You are on page 1of 2

Sẽ sớm công bố đề tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Chia sẻ

Dân trí Kỳ thi THPT Quốc gia sẽ tiếp tục được duy trì và năm 2019, Bộ GD-ĐT sẽ thực
hiện 6 nhóm giải pháp để kỳ thi được hoàn thiện hơn. Trong đó, sẽ sớm có đề thi tham khảo
để giáo viên và học sinh yên tâm dạy học.
>> Thi THPT quốc gia 2019: Đề thi không phục vụ mục tiêu kỳ thi “2 trong 1”
Thông tin được ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT trao đổi với
truyền thông vào chiều 29/9.
Ông Trinh đánh giá, không có một phương thức nào hoàn mỹ mà chỉ có phương thức phù hợp
nhất. Với chương trình SGK hiện hành, với các tổ chức dạy học như hiện nay thì phương thức tổ
chức kỳ thi THPT quốc gia là phương thức phù hợp nhất. Việc tổ chức một kỳ thi vừa yêu cầu
thực tiễn, giảm tải, giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh; vừa đáp ứng văn hóa và đặc biệt là
được quy định trong khuôn khổ của Luật.

Bộ sẽ sớm có đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Nhiệm vụ lớn nhất là làm sao để tổ chức kỳ thi tốt nhất, làm sao để phát huy mặt tốt và hạn chế
những mặt được. Kỳ thi THPT Quốc gia sẽ được duy trì có điều chỉnh, bổ sung với 6 nhóm giải
pháp được triển khai trong kỳ thi 2019.
Thứ nhất: Sẽ rà soát tổng thể về toàn bộ quy chế, quy trình của kỳ thi để cụ thể hóa những quy
định trong quy chế, hướng dẫn. Trong đó, vấn đề quan trọng là xác định rõ hơn trách nhiệm của
các bên liên quan tham gia tổ chức kỳ thi và chế tài xử lý.
Thứ hai: Công tác đề thi sẽ quyết định thành công của bất kỳ kỳ thi nào. Đây là vấn đề cần nỗ
lực hơn nữa, tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đảm bảo chất lượng, đảm bảo các yêu cầu
để đề thi chính thức phù hợp với tính chất kỳ thi, thời gian làm bài của thí sinh.
Bộ sẽ sớm có đề thi tham khảo để giáo viên yên tâm tổ chức hoạt động dạy học.
Thứ ba: Hoàn thiện, củng cố ứng dụng Công nghệ thông tin vào các khâu của các kỳ thi. Trong
đó sẽ hoàn thiện phần mềm kỳ thi, tăng cường bảo mật, hỗ trợ phát hiện gian lận.
Thứ tư: Nghiên cứu, xem xét tổ chức về việc chấm thi. Bộ đang xem xét theo hướng cán bộ
chấm thi sẽ không chấm bài của thí sinh tỉnh mình.
Thứ năm: Qua thực tiễn và cụ thể là qua sự việc kỳ thi 2018, công tác nhân sự, con người là vấn
đề quan trọng nhất. Việc lựa chọn nhân sự tham gia vào công tác kỳ thi sẽ được xem trọng. Đồng
thời, sẽ tập huấn kỹ hơn về công tác thi cho đội ngũ nhân sự.
Thứ sáu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra, giám sát tại các cụm thi, địa điểm thi và tất cả
các phòng thi.
Hoài Nam
https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/se-som-cong-bo-de-tham-khao-ky-thi-thpt-quoc-gia-2019-
20180930084234407.htm