You are on page 1of 5

MISA PANXON AGNUS DEI

(2.002) (Misa "Panxón" 2.002)


José Alfredo OliveiraOliveira
José Alfredo (n.1951)

Sop
#& 4 · Largo p
· Ï #Ïj Ïj Ï Ï Ï Ïj Ïj Ï ÏjÏÏj
Alt
#& 4 · · Ï. Ïj Ï Ï Ï. Ïj Ï ÏjÏj Ag nus De i Ag nusDe i qui

Ten
#& 4 · · · Ag

· nus De i Ag nusDe i qui

¥ #4 · · · ·
Bass
?4
#& 4 Ï #Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï#Ï Ï Ï^ Ï Ïú Ï Ï^ Ï Ïú#Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï. Ï ÏÏ Ï
p ú Ï ú Ï Ä
Piano
#4
? 4 ú. Ï ú Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï ä Ïj
S
#&
5
ÏÏ Ïj Ïj Ïj Ïj Ï #Ï Î pÏJ. ÏK ÏJ JÏ Ï Ï Ï.j ÏkÏj Ïj Ï Ï Ï Î Î
A
#& tol lis pec ca ta mun di mi se re re no bis, mi

Ï Ïj Ïj Ïj#Ïj Ï Ï Î #Ï.j ÏkÏj Ïj #Ï Ï Ï.j ÏkÏj Ïj Ï #Ï Î Î


se re re no bis

T
#& tol

· î Ï.j ÏkÏj Ïj Ï Ï JÏ. ÏK ÏJ ÏJ Ï Ï Î Î


lis pec ca ta mun di mi se re re no bis, mi se re re no bis

¥# · p
Î Ï Ï JÏ. KÏ Ï Ï ÏJ JÏ JÏ ÏJ Ï Ï Î Î
mi se se re no bis mi se re re no bis

B
? ^Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Î ú Ï Ï ú Ï Ï^ mi se re re no bis, mi se re re no bis

#& Ï Ï F Ï #Ï p #ú ú Ï Ï#ÏÏÏÏ Ï
#? ^.Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Î úú.. ÏÏú Ï Ïú
Ï ÏÏ
www.atrilcoral.com Edición: Oliveira
Pág. 2

S
#& Ïp #Ïj Ïj Ï Ï Ï Ïj Ïj Ï FÏj Ïj ÏÏ Ïj Ïj Ïj Ïj Ï
9

A
#& Ï. Ïj Ï Ï Ï. Ïj Ï Ïj Ïj Ï j Ïj Ïj#Ïj Ï
Ag nus De i Ag nus De i qui tol lis pec ca ta mun

Ï
T
#& · Ag nus De

· i

·Ag nus De i qui tol lis pec ca ta mun

¥#
B
? · ^ · ·
#& Ï Ï #ÏÏ Ï Ïú Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï ^Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
F Ï Ä
#? Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï ä Ïj Ï^. Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï
ú
Ï Ï
S
#& # Ï î. Ï Ïj Ïj Ïj Ïj Ï Ï ä Ïj Ïj Ïj Ï
12 Andante

A
#& # Ï î. Ï Ïj Ïj Ïj Ïj Ï Ï ä Ïj Ïj Ïj Ï
di. Do na no bis pa cem do na no

T
#& # · di.

·
Do

·
na no bis pa cem do na no

¥ ##
B
? · · ·
#& # Ï. Ï ÏÏ ÏÏ Ï ÏÏ UÏ w
Rit..
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ
#? # · · & Ï. Ïj Ï Ï Ïjä
www.atrilcoral.com Edición: Oliveira
Pág. 3

S
#& # Ï ä Ïj Ïj Ïj Ï Ï fä JÏ^ ÏJ ÏJ n Ï n Ï ä JJÏÏ ÏJ Ï
15

A
#& # Ï ä Ïj Ïj Ïj Ï Ï ä Ï^j ÏjÏj Ï Ï ä ÏÏjj Ïj Ï
bis pa cem pa cem do na no bis pa cem pa

T
#& # · bis pa

· cem pa cem

· do na no bis pa cem pa

¥ ##
B
? · · ·
#& # ÏÏÏÏÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï n Ï ÏÏÏ n ÏÏÏÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏÏ
#& # Ï. Ïj Ï Ï Ïjä Ï. f Ïj Ï Ï Ïj ä n Ï ^ Ï
ú
S
#& # n Ï Ää #JÏ^ JÏ ÏJ Ï Ï Fä ^JÏ JÏ ÏJ Ï Ï
18

A
#& # Ï ä Ï^j Ïj Ïj Ï Ï ä Ï^j Ïj Ïj Ï
cem do na no bis pa cem pa

T
#& # · cem do

·
na no bis pa cem pa

¥ ##
B
? · ·
#& # n Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
#& # Ï Äú^ Î Î Ï ú F
www.atrilcoral.com Edición: Oliveira
Pág. 4

S
#& # Ï î.
20

· F ^
Î ä Ïj Ïj Ïj Ï
#& # Ï î. Î ä Ï^j Ïj Ïj Ï
cem Do na n

A ·
T
#& # · cem ^Ï Ïj Ïj Ïj Ïj Ï Ï Ï. Ïj Ï Do na n

¥# ^Ï ÏJ ÏJ JÏ JÏ Ï Ï Ï. Ïj Ï
Do na no bis pa cem do na no

B
#? ·
#& # Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ · Do na no bis pa

Ï Ï
. Ï Ï Ï
cem

Ï Ï
J
Ï Ï Ï Ï Ï
do

Ï
na no

#? # 4 ú . Ï w ^
Î ÏÏ.. ÏÏj ÏÏ
S
#& # Ï ä Ï^j Ïj Ïj Ï Ï ä JJÏ^ Ï ÏJ n Ï n Ï ä fJJÏÏ JÏ Ï
23

A
#& # Ï ä Ï^j Ïj Ïj Ï Ï ä Ï^jjÏ Ïj Ï Ï ä ÏÏjj Ïj Ï
bis pa cem pa cem, do na no bis pa cam pa

T
#& # Ï Ï. Ïj Ï Ï f Ï^. Ïj Ï Ï Ï^. Ïj Ï
bis pa cem pa cem, do na no bis pa cem p

¥
#? # Ï Ï. Ïj Ï Ï f Ï^. Ïjn Ï n Ï Ï^. Ïj Ï
bis pa cem pa cem, do na no bis pa cem pa

bis pa cem pa cem, do na no bis pa cem pa

#& # ÏÏ. ÏÏ Ï Ï ÏJÏ ÏÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ. ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ n ÏÏÏÏÏ nn ÏÏÏÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏ


# Ï ^
#? ÏÏ.. ÏÏj ÏÏ Ï f ^
Ï . ^ Ä
nÏÏjn ÏÏ ÏÏ vÏ. ÏÏjnn ÏÏ
www.atrilcoral.com Edición: Oliveira
#& # n Ï äÄ#ÏJ JÏ ÏJ Ï
Pág. 5

S
26 f
Ï ä JÏ JÏ ÏJ Ï
A
#& # Ï ä Ïj Ïj Ïj Ï
cem, do na no bis

ä f
Ï f Ïj Ïj Ïj Ï
pa cem, pa

T
#& # Ï Ï. JÏ Ï
cem, do na no

Ï Ï. ÏJ Ï Ï
bis pa cem, pa

¥ # # Ï. Ï
cem, do na no

Ï Ï. Ïj Ï
bis pa cem, pa

B
? nÏ Ïj
cem, do

#& # n ÏÏ Ï Ï Ï #Ïú Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï Ï


Ï
na no

ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
bis pa cem, pa

Ä
#? # ÏÏ ÏÏ^.. ÏÏj ÏÏ ÏÏ ú Ï Ï
S
#& # Ï p Ï Ï ÄÏ
28 Uú î
A
#& # Ï Ï Ï Ï cem, pa cem, pa
Uú î
cem

T
#& # Ï Ï Ï Ï cem, pa cem, pa
Uú î
cem

¥ ## Ï Ï Ï cem, pa cem, pa
Uú î
cem

B
? Ï
#& # ÏÏÏÏÏ Ï ÏÏÏ Ï ÏÏÏ ÏÏ ÏÏÏ
cem, pa cem, pa
Uúú î
cem.

ÄÏ úU
#? # ú. úú î
www.atrilcoral.com Edición: Oliveira

Related Interests