjøte på Bøe av faren i 1795 mot 1199 riksdaler og livøre. Protesterte i
1805 mot den fredlysing "Nore-karene" gjorde kjent om havnegangen i Norefjell. I militærlistene i 1789 nevnt som
liten av vekst, men var da bare 17 år. I 1800 målte han 63 tommer, dvs. ca. 165 cm, som var middels høyde.
G.m. nr. 235. Tremenninger, måtte ha kongens ja til giftemål. 11 barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
235. Sigrid Halvorsdatter Hilde
Fra Flå i Hallingdalen.
236. Knut Larsen Foss, f. 1751, d. 1827
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
237. Kari Olsdatter Glesne, f. ca. 1763, d. 1824
Opprinnelig fra Krødsherad, Buskerud.
238. Anders Ellingsen Skinnes, f. 1743, d. 1789.
Gårdbruker på Skinnes, mellom (Krødsherad). Født på gården Rishovd. Kirkeforstander i 1785. Syv barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
239. Live Olsdatter Nore, f. 1749
240. Ingel Jensen Ramstad, f. 1787, d. 1874
Fra Holter sokn i Nannestad, Akershus. G.m. nr. 241, i 1817. Tre barn.
Kilder: Nannestad bygdebok.
241. Kari Olsdatter Nordby, f. 1789, d. 1882
242. Gulbrand Persen Ånum, f. 1789, d. 1835
Nannestad, Akershus. Opprinnelig fra Eik gård. Kom til Ånum gård. G.m. nr. 243, i 1822.
Kilder: Nannestad bygdebok.
243. Inger Birgitte Christensdatter Låke, f. 1801
244. Thord Pedersen Hellum, f. 1774
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
245. Marte Larsdatter Solum, f. 1772
246. Anders Hansen Bottolfs, f. 1771, d. 1809
Gårdbruker i Modum, Buskerud på Bottolfsbråten.
Kilder: Modum bygdebok.
247. Steffine Gulbrandsdatter, f. 1777
GENERASJON 9:

256. Søren Olsen Hvalstad, f. 1689, d. 24/11-1756


Gårdbruker i Asker, Akershus. Født på Solstad. Skjøte på Hvalstad, 3/11-1721.
2. gang g.m. nr. 257, 27/10-1746.
Kilde: Asker bygdebok.
257. Karen Hansdatter Østenstad, f. 1729, d. 19/4-1800
Vokste opp på Toten, Oppland. Flyttet med fam. til Asker mellom 1740 og 1744. Konfirmert 1744.
I annet ekteskap ble hun i 1759 g.m. Jens Andersen (d. 1774) på Butterud gård i vestre Bærum. Ble boende der til
sin død, hos sin sønns familie (se nr. 128).
Kilder: Kirkebøker Toten og Asker. Skifte i 1764 (etter nr. 514).
258. Søren Kristensen Ringi, f. 1710, d. 1783
Gårdbruker i vestre Bærum, Akershus.
Kilder: Bærum bygdebok.
259. Aaste Kristoffersdatter Holo, f. 1720, d. 1803
260. Erik Hansen, f. 1722, d. 14/5-1749
Bodde i 1748 på øya Oust i vestre Bærum, Akershus. G.m. nr. 261, 22/7-1746.
Kilder: Kirkebok Asker.
261. Dorthe Gulbrandsdatter Bjerkøya, f. 1723, d. 14/5-1773
Fra Asker, Akershus. Konfirmert 1741. G.m. 2. gang Elling Ellingsen, og hadde i 1762 tilhold på plassen Sjøvolden
under Østenstad gård. Senere bosatt på Blakstad i Asker der hun døde.
Kilder: Asker bygdebok, s. 302. Skifte i 1762 (etter nr. 522). Kirkebok Asker.
264. Lars Jonsen Ånnerud, f. 1709, d. 18/8-1795
Asker. G.m. nr. 265, 15/7-1749.
Kilder: Asker bygdebok.
265. Johanne Helene Jonsdatter, f. 1725, d. 1789
266. Johan Holgersen, f. 29/7-1739, d. 31/-1807
Gårdbruker i Asker. G.m. nr. 267, 23/10-1761
Kilder: Asker bygdebok.
267. Anne Marie Hansdatter, f. 1741, d. 16/1-1794
268. Christoffer Larsen Jerpåsen, f. 1748, d. 5/2-1819
Gårdbruker på Jerpåsen gård i Asker, Akershus. Muligens f. 15/12-1748 som sønn av Lars Christensen og
Anna Pedersdatter. I 1779 hadde han opphold på Nadderud i Bærum.
G.m. nr. 269, 24/5-1779.
Kilder: Asker bygdebok. Kirkebok Asker.
269. Marte Syversdatter Tveter, f. 1739, d. 7/6-1808
G.m. 1. gang Hans Nilsen Jerpåsen i 1764.
270. Østen Jonsen Skryset, f. 1746
Gårdbruker i Røyken, Buskerud. G.m. nr. 271 i 1768.
Kilder: Røyken bygdebok.
271. Kirsti Andersdatter Grini, f. 1750
Datter av nr. 1142 og 1143.
272. Peder Nilsen Jonsrud, f. 1749
Fra Vestby, Akershus. Husmann på Jonsrud under Vestby prestegård.
273. Kirsten Jørgensdatter, f. 1748.
280. Jens Larsen Nærsnes, f. ca. 1720, d. 25/3-1788
Vokste opp i Frogn, Akershus. I 1753 mente han at han hadde odelsrett etter faren til Søndre Nærsnes i Røyken.
Han krevde å få innløst eiendommen som ble kjøpt for 450 rd. Arven etter ham var på 530 rdlr.
Kilder: Kirkebok Røyken. Bygdebok Røyken. Røyken historielag 1993. Bygdebok Frogn.
281. Wiborg Nilsdatter, d. 1733, 1/6-1794
Fra Glenne i Frogn, Akershus.
284. Jens Olsen Nærsnes, f. 20/9-1750, d. 1797
Gårdbruker i Røyken, Buskerud. Kalt "Dannemand" (=hedersmann). Overtok Søndre Nærsnes etter faren i 1785
(søsken solgte sine andeler til ham). Det ble gjort en grenseoppgang mot den andre halvpart av bruket, eid av nr.
280.
G.m. nr. 285, i 1780. Flere barn, bl.a. nr. 142 og 159.
Kilder: Røyken bygdebok. Sjømannsstanden i Asker, s. 145. Røyken historielag 1993.
285. Kari Jensdatter Grav, f. 1757, d. 28/2-1843
(Se nr. 141).
286. Ole Ellefsen Østern, f. 1729, d. 31/10-1807
Gårdbruker i Asker, Akershus. Født på Åby gård. I 1748 soldat i 1. Aggershusiske kompani. Eide en tid også Åby.
Gift 3 ganger, 2. gang 13/10-1766 med nr. 287. Flere barn: nr. 143 og 315.
Kilder: Asker bygdebok. Kirkebok Asker.
287. Kari Andersdatter, f. 31/1-1745, d. 19/6-1782
I 1766 opphold på Høen (dit moren hadde giftet seg).
Døde 37 år gammel etter fødsel av tvillinger som også måtte bøte med livet.
296. George Meyer, f. 1754, d. 8/12-1824
Fra Skien, Telemark. Borgerbrev som baker og høker (kjøpmann som handler i smått) i Skien 9/1-1798.
Betalte ekstra vekterskatt av 1 riksdaler i 1804. Med i borgerbevæpningen i 1801.
G.m. nr. 297, 10/6-1796. Oppgitt tre barn i 1801; nr. 148, Anne Lise, f. 1799 og Andreas f. 1800.
Kilder: Folketelling 1801. Skattemanntall for Skien. Kirkebok Skien.
297. Elbjør Nilsdatter, f. 1752, d. 27/1-1822
Fra Sauherad i Telemark.
Kilde: Bygdebok Sauherad.
298. Nils Helgesen, f. 1763
Fra Skien, Telemark. I 1801 bryggebærer, i 1825 vekter.
Kilder: Folketellinger 1801 og 1825.
299. Marthe Olsdatter, f. 1765, d. 4/4-1816
300. Tolv Anund Waldemarsen, f. 1772, d. 24/6-1822
Bosatt i 1801 på søndre Ås, Gjerpen i Telemark. Yrke hammer-smed. I 1825 husmann med jord. Ni barn.
Kilder: Gjerpen bygdebok. Folketelling 1801.
301. Abigael Halvorsdatter, f. 1772
Søster av nr. 302 og datter av nr. 604 og 605.
Kilder: Kirkebok, bygdebok Gjerpen.
(f. 1746, d. 1805) og Anniken Jørgensdatter (f. 1748, d. 1811).
302. John Halvorsen Venstøp, f. 1768, d. 3/12-1825
Fra Gjerpen, Telemark. Født på Lille Foss. Bodde først på Langangen under Fossum gård. Siden før 1800
gårdbruker (leilending) på nordre Venstøp (nr. 36).
G.m. nr. 303, 5/6-1792. 6 barn i 1801.
Kilder: Gjerpen Bygdebok og Slektshistorie (v/Gard Strøm). Gamle Gjerpen bygdebok. Folketelling 1801.
303. Maren Johannesdatter Oterholt, f. 1773, d. 17/4-1847
304. Simen Larsen Koia, f. 1727, d. 1800
G.m. enken på Koia i 1760. Siden bygsler her på livstid. G.m. nr. 305, 25/10-1776, 2. gang.
Kilder: Asker bygdebok.
305. Marie Hansdatter Blakstadeie, f. 1736, d. 1782
306. Aksel Olsen, f. 1751, d. 4/4-1809
Bosatt i Asker, Akershus. I 1781 hadde han opphold på Leangen i Asker. Senere bosatt på Syverstadløkken og
dernest Syverstadeie til sin død.
G.m. nr. 307, 7/10-1781. G. m. 2. gang Eli Eriksdatter.
Kilder: Kirkebok Asker. Folketelling 1801. Sjømannsstanden i Asker, s. 125.
307. Petronelle Olsdatter Syverstadeie, f. 1746, d. 7/6-1792
Kanskje datter av Ole Asbjørnsen Reistad og Birthe Fredriksdatter. I 1762 fosterbarn på Fuglekroken
husmannsplass under Syverstad gård.
G.m. 1. gang Thomas Olsen, 26/12-1771.
Kilde: Kirkebok Asker. Skattemanntall 1762.
308. Peder Pedersen Elnes, f. 16/6-1737
Fra Elnes i Asker, Akershus. G. 16/10-1768 m. nr. 309.
Kilder: Asker bygdebok. Kirkebok Asker.
309. Kari Andersdatter, f. 1742, d. 14/11-1827
I flg. Asker bygdebok datter av nr. 574 og 575, men dette stemmer ikke. Døde av "helsot".
Kilde: Asker bygdebok. Kirkebok Asker. Folketelling 1801.
310. Jens Hansen Bjerkøya, f. 1738, d. 7/6-1795
Fra Asker, Akershus. Overtok søndre/vestre Bjerkøya etter 1762 som "innflytter". I 1765 opphold på Reistad. Ved
siden av gårdsdrift ble det bedrevet fiskeri og sjøfart. Kilde: Asker bygdebok. G.m. 2. gang nr. 311, 20/7-1777.
[Eneste i sognet med dette navn i det aktuelle tidsrom ble f. 9/5-1738 som sønn av Hans Andersen Østenstad (f.
1707, d. 4/4-1773 og Kari Jensdatter. Kilde: Kirkebok. Hans var sønn av Anders Christensen Østenstad (f. 1670, d.
21/5-1740) og Dorthe Olsdatter Berger (d. 1723), hun datter av Ole Larsen Berger (d. 1713) og Anne Thorsdatter
(f. 1636, d. 19/10-1732)].
Kilder: Asker bygdebok. Kirkebok Asker.
311. Annichen Olsdatter Hval, f. 16/8-1743, d. 1818
Faddere var bl.a. farens brødre Hans W. Berg og Halvor W. Vøyen.
Kilder: Kirkebok Asker. Skifte Asker 1774 (etter nr. 623).
312. Ole Michelsen, f. 13/10-1765
Fra Røyken, Buskerud. Født og oppvokst på Rustad gård i Asker. Konfirmert i Asker i 1783. I 1795 bor han på
Kovestad i Lier som broren Lars Michelsen Auke hadde fra 1794 til 1799 (død 1799). Der får han og nr. 313 en
sønn, Christoffer 30/8-1795 (død 1809). I 1797 har han tilhold på Fossum i Røyken. I 1801 er han husmann
på Bøe. Senere er han bosatt på Auke i Røyken.
G.m. nr. 313, 18/6-1795. Gift andre gang høsten 1801 med Gunhild Michelsdatter.
Kilder: Kirkebok Røyken. Folketelling 1801. Bygdebok Asker. Bygdebok Lier.
313. Kari Christoffersdatter Haug, f. 1774, d. 7/4-1799
Kilder: Kirkebok Røyken.
314. Amund Olsen Gjellum, f. 22/7-1764, d. 6/11-1825
Fra Røyken, Buskerud.
G.m. nr. 315, 27/8-1789 i Asker.
Kilder: Kirkebok Asker og Røyken. Folketelling 1801.
315. Marie Olsdatter Østern, f. 11/2-1769
Datter av nr. 286.
316. Peder Larsen, f. 1758
Fra Røyken, Buskerud. Født på Dalebråten. Husmann under Follestad.
317. Else Jonsdatter, f. 1765
320. Olof Nilsson, f. 1738
Fra Skogen, beliggende i Sillerud sogn i Värmland, Sverige.
G.m. nr. 321, 14/2-1763.
Kilder: Kirkebok Sillerud.
321. Britta Nilsdotter, f. 1734
324. Sven Andersson, f. 25/9-1731
Fra Ristakan, beliggende i Långserud sogn i Värmland, Sverige.
Kilder: Kirkebok Långserud.
325. Anna Hansdotter, f. 18/8-1737
326. Anders Olofsson
Fra Sillerud i Värmland, Sverige.
Kilder: Kirkebok Sillerud.
327. Kjersti Andersdotter
328. Jakob Andersen Ragnhildrød, f. 1735, d. 1804
Kom sannsynligvis fra Eidanger, Telemark. Antas å være sønn av Anders Knudsen Lanner og Anne
Nilsdatter. Bodde på plassen Øde-Oklungen under Ragnhildrød i Hedrum. Gårdbruker og skomaker.
G.m. nr. 329, 27/8-1776 i Eidanger kirke.
Kilder: Hedrum bygdebok. Eidangerslekt. Kirkebok Eidanger.
329. Maren Andersdatter, f.1747, d. 1801
330. Lars Iversen Nordalsetret, f. 1738, d. 1811
Gårdbruker i Eidanger, Telemark. G.m. nr. 331. Syv barn. Gift 2. gang.
Kilder: Eidanger bygdebok.
331. Gunhild Eriksdatter Lunde, f. 1740, d. 1792
332. Jakob Mortensen Odberg, f. 1753
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold. Solgte 10 skinn (dvs sin part) i gården i 1800.
G.m. nr. 333, 5/11-1774 i Eidanger. Tre barn. (Gift andre gang 3/12-1802).
Kilder: Hedrum bygdebok.
333. Lisbeth Larsdatter Kiste, f. 1741
Fra Eidanger, Telemark. Muligens f. 1739 som datter av Lars Olsen Kiste og Gjertrud Evensdatter
(datter av Even Simensen Kiste og Gunne Nilsdatter).
Kilder: Kirkebok Eidanger. Folketelling 1801.
334. Ole Ådnesen Rød, f. 1744, d. 1789
Husmann under Rød gård i Siljan, Telemark.
335. Ingeborg Olsdatter, f. ca. 1742, d. 10/12-1810
Mulig datter av Ole Kreppa fra Gjerpen, Telemark.
336. Paul Håkonsen Næss, f. 1720, d. 1801
Gårdbruker i Kjose i Brunlanes, Vestfold. Fikk omkr. 1770 lov til å slå sammen to parter til 16 skinn (1/3 av
gården). G.m. nr. 337. Fire barn oppgitt.
Kilder: Brunlanes bygdebok, s. 487.
337. Anne Amundsdatter Næss
338. Amund Børgesen Kleppane, d. 1759
Gårdbruker i Kjose i Brunlanes, Vestfold. Bodde på bruk 1 av Kleppane gård. Arvesum 96 daler.
Kilder: Brunlanes bygdebok.
339. Kirsti Børgesdatter
340. Knut Amundsen Næss
Sønn av nr. 674. Gårdbruker i Kjose i Brunlanes, Vestfold.
Kilder: Brunlanes bygdebok.
341. Åse Torgersdatter
342. Jens Andersen Bærogg, d. 1791
Gårdbruker i Kjose i Brunlanes, Vestfold. Boet etter ham viste som arv 100 daler. Fem barn.
Kilder: Brunlanes bygdebok.
343. Sissel Sørensdatter, d. 1804
360. Hans Jakobsen Bye, f. 24/6-1729, d. 19/4-1788
Gårdbruker i Vardal, Oppland. Gravskrift på sølvtavle etter ham: "Vandringsmand: / Du verdens pilegrim / Men
evighedens bestemte borger. / Stans her ved denne grav! / Sku, tenk, føl og bliv vis. / Les din egen tilkommende
skjebne. / Av disse forkrænkelighets levninger. / Som hviler her av Hans Jakobsen Bye / som blev født på
Dalborgen 1729 den 24/6, døde på Bye 1788 19/4 / Lesere! / Dommen for dig er også din. / Du skal dø! / Skynd dig
derfor at lære den viktige kunst at dø vel. / Giv akt på religionens røst. / Den taler himmelsk visdom til dig. / Følg
religionens veiledning. / Den viser dig veien til himlen. / Da skal ditt liv bli til velsignelse. / Din død skal bli trøst
og håb. / Evige saligheter skal krone dine glade forventninger."
Kilder: Foto av gravskrift. Vardal bygdebok.
361. Siri Jakobsdatter Bye, f. 1736
362. Ole Hansen Grette, f. ca. 1745
Fra Hov kirkegrend i Søndre Land, Oppland. Ved telling i 1782 bodde 18 personer på Grette gård, og det var
underlagt 2 husmannsplasser. Av dyr var det 2 hester, 12 storfe, 10 sauer, 10 geiter og 2 svin. I 1801 er han oppgitt
som gårdbeboer og "2. forligelses comissair".
Kilder: Land bygdebok. Folketelling 1801. Internett: Døpte Søndre og Nordre Land (fra kirkebok).
363. Anne Pedersdatter, f. ca. 1749
364. Ole Hansen Thiis, f. 1743, d. 1812
Fra Vardal, Oppland. Døpt 20/3-1743 i Bråstad, Føllingstad. Konfirmert 20/4-1760. I 1775 bosatt på Glestadeie. I
1801 bosatt på Mustad og gikk i "dagleie".
G.m. nr. 365, 19/4-1770. 4 barn.
Kilder: Kirkebok Vardal. Folketelling 1801.
365. Kari Andersdatter, f. 1745, d. 1808
366. Niels Pedersen Føllingstadeie, f. 1741
Fra Vardal, Oppland. Sanns. født på Mustad. Husmann med jord. I 1801 også oppgitt som bøkker (tilvirker av
tønner og fat). G.m. nr. 367 i 1767.
Kilder: Gjøvik og Toten slektshistorielag (kirkebok Vardal).
367. Kari Pedersdatter, f. 1744
368. Tosten Iversen Aalrust, f. 1735, d. ca. 1792
Født på Søre Nedre Aalrust i Hemsedal, Buskerud.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
369. Gunhild Knutsdatter Sevre, f. 1740, d. 1805
372. Thor Olsen Gislerud, f. 1749, d. 1783
Fra Flå, Buskerud. Konfirmert 15/12-1765.
Kilder: Kilder: Leif Kvernhusvik.
373. Margit Kristiansdatter Grimsgård, f. 1750, d. etter 1807
374. Kristian Pedersen Gire, f. 1730, d. 22/10-1816
Født på Grimsgård i Nes. Var visstnok en god bjørnejeger.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
375. Anne Østensdatter Kvie, f. 1737, d. 2/3-1816
Fra Flå i Buskerud.
376. Lars Gundersen Krakstadstøen, f. 1726, d. 1778
Fra Norderhov, Buskerud. Født på Krakstadstøen i Haug, død på Follefoss.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
377. Marte Engebretsdatter, f. 1715, d. 1787
378. Gulbrand Olsen Gåsefet, f. 1720, d. 1756
Fra Norderhov, Buskerud. G.m. nr. 379, 6/3-1743.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
379. Johanne Olsdatter Gåsefet
400. Stian Tellefsen
Fra Østre Moland, Aust-Agder. G.m. nr. 401 i 1750.
401. Åse Torjusdatter
408. Torjus Knudsen Barbu, f. ca. 1742, d. 1807
Fra Aust-Agder. Bodde på strandstedet Barbu. Arbeidsmann og jordløs husmann.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø. Folketelling 1801.
409. Ingeborg Nielsdatter Langsev, f. ca. 1745, d. 21/2-1798
410. Arnt Jonassen Barbu
Fra Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
411. Anne Pedersdatter, f. ca. 1759
412. Jens Andersen Våje, f. 7/5-1726, d. 18/6-1793
Fra Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
413. Gunborg Jørgensdatter (Store Voie), f. 11/5-1739, d. 10/2-1809
414. Peder Clemetsen Nes, f. 12/10-1738, d. 11/11-1801
Fra Aust-Agder. Skipsreder. Gruveeier.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
415. Asborg Andersdatter Moland, f. 1742
Fra Søndeled, Aust-Agder.
424. Georg Friedrich Rode, f. 21/12-1723, d. 1/3-1786
Født i Burg Auf Fehmarm, Tyskland. Kom som ung offiser til Norge. Ble senere major og sjef for Smålenenes
infanteriregiment. Bodde på gården Østgård i Berg, Østfold.
G.m. nr. 425. To barn: Nr. 212; Hans Henrik, f. 1767, d. 1830.
Kilder: Fam.notater. Prüssing (Tyskland).
425. Wilhelmine de Stockfleth, f. 8/1-1732, d. 1/2-1774
426. Christopher Calmeyer, f. 1732, d. 1778
Deleier i Biri Glassverk.
G.m. nr. 427. Seks barn: Helene Margrethe, f. 1764, d. 1829; Henrik, f. 1771, d. 1824; nr. 107;
Johan Mathias, f. 1773, d. 1830; Carl Coch, f. 1774, d. 1808; Christine, f. 1778, d. 1834.
Kilder: Fam.notater.
427. Maria Magdalene Dajon, f. 1740, d. 1803
428. Jens Hoff
429. Agnete Pedersdatter
430. Johan Jørgen Broch, f. 1712, d. 1792
Sokneprest i Biri. Gift 2 ganger, til sammen 22 barn!
Kilder: Fm.notater.
431. Susanne Boldeus
432. Valdemar Vilhem Bang, f. 1710, d. 1756
Sorenskriver i Telemark.
Kilder: Fam.notater.
433. Margrethe Elisabeth Schweder
434. Gert Geelmuyden, f. 7/2-1704, d. 24/7-1764
Student 1723. Cand. theol. 1728. Huslærer på Dønnes i Nesna til han i 1733 ble kapellan i Leikanger, Hordaland.
Sokneprest her 1750-1764. G.m. nr. 435, 22/10-1738. Seks barn.
Kilder: Internett-kilder om Geelmuyden.
435. Barbara Marie Leganger, f. 1715, d. 3/3-1801
436. Johan Rendtler, f. 1755, d. 25/5-1820
Han var rikt utstyrt fra naturens side. Arvet en formue. Som trelasthandler og skipsreder slo han seg opp i Kragerø.
Han var vel ansett og førte et selskapelig liv. Var overformynder, fattigforstander og forstander for flere legat.
Til alminnelig forferdelse for byen og dens borgere ble han i 1816 anklaget for å ha trykket falske riksdaler-sedler.
Rettsaken tok lang tid, og byens beste borgere gjestet hans hus i glade og festlige selskaper med rikelig med mat og
drikke. Det var kortspill med ganske store innsatser. Da han skjønte at han ville bli dømt, rømte han og sønnen
Laars (el. Lauritz) av 2. ekteskap til Nederland. De ble imidlertid oppsporet, hentet og dømt av Høyesterett
25/6-1817 til livsvarig slaveri på Akershus festning. Motivet for forbrytelsen (der de falske sedlene skal ha hatt en
annen størrelse enn de ekte) var at han i forbindelse med Napoleonskrigen mistet flere skip og tapte andeler i
trelasthandelen med England og Nederland. Sønnen ble senere benådet og utvist til Australia. Hans eldste sønn,
Andreas (nr. 218), søkte om benådning for faren eller i det minste mildere straff ved "å få beholde sin ære og
hensettes i fengsel på Munkholmen på egen bekostning". Dette ble avslått av regjeringen. Johan Rendtler døde på
Akershus. G.m. nr. 437. To barn: Nr. 218; Maren Cathrine, f. 1790. To barn i 2. ekteskap.
Kilder: Fam.notater.
437. Anne Anker, f. 1752
438. Andreas Stokke, f. ca. 1748
Kjøpmann i Kristiansand, Vest-Agder.
Kilder: Folketelling 1801
439. Anne R. Rentler, f. ca. 1749
440. Anders Helgesen Gudmundsrud, f. 1740, d. 1796
Gårdbruker i Ål, Buskerud.
Kilder: Nye Ål bygdebok.
441. Dorothe Syversdatter Kleiven, f. 1742, d. 1815.
448. Erik Torsen, f. 1726
Fra Krødsherad, Buskerud.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
450. Jakob Asbjørnsen Skaset, f. 1740, d. 1827
Gårdbruker. Fra Båsumeie i Sigdal/Eggedal, Buskerud. Makeskiftet Ertesprang gård i 1777. G.m. nr.451.
Kilder: Sigdal bygdebok.
451. Gunhild Bjørnsdatter Åsand, f. 1741, d. 1817
452. Steingrim Narvesen Kroken, f. 1738, d. 1785
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. Fra Berg gård. Kjøpte Kroken gård i 1761mot utløsing av en Ola Øverby
med 300 riksdaler og 100 riksdaler i odelsløsing, samt "føllaug" til selgeren og hustru (svigerforeldrene). Stevnet av
naboen for å ha hogd innpå skogen. I 1784 stevnet av Asle Bjørnsen Vad for gjeld, av Anders Olsen Vad for
overfall og av kjøpmann Anders Borgen i Drammen for gjeld på 121 riksdaler. Hadde dog penger. I vårknipen i
1784 dro han helt til Lier etter et lass høy som kostet nesten 6 riksdaler. Ved skiftet i 1785 var det auksjon på
gården. Høyeste bud var 1211 r.daler, men ble ikke godtatt. I 1788 ble gården, inkl. Botnerud, imidlertid solgt for
1700 r.daler.
G.m. nr. 453. Gravlagt samtidig. Seks barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
453. Kjersti Olsdatter Kroken, f. 1737, d. 1785
454. Bjørn Narvesen Teige, f. 1743, d. 1799
Sønn av nr. 904 og 905. Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. En eldre bror, Jon, var i 1756 tiltenkt å arve Teige
(nedre) gård, men i 1766 fikk Bjørn skjøte for 800 riksdaler. Jon protesterte kraftig, Bjørn var ikke myndig. I 1773
forsøkte Jon og en annen bror, Steingrim (nr. 452), å løse ut Bjørn. De besinnet seg dog da Bjørn i så fall ville bli
en "buslitt mann" og gav ham i stedet et skjøte for nye 700 r.daler.
G.m. nr. 455, i 1770. Fire barn. Eldste sønn, Narve, var dømt til slaveri i 1814. Gift 2. gang.
Kilder: Sigdal bygdebok.
455. Tora Trulsdatter Grenseie, f. ca. 1751, d. 1781
460. Ellev Nilsen Nerdalen, f. ca. 1724, d. 1800
Fra Sigdal/Eggedal, Buskerud.
Kilder: Sigdal bygdebok.
461. Guri Pedersdatter, f. ca. 1725, d. 1781
462. Torstein Aslesen Tjernås, f. ca. 1724, d. 1802
Fra Sigdal/Eggedal, Buskerud. Kjøpte Tjernås i 1757 for 240 riksdaler. Odelskrav i 1768, 55 r.daler i løsepenger.
Måtte låne 130 r.daler. G.m. nr. 463, i 1752. Fire barn. Skiftet med dem i 1789. Siden føllaugsfolk.
Kilder: Sigdal bygdebok.
463. Åse Larsdatter, f. ca. 1724, d. 1810
464. Gunnar Larsen Blekaberg, f. ca. 1723, d. 1803
Fra Kopseng i Sigdal/Eggedal, Buskerud. Gårdbruker, hadde nedre Båsum. G.m. nr. 465, i 1748. Fem barn.
Kilder: Sigdal bygdebok.
465. Marte Reidarsdatter Hagavoll, f. ca. 1777, d. 1806
466. Engebret Helgesen Sund, f. 1729
Fra Sigdal/Eggedal, Buskerud. Måtte låne 241 riksdaler av morfaren i 1747, for å løse ut gården Sund. Solgte
halvparten i 1791 for 850 r.daler. G.m. nr.467. Ni barn.
Kilder: Sigdal bygdebok.
467. Marte Olsdatter Veggesrud
468. Olav Knutsen Bøe, f. 25/10-1739, d. 1828.
Født på Gulsvik i Flå, Buskerud. Kjøpte andel i Bøe i 1771 for 250 riksdaler. Eide fra før en part, og mot 360
r.daler fikk han også anslag på den andre halvparten. G.m.nr. 469, i 1765. Seks barn.
Kilder: Flå bygdebok.
469. Berit Eriksdatter Gulsvik, f. 1736, d. 1826
470. Halvard Nubsen Hilde, d. 28/8-1793
Fra Flå, Buskerud. G.m. nr. 471, i ca. 1768.
471. Jørand Olsdatter Hilde, f. 1749, d. ca. 1780
472. Lars Knutsen Foss, f. ca. 1718, d. 1762
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
473. Anne Reidulvsdatter
474. Ola Gulsen Glesne
Fra Krødsherad, Buskerud. Gårdbruker (øvre Glesne el. Gul-garden).
Kilder: Krødsherad bygdebok.
475. Ingebjørg Ellingsdatter Skinnes
476. Elling Trondsen Rishovd
Gårdbruker, Krødsherad. En stor del av buskapen ble drept av lynet sommeren 1751. Fem barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
477. Berte Andersdatter Ringnes
478. Ola Andersen Nore, f. ca. 1719, d. ca. 1757
Krødsherad. Eide jordegods i bl.a. søre Ørpen, i Lesteberg, Sandum m.m. Arvesum 6601 riksdaler. Fem barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
479. Marte Andersdatter Vassendrud
480. Jens Halvorsen Ramstad, f. 1741, d. 1807.
Fra Onsrud i Ullensaker. Bonde på Ramstad i Holter sogn i Nannestad, Akershus. 2. gang g.m. nr. 481, i 1785.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
481. Kari Ingelsdatter Bidsler, f. 1749, d. 1832
Enke fra Homle gård.
482. Ola Larsen Nordby, f. 1747, d. 1806
Bonde i Nannestad, Akershus. Fra østigarn Døli. Kjøpte negarn Nordby for 1200 riksdaler, 20/10-1786.
G.m. nr. 483, i 1773.
Kilder: Nannestad bygdebok.
483. Mari Ingelsdatter Bidsler, f. 1757, d. 1812
Datter av nr. 962.
484. Per Gudbrandsen Eik, f. ca. 1754, d. 1818
Opprinnelig fra Garder i Ullensaker. Kom til nordre Eik i Nannestad, Akershus. G.m. nr. 485, i 1784.
Kilder: Nannestad bygdebok
485. Boel Olsdatter Rud
Fra Ullensaker, Akershus.
486. Christen Gulbrandsen Låke, f. 1767, d. 1829
Nannestad, Akershus. Hadde søndre Låke gård. G.m. nr. 487, i 1791.
Kilder: Nannestad bygdebok
487. Kristine Marie Jensdatter Sørum, f. 1767, d. 1803
Fra østre Sørum i Skedsmo, Akershus.
488. Peder Thorsen Hellum, f. 1745, d. 1808
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok
489. Kari Christensdatter Ruud, f. 1749, d. 1793
492. Hans Knudsen Bottolfs, f. 1730, d. 1813
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok
493. Karen Andersdatter Linderud, f. 1743
GENERASJON 10:

512. Ole Eskildsen Solstad, f. 1660, d. 1732


Gårdbruker i Asker, Akershus. Kom opprinnelig fra Gjerdrum. Stevnet der i 1679 sammen med nr. 2292 for å ha
forsømt å kjøre proviant. Han svarte at hestene hans var sluppet i fjellet i høstseter og han kunne ikke finne de igjen
tidsnok. Flyttet med familien til Asker (Vøyen) omkring 1690. Kjøpte part i Solstad i 1697. G.m. nr. 1065. En sønn.
Kilder: Asker bygdebok. Gjerdrum bygdebok.
513. Kari Madsdatter Solstad, f. 1665, d. 14/4-1748
514. Hans Willumsen Østenstad, f. ca. 1701, d. 18/3-1764
Kom opprinnelig fra østre Toten, Oppland. (I arveoppgjøret fra 19/6-1764 i Asker oppgis det at skifte etter første
kone ble avholdt i Totens prestegjeld).
[Oppgitt å være uekte sønn av nr. 1028 (Kilde: Genealogist Helen S. Ullmann, USA som har utredet og skrevet en
egen artikkel om emnet). Dødsattesten i Asker anfører dog en alder på 65 ½ år, som antyder at han var født høsten
1698? Den eneste Hans W. født på Toten i det aktuelle tidsrom ble døpt 28/2-1701 i Hof kirke. (Alternativ: Født
i en annen kommune?). Farens navn ble da lest opp (nr. 1028). Hadde også en tvillingsøster ved navn Marte. Moren
kan ha dødd allerede i 1705. Hans W. Festad bodde i 1729 på Sukkestad gård, som ble eid av Knoph-fam.].
Hadde etter hvert tilhold på mange gårder (Sukkestad, Li, Faukal) innen et begrenset område på østre Toten. I en
rekke år bosatt særlig på Festad. En gang mellom 1740 og 1744 må fam. ha flyttet til Asker, Akershus. I Totens
bygdebok sies det at avlings-svikten i 1740-42 førte til at mange flyttet til Kongsberg. Kanskje kom han til
Dikemark Jernverk i Asker? Fra 1744 bodde han på Åstad gård (bygselseddel utstedt 2/11-1744 med varighet til
1747). Fikk tilskjøtet Vettre gård 11/11-1748, men flyttet dit fra Åstad først sommeren 1749. Makeskiftet i 1753
Vettre med nr. 572 og fikk da halvparten av store Østenstad gård. Avhendiget 15/3-1763 til eldste sønn. Tok så
livløre. Døde på plassen Hagen under Østenstad. Detaljert skifte.
G.m. 1. gang 27/12-1727 nr. 515 (5 barn, hvorav 4 levde opp).
G.m. Marte Olsdatter 2. gang (4 barn, hvorav 2 levde opp).
Kilder: Helen Ullmann (USA). Kirkebøker Toten og Asker. Skifte Asker 19/6-1764.
Asker bygdebok s. 214, 306 og 335.
515. Berte Knudsdatter Li, f. 1706, d. 6/5-1739
Kilder: Kirkebok Toten. Skifte Toten 1739.
516. Kristen Sørensen Ringi, f. 1671, d. 1734
Gårdbruker i vestre Bærum, Akershus.
Kilder: Bærum bygdebok.
517. Marte Pedersdatter
Mulig datter av Peder Hansen Horni (sønn av Hans Horni og Ingjer Eriksdatter) og Anne Olsdatter (datter av Ole
Nilsen Øverland og Marte Christoffersdatter).
Kilder: Bærum bygdebok. Helen Ullmann (USA).
518. Kristoffer Nilsen Holo, f. 1682, d. 1752
Gårdbruker i vestre Bærum.
Kilder: Bærum bygdebok.
519. Barbra Pedersdatter Stokker
522. Gulbrand Svensen Bjerkøya, f. 1700, d. 4/3-1762
Gårdbruker i Asker, Akershus.
Kilder: Asker bygdebok, s. 302. Skifte Asker 1762.
523. Karen Pedersdatter, d. 1770
528. Jon Pedersen Ånnerud,f. 1765, d. 1756
Gårdbruker i Asker, Akershus. Mulig sønn av Peder Jonsen Fusdal og Sissel Olsdatter.
Kilder: Asker bygdebok.
529. Jøran Pedersdatter, f. 1671, d. 1751
530. Jon Gulbrandsen Hval, f. 1684, d. 1728
Asker, Akershus. G.m. nr. 531, 26/10-1727.
531. Kari Hansdatter, f. 1688, d. 1756
532. Holger Hansen, f. 1703, d. 13/1-1751
Gårdbruker Asker, Akershus
533. Kari Hansdatter, f. 1704, d. 1785
538. Syver Jansen Tveter, f. ca. 1695, d. 9/11-1763
I 1739 opphold på Stabekk i østre Bærum. Døde på Tveter i Asker.
G.m. nr. 539, 11/11-1731.
539. Inger Eriksdatter, f. ca. 1708
540. Jon Knutsen Skryset, f. 1694, d. 1770
Gårdbruker i Røyken, Buskerud. Samme person som nr. 1254. Sannsynligvis sønn av Knut Skryset.
Døde etter lang tids "svakhet".
G.m. nr. 541. Fire barn, hvorav to vokste opp.
Kilder: Asker og Bærums historie, s. 285.
541. Berte Østensdatter Ringi
G.m. 1. gang i 1728 Svein Jakobsen Frogner i Bærum. Tre barn som alle døde i nov./des. 1735 av sykdom. Også
neste barn døde i 1736, 13 uker gammel. Siste barn, Anne Marie, vokste opp. Svein døde i 1739. Ved skiftet 24/2-
1740, er eiendelene deres oppgitt. Det viser at de ikke var storbønder. Av personlige gjenstander var det bl.a. et
sølvbeger og to sølvskjeer med innskriften ØSS MHD, initialene til hennes foreldre. Av møbler (plassert i et rom;
stuen) hadde de langbord, bordstol, krakk, høysete, hjørneskap med to rom og lås (for oppbevaring av penger, men
hun eide ingen kontanter på den tiden), himmelseng med "omheng" (samt to sengekleder og en rye), to slagbenker
(delvis natteleie for tjenestefolkene), malt framskap, "roskap" (hjørneskap), tre sorte kister og krakk ved peisen. Til
benkene eller til bordstolen hørte en benkepute og "to flamske hynder", dvs puter med billedvev på trekket. Det
fantes fire gryter (største var på 35 L), en stekepanne, utstyr til ølbrygging, øltrøys til drikke, steinkrus med lokk, to
brennevinsbuteljer, to sørpebøtter og vann-så for tømming av vannbøtter. Berte fóret og stelte dyrene i fjøset
(bemerkes noe snau fór-beholdning). Kuene het Morgengave (bjellekua), Gyldenstjerne, Drople, Kornett, Gjøros og
Løkkeros. Oksen navn var Baldevin. I tillegg var det kalver, 3 hester, sauer, geiter og griser. Det forelå mange
melkekoller, melketrau og ringebøtter, samt smørkjerne i bryggerhuset. På stabburet stod to hjulrokker, og hun
hadde hekle for bearbeiding av lin. I alt fantes 5 lerretslakener, 4 strielaken og 2 småstrielaken, 3 duker (den fineste
var 5 alen lang og med dobbel bredde for langbordet i stuen) og 6 håndkler. Svein hadde av klær en skinnlue, grå
vadmels-kjol (ytterplagg/frakk), en skinnbukse, en vest av randet verken og en kalemankes brystduk (fint vevet
stoff av ull/geitehår).
G. m. nr. 540, 2. gang, i ca. 1741.
Kilder: Asker og Bærums historie til 1840, s. 285, 330 og 336. Bærum bygdebok.
560. Lars Jensen Haslum, f. 1689, d. 1758
Fra Røyken, Buskerud. Sønn av 2272. Han var bruker på Søndre Nærsnes gård. Sin andel solgte han i 1734, og
frasa seg odelsretten på vegne av sine arvinger. Han flyttet dernest til Frogn i Akershus, der han også kalles Schiøll.
I 1737 kjøper han gården Haslum som han får skjøtet på i 1744. Han ble meget formuende. Arven etter ham i 1758
var på 1422 rdlr.
G.m. nr. 561, 2/7-1713.
Kilder: Kirkebok Røyken. Bygdebok Frogn.
561. Anne Andersdatter
562. Nils Olsen Glenne
Gårdbruker i Frogn, Akershus. Han ble første selveier av Glenne gård. Ved et stort krongodssalg i 1726 fikk han
kongelig skjøte på 205 rdlr. Han satt i rommelige kår. Ved skiftet etter ham i 1748 var det en formue på 334 rdlr.
Kilder: Bygdebok Frogn.
563. Anne Anstensdatter Tomter
568. Ole Hansen Nærsnes, f. 9/7-1716, d. 1785
Gårdbruker i Røyken, Buskerud. Overtok bruksretten på Nærsnes i 1750.
G.m. nr. 569, 4/12-1745.
Kilder: Røyken bygdebok. Kirkebok Røyken.
569. Marte Josvadatter Høvik, f. 1725, d. 1774.
Kilder: Kirkebok Røyken.
570. Jens Pedersen Grav, f. 1723
Gårdbruker i Røyken, Buskerud. Døpt 17/10-1723. G.m. nr. 571, 2/7-1754.
Kilder: Kirkebok Røyken.
571. Anne Andersdatter Grini, f. 1731, d. 1799
Kilder: Kirkebok Røyken (internett).
572. Ellef Eriksen Åby, f. 1703, d. 1760
Gårdbruker i Asker, Akershus. Overtok gården Åby og arvelodd i Drengsrud. Kjøpte i 1753 halvparten av Vettre. I
skiftet 4/10-1760, også oppgitt Undelstad. Verdiene var 3299 riksdaler og 14 skilling, noe som var en betydelig
formue. G.m. nr. 573, 25/9-1727. Fire barn.
Kilder: Asker bygdebok.
573. Maren Willumsdatter Vøyen, f. 1707, d. 30/1-1777
Kilder: Asker bygdebok. Skifte Asker 1751 (etter nr. 1146).
574. Anders Olsen Solstad, f. 1703, d. 25/3-1750
Gårdbruker i Asker, Akershus. Sønn av 1064 og 1065. Bygselseddel på Solstad 28/3-1726. Kjøpte siden andel av
faren. G.m. nr. 619 i 1735. Se nr. 287.
Kilder: Asker bygdebok. Kirkebok Asker.
575. Eli Jørgensdatter Hofstad
Sannsynligvis datter av Jørgen Pedersen Hofstad (eller Høen), som igjen var sønn av nr. 1234 og 1235.
594. Nils Rollevsen Lia, f. 1727
Gårdbruker i Sauherad, Telemark. G.m. nr. 595 i 1762.
Kilder: Sauherad bygdebok, gards- og ættesoge 1, s. 126.
595. Ragnhild Gunnardsdatter Gillarberget, f. 1729.
Kilder: Sauherad bygdebok gårds- og ættesoge 1, s. 226.
600. Waldemar Tollefsen, f. ca. 1741, d. 1792
Husmann på Åshammerplass (Åsjordet) under Ås gård i Gjerpen, Telemark.
Kilder: Gjerpen bygdebok III, s. 549.
601. Marte Maria Hansdatter, f. 1741, d. 1802
Gjerpen, Telemark. Enke i 1801.
604. Halvor Gundersen Langangen, f. 1736
Fra Gjerpen, Telemark. Oppr. fra Holla. Flyttet mye. Bl.a. tilhold på Langangen under Fossum gård. I jobb hos
Løvenskiold-Fossum. Jernverksarbeider i 1782.
G. m. nr. 605, 10/11-1763.
Kilder: Gjerpen Bygdebok og Slektshistorie (v/Gard Strøm).
605. Inger Jørgensdatter Kleven, f. 1742, d. 1800.
606. Johannes Andersen Oterholt, f. ca. 1735, d. 1777
Gjerpen, Telemark.
Kilder: Gjerpen Bygdebok og Slektshistorie (v/Gard Strøm).
607. Anne Halvorsdatter Oterholt, f. 1736
608. Lars Simensen Hauger, f. 1703, d. 30/9-1759
Gårdbruker i Asker, Akershus. Kjøpte vestre Hauger i 1750. G.m. nr. 698 i 1727.
Kilder: Asker bygdebok.
609. Maren Christensdatter
612. Ole Knudsen Østenstad
Bodde på lille Østenstad.
G.m. nr. 613, 19/10-1747
Kilder: Kirkebok Asker.
613. Marte Axelsdatter
616. Peder Larsen Elnes, f. 1700, d. 1772
Gårdbruker i Asker, Akershus. Bygslet først Elnes. Eier i 1725. G.m. nr. 617. Seks barn.
Kilder: Asker bygdebok.
617. Randi Pedersdatter Høen, f. 1697, d. 25/3-1777
622. Ole Willumsen Hval, f. 1720, d. 16/3-1799
Gårdbruker i Asker, Akershus. Sønn av nr. 1146 og 1147. Var først oppsitter på Drengsrud (nevnt 1745 som
Ole W. Vøyen). Skjøte på Hval 16/3-1752. G.m. nr. 623, 31/8-1743. Fem barn.
Kilder: Asker bygdebok. Kirkebok Asker. Skifte Asker 1751 (etter nr. 1146).
623. Marie Jonsdatter, d. 1774
Mulig datter nr. 530 og 531.
624. Michel Larsen Rustad
Fra Asker, Akershus. Oppvokst på Vøyen gård. Overtok Rustad etter farbroren i 1751. Beholder gården
til 1778. Eldste sønn, Lars Michelsen, har gården senest 1789 før den går ut av familiens eie.
Kilder: Bygdebok Asker.
625. Anne Bjørnsdatter Åsaker, f. 1726, d. 14/10-1767
626. Christoffer Jonsen Haug
Fra Røyken, Buskerud.
627. Kirsti Jonsdatter Skryset, f. 1735
Sannsynligvis datter av nr. 540. Bor i 1801 på Fossum i Røyken, der hun er innerste. Hun er da enke.
Kilder: Kirkebok Røyken. Folketelling 1801.
628. Ole Christoffersen Gjellum, f. 1739, d. 1783
Fra Røyken, Buskerud.
G.m. nr. 25/2-1762.
Fra Røyken, Buskerud.
629. Kari Andersdatter Grini, f. 1738
Datter av nr. 1142.
632. Lars Nilsen, f. 1727, d. 1769
Fra Røyken, Buskerud. Husmann på Follestad.
633. Juliana Nilsdatter, f. 1721
Sannsynligsvis datter av Nils Johannessen Follestad og Åse Svendsdatter.
648. Anders Olsson
Fra Långserud sogn i Värmland, Sverige.
G.m. nr. 649, 28/12-1726.
Kilder: Kirkebok Långserud.
649. Lena Johansdatter
650. Hans Eriksson, f. 18/4-1706, d. 9/1-1785
Fra Byn, beliggende i Långserud i Värmland, Sverige.
G.m. nr. 651, 7/11-1736
Kilder: Kirkebok Långserud.
651. Britta Andersdotter, f. 1708, d. 12/11-1778
660. Iver Arnesen Solli, f. 1700, d. 1787.
Gårdbruker i Eidanger, Telemark.
Kilder: Eidanger bygdebok.
661. Mari Michelsdatter Seter
662. Erik Olsen Lunde, f. ca. 1695, d. 1763
Fra Eidanger, Telemark.
Kilder: Eidanger bygdebok.
663. Karen Nilsdatter
664. Morten Jacobsen Odberg, f. 1712, d. 1793
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Hedrum bygdebok.
665. Else Ellefsdatter Bårnes, f. 1717, d. 1710
668. Ådne Olsen Rød, f. ca. 1710, d. 1765
Gårdbruker i Siljan, Telemark. Solgte Rød til greven i Larvik for 150 riksdaler. Han og broren Ole bygslet siden
hver sin part.
669. Ingeborg Olsdatter Guriholt, f. ca. 1706, d. 1765
674. Amund Knutsen Næss
Gårdbruker i Kjose i Brunlanes, Vestfold. Barn, inkl. nr. 337 og 340.
Kilder: Brunlanes bygdebok.
684. Anders Andersen Bærogg, f. 1675, d. 1735.
Gårdbruker i Kjose i Brunlanes, Vestfold. Skiftet viste midler tilsvarende 600 daler. Han hadde lånt bort
småsummer til en hel del bygdefolk. Hans jordeferd på Kristi Himmelfartsdag i 1735 utartet. Mens sogneprest
Humble holdt skriftetalen til altersgjestene, kom likferdsfolket inn kirken. Mange i følget var beruset. Da Humble
ville tilsnakke dem, svarte de med "tommult og usømmelige ord". De ble anmeldt og like før jul fikk Håkon
Omsland, Nils Eikenes og tre fra Bærogg dom på Muskerød stevnestue. Hver måtte bøte 3 lodd sølv for
helligbrøde.
G.m. 1. gang Guri Gulliksdatter og 2. gang Mari Klausdatter. Til sammen nevnt fem barn.
Kilde: Brunlanes bygdebok, s. 478.
720. Jakob Christoffersen Dalborgen, f. 1690, d. 4/8-1775
Gårdbruker i Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
721. Kari Mortensdatter, f. 30/7-1693, d. 1776
722. Jakob Jensen Bye, f. 1708
Gårdbruker i Vardal, Oppland. Storbonde. Kalt "Kongen på Bye". Eide også Myre og Napstad.
Kilder: Vardal bygdebok.
723. Ingeborg Johannesdatter Bjugstad
724. Hans Olsen Grette, f. ca. 1723, d. 1754
Fra Hov i Søndre Land, Oppland. I 1745 opphold på Granumseie.
Kilder: Land bygdebok.
725. Gjertrud Østensdatter Brakar. f. 1728
728. Hans Hansen Thiis, f. 1721, d. 13/3-1784
Fra Vardal, Oppland. Klokker. Sønnen (nr. 364) skal angivelig ha kommet for tidlig i forhold til tidspunktet for
vielsen. Dette ble avstraffet med en årlig bot til et hospital. Godset ble pantsatt under barnas oppvekst.
Konsekvensen var økonomiske problemer.
G.m. nr. 729, i 1742. 4 barn.
Kilder: Vardal bygdebok. Kirkebok Vardal.
729. Marte Hansdatter Føllingstad, f. 1721, d. 1801
736. Iver Tostensen Aalrust, f. 1703, d. 1777
Gårdbruker i Hemsedal, Buskerud. G.m. nr. 737, 8/6-1727.
Kilder: Hemsedals bygdebok.
737. Margit Olsdatter Gulsvik, f. 1700, d. 1777
738. Knut Olsen Sevre, f. 1709, d. 1781
Født på Mælum i Nes, Buskerud. G.m. nr. 739, 26/4-1738.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
739. Guri Thomasdatter Berg, f. 1715, d. 1773
744. Ole Thorsen Gislerud, f. 1712, d. 1800
Gårdbruker i Flå, Buskerud.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
745. Berit Olsdatter Råen, f. 1723
Fra Krødsherad, Buskerud.
746. Kristian Pedersen Grimsgård, f. 1717, d. 8/4-1755
Gårdbruker i Nes, Buskerud.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
747. Margrete Pedersdatter Rud, f. 1723, d. 1766
748. Peder Kristiansen Påverud, f. f. 1697
Gårdbruker i Nes, Buskerud.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
749. Mari Gulbrandsdatter Gislerud, f. 1701
Født på Gislerud i Flå, Buskerud. Datter av nr. 2976 og 2977.
750. Østen Levorsen Kvie, f. 1696, d. 1769
Gårdbruker i Flå, Buskerud.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
751. Jøran Amundsdatter Heie, f. 1703, d. 1777
752. Gunder Larsen Krakstadstøen, f. ca. 1700
Fra Norderhov, Buskerud. Tambur.
G.m. nr. 753, 6/3-1726
Kilder: Leif Kvernhusvik.
753. Barbro Guulsdatter, f. ca. 1700
756. Ole Gulbrandsen Sørgefoss, f. ca. 1690.
Fra Norderhov, Buskerud.
G.m. nr. 757, 15/9-1717
Kilder: Leif Kvernhusvik
757. Maren Trulsdatter Ask, f. ca. 1690
816. Knud Torjusen Barbu, f. ca. 1700, d. 1763
Fra Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
817. Kristi Gundersdatter, f. ca. 1710, d. ca. 1781
824. Anders Jensen Våje, f. 1699, d. 1733
Fra Holt, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
825. Helje Stiansdatter Neskilen, f. 1698
828. Clemet Albretsen Nes, f. 1703, d. 1773
Fra Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
829. Tarjer Halvorsdatter Sletta, f. 1692
830. Anders Håvarsen Moland, f. 1705
Fra Søndeled, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
831. Tora Halvorsdatter Sletta, f. 1706, d. 1785
Datter av nr. 1658 og 1659.
848. Hinrich Rode, f. 21/12-1688, d. 3/4-1747
Født i Barmstedt og død i Burg auf Fehmarm, Tyskland. Var kongelig fiskal og advokat.
G.m. nr. 849, 7/10-1717. Seks barn: Christian Detlev, f. 1718; Garderuth Lucia, f. 1720; nr. 424;
Johan Albert, f. 1725; Maria Eleonora, f. 1728; Eva Hedwig, f. 1730.
Kilder: Fam.notater. Fam. Rode og den norske gren. Prüssing (Tyskland).
849. Maria von Giebeln, f. 1/11-1698, d. 9/2-1765
850. Fredrik de Stockfleth, f. 1701, d. 24/1-1748
Etatsråd og assessor i norsk hoffrett.
G.m. nr. 851. Fire barn. Nr. 425; Thomas Rosing, f. 1742, d. 1808; William W. (Admiral. Adlet); Christopher W.
Kilder: Fam.notater.
851. Anna Catharina Walcker, d. 1745
852. Henrik Henriksen Calmeyer, f. f. 1693, d. 1747
Fra Moss. Trelastgrosserer. Stadskaptein i Christiania. Borgerskap 19/12-1726. Bodde i et hus med en flott hage,
ved nåværende Jernbanetorget i Oslo.
G.m. nr. 853. Ti barn, syv er kjente: Christina; Anna Margarethe, f. 1728; Carl Henrik, f. 1730; nr. 426; Birgitte
Lucie, f. 1733 (g.m. med Just Gude, etterkommere bl.a. maleren Gude og Ivo Caprino); Mathias ("Calmeyers gate"
i Oslo oppkalt etter ham).
Kilder: Fam.notater. Norsk Slektsshistorisk Tidsskrift II, s. 196.
853. Margrethe Coch, f. 1699, d. 1770
Døpt 25/9-1699.
854. Johan Dajon, f. 18/4-1711, d. 21/11-1788
Student fra Slangerup 1729. Huslærer i to år i Christiania hos Anton Müller. Cand. theol. ved univ. i København
7/7-1736. Ble 16/9-1736 sokneprest i Kornerup og Svogerslev, Sømme herred i Roskilde Amt (Danmark).
14/4-1747 tiltrådde han som sokneprest til Hyllested og Rosmus i Århus Stift, hvor han var til sin død.
Kilder: Fam.notater. Internett.
855. Helene Aare

860. Ole Pedersen Broch, f. 1669, d. 1731


Født i Trondheim. I 1695 kapellan i Nærøy. Fra 1703 sogneprest i Vefsn.
Kilder: Fam.notater.
861. Dorthe Resen
862. Hans Jacob Boldeus
Possement-maker. G.m. nr. 863, 19/10-1729.
Kilder: Fam.notater. Norsk genealogisk tidsskrift.
863. Annechen Muus, f. 1706, d. 23/1-1769
864. Hans Christensen Bang, f. 1660, d. 1730
Slottsfogd i Christiania. Fogd i Aker og Follo.
Kilder: Fam.notater.
865. Hedevig
868. Gert Geelmuyden, d. 1716
Mistet kjøpmannsvarer og et kostelig hus ved torvet i Bergen, ved en bybrann 19/5-1702. G.m. nr. 869, i 1703.
Kilder: Notater om Geelmuyden-fam.
869. Johanne Margarethe von der Wida, d. 1705
870. Iver Iversen Leganger, f. 6/11-1680, d. 29/8-1750
Født i Grov i Vik, Sogn og Fjordane. Student 1696. Kapellan i Leikanger, Sogn og Fjordane fra ca. 1704.
Sokneprest der 1718-1750.
Kilder: Internett-opplysninger.
871. Mette Dorothea Bugge, f. 1690, d. 3/5-1766
872. Andreas Rendtler, f. 1719, d. 1785
Født i Tyskland. Emigrerte til Kragerø. Ble kopperslager og kjøpmann. Eide eiendommen Søndre Kalstad.
G.m. nr. 873. To barn: Jørgen, f. 1750, d. 1833; nr. 436.
Kilder: Fam.notater.
873. Karen Thomasdatter
880. Helge Syversen Vangen, f. 1699, d. 1747
Gårdbruker i Ål, Buskerud.
Kilder: Nye Ål bygdebok.
881. Ambjørg Olsdatter Sundre
882. Syver Syversen Kleiven, f. 1717, d. 1792
Gårdbruker i Ål, Buskerud.
Kilder: Nye Ål bygdebok.
883. Kari Olsdatter
896. Tor Torkildsen Noreeie
Krødsherad, Buskerud.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
902. Bjørn Olsen Åsand
Fra Sigdal/Eggedal. Lånte i 1759, 265 riksdaler av broren, Ellev, som var ved "den kongelige livgarde til hest".
Løste ut hver av arvingene i Skår med 100 r.daler. Overdrog Åsand i 1768 til eldste sønn for 400 r.daler og føllaug.
G.m. nr. 903, i 1741. Fire barn.
Kilder: Sigdal bygdebok.
903. Ingebjørg Pedersdatter Jare
904. Narve Jonsen Berg, f. ca. 1698
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. G.m. nr. 905. Flere barn, inkl. 452 og 454.
Kilder: Sigdal bygdebok.
905. Marit Bjørnsdatter
906. Ola Steffensen Kroken, f. ca. 1694, d. 1761
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal i Buskerud. Pantsatte sin del i Kroken i 1721 for 150 riksdaler. I 1734 kjøpte han alt
broren hadde i Kroken, Bergan og Kittilsrud for 200r.daler. Solgte til nr. 452 i i 1761.
G.m. nr. 907. Syv barn, bare to vokste opp.
Kilder: Sigdal bygdebok.
907. Gunhild Eivindsdatter Eikje
924. Asle Ellevsen Grønhovd, f. ca. 1673
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. Løste sine 9 søsken i Grønhovd med 80 riksdaler i 1735 og hadde hele
gården, verdt 2 ½ lispund. G.m. nr. 925. Ni barn.
Kilder: Sigdal bygdebok.
925. Ingebjørg Madsdatter
928. Lars Gunnarsen Kopseng
Fra Sigdal/Eggedal. Kom i 1703 til Blekaberg, østre. En av tolv menn som møtte for almuen ved "kirkesynet" i
1724. Eide 1 setting i Leknes i Flå etter første kona. Var ikke så "pengesterk". I 1743 uttalte prokurator Hering at
han var "uvederheftig", slik at han ikke kunne erstatte skadehogst begått av Blekaberg-karer i Hovsmarka.
G.m. nr. 929, 2. gang. Tre barn.
Kilder: Sigdal bygdebok.
929. Mari Bjørnsdatter Blekaberg
930. Reidar Asbjørnsen Båsum, f. ca. 1694
Fra Sigdal/Eggedal, Buskerud.
Kilder: Sigdal bygdebok.
931. Kari Reidarsdatter Skatvedt
932. Helge Gudbrandsen Sund, f. ca. 1689, d. 1742
Fra Sigdal/Eggedal, Buskerud. Hadde Sund, nordre. G.m. nr. 933, i 1728. Seks barn.
Kilder: Sigdal bygdebok.
933. Ingebjørg Helgesdatter Bøle
934. Ola Rolvsen Veggesrud, f. ca. 1700, d. 1755
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. Veggesrud hadde i 1723 2 hester, 7 kyr og 16 småfe; 16 lass høy og en
plass. Ved skiftet var det 1498 riksdaler til deling, en anseelig sum. G.m. nr. 935, i 1725. Ni barn.
Kilder: Sigdal bygdebok.
935. Kjersti Bjørnsdatter Veggesrud, f. ca. 1703
936. Knut Andersen Gulsvik, f. ca. 1696, d. 1747
Fra Strand i Sigdal. Arvet Nordigarden Gulsvik i Flå etter faren i 1728. Skifte i 1747 med svært detaljert oversikt
over eiendeler (Flå bygdebok, s. 386). G.m. nr. 937, i 1731. 7 barn.
Kilder: Sigdal bygdebok.
937. Sigrid Guttormsdatter Gulsvik, d. 1793
938. Erik Bjørnsen Gulsvik, f. 1695, d. 1778
Gårdbruker i Flå, Buskerud. Hadde Nigarden Gulsvik. Lensmann 1735-1766. Tømmerhandler. Viste skinnet av en
skutt bjørn på tinget i 1751. I 1755 sak mot tjenestejente for unnasluntring. Ved dom i 1756 måtte hun betale bot.
I 1759 bevilling til krohold og gjestgiveri. Skifte i 1766. Løsøre for 1000 riksdaler. G.m. nr. 939, i 1716. 10 barn.
Kilder: Flå bygdebok.
939. Margit Knutsdatter Tolleivsgard, f. 1699, d. 1780
Fra Nes, Buskerud.
942. Ola Tollefsen Hilde, f. 1724, d. 1806
Flå, Buskerud.
943. Sigrid Guttormsdatter Gulsvik, f. 1710, d. 1792
G. m. nr. 936, 1. gang (se nr. 937). G.m. nr. 942, 2. gang.
944. Knut Gulbrandsen Foss, f. ca. 1682, d. 1732
Gårdbruker i Modum, Buskerud. Kom opprinnelig fra Teige i Sigdal/Eggedal.
Kilder: Modum bygdebok.
948. Gul Olsen Glesne, f. ca. 1691, d. 1737
Gårdbruker på Glesne, øvre (Gul-garden) i Krødsherad, Buskerud.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
949. Kjersti Kristensdatter
950. Elling Aslesen Skinnes, f. ca. 1705, d. 1781
Gårdbruker på Skinnes (bruk 1: øvre, søre delen) i Krødsherad, Buskerud. Skifteskjøte fra 1741. Tømmerkjøper.
Lensmann i 1768. I mars 1776 kalte han sammen almuen i Olbergsund. Mot sin "plikt og bedre vitende" som
lensmann, uten påbud fra øvrigheten, bad han bøndene om å fremtvinge en tilståelse fra en mann ved Rødningen
om tyveri av et smiested og en kåpe. Vedkommende som var uskyldig, ble hardt skadet. 22 menn måtte betale
bøter. Elling ble fradømt lensmanns-embedet og ilagt straff på tre måneder i arrest i nærmeste festning.
G.m. nr 951. Åtte barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok, s. 97.
951. Tora Olsdatter Nore, f. ca. 1709, d. 1780
952. Trond Ellingsen Rishovd, f. ca. 1673, d. 1752
Gårdbruker i Krødsherad, Buskerud. Grensedelesak i 1723 med tingbokreferat på 15 sider. I 1726 benevnt "Trond
Rishovd og Redølingenes forening om deres prosesser". Lagrettemann. Stevnet en nabo i 1727 for feil plassert
kvernhus. G.m. nr. 953. Seks barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
953. Live Trulsdatter Slevika, f. ca. 1679, d. 1764
Datter av nr. 3800 og 3801.
954. Anders Engebretsen Ringnes, f. ca. 1696, d. 1766
Velstående gårdbruker i Krødsherad, Buskerud. Stort skifte i 1766. Inkluderte bl.a. sølv, tinn, messing, kopper,
bruksting, våpen, bøker, kjøretøy og redskap, 18 voksne kyr, 3 ungdyr, okse, 2 kalver, 11 geiter, 11 sauer, en
gulblakket hest, fiskeredskap, sengetøy, klær, seterutstyr og sag. Det var òg andeler i øvre Sole verd 1100 riksdaler,
halve Ringnes verd 1500 r.daler, øvre Ve 1500 r.daler, halve søre Sorteberg 350 r.daler m.m. (totalt 6837 r.daler i
løsøre). Etter hans død ble det enda lett i skog og mark etter 2000 r.daler man påstod han hadde gjemt vekk.
G.m. nr. 955. Åtte barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
955. Kjersti Narvesdatter Kopseng, f. ca. 1694, d. 1731
956. Anders Engebretsen Ringnes, se nr. 954
957. Kjersti Narvesdatter Kopseng, se nr. 955
958. Eivind Olsen Vassendrud
Gårdbruker i Krødsherad, Buskerud. Relativt stort skifte i 1758 med adskillig jordegods, brutto 4850 riksdaler.
G.m. nr. 959. Fem barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
959. Live Steinarsdatter Olberg
960. Halvor Tomesen Onsrud
Fra Ullensaker, Akershus. Bonde på oppistua Onsrud.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
961. Berte Nilsdatter Brauter (el. Brøter)
Fra Skedsmo, Akershus.
962. Ingel Trulsen Kjos
Fra vestigarn Kjos i Ullensaker, Akershus. Kom til Bidsler gård i Nannestad.
G.m. nr. 963, i 1739. Flere barn, inkl. nr. 481 og 483.
Kilder: Ullensaker og Nannestad bygdebøker.
963. Ingeborg Gunnersdatter Bidsler, f. 1718, d. 1761
964. Lars Kristoffersen Døli, f. ca. 1705, d. 1773
Nannestad, Akershus. Opprinnelig fra nordstun Grani. Kom til østigarn Døli. 2. gang g.m. nr. 965, i 1741.
Kilder: Nannestad bygdebok.
965. Ragnhild Embretsdatter, f. 1711, d. 1769
Fra Vestby, Akershus.
970. Ole Nilsen Rud, f. 1711
Fra Løken gård (Holter sokn i Nannestad). Kom til Rud i Hovin i Ullensaker, Akershus.
Kilder: Ullensaker og Nannestad bygdebøker.
971. Inger Jakobsdatter Elton, f. 1709
Fra Nannestad, Akershus.
972. Gulbrand Engebretsen Låke, f. 1717, d. 1773
Fra Vestby, Akershus. Kjøpte søndre Låke i 1763 for 1800 riksdaler. Lensmann. Formuende. Detaljert skifte i
aug. 1774. Arv for over 4044 riksdaler. G.m. nr. 973, i 1748.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
973. Inger Olsdatter Nordby, f. 1729, d. 1796
974. Jens Christophersen Sørum, f. 1727, d. 1810
Hadde østre Sørum gård i Skedsmo, Akershus. Lensmann.
Kilder: Skedsmo bygdebok.
975. Berthe Hansdatter, f. 1740, d. 1829
976. Thor Evensen Hellum, f. 1707, d. 1780
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
977. Anne Pedersdatter Disen
984. Knut Snoterud
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
986. Anders Torgersen Linderud, f. 1707, d. 1791
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
987. Boel Reidarsdatter Jokstad
Fra Sigdal/Eggedal, Buskerud
GENERASJON 11:

1024. Eskild Kråkvål, f. ca. 1612, d. før 1666


Gårdbruker fra Gjerdrum, Akershus. Kalt «Askil» i Gjerdrum, Eskild «Sørensen» i noen kilder og «Eskild Toresen
Vøyen» i Asker bygdebok. Han tok over bygselen til Nordgarn Kråkvål omkring 1650 etter Torer (bruker 1629-
1650). Det er usikkert om det var slektskapsrelasjon. Lagrettemann til høsten 1663. I prestemanntallet fra 1665
oppgis han med sønnenes navn og alder.
Det er utført DNA-analyser (gjennom "the Genographic project") på en paternell linje som må gå via ham. Y-
kromosomet nedarves kun fra far. Ved å kartlegge det kan man tegne et ekstremt familietre for mannlige aner som
viser grovt sett vandringsruter menn må ha tatt siden det moderne mennesket forlot Afrika. Nymutasjoner hos
enkeltindivider gjennom tidene er gitt koder (kalt markører). Utgangspunktet er en mann som en antar levde i
Afrika for mellom 31.000 og 79.000 år siden (= ca. 2000 generasjoner før Eskild), gitt koden M168. Han ble
stamfar på farssiden til alle mennesker som lever utenfor Afrika. Derfra migrerte etterkommere til Midt-Østen hvor
M89 holdt til for ca. 45.000 år siden. Dernest gikk veien inn i Iran eller Sentral-Asia hvor M9 dukker opp for ca.
40.000 år siden. Det neste steget var M45 som overlevde på de iskalde steppene i sentral-Asia eller sørlige Sibir for
35-40.000 år siden. M173 vandret vestover inn i Europa for ca. 35.000 år siden, i det tidsrommet da det moderne
mennesket gjorde sitt inntog her på bekostning av neanderthal-mennesket. M17 (haplogruppe R1a) opptrer først på
gressteppene i Ukraina eller sørlige Russland for omkring 10.000 år tilbake. For 5000 år siden, ved innledningen til
bronsealderen, startet en omfattende innvandring til Europa, med spredning av de indoeuropeiske språk. Denne
markør forekommer hos ca. 40% av menn fra det østlige Europa til Sibir og videre inn i sentral-Asia. I Norge er ca.
22% bærere av R1a. Til denne linjen hører Eskild (gitt at oppgitte fedre bakover også er de biologiske) og gjennom
ham også alle hans mannlige etterkommere i dag.
G.m. nr. 1025. Barn: Christopher f. ca. 1657, gift og bosatt på Grodalen i Røyken i 1712; Povel f. ca. 1659, d. før
1712, g.m. Ambiør Olsdatter; nr. 512; Maren d. før 1712, g.m. Jacob Olsen Bondi i Asker; Eli g.m. Jens Hansen
Hanevold i Asker.
Kilder: Asker bygdebok. Rogers slektsforskning. Gjerdrum bygdebok. The Genographic project.
1025. Ingeborg Hansdatter Fjeldstad, d. 1712
Gift 2 ganger.
Fra Gjerdrum. I 1950-årene var det slektsstevne i Asker for etterkommere etter henne. Sannsynligvis feilaktig kalt
Ingeborg Christophersdatter i skiftet fra 1712.
Kilder: Gjerdrum, Asker bygdebok.
1026. Mads Olsen Solstad, f. ca. 1642, d. 1690
Gårdbruker i Asker, Akershus. Skjøte på 10 lispund salt i Solstad, 6/12-1685. Kirkeverge. G.m. nr. 2131. To barn.
Kilder: Asker bygdebok.
1027. Maren Bottolfsdatter
1028. Wilhelm Friderich Knoph (?), f. ca. 1676, d. 1716
Han kan ha blitt oppkalt etter farfarens gode venn, Wilhelm Mechlenbourg, som døde omtrent samtidig med at han ble
født. Frederik er kjent brukt tidligere i Knoph-familien.
Virket som offiser. Premiere-løytnant fra 10/10-1699 i Totens kompani i Ove Winds
Opplandske nasjonale infanteriregiment. Ble kaptein 7/5-1701 for et av regimentets reserve-kompanier.
Dernest fra 10/6-1707 sjef for Totens linje-kompani. Fra 22/8-1711 major. Kjøpte Sukkestad gård og en del andre gårder
av oberst Wind 20/7-1707 for 2870 r.daler. I 1711 betalte han skoskatt for 20 personer, samt skatt for bl.a. parykk og
kjørevogn. I overhoffretten (rikets høyeste rettsinstans) ble han dømt til å betale saksutgifter på 30 r.dlr. til fogden Nernst
etter strid om odelsretten til en gård (Møllerhaugen).
Med nr. 1029 fikk han nr. 514 utenom ekteskap. Med Sophie von Hadelen en samtidig uekte sønn Philip Wilhelm
Knoph. G.m. Elisabeth Sophie Reichwein, 7 barn.
Det er overveiende sannsynlig at nr. 514 på Østenstad i Asker er den samme Hans som har nr. 1028 som oppgitt
barnefar. Da dette ikke kan bevises helt entydig føres de videre anelinjer for1028 her:
Kilder: Div. oppgitte kilder. Knoph-slekten i Norge. "Kongen på Strømsøe".
I) 2056; Daniel Knoph, 12/10-1648, d. 2/5-1703.
Født i København, Danmark. Skipsmålings-direktør. Døde i Strømsø (Drammen), Buskerud.
Flere barn; Elisabeth, Berte Marie, kaptein Daniel K., kontreadmiral (schoutbynacht) Hans K.
2057; Maren Hansdatter, d. 1720
Fra Strømsø, Buskerud. Muligens datter av Hans Halvorsen (d. 1679) og Birgitte Jacobsdatter.
II) 4112; Daniel Knoph, f. 26/12-1614, d. 6/5-1687
Også kalt Daniel Danielsen Knoff. Født i Roskilde, Danmark. Oppga studier, ble handelsmann og bosatte
seg i København. Beskikket i 1649 til toller i Drammen. I 1654 ble han tollforvalter og direktør for
skipsmålingen, samt 1661 generaltollforvalter og tiendeforvalter sonnafjells. Bosatte seg i Strømsø
(Drammen) i Norge. I hans tid ble Tollboden gjenoppreist. Var formuende. Drev stor trelasthandel på
Holland. Ble regnet som en av landets rikeste. Bidrog til at Strømsø kirke ble bygget 1664-67. Skaffet
Strømsø kjøpstadsrett under navn av Drammen. I 1670-årene kalles han overtollinspektør. Fikk senere
tittel av kommersråd. Amtmann i Romsdalen i 1680, i 1681 i Lister og Kristiansand og i 1684 i
Stavanger. Døde i Strømsø. Hadde da satt seg i stor gjeld på over 18000 riksdaler. Begravet i krypten i
Strømsø kirke.
Våpen: I rødt en sølv venstre-skråbjelke belagt med røde roser.
Kilder: Dansk biografisk leksikon. "Kongen på Strømsøe" (Drammen historielag).
4113; Elisabeth Wern, f. 4/8-1617, d. 8/10-1669.
Født i Wesel i Gelderen, Nederland. Hadde alkohol-problemer. Druknet, sammen med sønnen Nicolai
under et forlis i ytre Oslofjord (Båhuslen), etter å ha vært i sin datters begravelse i København.
III) 8224; Daniel Knoph, f. 8/3-1571, d. 6/2-1625
Født i København, Danmark. Var lektor i teologi. Sogneprest og domprost i Roskilde.
8225; Anne Christopherdatter, f. 1590, d. 7/11-1628
8226: Nicolai Wern
Også kalt Nicolai Veren. Kom fra Nederland. På grunn av krigshandlinger bosatte han seg som
handelsmann i København.
8227. Maria Katharina Westoff
IV) 16448; Christopher Knoph, f. ca. 1540, d. 17/11-1611
Født i Friedland, Prøyssen. Gikk på skole i Königsberg. Studerte 1557 i
Wittenberg. Kom til Danmark. I 1560 hoff-predikant hos enkedronning
Dorothea på Koldinghus. Fra 1566 hoff-predikant hos kong Frederik II.
Utnevnt i 1568 til feltprest hos general Daniel Rantzau (nr. 8224 oppkalt etter
ham) og fulgte med i den nordiske syvårs-krig. Fra 1572 oppholdt han seg igjen
ved det kongelige hoff. Viet kongen til Sophie av Meklenborg. Hadde stor
gunst hos kong Frederik II. Hadde bl.a. innflytelse i de teologiske stridigheter som
opptok samtiden. Fikk Frederik II til å avvise utenlandske forsøk på å innføre
"konkordie-formelen" i Danmark. Forfattet og utga i 1586 en tysk forklaring til
Davids salmer. Tjente kongen på hans dødsleie i 1588 i Antvorskov. En kort tid hoff-predikant hos
Christian IV. Fra 1592 hadde han kantor-embedet i Domkapitlet i Roskilde domkirke. Døde der.
Kilder: Dansk biografisk leksikon.
16449; Barbara Paludan, f. 1549, d. 1598
Fra Lübeck i Schleswig-Holstein i Tyskland.
V) 32896; Hieronymus Knoph
Fra Friedland, Prøyssen.
Muligens sønn av Andreas Knopken (Chnophenius), f. ca. 1480 i Ciskin, d. 1522, venn av Martin Luther
og første evangeliske superintendent i Riga.
32898; Johannes (Hans) Paludan, f. 1497, d. etter 1561
Også kalt Johan van den Broeck (senere latinifisert etternavn til Paludan). Født i Gent i Oost-Flanderen i
Belgia. Livlege hos enkedronning Dorothea. Døde i Lübeck, Tyskland.
32899; Barbara van der Rhone
Fra Nederland.
1029. Mari Ellensdatter Bjørnerumpen (?), f. ca. 1673, d. 1705 (?)
Fra en husmannsplass. I 1701 anklaget for "for lætt færdighed synd med Capit. Knopf" som antyder sterkt at hun var
mor til nr. 514.
Kilder: Kirkebok Toten.
1030. Knud Hansen Li, f. 1663, d. 28/1-1759
Fra østre Toten, Oppland. Kjøpte Li gård av sin far 24/8-1692 for 175 r.dlr. (skjøte på Toten museum). Solgt til Nils
Hoel 21/11-1709. Kom senere tilbake til Li. Betalte i 1711 skopenger (skatt) for 11 personer. Stevnet i 1714 i en
odelssak. Blant etterkommerne var Bjørnstjerne Bjørnson.
Kilder: H. Ullmann (kirkebok, folketelling 1666 og skjøte Toten).
1031. Karen Larsdatter, f. ca. 1669, d. 28/1-1759
1032. Søren Østensen Ringi, f. 1627, d. 1696.
Gårdbruker i vestre Bærum, Akershus. Kom fra Sander i Maridalen i Aker. Oppført som yngste sønn i skiftet etter
moren 29/3-1659. Blir nevnt i skiftet etter broren Even Østensen på Sander i Maridalen i Aker 10/4-1686 på de
umyndige barnas vegne deres "Fader Broder Søren Ringie i Vestre Bærum". Oppført som bruker på Ringi i Vestre
Bærum i prestemanntallet i 1664: "Søffren Østensøn, 34 Aar". Bygdelensmann omkr. 1670. Døde på våren, "ved
Pindsedagstiden" før 1697 da det ble holdt skifte på Ringi.
Kilder: Skifteprotokoll, 1656-1670, s. 18b-19a og Skiftekort: Aker sorenskriveri, 1656-1820, s. 4673. Bærum
bygdebok.
1033. Kirsti Johannesdatter Hauger
1036. Nils Reiersen Holo, f. 1659, d. 1733
Gårdbruker i vestre Bærum, Akershus.
Kilder: Bærum bygdebok.
1037. Gunhild Kristoffersdatter, d. 1718
Mulig datter av Christoffer og Karen Gulliksdatter Rud. Kilde: H. Ullmann
1038. Peder Christoffersen Stokker, d. 6/1-1727
Gårdbruker i Asker, Akershus. Oppsitter. Innflytter fra Røyken. En av 6 underskrivere pen klage som bønder i
Aker, Bærum og Asker sendte kongen i 1691 om for høy skatt.
Kilder: Asker bygdebok. Rogers slektsforskning.
1039. Aasle Pedersdatter Stokker, f. 1645, d. 1718
1044. Sven Brynhildsen Bjerkøya, d. 1719
Fra Asker, Akershus. I 1716 da svenskene angrep Norge, tok en skiløperpatrulje fra ham en hest og en børse.
Sønnen (nr. 522) søkte i 1721 om erstatning for dette.
Kilder: Asker bygdebok. Bjerkøya og Grønlia i Asker.
1045. Helvig Gulbrandsdatter
1082. Østen Sørensen Ringi, f. omkr. 1670, d. 1735
Gårdbruker i vestre Bærum, Akershus. Sønn av nr. 1032 og 1033.
Kilder: Bærum bygdebok.
1083. Mari Helgesdatter, d. 1730
Arvesum etter henne var 153 riksdaler.
1124. Ole Nilsen Glenne
Gårdbruker i Frogn, Akershus. Brukte gården Glenne frem til ca. 1720.
Kilder: Bygdebok Frogn.
1126. Ansten Håkensen Tomter, d. 1718
Gårdbruker i Frogn, Akershus. Hadde øvre Tomter gård.
1127. Ingeborg Syversdatter
1136. Hans Jensen Nærsnes, f. 1682, d. 1729
Gårdbruker i Røyken, Buskerud. G.m. nr. 1137, 16/12-1714.
Kilder: Røyken bygdebok.
1137. Karen Michelsdatter, f. 1691, d. 1735
1138. Josva Josvassen Høvik, f. 1692, d. 1766
Gårdbruker i Røyken, Buskerud. G.m. nr. 1139, 2/1-1718.
Kilder: Kirkebok Røyken. Sjømannsstanden i Asker, s. 144.
1139. Maria Gabrielsdatter Høvik, f. 1695, d. 13/6-1755.
1140. Peder Engebretsen Blæstad, f. ca. 1682, d. 1755
Gårdbruker i Røyken, Buskerud. Kom fra Vang i Hedmark. Flyttet først til Bragernes (Drammen). Fikk kontrakt
som snekker av Sivert Hansen Heggum og Jens Rasmussen [Søndergaard] til å bruke, bygge hus og bebo plassen
Skrapen som var et engestykke under gården Søndre Heggum i Røyken. Han skulle betale 5 riksdaler de første tre
årene og senere 7 riksdaler. Datert Søndre Heggum 6/4-1737. G.m. nr. 1141, 27/12-1716.
Kilder: Skifte Røyken (internett).
1141. Kari Pedersdatter Sålerud, f. ca. 1682, d. 1740
1142. Anders Olsen Grini, f. 1704, d. 1786
Gårdbruker i Røyken, Buskerud. G.m. nr. 1143, 17/10-1728.
Flere barn, bl.a. nr. 271, 571 og 629.
Kilder: Kirkebok Røyken (internett).
1143. Anne Jørgensdatter Grini, f. 1710, d. 1799
1144. Erik Ellefsen Åby, f. 1668, d. 3/2-1742
Gårdbruker i Asker, Akershus. Fikk skjøte på Åby, 18/10-1698, fra Anna Krefting på Bærums Verk. Prisen var 230
riksdaler. Levde lenge som enkemann. Ervervet i 1719 en tredjedel av Drengsrud.
G.m. nr. 1145. Kun en sønn, som arvet alt.
Kilder: Asker bygdebok.
1145. Karen Nilsdatter Bleiker, d. 1704
1146. Willum Halvorsen Vøyen, f. 1676, d. 18/10-1751
Gårdbruker i Asker, Akershus. Født i Gjerdrum. Fikk skjøte av faren på fjerdeparten av Vøyen for 40 riksdaler,
17/3-1712. De fleste hus på gården var da "meget forfaldne og bedervede". Skifte 9/12-1751.
G.m. nr. 1147. Syv barn: Nr. 573 og 622, Tore, Halvor, Hans, Anne og Rønnov.
Kilder: Asker bygdebok. Skifte Asker 9/12-1751.
1147. Ulvhild (el. Ulriche) Eriksdatter Hanevold, f. 1678, d. 24/9-1741
1188. Rollev Nilsen Vegheim, f. 1702, d. 1752
Fra Sauherad, Telemark. Kjøpte Østigard Søndre Vegheim i 1726 for 150 daler. Oppgitt som sønn av Nils
Torsteinsen Håtveit (opprinnelig fra Lindheim) i Sauherad og Margit Olsdatter Sud-Hem, men bekreftes ikke.
Kilder: Sauherad bygdebok, gards- og ættesoge 3, s. 456-457.
1189. Albjørg Torjusdatter Børte, f. 1708 d. 1778.
Fra Bø i Telemark.
1190. Gunnar Sigurdsen Gillarberget, f. 1695
Husmann på Gillarberget (kalt Runningen fra 1751) under Ryntveit. Avgiften var 6 ort i året.
Kilder: Sauherad bygdebok gårds- og ættesoge 1, s. 226.
1191. Åste Rollevsdatter, f. ca. 1702
Fra Heddal.
1208. Gunder Andersen Gulset, f. ca. 1705, d. 1770
Opprinnelig fra Holla i Telemark. Bodde på farsgården 1735-41. Kjøpte i 1744 østre Omdal i Solum. Solgte denne
parten og flyttet tilbake til Holla. Bodde der i en periode på Romnes, I 1758 kom de til Gjerpen Lille
(Lagmannsgården). I 1762 bodde fam. på Gulset i Gjerpen der han var leilending. Døde på nordre Bø.
G.m. nr. 1209, 24/7-1735. 13 barn.
Kilder: Gjerpen Bygdebok og Slektshistorie (v/Gard Strøm).
1209. Karen Halvorsdatter, f. ca. 1707, d. 18/1-1784
Fra Bratsbergkleven. Bodde i 1735 på Sagbruket i Holla (Ulefoss), Telemark.
Kilder: Gjerpen Bygdebok og Slektshistorie (v/Gard Strøm).
1210. Jørgen Hansen Kleven, f. 1704, d. 1760
Fra Gjerpen, Telemark.
Kilder: Gjerpen Bygdebok og Slektshistorie (v/Gard Strøm).
1211. Abigael Sørensdatter Grini, f. 1707, d. 1768
1212. Anders Torsen Sætret
Fra Gjerpen. Gårdbruker (leilending).
Kilder: Gjerpen bygdebok.
1213. Else Lucasdatter
1214. Halvor Engelsen Oterholt, f. 1695, d. 1763
Gårdbruker i Gjerpen, Telemark.
G.m. nr. 1215, 18/1-1716.
1215. Karen Ellefsdatter Jønnevall, f. 1691, d. 1761
1232. Lars Olsen Elnes, f. 1674, d. 12/6-1752
Gårdbruker i Asker, Akershus. Oppsitter. Eide 15 lispund i Elnes. G.m. nr. 1233. Tre barn.
Kilder: Asker bygdebok.
1233. Tore Gulliksdatter Sem, f. 1660, d. 2/10-1738
1234. Peder Olsen Høen, f. 1651, d. 28/12-1736
Gårdbruker i Asker, Akershus. Oppsitter på Høen fra omkring 1678. Kjøpte halve Høen (vestre/øvre).
Kilder: Asker bygdebok.
1235. Ellen Ellingsdatter Sjåstad, d. 9/3-1729
1248. Lars Eskildsen Vøyen, f. 1706, d. 1742
Fra Asker, Akershus.
1249. Maren Hansdatter Østern
1250. Bjørn Stephensen Åsaker
Fra plassen Åsaker under Yggeset gård, Asker.
Kilder: Skifte 19/6-1752.
1251. Birgitte Andersdatter
1254. Jon Knutsen Skryset, f. 1694, d. 1770
Fra Røyken, Buskerud. Samme person som nr. 540.
G.m. nr. 1255 i 1720.
Kilder: Kirkebok Røyken.
1255. Ingeborg Olsdatter Rød
1256. Christoffer Ambrosiusen Gjellum, f. 1702, d. 1772
Fra Røyken, Buskerud.
G.m. nr. 1257, 17/4-1735.
1257. Mari Tollefsdatter Skryset
1300. Erik Andersson, f. ca. 1670, d. 25/10-1735
Fra Byn, beliggende i Långserud sogn i Värmland, Sverige.
G.m. nr. 1301 i ca. 1692.
Kilder: Kirkebok Långserud
1301. Anna Engelbrethsdotter, d. 6/4-1734
Mulig datter av Engelbreth Eriksson, d. 29/11-1696 på Byn.
1320. Arne Iversen Solli
Gårdbruker i Eidanger, Telemark.
Kilder: Eidanger bygdebok.
1321. Sidsel Andersdatter
1322. Michel Larsen Nordalsetret, f. 1675, d. 1748
Gårdbruker i Eidanger, Telemark.
Kilder: Eidanger bygdebok.
1323. Marie Sørensdatter, f. 1668, d. 1746
1324. Ole Nilsen Lunde
Fra Eidanger, Telemark.
1326. Nils Hansen, f. ca, 1671, d. 1724
Bosatt på Blekebakken i Skien, Telemark.
1327. Karen Hansdatter Søli
1328. Jacob Klaussen Odberg, f. 1665, d. 1742
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Hedrum bygdebok.
1329. Kari Mortensdatter Odberg, d. 1748
1330. Ellef Larsen Bårnes, f. 1690, d. 1737
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Hedrum bygdebok.
1331. Berte Eriksdatter Hvarnes
1336. Ole Olsen Rød, f. ca. 1660, d. 1741
Gårdbruker i Siljan, Telemark.
Mulig sønn av Ole Rød og Inger Tollefsdatter Solverød.
Kilder: Eidangerslekt.
1337. Kjersti Nilsdatter, f. ca. 1670,.d. 1733
1338. Ole Torsen Guriholt, d. 1732
Gårdbruker i Siljan, Telemark.
1339. Mette Paulsdatter, f. ca. 1679,.d. 1749
1348. Knut Larsen Næss, d. 1720
Gårdbruker i Kjose i Brunlanes, Vestfold. Ved skiftet 50 daler til deling. G.m. nr. 1349. Fire barn.
Kilder: Brunlanes bygdebok.
1349. Kari Halvorsdatter
1440. Christoffer Jakobsen Mustad, f. 1647, d. 1699
Gårdbruker i Vardal, Oppland. Lensmann.
Kilder: Vardal bygdebok.
1441. Aase Jensdatter Koll, f. 1649, d. ca. 1733
1442. Morten Pedersen Dalborgen, f. 1665, d. 1711
Gårdbruker på øvre Dalborgen i Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
1444. Jens Jakobsen Bye
Gårdbruker i Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
1445. Siri Johannesdatter Gårder, f. 1679, d. 1766
1450. Østen Mikkelsen Brakar, f. ca. 1693, d. 1742
I 1720 var han tilknyttet Loeng gård i Nordsinni grend i Land, Oppland (se kona). I 1730-årene hadde han opphold
på nedre Skiaker, så Baggerud og dernest øvre Skiaker gård i Østsinni. Ble 1738 eier av Brakar gård i Land,
Oppland. Boet hadde en netto formue på 204 rdlr. ved hans død. Ved skiftet ble det oppramset løsøre og innbo,
samt navnene på storfeet. G.m. nr. 1451 i 1721.
Kilder: Land bygdebok.
1451. Mari Reiersdatter Loeng
1456. Hans Hansen Thiis, f. ca. 1682, d. 1762
Fra 1706 klokker i Vardal, Oppland. Bodde i Klokkergården.
Familien kan opprinnelig ha kommet fra Tise i Jylland, Danmark.
G.m. nr. 1457, 9/3-1707. 6 barn.
Kilder: Vardal bygdebok.
1457. Ragnhild Jonsdatter Askim, f. 1684, d. 1762
1458. Hans Andersen Føllingstad, f. ca. 1690, d. ca. 1747
Fra Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
1459. Berte Olsdatter Føllingstad, f. 1690, d. ca. 1747
1472. Tosten Eivindsen Aalrust, f. ca. 1678, d. etter 1716
Gårdbruker i Hemsedal, Buskerud. G.m. nr. 1473, 24/10-1700.
Kilder: Hemsedals bygdebok.
1473. Jøran Guttormsdatter, d. etter 1716
1474. Ole Guttormsen Gulsvik, f. 1666, d. 1704
Flå, Buskerud. Fra Gandrud. Arvet Narumsgarden Gulsvik. Lensmann fra 1698-1704. Makeskiftet i 1690 et
jordestykke med Guttorm Andersen Albjørk (nr. 3744) som lå "....Nord med Schigaarden hos mig, Saa delet her
effter dags schal gaa lige i Svalstolpen Norden for min Ole Gutormsens Stue=Væg, ifra Stue laffted og saa i Nørdre
Ildhuus laffted, hvilchen Ildhuus tomt Jeg haver beKomet af Gutorm". Detaljert skifte i 1704.
Tre barn, inkl. nr. 737 og 1874.
Kilder: Flå bygdebok, s. 283.
1475. Randi Halgrimsdatter Gulsvik, f. ca. 1672, d. 1753
1476. Ole Ellevsen Mælum, f. 1672, d. 1751
Gårdbruker i Nes, Buskerud. Kom til Sevre. G.m. nr. 1477, 26/6-1703 i Flå.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
1477. Eli Olsdatter Ve, f. 1674, d. 1739
1478. Thomas Toresen Berg, f. 1660, d. 1726
Gårdbruker i Nes, Buskerud. G.m. nr 1479, 29/5-1714 i Nes.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
1479. Gunhild Guttormsdatter Devegge, f. 5/4-1693, d. 1735
1488. Thor Gulbrandsen Gislerud, f. 1679, d. 1765
Fra i Flå, Buskerud. Sammen med faren utvant og brant han myrmalm fra setermarken. Smidde geværer, der to av
disse befinner seg fremdeles på Gislerud gård.
Kilder: Leif Kvernhusvik. "Setrene i Flå" av Ola. K. Akervold. Gift 1/7-1708.
1489. Guri Olsdatter Grimsgård
Fra Nes, Buskerud.
1490. Ola Fingarsen Råen, f. 1693, d. 1738.
Krødsherad, Buskerud. Fra Glesne. Gift 2 ganger. Druknet med en 3 år gammel sønn, 4. pinsedag 1738.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
1491. Berit Olsdatter Vassendrud, d. 1723
Datter av nr. 1916. Døde sannsynligvis i barsel. Datteren med samme navn ble født i 1723, mens hun selv ble
gravlagt 1. nyttårsdag i 1724.
1492. Peder Gautesen Rud, f. 1678, d. 1724
Gårdbruker i Nes, Buskerud. Lensmann i Nes fra 1708. Betydelig formuende. Etterlot seg 30 bøker, gull, sølv og en
fin garderobe med klær. G.m. nr. 1492, 7/10-1703.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
1493. Randi Olsdatter Grimsgård, f. 1679
Datter av nr. 2978 og 2979.
1494. Peder Arnesen Høva, f. 1681, d. 1748.
Gårdbruker i Nes, Buskerud. G.m. nr. 1495, 19/11-1716.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
1495. Åse Pedersdatter Olsgård, f. 1696, d. 1764
1496. Kristian Olsen Paaverud, f. ca. 1670, d. etter 1708
Gårdbruker i Nes, Buskerud. Skogeier.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
1497. Guri, f. ca. 1675, d. etter 1708
1500. Levor Østensen Kvie, f. 1656, d. 1739
Gårdbruker i Flå, Buskerud.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
1501. Anne Hansdatter Tollevsrud, f. ca. 1665, d. 1762
1502. Amund Olsen Aavestrud, f. 1658, d. 1739
Gårdbruker i Flå, Buskerud. Sønn av nr. 5954 og 5955.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
1503. Jøran Olsdatter Ve, f. 1666, d. 1715
Datter av nr. 2954 og 2955.
1512. Gulbrand Sørgefoss
1514. Truls Knutsen Ask, f. ca. 1662, d. 1731
Fra Norderhov, Buskerud.
Mulig sønn av Knut Kristoffersen Bjørnstad og Anne Trulsdatter.
1515. Kirsti Tomasdatter
Mulig datter av Tomas Gudbrandsen Ask og Marte Pedersdatter
1648. Jens Andersen Våje, f. 10/12-1672, d. 27/9-1756
Fra Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
1649. Gunborg Christoffersdatter Mærdø, d. 1726
1650. Stian Hansson Neskilen, f. 19/1-1657, d. 22/2-1719
Opprinnelig fra Tromøya, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
1651. Birgitte Andersdatter Neskilen, f. 1/4-1670, d. 1752
1656. Albret Clemetsen Rosland, f. 1666, d. 1730
Fra Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
1657. Berte Ellingsdatter, f. 1661, d. 1730
1658. Halvor Gregersen Sletta, f. 1660, d. 1711
Fra Aust-Agder. 6 barn, hvorav nr. 829 og 831.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
1659. Ingeborg Gjerulvsdatter Nes
1660. Håvar Jonsen Simonstad, f. 1660, d. 1726
Fra Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
1661. Anne Olsdatter Bjorvatn, d. før 1717
1696. Christian Detlef Rode, f. 29/7-1653, d. 4/12-1717
Født i Itzehoe, død i Burg auf Fehmarm i Tyskland. Studerte i Jena (1671). Pastor i Barmstedt i Holstein 1676-
1711. Kirkeinspektør i Burg auf Fehmarm 1711-1717. G.m., 2. gang, nr. 1697. Elleve barn, fem vokste opp.
Kilder: Fam.notater. Familien Rode og den norske gren. Prüssing (Tyskland).
1697. Eva Maria Hoyer, f. 16/5-1665, d. 28/2-1726
1698. Georg Friedrich von Giebeln, f. ca. 1655, d. 3/5-1705
Kaptein og kompanisjef i Burg, Tyskland.
Kilder: Fam.notater. Prüssing (Tyskland).
1699. Gertrud Rahlf, f. 7/9-1658, d. 16/2-1724
1700. Hannibal Jacobsen Stockfleth, f. jan. 1649, d. 25/12-1721
Født i Christiania. Skipper. Lagmann. Begravet i Bragernes, Drammen. G.m. nr. 1701, 8/7-1687 i Bragernes kirke.
Kilder: Fam.notater. Internett.
1701. Cathrine Margrethe Schonberg
1702. William Wiliamsen Walcker, d. ca. 1740
Kjøpmann. Død i Fredrikshald.
Kilder: Fam.notater.
1703. Hedevig Olufsdatter Lembach, d. ca. 1750
1704. Henrik Henriksen Calmeyer, f. 1661, d. 1698
Fra Moss, Østfold. Skifte 8/3-1698. G.m. nr. 1705. Fem barn.
Kilder: Fam.notater. Norsk Slektsshistorisk Tidsskrift II, s. 196.
1705. Anne Christophersdatter
1706. Carl Nilsen Coch
Angivelig også kalt Isogæus fordi faren var prest i Jemtland.
Kapellan i Vor Frelsers Kirke. Sokneprest i Rygge, Østfold.
Kilder: Fam.notater. Norsk Slektsshistorisk Tidsskrift II, s. 196.
1707. Margrethe Pedersdatter
1708. Nicolaj Dajon, d. 22/5-1754
Bygningsskriver og materialforvalter i København.
Kilder: Fam.notater. Internett.
1709. Malene Elisabeth Fersleff, d. 1727
1720. Peder Olufsen Broch, f. 1630, d. 12/9-1708
Født i Nesna. Buntmaker. Død i Trondheim. Fem barn.
Kilder: Fam.notater.
1721. Kirsten Olufsdatter Fuglesang, d. 1680
1722. Christopher Paulsen Resen, f. ca. 1648, d. feb. 1703
Født i Overhalla, Namdalen. Sogneprest i Nærøy. Druknet 1 fjerding fra sin gård. Syv barn.
Kilder: Fam.notater.
1723. Øllegaard Steensdatter Lindved, f. ca. 1650
Født i Orkdal. Død i Nærøy.
1726. Peder Enevoldsen Muus, d. 7/12-1721
Kaptein i Vesterlenske regiment. G.m. nr. 1727 i Christiania 14/10-1691. Skifte 24/4-1722.
Kilder: Norsk genealogisk tidsskrift.
1727. Anne Sibylle Isaksdatter Been, d. 1729
1728. Christen Bang, f. 1620, d. 1676
Rådmann i Christiania. Døde på gården Førrisdal i Rakkestad. (I eldre opptegnelser angitt å være sønn av presten,
litteraten og trykkeren Christen Steffensen Bang, som igjen skulle være sønn av Steffen Clausen Bang fra
Danmark. I Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, bind 3, s. 262 (1932) tilbakevises dette da presten blant annet var
barnløs).
1729. Gjertrud Bruun
1736. Gert Adriansen van Geelmuyden, f. ca. 1632, d. 1701
Familien kom fra Nederland. Tok borgerskap i Bergen i 1660. Kjøpmann i Bergen.
Kilder: Oppl. om Geelmuyden-fam. (internett).
1737. Karen Pedersdatter Montagne, d. 1701
1738. Jacob Cortsen von der Wida, d. 1735
Fra Bergen, Hordaland. Forstander ved Manufakturhuset fra 1684. Det var opprinnelig blitt opprettet i 1646 som et
"barnehus" hvor jenter og gutter i alderen 12-18 år kunne få oppdragelse og lære et håndverk. "Lettferdige
Quindfolk" skulle også kunne dømmes til opphold der, men de skulle bo atskilt fra barna. I Jacob von Widas tid
fikk institusjonen gradvis mer preg av en arbeidsanstalt for voksne. Han skaffet bl.a. kontrakter for leveranser av
klær til hæren. I den store brannen 19/5-1702 mistet han store verdier. J. von Wida ble oppsagt som forstander i
1721. Han sto da i forskudd til regjeringen på 40.000 riksdaler. Det ble sak av dette, men den ble ikke pådømt. I
stedet fikk von Wida erstatning. Han ble begravet fra Domkirken 8.8. 1735 og nøt fri jord. Skiftet etter ham 30.9.
1735 ble sluttet som fattig.G.m. nr. 1741, 29/7-1684.
Kilder: Oppl. fra internett.
1739. Anna Lauritsdatter Brøgger
1740. Iver Eriksen Leganger, f. 26/2-1629, d. 3/4-1702
Tok navnet Leganger etter bygda i Sogn og Fjordane der han var født. Hans velstående far bekostet hans teologiske
utdannelse i København, inkl. et opphold i Danzig i 1646. Var på ny utenlandsreise 1650-52 til Tyskland og
Holland.
Kilder: Oppl. fra internett.
1741. Anna Pedersdatter Finde, f. 1645, d. 1728
1742. Samuel Bugge, f. 12/9-1663, d. 4/11-1718
Prest. G.m. nr. 1743, i 1689.
Kilder: Oppl. fra internett.
1743. Anne Sophie Randulf, f. ca. 1670, d. 3/5-1766
1760. Syver Olsen Rime
Gårdbruker i Ål, Buskerud.
Kilder: Nye Ål bygdebok.
1761. Ambjørg Larsdatter
1762. Ola Knutsen Sundre
Gårdbruker i Ål, Buskerud.
Kilder: Nye Ål bygdebok.
1763. Anne Knutsdatter
1804. Ola Jonsen Åsand, f. ca. 1680
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. Skifte i 1748: Angitt en stue med peis og kove, tre stolpehus, låve med to
løer og underlåve, fjøs, hestestall, sauestall, badstue, et gammelt stuehus, smie, kjellerbu, en liten smie og et
vedskjul. Under gården lå det tre plasser, to heimsetrer med dårlige hus og en langseter med gamle fillehus. Gården
var verdsatt til 380 riksdaler. Arven var totalt på 463 r.daler.
G.m. nr. 1805. Ni barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok, s. 964.
1805. Beret Ellevsdatter, f. ca. 1689
1806. Peder Gunbjørnsen Jare, f. ca. 1683, d. 1743
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. Født på Teige. Overtok Jare i 1705. Alle husene var da forfalne og måtte
bygges om. I 1723 hadde de 1 hest, 6 kyr, 10 sauer og 2 geiter. G.m. nr. 1807. Fem barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
1807. Helge Fingarsdatter Bøle, f. ca. 1678, d. 1739
1808. Jon Larsen Berg, f. ca. 1659, d. 12/10-1713
Sigdal/Eggedal, Buskerud. G.m. nr. 1809. Fem barn. Drept av en av sønnene, Halvor, som selv ble henrettet for
ugjerningen.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
1809. Kjersti Torsteinsdatter Kopseng
1812. Steffen Olsen Kroken, f. ca. 1639
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. Fikk østre del av Kroken (delt). Selveier. Lagrettemann i 1675. Kroken var
tingsted i 1674. Hogde en gang tømmer på Snarumsmark. Tømmeret ble konfiskert og det måtte betales bot.
G.m. 2. gang nr. 1813. To barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
1813. Taran Kristoffersdatter Støvern, f. 1667, d. 1753
1814. Eivind Narvesen Eikje, f. ca. 1661, d. ca. 1703
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. G.m. nr. 1815. Syv barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
1815. Kjersti Guttormsdatter Albjørk
Datter av nr. 3744 og 3755.
1848. Ellev Gunnarsen Grønhovd, f. ca. 1641, d. 1728
Sønnav nr. 1856 og 1857. Sigdal/Eggedal, Buskerud. Fra Kopseng. Brukte Grønhovd, mellem (Me-garden eller
"Møllomgarn").
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
1849. Mari Ellevsdatter
1856. Gunnar Aslesen Kopseng
Sønn av nr. 7256 og 7257. Sigdal/Eggedal, Buskerud. Hadde søre Kopseng. Eide parter i flere gårder.
G.m. 2. gang nr. 1857. Åtte barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
1857. Birgitte Steinarsdatter Frøvoll
1860. Asbjørn Reidarsen Båsum, f. ca. 1653
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Lagrettemann i 1683. Overtok Båsum, nedre (nordre) i 1685. Brukte øks i 1685 på
Petter Vad og måtte bøte hardt for det. Dog fremdeles lagrettemann i 1686. Kirkeverge 1689-1708. Ved skiftet i
1710 hadde gården to stuehus (gamle og forfalne), løe med låve, kjellerbu med loft, en hestestall, stabbur,
bryggerhus, fjøs, sauestall, en ny bu, tjone, badstu og smie. Verdien var 750 riksdaler. Gift tre ganger.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
1862. Reidar Fingarsen Skatvedt
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. Hadde Skatvedt, søre.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
1863. Kjersti Jakobsdatter Hovland
1864. Gudbrand Helgesen Sund, f. f. 1659, d. 1743
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. Fra vestre Søland.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
1865. Barbra Kristoffersdatter Vad, f. 1665, d. 1749
1866. Helge Fingarsen Bøle, f. 1679, d. 1759
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
1867. Live Engebretsdatter Hovland, f. ca. 1683, d. 1760
1870. Bjørn Alvsen Veggesrud, f. ca. 1661, d. 1740
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. Lagrettemann i 1705. Pantsatte gården Veggesrud i 1726. Lånet hadde
økt så mye at han måtte overdra gården til svigersønnen, nr. 934, i 1735. G.m. nr. 1871. Seks barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
1871. Gunhild Bjørnsdatter Båsum
1872. Anders Guttormsen Strand
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. Rikeste mann i dalen i 1714. Betalte over 13 riksdaler i ekstra krigsskatt.
En av 12 som ble innkalt til "kirkesynet" i 1724. Flere barn, inkl. nr. 936 og 1903.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
1873. Ingebjørg Nilsdatter Jellum
1874. Guttorm Olsen Gulsvik, f. ca. 1692, d. 1747
Sønn av nr. 1474 og 1475. Flå, Buskerud. Lensmann, nevnt 1727 og 1734. G.m. nr. 1875, i ca. 1708. Tre barn.
Kilder: Flå bygdebok.
1875. Kari Gulsdatter Nore
1876. Bjørn Olsen Gulsvik, f. ca. 1656, d. 1741
Far nr. 5954. Gårdbruker i Flå, Buskerud. Fra gården Åvestrud. Lensmann 1705-1714 og 1721-1726. I 1712 skal
Ola Halgrimsen Gulsvik ha "knivstungen" ham. I 1723 selveier av Nigarden Gulsvik (anskaffet over tid andeler). I
1725 anklaget av futen for at ham mot forordningen av 1682 hadde "ladet sin afdøde Hustru id: begrafvedt over 8te
dagers tid i sit Hus indeligge....". Ble dog frikjent. Skifte med barna i 1733-1735 med detaljert liste over eiendeler.
G.m. 2. gang nr. 1877, i 1693. 13 barn.
Kilder: Flå bygdebok.
1877. Guri Halgrimsdatter Gulsvik, f. ca. 1675, d. 1725.
Datter av nr. 2950 og 2951.
1888. Gudbrand Andersen Teige
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. Kom fra Jellum. Sønn av nr. 7492 og 7493.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
1889. Astrid Sebjørnsdatter Sund
1896. Ola Fingarsen Glesne, d. før 1679
Krødsherad, Buskerud. Opprinnelig fra Hallingdalen. Stevnet til tings av futen David Sinclar i 1665 for skyldige 11
tylfter tømmer. Fikk i 1667 gavebrev fra Vilhelm Skinnes på 5 lispund rente i Skinnes mot å svare landskyld til
Vilhelm i hans levetid. Siden var de 5 lispund Olas eiendom så lenge han og kona levde. G.m. nr. 1897. Fem barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
1897. Guri Engebretsdatter Ringnes
Krødsherad, Buskerud. Sannsynligvis datter av nr. 7632. Tiltalt i 1685 for å ha gått for vidt med "bråtahogst og
rødningsverk" (i sameiet). Møtte med broren Olav Engebretsen Ringnes på tinget. Bestemt at hun fikk beholde
bruksretten til halvparten av den delen av sameiet som hun hadde forsynt seg av. I 1689 stevnet for å bruke en myr,
dessuten "å skalte og valte over alle de plasser som under Glesne-gardene finnes".
Kilder: Krødsherad bygdebok.
1900. Asle Trulsen Slevika, f. ca. 1676, d. 1741
Krødsherad, Buskerud. Lensmann. I konflikt med skoginspektøren: Behøvde tømmer til reparasjon. Ble oppfattet
som ulovlig salgsvare. Skoginsp. inndro dette. Asle meldte ham for selvtekt. Ukjent utfall. Stort skifte i 1742.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
1901. Ingebjørg Ellingsdatter Rishovd, f. ca. 1678, d. 1742
Datter av nr. 1904 og 1905.
1902. Ola Gulsen Nore, d. 1755
Sønn av nr. 3750 og 3751. Krødsherad, Buskerud. Strid om arven i Nore, øvre. Tingbokreferat er bevart. Fremsatt
beskyldninger om at Ola var ved bestikkelse blitt frikjøpt fra militærtjeneste. Ola opptrådte beruset. Måtte betale
medarvingene. I 1735 bøtelagt for ulovlig skogshogst av skoginspektøren. (1/2 riksdaler pr.stokk og 2 r.daler i
omkostning). Ved skiftet jordegods på 450 r.daler og derav 200 til deling. G.m. nr. 1903. Tre barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
1903. Ingrid Andersdatter Strand, datter av nr. 1872 og 1873.
1904. Elling Trondsen Rishovd, d. 1696
Krødsherad, Buskerud. Kongelig konfirmasjon i 1684 på bytte av jordegods mot hele Rishovd, dvs 2 huder med
bygsel. Dyrket i 1691 tore, rug, erter, blandekorn og havre. Skifte i 1700. Flere barn, inkl. nr. 952 og 1901.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
1905. Gunhild Torsdatter Ve, f. ca. 1659, d. ca. 1706
Fra Flå, Buskerud. Datter av nr. 5908 og 5909.
1908. Engebret Olsen Ringnes
Krødsherad, Buskerud. Selveier. Vant etter uenighet om tømmerhogst, delesak mot Ola og Bjørn Halgrimsen
Gulsvik som kostet dem 30 riksdaler. G.m. nr. 1909. To barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
1909. Gunhild Guttormsdatter Albjørk, f. ca. 1655
1910. Narve Gunnarsen Kopseng
Krødsherad, Buskerud.
1911. Åse Bjørnsdatter Sole, f. ca. 1672
1916. Ola Eivindsen Vassendrud, f. ca. 1665, d. 1732
Krødsherad, Buskerud. Skyssfrakter i 1702. I 1704 gav han et "skilderi" av Kristi lidelse for opphenging i koret i
kirken. Det var fredlyste trær i Vassendrud-marka som skulle vokse seg store til bruk som master i kongens flåte.
De brant imidlertid ned. I 1711 var kona så syk at han ikke kunne reise på tinget. Stevnet av futen i 1712 for
hogging av forbudt tømmer, men slapp å bøte. Tiltalt i 1722 for at det ikke ble holdt lovlig skifte etter kona, men
det ble ordnet. Til deling ved skiftet var det 484 riksdaler. G.m. nr. 1917. Syv barn (en sønn ble drept med kniv).
Kilder: Krødsherad bygdebok.
1917. Marte Torgeirsdatter Skinnes, f. ca. 1657
1918. Steinar Reidarsen Olberg
Krødsherad, Buskerud. Bygselseddel på Olberg. Prestens leilending og landbonde, og hans medhjelper..Sogneprest
Niels Griis (slektning av kona) stevnet i 1678 etter klage fra Steinar, Anders Veikåker for å ha fisket på Olbergs
grunn, noe Anders benektet ved å vise til pergamentbrev fra 1588. Relativt velholden. Det var et rikt løsøre å dele
ved skiftet, inkludert tre sølvstøp som siden gikk i arv. G.m. nr. 1919. Syv barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
1919. Anne Larsdatter Griis, f. ca. 1662
1920. Tomes Jakobsen Onsrud
Ullensaker, Akershus.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
1921. Kari Olsdatter Onsrud, f. 1647, d. 1743.
1924. Truls Hansen Kjos
Fra store Kjos gård i Ullensaker, Akershus. G.m. nr. 1925. 15 barn.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
1925. Gunnor Torersdatter Kjos, f. ca. 1680, d. 1760
1926. Gunner Embretsen Bidsler, f. ca. 1663, d. 1746.
Nannestad, Akershus.
Kilder: Nannestad bygdebok.
1927. Kari Olsdatter, f. ca. 1687, d. 1748
1928. Kristoffer Larsen Grani, f. ca. 1671, d. 1731
Nannestad, Akershus. Bonde på nordstun Grani. G.m. nr. 1929, i 1703.
Kilder: Nannestad bygdebok.
1929. Anne Johannesdatter Heni, f. ca. 1687, d. 1713
Fra nordre Heni gård i Gjerdrum, Akershus.
1940. Nils Olsen Løken, f. ca. 1670, d. 1723
Bonde på Løken gård i Holter sokn i Nannestad, Akershus. Skattet mye. G.m. nr. 1941, i 1704.
Kilder: Nannestad bygdebok.
1941. Anne Knutsdatter Eik, f. ca. 1689
1942. Jakob Nilsen Elton, f. ca. 1670, d. 1746
Fra Nannestad, Akershus. Hadde oppistun Elton.
Kilder: Nannestad bygdebok.
1943. Boel Tostensdatter, f. ca. 1676, d. 1746
1946. Ola Knutsen Nordby, f. ca. 1681, d. 1746
Hadde søgarn Nordby i Holter sokn i Nannestad, Akershus.
Kilder: Nannestad bygdebok.
1947. Jøran Augustinusdatter Skjennum, f. 1703, d. 1740
1948. Christopher Amundsen Sørum, f. 1689, d. 1756
Skedsmo, Akershus.
Kilder: Skedsmo bygdebok.
1949. Berthe Christophersdatter Lystad, f. 1706, d. 1792
1952. Even Thorsen Bråten
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
1953. Birgit Ellefsdatter Gubberud, f. 1680, d. 1718
1954. Peder Olsen Disen
Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
1955. Idde Steffensdatter, d. 1754
1968. Jens Hansen Lie, d. 1707
Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
1969. Ingeborg Knudsdatter Ilen, f. 1667, d. 1729
1972. Torger Knutsen Linderud, f. 1669-1737
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
1973. Helge Andersdatter Nes
1974. Reidar Halvorsen Jokstad, f. 1667, d. 1739
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal. Fikk i 1702 skjøte på nordre Jokstad. G.m. nr. 1975. Syv barn.
Kilder: Sigdal bygdebok.
1975. Marte Andersdatter Berg, f. 1676, d. 1766
GENERASJON 12:

2050. Hans Fjeldstad


Fra Gjerdrum, Akershus. Bruker 1593 til ca. 1643.
Kilder: Gjerdrum bygdebok.
2051. Anne Hansdatter, d. 1668
2052. Ole Madsen Solstad, f. ca. 1611, d. 1690 på Åstad
Gårdbruker i Asker, Akershus. Leilending.
Kilder. Asker bygdebok.
2053. Marte Knutsdatter
2060. Hans Pedersen Li, f. ca. 1637, d. 6/11-1698
Fra østre Toten, Oppland. 1 ort 8 skilling ble betalt for ringing ved likferden i 1698.
Kilder: Ullmann (Tidsskr. for V-Oppland slektshistorielag, folketelling 1666, kirkebok, gårdspakke, skifte Toten)
2061. Siri Knudsdatter Li, f. omkr. 1623, d. 30/10-1698
2062. Lars Torkildsen, f. ca. 1645, d. før 14/4-1689
Fra østre Toten, Oppland. Bodde på Rustad gård.
Kilder: Ullmann (folketelling 1666, skifte Toten)
2063. Berte Larsdatter Lunden, f. omkr. 1634, d. 7/12-1713
2064. Østen Aschudtsen (Asgautsen?) Sander, f. ca. 1582
Gårdbruker i Maridalen i Aker. Nevnt i jordeboken for 1635-36.
2065. Mari Jensdatter, f. 1587, d. 1659
Muligens fra Våle i Vestfold?
2066. Johannes Helgesen Hauger, d. 1685
Gårdbruker, vestre Bærum. Delvis selveier. Lensmann.
Kilder: Bærum bygdebok.
2072. Reier Gundersen Holo
Gårdbruker, vestre Bærum.
Kilder: Bærum bygdebok.
2073. Marte Nilsdatter, d. 1670
2076. Christoffer Olsen Frøtvedt, d. ca. 1661
Gårdbruker i Røyken, Buskerud. Trolig sønn av Ole Thorstensen Frødtvedt og NN Pedersdatter Hov.
Kilder: Rogers slektsforskning.
2077. Birgitte
2078. Peder Danielsen Stokker, f. 1609, d. 1678.
Gårdbruker Asker.
Kilder: Asker bygdebok.
2079. Johanne Toresdatter
Mulig datter av Tore Haslum og Barbara Christoffersdatter.
2252. Håken Anstensen Tomter
Han skal i 1663 ha oppholdt seg på Hole i Ås. I 1667 overtok han en part av Tomter gård i Frogn, Akershus. En
større andel fikk han så i 1684. Han var benyttet som lagrettemann og skyssfrakter.
Kilder: Bygdebok Frogn.
2253. NN Andersdatter Tomter
2272. Jens Nilsen Nærsnes, f. 1657, d. 1709
Gårdbruker i Røyken, Buskerud. Hadde også tilknytning til Bryhn gård. Overtok Søndre Nærsnes i 1705.
Flere barn, bl.a. nr. 560 og 1136.
2273. Karen Torkildsdatter Nes, f. juni 1670, d. juli 1712
Fra Asker, Akershus.
2274. Michel Adamsen Auke, f. 1667, d. 1732
Var først bonde på Auke i Røyken. Levde senere på Selvig i Hurum der han døde.
Kilder: Kirkebok Røyken. Tingbøker.
2275. Martha
2278. Gabriel Adamsen Høvik, f. 1652, d. 11/6-1724
Fra Røyken, Buskerud. Sønn av nr. 4548 og 4549. Bodde først på Villingstad. Han må ha vært en stridbar mann.
I 1676 ble han skutt av fogden Jens Olsen Hesselberg (nr. 4574), men overlevde. I 1680 ble han innkalt til
krigsretten mot fogden, som skulle finne sted på Bragernes. I 1680 beskyldes han av bygdelensmannen for å
bedrive ulovlig ølsalg. I 1681deltok han i et bryllup på Nordre Ølstad som må ha gått vilt for seg: Han saksøkte
Lars Vear for å ha påført broren Thomas Adamsen sårskader i ansiktet. Kona (nr. 2279) ble involvert i et
slagsmål med Martha Ølstad der begge angivelig fikk bittskader, Anne i armen og Marta på hendene. I 1682 tok
fogden ut tiltale mot ham i en skatteesak. I 1683 var han vitne i en sak etter en slåsskamp i et selskap hos
foreldrene. Høsten 1683 ble han funnet skyldig i å betale 12 riksdaler. I 1684 stevnet stebarn ham for en arv som de
mente han hadde ulovlig. Fogden stevnet ham i 1686 for å ha oppfordret almuen til ikke å betale tiendepenger.
I 1687 ble han tiltalt for vold mot Lars Vears mor, bror og søster, samt skade på morens hus. Gabriel stevnet selv
den tidligere fogden Jens Olsen Hesselberg ved tingmøte i Røyken i sept. 1687 for utestående gjeld. Før 1697
hadde han flyttet til Høvik gård, der han døde.
G.m. 2. gang nr. 2279 omkr. 1679.
Kilder: Røyken kirkebok. Tingbokprosjektet: Tingbok for Lier Røyken Hurum 1680 - 1687.
Sjømannsstanden i Asker, s. 144.
2279. Anna Augustinusdatter, f. 1658, d. 1742
2282. Peder Jonsen Hoberg
Fra Stange, Hedmark.
Kilder: Bygdebok Stange
2283. Ingeborg Andersdatter Sålerud, f. ca. 1645, d. 1725
2284. Ole Amundsen Bråseth, f. 1655, d. 1720
Gårdbruker i Røyken, Buskerud.
Kilder: Røyken kirkebok.
2285. Anne Larsdatter Bråseth, f. 1661, d. 1745
2286. Jørgen Paulsen Grini, f. 1674, d. 16/2-1755
Gårdbruker i Røyken, Buskerud. Den 17 februar 1703 selges gården Grini av den daværende eier " Frederich
Brant, stad Chirurgis og innvåner på Stømsøe til dragon udi høiedle velbårne Obriste Sehested lif Compagnie
Jørgen Paulsen og hans gudfryktige qvinde Barbara Jensdotter, hvem dend Gaard Grini udi Røgen Sogn herefter
maa tilhøre og følge med tilhørende Husbygninger og nagelfaste Indretninger med al tilliggende Herlighet ager og
eng, skog og mark".
G.m. nr. 2287, i 1702.
Kilder: Kirkebok Røyken (internett).
2287. Barbara Jensdatter, f. 1676, d. 1749
2288. Ellef Eriksen Blakstad, se nr. 9092
2289. Eli Christoffersdatter, d. 1722
G.m.nr. 1144, hans annet ekteskap.
2290. Nils Christensen Bleiker, f. omkr. 1635, d. 1709.
Gårdbruker i Asker, Akershus. Det er usikkert hvor han kom fra. Bygdelensmann i mange år. Kjøpte nedre Bleiker
gjeldfritt og Borgen av Knud Frantzens enke 29/3-1690. Eide fra 1684-90 Snarøya i Bærum. Zacharias Jensen
Gram (sannsynligvis sønn av nr. 2291) bortskjøtet Drengsrud til ham, 25/10-1690. Bleiker var taksert til 180 r.daler
og beskrives som "nogenlunde ved Biugning for een Bunde vel forsiuned". I 1694 var han involvert i en slåsskamp,
da han og en annen under inntak av alkohol begynte å krangle om barnas giftemål. Han fikk et slag mot ansiktet og
begynte å blø. Motparten måtte siden bøte med sølv for dette.
G.m. nr. 2291. Tre barn: Jens Gram (til Bakke, Modum); nr. 1145; Susanne.
Kilder: Asker og Bærum bygdebøker. Skifte 14/5-1709 (s. 122).
2291. Else Zachariasdatter Frendesonius, f. ca. 1637, d. 1713
Gift 1. gang med sokneprest i Vardal, Jens Lauritsen Gram (d.1667). De fikk bl.a. sønnen Mads Jensen Gram,
stamfar til en del av Gram-familien. G. 3. gang med nr. 2290. Under skiftet etter nr. 2290, 14/5-1709, var hun
"gammel siug og i lang tid sengeliggende". Begravet 26/1-1713 på Modum.
Kilder: Norsk slektskalender, bind I, s. 73 (1949) og Norsk Tidssk. for genealogi II, s. 267 (1920). Skifte Toten.
2292. Halvor Olsen Vøyen, d. ca. 1709
Gårdbruker i Asker, Akershus. Han kom fra Gjerdrum. På tinget i Gjerdrum 24/4-1669 selger "halduor Ols:
kraguold" odelsgods i gården Fjeldstad i Gjerdrum til Michel Hansen Fjeldstad fra hans brødre, som var deres fader
og moders odelsgods. Det viser at han var gift med en søster (Ingeborg) av Michel Hansen Fjeldstad. Innklaget av
skysskaffer i 1679 over at han var som «vanlig uvillig». Han flyttet til Asker der han nevnes i tingbøkene fra 1680.
10/11-1691 kjøpte han Vøyen i Asker fra borger i Christiania, Mikkel Sørensen, tinglyst 30/11-1691 (pantebok I I,
Aker, fol. 36). Halvor og hans hustru solgte 1 skippund tunge med bygsel av deres gård Vøyen 29/3-1700 til deres
sønn Willum Halvorsen (nr. 1146), tinglyst 6/11-1700 (pantebok I I, Aker, fol. 188b). Det ble stridigheter mellom
Willum og hans bror Eskild Halvorsen (nr. 2496) angående dette salget. Halvor måtte megle, og det endte med at
salget ble gjort ugyldig. Deretter solgte Halvor og kone halve gården, som var 1/2 skippund tunge 1 fjerding salt
med bygsel av sin gård Vøyen til Willum, datert 15/11-1703, tinglyst 7/3-1704 (pantebok I II, Aker, fol. 22b).
Eskild godtok dette, datert Stokker 29/2-1704. Skifte ble holdt 12/12-1709.
Kilder: Asker bygdebok. Se over.
2293. Ingeborg Hansdatter Fjeldstad, d. 1712
Se nr. 1025. Datter av nr. 2050 og 2051.
2294. Erik Toresen Hanevold, f. 1640, d. 1718
Gårdbruker i Asker, Akershus. Bondelensmann. Bodde på den ene av to Hanevold-gårder. Eide tredjedelen av
Berg. G.m. nr. 2295. Tre barn.
Kilder: Asker bygdebok.
2295. Marie Tollevsdatter
2378. Torjus Sveinungsen Børte, f. 1676, d. 1728
Gårdbruker i Lunde sogn i Nome, Telemark. G.m. nr. 2379 i 1699.
Kilder: Bø bygdebok bind 1, s. 547.
2379. Margit Einarsdatter Staurheim, f. 1677, d. 1733
2380. Sigurd Alvssen Gillarberget, f. ca. 1647, d. 1727
Husmann på Gillarberget som han ryddet; lå under Ryntveit i Sauherad, Telemark.
Kilder: Sauherad bygdebok gårds- og ættesoge 1, s. 226.
2381. Ragnhild Gunleiksdatter Moen, f. 1663, d. 1712
2416. Anders Stensen Håtveit, f. 1671, d. 1740
Fra Holla i Telemark. Bodde på Store Håtveit (Håtvet).
Kilder: Gjerpen Bygdebok og Slektshistorie (v/Gard Strøm). Holla bygdebok.
2417. Marthe Gundersdatter, f. 1670, d. 1760

2420. Hans Jørgensen Kleven, f. ca. 1667, d. 1740.


Fra Gjerpen, Telemark. G.m. nr. 2421, 29/10-1702.
2421. Anne Hansdatter Haugerød, f. ca. 1677, d. 1742.
2422. Søren Jansen Grini, f. ca. 1677, d. 1731.
Fra Gjerpen, Telemark.
2423. Gunborg Auensdatter Strømdal, f. ca. 1687, d. 1746.
2426. Lucas Engebretsen Sætret, ca. 1665, d. 1756
Kom fra Siljan. Gårdbruker (leilending) i Gjerpen, Telemark.
Kilder: Gjerpen bygdebok
2427. Ragnhild
2428. Engel Amundsen Oterholt, f. ca. 1645, d. 1714
Gårdbruker i Gjerpen, Telemark.
2429. Maren, f. ca. 1650, d. 1717
2430. Ellef Trulsen Jønnevall, f. ca. 1660, d. 1735
Gårdbruker i Gjerpen, Telemark.
2431. Siri Svendsdatter
2464. Ole Jonsen Elnes
Gårdbruker i Asker, Akershus. Eide litt av Elnes. Levde ennå i 1711. G.m. nr. 2465. To barn.
Kilder: Asker bygdebok.
2465. Kari Toresdatter, d. 12/1-1665
2466. Gullik Ellefsen Sem, f. 1634, d. 5/7-1718
Gårdbruker i Asker, Akershus. Sønn av nr. 9092 og 9093. Leilenning på øvre Bleiker i 1664. Oppsitter på Gupu.
Eide deler av Sem. G.m. nr. 2467. Ni barn.
Kilder: Asker bygdebok.
2467. Maren Iversdatter, d. 1722
2468. Ole Ingebretsen Vefferstad, f. ca. 1612
Gårdbruker i Lier, Buskerud.
Kilder: Lier bygdebok.
2469. Randi, d. 1676
2470. Elling Eriksen Sjåstad, f. 1612, d. 6/10-1690
Gårdbruker i Lier, Buskerud.
Kilder: Lier bygdebok.
2471. Randi Torgeirsdatter, d. 1/6-1710
2496. Eskild Halvorsen Stokker; f. 1666, d. 27/8-1739
Opprinnelig fra Gjerdrum. Kom siden til Asker ca. 1680. Formuende. På
tinget i Røyken 2/12-1693 tinglyste Eskild et skjøte fra Kirstin Clausdatter på
Bragernes på ett skippund havre med bygsel i Stokker. 2/12-1697 oppgis
«Eskild Stocher» som lagrettemann. Her finnes også hans segl med EHS.
Ved manntallet (skoskatten) 1711 bor han på Stokker sammen med sin kone
og en sønn. De har en tjenestepike, svak fra barndommen. Oppsitter på
Stokker ved matrikkelen 1723. 20/2-1739 på Stokker: Dokument der Eskild
Halvorsen og hustru fordeler sitt gods mellom barna, der Ole får Stokker som
er verdsatt til 500 rdl., Halvor får Rustad i Asker verdsatt til 400 rdl, Hans får
Dauerud i Lier verdsatt til 150 rdl og Lars får halve Vøien i Asker verdsatt til
200 rdl. Dessuten får sønnene Halvor, Hans og Lars obligasjoner slik at alle mottar verdier for 500 rdl. og datteren
Martha for 300 rdl. Dessuten fordeler foreldrene 235 rdl som de ikke trenger selv med 47 rdl til hver av barna.
Sønn av nr. 2292 og 2293.
Kilder: RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R30/L1695: Fogderegnskap
Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap,
R30/L1695: Fogderegnskap Hurum, Røyken, Eiker og Lier, 1697, s. 216).
2497. Mari Michelsdatter, f. 1654, d. 1750
2498. Hans Rikvoldsen Østern, f. 1692, d. 19/9-1759
Fra Asker, Akershus. Første selveiende bonde på Østern gård. Kirkeverge i 1717 og 1718.
Kilder: Bygdebok Asker. Bygdebok Stange.
2499. Lisbet Olsdatter Løkenes, f. ca. 1676, d. 15/7-1751
2512. Ambrosius Christophersen Gjellum, f. 1668, d. 1745
Fra Røyken, Buskerud.
Kilde: Skifte.
2513. Mari Halvorsdatter Askestad
2514. Tollef Evensen Skryset, f. ca. 1672, d. 1749
Fra Røyken, Buskerud.
Kilde: Skifteprotokoll, tingbok.
2515. Karen Pedersdatter Sørum, ca. 1672, d. 1762
2654. Hans Jacobsen Søli, f. ca. 1630, d. 1700
Gårdbruker i Gjerpen, Telemark.
2655. Marte Olsdatter, f. ca. 1635, d. 1685
2656. Klaus Olsen Gjønnes, f. 1636, d. 1707
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Hedrum bygdebok.
2657. Ingeborg Mathiasdatter Gjønnes
2658. Morten Jacobsen Odberg, f. 1634, d. 1710
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Hedrum bygdebok.
2659. Anne Ambjørsdatter Odberg
2660. Lars Hansen Bårnes, f. 1636, d. 1692
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Hedrum bygdebok.
2661. Gunhild Jacobsdatter Bårnes
2662. Erik Halvorsen Hvarnes, f. 1660, d. 1732
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Hedrum bygdebok.
2663. Berte Pedersdatter Hvarnes, d. 1720
2696. Lars Nilsen Næss, f. 1613, d. 1683
Gårdbruker i Kjose i Brunlanes. G.m. nr. 2697. Tre barn.
Kilder: Brunlanes bygdebok.
2697. Anne Knutsdatter Næss
2880. Jakob Olsen Mustad, f. 1618, d. 1673
Gårdbruker i Vardal, Oppland. Lensmann. Skal etter bygdetradisjonen ha anskaffet og båret en billed-bibel som
fremdeles eksisterer (2005), hele veien fra København til Vardal.
Kilder: Vardal bygdebok.
2881. Anne Amundsdatter Bråstad d. 1700
2882. Jens Olsen Koll, f. ca. 1605
Gårdbruker i Vardal, Oppland. Kirkeverge 1664 i Bråstad kirke. Sønn av nr. 23356.
Kilder: Vardal bygdebok.
2883. Bodil Henriksdatter Unset
2884. Peder Thorgeirsen Dalborgen, f. 1624, d. 1710
Gårdbruker på øvre Dalborgen i Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
2888. Jakob Jensen Bye
Gårdbruker i Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
2889. Inger Olsdatter Landåsen, d. 1701
2890. Johannes Håversen Gårder
Kilder: Vardal bygdebok.
2902. Reier Pedersen Loeng, f. ca. 1658, d. 1728
Fra Nordsinni grend i Nordre Land, Oppland. Hadde søndre Loeng gård.
Kilder: Land bygdebok.
2903. Gunne Kristoffersdatter Ullsak
2914. Jon Pedersen Askim, f. 1652, d. 1718
Fra Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
2915. Goro Olsdatter Viberg, f. 1653, d. 1730
2916. Anders Gulbrandsen Mæhlum, f. ca. 1650, d. ca. 1721
Fra Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
2917. Angiel Kjeldsdatter Hage, f. 1661, d. 1715
2918. Ole Clemetsen Føllingstad, f. 1667, d. ca. 1710
Fra Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
2919. Marte Olsdatter Bjørke, f. 1675, d. 1762
2944. Eivind Øysteinsen Aalrust, f. 1653, d. 1704
Gårdbruker i Hemsedal, Buskerud. Skifte 14/4-1704. Gården hadde da: bl.a.: 17 storfe, 30 småkrøtter, 1 blakk hest
(til 4 riksdaler), 1 svart hest (7 r.daler), not og båt (6 r.daler) og 13 fiskenett. I nettosum hadde boet 119 r.daler.
Kilder: Hemsedals bygdebok.
2945. Margit Tostensdatter, f. ca. 1655, d. 1728
2948. Guttorm Herbrandsen Gulsvik, f. ca. 1629, d. ca. 1686
Sønn av nr. 11910 og 11911. Fra Flå, Buskerud. Bodde først på nordre Gaptjern. Flyttet til Gandrud i ca. 1676.
Skifte i 1681. G.m. 2. gang, nr. 2949. Fire barn. (Etterkommer: visepresident Mondale, USA).
Kilder: Flå bygdebok. Fam.notater om Gulsvik-slekten.
2949. Sigrid Engebretsdatter Ringnes, f. ca. 1641, d. 1709
Datter av nr. 7632 og 7633.
2950. Halgrim Olsen Gulsvik, f. ca. 1621, d. 1698.
Sønn av nr. 11816 og 11817. Fra Ve i Flå. Overtok Olasgarden Gulsvik. Eide andeler i andre gårder.
Lagrettemann. Lensmann 1658-1698. I 1672 anklaget av barn etter første kone (nr. 11819) om å ha lurt bort penger
ved skifte etter henne i 1671. Ikke bevist. Anklagerne ble bøtelagt for beskyldningene. I 1683 flomskade med
nedsatt skatteskyld. 2. gang g.m. nr. 2951, om høsten 1671. Ni barn, inkl. nr. 1475 og 1877.
Kilder: Flå bygdebok.
2951. Barbro Eiriksdatter Kolsrud, f. ca. 1651, d. 1718.
2952. Ellev Knutsen Sevre, f. 1650, d. 1724
Fra Nes i Hallingdalen
2953. Astrid Østensdtr Heie, f. 1653, d. 1721
Fra Flå, Hallingdalen.
2954. Ole Thorsen Ve, f. 1639, d. 1713
Gårdbruker i Flå, Buskerud. Ole fikk sete over hele gården. Innløste søskenes arvepart i Ve. Makeskiftet
med farbroren Halgrim Gulsvik (nr. 2950) og fikk andel i Gulsvik, samt engslåtten Lapphylla. Gjennom kona fikk
han også odelsjord i Brekke (Gol). Ole var velstående. Foruten Ve etterlot han seg i penger og sikre fordringer
2041 riksdaler 1 ort 19 skilling og i usikre fordringer 26 riksdaler 2 ort. G.m. nr. 2955, i 1664.
Kilder: Flå bygdebok.
2955. Randi Tollevsdatter Frøysåk, f. 1639, d. 1719
2956. Tore Ellingsen Berg, f. 1635, d. ca. 1689
Gårdbruker i Nes, Buskerud.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
2957. Synnøve Thomasdatter Nivestad, f. 1640, d. 1726
Fra Gol, Buskerud.
2976. Gulbrand Thorsen Ve, f. 1656, d. 1723
Gårdbruker i Flå, Buskerud. Sønn av nr. 5908 og 5909.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
2977. Goro Olsdatter Åvestrud, f. 1659, d. 1739
2978. Ole Aslaksen Grimsgård, f. ca. 1699
Gårdbruker i Nes, Buskerud. Flere barn, inkl. nr. 1489 og 1493.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
2979. Siri Halvardsdatter Sire, f. ca. 1650
2980. Fingar Olsen Glesne, f. ca. 1654, d. 1742
Gårdbruker i Krødsherad, Buskerud. Sønn av nr. 1896 og 1897.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
2981. Goro Palmesdatter Fyrand
2984. Gaute Halvorsen Rud, f. ca. 1650
Gårdbruker i Nes, Buskerud.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
2985. Mari Andersdatter, f. ca. 1650
2988. Arne Pedersen Rud, f. 1643, d. 1728
Gårdbruker i Nes, Buskerud.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
2989. Birgit Eriksdatter Brunsvold, f. 1651, d. 1724
2990. Peder Jørgensen Olsgård, f. 1661, d. 1744
Gårdbruker i Nes, Buskerud.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
2991. Margit Nubsdatter Strande, f. 1670, d. 1752
Fra Ådal i Hallingdalen.
3000. Østen Levorsen Kvie, f. 1625, d. 1672
Gårdbruker i Flå, Buskerud.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
3001. Live Andersdatter Jellum
Fra Eggedal. Datter av nr. 7492 og 7493.
3002. Hans Hansen Tollevsrud, f. 1637
Gårdbruker i Flå, Buskerud.
Kilder: Flå bygdebok.
3003. Liv Thorsdatter Ve, f. ca.1640
Datter av nr. 5908 og 5909.
3296. Anders Jørgensen Våje, f. 1622
Fra Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
3297. N. Tjøstolvsdatter Hovdan
Fra Dybvåg, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
3298. Christoffer Jørgensen Mærdø
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
3299. N. Salvesdatter Tveite
3300. Hans Brynjulfsen Skare
Fra Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
3301. Åse Hansdatter Skare, f. ca. 1630
3302. Anders Andersen Neskilen, f. 1608
Fra Aust-Agder. Gjestgiver.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
3303. Birgitte Thomasdatter Mærdø
3312. Clemet Albretsen Rosland, f. 1636, d. etter 1702
Fra Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
3313. Allaug Larsdatter Lunde, f. 1680
3316. Gregers Halvorsen Sletta, f. 1620, d. 1700
Fra Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
3318. Gjerulv Torbjørnsen Nes, f. 1613
Fra Holt, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
3319. Torunn Knudsdatter Takserås
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
3320. Jon Håvarsen Simonstad, f. 1611, d. 1674
Opprinnelig fra Holt, kom til Vegårshei i Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
3321. Rannei Alvsdatter Homme, f. d. ca. 1701
3322. Ole Jensen Bjorvatn, f. 1623
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
3323. Inger Eriksdatter Ljøstad, f. 1631
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
3392. Albert Rode, f. 1620, d. 4/7-1676
Handelsmann i Itzehoe i Tyskland. Inngiftet i 1652 i en av Tysklands mest ansette adelige familier. Grevinne
Rantzau og hennes sønn Christian måtte godkjenne ekteskapet. Tre barn.
Kilder: Fam.notater. Familien Rode og den norske gren. Prüssing (Tyskland).
3393. Eleonore von Ahlefeldt, f. 1624, d. 7/4-1698
Født i Ahrensböck. Vokste opp på slottet Breitenburg hos grevinne Dorothea Rantzau. Død i Münsterdorf.
3394. Andreas Hoyer, f. 1621, d. 10/11-1693
Født i Burkal ved Tondern i Tyskland. Magister-teolog i Königsberg. Død i Itzehoe.
Kilder: Fam.notater. Prüssing (Tyskland).
3395. Agneta Klotz, f. 11/4-1634, 7/8-1678
3398. Claus Rahlf, f. 31/8-1636, d. 20/5-1683
"Kirkesokn-dommer" i Gammendorf, Tyskland. G.m. nr. 3399. Syv barn.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
3399. Anna Brandt, f. 13/11-1634, d. 30/1-1680
3400. Jacob Eggertsen Stockfleth, f. 1607, d. 1652
Født i Haderslev i Danmark. Fogd. Rådmann. Lagmann. Død i Christiania. G.m. nr. 3401. Fem barn.
Kilder: Fam.notater. Oppl. fra internett.
3401. Anne Bentsdatter, f. ca. 1615, d. 1704
Begravet i Bragernes (Drammen), Buskerud.
3408. Henrik Johansen Calmeyer, f. 1629, d. 1674
Født i Stadhagen i Tyskland? Kom til Norge. Trelasthandler. Død i Moss.
Kilder: Fam.notater.
3409. Maren Christophersdatter, d. før 1670
3410. Christopher Henriksen, d. 6/2-1676
Handelsmann og kemner i Fredrikstad, Østfold.
Kilde: Norsk Slektsshistorisk Tidsskrift II, s. 196.
3411. Kirsten Bentsdatter Haard
3412. Niels Olufsen Coch
Dimittert som student fra Helsingør skole i 1641. Sokneprest i Jemtland.
Kilde: Norsk Slektsshistorisk Tidsskrift II, s. 196.
3416. Jean Dajon
Søkte 20/4-1669 om å få stillingen som "Boldmester" etter sin far. Dette hadde Kong Frederik III lovet ham.
Det ble innvilget med en lønn på 33 riksdaler.
Kilder: Oppl. fra internett.
3417. Gertrud Nielsdatter
Sannsynligvis datter av prokurator Niels Michelsen og Anna Mathisdatter.
3440. Oluf Pedersen, d. 1638
Født på Alstadhaug. Prest i Nesna.
Kilder: Oppl. fra internett.
3441. Anne Abelsdatter Broch
3444. Paul Resen, f. 1610, d. 1663
Sogneprest i Overhalla. Usikre foreldre. Far: Bertel Poulsen Resen (sønnesønn av Hans Andersen Vedel)?
Kilder: Oppl. fra internett.
3445. Maren Christophersdatter von Aphelen, f. 1615
3446. Steen Hanssøn, f. 20/3-1608, d. 5/2-1671
Sogneprest i Orkdal. Overtok gården Herme etter svigerfaren.
Kilder: Oppl. fra internett.
3447. Dorthe Jonsdatter, f. ca. 1615
3454. Isak Henriksen Been
Slakter.
3455. Annechen Mortensdatter
3476. Cort von der Wida (von der Wide), d. 1680
Fra Nienkirch i Westphalen, Tyskland. Tok borgerskap i Bergen 13/11-1651.
Kilder: Oppl. fra internett.
3478. Laurits Sørensen Brøgger, f. 4/6-1638, d. 1696
Fra Løgstør i danmark. Senere borgermester i Bergen.
Kilder: Oppl. fra internett.
3479. Johanna Pedersdatter
3480. Erik Iversen Nordal, f. 12/5-1591, d. 1658
Prest. Bodde i Leikanger, Sogn og Fjordane.
Kilder: Oppl. fra internett.
3481. Karen Nilsdatter Werner , f. 1600, d. 1634
3482. Peder Jørgensen Finde, f. 1610, d. 10/9-1691
Født på Akershus festning. Ble prest i Førde, Sogn og Fjordane.
Kilder: Oppl. fra internett.
3483. Barbara Henriksdatter Nitter, f. ca. 1618, d. ca. 1649
3484. Jens Samuelsen Bugge, f. 2/3-1631, d. 4/6-1684
Kilder: Oppl. fra internett.
3485. Christine Dorothea Jensdatter Schjelderup, f. 1640, d. 1705
3486. Nils Enevoldsen Randulf, f. 20/8-1630, d. 14/5-1711
Fra Roskilde, Danmark. Biskop i Bergen. G.m. nr. 3487, 10/11-1661.
Kilder: Oppl. fra internett.
3487. Mette Pedersdatter, d. 1679

3608. Jon Ellingsen Åsand


Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. I 1723 hadde de på Åsand 1 hest, 7 kyr, 14 småfe, skog, seter og to
plasser. G.m. ukjent. Tre kjente barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3612. Gunbjørn Jonsen Teige
Fra Kvie i Flå, Buskerud. Overtok Teige, nedre. Stevnet granner i 1679.
3613. Eli Halvorsdatter Teige, d. 1723
3614. Fingar Helgesen Bøle, d. 1725
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Fra Bjøre. Overtok Bøle i 1694. G.m. nr. 3615. Fire barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3615. Siri Knutsdatter Bøle, f. ca. 1656, d. 1738
Datter av nr. 7466 og 7467.
3616. Lars Jonsen Berg, f. ca. 1627, d. 1676
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Måtte svare landskyld av fullgård. Dette klaget han over i 1663. Lagretten gav ham
medhold og reduserte Berg til halvgård. I 1667 ble han selveier, da han fikk skjøte på Berg med 10 lispund med
bygsel. G.m. ukjent. Syv kjente barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3618. Torstein Aslesen Kopseng, f. ca. 1623
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Arvet halve Kopseng i 1654. Anla stevning i 1658 mot Torstein Skjønne for at han først
hadde solgt til ham 3 lispund gods i Kopseng, men der Skjønne solgte etterpå det samme godset til Kari Frøvoll
som det ble påstått hadde bedre odelsrett. Torstein la da frem et skiftebrev fra 1594 som skulle vise at ætten hadde
hatt tilhold på Kopseng i 100 år. Ukjent utfall. Han og broren, nr. 3696, var også misfornøyd med skiftet etter faren
i 1664 der de mente at Narve Eikje, nr. 3628, var blitt forfordelt. Endte med forlik. Var skyssfrakter i 1663.
Foreldre var nr. 7256 og 7257. G.m. nr. 3619. Fem barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3619. Åse Halvorsdatter Sole
3624. Ola Bjørnsen Kroken, f. ca. 1605
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Hadde hele Kroken.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3626. Kristoffer Torkildsen Støvern, f. 1622
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Gift tre ganger.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3627. Gunhild Toresdatter Juvet
3628. Narve Aslesen Eikje, f. ca. 1621
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Sorenskrivergård fra 1636. I 1651 stevnet han sorenskriveren for 3 års landskyld. Han
henviste til Christian IIIs lov, 41. artikkel "at den Jord som ehr giffuen fra bunde gaarder til Kierchen, skulle
Arffunigerne effter dennem Nyde och beholde samme Jorden for den Skyld och landskyld der aff pleyer at gange".
Sorenskriveren mente tretten var unødvendig, at Narve ikke var husvill og ikke led nød, slik at Narve ikke trengte å
presse ham ut. Saken ble utsatt til høsten og da kom sorenskriveren med et langt innlegg, der Narves påstander ble
forsøkt tilbakebevist punkt for punkt. Han mente Narve leste loven "som fanden gjør med Bibelen, nemlig glemmer
det beste derav ute". Narve vant og sorenskriveren måtte være ute innen april 1652. Saken ble imidlertid anket til
lagmannen i Tønsberg, Narve innhentet et skriv fra Akershus, der det var et poeng om en del av Eikje som Haug
kirke besatt var solgt eller gitt. Imidlertid kom det en stevning mot sorenskriveren fra en annen kant. Han hadde
selv forbrutt seg mot loven og ble fradømt embedet og gården.
Narve hadde etter hvert en rekke parter i andre gårder. 2. gang g.m. nr. 3629. Ett barn: Nr. 1814.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3629. Jøran Eivindsdatter Haugen
3714. Steinar Helgesen Frøvoll, f. ca. 1595, d. ca. 1671
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Overtok Frøvoll i 1628. Kom sammen med Anders Pletan og Reidar Skare beruset til
tinget i 1643 og "gjorde ulyd". Det kostet dem til sammen 45 riksdaler (tilsvarende verdien av 8-10 kyr). På tinget i
1651 krevde de å få se kopi av skattebrevet. Deres utsagn og klagemål ble angivelig gjengitt feil i tingboken. Hele
tingalmuen kunne bevitne deres versjon, men det kunne de ikke få skriftlig beseglet. Futen eller skriveren ville
sende klageskriv over de tre for "opprør"eller "ulydighet" til høyere myndigheter. To i lagretten (som ikke hadde
hørt etter hva som ble sagt) ble overtalt til å underskrive dette brevet, mens de fire øvrige nektet. De siste fire ble to
ganger forelagt lagmannen i Tunsberg, og siden idømt bøter. Steinar og hans to venner avga en egen forklaring i et
brev til lagmannen. Slik gikk saken frem og tilbake. Til slutt måtte de gi tapt og bøte 110 riksdaler (men fikk ettter
søknad avslag på 5 r.daler hver). Senere i en delesak med Anders Jellum, der en eng lokalisert nedenfor en haug
som Steinar hadde ryddet, ble tilkjent Frøvoll. G.m. nr. 3715. Seks døtre. Kilde: Sigdal/Eggedal bygdebok, s. 986.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3715. Kari Eivindsdatter
3720. Reidar Håkonsen Båsum, f. ca. 1611
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Klaget til landets stattholder i 1664 på presten herr Peder Hanssøn for at han demte opp
fjorden slik at vannet strømmet inn i åker og eng. I 1666 kalte han presten i vitners påhør for en "wederdøber", dum
æreskjenner og dummaker. Han ble stevnet for dette, men dom mangler. Var lesekyndig. G.m. nr. 3721. To barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3721. Ingebjørg Kristoffersdatter By
3724. Fingar Ellingsen Hovland
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Fra Hovland. Overtok Berget, øvre i 1653. I 1667 var det 1 hest, 7 kyr, 4 ungdyr og 10
småfe. En gang han satte ut fiskegarn, tok Guttorm Kodalen garnet og nektet Fingar å fiske der. Det falt 6-manns
dom i 1685, der Fingar vant. G.m. nr. 3725. Syv barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3725. Sigrid Gunnarsdatter Kopseng
Datter av nr. 3820 og 3821.
3726. Jakob Halvorsen Hovland
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Fra Narum.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3727. Mari Torgersdatter Rolstad
3728. Helge Andersen Pletan, f. ca. 1625
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Tjente som militær for det legdet han tilhørte. G.m. nr. 3729. Fem barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3729. Sigrid Halvorsdatter Sole
Datter av nr. 7238 og 7239.
3730. Kristoffer Kristoffersen Vad, d. ca. 1681
Sigdal/Eggedal, Buskerud.Fikk i 1662 skjøte på arveretten til Vad etter onkelen som var barnløs. Eide hele Vad.
Ofte lagrettemann. G.m. nr. 3731. Åtte barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3731. Torgun Gislesdatter Åsland
3732. Fingar Helgesen Bjøre, se nr. 3614
3733. Siri Knutsdatter Bøle, se nr. 3615
3734. Engebret Nilsen Hovland
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Måtte bøte 9 riksdaler i 1678 fordi det første barnet kom før lovlig tid. På Hovland fra
1686. Bygselbrev fra presten Niels Griis i 1701. G.m. nr. 3735. Fem barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3735. Ingebjørg Aslaksdatter Hovland
3740. Alv Bjørnsen Veggesrud
Fra Runn i Krødsherad, Buskerud. Stevnet av broren ved skifteoppgjøret. Kom til Sigdal/Eggedal. G.m. nr. 3741.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3741. Gunhild Bjørnsdatter Veggesrud
3742. Asle Bjørnsen Bergan, f. ca. 1635, d. før 1709
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Møtte drukken på tinget i 1683, "buldret og gjorde ulyd", som avstedkom en øre sølv i
bot. G.m. nr. 3743. Fem barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3743. Ragne Kittilsdatter Gulsvik
3744. Guttorm Andersen Albjørk, f. ca. 1622, d. ca. 1705
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Sønn av nr. 7260 og 7261. Hadde Nordigarden Gulsvik i Flå. I 1700 utsatt for innbrudd
og frastjålet 800 r.daler. En av tyvene ble dømt til å henges i galgen. Innehadde mye jordegods.
G.m. nr. 3745. Fem barn, inkl. nr. 1872 og 1815.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3745. Birgit Knutsdatter Strand
3746. Nils Andersen Jellum, f. ca. 1627, d. ca. 1705
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Fra 1696 lensmann i Eggedal. G.m. nr. 3747. Seks barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3747. Guro Narvesdatter Kopseng
Datter av nr. 3628.
3750. Gul Olsen Nore, f. ca. 1595
Krødsherad, Buskerud. Sønn av nr. 3816 og 3817. Gården Nore, øvre ga bra avkastning: I 1691 anført 8 ½ tønne
blandekorn, en tønne havre og 7 ½ tønne (bråte)rug. Gul hadde pant i Hagavoll, og eide Skretteberg på Modum fra
1696 til 1723. Store verdier å fordele ved skiftet. G.m. nr. 3751. To barn, nr. 1875 og 1902.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
3751. Kjersti Torsteinsdatter Kopseng, d. ca. 1726
Datter av nr. 3618 og 3619.
3778. Sebjørn Engebretsen Sund, f. ca. 1618
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Overtok i 1640 Sund, søre. Lagrettemann i 1647. Eide Frøvoll og flyttet dit etter at
eldste sønn overtok Sund. Skifte i 1692. G.m. nr. 3779. Seks barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3779. Eli Steinarsdatter
3800. Truls Eriksen Slevika, f. ca. 1633, d. 1729
Krødsherad, Buskerud. Det var tinglyste kongelige skjøter på kirkegodset i Slevika i 1683. Tingsted i 1688.
Lensmann. En av flere meldt i 1690 for ulovlig hogst, men alle ble frikjent da de var odelsbønder som hadde hogget
i egne skoger. Ved høsttinget i 1700 rettsak om skogdele. Noen år senere stevnet for hogst til angivelig skade for
sagbruk langs Drammenselven, men ble frikjent. Vitnet som 92-åring i en grensetvist.
G.m. nr. 3801. Fire barn, inkl. nr. 953 og 1900.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
3801. Gjertrud Torsteinsdatter Kopseng. d. 1725
Datter av nr. 3618 og 3619.
3806. Trond Rishovd, d. 1664
Krødsherad, Buskerud. Bruker av Rishovd. Skyssfrakter i 1649 for kongens folk og alle med pass, mot betaling.
Lagrettemann i 1656.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
3807. Tora Nilsdatter
Som enke krevde hun arrest i tømmer som futen hadde tillatt to bønder å hogge i hennes skog. Fikk medhold fra
stattholderen.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
3816. Ola Engebretsen Ringnes, f. ca. 1620, d. 1707
Krødsherad, Buskerud. Byttet og solgte jordeeiendommer. Som betaling i 1705 gitt skjøte på bruresølv (bruresabel,
en brystduk, hodesølv = krone og sølvbelte), senere betegnet som "Ringnes-sølvet". G.m. nr. 3817. To barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
3817. Tora Olsdatter Vassendrud, f. ca. 1622.
3820. Gunnar Aslesen Kopseng, se nr. 1856.
Også g.m. nr. 3821. Flere barn, inkl. nr. 3725 og 1910.
3821. Ingebjørg Håkonsdatter Båsum, datter av nr. 7440.
3822. Bjørn Halvorsen Sole, f. ca. 1647
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Sønn av nr. 7238 og 7239.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3823. Mari Torgeirsdatter Rolstad
3832. Eivind Olsen Vassendrud
Krødsherad, Buskerud. Fra Nore.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
3833. Live Reidarsdatter Omlia
Fra Sigdal/Eggedal, Buskerud. Datter av nr. 3836 og 3837.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3836. Reidar Halvorsen Olberg
Født på Sole i Eggedal, men bodde en periode på Omlia. Kom til Olberg i Krødsherad før 1678.
Kilder: Krødsherad og Sigdal/Eggedal bygdebøker.
3837. Tora Andersdatter Jellum
3838. Lars Hansen Griis, f. ca. 1635, d. ca. 1696
Trelasthandler på Bragernes. Familien Griis var angivelig opprinnelig av dansk adel. Etter hvert mer borgerlig.
Kilder: Krødsherad bygdebok. Oppl. fra internett.
3839. Anne
3840. Jakob Tomesen Stokker, d. ca. 1688
Ullensaker, Akershus.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
3842. Ole Hansen Onsrud, f. ca. 1618, d. 1696
Ullensaker, Akershus. En gjeter på gården ble drept i en tummult i 1631.
3848. Hans Olsen Kjos, f. ca. 1637
Ullensaker, Akershus. Fra Hallingstad gård. Kjent på Kjos fra 1663.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
3849. Anne Einersdatter Kjos, d. 1694
3850. Torer Knutsen Kjos, f. ca. 1660, d. 1740
Fra Rovol gård i Nannestad, Akershus. Bruker på søstun Grani gård fra 1678 til 1693. Dernest hadde han nordgarn
Kjos gård i Ullensaker.
Kilder: Nannnestad og Ullensaker bygdebøker.
3852. Embret Toresen Bidsler, f. ca. 1614, d. 1695
Nannestad, Akershus.
Kilder: Nannnestad bygdebok.
3856. Lars Hansen Grani, d. ca. 1677
Nannestad, Akershus. Opprinnelig fra Elton. Kom til nordstun Grani.
Kilder: Nannnestad bygdebok.
3857. Anne Knutsdatter Grani, f. ca. 1640, d. 1703
3858. Johannes Pålsen Heni, f. ca. 1629, d. 1691
Bruker 1672-1691 på nordre Heni gård i Gjerdrum, Akershus. Lensmann. G.m. enken etter forrige bruker.
Kilder: Gjerdrum bygdebok.
3859. Boel Villumsdatter Ask
3880. Ola Amundsen Løken, f. ca. 1640, d. 1701.
Nannestad, Akershus. Bruker ca. 1663-1701. Lensmann. Detaljert skifte.
Kilder: Nannnestad bygdebok.
3881. Anne Halvorsdatter Ingjer, f. ca. 1639, d. 1717
Fra Ullensaker, Akershus.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
3882. Knut Ingelsen Eik, f. ca. 1666, d. 1732
Holter sokn i Nannestad, Akershus. Fra Døli. Hadde nordre Eik.
Kilder: Nannnestad bygdebok.
3883. Eli Knutsdatter Rovol, f. ca. 1669, d. 1699
Datter av nr. 7700.
3884. Nils Hansen Elton, f. ca. 1639
Sønn av nr. 7712. Fra Nannestad, Akershus. Flere barn, inkl. 1942 og 7790.
Kilder: Nannestad bygdebok.
3894. Augustinus Larsen Skjennum, f. ca. 1660
Hadde nordgarn Skjennum i Nannestad, Akershus.
Kilder: Nannnestad bygdebok.
3895. Inger Pedersdatter Kyken
Fra Ullensaker, Akershus.
3896. Amund Nielsen Sørum, f. 1659, d. 1739
Skedsmo, Akershus.
Kilder: Skedsmo bygdebok.
3898. Christopher Torersen Lystad
3904. Thor Knudsen Bråten
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
3905. Live Ellevsdatter Hole
3906. Ellef Knudsen Gubberud, f. 1642, d. 1718
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
3938. Knud Lauritzen Ilen, d. 1697
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
3944. Knud Torbjørnsen Linderud, f. 1642
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
3945. Kirsti Haagensdatter
3946. Anders Olsen Nes
Gårdbruker i Modum, Buskerud. Fra Krødsherad. Sønn av nr. 3624.
Kilder: Modum bygdebok.
3947. Kari Nilsdatter Solum
3948. Halvor Pedersen Jokstad
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal. Brukte Jokstad fra 1642. Ble eier gjennom ekteskap. Lagrettemann i 1658. I 1667
hadde han 2 hester, 7 kyr, 4 ungdyr, 18 småfe, skog til salgs og gardsbruk. Skyssfrakter noen år frem til 1669.
G.m. nr. 3949, 2. gang. Tre barn (fem fra 1. ekteskap).
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
3949. Kari Engebretsdatter Gren
GENERASJON 13:

4120. Peder Jensen Evenrud, d. ca. 1681


Fra østre Toten, Oppland. Skattet på Evenrud gård 1643-86. I 1657 ble det oppgitt 14 kveg, 2 hester og 2 griser.
Kalt "fogdens medhjelper". Gift 2 eller 3 ganger.
Kilder: Ullmann (folketelling 1666, skifte Toten).
4122. Knud Paulsen Li, f. omkr. 1590, d. 16/1-1660
Fra østre Toten, Oppland.
Kilder: Ullmann (skifte Toten).
4123. Karen Andersdatter
4124. Torkild Halffrs (Halvorsen?), d. 1676
Fra østre Toten, Oppland. Bodde på Gudderød og Vestrum gård.
Kilder: Ullmann (folketelling 1664 og 1666, skifte Toten).
4126. Lars (el. Laurits) Finnsen Lunden, f. omkr. 1595, d. 1681
Fra østre Toten, Oppland. Betalte kvegskatt for 29 kveg, 6 hester, 17 sauer and 4 griser i 1658. Kirkeverge.
Kilder: Ullmann (folketelling 1664 og 1666, skifte Toten).
4127. Kari Steensdatter Majer, f. omkr. 1592, d. 1675
4156. Daniel Stokker
Fra Asker, Akershus. Drev Stokker i gårdene 1612-26.
Kilder: Asker bygdebok.
4506. Anders Tomter
Gårdbruker i Frogn, Akershus. Han bodde fra i hvert fall 1624 på Ottarsrud. Hadde også en liten sag. Han hadde
flyttet til Tomter i 1641. Innehadde vervet som bondelensmann.
Kilder: Bygdebok Frogn.
4507. Marthe
4544. Nils Børgesen Heggum, f. 1627, d. 1715
Gårdbruker i Røyken, Buskerud.
4545. Tharan Gundersdatter Vang
Datter av nr. 9142.
4546. Torkild Ellefsen Nes, d. 1705
Gårdbruker i Asker, Akershus. Skjøte 12/12-1689 på Nes for 400 riksdaler. G.m. nr. 4547. Seks kjente barn.
Kilder. Asker bygdebok.
4547. Anne Johannesdatter, f. 1646, d. 3/11-1737
Levde som føderådsenke i mange år på Nes. Gjeldfri allerede i 1705. Skifte 22/2-1738.
4548. Adam Berendt, f. omkr. 1620
Underskriver som Adam Berent von Amchlam i et utgiftsvedlegg ved fogderegnskapet i 1683 (der han oppgir at
han er blitt fradrevet Slemmestad gård i Røyken og ber om få oppholdsstedet Villingstad som frigård i sin livstid).
Kom derfor muligens fra Anklam i Pommeren i Nord-Tyskland. Han ble korporal ved Båhusiske egiment 3/7-1644.
Sersjant ved samme regiment 24/7-1657. Han ble fenrik 26/10 samme år. Senere er han 25/8-1658 oppgitt som
løytnant ved Akershus nasjonale infanteriregiment. Under Gyldenløvefeiden hadde han intendantstilling hos
Coucheron regiment fra 1676. Han deltok ved Marstrands erobring i juli 1677. Fra 17/5-1679 var han igjen plassert
ved Akershus regiment, frem til 30/9-1679. Han bosatte seg i Røyken i Buskerud. Der fikk han gården Villingstad
for sin innsats i krigen mot svenskene. I Røyken opptrer han flere ganger i tingbøkene; som vitne i en voldssak, i
forbindelse med skatterestanser og landskyld. Etter hans tid brukes navnet Adam mye blant etterkommerne.
G.m. nr. 4579. Seks barn, hvorav nr. 2274 og 2278.
Kilder: Kirkebok Røyken. Digitalarkivet. Tingbokprosjektet: Tingbøker Lier Røyken Hurum 1680 - 1687.
4549. Catrine Anne
4558. Augustinus Andersen Syltingli, f. 1632
Fra Røyken, Buskerud. Nevnes i flere saker i tingbøkene. Klokker i Røyken kirke. Snekker.
Kilder: Røykens historie (fra hjemmeside til Røyken kommune). Røyken kirkebok.
Tingbokprosjektet: Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1680 - 1687.
4559. Birgitte Syltingli
4564. Jon Pedersen Hoberg
Fra Stange, Hedmark.
Kilder: Bygdebok Stange.
4566. Anders Jonsen Sålerud
Fra Stange, Hedmark.
Kilder: Bygdebok Stange
4568. Amund Olsen Askestad, f. ca. 1630, d. ca. 1669
Fra Røyken, Buskerud.
4570. Lars Steffensen Bråseth, f. ca. 1617
Fra Røyken, Buskerud. Nevnt i tingbøkene, bl.a. 22/9-1686 for slagsmål i Klokkerstuen med Hans Gulliksen fra
Heggum Vestre.
Kilder: Kirkebøker Røyken. Tingbokprosjektet: Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1680 - 1687.
4571. Siri Gundersdatter Vang, f. ca. 1617
4574. Jens Olsen Hesselberg, f. ca. 1630
Kom kanskje fra Danmark. Muligens tidligere offiser. Fogd i Hurum og Røyken i Buskerud. I november 1676 kom
han i klammeri med Gabriel Adamsen (nr. 2278) på ryttergården Villingstad. Gabriel fikk beskjed om å ta i mot en
ny rytter, noe han motsatte seg, da han hevdet at nå var det andres tur. Fogden møtte da opp på Villingstad med et
rytterfølge. Han var bevepnet med pistol, og tilførte et Gabriel et skudd, men uten at han døde. Saken ble først
behandlet tre ganger på tinget i Røyken. Dernest ble det krigsrett på Bragernes i 1680. Utfallet er ukjent. Han
forble fogd til 1682. Det året ble han satt i arrest på Akershus for underskudd. Senere forlot han kone og barn og
reiste til København.
Kilder: Kirkebok Røyken. Digitalarkivet. Tingbøker Lier, Røyken og Hurum, 1680 - 1687.
Panteregisteret 1701, s. 85. Ovenstad Militærbiografier, side 456.
4575. Anne Jensdatter Bartrum, f. 1637, d. 1709
Kom fra Danmark. Mulig søster av fogd Søren Jensen Bartrum. Nevnes ved tingmøte i 1680, der hennes mann
stevnet Lars Vear for overfall på henne og søsteren på gården Sundby. Hun giftet seg sannsynligvis senere med
klokkeren Hans Sørensen i Røyken.
Kilder: Kirkebok Røyken. Tingbøker Lier, Røyken og Hurum, 1680 - 1687.
4582. Zacharias Sørensen Frendesonius, f. 1598, d. 1667
Innrullert som student i København 28/9-1620. Fikk embedseksamen i
Fredrikstad 14/12-1625. Sokneprest 1627-1667 i Fåberg, Oppland.
Den første presten i Fåberg som fikk sitt bilde i kirken.
Kilde: Norsk Tidsskrift for genealogi I, s. 120. Fåbergs historie.
Norsk prestehistorie (internett).
4583. Anne Olsdatter

4588. Tore Eriksen Hanevold, f. 1595, d. 1656


Gårdbruker i Asker, Akershus. Sønn av nr. 18184. Bygdelensmann, kjent fra 1628 og fremover. Makeskiftet i 1638
Borgen i Hole, Tofterud i Gran og Nore i Krødsherad. Hadde også eierandeler i Gui, Skaugum, samt gårder i andre
bygder. Ved besiktigelse av Hanevold i 1640 opplyser stattholderen at gården(e) kan gi 17 tønner korn, 50 lass høy,
samt har hustømmerskog og ved. (Tore) Hanevold hadde en så dominerende posisjon at futen ikke skrev "leidangen
av Asker sogn", men "Hanevals leidang" i 1625 og senere. I 1630 ved "godvillig kontribusjon" (ekstra-skatt) avga
Tore halvparten av summen på 30 riksdaler fra Asker og Bærum. I 1656 ved arveoppgjøret, stod 45 Asker-bønder i
gjeld til ham (mye skatte-restanser). Alle Askers lagrettemenn var inhabile, og nye måtte hentes fra Bærum.
G.m. nr. 4589.
Kilder: Asker bygdebok, s. 85. Asker og Bærums historie til 1840.
4589. Rønnaug Larsdatter Hanevold
4756. Sveinung Sveinungsen Børte, f. 1649-5/12 1698
Gårdbruker i Lunde, Telemark.
Kilder: Lunde Herad med Flaabygd, bind 1, s. 70.
4757. Svanaug Halvorsdatter Erikstein
Sannsynligvis datter av Halvor Torjussen Erikstein.
4758. Einar Torgrimsen Staurheim, f. 1652, d. 1679
Gårdbruker i Bø, Telemark. G.m. nr. 4758 i 1670.
Kilder: Bø bygdebok, bind 1, s. 547.
4759. Torbjørg Anundsdatter Kise, d. 1729
4832. Sten Evensen Håtveit, f. 1630, d. 1699
Fra Holla, Telemark.
Kilde: Holla bygdebok.
4833. Børte Bertelsdatter
4840. Jørgen Asbjørnsen Lyngåsen, f. ca. 1641, d. 1700.
Fra Gjerpen, Telemark. G.m. nr. 4841, 1/11-1674 i Skien.
4841. Anne Tollefsdatter, f. ca. 1644, d. 1699
4842. Hans (Christensen) Haugerød, f. ca. 1635, d. 1699
Fra Gjerpen, Telemark. Arbeider, husmann. Husmannsplass under Gjerpen prestegård.
Kilder: Gamle Gjerpen.
4843. Anne Mathisdatter Fossum, f. ca. 1631, d. 1699
4846. Auen Madsen Strømdal, f. ca. 1651, d. 1711.
Fra Gjerpen, Telemark. Leilending. Sannsynligvis sønn av husmann Mads Skreva (1618-1685) og Gjertrud.
Kilder: Gamle Gjerpen.
4847. Inger Svendsdatter, f. ca. 1658, d. 1724
4852. Engebret Pedersen Island, 1624, d. 1688
Fra Siljan, Telemark. Gårdbruker.
4853. Anne Madsdatter
4860. Truls Pedsersen Skavan, f. ca. 1630, d. 17/1-1722
Fra Gjerpen, Telemark. Sannsynligvis sønn av Peder Ersrø.
4861. Karen
4936. Ingebret Vefferstad, d. ca. 1640
Kilder: Lier bygdebok.
4937. Mari
4942. Torgeir Johansen Renskog, d. 1662
Gårdbruker i Lier, Buskerud.
Kilder: Lier bygdebok.
4943. Ellen Clausdatter Holtsmørk
4996. Rikvold Mogensen Gjellum
Fra Asker, Akershus. Opprinnelig fra Stange, Hedmark der han også hadde eiendomsparter. 3. juledag 1664 fikk
han i et slagsmål et knivstikk (gjerningsmannen ble frikjent). Flyttet til Asker. En av Askers rikeste menn. Eide
gårdandeler. Forærte en malt tavle med lang inskripsjon til gamle Asker kirke (brant ned i 1878). Lensmann i
1698.
Kilder: Bygdebok Asker. Bygdebok Stange.
4997. Gunhild Jensdatter
4998. Ole Ellefsen Løkenes, f. ca. 1642, d. 30/7-1705
Fra Asker, Akershus. Mulig sønn av nr. 9092 og 9093. Kjøpte Løkenes 19/3-1695 av Knud Frantzens enke.
Kilde: Asker bygdebok.
4999. Mari Helgesdatter Sem, d. 1680
5024. Christopher Nielsen Linnes, d. 1717
Fra Lier, Buskerud.
5025. Anne Ambrosiusdatter Sandåker, d. 1717
5030. Peder Pedersen Sørum, f. ca. 1646, d. 1717
Fra Stokke i Vestfold. Senere gårdbruker i Lier, Buskerud. Hadde barn utenom ekteskap, stevnet på tinget for dette.
Kilder: Skifte, tingbok, Stokke bygdebok.
5031. Karen Christophersdatter
5308. Jacob Olufsen Lid, f. ca. 1594
Gårdbruker i Gjerpen, Telemark.
Kilde: Gamle Gjerpen.
5314. Mathias Arnesen Gjønnes, d. 1661
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Hedrum bygdebok.
5315. Ingeborg Jacobsdatter
5316. Jacob Kortsen Gjone, f. 1597, d. 1672
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Hedrum bygdebok.
5318. Ambjør Olsen Odberg, d. ca. 1655
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Hedrum bygdebok.
5326. Peder Halvorsen Hvarnes, f. 1624, d. 1674
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Hedrum bygdebok.
5327. Maren Hansdatter Hellenes
5392. Nils Sørensen Næss
Gårdbruker i Kjose i Brunlanes. Nevnt fra 1604-1640. To sønner.
Kilder: Brunlanes bygdebok.
5393. Dorte
5394. Knut Sørensen Næss, d. 1652
Gårdbruker i Kjose i Brunlanes. Sønn av nr. 10784. Eide 1 hud i Næss og 6 skinn i Eftedal. Fem barn.
Kilder: Brunlanes bygdebok.
5760. Ole Michelsen Mustad, f. 1579, d. 1657
Gårdbruker i Vardal, Oppland. Lensmann.
Kilder: Vardal bygdebok.
5761. Karen Arnesdatter Tomle, f. 1593, d. 11/3-1667
5762. Amund Jensen Bråstad, f. 1584
Gårdbruker i Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
5763. Berette
5766. Henrik Unset
Vardal, Oppland.
5768. Thorgeir Dalborgen
Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
5776. Jens Jensen Bye, f. 1605
Gårdbruker i Vardal, Oppland. Hissig gemytt. Dømt i 1655 til å betale 1 ½ daler i bot for å ha brent ned en
bråtegård hos en Even Mjølstad.
Kilder: Vardal bygdebok.
5778. Oluf Lauritsen Åsen, f. 1592
Gårdbruker i Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
5779. Helga Olsdatter Røberg
5780. Håver Johannesen Gårder
5804. Peder Reiersen Loeng, f. ca. 1611
Fra Nordsinni grend i Nordre Land, Oppland.
Kilder: Land bygdebok.
5805. Eli Narvesdatter Skolmen
5806. Kristoffer Kristoffersen Ullsak, f. ca. 1634, d. 1717
Fra Land, Oppland. Fikk skjøte på Ullsak (Ullensaker) 21/8-1686. Hadde også gods i Hasli gård i Snertingdal.
Kilder: Land bygdebok.
5807. Marit Finnbosdatter Hasli
5828. Peder Østensen Askim, f. 1608
Fra Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
5829. Gunhild Jonsdatter, d. 1666
5830. Ole Olsen Viberg, f. 1619, d. 1675
Fra Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
5831. Ingeborg Olsdatter
5832. Gulbrand Gislesen Molstad
Fra Kolbu i Toten, Oppland.
Kilder: Sonja Fjellhaug.
5834. Kjeld Paulsen Sukkestad, f. 1625, d. 1711
Fra Toten, Oppland. Kom til Hage i Vardal.
Kilder: Sonja Fjellhaug.
5835. Karen Simensdatter Skjerven, d. 1677
5836. Clemet Olsen Føllingstad, f. 1638, d. 1669
Fra Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
5837. Berte Pedersdatter Kolberg, d. 1677
5838. Ole Lauritsen Melby, f. ca. 1650, d. 1716
Fra Biri, Oppland.
Kilder: Sonja Fjellhaug.
5839. Gudbjør Gundersdatter Bjørke
5888. Øystein Helgesen Aalrust, f. ca. 1620, d. ca. 1686
Fra Buøen i Flå. Bodde først på Brekke i Gol (nevnt 1634). Kom siden til nedre Ålrust i Hemsedal, Buskerud.
I skattematrikkelen for 1647 har han 5 ½ løbel i Aalrust.
Kilder: Leif Kvernhusvik. Flå bygdebok.
5889. Brynhild Gunbjørnsdatter Bjertnes, f. ca. 1625, d. 1693
Sannsynligvis fra Bjertnes i Krødsherad, Buskerud.
Gården Aalrust hadde underlagt en seter som ble kalt Brynhildstølen, oppkalt etter henne. Det fortelles at
"ei haustnatt romsterte bjørnen ute blant bølingen på Brynhildstølé. Søgna seier at Brynhild tok børsa og skaut etter
bjørnen gjennom gluggen i bueveggen (dei hadde glugger istaden for glas i gamal tid, unntaken i mjølkebua som
skulde vera kald). Ho såg ikkje at ho råkte, men ei tid etter fann dei ein dau bjørn i ei myr nedafor stølen".
Kilder: Leif Kvernhusvik.
5902. Eirik Håvardsen Kolsrud, f. 1624
Flå, Buskerud.
5903. Anne Gunnvaldsdatter Børdal, f. ca. 1635
Fra Sør Aurdal, Oppland. Datter av nr. 11966 og 11967.
5904. Knut Ellevsen Havardsgård, f. 1625, d. 1694
Fra Hallingdalen, Buskerud.
5905. Olaug Knutsdatter Tollevsrud, d. 1699
5906. Østen Olsen Heie, f. 1620
Fra Hallingdalen, Buskerud. Lagrettemann i 1665 og 1675.
5907. NN Amundsdtr Berg

5908. Thor Olsen Ve, f. 1610, d. 1693


Gårdbruker i Flå, Buskerud. Flere barn, inkl. nr. 1905, 2954 og 3003.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
5909. Kari Nilsdatter Gulsvik, f. ca. 1620, d. 1696
5910. Tollev Arnesen Frøysåk, f. 1605, d. 1677
Gårdbruker i Gol, Buskerud. Lagrettemann. Lensmann.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
5911. Jøran Johannesdatter Hove, f. 1608, d. 1668
5912. Elling Amundsen Berg, f. 1605
Gårdbruler i Nes, Buskerud.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
5913. Åse Olsdatter Heie, f. ca. 1605
Fra Flå, Buskerud.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
5954. Ole Amundsen Åvestrud, f. 1619, d. 1703
Gårdbruker i Flå, Buskerud.
Kilde: Notater om Gulsvik-slekten.
5955. Mari Herbrandsdatter Gulsvik, f. 1630, d. 1713
5956. Aslak Halvorsen Grimsgård, f. 1610, d. 1677.
Gårdbruker i Nes, Buskerud.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
5957. Randi Knutsdatter Bratterud, f. 1620, d. 1681
Fra Reinli i Sør-Aurdal, Oppland.
5968. Halvor Iversen Medbøen, f. 1625, d. 1680
Gårdbruker i Flå, Buskerud.
Kilder: Flå bygdebok.
5976. Peder Halvorsen Devegge Rud, f. ca. 1610
Gårdbruker i Nes, Buskerud.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
5977. Sigri Olsdatter Vold, f. ca. 1615
Fra Flå, Buskerud.
5978. Erik Pålsen Aavestrud, f. 1605, d. 1671
Gårdbruker i Flå, Buskerud.
Kilder: Fam.notater om Gulsvik-slekten.
5979. Gjertrud Amundsdatter Brunsvold, f. ca. 1620
5980. Jørgen Pedersen Holst, f. 1624, d. 1679
Fra Eiker. Lensmann. Trelasthandler. Kom til Nes i Hallingdalen.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
5981. Mari Stensdatter Haraldset, f. 1636, d. 1679
5982. Nub Knutsen Kittilsviken, f. 1643, d. 1712
Fra Tolleivsgard, Nes. Gårdbruker i Flå, Buskerud. Lagrettemann i 1681. I 1694 skjøte på Strand.
Kilder: Flå bygdebok.
5983. Ingeborg Gunvaldsdatter Bødalen, f. ca. 1638, d. 1723
6004. Hans Knutsen Tollevsrud, f. ca. 1605
Gårdbruker i Flå, Buskerud.
6005. Gjertrud Hansdatter, f. ca. 1609
6592. Jørgen Gjerulvsen Våje, d. 1648
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
6593. Turid Andersdatter Ljøstad
Datter av nr. 13186.
6594. Tjøstolv Toresen Hovdan, f. 1586, d. 1645
Fra Dybvåg, Aust-Agder. Oppr. fra gården Eidbo. Kom senere til Holtan.
Flere barn, bl.a. nr. 3297 og 6627.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
6595. Alloug Ellingsdatter Tveite
Fra Holt, Aust-Agder.
6600. Brynjulf Skare
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
6601. Siri Hansdatter (?)
6602. Hans Gundersen Skare
Fra Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
6603. Liv Nielsdatter
6606. Thomas Hansen Mærdø
Fra Aust-Agder. Krovert.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
6607. Birgitte Christopherdatter
6624. Albret Torvildsen Berge, f. 1606
Fra Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
6625. Tarjer Torjesdatter
6626. Lars Salvesen Lunde
Fra Holt, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
6627. (?) Tjøstolvsdatter Hovdan
Datter av nr. 6594.
6632. Halvor Gregersen Sletta, f. 1590
6636. Torbjørn Torbjørnsen Mo, f. 1585
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
6637. Ingeborg Olavsdatter Mo
6638. Knut Andersen Takserås, f. 1584
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
6639. Ingrid Aslesdatter
6640. Håvar Pedersen Haneto, f. ca. 1585
Fra Holt, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
6641. Marte Bjørnsdatter Vatnebu
6642. Alv Tengelsen Homme
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
6644. Jens Pedersen Bjorvatn, f. 1575
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
6645. Kjersti Skarholt
6646. Erik Oluffsen Gryting, f. 1579
Fra Vegårshei, Aust-Agder. Lensmann.
6647. Ingrid Åsulvsdatter Ljøstad
6786. Johann von Ahlefeldt, f. 1598, d. ca. 1631
Kapteinløytnant. Av den tyske adelsslekt, Ahlefeldt.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
6787. Margaretha Evert, f. d. 31/1-1672
6788. Tycho Sven Hoyer, f. ca. 1592, d. 4/8-1650
Prest i Burbal ved Tondern i Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
6789. Margareta Andersdatter, d. des. 1644
6790. Stephen Klotz, f. 13/9-1606, d. 13/5-1668
Landskriver i Dithmarschen i Tyskland. G.m. nr. 6791, 23/11-1630 i Rostock. To barn.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
6791. Catharina Runge, f. 11/11-1604, d. 5/6-1666
6796. Hans Rahlf, f. ca. 1591, d. ca. 1660
Fra Gammendorf i Fehmarn, Tyskland. G.m. ukjent. Elleve barn.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
6798. Jürgen Brandt, f. ca. 1575
Kjøpmann og dommer i Blieschendorf, Tyskland. G.m. nr. 6799. Elleve barn.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
6799. Catharina Mackesprang, f. ca. 1587, d. 3/5-1672
6800. Eggert Stockfleth, f. ca. 1560, d. 1638
Født i Haderslev, Danmark. Kom til Norge. Var skipper og sjømann. Begravet i Bragernes, Drammen.
Fire barn: Hans (fogd og borgermester i Christiania); Henning (biskop i Christiania); nr. 3400; Cathrine.
Kilder: Fam.notater. Oppl. fra internett.
6816. Johann Calmeyer, f. 1600, d. 1675
Fra Tyskland. Født i Lauenhagen. Død i Stadhagen. Var skredder.
Kilder: Fam.notater.
6817. Catharina Real
6820. Henrik Søfrensen
Proviantskriver i Viken. Fikk i okt. 1644 skattefrihet fra gården Vang i Kråkstad. I 1646 fogd i Follo, 1664 i Moss
og i 1669 i Værnekloster.
Kilde: Norsk Slektsshistorisk Tidsskrift II, s. 196.
6822. Bent Christophersen Haard
Kapellan og sokneprest 1599-1634 i Våle.
Kilde: Norsk Slektsshistorisk Tidsskrift II, s. 196.
6823. Ursula Gundesdatter
6832. Johan Dajon, d. omkr. 1668
Ansatt som "Boldmester" av kong Christian IV med en årlig lønn på 40 riksdaler.
Kilder: Oppl. fra internett.
6882. Abel Michelsen Broch, f. ca. 1560, d. 1613.
Sogneprest i Steigen.
Kilder: Fam.notater.
6890. Christopher von Aphelen, f. 1583, d. 22/5-1646
Sogneprest i Overhalla og Fosnes.
Kilder: Oppl. fra internett.
6891. Margareta Bernhoft, f. 1595, d. 11/8-1631
6892. Hans Lauritssøn, f. 1550, d. 1613
Fogd i Orkdal og Gauldal.
Kilder: Oppl. fra internett.
6894. Jon Jonsson, f. ca. 1580, d. ca. 1659
Kapellan ved Trondhjem Hospital fra 1601 og prest fra 1607. Søkte 17/3-1612 kansler Christian Friis til Borreby
om tillatelse til å gifte seg med sin tremenning, nr. 6895. Saken ble henlagt. Sannsynligvis inngikk han giftemål.
Han ble nemlig dernest dømt for blodskam og mistet embedet. I 1615 fikk han kongens tilgivelse. Tildelt det gode
embedet som sogneprest i Orkdal, som han hadde til ca. 1644. Han overtok Sundby gård i 1626 ved makeskifte
med kongen, mot 4 spann i gården Reppe i Stjørdal. Eide flere gårder i Orkdal. Hadde elleve barn.
Kilder: Oppl. fra internett.
6895. Kirsten Olsdatter, f. ca. 1583, d. 1618
Rådskvinne Trondhjem Hospital.
6964. Jørgen Pedersen Finde
Slottsskriver på Akershus festning.
Kilder: Oppl. fra internett.
6965. Maren Michelsdatter van Thien
6966. Henrik Nitter, f. 1560, d. 1629
Proprietær i Bergen.
Kilder: Oppl. fra internett.
6967. Mette Andersdatter, f. ca. 1600, d. 1650
6968. Samuel Mandrup Hansen Bugge, f. 25/9-1605, d. 21/8-1663
Nordfjordeid, Sogn og Fjordane. Fra 1650 prost i Nordfjord. Forfatter: Like før han døde gav han ut "Ethices
Christianæ", dvs. kristne grunntanker. Her skrev han om "Adskillige Fugles Natur oc Egenskab udi Danske Viser
oc Riim med Åndelige Betænkninger", om "Diure Jagt" og om "Fiske Fangst". I en salmebok fra 1661 har han
salmen "Ey du søde Jesus, kjære Herre min". I Norske Magasin finnes et brev fra ham til Ove Bielke, lensherre i
Bergen.
Kilder: Oppl. fra internett.
6969. Maren Christensdatter Wittrup, f. ca. 1609
6970. Jens Pedersen Schjelderup, f. 24/2-1604, d. 2/10-1665
Født i Mandal, Vest-Agder. Prest. Biskop i Bergen 1649-65.
Kilder: Oppl. fra internett.
6971. Inger Olsdatter Worm, f. 2/8-1621, d. 4/5-1677
6972. Enevold Nielsen Randulf, f. 18/2-1597, d. 30/4-1666
Fra Haderslev, Danmark. Kom til Roskilde.
Kilder: Oppl. fra internett.
6973. Bente Rasmusdatter Muus, f. omkr. 1598, d. 16/7-1673
6974. Peder Pedersen, f. 1608, d. 1669
Kilder: Oppl. fra internett.
6975. Margrethe Clausdatter
7216. Elling Bjørnsen Åsand, f. ca. 1625
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. Selveier. G.m. ukjent. Tre kjente barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7226. Halvor Pedersen Teige, f. ca. 1601
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal, Buskerud. Bruker av Teige, nedre i 1627. Stesønn (kones sønn i 1. ekteskap) ble slått
i hjel i 1647 av en Helge Skår. Beskyldt av en lettferdig og ugift kvinne, Marte Kittilsdatter, for å være far til
hennes uekte barn. Hun gikk deretter bort fra forklaringen, kunne ikke lenger huske hvem det var. Da hun ble
fengslet oppga hun igjen Halvor, som dermed som gift mann måtte bøte 70 riksdaler i 1649. Marte ble bortvist fra
bygda. Saken førte etter hvert til klagemål mot futen i 1651. G.m. nr. 7226. To kjente barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7227. Olaug Eivindsdatter
7228. Helge Halvorsen Bjøre, d. 1676
Fra Eggedal. Sønn av nr. 738 og 7239. Kom til Bjøre i Krødsherad i 1666. Stevnet Asle Bergan og Knut Eidal i
1673 for å ha hogget ulovlig i hans mark. Det ble delesak. Dette var på høsten. Siden befarelse ved retten ville være
vanskelig grunnet uframkommelighet med bløte myrer o.l., kom man frem til et foreløpig forlik: Helge skulle betale
de instevnede for hogsten og beholde tømmeret. Ved ønske om det kunne saken gjenopptas året etterpå. Helge ble
selv stevnet i 1674 for det tilsvarende og avkrevd gården, men ble frifunnet. G.m. nr. 7229. Fem barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal og Krødsherad bygdebøker.
7229. Ingebjørg Eilivsdatter Skinnes
7232. Jon Larsen Berg, d. ca. 1657
Bygselmann på Berg i Sigdal/Eggedal.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7238. Halvor Torsteinsen Sole, f. ca. 1585
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Hadde adksillig jordegods. Under krigen i 1640-årene ble Halvor beordret til å fare til
Vinger med månedspengene til de utkommanderte. Han leide imidlertid grannen til å reise for seg. Futen dømte
ham til en bot på 25 daler for det. Halvor søkte til stattholderen i 1648 om å bli fritatt for å bøte. Ukjent utfall. Førte
klagemål mot futen i 1651. En annen gang lurt av en Hans Eggertsen som hadde festet Nerdalen til ham for 30
riksdaler, men Halvor fikk hverken pengene eller gården tilbake. Ved skiftet i 1675 var det nær 30 lispund til
deling. G.m. nr. 7239. Ti barn, inkl. 3619 og 3729.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7239. Kari Håkonsdatter Båsum
Datter av nr. 7440.
7252. Torkild Ulberg
Sigdal/Eggedal, Buskerud.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7253. Mari
7254. Tore Helgesen Juvet, f. ca. 1613
Sønn av nr. 7428 og 7429. Sigdal/Eggedal, Buskerud. Nevnt på Juvet fra 1641. G.m. nr. 7255. Seks barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7255. Berte Kristoffersdatter By
Datter av nr. 7442 og 7443.
7256. Asle Narvesen Kopseng, f. 1582, d. 1664
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Byttet, kjøpte og solgte gårdparter. Flere barn, inkl. nr. 3618, 3628 og 1856.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7257. Kjersti Olsdatter
7258. Eivind Eriksen Haugen, f. ca. 1575
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Stevnet i 1612. Mye jordegods. Lagrettemann i 1624. Kirkeverge. Skifte i 1668.
G.m. ukjent (nr. 7259). Fem barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7259. NN Jonsdatter Skare
7428. Helge Tordsen Frøvoll, d. før 1624
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Krigsskatt med 1 daler i 1614. Odelsbonde i 1617.
G.m. nr. 7429. Barn, inkl. nr. 3714, 7254, 7449, 7456 og 11819.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7429. Kari Aslaksdatter Blekaberg
Fra Sigdal/Eggedal.
7440. Håkon Knutsen Båsum
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Sønn av Knut Ørpen (se nr. 30530). Ble en av bygdas rikeste og mektigste menn. I 1614
var han en av fem bønder som måtte holde to "musketter" (soldater). Eide mange gårdsparter. Lensmann. Hadde i
1640-årene Båsum (mellem) skattefritt. Flere barn, inkl. nr. 3720, 3821 og 7490.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7442. Kristoffer Fingarsen By
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Brukte først Kvisle noen år, men tok over By i 1625. I 1610 måtte han bøte 6 ½
riksdaler fordi han stakk Ola Hulbak med kniv og 3 r.daler i 1618 fordi han fire år tidligere påførte Erik sagdreng
"blodvide og sårmål i hans hode". Drev med broren en sag, med 100 tylfter bord, i 1624. Hadde i 1652 stor gjeld.
Pantsatte deler av eiendommen, som han tapte da han ikke klarte å løse den ut. I 1650 gitt en dom på at hvis han
unnlot å betale rentene av et lån i et år, ville han miste gården. Brukte gården i 1652, som da var eid av andre.
Sønnen Fingar arvet gjelden og bruksretten. G.m. nr. 7443. Tre barn, inkl. nr. 7255 og 3721.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7443. Taran Torkildsdatter
7448. Elling Eivindsen Hovland
Sigdal/Eggedal. Overtok Hovland fra 1636. Etter klagemål fra bygdefolkene mot futen, fremsatte futen en påstand:
Elling skal i 1649 ha stukket Bjørn Skare med tre knivsnitt, som gjorde ham vanfør, og skjelt ut Helle Teige med
ordelag som ikke kunne gjengis, laget et "hull" i haken hans og nær skåret over strupen på ham. Elling slapp med
kun 13 riksdaler i bot, grunnet sin alder. G.m. nr. 7449. Fire kjente barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7449. Ingebjørg Helgesdatter Frøvoll
Datter av nr. 7428 og 7429.
7452. Halvor Narum
Sigdal/Eggedal, Buskerud.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7453. Marte Jakobsdatter
7454. Torgeir Jensen Rolstad, f. ca. 1620
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Overtok Rolstad ca. 1643. G.m. nr. 7455. Åtte barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7455. Mari Hansdatter
7456. Anders Helgesen Pletan, f. ca. 1595
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Fra Frøvoll. Sønn av nr. 7428 og 7429. Arveopppgjør om Pletan der man under
tingforløpet kom til enighet. Se forøvrig nr. 3714. G.m. nr. 7547. En kjent sønn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7457. Live Engebretsdatter
7460. Kristoffer Olsen
Fra Vad i Sigdal/Eggedal. Prest i Flesberg; "hæderlig og vellærdt Man hr. Christopher Oluffsen, pastor til flesberigs
præstegield". Hadde fra 1660 hele Vad.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7466. Knut Ulvsen Bøle, f. ca. 1633
Opprinnelig fra Sandnes i Nore. Kom 1655 til Bøle (vestre/øvre) i Sigdal/Eggedal. Da han i 1661 "seg formastede
og imot øvrighetens befaling utrei rytterhester fra Eggedal", måtte han bøte 6 ½ riksdaler. Eide flere gårdparter.
G.m. nr. 7467. Flere barn, inkl. nr. 3615 og 3733.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7467. Eli Reidarsdatter
7468. Nils Steinarsen Skåla, f. ca. 1605
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Overtok Skåla i 1653. Lagrettemann i 1658. Overdro gården ved skifte i 1686.
G.m. nr. 7469. Seks barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7469. Sønnøv Engebretsdatter
7470. Aslak Ellingsen Hovland
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Sønn av nr. 7448 og 7449. I 1689 fant lagretten at Hovland var en "innestengt" gård som
ikke hadde utmark eller fiskevann (riktig nok fiskerett i elven, men det var her et "udyktig fiske"). Det var noe
bjørkeskog til lauving og ved, men alt tømmer måttes kjøpes. Gården var av "den beskaffenhet at den på åker
og eng ei i noen måte kan forbedres". G.m. nr. 7471. Fire barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7471. Anne Torsteinsdatter Vik
Bodde på Hovland i 1705, var da over 90 år.
7480. Bjørn Alvsen Runn, f. ca. 1560
Krødsherad, Buskerud.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
7481. Astrid Helgesdatter Buøen
Datter av nr. 11776 og 11777. Fra Flå, Buskerud.
Kilder: Flå bygdebok.
7482. Bjørn Håkonsen Båsum
Sigdal/Eggedal. Sønn av nr. 7440.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7484. Bjørn Eivindsen Bergan
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Sønn av nr. 29886 og 29887. G.m. nr. 7485. To kjente barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7485. Ingebjørg
7486. Kittil Arnesen Gulsvik, d. omkr. 1646
Fra Flå, Buskerud. Bruker og eier av Nigarden Gulsvik. Betalte i 1617 krigsmusjonspenger for én soldat. Fra 1621
skattet han av en kvern. Guttorm Johnsen Gulsvik (nr. 23820) stevnet ham i en åstedssak som kom opp 20/9-1614.
Kittil nektet ham driftevei over sin innmark til et jorde Guttorm eide. Kittil foreslo makeskifte av jorder og Guttorm
av gårder, men begge avviste hverandres tilbud. Retten avgjorde at Guttorm skulle ha uhindret tilgang. Kittil
førte 16/10-1619 en sak til lagtinget om at moren ikke hadde fått arv etter hennes farfar. Det ble bestemt at hver
brorgren skulle avgi 2 riksdaler. Hun mottok i alt 12 r.daler. I 1619 ble Kittil bøtelagt for et "urigtig Odelsbreef
hand udj Rette fremblaugde". Skifte 8/5-1645. G.m. 2. gang nr. 7487. Tre barn.
Kilder: Flå bygdebok.
7487. Sigrid Olsdatter Veikåker
Datter av nr. 14976 og 14977.
7488. Anders Olufsen Veikåker, f. ca. 1580
Krødsherad, Buskerud. Overtok Veikåker i 1644. Lagrettmann i 1644. Sommeren 1667 hovedmann i et følge over
til Soknedalen, der en Truls Bjerke ble overfalt.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
7489. Gunhild Guttormsdatter Gulsvik
Datter av nr. 23820 og 23821
7490. Knut Håkonsen Strand
Sønn av nr. 7440.
7491. NN Olsdatter Støvern
Sannsynligvis datter av Ole Reiarsen Støvern (i Sigdal) og Margit Olsdatter,
sannsynligvis datter av Olaf Sønsteby (fra Flå).
7492. Anders Knutsen Jellum, f.ca. 1601.
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Overtok Jellum i 1630-årene. Lensmann i 1658.
G.m. nr. 7493. Fem barn, inkl. nr. 3001 og 3746.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7493. Ingebjørg Steinarsdatter Skåla
Datter av nr. 14936 og 14937.
7495. Gunhild Jonsdatter
7556. Engebret Gunnarsen Sund, d. ca. 1639
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Han var formuende og den ene av to "jordeiende" bønder i dalen i 1614. Lagrettmann i
1629. Sund ble fordelt mellom sønnene. G.m. ukjent. Fem barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7600. Erik Trulsen Slevika, f. ca. 1605
Krødsherad, Buskerud. Overtok Slevika i 1632. Misligholdt to lensmannsstevninger i 1642. Måtte bøte to merker
sølv (=en riksdaler). Lagrettemann. G.m. nr. 7601. Fire barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
7601. Sissel Jonsdatter Råen
7632. Engebret Eriksen Ringnes
Krødsherad, Buskerud. Skifte i 1649. G.m. nr. 7633. Fem barn, inkl. nr. 2949 og 3816.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
7633. Sigrid Andersdatter Skinnes
7664. Ola Nilsen Nore
Krødsherad, Buskerud. Besatt Nore, øvre. G.m. nr. 7665. Fem eller seks barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
7665. Berte Eivindsdatter
7676. Hans Lauritzen Griis, f. ca. 1610, d. ca. 1657
Sagfogd på Bragernes, Drammen.
7680. Tomes Jakobsen Ingjer
Ullensaker, Akershus. Bruker på Ingjer i 1628.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
7681. Guri Hansdatter Nafstad
7684. Hans Olsen Onsrud
Ullensaker, Akershus.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
7696. Ole Ingelsen Hallingstad
Ullensaker, Akershus. Bruker på Hallingstad fra 1638 til 1690-årene.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
7698. Einer Torsteinsen Kjos
Ullensaker, Akershus. Bonde på vestigarn Kjos gård.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
7700. Knut Toresen Rovol, f. ca. 1610
Nannestad, Akershus. Kom til bygda i ca. 1630. Utnevnt til korporal i 1653. Lagrettemann.
Bruker på Rovol til ca. 1687. Flere barn, inkl. nr. 3850 og 3883.
Kilder: Nannestad bygdebok.
7712. Hans Amundsen Elton, f. ca. 1594, d. 1676
Nannestad, Akershus. Fikk i 1657 bot på 2 riksdaler da han ikke ville redegjøre for retten hvordan han fikk tilgang
på 5 lispund i Siggerud gård. Ofte lagrettemann. Flere barn, inkl. nr. 3856 og 3884.
Kilder: Nannestad bygdebok.
7714. Knut Gudbrandsen Grani, f. ca. 1609, d. 1664.
Nannestad, Akershus.
Kilder: Nannestad bygdebok.
7715. Gudbjørg Johannesdatter Hval
Fra Gjerdrum, Akershus.
7718. Villum Ask, f. ca. 1606, d. 1668
Bruker ca. 1658-1668 på vestre Ask gård i Gjerdrum, Akershus. Lagrettemann.
Kilder: Gjerdrum bygdebok.
7719. Lisbet Olsdatter Ask
7760. Amund Løken, f. ca. 1606, d. ca. 1684
Nannestad, Akershus. Kapellanen i Nannestad trengte Løken gård til å bo på. Han stevnet Amund til fraflytting i
1653, som skulle få bygselpenger tilbake. Amund nektet. Da folk kom for å presse igjennom kravet løp Amund på
låven, der han truet inntrengerne med kniv som så måtte forlate gården. Amund fikk bli, men kapellanen bodde
noen år på gården til han ble sokneprest. Amund ble dømt våren 1659 til å betale kongetienden til futen og ikke
presten som tidligere (Løken var oppr. prestegård og fritatt for kongetienden). Beskyldt 1660 for å være far til et
uekte barn. Lagrettemann.
Kilder: Nannestad bygdebok.
7762. Halvor Halvorsen Ingjer
Ullensaker, Akershus. Fra Kauserud gård.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
7763. Guri Hansdatter Nafstad
Se nr. 7681.
7764. Ingel Olsen Døli, f. ca. 1636, d. ca. 1680
Nannestad, Akershus. Korporal. G.m. nr. 7765.
Kilder: Nannestad bygdebok.
7765. Tore Torstensdatter Foss
7788. Lars Ingelsen Skjennum, f. ca. 1622, d. 1707
Bygselbrev av biskop Stockfleth (se nr. 6800) på gården nordgarn Skjennum i Nannestad i 1656.
Kilder: Nannestad bygdebok.
7790. Peder Nilsen Kyken
Sønn av nr. 3884. Gårdbruker i Ullensaker, Akershus.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
7810. Ellev Hole
7812. Knud Iversen Lien, f. 1606
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
7813. Birgit Ellefsdatter Lien
7877. Ellen Pedersdatter, d. 1698
7888. Torbjørn Torgeirsen Linderud
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
7894. Nils Torgeirsen Solum
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
7895. Guri
7896. Peder Fingarsen Jokstad
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal. Fra By gård. Sønn av nr. 14884. Bruker på Jokstad fra 1614.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7897. Guri
7898. Engebret Reidarsen Gren
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal. Formuende. Broren hans hindret ham angivelig i å skjære bord på en sag Engebret
mente de hadde felles. Engebret klaget ham derfor inn for stattholderen i 1642. Eide hele Gren, fra 1646.
G.m. nr. 7899. Tre kjente barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
7899. Ingrid Olsdatter Vad
Datter av nr. 7460.
GENERASJON 14:

8252. Finn Lauritsen Lunden, f. omkr. 1550, d. ca. 1637


Muligens fra Moldstad i vestre Toten, Oppland. Bosatt i østre Toten. Lagrettemann i 1591 og 1594. En av tre menn
fra Toten som deltok i anerkjennelse av kong Christian IV i 1591.
Kilder: Ullmann (avisartikkel, slektstavler).
9092. Ellef Eriksen Blakstad, f. ca. 1614, d. 1676
Gårdbruker i Asker, Akershus. Leilending. Fra 1647 bygsel over et skogstykke, kalt Erichsschoug (senere Lille
Eid). Makeskiftet seg i 1662 til også Bør i Lier. Fra 1660-årene vanskeligere økonomi pga høye skatter. Ved skiftet
i 1676 gjeld på 777 rdl. med aktiva på kun 183 rdl. G.m. nr. 9093, 1. gang. Tre sønner.
Kilder: Asker bygdebok.
9093. Kari Hansdatter Overn
Fra Lier, Buskerud.
9094. Johannes Eriksen Nes, f. 1614
Gårdbruker i Asker, Buskerud. Oppsitter /leilending, nevnt 1643 og 1663. Hadde 2 skippund (gammel vektenhet,
1 skp. = 320 pund = 159 kg) salt med bygsel, i Nes. Besetningen var på 3 hester, 13 kuer, 1 geit, 3 sauer og 3 svin.
Kilder: Asker bygdebok.
9116. Anders Rolfsen Ølstad, d. 1602
Gårdbruker i Røyken, Buskerud.
Kilder: Tingbøker.
9136. Ole Gulbrandsen Askestad, f. ca. 1595, d. 1645
Gårdbruker i Røyken, Buskerud.
9137. Jøran
9142. Gunder Vang, f. 1584
Gårdbruker i Røyken, Buskerud. Far også til nr. 4545.
Kilder: Tingbokprosjektet: Tingboka Lier, Røyken og Hurum, 1680 - 1687. Manntallet 1664-1666
9164. Søren Rasmussen Frendesonius, d. 1645
Kapellan 1594 -1597 og sokneprest 1597-1616 til Hof i Solør. Han kom i konflikt med borgere i Christiania. Disse
hadde handelsprivilegier. I en sak mot ham oppgir han at han satt i trange kår. På en tur til hovedstaden ble han
frastjålet sine penger. Han uttaler at "da måtte jeg låne og borge for å hjelpe min fattige hustru og barn og andre
flere fattige folk, ti jeg såvel som de i langsommelig tid hadde ei annet til brød enn furubark og dertil drikkevann,
og det gikk meg så nær at jeg måtte ta dynen av sengen, duken av bordet, gryten av ilden og alt hva annen fattighet
jeg kunne føre, og kjøpe meg korn for, til å hjelpe både meg og andre som ei selv hadde råd til å kjøpe". Han lånte
ut korn mot en tjæretønne eller to, som han fraktet til byen for salg. For pengene kjøpte han fisk, salt og annet. Til
tross for at omsetningen var liten, overgikk det avkastningen av prestegården. Følgelig brøt han borgernes
handelsrettigheter og måtte bøte for det. Kilder: Cappelens Norgeshistorie, bind 6, s. 300. Dernest var han slotts-
prest på Akershus 1616-1622, samt sokneprest i Aker. Til slutt var han sokneprest i Lom prestegjeld i Oppland,
1616-1645. Kilder: Norsk Prestehistorie og Norsk Tidsskrift for genealogi (NTG). I Lom ble han velstående.
Foruten å være på toppen av samfunnsstigen, var han også bygdas absolutt rikeste mann. I 1628 lånte han ut til
kongen tre ganger mer enn den største lånegiveren blant bøndene. I 1637 og senere økte han sitt store jordegods ved
å kjøpe nye gårder. Kilder: Bygdebok for Skjåk. I NTG oppgitt å være sønn av 18328, men etter som kildene er
ukjente hevdes det i en artikkel i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (1996) at dette ikke er dokumentert.
9165. Rønnaug Sørensdatter, d. 1648
9166. Ole Thommesen, f. 1586, d. 1635
9167. Marthe Håkensdatter, f.ca. 1591
9178. Lars Torkildsen Hanevold
Gårdbruker i Asker, Akershus. Lensmann. Formuende. Eide flere gårdparter.
Kilder: Asker bygdebok.
9179. Mari Bjørnsdatter Hauger
9512. Sveinung Gunnarsen Børte
Gårdbruker i Lunde, Telemark.
Kilder: Lunde Herad med Flaabygd, bind 1, s. 68.
9516. Torgrim Steinulvsen Staurheim, f. 1615, d. 1676
Gårdbruker i Bø, Telemar.
Kilder. Bø bygdebok, bind 1, s. 546.
9517. Torbjørg Olavsdatter Håtveit
Fra Nesherad.
Kilder. Bø bygdebok, bind 1, s. 546. Sauherad bygdebok, bind 5, s. 155.
9518. Anund Andunsen Kise, f. ca. 1615, d. 1669
Fra Sauherad i Telemark.
Kilder: Sauherad bygdebok gårds- og ættesoge 4, s. 444.
9519. Bergit Guttormsdatter Gardvik
Fra Seljord, Telemark.
9686. Mathias Pedersen Fossum, d. ca. 1652
Fra Gjerpen, Telemark. Murmester, leilending.
Kilder: Gamle Gjerpen.
9706. Mads Engelstad
9886. Claus Hansen Holtsmørk
Gårdbruker i Lier, Buskerud.
Kilder: Lier bygdebok.
9992. Mogens Siversen Norstad
Fra Stange, Hedmark.
Kilder: Bygdebok Stange.
9998. Helge Kristoffersen Sem, f. 1624
Fra Asker, Akershus. Leilending. Bygdelensmann i 1668 og 1690.
Kilder: Asker bygdebok
9999. Kari Olsdatter, d. 1672
10050. Ambrosius Pedersen Sandåker
Fra Lier, Buskerud.
10051. Signe, d. 1679
10060. Peder Jensen Hvaal
Fra Stokke, Vestfold.
10061. Mari Pedersdatter
10636. Ole Torgersen Odberg, f. 1597
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Hedrum bygdebok.
10652. Halvor Olsen Hvarnes
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Hedrum bygdebok.
10654. Hans Jacobsen Hellenes, f. 1602, d. 1666
Gårdbruker i Hedrum, Vestfold.
Kilder: Hedrum bygdebok.
10655. Margrete Gulliksdatter Bergan, d. 1677
10784. Søren Ormssøn Næss
Gårdbruker i Kjose i Brunlanes. Nevnt 1600. Angivelig sønn av Orm (nevnt 1593), sønn av Nils (nevnt 1528).
Flere barn, inkl. nr. 5392 og 5394.
Kilder: Brunlanes bygdebok.
11520. Michel Tordsen Mustad, f. ca. 1564
Gårdbruker i Vardal, Oppland. Lensmann.
Kilder: Vardal bygdebok.
11521. Åse Jonsdatter
11522. Arne Sigurdsen Tøndrum, f. ca. 1565
Gårdbruker i Land, Oppland.
Kilder: Land bygdebok.
11523. Margrethe Syversdatter Thomle
11524. Jens Bråstad
Fra Vardal, Oppland. Flere barn, bl.a. nr. 5762 og 23351.
11525. Ingrid Skikkelstad
11556. Laurits Olufsen Åsen
Gårdbruker i Vardal, Oppland. Velstående.
Kilder: Vardal bygdebok.
11557. Inger
11560. Johannes Jensen Landåsen
Gårdbruker i Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok. Oppl. fra internett.
11608. Reier Loeng.
Fra Nordsinni grend i Nordre Land, Oppland. Bodde på østre Loeng gård.
Kilder: Land bygdebok.
11609. Lucie Torsdatter
11610. Narve Lauritsen Skolmen
Fra Nordre Land, Oppland. Først bruker på Bjørke i Torpa grend. Fikk førstebygsel på Skolmen gård i 1623.
Dernest bruker her til 1659. Eide også Sveen gård.
Kilder: Land bygdebok.
11612. Kristoffer Ullsak, f. ca. 1584
Fra Land, Oppland.
Kilder: Land bygdebok.
11613. NN Jørgensdatter Erstad
11614. Finnbo Hasli
Fra Biri-Snertingdal, Oppland. Bruker på Hasli gård 1616-1660.
11664. Gisle Trulsen Bilden
Fra Gran, Oppland.
11665. NN Syversdatter Moldstad
11668. Paul Olsen Sukkestad
Fra østre Toten, Oppland. Sønn av nr. 23356.
Kilder: Sonja Fjellhaug.
11670. Simen Pedersen Skjerven, d. 1658
Fra Vardal, Oppland.
Kilder: Sonja Fjellhaug.
11671. Berte
11672. Ole Clemetsen Føllingstad, f. ca. 1600, d. 1655
Fra Vardal, Oppland.
Kilder: Vardal bygdebok.
11673. Gjertrud Føllingstad, f. ca. 1610, d. ca. 1700
11674. Peder Eriksen Kolberg, f. 1604, d. 1677
Fra Vardal, Oppland.
11675. Karen Daphinsdatter Hunn, f. ca. 1611, d. ca. 1700
11676. Lars Olufsen Melby, f. ca. 1603, d. ca. 1700
Fra Biri, Oppland. Lensmann 1638-1655. Stor jordeier. Mektig "bygdehøvding". I strid med presten i Biri. I 1647
søkte han også om å få en fullmektig i Hadeland fogderi til å føre en sak han hadde mot to prester på Hedemark,
Hermand Hansen og Effuind Bårdzen, etter som han ikke var tilstrekkelig kyndig i lov og rett selv. Sammen med 2
andre representerte han Toten fogderi, da bøndene skulle hylle Fredrik III i august 1648 i Christiania.
Kilder: Biri og Snertingdal Bygdebok.
11677. Agnete Nilsdatter Ålstad
11678. Gunder Olufsen Bjørke, f. ca. 1620, d. ca. 1683
Fra Biri, Oppland.
Kilder: Biri og Snertingdal Bygdebok
11679. Gudbjørg Gudbrandsdatter Mælum, f. ca. 1625
11776. Helge Jonsen Buøen, f. omkr. 1560, d. ca. 1634
Sønn av nr. 47858 og 47859. Fra Nordgarden Gulsvik i Flå. Arvet Buøen etter faren og flyttet dit i 1593.
G.m. nr. 11777. Seks barn, hvorav nr. 5888 og 7481.
Kilder: Flå bygdebok.
11777. Åse Østensdatter Hilde, d. ca. 1639.
11804. Håvard Eriksen Kolsrud, f. ca 1590
Flå, Buskerud.
11805. Guri Eriksdatter Ringnes, f. ca. 1600
Datter av nr. 15264 og 15265.
11808. Ellev Knutsen Havardsgård, f. 1580.
11809. Ingebjørg Evensdatter Rime, f. 1592
11812. Ole Østensen Heie, f. ca 1580, d. ca. 1661
Gårdbruker i Flå, Buskerud. Opprinnelig fra Hilde. Lagrettemann i 1607. Eier av Heie. Skrivergård fra ca. 1645.
11813. Sigrid Johnsdatter Gulsvik, f. ca. 1580
Datter av nr. 47858.
11816. Ole Kolbjørnsen Ve, f. 1573, d. 6/2-1637
Gårdbruker i Flå, Buskerud. Lagrettemann. Første bonde-lensmann i Flå. Eide hele Ve og parter i andre gårder.
Skifte 21/2-1651. Ve betyr helligdom. Det er tufter på gården etter gudehov og en stavkirke (som siden ble flyttet
da grunnforholdene her var så usikre at kirken stod i fare for å rase ut i Hallingdalselva).
G.m. nr. 11817. Flere barn, inkl. nr. 2950 og 5908.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
11817. Guri Knutsdatter Vold, f. 1580, d. 1651
11818. Nils Sigurdsen Gulsvik, d. før 1648
Gårdbruker i Flå, Buskerud. Hadde Olasgarden Gulsvik. Betalte i 1617 krigsmusjonspenger for en musketer
(soldat). I 162 skattet han av en kvern. Lagrettemann 1624-1637. Eide også andeler i Bjørke i Hole, Veisten i
Norderhov, Frøvoll i Eggedal og Mælum i Nes. Seks barn.
Kilder: Flå bygdebok.
11819. Randi Helgesdatter Frøvoll, f. ca. 1600, d. 1671
Datter av nr. 7428 og 7429.
11820. Arne Rasmussen Frøysåk, f. 1563, d. før 1633
Gårdbruker i Gol, Buskerud. Rik bonde.
Kilder: Leif Kvernhusvik.
11821. Birgit Bjørnsdatter Tollevsgård, f. ca. 1580
11822. Johannes Jørgensen Hove, f. ca. 1580
Gårdbruker i Ål, Buskerud. Brukte gården Hove i 1620-40-årene. Kirkeverge for Ål 1623-26.
Kilder: Ål bygdbok.
11908. Amund Eriksen Åvestrud,, f. 1595
Gårdbruker i Flå, Buskerud.
Kilder: Fam.notater om Gulsvik-slekten.
11909. Ragnhild Olsdatter Gaptjern, f. ca. 1600
11910. Herbrand Guttormsen Gulsvik, f. ca. 1595, d. 1687
Gårdbruker i Flå, Buskerud. 24/1-1624 overdro moren bruksretten til austre Nordgarden (Narumsgarden) Gulsvik:
"Alld Aaeseedet i Goulsvigh som ieg nu paa boer, denn her epter at skall Niude, bruge paa boe och beside, fremfor
nogen hans andre brødre, Udi min Lifs tid" til Herbrand, mot fullt livøre med "Nødtørftig Underholdning, Baade
med Sengh, klede och Foede, och allt huis andett som mig Nødtørftigen kannd fornøden giøris, i alld min Lifs tid".
Dersom han ikke var lydig moren skulle han straks vike fra garden og etter hennes død for den rette odelsmann.
Imidlertid kom han til å besitte etter hvert hele gården fra 1655. Nevnt som lensmann i 1633 og 1648. Var ofte
lagrettemann. Innehadde også gods i flere andre gårder. Regnet for å være velstående.
Fem barn, inkl. nr. 2948 og 5955.
Kilder: Flå bygdebok.
11911. Margit Gautesdatter Børtnes, f. 1607, d. 1693
11912. Halvor Olsen Rustan, f. ca. 1580
11913. Guri Gautesdatter d.y. Børtnes, f. ca. 1590.
11914. Knut Endresen Bratterud, f. 1588, d. 1667
Gårdbruker i Reinli i Sør-Aurdal, Oppland.
11915. Birgit Steinarsdatter Kinneberg, f. ca. 1595, d. før 1676
11936. Iver Bjørnsen Medbøen, f. ca. 1575, d. ca. 1660
Fra Olsgard i Gol. Makeskiftet til seg Medbøen i Flå omkring 1615 (formalisert i 1629). Fulleier i 1641. Eide andel
i gården Sønsteby. Møtte i 1617 på Oslo tingstue i forbindelse med bytte av gårder. Bøtelagt i 1631 for
"Perllemente och Bloduide" mot en Klemet Leknes. I 1632 måtte han og Helge Buøen betale bot på 28 riksdaler for
å ha kjøpt angivelig tjuvegods av kona til Nub Knutsen, som her ble karakterisert som tjuv. Lagrettemann flere
ganger. G.m. 1. gang nr. 11937. Fire barn.
Kilder: Flå bygdebok.
11937. Olaug Guttormsdatter Gulsvik, f. ca. 1605
Datter av nr. 23820 og 23821.
11952. Halvor Olsen Devegge, f. ca. 1580
Gårdbruker i Nes, Buskerud.
11953. NN Bjørnsdatter Espeset Framgarden, f. ca. 1580
11954. Ole Knutsen Vold, f. ca. 1585
Gårdbruker i Flå, Buskerud. Sønn av nr. 23634 og 23635.
11955. Ingeborg Guttormsdatter Gulsvik, f. ca. 1590
Datter av nr. 23820 og 23821.
11956. Pål Aavestrud, f. ca. 1580
Gårdbruker i Flå, Buskerud.
Kilder: Fam.notater om Gulsvik-slekten.
11957. Eli Aavestrud, f. ca. 1580
11958. Amund Tollevsen Hoftun Brunsvold, f. ca. 1580
Gårdbruker i Nes, Buskerud.
11960. Peder Pedersen Holst, f. 1595, d. 1662
Kongelig sagfogd i Eiker. "Holst" er ofte et etternavn som opprinnelig betegnet en person som kom fra Holstein
(i det nåværende Tyskland).
11962. Sten Kittelsen Haraldset, d. etter 1647
Gårdbruker i Nes, Buskerud.
11963. Astrid Bjørnsdatter
11964. Knut Knutsen Kittelsviken, f. ca. 1601, d. 1670
Sønn av nr. 23634 og 23635. Gårdbruker i Flå, Buskerud. Kom fra søre Trøstheim. Eier av Kittelsviken fra 1641.
Også odelsbonde på Solheim i Flå. Flyttet til Tollevsgård i Nes i ca. 1651. Var bygdelensmann på Nes. På tinget
5/9-1662 ble han anklaget for drapet på en Torgeir Havardsgård. Han ble frikjent og kunne fortsette som lensmann.
Skifte 20/1-1678.
Kilder: Flå bygdebok.
11965. Olaug Eivindsdatter Nore, f. ca. 1610
11966. Gunvald Gautesen Børtnes Bødalen
Sønn av nr. 23822 og 23823. Gårdbruker i Nes, Buskerud. G.m. nr. 11967. Flere barn, inkl. nr. 5903 og 5983.
11967. Gunvor Olsdatter Garnås, f. ca. 1610
13184. Gjerulv Olufsen Våje, f. ca. 1550, d. 1618
Fra Ø. Moland, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
13185. Anne Eivindsdatter
13186. Anders Torvildsen Ljøstad, f. 1535, d. 1623
Fra Vegårshei, Aust-Agder. Lensmann. Oppgitt 12 barn, hvorav nr. 13272, 13294 og 6593.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
13187. Ingeborg Torbjørnsdatter Roaldstad
13188. Tore Håskuldsen Eidbo, f. 1554, d, 1624
Fra Dybvåg, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
13189. Tarjer Halvorsdatter Løddesøl, f. 1570, d. 1616
13190. Elling Salvesen Tveite, f. ca. 1570, d. 1630
13191. Ingeborg Halvorsdatter Løddesøl
Datter av nr. 26378.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
13248. Torvild Albretsen Berge, f. 1575
Fra Holt, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
13249. Torborg Halvorsdatter Songe, f. 1585
13252. Salve Oluffsøn Lunde, f. 1570, d. 1640
Fra Aust-Agder. Angivelig g.m. nr. 13253.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
13253. Marine Lauritsdatter Lystrup
Angivelig datter av Laurits Nilsen Lystrup, f. ca. 1540, d. ca. 1612 og Anne Nilsdatter Skack.
Oppgitt anefamilie tilbake til adelsfamilier og den gamle norske kongeætt.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
13262. Gregers Halvorsen Sletta, f. 1560
13272. Torbjørn Andersen Moland, f. ca. 1570, d. ca. 1660
Fra Vegårshei, Aust-Agder. Sønn av nr. 13186.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
13274. Olav Olsen Mo, f. ca. 1572
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
13275. N. Knutsdatter Skeimo
Angivelig datter av Knut Olvesen Skeimo, f. ca. 1604 og Helje Torbjørnsdatter fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
13276. Anders Leidulfsen Mo, f. ca. 1540
13277. Marte Tengelsdatter
13280. Peder Rolvsen Kvastad, f. ca. 1530, d. 1602
Fra Vegårshei, Aust-Agder. Flere barn, bl.a. nr. 6640 og 26499.
13281. N. Jonsdatter Mjåvatn
13282. Bjørn Toresen Vatnebu
Fra Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
13284. Tengel Olsen Homme
Fra Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
13285. Kari Olufsdatter Skjelsøy
13288. Peder Jensen Holt, f. ca. 1550
Prest i Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
13289. Kari Tengelsdatter
13292. Oluf Sivertsen Gryting, f. 1550
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
13293. N. Eriksdatter
13294. Åsulv Andersen Ljøstad, d. 1609
Fra Vegårshei, Aust-Agder. Sønn av nr. 13186.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
13295. Inge Torsdatter Rise
13572. Ove von Ahlefeldt
Herre til Hütten og Holtenklinken i Tyskland. "Kananikus" ved domkirken i Lübeck.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
13573. Elsabe Reusen, f. 1560
13574. Andreas Evert
Kilder: Prüssing (Tyskland).
13575. Elsabe
13576. Sven Hansen
Pastor i Hoier.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
13577. NN Kiergaard
13578. Andres Michelsen
Diakon i Tondern.
13579. Ester Ambders
13580. Stephen Klotzius, f. ca. 1580, d. ca. 1612
Pastor i St. Marien Lippstadt, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
13581. Eva Bredius, f. ca. 1583
13582. Johannes Runge, d. 1604
Kjøpmann og borger i Rostock, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
13583. Helena Gerlings von Duren
13592. Jürgen Rahlf, f. ca. 1550
Bonde i Gammendorf, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
13596. Tewes Brandt, f. ca. 1545, d. nov. 1611
Kjøpmann i Landkirchen, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
13598. Peter Mackesprang, f. ca. 1548
Bonde i Avendorf, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
13632. Joachim Calmeyer, f. 1560
Fra Tyskland. Omvandrende skredder. Slo seg ned i Lauenhagen i 1590. Fikk gjennom giftemål med Hans
Hesterbergs enke en liten gård i 1594.
Kilder: Fam.notater.
13644. Christopher Nielssøn, d. 6/11-1565
Bror av Oslo-biskopen Jens Nielssøn (Nilsen). Sokneprest i Sande i Jarlsberg.
Kilde: Norsk Slektsshistorisk Tidsskrift II, s. 196.
13645. Kirsten Bentsdatter Haard
Datter av nr. 36658.
13764. Michel Olufsen Broch, d. 1599
Sogneprest i Steigen.
Kilder: Fam.notater.
13780. Hans von Aphelen, f. ca. 1550
Rådmann i Trondheim 1592-57.
Kilder: Oppl. fra internett.
13782. Hans Andersen Bernhoft, f. 1551, d. 17/4-1619
Sogneprest Vor Frues Kirke i Trondheim. I 1589 kantor og lektor.
Kilder: Oppl. fra internett.
13783. Anna Pedersdatter, f. 1556, d. 16/5-1627
13788. Jon Haagensen, f. ca. 1550
Bosatt i Trøndelag?
Kilder: Oppl. fra internett.
13790. Oluff Jonsen, f. ca. 1550
13928. Peder Finde, f. omkr. 1550
Borgermester.
Kilder: Oppl. fra internett.
13930. Michel van Thien, f. ca. 1556
Muligens av hollandsk avstamning. Også kalt Michel Funthin. Rådmann i Oslo. Trelasthandler.
Hadde Store-Hvam i Nes på Romerike, Akershus. Skal iflg. tradisjonen gå igjen på gården som "hollenderen".
Kilder: Gamle Hvams historie. Oppl. fra internett.
13931. Thora Hansdatter Hvam, f. ca. 1560, d. 1625
13932. Henrik Nitter
13934. Anders Lauritzen, f. 1565, d. 1629
Fogd i Luster, Sogn og Fjordane. Mulig sønn av Lauritz Heiberg, sønn av Anders Heiberg.
Kilder: Oppl. fra internett.
13935. Maren Thrudesdatter
13936. Hans Nielsen Bugge, f. 1575, d. 1637
Kapellan i Etne, Hordaland fra 1602-1612 hos sin far. Sokneprest her 1612-37. Prost i Nordfjord.
Kilder: Oppl. fra internett.
13937. NN Hansdatter (?)
Muligens av adelig slekt, med oppgitt anerekke tilbake til det gamle norske kongehus.
13938. Christen Sørensen Wittrup, f. 15/4-1576, d. 21/6-1636
Fra Jylland i Danmark. Fut. Senere rådmann i Bergen.
Kilder: Oppl. fra internett.
13939. Anna Abelsdatter, f. 1585, d. ca. 1670
13940. Peder Jensen Schjelderup, f. 7/9-1571, d. 27/9-1646
Prest. Biskop i Trondheim 1623-42.
Kilder: Oppl. fra internett.
13941. Anna Nielsdatter Holch
13942. Ole Worm d.e., f. 13/5-1588, d. 1654
Fra Danmark. Far Willem Worm. Påbegynte studier i teologi i 1605 i Tyskland og Sveits,
men utdannet seg etter hvert til lege. Reiste rundt 1608 til ulike steder i Europa og møtte
berømte vitenskapsmenn som han knyttet kontakter med. Ervervet også kunnskaper innen
kjemi. I juli 1613 ble han utnevnt til professor i latin ved universitetet i København. Siden
ble han professor i gresk og fysikk. Endelig fra 1624 fikk han en lærestol i sitt egentlige
fag, medisin. Flere ganger var han universitetets rektor, første gang i 1627 og sist i 1654.
Worm grunnla også den danske runeforskning. Blant hans verker er Fasti Danici (om
kalendervesenet), Danicorum Monumentorum libri sex (en fullstendig samling av alle
daværende kjente danske, norske og gotlandske runeinnskrifter) og en bok om et gullhorn
som ble funnet i 1639. Dessuten utga han en rekke legevitenskapelige skrifter. Blant hans
mange medisinske teser forekommer også emner hentet fra hans naturvitenskapelige samling, f.eks. om narrhvalens
støttann ("enhjørningens horn"), om gnageren lemmen og paradisfuglen. I 1621 begynte hans systematiske
samlervirksomhet. Han innførte demonstrativ gjenstandsundervisning ved universitetet. Resten av livet bygget han
opp samlingen "Museum Wormianum", som det ble publisert en oversikt over i 1655 etter hans død. Denne
samlingen ble et av de første "moderne museer". Frederik III kjøpte samlingen og den inngikk deretter i Det kgl.
Kunstkammer. Worm virket også som lege for alle samfunnslag, fra kongehus til de fattigste befolkningsgrupper i
København. Under flere pestepidemier ble han igjen i hovedstaden for å hjelpe sine pasienter. Han døde under en
slik epidemi sommeren 1654, men dog av en blærebetennelse.
Kilder: Oppl. fra internett.
13943. Dorthea Thomasdatter Fincke, f. ca. 1595, d. 2/11-1625
13944. Niels Randulf, f. 1560, d. 1596
Velje, Danmark.
14432. Bjørn Eivindsen Åsand
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Bruker av Åsand. Eide i 1647 ikke gården. Hadde dog Foss i Sigdal som pantegods en
tid for 80 riksdaler lån. G.m. ukjent. Andre barn enn nr. 7216 kjennes ikke.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
14458. Eiliv Andersen Skinnes
Krødsherad, Buskerud. Bruker av Skinnes, øvre i 1633. Lagrettemann i 1656. I 1658 i sak med Råen om et
skogdele, men tapte. Eide en del i Fyrand. Mente at Fyrandvannet med omkringliggende mark tilhørte Fyrand, ikke
prestebolet. Stevnet da av presten herr Peder i Sigdal. Eiliv ville forhandle med presten selv. Presten presset
imidlertid frem en sak der han fikk medhold. Eiliv måtte betale 12 riksdaler for kost og tæring til presten (som Eiliv
nektet å betale). Futen reagerte da Eiliv drev handel uten å skatte, og fra 1673 fikk han forbud mot slik handel.
Syv barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
14459. Eli Klemetsdatter Oppegard
14464. Lars Berg
Nevnt som odelsmann i 1570 på Berg i Sigdal/Eggedal, Buskerud, men svarte bygselavgift til kanselligodset.
Lagrettemann i 1603. Kirkeverge i seks år. Betalte krigsskatt i 1614 på en riksdaler. Eide åtte "gods" i Strand, Foss
og Krossgarden. G.m. nr. 14465. Åtte barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
14465. Gunvor Torsteinsdatter
14476. Torstein Sole
Sigdal/Eggedal, Buskerud.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
14477. Åse
14512. Narve Gunnarsen Eikje
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Underskrev med faren "Gunnar Olloffson" hyllingsbrev til kongen i 1591. Ved skiftet i
1624 eide Haug kirke og bonden 15 lispund hver av Eikje. G.m. Randi. Tre sønner.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
14513. Randi
14516. Erik Halvorsen Haugen
Sigdal/Eggedal, Buskerud.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
14518. Jon Pålsen Skare
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Odelsbonde i 1614.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
14519. Birgitte Knutsdatter
14856. Tord Nilsen Frøvoll, d. etter 1600
Sigdal/Eggedal, Buskerud.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
14857. Ingebjørg Steinarsdatter Kravik, f. ca. 1535
14858. Aslak Knutsen Blekaberg
Fra Medbøen i Flå. Kom til østre Blekaberg i Sigdal, Buskerud. I 1591 lagrettemann (stjerne i seglet). Ukjent kone.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok. Flå bygdebok.
14884. Fingar Bye
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Lensmann. By skattefri i 1593 fordi det var lensmannsgård.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
14908. Jens Fingarsen Rolstad
Sigdal/Eggedal, Buskerud.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
14920. Ola Vad
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Odelsbonde. I 1614 krigsskatt på 1 riksdaler. Lensmann i 1619. Drev i 1624 en sag.
G.m. nr. 14921 Fire barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
14921. Guri Olsdatter
14936. Steinar Skåla
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Odelsbonde i 1614. Seks barn, inkl. nr. 7493 og 7468.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
14937. Turi Gardsdatter
14942. Torstein Olsen Vik
Sigdal/Eggedal, Buskerud. G.m. nr. 14943. To barn.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
14943. Ingebjørg Eivindsdatter Flågen
14960. Alv Torgrimsen
14961. Barbru Halvesdatter
14972. Arne Eilevsen
Fra Flå, Buskerud. Bodde omkr. 1600 på Nigarden Gulsvik. Skifte 24/3-1613. G.m. nr. 14973. Seks barn.
Kilder: Flå bygdebok.
14973. Gunvor Kittilsdatter Stave
Fra Ål, Buskerud.
14976. Oluf Pedersen Veikåker
Krødsherad, Buskerud. Lagrettemann i 1632. Flere barn, inkl. 7487 og 7488.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
14977. Guri Gudulvsdatter Ringnes
Datter av nr. 61056.
15202. Jon Tordsen Råen
Krødsherad, Buskerud. Lagrettemann i 1632. G.m. nr. 15203. Ti barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
15203. Anne Bårdsdatter
Fra Sigdal/Eggedal. Et av mange klagemål mot presten herr Peder lød at han tok en ku som betaling for liktale og
jordfesting uten skånsel slik som "hos Jon Råen i Krødsherad som nylig døde. Der var bare ei ku, hvilken hans
fattige elendige etterlatte hustru bad om å få ha, om ikke annet, at hun måtte få leid den til høsten. Nei, uti sannhet,
det måtte ikke henne bevilges eller tilstedes, men den straks ble fratatt henne og deretter bortsatt til en annen".
Anne døde før 1650.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
15112. Gunnar Torgeirsen Sund
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Hadde mye jordegods. Underskrev hyllingsbrevet til kong Christian IV i 1591.
Lagrettemann i 1595. Stort skifte i 1598 med store verdier å fordele. G.m. nr. 15113.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
15113. Ingebjørg Narvesdatter
Fra Eikje?
15264. Erik Olavsen Ringnes, f. ca. 1570, d. ca. 1644
Krødsherad, Buskerud. I futeregnskapet for 1618 måtte han skatte særskilt fordi han var "jordeiende bonde", det vil
si at han eide mer enn sin egen gård. Pinselørdag 1618 brant alle husene på gården ned, unntatt låven. Mesteparten
av løsøret, sølv, klær og (særlig viktig) odelsbrev gikk tapt. Ervervet i løpet av livet mye jordegods.
G.m. nr. 15265. Tre barn, inkl. nr. 7632 og 11805.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
15265. Kari Knutsdatter Ørpen, f. ca. 1580
15352. Lauritz Ruus, f. ca. 1586, d. ca. 1642
Første borgermester i det "nye" Christiania (fra 1624). Innehadde en stor eiendom i det som nå er sentrum av Oslo
og som ble gitt navnet Ruseløkka etter ham.
15353. Marthe Jensdatter, f. 1590, d. 1657
15360. Jakob Amundsen Ingjer
Ullensaker, Akershus. Nevnt 1593 til 1628. Sannsynligvis sønn av Amund Helgesen Ingjer (nevnt 1557),
sønn av Helge Olafsen Ingjer (nevnt 1528), sønn av Olaf Thoraldsen Onsrud.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
15430. Johannes Hval
Gjerdrum, Akershus. Nevnt 1611-1624.
Kilder: Gjerdrum bygdebok.
15438. Ola Håkensen Ask
Bruker fra 1603 til ca. 1658 på vestre Ask gård i Gjerdrum, Akershus. Bøtelagt 11 ½ daler i 1628 for knivstikking.
Lagrettemann.
Kilder: Gjerdrum bygdebok.
15524. Halvor Kauserud
Ullensaker, Akershus. Nevnt som bruker på Kauserud gård 1601-1635.
Kilder: Ullensaker bygdebok.
15530. Torsten Torstensen Foss, f. ca. 1584
Nannestad, Akershus. Bruker på øvre Foss 1619-1661. Føderådsmann ("husmann") i 1664.
Kilder: Nannestad bygdebok.
15531. Ingeborg (Monsdatter Foss?)
Mulig datter av Mons Foss.
15626. Ellef Rasmussen Lien
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
15776. Torgeir Linderud
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok
15788. Torgeir Solum
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok
15796. Reidar Andersen Bergan
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal. Strid om jordegodset i Bergan blant arvingene. Lagmannen i Tunsberg dømte i 1582
at Reidar skulle tilkjennes gården.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok
15797. Gunhild Nerisdatter Hovland
Fra Modum i Buskerud.
GENERASJON 15:

16504. Laurits Syversen Moldstad, f. ca. 1520, d. ca. 1550


Fra Toten, Oppland. Lensmann.
Kilder: Paal Gihle Slektstavler.
16505. NN Eivindsdatter Store Ree
18184. Erik Toresen Blakstad, f. ca. 1580, d. 1634 (?)
Gårdbruker i Asker, Akershus. Broren Gullik Toresen Sandem var lensmann i Gjerdrum. Leilending. Oppført som
klostertjener i fogderegnskapet, det vil si som bruker av klostergodset Blakstad. Eide intet i Blakstad, dog
formuende. Var odelsmann og eier av 12 lispund mel i Holmen, Asker og 13 lispund i Kravelstad, samt andel i
Auke og Bryn gårder i Røyken. Blakstad hadde underlagt husmann. I 1611 hadde han oppgangssag i
Blakstadelven, en av de største i distriktet. Hadde lov til å skjære 50 tylfter tømmer, med en avgift på 10% (tiende)
og levering til staten på 5 tylfter årlig. Fra 1616 forbudt med private sager hos leilendinger. Dog tillatt igjen i 1618,
men mot høyere avgift og langt færre sager. Erik fikk beholde sin sag.
Kilde: Blakstad - slekten og gården. Asker bygdebok, s. 323. Asker og Bærums historie til 1840, s. 191.
18185. Ingeborg
18186. Hans Overn, d. ca. 1640
Fra Lier, Buskerud. Bondelensmann fra 1635. Bruker av Overn fra senest 1593 og bygsler i 1617.
Eier av Håverstad gård fra 1624.
Kilder: Lier bygdebok.
18187. Ambjørg
18232. Rolf Andersen Ølstad
Fra Røyken, Buskerud.
Kilder: Tingbok Lier, Røyken og Hurum, 1686.
18272. Gulbrand Andersen Askestad
Fra Røyken, Buskerud.
18273. Unn Pedersdatter Åros
18328. Rasmus Sørensen
Sokneprest i Våle, Jarlsberg 1558-1596. I følge Norsk Tidsskrift for genealogi oppgitt å være gift med "Helga", en
slektning av Oslo-bispen Jens Nielssøn, sønn av Niels Jørgensen Frendesonius (nr. 27288). Frendesonius-navnet
ble brukt i senere generasjoner (se der). Om Helga (navnelikhet?) er den samme som 18329 er da usikkert.
Imidlertid kan dette forklare at Frendesonius-navnet ble tatt i bruk (av sønnen): Eli Bentsdatter er søster av Kirsten
Bentsdatter (nr. 13645), gift med Christopher Nielssøn (Frendesonius), som var prest i samme fylke (nr. 13644).
Kanskje tok man over et navn, som mer var å regne som en betegnelse (frende-sønn)?
18329. Eli Bentsdatter
18330. Søren Lauritsen
Sokneprest til Hof i Solør.
18331. Marine Pedersdatter
18332. Thomes Bjørnsen, f 1540, d. 1591
18334. Håken Mogensen (Gyldenaar), f. 1552, d. 31/7-1610
Immatrikulert i okt. 1585 i Rostock. Fra 1589 sokneprest i Vang, Hedmark. Kalt "Haqvinus Magni Jemptiensis".
(Det har vært hevdet at navnet Gyldenaar er en senere konstruksjon fra 1700-tallet).
Usikkert om han var sønn av nr. 36669.
Kilder: Norsk prestehistorie.
18335. Anne Mortensdatter, f. 1564, d. 1604
18358. Bjørn Helgesen Hauger, d. 1604
Fra vestre Bærum, Akershus. Den rikeste bonden i Asker og Bærum på slutten av 1500-tallet. Lagrettemann i 1574.
Kirkeverge i Tanums sogn. Ansvarlig for kirkens inntekter, inkl. tienden, og kirkens vedlikehold. Ved biskop Jens
Nilssøns visitas i 1595 ble biskopen fortalt at Bjørn ikke "flir" kirken som han burde. En av få selveiende bønder.
Ved sin død eide Bjørn ikke bare sin egen gård, men også det meste eller hele av Bærums-gårdene Gommerud,
Bryn, Belset, Løken, Gjønnes og Haug og Asker-gårdene Østern, Syverstad, Gisle nordre, samt gårder og
gårdparter på Romerike, Ringerike og Hadeland. I en tid med lite penger (verdier) blant bønder og omsetning av
jord, er dette delvis fremskaffet gjennom arv og hans evne til å bruke rettssystemet til sin fordel. I en tvist med
futen om Tanums-sekretet la han frem brev som viste at den hadde vært i slektens eie i minst hundre år. Saken førte
han helt opp til herredagen, den øverste instans i rettsvesenet den gangen, der rikets stattholder, kansler, lensherrer
og lagmenn var dommere. (Med dette kravet nådde han ikke frem). Gjennom ekteskapsforbindelser var hans
etterkommere inngiftet i de få jordeiende familiene på den tiden.
Kilder: Asker og Bærums historie til 1840. Bærum bygdebok.
19032. Steinulv Torgrimsen Borgja, d. 1645
Gårdbruker i Bø, Telemark. G.m. nr. 19033 i 1614.
Kilder. Bø bygdebok, bind 1, s. 546.
19033. Ingeborg Einarsdatter Staurheim
Kilder. Bø bygdebok, bind 1, s. 546.
19034. Olav Andresen Håtveit.
Gårdbruker i Sauherad, Telemark.
Kilder: Sauherad bygdebok gårds- og ættesoge 5, s. 155.
19035. Svanaug
19036. Anund Anundsen Hellem
Fra Heddal. Gårdbruker på Kise gård i Sauherad i Telemark.
Kilder: Sauherad bygdebok gårds- og ættesoge 4, s. 443.
19037. Åste Andresdatter Kise
19372. Peder Lauritzen Fossum, d. ca. 1644
Fra Gjerpen, Telemark. Gårdbruker, leilending, snekker. Søndre Fossums pantebrev til Giert Hansen paa 7 ½ skinn,
datert 1607. Bygselregnskap: 1622-32: ”Annammet aff Peder Fossemb... "i holding, schylder aarlig till Ko: Ma: 4
huder och till bønderne 2 huder.”.... "6 huder, de 3 giff aarlig till kongen och en till Gimse Closter och de 2 eyer
bonden"..."6 huder, schylder aarlig till Ko: Ma: Pendinge 3 dr." Bratsberg lensregnskap 1620-40 samt
Lensregnskapet 1623-24. "”Givet Per fossemb...."for begge Laugsaugerne at bygge af nye paa hans egen kost i
fortinget arbeid ---- 50 rdr.".... ”i 8 dage paa Kvernsaugen gjorde nye vandhjul, Kamhjul m.m. hver om dagen 24 sk
– Penge 6 dr.”...”på damsaugen selvtredje i 6 dage nye saugrinder paa egen Kost hver om dagen 24 sk – 4 dr.”...
”selvtredje i 8 dage på Herre sag nye vannhjul, nye kamhjul og saugrender paa egen kost hver om dagen 24 sk – 6
dr.” Lensregnskap 1627-28: Peder Fosemb reparerer kamhjul o.s.v. på sagene i byen, nyoppbygging av begge
samsagene, liksom reparasjon på Herre. Kvittering fra ham foreligger også: ”Kienndes Jeg Peder Fossemb boendis
i gierpensogen (75 ½ daler for adskillig arbeid til adskillige tider paa Ko: May’s: sager og annen maade) saa Jeg
takker hans velbyrdighed for god betalling. Sjøboden, 29 des 1627.” Fra sakefallsregisteret (bøteregisteret) av
1631: ”Annammet aff Peder Fossen paa hans søns Vegne for Leiermaall med Marte Inguardsdaater.
Pendinge - 7 dlr.”
Kilder: Gamle Gjerpen
19984. Siver Rolfsen Kjeverud
Fra Stange, Hedmark.
Kilder: Bygdebok Stange.
20100. Peder Sandåker
Fra Lier, Buskerud.
20101. NN Ambrosiusdatter
21310. Gullik Jensen Bergan
Gårdbruker Vestfold.
23044. Sigurd Endresen Nerløs, f. ca. 1535
Fra Land, Oppland.
23046. Syver Eiriksen Thomle
Land, Oppland.
23050. NN Gisleson Skikkelstad
Oppland.
23112. Oluf Lodinsen Hillestad
Gårdbruker i Søndre Land, Oppland.
Kilder: Land bygdebok.
23113. Damøy Hillestad
Biskop Jens Nilssøn kom på slutten av 1500-tallet på visitasreise til Toten. Under et bryllup på Hallingstad traff
han Oluf og Damøy. Det sies at Damøy skjenket biskopen og andre i bispefølget en "pott" øl, samt forærte et par
fingervanter til en av dem.
23120. Jens (Karlson?) Landåsen
I følge en familie-tradisjon var han (eller en annen av nr. 722, Jakob Jensen Byes forfedre) sønn av Hamar-biskop
Carl Jensson Jämt (Skanke), d. 1512. Biskopen levde et eventyrlig liv. Han hadde mens han var prest på Toten
angivelig fått barn. I de urolige tider etter 1500 måtte han rømme for kong Christian IIs menn, men ble funnet og
døde av skader han pådro seg. I mellomtiden var familien hans blitt gjemt på Landåsen. Biskopen var av en svensk
familie med påstått anerekke tilbake til det gamle norske kongehus.
23226. Jørgen Tollefsen Erstad
Fra Land, Oppland. Bruker av Erstad gård 1605-1627.
Kilder: Land bygdebok.
23330. Syver (Lauritsen) Moldstad
Fra Toten, Oppland. Sønn av nr. 16504?
23331. Elin (Bjørnsdatter) Lunner
23344. Clemet Torbjørnsen Mjølstad
Fra Vardal, Oppland.
23345. Olaug Knutsdatter Bråstad
23348. Erik Kolberg
Fra Vardal, Oppland. Nevnt 1616-1641.
23350. Daphin Narvesen Hunn
Fra Vardal, Oppland.
23351. Siri Jensdatter Bråstad
Datter av nr. 11524.
23352. Oluf Pedersen Tomt
Fra Brandbu, Oppland.
23353. Ingrid Lauritsdatter Melby
23354. Nils Mogensen Ålstad, d. ca. 1650
Fra Vang, Hedmark. Bumerke var et åttekantet vokssegl som viste en stor M i midtfeltet og i åttekantens
venstre side en orm eller en snor. Formuende, eide "skinn" i Bjølstad.
Kilder: B.O. Stuve i Hedmark slektshistorielags tidsskrift bind V.
23355. Ingrid Thuresdatter Hummer, d. ca. 1620
23356. Oluf Jensen Bjørke, f. ca. 1574, d. 1669
Fra Biri, Oppland. Lagrettemann. Flere barn, bl.a. nr. 11678 og 2882.
23357. NN Gundersdatter Koll
23554. Østen Ellevsen Tollefsgard, f. ca. 1540
Fra Nes, Buskerud.
23555. Siri Toresdatter Hilde, f. ca 1540
Fra Flå, Buskerud.
23608. Erik Håvardsen Kolsrud, f. ca 1560
Gårdbruker i Flå, Buskerud.
23632. Kobjørn Kristoffersen Ve, f. ca. 1530, d. 1607
Gårdbruker i Flå, Buskerud.
23633. Kirsti Guttormsdatter, f. ca. 1540
23634. Knut Nubsen Vold, f. 1550, d. 1618
Gårdbruker i Flå, Buskerud. Flere barn, inkl. nr. 11817 og 11964.
23635. Brynhild Endresdatter, d. 1623
23636. Sigurd Bjørnsen Gulsvik, d. ca. 1630
Gårdbruker i Flå, Buskerud. Hadde Olsagarden Gulsvik. Flyttet omkr. 1616 til Kolbjørnstølen i Ål, der han eller en
sønn i 1626 måtte bøte 64 riksdaler for i nødverge å ha ihjelslått en mann.
Kilder: Flå bygdebok.
23640. Rasmus Helgesen Frøysåk, d. etter 1593
Gårdbruker i Gol, Buskerud. Skattet av Frøysåk og Oppheim.
23642. Bjørn Bjørnsen Tollevsgård Oppheim, f. ca. 1540
Gårdbruker i Nes, Buskerud.
23648. Jørgen Johnsen Bjella, f. ca. 1560
Gårdbruker i Ål, Buskerud. Brukte prestegodset nordre Hove fra 1596. Vikarlensmann.
Kilder: Ål bygdesoge.
23816. Erik Tordsen, f. ca. 1550
23817. Eli Tollefsdatter Åvestrud, f. ca. 1550
Fra Flå, Buskerud.
23820. Guttorm Johnsen Gulsvik, f. ca. 1544, d. 1624
Gårdbruker i Flå, Buskerud. Bodde først som gift på Oppegard i Soknedalen. Kirkeverge her for Lundesgaard Kirke
1592-94. Gjennom skifte i 1582 og 1609 fikk han to "sold" i øvre Gulsvik og kom således til å besitte det meste av
det hans far hadde eid av Nordgarden Gulsvik. Før sin død lovet hans far at hans stemor, Åse (nr. 47859), skulle få
ha Gulsvik så lenge hun levde. Guttorm avviste dette, og det ble prosess (rettssak). Åse vant først i en seksmanns
lagrettedom, 10/11-1593. Ble anket og i påhør av stattholderen, 3 adelsmenn og 3 lagmenn, ble den første dommen
kjent ugyldig 26/1-1594. Det ble dog forlik om at Åse skulle få bo på Gulsvik i et år og dernest flytte til Oppegard
med sin yngste sønn Klemet (nr. 28918). Guttorm var ofte lagrettemann. Nordgarden ble i 1618 delt i to, austre
Nordgarden (senere Narumsgarden) og nordre vestre (Nordigarden) Gulsvik. Skifte 16/9-1624.
G.m. nr. 23821. Åtte barn, hvorav nr. 7489, 11910, 11937 og 11955.
Kilder: Flå bygdebok.
23821. Birgit Thorsdatter Frøvoll, f. ca. 1560
Datter av nr. 14856 og 14857.
23822. Gaute Olsen Gunhildgård Børtnes, f. ca. 1550, d. 13/2-1641
Gårdbruker i Nes, Buskerud. Lagrettemann. Med på kongehyllingen i Oslo 6/5-1610 av Christian IV. I 1615 en av
Hallingdals rikeste bønder på jordgods. Bodde først på Gunhildsgård, så på Storla i Gol og til slutt på Børtnes i Nes
i Hallingdal. Ved skifte 31/01-1637 og 13/02-1641 var han eier av Børtnes, Bøendalen, Moli, Hersgard, Storla,
Garnos, Gudbrandsgard, Nørstegard og Tollevsgard. Flere barn, hvorav nr. 11911 og 11966.
Kilder: Terje Østros 'Boka om Gol'.
23823. Barbro Halvorsdatter Leksvold, f. ca. 1580, d. 31/1-1637
23826. Gaute Olsen Gunhildgård Børtnes, se nr. 23822.
23827. Jøran Torgersdatter Strand, f. ca. 1560, d. ca. 1605
23830. Steinar Iversen Kjednbal
23831. Barbro Aslaksdatter
23872. Bjørn Bjørnsen Olsgård, f. 1530
Fra Gol, Buskerud.
23873. Guri Guttormsdatter
Datter av Guttorm Torsrud i Sør-Aurdal?
23904. Olav Devegge, f. ca. 1551
Gårdbruker i Nes, Buskerud.
I følge en teori skal navnet Devegge være en forvansking av det skotske stedsnavnet "Dunvegan". Et sagn ble første
gang nedskrevet i 1743 om at en grev Clemet og frue Belju søkte tilflukt her, og fikk mange etterkommere. Skotske
historikeres mulige fortolkning er følgende: Jarlen av Argylls eldste sønn drepte et fremstående medlem av familien
Fraser i en duell omring 1430. Han måtte flykte, møtte Mary av MacLeod på veien og forelsket seg i henne. Hennes
mor tilhørte imidlertid Fraserfamilien og et ekteskap kunne ikke godkjennes. Etter noen års utlendighet for ham til
sjøs, rømte de sammen til Norge og bygda Nes omkr. 1440. Her skiftet de navn, han til Clemet (etter en skytsengel,
St. Clemen) og hun til Bella (eller Cambella) etter Argyllernes familenavn, Campbell. Huset de bygde ble oppkalt
etter hennes hjem, slottet "Dunvegan". Sagnet kan ikke bevises. Etter hvert opptrer det relativt sjeldne navnet
Clemet i bygdene omkring. Om Olav eller andre (Åse Pålsdatter, nr. 47859, har også vært nevnt) var av deres
etterslekt, kan ikke dokumenteres.
Kilder: Fam.notater.
23928. Knut Knutsen Vold, f. ca. 1570
Bodde sist på søre Trøstheim i Flå, Buskerud.
Kilder: Flå bygdebok.
23929. Barbro Johnsdatter Gulsvik
Datter av nr. 47858 og 47859.
23930. Eivind Kittelsen Nore
Fra Krødsherad i Buskerud. Nevnt på Nore gård i 1591. Lagrettemann 1600. Kirkeverge 1595-1607. Hadde andeler
i Lesteberg, Leir og Ramstad (i Sigdal). Fra ca. 1620 bosatt på Kittilsviken i Flå. G.m. ukjent. Fire barn.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
23934. Ola Knutsen Garnås, f. ca 1560, d. ca. 1637
Fra Nes, Buskerud.
26368. Oluf Gjeruldsen Håbbestad, f. ca. 1525
Fra Fjære, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26372. Torvild Jørgensen Ljøstad, f. 1490
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26373. Gro Olavsdatter Grimeland, f. ca. 1500, d. 1590
26374. Torbjørn Hallvardsen Roaldstad, f. 1510
Fra Drangedal, Telemark.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26375. Aslaug
26376. Håskuld Toresen Eidbo
Fra Dybvåg, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26378. Halvor Stiansen Løddesøl, f. 1537
Fra Øyestad, Aust-Agder.
G.m. nr. 26379. i 1566 i Fjære kirke. Flere barn, bl.a. nr. 13189 og 13191.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26379. Gunhild Torjusdatter Esketveit, f. 1549, d. 1624
26380. Salve Tveite
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26496. Albret Torvildsen Berge, f. 1545
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26498. Halvor Nilsen Songe, f. 1550, d. 1645
Fra Arendal, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26499. Berte Pedersdatter Kvastad
Datter av nr. 13280.
26528. Halvor Gregersen Sletta
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26548. Olav Borgersen Mo, f. ca. 1540
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26552. Leidulv Leidulvsen Leiulvstad, f. ca. 1510
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26554. Tengel Tallaksen Bjørvatn
Fra Vegårshei, Aust-Agder. Flere barn, hvorav nr. 13277 og 13289.
26555. N. Torkildsdatter Torp
26560. Rolv Jonsen Kvastad, f. ca. 1500
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26562. Jon Mjåvatn
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26563. N. Olavsdatter Myre
26564. Tore Torjusen Brogeland
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26568. Oluf Homme, d. ca. 1605
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26570. Oluff Knudsen Skjelsøy, d. 1618
Fra Søndeled, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26571. Kari Ånonsdatter Myklebustad, f. 1565.
26576. Jens Pedersen Lauve, f. 1520
Fra vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
26577. N. Andersdatter Myre
26584. Syvert Brokeland
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
27144. Clement von Ahlefeldt
Herre til Emkendorf og Seedorf, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
27145. Anna Sehested
27152. Hans Christensen
Prest i Hoier.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
27154. Hans Kiergaard
27160. Johannes Klotzius
Borgermester og rådsherre i Paderborn i Westphalen, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
27161. Cathrina
27162. Georg Bredius, f. 1556
"Senator" i Lippstadt, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
27163. Elisabeth Hensels
27164. Heinrich Runge, f. ca. 1549, d. 4/10-1599
1567-1570 student i Wittenberg og Jena. Senere rådsherre og borgermester i Rostock, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
27165. Magdalene Köler, f. 1534, d. 1614
27166. Johann Gerlings von Duren
Kilder: Prüssing (Tyskland).
27167. Elisabeth Shiesslings
27192. Michel Brandt, f. ca. 1505
Kjøpmann i Burg, Blieschendorf i Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
27196. Tewes Mackesprang, f. ca. 1515, d. ca. 1591
Bonde og dommer i Neujellingsdorf, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
27197. Talke, f. ca. 1525
27288. Niels Jørgensen Frendesonius, d. 28/2-1540
Fra Danmark. Skipper og styrmann. Bosatte seg i Oslo.
Kilde: Norsk Slektsshistorisk Tidsskrift II, s. 196.
27289. Hilleborg Johnsdatter, d. 29/3-1578
27560. Heinrich von Aphelen, f. ca. 1510
Fra Affeln i Westphalen, Tyskland. Mulig far til nr. 13780.
Kilder: Oppl. fra internett.
27564. Anders Einersen Bernhoft, f. 1530
Rådmann i Trondheim.
Kilder: Oppl. fra internett.
27576. Haagen Oluffsen, f. ca. 1520
27580. Jan Oluffsen, f. ca. 1520
Sønn av nr. 55152.
Kilder: Oppl. fra internett.
27856. Niels Finde, f. omkr. 1520
27862. Hans Sæbjørnsen Hvam, f. 1530, d. 1574
Nes i Romerike, Akershus.
27863. Sigrid Hansdatter
27872. Niels Jensen (el. Hansen?) Bugge, f. 1545, d. 1612
Stammet fra den danske adelsslekt Bugge. Født i Randers, Danmark. Kom 1570 til Norge, der han ble kapellan i
Etne, Hordaland.
Kilder: Oppl. fra internett.
27873. Birgitte Nielsdatter
27878. Abel Olufsen, f. ca. 1552
Sokneprest i Kinn, Selje, Eid.
Kilder: Oppl. fra internett.
27879. Else Didriksdatter
27880. Jens Pedersen Schjelderup, f. før 1510, d. ca. 1582
Kilder: Oppl. fra internett.
27881. Susanne Mitens
27882. Niels Lauritzen
27883. Randi Holck
27886. Thomas Fincke, f. 6/1-1561, d. 24/4-1656
Fra Flensburg i Danmark. Dr. Mathematic. Professor ved universitetet i København innen matematikk, retorikk og
medisin (Danmarks fremste på den tiden).
Kilder: Oppl. fra internett.
27887. Sostrata Ivaria, d. ca. 1614
27888. Jesper Randulf
Velje, Danmark.
Kilder: Oppl. fra internett.
28918. Klemet Jonsen Oppegard
Sønn av nr. 47858 og 47859. Fra Gulsvik i Flå. Kom med moren til Oppegard i Soknedalen.
Kilder: Flå bygdebok.
29024. Gunnar Olsen Eikje
Sigdal/Eggedal, Buskerud.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
29032. Halvor Haugen
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Nevnt fra omkr. 1590. Lagrettmann i 1603 og 1620.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
29033. Tora Jørgensdatter
29712. Nils Skavlem, d. før 1600
Fra Veggli (Rollaug) i Numedal.
29713. Synnøve
29714. Steinar Halvorsen Kravik, f. 1500, d. 1573
Fra Nore i Numedal.
29715. Ragnhild Toresdatter Frøvoll, f.ca. 1510. d. 1570

29716. Knut Fredriksen Medbøen


Fra Flå, Buskerud. G.m. nr. 29717. Fire barn.
Kilder: Flå bygdebok.
29717. Gro Levorsdatter Li
Sannsynligvis fra Flesberg.
29884. Ola Vik
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Nevnt fra 1598.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
29885. Sigrid
29886. Eivind Olsen Flågen
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Deltok i bispemiddagen på Holmen ved Jens Nielssøns visitas i 1595. Formuende.
Eneste odelsbonden i dalen som skulle stille med 3 musketerer (soldater) til det militære i 1617. Flyttet til Flesberg
i 1626. Død før 1630. Stort skifte i 1632. G.m. nr. 29887. Syv barn, inkl. nr. 7484 og 14943.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
29887. Gunhild Gulliksdatter
29946. Kitil Helgesen Stave, f. ca. 1510
Sønn av nr. 94544. Oppr. fra Gulsvik I Flå. Bodde i Ål, Buskerud.
Kilder: Flå bygdebok.
29947. Anne Halvorsdatter Stave
30224. Torgeir Sund
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Nevnt i 1528. Hadde gods. Krevde inn "gjengierden" i bygda og leverte den til
bispestolen. Skifte i 1591. G.m. nr. 30225.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
30224. Birgitte
30406. Bård Klemetsen Hoffar
Sigdal/Eggedal, Buskerud.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
30528. Olav Gudulvsen Ringnes
Krødsherad, Buskerud. Eide Ringnes. Skifte i 1619.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
30529. Signe Amundsdatter Røo
Fra Hol, Buskerud. Mulig datter av Amund Bjørnsen, sønn av Bjørn Halvorsen, sønn av Halvor Bjørnsen Golberg,
mulig sønn av Halvor (Bjørnsen?) Gulsvik, mulig sønn av Bjørn Helgesen (nr. 756352).
Kilder: Fam.notater om Gulsvik-slekten.
30530. Knut Hallsteinsen Ørpen, f. ca 1554, d. 1614
Fra Strand i sigdal. Hadde Ørpen i Krødsherad. Meget rik på jordgods. Ved skiftet 20/6-1614 var det 85 ½ lispund
til deling. Hadde flere barn, inkl. nr. 7440 og 15265.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
30531. Rangdi Andersdatter, f. ca. 1555
30876. Håken Ask
Bruker på Ask gård i Gjerdrum, Akershus. Nevnt fra 1593 til 1600.
Kilder: Gjerdrum bygdebok.
31252. Rasmus Lien
Gårdbruker i Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
31592. Anders Engebretsen Bergan
Gårdbruker i Sigdal/Eggedal. Lagmannen i Tunsberg dømte i 1553 at Anders og hans arvinger skulle ha 8 øresbol i
gården som det da var strid om.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
31593. Randi Reidarsdatter Gren
Solgte 3 øresbol og en hud i 1543 av sin arv i søre Gren.
GENERASJON 16:

33010. Eivind Mogensen (?) Store Ree


Fra Stange, Hedmark. Lensmann. Flere barn, inkl. nr. 16505 og 36668 (?)
36544. Anders Amundsen
Fra Røyken, Buskerud.
36545. NN Evensdatter
36546. Peder Knutsen Åros, f. ca. 1525, d. ca. 1613
Fra Røyken, Buskerud.
36658. Bent Andersen Hård
Fogd. Lagmann i Oppland fra ca. 1550 etter svigerfaren.
Flere barn, bl.a. nr. 13645 og 18329.
Kilder: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VI, s. 145.
36659. Kari Dyresdatter
36662. Peder Olufsen
Sokneprest i Eidsvold, Akerhus.
Kilder: Oppl. fra internett.
36664. Bjørn Sterud
36668. Mogens (Gyldenaar), f. 1520, d. 1564.
Mulig sønn av nr. 33010. Bosatt i Hedmark. Befalingsmann i Alsen i Jämtland?
Kan ha blitt drept i kamp mot svenske styrker.
Kilde: Norsk Slektshistorisk Tidsskrift V, s. 253.
36669. Magnhild Dyresdatter, f. 1520, d. ca. 1600
Datter av nr. 73318. Muligens var hun (i stedet) gift med Mogens Eivindsen, sønn av 33010.
Usikkert da om nr. 18334 er hennes sønn.
36670. Morten Olufsen, f. 1530
Sokneprest i Nes, Hedmark.
Kilder: Norsk prestehistorie.
36716. Helge Torsteinsen
Fra Bærum, Akershus.
Kilder: Asker og Bærums historie til 1840.
38066. Einar Nirisen Staurheim, d. før 1640.
Kilder. Bø bygdebok, bind 1, s. 546.
38068. Andres Bjørnsen Håtveit
Gårdbruker i Sauherad, Telemark. Lagrettemann 1588.
Kilder: Sauherad bygdebok gårds- og ættesoge 5, s. 154.
38074. Andres Torsteinsen Nisi
Fra Nisi i Granherad. Gårdbruker på Kise i Sauherad i Telemark.
Kilder: Sauherad bygdebok gårds- og ættesoge 4, s. 442.
38075. NN Toresdatter Kise
42620. Jens Brønnum
Gårdbruker i Sandar, Vestfold. Formuende.
46092. Eirik Thomle
Fra Land, Oppland.
46093. Guri
46100. Gisle Torgerson Skikkelstad
Oppland.
46224. Lodin Eindrideson Kind, f. ca. 1474
Oppland.
46452. Tollef Erstad
Fra Land, Oppland. Bruker på Erstad gård i 1560. Mulig gjenrydningsmann av tidligere ødegård.
46706. Laurits Johnsen Melby
46707. Kari Pedersdatter
46688. Torbjørn Ellingsen Mjølstad
Fra Vardal, Oppland. Nevnt 1545 og 1599.
46690. Knut Bråstad
46708. Mogen Mogensen Ålstad
Nevnt i 1591 som utsending fra Vang til hyllingen av kong Kristian ved biskop Jens Nilssønn.
46710. Thure Olufsen Hummer, f. ca. 1530, d. 1584
Innskrevet som student i Rostock 1557. Magister. Sokneprest i Romedal. Kannik og prost i Hamar, Hedmark.
Rektor ved Hamar katedralskole.
Kilder: Norsk prestehistorie.
46711. Karen Sevaldsdatter Håve
46714. Gunder Gulbrandsen Koll, f. 1579, d. 1624
47108. Ellef Bjørnsen Tollefsgard, f. ca 1510
Fra Nes i Hallingdalen, Buskerud.
47110. Tore Gudbrandsen, f. ca. 1510
47111. Åse Haraldsdatter Hilde, f. ca. 1540
Fra Flå, Buskerud.
47264. Kristoffer Kolbjørnsen Hassel, f. ca. 1500
Fra Modum, Buskerud.
Kilder: Modum bygdebok.
47265. Guri Olsdatter Gren, f. ca. 1510
47268. Nub Amundsen Vold
Gårdbruker i Flå, Buskerud.
47269. Gunbjørg Eivindsdatter, d. etter 1589
47272. Bjørn Helgesen Gulsvik, d. før 1589
Fra Flå, Buskerud. I 1563 ble Søgarden Gulsvik delt mellom Bjørn og hans bror Sigurd. Bjørns part ble kalt
Medgarden, senere Olasgarden Gulsvik. Gm. 1. gang ukjent. Ett barn.
Kilder: Flå bygdebok.
47280. John Thoresen Bjella, f. ca. 1530
Gårdbruker i Ål, Buskerud. Lagrettemann.
47634. Tollef Bjørnsen Åvestrud
Fra Flå, Buskerud.
47640. John Helgesen Gulsvik, f. ca. 1525, d. 1593
Sønn av nr. 94544. Fra Søgarden Gulsvik i Flå. Nevnt første gang i 1546 ved et forlik om ukvemsord brukt mot
ham. Hadde Nordgarden Gulsvik, nevnt der fra 1557. Kirkeverge 1558-1563. I 1586 tatt opp tingsvitne om at han
hadde oppført seg bra mot moren. 21/2-1591 fikk han almuen i Flå kirke til å bekrefte at han hadde odel på gården
Rud i Soknedalen. G.m. 1. gang nr. 47641. To barn. G.m. 2. gang nr. 47859 (se nr. 47858).
Kilder: Flå bygdebok.
47641. Tharann Halvorsdatter, f. ca. 1520, d. før 1570
Usikkert hvem hennes far var. I Flå bygdebok antas dette ut fra arveforhold, å være Halvor Gjermundsen Sundre fra
Ål, mulig sønnesønns sønn av Bjørn Helgesen (antatt far til Sigurd Gulsvik).
47644. Ole Vilhelmsen Li/Gunhildsgård, f. ca. 1520
47645. Guri Gautesdatter (?)
47646. Halvor Olsen Leksvold, f. ca. 1550
Fra Ål, Buskerud.
47647. Margit Aslesdatter Skjervheim, f. ca. 1560
47654. Torgeir Ellevsen Strand, f. ca. 1520
Gårdbruker i Ål, Buskerud.
47655. Guri Torsteinsdatter, f. ca. 1550
47858. John Helgesen Gulsvik, se nr. 47640
G.m. nr 47859, 2. gang. Åtte barn, inkl. nr. 11776, 11813, 23929 og 28918.
Kilder: Flå bygdebok.
47859. Åse Pålsdatter, d. ca. 1595
47860. Kittil Eivindsen Ramstad
Fra Sigdal.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
47861. Astri Olsdatter Nore, f. ca. 1520
G.m. 1. gang prosten i Numedal/Hallingdal, Niels Jenssøn.
47868. Knut Garnås, f. ca 1520
Fra Nes, Buskerud.
47869. Guri Tomasdatter Tronsgård, f. ca. 1520
Fra Gol, Buskerud.
52736. Gjerul Håbberstad
Fra Fjære, Aust-Agder. Bonde. Velstående.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
52737. Gro
52744. Jørgen Gunnarsen Ljøstad, f. omkr. 1470
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
52745. N. Åsuldsdatter Våje
52746. Olav Grimeland
Fra Åmli, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
52747. N. Torvildsdatter Selås, f. ca. 1470
52748. Hallvard Torbjørnsen Roaldstad, f. ca. 1480
Fra Drangedal, Telemark.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
52749. Liv Vrålstad
52756. Stian Gundersen Løddesøl, f. 1490
Fra Fjære, Aust-Agder. Kom til Øyestad.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
52757. Helje Thorsdatter Gjervoll, f. 1500
52758. Torjus Ellingsen Esketveit, f. 1512
Fra Fjære, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
52996. Nils Åmundsen Songe, f. 1525, d. 1611
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
52997. Gunborg Ellevsdatter
53108. Tallak Gautesen Værland, f. 1520
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
53126. Olav Torjussen Myre, f. 1470
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
53127. Marte Tjøstelsdatter Nes
53128. Torjus Tormodsen Brokeland
Fra Gjerstad, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
53129. N. Steinsdatter Værland
54288. Claus von Ahlefeldt, d. 1540
Herre til Bossee, Tyskland. Nevnt 1507-1515.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
54289. Irmgard von Sehested
54290. Otto von Sehested
Kilder: Prüssing (Tyskland).
54291. Margarete von Pogwisch
54324. Hermann Brede
Kjøpmann i Lippstadt, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
54325. Barbara Scheven
54326. Cordt Hensels
Kilder: Prüssing (Tyskland).
54328. Hans Runge, f. ca. 1504, d. 1565
Kilder: Prüssing (Tyskland).
54329. Anna Leffart
54330. Nicolaus Köler, d. ca. 1555
Borger og brygger i Rostock, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
54331. Margarete Nettelbladt
54392. Tewes Mackesprang, f. ca. 1480, d. ca. 1552
Bonde i Neujellingsdorf i Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
54393. Elsebe, f. ca. 1490
54578. John Moen
Fra Eidsberg.
Kilde: Norsk Slektsshistorisk Tidsskrift II, s. 196.
54579. Ingrid Gunnarsdatter
55128. Einer
55129. Mette Eriksdatter, f. ca. 1505
Fra Danmark? Usikkert om datter av nr. 110258.
55152. Oluff Haagensen, f. ca. 1490
Flere barn, inkl. nr. 27576 og 27580.
Kilder: Oppl. fra internett.
55724. Sæbjørn Trondsen Hvam, f. ca. 1500, d. ca. 1579
Nes i Romerike, Akershus.
55744. Jens (el. Hans) Nielsen Bugge, f. 1511
Danmark.
Kilder: Oppl. fra internett.
55756. Oluf Mogensen, f. ca. 1525, d. 1588
Sokneprest i Kinn 1585-88.
Kilder: Oppl. fra internett.
55760. Peder Jensen, f. ca. 1480, d. 20/10-1563
Fra Skjelldrup i Hobro, Jylland. Bonde.
Kilder: Oppl. fra internett.
55761. Maren Nielsdatter Børke
55762. Leonhardt Mitens
Kilder: Oppl. fra internett.
55766. Lauritz Olufsen Holck
Kilder: Oppl. fra internett.
55767. Marte Jonsdatter
55772. Jacob Fincke, f. ca. 1525, d. 24/3-1570
Kjøpmann og rådsherre i Flensburg, Danmark.
Kilder: Oppl. fra internett.
55773. Anna Thorsmede, f. 1534, d. 12/1-1561
55776. Nils Randulf
Tyrstrup, Haderslev i Jylland, Danmark.
Kilder: Oppl. fra internett.
59428. Halvor Steinarsen Kravik, d. før 1546
Fra Nore i Numedal.
59429. Turid Eivindsdatter Busnes
59430. Tore Frøvoll, f. før 1484, d. etter 1541
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Lagrettemann i 1541.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
59431. Inge Aslesdatter Frøvoll, f. ca. 1480
59432. Fredrik Guttormsen Trommald, d. før 1555
Sønn av nr. 189088. Bruker på søre Trommald i Flå.
Kilder: Flå bygdebok.
59894. Halvor Halvorsen Stave
Fra Ål, Buskerud.
60812. Klemet Amundsen Hoffar, f. ca. 1500
Sigdal/Eggedal, Buskerud.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
61056. Gudulv Andersen Ringnes, d. ca. 1541
Krødsherad, Buskerud. Flere barn, inkl. nr. 14977 og 30528.
Kilder: Krødsherad bygdebok.
61057. Guri Narvesdatter (Kopseng)
61060. Halstein Gudbrandsen Strand, f. ca. 1550
Fra Sigdal. Bodde på nordre Strand.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
63186. Reidar Olsen Bergan
Sigdal/Eggedal, Buskerud. Lensmann. Kjøpte 7 øresbol jord i søre Gren i 1527.
Bergan var krongods med 2 kalveskinn i landskyld i 1528.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
GENERASJON 17:

73090. Even Torgeirsen Kjekstad


Fra Røyken, Buskerud.
73092. Knut Sigurdsen
Fra Røyken, Buskerud.
73318. Dyre Sevaldsen, f. ca. 1480, d. ca. 1549
Lagmann i Oppland. Fra Lunder på Hadeland. Død på Hanestad, Toten.
Tilhørte adelsstanden. Våpenet var et firedelt skjold med en rose i hvert felt.
Flere barn, inkl. nr. 36659, 36669 og 93342.
Kilde: Norsk Slektshistorisk Tidsskift, V, s. 253.
73319. Elin (?) Bjørnsdatter
73432. Torstein Toresen
Fra Hauger i vestre Bærum, Akershus.
Kilder: Asker og Bærums historie til 1840.
73433. Åse Helgesdatter
76132. Niri Einarsen Staurheim
Gårdbruker, lensmann 1589-97 i Bø, Telemark.
Kilder. Bø bygdebok, bind 1, s. 546.
76136. Bjørn Ormsen Håtveit
Gårdbruker i Sauherad, Telemark.
Kilder: Sauherad bygdebok gårds- og ættesoge 5, s. 152.
76137. Åse Solvesdatter Lofts-Borge
76150. Tore Torleivsen Kise
Fra Sauherad i Telemark.
Kilder: Sauherad bygdebok gårds- og ættesoge 4, s. 442.
92200. Torger Gisleson Skikkelstad.
Oppland.
92488. Eindride Esbjug (?), f. ca. 1444, d. ca. 152
93376. Elling Torbjørnsen Mjølstad
Fra Vardal, Oppland. Nevnt 1528 og 1545.
93420. Oluf Trulsen Hummer, f. ca. 1500
Gardsfogd hos biskop Mogens Lauritsen på Hamar.
Adlet 1/1-1532 av kong Christian II. Våpenet: En rød hummer med hvitt felt i skjoldet og to røde hummerklør
ovenpå hjelmen. Ellers fikk han frihet og frelse, skjold og hjelm for seg og sine etterkommere. Tok etternavn etter
våpenskjoldet. Adlesbrevet lød: "Wii Christiern met guds nade Danmarckis Suerigis Norgis Wendis och Gottis
Konningh, Hertug wti Sleszuigh i Holsten Stormarn och Dytmerschen Greffue wti Oldenburgh och Delmenhorst
Gøre alle wittherligt ath Wii aff wor søndelige gunst och nade, Szo ochfore willigh och troo tieniste som thenne
breffuiszere oss Elskelige Oluff truelssen oss och riigit giordt haffuer och hereffther troligen giøre skall och maae,
haffue Wii wndt o(c)h giffuitt och met thette wort opne breff wnde och giffue hannom och hans echtebørn och
rette affkomme frihedt och frellse met skiøldh och hielm som her wti screffuit och mallet staar, som er en rødh
hummer wti ith hwytt feld i skiølden, och two rødhe Hummerkloo offuen paa Hielmen til hielm tegen. och skall han
och hans echte børn och rette affkomme haffue nyde bruge och beholde fryheidt och frelse paa theris arffue gots
och eygdom som andre Riddermendz mend haffue her i Worth Riige Norge, Dogh wortt och Kronens bonde gotzs
och Kiøbstedt gots theroffuer ufforkrencket i alle Made. Och skall hand och hans børn och Arffuinghe gøre Oss
kronen och Righet tilbørlighe tieniste nar och huor behouffue giøres huer1 effther theris formwe som andre
Riddermends mend plege och plichtige ære at gøre, och holde theris bønder och tiennere weid Norgis low rett och
skiell och god gamble sedwanne. Thii forbiude wii alle ehwo the helst ære eller were Kundhe Och serdelis wore
Embitzmend Lensmend fogeder och alle andre som for wor skyld wille gøre och lade forneffnde Oluff truelssen
eller hans echte børn och retthe Affkomme her emodht paa forneffnde fryheidt Och frellsse eller paa nogit hanss
eller theris retthe Arffue godtzs och eygdomme at hindre eller hindre lade platzse deelle møødhe wmaghe forfangh
ath gøre eller i noger madhe ath wfforrette wndher wort Konninglige heffnd och wredhe, Giffuit wti wor Kiøbstedt
Obsloa Nytaarssdagh Aar *rc Mdxxxvi2 Wnder wort Signet. Relator dominus Cancellarius".
Kilder: B.O. Stuve. Bevart avskrift av adelsbrev.
93421. Birgitte Olsdatter Skaktavl
93422. Sevald Dyresen Håve
Fra Fåberg, Oppland. Sønn av nr. 73318.
93423. Cecilie Øysteinsdsatter Bratt
93428. Gulbrand Endresen Koll
94216. Bjørn Tollefsgard, f. ca. 1480
Fra Nes i Hallingdalen, Buskerud.
94222. Harald Hilde, f. ca 1480
Fra Flå, Buskerud. Nevnt 1528.
94536. Amund Nubsen Vold
Fra Flå, Buskerud.
94544. Helge Guttormsen Gulsvik, f. i siste halvdel av 1400-tallet, d. mellom 1548 og 1555.
Hadde Søgarden Gulsvik i Flå etter faren. Nevnt første gang 1510-1520. 21/2-1542 fikk han kvittering av futen for
å ha levert regnskap for Flå kirke i tre år. G.m. nr. 95545. Ni barn, inkl. nr. 29946, 47272 og 47640.
Kilder: Flå bygdebok.
94545. Ingrid Monsdatter Rud, f. ca. 1488
Fra Soknedalen.
95268. Bjørn Torgeirsen Åvestrud, f. ca. 1500
Fra Flå, Buskerud.
95288. Vilhelm Olavsen La, f. omkr. 1500, d. ca. 1586.
95722. Ola Erlendsen Nore,
Fra Krødsherad, Buskerud. Mulig sønn av Erlend Syversen Trommald i Flå (levde i 1499).
Kilder: Krødsherad og Flå bygdebøker.
95723. Gro Torsteinsdatter Nore
Mulig datter av Torstein Andersen Nore, nevnt 1513 og 1528.
95738. Tomas Tronsgård
Fra Gol, Buskerud.
105488. Gunnar Jørgensen Ljøstad, f. 1435
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
105490. Åsuld Våje
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
105496. Torbjørn Hallvardsøn Roaldstad, f. 1430, d. ca. 1502
Fra Tørdal, Telemark. Angivelig gift med nr. 105497.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
105497. Elin Henriksdatter Gyldenløve, f. ca. 1455
Oppgitt anerekke (angivelig morfar ridder og riksråd Nicolaus Gunnarssøn Kane).
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
105512. Gunder Jonsen Bringsvær, f. 1468
Fra Fjære, Aust-Agder. Formuende. Utstedt rett til en rekke gårder av kong Christian II i des. 1507.
Med en frille ("samboer") fikk han nr. 52756.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
105992. Åmund Skoringsøn Songe, f. 1490, d. 1553
108576. Hennecke von Ahlefeldt, d. 1500
Døde ved slaget ved Hemmingstedt i Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
108578. Wulf von Sehested
1466-1474 nevnt som herre til Krummendiek, Ornum og Drage i Tyskland.
108579. Mette von der Wisch
108580. Benedikt von Sehested, d. 1500
Herre til Kluvensiek, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
108581. Anna von Rantzau
108582. Hans von Pogwisch
Fra Haseldorf, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
108583. Anna von Ahlefeldt
108658. Heinrich Leffart
Rådsherre i Rostock, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
108662. Jacob Nettelbladt
108663. Anneke Godow
108784. Matheus (Tewes) Mackesprang, f. ca. 1450
Bonde i Neujellingsdorf, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
110258. Erik Hanssøn (?), f. ca. 1470
Fra Fyn, Danmark. Adlet av kong Hans. Usikkert om nr. 55129 er datter.
110259. Maren Eriksdatter Rostvig, f. ca. 1485
111448. Trond Hvam, f.ca. 1470
Bruker på Store-Hvam i Nes i Romerike, Akershus.
111449. Tora Olavsdatter Holter
111488. Lars Jonsen Bugge
Danmark. Mistet i 1460 sin arv i strid med grev Flemming fordi hans farmor ikke var av adelsslekt.
Kilder: Oppl. fra internett.
111544. Jacob Petersen Fincke, d. 1490, d. 1564
Kjøpmann i Flensburg, Danmark.
Kilder: Oppl. fra internett.
111545. Brigitta
111546. Thomas Thorsmede, f. 1495, d. 16/11-1553
Handelsmann og rådsmann i Flensburg, Danmark. G.m. nr. 111547, angivelig en kusine.
Kilder: Oppl. fra internett.
111547. Drude Pedersdatter Jepsen, f. 1510, d. 21/7-1565
111552. Jesper Randulf, f. omkr. 1450
Tyrstrup, Haderslev i Jylland, Danmark.
Kilder: Oppl. fra internett.
118858. Eivind Kittelsen Busnes, f. ca. 1450
Fra Gransherad i Telemark.
118862. Asle Helgesen Frøvoll, d. etter 1528.
Fra Sigdal/Eggedal.
Kilder: Sigdal/Eggedal bygdebok.
122112. Anders Gudulvsen Ringnes
Fra Krødsherad, Buskerud.
122113. NN Torsteinsdatter Lesteberg
GENERASJON 18:

146184. Sigurd Torkjellsen


Fra Røyken, Buskerud.
146636. Sevald Dyresen, f. ca. 1460
Fra Hole, Ringerike. Kom til Lunder på Hadeland.
146638. Bjørn Bjarnesen
146639. Maritte Gautesdatter
146866. Helge Olufsen
Fra Bærum, Akershus.
Kilder: Asker og Bærums historie til 1840.
152264. Einar Staurheim
Kilder. Bø bygdebok, bind 1, s. 546.
152272. Orm Anundsen Hem
Gårdbruker i Sauherad, Telemark. Bror av nr. 152274 under.
Kilder: Sauherad bygdebok gårds- og ættesoge 5, s. 152.
152274. Solve Anundsen Lofts-Borge
Kilder: Sauherad bygdebok gårds- og ættesoge 5, s. 153.
152275. Magnhild Anundsdatter
152300. Torleiv Agvaldsen Kise
Fra Sauherad i Telemark. Lagrettemann i 1520.
Kilder: Sauherad bygdebok gårds- og ættesoge 4, s. 442.
184400. Gisle Herleikson Skikkelstad, 1400-tallet
Oppland.
184896. Lodin Jukam (?), f. ca. 1410
Sør-Aurdal, Buskerud
186752. Torbjørn Tollefsen Markeng
Fra Snertingdal, Oppland.
186753. Gunhild Torbjørnsdatter
186840. Truls Olufsen Pytting
Opprinnelig fra Vestgötaland i Sverige. Katolsk prest (før reformasjonen) og kantor ved Hamar domkirke.
Nevnt i Hamarkrønikeren. Fikk nr. 93420 utenom ekteskap (skulle egentlig som geistlig leve i sølibat).
186842. Oluf Bjørnsen Skaktavl, f. ca. 1480
Fra Toten, Oppland. Lagrettsmann.
186843. Brynhild Torbjørnsdatter
186846. Øystein Guttormsen Bratt, f. 1475, d. 1550
Bodde på Bjølstad, Heidal. Hadde jordeiendommer i Lom, Dovre og Fron.
Kilder: T. Vigerust.
186847. Tora Tordsdatter Tjerne (?)
Usikkert om hun var mor til nr. 93423.
189088. Guttorm Sigurdsen Bonde, f. ca. 1450, d. før 1510
Hadde Søgarden Gulsvik i Flå. G.m. ukjent. Tre barn, inkl. nr. 59432, 94544 og 190536.
189090. Mons Rud
Hadde gods i Rud og Oppegard i Soknedalen.
190536. Torgeir Guttormsen Åvestrud
Sønn av nr. 189088. Kom til Åvestrud i Flå. Nevnt der 1548.
210976. Jørgen Torvildsen Ljøstad
Fra Vegårshei, Aust-Agder.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
210992. Hallvard Torerson Lindheim, f. ca. 1395
Fra Sauherad, Telemark. Opprørshøvding. Angivelig sønn av Torer Ogmundson Lindheim, f. ca 1360.
Oppgitt anerekke tilbake til adelsfamilie (Rova).
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
210993. Elisabeth Engelbretsdatter
211024. Jon Tordsen Benkestok
Vitne ved et forlik i Bergen mellom Halvard Halvardsson og erkebiskop Aslak Bolt.
Kilder: Anetavle v/Odd E. Lillebø.
211984. Skoring Oluffsen Songe, f. 1450, d. ca. 1520
217152. Gotzik von Ahlefeldt
Kilder: Prüssing (Tyskland).
217153. Beke Stake
217156. Henneke von Sehested
Kilder: Prüssing (Tyskland).
217160. Otto von Sehested, f. 1412, d. 1459
Sønn av nr. 434312.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
217161. Mette Rathlau
217162. Schack von Rantzau, d. 1488
Herre til Hohenfelde, Nöer og Panker i Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
217163. Abel von Qualen
217164. Wulf von Pogwisch, d. 1479
Lensherre til Haseldorf i Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
217165. Catharina Rönnow
217166. Benedikt von Ahlefeldt, d. 1470
Herre til Gramharde og Törning i Tyskland. Amtmann i Schwabstedt.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
217167. Dorothea Heesten, f. 1425, d. 1497
217324. Hermann Nettelbladt
Bodde i Rostock, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
217325. Katharine Block
217326. Hinrich Godow
Kilder: Prüssing (Tyskland).
217327. Anneke
220518. Erik Jenssøn, f. ca. 1460
220519. Dorthe Ottesdatter, f. ca. 1465
Mulig datter av riksråd Otte Matssøn Rømer (f. 1437, d. 1512), med påstått anerekke tilbake til det gamle norske
kongehus og sagatidens stormannsslekter.
222898. Olav Amundsen Holter, f. ca. 1460
Bonde i Nes i Romerike, Akershus.
222899. Botilda Svendsdotter, f. 1460
Fra Dingelsvik i Elfsborg, Sverige. Av adelig slekt?
222976. Jon Jakobsen Bugge
Danmark. Væpner.
244224. Gudulv Gunnulvson Ringnes, d. før 1483.
Fra Krødsherad. Kirkens ombudsmann fra 1512. Fem barn.
Samme familie har eid Ringnes gård i 600 år!
Kilder: Krødsherad bygdebok.
244226. Torstein Stillaugson Lesteberg
GENERASJON 19:

292368. Torkjell Haraldsen


Fra Røyken, Buskerud.
293272. Dyre Erlendsen, f. 1434
Fra Hole, Ringerike.
293273. Sigrid Jonsdatter, f. 1438
293278. Gaute
293279. Jorund Nikulasdatter
293732. Oluf Torjulsen Hauger
Fra vestre Bærum, Akershus.
Kilder: Asker og Bærums historie til 1840.
304548. Anund Solvesen Hem
Nevnt første gang 1400.
Kilder: Sauherad bygdebok gårds- og ættesoge 3, s. 866.
368800. Herleik Gisleson Skjervum
Oppland. Nevnt 1457.
373504. Tollef Ellingsen Markeng
Fra Biri, Oppland. Lagrettsmann. Nevnt 1436.
373506. Torbjørn Oleivson
373507. Margrete Gunnarsdatter Alm
373680. Oluf Trulsen Håberg
Fra Flo sogn i Skaraborgs len i Sverige. Bror av biskop Herman Truelsson (f. ca. 1440) i Hamar.
Våpen: I øverste felt en tverrdelt knute eller et slynget snøre, i nederste felt et skjell.
373681. Ingrid Toresdatter Pytting
373684. Bjørn Hallvardson Skaktavl, f. ca. 1440.
Fra Toten, Oppland. Lagmann i Oppland og Hedmark. Skaktavl var av en gammel adelsslekt. Navnet var oppkalt
etter familiens våpenskjold med en "skaktavlet skråbjelke".
Kilder: Leksikon.
373685. Åse Wikong
373686. Torbjørn Lilje
"Til Flenes".
373687. Adellus Schanche
"Av Svaberg".
373692. Guttorm Eindrideson Bratt, f. ca. 1440, d. ca. 1530
373693. Cecilie Petersdatter Skjåk, f. ca. 1440
373694. Tord Aslakson, d. 1499
Fra Bohuslän (Viken)
373695. Birgitte Henningsdatter Tjerne
378176. Sigurd Bjørnsen Bonde, f. ca. 1412, d. ca. 1482
Hadde Gulsvik i Flå. Gulsvik ble etter hvert delt i to bruk, Søgarden og Nordgarden. Arveskifte 7/2-1482. (Brevet
er bevart på Riksarkivet). Siden 1800-tallet har man spekulert over om han var av adelig slekt, grunnet tilnavnet
Bonde. Bonde kan være brukt som et finere slektsnavn. Det foreligger stamtavler som angir anerekke fra ham
tilbake til kong Sigurd Haraldson Munn og derav det norske kongehus. Dette kan imidlertid ikke sikkert
dokumenteres. I utgangspunktet må Sigurd Gulsvik oppfattes som den primære stamfar til den vidt utbredte
Gulsvik-ætten, med tallrike etterkommere.
Kilder: Flå bygdebok.
423968. Oluff Songe
422048. Tord Tordsen Benkestok
Riksråd. Av gammel adelsslekt med store jordeiendommer på Vestlandet og senere i Nord-Norge.
434304. Claus von Ahlefeldt, d. 1404
Herre til Seegard, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
434305. Anna von Pogwisch
434306. Johann Stake
Fra Gerwitz i Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
434312. Otto von Sehested
To barn, nr. 217156 og 217160.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
434324. NN Breide von Rantzau
Herre til Reverstorff og Hohenfelde, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
434328. Hans von Pogwisch, d. 1460
Herre til Doberstorf, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
434329. Margarete Heesten
434330. NN Rönnow
434331. NN Krummesee
434332. Henrik von Ahlefeldt, d. 1430
Herre til Törning, Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
434333. Rathlau
434334. Lorenz Heesten, f. 1386, d. 1435
434335. NN von Brockdorff
434648. Jacob Nettelbladt
Tyskland.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
445952. Jakob Knutsen Bugge
Danmark.
GENERASJON 20:

584736. Harald Gardsen, d. etter 1440


Fra Røyken, Buskerud.
584737. Marette Tordsdatter
586544. Erlend Bårdsen, f. 1399, d. før 1444 →
Mulig anerekke tilbake til Bård Dyreson fra Oslo, f. ca. 1280.
586558. Nikulas Nikulas
586559. Åse Svendsdatter ►
Mulig anerekke til (farfar) Sunnulv Ivarsen, d. ca. 1412.
587465. Ragnhild, omkr. 1400.
Hauger gård i vestre Bærum, Akershus.
Kilder: Asker og Bærums historie til 1840.
609096. Solve Ormarsen Lindheim ►
Levde omkring 1400.
Kilder: Sauherad bygdebok gårds- og ættesoge 3, s. 866.
609097. Margareta Bjørnsdatter
737600. Gisle Andreson →
Oppland. Lagrettemann på Ringsaker. Mulig sønnesønns sønn av Anders Joarsøn, sysselmann i Hedmark
på 1300-tallet.
737601. Gudrid Torgrimsdatter
747008. Elling Tollefsen Markeng →
Fra Biri, Oppland. Nevnt 1392 og 1413.
747014. Gunnar Brynjulvson Alm, f. ca. 1330 ►
Prest (kalt "Sira Gunnar"). Bodde på Toten, Oppland.
747015. Randi Ogmundsdatter Alm, f. ca. 1340
747362. Tore Pytting, f. ca. 1390
Fra Stola på Kållandsø ved Väneren i Sverige. Væpner.
747363. Holmfrid Jonsdatter
747372. Halvard Bjørnsen
747384. Eindride Eriksen Bjølstad, f. ca. 1410 →
747385. Ingeborg Erlingsdatter Bratt
Bratt var en gammel adelsslekt.
747386. Peter Gudleiksen Skjåk, f. 1404, d. 1484
Fra Skjåk, Oppland.
756352. Bjørn Helgesen
Antatt far til Sigurd (Bjørnsen) Bonde (nr. 378176). Vitne ved en handel i Krødsherad i 1433.
Kilder: Flå bygdebok.
868608. Benedikt III von Ahlefeldt →
Herre til Hagenslov og Grimmstrup, nevnt 1352-1404.
Se nr. 868664. Farfar Benedikt I von Ahlefeldt, f. 1319, d. 1341.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
868609. Ide Krummedige →
Far Hartwig Krummedige. På morssiden anerekke tilbake til Peder Stygge (3 generasjoner).
Kilder: Prüssing (Tyskland).
868610. Wolf von Pogwisch →
Til Gneningen og Ehlerstorf i Tyskland. Nevnt 1450-1464. Stammet på farssiden fra Thetlevus I von Pogwisch
(5 generasjoner), dattersønn av Marquardus Lupus. Hadde også aner til familien von Reventlow.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
868611. Anna von Limbek →
Far Johann von Limbek, farfar Lyder von Limbek.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
868612. Claus Stake, f. 1324, d. 1401 →
Far Marquard Stake, farfar Otto Stake.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
868613. Jutta
868648. Johann von Rantzau
868649. Abel Breide
868656. Wolf von Pogwisch, d. 1404 →
Stammet fra Thetlevus von Pogwisch, se nr. 868610.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
868664. Johann von Ahlefeldt, f. 1362, d. 1392 →
Bror av nr. 868608. Far Benedikt II von Ahlefeldt, mor Benedikte von Sädinge.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
868668. Tidike Heesten, f. 1342, d. 1409 →
Far Tiderikus Heesten.
Kilder: Prüssing (Tyskland).
891904. Knut Nielsen Bugge →
Riksråd i Danmark. Anerekker tilbake til dansk høyadel, bl.a. familiene Gyldestierne, Vendelboe, Saltensee og
Hvide.

You might also like