You are on page 1of 24

Kaixo guztioi, eskuartean duzuen txosten hau 2017-2018 ikasturteko

lanketaren ondorioa da.

“Gure eskolako arauak” berritzen 2017/18 ikasturtean hasi ginen. Urte


horretan, ikasleekin batera (lehenbizi adin ezberdinez osaturiko talde
txikitan eta ondoren ikasle guztiekin osaturiko asanbladan), eskola
komunitatearen funtzionamendu egokirako beharrezko arauak zehaztu
eta berritu genituen marrazkiak, argazkiak, mapa mentalak... erabiliz eta
2018-2019 ikasturtean arauen idatzizko txostena berritu eta dena
bateratu dugu.

2017-2018 ikasturteko lanketa aurreko arautegia gaurkotzeko


helburuarekin egin zen, horretarako prozedura ezberdinak erabili ziren
(geletan eztabaidatuz, zikloka edo mailaka bilduriko asanblada
ezberdinetan...).

Prozesu honetan guztian, ikasleak izan dira parte-hartzaile nagusiak, eta


beraien ekarpenak, hitz eta esamoldeak izan dira txosten hau osatzeko
garaian kontutan hartu direnak. Irakasleon helburua bitartekariak izatea
izan da, hau da, ikasleen beraien arteko hausnarketa eta eztabaidetan
lagun izatea.
ATARIA

1- ESKOLARA EZIN DIRA JOSTAILUAK EKARRI,


ESKOLAN NAHIKOA DITUGU ETA.
2- HONDARRAREKIN POLIKI IBILIKO GARA
LAGUNEI BOTA GABE.
3- KIROLDEGIKO PASILOAN ETA KOMUNETAN
LASAI IBILI ETA EZ DUGU JOLASTUKO.
ARAUAK

4- ARAZOAK HITZ EGINEZ KONPONDUKO DITUGU.


5- MATERIALA ONDO ZAINDU ETA JASOKO
DUGU.
6- BALOIA KANPORA JOATEN DENEAN
IRAKASLEARI ESANGO DIOGU.
7- PATIOKO ESPAZIOEN BANAKETA
ERRESPETATU ETA FUTBOLEAN PATIO
TXIKIAN BAKARRIK ARITUKO GARA.
8- HAMAIKETAKOA PATIOAN JAN ETA PAPERAK
ZAKARRONTZIRA BOTAKO DITUGU.
HH LH

 Araua gogoraraziko da.  Araua gogoraraziko da.

 Hitz eginez konponbidea  Hitz eginez konponbidea


bilatuko da. bilatuko da.
 Materiala jaso gabe jarraitu
 Materiala nahita puskatu
ONDORIOAK

ezkero 3 egun jarraian


ezkero berria ekarri
jasotzeaz arduratuko da.
beharko da.
 Materiala nahita puskatu
 Tarte batean besteei begira ezkero berria ekarri
hausnarketa egiteko aukera beharko da.
emango zaio.
 Tarte batean besteei
begira hausnarketa egiteko
aukera emango zaio.
SARRERA-IRTEERA ETA PASILOAK

1- PASILOAN OINEZ JOANGO GARA POLIKI ETA


JO GABE.
2- PASILOAN BAXU HITZ EGINGO DUGU
ARAUAK

3- ESKILARATAN POLIKI IBILIKO GARA ETA


ELKARRI BULTZATU GABE.
4- ATETIK BULTZATU GABE SARTU ETA
IRTENGO GARA.
5- TXIKIAGOAK PASILOAN BADATOZTE
PASATZEN UTZIKO DIEGU.
HH LH
Araua gogoraraziko da eta bide Araua gogoraraziko da eta
ONDORIOAk

bera era egokian errepikatuko bide bera era egokian


da. errepikatuko da.
INFORMATIKA GELA

1- ORDENAGAILUA ONDO ERABILI ETA ZAINDU


BEHAR DUGU, SAIOA AMAITZEAN ITZALITA UTZIZ.
2- ITZALI AURRETIK PROGRAMAK ONDO ITXI.
3- BEHAR DIREN BOTOIAK GOXO-GOXO UKITUKO
DITUGU.
4- IXILTASUNA GORDE BEHAR DUGU.
5- TALDEKO LANETAN LASAI, HASERRETU GABE ETA
TONU EGOKIA ERABILIZ IBILIKO GARA.
6- IRAKASLE ETA LAGUNEI ERRESPETUZ HITZ
EGINGO DIEGU. TXANDAK ZAINDUZ.
7- ORDENAGAILUAREN ELEMENTU EZBERDINAK
PAKEAN UTZIKO DITUGU: PANTAILAKO BOTOIAK,
TEKLATUA, KABLEAK ...
8- ORDENAGAILU ERAMANGARRIAK KARGATZEN
UTZI BEHAR DIRA.
ARAUAK

9- OHIKOAZ KANPOKO ZERBAIT (ZERBAIT


DESKARGATZEA, WEB ORRI BEREZIREN BATEKO
KONTSULTA...) BEHAR BADUGU IRAKASLEARI
BAIMENA ESKATUKO DIOGU.
HH LH
 Araua gogoraraziko da eta gure  Araua gogoraraziko da eta
laguntzarekin erabilpen ona helduaren laguntzaz
ONDORIOAK

bideratuko da. erabilpen ona eman.

 Jarraitu ezkero ekintza  Ordenagailua soilik kideak


hobetzeko jarrerak bideratu: erabili ahal izango du.
sagua kideari pasaz.

 Ordenagailua soilik kideak


erabili ahal izango du.
KOMUNAK

1- KOMUNAK PIXA EGITEKO, KAKA EGITEKO,


GARBITZEKO ETA URA ERATEKO DIRA. EZ DIRA
JOLAS LEKUA.
2- KOMUNAK ERABILTZEN DITUGUNEAN, GARBI
UTZIKO DITUGU: BONBA BOTATA, ARGIA
ARAUAK

ITZALDUTA, TXORROTA ITXITA, TAPA


LEHORTUTA...
3- ZUTIK PIXA EGITERAKOAN TAPA ALTXATU. HOBE
PAPERA ALDEZ AURRETIK HARTZEN BADUZU.
4- BEHAR DUDAN URA ETA PAPERA SOILIK
ERABILIKO DITUT.
HH LH
 Araua gogoraraziko da eta  Araua gogoraraziko da.
gure
 Komunak nola utzi dituen
 Laguntzarekin erabilpen ona
ONDORIOAK

erakutsi ondoren jaso


bideratuko da. arazi.
 Araua betetzen lagunduko  Tutoretza saioetan
duen arduraduna izendatu. erabilpen egokiari buruz
 Helduaren laguntzaz ingurua hausnarketa eta lanketa
zegoen bezala utzi. egin.
JANGELA

1- JANGELAN SARTU AURRETIK BETI ESKUAK


GARBITU.
2- LASAI SARTUKO GARA, NORBERAREN LEKUAN
ESERI ETA BUKATU ARTE EZ GARA ALTXATUKO.
(HALA BEHAR IZANEZ GERO, BEGIRALEEI BAIMENA
ESKATUKO DIEGU).
3- JANARI ETA EDARIEKIN EZ GARA JOLASTUKO.
ARAUAK

4- PLATEREAN JARRITAKO DENETIK PROBATUKO


DUGU PIXKA BAT.
5- HASERRE ALDIAK HITZ EGINEZ KONPONDUKO
DITUGU.
6- ERRESPETUZ JOLASTUKO GARA.
7- MAHAIETAKO ARDURADUNAK MAHAIA TXUKUN
JASO ETA GARBI GELDITZEN DELA ZIURTATUKO
DUTE.
8- BEGIRALEEI ERRESPETUA ZOR DIEGU; HAIEK
ESATEN DUTENA BETETZEN SAIATUKO GARA.
HH LH
 Araua  Arau haustea 3 aldiz nahiko jarraian
gogoraraziko gertatuz gero, bilera egingo da:
da. Arduraduna + begiralea + ikasleak.

 Mahaikidetik  Denbora gutxian berriro gertatuz gero


aldenduko da berriz bilduko gara: Zuzendaria +
besteen jarrera arduraduna + begiralea ikasleak.
ona behatuz. Ondoren familiari jakin araziko zaie
ONDORI

idatziz.
 Familiari jakin
araziko zaio.  3 idatzi izan baditu hiruhileko batean ez
ohiko neurriren bat hartuko da.
TXANGOAK

1- AUTOBUSEAN ONDO ESERITA ETA UHALA JARRITA


JOANGO GARA.
2- AUTOBUSERA TXANDAK ERRESPETATUZ IGOKO
ARAUAK

GARA.
3- DENOK BATERA IBILIKO GARA, TALDETIK IRTEN
GABE.
4- IRAKASLE EDO TOKIKO ARDURADUN GUZTIEI KASU
EGINGO DIEGU.
5- TONU EGOKIAN HITZ EGINGO DUGU.
HH LH
 Araua gogoraraziko da.  Araua gogoraraziko da.

 Galtzeko arriskuaz ohartarazi  Jarrera desegokiak


dakartzan ondorioa
 Jarraituz gero, irakaslearen
ohartarazi: galtzearen
ondoan egongo da ekintzak
arriskua, besteak
dirauen artean.
ONDORIOAK

molestatzea, saioa
oztopatzea,...

 Jarraituz gero,
irakaslearen ondoan
egongo da ekintzak
dirauen artean.
ALDAGELAK

1- OINEZ IBILI BEHAR DUGU, KORRIKA IBILI GABE.


2- NORMALTASUNEZ HITZ EGINGO DUGU, BUILARIK
EGIN GABE.
ARAUAK

3- ERROPA ATERA ETA TXUKUN UTZI, AHALIK ETA


TOKI GUTXIEN OKUPATUZ.
4- DUTXAN BEHARREZKOA DEN URA ERABILI.
5- ALDAGELETAN TXANKLETAK ERABILIKO DITUGU.

LH

 Araua gogoraraziko da.

 Jarrera desegokiak dakartzan ondorioaz ohartarazi.


ONDORIOAK

 Familiari jakin araziko zaio.


GARRAIOA

1- ONDO ESERITA JOANGO GARA ETA UHALA


LOTUTA ERAMANGO DUGU.
2- SARTZE-IRTEERAK LASAI EGINGO DITUGU.
3- TXOFERRA BAKEAN UTZIKO DUGU BERE LANA
ARAUAK

EGITEN.
4- AUTOBUSA GARBI ETA TXUKUN ZAINDUKO DUGU,
EZIN DA JAN, EZTA EDAN ERE.
5- LAGUNAK ONDO TRATATUKO DITUGU.
6- IRAKASLE, GURASO EDO ZAINTZAILEEI KASU
EGINGO DIEGU.
HH LH
 Araua gogoraraziko da.  Araua gogoraraziko da.

 Galtzeko arriskuaz ohartarazi  Jarrera desegokiak


dakartzan ondorioaz
 Jarrera desegokian jarraitu
ONDORIOAK

ohartarazi.
ezkero, irakaslearen ondoan
egongo da ekintzak dirauen  Jarrera desegokian
artean. jarraitu ezkero,
irakaslearen ondoan
eserita joango da.
ESKOLA KIROLA
1- ENTRENAMENDU GARAIAN ENTRENATZEN ARI EZ
DIREN IKASKIDEEK ENTRENATZEN ARI DIRENAK
BAKEAN UZTEA.
2- ORDURAKO ETORTZEA.
3- PARTIDUA HASI AURRETIK BEROKETAK EGITEA.
4- ENTRENATZAILEEI KASU EGITEA.
5- AURKARIEKIKO ERRESPETUA IZATEA: BURLAK,
BORROKAK, IRAINAK SAIHESTUZ.
6- GARBI JOKATZEA TRANPARIK EGIN GABE.
ARAUAK

7- JOKOKO ARAUAK ERRESPETATZEA.


8- GURE TALDEKIDE GUZTIEI BALOIA PASATZEA.
9- BAKOITZA DEN BEZALA ONARTZEA.
10- ARBITROA ERRESPETATU ETA KASU EGITEA.
11- BANKILOKO GARAIAN GURE TALDEKIDEAK
ANIMATU ETA AURKARIAK ERRESPETATZEA.
12- PARTIDUA GALDU EDO IRABAZI
TALDEKIDEAK ANIMATZEA.

LH
 2-3 minutuz bankuan bakarrik eseri eta gertatutakoaz
ONDORIOAK

hausnartuko da.

 Barkamena eskatuko da.

 Hurrengo partidan ezingo da jolastu.

 Familiari jakinaraziko zaio.


1.- ORDENAGAILUA ONDO ERABILI ETA 2.- ITZALI AURRETIK PROGRAMAK ONDO
ZAINDU BEHAR DUGU. ITXI.

Itzali aurretik programak


ondo itxi

Ordenagailua
ondo erabili eta
zaindu behar
dugu

3.- BEHAR DIREN BOTOIAK GOXO-GOXO 4.- IXILTASUNA GORDE BEHAR DUGU:
UKITUKO DITUGU. AULKIEKIN, AHOTSAREKIN, ESKU ARTEKO
TRESNEKIN,…
5. TALDEKO LANETAN LASAI, HASERRETU 6. IRAKASLE ETA LAGUNEI ERRESPETUZ
GABE ETA TONU EGOKIA ERABILIZ IBILIKO HITZ EGINGO DIEGU TXANDA ZAINDUZ.
GARA.

7.- ORDENAGAILUAREN ELEMENTU


DESBERDINAK PAKEAN UTZIKO DITUGU 8. ORDENAGAILU ERAMANGARRIEN
(PANTAILAKO BOTOIAK, KABLEAK, KASUAN, KARGATZEN UTZI BEHAR DIRA.
MEMORIA, TEKLADUA, …).
9. ORDENAGAILUAREKIN PAZIENTZIA IZAN,
ETA IRAKASLEARI LAGUNTZA ESKATU ESKUA
ALTXATUZ.
11. 12. 1.
10. 2.

9. ESKOLA KIROLA 3.

8. 4.
7. 5.
6.