You are on page 1of 5

zinc BALANCE EN LA TOSTACIÓN DE PIROMETALURGIA

La reacción principal de tostación

Zn
S +
 3/2 O2 ---> Zn
O +
 SO2


Kg/Kgmol 97 48 81 64
Alimentación
F
Elementos Kg/Kmol
Zn 65
S 32
Si 28
O 16
N 14
ZnS 97
SiO2 60
ZnO 81
SO2 64

Tabla N° 1 . Balance en el proceso de Tostación

Elem/Corri F M R S Unidades
Zn 53.6082474 53.6082474 Kg
S 26.3917526 26.3917526 Kg
Si 9.33333333 9.33333333 Kg
O2 10.6666667 39.5876289 26.3917526 23.862543 Kg
N2 0 148.92489 148.92489 Kg
Total 100 188.512518 201.708395 86.8041237 Kg

288.5125184094 288.5125184094 Kg
M O2 21 %p/p
N2 79 %p/p
O2 39.587629 Kg
N2 148.92489 Kg

Alimentación 100 Kg S
Tostación

ZnS 80 %p/p ZnO 66.8041237 Kg
SiO2 20 %p/p Zn 53.6082474 Kg
O2 23.862543 Kg
ZnS 80 Kg
SiO2 20 Kg
Zn 53.60825 Kg
S 26.39175 Kg SO2 52.783505 kg
Si 9.333333 Kg S 26.391753 kg
O2 10.66667 Kg O2 26.391753 kg
N2 148.92489 kg
R
Alimentación

1 Kmol ZnS x 65 Kg Zn x 80 Kg ZnS = 53.6082 Kg Z


97 Kg ZnS 1 Kmol ZnS

1 Kmol ZnS x 32 Kg S x 80 Kg ZnS = 26.3918 Kg S


97 Kg ZnS 1 Kmol S

1 Kmol SiO2 x 28 Kg Si x 20 Kg SiO2 = 9.3333 Kg Si


60 Kg SiO2 1 Kmol Si

1 Kmol SiO2 x 32 Kg O2 x 20 Kg SiO2 = 10.6667 Kg


O2
60 Kg SiO2 1 Kmol O2

Corriente de Aire

Si : 97 Kg de ZnS 48 Kg de O2
80 Kg de ZnS X Kg de O2

X= 39.5876 Kg de O2

N2 = 79%

Si : 39.5876 Kg de O2 21% de O2
X Kg de N2 79% de N2

X= 148.9249 Kg de N2
Producto principal

x 80 Kg ZnS = 53.6082 Kg Zn
S 81 Kg ZnO x Kmol ZnO x 1 Kmol ZnS x 80 Kg ZnS = 66.8041 K
1 Kmol ZnO Kmol ZnS 97 Kg ZnS

x 80 Kg ZnS = 26.3918 Kg S
65 Kg Zn x 1 Kmol ZnO x 66.8041 Kg ZnO = 53.6082 Kg
1 mol ZnO 81 Kg ZnO
x 20 Kg SiO2 = 9.3333 Kg Si
i 66.8041 Kg ZnO - 53.6082 Kg Zn = 13.1959 Kg de O

2 x 20 Kg SiO2 = 10.6667 Kg

Producto secundario

48 Kg de O2
X Kg de O2
64 Kg SO2 x 1 Kmol SO2 x 1 Kmol ZnS x 80 Kg ZnS = 52.783
X= 39.5876 Kg de O2 1 Kmol SO2 1 Kmol ZnS 97 Kg ZnS

32 Kg O2 x 1 Kmol SO2 x 52.7835 Kg SO2 = 26.3918 Kg de


1 Kmol SO2 64 Kg SO2

52.7835 Kg SO2 - 26.3918 Kg de O2 = 26.3918 Kg de S


e O2 21% de O2
e N2 79% de N2

X= 148.9249 Kg de N2
ZnS x 80 Kg ZnS = 66.8041 Kg ZnO
ZnS

66.8041 Kg ZnO = 53.6082 Kg Zn

Zn = 13.1959 Kg de O

mol ZnS x 80 Kg ZnS = 52.7835 Kg SO2


Kg ZnS

835 Kg SO2 = 26.3918 Kg de O2

de O2 = 26.3918 Kg de S