You are on page 1of 33

QUY TRÌNH DRIVER TEST

I. Các thiết bị, dụng cụ và phần mềm cần thiết.


1. Thiết bị và phần mêm.
+ TEMS 5.0: Sony Ericsson T610 hoăc Sony Ericsson T618.

Sony Ericsson T610 kèm cáp kết nối

+ Phần mềm của TEMS: phần mềm TEMS 5.0 và HASP


+ JPS có thể dùng: JPS Holux hoặc Gamin.

HOLUX GAMIN

- Đối với JPS Holux: cần phần mềm driver.


- Đối với Gamin không có phần mềm driver mà kết nối luôn.
+ Nguồn cho JPS: đối với Gamin phải dùng PIN.
+ Máy tính Laptop cấu hình đảm bảo để chạy phần mềm TEMS.

1
+ Nguồn cho máy tính: Dùng bộ chuyển đổi AC lấy nguồn trực tiếp từ ôtô,
chuẩn bị ổ cắm điện để lấy điện AC ra từ bộ chuyển đổi AC.
+ USB to Com cần thiết kèm theo Driver, nếu máy tính có cổng Com phù hợp
có thể kết nối trực tiếp thiết bị bằng cổng Com vào máy tính mà không cần qua
USB to Com.

USB to Com RS-232

2. Phương tiện đi Driver Test.


+ Ôtô hoặc cần thiết phải đi bộ hoặc xe máy vào ngõ hẽm mà ôtô không vào
được.

3. Các bước cài đặt phần mềm và crack.

- Cài đặt phần mềm TEMS và crack.


+ Bước 1: Cài phần mềm HASPEmulPE-XP_2_33_a002W.EXE
+ Bước 2: Cài đặt phần mềm TEMS Investigation 5.0
+ Bước 3: Chạy HASP key.exe, kích chuột vào generate.haspemul.reg
+ Bước 4: Kích đúp chuột vào haspemul.reg và ấn OK.
+ Bước 5: Kích đúp chuột vào investigation50.reg và ấn OK.
+ Bước 6: Trước khi chạy phần mềm TEMS cần chạy phần mềm HASP trước
và kích chuột vào HASP Emul bên trái của phần mềm HASP.
Chú ý: Có hướng dẫn crack ở trong phần mềm HASP

2
- Cài đặt Driver cho HOLUX (nếu dùng): Cài đặt phần mềm Driver bình
thường.
- Cài đặt USB to Com: Cài đặt phần mềm Driver USB to Com bình thường.

II. Quy trình thực hiện.


1. Chuẩn bị các dữ liệu cần thiết.
- Lấy số liệu về các trạm cần đo Cell name, hình vẽ dưới là một ví dụ về dữ
liệu của Cell name của tỉnh Hà Tĩnh bao gồm: Tên Cell, mã vùng (LAC), mã
nhận dạng Cell (CI), kinh độ(LONGITUDE), vĩ độ (LATITUDE), hướng anten
(ANT_DIRECTION), độ rộng chùm(ANT_BEAM_WIDTH), mã nhận dạng
trạm gốc (BSIC), tần số của kênh BCCH (ARFCN), mã nhận dạng mạng
(MNC).

- Bản đồ số của tỉnh chứa trạm cần đo.


- Cài đặt phần mềm MapInfor
- Làm Route dựa trên MapInfor như sau:
+ Tạo site data dựa trên site data mẫu: Hình dưới là một ví dụ về dữ liệu của
site data mở dưới dạng Excel, nó bao gồm các dữ liệu sau: Tên trạm (Site), tên
Cell, mã vùng (LAC), mã nhận dạng Cell (CI), kinh độ(LONGITUDE), vĩ độ
(LATITUDE), hướng anten (DIR), mã nhận dạng trạm gốc (BSIC), tần số của
kênh BCCH (BCCH).

3
+ Chạy chương trình MapInfor
+ Đưa bản đồ tỉnh có trạm cần đo lên. Vào File chọn đường dẫn có bản đồ cần
chọn kích open bao gồm: Giao thông, tên huyện, tên xã như hình vẽ dưới là
Map của tỉnh Nghệ An.

4
+ Tạo site trên Map như sau:
Từ Tool Tool manager Add Tool Title (đánh tên để save) 
Location (chọn MIPT2.1 ở trong Mapinfo tool) MIPT Import
database OK chọn site data đã tạo ấn open OK.
Đánh tên để save Đường dẫn sau khi Nơi chọn đường
chọn Mapinfo toll dẫn Mapinfo tool

Sau quá trình trên thì trên Mapinfo ta có thêm Tool mới được tạo ra như hình
vẽ.

5
Tool mới được tạo ra trên Mapinfo

Kích vào biểu tượng anten Chọn Triangle/BW Kích vào


create/Update Layer control add MIPT site vào Line style chọn mầu cho
route trên map chuột phải chọn layer control tích vào cau OK
Line vẽ route theo yêu cầu chọn dường save.

Thay đổi độ lớn của Cell

6
7
8
Kích vào đây để vẽ Route

Hình vẽ dưới là Route của tỉnh Nghệ An.

9
2. Kết nối thiết bị với máy tính và thực hiện đo kiểm như sau.

10
+ Bước 1: Chạy phần mềm HASP
+ Bước 2: Cắm thiết bị vào máy tính gồm TEMS, JPS.
+ Bước 3: Chọn cổng Com cho TEMS và JPS theo hướng dẫn saua.
Chuột phải vào My computer Manager Device manager
Port Chuột phải vào cổng được kết nối Propertie Port setting
Advanced COM port Number Chọn cổng.
+ Bước 4: Chạy phần mềm TEMS.
+ Bước 5: Khai báo thiết bị cho phần mềm như sau:
- Cách1: Chỉ cần kích vào biểu tượng Identify Equipment thì nó sẽ
tự động seach thiết bị, sau đó kích vào biểu tượng connect all (F2)
thì nó sẽ tự động kết nối tất cả thiết bị.

11
- Cách 2: Kết nối từng thiết bị một Vào add equipment Port chọn cổng thiết
bị tương ứng như đã khai báo ở trên Eqipment Chọn tên tên thiết bị cần
kết nối (T610 hoặc T618 đối với TEMS ,NMEA 0183 đối với
JPS) OK Kích vào biểu tượng connect(F3).
Kết nối thiết bị còn lại cũng làm tương sau đó kích vào biểu tượng
connect all(F2) kết nối cả hai thiết bị.

Chọn cổng Chọn tên thiết bị

Phải có biểu tượng này thì Kích vào đây để Kích vào đây để

12
việc khai báo cổng mới đúng kết nối 1 thiết bị kết nối 2 thiết bị

13
Kết nối thành công Kích vào đây để ngắt Kích vào đây để ngắt
kết nối 1 thiết bị kết nối 2 thiết bị

+ Bước 6: Vào MAP add bản đồ của tỉnh có trạm cần đo vào

14
Mở Map ở đây Chọn những cái cần thiết

Mở to,nhỏ bản đồ

Chọn Map ở đây

15
+ Bước 7: Add site bằng cách.
Configuration general kích Cellfile Load tích Use Cell
Definition File Browse chọn cell name cần test OK.

16
Kích vào đây để xem tên trạm và tên cell

+ Bước 8: Đặt lệnh để test.

17
1.Control trên biểu tượng comman sequence vào Add (Shift +
A) General Loop Start Từ No of Repetitions đánh 9999
(chọn thời gian cho vòng lặp) Add below
2. Voice Dial với Equipment name để MS1 còn Number/MS
đánh số điện thoại cần test Add below
3. General Wait với Equipment name là MS1 và seconds là thời
gian gọi(tùy theo yêu cầu) Add below.
4. Voice End call với Equipment name là MS1 Add below.
5. General Synchronize với Equipment name là ALL Add
below.

18
+ Bước 9: Lưu Logfile như sau.
Sau khi thực hiện tất cả các bước trên thì cần lấy Logfile trước khi
test như sau: Kích chuột vào biểu tượng Start recording chọn đường
dẫn cần lưu Logfile.

Ấn vào đây để ghi Logfile Ấn vào đây để tạm


dừng lấy Logfile
Chọn đường dẫn để lưu Logfile
sau đó chọn save

19
3. Các chú ý trong quá trình TEST.
- Về thiết bị: Nếu thiết bị bị ngắt kết nối thì kích vào nút Pause recording để
tạm dừng lấy Logfile sau đó kết nối laị thiết bị rồi tiếp tục lấy Logfile, mà
không cần thoát khỏi chương trình.
- Về việc TEST:
+ Phải đọc kỹ các yêu cầu về Drive Test mà đối tác đưa ra để thực hiện cho
đúng như đặt lệnh cuộc gọi, đường đi, tốc độ, số mẫu….
+ Chú ý những điểm bị Dropped Call, mức thu tín hiệu bị giảm đột ngột thì
cần TEST lại vị trí này,đồng thời phải ghi lại tọa độ,chụp lại ảnh xung quanh ở
vị trí này.
+ Các hiện tượng Blocked Call nhiều (không tự động thiết lập được cuộc gọi)
có thể do đặt lệnh cuộc gọi không đúng.

4. Làm Report.
- Làm Report theo các yêu cầu của đối tác.
- Dựa vào cách làm Report và Report mẫu kèm theo.
- Các bước làm như sau:
1. Đầu tiên mở file đã export từ TEMS ra bằng Mapinfo.
2. Tạo các template theo hướng dẫn hình dưới:
RxLev Sub:
Buoc 1:

20
Vào Mapinfo chon Map -> Create thematic Map như hỉnh trên, kích vào sẽ
xuất hiện cửa sổ như hình dưới
Buoc 2:

Chọn các phần như theo mũi tên màu đỏ, sau đó chọn Next xuất hiện của sổ
như hinh dưới:

21
Buoc 3:

Chon Next xuất hiện cửa sổ Step 3 of 3 Sau đó chọn Ranges… và làm theo
hướng dẫn hình dưới:

22
Buoc 4: (Phan method chon custom)

Chọn Styles… và làm theo hướng dẫn hình dưới:

23
Buoc 5:

Thay đổi màu và chọn None lần lượt cho từng giá trị như hình trên.

Sau khi thay đổi xong chọn Save và lam theo hướng dẫn:

24
Buoc 6:

Sau đó OK là tạo Xong template cho RxLevSub.

RxQual Sub: Làm tương tự như RxLevSub: Bước 1 và bước 2 làm như trên. Từ
bước 3 làm tương tự, chỉ thay đổi giá trị theo như hình dưói đây:

25
26
Chu y thay doi mau va gia tri theo hinh tren.

27
Sau đó OK là tạo Xong template cho RxQualSub.

C/I best:
: Làm tương tự như RxLevSub: Bước 1 và bước 2 làm như trên. Từ bước 3 làm
tương tự, chỉ thay đổi giá trị theo như hình dưói đây:

28
29
Sau đó OK là tạo Xong template cho C/I Best.

3. Sau khi da tao xong Template ta sử dụng template nay để tạo cho các báo
cáo về sau (Không cần phải tạo lại mà chi cần chọn template tương ứng
muốn sử dụng)
Ví dụ ta mở một file mới thì tạo như sau:

30
31
Chi can Ok la xong, khong can save as nua.

Lam tuong tu cho RxQualSub va C/I Best.


4. Sau do kich chuột phải vào màn hình của mapinfo xuất hiện cửa sổ sau:

32
Chọn Layer Control...

Tren Mapinfo đã thể hiện màu sắc tương ứng với giá trị của RxLevSub của
logfile. Copy ảnh trong mapinfo và paste vào báo cáo là OK.

Với RxQualSub và C/I Best làm giống với RxLev

33