You are on page 1of 60

MÜCERREP HAVAS TERKİPLERİ

Kim bu cin suresi vefkini mavi bez üzerine


Yazıp, hastaya tütsü verse, bedenindeki cinni
Helak olur.

CİN SURESİ VEFKİ


١٥٨٤٧ ١٥٨٥٠ ١٥٨٥٤ ١٥٨٤٠

١٥٨٥٣ ١٥٨٤١ ١٥٨٤٦ ١٥٨٥١

١٥٨٤٢ ١٥٨٥٦ ١٥٨٤٨ ١٥٨٤٥

١٥٨٤٩ ١٥٨٤٤ ١٥٨٤٣ ١٥٨٥٥

Bir kadın çocuk doğurmasa, bu terkip 2 adet yazılacak


Birisinin suyunu erkek, diğerinin suyunu kadın içecek.
Arkasından cima ederlerse, Biiznillahi Teala çocukları olur.
Bir kimsenin gözüne bir nesne görünse ve kendini korkutsa,
Bu terkip yazılıp taşıtılacak. Biiznillah şifa bulur. Mücerreptir.
Göz ağrısı için göz üzerine bağlanacak.

Dil bağı için taşınacak. 72 millet ona düşman olsa kar kılmaz.
Mücerreptir
Baş ağrısı için taşınacak
Bir kimse cin şerrine müptela olsa, bunu bir kâğıda yazacak. Suya
konacak. Bu sudan 7 gün içecek. Sabahları da o sudan yüzüne sürerse,
Biiznillah şifaya kavuşur.
Cin şerrine uğrayan kimseye bu yazılıp taşınırsa, Biiznillah şifa bulur

Bel ağrısı için taşınacak


Bir kimse cin şerrine uğrasa bu vefkleri yazıp 7 gün suyunu içse,
Biiznillahi Teâlâ şifa bulur.

1.vefk budur:

٤٩٠ ٤٩٣ ٤٩٦ ٤٨٢


٤٩٥ ٤٨٣ ٤٨٩ ٤٩٤
٤٨٤ ٤٩٨ ٤٩١ ٤٨٨
٤٩٢ ٤٨٧ ٤٨٥ ٤٩٧

٧١٥١ ٧١٥٥ ٧١٥٨ ٧١٤٤ Suyu içirilecek 2. vefk


budur:
٧١٥٧ ٧١٤٥ ٧١٥٠ ٧١٥٦
٧١٤٦ ٧١٦٠ ٧١٥٣ ٧١٤٩
٧١٥٤ ٧١٤٨ ٧١٤٧ ٧١٥٩
٥٦٤٢ ٥٦٤٥ ٥٦٤٨ ٥٦٣٥

٧٩٤١ ٧٩٤٤ ٧٩٤٧ ٧٩٣٤


٧٩٤٦ ٧٩٣٥ ٧٩٤٠ ٧٩٤٥ Cin şerrinden kurtulmak için bu
vefklerde taşınacak 1. vefk
٧٩٣٦ ٧٩٤٩ ٧٩٤٢ ٧٩٣٩
٧٩٤٣ ٧٩٣٨ ٧٩٣٧ ٧٩٤٨

٣٧٩١ ٣٧٩٤ ٧١٥٨ ٣٧٨٤


٣٧٩٦ ٣٧٨٥ ٣٧٩٠ ٣٧٩٥ Cin şerri için taşınacak 2.
vefk
٣٧٨٦ ٣٧٩٨ ٣٧٩٢ ٣٧٨٩
٣٧٩٣ ٣٧٨٨ ٣٧٨٧ ٣٧٩٧

Cin şerri için taşınacak 3. vefk

٥٦٣٧ ٥٦٥٠ ٥٦٤٣ ٥٦٤٠


٥٦٤٤ ٥٦٣٩ ٥٦٣٨ ٥٦٤٩
Cin şerri için taşıma 4.vefk

١٠٥٨٣ ١٠٥٨٧ ١٠٥٩٠ ١٠٥٧٦


١٠٥٨٩ ١٠٥٧٧ ١٠٥٨٢ ١٠٥٨٨
١٠٥٧٨ ١٠٥٩٦ ١٠٥٨٥ ١٠٥٨١
١٠٥٨٦ ١٠٥٨٠ ١٠٥٧٩ ١٠٥٩١

Bir kimsenin bir illeti olsa çare:

Aşağıdaki üç ayeti kerime 3 parça ekmek üzerine yazılacak. Her gün


bir parçası zeytinyağına banıp yenecek. Biiznillah şifa bulur.

1. ayet budur:
2. ayet budur:

3. ayet budur

Bedendeki ağrı ve sızı için yazılıp suyu içirilecek.


Göz ağrısı için balmumu üzerine nakış edilecek ve ağrıyan gözün
üzerine bağlanacak
Cin şerrinden kurtulmak için, çok mücerreptir. İnşirah suresi vefki
yazılacak. Kar suyuna konup içirilecek. Biiznillah şifa bulur.
Vefk budur:

٣٠٧٨ ٣٠٨١ ٣٠٨٥ ٣٠٧١


٣٠٨٤ ٣٠٧٢ ٣٠٧٧ ٣٠٨٢
٣٠٧٣ ٣٠٨٧ ٣٠٧٩ ٣٠٧٦
٣٠٨٠ ٣٠٧٥ ٣٠٧٤ ٣٠٨٦
Cin tutan adamın üzerindeki cinni bağlamak için:

Bunlar iki elinin başparmağına yazılacak

‫ﺣﻢﻋﺴﻖ‬ ‫ﻛﮭﯿﻌﺺ‬
Bunlar da hurufu mukatta ile (harf harf) ayak başparmaklarına
yazılacak.

‫ﯾﺲ و اﻟﻘﺮاﻦ اﻦﻄﻟﻖ ﺤې و اﻟﻘﺮاﻦ‬


Cini bedende konuşturmak için bu okunacak
Eğer bir kimseye cin musallat olmuş ise veya bu kimseye sihir
büyü yapılmış ise, bu mübarek dua-i yazılıp koluna bağlanacak.
Biiznillahi Teâlâ şifa bulur. Mücerreptir. Kola bağlanacak dua
budur:

Bir kimsenin ağzı eğilse, aşağıdaki vefk yazılıp boynuna


bağlanacak. Biiznillahi Teâlâ şifaya kavuşur. Vefk budur:
Akıl hastası için

Bir kimsenin veya bir hayvanın aklı başından gitse çare


bulunamasa, bu terkip yazılıp suyu içirilirse, Biiznillahi Teâlâ
şifaya kavuşur.
Bedendeki hastalık veya illetler için:

Bu dua temiz bir kağıda yazılacak ve yenecek. Ayrıca bir cam


tabağa yazılacak ve suyu içirilecek. Biiznillahi Teala şifaya
kavuşur. Yazılacak olan budur:

Bedende bulunan bütün hastalıklar için:

Bu vefki şerif bir kâğıda yazılacak. Küçük bir kâse içine konacak.
Üzerine zeytinyağı dökülecek. Bir gün bekledikten sonra, 7 gün
yatmadan önce biraz miktar içilecek. Allahu Tealanın izni ile ne
derdi varsa şifaya kavuşur. Yazılacak vefk budur:

٩۶٠۵ ٩۶٠٨ ٩۶١١ ٩۵٩٨


٩۶١٠ ٩۵٩٩ ٩۶٠۴ ٩۶٠٩
٩۶٠٠ ٩۶١٣ ٩۶٠۶ ٩۶٠٣
٩۶٠٧ ٩۶٠٢ ٩۶٠١ ٩۶١٢
Maddi sıkıntı ve darlık çekenler için:

Aşağıdaki vefk yazılacak ve bu sıkıntı da olanın boynuna takılacak.

١٨۶٠ ١٨۶٣ ١٨۶۶ ١٨۵٣


١٨۶۵ ١٨۵۴ ١٨۵٩ ١٨۶۴
١٨۵۵ ١٨۶٨ ١٨۶١ ١٨۵٨
١٨۶٢ ١٨۵٧ ١٨۵۶ ١٨۶٧

Bedenden cinni def etmek için:

Cin tutmuş adamı bu dertten kurtarmak için aşağıdaki terkip yazılıp


kişinin boynuna takılırsa, Biiznillah şifa bulur. Mücerreptir.

Bir kimsenin erliği bağlı olsa, bu dua yazılıp kişinin beline


bağlanırsa, Biiznillah bağı çözülür.
Şirinlik ve heybet için

Aşağıdaki 20 adet kef harfi yazılıp taşınsa, Allahın izni ile bir sözü
iki edilmez.

‫كك كككككككك‬
‫كك كككككككك‬
Ev huzuru için

Bir evde eşler arasında muhabbet konusunda sıkıntı varsa, yazılıp


aksi olanın yastığı içine konacak:

Celp ve teshir
Bir evi terk etmiş olan eşi veya evden bir ferdi geri getirmek için,
bu çalışma ile o kişinin adını ve anasının adını da yazıp ağır bir taş
altına koyup, baskıya alınacak. Biiznillah kararı kalmaz geri döner.
Mücerreptir.

Kişiyi kendine âşık etmek için

Bu ayeti kerime bir ekmek parçası veya şeker veya tatlı üzerine
okunup üflenecek. Matluba yedirilecek. Kararı kalmaz o kişiye aşık
olur. Mücerreptir.. ayeti kerime budur:
Şifa ve fetih için dua, cin peri şerrinden korunmak
için taşıma:

Bu duanın Peygamberimiz Muhammed sav den geldiği rivayet


edilmektedir. Bu dua 99 türlü hastalık üzerine okunsa, Biiznillahi
Teâlâ şifaya kavuşur. Hatta savaşlardan kendisinin dahi cenk e
başlamadan bu duayı okuduğu rivayet edilir. Bu duayı okuyan
kimseye gireceği bütün arbedelerde ve savaşlarda kılıç ve cemi
silahların zarar veremeyeceği rivayet edilmektedir. Ayrıca bu duayı
üzerinde taşıyan kimse cin şerrinden ve peri şerrinden Biiznillah
korunur ve ona bir zarar veremezler. Dua budur:
Bir kadını yanına getirmek için:

Bir kadını yanına getirmek murat edersen, bu tılsımı düz bir taş
üzerine yazıp ateş içerisine gömeceksin. Elleri ve ayakları zincirle
bağlı olsa, kararı kalmaz sana gelir. Yazılacak tılsım budur:
Yedirme ile muhabbet:

Muhabbet için şeker üzerine 70 kere okunacak. Matluba


yedirilecek. Acayip muhabbet olur. Gayet mücerreptir.

Sağ diz ağrısı için yazılıp taşınacak


Sol diz ağrısı için yazılıp taşınacak

Diş ağrısı için yazılıp başında taşınacak.

Bel ağrısı için yazılıp belde taşınırsa şifa bulur


Bir kimsenin ağzı yüzü eğilse:

Bu dua 3 gün sabah akşam okunulacak. Ama bir şartı var ki bir
sopa alınacak. Her okumadan sonra sağ yan tarafa 3 kere vurulacak.
Okunacak dua budur:

Koyun keçi ve inek hastalansa, yazılacak. İçlerinden


birisinin boynuna takılacak.
Erkekler için şirinlik

Bu tılsımı hangi erkek üzerinde taşısa, onu gören kadın ve kızlar


ona aşık olur.
Dil bağlamak için

Düşmanlarının ve kendisine haset edenlerin dilini bağlamak için


yazılıp taşınacak. Mücerrep ve tecrübe olunmuştur.
Bir kadın çocuğunu doğuramasa

Bu besmelenin vefki yazılıp kendisine suyu içirilirse Biiznillah


doğumunu kolayca yapar.

Kalbinde sıkıntı yeis vesvese olan kimse bu vefki


taşısa, Biiznillah şifa bulur:
Baş ağrısı için taşınacak
Cin ve peri şerrinden emin olmak için taşınacak

Düşman şerrinden korunmak için taşınacak


Cümle belalardan korunmak için taşınacak
Eşler huzuru için taşıma

İki helalin arasında muhabbet konusunda sıkıntı olsa ve


geçinemeseler, bu yazılacak, talep eden kişi tarafından taşınırsa,
Biiznillah aralarında gayet muhabbet ve ülfet olur.

Sihir iptal için yazılıp taşınacak.


Eğer bir kimseyi kendine âşık etmek istersen;

Bu tılsımı gece saat 7 de yazacaksın. İsimlerde yazılacak. 7 gün sağ


kolunda taşınacak. Sonra 7 gün sol kolunda taşınacak. Mücerreptir.
Göz ağrısı için yazılıp taşınacak:

Hırsızı bulmak için:

Bir yumurta üzerine yazılıp sıcak külün içine gömülecek. Yumurta


sıcakta kızdıkça, hırsızda etkilenir ve ağzı yüzü eğilir. Geri getirip
vermezse, gözleri de görmez olur. Büyük sıkıntılara düşer.
Mücerreptir. Yumurta üzerine yazılacak budur:
Eşler arasında muhabbet sıkıntısı varsa:

Bu tılsım suya atılacak


Bu kapı üst pervaz altına konacak.

Bu ağaç dalına asılacak

Bu geçtiği yola gömülecek

Bir kimse rüyalarında korkutuluyorsa, bunu üzerinde


taşıyacak
Kulunç için 41 adet fe yazılıp taşınacak
Hastalık için taşınacak vefkler

Bu durumda olan hasta için, kişinin yazma günü ve yıldızının saati


bulunup ona göre yazılıp, hasta tarafından taşınacak. Mücerreptir.

Pazar günü vefki


Pazartesi günü vefki
Salı gününü vefki
Başında taşısın
Çarşamba günü vefki. Suyu içirilecek
Perşembe günü vefki. Taşınacak. Hasta ağır hasta ise
bedenine yazılacak
Cuma gününün vefki. Hastanın başında taşınacak. Ağırsa, bedenine
yazılacak
Cumartesi gününün vefki

Hasta tarafından taşınacak. Ağır ise, başına takılacak


Bir kimsenin ağrı ve sızı illeti olsa, bu yazılacak ve boynunda
taşınacak. Biiznillah şifaya kavuşur. Mücerreptir.
Aynı sıkıntıları olan kişi bu habis isimleri de 3 adet yazıp hergün
birisini yakıp tüttürecek
Herkim bu tılsımı yazıp üzerinde taşısa, 7 cihan belalarından
Biiznillah emin olur. Her ne muradı varsa, tılsım hürmetine
gerçekleşir.
Her kim bu on tılsımı üzerinde taşısa, iki cihan belalarından
Biiznillah korunur. Sultanlar beyler katında hürmetli olur. Ok kılıç
ve silah, yılan, akrep, nazarlı gözlerden, zararlı dillerden, korunur.
Gayet mücerreptir.
Bir kimse hasta olsa, bu ayeti kerime yazılıp suyu içirilse,
Biiznillah şifaya kavuşur.

Cin şerrinden korunmak için taşınacak


Sol kulak ağrısı için kulak üzerinde taşınacak